Årsmøte Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August :00-22:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Tann-Annolseter hyttevel innkaller til årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær lørdag 17. august Vedlagt følger årsberetning, regnskap og budsjett. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August :00-22:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap 2012 og revisorrapport 6. Budsjett herunder fastsettelse av kontingent 7. Valg 8. Mobildekning på setra: gjennomgang av dekning tale og data 9. Bomavgift: gjennomgang av regler 10. Avløp: regler og retningslinjer: Ringebu kommune stiller med representant. 11. Annet Vel møtt Etter årsmøte blir det matservering. Simen og Aase Borgedal serverer sommertallerken: spekemat, kokt skinke, hjemmelaget potetsalat, eggerøre, melon, flatbrød. Tallerkenen koster kr 150. Bestilling til eller på tlf : I tillegg er det salg av alkoholfri drikke, kaffe/te og kake Til serveringen etter årsmøtet er alle (også ikke-medlemmer og andre) hjertelig velkomne. 1

2 Årsberetning Styret har bestått av: Börje Andersson (leder), Bent Flyen (styremedlem og kasserer), Knut Erik Godøen (styremedlem), Olaug Widme (styremedlem), Erik P Borgen (Brekkom utmarkslags representant), Jo Terje Bakke (Brekkom utmarkslags representant). Liv Karin Huseby har revidert og godkjent regnskapet uten anmerkninger. Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden: med konstiuering av nytt styre arbeidsmøte med produksjon av innbetaling til medlemskontingent planlegging av påsken planlegging av årsmøte I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt pr telefon og epost. Årsmøte 2012 Det ble avholdt årsmøte 28 juli 2012 med 15 stemmeberettigede. Foruten de faste punktene ble vedtektsendringer behandlet.styret foreslo å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter Hyttevel med domene tann-annorseter.no Etter årsmøte var det sosialt samvær med mat og kaffe. Veiskilting Skilting av veier er nå gjennomført, men det gjenstår fortsatt å få på plass husnummer. Benker med merking Det har gjennom høsten og vinteren vært jobbet med å få sponsorer til flere benker. Det har så langt vært laber respons, men arbeidet tas nå opp igjen og vi har håp om å få plass minst en benk til. Avhengig av tilbakemelding, vil styret avklare plassering og montering av benker. Forslag til plassering ble diskutert på siste styremøte og foreslåtte alternativer er Asbjørns Plass og løypekrysset på Annorseter Asbjørns Plass Det ble tatt opp på årsmøte at det muligens hadde vært hærvek på bord og benker. Styret har hat en befaring og opprydding og konstaterte at det nok er vårflommen som har sørget for det som kunne oppfatte som hærverk. Høringsbrev vedrørende nye regler for inngjerding av hytteeiendom Velet har ikke gitt tilbakemelding til kommunen, men nye regler er vedtatt Skiløyper Utmarkslaget har sørget for bra og jevnlig preparering gjennom vinterhalvåret. Bent med sitt sterke engasjement og interesse for lokalmiljøet, har nok en gang vært pådriver for å få ryddet løype over Langslohaugen. Det viste seg imidlertid at det foreløpig er for trangt til å komme frem med løypemaskin og at det må ryddes mer for å få dette til. Påsken 2013 Skjærtorsdag ble det arrangert måneskinnstur i nypreparert løype med fakler og bål. Dette var et vellykket og populært tiltak med ca 50 deltagere. Påskeaften ble det årlige påskeskirennet arrangert med hele 85 deltagere i alderen 2-16 år. Ny rekord! Skirennet ble også i år arrangert med en kort og en lang sløyfe på Hilstadjordet. Dette var meget vellykket og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Etter skirennet var det premieutdeling og hesteskokasting med god deltagelse. 4H hadde rigget til kiosksalg ved veien og det var pent vær og god stemning. Arrangementene ble gjennomført med god hjelp fra Brekkom Utmarkslag. Medlemstall/kontingent I hadde vi 112 medlemmer. Kontigent for 2012 var kr 450 hvorav kr 300 gikk til løypepreparering. Medlemslisten blir kontinuerlig fulgt opp og potensielle medlemmer har blitt kontaktet, men foreløpig ikke noen nye medlemmer. 2

3 Regnskap 2012 Regnskapet viser et underskudd på kroner 94,61. 3

4 Budsjett 2014 Underskuddet er på 320 kroner: Kontingent 450 kroner Løypepreparering 300 kroner Påskeutgifter økes med 100 kroner som tas fra web- og regnskapssystem Samdalstur Søndag 21. juli kl 10.00, blir det ny tur til Samdalen i Brekkom. Vi møtes på Storranden, der traktorvegen til Samdalen tar av fra Saubuvegen Samdalen innholder gamle utslåtter med tufter etter slåttebuer og liuer (løer)som var brukt av folket i Brekkom i flere hundre år. De fleste gardene i bygda hadde slåtter her. Arrangementdato: 21. Juli :00-16:00 4

5 Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel Årsmøtet 2012 avholdt 28. juli Godkjenning av innkallingen: Innkallingen ble godkjent. 2. Valg av møteleder og referent: Börje Andersson ble valgt til møteleder og Frode Veian som referent. 3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen: a. Torill Flyen b. Knut Erik Godøen 4. Årsberetning for 2011: Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 5. Vedtektsendringer: Forslag til endring av vedtekter: Styret foreslår å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter hyttevel med domene tann-annorseter.no: Gjeldene vedtekter etter årsmøtet for

6 6. Regnskap og revisjon: Regnskap og revisjonsrapport for 2011 ble gjennomgått av kasserer. Årsregnskapet for 2011 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet. 7. Budsjett for 2013: Budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer. Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2013 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert overskudd er på 620 kroner. 8. Valg: Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen. Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv: Knut Erik Godøen: styremedlem 2 år Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av: Leder Bent Erik Børje Andersson fram til årsmøte for 2012 Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2012 Styremedlem Olaug Widme fram til årsmøte for 2012 Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013 Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag: Erik P Borgen Jo Terje Bakke Valgkomite: I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Ole Reidar Rønningen for kommende årsmøteperiode. 9. Eventuelt: Representanten fra utmarkslaget orienterte om at de ville sette i gang arbeid med merking av stier. Ny bro over Røya på traktorveien til Røytjern ble etterlyst. Ansvar utmarkslaget. Hærverk på Asbjørns plass har ført til at benker er ødelagt. Styret kommer med forslag til dugnad. Styreleder orienterte om høringsbrev fra Ringebu kommune vedr. nye gjerderegler. Styret avgir høringsuttalelse. Gro Huglen hadde sendt brev med ønske om at neste årsmøte tok opp sak om mulighet for utslipp til tett tank, dessuten etterlyste hun bedre informasjon om gaidete turer om sommeren. Brevet ble tatt til etterretning. Otta 1. august 2012 Frode Veian (Referent) Knut Erik Godøen Torill Flyen 6

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013 Stiftet 19.03.2001 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 21. mars 2013 DAGSORDEN: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Valg Innhold 1.0 Styrets årsberetning... 3 1.1 Styrets medlemmer... 3 1.2 Engasjement...

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer