Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Tirsdag , kl. 09:00-11:00 3. etasje, Narvik kulturhus Referatsaker: - Bredbåndsutbygging behov for medfinansiering, brev fra NFK, Saker til behandling: - AU 10/13 Utarbeidelse av strategi for petroleumsrelatert næring seminar - AU 11/13 Valg til styret for Museum Nord - AU 12/13 KVU E10 Å-Fiskebøl - AU 13/13 Fellesmøte med Salten regionråd Legges frem i møtet - AU 14/13 Regnskap og årsmelding 2012 Legges fram i møtet - AU 15/13 Budsjett 2014 Legges fram i møtet - AU 16/13 Eventuelt 24. mai 2013 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 10/13 Utarbeidelse av strategi for petroleumsrelatert næring seminar Forslag til vedtak: AU ber sekretariatet gjennomføre det skisserte opplegget for utarbeidelse av tiltak i forhold til petroleumsrettet næringsvirksomhet. Seminaret søkes finansiert gjennom Partnerskap Ofoten. Saksopplysninger: Petroleumsrettet næringsaktivitet har fått mye oppmerksomhet i regionen det siste året. I forbindelse med oppdateringen av Strategisk næringsplan er det ønskelig at det blir tatt med noen tiltak og strategier i forhold til dette. Da vi ikke sitter med tilstrekkelig kompetanse innen sektoren har vi vært i dialog med Forskningsparken i Narvik, som foreslår et opplegg som skissert i vedlagte dokumenter. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 2

3 fredag 24. mai 2013 kl. 10:23:59 sentraleuropeisk sommer;d Emne: Strategisk Næringsplan for Ofoten, skisse til bistand fra FPN Dato: torsdag 2. mai 2013 kl. 10:47:35 sentraleuropeisk sommertid Fra: Til: Geir Frantzen Hei Sigbjørn og Eystein Jeg viser til møte hos dere fredag 19/4 hvor vi diskuterte behovet for innspill til petroleumssatsing i strategisk næringsplan for Ofoten. Som et ledd i dette ble det foreslått å kjøre en workshop lunsj-lunsj hvor FPN tar ansvar for å kjøre en prosess med innleid bransjebistand, og hvor utkomme av dette gir innspill til strategisk næringsplan. Jeg har vært i kontakt med Kåre Skogen (pensjonert Statoil) mann som sitter i Stavanger, og som har sagt ja til å bistå oss i dette. Kåre vil muligens også trekke på andre ressurser i sitt nettverk. Jeg legger her ved CV til Kåre Skogen, samt noen betraktninger, sett med Stavanger øyne: Formål Et ønsket resultat av dette er å identifisere områder der Ofoten regionen har tydelige fortrinn og kan posisjonere seg, samt identifisere mulige selskaper (kunder) som kan bearbeides med formål om etablering i regionen samt forslag til aksjoner rundt Industriområder/ havner, kai, base, logistikk Engineering, FoU og utdanning. Beskrivelse av oppdraget Forarbeid, møteledelse, sammenstilling av dokumentasjon etter møte og utarbeidelse av plan for videre arbeid. Tidsplan Oppdraget gjennomføres i Juni 2013 (Tid og sted foreslås av Ofoten regionråd) Pris (Rammer) Oppdraget kan gjennomføres innenfor en ramme på maks kr ,- som inkluderer innleie Alle priser er oppgitt eks. mva. Fakturering Etter endt oppdrag FPNs kontaktpersoner Geir Frantzen, , Vennlig hilsen Geir Frantzen Seniorrådgiver/ Prosjektleder Forskningsparken i Narvik Teknologivn 12, 8512 Narvik Mobil: Fra: Kåre Skogen Sendt: 16. januar :28 Til: Geir Frantzen Emne: Din forespørsel etter cv Page 1 of 2 3

4 Hei Geir. Ref din henvendelse. Vi forstår at dersom vi skal gjøre en jobb for Narvik, så har oppdraggiver behov for å vite litt mer om Harald og meg. Både Harald og jeg er førtidspensjonister fra Statoil. Harald har et personlig selskap, mens jeg har et aksjeselskap, Silvanus AS. I en presentasjon av Haralds personlige selskap, finnes også hans cv. Denne finnes også på Linkedin. For egen del har jeg vedlagt et kort cv,som ble satt opp for noen år siden. Cv'et er ikke satt opp for noe spesielt formål, men er utarbeidet på generelt grunnlag. Når det gjelder utfordringen dere står overfor, så gir jeg følgende tilleggsinformasjon for min del. 1. Jeg har arbeidet som profesjonell rådgiver i noen år gjennom Synergia AS. 2. Jeg har arbeidet med de utfordringer dere har i Narvik gjennom de siste årene jeg var ansatt i Statoil, hvor bl.a dere gjennom konsulentselskap utførte en omfattende analyse av arbeidliv og selskaper i nord. I Statoil var vi interessert i å finne aktuelle aktører som kunne bidra til å utvikle og forberede næringslivet i nord for de utfordringer som vil komme innen olje/gass sektoren. Vi var søkende etter ressurser som kunne utvikles og vi søkte etter større selskaper i sør, som kunne bistå utviklingen i nord. 3. Jeg er såklat I-Partner i Kunnskapsparken i Stavanger, som er en smeltedigel for etablering og utvikling av nye selskaper eller utvikling av forretningsideer. Her er det I-Partnere med forskjellig bakgrunn og erfaring, og da i hovedsak på høytt nivå. Noen er førtidspensjonister fra Statoil. Både Harald og jeg er førtidspensjonister fra Statoil. 4. Jeg har gjennom et langt liv arbeidet mye med strategiutvikling og forretningsutvikling, og ikke minst som daglig leder i flere selskaper og som konsulent i Synergia. 5. Jeg utfører i dag noe konsulentarbeid gjennom mitt private selskap, Silvanus AS. Jeg har ellers forskjellig oppgaver som styremedlem/styreleder i noen selskaper. 6. PetroMedia News har systematisert og lagret all kunnskap og informasjon vedr utviklingen av norsk olje og gassindustri helt fra starten, og oppdaterer dette kontinuerlig. PetroMedia News framstår i dag som en mediabedrift, som også står som arrangør av større konferanser. Jeg er styreleder i selskapet, men er også konsulent/rådgiver for eier og daglig leder. Nettverket rundt Greater Stavanger er også en nyttig organisasjon, for å sikre de rette kontakter her i sør. Her er bl.a Harald Finnvik engasjert. Jeg viser ellers til de er jeg har sendt deg. Mvh Kåre This has been scanned for viruses by Funn IT, with security from Comendo! 4Page 2 of 2

5 Harald Finnvik Finnvik IPC Stavanger, januar 2013 Om selskapet Finnvik IPC er et uavhengig konsulentsselskap som ble startet i desember 2007 som et enkeltmannsforetak. Formålet er å tilby rådgivnings- og utøvende kompetansetjenester innen internasjonal relasjonsbygging, samt næringsutvikling og bedriftsrådgivning. Tjenester tilbys primært direkte, men kan også tilbys gjennom andre selskap om dette er nødvendig i forhold til kundebehov og rammeavtaler. Første oppdrag ble utført i februar 2008, men på grunn av konvertering til fast ansettelse har selskapet bare hatt sporadiske oppdrag fram til mars Fra denne dato har selskapet hatt fulltids engasjement som internasjonal rådgiver i regionalt foretningsutviklingsselskap. Kundene har bestått av regionale næringsutviklingsselskap og mindre leverandørselskaper innen petroleumssektoren. Varierte oppgaveløsninger. 5 1

6 U:ørte oppdrag Internasjonal rådgiver i Greater Stavanger Economic Development >>: Revisjon av Strategisk Næringsplan , utvikling av Internasjonal Strategi for Greater Stavanger og utvikling av handlingsplaner for utvalgte internasjonale relasjonsbyggingsprosjekter. Prosjektleder for utvikling av strategi og gjennomføring av næringssatsingen mot Nordområdene, Russland og Brasil Prosjektleder for utvikling og gjennomføring og internasjonale markedsarrangement for næringslivet (Landdager) Prosjektleder for utvikling og gjennomføring av konseptet Vertskapskontoret, i.e. vertskapsfunksjon for nasjonale og internasjonale næringsbesøk og bedriftsetableringer i Stavanger-regionen Prosjektleder for planlegging og gjennomføring av program for internasjonale næringsdelegasjonsreiser Prosjektleder for et tre-åring petroleumsrettet erfaringsutvekslingsprosjekt mellom Stavanger-regionen og Nordvest- Russland Oppdrag for andre Industrioppdrag: Oppdrag for PETRAD (rådgivningstjenester for statsoljeselskapet i Thailand, 2009) Rådgivningstjenester til mindre selskap og foretak 2007 > Styreoppdrag: Styreformann i Brønnøysund Helikopterselskap, Sandnessjøen Baseselskap, Andenes Helikopterbase, Norbase og Sørøysund Eiendomsselskap ( ) Styremedlem i Statoil Azerbaijan ( ), Statoil Iran og Statoil SP Gas ( ) Styremedlem i GMC HVAC leverandørselskap til petroleumsindustrien (2010 >) Styremedlem i Petro Media News (2012 >) 6 2

7 Kompetansegrunnlag Fellesnevner for de fleste lederstillinger (ref. konsentrert CV) har vært: Relasjonsbygging mellom selskap i store og viktige utviklingsprosjekt (Troll-, Heidrun-, Snøhvit-prosjektene) Relasjonsbygging mellom selskap og regionale/delstatsmyndigheter i tilknyting til strategisk viktige industriprosjekt (Europipe I gjennom nasjonalparken i Niedersachsen, Tyskland) Relasjonsbygging mellom selskap og sentrale myndigheter i tilknyting til selskapsetableringer i nye land med andre kulturer (Statoils etablering i Aserbajdsjan og Iran) Utvikling av industri- og samfunnskontakt i nye land og regioner (Tyskland, Aserbajdsjan, Iran, Russland) Relasjonsbygging og utvikling av industri- og samfunnskontakt fordrer evner til å kommunisere over kulturgrenser og å utvikle tillit til vertskapslandenes lederskap og for å oppnå Licence to Operate Disse egenskapene var særlig viktige som landsjef i Aserbajdsjan og Iran, men særlig i det strategisk viktige Barentshav-prosjektet der selskapet på kort tid skulle posisjonere seg for deltagelse i Shtokman-prosjektet i sterk internasjonal konkurranse. Konsentrert CV Harald Finnvik Faste stillinger: : Ulike fagstillinger (NRK, Norsk Atominstitutt, Rogalandsdata) innen områdene: Teknisk radio og TV produksjon Informasjonsteknologi, IT-drift og IT applikasjonsutvikling : Fagstillinger i Statoil: Petroleumsøkonomi, utplassert i Superior Oil, Lafayette, USA, senere overtatt av Mobil Oil Ledelsesstøtte, økonomi og driftsoppgaver, U&P Stab, Stavanger : Lederstillinger i Statoil i Norge: Leder av U&P Stab, Stavanger Direktør i Statoil Nord Norge, Harstad Direktør for Troll-prosjektet, Bergen Ass. direktør Heidrun prosjektet, Conoco, Stavanger Prosjektdirektør Snøhvit oppstrøm (Italia), Stavanger 7 3

8 Konsentrert CV Harald Finnvik Faste stillinger: : Lederstillinger i Statoil i utlandet: Ass. prosjektdirektør Europipe 1, ansvar for myndighets- og industrirelasjoner, Oldenburg, Tyskland (3 år) Landsjef for Statoil Azerbaijan, Baku, Aserbajdsjan (1995, 1,5 år), leder for Industri- og myndighetsrelasjoner Landsjef for Statoil Iran, Teheran, Iran (2001, 4,5 år) : Rådgivningsstillinger i Statoil, Norge: Industri koordinering og myndighetsansvar, Barents-prosjektet og Russland, Stavanger, (2,5 år) Utvikling av internasjonale partner prosjekter, Oslo, 0,5 år : Internasjonal rådgiver, Greater Stavanger Economic Development Utvikling av internasjonale strategier, industrikontakter, markedsanalyser, delegasjonsreiser, relasjonsbygging, med hovedvekt på Nordområdene og Brasil Prosjektleder for et tre-åring prosjekt for regional erfaringsoverføring mellom Stavanger/Rogaland, Harstad og Hammerfest til Murmansk og Arkhangelsk (oppstart desember 2011) Konsentrert CV Harald Finnvik Faglig bakgrunn: Akademi ingeniør, Oslo 1970 Siviløkonom, Bergen 1981 En rekke etterutdanningsprogram innen fagområdene: Informasjonsteknologi Prosjektledelse Ulike petroleumstekniske fag Internasjonal ledelse og strategier Topplederkurs Forretningsetikk Honorære oppgaver: Virket som honorær Generalkonsul for Norge i Baku, Aserbajdsjan i perioden

9 C URRICULUM V ITAE P ERSONOPPLYSNINGER Kåre Skogen Steingaten 108, 4023 Stavanger Født 7. oktober 1947 Gift, 2 voksne barn U TDANNING Siviløkonom Mannheim, Tyskland (Økonomi/admin./ledelse Høyskole/universitet) 1972 Diverse lederutviklingsprogrammer Erfaring fra styrearbeid/tillitsverv Førtidspensjon/gavepensjon fra Statoil i 2008 A RBEIDSERFARING Arbeidserfaring med oppgaver knyttet til administrativ ledelse, daglig drift, forretningsutvikling, prosjektledelse, strategiprosesser, personalledelse, økonomistyring og kontraktsadministrasjon Daglig leder Silvanus AS, eget rådgivningsselskap : Veolia Transport Sør AS, administrerende direktør : Veolia Transport Norge AS, konsernrådgiver. Konstituert administrerende direktør Veolia Transport Sør AS : Statoil/Statoilhydro, prosjektleder/forretningsutvikler norsk og internasjonal virksomhet, samt kommersiell leder og administrerende direktør for heleiet Statoil datterselskap, PipeCare AS : Synergia, partner/senior rådgiver : R&M Isolering, administrerende direktør : Gasnor, prosjektdirektør : MPS Norge, senior rådgiver : Sea Truck Holding, administrerende direktør : Gjensidige Rogaland, administrerende direktør. 9

10 : Statoil, merkantil leder : Aker Contracting, avd. sjef/merkantil leder : Andresens Bank, markedskonsulent Geomec AS og Geomec Holding AS, styremedlem Lampekonsulenten, styreleder : Unitech Systems, styreleder d.d Asco Norge, styremedlem : Sandvik Møbler, styreleder d.d PetroMedia News, styreleder PetroMedia, styreleder : Sparebank 1 SR Bank, medlem representantskap : Kverneland ASA, leder bedriftsforsamling : Gasnor ASA, styreleder : Norges Automobilforbund, medlem representantskapet : Aarsland Møbelfabrikk, styremedlem : Stavanger Forum/Stavanger Kongress, styremedlem : Kverneland ASA, medlem bedriftsforsamlingen : Stavanger Næringsforening, styreleder : Næringsrådet i Rogaland, styremedlem. T ILLITSVERV SPRÅK Norsk Engelsk Tysk Morsmål Skriftlig og muntlig Skriftlig og muntlig 10

11 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 11/13 Valg til styret for Museum Nord Forslag til vedtak: Legges frem uten forslag til vedtak. Saksopplysninger: Sekretariatsleder fungerer som medlem i valgkomiteen for Museum Nord. Valgkomiteen er nå blitt bedt om å starte forberedelsene til årets rådsmøte. De følgende i styret er på valg: Erlaug Benjaminsen, m/ vara Hugo Olsen, m./ vara Ellen Julin, m/ vara Ivar Skoglund. Av disse har Ellen Julin (Ivar Skoglund) vært Ofotens representant de to siste årene. I tillegg ble Randi Melgaard valgt inn i rådsmøtet Det bes om innspill til valgkomiteens arbeid. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 11

12 Vesterålen regionråd Ofoten regionråd Sør-Troms regionråd Besøksadresse: Storgata 37 Postadresse: Boks 406, 8376 Leknes Bankgiro Tlf.: Fax: Mob Org.nr E-post: www. lofotradet.no 13. mai 2013 Veipakke Lofoten - Konseptvalgutredning (KVU) Samferdsel er sentralt for næringsliv og aktivitet i Lofoten, og som kjent er det arbeidet lenge med å få bedre veistandard i Lofoten. Standarden på veistrekningen Å-Fiskebøl er meget dårlig, og på enkelte steder trafikkfarlig. Lofotrådet drøftet saken i møte 18. april 2013, og vedtok der å be Hålogalandsregionen støtte vårt krav om snarest å få Samferdselsdepartementet til å iverksette arbeid med konseptvalgutredning ( KVU) for E10 på strekningen Å-Fiskebøl. Vi ber derfor regionrådene i Hålogalandregionen om å gi sin tilslutning til Lofotrådets krav om snarlig konseptvalgutredning for E10 på strekningen Å-Fiskebøl. Vennlig hilsen Lillian Rasmussen Leder 12

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer