Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag , kl Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN og Rune Nystad, Futurum Drøftingssaker: - AU 05/13 Saker til behandling i felles møte med Salten regionråd Saken presenteres i møtet Saker til behandling: - AU 06/13 Uttalelse om fergefri E6 - AU 07/13 Bredbandsutbygging - Behov for økt medfinansiering - AU 08/13 Uttalelse til søknad om studieplasser til Bachelor i internasjonal beredskap - AU 09/13 Eventuelt 9. april 2013 Tore Nysæter Leder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 06/13 Uttalelse om fergefri E6 Forslag til vedtak: Ofoten regionråd registrerer at samferdselsdepartementet har lagt frem sin anbefaling om valg i forbindelse med Kvu E6 Mørsvikbotn Ballangen. Ofoten regionråd er tilfreds med de foreslåtte utbedringer langs E6 som er foreslått. Imidlertid finner regjeringens manglende vilje til å satse på fergefri E6 svært beklagelig, og at kryssingen av Tysfjord må baseres på fergedrift. Ofoten regionråd viser til at alle alternativene i Kvu E6 Mørsvikbotn Ballangen inneholder opprustning og utbedring av strekningen nordover fra Mørsvikbotn til Bognes i Tysfjord, og dermed vil tilknytningen til E10 via fergesambandet Bognes Lødingen ivaretas, men med regjeringens valg inkluderes ikke en løsning som vil gjøre E6 til en fergefri stamveg gjennom Norge. Ofoten regionråd mener at det nå må gjøres de nødvendige beslutninger for å gjøre E6 gjennom Norge fergefri. Etter vårt syn er den eneste realistiske løsningen på dette en kryssing av de indre fjordene etter alternativ 4 som ble fremlagt i Kvu E6 Mørsvikbotn Ballangen. Ofoten regionråd vil appellere til regjeringen og Stortinget om at de i sin videre behandling av NTP , legger til grunn alternativ 4 i Kvu E6 Mørsvikbotn Ballangen, slik at Norge vil få en fergefri E6 i overskuelig fremtid.

3 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 07/13 Bredbandsutbygging - Behov for økt medfinansiering Forslag til vedtak: Nordland fylkeskommune har som målsetting å bidra til å gi tilfredsstillende bredbåndsdekning til de områder hvor det ikke er kommersielt interessant å bygge ut. Ofoten regionråd mener at dersom Nordland fylkeskommune skal nå sin vedtatte målsetting må Nordland fylkeskommune åpne for differensiert tilskuddordning i grisgrendte strøk på lik linje med Troms og Finnmark, som har gått over 50% regelen i mange områder. Det må kartlegges hvilke områder som anses som økonomisk lønnsomt og hvilke som det er manglende eller liten kommersielt grunnlag for utbygging av breiband. Ofoten regionråd ber Nordland fylkeskommune om at det blir fremmet sak i fylkestinget der det åpnes opp for differensiert tilskuddordning i grisgrendte strøk i Nordland. Saksopplysninger: Nordland fylkeskommune bidrar og har vedtatt målsetning for breibandutbygging i fylke. Formålet med ordningen er å bidra til å gi tilfredsstillende bredbåndsdekning til de områder hvor det ikke er kommersielt interessant å bygge ut. Siktemålet er at befolkningen i hele Nordland skal ha tilbud om bredbåndstilknytning Søkere kan være kommuner, regionråd og fylkeskommunens ytre etater. Andre aktører kan være initiativtakere, men søknaden må fremmes via kommune eller regionråd. Siden 2007 har Kommunal- og Regionaldepartementets (KRD) øremerket, og Nordland fylkeskommune forvaltet, midler til bredbåndsutbygging. Støtten har vært 50%. Nordland fylkeskommune sine kriterier for støtte: Midlene må benyttes til utbygging av aksessnett og øremerkes bredbåndsutbygging til hushold, offentlige virksomheter og næringsliv. Nett som etableres må i utgangspunktet være "åpne", dvs tillate konkurranse på tjenester og innhold. Det skal benyttes kostnadseffektive teknologiske løsninger. Brukere med ekstra behov for bredbåndskapasitet må selv finansiere mer kostnaden.

4 Midlene kan kun benyttes til utbygging av ny infrastruktur og kan ikke benyttes til drift. Støttemottaker/prosjekteier forplikter seg til drift av anlegget i minimum 10 år. EU/EØS - regelverk Offentlig støtte til drift og utbygging av bredbåndsinfrastruktur defineres i stor grad som statsstøtte og eventuelle tilskudd må derfor notifiseres hos ESA, alternativt er at utbyggingen defineres som støtte til tjeneste av allmenøkonomisk tjeneste slik at Altmark-kriteriene gjelder. Et av hovedvilkårene fra ESA er at det offentlige kun kan støtte bredbåndsutbygginger i såkalte hvite- eller grå områder hvor det ikke allerede eller er vil bli bygd mer enn to NGA nettverk i løpet av de nærmeste 3 årene. Fibernett og oppgradert kabel-tv nett anses som NGA. KRD påpeker i brev av at bruk av Altmark-kriteriene for å fremme raskere utbygging av bredbånd stiller høye krav til informasjonsinnhenting og vurdering hos offentlige myndigheter. Retningslinjer fra KRD For midler til bredbåndsutbygging fylkeskommunen forvalter på vegne av KRD over statsbudsjettet kapittel 551 post 61 - Tilskotet skal nyttas til å byggje infrastruktur for breiband. - Tilskotet skal gjevast etter konkurranse for å tryggje at dei tilgjengelege midlane blir utnytta så godt som råd - Tilskotet må tryggja at både husstandane, næringslivet og offentleg sektor blir dekte i utbyggingsområda - Tilskotet må tryggje at det blir høve til konkurranse på tenester og innhald. Det er mange områder med manglende eller liten kommersielt grunnlag for utbygging av breiband i Nordland. Tilbakemeldinger fra potensielle utbyggere er at elementer som støttebeløp, selskapsstrategiske hensyn, utbyggingshastighet, kundegrunnlag etc., kan være årsak til at det ikke er lagt inn tilbud. Kommunene ønsker helst ikke å eie nettet selv, men vil heller gi støtte til kommersielle aktører som bygger ut, eier og driver nettet. Nordland fylkeskommune bør åpne opp for differensierte tilskuddordning i grissgrendte strøk på lik linje med Troms og Finnmark som har gått over 50% regelen i mange områder. En må få klarlagt hvilke områder som anses som økonomisk lønnsomt og hvilke som det er manglende eller liten kommersielt grunnlag for utbygging av breiband. Med en slik ordning vil det bli mulig å nå målsetningen som er sett.

5 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 08/13 Uttalelse til søknad om studieplasser til Bachelor i internasjonal beredskap Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd vedtar den fremlagte uttalelse til søknad om studieplasser til Bachelor i internasjonal beredskap. Saksopplysninger: Regionrådene i Ofoten og Sør-Troms er blitt oppfordret av Høgskolene i Harstad og Narvik om i fellesskap å uttale seg om behovet for å få på plass permanent finansiering av det internasjonale bachelorstudiet for beredskap. Utkast til slik uttalelse finnes vedlagt. Uttalelsen behandles i Sør-Troms regionråd

6 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2013/44 / 026 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Forslag / utkast Uttalelse til søknad om studieplasser til Bachelor i internasjonal beredskap Regionrådene i Ofoten og Sør-Troms viser til søknaden av fra høgskolene i Harstad og Narvik vedr. studieplasser til Bachelor i internasjonal beredskap. Regionrådene vil med dette sterkt anmode departementet om å imøtekomme søknaden. Studiets målgrupper er personer som ønsker å øke sin kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap og/eller har viktige funksjoner i en krisesituasjon. Studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene i et internasjonalt perspektiv. I tillegg til at det undervises i høyaktuelle tema, vil regionrådene også trekke frem det faktum at studiet drives i et samarbeide mellom tre institusjoner; Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og Norges Brannskole. Departementet har ved flere anledninger oppfordret institusjonene om å inngå forpliktende, gjensidig utviklende samarbeid. BiB er et strålende eksempel i så måte. Så langt har BiB vært en stor suksess. Utfordringen nå ligger i å sikre en langsiktig finansiering av studiet. Regionrådene vil fremheve den samfunnsmessige betydningen denne kompetanseoppbyggingen har, ikke bare i et regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Internasjonalt samarbeid om beredskap vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Regionrådene håper departementet ser den store samfunnsmessige nytten i dette viktige utdanningstilbudet og sørger for at de økonomiske rammebetingelsene kommer på plass i statsbudsjettet for Ivar B. Prestbakmo leder Sør-Troms regionråd Tore Nysæter leder Ofoten regionråd Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Mål og virkemidler for bredere bredbånd

Mål og virkemidler for bredere bredbånd Mål og virkemidler for bredere bredbånd Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe 4. september 2009 Innhold: 1 Sammendrag og konklusjoner... 2 2 Bakgrunn for arbeidet... 3 3 Kort om gruppens arbeid...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 01.04.2015 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Behandles i: Styringsgruppa 08.12.14 Region Namdal

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer