BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma"

Transkript

1 BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

2 Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling Regjeringen har bevilget 129 mill. kroner for 2011 Over én milliard siden 2006 EØS-avtalens statsstøtteregler setter rammer for det offentliges adgang til å støtte utbygging Støttede utbyggingsprosjekter skal normalt meldes til og godkjennes av ESA Utfordringer ved brudd: Konkurrenter av utbyggere kan klage eller utbyggere unnlater å inngi tilbud av redsel for krav om tilbakebetaling

3

4

5

6 Hvem vi er og overordnet om dagens tema Kort presentasjon av oss Oversikt over dagens temaer Kort oversikt over statsstøtteretten Hovedregler Unntak Prosess notifikasjon/melding til ESA Konsekvenser av brudd på reglene Hoveddel mer spesifikt om støtte til bredbåndsutbygging ESAs bredbåndsretningslinjer Avslutning

7 DEL 1 Oversikt over statsstøtteretten

8 Hovedregelen forbud mot støtte EØS artikkel 61(1) inneholder et forbud mot støttetiltak som oppfyller følgende vilkår: Tildeling av økonomisk fordel (pengeoverføringer, salg av eiendom til underpris, kjøp til overpris, skatte- og avgiftsfritak, offentlige garantier mv.) Fordel gitt av offentlige midler (stat, fylkeskommuner, kommuner, offentlige organer og offentlig eide foretak) Begunstigelse av enkelte foretak eller produksjonen av bestemte varer eller tjenester (foretaksstøtte, sektorstøtte, distriktsstøtte) Støtten må vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen i EØS-området

9 Unntakshjemler EØS artikkel 61 (3) (c) En rekke retningslinjer som beskriver unntakene Sentralt her: ESAs retningslinjer for støtte til hurtig utbygging av bredbånd bredbåndsretningslinjene EØS artikkel 59(2) Noen andre særregler

10 Statsstøtteprosess All ny støtte må i utgangspunktet meldes til ESA og godkjennes før den settes i verk ESA undersøker på eget initiativ, eller på bakgrunn av klager, om reglene er fulgt

11 Brudd på meldeplikten Behandling i ESA: Rettslig usikkerhet, tilbakebetaling av støtten med renter ved negativt vedtak fra ESA Behandling i norske domstoler: Midlertidig stansing, tilbakebetaling, samt tilbakebetaling av rentefordelen selv om støtten senere blir godkjent av ESA Felles: langvarige og kostbare prosesser, fare for negativ omtale

12 Del 2 bredbåndsstøtte

13 Bredbåndsretningslinjene ESA har gitt retningslinjer for bredbåndsstøtte ESA ser positivt på offentlig støtte til bredbåndsutbygging Retningslinjene oppstiller hvilke vilkår som må være oppfylt for at ESA skal godkjenne bredbåndsprosjekter

14 Meldepliktig støtte eller ikke Når det offentlige bidrar til bredbåndsutbygging, kan det tenkes at det ikke er tale om støtte: Markedsinvestorprinsippet (det offentlige investerer i infrastruktur for å få avkastning på investeringen) Altmarkdommen EU-domstolen sak 280/00 (bør vurderes nøye, men EU-kommisjonen har lagt seg på en streng linje) Støtte til bredbåndsutbygging vil ofte være statsstøtte Tromsø kommune har stått for den eneste norske bredbåndsnotifikasjon til ESA. EU-kommisjonen har derimot behandlet omkring 80 bredbåndssaker, hvorav så godt som alle er behandlet som meldepliktig støtte

15 Vilkår for ESA-godkjenning 1 Støtte til bredbåndutbygging kan skje der det ikke er kommersielt utbyggbart Hvite bredbåndsområder: Områder der det ikke er bredbånd og der det ikke planlegges kommersiell utbygging innen tre år. Støtte er normalt ok Grå områder: Kun én bredbåndsoperatør innen tre år. Vanskeligere, men ikke umulig å få godkjent Sorte områder: To eller flere bredbåndsoperatører innen tre år. ESA vil normalt ikke godkjenne

16 Vilkår for ESA-godkjenning 2 Prosjektet bør innrettes som følger: Det skal foreligge en deknings- og konkurranseanalyse for utbyggingsområdet Utbygger/investorer i det subsidierte prosjektet skal velges ved konkurranse (fortrinnsvis utlysning på DOFFIN/TED) Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges Infrastrukturen bør være teknologinøytral

17 Vilkår for ESA-godkjenning 3 Bruk av eksisterende infrastruktur for å unngå unødvendig duplikasjon kan bli ansett positivt Det skal være tredjeparts-/engrostilgang til nettet på ikke-diskriminerende vilkår i minst syv år Det skal etableres en tilbakebetalingsmekanisme for å hindre overkompensasjon til valgt tilbyder

18 Egne regler for NGA Nye tjenester, økt bruk og krav til hastighet medfører økt satsning på høyhastighetsbredbånd/next generation access networks (normalt fiberbredbånd) i stedet for basic broadband (normalt kobberbredbånd) Egne regler for NGA-støtte, men også for NGAnettverk er skillet mellom hvite, grå og sorte NGAområder relevant Hvis det eksisterer kobberbredbånd i det området man skal støtte en NGA-utbygging, må visse vilkår være oppfylt, herunder må man vise at det eksisterende bredbåndet ikke er tilstrekkelig til å ivareta kundenes behov

19 Tromsø kommune ordningen Støtte til NGA-utbygging i distrikts-tromsø Utbygger skal bygge, eie, drifte og levere innhold Tromsø kommune bidrar med støtte Støtteordningen ble utformet i samsvar med ESAs retningslinjer, notifisert 19. april og godkjent 13. juli Konkurransen om bygging har tilbudsfrist 21. november Bygges ut i tre faser

20 Tromsø kommune noen erfaringer fra notifikasjonsprosessen Manglende ESA-godkjennelse kan føre til manglende tilbud og forsinkelser Nyttig med god kontakt med ESA og evt. pre-notifikasjon Markedsundersøkelse/dekningsanalyse er viktig ESA er opptatt av å hindre overkompensasjon Tredjepartsadgang, og riktig pris for denne, er komplisert Sørg for å beskrive ordningen godt, ESA leser notifikasjonen grundig Balanse mellom å tilpasse ordningen til retningslinjene og samtidig gjøre ordningen interessant for tilbydere

21 Tips Man bør så tidlig som mulig klargjøre om prosjektet må godkjennes av ESA Hvis ESA-godkjennelse er nødvendig, bør notifikasjonsprosessen starte raskt Prosjektet bør, så langt det er mulig, tilpasses bredbåndsretningslinjene For å unngå mange spørsmålsrunder fra ESA, bør prosjektet beskrives i detalj

22 Nyttige lenker ESAs bredbåndsretningslinjer: ESAs avgjørelse for Tromsø kommune: COL.pdf EU-kommisjonens avgjørelser: broadband_decisions.pdf ALT advokatfirmas innspill til EU-kommisjonen vedr. nye retningslinjer: nd_guidelines/alt_law_en.pdf

23 Takk for oppmerksomheten

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende Kapittel 3 Statsstøtte Viktige saker i 2011 2011 var et travelt år for ESA på statsstøtteområdet. Det ble fattet totalt 35 vedtak i saker om alt fra finanskrisestøtte til energi og miljø og kompensasjon

Detaljer

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012 Kapittel 3 STATSSTØTTE Hovedoppgaver i 2012 I 2012 fattet ESA 24 vedtak i statsstøttesaker på en rekke forskjellige områder. 13 saker gjaldt norske støttetiltak, blant annet på viktige områder som miljøstøtte

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

KURS 19. MARS 2015 STATSSTØTTEREFORMEN PRAKTISK TILNÆRMING TIL REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE MED FOKUS PÅ ÅRENE FREMOVER

KURS 19. MARS 2015 STATSSTØTTEREFORMEN PRAKTISK TILNÆRMING TIL REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE MED FOKUS PÅ ÅRENE FREMOVER KURS 19. MARS 2015 STATSSTØTTEREFORMEN PRAKTISK TILNÆRMING TIL REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE MED FOKUS PÅ ÅRENE FREMOVER EØS-avtalens forbud mot tildeling av offentlig støtte har lenge hatt stor betydning

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2011 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks: +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN.

Når jeg er ferdig med presentasjonen, vil du få se eksempler på prosjekter som har hatt godkjenning gjennom SkatteFUNN. Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer