LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER"

Transkript

1 LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær

2 Hva er EØS?

3

4 4 Omfattende avtale Indre marked i hele EØS-området Både generelle regler og detaljregler Rettigheter og plikter

5 Hvorfor statsstøtteregler? 5 Reglene om statsstøtte skal sikre like konkurransevilkår Både mellom foretak i forskjellige land, og mellom offentlige og private foretak «Dopingregler» for foretak

6 6 "How many times do I have to say it? Well, it can't be any clearer than 'I've never taken drugs.'"

7 7 Statsstøtteforbudet finnes i EØS-avtalen artikkel 61(1) Gjelder også som norsk lov gjennom EØS-loven

8 8 Et tiltak er kun forbudt hvis alle de følgende vilkår er oppfylt Støtte (fordel) Gitt av offentlige midler Selektivitet (støtte til enkeltbedrifter, sektorer eller foretak i en bestemt region) Til foretak Konkurransevridning Påvirkning av samhandelen innenfor EØS

9 9 Statsstøttereglene vil tilsynelatende kunne ramme svært mange offentlige handlinger Det offentlige kan likevel operere i markedet på vanlige markedsvilkår (markedsinvestorprinsippet)

10 10 Støttereglene like spilleregler for foretak

11 Temaer 11 I. Kommunal virksomhet og foretaksbegrepet II. Typiske støtteproblemer ved offentlig eid økonomisk virksomhet og måter å unngå problemene på

12 DEL I 12 Kommunal virksomhet og foretaksbegrepet

13 Støttereglene gjelder «foretak» 13 Foretaksbegrepet bygger ikke på hva en i norsk dagligtale omtaler som et foretak Er et eget EØS-rettslig begrep som er gitt et selvstendig innhold gjennom rettspraksis Et foretak er enhver enhet som utøver økonomisk aktivitet

14 Økonomisk aktivitet 14 Det å levere varer eller tjenester i et marked vil normalt anses som en økonomisk aktivitet En enhet innenfor staten, kommunen eller andre organer som på en eller annen måte opererer i et marked vil anses som et foretak Dette gjelder selv om enheten ikke er skilt ut i et eget selskap eller er en egen etat

15 Noen vurderingstemaer 15 Utøvelse av offentlig myndighet er ikke økonomisk virksomhet Ytes det et vederlag for tjenesten? Det legges ofte vekt på om minst 50 prosent av kostnaden dekkes av det offentlige (del av et solidarisk system)

16 Offentlig velferdstilbud 16 Barnehagetjenester, undervisningstjenester og helseog omsorgstjenester anses ofte for å være ikkeøkonomiske når det offentlige tilbyr disse tjenestene gratis og som en del av det offentlige velferdstilbudet Konklusjonen kan bli annerledes når de samme tjenestene leveres mot betaling i et marked, også der hvor kjøperen av tjenesten er det offentlige

17 Rapport Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler 17 Rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet av ALT advokatfirma Forholdet mellom kommunal markedsvirksomhet og EØS-avtalens statsstøtteregler Rapporten ligger her: er_planer/rapporter/2014/kommunal-virksomhet-i-lysav-eos-avtalen.html?id=749560

18 Typetilfeller i rapporten 18 Barnehagesektoren Undervisningssektoren Helse- og omsorgstjenester Avfallssektoren blandet virksomhet Konsulenttjenester, juridiske tjenester, revisjons- og regnskapsførertjenester og lignende Brannvesen

19 Typetilfeller i rapporten 19 Idrettsklubber/foreninger Havnevirksomhet Kjøp, salg og utleie av eiendom Kulturanlegg og kulturaktiviteter Parkeringsvirksomhet Svømmehaller og badeland Kinovirksomhet

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 DEL II 26 Typiske støtteproblemer ved offentlig eid økonomisk virksomhet og måter å unngå problemene på

27 Kommuner som markedsaktør 27 Støttereglene er ikke til hinder for at det offentlige eier og driver næringsvirksomhet Men slik virksomhet må ha like rammevilkår som private virksomheter

28 Kommuner som markedsaktør 28 Det økonomiske forholdet mellom den offentlige eieren og den økonomiske enheten skal styres etter markedsinvestorprinsippet (utsikter til normal avkastning på f.eks. kapitalinnskudd og lån)

29 Skill mellom aktivitetene 29 Sørg i det minste for regnskapsmessig skille mellom økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter for å hindre kryssubsidiering. Sørg for at det betales markedsleie for eiendeler som benyttes ved utøvelse av økonomisk aktivitet, samt krev betaling for bruk av fellestjenester.

30 Strukturelle problemer 30 Problem: Fritak fra skatter og avgifter (skattefritaket i skatteloven 2-30) Implisitt garanti for IKS-er, KF-er eller enhet som er del av kommunen Løsning: Det aller tryggeste vil være å organisere økonomisk virksomhet i et selskap med begrenset ansvar trolig ved å anvende aksjeselskapsformen.

31 En rekke kommunale saker Sak om renovasjonsselskaper Sikkerhetskurs ved videregående skoler Kippermoen i Vefsn (Mosjøen) Analysesenteret i Trondheim

32 «Kommunale renovasjonsselskaper bør forpliktes til å føre adskilte regnskap for innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og annen aktivitet.» ESAs pressemelding 2. mai 2013

33 «Norske myndigheter bør sørge for at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske aktiviteter. Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av de faste fellesutgiftene føres på den økonomiske aktiviteten.» ESAs pressemelding 2. mai 2013

34 «Alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være forpliktet til å betale skatt.» ESAs pressemelding 2. mai 2013

35 «Trondheim kommune må sørge for at Analysesenteret fører egne regnskap for den kommersielle virksomheten, adskilt fra den øvrige virksomheten, slik at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom de to delene.» ESAs pressemelding 20. mars

36 «Trondheim kommune må stanse alle direkte utbetalinger til den delen av Analysesenteret som tilbyr tjenester i markedet.» ESAs pressemelding 20. mars

37 «Kommunen må også sørge for at den delen av Analysesenteret som driver kommersiell virksomhet betaler husleie til markedspris for sin bruk av bygningen. Husleien må fastsettes av en uavhengig ekspert» ESAs pressemelding 20. mars

38 «Kommunen må sørge for at den kommersielle virksomheten betaler markedspris for sin bruk av sentrets fellestjenester, som blant annet revisjon, regnskapsføring, IT-tjenester og arkivtjenester.» ESAs pressemelding 20. mars

39 «Senterets kommersielle virksomhet må skattlegges på linje med annen forretningsvirksomhet i markedet.» ESAs pressemelding 20. mars

40 «Norske myndigheter sa seg enige i ESAs forslag og har forsikret om at disse vil bli fullt gjennomført fra og med gjenåpningen av KIS etter at den pågående renovasjonen er fullført. Endringene som ble foreslått av norske myndigheter inkluderer: Et tydeligere regnskapsmessig skille mellom treningssentervirksomheten og annen virksomhet ved KIS. Vefsn kommune skal, som eier, kreve at treningssenteret drives med et visst overskudd.»

41 Takk for oppmerksomheten! 41 Bjørnar Alterskjær

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende Kapittel 3 Statsstøtte Viktige saker i 2011 2011 var et travelt år for ESA på statsstøtteområdet. Det ble fattet totalt 35 vedtak i saker om alt fra finanskrisestøtte til energi og miljø og kompensasjon

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012 Kapittel 3 STATSSTØTTE Hovedoppgaver i 2012 I 2012 fattet ESA 24 vedtak i statsstøttesaker på en rekke forskjellige områder. 13 saker gjaldt norske støttetiltak, blant annet på viktige områder som miljøstøtte

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 34 21. årgang 12.6.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer