Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for helse- og sosialvitenskap"

Transkript

1 Høgskolen i Sørøst-Norge Biblioteket 18 Publiseringsstatistikk for HSN Vitenskapelig publisering 1-17 Kjell Ove Jahr Kari Fagerjord Vedlegg 3 Fakultet for helse- og sosialvitenskap

2 Publiseringsstatistikk for HSN Vitenskapelig publisering 1-17 Vedlegg 3 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Data pr Innholdsfortegnelse 1 Vitenskapelig publisering publikasjonspoeng og antall publikasjoner Indikatoren publiseringspoeng per UFF-årsverk Indikatoren publiseringspoeng per førstestilling (årsverk) Antall og andel publiserende UFF-personer Antall og andel publiserende førstestillinger Samforfatterskap Samforfatterskap mellom land Samforfatterskap mellom institusjoner Vitenskapelig publisering - studenter Open Access publisering Kjønn og alder Siteringer Følgende forkortelser brukes i dette vedlegget: HSN Høgskolen i Sørøst-Norge HS Fakultet for helse- og sosialvitenskap ISH Institutt for sykepleie- og helsevitenskap IORL Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IHSV Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag UFF Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger Side 1 av 23

3 1 Vitenskapelig publisering publikasjonspoeng og antall publikasjoner Publiseringspoeng HS Reell uttelling. Ny poengberegning fom Nivå 1 57,2 49, 51,2 48,1 74,2 74,5 77,2 98,7 Nivå 2 11, 25,4 14,8 21,3 1,1 29,9 45,3 48,8 Totalt 68,2 74,5 66,1 69,4 84,3 14,3 122,5 147,5 Nivå 2-andel 16,1 % 34,1 % 22,4 % 3,7 % 12, % 28,6 % 37, % 33,1 % 4% 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % Figur 1 Reell poenguttelling, med den poengberegning som var gjeldende for rapporteringsårene. Ny poengberegning fra og med 15. Nivå 2-andelen her gjelder poengandel (i DBH vises nivå 2-andelen av forfatterandeler, ikke poeng). Endring publiseringspoeng fra 16 til 17: Opp,4% Endring publiseringspoeng nivå 2 fra 16 til 17: Opp 7,7% Publiseringspoeng HS Simulert etter både gammel og ny beregningsmetode Nivå 1 ny beregning 72,8 67,5 76,2 7,6 97,3 74,5 77,2 98,7 Nivå 2 ny beregning 21,8 45,5 25,1 42,2 23,4 29,9 45,3 48,8 Totalt ny beregning 94,6 113, 11,4 112,8 1,7 14,3 122,5 147,5 Nivå 1 gml beregning 57,2 49, 51,2 48,1 74,2 51,4 51,1 65,1 Nivå 2 gml beregning 11, 25,4 14,8 21,3 1,1 14,5 21,9,4 Totalt gml beregning 68,2 74,5 66,1 69,4 84,3 65,8 73, 85,6 Figur 2 Publiseringspoeng etter både ny (søyler) og gammel (linjer) beregning. Søylene viser den relative utviklingen i løpet av hele perioden simulert etter ny beregningsmetode. Ny metode ble gjeldende f.o.m. 15. Side 2 av 23

4 HSs andel av HSNs poeng totalt 45% 4% 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % Figur 3 HS andel av HSNs poeng totalt Antall og type publikasjoner HS Periodikaartikler Antologiartikler Monografier Totalt Figur 4 Antall og type publikasjoner Merk: Tallene for antall publikasjoner på fakultetsnivå i DBH er feil. Tabellene i DBH viser ikke antall distinkte publikasjoner, men en sum av institutt-tallene, noe som medfører at sampubliseringer telles flere ganger på fakultetsnivå (DBH-tallene er korrekte på institusjons- og instituttnivå.) Endring antall publikasjoner fra 16 til 17: Opp 16,3% Side 3 av 23

5 Publiseringspoeng for HS-instituttene (ny beregning) HS - IHSV 33,9 31, 32,7 33,2 31,7 27,2 41,7 35,1 HS - IORL 1, 14,6 13,6 6,4 7,1 4,3 12,8 15,1 HS - ISH 45,7 65,5 54,4 73,3 81,1 72, 66,2 96,5 Figur 5 Publiseringspoeng for HS-instituttene (ny beregning) Poengfordeling HS-instituttene 17 HS-IHSV 24 % HS-ISH 66 % HS-IORL 1 % Figur 6 Poengfordeling HS-instituttene 17 Side 4 av 23

6 Poeng nivå 1 og 2 HS-instituttene HS-IHSV HS-IORL HS-ISH 17 - Nivå 1 31,9 8,7 58, Nivå 2 4,1 6,43 38, Totalt 35,1 15,13 96,54 Figur 7 Poeng nivå 1 og 2 HS-instituttene Antall publikasjoner for HS-instituttene HS-IHSV HS-IORL HS-ISH Figur 8 Antall publikasjoner for HS-instituttene Tallene for instituttene skal ikke summeres pga sampubliseringer på tvers av instituttene. Side 5 av 23

7 2 Indikatoren publiseringspoeng per UFF-årsverk Den viktigste indikatoren. Departementet bruker denne i sin Tilstandsrapport for UH-sektoren. 1,4 Publiseringspoeng pr UFF-årsverk HS 1, 1, 1,3 Snitt - Univ. 1,31 1,31,8,6 Snitt - St. høgsk.,65,61,54,4,,5,61,53,58,61,51,59,66, Figur 9 Publiseringspoeng per UFF-årsverk (fagårsverk Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger). Basert på ny poengberegning (standard for alle år i DBH KD-portalen). UH-sektor iht 17-inndeling. Publiseringspoeng pr UFF-årsverk HS-institutter,9,8,7,6,5,4,3,,1, HS - IHSV,57,46,71,55 HS - IORL,29,16,41,43 HS - ISH,73,65,58,78 Figur 1 Publiseringspoeng pr UFF-årsverk. Basert på ny poengberegning. Side 6 av 23

8 3 Indikatoren publiseringspoeng per førstestilling (årsverk) Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk HS 2,5 2, 2,24 Snitt - Univ. 2,27 2,26 1,5 1,14 Snitt - St. høgsk. 1,23 1,28 1,,5 1,55 1,73 1,53 1,6 1,59 1,28 1,27 1,36, Figur 11 Publiseringspoeng per førstestilling (årsverk). Basert på ny poengberegning (standard for alle år i DBH KD-portalen). UH-sektor iht 17-inndeling. 2,5 Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk HS-institutter 2, 1,5 1,,5, HS - IHSV 1,42 1,5 1,62 1,3 HS - IORL,58,31,84,77 HS - ISH 2,4 1,79 1,21 1,79 Figur 12 Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk. Basert på ny poengberegning. Side 7 av 23

9 4 Antall og andel publiserende UFF-personer Uoffisiell indikator. Antall personer gjelder her hoder, ikke årsverk. Antall og andel publiserende UFF-personer HS % % UFF personer ikke publisert UFF personer publisert Figur 13 Antall og andel publiserende UFF-personer 17. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering rapporteringsåret. Andel publiserende UFF-personer HS 45% 4% 35% 32 % 34 % 41 % 3% 25% % 15% 1% 5% % Figur 14 Andel publiserende UFF-personer Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 8 av 23

10 Personer Andel publiserende Andel publiserende UFF-personer HS-institutter IHSV IORL ISH HS HSN UFF-personer ikke publisert UFF-personer publisert Andel publiserende 37 % 32 % 45 % 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % % 15 % 1 % 5 % % Figur 15 Andel publiserende UFF-personer 17. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. 5 Antall og andel publiserende førstestillinger Uoffisiell indikator. Antall personer gjelder her hoder, ikke årsverk. Antall og andel publiserende førstestillinger HS % % Førstestillinger ikke publisert Førstestillinger publisert Figur 16 Antall og andel publiserende førstestillinger 17. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 9 av 23

11 Personer Andel publiserende Andel publiserende førstestillinger HS 6 % 54 % 5 % 48 % 47 % 4 % 3 % % 1 % % Figur 17 Andel publiserende førstestillinger. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Andel publiserende førstestillinger HS-institutter % % 5 % % 3 % % 1 % IHSV IORL ISH HS HSN Førstestillinger ikke publisert Førstestillinger publisert Andel publiserende 44 % 32 % 66 % % Figur 18 Andel publiserende førstestillinger 17. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 1 av 23

12 6 Samforfatterskap Samforfatterskap HS - utbredelsesområde ) Uten samarbeid ) Kun innen HSN ) Nasjonalt ) Internasjonalt Figur 19 Samforfatterskap - utbredelsesområde 7 Internasjonalt samforfatterskap HS per institutt HS-IHSV HS-IORL HS-ISH Figur Internasjonalt samforfatterskap per institutt. (Samme publikasjon telles for flere institutter ved samarbeid på tvers.) Side 11 av 23

13 6.1 Samforfatterskap mellom land Figur 21 Antall internasjonale samarbeidspublikasjoner pr land, HS 17 Figur 22 Samarbeidskart HS 17 Side 12 av 23

14 6.2 Samforfatterskap mellom institusjoner Figur 23 Antall samarbeidspublikasjoner pr institusjon, HS 17 Institusjoner med to eller flere samarbeidspublikasjoner. Side 13 av 23

15 Antall publikasjoner 7 Vitenskapelig publisering - studenter Vitenskapelig publisering der studenter er medforfattere, eller i sjeldne tilfeller eneforfattere. Gjelder som regel masterstudenter. (Datagrunnlaget bakover i tid kan være litt unøyaktig.) Sampublisering med studenter HS Figur 24 Sampublisering med studenter Side 14 av 23

16 «Gull» Open Access HS: Artikler i OA-tidsskrifter 8 Open Access publisering Figur 25 Open Access status, antall publikasjoner HS, både grønn deponering i vitenarkiv og «gull» publisering i OA-tidsskrifter. «Gull» Open Access HS: Artikler i OA-tidsskrifter Nivå 1 Nivå Figur 26 «Gull» Open Access HS: Artikler i OA-tidsskrifter, nivå 1 og 2. Side 15 av 23

17 Antall artikler Andel OA-artikler «Gull» Open Access HS: OA-andel tidsskriftsartikler OA-artikler Artikler ikke OA OA andel 3% 25% % 15% 1% 5% % Figur 27 «Gull» Open Access HS: OA-andel tidsskriftsartikler 25 «Gull» Open Access HS: Artikler i OA-tidsskrifter per institutt 15 1 HS-IHSV HS-IORL HS-ISH Figur 28 «Gull» Open Access HS: Artikler i OA-tidsskrifter per institutt. Side 16 av 23

18 1 HS : Open Access egenarkivering av fagfellevurderte tidsskriftsartikler - utnyttet potensiale Artikler i HSN Open Archive Pontensialet (RoMEO green = utgiver tillater egenarkivering) Artikler med HSN-forfattere egenarkivert via Cristin - inkludert andre vitenarkiv Figur 29 Antall Open Access egenarkiverte fagfellevurderte tidsskriftsartikler fra HS i vitenarkivet HSN Open Archive i forhold til antall HS-artikler med en utgiverpolicy som sannsynligvis tillater egenarkivering. Side 17 av 23

19 9 Kjønn og alder Poenguttelling HS fordelt på kjønn Menn 15,7 21,5 33,9 26,9 23,9 22,5 37,6 38,5 Kvinner 78,9 91,5 67,5 85,9 96,8 81,8 84,9 19, Figur 3 Poenguttelling HS fordelt på kjønn Alle kategorier ansatte og studenter. Poengberegning etter ny metode Antall distinkte publiserende personer HS fordelt på kjønn Menn Kvinner Sum Andel kvinner 77,2 % 73,2 % 72,5 % 78,7 % 72,5 % 69,9 % 71,9 % 74,6 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % Figur 31 Antall distinkte publiserende personer HS fordelt på kjønn. Alle kategorier ansatte og studenter. Distinkte publiserende personer 17: 13 Økning: 35,4 % Side 18 av 23

20 Antall personer som har publisert/kreditert HS for første gang i % % Menn Kvinner Figur 32 Antall personer som har publisert/kreditert HS for første gang i 17. Distinkte personer. Alle kategorier ansatte og studenter. Andel publiserende kvinner pr HS-institutt 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % HS-IHSV 76,5 % 7, % 55,6 % 66,7 % 7,8 % 58,6 % 58,1 % 46,9 % HS-IORL 5, % 66,7 % 58,8 % 83,3 % 5, % 55,6 % 69,2 % 6, % HS-ISH 86,2 % 76,3 % 84,1 % 82,4 % 8,4 % 81,4 % 79,2 % 88,9 % Figur 33 Andel publiserende kvinner pr HS-institutt. Side 19 av 23

21 45 4 Poenguttelling HS 17 pr aldersgruppe 39, , ,4 16, ,9 13,9 11,1 5 1,4 1, ,2 Figur 34 Poenguttelling HS 17 pr aldersgruppe. Alle kategorier ansatte og studenter. 35 Antall distinkte publiserende personer HS 17 fordelt på aldersgruppe Figur 35 Antall distinkte publiserende personer HS 17 fordelt på aldersgruppe. Alle kategorier ansatte og studenter. Side av 23

22 Snittalder for publiserende personer pr HS-institutt HS-IHSV 52,5 5,7 51,7 53,5 53,3 52,8 51,9 52,2 HS-IORL 45,3 46,8 46,8 43,2 51,9 43,7 47,2 42,4 HS-ISH 51,6 51,3 5,7 55,3 54,9 56, 53,6 53,5 Figur 36 Snittalder for publiserende personer pr HS-institutt. Distinkte personer. Alle kategorier ansatte og studenter. Side 21 av 23

23 1 Siteringer Det er her hentet siteringsdata fra Scopus 1 Siteringsdata gjelder primært tidsskriftsartikler. Ingen av de store leverandørene av siteringsdata dekker alle HSNs artikler. Alle leverandørene har dessuten en relativ lav dekningsgrad innen humaniora og samfunnsfag. HS HSN totalt Scopus siteringsdata pr Utvalg publiseringsår 1-17 Antall poenggivende distinkte artikler Cristin Antall indeksert i Scopus (og har DOI i Cristin) Dekningsgrad Scopus 56,8 % 5,7 % Antall siteringer Gj.snitt antall siteringer pr artikkel 7,3 7,4 Høyest antall siteringer for en artikkel h-index for utvalget (tilgang for HSN: ) Side 22 av 23