Open Access infrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Open Access infrastruktur"

Transkript

1 Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som ikke blir det. Spredning: Integrere NORA i Cristins tjenesteportefølje og reorganisere tjenesten.

2 Introduksjon Målet med Open Access er mer bruk av vitenskapelige publikasjoner, mer spredning av forskning og bedre utnyttelse av forskningsresultater. For at dette skal kunne skje må forskningen være mest mulig tilgjengelig og åpen, noe som besørges gjennom både grønn og gull Open Access. Grønn Open Access og egenarkivering er det som tettest er knyttet til Cristin-systemet og de institusjonelle arkivene, det er derfor viktig at infrastrukturen rundt dette er på plass. Å lage gode verktøy og gode rutiner langs dette sporet, vil kunne gi stor avkastning. Tidspunktet er også godt; Cristin-systemet er oppe til revisjon og arkiveierne krever bedre verktøy. Cristin trenger å markere seg på Open Access-feltet med noe av praktisk karakter og dette sporet krever en klar og prioritert satsning. Sammen med KD-prosjektet utgjør de foreslåtte tiltakene hovedvekten av innsatsen langs det grønne sporet. Utfordringen kan deles i tre hoveddeler: 1. Dataflyten (fulltekst og metadata) fra Cristin til institusjonelle arkiv er langt fra optimal 2. Store mengder data (40 % av potensialet) som kunne vært i arkivene når aldri frem dit 3. NORA-tjenesten er ikke lenger tilpasset dagens krav verken som distribusjonstjeneste eller publikumstjeneste. Ved å gjøre noe med disse utfordringene, vil vi kunne legge til rette for en stor økning av Open Access-artikler i institusjonelle arkiv. Forutsetninger for at dette skal lykkes ligger ikke bare i Cristin, det kreves ganske mye av de eksisterende redaksjonene i de institusjonelle arkivene og det forutsettes at denne delen av infrastrukturen er på plass. Illustrasjonen under beskriver i grove trekk hvilken vei en vitenskapelig artikkel tar gjennom systemene, og arbeidsflyten i så måte. De tre utfordringene er plassert inn i denne prosessen. De tre tiltakene må ses i en sammenheng for å sikre en god infrastruktur i skjæringspunktet mellom Cristin og de institusjonelle arkivene. Tiltakene er tilpasset KD-prosjektet, og kompletterer dette godt. Tre av tiltakene spiller direkte på lag med dette dokumentet, de fire siste er alle relevante.

3 Overføringsarkiv: Dataflyt fra Cristin Cristin er stedet hvor alle norske vitenskapelige publikasjoner registreres, det er også en tjeneste som gir brukeren mulighet til å laste opp en fulltekstversjon av publikasjonen i de tilfeller hvor forfatteren ønsker det, evt. medforfattere har gitt sitt samtykke og forlagets policy/forfatteravtalen tillater det. Fulltekstversjonen av publikasjonen kan deretter bli hentet av de(t) institusjonelle arkiv som korresponderer med forfatteradressen(e) til den gjeldene publikasjon. Dette er en flyt av data som kun er tilrettelagt for utvalgte arkiv, arkivene i Brage-konsortiet er f.eks. ikke mottager av data. Løsningen fungerer heller ikke tilfredsstillende for de som faktisk kan motta data, Bora ved UiB har ikke mottatt data siden høsten Dette er utelukkende av tekniske årsaker. Samtidig har Brage-konsortiet v/bibsys gitt klare signaler om at dagens overføringsmetode ikke er aktuell å bruke, da det krever for mye av institusjonene selv. Tjenesten anses altså ikke som god nok. Løsningen ligger i å ruste opp distribusjonstjenesten fra Cristin og innføre det som kan kalles overføringsarkiv. Det betyr å sette en Dspace-installasjon mellom Cristin og alle IA'ene. Dspace er en arkivtjeneste som kommer med støtte for overføring av data via OAI-PMH, som er en foretrukken protokoll for overføring av data mellom arkiv. Dette har flere fordeler: Cristin får balansert jobben mellom flere systemer Overføring av data vil gå smidig, siden alle landets IA er (med unntak av Diva ved NTNU) og Cristin er på samme tekniske infrastruktur. Metadata-standarden (Håndbok for bruk av metadata) som er utredet vil lettere integreres i Cristin og institusjonelle arkiv Tiltaket spiller godt på lag med KD-prosjektet: o Tiltaket om utredning av et felles institutt-arkiv. o Tiltaket om Jir (den svenske rettighetsavklaringsmodulen ) kan tilpasses og implementeres i overføringsarkivet og alle andre Dspace-installasjoner. Løsningen kan gjenbrukes hvis Jir-tiltaket innfrir og tillater det. Dette tiltaket er iverksatt og en prototype er klar. Prosedyren rundt opplastingen av fulltekst i Cristin-systemet er en del av dette tiltaket.

4 40-prosenten: Fyll arkivene Cristin er en tjeneste som gir brukeren/forfatteren muligheten til å laste opp en fulltekstversjon av publikasjonen i de tilfeller hvor forfatteren ønsker det, medforfattere har gitt sitt samtykke og forlagets policy/forfatteravtalen tillater det. Det er altså en forholdsvis kompleks prosess for forskeren å vite om man faktisk har lov til å laste opp fullteksten, i tillegg til arbeidet med å innhente evt. medforfatteres samtykke. Sigbjørn Hernes sin undersøkelse fra 2008 indikerer at 40 % av publikasjonene som ligger i Cristin kan egenarkiveres i institusjonelle arkiv fordi forlagets policy tillater det. I tillegg kommer alle artikler som er publisert via gull Open Access, disse er i og for seg allerede i det fri siden de er publisert i Open Access-tidskrift, men disse må også inn i arkivene. Dette betyr at en stor økning av Open Access-artikler i arkivene er mulig med en forholdsvis liten innsats. Løsningen ligger i å a) identifisere denne mengden, artikkel for artikkel b) sende datalister over disse artiklene som igjen kan redaksjonelt behandles av de enkelte arkiveierne. Grønn Open Access (potensielt arkiveres) Grønn Open Access (faktisk arkivert) Gull Open Access Toll Access (uten muligheter for arkivering) Tiltaket forutsetter arkivtjenesten beskrevet i forrige trinn.

5 Spredning: Ruste opp NORA Nora har vært en tjeneste som både har levd og levert godt og lenge, men som nå vil bli hengende etter, nå som tjenesten er innlemmet i Cristins tjenesteportefølje. Det er maktpåliggende at denne tjenesten rustes opp og finner sin funksjon i de andre tjenestene Cristin leverer. Dette er spesielt viktig siden den server og videreformidler data fra de institusjonelle arkivene. De to foregående tiltakene har hatt som mål å fylle arkivene, tiltakene vil ha langt mindre effekt hvis ikke Nora rustes opp. Som et forskerverktøy har Nora trolig en begrenset verdi, de fleste fagdisipliner har artikler og produksjoner i et domene som strekker seg ut over landegrensene som Nora er begrenset av. Et system som i utgangspunktet avgrenser utelukkende på norsk produksjon vil alltid oppleves som mangelfull på de felt der forskningen er global. Det finnes i prinsippet hederlige unntak, der produksjonen utelukkende omhandler norske forhold, da under forutsetning av at det ikke skrives noe relevant i utlandet. Det viktig å finne kjernen til tjenesten og hva den skal levere. Nora bør finne sin rolle som tjeneste basert på tre pilarer: En importtjeneste av alt norsk vitenskapelig materiale, hovedsakelig fra IA er og OA-tidskrift. En distribusjonstjeneste av masteroppgaver og vitenskapelig materiale. Et utstillingsvindu for Open Access-basert norsk vitenskapelig materiale Institusjonelt arkiv Nora Scholar/ DART /Driver etc (Distribusjonsprinsippet) I tillegg vil Nora spille en sentral rolle for datagrunnlaget i Cristin, med tanke på direktelenker til publikasjoner som finnes i (og opprinnelig kommer fra) Cristin-systemet. Alle de tre pilarene over må kravspesifiseres grundig, men det er utstillingsvinduet som trenger den største overhalingen. Et hovedgrep som må gjøres er å håndtere blandingen av masteroppgaver og fagfellevurdert materiale. I dag blandes disse typene i samme tjeneste. I dag muliggjør brukergrensesnittet i avansert søk i og for seg å søke i delmengdene, men dette fremstår ikke som et stort nok grep. Dette er problematisk spesielt for forskeren, som ikke vil blande sin fagfellevurderte artikkel (genuin forskning) med studentenes materiale (ikke forskning). Som en konsekvens av dette bør Nora dele opp brukergrensesnittet i to tjenester: - NORA-viten - NORA-master Det er ikke tatt en beslutning om hvorvidt Nora-tjenesten skal skifte navn.

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access

Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Nordicom-Information 37 (2015) 2, pp. 85-89 Aktuellt från medieforskningen Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access Steen Steensen Redaktør Norsk medietidsskrift I slutten

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold?

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Morten Walløe Tvedt* 1 Innledning og valg av tema I den siste halvdelen av 1990-tallet var Hans Chr. Bugge

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer