CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014"

Transkript

1 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo

2 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift

3 Mål for CRIStin-systemet Nav for informasjon om norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Sterke koblinger til andre systemer Pådriver for forenkling av administrative rutiner Være et verdsatt verktøy for forskerne

4 Ikke-mål for CRIStin-systemet Ikke et prosjektstyringssystem Ikke et økonomistyringssystem Ikke et arkivsystem Ikke forskerens daglige verktøy for forskningen

5 Integrasjon Styrket kobling til Forskningsrådet Kobling til REK / SPREK Kobling til EU Mer gjenbruk av data ved søknadsskriving og rapportering

6 Integrasjon Formelle godkjenninger SPREK Datatilsynet Mattilsynet Andre Institusjoners lokale IT-systemer (forskningsstøtte, websider, styringsinformasjon, økonomisystemer, ) Forskningsinfrastruktur? Tjenester for gjenbruk av data Personvernombud Prosjektkatalog Forskerprofiler Forskningsresultater Forskergrupper Personregister Institusjonsregister Finansiører Forskningsrådet Regionale midler EU Andre finansiører

7 CRIStin prosjektkatalog Hva er det og hva er det ikke V1: Ikke egentlig CRIStin 2.0, men en forbedring for de som allerede registrerer prosjekter i dagens CRIStin V2: Jul 2014? Reell CRIStin 2.0? Grunnversjon for helseprosjekter Gi oversikt over prosjekter Forhåpentligvis kobling til SPREK V3: Det vi i fellesskap syns er viktigst Kobling til Forskningsrådet? Mer fleksible rapporteringsfunksjoner? Raskere og mer fleksibel søketjeneste? Gjenbruk av data i søknadsprosesser?

8 Nært og fjernt et bifokalt blikk på Open Access Presentasjon på BIBSYS-konferansen 12.mars 2014 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm, CRIStin

9 Agenda Status for Open Access Hva gjør CRIStin CRIStin og EU Veien videre

10 Hva skjer internasjonalt Horizon2020 vil kreve tilgang til forskningsresultater innen 6 (12) måneder som betingelse for tildeling av midler Anbefalinger fra EU-kommisjonen (CRIStin «National point of reference» for implementering) Finch-kommisjonen og oppfølging fra regjeringen i Storbritannia har skapt diskusjon internasjonalt EU-prosjekt for harmonisering av policyer PASTEUR4OA EU-prosjekt for felles arkiv - OpenAIRE SCOAP3 konsortium i regi av CERN Nordisk samarbeid - Nordic Open Access Forum (NOAF)

11 Status i Norge De største institusjonene har en Open Access-policy De største institusjonene har/får publiseringsfond Norges Forskningsråd skjerper sin Open Access-policy (I tråd med EU og andre internasjonale finansieringskilder) Alle norske forskningsinstitusjoner har eller planlegger arkiv-løsninger. Fortsatt mye å gå på: Fortsatt svært lite som blir egenarkivert Forskningsrådet innfører et absolutt krav om Open Access - Enten egenarkivering eller åpen publisering. Departementene vil følge opp institusjonenes arbeid med Open Access. Policy, fond, mm.

12 I St.meld 18 vil Regjeringen be CRIStin forhandle med utgivere av vitenskapelige tidsskrifter og inngå avtaler der det legges til rette for at resultater av norsk forskning blir åpent tilgjengelige. Dette kan skje via egenarkivering, frikjøp av enkeltartikler eller ved å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang. Avtalene må også sikre lavest mulig pris per artikkel be CRIStin, i samarbeid med andre aktører i sektoren, om å utvikle forslag til indikatorer for å følge utviklingen innenfor åpen tilgang i Norge at CRIStin, som nasjonalt referansepunkt for åpen tilgang, skal bidra til koordinert innsats for åpen tilgang nasjonalt og på tvers av de europeiske landene

13 Mål Få opp en motorvei fra innlevering i CRIStinsystemet, via institusjonelle arkiv og NORA til spredning ut i verden Realisere OA-potensialet i norske arkiv (det er godt med plass) Gode tjenester som synliggjør norsk forskning også på den internasjonale God statistikk på Open Access (også som grunnlag for indikatorer) Tallgrunnlag for forhandlinger på APC. (Skjer i samarbeid med konsortieteamet).

14 Bakgrunn NORA Hovedoppgaver Høster alle norske arkiv Vise frem alt i arkivene i en søketjeneste (utstillingsvindu) Videreformidle data til der brukerne er CRIStin-systemet Har alt av forskning som foregår i Norge Stedet der forskeren laster opp artikler En rikere metadatamodell som kan utnyttes Lager ny, fasettert søketjeneste som også omfatter fullteksthøstet fra arkivene + =

15 Openaccess.no

16 Internasjonalt samarbeide

17 PASTEUR4OA og OpenAIRE PASTEUR4OA OpenAIRE Formålet er å bidra til utvikling av Open Access-policyer gjennom nettverksbygging, forskningsbasert formidling og en koordinert innsats i alle EU-regioner. Overordnet mål er at nasjonale policyer skal harmonisere med retningslinjene som gjelder for Horizon2020, EUs rammeverk for forskning og innovasjon. Opprinnelig et prosjekt innen EUs FP7, nå utvidet inn i Horizon2020. Formålet er å støtte implementering av policyer gjennom felles infrastruktur. EU finansiert forskning skal gjøres tilgjengelig gjennom nettverk av arkiver for både publikasjoner og data.

18 Policy-arbeid i institusjonene Mål: Ledelsen må utarbeide en OA-policy for institusjonen. Forskningsrådet og EU innfører et absolutt krav om Open Access - Enten egenarkivering eller åpen publisering.

19 Fremover Nytt CRIStin med nye (OA)-tjenester Kartlegging av Norges-nettverket i forbindelse med PASTEUR4OA Roadmap for OA Seminar om rettighetsavklaring for instituttsektoren på Østlandet (CRIStin + UB Oslo) sept/okt Informasjonskampanje rettet mot forskere? Hva vil dere vi skal gjøre?

20 Roadmap til Open Access Hvem i Norge gjør hva for å oppnå hvilke mål?

21 Roadmap Premissleverandører/ samarbeidspartnere 1.Forskning - Publisering 2.Registrering - Godkjenning 3.Tilgjengeliggjøring Pengestøtte Kontrakt Fagfellevurderin g

Versjon 1.0 27.2.2015

Versjon 1.0 27.2.2015 Årsplan 2015 Versjon 1.0 27.2.2015 1 Innledning Dette dokumentet gir en oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2015. Mens arbeidet i perioden 2011-2014 primært har vært rettet mot

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011

Strategisk plan. Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Strategisk plan Vedtatt i CRIStins styre, desember 2011 Innledning Navnet CRIStin er forkortelse for Current Research Information SysTem In Norway. CRIS er en internasjonalt brukt forkortelse for IT-systemer

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Current Research Information System in Norway. Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm

Current Research Information System in Norway. Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm Current Research Information System in Norway Presentasjon Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas og Nina Karlstrøm Open Access med en fot i bakken og den andre Presentasjon på Lysebu 22.april 2013 Lars Wenaas

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin og de gode hjelperne Mål for CRIStin-systemet Nav i norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Koblinger

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB 2009/33 Notater Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner Notater Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB Avdeling for personal og formidling/seksjon

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

BOAP Bergen Open Access Publishing

BOAP Bergen Open Access Publishing Skjemainformasjon Referanse 118554 Innsendt 15.10.2007 15:22:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Universitetsbiblioteket i Bergen Institusjonens leder Kari Garnes Postadresse Postboks

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Parallell 3: Nettverksmøte forskingsadministrative systemer. Svalbard 28. august 2012. Ordstyrer Sølvi Lerfald

Parallell 3: Nettverksmøte forskingsadministrative systemer. Svalbard 28. august 2012. Ordstyrer Sølvi Lerfald Parallell 3: Nettverksmøte forskingsadministrative systemer Svalbard 28. august 2012 Ordstyrer Sølvi Lerfald Hvilke forskningsadministrative systemer er i bruk i Norge? Hvordan utnytte potensialet i datautveksling

Detaljer

Politisk plattform Forskningspolitikk

Politisk plattform Forskningspolitikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Forskningspolitikk «Forskning bidrar til samfunnsutvikling.» 2015000574 Forskningspolitisk plattform NSOs

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsbiblioteket Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen: Evalueringsrapport 2013 1. Innledning I 2013 ble det avsatt et beløp på 1,

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer