Ungdommen sin kveld på Husnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommen sin kveld på Husnes"

Transkript

1 KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes STILLER UT I HANDLERIET HJELP TIL SJØLVHJELP SIDE 15 SIDE 18 I morgon, fredag, gjer Kvinnherad Ungdomssenter litt ekstra stas på medlemmene sine. Ungdomssenteret har nemleg lagt opp til ein rikhaldig aktivitetskveld; artisten Isabella Leroy og Bergensgruppa Josefin Winther kjem til Husnes for å gje Kvinnherad-ungdommen råd om korleis ein vert gode songarar og låtskrivarar. Elles vert kvelden krydra med nokre av dei mest populære tidsfordriva blant dei unge for tida; SingStar, Virtual Car Race og sjølvsagt konsertar med dei gjestande stjernene. SIDE 10 BOKLANSERING OG FEST SIDE 4 FOTO: GLENN-TORE MEVIK, DANIEL LARSEN OG GEIR REMME Frilansarar! Skriva eller fotografera? Smått eller stort? Ta kontakt med innsida.no og Gro Heidi Åsen Molland. eller telefon

2 2 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Eit år i etterkant Kva trur du vil bli det flottaste denne førjulstida? Har du i det heile forventningar til det som skal skje? Ventar du på å vente? Korleis er det med medmennesket i deg no når vi skal til å setje av tid til ja kva då? I skulen går vi no inn i glanstida for dei flinke, dei som les bøker og held skulearbeid for å vere så interessant at det er verd å dvele ved. Det er typisk norsk å vere god veit du, det har ho Gro sagt og då er det vel sant! I mi skuleverd førebur vi oss på årsprøve no, og då er det mange som tenner til, medan andre No tennast tusen julelys og lyser vakkert samen, dei flinke har tent-amen. Men samstundes fins det òg mang ei jente, mang ein gut, som får blåst lyset ut 2008 har vore eit mangfaldig år, verda er blitt kvitt Bush og har fått Obama, stakkars mann forresten, du snakkar deg om å ta over eit konkursbu. Vi rikingar har fått på pungen, ja det har vore slik ei dommedagsstemning at sjølv den ubehagelege sanninga til Al Gore har komme i skuggen. Mang ei papirformue har svunne som dogg for sol, og luksusartikkel-seljarane har opplevd kraftige G-krefter medan luftslott har styrta mot bakken i fritt fall. Til og med dei oljeeventyrlege prisane har flata ut, og høgkonjunkturen er ikkje fullt så høg på det lenger. Eg og du merker ikkje så mykje enno, det vil seie dersom vi ikkje arbeider i konkurranseutsette verksemder. Vi kan gjere oss klare til å kjøpe-senter, vi som er Guds Jula er gåver og fest utan like, for oss som bokstaveleg talt er Guds rike! Apropos rikdom, har du auka den personlege rikdomen din siste året? Har du auka verdien på personlegdomen din av di du til dømes har fått fleire venner? Kanskje har du gått ein lang veg i deg sjølv og blitt rikare personleg av den grunn? Når det gjeld personleg formue har eg ei von at vi skal tenkje rikdommen som fins i kvar person. Dra krakken bortåt glaset set deg ned og finn noko godt å ha i det glaset altså. Vi skal skåle i lag, vi skal oppsummere året som er gått og samstundes setje ord på nokre viktige mål for den tida som kjem. Skål for det gode du gjorde, og vennlege ord du sa. Skål for dei orda du ikkje sku sagt, men som gjorde deg godt der og da. Skål for kamelar du svelga, skål for dei opne sinn, skål for å setje fokus på nesten i staden for mitt og min! Skål for ukueleg optimisme, og tru på ein varmande vår. Ja, skål for at året 2009 blir eit retteleg godt Neste-år. Eg håper du får ei god førjulstid, gjer ho så sosial og så medmenneskeleg som råd er. La oss visa kvarandre kor gode vi er til å vere gode i lag, auk di personlege formue! Vi treng fleire strå og færre tre, viss vi skal klare å bøye oss for Herre eg ber deg når du i din nåde og storleik og kraft ser her ned, så lær meg å omgås min neste som var eg eit strå, og ikkje eit tre! Strå er betre til så mangt, blant anna tåler dei uver mykje betre, og eg og du bur jo her vi bur... Håvard Førland Ny storkontrakt for Wärtsilä Men Eidesvik Offshore ser lyst på framtida. Me er veldig tilfreds med resultatet, seier den administrerande direktøren. Tekst: INGRID HOGNALAND NÆRINGSLIV: Tal frå Eidesvik Offshore ASA viser at selskapet i tredje kvartal i år fekk eit resultat før skatt på minus 142,4 millionar kroner. Etter same periode i fjor var resultatet før skatt 92,3 millionar kroner. Eidesvik skriv i kvartalsrapporten LESARBREV Ei undersøking våren 2008 blant 10. klasse synte at Hatlestrand skule hadde det 36. dårlegaste skulemiljøet i landet. Dette kan koma av ulike årsaker, men me i 9. klasse tykkjer at miljøet er bra. Me trivst på skulen sosialt, og føler oss ikkje mobba. Hatlestrand Skule er ein ganske liten skule med 86 elevar, så alle kjenner alle. Det er stort sett eit bra miljø, men nokre gongar kan det kome spydige kommentarar frå andre elevar. Men me har i alle fall ingen grunn til å grue oss til ein ny dag på skulen. I friminutta er det forskjellige aktivitetar. Dei fotballinteresserte er på banen, og to dagar i veka har ungdomsskulen hallen. Me trur at det er lettare for nokre å føla seg mobba i SKULEMILJØET Slik opplever me det på Hatlestrand skule friminutta enn i timane, for då kan ikkje lærarane vere alle plassar. Nokre elevar utnyttar dette for å plaga/erta/mobba når lærarane ikkje er i nærleiken. Forholda til dei vaksne her på skulen er faktisk unormalt bra. Me kan snakke med lærarane om så mangt. Blant anna deler me fritidsaktivitetane våre med dei, og me er ikkje redde for å seie i frå til dei om me har merka noko som har skjedd, anten det er positivt eller negativt. At folk føler seg mobba av lærarar, forstår me ikkje. Me har berre opplevd bra ting med lærarane våre her på skulen. Lærarane tek veldig godt vare på elevane sine, og dei hjelper fort til dersom noko skjer. INDUSTRI: Wärtsilä skal laga framdriftsløysingar til Sealion Shipping, det britiske selskapet som administrerer Toisa-flåten. Offshorefartya vil ha Vik-Sandvik design, og Wärtsilä skal levera framdriftspakke til tre fartøy. Løysingane skal installerast i tre offshorefartøy som blir bygd ved ABG-verftet i India. Som ein del av kontrakten på ca. 30 millionar Euro skal Wärtsilä Norway levera kontrollsystem og elektro- og automasjonsutstyr, inkludert integrerte automasjonssystem, kraftstyringssystem, elektriske generatorar, frekvensomformarar, elektriske thruster-motorar, distribusjons- og LLC transformatorer, lågspenningstavler og engineering, produksjon og igangsetjing av disse komponentane. Minus 142,4 mill før skatt at det i hovudsak skuldast urealisert valutatap på lån i USD. Det står vidare at den totale verknaden av styrking av USD er veldig positiv for konsernet, og vil gje betra inntening også etter at renter og avdrag på lån i USD er betalt. Me er veldig tilfreds med resultatet av drifta etter at tre leverte nybygg og eit ombygd skip er kome i drift, seier administrerande direktør Jan Fredrik Meling på selskapet si nettside. Frakteinntektene var 233,1 millionar kroner i årets tredje kvartal, mot 186,1 millionar kroner i same periode i fjor. Driftsresultatet etter tredje kvartal i år er 56,8 millionar kroner. Etter same periode i fjor var det 47,3 millionar kroner. Driftsinntektene for årets første ni månader i Eidesvik Offshore ASA var 669,8 millionar kroner, mot 550,2 millionar kroner etter same periode i fjor. HAUGESUNDS AVIS/INNSIDA.NO 9. klasse sin kommentar til undersøkinga er at det burde vore minst 100 elevar for å gje eit klart bilete av mobbing. I denne undersøkinga utgjer kvar elev om lag 7 prosent, då det var berre 14 elevar i 10. klasse. Me veit ikkje om undersøkinga har vorte gjort ein dag desse kan har vorte utsette for plaging/erting/mobbing. Ting som ein kan gjere for å unngå mykje mobbing er: Strengare lærarar, fleire lærarar i friminutta Større straff for dei som har mobba Undervisning til dei yngre i kva som er mobbing og kva som er terging 9. klasse ved Hatlestrand skule Utgjevar: Haugesunds Avis Utgjevingsdag: Kvar torsdag. Distribusjon: Alle husstandar i Kvinnherad, Stord, Bømlo og Fitjar. Opplag: eks. Trykk: Edda Trykk, Haugesund AS Adresse red.: Innsida.no, Nedre Huhammar, 5627 Jondal Nettstad: E-post til redaksjonen: Innsida arbeider etter «Vær varsom!»-plakatens regler for god presseskikk. no Ansvarleg redaktør: Pål A. Berg Redaktør innsida.no: Gro Heidi Åsen Molland tlf , epost: Journalist, Stord redaksjonen: Anders Totland tlf , epost: Lesere som mener seg berørt av urettmessig avisomtale, bes ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan, som er oppnevnt av Norsk Presseforbund for å behandle klager mot medier i presseetiske spørsmål. Frilansmedarbeidarar: Magne Fitjar, tlf Tlf , epost: Geir Remme, tlf , epost: Kristian Hus, tlf , epost: Annonsesal: Stian Steensnæs, tlf , mob , epost: Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: Faks:

3 ANNONSER TORSDAG 13. NOVEMBER Akkurat no er Heiane Storsenter eit stort julehus! BRILLELAND: Aldersrabatt, alderen din gjev deg prosentvis rabatt på innfatning MX SPORT: Kunstløpskeise FS42 syntet, kvit, str kr 199,- CAFÉ OPUS: Juleball kr 149,- Apotek 1 Ark Bokhandel Bjørklund Brilleland Cafè Opus Conzept COOP Extra Elkjøp Ezzenz Fryd Heiane Bowling Heiane Gaver og Hobby Heiane Trening og Helse Juvelen Jysk Mester Grønn Mollymo MX Sport Nille Princess Risøe Parfymelle Skeidar Skoringen - akkurat det du treng (9-18) Coop Extra 9-21 (20) 450 gratis p-plassar Stord

4 4 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Vidareutdanning i kulturprosjektleiing HSH: I fleire år har kulturlivet i regionen etterlyst ei satsing på å få opp ei utdanning i kulturprosjektleiing for tilsette i kulturlivet. Dette har Høgskulen Stord/Haugesund no teke tak i, og vil frå neste haust starta ei ny vidareutdanning kulturprosjektleiing. Den nye vidareutdanninga går over to år, og tel 60 studiepoeng. Utdanninga er tenkt å omfatta seks fag; organisasjon og leiing, økonomi for ikkje-økonomar, jus for kulturlivet, kultur og samfunn, prosjektleiing/event Management og opplevings-produksjon og kulturformidling. Sjekkar bom-innretningar BØMLO: Når eit brannsløkkingsapparat vert fjerna frå inne i Bømlafjordtunnelen, går bommen på utsida automatisk ned. Sundag fekk ein bilførar kuttskadar i ansiktet då bommen slo ned i frontruta idet bilen var på veg ut av tunnelen. I bilen som vart treft av bommen sat det to vaksne og tre born. Berre føraren vart skadd. Statens vegvesen vedgår i etterkant av uhellet at dei truleg har tenkt for mykje på at bilar ikkje skal køyra inn i tunnelen ved brann, og ikkje så mykje på dei som skal ut. Vegvesenet vil setja i gang undersøkingar etter ulukka søndag, og dei vil også gå gjennom bommar andre stader for å sjå om det finst tilsvarande innretningar fleire stader. Folgefonna og fjordbygdene Det nye bokverket om Folgefonna nasjonalpark, Folgefonna og fjordbygdene, er eit 600 siders praktverk og blir lansert med brei pensel i Kvinnherad fredag 14. november. Tekst: MAGNE FITJAR Folgefonna er juvelen blant våre nasjonalparkar, sa dåverande miljøvernminister Knut Arild Hareide ved opninga av Folgefonna nasjonalpark i Det nye bokverket om Folgefonna og fjordbygdene er ei innhaldsrik bok på 600 sider, som ikkje berre handlar om fonna, glasiologien og geologien, men også om bygdene kring breen og samspelet mellom mennesket og landskapet. At det er delte meiningar om korleis dette samspelet skal arta seg, viser presseoppslag frå området i dei tre åra som har gått sidan nasjonalparkopninga, men temafeltet for praktverket spenner mykje vidare. 50 medarbeidarar Nærare femti fagforfattarar og medarbeidarar frå naturvitskaplege og kulturvitskaplege fagmiljø har gitt sine bidrag til boka. Forleggjar er Svein Nord, som har produsert ei rekkje praktfull bokverk om natur og kultur i Hordaland, medan Nils Georg Brekke er redaktør for verket. Dagsaktuell Artiklane spenner over eit stort register av tema, frå bre og is til busetnad og setegardar i fjordlandskapet, fartøybyggjarbygder, bygdesjøfart, skog, skip og oppgangssager som utnyttar vatnet frå fonna. Boka er dagsaktuell, med artiklar om Folgefonna som klimaindikator, om dei store landskapsendringane og om det rasfarlege landskapet kring fonna, med heilt nye kart som viser alle rasutsette område, bygde på dei siste 100 års statistikkar over skred og ulukker. Festførestilling Boka blir lansert ved ei festførestilling i Rosendal samfunnshus fredag 14. november, med Lars Amund Vaage, Tord Gustavsens trio, Maria Malmsten og Agnes Tyldum. Tidlegare på ettermiddagen blir det ein brei fagleg presentasjon av tema frå boka, i Olaløo i Mauranger. Agnes Tyldum (t.h.) skal delta med dans til Maria Malmsten si opplesing av Selma Lagerlöf. FOTO: MAGNE FITJAR

5 ANNONSER TORSDAG 13. NOVEMBER EXTRA LAVE PRISER Det er TRA lønnsomt å handle hos oss... 40% PÅ ALL FRUKT OG GRØNT I HELE NOVEMBER! (Prisavslaget gis i kassen) 2550 KARBONADER 800 g. Coop. Pr kg Pr kg kr 31, FAMILIERIBBE Fryst. Skjeggerød. Pr kg 9490 KYLLINGFILET 1100 g. Prior. Pr kg Pr pk kr 104, SMÅGODT LØSVEKT Candy King. Pr hg Pr kg kr 69,00 God jul! 6-pk. Clausthaler Classic/Santa Medlemskupp 18,90+ pant Medlemskuppet gjelder f.o.m. uke t.o.m. uke Pris ikke-medlem kr 29,90 + pant Spar kr 11,- + pant 7800 KASSESALG Pepsi/Pepsi Max/Solo/Bris. 10 x 1,5 ltr. Pr kasse Pr ltr kr 5,20 99 OVNSPANNE med grillrist og håndtak. 40,5 x 28,5 x 8 cm. I aluminium med QuickSlip belegg. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Coop Extra Stord Heiane Storsenter, Stord 9-21 (20) 3490 HVETEMEL 4X2 KG Siktet. Møllerens. Pr kg kr 4, KJØKKENMASKIN Mer info i kundeavis uke 46 MYE EKSTRAUTSTYR Coop - litt ditt Som medlem i Coop får du 1-3% kjøpeutbytte på alt du handler, i tillegg til en rekke gode medlemsfordeler på blant annet telefoni, drivstoff og overnatting. Les mer på

6 6 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Tap, poesi og meining i kvinneforum VALEN: Forfattar og lærar Anne Karin Fonneland er gjest i kyrkjelydens kvinneforum i Valen kyrkje torsdag kveld. Tema er «Tap, poesi meining», og det skal handla om språk, poesi, konsentrasjon og kontakt med livet. Mange forfattarskap har utspring i sorg og tap. For fleire har diktinga vorte avgjerande for å finna ny meining. Anne Karin Fonneland vil koma med døme frå både eige og andre sine forfattarskap, mellom anna Olav Nygard og Olav H. Hauge. Ho vil også snakka om kurset i lyrikk som ho har hatt gjennom skulen ved Valekrossen i fleire år. Vidare vil ho lesa dikt frå eigen og andre sin produksjon også smakebitar frå si nye bok «Stemma mi er her», som kjem i byrjinga av desember. Etter føredraget vert det suppe og brød med innlagt pratestund, og avslutning i kyrkjeskipet. (FOTO: GEIR REMME) Speidarar deltek i Valen kyrkje Vi har eit flott speidararbeid i Husnes og Holmedal sokn. Sundag vil speidarane vere med å gjennomføre gudstenesta i Valen kyrkje. Dei vert med på inngangsprosesjon med flaggborg, er assistentar under dåpen, dramatiserer bibelteksten og deltek under forbøna. Vonar at mange frå heile Husnes og Holmedal sokn tek turen til Valen kyrkje denne dagen. Du er velkomen! Jan Ove Totland Møter Strømsgodset, Lyn og Fredrikstad FOTBALL: Vi snakkar sjølvsagt om andrelaga til dei store klubbane; Styret i Norges Fotballforbund har no nemleg vedteke avdelingsoppsettet i 2. divisjon for menn i Stord møter desse laga til dyst i 2. divisjon avd. 03: Kopervik, Åskollen, Sandnes Ulf, Fana, Åsane, Fyllingen, Nest Sotra, Ålgård, Randaberg, Vard Haugesund, Strømsgodset 2, Lyn 2 og Fredrikstad 2. Sakna jeger kom til rette KVINNHERAD: Ein jeger (70) vart i tida sundag meld sakna etter jakttur i Tveitedalen på Utåker. Under førebuingane til igangsetjing av søk kom mannen til rette, i god behald. Politiet og Røde Kors Hjelpekorps var i 13- tida sundag i gong med organisering av søk etter den sakna 70-åringen, som hadde kome bort frå resten av jaktlaget. Då fekk derimot jaktkameratane kontakt med mannen igjen, og leiteaksjonen vart avblåst. Han hadde rett og slett gått seg bort, seier lensmann Sigurd Børve til innsida.no. Astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard er reiseførar mot stjernene. FOTO: WIKIPEDIA/HANS A. ROSBACH Front mot front STORD: Ein mann (61) vart sundag køyrt til Stord sjukehus med skadar i brystet etter ein front mot frontkollisjon ved Rommetveit. Tre andre personar var også involvert i ulukka desse vart frakta til legevakta for ein mindre sjekk. Henta havarist med helikopter BØMLO: I 04-tida natt til sundag henta Sea King redningshelikopter ein person opp frå ein seglbåt. Havaristen, ein 26 for eldre seglbåt i tre, låg 16 nautiske mil utanfor Bømlo, og ein 37 år gamal mann frå Fredrikstad var åleine i båten, som dreiv rundt utan kontroll. Mannen opplyste at han var på veg til Fredrikstad, og hadde planlagt å leggja til hamn i Tananger på grunn av vêret, men hadde fått vanskar med segla. Det var 30 knop vind liten storm, i området. Fredrikstad-mannen vart lagt inn på Haugesund sjukehus; nedkjølt, men elles i god form. Til himmels med Bømlo Janitsjar? Ja, slik står det på plakatane. Ein kan gjerne undra seg over kva som skal skje i Kulturhuset førstkomande sundag. Tekst: GUNN SKARTLAND SCHEEN BØMLO: Som barn gjekk eg ein kveld saman med bror min under ein stjerneklar himmel. Me snakka om himmelrommet over oss, og alle stjernene me såg. Me undra oss på barns vis over kor langt det var dit. Tanken kunne ikkje gripa den. Det gjekk langt over vår fatteevne. Det gjekk trill rundt for oss. Komponistar, forfattarar og filmskaparar har freista på ulik vis å gjera himmelen og himmelrommet begripeleg, himmelen med all sin mystikk, er slorslått, uendeleg og ufatteleg. Himmelen Himmelen ligg som målet i trua hos mange. Også den religiøse himmel er uendeleg, ufatteleg for vår tanke. Også den må gripast gjennom kjensler, ord, musikk og tru. Haustkonserten i år har henta tema frå stjernekunnskapen. Me har fått astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard med oss som vil vera reiseførar mot stjernene. Knut Jørgen Røed Ødegaard er kjent gjennom mange innslag m.a. i fjernsynet når det er måneformørking i vente, eller ein meteor kanskje vil koma til å detta ned i nabolaget. Kvelden vil by på variert himmelsk musikk. Svalbard tema frå filmen Orions belte, Jupiter Hymne frå Gustav Holts Planetane. Månemannen dukkar fram på himmelen, og barn av regnbogen frå Våge skule kjem og til Kulturhuset denne ettermiddagen. Me endar midt i finalen i kampen The empire strikes back. Songstjerner Bømlo Janitsjar har Jan Magne Olsen frå Stord som dirigent for tida. Jan Magne arbeider til vanleg som faglærar på Musikklina ved Stord vidaregåande skule. Han har lang romfartstid som dirigent for mange korps rundt om i Sunnhordland. I romfartøyet vårt kjem og songstjerner som Dagmar Lunde Skaret, og tre unge songarane frå musikklinja på Stord vidaregåande skule, nemleg Inghild Helleland, Mari Mæland og Sindre Eide. Dessutan skal Frode Sæverud og Frode Kvandal vera med på tangent og el. bass. Dette skal bli Stars and Stripes forever!

7 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Gjekk rundt ved Ljosnes LJOSNES: Ein bil med to personar snurra rundt i vegbana ved Ljosnes mellom Uskedalen og Omvikdalen i 22-tida tysdag kveld. Politiet blei varsla om ulukka klokka Ved operasjonssentralen til Hordaland politidistrikt fekk vi opplyst at båe dei to ungdomane i bilen kom seg ut på eiga hand, og berre fekk lettare skadar. Dei vart frakta til Husnes legekontor for sjekk. Det var ei tid etter ulukka lange køar på staden, men i 23-tida løyste dette seg opp. Vitnar på staden kunne fortelja om svært glatte vegar somme stader i kommunen denne kvelden. Småkraftverk i Tverrelva USKEDALEN: Tysdag kveld inngjekk grunneigarar på Kjerland og Haugland ein avtale med Sunnhordland Kraftlag (SKL) om å samarbeida om ei kraftutbygging i Tverrelva i Uskedalen. Ifølgje avtalen skal SKL greia ut fleire prosjektalternativ og søkja konsesjon for utbygging. Dersom det vert gjeve løyve til utbygging, skal SKL skipa eit eige selskap som skal stå for utbygginga. Det nye kraftverk vil truleg få ein installert effekt på om lag 3,5 MW, og produsera GWh, alt etter prosjektalternativ. Ein reknar med utbyggingskostnader på mellom mill. kroner, heiter det i ei pressemelding. Snakka mann (24) ned frå fjellet Ein 24 år gammal stordabu gjekk seg måndag vill i fjellet ovanfor Valen. Ved hjelp av mobiltelefon klarte politiet å snakka han ned. Tekst: JØRAN GRØNSTAD KVINNHERAD: Ein 24 år gammal mann med bustadadresse på Stord fekk problem på fjellturen han la ut på ved 12-tida måndag. Då det vart mørkt klarte han ikkje å finna vegen ned att, men kom i staden heilt opp i snøen på Mjelkhaug, ovanfor Valen. Klokka kontakta han politiet. Varhaugselet Mannen blei først rådd til å følgja spora sine i snøen tilbake igjen. Då han kom til ned til barmark, hadde politiet jamleg kontakt med han på mobiltelefon, og fekk snakka han fram til Varhaugselet. Der blei han plukka opp like før klokka måndag kveld. Var klare til å rykkja ut Han er i god behald. Men han var ikkje kledd for noko lang fjelltur i natt, seier Steimler. Mannen hadde på seg joggesko, ei allversjakke og dongeribukse. Det var det lokale politiet som var involvert i redningsaksjonen. Røde Kors og Hovudredningssentralen var varsla og sett i beredskap, klare til å rykkja ut. Men det vart heldigvis ikkje nødvendig denne gongen. HAUGESUNDS AVIS/INNSIDA.NO Åtvarar mot førarkortsvindel Pandura køyreskule tilbyr førarkort til kroner og nettbasert teorikurs. Statens vegvesen åtvarar mot omfattande svindel. Tekst: ESPEN LØVVIK STORD: er registrert på ei adresse i Ski i Akershus, men driv omfattande annonsering òg på Vestlandet. Stord og avisa Sunnhordland har vore eitt av måla. Statens vegvesen og køyreskulebransjen reagerer sterkt på det dei karakteriserer som omfattande svindel. I første omgang reagerte me på at dei kunne tilby trafikalt grunnkurs via nett. Dette er ulovleg. Det er strenge krav i vegtrafikklova om korleis eit grunnkurs skal avhaldast. Skulen må registrerast hjå oss, og skal vera ei offentleg registrert verksemd, forklarar inspektør Rolf Fjell i Statens vegvesen. Nekta for alt På nettstaden sin kontaktinfo, stod det e-postadresser, telefonnummer og adresse. Vegvesenet i Akershus spora opp adressa. Det viste seg å vera eit rekkjehus utan teikn til forretningsverksemd. Der budde det ein 20 år gamal mann som nekta for å ha noko med Pandura å gjera, trass i at det er hans namn som står på nettsidene. Han meinte det var ein svindel, og melde saka til politiet, seier Fjell. Ifylgje Statens vegvesen i Akershus vart rekkjehusadressa kort tid etter fjerna frå nettsida. Åtvarar mot svindel Med alle desse opplysningane meiner Statens vegvesen at det er dekning for å seia at dette dreier seg om omfattande svindel. Sidan Pandura annonserer ganske hardt i lokalaviser rundt om, synes me det er rett å gå ut med ei åtvaring om at ingen betalar noko til dette firmaet, seier Fjell. Politietterforskar Eivind Valland i Follo politidistrikt stadfestar at dei har vore i kontakt med Statens vegvesen. Dei har lagt fram saka, og skulle levera ei anmelding. Dersom det ikkje vert meldt, vil nok me oppretta sak likevel, seier Valland. Vi har prøvd å koma i kontakt med Pandura på telefonnummeret som står på nettstaden men den telefonen er slått av. Tysdag var nettsida lagt ned, og vil ifølgje ei melding vi får opp, vera utilgjengeleg fram til 20. november, grunna «oppgradering av serverane som hoster siden». Etter denne datoen opnar e-skulen som tilbyr teorikurset over nett, heiter det på sida. Meldinga er signert «Muslimske vikinger A/S» på vegne av Pandura. HAUGESUNDS AVIS/INNSIDA.NO Ny vurdering av faglærarutdanninga Framtida til faglærarutdanninga i praktiske og estetiske fag ved HSH skal vurderast på ny i høgskulestyret. HSH: Fredag 7. november vart neste års studieportefølje drøfta og vedteke i høgskulestyret. Men forholda kring den fireårige faglærarutdanninga i praktiske og estetiske fag (PELU) skal det no jobbast meir med inn mot styremøtet 10. desember. Styret ynskte eit grundigare analysegrunnlag for å ta ei avgjerd om framtida til denne utdanninga, både når det gjeld kostnader og kva risiko me tar, seier styreleiar og rektor Egil Eide i HSH til skulen sin nettstad. Under fredagens styremøte vedtok høgskulestyret å halda fram med dagens studieportefølje. Framlegget om å redusera talet på studieplassar ved øk/adm-utdanninga i Haugesund frå 100 til 80 for studieåret 09/10 fekk ikkje medhald.

8 8 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Hans Haukland nyt kaffien og den fantastiske utsikta på varden på Malmangernuten. UT PÅ TUR: Malmangernuten Eg har no guida dykk til fjells og inn i dalar i den vidstrekte Kvinnherad kommune, frå Ulvanåso på Utåker og inn til Ænessetra på Ænes. Eg er no kome fram til den siste artikkelen i serien om turmål i Kvinnherad for denne gong. Eg håpar de har hatt nokre fine lesestunder, og kanskje har nokon av dykk også har teke beskrivingane mine som ei oppmoding til å besøkja nye turmål som de gjerne ikkje visste vegen til. Då takkar eg for meg med ei siste beskriving som går i Baronens dal, nemleg Rosendal og til Malmangernuten, som strekkjer seg til 892 meter over havet. Start: Skeishagen Vi startar på toppen i byggjefeltet Skeishagen i Rosendal. Vi parkerer ved postkassestativet i siste svingen. På andre sida av vegen går det ein sti opp til ein traktorveg, der tek vi til høgre og går meter. Vi kjem då til eit skilt der det står «Nuten» på der går vi opp. Bratt opp til Høyklepp Første del av ruta er inne i skogen, på ein godt oppgått sti som går rake vegen opp. Om du ikkje tek det litt med ro oppetter lia her, så kjem mjølkesyra ganske snart i beina, for det er ganske god stigning oppover. Etter ca. 20 minuttars gange kjem du opp på eit litt flatt parti, denne staden heiter Høyklepp. Ta deg gjerne ein pust i bakken her, for turen vidare oppover er prega av jamn stigning dei neste 20 minutta. Det meste gjort på Gjort Etter ei ganske så stigane oppleving kjem vi opp på ei ny «flate», som vert kalla Gjort eit namn som passar ganske godt, for når du har kome deg opp hit, ja, så er faktisk det meste gjort. Frå dette punktet følgjer vi fjellsida bortover mot Nuten i lett stigning. Undervegs får vi til tider mektige utsyn utover baronibygda og fjorden. Etter ei stund rundar vi kanten på Nuten, og ser varden som strekkjer seg opp framfor oss som eit mektig monument, og som minnar oss på at no har vi klart denne bragda også! Ubeskriveleg utsikt Utsikta frå Malmangernuten kan ikkje beskrivast den må berre opplevast. Kor enn du snur deg har du sjø, fjell, mektige fossefall og alt det naturen gjev oss av sanseinntrykk. Malmangernuten er eit ynda turmål for alle som bur inne i indre deler av Kvinnherad eg vil hermed oppmoda fleire også frå ytre Kvinnherad til å ta turen inn og gå denne perla av ein fjelltur. Med «turleg» helsing Hansemann på tur Hans Haukland frå Valen også kjend som Hansemann, har vore på så å seia kvar ein fjelltopp i Kvinnherad. Han er lidenskapeleg oppteken av å gå turar i fjellet, og har gjeve lesarane av innsida.no mange tips om flotte sundagsturar i dei mektige Kvinnherad-fjella. Siste tur for denne gong går til Malmangernuten. Utsikta frå Nuten kan ikkje beskrivast godt nok den må opplevast.

9 SPORT TORSDAG 13. NOVEMBER Kraftfull jentekamp Tekst og foto: GEIR REMME HANDBALL: For ei stund sidan møtte handball-jentene HKH og Fitjar 95 kvarandre til kamp i Husneshallen. Det vart ei oppvisning i ung kraftutfolding som kan målbinda kven det skulle vera. Ingen tvil om at handball er ein tøff og kraftkrevjande sport. Innsida.no følgde Kvinnherad- og Fitjarjentene tett med telelinse gjennom kampen, for å fanga dei korte og unike augneblinka på banen. Tøffe tak, med nedturar og oppturar, for enkeltspelarar og laga. Denne gongen fokuserer vi på spelarane ikkje resultatet. Vi vil visa dei korte sekunda som publikum ofte ikkje får med seg, når spelarane brakar saman i kampen om ballen. Det handlar om rå kraftutfalding. Ein bør tenkja seg om både ein og to gonger før ein slåst med desse jentene. Dei er van med tøffe tak... Fitjar i angrep ved Helene Rimmereid. Sigrid Bjelland (nr.9) kjem seg forbi Hanne Tveita. Hanne Tveita, Fitjar, omringa av KHK. Kvinnherad Handballklubb jenter 95. Elsa Ingeborg Søllesvik, KHK, med skadd lagveninne. Full fart framover: Fitjar stormar i angrep. Hannah Yu, KHK, kjempar for å behalda ballen. Fitjar jenter 95.

10 10 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Fredag arrangerer Kvinnherad Ungdomssenter aktivitetskveld og konsert med Isabella Leroy og Josefin Winther. Josefin Winther saman med resten av medlemmene i bandet; Chris Holm, Magnus Skylstad og Torbjørn Brandal. PRESSEFOTO Isabella Leroy spelar på Husnes igjen fredag - denne gong på Kvinnherad Ungdomssenter. FOTO: EVEN RØEN Aktivitetskveld på ungdomssenteret Tekst: GRO HEIDI ÅSEN MOLLAND HUSNES: Fredag 14. november blir det stor aktivitetskveld på Ungdomssenteret. Eit solid trekkplaster er Isabella Leroy, men ungdomane vil også få møta Josefin Winther, representantar frå MOT og KRIK, og testa dugleikane sine i SingStar, Virtual Car Race og på dansematta for å nemna eit lite utval av aktivitetar. Isabella og Josefin For dei som ikkje kjenner så godt til Isabella Leroy, eller Isabella Dagny Victoria Lerøy, som ho eigentleg heiter kan vi fortelja at den unge talentfulle dama ein av finalistane i Idol Ho har også spelt både på Halsnøy og på Husnes tidlegare. Josefin Winther er vokalist i frontfigur i bergensbandet med same namn eit band som mellom anna er blitt kåra til årets Bergensband av Bergens Tidende, og Josefin er blitt omtala som Noreg sitt svar på PJ Harvey. Råd Isabella Leroy og Josefin Winther vil instruera og fortelja korleis dei lagar musikken sin, og vil koma med gode råd til korleis ein blir ein god songar og låtskrivar. Trommeslagaren til Josefin Winther, Magnus Skylstad, vil også gje ein leksjon i korleis ein handterer eit trommesett på popstjernevis. Gåver til publikum Det skulle med andre ord liggja til rette for fullt hus og stormande jubel i morgon kveld. Men som ein siste piff på kvelden blir det også sjølvsagt konsert med Isabella og Josefin Winther, med supportband der blir det også dela ut gåver til publikum. Aldersgrensa for å delta på det rusfrie arrangementet er åttande klasse, og ved påmelding må du ta kontakt med nokon av leiarane av ungdomsklubbane i kommunen.

11 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Pelsdyroppdrett i Kvinnherad meld Eit titals aktivistar som kallar seg «Nettverk for dyrs frihet» har meld hundre pelsdyroppdrettarar rundt om i landet til politiet. Ein av oppdrettarane held til i Kvinnherad. Tekst: ESPEN LØVVIK og KÅRE KOMPELIEN DYREVERN: Måndag vart heile Noreg rysta av ein dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring i TV2-programmet «Rikets tilstand». Dokumentaren «Et skinn av velferd» bygde mellom anna på bilete og dokumentasjon gjort av dyreverngruppa «Nettverk for dyrs frihet». Dette er eit idealistisk nettverk av folk som driv «grasrotsaktivisme» i kampen for dyr sin fridom. Aktivistane har dei siste månadene reist rundt og inspisert hundre av totalt rundt 500 aktørar som driv med pelsdyroppdrett i landet. Inspeksjonane er gjort utan førehandsløyve. Nettverket har no meld alle saman til politiet for anten brot på dyrevernlova eller på forskrifta om pelsdyrhald. I Hordaland er fire oppdrettarar melde, ein av dei ligg i Kvinnherad. Haugesunds Avis/Innsida.no FOTO: SKJERMBILETE: TV2 Nice trekking with Spar 600,- Herrestr. Skinn. Med Gore-tex. Vanlig pris1299,- 699, - 599, - Spar 400,- Damestr. Skinn. Med Gore-tex. Vanlig pris1299,- Gjelder i perioden 27. Oktober 16. November 2008 eller så langt lageret rekker. Herrestr. Semsket skinn. Med Gore-tex. Vanlig pris 999,- Damestr. Semsket skinn. Med Gore-tex. Vanlig pris 999,- SENTRUM - AMANDA - OASEN - ÅKREHAMN - STORD

12 12 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 PORTRETTET PORTRETTET TORSDAG 13. NOVEMBER SJØLVMELDING Knut Arild Hareide Tekst og foto: ANDERS TOTLAND ALDER: 36 om to veker. BUSETT: I Oslo, er frå Bømlo. FAMILIE: Kjærast med Solveig, som han har vore saman med eit snautt år. UTDANNING OG JOBB: Økonom (Handelshøgskulen) og eit år sosiologi. Jobbar som direktør for organisasjonsutvikling i Schibsted. AKTUELL MED: Nominert på første plass av Akershus KrF. Hei, sånn bukse har eg òg, seier ein smilande dresskledd mann, og helsar på bladfyken. «Grindaguten» som berre er seg sjølv Han skundar seg opp Universitetsgata, på veg heimover, og svingar til høgre frå St. Olavs plass. Om to minutt sit han heime i stova si. Om to timar skal han på Slottet. I bunad. K nut Arild Hareide tek ein bit av eit fabrikklaga rundstykke han har varma i steikeomnen. Eg skal eigentleg eta på Slottet om eit par timar. Men eg stolar ikkje heilt på slottsmaten, seier Knut Arild, og trekkjer på smilebanda. To tekoppar kjem på bordet, og Knut Arild trekkjer beina opp under seg, der han sit på kjøkenstolen. Han har sett betre ut. Det er travle tider som vararepresentant på Stortinget, alt snakket om nominasjonsprosessen, i tillegg til at han ikkje slepp heilt fri frå jobben som direktør for organisasjonsutvikling i Schibsted. Dessutan kjem han rett frå Kristiansand, der han har vore ansvarleg for ein dag med minneførelesingar for hans tidlegare arbeidsgjevar og ven Jon Lilletun. Det set sit preg på den halvunge bømlingen. Allereie som 18-åring vart Knut Arild valt inn i kommunestyret i Bømlo, og fekk det lite autoritære tilnamnet «grindaguten». Det var først og fremst fordi kommunestyret i Bømlo hadde vore ein stad for menn mellom 45 og 65. Det var kome nokre damer òg heldigvis, men ikkje så mange av dei heller. Og så kom eg inn. Og det var jo slik at når du stiller som ein av få unge, får du mykje merksemd, og det vart gjort eit poeng av at eg var ung, seier Knut Arild, som fortel at han ikkje minst var engasjert i litt krevjande skulesaker. Og det skaper jo alltid engasjement. Eg treivst veldig godt i kommunestyret. Det kommunestyret eg sat i hadde ein spanande samansetning; Ola Ersland, Marit Elisebet Totland, Øyvind Halleraker som har gått over i rikspolitikken, Kristian Eidesvik som òg var veldig engasjert i lokalpolitikken, Annemor Jensen som prega politikken på Bømlo i den perioden, Bjarne Kristiansen som har vore på Stortinget. For å nemna nokon. Det var mange spanande folk, ikkje berre saker, fortel Knut Arild som synest det var veldig kjekt å vera med i lokalpolitikken. Det er lett å forholda seg til det. Du ser det vert forandring, i motsetnad til retningsliner på stortinget som tek litt lang tid før ein ser resultat. For elleve år sidan flytta han til Oslo. Han hadde fått jobb som trainee i Schibsted. Eit lite år seinare fekk han ein telefon frå ein tidlegare kjenning frå kommunestyret. Ho lurte på om han ville ta turen bort til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (KUF) for ein prat med henne og statsråd Jon Lilletun. Han tok turen, og det enda med at han fekk tittelen «politisk rådgjevar» dei neste to åra. Det trur eg er høgdepunktet i mitt politiske liv, fortel Knut Arild. Men du har då både vore statssekretær og minister etter det? Ja, det er klart det er større prestisje i å vera statssekretær i finansdepartementet og miljøvernminister. Men når eg seier det var mitt høgdepunkt, var det for det første mitt første møte med rikspolitikken. I tillegg fekk eg ein unik posisjon, for eg fekk høve til å påverka og bety noko i einskildsaker utan at det politiske sluttansvaret låg på mine skuldrer. Det låg hjå statsråden og statssekretærane, seier Knut Arild. Han fortel at han fekk vera med på mykje. Mellom anna var han mykje ute og reiste. Den tida eg ser tilbake på med aller størst glede er nok tida som politisk rådgjevar. Me opplevde eit spesielt samhald i kollegiet i departementet der. Eg følte nok på det når eg var miljøvernminister, at eg var ganske ung og hadde masse ansvar. Følte meir på alvoret enn på gleda. Men som politisk rådgjevar kunne eg både få med meg politikken og gleda med det positive. Eg trur det er mange som er samd i analysen om at jo lenger opp du kjem, det kan vera i Schibsted og det, og dess meir ansvar du får, får du det ikkje nødvendigvis berre betre. Det er ei flott menneskeleg erfaring å få med seg. Tenkja litt på kva livsperspektiv ein skal ha, seier ein ettertenksam Knut Arild på knotande bømladialekt ispedd litt av kvart. Det er løye med det. Eg har aldri fått beskjed av vener og kjende om at det eg har sagt har vore heilt på jordet. Men eg får mange tilbakemeldingar på korleis eg seier det, at eg knotar. Det er litt løye. I fjor gav han seg som nestleiar i KrF. Kombinasjonen med politikk og jobben i Schibsted vart for mykje. Til Bergens Tidende sa han før landsmøtet i fjor at det var litt som å freista å vera i Barcelona og Balestrand samstundes. No er han atter aktuell i politikken, for stortingsvalet neste år. I Akershus. Nominasjonskomiteen i Akershus har spurt om eg vil stilla. Og det vil eg. Den uformelle delen av nominasjonsprosessen der er ferdig, og 17 av 18 lokallag hadde meg på første plass, seier Knut Arild. Akershus er eit sentralt stikkord i livet hans for tida. For eit snautt år sidan møtte han nemleg legestudenten Solveig, som òg er frå Akershus, og fann ein god tone med henne, om me kan seia det på den måten. Trur du det at Solveig er frå området vil hjelpa deg i stemmesankinga neste år? Kanskje det vil hjelpa meg å verta betre kjend med fylket, men eg trur ikkje det har anna verknad enn det. Men det er klart at det at eg har fått så stor tillit hjå det fylkeslaget har betyding for at eg ynskjer å stilla, seier Knut Arild, som også kan fortelja at han etter kvart ynskjer å flytta til Akershus, utan å utdjupa akkurat det noko særleg. Etter kvart vil eg gjerne bu der, er det Knut Arild har å seia om det. Og legg me godviljen til, kan me gjerne skimta eit lurt smil bak tekoppen òg, utan å leggja altfor mykje i det. «Dersom Gud og Geelmuyden Kiese sammen fikk oppdraget «Lag en KrF-minister som kan bedre partiets rykte i homosaken», ville de neppe klart eller tort å konstruere en så fullendt figur», skreiv Kjetil Rolness i Dagbladet juli Knut Arild ser overraska ut når han får høyra utdraget. Nesten imponert, ser det ut som. Kanskje til og med litt stolt. Ikkje av innhaldet, men at Kjetil Rolness har skrive ein artikkel om han. Det visste eg ikkje. Men det er jo litt artig, for eg har veldig sansen for Kjetil Rolness. Når det gjeld homorykta som Rolness byggjer artikkelen på, ser Knut Arild på det som heilt uproblematisk. Litt typisk visste ikkje eg noko om dei rykta før eg fekk spørsmål om det frå Dagbladet. Og då valde eg å svara på det med ein gong. Då følte eg at eg både fekk sagt kva som stemde, og at det for meg er viktig at eg ikkje opplevde det problematisk med eit slikt rykte. Men eg var oppteken av å vera ærleg. Det var viktig å få fram og formidla viktige verdiar, i respekt for homofile, seier Knut Arild. Det han derimot ikkje tykte var like greitt, var at somme hengde seg opp i kvifor han var så oppteken av å seia at han ikkje var homofil. Knut Arild Hareide er klar for ein ny runde i politikken. 17 av 18 lokallag i Akershus har innstilt bømlingen på første plass på stortingslista. Det opplevde eg urettferdig. Alt eg gjorde var jo berre å svara på spørsmålet, seier han. Ei anna sak som har fått mykje merksemd, er Harald Eia sine Knut Arildparodiar i NRK-programmet «Tre brødre som ikke er brødre». For å sitera ein artikkel i Dagbladet: «Han sammenliknet Hareide med en syk, svakelig fugleunge som ikke tåler noen ting.» Og ikkje nok med det. Det vart hevda at Eia med sine parodiar dreiv med vondsinna mobbing, noko som igjen drog med seg ein fleire dagar lang diskusjon i riksmedia om kor vidt slikt i fjernsynet kan framkallar mobbing mellom barn og unge. Hovudpersonen sjølv, eller i alle fall på ein måte, syntes i grunn parodiane var ganske morosame. Eg sov ikkje dårleg på grunn av dei, for å seia det sånn. Kan du sjå at dei på nokon måte kunne vera treffande, som karikatur? Ja, det er klart, dei spelte på min kroppsbygnad, som ikkje er veldig til å skryta av akkurat. Men eg har ein kropp som ein skihoppar, lett og ledig. Og det er veldig greitt når eg joggar eller syklar oppoverbakke. Apropos kroppsbygnaden, men om noko heilt anna: Som dei fleste veit var Jon Lilletun ein meir enn gjennomsnittleg omfangsrik mann, i sterk kontrast til hans politiske rådgjevar (eller veskeberar, som det gjerne vert kalla) Knut Arild, som difor av somme fekk tilnamnet «Bittelilletun». Men tilbake til parodien: Eg utfordra Harald Eia til handbakkonkurranse i Storsalen, med 1200 tilskodarar, på 25-årsjubileet til Kristen Idrettskontakt (KRIK), og det gjekk veldig greitt. Eg hadde tenkt å slå han, men tapte. Så tok me ein kondisjonstest òg, og då slo eg han, fortel ein nøgd Knut Arild. Det som var løye med dei parodiane var at folk under 40 tykte dei var morosame, og folk over 60 var indignerte på mine vegner. Og eg er under 40. Når du er politikar må du tåla parodiar. Og eg synest ikkje det var noko vondsinna i dei parodiane, seier Knut Arild. Han fortel at han endåtil starta eit føredrag i ei leiarsamling i Schibsted med å visa den eine parodien. Så hadde han dei i alle fall med seg frå starten av. Er du politikar er det vel nesten verre å verta gløymd enn å verta parodiert. Kanskje er Eia ein av grunnane til at eg fekk så stor støtte i Akershus. For han gav ein ekstra dimensjon til det. Det folk veit om meg som politikar er at eg fekk klimakvoteloven på plass og at Eia har parodiert meg. Så er det sjølvsagt mange som har ein del mindre saker og ein del andre ting. Men det er dei to tinga eg får flest reaksjonar på. Det vert sagt at kjært barn har mange namn, og skulle det gjelda tilnamn òg, har me nok med eit svært kjært barn å gjera her. Han har mellom anna vorten kalla «KrFs wonderboy» og «Norges mest sexy politiker», og har endåtil eigen fanklubb. Eit søk på internett gjev raskt eit inntrykk av ein mann som småjoggar i skuggen av sin eigen parfyme. Men som han seier det, er han berre seg sjølv. Og det ser han i grunn ut som han trivst med.

13 14 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Fødd med blondene på Torunn Hollund Haldorsen har alltid likt å pynta seg. Ho livnærer seg i dag på det som ein gong var ein pikedraum og ein hobby; kjolar. Tekst og foto: GRO ANITA MELING BØMLO: På sjølvaste kvinnedagen i 2006 opna Torunn Hollund Haldorsen einmannsføretaket Malene Kjoler og Selskapshjelp. Det byrja som ein hobby. Ein hobby er jo noko ein trivst med og som betalar seg i form av overskot og glede. Etter kvart som eg vart kjend på marknaden og etterspurnaden auka, har omsetjinga også har hatt ei fin kurve. Med mi utdanning som utstillingsformgjevar/ dekoratør og kurs innan farge- og stilanalyse har eg eit godt utgangspunkt til å rettleia kundane mine, seier Hollund Haldorsen til innsida.no. Kvifor akkurat kjolar? For det første har eg nok alltid likt å pynta meg. Mor mi seier eg vart fødd med blondene på. Elles så var det viktig for meg å starta med noko eg følte mangla her i regionen, fortel ho, og held fram; Når ein bur på ein så liten stad, vert det ofte slik at ein kjøper det same som naboen. Sansen for det særeigne Eg har alltid hatt sansen for det litt meir særeigne, og det at det er lov å tenkja sjølv når det gjeld val av klede. Eg ønskjer å tilby kundane mine noko dei ikkje finn i dei vanlege kjedebutikkane, forklarer Torunn. Noko anna ho meiner skil henne ut i mengda, er at ho har kjolar i alle storleikar, og at kundane får kjolane tilpassa seg og sin figur. Tanken er å ha kjolar til liten og stor, unge som eldre, anten det er til bryllaup eller eit anna festleg høve, forklarer ho. Merka ho fører er stort sett frå anerkjende designarar. Ho tek berre inn eit fåtal eksemplar av kvar kjole, slik at kunden kan få sin spesielle kjole. Det er litt leveringstid på varene, av di dei kjem frå USA. Nytt lokale Fram til i skrivande stund har Torunn hatt verksemda i kjellaren i huset på Stavlandsneset, der ho bur med familien sin. Men kundekretsen har etterkvart vorte så godt innarbeidd at ho no har valt å skaffa seg nye lokale SJÅ MIN KJOLE: Torunn Hollund Haldorsen har gjort kjoledraumen til verkelegheit. FOTO: GRO ANITA MELING på tomta heime. I desse dagar held ho på å klargjera lokala for nyopning. Kundekretsen har vore jamt stigande, med tilreisande frå nord til sør. At det kjem tilreisande langvegsfrå viser at det finst ein marknad for det eg held på med, og det motiverer meg til å satsa endå meir, fastslår Torunn. Ho ser det ikkje som noko bakdel at butikken hennar ikkje ligg midt i sentrum. Eg opplever faktisk at folk set pris på at dei kan koma til ein butikk utanfor sentrum der dei får sjå seg om i fred og ro. Det vert gjerne dei kundane som faktisk er på jakt etter ein ny kjole, heller enn dei som berre «stikk innom» som kjem til butikken, seier ho. Kjekt å få til Torunn tykkjer det har vore veldig spanande å starta opp for seg sjølv. Det vert mykje arbeid og seine kveldar, men det er så utruleg kjekt å få det til! Det hadde sjølvsagt ikkje gått bra utan støtte på heimebane, understrekar Torunn. Butikken er elles kalla opp etter dottera hennar, Thea Malene. Torunn er svært engasjert når ho fortel om føretaket sitt, og fortel at ho framover vil satsa på norsk design, og nemner Siri S Design og Tulip og Tatamo som eksempel. Eg satsar no og på god, norsk design som er veldig unik; Kjolar med masse sjel, som det berre vert laga nokre få av. Ser lyst på framtida Avslutningsvis fortel ho at ho ser svært lyst på framtida. No når eg opnar ny butikk, vert utvalet mitt større og det vert forhåpentlegvis kundekretsen min og. Eg set meg stadig nye mål, og i framtida kan det naturlegvis vera aktuelt å tilsetja folk, fortel Torunn. Ho ønskjer også framover å satsa meir på brudekjolar med tilbehør. Elles så gler eg meg veldig til å få inn dei norske designarkjolane. Kjolane passar svært godt til vêret her på vestlandet. Desse har eg stor tru på! fastslår Torunn.

14 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Lærer bort hjelp til sjølvhjelp Det er ikkje alltid nødvendig med smertestillende tablettar om du har vondt ein stad, meiner Anna Lise Sortland. Tekst og foto: NATALIE MAGO Eit alternativ for deg som slit med smerter er tankefeltterapi og det kan du faktisk læra deg heilt sjølv. Viss du har slått deg, er det viktig å få kjenslene opp til overflata, fortel Anna Lise Sortland ved Senter for helse og velvære på Stord. Ho har jobba med alternative behandlingsmetodar sidan 2001, og har fem års erfaring med bruk av tankefeltterapi. Nyfiken Sjølv om det ofte er ein samanheng mellom psykiske plager og fysiske smerter, må det ikkje nødvendigvis vera slik, forklarer Anna Lise. Ho har jobba som ergoterapeut i fleire år, men byrja etter kvart å leita etter andre alternative metodar. Ho tenkte i første omgang på kvinner som er midt i livet, og blei nyfiken på dette med tankefeltterapi. Først lo eg berre av det, og tenkte at det aldri kom til å fungera. Men eg var likevel nyfiken, så eg bestemte meg for å melda meg på eit kurs, fortel Anna Lise. «Prøv deg på alt» Ho testa metoden på seg sjølv etter å ha vakna med ei dundrande hovudpine. Ein time seinare var smertene borte, og Anna Lise var overtydd. Med slagordet «prøv deg på alt» ønskjer ho å opplysa folk om at ein ikkje nødvendigvis treng å hiva innpå tablettar for å bli kvitt smertene. Ho kan rett nok ikkje garanterta at alle blir smertefri med metoden, men det skulle i alle fall vera verd eit forsøk, meiner Anna Lise. Frå Kina Behandlinga stammar opphavleg frå Kina, der ein brukar fingrane til å banka på ulike punkt på kroppen dei same punkta ein nyttar i akupunkturbehandling. Ifølgje Anna Lise er metoden både enkel og heilt ufarleg, og noko som kven som helst kan læra seg. På nyåret held ho kurs der ho vil undervisa i eigenbehandling. Det er eit reiskap som kan nyttast i ettertid, både mot smerter og andre plager, seier Anna Lise. Tankefeltterapi er enkelt og heilt ufarleg, og kan lærast av alle, seier Anna Lise Sortland. Haugesunds Avis har et opplag på , har rundt 100 ansatte og en omsetning på ca 220 millioner kroner. I tillegg til en tradisjonsrik avis med lesere, omfatter mediehuset også nettavis med unike brukere ukentlig, Norges største lokalradio Radio 102, TV-reportasjer distribuert via web-tv og IP-TV, mobil nyhetstjeneste - mobil.h-avis.no, samt avisene Karmøy Lokal (Karmøy) og Innsida.no (Sunnhordland). Byggingen av et nytt og moderne mediehus starter i høst, og skal stå ferdig i Grip sjansen! FRILANSERE Mediehuset Haugesunds Avis er på jakt etter frilansere. Vi ser helst at du har sertifikat, at du kan fotografere, og har en sikker språkføring. Du må ha interesse for journalistikk. Opplæring vil bli gitt. Vi trenger folk som kan jobbe på timebasis, eller som kan ta kvelds- eller helgevakter. Vi trenger folk som kan jobbe med følgende: Nyheter. Sport. Bil & motor. Kultur. Foto/video. Er du student eller har lyst på en ekstrajobb - så ta kontakt. Send noen ord om deg selv til: Radio 102 trenger frilansere Radio 102 lydlegger hele Haugalandet, 24 timer i døgnet og vi trenger flere frilansere. Vi er på jakt etter nye radiostemmer for å lage enda flere nyhets-, kulturog sportssaker. Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Har du lyst å gi din stemme til Norges største lokalradio? Send noen ord om deg selv til: Spørsmål? Ring Thor Magnar Thorsen på Spørsmål? Kontakt: Gaute-Håkon Bleivik, tlf Du får her sjansen til å jobbe i et moderne mediehus, og dermed sikrer du deg verdifull erfaring du kan ta med deg videre. Grip sjansen!

15 16 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 ANNONSER Pris inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. S-MAX: CO2 utslipp g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 6,4-9,7 l/mil. (2.0 TDCi 115 hk hk). Connect: CO2 utslipp g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 6,2-6,5 l/mil. (1.8 TDCi 90 hk TDCi 110 hk). Galaxy: CO2 utslipp g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 6,5-9,8 l/mil. (2.0 TDCi 115 hk hk).

16 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Føraren kom uskadd frå uhellet. FOTO: GEIR REMME Uskadd frå utforkøyring Føraren kom uskadd frå det då han mista kontrollen over varebilen på det såpeglatte føret i Herøysundet onsdag føremiddag. Tekst: GRO HEIDI ÅSEN MOLLAND KVINNHERAD: Ein varebil som kom køyrande frå Husnes i retning Uskedalen mista kontrollen i svingen like ved det gamle vaskeriet i Herøysundet. Bilen for over murkanten og vart kasta rundt før den vart ståande på hjula med fronten i same retning som den kom ifrå, nokre meter nedanfor murkanten. Branntroppen frå Uskedalen rykka ut saman med ambulanse og politi. Føraren vart frakta til legesjekk på Husnes helsesenter med ambulanse, men er ifølgje politiet uskadd. Forseinka saltebil Grunna tekniske problem vart kom saltebilen litt forseinka. Den køyrte forbi ulukkesstaden ca. ein halvtime etter ulukka. Det er sjølvsagt uheldig at såt skjer på slike tidspunkt. Men det er uansett sjåføren sitt ansvar å tilpassa farten etter forholda, seier politibetjent Torgeir Fosse til innsida.no. Det er frykteleg glatt somme stader i kommunen for tida, og vi vil oppmoda alle til å køyra etter forholda. AG Tre Me driv ikkje berre med trelast, men har òg utvikla det ideelle faktureringsprogrammet for småbedrifter (38 års røynsle). Betre og billegare enn andre! Kjøpspris kr 1,-. Obligatorisk årleg lisensavgift kr 580,- (+ mva). Last ned brosjyre! Alle gode ting er AG Tre Faktureringsprogrammet for deg! Einaste programmet som nyttar nynorsk, bokmål og engelsk samstundes. La kunden få faktura på det språket han vil! Fakturer for 3 firma Inntil 999 kundar og 999 varer pr firma Kan oppgraderast til større versjon Lisensavtalen inkluderer oppdateringar Last ned demoversjon Utleiemaskiner 2 til 35 tonn Korttids,- og langtidsleie Ring tlf

17 18 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NYHENDE Sesongstart på skøytebanen STORD: Fredag var det opning av skøytebanen i Stord Idrettspark, til glede for små og store skøyteentusiastar. Vonar banen vert mykje brukt, seier ein nøgd Jan Aas til innsida.no fredag ettermiddag. Han er ein av dei friviljuge som jobbar med skøytebanen. Han meiner at interessa er i ferd med å ta seg opp, og det vert no jobba med å få rekruttert fleire løparar. Vi tok ein tur innom skøytebanen litt utpå opningsdagen, og fann nokon som trass i litt knall og fall, såg ut til å kosa seg storleg på isen. Emma Aas (6) og Mathias Langlid (6) hadde lært seg nokre skøytetriks, og viste stolt fram desse. Det er veldig gøy å stå på skøyter. Eg håpar me skal hit i morgon òg! seier Emma. (FOTO: NATALIE MAGO) I desse dagar førebur kunstnaren Rigmor B. Kronenes si tredje utstilling på Handleriet på Svortland. Denne gongen er det fotografi ho skal stilla ut. Kreativ i tunge stunder Tekst og foto: GRO ANITA MELING BØMLO: Rigmor B. Kronenes er 30 år, og fødd og oppvaksen på Bømlo. Som 16-åring flytta ho heimanfrå for å gå på skule, og hadde i år 2000 tilhald i Odense i Danmark, der ho utdanna seg som makeup artist. Ho likte best å driva med film- og teatersminke og kostymer. Etter opphaldet i Danmark har eg budd litt rundt om kring. Eg har slitt mykje både fysisk og psykisk. Teikninga spesielt har vore til god hjelp i tunge periodar. Eg hadde mange rare figurar i hovudet mitt som ville ut. Til tider teikna eg døgnet rundt. Eg gjekk med støttehanske med metallskinne på høgre handa til slutt, men eg måtte berre teikna, fortel den kreative kunstnaren. Eksperimentering Rigmor haldt si første utstilling i det gamle fengselet på Stord i På den tida hadde ho ikkje heilt funne seg sjølv og stilen sin, så det vart masseproduksjon på kort tid for å få ting ferdig til utstillinga, utan at ho la sjela si i det, fortel ho. Dei siste åra måling og foto vore det som har oppteke henne mest. Akrylmåling og linoleumstrykk er dei måleformene eg er mest oppteken av nett no. Rammer til måleria mine lagar eg sjølv. Eg lagar dei av tre som eg målar og lakkar. Nokre gonger legg eg på ei overflate før eg målar, for å få ein meir spanande tekstur. Eg kjem nok til å leika meg med fleire andre materiale i framtida. Eg er ufaglært innanfor foto, så det har blitt ein del prøving og eksperimentering etter kvart, seier kunstnaren. Populære blyantteikningar Etter ein del år og mange prøvelsar, spesielt psykisk, hadde ho i 2005 utstilling på Handleriet, som den gong var nyopna. Eg stilte ut blyantteikningar; bilete som eg hadde slitt med i tunge stunder, og som utleverte mykje av meg. Eg var kjempenervøs! Men tilbakemeldingane var over all forventing, og den første teikninga var selt allereie då eg hengde opp bileta til utstillingsopninga. Etter den gongen har eg hatt endå ei utstilling på Handleriet med både foto og maleri, og det gjekk veldig bra, fortel Rigmor. I fjor hadde ho utstilling på Cafe Moody i Haugesund. Då stilte ho ut blyantteikningane igjen, men denne gongen selte ho kopiar av dei. Teikningane hadde blitt så populære at eg ikkje hadde kapasitet til å selja originalane lenger. Per i dag vert dei trykt i eit opplag på fem av kvar, seier Rigmor. Ho er oppteken av at teikningane hennar berre skal seljast i avgrensa opplag. Utstillingar i Danmark Etterkvart fatta glasblåsaren Charlotte LaCour på Fanø i Danmark interesse for teikningane til Rigmor. LaCour driv Glasspusteriet, som er ein butikk med galleri og verkstad i eitt, og ønskte ha å teikningane til Rigmor utstilt i forretninga/galleriet sitt til sals for kundane sine. Ho kjøpte inn eit større tal teikningar, og desse har fått god mottaking. No er fleire Den allsidige kunstnaren Rigmor B. Kronenes frå Bømlo er klar med si tredje utstilling. teikningar sendt til Danmark, då ein kjenning av Charlotte har vist interesse for arbeidet mitt. Han kjem til å stilla ut teikningane mine i desember, fortel Rigmor. Om framtida Utstillinga på Handleriet kjem hovudsakleg til å bestå av foto. Kanskje vert det berre foto. Eg har ikkje heilt bestemt meg endå. Nokre av bileta eg skal stilla ut er trykt på lerret, så det vil bli litt variasjon sjølv om det er ei fotoutstilling, understrekar 30- åringen.ho er i dag ufør grunna fleire sjukdommar og skader. Grunna smertene klarar eg ikkje å teikna og måla så mykje som det eg skulle ønska. Elles har eg jo dikta mine liggjande. Desse skulle eg gjerne gjort noko med! avsluttar den allsidige kunstnaren.

18 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Utflytt valebu på «årets lag» Saman med kjende fotballnamn som Tommy Svindal Larsen, Peter Kovacs og Morten Fevang er 27 år gamle Kjetil Berge frå Valen ein av fotballspelarane på «årets lag» i Adeccoligaen. Tekst: JORUN LARSEN og GRO HEIDI ÅSEN MOLLAND FOTBALL: Fotballspelaren Kjetil Berge er oppvaksen i Porsvik, og har også ein del familie i Rosendal og på Seimsfoss. Han har tidlegare vore aktiv i både Trio IL, Lyn, Lørenskog og Kjelsås, men er no forsvarar i Sarpsborg Sparta (SSFK). Fredag vart det kjent at den utflytte kvinnheringen er valt ut som ein av spelarane på «årets lag», kåra av A- pressen. I tillegg har han fått den gjeve tittelen årets spelar av lokalmedia og SSFK. I øvste sjiktet i heile år «Årets lag» er sett saman på grunnlag av prestasjonane i Adeccoliogaen denne sesongen. Etter kvar kamp har reporterar i A-pressen delt ut poeng for kvar spelar sin innsats, og Berge har vore i øvste sjiktet på spelarbørsen heile sesongen. Ved sesongavsluttinga til klubben tidlegare denne månaden, vart Berge kåra til årets A- lags spelar i klubben. Trivst med kapteinansvaret Den no avslutta sesongen var Berge sin første for SSFK, og lokalmedia i Sarpsborg er allereie godt i gong med å spekulera om at Berge vert den nye kapteinen på laget, etter at Are Tronseth har takka for seg i klubben til fordel for FK Haugesund. Berge var kaptein dei tre siste kampane, og seier til innsida.no at det er ei rolle han kunne tenkja seg også vidare framover. Eg har overteke nokre av arbeidsoppgåvene som den førre kapteinen hadde. Eg trivst med ansvaret, så det er hyggjeleg og ei ære viss klubben og spelarane ønskjer meg som kaptein, forklarer Berge. «Årets lag» ser slik ut: Keeper: Kim Deinoff (Løv Ham) Forsvar: Alexander Gabrielsen (Sandefjord), Are Tronseth (SSFK), Kjetil Berge (SSFK), Per Egil Flo (Sogndal) Midtbane: Mahmoud El-Haj (Moss), Morten Fevang (Odd), Tommy Svindal Larsen (Odd), Bentley (Odd) Angrep: Peter Kovacs (Odd), Kenneth Kvalheim (Moss) Innbytarar: Piotr Leciejewski (Sogndal), Frode Lafton (Hønefoss), Anders Rambekk (Odd), Geir Ludvig Fevang (Start) og Fabian Taylor (Notodden) Vellukka hundeutstilling UTSTILLING: Leiar i Fitjar-Stord Hundeklubb, Bjørg Strømme, kan pusta letta ut etter å ha arrangert jubileumsutstilling på Vikahaugane i helga som var. Over 1100 hundre hundar fordelt på over hundre rasar deltok på utstillinga dei beste fekk si velfortente utmerking men også til arrangøren vankar det vellæte. Her er nokre av tilbakemeldingane arrangørane har fått: ( ) eg må rosa dykk for ei flott utstilling. På meg verka det som de hadde meir kontroll på denne utstillinga enn tidlegare ( ) ( ) de har gjort ein kjempejobb med å skaffa flotte gåvepremiar. Trur nok dei fleste var imponert over sølvpremiane, det var i alle fall eg! Det blei sagt frå ein av dommarane at FSHK no er mellom dei største hundeutstillingane på Vestlandet, fortel ei Vinnar av klasse III, Mariann og nøgd Bjørg Strømme. Shirocky`s Deilige Dagdrøm. Kjetil Berge kan bli den neste kapteinen til Sarpsborg Sparta FK i Adeccoligaen. FOTO: SARPSBORG SPARTA FK DEKK Salg på vinterdekk - ca dekk og felg på lager Pirelli - Michelin - Tyfoon - Cooper Toyo - Good Year -BF Goodrich Nokian - Continental - alu.felger NORGES BESTE PRISER? SØNNAK BATTERIER ALLTID PÅ TILBUD QUARKER STATE MOTOROLJE DIV. AMCARS FOR SALG BILUTLEIE - VAREBIL PERSONBIL - BILFRAKTER DEKK&FELG Kvalamarka 3. Tlf Fax Ny dekkavd. åpnet Bygnes, Karmøy. (tidl. Haugaland Dekk) Tlf Lørdagsåpent DEKK- BATTERIER -AMCARS Norheim Næringspark. Tlf Omtrekking Møbelstoffer Besøk vår hjemmeside: NOVALASH Vippeextention lange fine vipper til julebordet? Eg tilbyr: Negledesign Manikyr Pedikyr Parafinvoks Anne Gro Nygård Mob

19 20 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 ANNONSER Lesernes avis Der du er skribenten og fotografen. Der du kan skrive dine egne nyheter. Sende hilsener, skrive lister. En avis for alle, unge og gamle. Foreninger, ungdomsklubber, menigheter, idrettslag og deg. Alt du må gjøre, er å finne lesernes.h-avis.no og registrere deg. Gratis.

20 NYHENDE TORSDAG 13. NOVEMBER Streika mot omorganisering STORD: 120 tilsette i Stord kommune streika onsdag i tre timar mot den planlagde omorganiseringa av tekniske tenester. Streiken skjedde i samband med at formannskapet i Stord skulle handsama forslaget til omorganisering av tekniske tenester. Rådmannen føreslo å omorganisera dette til å verta eit kommunalt føretak, og dei tilsette reagerer på måten prosessen har gått fram. Bakgrunnen var at politikarane i desember i fjor vedtok at ein skulle sjå nærmare på organiseringa av tekniske tenester for å spara pengar, seier Knut Jørgen Kvilhaugsvik, leiar for Fagforbundet Stord/Fitjar. Ei arbeidsgruppe har sett på organiseringa, men ifølgje Kvilhaugsvik har dei ikkje vurdert om dagens ordning kanskje er den beste. Dei tilsette har heller ikkje fått å koma med innspel i saka, seier han. Formannskapet si handsaming av rådmannsforslaget var ikkje ferdig då innsida.no gjekk i trykken. Du kan følgja saka på nettsidene våre. Leiar for Fagforbundet Stord/Fitjar Knut Jørgen Kvilhaugsvik saman med Stordordførar Liv Kari Eskeland. FOTO: HILDE V. NYBØ NYNORSK KRYSSORD Send inn og vinn flaxlodd Navn:... Adresse: Løysing for kryssord nr. 21 må vera oss i hende seinast tysdag 18. november. Merk konvolutten «Kryssord nr. 21» og send den til Innsida.no v/ Gro H. Molland, Nedre Huhamar, 5627 JONDAL Vinnarar sist veke 1. premie, 5 flaxlodd : HARALD SANDVIK, FITJAR 2. premie, 3 flaxlodd: RAGNA SOLBERG, MOSTERHAMN 3. premie, 1 flaxlodd: SVEIN BØYUM, USKEDALEN Premiane kjem i posten!

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer