#1 / LØSSALG KR. 30,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#1 / 2009 - LØSSALG KR. 30,-"

Transkript

1 sosialistisk fremtid #1 / LØSSALG KR. 30,- FINANSKRISE GLOBALISERING SVINDEL NEPAL RAKETTSKJOLD FRIGJØRING HISTORIE EIER- SKAP MOTSIGELSER MARX PRODUKSJON DANNELSE ARBEIDERBEVEGELSE GRAMSCI DAGGRY PYRAMIDESPILL KEYNES ØKOLOGI ALBA TJENESTEDIREKTIV PRESSEDEKNING SOSIALIS

2 Kapitalismen i krise 2008 ble det året da det internasjonale finansmarkedet kollapset. Det mest brutale kollaps i verdensøkonomien siden krakket i 1929, kanskje mer dyptgående og mer omfattende enn noen andre økonomiske kriser den kapitalistiske verden noen gang har erfart. Selv om Norge seiler i smult farvann med stort sett fulle oljetanker, vil 2009 bli et tungt år for en rekke arbeidsfolk og bedrifter. De mest pessimistiske spådommene sier at 500 bedrifter vil gå konkurs hver måned, og at arbeidsledigheten vil stige sterkt mistet jobben i 2008 på grunn av konkurser. I 2009 sier prognosene at vil gjøre det samme. For den internasjonale arbeiderklassen, som er alltid må betale kriseregningene, er det helt andre tall. Her regner ILO med at arbeidsledigheten vil stige med om lag 20 millioner. Professor i økonomi ved Ny York Universitet, Nouriel Roubini forutså krisen i USAs økonomi. På 1990-tallet studerte han tidligere kriser i Mexico, Thailand, Korea, Indonesia, Russland, Brasil og Argentina. Her så han et mønster i som han kjente igjen da USA passerte år Det var ikke til å ta feil av. Og han fikk rett. Men, som de fleste ikkemarxistiske økonomer, ser ikke Roubini krisen som et fundamentalt problem for den kapitalistiske økonomien. Dermed ligger ikke løsningen i en overskridelse av kapitalismen som system. For disse ligger løsningen innenfor systemet, der tiltak først og fremst er rettet mot opprettholdelse av systemet. Det var det som skjedde på slutten av De fleste sentralbanker pøste inn store ressurser for å unngå totalkollaps i økonomien. Økomat til massene 100 kroner måneden? Nepal og maoistene Rakettskjold Arbeiderbevegelsen Marx og Keynes Pyramidespillet Offentlig eierskap Gramsci Selv om Marx forsto krisen som et økonomisk fenomen innebygd i kapitalismen som system og alltid uttrykt som et misforhold mellom totaletterspørselen og totaltilbudet, påpekte han samtidig at det også var et juridisk aspekt som bare kan løse politisk. Så lenge den private eiendomsretten til produksjonsmidlene eksisterer, skapes det en motsigelse mellom samfunnsmessiggjøringen av produksjon og den private kapitalistiske tilegnelsen av verdiene som skapes av arbeidsfolk. Det er denne motsigelsen som må overskrides, og her er det først og fremst et spørsmål om politisk vilje. Det er et spørsmål om åpenhet og utvidelse demokratiet som også må nå inn i de lukkede styrerom. Uten at det skjer, vil alle tiltak bare være lappverksarbeid på et råttent system, som i stadig mindre grad klarer å forbedre livsbetingelsene for verdens befolkning. Red. Marx-Engels-ordbok Daggry Streiftog Debatt sosialistisk fremtid Utgis av Bevegelsen for sosialisme, Marxistisk forum og Forlaget Marxist A/S Redaktør: Marcos Amano Signerte artikler står for forfatters regning og representerer ikke nødvendigvis utgiverorganisasjonenes synspunkter Sosialistisk fremtid, Boks 131, N-5804 Bergen Redaksjon: Marcos Amano, Jan Selmer Methi og Aslak Storaker. Layout: Marcos Amano og Even Underlid Redaksjonen avsluttet: Opplag: 2000 Trykk: Designtrykkeriet ISSN Sosialistisk fremtid nr

3 GLIM T AV VERDE N Karl Marx gjør comeback Den økonomiske krisa gjør at stadig flere for fornyet interesse for den marxistiske kapitalismekritikken. Salget av Marx' hovedverk Kapitalen i Tyskland er tredobla fra 2007 til Forlaget var fullstendig utsolgt etter å ha solgt 1500 eksemplarer. På tyske universiteter deltar nå mer enn 2000 studenter i marxistiske studiesirkler. Også i Japan selges venstreorientert litteratur som aldri før, og Kapitalen skal til og med gis ut i tegneserieformat. Det meldes også at det japanske kommunistpartiet gjennomgår en sterk økning i antall medlemmer og deltakere på åpne møter. Obama vil ikkje avslutte okkupasjonen av Irak I valkampen skapte Obama-kampanjen eit inntrykk av at dei ville avslutte okkupasjonen av Irak og "trekke ut alle kampsoldatar innan 16 månadar". Men Obama har gjort det klart at det "må" stå igjen ein "rest-styrke", og sjøl om han har nekta å talfeste denne styrken verkar det klart at det er snakk om titusenvis av soldatar. Dei styrkane som faktisk blir trekte ut frå Irak skal overførast til krigen i Afghanistan. USAnsk opptrapping mot Pakistan USA utfører stadige bombeangrep på pakistansk territorium, trass i protestar frå pakistanske myndigheiter. Amerikanske National Public Radio rapporterte i september at Bush-administrasjonen hadde satt i gong den første av tre faser i ein plan for ei hardare linje mot mål i Pakistan. Barack Obama har lova ei stor militær opptrapping i Afghanistan og ei hardare linje mot Pakistan. Tyske agentar pågripne for terror Tre BND-agentar vart i november fengsla for å ha kasta bomber mot eit EU-kontor i "Vi har latt ideologi ta overhånd på flere hundre års kunnskap. Og det får ganske dramatiske konsekvenser, som vi ser nå. Ser man historisk på det, kan man se at slike kriser har kommet jevnlig gjennom hele kapitalismens historie. Men det ser ut til at man må gjenoppdage paraplyen hver gang det regner." Pristina, Kosovo. Dei vart idømt 30 dagar i varetekt, men blei frigjevne innan to veker, etter massivt press frå Tyskland. Både BND og det tyske militæret har skrive rapportar som kritiserar det sittande regimet i Kosovo for omfattande involvering i organisert kriminalitet. EU er i ferd med å ta over politimyndigheita i provinsen frå FN-styrte UNMIK. Krise i bilindustrien General Motors, verdens største bilprodusent, tapte 25 mrd. NOK i tredje kvartal i GM vil kutte ytterligere arbeidsplasser og kostnader, men opplyser at de likevel vil gå tom for penger i løpet av første halvår 2009 hvis ingen bedring skjer og de ikke får statsstøtte. Ford tapte 18 mrd. NOK i samme periode. Volvo Lastvagnars ordreinngang falt fra biler i 3. kvartal i 2007 til 143 i 3. kvartal i Lastebilprodusenten Scania registrerte et ordrefall på 60 % i tredje kvartal av Bolivia med ny grunnlov Den revolusjonære prosessen i Bolivia ventes å skyte fart etter at landet har vedtatt en ny, sosialistisk orientert grunnlov. Denne legger til rette for en flerkulturell republikk, i et land hvor den hvite elite i århundrer har sittet med makten. Den utvider mulighetene for urbefolkning og kvinners deltakelse Økonom Erik Reinert til Klassekampen i politikken, sidestiller alle religioner, og garanterer for "seksuelle rettigheter", uten at det siste er nærmere definert. Den forbyr også storgods på over hektar i jordbruket, og utenlandske militære baser, og etablerer som et prinsipp at grunnleggende tjenester som helse, utdanning, vann og tak over hodet skal være for alle. Over 60 % av velgerne stemte ja til det nye lovforslaget. Konkursras i Oslo i 2009 Statistikken viser ein nedgang i talet på konkursar i Oslo etter at finanskrisa slo til for fullt. Men det er ingen grunn til å juble, for årsaka er at kemneren har hatt store tekniske problem etter innføringa av eit nytt datasystem i sommar. Mange bedrifter har dermed fått drive lenger enn normalt med raude tal og gjeld på skattar og avgifter. Finansavisen anslår at etterslepet kan ligge på omlag 450 konkursbegjæringar. Oslo kemnerkontor vil ikkje kommentere talet, men stadfestar at ein må vente ein sterk auke i talet på konkursar i første kvartal Truar med å "utslette Iran" USAs påtroppande utanriksminister, Hillary Clinton, har i eit TV-intervju trua med å "utslette (obliterate) Iran" viss Iran truar Israel. Sosialistisk fremtid nr

4 Økomat til massene AV ASLAK STORAKER Økologisk mat er i skuddet som aldri før. Salget av økologisk mat har mangedobla seg de siste årene og regjeringa har som mål at 15 % av Norges matproduksjon skal være økologisk innen 2015 (ved utgangen av 2007 var 4,7 % av norsk landbruk drevet økologisk). Samtidig melder kritiske røster seg om hvorvidt økologisk matproduksjon er produktiv nok til å sørge for nok mat til verdens befolkning. Er økologisk mat bare et luksusprodukt for de rike og sjølopptatte? Prinsippene i økologisk matproduksjon Den mest grunnleggende forskjellen mellom konvensjonelt og økologisk landbruk er at økologiske bønder ikke bruker industrielt framstilt kunstgjødsel eller giftige sprøytemidler i matproduksjonen. I stedet for giftige plantevernmidler er vekstskifte veldig sentralt for å begrense skadedyr, ugras og sykdommer i økologisk planteproduksjon. Ved stadig å rotere hvilke vekster som vokser på åkeren hvert år hindrer en artsspesifikke skadedyr og sykdom i å være et vedvarende problem i dyrkinga. En velger gjerne å bruke vekstsorter som er tilpassa lokale klimatiske forhold. Bruk av fiberduk er vanlig for å dekke og beskytte grønnsakene i perioder der de er spesielt utsatt for enkelte skadedyr. Å legge til rette for rovinsekter og samplanting av forskjellige vekster kan også være nyttig i mange tilfeller. Luking og radrensing må til for å holde ugraset på et akseptabelt nivå. Bruken av belgvekster (særlig kløver) i eng og som grønngjødsel er essensielt i økologisk drift. Belgvekster har evnen til å utvinne nitrogen fra luft, og bidrar dermed til å tilføre jorda ny og viktig næring. I stedet for kunstgjødsel brukes husdyrgjødsel og kompostert matavfall, som er med å bygge humus, holder på fuktighet og stimulerer mikrolivet i jorda. Det kan også legges til her at Thomas Cottis fra Høgskolen i Hedmark har regna ut at dersom en kunne fanga opp urinen fra alle menneskene i Norge ville det vært nok til å fullgjødsle halve landets kornareal. Han slår videre fast at de tekniske, agronomiske og helsemessige sidene er godt nok belyst til å sette i gang med kildesortering av humanurin og å anvende denne som gjødsel. Foreløpig er det imidlertid forbudt å bruke menneskegjødsel til å dyrke mat i Norge, men på sikt kan det trolig være en viktig ressurs. I forhold til dyrehold legges det vekt på at dyrene skal få bevege seg fritt og få muligheten til å utfolde sine naturlige instinkter. Arealkravet per dyr er høyere i økologisk dyrehold. Storfe på bås skal luftes minst to ganger i uka. For drøvtyggerne skal halvparten av fôret være dyrka på egen gård, minst 60 % av dyras fôropptak skal være grovfôr og fôret skal være 100 % økologisk dyrka. For svin og fjørfe må minst 90 % av fôret være økologisk. Økologiske høner har større arealtilgang enn konvensjonelle og frittgående høner, og de er de eneste som har tilgang på utegård. Økologiske griser skal også ha tilgang til luftegård eller beite, og skal ha muligheten til å grave med trynet i jord, halm eller sagflis. Å grave med trynet er et av grisens primærinstinkter og svært viktig for å sikre dens naturlige adferd og trivsel. Dessuten skal de alltid ha tilgang til grovfôr så de slipper å bli tomme i magen. Det er store forskjeller i levekår i forhold til konvensjonelle svin som ofte står på trange betonggolv uten strø og har liten mulighet til fri utfoldelse. Det økologiske idégrunnlaget går i det hele tatt ut på å drive miljø- og dyrevennlig landbruk på naturens egne premisser. Sunn og naturlig mat Niels C. Geelmuyden hadde for ei tid siden Det økologiske idégrunnlaget går i det hele tatt ut på å drive miljø- og dyrevennlig landbruk på naturens egne premisser en kronikk i Aftenposten der han ga uttrykk for bekymring over at maten tilsynelatende har blitt tappa for næring de seinere årene. Mat og Helse fulgte seinere opp saken. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at næringsinnholdet i en rekke utvalgte matvarer har sunket betraktelig etter overgangen til det moderne industrilandbruket. Utvalgte frukter og grønnsaker i dag inneholder betraktelig mye mindre av vitaminer, mineraler og sporstoffer som kalium, kalsium, magnesium, natrium, jern, kobber, vitamin B og vitamin C enn de gjorde for 50 år siden. En delforklaring kan være at kunstgjødsel hovedsaklig består av nitrogen, fosfor og kalsium, de viktigste makronæringsstoffene som plantene trenger for å vokse. Men de fleste matvekster er i stand til å ta opp i seg langt flere ulike mineraler fra jorda de er planta i, og dermed tappes jorda for mikronæringsstoffer. En annen delforklaring er at mange moderne plantesorter er avla fram utelukkende for å gi stor og rasktvoksende avling, muliggjort ved opptak av den lettløselige næringa fra kunstgjødsel. Rask vekst gir plantene mindre tid til å danne næringsstoffer og ta opp mineraler fra jorda. Resultater av forskning på hvete har vist at de sortene som gir høyest avlingsnivå inneholder minst næring. En tredje delforklaring er at sprøytemidlene gir plantene en så beskytta tilværelse at de ikke trenger å produsere antioksidanter for å beskytte seg mot solskader, infeksjoner og skadedyr. Men er moderne økoprodukter bedre? Her er det en del sprikende forskning, men et par resultater synes ganske klare. Studier ved universitetene i Newcastle og California tyder på at økologisk frukt og grønt inneholder ca 50 % mer antioksidanter enn tilsvarende konvensjonelle. Det er også 4 Sosialistisk fremtid nr

5 K O M M E N T A R I dag er det over 900 millioner mennesker som sulter og dør hver dag av sultrelaterte årsaker. Samtidig er det rundt 1 milliard overvektige i verden. Sultproblemene skyldes ikke for lav produksjon, men urettferdig fordeling. påvist at animalske økologiske produkter inneholder mer omega3-fettsyrer enn konvensjonelle. Antioksidanter er essensielle for å motvirke kreft, hjerte- og karsykdommer og en del aldersbestemte sykdommer. Tilførsel av omega-3-fettsyrer er viktig for å forebygge kreft, hjerte-karsykdommer og en del kroniske lidelser. Det er påvist at mennesker som har et økologisk kosthold har mindre sprøytemiddelrester i urinen enn de som hovedsaklig spiser konvensjonelt. Halvparten av de konvensjonelle matvarene inneholdt sprøytemiddelrester i Mattilsynets undersøkelse i En annen ting mange forbrukere setter pris på med økomat er at 90 % av tilsetningsstoffene som er tillatt i konvensjonelle er forbudt i økologiske produkter. Tilsetningsstoffene har forskjellige funksjoner, og noen av de er naturlige. Men mange av de kunstige tilsetningsstoffene er kjemisk framstilte produkter som har til oppgave å lure sansene dine til å tro at du spiser noe du egentlig ikke gjør. I sitronbrus er det uhyre sjelden at det finnes en dråpe sitron. Farge- og aromastoffer er designa for å lure instinktene dine til å tro at produktet er næringsrikt i naturen er gjerne sterke farger og lukter en indikasjon på at maten inneholder mye antioksidanter mens det i virkeligheten ikke inneholder næring. Smaksforsterkere som natriumglutamat (E621) forsterker smaksopplevelsen av det du spiser og gjør det dermed mulig for produsentene å bruke dårligere ingredienser. Mange føler at de opplever ubehag ved inntak av enkelte tilsetningsstoffer. Noen hevder også at de kan føre til allergier, hyperaktivitet og kreft. Det er først og fremst produsentene av tilsetningsstoffene som forsker på om de isolert sett har noen helsemessig effekt, og det finnes svært liten forskning på hvordan forskjellige tilsetningsstoffer virker i kombinasjon med hverandre. Et bærekraftig landbruk Det moderne industrilandbruket er ikke bærekraftig på verdensbasis. (Her må det bemerkes at det norske landbruket generelt er langt mindre industrialisert enn det som For å produsere ett tonn kunstgjødsel forbrukes det 30 tonn vann er tilfelle mange andre steder.) 3 millioner landarbeidere lider av alvorlig sprøytemiddelforgiftning, dør årlig. Sprøytemiddelrester forurenser elver og innsjøer. I Mexicogulfen finnes det enorme områder der fisk og skalldyr er blitt utrydda som følge av den store avrenninga fra kunstgjødsel. I følge agropub.no går det hvert år tapt 10 millioner hektar matjord på grunn av erosjon. For å produsere ett tonn kunstgjødsel forbrukes det 30 tonn med vann i prosessen. Det store energiforbruket i produksjonen er heller ikke bærekraftig verken i forhold til CO²-utslipp eller Jordas energireserver. Forskningsinstituttet for biologisk landbruk i Sveits har drevet et forsøk der de i 21 år ( ) har sammenligna forskjellige former for økologisk (biodynamisk og organisk-biologisk) og konvensjonelt landbruk. De forskjellige dyrkingsmetodene blei praktisert på samme jordsmonn under samme klima. Den konvensjonelle produksjonen blei gjennomført etter prinsippene for integrert produksjon og fikk like mye husdyrgjødsel som de økologiske. Noen av de mest interessante resultatene: - Forbruk av energi per arealenhet var bare 50-70% av det konvensjonelle (kunstgjødsel og sprøytemidler er energikrevende å framstille. Ca. 40 % av energiforbruket i konvensjonelt landbruk kommer fra kunstgjødselproduksjonen) - Det biodynamiske feltet var det eneste som førte til økning av moldinnholdet (matjordlaget). Dette skyldes trolig at den biodynamiske parsellen komposterte husdyrmøkka. - Den økologiske jorda var 30 % mer stabil mot erosjon enn den konvensjonelle - Den økologiske jorda inneholdt % flere meitemarker - Det økologiske avlingsnivået var i gjennomsnitt 21 % mindre enn det konvensjonelle. Potetavlinga blei mer enn halvert, mens hvete- og engproduksjonen blei redusert med rundt 10 % Avlingsreduksjonen er tilsynelatende den Avlingsreduksjonen er tilsynelatende den største utfordringa med økologisk landbruk største utfordringa med økologisk landbruk. Det kan også legges til at utegående svin og kylling er mer energikrevende enn de som holdes inne i bygninger. Men de fleste tegn tyder på at det vil være mulig å dyrke nok mat til alle på jorda med økologiske metoder. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, kom for ei tid tilbake med en rapport som konkluderte med at en fullskala omlegging til økologisk landbruk kan produsere 132 % av dagens matproduksjon. De fastholdt også at produksjonen i de industrialiserte landene vil reduseres, men til gjengjeld vil produksjonen i mange u-land kunne økes ved hjelp av økologiske driftsteknikker. Bruken av eksterne innsatsmidler (kunstgjødsel og sprøytemidler) er kostnadskrevende og derfor dyrkes den konvensjonelle jorda i u-land som oftest ikke særlig intensivt. Universitetet i Michigan tok i 2007 for seg 293 studier som sammenligna produktiviteten i økologisk og konvensjonelt landbruk, og konkluderte med at det økologiske landbruket i i-land i gjennomsnitt produserer 92 % av tilsvarende konvensjonell produksjon, og at avlingene i u-land gjennomsnittlig er 80 % høyere på økologiske gårder enn på konvensjonelle. Som kjent har det i mange år vært overproduksjon av matvarer i EU og USA, så en viss avlingsreduksjon i disse landene trenger overhode ikke være problematisk. Professor Ivette Perfecto uttalte i forbindelse med rapporten at ho håpa at den ville "slå den endelige spikeren i kista for påstanden om at økologisk matproduksjon ikke kan brødfø verden." Ho mente også at avlinga i mange utviklingsland kunne dobles og tredobles fra dagens lavintensive konvensjonelle drift. Sultens årsaker... Også i dag produseres det nok mat i verden til at alle kunne ha spist seg mette. I år 2000 lå Verdens gjennomsnittlige kaloriinntak 22 % høyere enn FAOs minimumskrav. I dag er det over 900 millioner mennesker som sulter og dør hver dag av sultrelaterte årsaker. Samtidig er det rundt 1 milliard overvektige i verden. Sultproblemene skyldes ikke for lav produksjon, men urettferdig fordeling. I 2001 hadde India et reko- Sosialistisk fremtid nr

6 K O M M E N T A R En rapport fra Food First International fra 1999 konkluderer entydig med at produksjon per arealenhet er mye større på småbruk enn store gårder. rdoverskudd på 65 millioner tonn ris og hvete på lager. Halvparten råtna på lagrene, samtidig som 320 mill. fattige indere er kronisk sultne fordi de mangler kjøpekraft til å skaffe seg mat. 2/3 av verdens underernærte bor i land med et produksjonsoverskudd av mat i forhold til eget behov. Og flertallet av de som sulter, over 70 %, er småbrukere eller jordløse landarbeidere. IMF og Verdensbanken har i lengre tid pressa utviklingslandene til å kutte subsidiering av egen matproduksjon og oppfordra til å satse på å eksportere "cash crops" som kaffe, kakao, hamp og matolje i stedet for å sikre en sjølforsynt matproduksjon. Samtidig tvang WTO-avtalen de samme landene til å åpne opp sine markeder for subsidiert mat fra USA og EU, noe som førte til at mange fattige småbrukere ikke lenger kunne konkurrere med sin lokale matproduksjon. Når de internasjonale matprisene så stiger er det de fattige som får svi. Rekordlave matvarelagre har også ført til at multinasjonale selskaper har kunnet spekulere for å presse prisene opp. Den rike eksporteliten i utviklingslandene, godseierne og handelskapitalistene, tjener imidlertid mer på å eksportere cash crops til Vesten enn de ville ha gjort av å dyrke matvarer til egen befolkning. Dette er i høyeste grad et klassespørsmål. Bytteforholdet mellom råvarer og industriprodukter har i de siste tiårene konstant endra seg slik at råvarene har fått mindre verdi. Dette har gjort det hardt å livberge seg for verdens fattige råvareprodusenter. Dessverre er det ikke nødvendigvis slik at produsentene tjener på det nå som prisene øker. Mellomleddene, de multinasjonale konsernene som kontrollerer matvarehandelen, stikker som oftest av med størstedelen av profitten. Fattigbøndene sitter igjen med noen lusne promiller av utsalgsprisen. De multinasjonale konsernene får også stadig større makt over selve produksjonen. Bøndene betaler mer enn før for å kjøpe sprøytemidler, kunstgjødsel og frø. En veldig skummel utvikling foregår i forhold til patentering av frø og andre levende organismer. I USA er det ikke lenger slik at bare genmodifiserte organismer kan patenteres. Alt levende unntatt et menneske kan patenters dersom en klarer å knekke den genetiske koden og redegjøre for den. Store landareal blir brukt til dyrking av bomull for å finansiere overforbruket av klær i vesten Dette fører til at frøselskapene kan hindre bøndene i å avle videre på frøene deres og at de kan forsøke å kreve avgifter fra bønder som dyrker noe de har patentert. Monsanto har 75 fulltidsansatte advokater som arbeider med å saksøke bønder som har forbrutt seg mot deres patentrettigheter på såkorn. I EU pågår det nå en ankesak mot at firmaet Planet Bioscience fikk innvilga patent på brokkolli (!!!). Dersom de multinasjonale selskapene får fullstendig kontroll både på produksjons- og distribusjonslinja vil vi gå en farlig framtid i møte. Det økende kjøttforbruket i Kina og India, men i hovedsak det allerede store kjøttforbruket i Vesten bidrar til at maten kanaliseres bort fra de som trenger den mest. I Framtiden i Våre Henders rapport "Slik spiser de rike" fra 2004 kommer det fram at det trenges 6760 kcal korn for å produsere 880 kcal kylling, altså et energitap i prosessen på 87 %. Hele 37 % av verdens kornproduksjon går til dyrefôr. Biodrivstoff er også skyld i å flytte store deler av maisproduksjonen fra å være menneskemat til å lage drivstoff til de rikes biler. De store landarealene som blir brukt til dyrking av bomull for å finansiere overforbruket av klær i vesten kan neppe heller være særlig bærekraftig. I Norge kastes det også over tonn med mat i året, noe som etter mitt syn tyder på manglende respekt for matmangelproblematikken....og veien videre La Via Campesina er en internasjonal sammenslutning av nasjonale organisasjoner for små og mellomstore bønder, landarbeidere og urbefolkninger. Den blei danna i 1992 og har medlemsorganisasjoner fra 56 forskjellige land i Asia, Afrika, Europa og Amerika med til sammen over 200 millioner medlemmer. Via Campesina agiterer for matsuverenitetsprinsippet, det vil si at ethvert land og enhver union først og fremst har rett og plikt til å sikre produksjonen av mat til sin egen befolkning. Egen produksjon må beskyttes gjennom tollmurer og subsidier. I de landene der godseiere kontrollerer landjorda må det innføres landreformer så jorda overtas av de som arbeider med den. De krever mer politisk styring og markedsregulering av matvarehandelen og slår fast at mat ikke er en vare, men en menneskerett. Det vil være viktig å beskytte, opprettholde og videreutvikle landbruket også i Norge både for å sikre oss mot nedgangstider, for å ikke ta maten ut av munnen på de fattige og fordi en lokal matproduksjon er mest bærekraftig miljømessig sett. På samme måte som utviklingslandene må ha rett til å verne egen landbruksproduksjon må de også ha rett til å beskytte egen industriproduksjon med tollmurer så de ikke blir sittende fast i den nykolonialistiske råvarefella som leverandører av billige varer til Vesten og kjøper dyre bearbeida varer tilbake. U-landsgjelda må slettes, og den internasjonale matvarehandelen må styres planmessig for å hindre uheldige svingninger i verdensmarkedet som skaper usikkerhet både for forbrukere og produsenter. Råvareprisene må holdes på et så høyt nivå at det gir økonomisk overskudd til produsentene og stimulerer til produksjonsøkning, og de fattige i byene må få muligheten til å kjøpe prissubsidiert mat. De fattige bøndene må i større grad få kontroll over distribueringsprosessen og bøndene må få muligheten til lån på gunstige betingelser så de har får muligheten til å videreutvikle sin produksjon. Godseierne, de multinasjonale selskapene og de imperialistiske institusjonene må fratas sin makt over landbruket. En rapport fra Food First International fra 1999 konkluderer entydig med at produksjon per arealenhet er mye større på småbruk enn store gårder. Dette gjelder både i industrialiserte land og utviklingsland. De økologiske driftsteknikkene passer perfekt inn i dette bildet. Bruken av vekstskifte fører dessuten til at bøndene i u-land får i seg mer variert kost og at de blir mindre sårbare for prissvingninger på enkeltvarer. Utfordringene verden står overfor både i forhold til energiknapphet og klimaproblemer viser at et mer arbeidsintensivt, energieffektivt, kortreist og miljøvennlig landbruk må være den eneste veien å gå. Det bør i alle fall være klart at i spørsmålet om å bekjempe sult, fattigdom og klimaendringer er økologisk landbruk en del av løsninga, ikke en del av problemet. Artikkelforfatteren er utdanna agronom i økologisk landbruk. 6 Sosialistisk fremtid nr

7 100 kroner i måneden? AV EVEN SANDVIK UNDERLID «Kommunismen er i ferd med å forsvinne på Cuba», kunne nylig den borgerlige avisen Aftenposten slå fast (1). Bakgrunnen for denne påstanden er at landet har innført en lønnsreform som skal gi økt samsvar mellom arbeidsinnsats og utbetalt godtgjørelse. Aftenposten hevder videre at «gjennomsnittslønnen for en arbeider på Cuba -- for alle arbeidsgrupper -- er så lav som 100 kroner i måneden». Da kan vel ingen tvile på at det står ille til i landet, som i femti år har forsøkt en alternativ kurs? Dagsavisen er ikke vennligere i sin omtale av lønnsreformen. I følge avisen har alle cubanere, inntil nå, hatt lik lønnsinntekt. «Enten du var kirurg eller dataingeniør, kommunal gatefeier eller kelner på et søvnig landsens spisested, så har lønna vært den samme, i dag rundt 400 pesos (eller 20 amerikanske dollar) i måneden», hevdes det i artikkelen «Cuba slakter hellige kyr» (2). Denne informasjonen går godt i hop med vestlige stereotype forestillinger om sosialisme, men blir ikke mer korrekt av den grunn. Man forsøker seg siden på en «marxistisk» kritikk av endringene, ved å beskrive den nye lønnspolitikken på Cuba som et brudd med Karl Marx' kjente prinsipp «fra enhver etter evne, til enhver etter behov». Den som kjenner det cubanske samfunnet og kanskje attpåtil har en viss kjennskap til marxistisk ideologi vil se at både Aftenposten og Dagsavisen befinner seg på tynn is. En annerledes økonomi At mange cubanere har det vanskelig økonomisk finnes ingen grunn til å benekte. Fortsatt merkes senvirkningene av den dramatiske krisen som rammet landet etter Sovjetunionens fall, og som ble ytterligere forsterket av den påfølgende utvidelsen av USAs blokade til å omfatte tredjeland. Perioden med gater tomme for kjøretøyer, utbredt varemangel, daglige og langvarige strømbrudd, og massiv utvandring på primitive farkoster i retning av Florida, er forbi. Norsk pressedekning av en ny lønnsreform på Cuba forvirrer snarere enn å skape forståelse av situasjonen i det karibiske landet. Men lønningenes kjøpekraft er fortsatt vesentlig lavere enn i 1989 trass i en jevn økning i nominallønnen siden den gang. En studie viser at en ordinær lønning, med utgangspunkt i året 2006, fortsatt ikke er tilstrekkelig til å dekke alle grunnleggende materielle behov (3). En sammenlikning av størrelsen på lønningene på Cuba med de som finnes i andre land, blir likevel fort meningsløs. Man må ta i betraktning at den jevne cubaner verken betaler inntektsskatt eller har utgifter til bolig. Forsikringer, f.eks. livs- eller boligforsikring, har man heller ikke behov for. «La libreta», en rasjoneringsblokk som alle innbyggere kan benytte seg av, gir folk mulighet til å kjøpe en betydelig del av maten man trenger til symbolske priser. I en tid med økende matvarepriser på verdensmarkedet er dette tiltaket av stor betydning. Rasjoneringsblokken inkluderer noe brød, ris, bønner, kjøtt, kylling og fisk, kaffe, sukker, samt noe kokeolje og såpe. Melk og yogurt tilbys de aldersgrupper som trenger det mest. I motsetning til behovsprøvd sosialhjelp etter nordisk modell bidrar ikke slike universelle velferdstilbud til stigmatisering av sosiale grupper. På den annen side er det lite økonomisk forsvarlig å gi gratis mat til befolkningsgrupper som alt har mer enn nok. Det pågår derfor en debatt om «la libreta» skal avskaffes til fordel for økte lønninger. Offentlig transport og telekommunikasjon er i mange land kostbare tilbud som ikke alle har lik mulighet til å benytte. På Cuba er disse tilbudene sterkt subsidiert av staten. Omregnet til norske priser, koster en tur med en moderne lokalbuss i Havanna omtrent femten øre. Mens en fire timers busstur koster en turist omkring en hundrelapp, betaler en cubaner bare ti-tolv kroner, for et tilbud med komfort på linje med Lavprisekspressen i Norge. Samme to-prissystem finnes for fly og tog. En cubaner med fasttelefon kan prate lenge for femti pesos, eller ti kroner i måneden. Den jevne cubaner betaler verken inntektsskatt eller husleie Vidtrekkende subsidier Et annet viktig moment når man skal sammenlikne lønnsinntekter på Cuba med de i andre land i allefall utviklingsland - er at all utdanning er gratis. Skoleelever får utdelt nødvendig materiell som blyanter og bøker og alle har rett til to gratis måltider hver dag, som del av et grunnskoletilbud som i følge UNESCOs kriterier har høyest kvalitet i Latin-Amerika (4). Studenter ved høyere utdanning får et stipend - utilstrekkelig - men man blir ikke gjeldsslave ved fullførte studier. Den som studerer får også et enkelt botilbud ved lærestedet, dersom det er nødvendig, og kantinemat til symbolske priser. Når det gjelder det offentlige helsetilbudet på Cuba finner jeg det unødvendig å gå nærmere inn på det her; dette har alt fått mye positiv omtale i internasjonal presse, og nå i det siste også gjennom Michael Moores film «Sicko». Det er stor forskjell på land som lar fattige dø av lett kurerbare sykdommer, og et land hvor selv kjønnskifteoperasjoner dekkes av «folketrygden» (5). Cubansk kulturpolitikk har hatt og har fortsatt sine problematiske sider, noe som kom til uttrykk under den nasjonale kulturforeningen UNEACs kongress tidligere i år (6). Kulturpersonligheter kom der med sterkt kritiske innspill som ble overført på riksdekkende fjernsyn. Men i en tekst som i stor grad dreier seg om cubansk privatøkonomi er det i første rekke grunn til å dvele ved et positivt trekk ved cubansk kulturpolitikk; den er ikke profittorientert. En konsert med kjente artister i Cubas største konsertsal koster kanskje to til tre kroner. En kinobillett koster omtrent 30 øre. Vil man ha en iskrem eller en pose popkorn til forestillingen er prisen sjelden høyere. En ny paperbackutgave av «Hundre års ensomhet» av Gabriel García Márquez ligger på cirka fem kroner. Subsidiepolitikken strekker seg langt på Cuba, så langt som til seremonier som bryllup og begravelse. Samfunnsborgere Sosialistisk fremtid nr

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater.

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. Maoistpartiet står fremst i kampen for demokrati og

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz SOSIALISME Skapes ikke i Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz RØDT STUDIEUTVALG INNHOLDSFORTEGNELSE Om boka som studiesirkelen bygger på Organiseringen av studiesirkelen Første samling:

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 1 2015 Tema: Levende, fruktbar jord Jordsmonnets år Av Arne Øgaard Det er snart vår og jeg forbereder meg til en ny sesong i kjøkkenhagen.

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

PENGEVIRKE. Penger. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Penger. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 3 2013 Tema: Penger Hvordan penger virker Av Jannike Østervold Siden 1999 har andelskassen Merkur i Danmark og Cultura Bank i Norge samarbeidet

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer