Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre"

Transkript

1 Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel ved å kombinere flere tema, eller å holde workshops. Ta kontakt, så kan vi sammen planlegge et opplegg som passer dere.

2 Handelspolitikk 1 time Presentasjon Landran Innføring i temaet landran. Bakgrunn, problemer, konsekvenser og løsninger. Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop Landran Rollespill der deltakerne blir delt inn i grupper som representerer forskjellige aktører som landinvestoren, staten, lokalbefolkningen og en NGO. Målet er et sette seg inn i de ulike aktørenes synspunkt ved landrand, før det arrangeres en debatt. Handelspolitikk 1 time Presentasjon Vannran Innføring i vannran. Forklarer sammenhengen mellom landran og vannran. Utdyper kompleksiteten i problematikken og ser på årsakene til at vann er så vanskelig å regulere. Påpeker også mulige løsninger. Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop Vannran Kortspill. Kampen om den viktigste ressursen: Vann. Med et visst antall trekk på hånda skal man sikre seg tilgang til tilstrekkelig rent drikkevann. Handelspolitikk 1 time Presentasjon Handelsavtaler Forklarer bakgrunnen for det sterke fokuset på bilaterale og regionale handels- og investeringsavtaler. Gir et par eksempler og presenterer fordeler og ulemper med slike avtaler sammenlignet med multilaterale avtaler gjennom WTO. Diskuterer utfordringene med asymmetriske maktforhold i forhandlinger. Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop Handelsavtaler Rollespill. Dele elevene inn i land med forskjellige utgangspunkt (rikt/fattig, stort/lite) og la dem sette seg inn i landets egne interesser. Arrangere deretter forhandlinger om bilaterale handelsavtaler mellom de forskjellige landene

3 Handelspolitikk 1 time Presentasjon WTO Innføring om hvorfor WTO-forhandlingene har gått i stå. Hvorfor står rike lands interesser i motsetning til fattige land. Hva er veien videre? Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop WTO Rollespill. Dele elevene inn i grupper som representerer forskjellige land med ulike interesser. Etter diskusjon arrangerer vi forhandlinger om nye handelsavtaler Handelspolitikk 1 time Presentasjon Norsk Politikk Hva slags handels-og investeringspolitikk fører Norge overfor utviklingsland; med spesielt fokus på Norfund? Teori og praksis, samsvarer norsk engasjement på begge arenaer? Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop Norsk Politikk Lobbytrening. Lar elevene øve på å lage en såkalt heistale, en tale på 30 sekunder der de argumenterer for en sak foran en politiker. Handelspolitikk 1 time Presentasjon Internasjonal handel på Muligheter og utfordringer med økt internasjonal handel. Handelspolitikk 1,5-3 timer Workshop Internasjonal handel på Handelsmonopol. Basert på det klassiske spillet, men med en tvist for å belyse maktubalansen. Klimapolitikk min Presentasjon Klimatoppmøtet på En rask innføring i hvordan klimatoppmøtene fungerer med en forklaring på hvilke saker som er mest dagsaktuelle.dette kan utvides ved se på hvilken rolle ungdom har hatt på klimatoppmøter. Klimapolitikk 30 min Presentasjon Klimarettferdighet Viser til et politisk begrep som forklarer paradokset i at de som har forårsaket klimaendringene ikke er de som opplever de største konsekvensene av endringene. Presentasjonen vil utdype denne problematikken.

4 Klimapolitikk 30 min Presentasjon Verdensmakter, styresett og klimahandling; bøller på forhandlingene Forklarer uvilligheten ulike stormakter har vist til internasjonal klimahandling med henblikk på styresett som delvis forklaring. Klimapolitikk 15min - 2 timer Presentasjon FN, EU, CO2 kvotesystemene og Kyoto protokollen(engelsk) Forklarer hvordan CO2 kvotesystemene fungerer i dag, tanken bak og fordeler og ulemper ved systemene. 30 min Presentasjon Forbruket i dagens samfunn Hva kan hver enkelt av oss gjøre for forhindre klimaendringer? Hvordan påvirker vårt forbruk og den skjeve ressursfordelingen klimaet vårt? 1 time Presentasjon Fattigdom og klima Hvordan påvirker fordeling av ressurser klimaet og omvendt? 30 min - 1 time Presentasjon Klimapsykologi Kognitiv dissonans, hypotesen om en rettferdig verden og rosenrøde briller; de psykologiske beskyttelsesmekanismene som gjør det vanskelig å ta klimarealiteten inn over seg og mobilisere til handling. 30 min - 1 time Presentasjon Klimakampen Sosial bevegelse må til for å skape endring, dette foredraget tar for seg det sosiale aspektet og ansvaret for å motvirke klimaendringene med eksempler på sosial mobilisering og samfunnsforandring innenfor klimasaken og annet. 30 min Hva er klimaendringer? Grunnleggende informasjon om hva klimasystemer og hvordan mennesker påvirker dette. 1-2 timer Workshop Bærekraftig forbruk Elevene vil få hver sitt handlenett som de skal male med selvvalgte motiver, dette håper vi skal motivere til redusert bruk av plastikkposer.

5 Klimapolitikk 1-2 timer Workshop Heistale I USA er elevator speech et velkjent lobbyverktøy, en tale som varer i maks 30 sekunder hvor man skal overbevise en politiker eller lignende i sin sak. Elevene får skrive hver sine taler og får konkrete tilbakemeldinger på denne. Klima engasjement 1-2 timer Workshop Bloggkurs Elevene får kurs og opplæring i bloggskriving. De får også prøve seg på et relevant klimainnleggg. Fiskeripolitikk min Presentasjon Fiskeripolitikk på Overfiske, laks, tråling og fattigdom. En innføring i internasjonal fiskeripolitikk og Norges rolle. Fiskeripolitikk 45 minutter Presentasjon Sjøran - privatisering av verdens havområder Fisk har alltid vært felleskapets ressurs. Hva skjer når eierskapet til fisk tilfaller de rikeste, og kystfiskerne blir eksludert? Har vi et alternativ? Fiskeripolitikk 45 minutter Presentasjon Rosa gull og store penger Norsk lakseindustri har mangedoblet seg på få år, og har stor politisk makt i Norge. Lakseoppdretten påvirker verden gjennom handelspolitikk, overfiske og svekkelse av biologisk mangfold - men er den i det hele tatt trygg å spise? Landbruk 1 time Presentasjon Superbonden - en morgendagens helt! Matproduksjonssystemet står ovenfor en rekke utfordringer i form av befolkningsvekst og klimakrise. Gjennom et inspirasjonsforedrag presenterer Spire mulige løsninger til hvordan vi kan produsere nok mat på bærekraftig vis til hele jordas befolkning. Bønder sitter på skjulte superkrefter som kan brukes til å bekjempe utfordringene og fremme matsikkerhet. Landbruk 45 min Presentasjon Utfordringer og løsninger i landbruket. Presenterer utfordringer ved dagens jordbrukssystem blant annet knyttet til matsuverenitet, bærekraftighet og klimaendringer. Belyser også mulighetene vi har for å løse problemene.

6 Landbruk Workshop Matquiz Hva vet vi egentlig om maten vi spiser? Landbruk 30 minutter Presentasjon Folkevettsjordbruk To deltakere fra Spire og to fra Youth Environment Network (Zambia) levde sammen i seks måneder og så på linken mellom klimaendringer og matproduksjon. Resultatet ble brosjyren Folkevettsjordbruk. Hva er folkevettsjordbruk, og hvordan kan det forurense mindre samtidig som det gir mer mat? Landbruk Presentasjon Matsuverenitet Hva er matsuverenitet og hvordan kan det bidra til en verden uten sult? Innføring i begrepene matsuverenitet og matsikkerhet, og generell innføring i verdens matvarehandel og sultsituasjon. Hvem er det som sulter og hvorfor sulter de? Bærekraftighet og politikk 45 minutter Presentasjon Framtidsombudet og norsk landbrukspolitikk Foredraget gir en kjapp introduksjon til hva Framtidsombudet er (Spires politiske hovedkampsak i 2013 og 2014). Videre ser vi på hvordan Framtidsombudet kunne jobbet med konkrete saker innenfor norsk landbruk for å skape en politikk som best mulig ivaretar matog landressurser for framtidige generasjoner. Bærekraftighet og politikk 30 minutter Presentasjon Framtidsombud Framtidige generasjoner blir sjeldent tatt hensyn til i dagens politiske avgjørelser. Hva er et Framtidsombud, og hvordan kan det sikre bærekraftige løsninger i Norge?

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder)

Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012. Forslagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Vedlegg 1 slag til endringer i politisk plattform Endringsforslag til Spires Politiske Plattform Stormøte 2012 slagstiller: Harald Sakarias Hansen (kampanjeleder) Endringsforslag 1. Linje 151, 161, 216,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING Politisk plattform for Handelskampanjen INNHOLD Internasjonale handelsregelverk må respektere FN-konvensjoner og FN-regelverk... 4 Ja til åpenhet og demokrati i WTO... 5 Handel

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer