Informasjon til alle delegasjonene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til alle delegasjonene"

Transkript

1 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene har hogsten økt i omfang. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Det er et globalt problem hvis verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske klima- og miljøministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: SKAL SKOGEN VERNES? HVILKET AV DISSE ALTERNATIVENE SKAL VI VELGE? Ingen vern Dagens situasjon fortsetter. Skogen er ikke vernet, og det er lov til å bo og leve i hele området. Alle som vil kan hente ut planter, jakte og drive jordbruk. Der myndighetene tillater det kan tømmerselskapene drive hogst. Fordi det ikke vil ansettes skogvoktere vil det imidlertid være lett å drive med ulovlig hogst og utvinning av ressurser. Dette alternativet vil medføre at deler av skogen blir ødelagt, og at plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. 3. Delvis vern Totalvern Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Menneskene som bor i det vernede området vil bli nødt til å flytte. All form for jakt, fiske og utvinning av ressurser blir forbudt, både for enkeltpersoner og store selskaper. Naturmangfoldet i skogen blir godt ivaretatt, og de globale klimagassutslippene vil begrenses. Også dette alternativet er kostbart, både fordi det er dyrt å bevokte skogen, og fordi myndighetene vil tape inntekter fra naturressursene i regnskogen. Skogen blir delt i soner. I den innerste sonen er skogen totalvernet. I dette området er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov til å benytte skogen litt, men langt fra så mye som i dag. Det vil være lov til å jakte på enkelte dyrearter, hente ut medisinplanter og krydder. Ytterst er buffersonen. Her er det lov til å drive jordbruk, hente ut ved og jakte, men i mindre grad enn før. Det vernede området vil bli bevoktet for å sikre at alle holder seg til verneavtalen. Dette alternativet medfører derfor store kostnader. Delegasjonene som deltar er: Lokalbefolkningen i Epulu Tømmerselskapet AXA

2 Gruppe 1: Dere representerer mbutipygmeene, et urfolk som har levd dypt inne i skogen i tusenvis av år. For dere er skogen alt; et hjem, mat, medisiner og materialer. Det er også her åndene lever. Dere har stor kunnskap om dyre- og plantelivet, og dere vet hvordan dere kan bruke skogen på en bærekraftig måte. Men dere eier den ikke. Ingen kan eie skogen. Hogst- og veibygging truer deres eksistens. Forsvinner skogen blir dere drevet ut i dyp fattigdom. DERES MÅL FOR FORHANDLINGENE: Dere vil at skogen skal vernes, men det er viktig at det er rom i verneplanen for at dere kan bo og leve slik mbutiene har gjort i generasjoner. Lokalbefolkningen i Epulu Dere stoler ikke på dem. Gjennom tidene har de trakassert dere, og vist liten respekt for deres tradisjoner og levesett. Lokalbefolkningen tenker bare på seg selv, og viser liten omtanke for skogen. Tømmerselskapet AXA Dere liker dem ikke. De er bare interessert i å tjene penger, og det er tømmerindustrien som truer deres levesett. Det fins ikke noe som heter bærekraftig eller skånsom hogst - i deres øyne ødelegger all hogst skogen. Dere ønsker den norske delegasjonen velkommen. REDD-midler kan redde skogen, men kommer nordmennene til å ta hensyn til deres rettigheter hvis skogen blir vernet? Dere vil gjerne informere dem om at dere kan bidra til å beskytte skogen fordi dere kjenner den så godt. Dere har ingen tillit til de som styrer landet. Selv om det står i loven at urfolk skal bli hørt føler dere ikke at det skjer. De gjør lite for å stanse hogst, og dere vet at noen politikere får penger for å tie om ulovlig hogst. Om noen av dem er tilstede i dag vet dere ikke. HOVEDARGUMENTER Skogen må vernes. Hver kvadratkilometer med skog som blir ødelagt er en katastrofe. Vår bruk av skogen skader den ikke. Vi har stor kunnskap om skogen vi bor i. Det må stå i verneavtalen at vi er et urfolk med rett til å bruke skogen. Vi har opplevd mord, trakassering og undertrykkelse, og dette må stanse. Det er vår tur til å få oppfylt rettigheter nå. Vi ser at det hugges hver dag - også i områder der myndighetene ikke har gitt tillatelse. Det må stanse!

3 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene har hogsten økt i omfang. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Det er et globalt problem hvis verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske klima- og miljøministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: SKAL SKOGEN VERNES? HVILKET AV DISSE ALTERNATIVENE SKAL VI VELGE? Ingen vern Dagens situasjon fortsetter. Skogen er ikke vernet, og det er lov til å bo og leve i hele området. Alle som vil kan hente ut planter, jakte og drive jordbruk. Der myndighetene tillater det kan tømmerselskapene drive hogst. Fordi det ikke vil ansettes skogvoktere vil det imidlertid være lett å drive med ulovlig hogst og utvinning av ressurser. Dette alternativet vil medføre at deler av skogen blir ødelagt, og at plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. 3. Delvis vern Totalvern Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Menneskene som bor i det vernede området vil bli nødt til å flytte. All form for jakt, fiske og utvinning av ressurser blir forbudt, både for enkeltpersoner og store selskaper. Naturmangfoldet i skogen blir godt ivaretatt, og de globale klimagassutslippene vil begrenses. Også dette alternativet er kostbart, både fordi det er dyrt å bevokte skogen, og fordi myndighetene vil tape inntekter fra naturressursene i regnskogen. Skogen blir delt i soner. I den innerste sonen er skogen totalvernet. I dette området er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov til å benytte skogen litt, men langt fra så mye som i dag. Det vil være lov til å jakte på enkelte dyrearter, hente ut medisinplanter og krydder. Ytterst er buffersonen. Her er det lov til å drive jordbruk, hente ut ved og jakte, men i mindre grad enn før. Det vernede området vil bli bevoktet for å sikre at alle holder seg til verneavtalen. Dette alternativet medfører derfor store kostnader. Delegasjonene som deltar er: Lokalbefolkningen i Epulu Tømmerselskapet AXA

4 Gruppe 2: Lokalbefolkningen i Epulu Lokalbefolkningen i Epulu Dere representerer lokalbefolkningen i byen Epulu, som ligger i Orientalprovinsen. Dere er fattige, har enkle hus, og få har strøm. Stort sett lever dere av det dere finner i skogen, og det dere dyrker på jordlappene i skogkanten. Noen ganger tjener dere litt penger ved å selge kjøtt eller frukt fra skogen på markedet. Veden dere bruker når dere lager mat finner dere også i skogen. Dere ser at deres bruk av skogen har konsekvenser, men ser ingen alternativer hvis dere skal overleve. DERES MÅL FOR FORHANDLINGENE: Dere ser at skogen bør vernes for at den ikke skal bli ødelagt, men er redde for å miste levebrødet deres. Hvis skogen skal vernes må det sørges for at dere får mat og ved på andre måter. Dere forstår at mbutiene vil ha sine rettigheter som urfolk oppfylt. Likevel er det urettferdig hvis de får garantier for levebrødet sitt og ikke dere. Dere skjønner ikke hvorfor mbutienes bruk av skogen er viktigere og riktigere enn deres. Tømmerselskapet AXA Dere ser at tømmerhogsten ødelegger skogen. Dere vet også at mesteparten av inntektene fra hogsten havner i lomma på selskapets eiere. Likevel er det KILL som står for de få arbeidsplassene som finnes i Epulu, og dere vil nødig miste dem. Dere er skeptiske. Nordmennene ønsker å verne skogen, og lokker med milliarder av dollar. Dere tror ikke disse pengene vil komme befolkningen til gode. Dere har behov for å informere dem om at dere er avhengige av skogen for å overleve, og at politikerne i landet gjør lite for å bedre befolkningens levekår. Dere har ingen tillit til dem som styrer landet. De snakker om å verne skogen, men hva skal dere gjøre da? Dere er redde for at REDD-penger vil havne rett i lomma på politikerne. Dere vet at mange tar seg betalt for å tie om den ulovlige hogsten som finner sted, men dere vet ikke om noen av dem er tilstede i dag. HOVEDARGUMENTER Det er ikke vi som ødelegger skogen mest, det er tømmerselskapene. Hvis skogen skal vernes må myndighetene sørge for at vi har noe å leve av. Skap arbeidsplasser! Det er greit at skogen er viktig for det globale klimaet, men hvorfor skal vi lide for det? Skal vi leve fattigdom bare så de i rike land kan fortsette å leve i sus og dus? Det er urettferdig at tømmerselskapene får alle pengene fra tømmerhogsten. De bør komme befolkningen til gode.

5 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene har hogsten økt i omfang. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Det er et globalt problem hvis verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske klima- og miljøministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: SKAL SKOGEN VERNES? HVILKET AV DISSE ALTERNATIVENE SKAL VI VELGE? Ingen vern Dagens situasjon fortsetter. Skogen er ikke vernet, og det er lov til å bo og leve i hele området. Alle som vil kan hente ut planter, jakte og drive jordbruk. Der myndighetene tillater det kan tømmerselskapene drive hogst. Fordi det ikke vil ansettes skogvoktere vil det imidlertid være lett å drive med ulovlig hogst og utvinning av ressurser. Dette alternativet vil medføre at deler av skogen blir ødelagt, og at plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. 3. Delvis vern Totalvern Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Menneskene som bor i det vernede området vil bli nødt til å flytte. All form for jakt, fiske og utvinning av ressurser blir forbudt, både for enkeltpersoner og store selskaper. Naturmangfoldet i skogen blir godt ivaretatt, og de globale klimagassutslippene vil begrenses. Også dette alternativet er kostbart, både fordi det er dyrt å bevokte skogen, og fordi myndighetene vil tape inntekter fra naturressursene i regnskogen. Skogen blir delt i soner. I den innerste sonen er skogen totalvernet. I dette området er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov til å benytte skogen litt, men langt fra så mye som i dag. Det vil være lov til å jakte på enkelte dyrearter, hente ut medisinplanter og krydder. Ytterst er buffersonen. Her er det lov til å drive jordbruk, hente ut ved og jakte, men i mindre grad enn før. Det vernede området vil bli bevoktet for å sikre at alle holder seg til verneavtalen. Dette alternativet medfører derfor store kostnader. Delegasjonene som deltar er: Lokalbefolkningen i Epulu Tømmerselskapet AXA

6 Gruppe 3: Dere representerer DR Kongos. Landet har lenge vært preget av krig, befolkningen er fattig, og stort sett fungerer ingenting som det skal. Selv om det er tømmerselskapene som tjener mest på hogst og salg av tømmer, tjener staten litt gjennom skatter og avgifter selskapene betaler til statskassen. Disse inntektene er viktige for landet. Myndighetene har ikke penger til å gjennomføre utviklingstiltak for befolkningen, eller vern av skogen. Dere vet at mange politikere mottar penger for å tie om ulovlig hogst. Kanskje er noen av dem her i dag? DERES MÅL FOR FORHANDLINGENE: Dere kan bare gå med på å verne skogen hvis dere får REDD-penger fra Norge. Dere vet at dere ikke har mulighet til å overholde verneplanen hvis den blir for streng. Dere vil helst at land som Norge skal la være å blande seg inn i hvordan dere styrer DR Kongo. Dere er ikke så veldig opptatt av pygmeene, men merker at den norske miljøvernministeren er det. Hvis dere får REDD-penger er dere villige til å beskytte dem. Tømmerselskapet AXA Dere får inntekter fra skatter og avgifter fra tømmerselskapet, og vil at de skal kunne fortsette med arbeidet sitt. Imidlertid har dere ikke mye til overs for dem, og dere skulle gjerne hatt en større andel av inntektene fra tømmerindustrien. Dere vil gjerne ha REDD-penger, men vil helst ikke at norske skal blande seg for mye. Dere er opptatt av at de skal stole på dere. Dere forsøker å dekke over alle problemene dere har med å styre - særlig når det gjelder beskyttelse av skogen. Lokalbefolkningen i Epulu Dere merker at de er sinte på dere. Det er viktig for dere at de forstår at de også må følge loven hvis dere skal kunne gjøre noe for befolkningen. Er noen av dem kanskje involvert i ulovlig hogst? Det kan godt hende. De kan ikke klage på at de ikke får hjelp hvis de selv bidrar til å holde ulovlig industri i live. HOVEDARGUMENTER Verneplanen kan ikke være for streng i første omgang - det vil kvele tømmerindustrien. Det koster penger å verne skog, og vi må få støtte til skogvoktere, utstyr og kartlegging av skogen hvis vi skal gå med på vern. Vi må få penger til å stanse den ulovlige hogsten som foregår. Landet vårt trenger en inntekt, og tømmer er en viktig inntektskilde. Hvis dette blir tatt fra oss har vi lite annet vi kan selge.

7 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene har hogsten økt i omfang. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Det er et globalt problem hvis verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske klima- og miljøministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: SKAL SKOGEN VERNES? HVILKET AV DISSE ALTERNATIVENE SKAL VI VELGE? Ingen vern Dagens situasjon fortsetter. Skogen er ikke vernet, og det er lov til å bo og leve i hele området. Alle som vil kan hente ut planter, jakte og drive jordbruk. Der myndighetene tillater det kan tømmerselskapene drive hogst. Fordi det ikke vil ansettes skogvoktere vil det imidlertid være lett å drive med ulovlig hogst og utvinning av ressurser. Dette alternativet vil medføre at deler av skogen blir ødelagt, og at plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. 3. Delvis vern Totalvern Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Menneskene som bor i det vernede området vil bli nødt til å flytte. All form for jakt, fiske og utvinning av ressurser blir forbudt, både for enkeltpersoner og store selskaper. Naturmangfoldet i skogen blir godt ivaretatt, og de globale klimagassutslippene vil begrenses. Også dette alternativet er kostbart, både fordi det er dyrt å bevokte skogen, og fordi myndighetene vil tape inntekter fra naturressursene i regnskogen. Skogen blir delt i soner. I den innerste sonen er skogen totalvernet. I dette området er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov til å benytte skogen litt, men langt fra så mye som i dag. Det vil være lov til å jakte på enkelte dyrearter, hente ut medisinplanter og krydder. Ytterst er buffersonen. Her er det lov til å drive jordbruk, hente ut ved og jakte, men i mindre grad enn før. Det vernede området vil bli bevoktet for å sikre at alle holder seg til verneavtalen. Dette alternativet medfører derfor store kostnader. Delegasjonene som deltar er: Lokalbefolkningen i Epulu Tømmerselskapet AXA

8 Gruppe 4: Dere har reist til DR Kongo for å sette i gang et REDD-tiltak. Dere vil bevare regnskogen for å hindre globale klimaendringer. Dere har penger, og ønsker å gi en god slump til myndighetene i DR Kongo - hvis de verner skogen. Men kan myndighetene forsikre dere om at pengene går til det de skal, og ikke havner i lomma til korrupte politikere? Vil de klare å stanse ulovlig hogst? Vil de klare å gi lokalbefolkningen som lever av skogen alternativer? Hvis de fortsetter å bruke skogen som nå vil norske REDD-midler være bortkastet. DERES MÅL FOR FORHANDLINGENE: Dere ønsker en verneplan som begrenser bruken av skogen i stor grad. Dere vil at mbutiene skal få leve slik de alltid har gjort, og at lokalbefolkningen skal få et bedre liv. Dere vil starte prosjekter som skaper arbeidsplasser. Dere ønsker at mbutiene skal få sin vilje, fordi dere ser at de kan kunsten å ta vare på skogen. Dessuten er mbutiene et urfolk, og det gir dem visse rettigheter som ikke alle andre har. Tømmerselskapet AXA Dere ønsker å ha alle med på laget, også tømmerindustrien. Men dere står hardt på at hogsten må være skånsom, og at reglene må være strenge. Dessuten er dere skeptiske til at så lite av inntektene fra hogsten kommer befolkningen til gode. Dere er skeptiske til kongolesiske. Det virker som at de forsøker å late som at de har bedre kontroll enn de egentlig har. Dere vet at ansatte i statsapparatet har mottatt penger for å tie om ulovlig hogst, men ikke om dette gjelder noen av dem som sitter rundt bordet i dag. Lokalbefolkningen i Epulu Dere er opptatt av å skape tillit. Dere forstår lokalbefolkningens skepsis til vern, og forsøker å overbevise dem om at myndighetene i DR Kongo må garantere at de skal sette i gang utviklingstiltak for befolkningen, før de får noen penger fra dere. HOVEDARGUMENTER Klimagassutslippene må stanses, og derfor må DR Kongos regnskog vernes. Vi kan bidra med økonomisk støtte, men bare hvis dere får bukt med ulovlig hogst. Bærekraftig bruk av skogen vil gi folk et levebrød også i fremtiden. Derfor må mbutiene, som vet hvordan de skal bevare skogen, få leve slik de alltid har gjort. Vi må ha garantier for at pengene våre blir brukt til beskyttelse av skog - og bare det. Befolkningen i Epulu må få strøm, slik at de ikke trenger å bruke ved fra skogen til matlaging. I tillegg må det startes prosjekter for å skape arbeidsplasser.

9 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene har hogsten økt i omfang. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Det er et globalt problem hvis verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske klima- og miljøministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: SKAL SKOGEN VERNES? HVILKET AV DISSE ALTERNATIVENE SKAL VI VELGE? Ingen vern Dagens situasjon fortsetter. Skogen er ikke vernet, og det er lov til å bo og leve i hele området. Alle som vil kan hente ut planter, jakte og drive jordbruk. Der myndighetene tillater det kan tømmerselskapene drive hogst. Fordi det ikke vil ansettes skogvoktere vil det imidlertid være lett å drive med ulovlig hogst og utvinning av ressurser. Dette alternativet vil medføre at deler av skogen blir ødelagt, og at plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. 3. Delvis vern Totalvern Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Menneskene som bor i det vernede området vil bli nødt til å flytte. All form for jakt, fiske og utvinning av ressurser blir forbudt, både for enkeltpersoner og store selskaper. Naturmangfoldet i skogen blir godt ivaretatt, og de globale klimagassutslippene vil begrenses. Også dette alternativet er kostbart, både fordi det er dyrt å bevokte skogen, og fordi myndighetene vil tape inntekter fra naturressursene i regnskogen. Skogen blir delt i soner. I den innerste sonen er skogen totalvernet. I dette området er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov til å benytte skogen litt, men langt fra så mye som i dag. Det vil være lov til å jakte på enkelte dyrearter, hente ut medisinplanter og krydder. Ytterst er buffersonen. Her er det lov til å drive jordbruk, hente ut ved og jakte, men i mindre grad enn før. Det vernede området vil bli bevoktet for å sikre at alle holder seg til verneavtalen. Dette alternativet medfører derfor store kostnader. Delegasjonene som deltar er: Lokalbefolkningen i Epulu Tømmerselskapet AXA

10 Gruppe 5: Tømmerselskapet AXA Tømmerselskapet AXA Tømmerselskapet AXA er det eneste selskapet som får hugge i denne delen av landet, og dere vil gjerne beholde hogsttillatelsen. Dere mener at dere hugger skogen på en skånsom måte, og at dere har lyttet til naturvernorganisasjoner og holdt dere unna sårbare områder med spesielle arter. Dessuten sørger dere for etterlengtede arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Dere bidrar også til å styrke landets økonomi ved å betale skatter og avgifter til staten. DERES MÅL FOR FORHANDLINGENE: Dere ønsker ingen verneplan. Det vil føre til at dere taper penger, og dere ønsker derfor å fortsette som før. Urfolks behov og rettigheter spiller ingen stor rolle for dere. De er bare i veien, og dere skjønner ikke hvorfor de er med på forhandlingene. Dere har ingen interesse for den norske delegasjonen. Hvis DR Kongo skal motta REDD-penger vil dere trolig miste huggetillatelsen deres, og det viktigste for dere er å sørge for at det ikke skjer. Dere må holde dere inne med dem, siden det er de som har gitt dere hogsttillatelsen. Det er viktig for dere å minne dem på at staten tjener på at dere betaler skatter og avgifter, og at vern vil føre til mindre inntekter fra dere. Dere er sinte for at ansatte i staten tar seg betalt for å tie om ulovlig hogst. Ulovlig hogst gjør at dere taper penger. Lokalbefolkningen i Epulu Dere tror kanskje lokalbefolkningen kan være allierte i kampen mot vern. De er avhengige av å bruke skogen, og av arbeidsplassene dere har skapt i området. Dere forsøker derfor å få dem med på laget. HOVEDARGUMENTER Å verne skogen vil ta fra alle levebrødet. DR Kongo må få drive skogdrift som alle andre land. Hvorfor er det deres ansvar å stanse klimagassutslippene? Etter alle pengene vi har betalt til DR Kongo kan ikke bare hogstillatelsen bli tatt fra oss. Det er ikke bare vi som hugger. Hvis den ulovlige hogsten hadde blitt stoppet ville ikke vår hogst spilt noen rolle. Vi driver skånsom skogdrift.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11 WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 www@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Birthe Ivars Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 3.10.2012

Detaljer

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Flytende skole i Bangladesh Filmen er laget med støtte fra: 1 Klimaendringene er urettferdige derav filmens navn klimaurettferdighet. Det er et paradoks,

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 2 Bakgrunn: NHO ønsker å forstå tydeligere hva man assosierer med næringsliv, bedrifter og det lokale næringslivet

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale. Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet

Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale. Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet Landsektoren i en ny internasjonal klimaavtale Prinsipper for Naturvernforbundet og Regnskogfondet 21.05.2015 Paris-toppmøtet i desember 2015 skal forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale som skal

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

SMARTCROP - Forbrukerens oppfatning av IPV og hva som må til av IPV virkemidler. Valborg Kvakkestad (NIBIO), Anna Birgitte Milford (NIBIO)

SMARTCROP - Forbrukerens oppfatning av IPV og hva som må til av IPV virkemidler. Valborg Kvakkestad (NIBIO), Anna Birgitte Milford (NIBIO) SMARTCROP - Forbrukerens oppfatning av IPV og hva som må til av IPV virkemidler Valborg Kvakkestad (NIBIO), Anna Birgitte Milford (NIBIO) Forbrukere og integrert plantevern Spørsmål: I hvilken grad verdsetter

Detaljer

Grunnleggende leveregler (YSQ-75)

Grunnleggende leveregler (YSQ-75) Grunnleggende leveregler (YSQ-75) Nr: Dato: Instruksjon: Nedenfor følger en liste med utsagn som folk ofte bruker for å beskrive seg selv. Vennligst les hvert utsagn og avgjør hvor godt det beskriver deg.

Detaljer

politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge?

politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge? Hvorfor er det så vanskelig for politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge? Foredrag på Gasskonferansen, Grieghallen 30.4.2008 Vanskelig? Kanskje ikke. Snarere ikke politisk regningssvarende Hvorfor?

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Naturressurser - vern versus bruk

Naturressurser - vern versus bruk 1 Naturressurser - vern versus bruk SØK 3800 Intensivlandsby med undervisning på norsk 2 Om landsbytema Tema for landsbyen er konflikter mellom bruk og vern av naturressurser. Landsbyen kan arbeide med

Detaljer

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Kjære alle sammen! Presenter deg. Jeg er glad for å være her i dag, og

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWFs fiskeriarbeid i id -og holdninger til selfangst Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ

BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ BLI MED TIL REGNSKOGEN KULE OPPGAVER HVORDAN LEVER BARNA I REGNSKOGEN? REGNSKOG- QUIZ HVA ER EN REGNSKOG? Visste du at over halvparten av alle dyr og planter på jorden bor i regnskogen? Regnskogen er verdens

Detaljer

Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER:

Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring, oljeindustri og strutsepolitikk Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum

Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København. Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Tilreisende fattige fra Romania på gatene i Oslo, Stockholm og København Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum Er de egentlig fattige? Er det mulig å tjene penger på tigging? Går pengene

Detaljer

Øystein Sørborg Drivhuseffekten RSS Tema: Global oppvarming Oppdrag: Elevrepresentanter til FNs klimakonferanse Hva: Rollespill om klima Fag: Natur- og/eller samfunnsfag Trinn: Ungdomstrinn

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Ønsker du å bli støttemedlem i WWF eller Regnskogfondet?

Ønsker du å bli støttemedlem i WWF eller Regnskogfondet? Reiseklinikkens naturvernfond Ønsker du å bli støttemedlem i WWF eller Regnskogfondet? Gå til www.wwf.no www.regnskog.no www.reiseklinikken.no WWF / Regnskogfondet 2007. Alle bilder WWF-Canon og Regnskogfondet

Detaljer

Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv

Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv Nordområdesatsing: Politiske mål og miljøperpektiv Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark Nordområde satsing Lansert i 2005 Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde Generasjonsperspektiv

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

- for enk let. Naturfag for yrkesfag. Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine W. Tellefsen BOKMÅL

- for enk let. Naturfag for yrkesfag. Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine W. Tellefsen BOKMÅL - for enk let fo re nk le t Naturfag for yrkesfag Harald Brandt Odd T. Hushovd Cathrine W. Tellefsen BOKMÅL 6 fordi vi bare har én jord Dette kapitlet handler om hvordan vi kan ta best mulig vare på jorda

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Kautokeino ungdomsskole. Høringsuttalese til Overordnet del verdier og prinsipper

Kautokeino ungdomsskole. Høringsuttalese til Overordnet del verdier og prinsipper Kautokeino ungdomsskole Høringsuttalese til Overordnet del verdier og prinsipper Det er meget beklagelig at dokumentet ikke forelå på samisk samtidig med den norske versjonen. Den samiske versjonen kom

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015

Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo Tirsdag, 1. september 2015 Det viktige mangfoldet «Både under og over jorda myldrer det av små og store organismer

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Formannskapssak tropisk trevirke Arkivsaksnr.: 09/11043 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Ved Trondheim kommune sine anskaffelser av varer gjelder følgende spesifikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER Samarbeidet Timenes gård og Hånes skole Presentasjon Sørlandske lærerstevne 18.10.2013 TIMES GÅRD + HÅNES SKOLE Hånes skole v/inger Brit Torsøe, rektor Timenes gård

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Skogforvaltning i Norge

Skogforvaltning i Norge Skogforvaltning i Norge - Biologi og økologiske utfordringer - MIS, Levende Skog og framtida Arnodd Håpnes, WWF Vern og bruk En miljømessig god skogforvaltning krever: - et godt nettverk av verneområder

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

THANK YOU FOR THE RAIN

THANK YOU FOR THE RAIN Studiemateriale til THANK YOU FOR THE RAIN Norge/Storbritannia 2017. 1 t 30 min. Regi: Julia Dahr, Kisilu Musya Bergen internasjonale filmfestival 2017 Bergens Tidende støtter BIFFs arbeid med dokumentarfilm

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Geofag 1 og 2. Hvorfor velge Geofag? Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer.

Geofag 1 og 2. Hvorfor velge Geofag? Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer. Geofag 1 og 2 Geofag 1 og 2 kan velges som programfag. Faget har fem uketimer. Hvorfor velge Geofag? Er du interessert i naturfenomener? Hvilken hendelse vil utrydde menneskeheten først? Har det vært vulkaner

Detaljer

Og dette skaper ringvirkninger over alt i de systemene disse lederne opererer i. Fremfor å stimulere til kreativitet får du rigiditet.

Og dette skaper ringvirkninger over alt i de systemene disse lederne opererer i. Fremfor å stimulere til kreativitet får du rigiditet. Hva er ledelse? Når noen i dag sier de er ledere opplever jeg ikke så ofte å ha blitt så mye klokere på hva de driver med i jobben sin. For fremfor å signalisere hva de gjør, sier tittelen leder for mange

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Namibia Rapport av Iselin Hugger

Namibia Rapport av Iselin Hugger Namibia 2014 Rapport av Iselin Hugger Praksis Jeg er vernepleierstudent, og valgte å ha min 3. års praksis i Afrika i Namibia, hvor jeg var i 13 uker fra 04. januar til 04. april. Vi var to studenter som

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer