Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige"

Transkript

1 Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant annet neshorn, elefant og tiger blir utryddet. I tillegg bidrar naturkriminaliteten til å finansiere terrorisme, og størrelsen på økonomien i naturkriminaliteten er i seg selv en global trussel. Hvis vi inkluderer all miljøkriminalitet viser estimatene fra OECD, UNOCD, UNEP og INTERPOOL at den økonomiske verdien av denne kriminaliteten er et sted mellom 70 og 213 milliarder dollar. Til sammenlikning er verdens samlede bistandsbudsjett på 135 milliarder dollar. Generalsekretær i UNEP Achim Steiner har gjentatte ganger sagt at naturkriminaliteten bidrar til å finansiere væpnede konflikter, og reduserer økonomisk vekst som kunne ha bidratt til å løfte folk ut av fattigdom. Verdien av kriminalitet knyttet til natur er så stor at den i seg selv er i stand til å skape ustabilitet. Dette er derfor et spørsmål som bør diskuteres som en trussel mot global sikkerhet. Hvert år blir minst elefanter skutt ulovlig, det innebærer at hver eneste dag blir 55 elefanter drept ulovlig. Etterspørselen etter elfenben gjør den ulovlige jakten på elefanter lønnsom. Den ulovlige handelen med elfenben er verdt ca. 400 mill. kroner årlig, og landene som er mest involvert er Kenya, Tanzania, Kina, Filippinene, Thailand og Vietnam. Og så iden Demokratiske Republikken Kongo (DRC) finansierer naturkriminalitet terrorisme. I 2014 ble mer en fire prosent av elefantene i Garamba nasjonalpark ulovlig drept. Blant terrorgruppene som opererer i området er Lord s Resistant Army (LRA). LRA sto også sto bak det største angrepet på Garamba nasjonalpark som fant sted i 2009, da 15 medarbeidere ble drept da administrasjonen i parken ble angrepet.

2 Hele neshorn ble drept av krypskyttere i Sør-Afrika i fjor. Det er en økning på 21 prosent fra 2013, og betyr at i gjennomsnitt ble mer enn 100 neshorn drept ulovlig hver måned i fjor. Utviklingen er dramatisk. Krypskyting og ulovlig handel med truede arter rammer ikke bare dyrebestandene og viltvokterne som mister livet i kampen for å ta vare på dem. Denne kriminaliteten blir stadig mer organisert og voldelig, og er en trussel mot regional sikkerhet og god samfunnsutvikling. Sør-Afrika har om lag neshorn mer enn 80 prosent av den totale bestanden. Flesteparten av disse lever i Krugerparken, hvor også mesteparten av krypskytingen har funnet sted. Her ble så mange som 827 neshorn drept i fjor. Hornene deres er ettertraktet på markeder i Asia, spesielt i Vietnam, hvor de blant annet blir brukt til medisin uten vitenskapelig påvist effekt. Verdien av ulovlig hogst globalt er stor. Estimatene sier at ulovlig hogst genererer mellom milliarder dollar, noe som er prosent av den globale handelen med tømmer. Denne handelen truer noen av de siste gjenværende regnskogene, som rosewood-skogene på Madagaskar. En del av den ulovlige hogsten går til trekullproduksjon. Verdien av denne ulovlige produksjonen er anslått til 1,9 milliarder kroner i Afrika. Dette er en produksjon hvor vi vet at terrorgrupper er involvert i og enkelte steder i stor grad kontrollerer et produkt lokalbefolkning er avhengig av. Den somaliske terrorgruppen al-shabab tjener mellom 38 og 56 millioner kroner ulovlig hvert år på ulovlig salg av trekull.

3 Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige fiskerier. IUU-fiske foregår i omtrent alle fiskerier og står for en stor del av den totale fangsten av fisk globalt.

4 Når man analyserer denne kriminaliteten er det viktig å huske at kriminaliteten kan ha forskjellige former. Den kan være småskala og veldig lokal, men også være ledd i mer organisert og internasjonal kriminalitet. IUU-fisket kjenner ingen landegrenser og respekterer ikke nasjonale forsøk på forvalting av fiskeriene. Det fører til alt for stort press på fiskebestandene og ødelegger globale markeder. IUU-fisket er verdt 10 23,5 milliarder dollar per år, og representerer et stort inntektstap for kystnasjoner og kystsamfunn verden over. Dette gjelder særlig noen av verdens fattigste land, som er avhengig av fiske for å brødfø egen befolkning. Under IUU-fisket blir også tusenvis av sjøpattedyr drept som bifangst og sårbare habitater blir ødelgat av uregulerte og ulovlige fiskemetoder. IUU-fisket er ofte en profesjonell organisert kriminell aktivitet og det er nødvendig å se på IUUfisket i en større kontekst. Problemet med IUU-fisket kan ikke løses som et havforvaltningsproblem alene, men må bekjempes som kriminalitet. Regionale og internasjonale organisasjoner som ERUPOL og INTERPOOL må engasjeres sterkere i arbeidet mot IUU. Fiskefartøyer blir også brukt til trafficking, narkotikasmugling, ulovlig våpentransport og terrorvirksomhet. Bruk av slavearbeid om bord på fartøy er heller ikke et ukjent fenomen. Det internasjonale samfunnet har også mobilisert krefter for å stanse naturkriminaliteten. Under FNs første miljøforsamling UNEA som ble avholdt i Nairobi i Kenya, hvor mer enn 100 ministre og 170 land deltok var naturkriminalitet og ulovlig handel med truede plante- og dyrearter et av hovedtemaene. I kampen mot naturkriminaliteten er FNs miljøprogram (UNEP) sammen med CITES (Konvensjonen mot handel med truede dyre og plantearter) og Interpol sentrale aktører. I 2016 er det nytt toppmøte i CITES, og det er avgjørende at møtet resulterer i klare forpliktelser og handling. Norge bør i forkant av CITES-møte vise vilje til handling, og å bidra til å finansiere kampen mot naturkriminaliteten. Norge har tatt en sentral rolle i kampen mot ulovlig fiske, blant annet gjennom Interpol sitt «Project Scale». Dette arbeidet må ses sammenheng med det nyoppstartede utviklingsprogrammet Fisk for utvikling. Ulovlig fiske er med på å ødelegge ressursgrunnlaget til kyststatene globalt og vil ramme de fattigste landene hardest. Gjennom målrettet bruk av midler kan vi gjøre forskjell i kampen mot naturkriminalitet. WWF Har foreslått at regjeringen for budsjettet 2016 øker beløpet som settes av til bekjempelse av naturkriminalitet med tilsammen 100 mill. kroner. Både gjennom arbeid i de mest relevante internasjonale organisasjonene, men også for å bygge opp kompetanse og styrke den norske stemmen i kampen mot ulovlig handel med plante- og dyrearter.

5 WWF håper stortingsmeldingen vil inneholde følgende punkt: Regjeringen vil: - Vesentlig styrke norsk innsats gjennom UNEP, CITES og Interpool for å bekjempe naturkriminalitet. Selv om naturkriminalitet skal bekjempes som kriminalitet må den også forebygges. God naturforvaltning der lokalsamfunn stor innflytelse og klare fordeler av naturforvaltningen bidrar til å redusere naturkriminaliteten. I arbeidet mot naturkriminalitet er det viktig å ta med at mange steder er denne formen for kriminalitet et klart hinder for utvikling. Det å bekjempe naturkriminalitet er mange steder like mye et spørsmål om utvikling som det er spørsmål om naturforvaltning. Regjeringen skrev i budsjettproposisjonen for 2015 at Norge skulle bli verdensledende på miljørettet utviklingsarbeid. WWF mener dette er svært positive signaler, og vil anbefale at lokal naturforvaltning blir en viktig del av den økte innsatsen. Verdens naturvernunion (IUCN) holdt i vinter et symposium om naturkriminalitet og forholdet til lokalsamfunn: "Beyond Enforcement: communities, governance, incentives and sustainable use in combating wildlife crime". Anbefalingene som kom ut av symposiet var klare i favør av den essensiell rollen lokalsamfunn som lever tett på naturen spiller for muligheten til å bekjempe naturkriminalitet.

6 Videre ble det understreket betydningen av å forstå, respektere og respondere på lokale rettigheter, behov og prioriteringer når initiativene for å bekjempe naturkriminalitet ble designet. Samtidig er det viktig å skille tydelig mellom legitim bærekraftig bruk av viltressurser og naturkriminalitet. Det mest avgjørende for å få til en reell lokal forvaltning av naturressursene som gir lokalsamfunn fordeler av at viltressursene bevares og kan høstes bærekraftig. Sterke partnerskap mellom lokalsamfunn, miljøorganisasjoner og myndigheter kan bidra til dette i stor grad. Namibia er det landet hvor lokal forvaltning av naturressursene har vært mest systematisk og gitt gode resultater i form av økte viltbestander og redusert naturkriminalitet. WWF har jobbet i Namibia med lokal naturforvaltning i over 20 år og har bred erfaring fra feltet. WWF håper stortingsmeldingen vil inneholde følgende punkt: Regjeringen vil: - Øke den norske bistanden til kapasitetsbygging innen naturforvaltning, med særlig vekt på lokal forvaltning av naturressurser for å bekjempe naturkriminalitet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid juni 2006 innholdsfortegnelse 1. Premisser... 7 2. Strategisk profil... 8

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23.

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. mai 2012 LS- 1-1213- 010 Rusmiddelpolitikk

Detaljer

Drømmer og brutte løfter

Drømmer og brutte løfter Utdanning virkeliggjør Drømmer og brutte løfter «Shamsia» sykepleier. «NÅR JEG BLIR STOR» I byen Carnot vest i Den sentralafrikanske republikk har en gruppe internt fordrevne barn søkt tilflukt i den katolske

Detaljer

Madagaskar og økonomisk utvikling

Madagaskar og økonomisk utvikling Madagaskar og økonomisk utvikling av: Sven Larsen Madagaskar er verdens fjerde største øy og er nesten dobbelt så stor som Norge arealmessig. Nesten hele Madagaskar har tropisk klima og øya har et unikt

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer