En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen."

Transkript

1 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Fordi klimaendringene truer, kan ikke verden tåle at verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske miljøvernministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: Skal skogen vernes? Hvis den skal det, hvilken verneplan egner seg? Alternative løsninger Ingen verneplan: Ingen verneplan innebærer at dagens situasjon fortsetter. En plan som sørger for delvis verning: I denne sammenhengen innebærer delvis verning en løsning som deler skogen i soner. I den innerste sirkelen er skogen totalvernet. I dette område er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov å benytte skogen litt, men langt fra så mye som nå. Dette området vil bli like stort som Danmark og det vil være lov til å drive jakt på visse dyrearter. Det vil også være mulig å hente ut medisinplanter og krydder. Området vil bli overvåket for at bruken ikke skal bli for stor. Denne løsningen innebærer derfor store kostnader. Ytterst er buffersonen. Dette er et stort skogområde som danner en beskyttende hinne rundt de bevoktede områdene. Her er det lov å drive jordbruk, hente ut ved og drive jakt, men her også i mindre grad enn før. En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Delegasjonene Representanter for Mbuti-pygmeene Representanter fra lokalbefolkningen i byen Epulu i Oriental-provinsen. Representanter fra myndighetene i DR Kongo Den norske miljøvernministeren, Erik Solheim, og hans delegasjon Representanter fra det belgiske tømmerfirmaet KILL (King Leopold Logging Company) 1

2 Gruppe 1: Mbuti-pygmeene Bakgrunnsinfo om Mbutiene Dere representerer mbuti-pygmeene, et urfolk som lever i dypt inne i skogen. Dere er totalt avhengige av skogen. Dere bor der, finner all mat, alle medisiner og alle materialer. Dere har stor kunnskap om skogen og plante- og dyrelivet der. I motsetning til andre vet dere godt hvordan dere kan bruke skogen uten å skade den, altså bærekraftig bruk. For dere er skogen alt: levested, kultur, religion, nåtid og fremtid. Hogst og veibygging truer mbutienes eksistens. Forsvinner skogen blir dere drevet ut i dyp fattigdom. Ønsker: Dere ønsker at skogen skal vernes, og at det i verneplanen er rom for at dere bor og lever slik mbutiene har gjort i generasjoner. Deres holdninger til de andre delegasjonene Lokalbefolkningen i Epulu Politikere fra hovedstaden Kinshasa Den norske miljøvernministeren og hans følge. Tømmerselskapet KILL Dere stoler ikke på dem. Gjennom årene har dere opplevd trakassering, og lite respekt for tradisjoner og levesett. Lokalbefolkningen tenker bare på seg selv, og har lite omtanke for skogen. Dere har ingen tillitt til de som styrer landet. Selv om det står i loven at urfolkene skal lyttes til, gjør ikke politikerne en døyt for dere. De gjør lite for å stoppe hogst. Dere vet også at enkelte politikere i Kinshasa mottar penger for å ikke si noe om ulovlig hogst. Dere lurer fælt på om noen av de politikerne som sitter her er korrupte. Dere ønsker den norske delegasjonen velkommen. Norske REDD-penger kan redde skogen, men kommer nordmennene til å beskytte mbutiene? Dere har et stort behov for å informere dem om at dere kan hjelpe til med å verne skogen fordi dere har så mye kunnskap om naturen. Dere liker ikke tømmerselskapet. De er bare interessert i å tjene penger. Det er denne gjengen som truer deres levesett. Det finnes ikke noe som heter bærekraftig eller skånsom hogst. All hogst ødelegger skogen. Hovedargumenter: Skogen må vernes. Vi har ikke råd til å miste en kvadratkilometer til. Vår bruk av skogen skader den ikke. Vi har stor kunnskap om skogen vi bor i. Det må skrives i verneavtalen at vi er et folk med rett til å bruke skogen. Vi har opplevd mord, trakassering og undertrykkelse. Dette ønsker vi å få en slutt på. Vi ser at det daglig hugges. Selv små hogstfelt ødelegger naturen. Det stykker opp skogen. 2 Lag gjerne flere argumenter på eget ark..

3 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Fordi klimaendringene truer, kan ikke verden tåle at verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske miljøvernministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: Skal skogen vernes? Hvis den skal det, hvilken verneplan egner seg? Alternative løsninger Ingen verneplan: Ingen verneplan innebærer at dagens situasjon fortsetter. En plan som sørger for delvis verning: I denne sammenhengen innebærer delvis verning en løsning som deler skogen i soner. I den innerste sirkelen er skogen totalvernet. I dette område er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov å benytte skogen litt, men langt fra så mye som nå. Dette området vil bli like stort som Danmark og det vil være lov til å drive jakt på visse dyrearter. Det vil også være mulig å hente ut medisinplanter og krydder. Området vil bli overvåket for at bruken ikke skal bli for stor. Denne løsningen innebærer derfor store kostnader. Ytterst er buffersonen. Dette er et stort skogområde som danner en beskyttende hinne rundt de bevoktede områdene. Her er det lov å drive jordbruk, hente ut ved og drive jakt, men her også i mindre grad enn før. En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Delegasjonene Representanter for Mbuti-pygmeene Representanter fra lokalbefolkningen i byen Epulu i Oriental-provinsen. Representanter fra myndighetene i DR Kongo Den norske miljøvernministeren, Erik Solheim, og hans delegasjon Representanter fra det belgiske tømmerfirmaet KILL (King Leopold Logging Company) 3

4 Gruppe 2: Lokalbefolkningen i Epulu Bakgrunnsfinfo om lokalbefolkningen i Epulu Dere er fattige, har enkle hus og få har strøm. Stort sett lever dere av det dere finner i skogen, og det dere dyrker på jordlappene i skogkanten. Noen ganger tjener dere en slant penger ved å selge kjøtt eller frukt fra skogen, på markedet. Veden dere bruker når dere lager mat, finner dere også i skogen. Dere ser at byens bruk av skogen har konsekvenser. Men dere har ingen andre muligheter hvis dere skal overleve. Ønsker: Dere er skeptiske til å verne skogen, men ser at å fortsette som nå er kortsiktig. Hvis skogen blir borte vil alle miste levebrødet sitt. Men hva med akkurat nå? Hvis bruken av skogen begrenses, må det sørges for at dere får mat, ved og andre nødvendige ting på andre måter. Deres holdninger til de andre deltakerne i forhandlingene Mubuti-pygmeene Politikere fra hovedstaden Kinshasa Den norske miljøvernministeren og hans følge. Tømmerselskapet KILL Dere har forståelse for pygmeenes følelser, men synes det urettferdig: hvorfor skal de få garantert levebrødet sitt og ikke dere? Dere har ingen tillitt til de som styrer landet. De snakker om å verne skogen, men hva med dere? Dere må ha et alternativ, hvis ikke blir dere enda fattigere. Dere er redde for at REDD-penger vil havne rett i lomma på politikerne, uten at noe går til å sikre dere et fullverdig liv. Dere har mange bekjente som tjener noen kjærkomne kongolesiske frank på ulovlig hogst. Dere vet også veldig godt at de som leder den ulovlige hogsten betaler ansatte i staten for å tie stille. Men om noen av de som sitter her er korrupte, det vet dere ingen ting om, men dere lurer veldig. Dere er skeptiske. De ønsker å verne skogen og lokker med milliarder av dollar. Dere har behov for å informere dem om at dere ikke har noe å leve av, annet enn det dere finner i skogen, og at politikerne i hovedstaden gjør lite for å bedre folkets levekår. Tømmerselskapet står for de få arbeidsplassene som finnes. Likevel ser dere at mesteparten av pengene havner i eiernes lommer. Dere ser konsekvensene av hogsten for skogen. Hovedargumenter: Det er ikke vi som ødelegger skogen mest, det er tømmerselskapene. Hvis skogen skal vernes må staten/myndighetene sørge for at vi har noe å leve av. Skap arbeidsplasser slik at vi kan tjene penger, sørg for at vi har mat å kjøpe. Det er greit at skogen vår er viktig for det globale klimaet, men hvorfor skal vi lide for det? Skal vi leve i fattigdom bare så dere i rike land kan fortsette å leve i sus og dus? Det er urettferdig at tømmerselskapene får alle pengene fra hogst. Lag gjerne flere argumenter på eget ark.. 4

5 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Fordi klimaendringene truer, kan ikke verden tåle at verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske miljøvernministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: Skal skogen vernes? Hvis den skal det, hvilken verneplan egner seg? Alternative løsninger Ingen verneplan: Ingen verneplan innebærer at dagens situasjon fortsetter. En plan som sørger for delvis verning: I denne sammenhengen innebærer delvis verning en løsning som deler skogen i soner. I den innerste sirkelen er skogen totalvernet. I dette område er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov å benytte skogen litt, men langt fra så mye som nå. Dette området vil bli like stort som Danmark og det vil være lov til å drive jakt på visse dyrearter. Det vil også være mulig å hente ut medisinplanter og krydder. Området vil bli overvåket for at bruken ikke skal bli for stor. Denne løsningen innebærer derfor store kostnader. Ytterst er buffersonen. Dette er et stort skogområde som danner en beskyttende hinne rundt de bevoktede områdene. Her er det lov å drive jordbruk, hente ut ved og drive jakt, men her også i mindre grad enn før. En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Delegasjonene Representanter for Mbuti-pygmeene Representanter fra lokalbefolkningen i byen Epulu i Oriental-provinsen. Representanter fra myndighetene i DR Kongo Den norske miljøvernministeren, Erik Solheim, og hans delegasjon Representanter fra det belgiske tømmerfirmaet KILL (King Leopold Logging Company) 5

6 Gruppe 3: Myndighetene i Kinshasa Bakgrunnskinfo om myndighetene i Kinshasa Dere representerer myndighetene i hovedstaden Kinshasa. DR Kongo er et land som lenge har vært preget av krig og konflikt. Fattigdommen er stor og mulighetene for DR Kongo til å tjene penger er liten. Selv om det er tømmerselskapene som tjener mest på hogst og salg av tømmer, tjener staten litt. Dette er kjærkomne penger for dere som styrer. Stort sett fungerer ingenting som det skal. Dere har ingen penger til å gjennomføre verken utviklingstiltak for den fattige befolkningen, eller til å verne skog. Dere vet at folk i deres egne rekker mottar penger for å holde munn om ulovlig hogst. Dette gjør det umulig å stoppe avskogingen. Kanskje noen av dere som er her, har en feit bank-konto og dårlig samvittighet? Ønsker: Dere vil ikke verne hvis dere ikke får REDD-penger av Norge. Men dere vet at dere ikke har mulighet til å kontrollere at loven blir fulgt hvis verneplanen er for streng. Dere ønsker heller ikke at andre land, i dette tilfellet Norge, skal blande seg for mye. Deres holdninger til de andre deltakerne i forhandlingene Mubuti-pygmeene Lokalbefolkningen i Epulu Den norske miljøvernministeren og hans følge. Tømmerselskapet KILL Dere er ikke så veldig opptatt av pygmeene, men merker at den norske miljøvernministeren er det. Hvis dere får REDD-penger, er dere villige til å beskytte dem. Dere merker at de er sinte på dere. Derfor er det viktig for dere å forklare dem at fordi folk ikke følger lovene, klarer dere ikke å gjøre stort for befolkningen. Folk må gjøre som de får beskjed om. Er noen av de som sitter rundt bordet med på ulovlig hogst? Det kan godt hende. Dere er veldig opptatt av å finne ut av dette. Dere vil ha penger, men vil helst ikke at norske myndigheter skal blande seg for mye. Dere er opptatt av at den norske ministeren skal stole på dere. Dere forsøker å dekke over alle problemene dere har med å styre, spesielt når det gjelder å beskytte skogen. Dere lytter litt til tømmerselskaper slik som KILL, fordi dere får skatter og avgifter fra dem. Likevel har dere ikke mye til overs for dem. Hovedargumenter: Det er viktig at verneplanen ikke er for streng i første omgang. Hvis skogen skal vernes må vi få penger til å beskytte den. Vi trenger penger til å lønne skogvoktere, til bilene og utstyret de trenger. Vi trenger også penger til forskere som kan kartlegge skogen hele tiden, slik at vi vet at den får stå i fred. Vi må få penger til å stoppe den ulovlige hogsten. Landet vårt trenger en inntekt, tømmeret er en viktig inntekstkilde. Hvis dette blir tatt fra oss, har vi lite annet vi kan selge. 6 Lag gjerne flere argumenter på eget ark..

7 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Fordi klimaendringene truer, kan ikke verden tåle at verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske miljøvernministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: Skal skogen vernes? Hvis den skal det, hvilken verneplan egner seg? Alternative løsninger Ingen verneplan: Ingen verneplan innebærer at dagens situasjon fortsetter. En plan som sørger for delvis verning: I denne sammenhengen innebærer delvis verning en løsning som deler skogen i soner. I den innerste sirkelen er skogen totalvernet. I dette område er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov å benytte skogen litt, men langt fra så mye som nå. Dette området vil bli like stort som Danmark og det vil være lov til å drive jakt på visse dyrearter. Det vil også være mulig å hente ut medisinplanter og krydder. Området vil bli overvåket for at bruken ikke skal bli for stor. Denne løsningen innebærer derfor store kostnader. Ytterst er buffersonen. Dette er et stort skogområde som danner en beskyttende hinne rundt de bevoktede områdene. Her er det lov å drive jordbruk, hente ut ved og drive jakt, men her også i mindre grad enn før. En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Delegasjonene Representanter for Mbuti-pygmeene Representanter fra lokalbefolkningen i byen Epulu i Oriental-provinsen. Representanter fra myndighetene i DR Kongo Den norske miljøvernministeren, Erik Solheim, og hans delegasjon Representanter fra det belgiske tømmerfirmaet KILL (King Leopold Logging Company) 7

8 Gruppe 4: Den norske miljøvernministeren og hans følge Bakgrunnsinfo om delegasjonen fra Norge: Dere har reist helt til DR Kongo for å sette i gang et REDD-tiltak. Dere vil bevare regnskogen for å hindre klimaendringer globalt sett. Dere har penger og ønsker å gi en god slump til myndighetene i DR Kongo - hvis de verner skogen. Men dere er skeptiske til å gi fra dere millioner av norske skattepenger av flere grunner. Kan myndighetene forsikre dere om at pengene kommer til å gå til det de skal, og ikke i lomma til de som allerede har mye fra før? Vil myndighetene klare å stoppe den ulovlige hogsten? Vil myndighetene klare å gi lokalbefolkningen alternativer? Nå lever de av skogen. Hvis man ikke finner andre måter de kan tjene penger og skaffe mat på, vil de fortsette å bruke skogen som nå. Da vil pengene være bortkastet. Ønsker med forhandlingene: Dere ønsker en verneplan som begrenser bruken i stor grad. Dere ønsker at pygmeene skal få leve som de alltid har gjort, og sørge for at lokalbefolkningen får bedre liv. Dere tenker at myndighetene bør skaffe byen strøm, slik at ved til matlaging ikke er nødvendig. Dere ønsker også å starte prosjekter som skal gi arbeidsplasser. Deres holdninger til de andre deltakerne i forhandlingene Mubutipygmeene Lokalbefolkningen i Epulu Politikerne fra hovedstaden Kinshasa. Tømmerselskapet KILL Dere ønsker at pygmeene skal få sin vilje fordi dere ser at de kan kunsten å ta vare på skogen. Dere er opptatt av å skape tillit. Dere forstår at lokalbefolkningen er skeptisk. Dere forsøker å overbevise dem om at REDD-penger ikke vil gis til DR Kongo hvis ikke myndighetene i DR Kongo kan garantere at de setter i gang utviklingstiltak for lokalbefolkningen. Dere er generelt skeptiske til politikerne i Kinshasa fordi dere har mottatt meldinger om korrupsjon. Ansatte i statsapparatet, både lokalt i Orientalprovinsen og i Kinshasa, har mottatt penger for å holde kjeft om ulovlig hogst. Gjelder dette noen av dem som sitter rundt bordet? Dere ønsker å ha alle med på laget, også tømmerindustrien. Men dere er harde på at hogst må være skånsom, og at reglene må være strenge. Dessuten er dere kritiske til at så lite av inntektene fra hogst kommer befolkningen til gode.. Hovedargumenter: Det er en mulighet at myndighetene kan få REDD-penger hvis de får bukt med den ulovlige hogsten. Overforbruk av skogen er å tenke kortsiktig. Å bevare regnskogen innebærer å tenke langsiktig. Bærekraftig bruk av skogen vil gi folk et levebrød i fremtiden og. Pygmeene og andre skoglevende lokalfolk må få leve som før. Hvis vi skal gi millioner av våre penger til dere, må vi vite at pengene blir brukt til det de skal at skogen faktisk beskyttes. Den ulovlige hogsten må stoppes. Hvis ikke, blir det ikke en krone til DR Kongo fra Norge. Lag gjerne flere argumenter på eget ark.. 8

9 Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder er borte eller ødelagt. Også det internasjonale samfunnet har engasjert seg. Fordi klimaendringene truer, kan ikke verden tåle at verdens nest største regnskog forsvinner. Derfor er den norske miljøvernministeren til stede. Fem delegasjoner deltar i forhandlingene. Alle vet at uenigheten er stor. Ingen vet utfallet. Det dere skal bli enige om er: Skal skogen vernes? Hvis den skal det, hvilken verneplan egner seg? Alternative løsninger Ingen verneplan: Ingen verneplan innebærer at dagens situasjon fortsetter. En plan som sørger for delvis verning: I denne sammenhengen innebærer delvis verning en løsning som deler skogen i soner. I den innerste sirkelen er skogen totalvernet. I dette område er det mest verdifulle naturmangfoldet. I sonen utenfor er det lov å benytte skogen litt, men langt fra så mye som nå. Dette området vil bli like stort som Danmark og det vil være lov til å drive jakt på visse dyrearter. Det vil også være mulig å hente ut medisinplanter og krydder. Området vil bli overvåket for at bruken ikke skal bli for stor. Denne løsningen innebærer derfor store kostnader. Ytterst er buffersonen. Dette er et stort skogområde som danner en beskyttende hinne rundt de bevoktede områdene. Her er det lov å drive jordbruk, hente ut ved og drive jakt, men her også i mindre grad enn før. En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Delegasjonene Representanter for Mbuti-pygmeene Representanter fra lokalbefolkningen i byen Epulu i Oriental-provinsen. Representanter fra myndighetene i DR Kongo Den norske miljøvernministeren, Erik Solheim, og hans delegasjon Representanter fra det belgiske tømmerfirmaet KILL (King Leopold Logging Company) 9

10 Gruppe 5: Tømmerselskapet KILL (King Leopold Logging Company) Bakgrunnsinfo om KILL: Dere er det eneste selskapet som får hugge i denne delen av landet. Dere ønsker å beholde konsesjonen (huggetillatelsen). Dere mener at dere hugger på en skånsom måte. Dere mener dere har lyttet til naturvernorganisasjoner og holdt dere unna sårbare områder med spesielle arter. Dessuten sørger dere for etterlengtede arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Dere bidrar også til å styrke landets økonomi ved å betale masse i skatter og avgifter til staten. Ønsker : Dere ønsker ingen verneplan. Dere er interessert i penger og vil derfor fortsette som før. Deres holdninger til de andre deltakerne i forhandlingene Mubuti-pygmeene Lokalbefolkningen i Epulu Politikerne fra hovedstaden Kinshasa Urfolks behov og rettigheter spiller ingen rolle for dere. De er bare i veien. Dere protesterer mot verning av skogen og forsøker å få med dere lokalbefolkningen på laget. Dere har behov for å fortelle dem at det er urimelig hvis dere blir fratatt tillatelsen til å hogge, etter alle de skattene og avgiftene dere har betalt. Men dere må holde dere inne med myndighetene. Det er tross alt disse menneskene som har gitt dere tillatelsen i utgangspunktet. Dere forsøker å minne dem på hvor mye de tjener på salg av tømmer. Hvis de tar imot utenlandske REDDpenger forsvinner muligheten til å gjøre som man vil. Norge vil kunne blande seg inn. Men dere er også ganske sinte på myndighetene. Dere vet at ansatte i staten mottar penger for å holde munn om ulovlig hogst. Men har noen av de som deltar i forhandlingene har gjort det? Den ulovlige hogsten gjør at dere tjener mindre penger. Den norske miljøvernministeren og hans følge. Dere har ingen interesse av den norske delegasjonen. Det viktigste for dere er å sørge for at det ikke blir noen avtale om verneplan. Hovedargumenter: Å verne skogen vil ta fra alle levebrødet. DR Kongo må få lov til å drive skogdrift som alle andre land. Landet trenger denne inntekstkilden. Vi betaler en haug av skatter og avgifter for å få hugge. Etter alle de pengene vi har skaffet DR Kongo, kan ikke tillatelsen bare tas fra oss. Det er ikke bare vi som hugger. Hvis den ulovlige hogsten stoppes, vil ikke vår hogst spille noen rolle. Vi driver skånsom skogdrift. 10 Lag gjerne flere argumenter på eget ark..

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

Turister redder og truer kulturminner

Turister redder og truer kulturminner Turister redder og truer kulturminner Av Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen 30.03.2009 16:41 Plyndringen av Kambodsjas kulturminner har vært enorm, men bedre sikkerhet og en stadig økende turiststrøm

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER Samarbeidet Timenes gård og Hånes skole Presentasjon Sørlandske lærerstevne 18.10.2013 TIMES GÅRD + HÅNES SKOLE Hånes skole v/inger Brit Torsøe, rektor Timenes gård

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

AV: KAI ARNE SOOT OG PREBEN SIMONSEN - DESEMBER 2010. CHRISTIAN Du.. Hva var det alt det dreide seg om? CHRISTIAN Du... Hva er det du driver med?

AV: KAI ARNE SOOT OG PREBEN SIMONSEN - DESEMBER 2010. CHRISTIAN Du.. Hva var det alt det dreide seg om? CHRISTIAN Du... Hva er det du driver med? 1 AV: KAI ARNE SOOT OG PREBEN SIMONSEN - DESEMBER 2010 AKT 1 Du.. Hva var det alt det dreide seg om? Hæ? Hva da? Må jeg spørre? Hva? Hvor kommer pengene fra? stopper opp. Ser lenge på. Du... Hva er det

Detaljer

TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY. F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging

TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY. F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging 2 BAKGRUNN - NORGE Norge er et langt land! Svært varierende forhold 4 500 000 innbyggere

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

for Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL)

for Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) Dialogplakat og dialogveileder for Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL) 14.02.2011 Dialogplakat 1. En dialog er et samarbeidsprosjekt der man gjennom samtale forsøker å skape noe sammen slik

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Merknader til hovedtrekk ved planen. Biologisk mangfold i kantsoner Det biologiske mangfoldet er spesielt stort i kantsoner mellom ulike typer

Detaljer

- En miljøskandale i grenseland

- En miljøskandale i grenseland Østfold 02.08.2011 - En miljøskandale i grenseland SJOKKERT OVER ANSVARSFRASKRIVELSE. - Verken svenske eller norske myndigheter tar ansvar for miljøforurensningen her i Iddefjorden. Det er sjokkerende

Detaljer

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Hva krever den fremtidige debatten av forskere, politikere, mediefolk og andre regionale

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 1 amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 2 Bakgrunn: NHO ønsker å forstå tydeligere hva man assosierer med næringsliv, bedrifter og det lokale næringslivet

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Jeg vil fortsette å bidra

Jeg vil fortsette å bidra Jeg vil fortsette å bidra Også etter at jeg har gått bort støtte for å drive sitt arbeid. Noen av oss er så heldige å få lov til å jobbe aktivt for en slik sak, og som har midler til å bidra. Men du trenger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen. Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. SV avholder for tiden sitt landsmøte i Bergen og vil gjøre Klimakrisen til en fanesak i sin valgkamp, og vil sikkert fortsatt bruke en mengde penger til

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Septr Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Fagdirektør Fredrik Juell Theisen Svalbard, 28.08.2013 Et overblikk over presentasjonen Litt om føre vàr-prinsippet Rammene for miljøvern

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet.

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Brimer Kvamsøy A/S Det hele startet i august 2000 Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Reiste en tur til Tunisia. Så mange muligheter og behov for små og

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ABC 12345678910 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Første gang vi hadde førskolegruppe var det viktig å få frem hva barna tenkte om det å være førskolebarn og hva barna tenker er viktig når vi har en slik gruppe.

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

Til deg som har opplevd krig

Til deg som har opplevd krig Til deg som har opplevd krig KRIGSOPPLEVELSER OG GJENOPPBYGGING Alle som gjennomlever sterke krigsopplevelser blir på ulike måter preget av hendelsene. Hvordan reaksjonene kommer til uttrykk, varierer

Detaljer

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly?

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Bergen Bergensområdet flyr ikke Det er frustrerende for alle dem som ser at flymulighetene er til stede Hvorfor flyr vi ikke? Vi er blitt

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Månedsplan for april.

Månedsplan for april. Månedsplan for april. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode 1.august 2016 går startskuddet for barnehagens nye prosjekt «Fortell for meg» Rammeplanen for

Detaljer

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Direktoratet for Naturforvaltning Namsos, 30. september 2011 Ansvarlig advokat: Bjørn Terje Smistad Vår ref. oppgis ved henvendelse: 11/01045 Deres ref.: 2011/8483 ARE-FR-TST Høring på forslag til endring

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS THE POWER OF GLESBYGD Presenteres av Tomas Håkki Eriksson Klassetrinn: 8. - 10. og VGS Program Det finnes mange forskjellige former for kreativitet, men ikke så mange arbeidsplasser på bygda. Men en kombinasjon

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer