Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder."

Transkript

1 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste klubb totalt. Samme scee har vi hatt i e rekke år. Lag fra AK 28 har vuet det som er å vie på lokalt pla, og har kjempet jevt med de beste lagee i ladet. Uge taleter har fått si oppdragelse i AK 28 før de har vadret videre til toppklubber. Det er et resultat av klubbes bevisste strategi. I dag er AK 28 e re hådballklubb, me det var brytere som startet klubbe for 75 år side. Hådballe kom først etter krige. Dee avise gir deg oe små glimt fra klubbes historie og litt om dage og morgedage.

2 2 75 års jubileum AK 28s strategi AK 28 ka i høst feire sitt 75 års jubileum, og vi i AK 28 er stolte av å å e slik alder. Vår klubb er e forholdsvis lite klubb i større sammeheger, me i lokalmiljøet i Kr.Sad og i hådballsammeheg i Vest Agder er vi e viktig faktor. Ak 28 er idag e re hådballklubb med ca 220 medlemmer fordelt på 16 lag. Vi øsker å gi et godt tilbud til alle, og spesielt er de uge hådballspillere i fokus. Ca 80% av våre medlemmer er uder 18 år. Vi prøver å skape et godt miljø for disse, samtidig som vi har som mål å ha vokse treere og ledere i alle årsklasser. Dette har vi lykkes bra med, og vi har klart å få fram mage gode lag og taleter. Mage av de som i dag spiller på byes to elitelag, Våg og KIF, har startet si hådballkarriere i AK 28, og det er vi stolte av. Vi har 4 seiorlag, 2 damelag og 2 herrelag med i årets serie. Damelaget spiller i 2. divisjo og er est beste klubb i bye, mes herrelaget spiller i 3. divisjo. Vår klubb blir i stor grad drevet av foreldre med stor iver og dugadsisats. Vi har oe få, me gode støttespillere i ærigslivet, som gjør at vi som 75 årig ka framstå med e god og su økoomi. I tillegg arragerer vi hver vår e ege turerig som er e viktig faktor for klubbe både økoomisk og sosialt. AK 28 har este alle sie treiger i Oddereshalle, som har vært vår hjemmebae side halle ble bygd. Dessverre har ikke klubbe oe eget samligsted, og det ville vært av stor betydig dersom vi kue fått vårt eget lokale på Lud. Som forma i AK 28 øsker jeg alle åværede og tidligere medlemmer til lykke med 75 års jublileet. AK 28 skal fremstå som de ideelle hådballklubbe med et optimalt ivå på kuskap, samhadlig og utførsel både på sportslige og sosiale områder. Klubbidé AK 28 skal være e idrettsklubb som driver med hådball for bar og vokse i Kristiasad og de ærmeste områdee AK 28s største kokurrasetri skal være at klubbe har det beste ivået på ledere og treere iefor sitt område. Dette gjelder formidlig og lærig av så vel sportslige som sosiale verdier. Klubbe skal kjeeteges av høyt samhadligsivå, med felles mål og krav til hveradre for å lykkes. AK 28 skal hele tide legge til rette for å gi sie medlemmer sportslig fremgag. Klubbe skal bestrebe seg på å utvikle sosiale og meeskelige kvaliteter hos medlemmee. AK 28 skal aldri igagsette prosjekter eller satsiger som det ikke er e sikker økoomisk eller orgaisatorisk dekig for. Overordede mål AK 28 skal legge til rette for og bidra til at alle klubbes medlemmer ka oppå fremgag og utviklig. AK 28 skal utvikle et program/pesum som på e systematisk måte utvikler spillere trivis fra ygste ivå og opp til seiorklasse. Dette skal også gjøre at ma utvikler e AK stil som alle klubbes treere og spillere skal mestre. AK 28 skal ha et sportslig tilbud for ambisiøse seiorspillere som ka strekke seg opp til ivået uder eliteserie. Klubbe skal også tilstrebe å ha et mosjostilbud for de som føler seg mest komfortable på dette ivået. AK 28 skal ha som mål å miste lagt færre i vokse alder som spillere og treere til klubber i deres ærområder. Dette ka skje gjeom at vår totale verdiskapig blir så stor at AK 28 blir det riktigste valget for disse og deres bar. Kut Stormyr Forma Å øke de økoomiske itjeige, for derved å kue gi et bedre sportslig tilbud til alle medlemmee.

3 AK 28s strategiske valg AK 28 er på mage måter i e særstillig i Kristiasads området. Vi har e egeart som ige adre klubber har. Vi har e meget god samlet kvalitet på våre treere, e meget su økoomi og e gruleggede sterk klubbfølelse hos mage som har vært klubbmedlemmer "et helt eller halvt liv". E ae egeart klubbe har er at de ikke har et klart geografisk defiert område. AK 28 øsker å lykkes på beste måte i de kommede åree. Og for å å dette målet så må klubbe forsterke alle sie egearter. På de måte blir ma mer sylig og tydeligere i ladskapet. Ma må sørge for å differesiere seg i forhold til adre klubber som ofte er kyttet til ege ærområder og i tillegg må "slåss" med adre idretter ie samme klubb. AK 28 må hele tide søke å styrke kvalitete på det vi gjør. E klubb med rutierte og foruftige ledere vil alltid stå høyt i kurs, og gi e god og viktig trygghet ved valg av klubb eller idrett. Dette er et godt fudamet, me lagt fra ok for å lykkes i målsettige om å være best på våre områder. Foto: Rue Steislad viste det seg at vi hadde ressurser i vår klubb som de hadde bruk for, og forsyte seg ukritisk av. I begge tilfellee har vi ku opplevd ta, og ikke oe gi fra deres side. Dette har lært oss at vi skal og må styre vår klubb på vår måte. Vi øsker å lage gode seiorspillere i vår ege klubb. Og ser meget positivt på å levere fra oss spillere av høy kvalitet år de er ferdiglærte hos oss. Vi øsker å gjøre tiltak som hidrer at juiorspillere av varierede kvalitet blir hetet på helt gale premisser og tidspukt i forhold til ståsted i deres utvikligsstige. Erfarige viser at hovedparte av disse går lei år ikke de ye klubbe leverer vare, og altfor mage får drept både hådballystog selvtillit og rett og slett gir opp hådball. Vi vil gi våre spillere et systematisk program som har e sammeheg fra 8 års stadiet og opp til seiorklasse. Prosesse starter med at ma utarbeider i første rekke et grovskissert program. Dette arbeidet er allerede startet. Både ekstere og ege treere og fagpersoer vil bli trukket i i dette arbeidet, samme med styret. AK 28 vil på dee måte skape si ege spillestil både på og utefor bae. Klubbe øsker også, selvsagt i tråd med det evte utvikligsprogrammet, å gi sie medlemmer et større aktivitetstilbud i ygre klasser( rom for mer treig). I vår klubb skal det være lov å være ug og ambisiøs (ivrig og ikke til å stoppe). Det er su idrettsglede som ligger bak e slik drivkraft. 3 Igu Birkelad (i blått) spilte i AK 28 til hu var 17 år gammel. Hu er et av de største taletee i sørladsk damehådball på mage år. I dag spiller Igu i IK Våg og er på det orske ugdomsladslaget. Vi må søke, og gi større utfordriger for våre medlemmer. Vi må våge å gå ye veier som gir forbedrig av klubbes kvaliteter. Dette er jo også speede prosesser å delta i for alle. Vi har i e årrekke forsøkt samarbeid med adre klubber (les KIF og IK VÅG). Grulaget for alt samarbeid er at ma skal styrke hveradre gjeom utvekslig av ressurser. I begge disse tilfelle Klubbe har mage gode forsetter og ideer, og for å sette disse ut i livet treger vi flere og gjere mage egasjerte meesker i forskjellige posisjoer. Vi øsker å egasjere flere ivrige foreldre mer direkte i klubbarbeidet. Vi har hittil ikke vært flike ok i arbeidet med å brige disse frem til viktige oppgaver som de ka trives med. Odd Fiae har startet ledelse av et prosjekt som skal gi e styrket seiorgruppe. Dee gruppas målsetig skal være å drive seriøs idrett på et ivå som er krevede, me allikevel et hakk uder de beste i ladet. Seiorgruppa skal legge vekt på både dame og herre lag og vil arbeide meget bevist for i første rekke å skape et sterkt og samlede miljø i begge lagee - hver for seg og i samme. AK 28 øsker å fremstå som det beste kvalitetsmessige hådballtilbudet opp til ivået uder eliteserie. Dette skal gjøre klubbe mer attraktiv og livskraftig i åree som kommer.

4 Syvertse tok brose. Tre medaljer til klubbe i ett og samme mesterskap. I 1939 var Ole Hjemdahl rykket opp i seiorklasse og tok sølvmedalje. 4 Brytere la grulaget AK 28 var i åree før krige først og fremst e bryteklubb. Terregløp, friidrett og orieterig stod også på programmet, me det var brytere som grula og domierte klubbe i åree før krige. Det var også brytere som plasserte klubbe på det orske idrettskartet. Sparta het Sørladets første bryteklubb, me i 1928 ble Sparta edlagt og AK 28 overtok. De gag het det først og fremst Atletklubbe. Det var først etter oe år at det mer folkelig AK 28 overtok som av på klubbe. Det var uge gutter som startet AK 28. De var breddfulle av pågagsmot og tiltakslyst. Peger var det verre med, me det staset ikke de driftige gruleggere av klubbe. Rett etter stiftelse arragerte de asjoale og iterasjoale brytestever. Sterke av og gode resultater kom, me publikum uteble fra stevee. Dermed kom det heller ige peger i i klubbkassa. Styret klarte likevel å skrape samme ok midler til å holde klubbe i gag og utvikle et speede brytemiljø. Klubbe hadde brytere i alle vektklasser, og det var jev kvalitet på de aktive medlemmee. I asjoale mesterskap tok det ikke lag tid før brytere fra AK 28 markerte seg. Karl Karlse var AK 28s første medlem som tok medalje i et orsk mesterskap. I 1932 klarte ha sølvmedalje, og skrev seg med det for alltid i i klubbes historie. Brødree Fi, Tøes og Ole Hjemdahl var setrale medlemmer i klubbe i åree før og rett etter krige. Fi ble klubbes første orgesmester i brytig da ha i 1937 vat juiorklasse. I samme mesterskap tok brore Ole sølv mes Has Etter krige kom klubbe raskt i gag igje med brytige og i 1950 fikk klubbe e y orgesmester. Birger Bye ble orsk mester, mes Wikøre tok brosemedalje i si klasse. AK 28 har lage tradisjoer i å arragere stever og tureriger. I dag står klubbe bak e av Norges mest populære hådballtureriger i aldersbestemte klasser. I klubbes første 25 år arragerte AK 28 tre orske seiormesterskap og to juiormesterskap, og fikk strålede kritikker for samtlige. AK 28 stod også bak Friluftsstevet i Bertesbukta. Her ble det kokurrert i e rekke greer og stevet trakk store megder av både deltakere og tilskuere. "Det mest origiale stevet som er arragert i Norge", var karakteristikke som arragemetet fikk. Staute brytere fra e svude tid. Orieterigsstevee til klubbe trakk alltid mage folk, me etter krige forsvat de gree ut av klubbe. Hådballe kom på programmet rett etter krige. Herrelaget markerte seg tidlig både på lokalt og asjoalt pla, mes damelaget forsvat igje etter oe få år.

5 På stiftelsesdage: De 21. september 1928 stod det ikke oe om de ye brytekubbe i Fædreladsvee. Hovedoppslaget de dage var at Sødagsskole i Kristiasad feiret 50 år. Fædreladsvee kostet de gag 4 kroer pr. kvartal De tyrkiske sigarette Cromwell Grø kostet 5,5 øre. 0,5 kilo Frøy Margari (alle hybelboeres drøm ifølge aose) kostet 38 øre. Det sportslige islaget i avise var oe lijer om de foreståede kampe mellom Starts A-lag og klubbes Old Boys. Det første styret Klubbes første forma var Fredvold Aderse mes Karl Silja var viseforma. H. Hamre var sekretær, E. Grøtoft sekretær, K. Hauglad og M. Aderse styremedlemmer. Varame var A. Fjermeros og S. Hode. Klubbes første revisorer var L. Støle og A. Hode. Materialforvaltere T. Pederse og O. Haaverse. Styret ble valgt på kostituerede geeralforsamlig osdag 23. ovember AK 28s forme gjeom tidede Fredvold Aderse Magus Aderse Eiar Grøtoft Tøes Hjemdahl Fi Hjemdahl Trygve Larse Jørge Adrese Bryjulf Egebrethse Reidar Bye Thorvald Lohe Olav Grude Nilse Are Egelad Kjell Olse Bet Kold Hase Odd Nordmo Terje Kaalaas Carl Glastad Harald Natvig Eivid Jørg Gjermudes Odd Fiae Morte Aavitslad Ole Terje Kristese Terje Jochumse Kut Stormyr Æresmedlemmer i AK 28 Eiar Svedse Britta Kold Hase Bet Kold Hase Olav Grude Nilse Ola Hegg Kjell Olse Are Egelad Kjell Båslad Kut Stormyr Ole Terje Kristese Johy Hase 5 Klubbes første forme Fredvold Aderse ble valgt til klubbes første forma. Etter ett år ble ha avløst av Magus Aderse. I 1930 og 1931 var det Eiar Grøtoft som styrte klubbe. Ha ble avløst av Harry Rose i Tøes Hjemdahl var forma i 1933 og Ha ble avløst av Eiar Grøtoft i 1935, me overtok igje i Brore Fi Hjemdahl var forma i 1937 og Trygve Larse styrte klubbe i Fi Hjemdahl ble valgt til forma i 1940, og ha var også de som la ed klubbes drift uder krige. I 1945 opptok Fi Hjemdahl sitt verv igje og ha styrte klubbe fram til og med Da ble ha avløst av Jørge Aderse som var forma i to år. Bryjulf Egebretse var forma i 1949, mes Reidar Bye styrte i 1950 og Johaes Rollad overtok i 1952, mes da klubbe fylt 25 år i 1953 var det klart for Reidar Bye som forma igje. Hvor ble løve av? 21. september 1928 er stiftelsesdage, me de første geeralforsamlig ble avholdt osdag 23. ovember samme år. I Fædreladsvees referat fra geeralforsamlige heter det: "Til av paa klubbe valgtes "Atletklubbe Løve Lovee blev derefter gjeemgaatt og vedtatt." Vi har ikke klart å fie ut hvor lege avet Løve ble brukt om klubbe. Er det oe av lesere som vet oe?

6 Små glimt fra historie 1946: Damelaget spiller si første kamp. Møter AIK Lud. Pottetette defesivt, me magler offesivt. Resultat : Hådballkretse forsøker seg med 11-mas hådball. AK 28 slår Vidbjart : 20 års jubileum. Das og leker. Alle blir mer eller midre høytidsstemte. Feste slutte ved 02-tide. 1949: Med 18-2 ble det vedtatt å melde klubbe ut fra Friidrettsforbudet. Hådballtreiger madag og torsdag fra 18. april. 1956: Sverre Jahse tatt ut på juiorladslaget i brytig mot Sverige. Kjell Terjese tok gull i NM for juior i brytig og Lars Jahse tok sølvmedalje. Hådballaget slått ut i 4. rude (17-7) mot Mode. Første gag damelaget slo KIF (2-1). Guttelaget spilte fem kamper i sesoge (to kamper mot Søge, to kamper mot Lillesad og e mot et skolelag). Hytta på Skråstadvarde låt ut til medlemmer til festlige alediger, Ikke bare positivt. Flere utbetalte regiger : Kjøpte y hådball. Pris kr : Forslaget om å melde AK 28 i i Norges Skøyteforbud falt med 8 mot 6 stemmer. Me det ble likevel vedtatt å arragere skøyteløp. Kotigete var seks kroer for medlemmer over 17 år og to kroer for ygre. 1952: Bare to persoer møtte på de første hådballtreige. Det ble plalagt Damarkstur for å få opp iteresse. Edte sist i serie. 1953: Dårlig økoomisk år. 127 kroer i itekter, me kr. 688,77 i utgifter. 1954: Kretsmester, slo Brakall Me tapte fiale i sørladscupe. Ufortjet ifølge årsmeldig. AK 28 hadde flest skudd. Kom til 4. rude i cupe, me tapte 2-7 for Sadefjord. Damelaget spilte ige kamper. Me kaskje este år, også ifølge årsmeldige. 1955: Nå også med jetelag. Fi Betse uttatt som første kristiasader på et juiorladslag i brytig. Ikjøp av korrespodasemappe for å få orde på brever. AK 28s hytte på Skråstadvarde. 1957: Kotigete øket til 10 kroer for medlemmer over 17 år og 5 kroer til ygre medlemmer. Ektepar slapp ua med 15 kroer. Sverre Jahse bryter på ugdomsladslaget. AK spilte med herrelag, damelag, gutte- og pikelag i serie. 56 spillere beyttet i totalt 68 kamper. Herree ubeseiret. Ifølge årsmeldige spilte AK hådball i 51 timer og 35 miutter. Bjare Ligås, Bet Hase og Eiar Svedse på kretslaget. Bryteavdelige de store itektskilde, gikk 1425 kroer i pluss. Me orieterigsgruppa de mest øktere. Hadde kr. 30,02 i itekter og kr. 8,28 i utgifter! 157 medlemmer (89 me, 27 kvier, 24 gutter og 17 piker uder 17 år). Øivid Nordkvist sølv i juior NM i brytig, Birger Pederse tok brose og Kjell Terjese brøt på ugdomsladslaget. Hådballaget krets- og sørladsmester. Sve O. Høiby spilte tre kamper på B-laget. Orieterigsgruppa hadde vareopptellig: 1 stoppeklokke, 1 startflagg, 1 målflagg og 26 postflagg.

7 Kjell Terjese 1958: Kjell Terjese tok brose i seior-nm. O-gruppa bestod bare av tre løpere. Bryggedas på Silokaia, 1872 kroer i fortjeeste 1959: Kjell Terjese med sølv i seior-nm. Kjell Olse fikk motorstopp på motorsykkele til åpigscupe i Seljord og ådde ikke frem. 1960: Hytta på Skråstadvarde var åpe 43 sødager! Vaskige ble også dette året utført av Birgit Jese og Margit Terjese. Hådballgruppa bar opp 1500 flasker brus til «Vardebu». Are Jese med rekorde (100 flasker på e tur!). Hådballgruppa har kjøpt fire ye baller. Har fra før tre baller. Det er kjøpt ett sett herredrakter, 1 stoppeklokke og 1 pumpe. 1961: Medlemstallet er falt til 91. Styret i : Herrelaget ubeseiret i alle 12 kampee i serie. Ble sørladsmester etter 36-4 mot Aredals Ballklubb. 1963: 35 års jubileumsfest på Astoria. Meye: Buljog med erter, biff strogaoff med potetpuré, Is á la Astoria. Pils eller mieralva. Pris pr. couvert kr Kraftsalve i årsberetige p.g.a. kjøp av bryllupspresager, tre gager til pris kr. 45, kr. 45 og kr. 48. Hovedstyret poegterer at ved slike alediger ku skal beyttes telegram, utaksvis blomster! Hådballadslaget gjestet bye. Fest på Erst. Vellykket. Det ble tatt som et komplimet at direktør Evebye øsket AK 28 velkomme igje! 1964: Skyldte kr i leie i Ballhalle. AK 28 ble truet med utkastelse. 1965: Bugge Nilse får hoør av styret for å vaske draktee gratis. 104 medlemmer. Tapte kvartfiale mot Nordstrad. Forslag om å seke kotigete til 10 kroer. Gamle medlemmer truet med å melde seg ut. 1966: Hytta var oppe 42 sødager. 40 gutte/pikespillere uder 17 år 1970: Tilbud om forsikrig i Storebrad/Idu. Premie kr. 2,50. Utbetalig kr. 400,00 ved armbrudd, kragebebrudd og beibrudd. Hytta er i eledig forfatig. 1971: 18. september. Debuterer i 2. divisjo - med dobbeltkamper mot Herulf og Hamar. To tap. Best ugguttee Rolf Isakse og Thorleif Syvertse. Domierte aldersbestemte klasser i kretse, vat juior, gutter, smågutter. 1972: 20. februar. Avsluttet oppholdet i 2. divisjo med mot OI. Stei Dørdal maglet og Dagfi Solaas ble tidlig skadet! Avisee merket seg imidlertid guttespillere Tore B. Johaesse, og spådde e stor fremtid. Sportsjouralister har peilig! 7

8 8 De spreke 89-årige har spilt semifiale for AK 28 i NM-hådball og vært på matta for AK 28 i semifiale i lagbrytig. For å spe på litt ekstra på has impoerede allsidighet, spilte Omar Birkelad semifiale for Vigør i fotball mot Mjødale i Høydepuktet i AK 28s hådballhistorie fat sted i Larvik året etter adre verdeskrig. Kristiasadere møtte Mjødale på øytral bae. Hudrevis av kristiasadere hadde tatt ture, og etter avisreferatet var de storlig forøyd i e kamp de aldri vil glemme. - Vi tapte 0-2, sier Birkelad. Med seg på laget hadde ha blat aet Olav Breivold mellom stegee, Karl Øslebø, Ivar Bøe (seere storspiller i Start), Ole Hjemdal, Håko Tveit (B-ladskamp i fotball), Ragvald Masse og Bjare Eikelad. Omar Birkelad forteller at AK 28 hadde seks kamper på vei mot semifiale (3-3 mot Tøsbergkameratee, vat omkampe 3-1, 2-0 mot Ålgård, 1-0 mot Larvik Tur, 3-2 mot Frigg og 1-0 mot Vålerege) Dersom vår ladsdel hadde hatt si utgave av Egebergs Ærespris for impoerede isats i to forskjellige idretter, ville Omar Birkelad vært e selvskreve kadidat. Omar Birkelad (89) i tre NM-semifialer - Kampe mot Frigg ble spilt hjemme. Det var stuvfullt hus på Idrettsplasse (Møllevasveie). Publikum stod helt itil bae, sier 89-årige og legger til at idrettsiteresse var eorm i Publikum var sultefôret på sport etter fem lage krigsår. På de tide var det ikke sakk om å spesialisere seg i e idrett. Guttee var med i det som fates, me Omar Birkelad må medgi at det ok var fotballe som var has hovedidrett, og dermed blir ok semifiale mot Mjødale i fotballcupe det største. Det var e sesasjo at Vigør kom så lagt i cuprudee. Me det ble aldri oe NM-fiale på pappae til Sve Otto Birkelad som ble seriemester for Start i 1978 og som var ladsdeles fotballstjere i si tid. NM-fiale er det heller aldri blitt på oe lag i AK 28. Me to NM-semifialer for Omar Birkelad for AK 28 gjør 89-årige absolutt til e av klubbes største profiler gjeom 75 år.

9 Broselaget AK 28 dro til orgesmesterskapet for juiorer på Bygdøhus i 1959 med bage aelser. Bortsett fra Stei Abrahamse var samtlige guttespillere (16 år). Mesterskapet skulle spilles iedørs. Det var uvate omgivelser fra koksgrus på stadio. Kristiasadsgutta hadde ku 30 miutter treig bak seg på tregulvet i Ekserserhuset før avreise. Dette kue bli som «Bambi på ise» var det flere som fryktet. Laget virket imidlertid fryktigydede i ettertid, vel og merke om det hadde dreiet seg om fotball. For av gjege som reiste iover var det mage som seere utelukkede er blitt husket som fotballspillere: Harald Båslad, lagkaptei og midtbaestrateg i Start, Kjell Kristiase, midtbaespiller med fryktet vestrebei i Start som også fikk med seg e ugdomsladskamp, Olaf Kilad kallhard ceterback hos de gule og svarte samt Oddleif Mollestad, driblefat på Vigørs vestrevig. Ute forkleielse for oe av de øvrige så var det ok bare Stei Abrahamse som seere foradret etterav til Stei Dørdal som i ettertid ble husket blat de store hådballav på Sørladet. - Jeg husker ikke oe fra mesterskapet, småler Roar Adreasse. AK-gutte gjeom mage år hadde glemt at laget klarte brosemedalje, de eeste NM-medalje i klubbes historie for 44 år side, samme år som Igemar Johasso ble verdesmester i tugvektsboksig, Ae Marie Rasmusse giftet seg med milliardære Stephe Rockefeller i Søge kirke og Kristiasad fikk sitt første vimoopol. AK 28 slo Elverum 12-8, Grefse 9-8 og Sturla 17-2 i iledigspulje. Våre gutter var slite etter tre hard kamper og fikk regelrett rudjulig i semifiale mot Nordstrad (3-17). Me de reiste seg mesterlig i brosekampe mot trøderske Rapp og vat 8-7. Stei Abrahamse impoerte spesielt og ble tatt ut til prøvekamp til juiorladslaget mot Sverige. Da ladskampe skulle spilles var imidlertid Abrahamse blitt for gammel. Det spørs om AK 28 oesie har hatt et mer suveret guttelag. Gjege ble sørladsmester etter å ha slått Grae På det laget preseterte også e 15-årig seg for første gag - Mage Sødal. 9 Gamle stjerer Gamle stjerer samlet i forbidelse med 70-års jubileeti Dette laget ble satt samme av spillere som spilte på AK 28 på og 60-tallet. Bak fra vestre Kjell Olse, Ola Hegg; Sverre Ulldal, Dagfi Solaas, Ivar Hefte og Mage Sødal. Fora Rolf Bradsvold, Tor Igebrethse, Erik Bugge Nilse, Oddleiv Moe, Eiar Svedse og Arfi Strøm.

10 Her forsøker e motstader å stoppe Mage Sødal i skuddøyeblikket i e cup-kamp. - Ige tvil, ha var forut for si tid, sier Erik Bugge Nilse, e av AK 28s gutter med mest fartstid. - Jeg påstår ha iførte ispill til strek slik vi i dag ka se det. Som lijespiller var det e glede og et mareritt å spille med Mage som bakspiller. Det kom de mest fiurlige og overraskede ispill til strek. Det var fiesser ige her ede eller for de saks skyld adre steder hadde sett før, forteller Bugge Nilse. 10 Mage Sødal, med ever som vaffeljer, hadde også et tugt skudd. Det ble hevdet at år ha bommet på målet på grusbae på stadio, stoppet ikke balle før de lå borte ved Kogsgård Garveri. Sørladet var ige hådballmetropol, me etter hvert gikk ryktee om dee hardtskytede ballbegavelse helt i til Oslo, og Mage ble tatt ut til prøvekamp på ladslaget. Det var Norge med Mage Sødal på laget mot Nordstrad: Tidees hådballspiller Mage Sødal (59) fikk aldri spille med det orske flagget på brystet. Likevel tar vi sjase på å utrope ha til Sørladets beste hådballspiller gjeom alle tider. For da Sødal herjet tidlig på sekstitallet var ha «lysår» bedre e alle adre. - Det var veldig ispirerede å spille samme med Kjell Svestad & Co. Me det gikk oe miutter før jeg fat meg til rette. Me alt i alt er jeg gaske forøyd med mi ege isats, sa Mage Sødal til Fædreladsvee de gag. AK-gutte merket først og fremst forskjelle i tempoet og de kallharde tackligee: - De var både lovlige og ulovlige. Jeg fikk omgåede beskjed om ikke å legge oe mellom. Hadde jeg spilt hjemme i Idrettshalle er jeg redd jeg hadde fått mage miutter på beke, sa Mage som mete ha laget fem eller seks mål. Ha fikk beskjed om å holde seg klar til ye ladskampsamliger. Me oe ladslag ble det ikke. Mage Sødal dro i 1966 til Nordstrad. Større spillere har ikke Sørladet hatt. Tore B. Johaesse, Ja Marcusse, Frak Egelad og seere store av får ha oss uskyldt.

11 Lady AK Ige tvil - Brita Hase er Lady AK 28. Jeta som ble født fire år etter stiftelse, spilte si siste kamp for klubbe som 43-årig! I et ses år holdt hu det gåede ie sørladshådballe. Hu spilte på samtlige plasser på AK 28-laget, me det begyte som keeper, i Damark - der hu ble tatt ut på ladslagssamlig. Me så flyttet hu til Norge. Først e kort periode hos KIF, me så for rødtrøyee. Brita Hase fikk Vest Agder Hådballkrets høyeste utmerkelse. Hu var de domierede spillere i e årrekke og flere år forut for si tid. Me så var det da også e hådballfamilie. Mae Bet er syoymt med AK 28 - og fortjeer samme med Kjell Olse tittele Mr. AK 28. Brita og dattere Aette (51) fikk oppslag i de kulørte presse i Da spilte mor og datter på samme lag. Da hu ble spurt om datteres muligheter, var svaret at Aette var e smule urutiert, me hadde gode alegg som strekspiller. Mamma Brita pekte imidlertid også på de 9-årige søe - Johy. Ha kom vi ok også til å høre mer til... Ha har ført familietradisjoee videre. Ige har oesie laget flere mål e Johy - i e sesog baket ha i 186 mål. Og er det e perso kristiasadere i dag idetifiserer AK 28 med er det Mr. Hase. 9-årige er å blitt 48 år, me holder det fremdeles gåede med det ha ka best - dudre i mål for AK 28. VERDENS BESTE OG AK 28S BESTE: Arild Gulde ble i 1962 kåret til verdes beste hådballspiller. Her møter ha vår beste i Idrettshalle på Lud året etter. 11 LANDSLAGET: Brita Hase ble tatt ut til ladslagssamlig som keeper for Damark. I AK 28 var hu også iom buret, me det er som stratege ute på bae hu blir husket.

12 12

13 13 Bjør Birkelad Økoomi AS AUT. REGNSKAPSFØRER REG. REVISJONSSELSKAP Telefo Telefax Mobil

14 14 Dramatisk og uderholdede Store lokaloppgjør blir alltid møtt med voldsom iteresse, og er ofte jeve og fulle av dramatikk. Alle disse elemetee var tilstede med fullt mo i de to oppgjøree mellom AK 28 og KIF i est øverste divisjo høste KIF var i startfase av e lagvarig prosess på veie mot toppe i orsk hådball, og hadde mage spillere som var oppfostret i AK. Vi ka eve Per E. Bye, Ivar Hefte, Ivar Mjåvat, Fi A. Aderse og Tore B. Johaesse. AK 28 laget var yopprykket og besto av mage uge lovede spillere. Bare Dagfi Solaas og Sverre Uldal var passert 22 år. Setrale spillere som Ole T Kristese, Gordo Fuglestad, Johy Hase, Erik Aderse, Bård Syrstad og Frak Egelad var eå ikke fylt 20 år. KIF var favoritter, me AK 28s uggutter hadde gjort det skarpt i seriestarte, og vuet de to første kampee. Det ble over seriefavoritte Odda på bortebae i første seriekamp. Og etter seiere i Oddereshalle mot Norrøa skrev Fædreladsvees Oddleiv Moe at ma aldri hadde opplevd make til stemig uder et idrettsarragemet på Sørladet. Ha spådde stor stemig og dramatikk i Gimlehalle ved de kommede lokalderbyee mot KIF. Moe fikk rett på alle vis. Det ble to mierike og dramatiske kamper som begge ble avgjort i siste sekud. Kampee ble spilt med bare e god måeds mellomrom. Til de første kampe 5 oktober møtte det opp 1100 tilskuere, og til de adre kampe 20 ovember ble tallet økt til AK 28 hadde på de tide ege supporterklubb med Helge Bjorvad som forma. Det ble skrevet og AK 28s lag i lokaloppgjøret. Fora fra vestre: Håko Olse, Petter Jacobse, Gordo Fuglestad, treer Kjell Olse, Frak Egelad, Dagfi Solaas.Bak fra v.: Ole Terje Kristese, Erik Aderse, Sverre Uldal, Reidar Horslett, Johy Hase og Alf Petter Karlse. AK 28s Johy Hase svever høyt over KIFs Hugo Køber. Ie på streke står KIFs Ivar Hefte med 3 på brystet. Hugo Køber var i mage år treer for aldersbestemte lag i AK 28, mes Ivars sø, Lars Hefte, spilte for AK 28 i mage år. stesilert opp sager og slagord. Supporterklubbe talte mellom 50 og 100 medlemmer som høylytt marsjerte gjeom gatee på Lud og opp til Gimlehalle før kampstart. Her fortsatte lurveleveet, og supporterklubbe satte sitt klare preg på oppgjøree. Disse to kampee bidro sterkt til å vekke hådballiteresse i Kristiasad. E iteresse som ble løftet til eda større høyder i slutte av 70-åree og på hele 80- tallet. I disse åree strømmet publikum til de lokale hallee, og ma opplevde tilskuertall som dages hådball ikke er i ærhete av. Mage av spillere som var på bae i disse to kampee skulle også vise seg å bli setrale i AK 28 og KIF i dee periode. De første kampe var jev og dramatisk. AKs vestre vig Haako Olse ble ulykkesfugle. Ha bommet på åpet mål på stillige og med 20 sekuder igje å spille. Haako løp tilbake i forsvar, me ble lurt av Tore B. Johaesse. Og de tidligere AK gutte ble dages KIF helt ved å fastsette sluttresultatet til i siste sekud av kampe. De este kampe ble ikke midre dramatisk. Og igje kom de to ugdomskameratee i fokus. Me dee gag var rollee byttet rudt. Med to sekuder igje å spille, på stillige til KIF, var det Haako som fitet ut Tore og laget straffe. Virkelig et takk for sist! Til de mage AK supporteres elleville jubel satte Johy Hase straffe sikkert i mål. Sesoge sluttet med at Nore rykket opp i eliteserie, mes KIF ble ummer to og AK28 ummer tre i divisjoe. Det ble to ye lokaloppgjør året etter, me da hadde KIF fått flere forsterkiger samtidig som AK hadde mistet hele i spillere. Disse oppgjøree edte med heholdsvis ti og tre måls seier til KIF. Samme suse i lokaloppgjør som de to i Gimlehalle høste 1975 får eppe Kristiasad oppleve igje.

15 Bilde av AK 28s damejuiorlag, som tok sølv i NM i Bak fra vestre: Trie Rosader, Ae Grethe Eikaas, Kari Stray og lagleder Bet K. Hase. I midte fra vestre: Iger Olse, Toru Kvitli, Toe Nor og Jae Slettjord. Fora fra vestre: Berit Stray, Mette Halvorse, Tove Halvorse og Haldis Nilse. Sesasjoelt sølv i Juior-NM 1976 AK28s damejuiorlag reiste til NM sluttspillet på Gjøvik i 1976 med heller små forhåpiger. Avisee skrev i si forhådsomtale at KIF hadde gode sjaser til å hevde seg i toppe. AK 28 ble levet små muligheter. At AK-jetee havet i samme pulje som e av favorittee, Nordstrad, gjorde bare utgagspuktet eda vaskeligere. Me, Bet Kold Hase og jetee has lot seg på ige måte skremme. Laget åpet turerige med e sesasjoell to måls-seier over Nordstrad. Oslolaget med flere juiorladslagspillere ble overrumplet og måtte sette si lit til at de adre motstadere i pulja kue gjøre jobbe for dem. Me, det var fåyttes, AK-jetee beviste at seiere over Nordstrad ikke var tilfeldig. Eidsberg klarte ikke å stå imot, og ok e gag kue AK28 gå av bae etter e seier. Dermed var mye sudd opp ed. Nordstrad og KIF var utslått i pulje. Tilbake i semifiale stod KSH 73, Fjellhammer, Oppegård og AK 28. De røde og hvite trakk Fjellhammer i semifiale, og skulle ok e gag møte et atatt sterkere lag. Me, dette AK-laget hadde e guts og lagåd som heller ikke Fjellhammer kue klare å stå i mot. Seiere lød til slutt på Sødages fiale mot KSH 73 viste at jetee var gode, me ikke gode ok til å bli orgesmestere. Totelaget trakk det legste strået og vat til slutt AK 28s lag hadde ige av som var kjet utefor kretse før mesterskapet. De gode prestasjoee førte til at Iger Merete Olse og Toe Nor spilte seg i i juiorladslagsammeheg. Iger Merete er ok et av de største taletee på dameside i Vest- Agders historie. Hu spilte seere for Stabækk i eliteserie, og fikk med seg e del ladskamper i aldersbestemte klasser. I dette mesterskapet var Iger tre år ygre e sie med og motspillere. Me, allikevel måtte motstadere ty til frimerke for å stoppe hee. Et lag som ige hadde reget med blat de beste, hadde gått til fiale i NM for J 18.Det er faktisk ige sørladslag som har klart å gjeta dee bedrifte på de 27 åree som er gått side de gag. Bet Kold Hase var treer for mage gode lag i klubbe. Og det var ok litt overraskede, også for ha, at det var ettopp disse jetee som i 1976 skulle komme til å levere klubbes beste prestasjo i et orgesmesterskap gjeom tidede. 15

16 16 Bet Kold Hase med ett av lagee ha var lagleder for. Bet står bak, helt til vestre. Fra Bet til Rocky Helge "Rocky" Bjorvad har aldri vært type som "cruiser i aoymt midt i hovedfeltet". Om Helge har vært ivolvert i et prosjekt, eller bare vært til stede, så har ha som regel blitt lagt merke til og satt spor etter seg. Slik var det også i 1970 da Helge som 13 årig debuterte for AK 28s smågutte B-lag i AK tureriga. Kampe ga e overraskede 3 2 seier over Bækkelaget. På AK-beke satt ku to persoer: Bet Kold Hase og debutate Helge Bjorvad. Helge hadde bare vært på et par treiger og tydeligvis ute å impoere Bet. For selv om ha var eeste ibytter så kom ha aldri på bae. Me Helge ga allikevel alt for laget. Iført ei litt slitt AK drakt, fargerikt paebåd, lagt hår og tigerfargede badebukser kjøpt på Esso, var ha i høyeste grad med på å sette sitt preg på kampe. Overetusiastisk fra ibytterplass viste ha v-teget og ropte yeaah, yehaa, peace, peace, blues, blues, blues og hoppet opp og ed hver gag laget has scoret eller gjorde gode prestasjoer. Helge var helt klart e kotrast til de adre persoe på beke. Bet Kold Hase stod som regel rolig og kotrollert med armee i kors, iført dressbukse, jakke og sorte sko. Bet var i e femte-årsperiode treer og lagleder for mage gode årgager i AK 28, og var i dee periode ivolvert i det meste i klubbe. Me, selv om AK 28 produserte gode lag og spillere på løpede båd, så vil det ok være e stor overdrivelse å si at klubbe bar preg av å være strukturert og velorgaisert. De gag i 1970 hadde vel ige trodd at det var dee uge villmae i "putt e tiger på take-badebukser" som etter Bet- periode i AK 28 skulle plalegge og lede klubbes juioravdelig frem til et høyt orgaisasjosmessig ivå. Helge har aldri vært et stort talet med ball. Me ha har et kjempetalet år det gjelder å skape lag. Helge skaper etusiasme og vi-følelse og er alltid i frot og viser vei. Bjorvads første verk i klubbe var å stifte og lede AK 28 supporterklubb. De var meget oppegåede og slagkraftig helt til Helge reiste i militæret. Tilbake i bye etter edt militærtjeeste ble Helge oppma for herre A-laget. Ha var ikke god ok til e plass på laget, me alle øsket å ha ham i miljøet. Ige trodde at ha skulle klare å arbeide seg til e plass på 2 divisjoslaget, bortsett fra Rocky selv. Ha jobbet bevisst og målrettet i flere år og klarte til slutt å tilege seg e fast plass på A-laget. På disse åree lærte Helge mye fra forskjellige treere og medspillere. De ambisiøse gutte satte disse kuskapee i system samme med ege taker og ideer, og prøvde dem ut i praksis ved å starte som treer for aldersbestemte lag, og suksesse uteble ikke. Ha fikk frem et par årgager som er av de beste juiorlagee i AKs historie. De jobbe som har hatt størst betydig for klubbe som helhet er utvilsomt de orgaisasjosmodelle og de takee bak måte å drive e juioravdelig på som ha brakte til virkelighet i sie år som juiorforma. Nå har ha tatt med seg sitt oraisasjostalet og AK hjerte og flyttet til Evje og er derfor ikke like ivolvert i klubbe leger. Helge Bjorvad er mae som satte stadarde. Ha videreførte arbeidet til Bet på si måte, gjeom systematikk og hard jobbig. Dages gode juiorarbeid i AK 28 følger i gruprisippee samme spor som de Helge platet og gikk opp for år side. Så husk dette: Hvis du ser e litt gal ug hådballspiller i sorte og gule badebukser full av eergi og etusiasme som kaskje viser v-teg, hopper opp og ed, roper, skyggebokser eller foretar seg uvalige og merkelige tig, så ta dee persoe på alvor. Vedkommede har store eergimegder som ka komme hudrevis av adre meesker til gode på et seere tidspukt. -Det vet vi i AK 28 alt om, vi har emlig sett det før. Helge Rocky Bjorvad satte stadarde for AK 28s orgaisasjosmodell.

17 Sørladets mestscorede hådballspiller Ute forkleielse for oe adre hådballspillere i hele ladsdele: Ige har scoret mer mål e Johy Hase fra Sodefjed i Radesud. Hører du oe eve etteravet Kold Hase ja, da forbider du ettopp det med hådball ete i AK-28 eller KIF. For pappa Bet var i mage år "Mr. AK- 28" himself mes bror av Bet, Viggo, i oe år var treer i KIF og Radesud IL.. Og Johys merittliste er godt lesestoff. Ha kastet si første ball i 1965 da var ha keeper på rødtrøyees pikelag! På småguttelaget kom ha med to år seere. AK-28 hadde gode lag på de tida. Laget i årsklasse tapte ku è eeste kamp i Norge fra de var lilleputt til de ble juiorspillere. I 1974 ble laget uoffisielle Norgesmestere i 18- årsklasse, og Johy var e av frotfiguree. Johy debuterte på A- laget i 1973, og spilte faktisk sie siste kamper på A- laget i Til tross for at ha egetlig ga seg med A- lags hådball i Et meget spesielt og flott 30- årsjubileum i e sesog Johy Hase hvor klubbe ka feire 75- årsdag. Johy har opplevd fire opprykk til og tre edrykk fra est øverste divisjo med AK-28. Ha spilte også eliteseriehådball for KIF i 1982 etter ti måeder gikk ha litt lei. Ikke rart kaskje å plassere ladsdeles mestscorede lagskytter og hådballspiller på vige, var i følge mage hådballkjeere ikke det lureste trekket fra KIF. At ha bare fikk spille de siste fem miuttee i flere kamper, hjalp heller ikke på spilleglede. E erfarig rikere, sjølsagt og i AK-28 jublet ma for å ha vestrebacke på plass igje. Det skjedde midt i sesoge, og i de ti resterede kampee AK-28 hadde igje det året, scoret ha like godt 124 mål. I è av kampee blåste ha i 18 scoriger! Me det blir bare for blåbær å rege år ma videre ka lese at ha scoret utrolige 187 mål på 18 kamper, e større prestasjo i og med så mage kamper og ikke mist, så mage ipåslite frimerker. Syv- åtte gager var ha toppscorer ete i est eller de tredje øverste divisjoe. Statistikk fra Hådballforbudet for fem år side viste at Johy er Johy Hase, AK 28s storscorer gjeom 30 år. Her viser ha spest i beia og krutt i arme i e seriekamp mot Falk i e av de fem mestscorede spillere gjeom alle tider i Norge. i løpet av de 30 åree som seior spiller for AK 28 rudt i mage av ladets idrettshaller har ha heller aldri gått av bae ute ettkjeig. Og ha spiller eå. På B-laget. Etter forrige helg stod det i kamprapporte i Fædreladsvee: Johy Hase kampes toppscorer med 10 blemmer! Johy kommer fra e blomsterfamilie. Om det har blomstret for ham som spiller, har det også blomstret som leder og treer. Samme med Per Reidar Aabel styrer ha juioravdelige i moderklubbe, samt at ha sitter i styret. Ha har vært treer kotiuerlig fra 1976 til Johy ble æresmedlem i Ha ble tret av si far i sie første hådballår. De gag herjet også mamma Britta Jese på klubbes damelag. Hu var klart e av de beste spillere i hele ladsdele. Og treerjobbe har gått i arv. Sjøl har Johy tidligere tret sie to døtre Eva og Vibeke. De ygste dattere, Mari, vokter i dag målet for AK 28s piker 11-lag. - Ærlig talt, Johy. Hvor mage mål har du på samvittighete i seiorsammeheg? - Har`ke peilig. Me tar jeg er råsjas så må det vel være rudt 5000, tror jeg, sier Johy, før ha raser av gårde. Det er klart for y kamp med B-laget, og jeg ka love dere è tig; Les Fædreladsvee hver tirsdag. Da ser du på "Hådballrude", og fier garatert et av høyt på scorigslista, 47 år gamle Johy Hase. 17

18 Årlig AK-tur 18 Robi Haugsgjerd med pokal i Tusse Cup i Stavager, april AK 28 s juioravdelig reiser på tur med alle de ygste lagee sie e gag hver vår. De tre siste åree har vi vært i heholdsvis Aalborg, Tøsberg og Stavager. Det vi kaskje aller helst hadde øsket var e y tur til Tusse Cup i Stavager. Dessverre kolliderer dette arragemetet i år med vår ege turerig, og vi må derfor se oss om etter adre alterativer. Hvor reise går kommede vår er ikke avgjort eda, me sjasee er store for at det ka bli e Damarkstur. I våres turerig i Stavager leverte AK 28 meget gode sportslige resultater. Alle lagee med utak av J 15 spilte seg frem til fialeplass. De ygste lagee, som ikke ka gå til fialespill, vat også stort sett sie kamper. AK 28 var de klubbe som gjorde det best i turerige. For oss som er ledere var det spesielt gøy å oppleve de stemige og etusiasme som hele de godt og vel 100 persoers store troppe la for dage. Det er ikke å ta for hardt i å si at de røde AK-horde domierte både på bae og tribue. AKs gutter og jeter heiet på hveradre, godt hjulpet av ivrige foreldre, og klubbfølelse fikk seg et skikkelig løft. Det gir e fatastisk god følelse å komme hjem etter e slik tur hvor så mage har opplevd så mye moro i samme. Og til dere som hevder at dages ugdom er håpløs. De ugdomme vi har i AK 28 er utelukkede positiv og eksemplarisk. AK 28s ledelse er utrolig stolte over disse jetee og guttee, både på og utefor bae. Treigstider AK 28 øsker å kytte til seg flere hådballspillere i alle aldre. Hos oss vil spillere oppleve seriøs klubbdrift, vokse og dyktige treere, og ikke mist e kjempegøy idrett i et sut miljø. Uder her fier du kotaktpersoer og telefo, rig og ta kotakt! Jeter 8 9 tirs. kl Ae M Skjeggedal Jeter 10 tirs kl Hilde Søgaard Jeter 11 tirs kl og os kl Trie Rosader Jeter 12 os. kl og fre Per Chr. Michaelse Jeter 13 ma. kl og tors kl Ae G Mjålad Jeter 15 I ma kl og fre kl Steiar Østese Jeter 15 II ma kl og fre kl Kut Stormyr Dame ma kl , os kl og tors kl Kai Corriga Gutter 8-9 os kl Joy Vildale Gutter 10 os kl Johaes Tofte Gutter 12 tirs kl og tors kl Moica Svateso Gutter 13 tirs kl og tors. kl Lars Tråholt Gutter 15 ma kl , os kl og fre kl Ø. Haugsgjerd og T. Thorkildse Gutter 17 ma kl.19.00, os kl og tors kl Ole T Kristese Herre ma kl Odd Fiae AK 28s styre: Forma Kut Stormyr Styremedlem Ole T Kristese Asv. Juioravdelig Johy Hase Asv. Juioravd. Per R Aabel Asv. Seioravd. Odd Fiae Jubileumsbrosjyre er utarbeidet hos: Sørladsreklame, Madal Vi distribuerer for AK 28:

19 origo ENGINEERING Sparebake Pluss Kristiasad Telefo

20 GRATULERER med 75 års jubileumet! AK 28 - er AK 28s hovedsposor - fordi klubbe har ugdom, positiv utviklig og su idrettsglede i fokus. er deltaker i er deltaker i

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Utgave 1 2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike DEVIL ON MY BACK om lidenskap, musikalitet og karma Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL

Fire fine fyrer FOTO: INGE WAHL Fire fine fyrer Båtsfjord har virket som en magnet på mang en sjel det siste året. Møt herrene Rune Johansen, Tor-Martin Larsen, Runar Bye Paulsen og Terje Sejrup som alle er flyttet til fiskeværet. FOTO:

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang 2010 Stor suksess og medaljer til Freidig ANN NSER Det blir tre Fjellseterlørdager denne vinteren også; fortrinnsvis med noe bedre

Detaljer

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny:

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: GRATIS AVIS 3 2013 UTGAVE 13 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: Pusset opp formen ned 30 kilo

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer