Justervesenet på Lillestrøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Justervesenet på Lillestrøm"

Transkript

1 Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår ,6 m Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet på Lillestrøm Rapport Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016 bygg Universell Utforming AS

2 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Prosjekt: Tema: Kontaktpersoner: Statsbygg Universell Utforming AS Rammeavtale universell utforming Vurdering av universell utforming ved Justervesenet på Lillestrøm Statsbygg sentralt: Åse Danbolt Mobil: , e-post: Eiendomsforvalter: Mobil: , e-post: Driftsansvarlig: Jan Morten Åndheim Mobil: e-post: Dato befaring: og Dato rapport: Dato møte gjennomgang: Dato wordrapport ferdigstilt: KOMPLEKS NR./NAVN: KOMPLEKSTYPE: 3543 / Justervesenet på Lillestrøm Arbeidsbygg og publikumsbygg ADRESSE: Fetveien 99 POSTNR./POSTSTED: 2007 / Kjeller GJENNOMFØRT OMBYGGING: (PLANLAGTE) UTBEDRINGER: Foto første side: Universell Utforming AS side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Kontroll av registrerte avvik Innledning Tiltak som foreslås utbedret Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik Oversikt over totale kostnader side 3

4 1 Sammendrag Bakgrunnen for notatet er en gjennomgang av tidligere registreringer foretatt av Opticonsult AS i Universell utforming AS har hatt i oppgave å vurdere tiltak i 2013 for de bygg som skal forbedre tilgjengelighet i Statsbygg har som mål å oppfylle sin del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, der Norge skal være universelt utformet i Det innebærer oppgradering av eksisterende bygningsmasse, så langt det er hensiktsmessig. Notatet beskriver nødvendige tiltak som må gjennomføres for å bedre tilgjengeligheten i bygget. Notatet er bestilt av Statsbygg og oppsummerer gjennomgang av universell utforming ved Justervesenet på Lillestrøm. Notatet viser, i likhet med tiltaksrapport i BFA, de tiltak som er utført, forslag til nye tiltak og anbefalte dispensasjoner. Dersom en ønsker å gjennomgå flere detaljer rundt avvik i forhold til dagens tekniske forskrift, er dette å finne i automatisk rapport uoppfylte krav i Bygg for alle. Det er vedtatt at det skal etableres ett nytt tilbygg etter forespørsel fra myndighetene, men det er uvisst når bygget er forventet ferdigstilt. Satsningsåret er som følge av dette blitt utsatt til Punktene som er medtatt i denne rapporten bør derfor vurderes på ny når godkjente planer foreligger. Tegninger på det nye tilbygget bør kvalitetssikres på forhånd, slik at man sikrer at bygget blir universelt utformet iht lovpålagte krav, norsk standard og statsbygg sine interne retningslinjer. Avvikene som er registret i rapporten omhandler hovedsakelig avvik på dører (for; stor åpningskraft, liten fri bredde, høye terskler), plassering av betjeningsutstyr og utforming av trapp (manglende markering og håndlister). 2 Kontroll av registrerte avvik 2.1 Innledning Opticonsult AS har utarbeidet en Word rapport i Siden er opplysningene blitt overført til Statsbygg sitt kartleggingssystem Bygg for alle. Universell Utforming AS har gjort en befaring av bygningsmassen for å kunne vurdere tiltak. Det er kun foretatt registering av enkelte laboratorium i bygget, pga tidsbegrensinger i prosjektet. Etter vår vurdering må alle laboratoriene være universelt utformet da unntaksregelen i 12-7 punkt 5 ikke kan benyttes i dette tilfelle, da det er ulike funksjoner i hvert enkelt laboratorium. Sidetrappene internt i bygget er heller ikke kontrollert, men disse bør også være universelt utformet iht I tillegg er det ikke medtatt at det er for svak luminanskontrast på dørene mot omliggende vegger i enkelte av ene, da dørene etter vår vurdering vil være synlig pga nærliggende glassfelt med gardiner bak som skiller døren og omliggende vegger fra hverandre. Vurderingen ligger inne I Bygg for alle som gir en oppsummering av tiltaket i sin helhet. Notatet viser anbefalte tiltak i forhold til ny teknisk forskrift, samt en oversikt over anbefalte dispensasjoner. Foto er ikke lagt ved i dette notatet, da dette ligger i Bygg for alle. side 4

5 2.2 Tiltak som foreslås utbedret ID Type tiltak Beskrivelse av tiltaket og utbedringstiltak Kostnadsestimat HC-parkering Det mangler HC-parkering Merk og skilt en HC-parkeringsplass nær hovedinngang. Mål b x l minst 4,5 x 6,0 meter. Det er opplyst at det er lite behov for HCparkering ut i fra dagens bruk, samt at det er svært begrenset med parkeringsplasser der fra før. En ekstra HC-parkering anses derfor ikke å være nødvendig, men bør tilrettelegges ved evt. senere behov Hovedtrapp Det er ulik utforming av hovedtrapp fra første til tredje etasje. Det er kun to trinn fra resepsjonen i første etasje og videre til hovedtrapp. Følgende avvik er registret: Trapp med to trinn mangler håndlist og trappeneser. - Trapp fra andre til tredje etasje mangler trappeneser. - Hele trappen mangler oppmerksomhetsfelt og farefelt. - Det mangler håndlist i riktige høyder, da det kun er montert håndlist fra første til tredje etasje i en høyde på 970 mm. Håndlist er i tillegg ikke riktig utformet og har ikke avrundet avslutning på enkelte steder. - Det mangler taktil etasjeangivelse under håndlistene. - Belysning kunne ikke kontrolleres pga dagslys, men det er usikkert om det er god nok belysning i trappen. Monter farefelt og oppmerksomhetsfelt, samt trappeneser der dette mangler. Montere håndlist i den første trappen (to trinn). I de andre etasjene kan eksisterende håndlister aksepteres, da bygget hovedsakelig er ett arbeidsbygg. Monter taktil etasjeangivelse under håndlistene. Kontroller belysningen og skift ut belysning ved behov HCWC i 1 etasje 1. etasje mangler HCWC. Etablere nytt HC-toalett i det nye tilbygget med tilfredsstillende størrelse, utstyr/utstyrsplassering Balkong utenfor kantine og kontraster/belysning. Balkong utenfor kantine er ikke tilgjengelig for funksjonshemmede (bl.a. tung skyvedør som mangler glassmarkør og for høy terskel). Skift ut døren slik at den tilfredsstiller krav i og evt. i (glassdør) Dør til 396 Kantine Dør har ikke tilstrekkelig fri bredde (700 mm). Sidefeltet er ikke åpningsbart for side 5

6 30764 Dørterskel til 160 Justersal Dørterskel til 355 konferanserom Dørterskel til Dørterskel til 372 Korridor Dørterskel til 371 Korridor Dørterskel til 301 Korridor Dørterskel i 258 og Dørterskel i retning HCWC 2.etg Dørterskel til 370 HCWC Dørterskel til 249 HCWC Dørterskel til 395 Møterom Møblering i fri sideplass ved dør til 160 Justersal rullestolbrukere, da høyden på åpningsmekanismen er for høy (1420 mm). Døren står åpne, men kan fort skli igjen (svak støtte). Dørterskel er for høy (37 mm) og er ikke avfaset. Døren mangler glassmarkører i riktig høyde (765 mm). Det er lik markering på dør og sidefelt. I tillegg har døren for svak luminanskontrast mot omliggende vegger. Skift ut døren slik at den tilfredsstiller krav i og evt. i (glassdør). Dørterskel er for høy (80 mm) og er ikke avfaset. Dørterskel er for høy (28 mm) og er ikke avfaset. Dørterskel er for høy (28 mm). Dørterskel er for høy (28 mm). Dørterskel er for høy (28 mm). Dørterskel er for høy (28 mm). Dørterskel er for høy (35 mm). Avviket gjelder alle dørene i en (3 stk.). Dørterskel er for høy (28 mm) Dørterskel er for høy (28 mm). Dørterskel er for høy (35 mm) Dørterskel er for høy (35 mm) pga nivåforskjell mellom gulv i og møterom. Tilpasses Ved låskant på dørens hengselside er det plassert en pall med vekter rett utenfor døren som hindrer fri sideplass ved dør. Besørg at fri sideplass ivaretas og at det ikke plasseres løse gjenstander i nærheten av døren som hindrer dette. Leietakers ansvar side 6

7 30781 Kontrollpanel i heis Betjeningsknappene i heis er plassert for høyt (1245 mm) og er vanskelig å betjene for svaksynte, da det mangler taktil skrift og punktskrift. I tillegg mangler det akustisk etasjeangivelse i heisen. Skift ut betjeningspanelet iht krav i TEK Speil i heis Det er ikke montert speil i heisen Betjeningsutstyr i bibliotek Kontrast på fastmontert utstyr på HCWC Supplerende varslingsanlegg på HCWC Monter speil i heisen. Betjeningsutstyr (telefon og PC) er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere da høyden under pulten er for lav (584 mm). Skift ut bordet slik at det blir mulig å betjene utstyret for rullestolbrukere (min høyde under pult må være 670 mm). Leietakers ansvar. Fastmontert utstyr mangler tilstrekkelig kontrast til både gulv og vegg. Avviket gjelder for begge HCWC. Sørg for at tilstrekkelig kontrast oppnås. HCWC har ikke visuell brannalarm. Avvikt gjelder for begge HCWC. Monter supplerende varslingsanlegg som både er visuell eller taktil. Eksempelvis varsling til mobiltelefon. Abonnement tilkommer og legges til leietaker Ringeklokke Ringeklokke er for høyt plassert (1245 mm) og har ikke tilstrekkelig luminanskontrast mot bakgrunnen. Flytt ringeklokke til korrekt posisjon, slik at den blir godt synlig, utenfor slagradius og minimum 0,5 m fra innvendig Manuell dør til 202 Dør er tung å åpne (52 N) Manuell dør til 226 Generelt for alle manuelle dører i bygget: De fleste av dørene står på magnet, og åpnes/lukkes kun når bygget åpnes/stenges. Det bør derfor vurderes om det er nødvendig å montere elektromekanisk åpne-/lukkesystem på disse dørene pga kost-/nytte effekten. Hvis åpne- /lukkesystemer ikke monteres, bør det innarbeides i drift- og rutineinstruksene hvordan åpning/lukking av dører skal håndteres slik at alle får tilgang til de ulike rommene. Punktet gjelder ikke dører inn til laboratorium hvor det er montert på dørpumper pga overtrykk i rommet. Dør er tung å åpne (70 N). side 7

8 30763 Manuell dør til 150 truckgate Manuell dør i 120 Korridor Manuell dør til 118 Truckgate Manuelle dører i sluse, i retning 121 Laboratorium Manuell dør til 160 Justersal Manuell dør til Manuell dør til Manuell dør til 372 Dør er tung å åpne (40 N). Dører er tunge å åpne (40 N). Gjelder begge dørene i en. Dør er tung å åpne (55 N). Dører er tung å åpne (70 N og 95 N). Tiltaket gjelder begge dørene i slusen. Dør er tung å åpne (60 N). Dør er tung å åpne (90 N). I tillegg er bredden foran/bak dør for smal (1300 mm). Dør er tung å åpne (90 N). I tillegg er bredden foran/bak dør for smal (1413 mm). Dør er tung å åpne (80 N). side 8

9 30838 Manuell dør til Manuell dør til Manuell dør til 396 kantine Manuell dør i 258 og Manuell dør i retning HCWC (2.etg.) Døråpner til hovedinngangsdør, utside Kortleser og bryter for dørlås til dør 160 Justersal Kortleser i retning Kortleser til 372 Dør er tung å åpne (80 N). Dør er tung å åpne (80 N). Dør er tung å åpne (55 N). hjørne Dører er tunge å åpne (100 N). Avviket gjelder tre dører i. Dør er tung å åpne (100 N). Døråpner er plassert for høyt (1240 mm) og er ikke godt synlig. Flytt døråpner til korrekt posisjon, slik at den blir godt synlig, utenfor slagradius og minimum 0,5 m fra innvendig Kortleser og bryter for dørlås er for høyt plassert (1208 mm og 1275 mm). Flytt kortleser og bryter for dørlås til korrekt høyde. Døren mot 209 åpnes automatisk, men kortleser er plassert for høyt på vegg (1235 mm). Flytt kortleser til korrekt høyde Kortleser er for høyt plassert (1360 mm). side 9

10 30772 Kortleser til 118 Truckgate Lysbryter og stikkontakt i 212 Laboratorium Lysbryter og stikkontakt i 355 konferanserom Stikkontakt i 121 laboratorium Stikkontakt i 160 Justersal Stikkontakt i 396 kantine Belysning i Belysning i retning HCWC, 2. etg Belysning i 121 Laboratorium Belysning i 160 Justersal Flytt kortleser til korrekt posisjon, utenfor slagradius og minimum 0,5 m fra innvendig Kortleser er plassert for høyt på vegg (1228 mm). Flytt kortleser til korrekt posisjon, utenfor slagradius og minimum 0,5 m fra innvendig Lysbrytere er for høyt plassert (1210 mm) og for nærme skapet (80 mm). Stikkontakt er for høyt plassert (1392 mm). Flytt lysbrytere og stikkontakt til korrekt høyde. Lysbryter er for høyt plassert (1135 mm) og er plassert for nærme innvendig hjørne (330 mm). Stikkontakter er for høyt plassert (670 mm). Flytt lysbryter og stikkontakt til korrekt høyde. Stikkontakt er for høyt plassert (1375 mm). Flytt stikkontakt til korrekt høyde. Stikkontakt er for høyt plassert (1420 mm). Flytt stikkontakt til korrekt høyde. Stikkontakt er for lavt plassert (435 mm). Flytt stikkontakt til korrekt høyde. Lysstyrken er mindre enn 150 lux (50 lux), da enkelte av armaturene ikke fungerte. Oppgradere lysanlegg slik at lysstyrke på minst 150 lux oppnås. Lysstyrken er mindre enn 150 lux (100 lux). Oppgradere lysanlegg slik at lysstyrke på minst 150 lux oppnås. Lysstyrken er mindre enn 500 lux (190 lux). Oppgradere lysanlegg slik at lysstyrke på minst 500 lux oppnås. Lysstyrken er mindre enn 500 lux (330 lux). Oppgradere lysanlegg slik at lysstyrke på minst 500 lux oppnås Belysning på HCWC Lysstyrken er mindre enn 300 lux i rom 370 (70 lux ved vask). Lysstyrken er mindre enn 300 lux ved vask i rom 249 (65 lux). Oppgradere lysanlegg slik at lysstyrke på minst 300 lux oppnås Skranke Skranken er for høy (1100 mm). Skranke må bygges om eller skiftes ut, slik at den tilfredsstiller høydekravet Lyd- og taleoverføringsutstyr Det er ikke installert lyd- og taleoverføringsutstyr i bygget. Sørg for at god taleoverføring ivaretas ved skranke og i møterom. Etter opplysninger som er gitt av driftsansvarlig skal bygget ombygges og det skal etableres nye møterom. Taleoverføringsutstyr som ikke er lett avlytt bart bør installeres her side 10

11 Fastmontert utstyr bekostes av Statsbygg og mobilt utstyr av leietaker Skilt og merking Bygning mangler tilfredsstillende skiltsystem, da 0 mange av skiltene har for liten bokstavhøyde og feil plassering. Komplett nytt skiltsystem i publikumsdel med tydelig tekst, gode kontraster og taktile markeringer. Øvrig skilting tilrettelegges ved fremtidig behov. Leietakers ansvar Akustikk i kantine Det er registrert at det er dårlige lydforhold i 00 kantinen. Det vises til akustikk-rapport nr. 321/2013. Utbedre lydforholdene i kantinen ved hjelp av nye himlingsplater jf. akustikk-rapport. Totalt side 11

12 2.3 Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik ID Type tiltak Beskrivelse av tiltaket og dispensasjonsgrunn Kostnadsestimat Dimensjon på heis Heisen har for liten dybde (1975 mm). Etter vår vurdering vil det bli uforholdsmessige kostnader ved etablering av ny heis i korrekt størrelse. Det bør vurderes om det er nødvendig med ny heis i tilbygget Dimensjon i 121 sluse Korridorbredde på 348 gangbro Fri sideplass ved toalett på HCWC Dybden i slusen er for liten (1400 mm). Det er ikke behov for å snu i slusen, samt at det er mulig å snu før og etter slusen. Tiltaket må sees i sammenheng med evt. nye døråpnere til/fra slusen. Gangbro har for liten bredde (1310 mm). Summen av passasjebredden før og etter gangbroen er over 2300 mm og tilfredsstiller krav i NS Det er ikke tilstrekkelig fri sideplass ved venstre side av toalettet i begge HCWC (770 mm i rom 370 og 830 mm i rom 249). Tiltaket må sees i sammenheng med evt. etablering av nytt HC-toalett i første etasje. Hvis toalettet etableres i nærheten av heis kan avviket aksepteres Speil på HCWC Speil har ikke tilstrekkelig dimensjoner (underkant = mm, overkant = 1920). Avviket gjelder for begge HCWC. Det er mulig å se seg selv i speilet både for sittende og stående Døråpner til hovedinngangsdør, innside Dørterskel til 361 kontor Dørterskel til 270 kontor Dørterskel til 252 kontor Bevegelsesareal i 212 laboratorium Manøvreringsplass i 332 kontor Døråpner er for høyt plassert (1130 mm). Det står en blomsterkrukke rett innenfor døren som hindrer fri sideplass ved dør. Døråpneren er innenfor rekkevidden til en rullestolbruker jf. NS Besørg at løse gjenstander ikke plasseres slik at de hinder fri sideplass ved dør. Dørterskel er for høy (28 mm). Antar at dette gjelder samtlige kontorer i samme fløy. Tilrettelegges ved behov. Dørterskel er for høy (32 mm). Antar at dette gjelder samtlige kontorer i samme fløy. Tilrettelegges ved behov. Dørterskel er for høy (32 mm). Antar at dette gjelder samtlige kontorer i samme fløy. Tilrettelegges ved behov. Bevegelsessonen mellom benk og kontorpult er for smal (880 mm). Tilrettelegges ved behov. Leietakers ansvar. For liten fri sideplass ved låskant på dørens hengselside pga bord som står plassert rett innenfor døren. I tillegg er bredde bak dør for side 12

13 liten (1300 mm) pga møblement. Det er registrert at dette gjelder flere kontorer i bygget. Tilrettelegges ved behov. Leietakers ansvar Reoler i bibliotek Det er for liten passasjebredde mellom reoler og bord med stoler (1330 mm) slik at det ikke er mulig å snu foran reolene. Reolene er for høye (2195 mm). Tilrettelegges ved behov. Leietakers ansvar Lysbryter og stikkontakt på 361 kontor Lysbryter og stikkontakt på 270 kontor Lysbryter og stikkontakt på 252 kontor Stikkontakt på 332 kontor Stikkontakt på 395 møterom Støy fra tekniske installasjoner Panel for ventilasjonsanlegg på 332 kontor Lysbryter er for høyt plassert (1130 mm) og for nærme innvendig hjørne (354 mm). Stikkontakt er for lavt plassert (700 mm). Høyden er innenfor rekkevidden for en rullestolbruker (dvs. mellom 400 mm 1200 mm) jf. NS Tilrettelegges ved behov. Lysbryter er for lavt plassert (740 mm) og stikkontakt er for lavt plassert (700 mm). Plasseringen er innenfor rekkevidden for en rullestolbruker jf. NS Tilrettelegges ved behov. Lysbryter er for lavt plassert (735 mm) og stikkontakter er for lavt plassert (720 mm). Plasseringen er innenfor rekkevidden for en rullestolbruker jf. NS Tilrettelegges ved behov. Stikkontakt er for lavt plassert (700 mm). Plasseringen er innenfor rekkehøyden for en rullestolbruker jf. NS Tilrettelegges ved behov. Stikkontakt der for lavt plassert (600 mm). Plasseringen er innenfor rekkevidden for en rullestolbruker jf. NS Tilrettelegges ved behov. Det er registrert støy fra enkelte laboratorium og kontorer. Det antas at avviket forekommer flere steder i bygget. Tilrettelegges ved behov. Bryter for ventilasjonsanlegg på kontoret er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere (1700 mm). Antar at dette gjelder samtlige ventilasjonspaneler på kontorer. Tilrettelegges ved behov Totalt side 13

14 2.4 Oversikt over totale kostnader Totalkostnad før dispensasjon Sum utførte tiltak (BFA tall) 0 Sum dispensasjoner (BFA tall) Sum leietakers ansvar (BFA tall) Grunnlag for budsjett, eks mva side 14

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14569 BTA: Sum anbefalte 368 m 2 tiltak: 375000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A med tilbygg C Statped-Nord, Tromsø,

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 12.03.2015 Kompleksnr. 3500 Byggenr. 10899 BTA: Sum anbefalte 3 598 m 2 tiltak: Satsningsår 2016 Kompleksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG Byggnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 578 Byggenr. 14017 Sum anbefalte tiltak: 347 300 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Statens vegvesen kontorsted Ålesund Byggnavn: Ålesund Trafikkstasjon Statens vegvesen kontorsted

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14570 BTA: Sum anbefalte 430 m 2 tiltak: 725000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 16.06.2015 Kompleksnr. 455 Byggenr. 13930 BTA: Sum anbefalte 10 146 m 2 tiltak: 1 056 500 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Byggnavn: SAMISK VITENSKAPSSENTER KAUTOK. - ADM.BYGG SAMISK VITENSKAPSBYGG

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming 2012 bygg Hovedbygg Internatet 3UV Montenegro Stabburet Universell utforming AS Januar 2012 Notat Side 2 Oppdragsgiver:

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Rapportdato: 18.04.2013 Kompleksnr. 538 Byggenr. 1480 BTA: 2167,5 Sum anbefalte tiltak 270 000 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Byggnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn -

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Høgskolen i Ålesund (HIALS)

Høgskolen i Ålesund (HIALS) Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr. 11194 Sum anbefalte tiltak: 3.322.400 Satsningsår 2013 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Hovedbygningen Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr.

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

BTA: 5975. Høgskolen i Ålesund. Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Fagskolen (tidl. betegnelse: Fogedegården) 2014 bygg

BTA: 5975. Høgskolen i Ålesund. Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Fagskolen (tidl. betegnelse: Fogedegården) 2014 bygg Rapportdato: 24.01.2013 Kompleksnr. 574 Byggenr. 1581 BTA: 5975 Sum anbefalte tiltak: 1 098 000 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Fagskolen (Tidligere byggnavn: Fogdegården)

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Kristiansand, 31. august 2010 Generelt I utgangspunktet skal eksisterende

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming

Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming Bjørgvin fengsel gjennomføring av universell utforming Side 1 Bjørgvin fengsel Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming 10.11.2011 NB! Omarbeidet rapport Bjørgvin fengsel gjennomføring

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Gjøvik, 21. september 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Universell utforming en utfordring?

Universell utforming en utfordring? Universell utforming en utfordring? Et inkluderende samfunn et inkluderende bygg? Eksempler fra praksis. Hvilke krav stiller markedet? Må det nye virkemidler til? Trine Presterud Universell utforming AS

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer