Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg"

Transkript

1 Rapportdato: Kompleksnr Byggenr BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Foto: Universell Utforming AS. VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Eiendomsnr: 13720, VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Rapport fra registrering universell utforming 1

2 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Prosjekt: Tema: Kontaktpersoner: Dato befaring: Dato rapport: Dato møte gjennomgang: Dato wordrapport ferdigstilt: Statsbygg Universell Utforming AS Rammeavtale universell utforming Vurdering av universell utforming ved Veterinær grensekontroll ved Oslo Lufthavn. Statsbygg hovedkontor: Åse Danbolt Mobil: , e-post: Forvalter: Leif-Harald Walle Mobil: e-post: lewa.statsbygg.no Driftsleder: Tore Hovland Mobil: (+47) , e-post: Universell utforming AS: Wenche Lindberg Mobil: , e-post: KOMPLEKS NR./NAVN: KOMPLEKSTYPE: ADRESSE: POSTNR. /POSTSTED: VETERERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON VED OSLO LUFTHAVN Arbeidsbygning, grensekontrollstasjon Fridtjof Nansens vei, Oslo Lufthavn. Gardermoen 2060 Gardermoen GJENNOMFØRT OMBYGGING: (PLANLAGTE) UTBEDRINGER: Bygget er planlagt ferdigstilt med tanke på universell utforming innen universell utforming i Foto: Universell Utforming AS. Eiendomsnr: 13720, VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Rapport fra registrering universell utforming 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Kontroll av registrerte avvik Innledning Tiltak som foreslås utbedret Statsbyggs ansvar Tiltak som foreslås utbedret Leietakers ansvar Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik Oversikt over estimerte kostnader Eiendomsnr: 13720, VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Rapport fra registrering universell utforming 3

4 1 Sammendrag Bakgrunnen for notatet er en gjennomgang av tidligere registreringer foretatt av Opticonsult i Universell Utforming AS har hatt i oppgave å vurdere tiltak i 2013 for de bygg som skal forbedre tilgjengelighet i Statsbygg har som mål å oppfylle sin del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, der Norge skal være universelt utformet i Det innebærer oppgradering av eksisterende bygningsmasse, så langt det er hensiktsmessig. Notatet beskriver nødvendige tiltak som må gjennomføres for å bedre tilgjengeligheten ved byggverket. Notatet er bestilt av Statsbygg og oppsummerer gjennomgang av universell utforming ved Veterinær Grensekontroll ved Oslo Lufthavn. Notatet viser, i likhet med tiltaksrapport i BFA, de tiltak som er utført, forslag til nye tiltak og anbefalte dispensasjoner. Dersom en ønsker å gjennomgå flere detaljer rundt avvik i forhold til dagens tekniske forskrift, er dette å finne i automatisk rapport uoppfylte krav i Bygg for alle. Det er i rapporten definert hva som er leietaker sitt ansvar i kapittel 2.3. Veterinær Grensekontroll ved Oslo Lufthavn består til størst del av «rød sone» der de som arbeider er avhengig av å være funksjonsfriske. Deler av bygning som skal være tilgjengelige for publikum er inngang, resepsjon, møterom, gjestegarderobe og HCWC. Registrering av universell utforming er ikke foretatt på «rød sone» med unntak av prøvetakingsrom. Avvikene dreier seg hovedsakelig om: - Belysning - Bevegelsesareal bak/ foran dører og frie sideplasser - HCWC, bevegelsesareal og plassering av utstyr - Høyde på dørterskler - Betjeningshøyde på paneler Dispensasjon foreslås bl.a. på bygningsareal avsatt kun for de som arbeider i bygning, som kontor, garderobe og dusjer. 2 Kontroll av registrerte avvik 2.1 Innledning Universell Utforming AS har gjort en befaring av bygningsmassen for å kunne vurdere tiltak. Vurderingen ligger inne i Bygg for alle som gir en oppsummering av tiltaket i sin helhet. Notatet viser anbefalte tiltak i forhold til ny teknisk forskrift, samt en oversikt over anbefalte dispensasjoner. Foto er ikke lagt ved i dette notatet, da dette ligger i Bygg for alle. Eiendomsnr: 13720, VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Rapport fra registrering universell utforming 4

5 2.2 Tiltak som foreslås utbedret Statsbyggs ansvar ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av utbedringstiltak Totalestimat Manuell dørhovedinngangsdør og indre dør i vindfang Inngang - oppmerksomhetsfelt/ avskrapingsrist HCWC bevegelsesareal, plassering av toalett HCWC betjeningshøyde mindre utstyr 1. Åpningskraft hovedinngangsdør er for høy (75N). Åpningskraft indre dør i vindfang er for høy (45N). Avskrapingsrist lengde i gangretningen er for lite (0,8 m). Maskbredde/lengde er for stor (30 mm). Bevegelsesareal, bredde (målt fra forkant servant til vegg) i HCWC er for lite (1,101 m). Det er ikke tilstrekkelig fri plass til snusirkel i rom. Plass til høyre for toalett er for lite (0,78 m) og plass til venstre for toalett er for lite (0,632 m). Passasjebredde mellom forkant toalett og vask er for lite (0,872 m). Avstand forkant toalett og bakvegg er for lite (0,777 m), sammenliknet med veileder til TEK. HCWC har ikke korrekt utstyrsplassering. Papirholder ved servant er plassert for nær innvendig hjørne, avstand (271 mm). Såpeholder er plassert for nær innvendig hjørne (199 mm). Knagge er plassert for høyt (1,795 m) over gulv, avstand fra innvendig hjørne er for lite (0,466 m). Dører utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøvreringsknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørenes slagradius, 0,9-1,1 m over gulv og minimum 0,5 m fra innvendig hjørne. Etabler avskrapingsrist med korrekt størrelse på maskbredde/lengde, (10/20 mm). Dersom det er hunder som skal bruke inngangen så bør maskbredde/lengde ikke være større enn 10/20 mm. Etablere nytt HCWC med tilfredsstillende størrelse, utstyrsplassering slik at krav til HCWC ivaretas. Monter utstyr på korrekte posisjoner. 0,8 1,1 m over gulv og minst 0,5 m ut fra innvendig hjørne

6 33195 HCWC kontraster Dørterskel-til hovedinngangsdør i retning vindfang Betjeningshøydestikkontakt i spise/møterom Belysning - Dusjherre, 5.18 og dame Belysning - WC herre 5.19 og dame Belysning- sluse 5.20 i retning herregarderobe og i retning damegarderobe. 1. Det er ikke synbare fargekontraster mellom håndvask og bakgrunn eller mellom toalett og bakgrunn. Dørterskel i stål har en høyde på 25 mm og er ikke avfaset. Stikkontakt er plassert for lavt (130 mm) over gulv og for nær innvendig hjørne, (20 mm). Belysningsstyrke er mindre enn 300 lux (170 lux). Målt under armatur. Belysningsstyrke er mindre enn 300 lux (120 lux). Målt ved servant. Belysningsstyrke er mindre enn 300 lux (100 lux). Målt under armatur. Synliggjør toalett i forhold til vegg og vegg bak håndvask i forhold til håndvask slik at krav til fargekontraster ivaretas Dørterskel skal om mulig tilpasses med kile Plassere stikkontakter/ kanal på korrekt posisjon mellom 0,8-1,1 m over gulv og minst 0,5 m fra innvendig hjørne. Oppgrader belysningsanlegg slik at lysstyrke på minst 300 lux oppnås i dusj. Oppgrader belysningsanlegg slik at lysstyrke på minst 300 lux oppnås i WC. Oppgradere belysningsanlegg slik at lysstyrke på minst 300 lux oppnås i sluse

7 2.3 Tiltak som foreslås utbedret Leietakers ansvar ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av utbedringstiltak Totalestimat Adgangskontroll til hovedinngangsdør Atkomstvei til betjeningspanelhovedinngang Ringeklokke/ interntelefon til inngangsdør Glassmarkeringhovedinngangsdør Glassmarkeringindre dør i vindfang Gjestegarderobe - innredning Skilt- til inngangsparti 1. Adgangskontroll for døråpner, (kortleser for å åpne låst dør) foran inngangsdør er plassert for høyt (1,457 mm) over dekke. Adgangskontroll for døråpner bak inngangsdør er plasser for høyt (1,166 mm) over gulv med avstand 292 mm fra innvendig hjørne. Kantstein i atkomstvei begrenser atkomst fram til betjeningspanel ved hovedinngangsdør. Ringeklokke er plassert for høyt (1,288 m). Interntelefon er plassert for høyt (1,230 m). Glassdør er ikke merket. Det kan være fare for sammenstøt. Glassdør er ikke merket. Det kan være fare for sammenstøt. Oppheng i garderobe er plassert for høyt (1,749 m). Det er ikke etablert sittemulighet i garderobe. Det er to skilt til inngangsdør. Skilt til veterinær grensekontrollstasjon er ikke godt synlig. Fargekontrast mellom tekst og bakgrunn er for liten. Plassere adgangskontroller på korrekte posisjoner: Høyde maks 1,1 m. NB: Dersom det velges beskyttelsesdeksel til kortleser, må dette være gjennomsiktig for å kunne lese knappene i denne høyden. Leietaker sitt ansvar. Bygg ut område foran og helt fram til betjeningspanel med belegningsstein. Leietaker sitt ansvar. Plassere ringeklokke og interntelefon på korrekte høyder slik at de blir tilgjengelige. Leietaker sitt ansvar. Glassdør skal merkes i to høyder, 0,9 og 1,5 m over gulv i hele glassdørens bredde. Det skal benyttes ulik markering på glassdører og glassvegger. Leietaker sitt ansvar. Glassdør skal merkes i to høyder, 0,9 og 1,5 m over gulv i hele glassdørens bredde. Det skal benyttes ulik markering på glassdører og glassvegger. Leietaker sitt ansvar. Monter knagger for klesoppheng i høyde på maks 1,1 m. Etabler sittemuligheter i garderobe. Leietaker sitt ansvar. Etabler skilt til inngangsparti slik at krav til skilt ivaretas. Krav til skilting er luminanskontrast minimum 0,8. Leietaker sitt ansvar

8 33191 Skilt- til dør HCWC Skilt- til gjestegarderobe 1. Skilt til HCWC er ikke godt synlig. Fargekontrast mellom tekst og bakgrunn er for liten. Kun skiltet med tekst. Skilt til gjestegarderobe er ikke godt synlig. Fargekontrast mellom tekst og bakgrunn er for liten. Etabler skilt til HCWC slik at krav til skilt ivaretas. Forutsetter at bevegelsesareal i HCWC ivaretas, om det skal skiltes med HC-symbol på dør. Krav til skilting er luminanskontrast minimum 0,8. Leietaker sitt ansvar. Etabler skilt til gjestegarderobe slik at krav til skilt ivaretas. Krav til skilting er luminanskontrast minimum 0,8. Leietaker sitt ansvar Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Dispensasjonsgrunn Kostnadsestimat Ferdigbehandlet Belysning - HCWC Belysning - resepsjon Belysningkommunikasjonsvei 5.02 i retning kontor Betjeningshøydelysbryter i WC 5.19 og 5.22, (herre og dame WC) Betjeningshøydelysbryter i sluse 5.20 og Belysningsstyrke er mindre enn 300 lux (260 lux). Målt ved servant. Belysningsstyrke er mindre enn 300 lux (230 lux). Målt under armatur. Det er risiko for blending på grunn av motlys fra vindu i kommunikasjonsvei 5.02 i retning kontor Lysbrytere i WC er ikke plassert på korrekte posisjoner. Avstand fra innvendig hjørne (0,392 m). Lysbrytere i sluser er ikke plassert på korrekte posisjoner. Avstand fra innvendig hjørne (50 mm). Arbeidsbygning med få besøkende. Arbeidstilrettelegging ved Belysning i resepsjon må sees i sammenheng med arbeidsplassens behov. Tilrettelegges ved Vindu er i glassbyggestein. Det er opplyst at vindu ikke har medført til blending. WC brukes kun av personal. Tilrettelegges ved

9 33227 Betjeningshøydelysbryter til kontor Betjeningshøydelysbryter/stikkontakter i prøvetakingsrom Bevegelsesareal, sideplass foran dør til spise/ møterom Bevegelsesareal - sluse til herregarderobe 5.20 og damegarderobe Bevegelsesareal bak dør til dusj herre, 5.18 og dame, Bevegelsesareal bak dører til herregarderobe 5.13 og damegarderobe Bevegelsesareal foran dører til sluse 5.20 og Felles lysbryter til kontorer (plassert i resepsjon 5.01) er plassert for høyt (1,514 m) over gulv. Lysbrytere i rom er plassert for høyt (1,248 m) over gulv og stikkontakter er plassert for høyt (1,253 m) over gulv. Fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside er for liten (50 mm) på grunn av fast inventar (kjøkken). Bevegelsesareal i sluser er ikke tilstrekkelig. Bredde (0,992 m) og dybde (1,385 m). Det er ikke tilstrekkelig frie sideplasser på dørenes karmsider (230 mm). Det er ikke tilstrekkelig frie sideplasser på dørenes karmsider (100 mm). Det er ikke tilstrekkelig frie sideplasser ved låskant på dørenes hengselssider (150 mm). Det er kun ansatte som bruker møte/spiserommet. Dør står alltid åpen. Dusj brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Garderobe brukes kun av personal. Dør brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Bevegelsesareal- dusj Det er ikke tilstrekkelig frie plasser til herre 5.18 og dame snusirkel i dusjnisjer. Bevegelsesareal, bredde (1,029 m) og dybde (1,164 m). Dusj brukes kun av personal. Tilrettelegges ved

10 33309 Bevegelsesarealgarderobe herre 5.13 og dame Bredde dører- til WC herre, 5.19 og dame Bredde dører- til garderobe herre 5.13 og dame Bredde dører-til dusjer 5.18 og Bredde dør-til kontor Bredde dør-til prøvetakingsrom Bredde dører-til sluser 5.20 og 5.21 i retning garderober Dusjer herre 5.18 og dame kontraster 1. Passasjebredde innganger er for smal, lysåpning (0,606 m). Det er ikke tilstrekkelig frie plasser til snusirkel i rom. Passasjebredder på grunn av fastmonterte benker å skap er 1,072 m. Dører har bredder mindre enn 10M. Lysåpning er 0,573 m. Dører har bredder mindre enn 10M. Lysåpning er 0,672 m. Dører har bredder mindre enn 10M. Lysåpning er 0,606 m. Dør har bredde mindre enn 10M. Lysåpning er 0,772 m. Dør har bredde mindre enn 10M. Lysåpning er 0,796 m. Dører har bredder mindre enn 10M. Lysåpning er 0,669 m. Det er ikke synbare fargekontraster mellom gulv og vegg i dusjer. Garderobe brukes kun av personal. Garderober brukes kun av personal. Dusj brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Dusj brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Dusjer herre 5.18 og Det er ikke korrekt utstyrsplassering i dame utstyr 1. dusjnisjer. Armatur, betjeningshøyde

11 33183 Dørterskel-til indre dør i vindfang i retning resepsjon Dørterskel-til kontor Dørterskel-til prøvetakingsrom Dørterskel-til sluse Garderober herre 5.13 og dame innredning Garderober herre 5.13 og dame kontraster WC herre 5.19 og dame kontraster HCWC speil 1. er for høy (1,130 m). Armatur i dusj= vrider, er ikke tilgjengelig. Dørterskel i stål har en høyde på 20 mm og er ikke avfaset. Dørterskel i tre har en høyde på 25 mm og er ikke avfaset. Dørterskel i stål har en høyde på 50 mm og er ikke avfaset. Dørterskel i stål har en høyde på 50 mm og er ikke avfaset. Garderober har ikke plasser avsatt for rullestolbrukere. Høyde på oppheng er for høy (1,842 m). Bunn i skap er for lav (0,323 m). Det er ikke synbare fargekontraster mellom gulv og vegg i garderober. Alt i hvitt. Det er ikke synbare fargekontraster mellom gulv og vegg, mellom toalett og vegg eller mellom håndvask og vegg. Underkant speil er plassert for høyt (1,021 m) over gulv og overkant speil er plassert for lavt (1,723 m) over gulv. Dusj brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Det er kun en arbeidsbygning med få besøkende. De som arbeider i bygning er avhengig av å være funksjonsfriske. Arbeidstilrettelegging ved Garderobe brukes kun av personal. Garderobe brukes kun av personal. WC brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Det er kun en arbeidsbygning med få besøkende. De som arbeider i bygning er avhengig av å være funksjonsfriske. HCWC brukes mest av personal. Tilrettelegges ved ev. behov

12 33285 WC herre 5.19 og dame speil Korridorbreddekommunikasjonsvei 5.02 i retning kontor Manuelle dører- til WC herre 5.19 og dame Manuelle dører-til garderober herre 5.13 og dame Manuell dør-til prøvetakingsrom Manuell dør-til sluse Manuelle dører-til sluser 5.20 i retning herregarderobe og 5.21 i retning damegarderobe Manøvreringsknapper til kortleser- dør til sluse Overkant speil er plassert for lavt (1,785 m) over gulv og underkant speil er plassert for høyt (1,079 m) over gulv. Korridor i retning kontor 5.11 har for liten bredde (1,4 m). Åpningskrafter er for høye (55N). Åpningskrafter er for høye (55N). Åpningskraft er for høy (65N). Åpningskraft er for høy (65N). Åpningskrafter er for høye (65N). WC brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Det er kun en arbeidsbygning med lite persontrafikk. De som arbeider i bygningen er avhengig av å være funksjonsfriske. WC brukes kun av personal. Tilrettelegges ved Garderobe brukes kun av personal. Manøvreringsknapper til døråpner/kortleser foran dør er plassert for høyt (1,518 m) over gulv. Manøvreringsknapper til døråpner/kortleser bak dør er plassert

13 33279 Skilt til dører- WC herre 5.19 og dame Skilt til dører- sluse 5.20 i retning herregarderobe og 5.21 i retning damegarderobe Skilt- til dør spise/møterom for høyt (1,504 m). Avstand fra innvendig hjørne er for lite (0,279 m). Skilt til WC er ikke godt synlige. Det er ikke tilstrekkelig fargekontraster mellom tekst og bakgrunn. Skilt er ikke godt synlige. Det er ikke tilstrekkelig fargekontraster mellom tekst og bakgrunn. Skilt til møterom 5.03 er ikke godt synlig. Fargekontrast mellom tekst og bakgrunn er for liten. WC brukes kun av personal. Tilrettelegges ved evt. behov. Dør brukes kun av personal. Tilrettelegges ved evt. behov. Det er kun ansatte som bruker møterom. Tilrettelegges ved evt. behov

14 3 Oversikt over estimerte kostnader Totalkostnad før dispensasjon Sum dispensasjoner (BFA tall) Sum leietakers ansvar (BFA tall) Grunnlag for budsjett, eks mva Eiendomsnr: 13720, VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON. Rapport fra registrering universell utforming 14

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14569 BTA: Sum anbefalte 368 m 2 tiltak: 375000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A med tilbygg C Statped-Nord, Tromsø,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14570 BTA: Sum anbefalte 430 m 2 tiltak: 725000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 12.03.2015 Kompleksnr. 3500 Byggenr. 10899 BTA: Sum anbefalte 3 598 m 2 tiltak: Satsningsår 2016 Kompleksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG Byggnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 578 Byggenr. 14017 Sum anbefalte tiltak: 347 300 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Statens vegvesen kontorsted Ålesund Byggnavn: Ålesund Trafikkstasjon Statens vegvesen kontorsted

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Rapportdato: 18.04.2013 Kompleksnr. 538 Byggenr. 1480 BTA: 2167,5 Sum anbefalte tiltak 270 000 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Byggnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn -

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming 2012 bygg Hovedbygg Internatet 3UV Montenegro Stabburet Universell utforming AS Januar 2012 Notat Side 2 Oppdragsgiver:

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 16.06.2015 Kompleksnr. 455 Byggenr. 13930 BTA: Sum anbefalte 10 146 m 2 tiltak: 1 056 500 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Byggnavn: SAMISK VITENSKAPSSENTER KAUTOK. - ADM.BYGG SAMISK VITENSKAPSBYGG

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Høgskolen i Ålesund (HIALS)

Høgskolen i Ålesund (HIALS) Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr. 11194 Sum anbefalte tiltak: 3.322.400 Satsningsår 2013 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Hovedbygningen Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

BTA: 5975. Høgskolen i Ålesund. Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Fagskolen (tidl. betegnelse: Fogedegården) 2014 bygg

BTA: 5975. Høgskolen i Ålesund. Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Fagskolen (tidl. betegnelse: Fogedegården) 2014 bygg Rapportdato: 24.01.2013 Kompleksnr. 574 Byggenr. 1581 BTA: 5975 Sum anbefalte tiltak: 1 098 000 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Fagskolen (Tidligere byggnavn: Fogdegården)

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Funksjonsattest for bolig

Funksjonsattest for bolig Funksjonsattest for bolig Befaringsrapport Rapportdata Bestiller: Utført av: Befaringsdato: Tilstede befaring: Eiendomsopplysninger Adresse: Huseier: Om rapporten Formål Funksjonsattesten har til hensikt

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Universell utforming publikumsbygg

Universell utforming publikumsbygg Byutvikling Universell utforming publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.10.2009 Innhold 00:01 01.10.2009 Forord 00:02 01.10.2009 Generelt 00:03 01.10.2009 Veiledning

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Kurs i omgivelseskontroll

Kurs i omgivelseskontroll Kurs i omgivelseskontroll Dørautomatikk, branndører og lovverk 25.10.2017 Alf Inge Solbakken, Fredrik Norheim og Geir Johansen Agenda 9.00-9.15 Introduksjon, Presentasjon, Registrering 9.15 9.45 10.15

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Kristiansand, 31. august 2010 Generelt I utgangspunktet skal eksisterende

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Veiledning til kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 12

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.06.2016 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Erfaringer med kartlegging av Universell utforming i Statsbygg Kirsten Lindberg 2006 28. September Utgangspunktet for Universell Utforming er myndighetenes overordnede

Detaljer