STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , Faks.: E-post: XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 1 av 9

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING 1.1 Generelt om bygget KOMPLEKSNR./NAVN: XXXX STORD BYGNINGSNR./NAVN: XXXXXX STORD FOLKEBIBLIOTEK ADRESSE: POSTNR./POSTSTED: 5411 STORD 1.2 Gjenomgang med forvalter/driftsansvarlig KONTAKTPERSON: PLANLAGT OMBYGGING: UTFØRTE UTBEDRINGER: TELESLYNGER: BRANNALARM: BRUKERGRUPPER: ANSATTE: Bjørnar Withbro Planer om ombygging i kommuneplanene, ikke finansiert enda. Ingen. Ingen. Ikke utstyret med optisk varsling Det er brukere av bygget i dag som er bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Ingen funksjonshemmede blant de ansatte. 1.3 Gjennomføring av registreringen REGISTRERINGSDATO: TILSTEDE OPTICONSULT AS: FRANK HIDE XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 2 av 9

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING 1.4 Generelt om registreringen Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført for å kartlegge dette byggets tilstand i forhold til krav til brukbarhet for alle og for å identifisere behov for utbedringer for å bedre brukbarheten. Generelle krav innen universell utforming (UU) og krav i Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (VTF) er lagt til grunn. Kravene innen universell utforming går noe lengre enn eksisterende krav i VTF ved at det legges større vekt på likestilling i bruk og til ikke-diskriminerende løsninger. Gjennomføring Undersøkelsene er gjennomført på følgende måte: Utforming av de enkelte elementer i en VEI fra INNGANG til utvalgte MÅLPUNKTER er kartlagt og registrert. Bredder, stigninger, lysforhold, høyder, terskler osv er kontrollert og registrert. Samtidig med kartlegging av utforming er tiltak for å bedre brukbarheten for alle vurdert, og disse inngår i en tiltaksliste. Tiltaksliste Det er vurdert behov for tiltak for å bringe utformingen opp på et nivå som vil tilfredsstille gjeldende VTF for nybygging. Dette betyr ikke at det er formelt krav om dette, men standarden i VTF brukes som en referanse for vurderinger. Det er videre identifisert tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming der hvor VTF ikke dekker disse kravene fullt ut. Det er heller ikke krav til dette, men behovene skal identifiseres. Bruk av rapporten I rapportene skal nødvendige tiltak for å bringe bygningene opp på den nevnte standard beskrives uavhengig av mulige nytte/kostnad ved tiltakene. Noen tiltak vil derfor virke overdimensjonert. Rapportene gir et grunnlag for prioritering av tiltak. Vurdering av tiltak vil bli gjort for hvert enkelt bygg som registreres. Rapporten forutsettes å bli brukt som grunnlag ved eventuelle utbedrings- og ombyggingstiltak i bygget uavhengig av bakgrunnen for at disse iverksettes. Det er et mål å få gjennomført flest mulig av tiltakene som ledd i andre utbedringsarbeider, da dette vil være mest kostnadseffektivt. XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 3 av 9

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING 2 Beskrivelse av forbindelseslinjer og målpunkter i bygget 2.1 Utvalg av målpunkter For angivelse av registreringsomfang henvises til vedlagte tegning(er) med markerte stier. Stier er markert med grønt og målpunkter med oransje. Det er valgt et sett målpunkter som totalt sett gir et godt bilde av forholdene i hele bygningen. 2.2 Planer om bruksendring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om bruksendring i bygningen eller deler av denne. 2.3 Planer om utbedring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om utbedringer som vedrører fremkommelighet/tilgjengelighet ved denne bygningen. 2.4 Bygget har følgende målpunkter Parkering Ekspedisjon Bibliotek Toaletter/bad Grupperom Kontor Personalrom Lokasjon for valgavlukke 2.5 Inngangsparti Biblioteket ligger inne på kulturhuset i Stord. Lokalisert i 2. etasje. Hovedinngangen til kulturhuset har to brede og terskelfrie skyvedører. Dørene har store glassfelt og mangler kontrastmarkeringer. De skiller seg videre svakt ut fra veggen. Dørene har en passasjebredde på 201cm. Dette er over kravet i VTF til passasjebredde på dører i forbindelseslinjene på 10M. Kontrastmerking anbefales i høyden 1,5-2,0m og helst i tillegg 0,85-1,0m over gulv. Dørene mangler kontrastmarkeringer i begge høyder. Adkomst til biblioteket via to tofløyede dører. Dørene står på magnet i åpningstiden, men er også utstyrt med automatikk. Det er bare den ene fløyen i begge dørene som er i bruk. Dette er 10M dører med passasjebredder på 102cm og terskelhøyder registret til 1,3-1,6cm. Dørene tilfredstiller kravene i VTF til 10M dører for dører i forbindelseslinjene. Døren oppfyller også anbefalinger om maks 2cm terskelhøyde. 2.6 Interne forbindelseslinjer Det interne forbindelseslinjene går via selve biblioteklokalet. Det er registrert en korridor i biblioteket. Dette er korridor ved kontorer. Denne har en generell bredde registrert til 122cm. Denne korridoren tilfredstiller ikke krav til UU på min 150cm passasjebredde..videre er det registrert en korridorbredde ned til 51cm inne på biblioteket grunnet løst inventar. VTF krever en korridorbredde på min 90cm. Biblioteket er lokalisert i 2. etasje. Det finnes heis i bygget, men denne var ute av drift ved registreringstidspunktet. Det ble derfor registrert trapp opp til 2. etasje. Trappen er lokalisert like XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 4 av 9

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING etter inngangspartiet. Den har taktile markeringer foran første og siste trinn, denne markeringer gir også kontrast. Men det mangler markeringer i de resterende trinnene. Det er handlister på hver side av trappen, men bare i en høyde. Denne er registrert til 88cm. VTF krever en handlist på begge sider i høyden ca 90cm og evt en til for barn i en høyde av ca 70cm. Det er varierende kvalitet på kontrast mellom gulv, vegger og dører i biblioteket. Enkelte svake kontraster mellom vegger og gulv, samt dører som skiller seg svakt ut fra vegg. På gulvet i biblioteket er det grått og brunt linoleumsbelegg som skaper god kontrast til vegger av teglstein og de hvite gipsveggene. Dørene inn til de enkelte rommen er røde og skiller seg godt ut fra veggen, untatt de som står i teglsteinsvegger. Belysning i biblioteket varierer mellom 240lux og 570lux. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler belysning på 300lux i forbindelseslinjer. Belysningen er noe svak enkelte områder. Biblioteket har skilting av enkelte rom, samt diverse avdelinger rundt om i biblioteket. Denne skiltingen har ikke taktil skrift/nummerering. Bokstavehøyden på eksisterende skilt varierer fra 5,5cm til 7cm. 2.7 Vurdering av de enkelte målpunkter Parkering Det er to parkeringsplasser merket og skiltet parkering for funksjonshemmede i tilknytning til kulturhusets parkeringsplass. Dette er ikke en parkeringsplass rom er reservert til bare brukere av biblioteket, men det blir i dette tilfelle vurdert som et tilfredstillende antall oppmerket plasser. VTF krever minimum én HC-plass, Men 5-10% av det totale antall, men minimum to reserverte plasser bør avsettes ved bygninger hvor det ventes hyppig besøk av funksjonshemmede. Krav til størrelse i VTF er på 380x500cm. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler 480x600cm som størrelse på parkeringsplassene. Registrert parkeringsplass er på 347x548cm. Dette tilfredstiller ikke kravene i VTF til størrelse på parkeringsplassen. Det er videre stort fall ned til sluk ved ene parkeringsplassen. Her anbefales det at dette området blir trukket ut ved at man først merker opp en parkeringsplass etter at sluken er passert Ekspedisjon Ekspedisjonen er plassert like etter inngangen til biblioteket. Skranken i resepsjon har justerbar høyde, fra 68cm til 118cm, og er tilpasset for rullestolbrukere, anbefaling til høyde på skranke i temaveiledningen "Bygg for alle" sier 75-90cm. Skranken er tilfredstillende. Tilgjenglig plass foran skranken dxb er henholdsvis 300x300cm, krav i VTF er på 150x150cm for å få tilstrekkelig snuplass for rullestol. Kravet er oppfylt. Registrert belysning på 610lux er tilfredstillende Bibliotek Adkomst til bibliotek som beskrevet i pkt 2.5. Biblioteket har tilstrekkelig snuareal for rullestol, men det er stedvis registrert en noe lav korridorbredde. Laveste korridorbredde er registrert til 51cm. Dette tilfredstiller ikke anbefalinger for UU på 90cm. Biblioteket har en noe varierende belysning, men registrert gjennomsnittlig belysning på 350lux. XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 5 av 9

6 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING Toaletter/bad Det er ingen HC-toalett i biblioteket, det er et HCWC i bygget, men dette ligger inne på musikkskolen sitt området og kan ikke anses som tilgjengelig for alle slik bygget er i dag. Biblioteket har sitt eget toalett, men dette er ikke tilpasset rullestolbrukere. Toalettet har størrelse registrert til 334x224cm VTF setter krav til størrelsen på HCWC, minstemål bxd er henholdsvis 220x225cm for selvstendige HCWC og 180x225 dersom det finnes 2 like toaletter med speilvendt innredning i umiddelbar nærthet av hverandre. Både temaveiledningen Bygg for alle (BE/Husbanken), Byggforsk og NHF anbefaler at rommets dybde økes fra 225 til 250cm, selv om minimumskravet i VTF fortsatt er 225cm. Eksisterende toalett har tilfredstillende størrelse for at det kan opprettes et HCWC med god fremkommelighet. Toalettet har en terskelfri 10M dør med passasjebredde på 87cm. Døren krever videre en noe høy åpningskraft, registrert 50N. Døren tilfredstiler kravene til UU på passasjebredde på 10M, terskelhøyde på maks 20cm. Men ikke kravet til åpningskraft på maks 20N Grupperom Det er et grupperom i biblioteket med adkomst direkte fra biblioteket. Rommet har en terskelfri 10M dør med en passasjebredde på 85cm. Dørene krever en åpningskraft på 60N. Døren tilfredstiller anbefalinger for UU, og krav i VTF til terskelhøyde og passasjebredde, men ikke til åpningskraft. Registrert grupperom er lite og har ikke snuareal for rullestolbrukere eller tilkomst til arbeidsplasser for rullestolbrukere, dette vil ikke være mulig å oppnå uten å fjerne alt inventar. Registrert korridorbredde på 104cm. Belysningen er tilfredstillende, det er registrert belysning på 800lux Kontor Det er fire kontorer i tilknyttning til biblioteket, alle med tilnærmet 10M dører. Registert kontor har en passasjebredde på 84cm og en terskel på 1,6cm som krever en lav åpningskraft. Døren tilfredstiller alle krav i VTF og anbefalinger til UU. Kontoret har med 140x291cm fritt areal, ikke tilfredstillende snuareal for rullestol ihht til VTF på Ø150. Anbefalinger på snuareal fra Norges Handikapforbund/NHF er på Ø160cm. Kontoret har en god belysning, registrert belysning på 800lux. Kontoret har pga dagens valg av inventar ingen arbeidsplasser for rullestolbrukere Personalrom Personalrommet med tilkomst fra korridor i administrativ del av biblioteket. Personalrommet har en tilnærmet 10M dør med passasjebredde på 84cm og en terskelhøyde på 1,5cm. Rommet har med 82x155cm fritt areal, ikke tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har pga dagens plassering av inventar ingen plasser for rullestolbrukere. Rommet har en registrert belysning på 400ux. Dette er tilfredstillende i hht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 35cm Lokasjon for valgavlukke Valgautomat har ikke blitt montert i biblioteket enda, men personalet i biblioteket har bestemt området hvor automaten skal stå. Området har i dag en sittegruppe som skal fjernes når automaten skal installeres. Området har med 372x296cm fritt areal tilstrekkelig snuareal for rullestol ihht VTF på 150x150cm. Området har en registrert belysning på 410ux. Dette er XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 6 av 9

7 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING tilfredstillende i hht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 133cm. Området blir betraktet som velegnet. XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 7 av 9

8 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING 3 Konklusjon 3.1 Hovedtrekk Biblioteket har stort sett gode kvaliteter når det gjelder tilrettelegging for UU. Heis var ute av drift og ikke mulig å registrere. Det er uvist om denne heisen har tilfredstillende størrelse. Noen mangler vedrørende trapp til 2. etasje. Inngangsdørene til kulturhuset har automatikk og dører til selve biblioteket står på magneter i åpningstiden. Bygget har ett HC-toalett, men dette er ikke i tilknytning til biblioteket. Eksisterende toalett inne i biblioteket har tilfredstillende størrelse for å tilrettelegge for et HCWC. Det er ikke tilkomst for rullestolbrukere til kontorer eller personalrom. 3.2 Status for bevegelseshemmede Det er to reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til bygget, Disse er noe små og en sluk ved den ene plassen reduserer den effektive bredden yterligere. Dørene i inngangspartiet har ikke tilfredstillende kontrastmarkering av glassfelt. God bredde på forbindelseslinjer gir god fremkommelighet. Dagens plassering av innredning samt liten størrelse på rom medfører begrenset adkomst og bruk av rullestolbrukere i kontor, grupperom og personalom. 3.3 Status for orienteringshemmede Varierende kontraster mellom vegger/dører og gulv i bygget. Dører i inngangsparti mangler kontrastmarkering av glassfelt, og skiller seg videre dårlig ut fra vegg. Belysning er av varierende kvalitet, svak i noen deler av forbindelseslinjen til biblioteket, og noe svakt i enkelte områder inne i biblioteket. Men tilfredstillende i det andre rommene. 3.4 Status for miljøhemmede Overflater på gulv er fliser og gulvbelegg. Overflate på vegger er mur, teglstein og malte plater. Biblioteket har ventilasjonsanlegg som var under ombygging på registreringstidspunktet. Anlegget har lenge vært dårlig, det er uvist om nytt anlegg er tilfredstillende. XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 8 av 9

9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK UNIVERSELL UTFORMING 4 Samlet vurdering 4.1 Vurderte tiltak Det er heis i bygget. Denne var ute av drift på registreringstidspunktet, og kunne derfor ikke registreres. Denne heisen bør repareres slik den kan benyttes av rullestolbrukere. Det er et HCWC i bygget. Dette er lokalisert inne på musikkskolen sitt område i 2. etasje. Toalettet kan ikke regnes som tilgjengelig for kunder på biblioteket. Biblioteket har et toalett. Dette er plassert i et rom med tilfredstillende størrelse for å kunne etablere et HCWC. Her bør det etableres et fullverdig HCWC. 4.2 Anbefalinger HC- parkering i tilknytning til inngangen bør utbedres ved at dei blir bredere og flyttes vekk fra sluk. Inngangsdører til kulturhuset bør få kontrastmerking og malte karmer. Belysning i deler av biblioteket bør kompletteres. Ut over dette er det satt opp en del mindre tiltak i vedlagte tiltakstabell. 5 Tiltakstabell, oppsummering av utbedringsbehov Tiltakstabell er utført i programmet MS Excel, og følger som vedlegg. Vedlegg: 1 Tiltakstabell. 2 Komplett bildeserie (se egen katalog). 3 Tegning(er) med markerte stier (se egen katalog). XXXXXX Stord - Stord folkebibliotek - Rapport UU.doc Side 9 av 9

10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE - UNIVERSELL UTFORMING Stord - Stord folkebibliotek 5. Samlet vurdering av dagens situasjon og utbedringsbehov. Utbedringsbehov i forhold til VTF er basert på fysisk registering av bygget : Utbedringsbehov i tabell i forhold til UU er basert fysisk på registering av bygget (tilleggskostnad) : Alle kostnader er ekslusive MVA. kr kr Mangler Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning UU VTF Krav i VTF Kommentar Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder Sted Inngang Hovedinngang X Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk Kontrastmarkering av glassfelt på inngangsdør mangler Kontrastmarerking glass i både skyvedører til senteret og til selve biblioteket, striper. Høyde 1,5-2,0m 0g 0,85-1m X Orienteringsh. DSC03348 X Planløsning, størrelse og utforming Dører kulturhuset skiller seg svakt ut fra tilhørende glassvegger. Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. DSC03348 Forb. linjer Trapp X Trapp Trapper til 2. etasje har handlist bare i en høyde Montere en rekkverk i høyden 90cm og 70cm på begge sider X Alle DSC03351 X Planløsning, størrelse og utforming Trapper er uten taktile markeringer og markeringer som gir kontrast i hvert trinn Merke trappen med taktilt og med kontrast i hvert trinn X Alle Målpunkter Parkering X 10-2 Generelle krav til utearealer HC-parkering markert og skiltet, men tilfredstiller ikke krav i VTF Merke opp to nye HC-parkeringer, med størrelse min. 3,8x5m. til størrelse Anbefalt 4,8 x 6-7m. Ekspedisjon X Fast innredning Ledig plass foran skranken er på 115x300cm Flytte skranke noe frem slik at man får tilstrekkelig plass foran for rullestol skal kunne snu. (150x150cm) X Alle DSC03343 Bevegelsesh. Bibliotek X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst, korridorbredde ned til 60cm registrert Endre plassering av inventar slik at korridorbredden min er 90cm. X Bevegelsesh. HWC/Stellerom X Toaletter, garderobe etc. Det finnes ikke noe HCWC i biblioteket i dag Etablere et HCWC i det som i dag er vanlig toalett X Bevegelsesh. DSC03370 X Bevegelige bygningsdeler Dører med åpningskraft over 20N.(50N) Montere automatiske døråpnere på dør til toalett X Bevegelsesh. Grupperom X Bevegelige bygningsdeler Dører med åpningskraft over 20N.(60N) Montere automatiske døråpnere på dør til grupperom X Bevegelsesh. DSC03371 Kontor Ingen bemerkninger Personalrom X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst og tilgjenglighet. Rommet har ikke snuareal for rullestol, og korridorbredde registrert til 35cm Fjerne/endre plassering av innventar slik at rullestolbrukere kan komme til bordet, og korridorbredden min er 90cm X Bevegelsesh. Valgavlukke Ingen bemerkninger DSC03365 Generelt Skilting X Atkomst til bygning Veivisersystem ikke tilfredstillende Supplere veivisersystem skilt for rom/funskjoner med taktil skrift/nummerering i en lavere høyde enn i dag X Orienteringsh. Belysning X Belysning og utsyn Registrert belysning i forbindelseslinjer varierer mellom lux. Anbefalt belysning i bygg for alle, 300 lux Kontraster X Planløsning og størrelse Mangler kontrastmarkering av glassfelt (medtatt som eget punkt under målepunktene). Komplettering av belysning i korridorer X Orienteringsh. Ingen tiltak. Alarmanlegg X Kun lydsignal Vurdere montering av varsellamper for brannalarm X Orienteringsh. UU = Universell Utforming. VTF = Veiledning til Teknisk Forskrift. D = Drift. V = Vedlikehold. U = Utvikling.

11

12

13

14

15

16

17

18

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Gjøvik, 21. september 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Erfaringer med kartlegging av Universell utforming i Statsbygg Kirsten Lindberg 2006 28. September Utgangspunktet for Universell Utforming er myndighetenes overordnede

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2146

Ombudets uttalelse i sak 11/2146 Vår ref.: Dato: 11/2146-08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2146 I klagen hevdes det at virksomheten ikke oppfyller sin plikt til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Kristiansand, 31. august 2010 Generelt I utgangspunktet skal eksisterende

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

11/

11/ Vår ref.: Dato: 11/2144-12- 26.02.2013 Ombudets uttalelse Virksomheten hadde tre trappetrinn i inngangspartiet. Inngangspartiet var følgelig ikke universelt utformet, men ombudet fant at det ville være

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006.

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. EIDSKOG UNGDOMSKOLE Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING 16. JANUAR 2008 Skrevet av Oddvar Thorvalsen, Blindeforbundet. Gjennomgått med UU prosjektleder Wenche

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Publisert dato 09.09.2013 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

11/2162-13- 26.02.2013

11/2162-13- 26.02.2013 Vår ref.: Dato: 11/2162-13- 26.02.2013 Ombudets uttalelse Virksomhetens inngangsparti bestod av en trapp med ett til to trappetrinn. Inngangspartiet var følgelig ikke universelt utformet, men ombudet fant

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 11/2111 10.11.2012 Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer