2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut."

Transkript

1 Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen som har registrert tilstanden. Disse er: (F) = Forvalter (E) = Eier (U) = Utfører (B) = Bruker 8 - UU: parkering, gangadkomst, tilgjengelighet, inngangsparti (EGNE) 8-1 Parkering INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. 3 (F) ( ) man 04. september Ønskelig med HC-parkering til høyre på plassen. Inngang til venstre. man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Kontrast på dør. Skilt på vegg mot vei og over inngang. Automatisk skyvedør. Derfor ikke fare for sammenstøt med glassflater. Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 1 av 21

2 8-2 Gangadkomst til byggverk INNLEDENDE SPØRSMÅL. Gangadkomst er ikke relevant hvis parkering er rett ved inngangsparti. Sett 0, hopp over. Er det mer enn 5 m fra parkering, kjørbar vei eller avstigning skolebuss til inngangsparti, skal spørsmålene besvares. 1 (F) ( ) Er det tydelig hvor gangveien går over åpne plasser og torg, med merking på bakken? Er gangvei fra parkering til inngangsparti uten kanter og trinn? Har gangvei fra parkering til inngangsparti slak stigning på maksimum 1:20? Evt. stigning på 1:12 på strekninger inntil 3,0m? Bratt terreng kan ha maks stigning 1: Har gangvei fra parkering til inngangsparti et flatt hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m for hver 0,6 m høydeforskjell? Har gangvei fra parkering til inngangsparti fri bredde, uten hindre og utstikkende elementer, på minimum 1,8 m? Eller 1,4m når gangveien kortere enn 5 m? man 04. september man 04. september Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 2 av 21

3 man 04. september Har gangvei mellom parkering og inngangsparti fast dekke, så hjul og sko ikke synker ned i underlaget? Har gangvei mellom parkering og inngangsparti jevnt og sklisikkert dekke, slik at den ikke blir glatt i våt eller tørr tilstand? Har gangvei, mellom parkering og inngangsparti, en synlig og følbar avgrensning til terrenget? For eksempel avgrenset med kantstein i annen farge og struktur enn gangveien Har gangvei fra parkering til inngangsparti belysning på minimum30 lux, og er gangveien synlig i mørket? man 04. september man 04. september Lys fra lyktestolpe sperres av tre Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 3 av 21

4 8-3 Tilgjengelighet mellom bygg / ulike innganger INNLEDENDE SPØRSMÅL: Der det er ikke er nødvendig med utendørs forflytning mellom bygg eller ulike innganger i samme bygg, sett 0 og hopp over. Der det er nødvendig med utendørs forflyting for å benytte byggets funksjoner, fyll ut punktene (f.eks. SFO-skole-gymsal-svømmehall). 0 (F) ( ) 8-4 Inngangsparti Har byggverket oppstillingsplass for rullestol / barnevogn i eller nær inngangsparti? (ikke krav om skilting) Nei = 3 Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 4 av 21

5 man 04. september Parkeringsplass nærmest dør bør gjøres til oppstillingsplass for barnevogn, rullestol m.m Er inngangsparti godt synlig og lett å finne fra parkering og kjørbar vei? (ikke krav om skilting) Er belysning ved inngangsparti minimum 100 lux? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 5 av 21

6 man 04. september Har inngangspartiet / inngangsdør en annen farge eller middels kontrast til resten av bygget? Er det et avgrenset felt foran hovedinngangsdør som er synlig og følbart, f.eks. en nedfelt skraperist? (Oppmerksomhetsfelt) Er det et flatt felt på 1,5 x 1,5 m utenfor hovedinngangsdør, i tillegg til den plassen som trengs for å åpne og lukke dør? Er inngangsparti trinnfritt, evt. terskel med maksimal høyde 25 mm? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 6 av 21

7 man 04. september man 04. september Har inngangsdør fri bredde på minimum 0.9? Eller minimum 1.2 m i byggverk beregnet for mer enn 120 personer? Har inngangsdør en åpningskraft på 30 N / 3 kg, eller automatisk døråpner? 8 - UU: kommunikasjonsveier, rom, dører (EGNE) 8-5 Kommunikasjonsveier Er heis og trapp plassert nær hovedinngang? Når elementet ikke finnes, sett 0. (Avvik for manglende heis registreres under punktet om Heis.) Der det er resepsjon eller informasjonstavle. (Finnes ikke=0) Er informasjonstavle eller resepsjon plassert lett synlig ved hovedinngang? Har det høyde og utforming som ivaretar likestilt bruk? Har resepsjon belysning på minimum 300 lux, samt et regulerbart leselys på 2000 lux? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 7 av 21

8 man 04. september Har korridor fri bredde på minimum 1.5 m? Har korridor kortere enn 5 meter og uten dører, fri bredde på minimum 1,2m? Har korridorer lengre enn 30 meter minst èn møteplass med fri bredde på 1,8 m, slik at to rullestoler kan passere hverandre? Er belysning i korridorer og fellesarealer minimum 150 lux, og god nok til at skiltene er tydelig å lese, og merking er lett å se? Er det tilstrekkelig skilting og merking til sentrale funksjoner (toaletter, heis og ulike rom) til å finne frem i bygget? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 8 av 21

9 man 04. september man 04. september man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Usikkert om merking på toalett er tydelig nok Er utformingen av skilt og merking lik i hele bygget? Er skilt og merking lett å lese og forstå, med skrifttype, størrelse og ordvalg som er lett å lese, eller symboler som er lett å forstå? Har skilt og merking svært god kontrast mellom teksten /symbolet og bakgrunnen? (mørk farge/ lys farge) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Litt liten kontrast pga treskilt Er skilt og merking plassert lett synlig, i høyde 0.9m 1,6 m på vegg eller dør? (eller høyere enn 2,0m der det forventes ansamling av mennesker?) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Over 2 m, delvis ansamling på lørdag Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 9 av 21

10 430 - Er det mulig å komme helt inntil skilt og annen informasjon (plakattavle)? man 04. september Bord i veien Blir informasjon over høyttaler og varsling ved lydsignal, også gitt skriftlig? (brannalarm/ mobilvarsling) 2 (F) ( ) fre 08. september 2017 Reidar Eide Har ikkje høytaler i badeanlegget. Badevakter alltid til stede ved bassang og i mottaksrom. man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Har ikke høyttaler Er det gjort tiltak for å unngå blendende motlys i korridorer og trapperom? (lys rett i mot gangretning kan gi blending og bør unngås) Er trinn og kanter tydelig merket med en stripe i kontrastfarge ytterst på trinnet? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 10 av 21

11 man 04. september Er det trinnfri adkomst til alle deler av bygget åpent for publikum, med stigning maksimum 1:20? man 04. september man 04. september Er det i store, åpne rom tydelig merking på golvet som viser hvordan man kommer til sentrale funksjoner på tvers av rommet, som heis eller trapp? man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Ingen store, åpne rom Har store glassflater i korridor og dører, der det er fare for sammenstøt, kontrastmerking som er synlig fra begge sider, i høyde 0,9 m og 1,5 m over golvet? Er store glassfelt ved siden av døra tilsvarende markert, men i et annet mønster? (der det er fare for sammenstøt) 1 (F) ( ) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Ingen store glassflater Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 11 av 21

12 572 - Er søyler (o.l.) plassert slik at de ikke er til hinder i trapper og korridorer? 1 (F) ( ) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Ingen søyler Søyler skal være synlig i forhold til omgivelsene. Har søyler en middels kontrast til gulv og vegger, eller er søyler markert med en svært god kontrastfarge i høyde 0,9m og 1,5m? 1 (F) ( ) 8-6 Rom 8-7 Dører internt i bygget 8 - UU: toalett, garderobe, heis, trapp, rampe (EGNE) 8-8 Toalett INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det HC toalett? Krav om HC toalett i alle etasjer som har toalett. 2 (F) ( ) fre 08. september 2017 Reidar Eide HC i damegarderobe, Ikkje HC Toalett i Herregarderobe eller vestibyle/inngang Har dør til HC toalett fri bredde på minimum 0.9m? man 04. september man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Dersom døra hadde gått helt opp. Trangt pga stoler på lager Er det snusirkel på 1,5 m utenfor døra til HC toalett? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 12 av 21

13 451 - Har dør til HC toalett en middels kontrast til vegg, på begge sider av døra? Har dør til HC toalett en åpningskraft på maksimalt 30 N /3 kg? (eller automatisk døråpner) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe 4,5 kg Er terskel til HC toalett maksimalt 25mm høy og avfaset? Har HC toalett skilt eller symbol, som er lett å oppfatte og hvor tekst/ symbol har svært god kontrast mot bunnfarge? Har HC toalett bøylehåndtak på innsiden når døra slår utover? Har HC toalett synlig fargekontrast mellom golv og vegg? Har HC toalett synlig fargekontrast mellom fastmontert utstyr (vask, toalett, dispensere) og golv/vegg? man 04. september Har HC toalett montert utstyr (dispensere, håndtørker, speil) slik at det kan betjenes av både sittende og stående? Er belysning på toalett minimum 300 lux? man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe 60 Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 13 av 21

14 461 - Er det inne på HC toalett fri gulvplass til en snusirkel på 1,5 m i diameter? Snusirkel kan være under vasken når denne er plassert minimum 0,67 m over golv. man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Pga stellebenk Er det på HC toalett fri gulvplass på 0,9 m hele veien fra døra og bort til begge sider av toalettet? Eller fri sideplass på 0.9 m på kun ene siden av toalettet, når det er to HC toaletter ved siden av hverandre og disse er speilvendt? Har HC toalettet oppfellbare armlen på begge sider? man 04. september Har HC toalettet fri høyde under servanten på minimum 0,67 m? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 14 av 21

15 man 04. september man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Ikke fri Har servant på HC toalett armatur med ettgrepshendel? Der det er brytere på HC toalett: Er brytere montert i høyde mellom 0.8m og 1.1m over golvet, og stikkontakt i tillegg minimum 0,5 m fra hjørne? Er evt. bryter for automatisk døråpner i tillegg plassert slik at den kan betjenes av person i rullestol uten fare for sammenstøt når døra åpnes? 3 (F) ( ) fre 08. september 2017 Reidar Eide Mangler døratomatikk fre 08. september 2017 Reidar Eide a 8-9 Skiftegarderobe og dusjanlegg INNLEDENDE SPØRSMÅL: I bygg uten skiftegarerobe/ dusjanlegg, sett 0 og hopp over. I bygg med skiftegarderobe/ dusjanlegg kartlegges disse. (Krav til universell utforming både for publikums- og personalgarderober) 1 (F) ( ) Er det terskelfri atkomst til skiftegarderobe / dusjanlegg? (Trappe, korridor, rampe osv. registreres under sine områdene) Har skiftegarderobe /dusjanlegg skilt eller symbol, som er lett å oppfatte, og hvor tekst/symbol har svært god kontrast mot bunnfarge? man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Skilt nede Er det snusirkel på 1,5 m utenfor døra til skiftegarderobe / dusjanlegg? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 15 av 21

16 man 04. september Har dør til skiftegarderobe/ dusjanlegg fri bredde på minimum 0.9 m? Er terskel maksimalt 25mm høy og avfaset? (skiftegarderobe / dusjanlegg) 2 (F) ( ) fre 08. september 2017 Reidar Eide 30 mm men avfaset Har dør til skiftegarderobe/ dusjanlegg en middels kontrast til vegg både på utsiden og innsiden? Har dør til skiftegarderobe/dusjanlegg en åpningskraft på maksimalt 30 N / 3 kg? (eller automatisk døråpner) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe 5 kg Har skiftegarderobe /dusjanlegg: Minimum 0.5 m fri sideplass ved siden av dørhåndtaket der dørbladet åpnes mot deg? Er det minimum 0.3 m fri sideplass ved siden av dørhåndtaket der dørbladet åpnes utover/fra deg? Har skyvedør minimum 0,3 m fri sideplass der døra åpnes, på utsiden og innsiden? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 16 av 21

17 476 - Har dør til skiftegarderobe/ dusjanlegg bøylehåndtak på innsiden, når døra slår utover? Har skiftegarderobe/dusjanlegg synlig fargeforskjell mellom golv og vegg? man 04. september man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Fargeforskjell, men ikke god kontrast Har skiftegarderobe/ dusjanlegg synlig fargeforskjell mellom fastmontert utstyr (vask, dispensere) og golv/vegg? man 04. september Har skiftegarderobe / dusjanlegg montert utstyr (dispensere, håndtørker, speil) slik at det kan betjenes av både sittende og stående? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 17 av 21

18 480 - Er belysning i skiftegarderobe/ dusjanlegg minimum 300 lux? Har skiftegarderobe/ dusjanlegg fri gulvplass til en snusirkel på 1,5 m i diameter? Snusirkel kan være under vasken når denne er plassert minimum 0,67 m over golv Har servant i skiftegarderobe/ dusjanlegg fri høyde på minimum 0,67 m under servanten? Har servant, i skiftegarderobe / dusjanlegg, armatur med ettgrepshendel? Er det i dusjanlegg minst 1 dusjsone som er trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m? (for begge kjønn) Har dusjsonen minst 1 høyderegulerbart dusjhode? Har dusjsonen armatur med termostat og ettgrepshendel? man 04. september Har dusjsone montert støttehåndtak på veggen? (nei = 3) Har dusjsone montert dusjstol på veggen? (nei = 0) Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 18 av 21

19 man 04. september man 04. september Har minst 1/10 av garderobeplassene i dusjanlegg betjeningshøyde maksimum 1.1 m? (knagger, hyller, skap) Der det er brytere i skiftegarderobe/ dusjanlegg: Er brytere montert i høyde mellom 0.8m og 1.1m over golvet, og stikkontakt i tillegg minimum 0,5 m fra hjørne? Er evt. bryter for automatisk døråpner i tillegg plassert slik at den kan betjenes av person i rullestol uten fare for sammenstøt når døra åpnes? 2 (F) ( ) fre 08. september 2017 Reidar Eide Brytere i dusj ok. Ingen atomatiske døråpnere Er det HC toalett i nærhet til skiftegarderobe/ dusjanlegg? (selve HC toalettet registreres under punktet HC toalett) man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe Bare i jentegarderoben 8-10 Heis INNLEDENDE SPØRSMÅL: Byggverk for publikum med to eller flere etasjer, skal ha heis. Hvis 0 eller 3, hopp over. Er det heis, fyll ut punktene Trapp INNLEDENDE SPØRSMÅL: Trapp har to eller flere trinn. For byggverk uten trapp, velg 0 og hopp over. 1 (F) ( ) Har hovedtrapp fri bredde på minimum 1,2 m? Har trapp, som ikke er hovedtrapp, fri bredde på minimum 0,9 m? Har alle trapper fri høyde på minimum 2,1 m? Har trapp håndlist på begge sider? Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 19 av 21

20 517 - Har trapp håndlist i høyde 0,7m og 0,9 m over trappetrinn? man 04. september 2017 Carita Griff Klæboe 0,90k Har trapp håndlist med tilnærmet rundt tverrsnitt (rundstokk)? Har trapp håndlist med svært god kontrast til bakgrunnen? Har trapp håndlist som følger trappeløpet rundt repos? Har trapp håndlist som går 0,3 m utover nederste og øverste tappetrinn? Har trapp håndlist som har en avrundet avslutning? Er håndlista i trapp merket med følbar etasjeangivelse for blinde i begynnelsen av hver etasje? (i toppen eller bunnen av trappa) Er det etasjetall i alle etasjer, og kan etasjetall føles med fingrene? Har trapp lik høyde på alle trappetrinn? (anbefalt maks 0,18 m) Har rett trapp lik dybde på alle inntrinn, og minimum 0,25 m? Har trapp med sving minimum dybde 0,15 m på inntrinn? Har trapp repos ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m? Har trapp belysning på minimum 250 lux ved trappens start og slutt, og 200 lux på trinnene? Når lux ikke måles: Er trappetrinn synlig? Er alle trappetrinn markert med en stripe ytterst på trinnet, maksimum 40 mm dyp, i svært tydelig kontrast til fargen på trappa og i hele bredden på trappetrinnene? Har trapp et følbart knottefelt, ca cm foran øverste trappetrinn, som er ca 0,6 m i dybde, i hele trappas bredde, og hvor feltet har en farge som gir svært tydelig kontrast til golv og trapp? (farefelt) Har trapp et følbart rillefelt foran og inntil nederste trinn, som er ca 0,6 m dybde, i hele trappens bredde, og hvor feltet har en farge som gir svært god kontrast til golv og trinnfarge? (oppmerksomhetsfelt) Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 20 av 21

21 8-12 Rampe INNLEDENDE SPØRSMÅL: Hopp over hvis bygget ikke har rampe. Der trinnfri atkomst til alle deler av bygget er ivaretatt og evt. stigning er 1:21 eller slakere, sett 0 og hopp over. Ved nivåforskjeller uten alternativ trinnfri atkomst for likestilt bruk av byggets funksjoner, sett 3 og hopp over. For byggverk med rampe, fyll ut punktene. Rampe regnes som stigning på 1:20 eller brattere. Rampe benyttes ofte i kombinasjon med trinn eller trapp. 0 (F) ( ) Tilstandsrapport for 'Odda Folkebad' - Side 21 av 21

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer

Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer Planlegging september 2016 220.311 0 Generelt 01 Innhold Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November. Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg. Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef

IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November. Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg. Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef IK-bygg konferansen 2015 Oslo 5-6 November Kartlegging av UU ved eksisterande bygg, og bruk av IK-bygg Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef Radonkonferanse Universell utforming eksisterende bygg Agenda for dagen

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette

Detaljer

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av:

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Type anlegg: 14.06.2013 Hotel Konserthus Restaurant/Bar Teater Dato: Konferaselokale Religiøse hus Kartlagt område:

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Funksjonsattest for bolig

Funksjonsattest for bolig Funksjonsattest for bolig Befaringsrapport Rapportdata Bestiller: Utført av: Befaringsdato: Tilstede befaring: Eiendomsopplysninger Adresse: Huseier: Om rapporten Formål Funksjonsattesten har til hensikt

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket 3 Fallskader Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker. Mange av ulykkene skyldes uforsiktighet, skjødesløshet, fysiske svekkelser eller «hendelige uhell». Undersøkelser indikerer imidlertid

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Saknr. 46/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 10/3144 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 46/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 10/3144 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 10/3144 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 46/11 UNIVERSELL UTFORMING (UU) Innstilling

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10.

Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) - høringsuttalelse fra Funksjonsnedsettes Råd i Sauda Høringsfrist: 10. Direktoratet For Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 30.01.2017 Solfrid Løvbrekke Handeland 11/803-46 Høring - forslag til ny byggteknisk forskrift

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr.

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. 489 Rådet for funksjonshemmede i Båtsfjord kommune har gått gjennom høringsforslaget

Detaljer

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Ullensaker kommune 1 UNIVERSELL UTFORMING VEILEDER PUBLIKUMSBYGG Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming Veileder publikumsbygg

Detaljer