HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg"

Transkript

1 Rapportdato: Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 216-bygg Foto: Universell Utforming AS. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 1

2 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Prosjekt: Tema: Kontaktpersoner: Dato befaring: Dato rapport: Dato møte gjennomgang: Dato wordrapport ferdigstilt: Statsbygg Universell Utforming AS Rammeavtale universell utforming Vurdering av universell utforming ved HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Statsbygg hovedkontor: Åse Danbolt Mobil: (+47) , e-post: Forvalter: Silje Wormnes Skulstad Mobil: (+47) , e-post: Driftsleder: Endre Holm Mobil: (+47) , e-post: Kartlegger av bygget: Universell Utforming AS. Danielle Johansson Vikström Mobil: (+47) , e-post: KOMPLEKS NR./NAVN: 72 HØYSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. KOMPLEKSTYPE: UNDERVISNINGSBYGG ADRESSE: Gunnerus gate 1 POSTNR. /POSTSTED: 712 Trondheim GJENNOMFØRT OMBYGGING: (PLANLAGTE) UTBEDRINGER: 216 i forhold til universell utforming 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Kontroll av registrerte avvik Innledning Tiltak som foreslås utbedret Statsbyggs ansvar Tiltak som foreslås utbedret Leietakers ansvar Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik Oversikt over estimerte kostnader HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 3

4 1 Sammendrag Statsbygg har som mål å oppfylle sin del av regjeringens handlingsplan for universell utforming der Norge skal være universelt utformet i 225. Det innebærer oppgradering av eksisterende bygningsmasse så langt det er hensiktsmessig. Herværende notat beskriver nødvendige tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, Gunnerus gt. 1. Notatet er bestilt av Statsbygg. Notatet viser, i likhet med tiltaksrapport i BFA ( forslag til nye tiltak og anbefalte dispensasjoner. Dersom en ønsker å gjennomgå flere detaljer rundt avvik fra dagens tekniske forskrift (TEK 1), er de å finne i automatisk rapport uoppfylte krav i Bygg for alle. Det ble opplyst fra forvalter Silje Wormnes Skulstad og driftsleder Endre Holm på møte at den del av bygget som ikke ennå er renovert vil bli pusset opp under 216. Dette innebærer at mange av tiltakene på avvik vil bli ivaretatt naturlig i samband med oppussing. Kostnadsestimat på disse tiltakene er satt til null i rapporten. Der dette er aktuelt er det angitt i samband med tiltaket. Avvikene vi har funnet i samband med registreringsarbeidet dreier seg hovedsakelig om: Gangatkomst til inngang (på bakside), taktil og visuell merking Synlighet inngangspartier Trapper- utendørs, hovedtrapper innendørs og rømningstrapper. Fare- og oppmerksomhetsfelt, håndlister, trappeneser. Dybde heis Betjeningspanel i heis Likestilt plassering i auditorier Størrelse dusjnisj i HCWC Manglende fri sideplass ved toaletter (HCWC) Bredde og høyde dører, samt terskler og kontraster Glassmarkeringer Varlingsanlegg for døve. Skjema i kapitel 2.2, Statsbyggs ansvar og 2.3, leietakers ansvar angir tiltakene i detalj. Følgende avvik anbefales godkjent for dispensasjon: Bredde korridorer Hovedtrapper og rømning- håndlister HCWC- plassering toalett, manglende fri sideplass HCWC- plassering av mindre utstyr Kontrast dører Belysning der avvik er nær kravet Høyde betjeningspaneler der avvik er nær kravet. Skjema i kapitel 2.4 angir dispensasjonene i detalj. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 4

5 Det gjøres oppmerksom på at ytterligere dispensasjoner kan vise seg å bli nødvendige etter planlegging og vurdering av tiltakene før gjennomføring. 2 Kontroll av registrerte avvik 2.1 Innledning Opticonsult utførte registrering av bygget i 25. Bygget har gjennomgått ombygginger i 213. Universell Utforming AS foretok deretter en vurdering av tiltak i 214 ut ifra aktualitet. Notatet er gjennomgått med Statsbygg før ferdigstillelse av rapport. Foto er ikke lagt ved i rapport, da dette ligger inne i Bygg for alle. Flere foto ligger i systemet «Bygg for alle. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 5

6 2.2 Tiltak som foreslås utbedret Statsbyggs ansvar ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av utbedringstiltak Totalestimat Gangatkomst til byggverkavgrensning- til inngang (på bakside) Gunnerus gt.1 Gangatkomsten til bygget, fra parkering og atkomstvei for gående mangler visuell og taktil avgrensing. Det er lagt dekke i asfalt. Det er plassert kontainer og søppelbokser ved inngang ved befaringen, slik at det er umulig å bruke naturlige ledelinjer fram til inngang. Gangvei må synliggjøres bedre, slik at den visuelt skiller seg fra omkringliggende områder og viser tydelig mot inngangsparti. Gangvei må avgrenses på en slik måte at det er mulig å kjenne kanten med føttene eller med stokk. Bygningsmassen på området kan sees i sammenheng. Ev. lydfyr. Alternativt rydde hele partiet foran inngang slik at utforming av naturlig ledende element kan benyttes på plassen. Det er blitt opplyst at utbedring blir ivaretatt ved renovering av utomhusareal og inngangsparti Inngang (på bakside) - lett å finne- 1.et Gunnerus gt Inngang (hovedentreen) - oppmerksomhetsfelt - 2.et Inngang (hovedentreen) - lett å finne 3563 Akustikk- Kantine et Bygninger tilbaketrukket på gårdsplass. Dør i inngangsparti er ikke godt nok synlig fra avstand pga. manglende kontraster. Besøkende med bil vil benytte denne inngangen. Det mangler oppmerksomhetsfelt/ avskrapingsrist ved inngang, (hovedentreen). Inngang er ikke godt synlig fra avstand og er ikke tydelig markert i fasaden pga. manglende kontraster. Det antas å vær problem med akustikk i kantine. Det er åpent mellom kantine og deler av kjøkkenet, en del støy fra maskiner i kjøkken. Harde flatet og høyt i tak. Synliggjør inngang med overbygg, tydeliggjør dør eller lignende. Inngangsparti skal være enkelt å finne fra avstand. Det er opplyst at utbedring blir ivaretatt ved renovering av utomhusareal og inngangsparti. Det etableres taktilt oppmerksomhetsfelt foran inngang (kan være skraperist eller riller på tvers av gangretningen) med dybde minst 8 mm (iht. prosjekteringsverktøy fra DiBK) og bredde som inngangsdøren. Synliggjør inngangsparti slik at det blir godt synlig fra avstand og lett og finne. Kontakt en akustiker. Det er opplyst at utbedring blir ivaretatt naturlig ved renovering av kantine HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 6

7 35648 Trapp utendørs (ved hovedentreen) - håndlist 3565 Trapp utendørs (ved hovedentreen) - trappeneser Trapp utendørs (ved hovedentreen) - farefelt og oppmerksomhetsfelt Hovedtrapp, innvendig (sentrert i midten) - fare- og oppmerksomhetsfelt et Hovedtrapp (sentrert i midten) trappeneser et Hovedtrapp (sentrert i midten) - taktil etasjeangivelse et Hovedtrapp *2 på hver side av sentrert trapp- fare- og Det mangler håndlister ved utendørs trapp. Det mangler trappeneser på inntrinn i utendørs trapp. 4 trinn x 4 meter bredde. Trapp i skifer. Det mangler fare- og oppmerksomhetsfelt ved utendørs trapp. Trapp er ca. 4 meter bred. Trapp i skifer. Trapp mangler farefelt og oppmerksomhetsfelt. Gjelder trapp i alle etasjer fra 2-5. et. Åpen trapp. Trapp mangler markering på inntrinn. Gjelder trapp i alle etasjer fra 2-5. et. Åpen trapp. Taktil etasjeangivelse mangler i trapp. Trapper mangler farefelt og oppmerksomhetsfelt. Gjelder trapper i alle etasjer fra 1-5. et. bredde trapp ca. Det etableres håndlist på begge sider. Trapp er bred, vurdere hvorvidt det er nødvendig med håndlist montert i midten, midten på trapp er rett foran hovedinngangsdør. Preaksepterte ytelser fra TEK: Håndlister i trapp må monteres med overkant,9 m over inntrinnets forkant. Anbefaling fra TEK veileder: Håndlist bør være sammenhengende i hele trappens lengde. Håndlist bør ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med diameter ca. 45 mm. Trappeneser etableres. Fra veiledning til TEK 1: Markering på trappeforkant bør ha bredde fortrinnsvis 2-4 mm i hele trappens bredde. Det etableres farefelt i ett trinns dybde fra øverste trinn i hele trappens bredde med,6 m dybde. Det etableres oppmerksomhetsfelt inntil nederste trinn i hele trappens bredde med,6 m dybde. Farefelt (knoppefelt) monteres øverst i,6 m dybde og 1 trinndybde avstand fra øverste trinn. Oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gangretningen) monteres i dybde,6 m i hele trappens bredde og inn mot nederste trinn. Farefelt skal være igjenkjennbare som taktil varsling av fare med knoppefelt og oppmerksomhetsfelt skal ha igjenkjennbare taktile riller på tvers av gangretningen. Trappeneser med luminanskontrast,8 i forhold til trinnfarge etableres på hvert trinn i hele trinnets bredde med maksimum 4 mm dybde. Det er ikke krav til at dette skal være taktilt, men en må velge materiale slik at kravet om at «Inntrinn skal ha sklisikker overflate» (1e) ivaretas. Det etableres taktile markeringer - for eksempel knotter - som angir antall etasjer oppå håndlist slik at en kan føle angivelse med tommelfinger. Farefelt (knoppefelt) monteres øverst i,6 m dybde og 1 trinndybde avstand fra øverste trinn. Oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gangretningen) monteres i dybde,6 m i hele 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

8 oppmerksomhetsfelt- 1-5.et Hovedtrapp *2 på hver side av sentrert trapp- trappeneser- 1-5.et Hovedtrapp * 2 på hver side av sentrert trapp- taktil etasjeangivelse et Trapp (intern) (gammel del) trappeneser et Trapp (intern), (gammel del) - fareog oppmerksomhetsfeltrømning 1,6 m, to trapper i hvert etasje i 5 etasjer. Åpen trapp. Trapp mangler markering på inntrinn. Taktil etasjeangivelse mangler i trapper. Intern Trapp mangler trappeneser fra 1-5.et. Trapp er rømningsvei og brukes i tillegg internt av studenter. Trapperom er lukket der dører naturlig står åpne på magnet. Trapp (intern trapp) mangler farefelt og oppmerksomhetsfelt. Avvik gjelder etasjen 1-5. Trapp er i lukket trapperom der dørene står på magnet. trappens bredde og inn mot nederste trinn. Farefelt skal være igjenkjennbare som taktil varsling av fare med knoppefelt og oppmerksomhetsfelt skal ha igjenkjennbare taktile riller på tvers av gangretningen. Trappeneser med luminanskontrast,8 i forhold til trinnfarge etableres på hvert trinn i hele trinnets bredde med maksimum 4 mm dybde. Det er ikke krav til at dette skal være taktilt, men en må velge materiale slik at kravet om at «Inntrinn skal ha sklisikker overflate» (1e) ivaretas. Det etableres taktile markeringer - for eksempel knotter - som angir antall etasjer oppå håndlist slik at en kan føle angivelse med tommelfinger. 5.etasjer og to trapper i hver etasje. Trappeneser med luminanskontrast,8 i forhold til trinnfarge etableres på hvert trinn i hele trinnets bredde med maksimum 4 mm dybde. Løsningen som velges må ikke medføre økt fare for snubling. Farefelt (knoppefelt) etableres øverst i,6 m dybde og 1 trinndybde avstand fra øverste trinn. Oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gangretningen) etableres i dybde,6 m i hele trappens bredde og inn mot nederste trinn. Farefelt skal være igjenkjennbare som taktil varsling av fare med knoppefelt og oppmerksomhetsfelt skal ha igjenkjennbare taktile riller på tvers av gangretningen Trapp (intern), Trapp (intern) og rømningsvei har Montere håndlist der denne mangler, en side. Håndlist skal 35 (gammel del) håndlist på bare én side i en høyde. være rund med diameter 4-5 mm, og den skal være håndlist 1-5. et. sammenhengende. Det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist i lavere høyde da det er få barn i bygning Trapp rømning Det er lagt farefelt i bunnen av trapp Oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gangretningen) 21 (renovert del) - fare- (lukket trapperom). Skal være etableres i dybde,6 m i hele trappens bredde og inn mot og oppmerksomhetsfelt, gjelder trapper nederste trinn. Oppmerksomhetsfelt skal ha igjenkjennbare rømning fra 2-5 etasje. taktile riller på tvers av gangretningen. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

9 oppmerksomhetsfelt et Trapp rømning (renovert del) håndlister et Trapper (i gammel del) - fare- og oppmerksomhetsfelt 2-4.et Trapper (i gammel del) håndlister- 2-4.et Trapp for rømning har kun håndlist på en side, i en høyde. Avvik gjelder trapp fra 2-5 etasje. Trapper mellom avdelinger i gammel del mangler farefelt og oppmerksomhetsfelt. Gjelder trappen mellom 25 og 263 i 2.et, mellom 35 og 358 i 3.et og mellom 45 og 46 i 4.et. Totalt 3 trapper. Trapper mellom avdelinger i gammel del (mellom 25 og 263 i 2.et, mellom 35 og 358 i 3.et og mellom 45 og 46 i 4.et) mangler håndlister. Skal ha håndlist i høyde,9 m Heis Innvendig dybde i heis er for liten (1,923 m). Heis betjener etasje 1-5. Heisdør har for liten fri bredde (,894 m). Etasjetall angis ikke med lydsignal. Tilkallingsknapp og betjeningspanel i heis har glatt overflate, ikke taktile kanpper. Betjeningspanel i heis er plassert for høyt, panel til «gammelt bygg» (1,23 m) over gulv og panel til «renovert bygg» er plassert 1, 852 m over gulv. Tilkallingsknapp er plassert for høyt (1,26 m), målt i 1.et. Kontrast mellom skrift og bakgrunn på paneler og tilkalling er dårlig. Avvik gjelder 2 Montere håndlist der denne mangler (én side). Håndlist skal være rund med diameter 4-5 mm, og den skal være sammenhengende. Det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist i to høyder da det er få barn i bygning. Farefelt (knoppefelt) etableres øverst i,6 m dybde og 1 trinndybde avstand fra øverste trinn. Oppmerksomhetsfelt (riller på tvers av gangretningen) etableres i dybde,6 m i hele trappens bredde og inn mot nederste trinn. Farefelt skal være igjenkjennbare som taktil varsling av fare med knoppefelt og oppmerksomhetsfelt skal ha igjenkjennbare taktile riller på tvers av gangretningen. Fri bredde trapp ca. 2 m i tre trapper. Løsningen som velges skal ikke medføre økt fare for snubling. Montere håndlister der denne mangler. Håndlist skal være rund med diameter 4-5 mm, og den skal være sammenhengende. Skal ha luminanskontrast til bakgrunnen på,8. (ikke nødvendig i to høyder, da de ikke er barn i bygning). Etabler heis med korrekt størrelse, dybde minst 2,1 m. Etabler akustisk etasjeangivelse. Monter nye panel i heis og ny panel utvendig med tilkallingsknapp. Skal plasseres mellom,9 m og 1,1 m over gulv og med avstand til hjørne på minimum,4 m. Betjeningsknapper skal være taktile. Kontrollpanelene skal ha luminanskontrast på minimum,4 mot bakvegg og taktil skrift med luminanskontrast på minimum,8 til bakgrunnsfarge. Gulvbelegg byttes for å få høyere kontrast. Skift ut panel i 3 etasjer. Skal plasseres mellom,9 m og 1,1 m over gulv. Etasjevis kontrollpanel med tilkallingsknapp skal plasseres minimum,5 m fra hjørne. Kontrollpanelene skal ha luminanskontrast på minimum,4 mot bakvegg og taktil skrift med luminanskontrast på minimum,8 til bakgrunnsfarge. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

10 35722 Likestilt plassering- Auditorium et 3574 Likestilt plassering- Auditorium et Likestilt plassering- Auditorium et panel i heis og tilkalling utvendig heis i 5 etasjer. Det er ikke kontrast mellom gulv og vegg innvendig i heis. Panel med tilkallingsknapp utenfor heis er plassert for høyt (1,3 m) og for nær innvendig hjørne (ca. 1 mm). Panel er ikke godt synlige mot vegg og kontrast mellom skrift og bakgrunn på tilkallingsknapper er dårlige. Panel med tilkallingsknapp utenfor heis (inngang mot «nedsenket» del av bygning) er plassert for høyt (1,3 m) og for nær innvendig hjørne (ca. 1 mm). Panel er ikke godt synlige mot vegg og kontrast mellom skrift og bakgrunn på tilkallingsknapper er dårlige. Håndlist i heis er plassert for høyt (,95 m). Det mangler plass for likestilt deltakelse. Det er trapp i auditorium og stoler og bord er fastmontert i gulv. Utilgjengelig for personer i rullestol da de må sitte foran andre publikum. Det mangler plass for likestilt deltakelse, trapp i auditorium og fastmontert inventar som stoler / bord gjør det utilgjengelig for rullestolbrukere. Det mangler plass for likestilt deltakelse. Ca. 6 plasser i auditorium, trapper og fastmonterte stoler og bord gjør det utilgjengelig for rullestolbrukere å delta. Det er opplyst at utbedringer av heis vil bli ivaretatt ved renovering. Etablere minst 2 % plasser med likeverdig plassering slik at rullestolbrukere kan delta på lik linje som andre. Etablere minst 2 % plasser med likeverdig plassering slik at rullestolbrukere kan delta på lik linje som andre. Etablere minst 2 % plasser med likeverdig plassering, ca. 1 plass slik at rullestolbrukere kan delta på lik linje som andre. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

11 35754 Bad og toalett - Plassering toalett - størrelse dusjnisje - HCWC et Bad og toalett- Plassering toalett, størrelse dusj. - HCWC et Bad og toalett - bøyle på innsiden av dør- HCWC et 357 Bad og toalett - bøyle på innsiden av dør- HCWC et Bad og toalett - bøyle på innsiden av dør- HCWC et Bad og toalett - kontraster inventar- HCWC 2-5. et Bad og toalett - kontraster- WC dame 2, 3, 4, 5.et Fri sideplass til høyre av toalett er for liten (,8 m). Passasjebredde mellom forkant toalett og håndvask er for liten (,62 m), håndvask plassert til venstre av toalett. Avstand forkant toalett og bakvegg er iht. NS for liten (,74 m). Det er installert dusjkabinett i HCWC. Kabinett er ikke egnet rullestolbrukere. Størrelse nisje der kabinett er plassert er ikke iht. krav (dybde,87 m). Toalett i HCWC har for liten fri sideplass ved sidene (,5 til venstre og,82 m til høyre), passasjebredde er for liten ca.,6 m. Det er installert dusjkabinett i HCWC. Kabinett er ikke egnet rullestolbrukere. Størrelse nisje der kabinett er plassert er ikke iht. krav (dybde,88 m). Mål HCWC i dag er 3, x 2,4 m. Bygg om HCWC slik at krav til fri sideplass toalett og passasjebredde ivaretas, minimum,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. Det skal være fri passasjebredde på,9 m. Dusjnisje skal være minst 1,6 x 1,3 m. Det er opplyst at krav til HCWC ivaretas ved ombygning. Alternativt ses dette sammenheng med at det eventuelt er mulig å bruke HCWC i annen del av etasje (renoverte delen). Bygg om HCWC slik at krav til fri sideplass toalett og passasjebredde ivaretas, minimum,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. Det skal være fri passasjebredde på,9 m. Dusjnisje skal være minst 1,6 x 1,3 m. Det er opplyst at krav til HCWC ivaretas ved ombygning. Alternativt ses dette sammenheng med at det eventuelt er mulig å bruke HCWC i annen del av etasje (renoverte delen). Dør mangler bøylehåndtak. Bøylehåndtak etableres på innsiden. 1 Dør mangler bøylehåndtak. Bøylehåndtak etableres på innsiden. 1 Dør mangler bøylehåndtak. Bøylehåndtak etableres på innsiden. 1 Det er for liten kontrast mellom håndvask og vegg og mellom toalett og vegg bak. 4 HCWC. Det er ikke fargekontrast mellom håndvask og vegg eller mellom toalett Veggen bak håndvask og toalett skal synliggjøres bedre slik at krav på fargekontrast ivaretas. Synliggjør vegg bak håndvask og vegg bak toalett slik at kontrast oppnås. Det er opplyst at krav ivaretas ved ombygning. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 11 12

12 35757 Bad og toalett - mindre utstyr - HCWC et Bad og toalett - mindre utstyr-hcwc et Bad og toalett - speil - WC-anlegg herre 2, 3, 4 og 5.et Bad og toalett - speil- HCWC et Bad og toalett - speil- HCWC et Bad og toalett - speil- HCWC et Bad og toalett - speil- WC dame 2, 3, 4, 5.et Bad og toalett - speil- WC-anlegg et og vegg. Avvik gjelder WC i 2, 3, 4 og 5 etasje, totalt 4 WC. Papirholder er plassert for høyt (1,284 m) og for nær innvendig hjørne (,4 m). Papirholder er plassert for høyt (1,263 m) over gulv. Speil i WC- anlegg for herre i 2, 3, 4 og 5. et er plassert for høyt i underkant, generelt ca. 1,45 m over gulv. Dette er ikke en tilgjengelig plassering for korte personer. Avvik gjelder totalt 4 speil. Speilet i HCWC er plassert for lavt i overkant (1,64 m). Speilet er plassert for høyt i underkant (,975 m) og for lavt i overkant (1,795 m). Speilet er plassert for høyt i underkant (,99 m) og for lavt i overkant (1,796 m). Speilene er plassert for høyt i underkant (1,45 m) og for lavt i overkant (1,845 m). Dette er utilgjengelig for korte personer. Avvik gjelder WC i 2, 3, 4 og 5. et, totalt 4 speil. Speilet i WC er plassert for høyt i underkant (1,443 m) og for lavt i overkant (1,94 m). Plasser papirholder på korrekt høyde mellom,8 og 1,1 m over gulv, bør være plassert minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte ned papirholder slik at betjeningshøyde blir høyst 1,1 m over gulv. Monter nye speil i WC- anlegg, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speil monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nytt speil med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nytt speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nytt speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nye speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speil monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nytt speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 12

13 35758 Bad og toalett - speil- HCWC et Bad og toalett - speil- HCWC et Bredde - fra 45 til Auditorium et Bredde dør - fra 11 til forrom WC-anlegg (dame) et Bredde dør- til møterom 149A 1.et Bredde dør- Dør fra 55 til auditorium et Bredde dør- dør fra 149 til kontor 149G. 1.et Bredde dør- fra 359 til kontor et Bredde dør- fra 558 til kontor 558A. 5.et Bredde dører - til dame WC 312 og herre WC et (renovert del) Speilet er plassert for lavt i overkant (1,64 m). Speilet er plassert for lavt i overkant (1,8 m). Dør til auditorium har bredde mindre enn 1M (,84 m). Murvegger Dør har bredde mindre enn 1M (,65 m) Dør har bredde mindre enn 1M (,745 m). Dybde bak dør er for liten ca.,88 m. Det er ikke mulig for personer i rullestol at ta seg inn i møterom. Dør til auditorium har bredde mindre enn 1M (,815 m). Murvegger Dør har bredde mindre enn 1M (,8 m). Dør til kontor har bredde mindre enn 1M (,8 m). Dør har bredde mindre enn 1M (,8 m). Dører til vanlige WC har bredde mindre enn 1M (,8 m). Avvik gjelder to dører, WC dame og herre. Monter nytt speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Monter nytt speil på korrekt høyde, med underkant høyst,9 m over gulvnivå og overkanten minst 1,95 m over gulvnivå. Speilene monteres med underkanten høyst 5 mm over servantene. Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større på ny plassering mellom rom 149 og møterom 149A pga. smal korridor. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. 3 3 Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 13

14 35691 Bredde dører - WC dame 2, 3, 4, 5.et Bredde dører- fra 243 til dame garderobe 22 og herre garderobe et Bredde dører- Forrom til WC-anlegg herre 2-5.et Bredde dører- dør fra 544 til gard. dame 52 og gard. herre et Bredde dører- fra 413 til WC dame 48/ WC herre 45 4.et (Renovert del) Bredde dører/ gjennomganger - fra forrom WC til WCanlegg herrer 2-5.et Bredde dør/ gjennomgang- fra 139 til WC-anlegg 14 1.et Dør - justere dørpumpe- dør fra 35 til undervisning data-lab et Dører til vanlige WC har bredde mindre enn 1M ca.,7 m. Avvik gjelder dører til WC i 2, 3, 4 og 5. et. totalt 4 dører. Dør til garderobe har bredde mindre enn 1M (,8). Avvik gjelder også dør til herre gard. etter visuell bedømming. Totalt 2 dører. Dører til forrom WC-anlegg for herre har bredde mindre enn 1M (,7 m). Avvik gjelder samme dører fra 2-5. et. 4 dører. Dører til garderober dame og herre har bredde mindre enn 1M (,8 m). Avvik gjelder to dører, til dame, herre gard. Dører til vanlige WC har bredde mindre enn 1M (,8 m). Avvik gjelder 2 dører, dame og herre WC. Dør / gjennomganger har bredde mindre enn 1M (varierer mellom,68 -,8 m). Dør i 5. et og gjennomganger i 2, 3, 4 etasjene. Avvik gjelder dører mellom flate og WC- anlegg i etasjene dører /gjennomganger. Gjennomgang har for liten bredde (,7 m). Dør er tung å åpne (4N). Sette inn dør med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dører med bredde 1M eller større. 32 Sette inn dører med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større. 32 Sette inn dør med bredde 1M eller større. 32 Sette inn dør/ etablere gjennomganger med bredde 1M eller større. Ivaretas ved ombygning. Sette inn dør med bredde 1M eller større eller øke bredden/ høyden på gjennomgang. Ivaretas ved ombygning. Justere dørpumpe ned åpningskraft slik at maks åpningskraft blir 2N. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 14 2

15 35728 Dør - justere dørpumpe- fra 358 til flate i retning kontor et Dør - justere dørpumpe- fra 263 til undervisning et Dørterskler - fra 544 til gard. dame 52 og gard. herre et Dørterskel- Dør fra 358 til datalab et Dørterskel- dør fra 11 til flate 136 i retning kontordel (149) 1.et Dørterskel- dør fra 244 til kommunikasjonsvei et 3572 Dørterskel- dør fra 33 til kommunikasjonsvei et Dørterskel- dør fra 546 til kommunikasjonsvei et Dør er tung å åpne (36N). Justere ned dørpumpe slik at åpningskraft blir høyst 2N. 2 Dør er tung å åpne (42N). Dørpumpe justeres slik at maks åpningskraft på 2N ivaretas. 2 Dørterskler i tre har høyde på ca. 4 mm og er ikke avfaset. Avvik gjelder to dører, dame og herre garderobe. Dørterskel i tre med høyde på 4 mm er ikke avfaset. Dørterskel i stål har en høyde på 35 mm og er ikke avfaset. Dørterskel i tre med høyde på 3 mm er ikke avfaset. Dørterskel i tre med høyde på 25 mm er ikke avfaset. Dørterskel i tre med høyde ca. 3 mm er ikke tilstrekkelig avfaset. Terskler i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases eller tilpasses med kile på én/begge sider. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases eller tilpasses med kile på én/begge sider. Ivaretas ved ombygning. Terskel skal om mulig tilpasses med kile på én/begge sider. Ivaretas ved ombygning. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfaset eller tilpasses med kile på én/begge sider. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases eller tilpasses med kile på én/begge sider. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases ytterligere eller tilpasses med kile på én/begge sider Dørterskler- fra 243 Dørterskler i tre med høyde på 3 mm Terskler i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfaset eller til garderobe dame er ikke avfaset. Avvik gjelder også dør til tilpasses med kile på én/begge sider. 22 og herre herre gard. 2 terskler. garderobe et 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

16 35744 Dørterskel- fra 413 til undervisning 44 4.et Dørterskel- fra 55 til kommunikasjonsvei et Dørterskel- fra 56 til PC-sal et Dørterskler- til spiserom et og til spiserom 53 i 3.et Fri sideplass dør- fra flate 136 til flate et Manuell dør- Inngangsdør (på bakside) til et Manuell dør- dør fra 25 til grupperom et Manuell dør- fra 35 til 351 Auditorium. 3.et Dørterskel med høyde på 3 mm er ikke avfaset. Dørterskel med høyde på 3 mm er ikke avfaset. Dørterskel i tre har høyde på 4 mm og er ikke avfaset. Dørterskler i tre har høyde på 25 mm og er ikke avfaset. Avvik gjelder to dører, til spiserom i 2. og i 5. etasje. Det er ikke tilstrekkelig fri sideplass ved låskant på døren karmside ca. 5 mm. Dør er tung å åpne (85N). Dør er utrustet med elektromekanisk åpne-/ lukkesystem. Manøverknapp mangler på utside dør. Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside (265 mm). I tillegg er dør trukket inn i vegg ca.,5 m, fri bredde foran dør begrenses da til 1,3 m. Dør til stort grupperom. Dør er tung å åpne (1N). Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside (,247 m). Dybde bak er for lite (1,2 m) pga. trapp i auditorium og bredde foran dør er for lite ca. 1,3 m pga. at dør er trukket inn i vegg. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases eller tilpasses med kile på én/begge sider. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases ytterligere eller tilpasses med kile på én/begge sider. Ivaretas ved ombygning. Terskel i tre skal om mulig fjernes, alternativt tilpasses med kile på én/begge sider. Ivaretas ved ombygning. Terskler i tre skal om mulig fjernes, alternativt avfases eller tilpasses med kile på én/begge sider. Monter elektromekanisk åpne/lukkesystem. Manøvreringsknapper skal være plassert godt synlige og på en høyde mellom,9 og 1,1 m over gulv og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Ivaretas ved ombygning. Manøverknapp skal plasseres utvendig, godt synlig og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Ivaretas ved ombygning. Inngangsparti skal bygges om. Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne Manuell dør- fra 358 Dør er tung å åpne (7N). Det er for Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. til datalab et liten fri sideplass ved låskant på dørens Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørens karmside ca. 1 mm, dør er trukket slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig inni vegg ca.,4 m. Bredde bak pga. hjørne. inntrukket dør er for liten (1, m). 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

17 35787 Manuell dør- fra 55 til auditorium et Manuell dør- fra 56 til PC-sal et Manuell dør- fra vindfang 12 til kommunikasjonsvei et Manuelle dører- Tofløyet dører i kommunikasjonsvei 2, 3, 4, 5. et Kontrast avlukker- WC- anlegg herre 2, 3, 4 og 5.et Kontrast dør- Inngangsdør (på bakside) 1.et Kontrast dørerdørparti fra kommunikasjonsveier til hovedtrapp 2-5 et Kontrast dør- fra 243 til møterom 24 2.et Dør er tung å åpne (4N). Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside (,25 m). Bredde foran dør er begrenset (1,37 m) pga. at dør er trukket inn i vegg ca.,4 m. Dør er tung å åpne (35N). Det er for liten fri sidepass ved låskant på dørens karmside ca. 5 mm pga. at dør er trukket inn i vegg ca.,4 m. Dør er utrustet med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapp mangler i vindfang foran dør, fri sideplass ved låskant på dørens hengselsside er begrenset. Dører er tunge å åpne (ca. 6-7N). Avvik gjelder 4 tofløyet dører. Dører i kommunikasjonsvei 25 2.et, 35 3.et, 45 4.et og 55 5.et. Avlukker i WC- anlegg herre er ikke godt synlige. Hvite avlukker mot hvite vegger. Avvik gjelder avlukker i WCanlegg i 2, 3, 4, 5 etasje. Dør mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Dørblad til trapperom er ikke godt synlige i forhold til øvrig inngangsparti. 4 dørblad i to partier. Mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Dør til møterom mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Manøverknapp koblet til åpne/ lukkesystem skal plasseres foran dør, skal plasseres godt synlig og utenfor dørens slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Ivaretas ved ombygging av inngangsparti. Dører utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem. Manøverknapper skal plasseres godt synlige og utenfor dørenes slagradius,,9-1,1 m over gulv og minimum,5 m fra innvendig hjørne. Alternativ løsning er dørblad på magnetholder hvis kapasitet. Ivaretas ved ombygning. Male dørblad (avlukker) slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Det er tilstrekkelig at 1 avlukke per etasje er i god kontrast. Totalt 4 avlukker. Ivaretas ved ombygning. Male dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Ivaretas ved ombygning av inngangsparti. Male dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Det er tilstrekkelig at et dørblad i hvert etasje er godt synlig, konsekvent plassert i hvert etasje. Male dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 17

18 35654 Kontrast dør- fra 244 til kommunikasjonsvei et 3573 Kontrast dør- fra 33 til kommunikasjonsvei et Kontrast dør- fra 544 til møterom et Kontrast dør- fra 544 til møterom et Kontrast dører- til dame toalett 312/ herre toalett et Kontrast dører- fra 413 til WC dame 48/ WC herre 45 4.et omkringliggende flater. Grå dør mot grå vegger og glass. Dør til del av bygning med kontorer og møterom mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Dørblad er i samme utførelse som øvrig inngangsparti. Dør mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Dørblad er i samme utførelse som øvrig dørparti, farge og materiale. Dør til møterom mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Grå dør mot grå karm og glassvegger. Dør til møterom mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Grå dør mot grå karmer og glassvegger. Dører til vanlige WC er ikke godt nok synlige, mørk grå mot vegger i mørk fiolett. Mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Avvik gjelder 2 dører, dame og herre. Dører til vanlige WC dame og herre mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Synliggjør dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås Kontrast dører - Dører mangler tilstrekkelig Synliggjør dørblad og/eller lister i dørpartier slik at Tofløyet dører i kontrastmarkering mot luminanskontrast på minst,4 oppnås. Ivaretas ved nybygg. kommunikasjonsvei omkringliggende flater. Dørblad har 2, 3, 4, 5. et samme farge og materiale som øvrig 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

19 35695 Kontrast dører- til toalettavlukker dame 2, 3, 4, 5.et Kontrast skyvedørerstore entre og indre dører i vindfang 25A 2.et 3576 Belysning - lysstyrke - HCWC et Belysning - lysstyrke - WC-anlegg et 3566 Belysning - unngå blending- Bokhandel et Betjeningspanel- Lysbryter - Grupperom et 3578 Betjeningspanel- Lysbryter høyde - PCsal et dørparti. Avvik gjelder 4 tofløyet dører, 2 dørblad i hvert etasje. Dører i kommunikasjonsvei 25 2.et, 35 3.et, 45 4.et og 55 5.et. Dører/ avlukker til toaletter, dame WC mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Hvite dører mot hvite vegger. Avvik gjelder avlukker i WC i 2, 3, 4 og 5.etasje. Totalt 4 avlukker. Skyvedører til store entreen og indre skyvedører i vindfang er ikke godt synlige i forhold til øvrig inngangsparti. Hele parti i samme farge og materiale. Mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Belysning er under 3 lux (13 lux). Belysning er under 3 lux (18 lux). Avvik gjelder i rom med servanter og avlukker, 5 armaturer. Det er sterk punktbelysning i bokhandel, spotlights i tak kan medføre til blending. Lysbryter i grupperom er plassert for høyt (1,4 m) over gulv. Lysbryter er plassert for høyt (1,4 m). Male dørblad /avlukker slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Det er tilstrekkelig at 1 avlukke per etasje er i god kontrast. Totalt 4 avlukker. Ivaretas ved ombygning. Synliggjør dører/ dørblad og/eller lister slik at luminanskontrast på minst,4 oppnås. Oppgradere belysningsanlegg slik at lysstyrke på minst 3 lux oppnås i HCWC. Ivaretas ved ombygning. Oppgrader belysningsanlegg slik at belysningsstyrke på minst 3 lux oppnås. Ivaretas ved ombygning. Blendende motlys fjernes ved å skifte belysning, eller avblendet lyskilde. Ivaretas ved ombygning. Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne Betjeningspanel- Lysbryter er plassert for høyt (1,4 m). Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut Lysbryter høyde- fra innvendig hjørne. undervisning data-lab et 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

20 35745 Betjeningspanel- Lysbryter plassering- Undervisning 44 4.et Betjeningspanel- Lysbryter- høyde- WC-anlegg et Betjeningspanel- Lysbryter- plassering- Undervisning et Betjeningspanel- Stikkontakt høyde- Kontor 558A. 5.et Betjeningspaneldøråpner plassering- Dør fra 56 til flate 558 i retning kontor. 5.et Supplerende varslingsanlegg i bygning Glassdør- dører mellom kommunikasjonsveier og 244 i 2.et, 33 i 3.et, 416 i 4.et og 546 i 5.et. tofløyet- 2-5.et Glassdør- skyvedører + glassfelt- store entreen og indre Lysbryter er plassert for høyt (1,224 m) og for nær innvendig hjørne (,3 m). Lysbryter er plassert for høyt (1,5 m) over gulv. Lysbryter i undervisningsrom er plassert for høyt (1,42 m). Stikkontakt i kontor er plassert for lavt ca. 1 mm over gulv. Manøvreringsknapp døråpner (for å låse opp dør) er plassert for høyt (1,145 m) og for nær innvendig hjørne ca. 5 mm pga. at dør er trukket inn i vegg ca.,4 m. Manglende varsling for hørselshemmede. Det er kun lydsignal på brannalarm anlegg. Glassdører/glassvegger mangler tilfredsstillende merking. Dører mellom kommunikasjonsveier og 244 i 2.et, 33 i 3.et, 416 i 4.et og 546 i 5.et. Dører står alltid åpne, ikke fare for sammenstøt. Pga. liten kostnad bør de merkes da det senere kan komme å være stengte. 2 dørblad per etasje, 4 etasjer= 8 dørblad. Glassdører/glassvegger mangler tilfredsstillende merking. Gjelder to skyvedører med inntilliggende glassfelt. Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte lysbryter til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte/supplere stikkontakt til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Flytte betjeningspanel til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Besørge supplerende varsling; eksempelvis visuell, taktil eller varsling til mobiltelefon. Glassdører merkes i to høyder,,9 m og 1,5 m. Høyden på markeringen bør være minst 5 mm og synlig fra begge sider. Markeringen på dører skal skille seg vesentlig ut fra markering på tilliggende faste glassfelt slik at det kommer tydelig frem hva som er dør. Glassdører/glassvegger merkes i to høyder,,9 m og 1,5 m. Høyden på markeringen bør være minst 5 mm og synlig fra begge sider. Markeringen på dører skal skille seg vesentlig ut fra HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 2

21 dører i vindfang 25A 2.et Glassdører / felt- Tofløyet dører i kommunikasjonsvei 25 2.et, 35 3.et, 45 4.et og et 3569 Skilt og merking - WC dame 2, 3, 4, 5.et Skilt og merking- Dør forrom til WC-anlegg herre 2-5.et Skilt og merking- dør til dame WC 312 /herre WC et Glassdører/glassvegger mangler tilfredsstillende merking. Avvik gjelder 4 tofløyet dører. Dører i kommunikasjonsvei 25 2.et, 35 3.et, 45 4.et og 55 5.et. 2 dører og 2 glassvegger i hvert etasje. Skilt til dører (WC) er ikke godt synlige. Tekst er plassert midt på dør i dårlig kontrast. Det mangler taktile piktogrambilder. Avvik gjelder dører til WC i 2, 3, 4 og 5. et. Totalt 4 dører. Skilt til dører (WC) er ikke godt synlige. Tekst er plassert midt på dør i dårlig kontrast. Det mangler taktile piktogrambilder. Avvik gjelder dører til forrom WC i 2, 3, 4 og 5. et. Totalt 4 dører. Skilt til dører (WC) er ikke godt synlige. Piktogram er plassert midt på dører i dårlig kontrast, samme farge som dør. Avvik gjelder dører til WC dame og herre. markering på tilliggende faste glassfelt slik at det kommer tydelig frem hva som er dør. Glassdører/glassvegger merkes i to høyder,,9 m og 1,5 m. Høyden på markeringen bør være minst 5 mm og synlig fra begge sider. Markeringen på dører skal skille seg vesentlig ut fra markering på tilliggende faste glassfelt slik at det kommer tydelig frem hva som er dør. Etablere taktile piktogrambilder på dører i kontrast til bakgrunn, synlig luminanskontrast på minimum,8 mellom tekst og bunnfarge. Bør monteres med en senterhøyde på ca. 1,5 m. Ivaretas ved ombygning. Etablere taktile piktogrambilder på dører i kontrast til bakgrunn, synlig luminanskontrast på minimum,8 mellom tekst og bunnfarge. Bør monteres med en senterhøyde på ca. 1,5 m. Ivaretas ved ombygning. Etablere taktile piktogrambilder på dører i kontrast til bakgrunn, synlig luminanskontrast på minimum,8 mellom tekst og bunnfarge. Bør monteres med en senterhøyde på ca. 1,5 m. Ivaretas ved ombygning HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 21

22 2.3 Tiltak som foreslås utbedret Leietakers ansvar ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av utbedringstiltak Totalestimat 366 Skilt og merking. Orienteringstavle og innganger Skranke- i bokhandel et Passasjebredde - Møterom 149A 1.et Garderobe - innredning- gard. dame 52 og gard. herre et Garderobe innredning- dame 22 og herre et Bygningene tilhørende HIST teknologi har orienteringstavle der byggene er navngitt med A, B, C. Innganger bør i tillegg være merket iht. tavle. Begge innganger til Gunnerus gt. 1 bør være merket på tavle og i tillegg ved inngangene. Skranke / disk i bokhandel er for høy (,956 m). Passasjebredde begrenses til ca.,82 m på begge sider bord i rom, mellom bord og vegger. Form på bord er oval og dette gjør at bredde på passasjer begrenses. Alle oppheng er for høye (1,6 m) over gulv. Avvik gjelder to garderober, dame og herre. Alle oppheng er for høye (1,63 m). 2 oppheng per garderobe, avvik gjelder også herre garderobe etter visuell bedømming. Totalt 4 knagger. Etabler ny orienteringstavle med tydelig tekst (synlig luminanskontrast på minimum,8 mellom tekst og bunnfarge) der byggenes innganger er merket med bokstav. Merk inngangspartier med bokstaver i en senterhøyde på 1,5 m. Leietaker sitt ansvar. Skranke må bygges om eller skiftes ut, slik at den tilfredsstiller høydekravet på,8. Minst 1, m av bredde skal være høydetilpasset (høyde høyst,8 m) for skriving og betjening. Leietaker sitt ansvar. Passasjebredde i hvert fall ene siden av rom kan ivaretas ved møblering på annen måte. Leietaker sitt ansvar. Etablere 1 % lave knagger der maksimum opphenghøyde er 1,1 m. Leietaker sitt ansvar. Etablere 1 % ca. 2 knagger per garderobe med lave oppheng der maksimum opphenghøyde er 1,1 m. Leietaker sitt ansvar Betjeningspanel- Kortleser ved dør er plassert for høyt Flytte betjeningspanel til korrekte høyder (,8-1,1 m) og minst Kortleser og knapp (1,315 m) over gulv. Knapp for å låse,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. for døråpner- fra døren opp fra innside er plassert for flate 136 til flate 149. høyt (1,13 m) og for nær innvendig 1.et hjørne ca. 1 mm. Dør er trukket inn i vegg ca.,4 m og knapp for å låse opp 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

23 3572 Betjeningspanel- Kortleser plassering- Dør fra 35 til 351 Auditorium. 3.et Betjeningspanel- Kortleser plasseringdør fra 25 til grupperom et Betjeningspaneldøråpner og kortleser plassering- Dør fra 55 til HCWC et Betjeningspaneldøråpner og kortleser plassering- fra 358 til datalab et Betjeningspanelknapp for dørlås og kortleser- plasseringfra 263 til undervisning et Skilt og merking til viktige funksjoner i bygning. døren er plassert i hjørne ved låskant på døren. Ringeklokke til kontordel er plassert for høyt (1,5 m) over gulv. Kortleser er plassert for høyt 1,2 m og for nær innvendig hjørne ca. 5 mm, nær dør. Dør er trukket inn i vegg ca.,4 m. Kortleser er plassert for høyt (1,22 m) og for nær innvendig hjørne (2 mm ca.). Dør er trukket inn i vegg ca. 4 mm og kortleser er plassert foran. Kortleser til HCWC er plassert for høyt (1,35 m) og knapp for å låse opp låst dør innefra toalett er plassert for høyt (1,28 m) og for nær innvendig hjørne ca.,2 m. Kortleser er plassert for høyt (1,228 m) og manøvreringsknapp for å låse opp dør fra innsiden er plassert for høyt (1,16 m) og for nær innvendig hjørne,2 m. Dør er trukket inn i vegg ca.,4 m, knapp er plassert ved siden av dør. Kortleser på utsiden dør er plassert for høyt (1,276 m), og knapp for å låse opp låst dør fra innsiden rom er plasser for høyt ca. 1,3 m og for nær innvendig hjørne (15 mm). Dør er trukket inn i vegg ca.,3 m. Det er et konsekvent skiltsystem til kontorer, auditorier, grupperom, lab, undervisning mv. Tekst som angir rommets funksjon er liten ca. 1 mm og ikke godt synlig. Flytte kortleser til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. Flytte kortleser til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. Flytte betjeningspanel til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. Flytte betjeningspanel til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. Flytte betjeningspanel til korrekt høyde (,8-1,1 m) og minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Leietaker sitt ansvar. Det bør gjøres en vurdering på hvilke skilt som kan være hensiktsmessig å skifte ut slik at de blir bedre synlige, for eksempel rom der besøkende forventes være. Skilt med tydelig tekst, gode kontraster og taktile markeringer. Leietaker sitt ansvar. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming

24 2.4 Tiltak som gjenstår og hvor det anbefales å akseptere avvik ID Navn på tiltak Beskrivelse av dagens situasjon Dispensasjonsgrunn Kostnadsestimat Ferdigbehandlet Inngang (på bakside) oppmerksomhetsfelt 1.et Inngang til VVS lab 18 - oppmerksomhetsfelt Inngang til VVS lablett å finne et Korridorbredde - Kort korridor i retning møterom 149A 1.et 3579 Korridorbredde- Kommunikasjonsvei 325 i sving retning toaletter 3.et Korridorbredde- Vindfang/ korridor et Nedsenket avskrapingsrist har iht. NS for liten dybde (1, m). Nedsenket avskrapingsrist har iht. NS for liten dybde (1, m). Inngangsdør til del av bygning med VVS lab er ikke godt synlig fra avstand og er ikke lett å finne for de som ikke er kjent med bygning. Korridor har for liten bredde (,88 m). Inngang til møterom er fra korridor. Ellers leder korridor til kontorer, det finnes i tillegg andre kontorer med tilgjengelig atkomst. Korridor har for liten bredde (1,385 m). Dører i kommunikasjonsvei leder til vanlige toaletter. Korridor er ca. 5 m. Korridor har for liten bredde (1,49 m). Prosjekteringsverktøy (DiBK) for universell utforming av publikumsbygg 6:1: «Varselfelt og oppmerksomhetsfelt skal ha en dybde på 8-9 mm». Avskrapingsrist med dybde 1, m bedømmes være tilstrekkelig. Prosjekteringsverktøy (DiBK) for universell utforming av publikumsbygg 6:1: «Varselfelt og oppmerksomhetsfelt skal ha en dybde på 8-9 mm». Avskrapingsrist med dybde 1, m bedømmes være tilstrekkelig. Det er kun studenter som benytter VVS lab og de forventes være godt kjent med inngang. Inngang skal ikke benyttes av besøkende. Dispenseres dersom dør til møterom flyttes til annet sted. Inngang fra flate 149 til møterom. Korte strekninger under 5, m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. Dispenseres pga. at dører leder til vanlige toaletter. Avvik er lite i forhold til at tiltak vil bli en stor kostnad. Vurdere utvidelse av korridor på møte. 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 24

25 3564 Hovedtrapp (sentrert i midten) håndlist et Hovedtrapp *2 (på hver side av sentrert trapp). håndlister et 3564 Disk i kantine-høyde et Bad og toalett - plassering toalett HCWC et Bad og toalett - plassering toalett- HCWC et Bad og toalett - Plassering toalett- HCWC et Bad og toalett - Plassering toalett- Trapp har håndlist i kun en høyde (,92 m). Det mangler undre håndlist. Eksisterende håndlist diameter er for tykk (65 mm) og den har ikke et rundt tverrsnitt. Håndlister i 3 meter lengde i to høyder på begge sider i trapp, i 4 etasjer. Trapp har håndlist i kun en høyde (,93 m). Det mangler undre håndlist. Eksisterende håndlist diameter er for tykk (65 mm) og den har ikke et rundt tverrsnitt. Håndlister i 3 meter lengde i to høyder på begge sider i 2 trapper, i 5 etasjer. Disk i kantine er for høy (,88). Disk skal brukes for selvbetjening og betaling. Passasjebredde mellom forkant toalett og håndvask er for liten, (,66 m). Avstand forkant toalett og bakvegg er iht. NS for liten (,74). Plass til venstre av toalett er for liten (,866 m). Det er ikke tilstrekkelig bredde på passasje mellom forkant toalett og håndvask i HCWC (,8 m). Plass til venstre av toalett er for liten (,865 m). Det er ikke barn som ferdes i universitetet, det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist i en lavere høye. Det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist som føres utover og forbi siste og øverste trinnet da håndlist vil komme i direkte konflikt med kommunikasjonsveier. Det er ikke barn som ferdes i universitetet, det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist i en lavere høye. Det er ikke hensiktsmessig å etablere håndlist som føres utover og forbi siste og øverste trinnet da håndlist vil komme i direkte konflikt med kommunikasjonsveier. Må ses sammen med arbeidsplassbehov. Tilrettelegging ved ev fremtidig behov. Ved naturlig utskifting skal det sørges for at disk skal ha en maks høyde på,8 m. Iht. TEK veileder er det tilstrekkelig med avstand,7 mellom forkant toalett og bakvegg. Kostnad på tiltak å flytte toalett vil bli stor, tilrettelegges ved ev. behov. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak vil bli stor. Tilrettelegges ved ev. senere behov. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak vil bli stor. Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. Avvik er lite. Erfaringsmessig er fri sideplass godt nok for en rullestol HCWC 49 4.et 3563 Bad og toalett - Det er ikke tilstrekkelig fri plass til Ved ny plassering av toalett (nærmer venstre) 3 toalett plassering - høyre av toalett ( 834 mm) og for å skape tilstrekkelig fri plass til høyre vil HCWC et passasjebredde mellom toalett passasjebredde mellom toalett og håndvask bli 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 25

26 35794 Bad og toalett - armstøtter høyde HCWC i bygning Bad og toalett - mindre utstyr- HCWC et Bad og toalett - mindre utstyr- HCWC et Bad og toalett - mindre utstyr- HCWC et 3575 Bad og toalett - speil- HCWC 49 4.et Fri høyde dør - fra 11 til flate 136 i retning kontordel (149) 1.et Fri høyde dør - fra flate 136 til flate et 3565 Fri høyde dør- fra 11 til bokhandel et forkant og håndvask (håndvask plassert til venstre av toalett) er for smal (,7 m). Avstand mellom forkant toalett og bakvegg (,7 m) er iht. NS for liten. Armstøtter i samtlige HCWC i bygning er for lave, mm over toalettsetets høyde. Totalt 8 HCWC Papirholder i HCWC er plassert for nær innvendig hjørne (,236 m). Såpeholder er plassert for nær innvendig hjørne (,3 m), plassert over håndvask. Papirholder er plassert for nær innvendig hjørne (,4 m). Underkant speil er plassert for lavt (1,895 m). Fri høyde dør er for liten (1,96 m). Murvegger. Fri høyde dør er for liten (1,98 m). Murvegger. Fri høyde dør er for liten (1,96 m). Murvegger mindre. Tilrettelegges ved ev behov. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak vil bli stor. Iht. TEK, veileder er avstand forkant og bakvegg,7 m tilstrekkelig. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak vil bli stort. Tilrettelegges ved ev fremtidig behov. Ved tilrettelegging: Etablere nye/skifte ut armstøtter, fortrinnsvis til veggmonterte, slik at disse er trygge å bruke. Det er mulig å plassere seg helt foran papirholder for betjening. Person i rullestol rekker å betjene såpeholder når de sitter plassert under håndvask Avvik er lite, tilrettelegges ved ev. behov. 1 Avvik er lite. Speil monteres på korrekt høyde ved naturlig utskifting. 3 Avvik er lite, dør skal ikke brukes av publikum/ 16 besøkende. Dør benyttes ikke av stor persontrafikk. Sett inn dør med fri høyde på 2, m ved naturlig utskifting. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak vil 3 bli stor. Besøkende, publikum bruker ikke døren. Sett inn dør med fri høyde 2, m ved naturlig utskiftning. Sett inn 1M ved naturlig utskiftning av dør HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 26

27 35675 Fri høyde dør - fra 263 til undervisning et Fri høyde dør - fra 358 til datalab et Fri høyde dør - fra 413 til undervisning 44 4.et Fri høyde dør- fra 56 til PC-sal et Bredde dør- til WC i garderobe (ansatte) dame 22 og herre et Bredde dører - til vanlig WC dame 52 og WC herre et (Renovert del) 3577 Fri sideplass dør - fra 544 til gard. dame 52 og gard. herre et Fri sideplass og bredde bak dør- fra 263 til undervisning et Fri høyde dør til stort undervisningsrom er for liten (1,96 m). Murvegger. Fri høyde dør er for liten (1,96 m). Murvegger. Fri høyde dør til stort undervisningsrom er for liten (1,96 m). Fri høyde dør til PC-sal er for liten (1,968 m). Murvegger Dører til WC har bredde mindre enn 1M (,8 m). Avvik gjelder også dør til WC i herre garderobe etter visuell bedømming, totalt 2 dører. Dører til vanlige WC i garderober har bredde mindre enn 1M (,8 m). 2 dører, til dame WC og herre WC. Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørenes karmsider (,28 m) samme avvik i garderobe for dame og for herre. Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørens karmside (,28 m) og fri bredde bak dør (i rom) er for lite ca.,9 m. Dør er trukket inn i vegg ca.,3 m. Pga. bæring i murvegger er ikke tiltak på fri høyde mulig. Pga. bæring i murvegger er ikke tiltak på fri høyde mulig. 3 3 Sett inn 1M ved naturlig utskiftning av dør. 16 Pga. bæring i murvegger er ikke tiltak på fri høyde mulig. Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. Det finnes HCWC i tillegg. Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. Det finnes HCWC i tillegg Avvik er lite, tilrettelegges ved ev. behov. 2 Dør er trukket inn i vegg ca.,3 m. Erfaringsmessig så rekker personer i rullestol å betjene dør også når den er trukket inn i vegg når de kun dreier som om,3 m. tilrettelegges ved ev. senere behov. 26 Arbeidstilrettelegging ved ev. fremtidig behov Fri sideplass Fri sideplass ved dører er for liten ca. skyvedører- til 1 mm på innsiden rom. Dører pleier spiserom et og å stå åpne men hvis dører er stengt spiserom 53 i 5.et kan det være vanskelig for rullestolbrukere å åpne dør. Ev. tiltak 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 27

28 35783 Manuell dør- fra 56 til flate 558 i retning kontor. 5.et Kontrast dør- fra 149 til kontor 149G. 1.et 3562 Kontrast dør- fra flate 136 til flate et 3558 Kontrast dørinngang VVS lab 18 1.et Kontrast dør- til møterom 149A 1.et Kontrast dører - dør fra 544 til kontor 541 og fra 544 til Kontor et Kontrast dører- til spiserom et og spiserom 53 5.et at flytte dør slik at krav ivaretas. Avvik gjelder to dører til spiserom i 2 og i 5 etasje. Det er for liten fri sideplass ved låskant på dørens karmside ca. 5 mm. Bredde bak dør begrenses til ca.,9 m pga. at dør er trukket inn i vegg ca.,4 m. Dør til kontor mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Hvit dør og hvite vegger. Dør mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Hvit dør mot hvite vegger. Dør til VVS lab mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Brun dør mot murvegger Dør mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Hvit dør mot hvite vegger. Dører til kontor mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Grå dører mot grå vegger og glassvegger. Gjelder dører til kontorer 54 og 541. Skyvedører til spiserom er ikke godt synlige, samme utførelse (farge og materiale) som glassvegger inntil. Mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot Det er kun 3 kontorer bak dør, tilrettelegges ved ev fremtidig behov. Dør utstyres med elektromekanisk åpne-/lukkesystem ved behov. Det er kun ansatte som benytter disse kontorene. De forventes være godt kjent med dør. De som benytter døren er i største utstrekning personal og de forventes være godt kjent med dør. Dør er plassert i ende av kort korridor, flate. Det er få besøkende. Dør trenger ikke å synliggjøres da den kun brukes av studenter som er godt kjent med døren. Det er kun ansatte som bruker møterom, de forventes være godt kjent. Det er kun personal som bruker kontorer, og de forventes være godt kjent. Det er kun ansatte som benytter spiserom, de forventes være godt kjent. Tilrettelegges ved ev. behov HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 28

29 35657 Kontrast dører- fra 243 til kontor 241 og fra 243 til kontor et Belysning - lysstyrke - WC dame 2, 3, 4, 5.et Belysning - lysstyrke - WC-anlegg herre 2, 3, 4 og 5.et Betjeningspanel- Kortleser høyde - Dør fra 56 til flate 558 i retning kontor. 5.et 3573 Betjeningspanel- Kortleser høyde- Dør fra 35 til undervisning datalab et Betjeningspanel- Kortleser høyde- fra 243 til dame garderobe 22 og herre garderobe et Betjeningspanel- Kortleser høyde- fra 358 til flate i retning kontor et omkringliggende flater. Gjelder to dører til spiserom i 2 og 5 etasje. Dører til kontorer mangler tilstrekkelig kontrastmarkering mot omkringliggende flater. Grå dører mot grå vegger og glassvegger. 2 dører til kontorer inntil hverandre. Belysning i WC er under 3 lux (2 lux). Avvik gjelder WC i 2, 3, 4, 5 etasje. Totalt 4 armaturer. Belysning i WC - anlegg herre i etasjene 2, 3, 4 og 5 er under 3 lux (ca. 2 lux). Totalt 4 WC rom med 4 avlukker i hvert. Kortlesere er plassert for høyt (1,2 m). De er kun de ansatte som bruker kontorene. De forventes være godt kjent. Tilrettelegges ved ev. behov. Oppgradere belysningsanlegg og lysstyrke ved naturlig utskifting av belysning. Oppgradere belysningsstyrke i WC- anlegg herre til minst 3 lux ved naturlig utskiftning av belysning. Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS 1,2 m. Kortleser er plassert for høyt (1,2 m). Rekkehøyde for rullestolbrukere er iht. NS 1,2 m. Detektorer for kortlesning er plassert for høyt 1,2 m over dørhåndtak på dører. Kortleser er plassert for høyt (1,15 m) over gulv. Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS. 1,2 m. Rekkehøyde for person i rullestol er iht. NS 1,2 m HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 29

30 3559 Betjeningspanel- Kortleser- Dør fra vindfang 12 til kommunikasjonsvei et Betjeningspanel- Kortleser- høyde- Inngangsdør til et Betjeningspanel- Kortlesere på dørerfra 243 til kontor 241 og fra 243 til kontor et Betjeningspanel- Lysbryter plassering - HCWC et 3571 Betjeningspanel- Lysbryter plassering- HCWC et 3575 Betjeningspanel- Lysbryter stikkontakt- høyde - Undervisning et Betjeningspanel- Stikkontakt høyde - Grupperom 42 4.et Betjeningspanel- Stikkontakt høyde- HCWC et Kortleser er plassert for høyt (1,16 m). Kortleser er plassert for høyt (1,13 m). Detektorer for kort (for å låse opp dører) er plassert for høyt (1,2 m) over dørhåndtak. Lysbryter i HCWC er plassert for nær innvendig hjørne ca. 25 mm, ved dør. Lysbryter er plassert for nær innvendig hjørne (,2 m). Plassert ved dør. Lysbryter er plassert for lavt (,72 m) og stikkontakt er plassert for lavt (,71 m). Stikkontakt i grupperom er plassert for lavt (,7 m). Stikkontakt er plassert for høyt (1,12 m) over gulv. Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS 1,2 m. Rekkehøyde for person i rullestol er iht. NS 1,2 m. Rekkehøyde for person i rullestol er iht. NS 1,2 m. Lysbryter er plassert ved dør. Rullestolbrukere kan betjene lysbryter på vei ut fra rom. Lysbryter er plassert ved dør, rullestol bruker rekke å betjene lysbryter på vei ut fra rom Tilrettelegges ved ev. behov, lite avvik. 2 Tilrettelegges ved ev. behov. Siden stikkontakt er plassert lavere enn kravet bedømmes dette være tilgjengelig. Rekkehøyde for person i rullestol er iht. NS 1,2 m Betjeningspanel- Stikkontakt i HCWC er plassert for Avvik er lite. Rekkehøyde for person i rullestol 1 Stikkontakt høyde- høyt (1,114 m) over gulv. er iht. NS 1,2 m. HCWC et 72 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 3

31 35658 Betjeningspanel- Stikkontakter (kanal)- høydekontor 241 og et Betjeningspanel- Stikkontakter (kanal) høyde- kontor 54 og et Betjeningspaneldøråpner - Kortleser høyde- Dør fra 45 til grupperom et Betjeningspaneldøråpner plassering - dør fra 416 til kommunikasjonsvei et Betjeningspanel- Kortleser fra 56 til PC-sal et Betjeningspanelkortlesere - dør fra 544 til kontor 541 og fra 544 til Kontor et Betjeningspanelkortlesere høyde- fra 544 til gard. dame 52 og gard. herre et Betjeningspanel- Lysbryter plassering- HCWC et Stikkontakter/ kanal i kontorer er plassert for lavt,,68 m i kontor 241 og,7 m i kontor 239. Stikkontakter (kanal) i kontor 54 og 541 er plassert for lavt ca.,7 m over gulv, i høyde med pult. Manøvreringsknapp for å låse opp låst dør fra innsiden rom er plassert for høyt (1,18 m) og kortleser er plassert for høyt (1,2 m) over gulv. Manøvreringsknapp for døråpner er plassert for nær innvendig hjørne (,414 m). Kortleser til dør er passert for høyt (1,2 m). Detektor for kort er plassert for høyt over dørhåndtak (1,2 m). Gjelder dører til kontor 541 og 54. Detektorer for kort er plassert for høyt (1,2) plassert over dørhåndtak på dører, avvik gjelder to dører, dame og herre garderobe. Lysbryter er plassert for nær innvendig hjørne (,23 m). Stikkontakter/ kanal i kontorer bedømmes være tilgjengelige da de er plassert i høyde med pult. Avvik er lite i forhold til at kostnad for tiltak vil bli stor. Tilrettelegges ved ev. behov. Avvik er lite i forhold til at kostnad på tiltak å flytte kanal vil bli stor, tilrettelegges ved ev. behov. Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS 1,2 m Avvik er lite. Tilrettelegges ved ev. behov. 1 Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS 1,2 m. Rekkehøyde for person i rullestol er iht. NS 1,2 m. Rekkehøyde for personer i rullestol er iht. NS 1,2 m. Lysbryter er plassert ved dør, person i rullestol rekker å betjene lysbryter på vei ut fra rom HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 31

32 35746 Betjeningspanelstikkontakt- høyde- Undervisning 44 4.et Betjeningspanel- Lysbryter- plassering- VVS lab, undervisning 18 1.et Betjeningspanel- Stikkontakt plassering - HCWC et 3562 Betjeningspanel- Stikkontakt- høyde- Kantine et Betjeningspanel- Stikkontaktplassering - Møterom 149A 1.et Betjeningspanel- Stikkontaktplassering- HCWC et 3574 Betjeningspaneldøråpner plasseringfra 33 til kommunikasjonsvei et Stikkontakt/ kanal er plassert for lavt (,72 m). Lysbryter i VVS lab er plassert for nær innvendig hjørne (18 mm). Bør stå minst,5 m ut fra innvendig hjørne. Stikkontakt i HCWC er plassert for nær innvendig hjørne (,2 m). Stikkontakt er plassert for lavt (,58 m). Stikkontakt (kanal) i rom er plassert for nær innvendig hjørne (,27 m). Stikkontakt i HCWC er plassert for nær innvendig hjørne (,22 m). Manøvreringsknapp for døråpner (bak dør i 321) er plassert for nær innvendig hjørne ca.,36 m. Tilrettelegges ved ev. behov. Siden plassering er under kravet bedømmes stikkontakt være tilgjengelig. 1 Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. 1 Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. 1 Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. 1 Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. 1 Arbeidstilrettelegging ved ev. behov. 1 Rullestolbrukere rekker å betjene døråpner ved denne plasseringen. Arbeidstilrettelegging ved ev. behov HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1, rapport fra registrering universell utforming 32

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14569 BTA: Sum anbefalte 368 m 2 tiltak: 375000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A med tilbygg C Statped-Nord, Tromsø,

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 12.03.2015 Kompleksnr. 3500 Byggenr. 10899 BTA: Sum anbefalte 3 598 m 2 tiltak: Satsningsår 2016 Kompleksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG Byggnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A Tiltaksrapport vedrørende universell utforming bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14570 BTA: Sum anbefalte 430 m 2 tiltak: 725000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

TEK 10 - Planløsning og utforming

TEK 10 - Planløsning og utforming TEK 10 - Planløsning og utforming Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 16.06.2015 Kompleksnr. 455 Byggenr. 13930 BTA: Sum anbefalte 10 146 m 2 tiltak: 1 056 500 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Byggnavn: SAMISK VITENSKAPSSENTER KAUTOK. - ADM.BYGG SAMISK VITENSKAPSBYGG

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming 2012 bygg Hovedbygg Internatet 3UV Montenegro Stabburet Universell utforming AS Januar 2012 Notat Side 2 Oppdragsgiver:

Detaljer

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 578 Byggenr. 14017 Sum anbefalte tiltak: 347 300 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Statens vegvesen kontorsted Ålesund Byggnavn: Ålesund Trafikkstasjon Statens vegvesen kontorsted

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Eidskog Kommune 02.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. Generelt om kapittel 8: Alt som er omtalt med luminans kontrast utendørs, må fjernes, for

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn

Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Rapportdato: 18.04.2013 Kompleksnr. 538 Byggenr. 1480 BTA: 2167,5 Sum anbefalte tiltak 270 000 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Byggnavn: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn -

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard

Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Fylkesmannen i Oppland og Hedmark Universell utforming i reiselivet Plan og bygningsloven (TEK10) og Norsk standard Lovverk Pilotfylket Hedmark og Oppland universell utforming 2010 12 randi.overland@oppland.org

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate OSLO Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Direktoratet for byggkvalitet V/ Ketil Krogstad Mariboes gate 13 0183 OSLO 14.02.2017 Høringssvar på forslaget til ny byggteknisk forskrift TEK 17 Regjeringen har foreslått å endre forskriften til Plan-

Detaljer

12-15. Dør, port mv.

12-15. Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.08.2016 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av:

Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Krav til merke - Kartleggingsskjema universell utforming av bygg og anlegg Kartlagt av: Type anlegg: 14.06.2013 Hotel Konserthus Restaurant/Bar Teater Dato: Konferaselokale Religiøse hus Kartlagt område:

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 19 mars 2013 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Høgskolen i Ålesund (HIALS)

Høgskolen i Ålesund (HIALS) Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr. 11194 Sum anbefalte tiltak: 3.322.400 Satsningsår 2013 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Hovedbygningen Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr.

Detaljer

BOLIG Innhold 00:01 Utgave

BOLIG Innhold 00:01 Utgave BOLIG Innhold 00:01 Utgave 01.04.2016 00: INNLEDNING 01.04.2016 Innhold 00:01 01.06.2014 Forord 00:02 01.05.2014 De sju prinsipper for universell utforming 00:03 01.06.2014 Generelt 00:04 01.06.2014 Veiledning

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet 1 av 5 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Gunhild Synnes 07.09.2014 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet vedlegg til Statsbyggs høringsbrev

Detaljer