SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING"

Transkript

1 SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , Faks.: E-post: XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 1 av 9

2 1.1 Generelt om bygget KOMPLEKSNR./NAVN: XXXX SOTRA BYGNINGSNR./NAVN: XXXXXX FJELL FOLKEBOKSAMLING ADRESSE: POSTNR./POSTSTED: 5353 STRAUME 1.2 Gjenomgang med forvalter/driftsansvarlig KONTAKTPERSON: PLANLAGT OMBYGGING: UTFØRTE UTBEDRINGER: TELESLYNGER: BRANNALARM: BRUKERGRUPPER: ANSATTE: Trude Bendiksen Ingen planlagt ombygging. Ingen. Ingen. Ikke utstyret med optisk varsling Det er brukere av bygget i dag som er bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Ingen funksjonshemmede blant de ansatte. 1.3 Gjennomføring av registreringen REGISTRERINGSDATO: TILSTEDE OPTICONSULT AS: FRANK HIDE KORRIGERT DATO: R.A.SKAJAA XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 2 av 9

3 1.4 Generelt om registreringen Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført for å kartlegge dette byggets tilstand i forhold til krav til brukbarhet for alle og for å identifisere behov for utbedringer for å bedre brukbarheten. Generelle krav innen universell utforming (UU) og krav i Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (VTF) er lagt til grunn. Kravene innen universell utforming går noe lengre enn eksisterende krav i VTF ved at det legges større vekt på likestilling i bruk og til ikke-diskriminerende løsninger. Gjennomføring Undersøkelsene er gjennomført på følgende måte: Utforming av de enkelte elementer i en VEI fra INNGANG til utvalgte MÅLPUNKTER er kartlagt og registrert. Bredder, stigninger, lysforhold, høyder, terskler osv er kontrollert og registrert. Samtidig med kartlegging av utforming er tiltak for å bedre brukbarheten for alle vurdert, og disse inngår i en tiltaksliste. Tiltaksliste Det er vurdert behov for tiltak for å bringe utformingen opp på et nivå som vil tilfredsstille gjeldende VTF for nybygging. Dette betyr ikke at det er formelt krav om dette, men standarden i VTF brukes som en referanse for vurderinger. Det er videre identifisert tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming der hvor VTF ikke dekker disse kravene fullt ut. Det er heller ikke krav til dette, men behovene skal identifiseres. Bruk av rapporten I rapportene skal nødvendige tiltak for å bringe bygningene opp på den nevnte standard beskrives uavhengig av mulige nytte/kostnad ved tiltakene. Noen tiltak vil derfor virke overdimensjonert. Rapportene gir et grunnlag for prioritering av tiltak. Vurdering av tiltak vil bli gjort for hvert enkelt bygg som registreres. Rapporten forutsettes å bli brukt som grunnlag ved eventuelle utbedrings- og ombyggingstiltak i bygget uavhengig av bakgrunnen for at disse iverksettes. Det er et mål å få gjennomført flest mulig av tiltakene som ledd i andre utbedringsarbeider, da dette vil være mest kostnadseffektivt. XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 3 av 9

4 2 Beskrivelse av forbindelseslinjer og målpunkter i bygget 2.1 Utvalg av målpunkter For angivelse av registreringsomfang henvises til vedlagte tegning(er) med markerte stier. Stier er markert med grønt og målpunkter med oransje. Det er valgt et sett målpunkter som totalt sett gir et godt bilde av forholdene i hele bygningen. 2.2 Planer om bruksendring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om bruksendring i bygningen eller deler av denne. 2.3 Planer om utbedring Ifølge driftsleder foreligger det ingen konkrete planer om utbedringer som vedrører fremkommelighet/tilgjengelighet ved denne bygningen. 2.4 Bygget har følgende målpunkter Parkering Ekspedisjon Bibliotek Toaletter/bad Grupperom Kontor Personalrom Møterom Internett kafe Lesesal Lokasjon for valgavlukke 2.5 Inngangsparti Biblioteket ligger inne på Sarto Storsenter i 1. etasje. Det finnes en sideinngang til bygget. Denne ligger rett ved oppmerket HC parkering og er i prinsippet en nødutgang. Den er ikke registrert. Hovedinngang til biblioteket via bred gang inne på senteret. Adkomst til senteret via to brede terskelfrie skyvedører. Disse dørene har en passasjebredde på 182cm. Dette er over kravet i VTF til passasjebredde på dører i forbindelseslinjene på 10M. Begge dørene mangler tilfredstillende kontrastmarkeringer av glassfelt. Markeringer registrert i en høyde på 122cm. Kontrastmerking anbefales i høyden 1,5-2,0m og helst i tillegg 0,85-1,0m over gulv. Dørene mangler kontrastmarkeringer i begge høyder. Dør inn til selve biblioteket står på magnet i åpningstiden. Døren er også utstyrt med automatikk. Døren er en tofløyet dør, med en fløy i bruk. Dette er en 10M dør med en passasjebredde på 91cm og en terskelhøyde på 1,3cm. Dette er også en glassdør uten noen form for markeringer. Kontrastmerking anbefales i høyden 1,5-2,0m og helst i tillegg 0,85-1,0m over gulv. Døren tilfredstiller kravene i VTF til 10M dører for dører i forbindelseslinjene. Døren oppfyller også anbefalinger om maks 2cm terskelhøyde. Det er videre en liten skråhelling på gulvet før dør, XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 4 av 9

5 men denne er kort(15cm) og blir vurdert som et ubetydelig hinder for rullestolbrukere. Det blir likevel anbefalt at denne stigningen markers slik den er lettere å oppdage. 2.6 Interne forbindelseslinjer Det interne forbindelseslinjene i bygget går via selve biblioteklokalet. Det er registrert en korridor i biblioteket. Dette er korridor inn til toaletter. Denne har en generell bredde registrert til 150cm. Denne korridoren tilfredstiller krav til UU på min 150cm passasjebredde. Dette sikrer snuarealer for rullestol langs hele korridorens lengde. Videre er det registrert en korridorbredde ned til 65cm inne på biblioteket grunnet løst inventar. VTF krever en korridorbredde på min 90cm. Det er god kvalitet på kontrast mellom gulv, vegger og dører i biblioteket. Veggene i biblioteket varierer fra gule blå og hvite og har god kontrast til det lysegule linoleumsbelegget på gulvet. På gulvet i korridor inn til toaletter er det grått linoleumsbelegg som skaper god kontrast til de hvite veggene. Dørene inn til de enkelte rommen er trebrune og skiller seg godt ut fra veggen. Belysning i forbindelseslinjer varierer mellom 65lux og 550 lux. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler belysning på 300lux i forbindelseslinjer. Biblioteket har skilting av enkelte rom, samt diverse avdelinger rundt om i biblioteket. Denne skiltingen har ikke taktil skrift/nummerering. Bokstavehøyden på eksisterende skilt er på 2cm. 2.7 Vurdering av de enkelte målpunkter Parkering Det er en parkeringsplass like ved inngang til biblioteket, merket og skiltet parkering for funksjonshemmede. Dette er ikke en parkeringsplass som er reservert til bare brukere av biblioteket, men der er totalt oppmerket 23 HC- parkeringsplasser i tilknytning til Sartor storsenter, både i parkeringsanlegg innendørs, med rulletrapp opp/ned til butikkene og på utendørs parkeringsplasser. Krav til størrelse i VTF er på 380x500cm. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler 480x600cm som størrelse på parkeringsplassene. Registrert parkeringsplass er på 245x489cm. Dette tilfredstiller ikke kravene i VTF til størrelse på parkeringsplassen Ekspedisjon Ekspedisjon plassert langs vegg med kontorer inne i biblioteket. Skranken i resepsjon har justerbar høyde, fra 68cm til 118cm, og er tilpasset for rullestolbrukere, anbefaling til høyde på skranke i temaveiledningen "Bygg for alle" sier 75-90cm. Skranken er tilfredstillende. Tilgjenglig plass foran skranken dxb er henholdsvis 115x300cm, krav i VTF er på 150x150cm for å få tilstrekkelig snuplass for rullestol. Kravet er ikke oppfylt. Registrert belysning på 330lux er tilfredstillende Bibliotek Adkomst til bibliotek som beskrevet i pkt 2.5. Biblioteket har tilstrekkelig snuareal for rullestol, men det er stedvis registrert en noe lav korridorbredde. Laveste korridorbredde er registrert til 60cm. Dette tilfredstiller ikke anbefalinger for UU på 90cm. Biblioteket har en noe varierende belysning, registrert gjennomsnittlig belysning på 300lux. XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 5 av 9

6 2.7.4 Toaletter/bad Det er et HC-toalett i biblioteket, dette er plassert i gang med adkomst via en 10M dør med passasjebredde på 89cm. Terskelhøyden er registrert til 0,4cm. Døren tilfredstiller krav i VTF og anbefalinger til UU for dører i forbindelseslinjer. Dør til toalettet er en terskelfri 10M dør med passasjebredde på 92cm som krever en lav åpningskraft. Døren tilfredstiler kravene til UU på passasjebredde på 10M, terskelhøyde på maks 2cm og lav åpningskraft. Klosettet har 99cm fri bredde til venstre for klosettet og 101cm fri bredde til høyre. VTF krever 90cm fri bredde på hver side av toalettet. Tilkomsten til klosettet er tilfredstillende på begge sider. Toalettet har ikke speil. Døren åpnes utover, men kan ikke åpnes fra utsiden da låsen er noe defekt. HC-toalettet har ikke alarm. Det er noe svake kontraster mellom gulv, vegger og inventar inne i toalettet. Men belysningen er tilfredstillende, registrert 400lux. Temaveiledningen "Bygg for alle" anbefaler belysning på 300lux i rom med varig opphold Grupperom Det er to grupperom med adkomst direkte fra biblioteket. Begge disse har terskelfri 10M dører. Registrert grupperom har en 10M dør med passasjebredder på 87cm. Begge dørene har tilfredstillende lav åpningskraft. Døren tilfredstiller alle anbefalinger for UU, og krav i VTF. Registrert grupperom har ikke snuareal for rullestolbrukere eller tilkomst til arbeidsplasser for rullestolbrukere. Registrert korridorbredde ned til 65cm. Belysningen er tilfredstillende, det er registrert belysning på 380lux Kontor Det er fem kontorer i biblioteket, alle med tilnærmet terskelfrie 10M dører. Registrert kontor har en 10M dør, med passasjebredde på 88cm, og en terskel på 0,2cm som krever en lav åpningskraft. Døren tilfredstiller alle krav i VTF og anbefalinger til UU. Kontoret har med 145x157cm fritt areal, ikke tilfredstillende snuareal for rullestol ihht til VTF på Ø150. Anbefalinger på snuareal fra Norges Handikapforbund/NHF er på Ø160cm. Kontoret har en god belysning, registrert belysning på 400lux. Kontoret har pga dagens valg av inventar ingen arbeidsplasser for rullestolbrukere Personalrom Personalrommet har med direkte tilkomst via bibliotek. Personalrommet har en terskelfri 10M dør med passasjebredde på 87cm. Rommet har med 95x116cm fritt areal, ikke tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har pga dagens plassering av inventar ingen plasser for rullestolbrukere. Rommet har en registrert belysning på 350ux. Dette er tilfredstillende i hht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 65cm Møterom Møterommet er lokalisert innerst i lokalet. Dette rommet har en dør med passasjebredde på 117cm. Dette tilsvarer en 12M dør. Døren har videre en noe høy terskel på 2,7cm. Møterommet har med 148x300cm fritt areal, tilnærmet tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har tilkomst til tre plasser for rullestolbrukere. Rommet har en registrert belysning på 420ux. Dette er tilfredstillende iht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 111cm. XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 6 av 9

7 2.7.9 Internettkafe Internettkafen har adkomst direkte fra kjøpesenter da vegg ut mot gangen til kjøpesenteret er borte. Men det er en dør inn til biblioteket, denne står på magnet under åpningsttden. Døren har en passasjebredde på 102cm, og en terskel på 1,4cm. Døren mangler kontrastmarkeringer av glassfelt samt kontrast til vegg. Døren har tilfredstillende passasjebredde og terskelhøyde, men mangler kontraster. Rommet har med 300x300cm fritt areal tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har pga dagens plassering av inventar bare to plasser for rullestolbrukere. Rommet har en registrert belysning på 180ux. Dette er ikke tilfredstillende i hht anbefalinger for belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 65cm Lesesal Lesesal er lokalisert innerst i lokalet ved møterom. Rommet har en 10M dør med 91cm passasjebredde og en 2,6cm høy terskel. Rommet har med 302x232cm fritt areal tilstrekkelig snuareal for rullestol. Rommet har seks plasser for rullestolbrukere. Rommet har en registrert belysning på 650ux. Dette er tilfredstillende iht belysning i rom med varig opphold Lokasjon for valgavlukke Valgautomat har ikke blitt montert i biblioteket enda, men personalet i biblioteket har bestemt området hvor automaten skal stå. Inventaret i biblioteket har hjul og kan derfor lett flyttes rundt for å gi plass til automaten. Området har med 267x241cm fritt areal tilstrekkelig snuareal for rullestol, ifølge personalet ved biblioteket vil området bli enda bedre ryddet når automaten kommer. Området har en registrert belysning på 580ux. Dette er tilfredstillende i hht belysning i rom med varig opphold. Registrert korridorbredde ned til 133cm. Området blir betraktet som velegnet. XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 7 av 9

8 3 Konklusjon 3.1 Hovedtrekk Biblioteket har stort sett gode kvaliteter når det gjelder tilrettelegging for UU. Dørene har automatikk og er brede og har lave terskler, men noen mangler kontrastmarkeringer av glassfelt og har ellers dårlig kontrast til glassvegg. Bare to dører i biblioteket har terskler som overstiger kravet i VTF. Bygget har ett HC-toalett, dette har tilfredstillende størrelse til snuarealer og har god tilkomst til klosettet. 3.2 Status for bevegelseshemmede Det er en reservert parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til bygget, denne skal gjelde for besøkende til hele senteret. Dørene i inngangspartiet har ikke tilfredstillende kontrastmarkering av glassfelt. God bredde på forbindelseslinjer gir god fremkommelighet. Dagens plassering av innredning samt liten størrelse på rom medfører begrenset adkomst og bruk av rullestolbrukere i enkelte rom. 3.3 Status for orienteringshemmede Gode kontraster mellom vegger/dører og gulv i bygget. Dører i inngangsparti og til internettkafe mangler kontrastmarkering av glassfelt. Belysning er av varierende kvalitet, svak i noen deler av biblioteket og ved internettkafe. Men tilfredstillende i det andre rommene. 3.4 Status for miljøhemmede Overflater på gulv er fliser og gulvbelegg. Overflate på vegger er mur og malte plater. Biblioteket har ikke tilfredstillende ventilasjon da matlukt fra naboforetning siver inn i lokalet. XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 8 av 9

9 4 Samlet vurdering 4.1 Vurderte tiltak Ingen større tiltak ved dette biblioteket. 4.2 Anbefalinger Det bør etableres en til plass for HC- parkering i tilknytning til inngangen. Inngangsdører og glassdører i forbindelseslinjer bør få kontrastmerking. Belysning i deler av biblioteket bør kompletteres. Ut over dette er det satt opp en del mindre tiltak i vedlagte tiltakstabell. 5 Tiltakstabell, oppsummering av utbedringsbehov Tiltakstabell er utført i programmet MS Excel, og følger som vedlegg. Vedlegg: 1 Tiltakstabell. 2 Komplett bildeserie (se egen katalog). 3 Tegning(er) med markerte stier (se egen katalog). XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling - Rapport UU.doc Side 9 av 9

10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE - UNIVERSELL UTFORMING Sotra - Fjell folkeboksamling 5. Samlet vurdering av dagens situasjon og utbedringsbehov. Utbedringsbehov i forhold til VTF er basert på fysisk registering av bygget : Utbedringsbehov i tabell i forhold til UU er basert fysisk på registering av bygget (tilleggskostnad) : Alle kostnader er ekslusive MVA. kr kr Mangler Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning UU VTF Krav i VTF Kommentar Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder Sted Inngang Hovedinngang X Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk Kontrastmarkering av glassfelt på inngangsdør mangler Kontrastmarerking glass i både skyvedører til senteret og til selve biblioteket, striper. Høyde 1,5-2,0m 0g 0,85-1m X Orienteringsh. DSC03307 DSC03309 X Planløsning, størrelse og utforming Dører til både senteret og biblioteket skiller seg svakt ut fra tilhørende glassvegger. Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. DSC03307 DSC03309 X Planløsning, størrelse og utforming Svak helning på gulv like før dør inn til biblitek markere nivåforskjell ved hjelp av striper i gulv X Orienteringsh. DSC03311 Forb. linjer Korridorer Ingen bemerkninger Målpunkter Parkering X 10-2 Generelle krav til utearealer HC-parkering markert og skiltet, men tilfredstiller ikke krav i VTF Merke opp to nye HC-parkeringer, med størrelse min. 3,8x5m. til størrelse Anbefalt 4,8 x 6-7m. Ekspedisjon X Fast innredning Ledig plass foran skranken er på 115x300cm Flytte skranke noe frem slik at man får tilstrekkelig plass foran for rullestol skal kunne snu. (150x150cm) X Alle Bevegelsesh. DSC03324 Bibliotek X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst, korridorbredde ned til 60cm registrert Endre plassering av inventar slik at korridorbredden min er 90cm. X Bevegelsesh. HWC/Stellerom X Planløsning, størrelse og utforming Veggene har liten kontrast til gulv og inventar Male veggene for å skape mer kontrast til gulv X Orienteringsh. DSC03332 Grupperom X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst og tilgjenglighet. Rommet har ikke snuareal for rullestol, og korridorbredde registrert til 65cm Fjerne/endre plassering av innventar slik at korridorbredden min er 90cm X Bevegelsesh. Kontor X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst og tilgjenglighet. Rommet har ikke snuareal for rullestol, og ingen arbeidsplasser for rullestolbrukere Personalrom X Planløsning og størrelse Inventar hindrer adkomst og tilgjenglighet. Rommet har ikke snuareal for rullestol, og korridorbredde registrert til 65cm Fjerne/endre plassering av innventar slik at kontorer får tilfredstillende snuareal for rullestol og kommer til arbeidsplasser. Fjerne/endre plassering av innventar slik at rullestolbrukere kan komme til bordet, og korridorbredden min er 90cm X Bevegelsesh. DSC03323 X Bevegelsesh. DSC03327 Møterom X Bevegelige bygningsdeler Dør med terskler over 2,5 cm. (2,7cm) Fjerning terskler/kile på terskel til dør til møterom X Bevegelsesh. DSC03335 Internett kafe X Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk X Planløsning, størrelse og utforming Kontrastmarkering av glassfelt på dør til internettkafe mangler Kontrastmarerking glass, striper. Høyde 1,5-2,0m 0g 0,85-1m X Orienteringsh. DSC03320 Dør skiller seg svakt ut fra tilhørende glassvegger. Markere dørkarmer til dørene bedre med maling X Orienteringsh. DSC03320 Lesesal X Bevegelige bygningsdeler Dør med terskler over 2,5 cm. (2,6cm) Fjerning terskler/kile på terskel til dør til møterom X Bevegelsesh. Valgavlukke Ingen bemerkninger DSC03336 DSC03337 DSC03338 Generelt Skilting X Atkomst til bygning Veivisersystem ikke tilfredstillende Supplere veivisersystem skilt for rom/funskjoner med taktil skrift/nummerering i en lavere høyde enn i dag X Orienteringsh. Belysning X Belysning og utsyn Registrert belysning i forbindelseslinjer varierer mellom lux. Anbefalt belysning i bygg for alle, 300 lux Kontraster X Planløsning og størrelse Mangler kontrastmarkering av glassfelt (medtatt som eget punkt under målepunktene). Komplettering av belysning i korridorer X Orienteringsh. Ingen tiltak. Alarmanlegg X Kun lydsignal Vurdere montering av varsellamper for brannalarm X Orienteringsh. UU = Universell Utforming. VTF = Veiledning til Teknisk Forskrift. D = Drift. V = Vedlikehold. U = Utvikling.

11

12

13

14

15

16

17

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Gjøvik, 21. september 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Tilstandsrapport for Odda kino Dato/tid: mandag, 2. oktober 2017, 12:59

Tilstandsrapport for Odda kino Dato/tid: mandag, 2. oktober 2017, 12:59 Tilstandsrapport for Odda kino Dato/tid: mandag, 2. oktober 2017, 12:59 Av: Reidar Eide For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen som

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet!

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen Vegdirektoratet 1. november 2012 Foto: Knut Opeide 1. Hva er universell

Detaljer

Helsesenter. - tilgjengelig for alle

Helsesenter. - tilgjengelig for alle Helsesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til helsesentre. Med helsesentre menes fastlegekontorer,

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. Mars Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg Mars 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD GENERELT 2 FONTER 2 FARGER 2 LOGO 2 HENVISNINGER 2 INNVENDIGE SKILT 3 TEKNISK MERKING 3 DØRSKILT 3 AVDELINGSSKILT 4 MARKERINGSBÅND

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Erfaringer med kartlegging av Universell utforming i Statsbygg Kirsten Lindberg 2006 28. September Utgangspunktet for Universell Utforming er myndighetenes overordnede

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Universell utforming publikumsbygg

Universell utforming publikumsbygg Byutvikling Universell utforming publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.10.2009 Innhold 00:01 01.10.2009 Forord 00:02 01.10.2009 Generelt 00:03 01.10.2009 Veiledning

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Publisert dato 09.09.2013 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Utgave III Bakgrunn Dette er den 3. utgave av Trondheim kommunes skiltmal. Malen har vært aktivt i bruk siden 2007 i forbindelse med bygge- og rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Longopac LANGSEKK System.

Longopac LANGSEKK System. Longopac LANGSEKK System. Mindre Restavfall, Mer til Gjenvinning! Bruk av farger gjør det lettere å Sortere Riktig der avfallet oppstår og få det enkelt fram til riktig Container / Leveringssted. Longopac

Detaljer

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 11/2111 10.11.2012 Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 23. april 2009.

UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 23. april 2009. Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/990-27-MBA 18.09.2009 UTTALELSE - HC TOALETT PÅ HOTELL UNIVERSELT UTFORMET Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Hva er universell utforming? Utforming av produkter

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller Vår ref.: Dato: 11/2137 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

Følgende notater er gjort i forbindelse med befaringer på kommunale bygg på Inndyr:

Følgende notater er gjort i forbindelse med befaringer på kommunale bygg på Inndyr: Arkivsaknr: 2017/430 Arkivkode: Saksbehandler: Svanhild Lind Saksgang Møtedato Råd for likestilling av funksjonshemmede 06.09.2017 Besøk i offentlige bygg på Inndyr Behandling i Råd for likestilling av

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/1534-31/SF-471, SF-551, SF-822, SF-904//AKH 03.08.2011 Kommune bryter plikten til å sikre universell utforming

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 17.08.2015 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 01.12.2014 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember 2014 Dere innkalles med dette til møte i rådet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer