HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING"

Transkript

1 HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Gjøvik, 21. september 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , Faks.: E-post:

2 1. Generelt informasjon. 1.1 Generelt om bygget. KOMPLEKS NR./NAVN: 93 HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK KOMPLEKSTYPE: UNDERVISNING OG FORSKNING BYGNINGSNR./NAVN: 224 TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) ADRESSE: BERGHUSVEIEN POSTNR./POSTSTED:: 2800 GJØVIK 1.2 Gjenomgang med forvalter/driftsansvarlig. FORVALTER/DRIFTSANS.: PLANLAGT OMBYGGING: UTBEDRINGER: TELESLYNGER: ALARM: BRUKERGRUPPER: ANSATTE: Statsbygg Øst Bibliotek og kantine skal flytte til sentralbygg når dette ferdigstilles. Fremtidig bruk av arealene er uavklart. Et mindre areal (trapperom) i kantinebygg skal også bygges om. Hovedinngang har fått automatiske skyvedører. Inngang i underetasje kantinebygg har fått rampe og dørautomatikk. Ingen. Brannalarm har kun lydsignaler. Bygget benyttes av studenter med ulike funksjonshemminger, og alle relevante arealer skal i utgangspunktet være tilgjengelige. Det ble ikke nevnt noen ansatte med vesentlige funksjonshemminger. 1.3 Gjennomføring av registreringen. REGISTRERINGSDATO: TILSTEDE OPTICONSULT AS: TORGEIR ERAKER STATSBYGG: KNUT N. MIKKELBORG Denne rapporten gjelder også for 226 GYMSAL/KANTINEBYGNING, da disse to bygningene er bygget sammen med felles indre kommunikasjonsveier. 1.4 Generelt om registreringen. Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført for å kartlegge dette byggets tilstand i forhold til krav til brukbarhet for alle og for å identifisere behov for utbedringer for å bedre brukbarheten. Generelle krav til universell utforming og krav fra Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (VTF) er lagt til grunn. (Kravene til universell utforming går noe ut over eksisterende krav i VTF ved at det legges større vekt på likestilling i bruk og til ikke-diskriminerende løsninger). Gjennomføring Undersøkelsene er gjennomført på følgende måte: 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 2 av 8

3 Utforming av de enkelte elementer i en VEI fra INNGANG til utvalgte MÅLPUNKTER er kartlagt ved hjelp av det digitale registreringsverktøyet You-Too. Bredder, stigninger, lysforhold, høyder, terskler osv er kartlagt. Registreringene er lagt i en database og er søkbare over Internett. Ved søkning kan kriteriene varieres. Data ligger på Samtidig med kartlegging av utforming er tiltak for å bedre brukbarheten for alle vurdert, og disse inngår i en tiltaksliste. Tiltaksliste Det er vurdert behov for tiltak for å bringe utformingen opp på et nivå som vil tilfredsstille VTF for nybygging. Dette betyr ikke at det er formelt krav om dette, men standarden i VTF brukes som en referanse for vurderinger. Det er videre identifisert tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming der hvor VTF ikke dekker disse kravene fullt ut. Det er heller ikke krav til dette, men behovene skal identifiseres. Bruk av rapporten I rapportene skal nødvendige tiltak for å bringe bygningene opp på den nevnte standard beskrives uavhengig av mulige nytte/kostnad ved tiltakene. Noen tiltak vil derfor virke overdimensjonert. Rapportene inneholder imidlertid ikke prioritering, men er utelukkende et grunnlag for prioritering. Vurdering av tiltak vil bli vurdert samlet for alle bygg eller for grupper av bygg (høgskoler, museer osv). Rapporten forutsettes å bli brukt som grunnlag ved eventuelle utbedrings- og ombyggingstiltak i bygget uavhengig av bakgrunnen for at disse iverksettes. Det er et mål å få gjennomført flest mulig av tiltakene som ledd i andre utbedringsarbeider fordi det vil være mest kostnadseffektivt. 2. Beskrivelse av målpunkter i bygget. 2.1 Bygget har følgende målpunkter: Parkering Toalett Resepsjon Bibliotek Kantine/oppholdsrom Grupperom Klasserom/datarom Lesesal Auditorier Laboratorier/verksteder/spesialrom Kontorer Møterom 2.2 Inngangsparti. Hovedinngangen til A-bygget har trapper, og ble derfor ikke registrert. I stedet ble registrering gjort via inngang til korridor mellom A-bygg og kantinebygg, da denne er tilrettelagt med rampe. Det finnes også flere innganger på ulike kanter av A-bygg og kantinebygg, men bare to innganger er (forsøkt) tilrettelagt for bevegelseshemmede. 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 3 av 8

4 Inngang mellom A-bygg og kantinebygg har bred rampe med stigning 6%, og den har stigning helt frem til inngangsdør. VTF krever rampe med stigning maks 1/12 (8,3%) og hvilerepos 150x150cm foran inngangsdør. Inngangsdøren er en nær terskelfri skyvedør med automatikk, og denne har fri bredde 136cm. Dører og sidefelter har store glassfelter uten visuell markering i synshøyde. Totalt sett er denne inngangen godt egnet for funksjonshemmede på dagtid, men etter stengetid kan både manglende repos og manglende markering på glass være problematisk. Kantinebygget har også en inngang i underetasjen, ved IT-tjenestens lokaler. Her er det en støpt rampe med stigning 10%, også her uten repos foran dør. Rampen har heller ikke rekkverk, og den har en kant nederst. Inngangsdør er en slagdør med fri bredde 92cm og terskel 8,7cm, og døren er utstyrt med automatikk med radar. VTF krever inngangsdør med fri bredde 10M (>86cm) og terskel maks 2,5cm. Denne inngangen er ikke tilfredsstillende etter VTF, på grunn av rampeløsning og høy terskel. De fleste innganger er godt markert i fasaden, med lyse dører i mørk fasade. Dette gjør det enkelt for alle å finne inngangene. Inngang ved IT-tjenesten er også markert med skilt. 2.3 Interne forbindelseslinjer. Bygget har generelt brede korridorer, med hovedkorridorer over 300cm. Korridor ved ITtjenesten er smalere, men fortsatt over 150cm. VTF krever snuareal for rullestoler i korridorer (150x150cm). Dører i korridorer/forbindelseslinjer står i stor grad åpne på magnetholdere. Enkelte tunge dører finnes likevel, men da inn mot sekundære korridorer. Disse krever en åpnekraft på 20-45N, mens VTF krever maks 20N. Dører i korridor har generelt bredde minst 10M, noe som er i samsvar med VTF. Det finnes dører med noe høye terskler (2,6-2,8cm, krav maks 2,5cm). Bygget har heis, og denne dekker alle 3 plan. Heisen har tilfredsstillende mål i forhold til krav i VTF, men den har ingen lydsignaler for synshemmede. Manøverknapper har verken taktil skrift eller blindeskrift. Hovedtrapper har god kontrastmarkering på første og siste trinn. Andre trapper har trappeneser som gir både kontrast- og en viss taktil markering. Det er generelt gode kontraster i bygget, med lyse vegger og mørke dører og gulv. Det finnes innerdører med glassfelt uten visuelle markeringer i synshøyde. Lysstyrke i forbindelseslinjer ble typisk målt til lux, avhengig om måling utføres midt mellom to armaturer eller rett under en av dem. Det finnes også områder med variasjon lux. Temaveiledningen Bygg for alle anbefaler lysstyrke minst 300 lux i forbindelseslinjer. Det finnes et bra skiltsystem i bygget, og sammen med en oversiktlig planløsning gir dette bra fremkommelighet for orienteringshemmede. 2.4 Vurdering av de enkelte målpunkter Parkering. Det er reservert én parkeringsplass for bevegelseshemmede, like ved inngang på plan 1. Her er bredden begrenset til 340cm av kantstein og faste konstruksjoner. Merket dybde er ca. 4,0 meter, men det er ingen hindringer for å utvide denne. VTF krever HC-plass med mål 3,8x5,0 meter, mens Norges Handikapforbund anbefaler 4,5x6,0 meter Toalett. Det er bare ett HC-toalett i bygget, plassert i underetasjen sammen med øvrige toaletter. Rommet har ikke tilfredsstillende bredde i forhold til krav i VTF (195cm, krav 220cm), noe som medfører at det kun er tilkomst for rullestol på én side av toalettskålen. Rommet kan godkjennes som HC- 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 4 av 8

5 toalett med ensidig tilkomst, men da kreves et tilsvarende rom med speilvendt innredning i umiddelbar nærhet. Rommet har en sterk parfymelukt, og dette kan være et problem for miljøhemmede. Rommet er ikke merket som HC-toalett Resepsjon. Det er én resepsjon i dette bygget, og denne befinner seg hos IT-tjenesten. Høyde på disken her er 114cm. Anbefalt høyde for å sikre god kommunikasjon med sittende person er 75-90cm Bibliotek. Biblioteket skal flytte til sentralbygg i nær fremtid, men foreløpig er det plassert på samme plan som inngang. Atkomsten her er lite egnet for bevegelseshemmede, særlig rullestolbrukere. Tyveridetektor er plassert utenfor døren, og døren er meget tung å åpne (55N, krav maks 20N). Dette medfører at rullestolbrukere må ha hjelp for å komme inn. Skranke i bibliotek har høyde 109cm, mens anbefalt høyde for å sikre god kommunikasjon med sittende person er 75-90cm. Inventar forøvrig er ikke spesielt tilpasset rullestolbrukere, da mye materiale er plassert høyere enn 110cm Kantine/oppholdsrom. Kantina har god atkomst via tofløyet dør på magnetholdere. Høyde på brettbane er 85cm, noe som er tilfredsstillende i forhold til rullestolbrukere. Rommet har løst inventar, og flere sitteplasser kan benyttes av rullestolbrukere uten spesielle tilpasninger. Sitteplasser på galleri er kun tilgjengelige via trapp, og er derfor lite egnet for bevegelseshemmede. Kantine skal også flytte til sentralbygg i nær fremtid. Det finnes også et personalrom i bygget, plassert ved kontorer på plan 1. Dette rommet har terskelfri 10M-dør, og mange av sitteplassene kan benyttes av rullestolbrukere uten spesielle tilpasninger Grupperom. Det finnes en rekke grupperom i bygget, de fleste plassert i underetasjen. Tilgjengeligheten er variabel, med frie dørbredder fra 77cm til 90cm. Flere rom har 10M-dører direkte fra korridor, men disse har samtidig noe kraftige dørlukkere (30N, krav maks 20N). Rommene har generelt løst inventar som kan tilpasses ved behov Klasserom/datarom. Klasserom og datarom har generelt dører med bredde 10M, og de fleste av disse er terskelfrie. Dette gir god fremkommelighet for alle. Enkelte rom har noe kraftige dørlukkere (25N, krav maks 20N). Klasserom har løst inventar som lett kan tilpasses, men i datarommene er noe vanskeligere å omregulere på grunn av faste installasjoner Lesesal. Ett slikt rom ble registrert (A134), og her var tilgjengeligheten omtrent som ved klasserommene. Fri dørbredde er 90cm, og døren er terskelfri og uten dørlukker. Rommet har mye åpent areal, og flere sitteplasser kan benyttes av rullestolbrukere uten spesielle tilpasninger Auditorier. Det er to auditorier i kantinebygget, og disse har nær lik atkomst. Dører er tofløyede, men kun én fløy er normalt i bruk. Fri bredde her er 85cm, noe som tilsvarer dørbredde 10M. Rommene har reserverte plasser for rullestolbrukere, men disse er plassert på gulvet foran første rad. Ingen av auditoriene har teleslyngeanlegg. 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 5 av 8

6 Laboratorier/verksteder/spesialrom. Det finnes en rekke spesialrom i underetasjen. Radoigraflab har dørbredde 10M. Her er dørterskelen høyere enn krav i VTF (3,2cm, krav maks 2,5cm). Døren er også tung å åpne (45N, krav maks 20N). Hovedrommet har brukbar fremkommelighet for alle. Fargelab består av flere rom, og alle disse har dørbredde 9M. Dørene har noe høye terskler (2,7cm), og de er tunge å åpne (35N). Rommene har lite innredning, og kontraster er stedvis fraværende Kontorer. Mange kontorer ligger langs sekundære korridorer. Dette medfører at dør mot hovedkorridor må åpnes for å komme til kontorene, og disse dørene har ofte dørlukkere. De fleste kontorer har dørbredde 9M, men det finnes også enkelte kontorer med 10M-dør. Kontorenes brukbarhet er i stor grad avhengig av størrelse og innredning. Størrelsen bra mange steder, men det planlegges å dele kontorer i to for å få flere kontorplasser. Dette vil gi meget begrensede muligheter for tilrettelegging for rullestolbrukere. Innredning i kontorer kan tilpasses ved behov, og flere av dagens kontorer har arbeidsplass som kan benyttes av rullestolbruker uten større tilpasninger Møterom. Ett møterom i underetasjen ble registrert (A012). Dette rommet har to dører, men begge har bredde 9M. Terskler er også noe høye (2,9cm, krav maks 2,5cm). Rommet har løs innredning som lett kan tilpasses ved behov. 3. Konklusjon. 3.1 Hovedtrekk. Både A-bygget og kantinebygget har 3 etasjer, men forbindelseslinjer bare på de to nederste. Dermed er ikke øvre plan i kantinebygget tilgjengelig fra heisen. Det planlegges ombygging i store deler av bygget, da flere viktige funksjoner skal flyttes over i sentralbygg i nær fremtid. 3.2 Status for bevegelseshemmede. På dagtid er det god fremkommelighet for bevegelseshemmede, med automatiske skyvedører, brede korridorer og mange dører åpne på magnetholdere. På kveldstid er forholdene noe dårligere, da det ikke er noe repos utenfor inngangsdør (ved kortleser). HC-parkering er for smal, og HC-toalett har kun tilkomst for rullestol på én side av toalettskål. Enkelte dører er tunge å åpne, og enkelte dørterskler er for høye. 3.3 Status for orienteringshemmede. Orienteringshemmede vil ikke ha større problemer med å ta seg frem i dette bygget. Gode kontraster, enkel planløsning og et bra skiltsystem er positivt, men belysning er noe svak i deler av korridorer. Manglende markering på glassfelter kan være et problem. 3.4 Status for miljøhemmede. Det er generelt harde/glatte gulvbelegg i bygget, og renhold er bra. Det er noen få grønne planter, og bygget har fungerende ventilasjonsanlegg. Sterk parfymelukt på toaletter kan være et problem for miljøhemmede. 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 6 av 8

7 3.5 Anbefalinger. I dette bygget bør det etableres et nytt HC-toalett, slik at toalettforholdene for rullestolbrukere blir akseptable. Videre bør parkering og inngangsparti utbedres, slik at krav i VTF innfris. Ut over dette er det brukbare forhold på de fleste områder, men en lang rekke forhold kan likevel forbedres. Se vedlagte tiltakstabell for komplett liste over tiltak med kostnader. 4. Samlet vurdering av dagens situasjon og utbedringsbehov. 4.1 Utbedringsbehov i forhold til Veiledning til forskrift (VTF). Utbedringsbehovet er summert opp i vedlagt tabell (Excel-format). Tabell inneholder også bildehenvisninger. Totale kostnader for oppgradering av bygget i forhold til VTF er basert på identifiserte feil/mangler ved fysisk registrering av et utvalg av hovedfunksjoner i bygget, med registreringsverktøyet You-Too. Avvik i forhold til VTF identifisert ved registrering benyttes som grunnlag for kostnadsestimat ved vurdering av feil mangler for arealer som kostnadsregnes ut i fra tegningsunderlag. Avvik som er kostnadsestimert ut i fra tegningsunderlag er ikke registrert i You-Too. Feilkilder ved anslåtte kostnader for arealer beregnet med grunnlag i tegninger vil være: Manglende oppdatering i tegningsunderlag. Avvik mellom feil/mangler anslått på bakgrunn av registreringer ved befaring og faktiske feil/mangler i arealer vurdert ut fra tegningsunderlag. Avvik i anslåtte kostnader for arealer basert på tegningsunderlag vil gjelde bl. annet: Antall dører med fri bredde lavere enn krav (76cm)/antall dører med åpningskraft over krav (2 kg/20n)/antall dører med terskel høyere enn krav (2,5cm). Fritt areal foran og bak dører (BxD = 140x140cm når en beveger seg med slagretning og BxD 140x180cm når en beveger seg mot slagretning.) I tillegg er det krav til avstand mellom dør (låsekant) og tilstøtende vegg på begge sider (30 cm på side med slagretning og 50cm på side mot slagretning). Fri bredde i forbindelsesareal/passasjebredde (Generelt gode forhold for alle), snuareal i forbindelsesareal (min. 150x150). HWC vurdert ut fra tegning/registrering. Størrelse på rom, plassering av sanitærutstyr, avstand mellom vegg og sanitærutstyr, snuareal, passasjebredder. Belysning vurdert ut fra tegning/registrering. Kontrastfarger/markeringer vurdert ut fra tegning/registrering. 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 7 av 8

8 4.2 Utbedringsbehov i forhold til Universell utforming (UU). Utbedringsbehovet er summert opp i vedlagt tabell (Excel-format). Tabell inneholder også bildehenvisninger. Totale kostnader for oppgradering av bygget i forhold til krav i UU er basert på identifiserte feil/mangler ved fysisk registrering av et utvalg av hovedfunksjoner i bygget med, registreringsverktøyet You-Too. Avvik i forhold til UU identifisert ved registrering benyttes som grunnlag for kostnadsestimat ved vurdering av feil mangler for arealer som kostnadsregnes ut i fra tegningsunderlag. Avvik som er kostnadsestimert ut i fra tegningsunderlag er ikke registrert i You-Too. Feilkilder ved anslåtte kostnader for arealer beregnet med grunnlag i tegninger vil være: Manglende oppdatering i tegningsunderlag. Avvik mellom feil/mangler anslått på bakgrunn av registreringer ved befaring og faktiske feil/mangler i arealer vurdert ut fra tegningsunderlag. Avvik i anslåtte kostnader for arealer basert på tegningsunderlag vil gjelde bl. annet: Antall dører med fri bredde lavere enn krav (min. 86cm)/antall dører med åpningskraft over krav (0,5-1 kg/5-10n)/antall dører med terskel høyere enn krav (maks 2,0cm, avfaset). Fritt areal foran og bak dører (BxD = 150x150cm når en beveger seg med slagretning og BxD 150x180cm når en beveger seg mot slagretning.) I tillegg er det krav til avstand mellom dør (låsekant) og tilstøtende vegg på begge sider (50 cm på side med slagretning og 80cm på side mot slagretning). Fri bredde i forbindelsesareal/passasjebredde (min. 90), snuareal i forbindelsesareal (min. 160x160). HWC vurdert ut fra tegning/registrering. Størrelse på rom, plassering av sanitærutstyr, avstand mellom vegg og sanitærutstyr, snuareal, passasjebredder. Belysning vurdert ut fra tegning/registrering. Kontrastfarger/markeringer vurdert ut fra tegning/registrering. 93_224-Rapport UU_Teoribygningen Side 8 av 8

9 STATSBYGG - UNIVERSELL UTFORMING HØGSKOLEN I OPPLAND, GJØVIK - TEORIBYGNINGEN (A-BLOKK) 4. Samlet vurdering av dagens situasjon og utbedringsbehov. Utbedringsbehov i forhold til VTF er basert på registering i You-Too og et anslag på omfang av resterende arealer ut i fra tegningsunderlag (Se pkt i rapport): Utbedringsbehov i tabell i forhold til UU er basert på registering i You-Too og et anslag på omfang av resterende arealer ut i fra tegningsunderlag (Se pkt i rapport): Alle kostnader er ekslusive MVA. kr kr Sted Inngang Inngang mellom kantine og A-bygg Inngang ITtjenesten Mangler Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning UU VTF Krav i VTF Kommentar Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder X X Atkomst til bygning Bevegelige bygningsdeler Trapp Rampe Atkomst til bygning Bevegelige bygningsdeler Rampe Rampe mangler repos foran inngangsdør. Rampe er bratt (10%), og den mangler rekkverk og repos foran inngangsdør. Høy terskel på inngangsdør. Bygge ny rampe med repos 1,5x1,5m på topp. Rampe med bredde 0,9-1,1m med rekkverk i to høyder på begge sider. Denne rampen kan evt. plasseres ved A-byggets hovedinngang. Stigning 1/20, unntaskvis 1/12. Fjerne rampe og bygge ny med bredde 0,9-1,1m med rekkverk i to høyder på begge sider og repos 1,5x1,5m på topp. Kileløsning på innsiden av ytterdør. Stigning 1/20, unntaskvis 1/ X Bevegelsesh. P X Bevegelsesh. P P P Forb. linjer Korridorer X Planløsning og størrelse Enkelte dører i korridor er tunge å åpne (20-45N) og andre har Justere dørlukkere ned til maks 20N, evt. fjerne dørlukkere X Bevegelsesh Bevegelige bygningsdeler høye terskler (2,6-2,8cm). Fjerne terskler, evt. montere kileløsninger. Heis X Planløsning og størrelse Manøverknapper har ikke taktil skrift eller blindeskrift. Nytt manøverpanel med taktile knapper, evt. blindeskrift i tillegg X Synsh. P Heis P X Heis har ikke lydsignaler for synshemmede. Montere lydsignaler ved ankomst til ulike etasjer X Synsh. Målpunkter Parkering X 10-2 Generelle krav til utearealer HC-plass ved inngang er for smal (3,4m). Merke minst én plass med mål 3,8x5,0 meter, helst 4,5x6,0 meter, nær inngang, Toalett X Toaletter, garderobe etc Bevegelige bygningsdeler HC-toalett har bare tilkomst for rullestol på én side av toalettskål. Etablere et tilsvarende rom med speilvendt innredning i umiddelbar nærhet av eksisterende. Pris inkl. ny 10M-dør X Bevegelsesh. P X Bevegelsesh. P X Rommet er ikke merket som HC-toalett. Montere standars symbol på dør X Alle X Sterk parfymelukt på toaletter. Fjerne/dempe toalettparfyme X Miljøh. Resepsjon X Fast innredning IT-tjenesten har høy skranke (114cm). Bygge om skranke slik at høyde blir 75-90cm, i samsvar med anbefalinger med tanke på rullestolbrukere X Rullestol P Bibliotek Bibliotek skal flytte til sentralbygg og fremtidig bruk av arealene er uavklart. Ingen tiltak nå, tilkomst endres totalt i forbindelse med fremtidig ombygging. P P Kantine/ oppholdsrom Kantine skal flytte til sentralbygg og fremtidig bruk av arealene er uavklart. Ingen tiltak nå. Ved fremtidig ombygging må det vurderes å etablere heis, evt. gangbro/korridor mot A-bygget på plan 2. P P Grupperom X Bevegelige bygningsdeler Enkelte dører er tunge å åpne. Justere dørlukkere ned til maks 20N, evt. fjerne dørlukkere X Bevegelsesh. P X Enkelte rom har smale dører (76-80cm). Sette inn 10M-dører X Rullestol P Klasserom/ datarom X Bevegelige bygningsdeler Enkelte dører er tunge å åpne. Justere dørlukkere ned til maks 20N, evt. fjerne dørlukkere X Bevegelsesh. P P Lesesal Ingen tiltak nødvendige. P Auditorier X Auditorier har sitteplasser for rullestolbrukere foran første rad. For å ivareta likeverdighetsprinsipp bør del av fast bord foran første rad fjernes og erstattes av løst bord. Dette vil gi rullestolbruker mulighet til å sitte på samme sted som øvrige studenter. X Teleslynge Auditorier har ikke teleslyngeanlegg. VTF krever slikt utstyr i rom der lyd formidles via høyttaleranlegg X Rullestol P P Montere teleslyngeanlegg i K102 og K X Hørselsh.

10 Mangler Kostnad UU Kostnad VTF Gjennomføring Henvisning Sted UU VTF Krav i VTF Kommentar Tiltak Enh.pris/RS Ant. Sum Enh.pris/RS Ant. Sum D V U Grupper bilder Laboratorier/ verksteder/ spesialrom X Bevegelige bygningsdeler Dører er tunge å åpne (35-45N) og de har høye terskler (2,7-3,2cm). Justere dørlukkere ned til maks 20N, evt. fjerne dørlukkere. Fjerne terskler, evt. montere kileløsninger X Bevegelsesh. P P X Smale dører ved fargelab (9M). Sette inn 10M-dører X Rullestol Kontorer X Bevegelige bygningsdeler Smale dører (73-80cm). Sette inn 10M-dører X Rullestol P Møterom X Bevegelige bygningsdeler Høye dørterskler (2,9cm) Fjerne terskler, evt. montere kileløsninger X Rullestol P X Smale dører (82cm). Sette inn 10M-dører X Rullestol Generelt Skilting Atkomst til bygning Planløsning og størrelse Manøverknapper, skilt, e.l. Belysning X Planløsning og størrelse Belysning og utsyn Bygget har et godt skiltsystem, med sammenhengende skilting mot rom og avdelinger. Gjennomsnittlig lysstyrke er i samsvar med anbefalinger i temaveiledningen "Bygg for alle", men deler av korridorer er mørkere pga. asymmetrisk belysning Glassfelter i ytterdører m/sidefelt, samt innerdører, mangler visuell markering i synshøyde. Ingen tiltak nødvendige. Komplettering av belysning i korridorer, slik at lyset blir jevnere fordelt (særlig i underetasjen). Orienteringsh. P P X Orienteringsh. P Kontraster X Planløsning og størrelse Generelle krav til Silketrykk på glassflater, f.eks. som striper i to høyder X Synsh. P P Alarmanlegg X Brannalarm har kun lydsignal. Vurdere montering av varsellamper (anslått mengde) X Orienteringsh. UU = Universell Utforming. VTF = Veiledning til Teknisk Forskrift. D = Drift. V = Vedlikehold. U = Utvikling.

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Statsbygg som Eiendomsforvalter

Statsbygg som Eiendomsforvalter Hv a Statsbygg s om bestilerog forvalter, gjø r for å s ik re UU / tilgjengelighet ieks is terende og ny by gningsmasse. Som jeg nevnte på telefon synes jeg din vink ling om det muliges k uns t v arinspirerende

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming 2012 bygg Hovedbygg Internatet 3UV Montenegro Stabburet Universell utforming AS Januar 2012 Notat Side 2 Oppdragsgiver:

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg

Endelig tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2015-bygg Rapportdato: 31.03.2014 Kompleksnr. 13720 Byggenr. 12196 BTA: Sum anbefalte 1396 m 2 tiltak: 203 000 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Byggnavn: VETERINÆR GRENSEKONTROLL VED OSLO LUFTHAVN VETERINÆR GRENSEKONTROLLSTASJON

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Universell Utforming Eksempelhefte med registrerte løsninger i Statsbyggs bygninger

Universell Utforming Eksempelhefte med registrerte løsninger i Statsbyggs bygninger Universell Utforming Eksempelhefte med registrerte løsninger i Statsbyggs bygninger - som grunnlag for oppmerksomhet rundt universell utforming August 2006 Forord Universell utforming betyr at byggverk

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS

UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS UTFORMING AV SKOLEANLEGG FRA TIL PRAKSIS Erfaringer med kartlegging av Universell utforming i Statsbygg Kirsten Lindberg 2006 28. September Utgangspunktet for Universell Utforming er myndighetenes overordnede

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

Statped-Nord, Tromsø, Senterbygg A med tilbygg C Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 11.09.2015 Kompleksnr. 14697 Byggenr. 14569 BTA: Sum anbefalte 368 m 2 tiltak: 375000 Satsningsår 2016 Kompleksnavn: Statped Tromsø Byggnavn: Senterbygg A med tilbygg C Statped-Nord, Tromsø,

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG/MUSIKKONSERVATORIET Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 12.03.2015 Kompleksnr. 3500 Byggenr. 10899 BTA: Sum anbefalte 3 598 m 2 tiltak: Satsningsår 2016 Kompleksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG Byggnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVD KUNSTFAG

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Ullensaker kommune 1 UNIVERSELL UTFORMING VEILEDER PUBLIKUMSBYGG Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming Veileder publikumsbygg

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40

UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40 Vedlegg: E3 Versjon av 30.6.2010 UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40 Adkomst til bygningen Terskelfri adkomstrampe for gående, sklisikkert, overdekket og med bredde 1,8m, plasseres

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon

Statens vegvesen kontorsted Ålesund Ålesund Trafikkstasjon Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 578 Byggenr. 14017 Sum anbefalte tiltak: 347 300 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Statens vegvesen kontorsted Ålesund Byggnavn: Ålesund Trafikkstasjon Statens vegvesen kontorsted

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30 Møteprotokoll Utvalg : Råd for likestilling av funksjonshemmede Møtested : Kommunehuset, Dato : 06.09.2017 Tidspunkt : 08:45-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunnar T. Skjellvik

Detaljer

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Diehtosiida Samisk Vitenskapssenter Kautokeino, vitenskapsbygget Utkast tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 16.06.2015 Kompleksnr. 455 Byggenr. 13930 BTA: Sum anbefalte 10 146 m 2 tiltak: 1 056 500 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Byggnavn: SAMISK VITENSKAPSSENTER KAUTOK. - ADM.BYGG SAMISK VITENSKAPSBYGG

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata

Uttale til universell utforming/tilgjengelegheit - 82/103 - ombygging/nybygg - Skålagata Miljøretta helsevern Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS v/ingunn Sætre Bondevik Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Synneve Skei 46892097 2016/3435-12 30.01.2017 Uttale til universell

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk)

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk) Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Rampen er kun 3,70 cm lang. Dette gjør at rampen er for bratt og at man i rullestol ikke kommer seg opp og ned på en trygg og selvstendig måte. Rampen skulle ha vært minimum

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Høgskolen i Ålesund (HIALS)

Høgskolen i Ålesund (HIALS) Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr. 11194 Sum anbefalte tiltak: 3.322.400 Satsningsår 2013 Kompleksnavn: Høgskolen i Ålesund Byggnavn: Hovedbygningen Rapportdato: 28.09.12 Kompleksnr. 574 Byggenr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming

Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming Bjørgvin fengsel gjennomføring av universell utforming Side 1 Bjørgvin fengsel Vurdering av gjennomføring av tiltak for å oppnå universell utforming 10.11.2011 NB! Omarbeidet rapport Bjørgvin fengsel gjennomføring

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede?" Arne Kjelstad Bengt Elmerskog. Rehabilitering av skoleanlegg. Sterkt svaksynte Blinde

Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede? Arne Kjelstad Bengt Elmerskog. Rehabilitering av skoleanlegg. Sterkt svaksynte Blinde Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm m 27. - 28. oktober 2005 Skolen et oversiktelig landskap også for synshemmede?" Sterkt svaksynte Blinde Forbedre orienteringsforholdene Øke tilgjengeligheten/ organisering

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland Universell utforming 4B Oppdragsnummer : 5111029 Oppdragsnummer : 5111029 Universitetet i Nordland 31.8.2011 Universell utforming 4B ML EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015

Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Bygg for alle Hvordan Statsbygg møter krav om tilgjengelighet for eksisterende bygg innen 2015 Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Kristiansand, 31. august 2010 Generelt I utgangspunktet skal eksisterende

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer