Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort"

Transkript

1 1. Medlemskap og medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus er åpent for alle bortsett fra foretak og andre juridiske personer. For medlemskort som er kombinerte EuroBonus Diners Club og/eller MasterCard, gjelder i tillegg regler fastsatt av Diners Club/MasterCard. Kun en medlemskonto er tillatt per person. 1.2 Medlemskortene er enten SAS eller Diners Club/MasterCards eiendom, avhengig av hvilken organisasjon som har utstedt kortet. 1.3 Medlemskap i EuroBonus innvilges kun én person per medlemsnummer. Medlemskap registreres i medlemmets fulle navn med den adresse (privatadresse eller firmaadresse) medlemmet oppgir. Firma c/o-adresse er ikke tillatt. Medlemmet skal oppgi sin egen privatadresse eller firmaadresse. All post, sikkerhetskoder, fakturaer, billetter etc, vil bli sendt direkte til medlemmet på registrert adresse. Kommunikasjon med medlemmer under 18 år skjer kun via post og adresseres direkte til verge (foresatte). Medlemskortet er personlig, og det kan kun benyttes av medlemmet som er oppgitt på kortet. Medlemskortet er bare gyldig dersom det signeres av medlemmet, eller vergen dersom medlemmet er under 18 år, og kan kun anvendes frem til angitt utløpsdato. 1.4 Tap, tyveri eller ødeleggelse av kortet skal meldes umiddelbart til EuroBonus Medlemsservice. For kombinerte EuroBonus/Diners Club og/eller MasterCard kort må melding også gis til Diners Club/MasterCard. Et erstatningskort vil bli utstedt med samme EuroBonus medlemsnummer og i henhold til kortselskapets vilkår og betingelser. 1.5 Navn- og adresseendringer skal meldes skriftlig til EuroBonus Medlemsservice. Ved navneendring skal dokumentasjon som bekrefter endringen vedlegges, f.eks. vigselsattest. 1.6 Vanlige bestillingsregler for ulike billettyper, gjelder også for EuroBonusmedlemmer, uansett medlemsnivå. Servicefordeler knyttet til Sølv- eller Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1.7 Medlemskap i EuroBonus innebærer ikke at medlemmet blir oppgradert til annen serviceklasse enn hva den kjøpte billett gjelder for. 1.8 Misbruk av medlemskap kan lede til at SAS sletter medlemskapet. I så fall kan allerede opptjente poeng og utstedte, men ikke benyttede billetter/vouchers, tapes. Misbruk kan blant annet omfatte ustyrlig eller respektløs oppførsel mot SAS eller SAS partnere, deres ansatte eller passasjerer, brudd på pkt 3.9, straffbare handlinger, eller handlinger som allment blir ansett for å være umoralske eller uetiske. 1.9 Ved å signere medlemskortet aksepterer medlemmet/vergen medlemsbetingelsene Sikkerhetskoden kan bare oppgis til EuroBonus-medlemmet/vergen personlig. Vergen er ansvarlig for den mindreåriges sikkerhetskode Kvalifiseringsperiode for oppgradering til Sølv- eller Gullmedlemskap starter med den måneden medlemmet meldte seg inn i EuroBonus, og varer t.o.m. utløpet av foregående måned året etter. Eksempel: Er innmeldingsmåneden februar, vil kvalifiseringsperioden løpe f.o.m. 1. februar t.o.m. 31. januar året etter. Innenfor kvalifiseringsperioden må man klare de gjeldende krav for oppgradering Personer under 18 år må innhente samtykke fra verge innen registrering av medlemskapet. Bare skriftlig innmelding med verges underskrift registreres. Medlemmet må i løpet av 3 måneder fra sin 18-årsdag bekrefte fortsatt medlemskap. Når slik bekreftelse foreligger vil disse vilkårene gjelde for medlemmet direkte og ikke lenger overfor vergen. Dersom slik bekreftelse ikke blir gitt vil kontoen stenges for opptjening, uttak og kommunikasjon inntil bekreftelse er gitt eller kontoen avsluttet. Registrering av poeng som kunne vært opptjent i perioden hvor medlemskapet ikke har vært bekreftet skjer side 1(5)

2 kun ved innsendelse av gyldig dokumentasjon i henhold til punkt 3.2. Medlemmet bekrefter sitt fortsatte medlemskap ved å melde seg som mottaker av SAS og Eurobonus nyhetsbrev og registrere sin e-postadresse på Ønsker man ikke å motta nyhetsbrevet kan man melde seg av dette etter mottak av første e-post. 2. Tjenestereiser 2.1 Medlemmer som skal samle poeng på flyreiser, hotellopphold, bilutleie eller fra annen poenggivende aktivitet som betales av arbeidsgiver, plikter på forhånd å underrette sin arbeidsgiver om dette. 2.2 Poeng opptjent ved aktivitet betalt av arbeidsgiver kan ikke benyttes til private formål uten arbeidsgivers samtykke. 2.3 I følge statens regelverk kan statsansatte ikke benytte poeng opptjent på tjenestereiser til private formål. For andre ansatte i offentlig eller privat tjeneste kan tilsvarende følge av arbeidsreglement eller instrukser. 3. Opptjening av poeng 3.1 Medlemmet skal oppgi sitt EuroBonus medlemsnummer ved bestilling av billetter og/eller ved innsjekking for å få poeng registrert. 3.2 Etterregistrering av poeng kan kun skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon for; Flyreiser: er ombordstigningskort i original og kopi av flybillett; og for elektroniske billetter kopi av reisebekreftelsen; Hotellopphold: er kopi av hotellregning; Bilutleie: er kopi av leieavtale. Merk at ombordstigningskortene alene ikke gjelder som gyldig dokumentasjon. Poeng registreres ikke for reiser og andre aktiviteter som ligger mer enn seks måneder tilbake i tid. For nye medlemmer kan poeng etterregistreres fra opptil en måned før man meldte seg inn. 3.3 Poeng opptjenes alltid for den reise og serviceklasse som ble bestilt og betalt som angitt på billetten, selv om medlemmet oppeller nedgraderes til annen serviceklasse. Dette gjelder også ved ombookinger fra SAS side av tekniske eller andre operasjonelle årsaker. Poeng opptjenes kun for gjennomførte reiser/aktiviteter. Barn under 2 år opptjener kun poeng hvis de har bestilt eget sete. Kjøpte, men ikke benyttede billetter og vouchers gir ikke poeng. Poeng gis ikke om flyet innstilles av årsaker som ligger utenfor SAS eller andre partnere i EuroBonus-programmet sin kontroll. Det gis ikke poeng på reiser som arrangeres av flyselskaper som ikke deltar i EuroBonus-programmet, selv om reisen arrangeres på vegne av en EuroBonuspartner. 3.4 Poeng opptjenes på medlemmets konto uavhengig av hvem som betaler for billetten/aktiviteten. Barn under 2 år opptjener kun poeng hvis de har bestilt eget sete. 3.5 Reiser og andre aktiviteter som gjennomføres fra og med datoen for signering av innmeldingsformularet, gir rett til opptjening av poeng. 3.6 Poeng kan ikke selges, arves eller overdras på annen måte, løses inn mot kontanter eller benyttes til formål utenfor EuroBonus-programmet. Ved brudd på denne bestemmelsen kan poeng, bestilte bonusreiser eller -opphold og dokumenter konfiskeres, eller den reisende kan nektes ombordstigning eller opphold. Dersom en reise er påbegynt, vil videre reise være på den reisendes egen regning og til full pris. To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen sine poeng, for eksempel for å oppnå minstegrensen for poenguttak. 3.7 Medlemmer kan opptjene poeng og benytte seg av dem så snart tilstrekkelig antall poeng er opparbeidet. Poengene er gyldige i opptil fem år fra opptjeningstidspunktet. 3.8 Rabattbilletter som Industry Discount, Agent Discount, standbybilletter, charterbilletter og bonusbilletter gir ikke rett til opptjening av poeng. SAS EuroBonus side 2(5)

3 forbeholder seg retten til å utelukke fremtidige billettyper, bookingklasser eller destinasjoner fra poengopptjening i EuroBonus. 3.9 Medlemmer som deltar i andre selskapers bonusprogrammer, kan kun opptjene poeng eller lignende i ett program pr. flystrekning, hotellopphold eller billeie. Når poengene er registrert på din konto kan de ikke overføres til et annet program Dersom et medlem ikke opptjener poeng i løpet av en periode på 24 måneder, kan SAS avslutte medlemskapet med mindre medlemmet har gyldige poeng Poeng kan kun opptjenes for ett rom av en person per hotellopphold. 4. Uttak av poeng 4.1 Poeng kan kun benyttes av det medlem som kontoen er registrert på. Medlemmet/vergen må påse at deres konfidensielle sikkerhetskode ikke oppgis til uautoriserte personer. Medlemmer kan ikke holde EuroBonus ansvarlige for eventuelle konsekvenser som følge av avsløring av sikkerhetskoden til uautoriserte personer. Med mindre annet er angitt kan poeng benyttes av personer som er i nær relasjon til medlemmet, for eksempel familiemedlemmer, slektninger eller nære venner. Det er medlemmet/vergen som er ansvarlig for poengbruk, uavhengig av om det er medlemmet selv eller en annen person som faktisk benytter poengene. Eventuelt misbruk vil bli behandlet i henhold til pkt 1.8. Bonusdokumenter utstedes på det navnet som medlemmet har oppgitt, og sendes til medlemmets/vergens registrerte postadresse som definert i pkt Poeng kan kun utnyttes til bonusbilletter/vouchers som er utstedt av SAS, eller i enkelte tilfeller, av SAS samarbeidspartnere i EuroBonusprogrammet. Reisebyråer har ikke rett til å utstede billetter/vouchers i bytte mot EuroBonus-poeng. 4.3 Antall flyseter, hotellsenger, leiebiler eller andre tilbud for bonusuttak er begrenset, og avhenger av tilgjengeligheten på tidspunktet for bestillingen. Det kan være ledig plass til normalpris selv om antall flyseter/hotellrom avsatt til bonusreiser er fulltegnet. Det kan forekomme perioder hvor det ikke er flyseter/hotellrom/leiebiler tilgjengelig for uttak av EuroBonus-poeng. Visse Servicefordeler gjelder ikke ved bonusuttak. 4.4 Poeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabatt-tilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre annet er uttrykkelig angitt. 4.5 Med mindre annet er angitt: Det gjelder ingen spesielle restriksjoner med hensyn til elektronisk billettbestilling. Minstekrav til reisens varighet gjelder for bonusreiser hvis bestilling gjøres mindre enn syv dager før avreise. Forutsatt at poengene fremdeles er gyldige (dvs. at utgåtte poeng ikke kan brukes om igjen) kan ombooking gjøres frem til én (1) arbeidsdag før bruk av bonuspoeng, mot serviceavgift. Bonusreiser kan avbestilles frem til én (1) arbeidsdag før avreisedag, mot serviceavgift. Bare gyldige poeng vil bli tilbakeført til medlemmets konto (dvs. at utgåtte poeng ikke kan brukes om igjen). Avbestillinger som gjøres mindre enn syv dager før avreisedag, må gjøres per telefon, og ikke per e-post eller faks, ved behandling av EuroBonus Medlemsservice. Gyldige billetter/dokumenter for avbestilte bonusreiser må returneres til SAS for refusjon av skatter og avgifter. Bestilling av hotellopphold og innløsning av poeng kan kun foregå via EuroBonus Medlemsservice eller sas.no. Det er medlemmets/vergens ansvar å ta hensyn til åpningstidene til EuroBonus Medlemsservice og/eller postlegging av bonusdokumenter, og det må beregnes tilstrekkelig tid ved bestilling eller endring av bonusreiser. Ved tyveri eller tap av bonusdokumenter før bonusreisen påbegynnes, vil dokumentene, dersom er det er mulig, bli erstattet med nye dokumenter, mot serviceavgift. 4.6 Dersom det er under én dag til reisen påbegynnes eller til ankomst til et hotell, kan ikke poengene tilbakeføres til side 3(5)

4 medlemmets konto. Dersom det må gjøres endringer eller nye bonusdokumenter må utstedes, må SAS billettkontor kontaktes. Hvis medlemmet eller den som benytter poengene, skulle bli syk før bonusreisen, kreves det legeattest for å få en ny billett/et nytt dokument utstedt eller for å endre bestillingen, forutsatt at poengene er gyldige (dvs. at utgåtte poeng ikke kan brukes om igjen). Ved dødsfall i nær familie under en bonusreise vil SAS, dersom det er mulig, ordne bonusreturreise. SAS forbeholder seg retten til å velge flyselskap og reiserute for returreisen. Bonusreiser er alltid tur-returreiser, og du behøver like mange poeng til en enveisbillett som til en tur-returbillett. Hvis reiserutene for utreise og tilbakereise er forskjellige, gjelder alltid det høyeste antall poeng i henhold til uttakstabellen. 4.7 I enkelte land vil det kunne være skattemessige implikasjoner knyttet til bruken av fordeler og bonuser fra lojalitetsprogrammene til flyselskap og hotell etc. Alle slike spørsmål skal rettes til de lokale myndigheter. SAS fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til skatter og skatteforpliktelser pålagt medlemmet i tilknytning til medlemskapet i EuroBonus. 4.8 Etter at reisen er påbegynt, gjelder din egen reiseforsikring. 5. Generelle bestemmelser 5.1 Hva gjelder EuroBonus-programmet er SAS ikke ansvarlig for indirekte skader, og SAS sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til ansvar overfor medlemmet. I forhold til de enkelte tjenester som benyttes ved uttak av EuroBonuspoeng, gjelder de generelle vilkår fastsatt for den aktuelle tjenesten. For flyreiser gjelder f.eks. bestemmelser i lovgivningen og SAS befordringsvilkår. 5.2 SAS ansvar er begrenset til reisen som omfattes av bonusbilletten. Alle arrangementer eller aktiviteter som ligger utenfor bonusreisen, faller utenfor SAS ansvar. 5.3 Eventuelle skatter og avgifter, som f.eks. flyplassavgifter, dekkes av medlemmet. Dersom et medlem ikke betaler eller bestrider sin betalingsplikt for skatter og avgifter, vil ytterligere poeng ikke kunne tas ut av medlemmet inntil forholdet er gjort opp. 5.4 Medlemmet/vergen samtykker til at de personopplysningene som gis i søknaden om medlemskap i EuroBonus, registreres og behandles av SAS i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser på området og i overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtale. Medlemmet/vergen samtykker videre til at opplysningene blir utlevert til SAS partnere og/eller disse selskapenes representanter for bruk som nærmere beskrevet nedenfor, og til at slik utlevering kan innebære at opplysningene blir oversendt til mottagere i land som ikke er med i EU eller EFTA. De registrerte opplysningene vil bli benyttet til administrasjon av EuroBonus ordningen, og for utsendelse av markedsførings- og informasjonsmateriell i forbindelse med EuroBonus medlemskapet, og i forbindelse med markedsføringen av andre produkter og/eller tjenester som blir, eller vil bli, markedsført av SAS eller SAS partnere. Medlemmet/vergen samtykker også til å motta slike utsendelser som nevnt i foregående punkt per e-post eller SMS, forutsatt at medlemmet ved registreringen eller senere har oppgitt sin e-postadresse eller mobiltelefonnummer til SAS eller SAS partnere. Medlemmet/vergen kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i de opplysninger som er registrert om han/henne hos SAS og/eller SAS partnere, og videre kreve opplysninger om seg slettet og/eller rettet ved henvendelse til SAS EuroBonus. Likevel slik at personopplysninger som er nødvendige for at SAS og/ eller SAS partnere skal kunne oppfylle en avtale med medlemmet ikke vil kunne kreves slettet før alle slike avtaleforpliktelser er oppfylt. 5.5 Det kan forekomme at SAS gir særskilte tilbud som kan være begrenset i tid eller begrenses til særskilte markeder eller medlemsgrupper, eller som krever særskilt deltakelse gjennom at man samtykker til dette. 5.6 Programinnhold, medlemsvilkår, servicefordeler, poengregler og andre opplysninger i EuroBonus Medlemsvilkår side 4(5)

5 gjelder inntil videre. SAS har rett til med én måneds varsel å endre gjeldende regler, inklusive regler om opptjening og uttak av poeng, også med virkning for allerede opptjente poeng, samt å kansellere programmet. Medlemmet/vergen informeres om dette via minst ett av EuroBonus kommunikasjonskanaler. Opplysninger om endringer kan fås ved henvendelse til SAS. 5.7 Dersom en av SAS EuroBonus partnere går konkurs eller på annen måte havner i en situasjon at de ikke kan oppfylle sine forpliktelser ovenfor SAS EuroBonus og deres medlemmer, tilbakeføres poeng for bestilte og ubenyttede bonusreiser. Etterregistrering av poeng vil også begrenses i slike tilfeller. 5.8 Medlemsvilkårene gjelder for medlemmer i EuroBonus registrert og bosatt i Norge. 5.9: Vergen er ansvarlig for at medlem under 18 år oppfyller gjeldende medlemsvilkår. 6. Tvister 6.1 Ved eventuelle tvister om regler for EuroBonus gjelder norsk rett. Tvister avgjøres ved norske domstoler. Informasjon per 1. juli Med forbehold om trykkfeil og endringer. side 5(5)

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år.

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år. *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet. Ansvar for gjennomføring av reise Travelpartner

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer