Generelle betingelser og reiseinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle betingelser og reiseinformasjon"

Transkript

1 Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle våre kunder, om å lese gjennom våre generelle betingelser og reiseinformasjon, og gjøre seg forstått med disse før bestilling av reisen, og i god tid før avreise. Generelle betingelser og reiseinformasjonen gjelder for alle reiser som er akseptert over telefon eller e-post. Pakkereiser generelt I henhold til Lov om Pakkereiser, 2-1, defineres en pakkereise som en tilrettelagt kombinasjon av minst to av følgende elementer: Transport Innkvartering Og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Videre skal reisen være solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkluderer en overnatting. Kun fly, hotellopphold, cruise, opplevelsestur eller leiebil Dersom du kun har kjøpt en flybillett, et hotellopphold, et cruise, en opplevelsestur eller bestilt leiebil er du ikke dekket av Lov om Pakkereiser. I dette tilfellet opptrer KARIBIA TRAVELS alene som agent for det i tilbudet anførte flyselskapet, hotellet, mm. Det er derfor alene dette eller disse selskaper, som har det transporterende og overordnede ansvaret. Dette jf. Warszawa- og Montreal konvensjonene, EU Forordning 889/202 samt Luftfartsloven. Bestilling og pris a) Bestilling: Reisetilbud, som er fremsendt av KARIBIA TRAVELS, er kun gyldig dersom bestilling av reise skjer innenfor angitt frist, samt dersom flybilletter er forhåndsreservert. Bestilling kan kun foretas direkte hos KARIBIA TRAVELS. Bestillingen er bindende når du har akseptert et reisetilbud enten dette skjer over e-post eller telefon. b) Pris: Prisene i tilbudet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Den totale prisen for reisen inkluderer skatter og avgifter knyttet til aksepterte flybilletter, hotellrom og eventuell leiebil. Med mindre annet er spesifisert i tilbudet, er frokost, parkering, annen transport, resort fee, lufthavns- eller andre turistmessige skatter, eventuelle oppgraderinger m.m, ikke en del av den totale prisen, og KARIBIA TRAVELS er ikke ansvarlig for slike utgifter. c) Lufthavns- eller andre turistmessige skatter og gebyrer: Ved visse flyplasser rundt omkring i verden, skal det ved avreise betales lufthavns- eller andre turistmessige skatter og gebyrer. Detter er som oftest i lokal valuta. Disse skatter og gebyrer kan derfor ikke oppkreves hjemmefra, og er dermed ikke en del av prisen ved akseptert reise. Vi hos KARIBIA TRAVELS opplyser gjerne om disse skattene, som er oss bekjent på det aktuelle tidspunktet.

2 Prisforhøyelse: Da flyskatter kan være i endring i det øyeblikket tilbudet fremsendes, tar vi forbehold for eventuelle prisstigninger. Tilmeldingsblankett: Ved bestilling av reise utfylles en tilmeldingsblankett for alle reisedeltakere på den aktuelle reisen. Tilmeldingsblanketten skal som minimum, fylles ut med fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, samt fødselsdato. Alle navn, samt fødselsdato skal være korrekt skrevet. Kundens forpliktelser ved bestilling: Du er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentene er i overensstemmelse med dine egne ønsker. Om noen opplysninger ikke er korrekte skal du umiddelbart kontakte KARIBIA TRAVELS. Ukorrekte opplysninger vil medføre at du kan bli nektet adgang til land, på fly, hotell eller hos andre operatører. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner du at informasjonen er korrekt og hvis du oppdager feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er du selv ansvarlig for eventuelle tap dette måtte medføre. Betalingsbetingelser Ved bekreftelse av bestillingen skal et depositum eller totalsummen innbetales utifra gitte betingelser. Om ikke annet er avtalt gjelder følgende ved bestilling, ved mer enn 60 dager til påbegynt avreisedato: Kunden innbetaler et depositum, på minimum 50% av totalsummen. Depositumet skal som dog minimum dekke kostnader for flybilletter og eventuelle cruisereiser, for samtlige reisende. Depositumet betales ved bestilling av reise. Den ansvarlige for bestillingen, innbetaling etc. er den person som står i adressefeltet på bestillingsbekreftelse og billett. Restbeløpet skal være innbetalt til KARIBIA TRAVELS senest 60 dager før avreisedato. Der reisens varighet, eller andre, dokumenterbare og spesielle omstendigheter gjør det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes. Om ikke annet er avtalt gjelder følgende ved bestilling, mindre enn 60 dager til påbegynt avreisedato: Ved bestilling av reise hvor avreisedato er mindre enn 60 dager frem i tid, skal totalsummen for reisen innbetales ved aksept av reise. KARIBIA TRAVELS har rett til å heve kjøpet ved vesentlig mislighold fra den reisendes side, som for eksempel forsinket betaling. Reisedokumenter

3 a) Reisedokument: Når flybillettene, tilhørende den aktuelle reisen, er utstedt og KARIBIA TRAVELS har mottatt alle vouchers og billetter for reisen, vil et samlet reisedokument med bookingreeranse, bli fremsendt via e-post, senest 10 dager før avreise. b) Kundens forpliktelser: Etter å ha mottatt reisedokumentet er kunden forpliktet til straks å kontrollere at all informasjon er korrekt. Det er spesielt viktig at flybillettene kontrolleres grundig. For- og etternavn på dine reisedokumenter skal stå nøyaktig som i passet ditt. Rute, flynummer, reisedager og tidspunkter skal være korrekte, og er ditt ansvar. Så fremt det er uoverensstemmelse mellom reisedokumentene og det aksepterte reisetilbudet, skal KARIBIA TRAVELS straks kontaktes. Ukorrekte opplysninger kan medføre avvisning ved check-in til fly, aksept av vouchers på hoteller eller hos andre operatører. Kunden bærer selv ansvaret for de følger og evt. omkostninger, de ukorrekte opplysninger kan medføre. c) Elektroniske billetter Samtlige flyselskap kun elektroniske billetter. Da reiser du uten fysiske papirbilletter, men bruker passet som dokumentasjon på reisen. Kunden er selv ansvarlig for at navnet på de elektroniske billettene stemmer overens med passet ditt. d) Sammensatte flybilletter Har kunden kjøpt en flybillett som er satt sammen av to eller flere individuelle flyselskaper med egne billettnummer, betraktes disse som uavhengige av hverandre. Det vil si at hvis du, ved flybytte fra et selskap til et annet, kommer ut for forsinkelse eller på annen måte mister den videre forbindelsen, er det verken KARIBIA TRAVELS eller det pågjeldende flyselskapet som tar på seg ansvaret for ekstra kostnader for nye billetter, overnatting mv. Visum, vaksiner og sunnhetsmessige forbehold Kunden forpliktelser: Alle våre kunder og reisende er selv ansvarlig for forbehold knyttet til gyldig pass, visum, innreisetillatelse til USA (godkjent ESTA søknad), sunnhetsmessige forhold, vaksinasjoner mv., som må oppfylles for at reisen kan gjennomføres. Dersom en reise ikke gjennomføres på grunn av mangel på slike forhold, har kunden ikke rett til tilbakebetaling, refusjon eller erstatning for uutnyttede ytelser, og KARIBIA TRAVELS, har rett til å kreve betaling for hele totalbeløpet for den vedrørende reisen. Dette gjelder også for ytelser som er bestilt, dersom kunden uteblir fra en reise eller på annen måte unnlater å benytte seg av tjenester som er inkludert i reisen. Endringer a) Kundens rett til endringer En endring av allerede bekreftet reise vil medføre et gebyr på kr. 400,- per person, med mindre annet er angitt, dersom den ønskede endring er mulig å gjennomføre. Dersom kundens ønskede endring resulterer i at KARIBIA TRAVELS, skal hefte overfor

4 tredjepart, skal kunden dekke KARIBIA TRAVELS sine omkostninger i forhold til dette. KARIBIA TRAVELS ikke har endringsrett ved de anvendte flyselskaper, og flybilletter kan derfor ikke endres av kunden. Dette gjelder for samtlige flybilletter, bestilt gjennom KARIBIA TRAVELS, både alene og som del av en pakkereise. Vær oppmerksom på at en tur-retur billett ofte anses som en sammenhengende reise. Dette medfører at noen flyselskap kansellerer din bestilling hvis du ikke møter opp til avreisen slik at du ikke får benytte deg av hjemreisen. Dette gjelder også dersom du har en billett med flere stopp inkludert, som er utstedt på ett billettnummer. Møter du ikke opp på en av flightene risikerer du at de gjenstående blir kansellert av flyselskapet fordi de antar at du ikke skal reise videre. b) Endringer foretatt av flyselskapene Flyselskapene har rett til å foreta tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapene ansvarlige for å stille alternative ruter. KARIBIA TRAVELS er ikke ansvarlige for endringene, men er pliktig til å informere deg om disse før avreise og vil, så langt det lar seg gjøre, assistere deg i å finne frem til en akseptabel reiserute. KARIBIA TRAVELS opererer kun som agent for flyselskapene, og er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påføres som følge av slike endringer. Det samme gjelder i tilfeller der flyselskapet kansellerer eller endrer bestillingen. Endringer som flyselskapene eventuelt gjør etter at du har reist fra Norge vil du bli informert om når du sjekker din reiserute online. KARIBIA TRAVELS anbefaler at alle reisende sjekker sin reiserute online, senest dagen før avreise. c) KARIBIA TRAVELS rett og forpliktelser ved endringer Endres en pakkereise eller andre ytelser kjøpt gjennom KARIBIA TRAVELS, før reisen er påbegynt, vil KARIBIA TRAVELS så raskt som mulig gi kunden beskjed om dette. Dersom KARIBIA TRAVELS endrer en pakkereise, uten er kunden selv er helt eller delvis skyld i dette, eller at kunden ikke ønsker å delta i reisen som følge av vesentlige endringer foretatt av KARIBIA TRAVELS, har kunden rett til å heve avtalen og få refundert samtlige innbetalte betalinger, som gjelder den aktuelle reisen, eller å kreve prisavslag dersom endringerne gir grunnlag for dette. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen pakkereise, dersom KARIBIA TRAVELS kan tilby dette. Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den nye reise billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Har den reisende ikke påberopt seg retten til å annullere kjøpet eller kreve prisavslag, innen tre dager etter at melding om endringen er underrettet, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Eventuelle endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig.

5 Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer, som måtte oppstå etter et reisetilbud er bekreftet. Avbestilling a) Kundens rett og forpliktelser ved avbestilling Dersom kunden avbestilling en pakkereise (gjelder ikke flybilletter og eventuelle cruisereiser), samt ytelser, der kun leiebil, hotellopphold eller opplevelsesturer er arrangert av KARIBIA TRAVELS, når det er mere enn 60 dager til avreisedato, mister kunden det innbetalte depositumet, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom kunden avbestilling en pakkereise (gjelder ikke flybilletter og eventuelle cruisereiser), samt ytelser, der kun leiebil, hotellopphold eller opplevelsesturer er arrangert av KARIBIA TRAVELS, når det er mellom dager til avreise, mister kunden 75% av det samlede totalbeløpet for reisen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom kunden avbestilling en pakkereise (gjelder ikke flybilletter og eventuelle cruisereiser), samt ytelser, der kun leiebil, hotellopphold eller opplevelsesturer er arrangert av KARIBIA TRAVELS, når det er mindre enn 30 dager til avreise, mister kunden hele det samlede totalbeløpet for reisen, med mindre annet er skriftlig avtalt. KARIBIA TRAVELS har ingen avbestillingsrett for anvendte fly- og cruisebilletter. Etter å ha akseptert et reisetilbud fra KARIBIA TRAVELS, kan fly- og eller cruisebilletter derfor i intet tilfelle avbestilles av kunden. Dette gjelder både fly- og eller cruisebilletter som er en del av en pakkereise og fly- og eller cruisebilletter kjøpt alene gjennom KARIBIA TRAVELS. Dersom kundens bestilling omfatter flere reisedeltakere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller deres plass på reisen. Ved slik partiell avbestilling, skal KARIBIA TRAVELS refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne KARIBIA TRAVELS har rett til å overføre de gjenværende deltagerne til en annen innkvartering som passer bedre til det lavere deltagerantallet. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer kvaliteten av den valgte pakkereise. Dersom kundens avbestilling resulterer i at KARIBIA TRAVELS skal betale et gebyr til tredjepart, vil kundens avbestillingsrett være betinget av betalingsomkostningene i forhold til dette. Kunden plikter å underrette KARIBIA TRAVELS, samt kundens eget forsikringsselskap, om eventuell avbestilling, så snart som mulig etter at han er kjent med omstendighetene, som gir rett til avbestilling. b) KARIBIA TRAVELS rett og forpliktelser ved avbestilling: Avlyses en pakkereise eller andre ytelser kjøpt alene gjennom KARIBIA TRAVELS, før reisen er påbegynt, skal kunden så snart det er mulig motta skriftlig beskjed om dette.

6 Dersom KARIBIA TRAVELS avlyser en pakkereise, uten er kunden selv er helt eller delvis skyld i dette, skal KARIBIA TRAVELS refundere samtlige innbetalinger, som gjelder for den aktuelle reisen. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise, dersom KARIBIA TRAVELS kan tilby dette. Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den nye reise billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Har den kunden ikke påberopt seg retten til å kreve prisavslag, innen tre dager etter at melding om avbestillingen er underrettet, mister han retten til å kreve prisavslag på den nye pakkereisen. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuell avbestilling, som måtte oppstå etter et reisetilbud er bekreftet. Dersom du kun har kjøpt en flybillett, et hotellopphold, et cruise, en opplevelsestur eller bestilt leiebil er du ikke dekket av Lov om Pakkereiser. I dette tilfellet opptrer KARIBIA TRAVELS alene som agent for det i tilbudet anførte flyselskapet, hotellet, mm. Det er derfor alene dette eller disse selskaper, som har det transporterende og overordnede ansvaret. c) Avbestilling ved force majeure KARIBIA TRAVELS kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer, somligger utenfor KARIBIA TRAVELS kontroll, og som KARIBIA TRAVELS med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som KARIBIA TRAVELS selv eller noen av selskapets operatører har kunnet avverge. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. KARIBIA TRAVELS forplikter seg i såfall å refundere kundens innbetalinger, som kunden har foretatt for den akutelle reisen. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise, dersom KARIBIA TRAVELS kan tilby dette. Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den nye reise billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Kunden har rett til å avbestille en pakkereise, og få refundert de innbetalte beløp for den aktuelle reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, innenfor de siste 14. dagene før avreise, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta, at forholdene også vil være de samme når pakkereisen skal gjennomføres. Retten til avbestilling gjelder tilsvarende dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av betaling for ytelser som ikke er en del av pakkereisen, skal, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet av KARIBIA TRAVELS til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde

7 kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Reise- og avbestillingsforsikring a) Avbestillingsforsikring: KARIBIA TRAVELS anbefaler alle reisende å tegne avbestillingsforsikring, gjeldende ved sykdom mv. KARIBIA TRAVELS kan tilby avbestillingsforsikring gjennom Gouda. Vær oppmerksom på at denne skal bestilles samtidig som bestilling av reisen. Prisen for avbestillingsforsikringen utgjør 6% av reisens verdi. Avbestillingsbeskyttelsen er i kke refunderbar. Avbestillingsbeskyttelsen dekker kostnader forbundet med avbestilling grunnet uforutsett sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, reisefølge, hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, oreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det vanskelig for den reisende å gjennomføre reisen. Krav ved avbestilling rettes til den reisendes forsikringsselskap. Den reisende plikter å underrette KARIBIA TRAVELS samt kundens eget forsikringsselskap om eventuell skade, mv. Så snart det er mulig, etter at omstendighetene er inntruffet, f.eks ved alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse. Alle dokumenter skal deretter sendes til forsikringsselskapet. Hvis kunden ikke har en avbestillingsforsikring, må kunden selv dekke omkostninger som er forbundet med dette. Vær oppmerksom på at dersom hjemreisen endres til en senere dato, enn det som opprinnelig var planlagt, skal reise- og avbestillingforsikring eventuelt forlenges tilsvarende. Dette er kundens ansvar alene. b) Reiseforsikring: KARIBIA TRAVELS anbefaler også alle våre kunder og reisende å tegne en reiseforsikring, som blant annet dekker omkostninger ved ulykke, død, behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade på bagasje. En helårsforsikring vil som regel dekke både avbestilling- og reiseforsikring. Om du allerede har en forsikring anbefaler vi deg å sjekke hvordan du er eventuelt er dekket hos ditt forsikringselskap eller kredittkortselskap. KARIBIA TRAVELS kan tilby våre kunder og reisende, reiseforsikring gjennom Gouda. Betingelsene for reise- og avbestillingsforsikringene fremgår av forsikringselskapenes forsikringsvilkår. Den reisende plikter å underrette KARIBIA TRAVELS samt kundens eget forsikringsselskap om eventuell skade, mv. Så snart det er mulig, etter at omstendighetene er inntruffet, f.eks ved alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse. Alle dokumenter skal deretter sendes til forsikringsselskapet. Hvis kunden ikke har en reiseforsikring, må kunden selv dekke omkostninger som er forbundet med dette. Vær oppmerksom på at dersom hjemreisen endres til en senere dato, enn det som opprinnelig var planlagt, skal reise- og avbestillingforsikring eventuelt forlenges tilsvarende. Dette er kundens ansvar alene. Taushetsplikt KARIBIA TRAVELS har alminnelig taushetsplikt om kundeforhold. Uten bookingreferanse kan hverken familie, venner eller andre, ikke få utlevert kunden reise. Vi anbefaler derfor alle våre reisende, å etterlate eventuelle kopier av reisedokumenter til de personer, som eventuelt skal kunne kontakte KARIBIA TRAVELS om reisen.

8 Reklamasjon a) Kundens forpliktelser Kunden forplikter seg etter punkt 5. b) i disse vilkårene, til straks å kontrollere at det mottatte reisedokumentet stemmer overens med det aksepterte tilbudet. Dersom det er feil eller mangler i dokumentet, skal KARIBIA TRAVELS kontaktes umiddelbart, slik at dette kan bli rettet. b) Feil og mangler etter avreise Dersom pakkereisen allerede er startet, og dersom kunden opplever feil og mangler i forhold til det avtalte reiseforløp, skal KARIBIA TRAVELS og de lokale aktørene, det vedrører umiddelbart kontaktes. KARIBIA TRAVELS vil forsøke å hjelpe våre reisende så langt det lar seg gjøre. Dersom du ikke har kontaktet den lokale agenten eller gitt oss tydelig beskjed under oppholdet, vil dette kunne redusere muligheten for en eventuell refusjon eller kompensasjon. Avhjelpes feil og mangler ikke på tilfredsstillende vis på destinasjonen, skal kunden umiddelbart kontakte KARIBIA TRAVELS på TELEFON eller e-post c) Dokumentasjon for feil og mangler: Ved reklamasjon av eventuelle feil og mangler på reisen, plikter kunden å fremsette disse så snart som mulig, og senest 14 dager etter hjemkomst. Vi anbefaler derfor å sende oss mest mulig mulig dokumentasjon for forholdet, som for eksempel informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer mv. Dette vil lette et eventuelt reklamasjonsarbeid i ettertid. KARIBIA TRAVELS er medlem av Reisegarantifondet. Vi hører gjerne fra deg om dine opplevelser på reisen, både ros og ris er viktig for at vi kan tilby den beste service. Reklamasjoner som gjelder ytelser kjøpt alene, såsom flybilletter, cruisebilletter, hotellopphold, leiebil og opplevesturer, skal reklamasjonen fremsettes direkte overfor den aktuelle aktøren. KARIBIA TRAVELS opererer kun som agent for disse anførte operatører og er derfor ikke ansvarlig for endringer, avlysninger, mangler mv. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller dersom partene ikke blir enig, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. Øvrige betingelser KARIBIA TRAVELS tar forbehold for trykkfeil.

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år.

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år. *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet. Ansvar for gjennomføring av reise Travelpartner

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi Leievilkår Innledning... 1 Paragraf 1 Regler for billeie/bilbooking...1 1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi følgende informasjon:...1 Paragraf 2 Leievilkår...2 2.1 Allmenn informasjon...

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

16 Klimatabell 17 Escape Travels reisebetingelser 18 19 Alminnelige vilkår for pakkereiser

16 Klimatabell 17 Escape Travels reisebetingelser 18 19 Alminnelige vilkår for pakkereiser Afrika PRISLISTE NR. 1 2010 INNHOLD 3 Basecamp Masai Mara 3 Klassisk Kenyasafari 4 Safariprogram Kenya og Tanzania 5 Victoriafallene 5 Safarilodger Tanzania 6 Safarilodger Botswana 6 Safarilodger Namibia

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer