KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART"

Transkript

1 KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART Statistisk Sentralbyrå Oslo 1971

3

4 FORORD Fra og med august 1971 offentliggjør Statistisk Sentralbyrå hver måned delindekser for konsumprisindeksen basert på en gruppering av representantvarene etter leveringssektor i tillegg til de tradisjonelle delindekser for ulike varegrupper. De nye delindekser er beregnet tilbake til januar 1968, se Statistisk ukehefte nr I denne håndboka er det gjort rede for beregningsgrunnlaget for de nye delindeksene. Spesielt er det vist hvilke representantvarer som inngår i disse. I håndboka er videre tatt inn en liste over representantvarene i de tradisjonelle gruppeindekser, ajourført pr. 1. august Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. september 1971 Petter Jakob Bjerve Otto Carlson

5 INNHOLD Side Konsumprisindeksen: Varer og tjenester etter leveringssektor 5 Tabeller 1. Oversikt over leveringssektorer eg vekter i konsumprisindeksen , Representantvarene i konsumprisind, Len gruppert etter leveringssektor Oversikt over to-sifrede konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen Representantvarene i konsumprkind 27 gruppert etter konsumgruppe $.6 Vedlegg Utkommet i serien Statistisk Sentray7:1.s EandbOker (SSH) 45

6 5 KONSUMPRISINDEKSEN: VARER OG TJENESTER ETTER LEVERINGSSEKTOR. Bakrunn, formål For beregning av konsumprisindeksen samler Statistisk Sentralbyrå hver måned inn oppgaver over prisene på ca. 700 spesifiserte varer - representantvarene - som dekker hele spekteret av varer og tjenester som inngår i private husholdningers forbruk. Ved et sett av vekter (for tiden forbrukstall hentet fra Byråets forbruksundersøkelse i 1967) veies prisene på representantvarene sammen til totalindeksen. En nærmere redegjørelse for beregningsgrunnlaget og beregningsprinsippene er gitt i Statistisk månedshefte nr. 6, I alminnelighet vil prisutviklingen for de enkelte representantvarene i konsumprisindeksen være forskjellig. Det vil derfor ofte være ønskelig å supplere totalindeksen med prisindekser for grupper av konsumvarer med felles kjennetegn. Slike delindekser til konsumprisindeksen er hittil blitt beregnet og publisert for en gruppering av konsumvarene etter art (matvarer, drikkevarer og tobakk, klær og skotøy, etc.). Selv om en slik inndeling kan gi verdifulle bidrag til å kartlegge utviklingsmonsteret, er det likevel vanskelig bare på grunnlag av denne å danne seg et bilde av hvilke impulser i den indre og ytre økonomi det er som ligger bak variasjonene i konsumprisnivået fra måned til måned eller fra et år til det neste. Med sikte på å gjore det lettere å klarlegge disse årsaksfaktorene har Byrået funnet å ville supplere delindeksene etter tradisjonell artsgruppering med delindekser etter leveringssektor. Hoved rinsi Os er ved ru I erin av re resentantvarene etter leverin s- sektor Representantvarene til konsumprisindeksen er delt i folgende 6 hovedgrupper og 11 undergrupper: 1. Jordbruksvarer 1.1. Mindre bearbeidde 1.2. Mer bearbeidde 2. Fiskevarer 2.1. Mindre bearbeidde 2.2. Mer bearbeidde 3. Andre norskproduserte konsumvarer 3.1. Lite påvirket av verdensmarkedets priser 3.2. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 3.3. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet

7 6 4. Importerte konsumvarer 4.1. Uten norsk konkurranse 4.2. Med norsk konkurranse 5. Husleie 6. Andre tjenester 6.1. Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 6.2. Også med andre viktige priskomponenter Tabell 1 gir vektfordelingen mellom de enkelte gruppene i totalindeksen, mens tabell 2 viser i detalj hvilken gruppering av representantvarene som er valgt. Sammenhengen mellom gruppering etter leveringssektor og artsgruppering, som tidligere er presentert i Statistisk månedshefte nr. b, 1969, er gitt i tabell 4. Byrået vil knytte noen kommentarer til de hovedprinsippene som er fulgt vedgrupperingen etter leveringssektor. Innenfor gruppene jordbruksvarer (gruppe 1) og fiskevarer (gruppe 2) har en provd å skjelne mellom mer og mindre bearbeidde vart:?. Som mindre bearbeidde varer er regnet bl.a. ferskt kjøtt og fisk, miolk. og friske grønnsaker, mens mer bearbeidde varer er varer hvor forvdlingskostnadene utgjør en stor del av prisen, som f.eks. kjott- og fiskehermetikk, smor, ost og hermetiske grønnsaker. Gruppene andre norskpr,du, :,.11sumvarer (gruppe 3) - som er den største gruppen, med over 40 proent av vektgrunnlaget - og importerte konsumvarer (gruppe 4),r fcrsosvis splittet opp etter konkurranseforholdet på hjemmemarkedet rwii)-1 norskproduserte og utenlandske varer. I praksis er det ofte varskeltrekke skarpe grenser mellom varegruppene etter kjennetegnet ;10r.,,k rroduksjon/import. Således inngår ikke alle varer som faktisk invrlorteres, i gruppen importvarer. Eksempelvis er grønnsaker i sin helbet regnet som jordbruksvarer, enda det skjer en viss import av denne varen. De viktigste varer i gruppen importerte konsumvarer er sydfrukter,, u1<ker, kaffe, te, biler og en del andre varige forbruksgoder (i ;;Ticicrgruppen uten norsk konkurranse) og enkelte tekstilvarer og toaleltartikler (i undergruppen med norsk konkurranse). Tjenestene er delt i to hovcdgrupper - husleie (gruppe 5) og "andre tjenester" (gruppe 6). Innenfor den siste gruppen har en sokt åskjelnemellom tjenester med arbeids3onn som dominerende prisfaktor (som hårpleie, tannpleie og undervisning) og tjenester der også andre prisfaktorer er viktige (f.eks. transporttjenester, hotell- og restauranttjenester og post-, telefon- og telegraftjenester). Kort vurderinß av de nie de...if, dekser I betydelig grad har grupperingen av representantvarene etter leveringssektor måttet haseros t skjønn. Enkelte varer kunne - kanskje med like stor rett - vatrt çii.sert i andre grupper. Vanskeligst har det vært å trekke grense mrfilom undergruppene av andre norskproduserte konsumvarer (gruppe?,) og importerte konsumvarer (gruppe 4). Endrede forhold på verdensmarkedet og hjemmemarkedet for norskproduserte varer kan fore til at en.flholdsvis ofte bor revidere grensene

8 7 mellom disse undergruppene. En annen viktig begrensning ved de nye delindeksene er følgende: Prismaterialet til konsumprisindeksen er kjoperpriser fra detaljistleddet. De prisene som ligger til grunn for beregningene, er altså ikke produsent- eller importpriser. Varehandelsavanse inngår således som en del av prisene fra alle sektorene, ikke bare fra tjenestesektoren. Ved beregning av indeksene lar det seg dessverre ikke gjøre å skille denne priskomponent fra de øvrige komponenter. I alminnelighet vil prisutviklingen for en varegruppe ikke kunne forklares som resultat av én årsaksfaktor alene, men må antas å bli bestemt ved et innbyrdes samspill mellom sektorene i økonomien. Også dette tilsier en viss forsiktighet ved tolkning av indeksene. Indeksformel o basis I likhet med konsumprisindeksen og delindeksene etter artsgruppering bygger også delindeksene etter leveringssektor på Laspeyres' indeksformel. For alle indeksene er vektgrunnlaget beregnet ut fra ForbruksundersOkelsen Gjennomsnittet for 1968 er for alle indeksene satt lik 100. Publiserin Delindekser etter leveringssektor tilbake til januar 1968 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 38, Senere vil slike delindekser bli offentliggjort lopende i månedsmeldingen om konsumprisindeksen i ukeheftet. Fra og med januar 1972 vil de også bli publisert i Statistisk månedshefte.

9 8 Tabell 1. Oversikt over leveringssektorer og vekter i konsumpris - indeksen. Vekt 1. Jordbruksvarer 176, Mindre bearbeidde 119, Mer bearbeidde 56,8 2. Fiskevarer 24, Mindre bearbeidde 15,91) 2.2. Mer bearbeidde 8,5 1 ) 3. Andre norskproduserte konsumvarer 413, Lite påvirket av verdensmarkedets priser 148, Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt verdensmarkedet , Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra uti-indet 211,1 4. Importerte konsumvarer 179, Uten norsk konkurranse 145, Med norsk konkurranse 33,8 5. Husleie 56,2 6. Andre tjenester , Med arbeidslonn som dominerende prisfaktor... 43, Også med andre viktige priskomponenter ,5 Total ) Spesifikasjonen publiseres ikke.

10 9 Tabell 2. Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse 1.1 Jordbruksvarer, mindre bearbeidde Okse, bankekjøtt Okse, mellommørbrad Okse, høyrygg Okse, bibringe Okselever Ku, mellommorbrad Ku, høyrygg Ku, bibringe Sau, stek med morbrad Sau, bryst Svin, skinkestek med knoke Svin, midtkoteletter uten spekk Svin, ferskt sideflesk, med bein Svin, bog uten knoke Gjøkalv, stek med knoke, kl. I Gjøkalv, bryst, kl. I Broiler, dypfryst, pakket Kylling, dypfryst, pakket Reinsdyrkjøtt, stek Svin, sideflesk med bein, lettsaltet Spekeskinke med bein Fenalår med bein H-mjølk, (homogenisert) i pappemballasje Ll 031 Skummet kulturmjølk, i pappemballasje Kremfløte, 35%, i pappemballasje % sterilisert fløte på flaske Egg, beste kvalitet (ikke kyllingegg) Hodekål (pris pr. kg. ikke pr. stk.) Blomkål ( " It It ) Gulrøtter i plastpose Sellerirøtter (pris pr. kg., ikke pr. bunt) Løk (vanlig matl0k, ikke sjalottløk) Agurker (slange-) Tomater, første sort Kålrot Epler, norske, Gravenstein Standard Plommer, friske Bringebær Jordbær

11 10 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse Solbær Rips Tyttebær Blåbær Jordbær, dypfryste, pakke Agurker i plastpose Spinat, dypfryst Rødbeter, i plastpose Erter, dypfryst, pakke Potetr, rocie, los vekt Pot,or, rode, vasket, pakket, pose Honning, hoks Tul JP, 1.2 Jor-Ihr,,;vrer, mer bearbeidde HeiTmetiski, kjøttboller HerrtiL. leverpostei Hermetiske kil, ttkaker Kjøttdeg,,Janlig KjoLtpoe, i: Ate og røykte Criliper, vakuumpakket Lungemos Kokt skinke med svor, oppskåret r,, vakuumpakket Kalverull, oppskåret , vakuumpakket Salami, oppskåret ", vakuumpakket Spekepoc, Lux 1, oppskåret Spekepole, vakuumpakket Leverpostei i løs vekt FieskePOlse i løs vekt Karbonadedeig Medi.sterpOlse, rå Kjv.tpudding B~se Oksfuil, oppskåret vakuumpakket BerielpOise, oppskåret ,,, vakuumpakket Spe(T16e, frepolse, kval. 1, oppskåret

12 11 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse SpekepOlse, vakuumpakket Kondensert mjølk, norsk usukret Gaudaost, helfeit, F.45, K1Overmerket Nøkkelost, helfeit, F.45, KlOvermerket Gudbrandsdalsost, helf. G.35, Klovermerket, pakke Geitost (ekte) FG.33, pakke Pultost, eske Baconost, eske Jarlsbergost F Normannaost, helfeit F.50, KlOvermerket Flotemvsost, helfeit F.33, KlOvermerket, pakke Gammelost, los vekt Primula, eske Rekeost, eske MeierismOr, KlOvermerket, pakke Fjellsmør, ikke SmOrblomstmerket, pakke Surkål i plastpose Jordbærsyltety,1/3 glass Tyttebærsyltet0y, 1/3 glass Bringebærsyltet0y, 1/3 glass Husholdningssaft Solbærsaft Tomatpuré Jordbærkompott i plastpose Ispinne, stor, ikke glasurovertrukket Iskrem, firkantet blokk, u. torrispakning Tomatketchup Barnemat, lever med gronnsaker, glass Grønnsaker med kjøttkraft, glass 2.1 Fiskevarer, mindre bearbeidde Hvalkjøtt, dypfryst, pakke Torsk, med hode og innmat (koketorsk) Sei, stor, med hode og innmat Flyndre, med hode, uten innmat Hvitting, med hode og innmat Laks, middelstor, oppskåret Sei, fersk, renskåret filet Hyse, fersk, renskåret filet Torsk, uten hode og innmat

13 12 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Sei, stor (over 1,5 kg), uten hode og innmat Kveite, stor (over 6 kg), oppskåret Makrell, med hode og innmat (ikke småmakrell) Fjordsild (ikke småsild) Torsk, fersk, renskåret filet Torsk, dypfryst filet, pakke Hyse, Torsk, panetter, dypfryst, pakke Sei, dypfryst filet, pakke Makrell " Torsk, sprengt filet med Ørebein og skinn Torsk, lutefisk Torsk, klippfisk, pakke Makrell, v,-,rmroykt Tc.r.;k,, ;t filet med Ørebein og skinn Torsk, kli.pnfisb, fra MOre, ikke i pakker Uer, ipttsaltet Hyse, rc ; : t, uten hode og innmat Reis, er Saltet Letsild, salg fra tonne, ikke hrdekappet 2.2 Fiskevlrr, mer bearbeidde Torkerogn, hermetisk Se.Elker, FiskebJie tt tt, hyse Sildesardiner, i norsk olje, ett lags vare Gaffelbiter Makrellfilet i tomat Brisling (sardiner) i tomat, ett lags vare Krabbe, naturell Fiskepudding, vanlig (ikke kremflote- ) Kaviar, i tuber Anre n rskproduserte konsumvarer L ite pavirket av verdensmarkedets priser Siíer grnøl pakket pose z-vr, pressede, vanlige, pakket, pose Flatbr,d, 2 typer Hvetlet.., vanlig GrovbrOd ringer, pr. pose

14 13 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse 3.1no[Vitabrød 3.1 OT1 "ørterkake Rundstekt husholdningsbrød Nneipbrd Sigdalsbrød Wienerbrød, vanlige ca. 32 g Hveteboller, vanlige, ca. 30 g, uten rosiner 3.1 0n4 Fylte linser Frter, husholdnings-, hermetiske Potetmi01, pakket, pose Tomatsuppe, vanlig pose 3.1 n93 Fiskesuppe, vanlig pose Bakepulver, boks Eddik Buljongterninger Hamarpålegg (Ha-P) glass Brus Coca-Cola Selters Solo Eksportøl Lagerøl pilsener Brennevin, 11 merker Sigarettpapir Herredress (jakke og benklær) kamgarn Herre jakke, kardegarn Herre benklær, kamgarn/polyester Herre vinterfrakk, av ull Herreraggsokker, str. 12, av ull Herreunderbenklær, interlock, lange ben Herrehelsetrøye, uten ermer Herrelongs, ull Ull, herreislender Glatt- og faspanel 15 x 110 mm Golvbord, 28 x 70 mm Sement, 50 kg, sekk Vedovn

15 14 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Oppgave over 4 forskjellige tariffer for elektrisk strom Bjørkeved, kappet tilkjort ca. 2x2x0,6 m Barneseng, uttrekkbar, furu, umalt, u/madrass Dundyne, kanalsydd, str. 140 x 200 cm innholi: 1600 g andedun Ullteppe, enkelt alm. kval. jacquardmønstret, vekt ca. 1,2 kg Norgesglass 1 liter Kasserolle, aalm., tykkbunnet 22 cm, Kaffekjele, alum., tykkbunnet, 2, Jernstekepanne, 22 cm, plandreid Kasse.roll,:,, rustfri, ca. 4 liter m/lokk Gronnspe, animalsk, pakke SkurebOrste FyrstLsker; :1,jelpestikker Koksbok, 4,1y,anisert Matpapir Tran Vitaminpiller Tur- 1.Agrilf - ski med hardvedkanter Wire skibiading Sparktotting, vanlig storrelse Lengdeløpsskøyter BOker ( endring som aviser og ukeblader) Kvarta-saboanement på i alt 71 aviser 6 ukeblader Forri'ltaingskonvolutt, hvit C Skrielllokk, 100 ark m/linjer, A Toaitt:paniz, ct,, pe Andr e. lorkproduserte konsumvarer. Pivrket av verdensmarkedet p.g.a. stort eller råstoffpriser bestemt pa vettlensmarkedet Hvetel, tinsiktet, pakket, pose Semryn (av hvete), pakket pose TT

16 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. 15 Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse Margarin, animalsk Majones, plastpose Margarin, plantemargarin Vegetabilsk matolje (Soyaolje) Fruktsuppe i pose Aprikoskompott i plastpose Appelsinmarmelade, 1/3 glass Appelsinsaft Sjokolade, vanlig, norsk kokesjokolade Kakao, pakke Spisesjokolade, 4 merker Pastiller, 2 merker Drops, 4 merker Ertesuppe i pose Sunda i pappemballasje, beger Italiensk salat i plastemballasje Mandelpuddingpulver Gelepulver Sjokoladepuddingpulver BarnegrOt, pakke Herrestøvler, beksomsydd, nr. 42, av kromgarvet impregnert sportslwr Hel mellomsåle av lær Ytterflikk av gummi Helforet med kraftig stoffór Hel yttersåle av lær Hel yttersåle av gummi Dame - snoresko, nr. 38, alm. enkel modell. Overdel av glatte sider. Alm. gummibunn. Lav hel. Skaftefór av skinn, og forlærsfór av stoff. HerrestOvlett med overdel av tekstilmateriale og yttersåle av gummi, str. 42 Dame - slagstovler, korte norske Gummi arbeidsstovler, lange Gummisko, blå, nr. 32 Maling, 4 typer Beis Golvlakk, 2 typer Elektrisk ledning Komfyrer, 3 merker Hjemmefrysere, 3 merker

17 16 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Spiseskje, liten av solv Skureklut Gronnsåpe, vegetabilsk, pakke Prisoppgave på 46 norsk produserte medisiner Vitaminpiller, 2 typer Styrkemedisin, 2 typer Sårplaster 3.3 Andre norskproduserte konsumvarer. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet Knekkebrød, pakke Kjeks, 2 typer Torre småkaker Puffed hvete, pakket, pose Makaroni, sma rør, pakke Puffed /-, pose Corn Flaes, pakke Sennep, i drikkeglass, lys, sot type Sigarer, 1 merke Sigarillos, 1 merke Sigaretter, 1 merke RoyketobakL,2 merker Skråtobakk Sweetzent Snus Herre mansjettskjorte, jersey av nylon el. bomull Herre mansjettskjorte, poplin av nylon el. bomull Herre sports- og fritidsskjorte Herre arbeidsskjorte, drill/twill, av bomull Dame ullkjole, alm. enkel Dame forkle, lange ermer, nylon eller bomull Dame skjortebluse, bomull, enkel utf., latige ermer Dame kjole, crimplene, todelt foret skjørt Dame skjort, rett, kamgarn Cutte blazer, str. 10 år Pike foldeskjørt, str. 12 år, av ull

18 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. 17 Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse 3.3 2L ;. 'rre anor.1kt 7, popi. Herre overall, drill Herre kieiedress, drill barnebukse, plastbelagt: tekstil, str. 4 år Barnejakke, plastbelagt tekstil str. 4 år Herrekap p (. av ult/polyester Herrekappe av polyester/bomull Damekappe av polyester/bomull Herreparkas av syntetiske fibrer, med avtagbart 16r Herresokker, kamgarn (ikke ankelsokker) av ull Herreankelsokker, krepp, av nylon Krepp strømpebukse for barn, str. 90 (2 år) av nylon Eerreundertrøye, lange ermer, bomull Perreunderbenklmr (truser) bomull Dametruse Sparkebukse, 0-2 år Rayon dameunderbenklmr, uten pynt Herreunderbenklmr (truser) av syntetiske fibrer Damejakke av ull (golfjakke) KTIpetøv til barn, kardegarn, middels god kvalitet 140 cm bredt Kjoletøy, kamgarn, middels god kvalitet, 140 cm bredt, vekt ca. 280 g pr. 1.m. Skjørtestoff, kardegarn, tweed kval. 150 cm bredt Bomullspoplin, ensfarget, 90 cm bredt, vekt ca. 125 g pr. 1.m. Strikket kjoletøy, (jersey) av syntetiske fibrer,polyester, polyamid e.l., 160 cm bredt Kamgarn, farget norsk Kardegarn, farget norsk Bomullsgarn, (babygarn), farget, norsk Herre spasersko nr. 42 alm enkel overdel av glatte bokssider. Skaftefór av skinn, forlmrsfór av stoff Randsydd enkel kraftig lærsåle, stopt gummiflikk Klebet enkel gummibunn

19 18 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Dame - spaserpumps, klebet, nr. 38, alm. enkel modell. Såle av komposisjonsgummi. Halvhøy trukken hel Helsesåle Overdel av bokskalv. Skaftefór av skinn, forlmrsfór av stoff Overdel av sider. Uforet med kappef6r Vaskbam tapet Kombinasjonsklosett mistoppekran Fyringsolje nr Sovesofa, dobbel, uten stoff Salongbord av mahogni eller teak, uten hylle, enkel utførelse, angi lengde og bredde Kommode av mahogni eller teak m/5 skuffer Skatoll av mahogni eller teak, rettklaffet, enkel utfrelse Spisebord av eik eller teak, 125 x 90 cm, med 2 losplater Kjøkkenbord av stålrør, 60 x 80 cm, bordplate av respatex, forkrummet, uten klaffer Spisestuestol av eik eller teak, enkel, stoppet og trukket med imitert skinn Kjøkkenstol av stålrør, forkrummet, trukket med plast i rygg og sete KjokYenkrakk av stålrør, sete av kryssfiner med skumplast og plasttrekk Madrass med fjærinnlegg, str. 75 x 190 cm Golveppec Flaneilsteppe bomull, jacquardmonstret str. 140 x cm Laken, bleikc, str. 140 x 220 cm Dynetrekk krepp str. 140 x 200 cm Lakenlerret, bleikt, ca. 140 cm bredt Vekt ca. 240 g Kjøleskap, 1 merke Mixmaster, håndmixer Fiilltcallerken, hvit Kaftekopp i flint, hvit *E'rsk,leastallerken, flat :affekopp i porselen, dekorert Kjokkenglass, vanlig, presset uten stett, 9 di, Bc,rdkniver med teak skaft, rustfritt blad SpLsjer t rustfritt stål Ke/..'olle, emaljert, teflonbelagt, ca. 2,S I, med lokk

20 19 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe '.7,3rebeskrive1se 3.3 F1, 0, tc plast 3.3 av plast 3.3 ;s plast 3.3 4, Hjulvisp vsprcr, 25 latt, matt i»,:s nr. f-, med skaft }4amrer HAndsa:;.: 'askepuivr, q merker Vinduspussemiddel Skurepulver Smlvpuss, 2 merker '-;t1lu1l, merker Skrem, merker flusboldningssipe, 1 merke Flytende vaskemidler, 2 merker Metalipuss, ' merke SteArin17', Sv1inder13snokkel Sykkel Mopc,:i Motorsvl<skel Bensin Bildekk Fjernsynsmottaker Radiomottaker Sovepose Grammofonplate Tannkrem, 3 merker Barbervann, 1 type Hudkrem, 2 typer Pudder, 1 type Leppestift, 2 merker Transpirasjonsmiddel, 2 merker Shampo, 2 merker HArspray, 2 merker

21 20 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Toalettsåpe, 5 merker Barberkrem, 2 merker Tannbørste, 2 merker 4.1 Importerte konsumvarer. Uten norsk konkurranse Risengryn, pakket pose Druer, grønne Appelsiner Bananer Rosiner, i pakker HasselnOtter Svisker, Californiske, medium, pakke Aprikoser, spanske, exchoice, pakke Mandler Erter, gr., pakket, normalvare, Marrowfat, pakke Hermetiske ananas Hermetiske Aprikoser Erter, gule, pakket, normalvare, pakke Bonner, brune, pakket Hermetiske ferskner Farin, pakket, pose Raffinade, pakket Kaffe, brent, i vakuumpakket plastpakke Kaffe, brent Pulverkaffe, glass Te, 2 merker Husholdningssalt, pakke Pepper, sort, malt Sirup i pappemballasje Brennevin, 5 merker Vin, 12 merker Petroleum Kull, husholdnings-, tilkjort Koks, importert, tilkjort (under 5 hl.) Støvsuger, 2 merker

22 21 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse 4.13 vis'eemasl(in, 3 merker 4.1 KjOlesK.Tip, 3 merker Symaskiner, 2 merker Strykejern, med termostat, vanlig White spirit Gasbind Prisoppgaver pa 49 importerte medisiner Kjop av ny bil, 10 bilmerker Brukte biler (endring som nye biler) Scooter Olje Reservedeler Film, svart-hvitt 6x Film, fargefilm Kulepenn Fyllepennblekk Barberblad, 1 merke Herre, armb3ndsur med rem 4.2 Importerte konsumvarer Med norsk konkurranse Epler, utenlandske, forste sort Herre, pyjamas, poplin, av nylon eller bomull Dame, pyjamas, flanell Herreregnfrakk av plaststoff Damestrømper, 400/20 micromesh av nylon DamestrOmper, krepp, uten som, 20 den. 'av nylon DamestrOmpebukse, krepp, av nylon Hårfilt herrehatt, alm. blet Blåty, monstret ca. 70 cm bredt, vekt ca. 100 g pr. lopende meter Trykt kjolestoff, 90 cm bredt, vekt ca. 125 g pr. 1.meter, av bomull

23 22 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Rayonull kjoiet0y, ensfarget, ca. 90 cm bredt, vekt ca. 160 g pr. 1.m Trådsnelle Silkespole Stoppegarn, ull Stoppegarn, perlon Stoppegarn, bomull Frott6håndkie, ca. 50 x 100 cm, vekt ca. 200 g GlassOndkle, hellin 50 x 70 cm KjOkkengardinstoff, bomull, 70 cm bredt, vekt ca. 65 g Dekorasjonsstoff, trykt, glatt, rayonull, 120 cm bredt, vekt ca. 160 g Gardin- og dekorasjonsstoff av syntetiske fibre, acryl, e.l., 150 cm bredt Hjemmefryser, 1 merke Skurepulver, 1 merke Flytende vaskemiddel, 1 merke Nelliker Barbervann, i merke Hårvann, 1 merke Hårkrem, 2 merker Hudkrem, 1 merke Transpirasjonsm ddel, 1 merke Shampo, 2 merker Hårspray,merke TannbOrste, 1 merke 5 Husleie Eget hus, endring som husleie Spesiell husleieundersokelse, hvert kvartal Garasje, (Endring som husleie) 6.1 Andre tjenester Med arbeidslonn som dominerende prisfaktor Sylonn, timefortjeneste, voksne kvinner i konfeksjonsindustrien TidlOnn for malere TidlOnn tor murere TidiOnn for elektromontrer TidlOnn for tømrere TidlOnn fot n4r1eggere

24 23 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Rensing av dress (jakke og bukse) Rensing av ullkjole Vask og stryking av en mansjettskjorte m/fast snipp, ustivet Vit vask HushjelplOnn i byer, endring som daghjelp med kost Hushjelp pa landsbygda Daghjelp med kost Daghjelp uten kost Tannfylling, amalgam Legekonsultasjon Massasje, fysikalsk behandling m.v TidlOnn p5 bilverksteder Snoring Timebetaling ved sjåforskoler Handelsskole, 2 kurs Privat gymnas Privat realskole Danseskole Hårklipp, herre Hårklipp, dame Permanent, kjemisk, med klipp og vannondulasjon Vannondulering med vask (vanlig såpe) 6.2 Andre tjenester Også med andre viktige priskomponenter enn lønn Halvsåling med lær og gummiflikk, av alm. herresko Halvsåling med lær og gummiflikk, av alm. damesko Ansvar og kaskoforsikring Motorvognskatt NSB, enkeltbilett, 2. kl., 50 km NSB, månedskort, 17 km NSB, Ukekort, 21 km Trikk i Oslo, spesifiserte strekninger og billettyper

25 24 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Tunnelbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Bærumsbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Holmenkolbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Graakalbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Oslo - Nesoddtangen, månedskort Stavanger - Haugesund Bergen - Vadheim Trondheim - Harstad Narvik - Lødingen Fornebu - Sola, enkeltbillett Buss i Oslo, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Bergen, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Trondheim, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Stavanger, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Bodø, spesifiserte strekninger og billettyper Drosjetakster i Oslo " Bergen " Trondheim " Stavanger Vanlig kliometertakst Porto, vanlig brev, innenlands Installasjonsgebyr, telefon Fast avgift, telefon Samtaleavgift for abonnent Takst for rikstelefon, nærtakst VanLig festtelegram Billett 0 kino i Oslo tt Al tt tt tt " Bergen " Trondheim BiAlett pa Nationaltheatret " Den Nationale Scene Trøndelag Theater " Chat Noir

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

Velg sunnere på idrettsarenaen

Velg sunnere på idrettsarenaen Velg sunnere på idrettsarenaen n Ved å spise riktig kan du trene mer og bli en bedre utøver n Det er lett å spise sunnere når det finnes gode alternativer Innledning Fysisk aktivitet er viktig - ikke minst

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn

Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Studiehefte - Mat og Helse 8.-10. trinn Navn klasse Skole innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Ovnsbakt

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt

Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt Informasjon til deg som skal opereres for sykelig overvekt 1 Det er viktig å behandle fedme. I hele verden, både i rike og fattige land, øker forekomsten av fedme. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet 2003/73 Notater 2003 Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo Notater Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

arbeidskamera a46 arbeidsmiljø z123 arbeidsteapeut q23 arkiv s127

arbeidskamera a46 arbeidsmiljø z123 arbeidsteapeut q23 arkiv s127 1 "lille rommet" s38 1 y1 1. mai u36 1. søndag i u43 advent 2 y2 2. søndag i u44 advent 3 y3 3. søndag i u45 advent 4 y4 4. søndag i u46 advent 5 y5 6 y6 advent u6 aerobic o90 agurk h15 ake o10 aktiviteter

Detaljer

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn Din vei til et sunnere og lettere liv Alt om Go123 slik u d r ø j g t de Kom i gang nå med Go123 rå gode råd For resultater KoStholdSPlAn 2 10 16 18 22 innhold 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Detaljer

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE

BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/5 BOLIGUTGIFTSBEGREPET I FORBRUKSUNDERSØKELSENE EN METODESTUDIE AV GRETE DAHL OSLO 1979 ISBN 82-537-0971-4 FORORD Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet

Detaljer

Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser Festfin i en fei! Julebakst med barna. Les mer på plusstid.

Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser Festfin i en fei! Julebakst med barna. Les mer på plusstid. Inspirasjon, tips og råd til en enklere hverdag Nr. 04/2013 Les mer på plusstid.no Loveleen Brenna: - Veien til en harmonisk hverdag Glade jul! denne utgaven: Spar tid på julerengjøringen Stressfrie forberedelser

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2

5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 5 farger om dagen Møt Jason Vale - the juicemaster Det du ikke ser, har du bare godt av Juicy h 2 o Fossheim Turisthotell SUPERTACO WOK AMOK i farger 2 Sett deg som mål å spise alle regnbuens farger hver

Detaljer

Minstestandard for forbruksutgifter

Minstestandard for forbruksutgifter Oppdragsrapport nr. 8-2003 Elling Borgeraas og Anne Marie Øybø Minstestandard for forbruksutgifter SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 12-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005

Merutgifter ved matvareallergi 2004/2005 Sammendrag Sammendrag I samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) ble det utarbeidet to dokumentasjoner på merutgifter ved matvareallergi. Den ene omhandler merutgifter for mat, drikke og transport

Detaljer