KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART"

Transkript

1 KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART Statistisk Sentralbyrå Oslo 1971

3

4 FORORD Fra og med august 1971 offentliggjør Statistisk Sentralbyrå hver måned delindekser for konsumprisindeksen basert på en gruppering av representantvarene etter leveringssektor i tillegg til de tradisjonelle delindekser for ulike varegrupper. De nye delindekser er beregnet tilbake til januar 1968, se Statistisk ukehefte nr I denne håndboka er det gjort rede for beregningsgrunnlaget for de nye delindeksene. Spesielt er det vist hvilke representantvarer som inngår i disse. I håndboka er videre tatt inn en liste over representantvarene i de tradisjonelle gruppeindekser, ajourført pr. 1. august Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. september 1971 Petter Jakob Bjerve Otto Carlson

5 INNHOLD Side Konsumprisindeksen: Varer og tjenester etter leveringssektor 5 Tabeller 1. Oversikt over leveringssektorer eg vekter i konsumprisindeksen , Representantvarene i konsumprisind, Len gruppert etter leveringssektor Oversikt over to-sifrede konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen Representantvarene i konsumprkind 27 gruppert etter konsumgruppe $.6 Vedlegg Utkommet i serien Statistisk Sentray7:1.s EandbOker (SSH) 45

6 5 KONSUMPRISINDEKSEN: VARER OG TJENESTER ETTER LEVERINGSSEKTOR. Bakrunn, formål For beregning av konsumprisindeksen samler Statistisk Sentralbyrå hver måned inn oppgaver over prisene på ca. 700 spesifiserte varer - representantvarene - som dekker hele spekteret av varer og tjenester som inngår i private husholdningers forbruk. Ved et sett av vekter (for tiden forbrukstall hentet fra Byråets forbruksundersøkelse i 1967) veies prisene på representantvarene sammen til totalindeksen. En nærmere redegjørelse for beregningsgrunnlaget og beregningsprinsippene er gitt i Statistisk månedshefte nr. 6, I alminnelighet vil prisutviklingen for de enkelte representantvarene i konsumprisindeksen være forskjellig. Det vil derfor ofte være ønskelig å supplere totalindeksen med prisindekser for grupper av konsumvarer med felles kjennetegn. Slike delindekser til konsumprisindeksen er hittil blitt beregnet og publisert for en gruppering av konsumvarene etter art (matvarer, drikkevarer og tobakk, klær og skotøy, etc.). Selv om en slik inndeling kan gi verdifulle bidrag til å kartlegge utviklingsmonsteret, er det likevel vanskelig bare på grunnlag av denne å danne seg et bilde av hvilke impulser i den indre og ytre økonomi det er som ligger bak variasjonene i konsumprisnivået fra måned til måned eller fra et år til det neste. Med sikte på å gjore det lettere å klarlegge disse årsaksfaktorene har Byrået funnet å ville supplere delindeksene etter tradisjonell artsgruppering med delindekser etter leveringssektor. Hoved rinsi Os er ved ru I erin av re resentantvarene etter leverin s- sektor Representantvarene til konsumprisindeksen er delt i folgende 6 hovedgrupper og 11 undergrupper: 1. Jordbruksvarer 1.1. Mindre bearbeidde 1.2. Mer bearbeidde 2. Fiskevarer 2.1. Mindre bearbeidde 2.2. Mer bearbeidde 3. Andre norskproduserte konsumvarer 3.1. Lite påvirket av verdensmarkedets priser 3.2. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 3.3. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet

7 6 4. Importerte konsumvarer 4.1. Uten norsk konkurranse 4.2. Med norsk konkurranse 5. Husleie 6. Andre tjenester 6.1. Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 6.2. Også med andre viktige priskomponenter Tabell 1 gir vektfordelingen mellom de enkelte gruppene i totalindeksen, mens tabell 2 viser i detalj hvilken gruppering av representantvarene som er valgt. Sammenhengen mellom gruppering etter leveringssektor og artsgruppering, som tidligere er presentert i Statistisk månedshefte nr. b, 1969, er gitt i tabell 4. Byrået vil knytte noen kommentarer til de hovedprinsippene som er fulgt vedgrupperingen etter leveringssektor. Innenfor gruppene jordbruksvarer (gruppe 1) og fiskevarer (gruppe 2) har en provd å skjelne mellom mer og mindre bearbeidde vart:?. Som mindre bearbeidde varer er regnet bl.a. ferskt kjøtt og fisk, miolk. og friske grønnsaker, mens mer bearbeidde varer er varer hvor forvdlingskostnadene utgjør en stor del av prisen, som f.eks. kjott- og fiskehermetikk, smor, ost og hermetiske grønnsaker. Gruppene andre norskpr,du, :,.11sumvarer (gruppe 3) - som er den største gruppen, med over 40 proent av vektgrunnlaget - og importerte konsumvarer (gruppe 4),r fcrsosvis splittet opp etter konkurranseforholdet på hjemmemarkedet rwii)-1 norskproduserte og utenlandske varer. I praksis er det ofte varskeltrekke skarpe grenser mellom varegruppene etter kjennetegnet ;10r.,,k rroduksjon/import. Således inngår ikke alle varer som faktisk invrlorteres, i gruppen importvarer. Eksempelvis er grønnsaker i sin helbet regnet som jordbruksvarer, enda det skjer en viss import av denne varen. De viktigste varer i gruppen importerte konsumvarer er sydfrukter,, u1<ker, kaffe, te, biler og en del andre varige forbruksgoder (i ;;Ticicrgruppen uten norsk konkurranse) og enkelte tekstilvarer og toaleltartikler (i undergruppen med norsk konkurranse). Tjenestene er delt i to hovcdgrupper - husleie (gruppe 5) og "andre tjenester" (gruppe 6). Innenfor den siste gruppen har en sokt åskjelnemellom tjenester med arbeids3onn som dominerende prisfaktor (som hårpleie, tannpleie og undervisning) og tjenester der også andre prisfaktorer er viktige (f.eks. transporttjenester, hotell- og restauranttjenester og post-, telefon- og telegraftjenester). Kort vurderinß av de nie de...if, dekser I betydelig grad har grupperingen av representantvarene etter leveringssektor måttet haseros t skjønn. Enkelte varer kunne - kanskje med like stor rett - vatrt çii.sert i andre grupper. Vanskeligst har det vært å trekke grense mrfilom undergruppene av andre norskproduserte konsumvarer (gruppe?,) og importerte konsumvarer (gruppe 4). Endrede forhold på verdensmarkedet og hjemmemarkedet for norskproduserte varer kan fore til at en.flholdsvis ofte bor revidere grensene

8 7 mellom disse undergruppene. En annen viktig begrensning ved de nye delindeksene er følgende: Prismaterialet til konsumprisindeksen er kjoperpriser fra detaljistleddet. De prisene som ligger til grunn for beregningene, er altså ikke produsent- eller importpriser. Varehandelsavanse inngår således som en del av prisene fra alle sektorene, ikke bare fra tjenestesektoren. Ved beregning av indeksene lar det seg dessverre ikke gjøre å skille denne priskomponent fra de øvrige komponenter. I alminnelighet vil prisutviklingen for en varegruppe ikke kunne forklares som resultat av én årsaksfaktor alene, men må antas å bli bestemt ved et innbyrdes samspill mellom sektorene i økonomien. Også dette tilsier en viss forsiktighet ved tolkning av indeksene. Indeksformel o basis I likhet med konsumprisindeksen og delindeksene etter artsgruppering bygger også delindeksene etter leveringssektor på Laspeyres' indeksformel. For alle indeksene er vektgrunnlaget beregnet ut fra ForbruksundersOkelsen Gjennomsnittet for 1968 er for alle indeksene satt lik 100. Publiserin Delindekser etter leveringssektor tilbake til januar 1968 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 38, Senere vil slike delindekser bli offentliggjort lopende i månedsmeldingen om konsumprisindeksen i ukeheftet. Fra og med januar 1972 vil de også bli publisert i Statistisk månedshefte.

9 8 Tabell 1. Oversikt over leveringssektorer og vekter i konsumpris - indeksen. Vekt 1. Jordbruksvarer 176, Mindre bearbeidde 119, Mer bearbeidde 56,8 2. Fiskevarer 24, Mindre bearbeidde 15,91) 2.2. Mer bearbeidde 8,5 1 ) 3. Andre norskproduserte konsumvarer 413, Lite påvirket av verdensmarkedets priser 148, Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt verdensmarkedet , Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra uti-indet 211,1 4. Importerte konsumvarer 179, Uten norsk konkurranse 145, Med norsk konkurranse 33,8 5. Husleie 56,2 6. Andre tjenester , Med arbeidslonn som dominerende prisfaktor... 43, Også med andre viktige priskomponenter ,5 Total ) Spesifikasjonen publiseres ikke.

10 9 Tabell 2. Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse 1.1 Jordbruksvarer, mindre bearbeidde Okse, bankekjøtt Okse, mellommørbrad Okse, høyrygg Okse, bibringe Okselever Ku, mellommorbrad Ku, høyrygg Ku, bibringe Sau, stek med morbrad Sau, bryst Svin, skinkestek med knoke Svin, midtkoteletter uten spekk Svin, ferskt sideflesk, med bein Svin, bog uten knoke Gjøkalv, stek med knoke, kl. I Gjøkalv, bryst, kl. I Broiler, dypfryst, pakket Kylling, dypfryst, pakket Reinsdyrkjøtt, stek Svin, sideflesk med bein, lettsaltet Spekeskinke med bein Fenalår med bein H-mjølk, (homogenisert) i pappemballasje Ll 031 Skummet kulturmjølk, i pappemballasje Kremfløte, 35%, i pappemballasje % sterilisert fløte på flaske Egg, beste kvalitet (ikke kyllingegg) Hodekål (pris pr. kg. ikke pr. stk.) Blomkål ( " It It ) Gulrøtter i plastpose Sellerirøtter (pris pr. kg., ikke pr. bunt) Løk (vanlig matl0k, ikke sjalottløk) Agurker (slange-) Tomater, første sort Kålrot Epler, norske, Gravenstein Standard Plommer, friske Bringebær Jordbær

11 10 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse Solbær Rips Tyttebær Blåbær Jordbær, dypfryste, pakke Agurker i plastpose Spinat, dypfryst Rødbeter, i plastpose Erter, dypfryst, pakke Potetr, rocie, los vekt Pot,or, rode, vasket, pakket, pose Honning, hoks Tul JP, 1.2 Jor-Ihr,,;vrer, mer bearbeidde HeiTmetiski, kjøttboller HerrtiL. leverpostei Hermetiske kil, ttkaker Kjøttdeg,,Janlig KjoLtpoe, i: Ate og røykte Criliper, vakuumpakket Lungemos Kokt skinke med svor, oppskåret r,, vakuumpakket Kalverull, oppskåret , vakuumpakket Salami, oppskåret ", vakuumpakket Spekepoc, Lux 1, oppskåret Spekepole, vakuumpakket Leverpostei i løs vekt FieskePOlse i løs vekt Karbonadedeig Medi.sterpOlse, rå Kjv.tpudding B~se Oksfuil, oppskåret vakuumpakket BerielpOise, oppskåret ,,, vakuumpakket Spe(T16e, frepolse, kval. 1, oppskåret

12 11 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse SpekepOlse, vakuumpakket Kondensert mjølk, norsk usukret Gaudaost, helfeit, F.45, K1Overmerket Nøkkelost, helfeit, F.45, KlOvermerket Gudbrandsdalsost, helf. G.35, Klovermerket, pakke Geitost (ekte) FG.33, pakke Pultost, eske Baconost, eske Jarlsbergost F Normannaost, helfeit F.50, KlOvermerket Flotemvsost, helfeit F.33, KlOvermerket, pakke Gammelost, los vekt Primula, eske Rekeost, eske MeierismOr, KlOvermerket, pakke Fjellsmør, ikke SmOrblomstmerket, pakke Surkål i plastpose Jordbærsyltety,1/3 glass Tyttebærsyltet0y, 1/3 glass Bringebærsyltet0y, 1/3 glass Husholdningssaft Solbærsaft Tomatpuré Jordbærkompott i plastpose Ispinne, stor, ikke glasurovertrukket Iskrem, firkantet blokk, u. torrispakning Tomatketchup Barnemat, lever med gronnsaker, glass Grønnsaker med kjøttkraft, glass 2.1 Fiskevarer, mindre bearbeidde Hvalkjøtt, dypfryst, pakke Torsk, med hode og innmat (koketorsk) Sei, stor, med hode og innmat Flyndre, med hode, uten innmat Hvitting, med hode og innmat Laks, middelstor, oppskåret Sei, fersk, renskåret filet Hyse, fersk, renskåret filet Torsk, uten hode og innmat

13 12 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Sei, stor (over 1,5 kg), uten hode og innmat Kveite, stor (over 6 kg), oppskåret Makrell, med hode og innmat (ikke småmakrell) Fjordsild (ikke småsild) Torsk, fersk, renskåret filet Torsk, dypfryst filet, pakke Hyse, Torsk, panetter, dypfryst, pakke Sei, dypfryst filet, pakke Makrell " Torsk, sprengt filet med Ørebein og skinn Torsk, lutefisk Torsk, klippfisk, pakke Makrell, v,-,rmroykt Tc.r.;k,, ;t filet med Ørebein og skinn Torsk, kli.pnfisb, fra MOre, ikke i pakker Uer, ipttsaltet Hyse, rc ; : t, uten hode og innmat Reis, er Saltet Letsild, salg fra tonne, ikke hrdekappet 2.2 Fiskevlrr, mer bearbeidde Torkerogn, hermetisk Se.Elker, FiskebJie tt tt, hyse Sildesardiner, i norsk olje, ett lags vare Gaffelbiter Makrellfilet i tomat Brisling (sardiner) i tomat, ett lags vare Krabbe, naturell Fiskepudding, vanlig (ikke kremflote- ) Kaviar, i tuber Anre n rskproduserte konsumvarer L ite pavirket av verdensmarkedets priser Siíer grnøl pakket pose z-vr, pressede, vanlige, pakket, pose Flatbr,d, 2 typer Hvetlet.., vanlig GrovbrOd ringer, pr. pose

14 13 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse 3.1no[Vitabrød 3.1 OT1 "ørterkake Rundstekt husholdningsbrød Nneipbrd Sigdalsbrød Wienerbrød, vanlige ca. 32 g Hveteboller, vanlige, ca. 30 g, uten rosiner 3.1 0n4 Fylte linser Frter, husholdnings-, hermetiske Potetmi01, pakket, pose Tomatsuppe, vanlig pose 3.1 n93 Fiskesuppe, vanlig pose Bakepulver, boks Eddik Buljongterninger Hamarpålegg (Ha-P) glass Brus Coca-Cola Selters Solo Eksportøl Lagerøl pilsener Brennevin, 11 merker Sigarettpapir Herredress (jakke og benklær) kamgarn Herre jakke, kardegarn Herre benklær, kamgarn/polyester Herre vinterfrakk, av ull Herreraggsokker, str. 12, av ull Herreunderbenklær, interlock, lange ben Herrehelsetrøye, uten ermer Herrelongs, ull Ull, herreislender Glatt- og faspanel 15 x 110 mm Golvbord, 28 x 70 mm Sement, 50 kg, sekk Vedovn

15 14 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Oppgave over 4 forskjellige tariffer for elektrisk strom Bjørkeved, kappet tilkjort ca. 2x2x0,6 m Barneseng, uttrekkbar, furu, umalt, u/madrass Dundyne, kanalsydd, str. 140 x 200 cm innholi: 1600 g andedun Ullteppe, enkelt alm. kval. jacquardmønstret, vekt ca. 1,2 kg Norgesglass 1 liter Kasserolle, aalm., tykkbunnet 22 cm, Kaffekjele, alum., tykkbunnet, 2, Jernstekepanne, 22 cm, plandreid Kasse.roll,:,, rustfri, ca. 4 liter m/lokk Gronnspe, animalsk, pakke SkurebOrste FyrstLsker; :1,jelpestikker Koksbok, 4,1y,anisert Matpapir Tran Vitaminpiller Tur- 1.Agrilf - ski med hardvedkanter Wire skibiading Sparktotting, vanlig storrelse Lengdeløpsskøyter BOker ( endring som aviser og ukeblader) Kvarta-saboanement på i alt 71 aviser 6 ukeblader Forri'ltaingskonvolutt, hvit C Skrielllokk, 100 ark m/linjer, A Toaitt:paniz, ct,, pe Andr e. lorkproduserte konsumvarer. Pivrket av verdensmarkedet p.g.a. stort eller råstoffpriser bestemt pa vettlensmarkedet Hvetel, tinsiktet, pakket, pose Semryn (av hvete), pakket pose TT

16 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. 15 Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse Margarin, animalsk Majones, plastpose Margarin, plantemargarin Vegetabilsk matolje (Soyaolje) Fruktsuppe i pose Aprikoskompott i plastpose Appelsinmarmelade, 1/3 glass Appelsinsaft Sjokolade, vanlig, norsk kokesjokolade Kakao, pakke Spisesjokolade, 4 merker Pastiller, 2 merker Drops, 4 merker Ertesuppe i pose Sunda i pappemballasje, beger Italiensk salat i plastemballasje Mandelpuddingpulver Gelepulver Sjokoladepuddingpulver BarnegrOt, pakke Herrestøvler, beksomsydd, nr. 42, av kromgarvet impregnert sportslwr Hel mellomsåle av lær Ytterflikk av gummi Helforet med kraftig stoffór Hel yttersåle av lær Hel yttersåle av gummi Dame - snoresko, nr. 38, alm. enkel modell. Overdel av glatte sider. Alm. gummibunn. Lav hel. Skaftefór av skinn, og forlærsfór av stoff. HerrestOvlett med overdel av tekstilmateriale og yttersåle av gummi, str. 42 Dame - slagstovler, korte norske Gummi arbeidsstovler, lange Gummisko, blå, nr. 32 Maling, 4 typer Beis Golvlakk, 2 typer Elektrisk ledning Komfyrer, 3 merker Hjemmefrysere, 3 merker

17 16 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Spiseskje, liten av solv Skureklut Gronnsåpe, vegetabilsk, pakke Prisoppgave på 46 norsk produserte medisiner Vitaminpiller, 2 typer Styrkemedisin, 2 typer Sårplaster 3.3 Andre norskproduserte konsumvarer. Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet Knekkebrød, pakke Kjeks, 2 typer Torre småkaker Puffed hvete, pakket, pose Makaroni, sma rør, pakke Puffed /-, pose Corn Flaes, pakke Sennep, i drikkeglass, lys, sot type Sigarer, 1 merke Sigarillos, 1 merke Sigaretter, 1 merke RoyketobakL,2 merker Skråtobakk Sweetzent Snus Herre mansjettskjorte, jersey av nylon el. bomull Herre mansjettskjorte, poplin av nylon el. bomull Herre sports- og fritidsskjorte Herre arbeidsskjorte, drill/twill, av bomull Dame ullkjole, alm. enkel Dame forkle, lange ermer, nylon eller bomull Dame skjortebluse, bomull, enkel utf., latige ermer Dame kjole, crimplene, todelt foret skjørt Dame skjort, rett, kamgarn Cutte blazer, str. 10 år Pike foldeskjørt, str. 12 år, av ull

18 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. 17 Leveringssektor Konsumgruppe Varebeskrivelse 3.3 2L ;. 'rre anor.1kt 7, popi. Herre overall, drill Herre kieiedress, drill barnebukse, plastbelagt: tekstil, str. 4 år Barnejakke, plastbelagt tekstil str. 4 år Herrekap p (. av ult/polyester Herrekappe av polyester/bomull Damekappe av polyester/bomull Herreparkas av syntetiske fibrer, med avtagbart 16r Herresokker, kamgarn (ikke ankelsokker) av ull Herreankelsokker, krepp, av nylon Krepp strømpebukse for barn, str. 90 (2 år) av nylon Eerreundertrøye, lange ermer, bomull Perreunderbenklmr (truser) bomull Dametruse Sparkebukse, 0-2 år Rayon dameunderbenklmr, uten pynt Herreunderbenklmr (truser) av syntetiske fibrer Damejakke av ull (golfjakke) KTIpetøv til barn, kardegarn, middels god kvalitet 140 cm bredt Kjoletøy, kamgarn, middels god kvalitet, 140 cm bredt, vekt ca. 280 g pr. 1.m. Skjørtestoff, kardegarn, tweed kval. 150 cm bredt Bomullspoplin, ensfarget, 90 cm bredt, vekt ca. 125 g pr. 1.m. Strikket kjoletøy, (jersey) av syntetiske fibrer,polyester, polyamid e.l., 160 cm bredt Kamgarn, farget norsk Kardegarn, farget norsk Bomullsgarn, (babygarn), farget, norsk Herre spasersko nr. 42 alm enkel overdel av glatte bokssider. Skaftefór av skinn, forlmrsfór av stoff Randsydd enkel kraftig lærsåle, stopt gummiflikk Klebet enkel gummibunn

19 18 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Dame - spaserpumps, klebet, nr. 38, alm. enkel modell. Såle av komposisjonsgummi. Halvhøy trukken hel Helsesåle Overdel av bokskalv. Skaftefór av skinn, forlmrsfór av stoff Overdel av sider. Uforet med kappef6r Vaskbam tapet Kombinasjonsklosett mistoppekran Fyringsolje nr Sovesofa, dobbel, uten stoff Salongbord av mahogni eller teak, uten hylle, enkel utførelse, angi lengde og bredde Kommode av mahogni eller teak m/5 skuffer Skatoll av mahogni eller teak, rettklaffet, enkel utfrelse Spisebord av eik eller teak, 125 x 90 cm, med 2 losplater Kjøkkenbord av stålrør, 60 x 80 cm, bordplate av respatex, forkrummet, uten klaffer Spisestuestol av eik eller teak, enkel, stoppet og trukket med imitert skinn Kjøkkenstol av stålrør, forkrummet, trukket med plast i rygg og sete KjokYenkrakk av stålrør, sete av kryssfiner med skumplast og plasttrekk Madrass med fjærinnlegg, str. 75 x 190 cm Golveppec Flaneilsteppe bomull, jacquardmonstret str. 140 x cm Laken, bleikc, str. 140 x 220 cm Dynetrekk krepp str. 140 x 200 cm Lakenlerret, bleikt, ca. 140 cm bredt Vekt ca. 240 g Kjøleskap, 1 merke Mixmaster, håndmixer Fiilltcallerken, hvit Kaftekopp i flint, hvit *E'rsk,leastallerken, flat :affekopp i porselen, dekorert Kjokkenglass, vanlig, presset uten stett, 9 di, Bc,rdkniver med teak skaft, rustfritt blad SpLsjer t rustfritt stål Ke/..'olle, emaljert, teflonbelagt, ca. 2,S I, med lokk

20 19 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe '.7,3rebeskrive1se 3.3 F1, 0, tc plast 3.3 av plast 3.3 ;s plast 3.3 4, Hjulvisp vsprcr, 25 latt, matt i»,:s nr. f-, med skaft }4amrer HAndsa:;.: 'askepuivr, q merker Vinduspussemiddel Skurepulver Smlvpuss, 2 merker '-;t1lu1l, merker Skrem, merker flusboldningssipe, 1 merke Flytende vaskemidler, 2 merker Metalipuss, ' merke SteArin17', Sv1inder13snokkel Sykkel Mopc,:i Motorsvl<skel Bensin Bildekk Fjernsynsmottaker Radiomottaker Sovepose Grammofonplate Tannkrem, 3 merker Barbervann, 1 type Hudkrem, 2 typer Pudder, 1 type Leppestift, 2 merker Transpirasjonsmiddel, 2 merker Shampo, 2 merker HArspray, 2 merker

21 20 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Toalettsåpe, 5 merker Barberkrem, 2 merker Tannbørste, 2 merker 4.1 Importerte konsumvarer. Uten norsk konkurranse Risengryn, pakket pose Druer, grønne Appelsiner Bananer Rosiner, i pakker HasselnOtter Svisker, Californiske, medium, pakke Aprikoser, spanske, exchoice, pakke Mandler Erter, gr., pakket, normalvare, Marrowfat, pakke Hermetiske ananas Hermetiske Aprikoser Erter, gule, pakket, normalvare, pakke Bonner, brune, pakket Hermetiske ferskner Farin, pakket, pose Raffinade, pakket Kaffe, brent, i vakuumpakket plastpakke Kaffe, brent Pulverkaffe, glass Te, 2 merker Husholdningssalt, pakke Pepper, sort, malt Sirup i pappemballasje Brennevin, 5 merker Vin, 12 merker Petroleum Kull, husholdnings-, tilkjort Koks, importert, tilkjort (under 5 hl.) Støvsuger, 2 merker

22 21 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse 4.13 vis'eemasl(in, 3 merker 4.1 KjOlesK.Tip, 3 merker Symaskiner, 2 merker Strykejern, med termostat, vanlig White spirit Gasbind Prisoppgaver pa 49 importerte medisiner Kjop av ny bil, 10 bilmerker Brukte biler (endring som nye biler) Scooter Olje Reservedeler Film, svart-hvitt 6x Film, fargefilm Kulepenn Fyllepennblekk Barberblad, 1 merke Herre, armb3ndsur med rem 4.2 Importerte konsumvarer Med norsk konkurranse Epler, utenlandske, forste sort Herre, pyjamas, poplin, av nylon eller bomull Dame, pyjamas, flanell Herreregnfrakk av plaststoff Damestrømper, 400/20 micromesh av nylon DamestrOmper, krepp, uten som, 20 den. 'av nylon DamestrOmpebukse, krepp, av nylon Hårfilt herrehatt, alm. blet Blåty, monstret ca. 70 cm bredt, vekt ca. 100 g pr. lopende meter Trykt kjolestoff, 90 cm bredt, vekt ca. 125 g pr. 1.meter, av bomull

23 22 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Rayonull kjoiet0y, ensfarget, ca. 90 cm bredt, vekt ca. 160 g pr. 1.m Trådsnelle Silkespole Stoppegarn, ull Stoppegarn, perlon Stoppegarn, bomull Frott6håndkie, ca. 50 x 100 cm, vekt ca. 200 g GlassOndkle, hellin 50 x 70 cm KjOkkengardinstoff, bomull, 70 cm bredt, vekt ca. 65 g Dekorasjonsstoff, trykt, glatt, rayonull, 120 cm bredt, vekt ca. 160 g Gardin- og dekorasjonsstoff av syntetiske fibre, acryl, e.l., 150 cm bredt Hjemmefryser, 1 merke Skurepulver, 1 merke Flytende vaskemiddel, 1 merke Nelliker Barbervann, i merke Hårvann, 1 merke Hårkrem, 2 merker Hudkrem, 1 merke Transpirasjonsm ddel, 1 merke Shampo, 2 merker Hårspray,merke TannbOrste, 1 merke 5 Husleie Eget hus, endring som husleie Spesiell husleieundersokelse, hvert kvartal Garasje, (Endring som husleie) 6.1 Andre tjenester Med arbeidslonn som dominerende prisfaktor Sylonn, timefortjeneste, voksne kvinner i konfeksjonsindustrien TidlOnn for malere TidlOnn tor murere TidiOnn for elektromontrer TidlOnn for tømrere TidlOnn fot n4r1eggere

24 23 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Rensing av dress (jakke og bukse) Rensing av ullkjole Vask og stryking av en mansjettskjorte m/fast snipp, ustivet Vit vask HushjelplOnn i byer, endring som daghjelp med kost Hushjelp pa landsbygda Daghjelp med kost Daghjelp uten kost Tannfylling, amalgam Legekonsultasjon Massasje, fysikalsk behandling m.v TidlOnn p5 bilverksteder Snoring Timebetaling ved sjåforskoler Handelsskole, 2 kurs Privat gymnas Privat realskole Danseskole Hårklipp, herre Hårklipp, dame Permanent, kjemisk, med klipp og vannondulasjon Vannondulering med vask (vanlig såpe) 6.2 Andre tjenester Også med andre viktige priskomponenter enn lønn Halvsåling med lær og gummiflikk, av alm. herresko Halvsåling med lær og gummiflikk, av alm. damesko Ansvar og kaskoforsikring Motorvognskatt NSB, enkeltbilett, 2. kl., 50 km NSB, månedskort, 17 km NSB, Ukekort, 21 km Trikk i Oslo, spesifiserte strekninger og billettyper

25 24 Tabell 2 (forts.). Representantvarene i konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor. Leverings- Konsumsektor gruppe Varebeskrivelse Tunnelbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Bærumsbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Holmenkolbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Graakalbanen, spesifiserte strekninger og billettyper Oslo - Nesoddtangen, månedskort Stavanger - Haugesund Bergen - Vadheim Trondheim - Harstad Narvik - Lødingen Fornebu - Sola, enkeltbillett Buss i Oslo, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Bergen, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Trondheim, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Stavanger, spesifiserte strekninger og billettyper Buss i Bodø, spesifiserte strekninger og billettyper Drosjetakster i Oslo " Bergen " Trondheim " Stavanger Vanlig kliometertakst Porto, vanlig brev, innenlands Installasjonsgebyr, telefon Fast avgift, telefon Samtaleavgift for abonnent Takst for rikstelefon, nærtakst VanLig festtelegram Billett 0 kino i Oslo tt Al tt tt tt " Bergen " Trondheim BiAlett pa Nationaltheatret " Den Nationale Scene Trøndelag Theater " Chat Noir

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005

Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 Randi Lavik Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 4-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

KONSUMPHIS - INDEKSEN

KONSUMPHIS - INDEKSEN KONSUMPHIS - INDEKSEN STATISTISK, SENTRALBN'IRAS HANDBOKER 32 KONSUMPRI -SINDEKSEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1975 ISBN-82-537-0484-4 FORORD Den siste omleggingen av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 RAPPORTER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/26 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1998-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Priser STIKKORD Konsumprisindeks FORORD

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 STJ RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/29 KONSUMPRISINDEKSEN OSLO 1980 ISBN 82-537-1203-0 ISSN 0332-8422 FORORD Sammensetningen av varer og tjenester i husholdningenes forbruk endres med tiden. Dette

Detaljer

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten?

Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prosjektnotat nr. 2-2005 Randi Lavik Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 - hva ble effekten? Prisutvikling og konkurranse SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 2-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977. Helge Herigstad INNHALD. T abellregis ter ****** 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/3 11. juli 1979 FORBRUKSUNDERSOKINGA 1977 av Helge Herigstad INNHALD Side T abellregis ter ****** 1 1. Tabellar i teksten 1 2. Særskilt tabelldel 1 Tekstdel

Detaljer

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl.

Interne notater. 411 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 82/5 10. februar 1982. og Grete Dahl. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/5 10. februar 1982 av Anne Lodberg-Holm og Grete Dahl FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1980 INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 81/34 4. desember 1981. FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 81/34 4. desember 1981 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1979 av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersq5kelsen

Detaljer

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29.

Statistisk se ntralbyrå. 411 2. Utgiftsnivå og budsjettandeler 2 3. Endringer i utgiftene i løpende og faste priser 3. 82/26 29. 82/26 29. juli 1982 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1981 Av Anne Lodberg-Holm og Odd Skarstad INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen. Frafall 2 411 2. Utgiftsnivå og

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 86/5 10. mars 1986. Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 86/5 10. mars 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1984 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Si de Tabell register OOOOO... OOOOOO. OOOOO... OOOOOO 1 Tekstdel Særskilt 1. Opplegg og

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD.

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 86/46 22. desember 1986. Anne Lodberg-Holm. Side FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 INNHOLD. Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/46 22. desember 1986 FORBRUKSUNDERSØKELSEN 1985 Av Anne Lodberg-Holm INNHOLD Side Tabellregister 1 Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing av undersøkelsen. Frafall...

Detaljer

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6

Bedre for kommunene Kommunenes økonomi ble kraftig forbedret i 1994, et langvarig underskudd ble snudd til et overskudd, side 6 Vi fikk høyere inntekt Fra 1992 til 1993 økte inntekten i alle fylker, side 3 Kvinnelønnen opp Kvinner ansatt i varehandelen fikk 3,4 prosent høyere lønn fra 1993 til, side 4 Ny rekord i varehandelen Detaljhandelen,

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

lad opp med mat som virker

lad opp med mat som virker lad opp med mat som virker LAD OPP RASK PIZZA M/HAVREPOLARBRØD SOM BUNN Eksempel på fyll: 1. Smør pesto på polarbrødet. Legg på tomat i skiver, oregano og 2-4 skiver hvit ost, gjerne mozarella. Steikes

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Sykehuset Namsos og DPS-Stjørdal. Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse

Sykehuset Namsos og DPS-Stjørdal. Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse God Hjemmelaget mat Periode:240406-300406 Mandag 24.04.: Tirsdag 25.04.: Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse Lettsaltet svinekjøtt & vossakorv,

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER

BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER IO 69/18 Oslo, 11. november 1969 BOLIGSTROK, YRKESSTATUS OG ÅRSTID SOM FORKLARINGSFAKTORER FOR HUSHOLDNINGENS UTGIFT TIL FORBRUKSVARER Tilleggsresultater til Forbruksundersøkelsen 1967, hefte II Av Hilde

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Praktisk kurs i berikning med eksempel fra virkeligheten. Prosjekt Trå lekkert www.helseetaten.oslo.kommune.no 2013

Praktisk kurs i berikning med eksempel fra virkeligheten. Prosjekt Trå lekkert www.helseetaten.oslo.kommune.no 2013 Praktisk kurs i berikning med eksempel fra virkeligheten Prosjekt Trå lekkert www.helseetaten.oslo.kommune.no 2013 1. Utgangspunkt i Fru Jørgensen på 91 år - hentet fra Gerica Hjerneslag Ikke tygge- eller

Detaljer

Consumer Expenditure Survey 1998

Consumer Expenditure Survey 1998 Norge Statistisk sentralbyrå, SSB Consumer Expenditure Survey 1998 Study Documentation June 24, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Production Date

Detaljer

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten

Tannhelse og folkehelse for innvandrere. Tannhelsetjenesten Tannhelse og folkehelse for innvandrere Tannhelsetjenesten TANNBEHANDLING I NORGE Gratis for noen grupper Barn og ungdom 0-18 år V V Tannregulering er ikke gratis X HVEM JOBBER PÅ TANNKLINIKKEN? TANNHELSESEKRETÆR

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET. Dokumentasjonsnotat nr. 11 BEREGNING AV PRIVAT KONSUM. Erling Joar Fløttum INNHOLD

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET. Dokumentasjonsnotat nr. 11 BEREGNING AV PRIVAT KONSUM. Erling Joar Fløttum INNHOLD IC) 75/32 30. oktober 1975 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET Dokumentasjonsnotat nr. 11 BEREGNING AV PRIVAT KONSUM av Erling Joar Fløttum INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Klassifikasjon av privat konsum...............

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 1, 1958. 76. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Representantvarene i levekostnadsberegningene 1 Hosten i Norge 1957 14 Register for måneds- og kvartals- statistikk

Detaljer

En sunnere hverdag - et kursprogram om livsstil. Sunn vekt. - Kostråd for bedre vektkontroll

En sunnere hverdag - et kursprogram om livsstil. Sunn vekt. - Kostråd for bedre vektkontroll En sunnere hverdag - et kursprogram om livsstil Sunn vekt - Kostråd for bedre vektkontroll Forord Pasienter med psykiske lidelser kan oppleve vekt forandringer i løpet av sykdomsperioden. Dette kan skyldes

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr CATERINGTILBUD 2014 - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr -gresk salat -salat med grillet kylling -salat med tunfisk -salat med ost, krabbe og ananas -salat med ost og hvitløk -Waldorf-salat

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Spiselig Sum Sum transumettedenumettedflerumettede Karbohydrat Kost- del Vann Energi Energi Protein

Detaljer

Kosthold ved diabetes

Kosthold ved diabetes Kosthold ved diabetes Diabeteskurs 23. april 2013 Klinisk ernæringsfysiolog Britt Olufsen Kristiansund sjukehus Behandlingsmål Lik for alle med diabetes - uansett type? Maten og blodsukkeret Hva påvirker

Detaljer

27.12 26.12 KJØTTBOLLER GRØNNSAKER SJAMPINJONG- SUPPE 3.1 FISKEBOLLER GULROT HVIT SAUS JORDBÆRSUPPE (KJØTTRETT) 10.1 PLUKKFISK GULROT FLESK

27.12 26.12 KJØTTBOLLER GRØNNSAKER SJAMPINJONG- SUPPE 3.1 FISKEBOLLER GULROT HVIT SAUS JORDBÆRSUPPE (KJØTTRETT) 10.1 PLUKKFISK GULROT FLESK 52 1 2 3 24.12 RIBBE JULER MEDISTERKAKER RIBBESAUS MULTEKREM 31.12 KALKUN MEDISTERKAKER ROSENKÅL RISKREM 7.1 FISKE KÅLROT FRUKT 14.1 FISKEKAKER BRINGEBÆR (STEKTE ) 25.12 KVEITE (SKINKESTEIK) 1.1 JULETORSK

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 91/8 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3072-1 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 91/8 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3072-1 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 91/8 KONSUMPRISINDEKSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3072-1 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 35 Personlig forbruk ANDRE EMNEORD Konsumprisindeksen

Detaljer

Blakli barnehager. Kostholdsplan

Blakli barnehager. Kostholdsplan Blakli barnehager Kostholdsplan Blakli barnehager ønsker i samarbeid med foreldre og barn å opplyse, tilby og tilberede god, sunn og fristende mat i barnehagen. Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

MATPAKKETIPS. Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :)

MATPAKKETIPS. Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :) MATPAKKETIPS Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :) TRYKKESANDWICH Bruk former som inspirerer til å spise en god lunsj... 1 porsjon 2 skiver Eldorado Kornbrød leverpostei 1 skive gulost

Detaljer

Stig sin kommunikasjonsbok

Stig sin kommunikasjonsbok Stig sin kommunikasjonsbok Stig sin kommunikasjonsbok. Stig er glad gutt på 5 år. Stig har store sammensatte lærevansker. Han har ikke noe form for talespråk. Men han bruker en del lyder og masse kroppsspråk

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat.

OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. OBS! Spør alltid en voksen før du lager mat. Ha en voksen i nærheten mens du lager mat. Tor og Mia elsker Superpizzaer. Superpizzaene er veldig gode og sunne. Hvis du ikke liker eller tåler noe av det

Detaljer

Tvangsmulkter. Lik betaling. K til. lnvesteringene. Ol l t 1 993

Tvangsmulkter. Lik betaling. K til. lnvesteringene. Ol l t 1 993 Tvangsmulkter 58,5 millioner kroner er utfakturert for manglende innrapportering til SSB i 1989, 1990 og 1991, side 3 Lik betaling ma forskjeller i foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager,

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Du får kjøpt ferdigblandet smoohtie-varianter og mikset med vaniljekesam, har du en herlig og frisk proteinrik drikk på under 30 sekunder.

Du får kjøpt ferdigblandet smoohtie-varianter og mikset med vaniljekesam, har du en herlig og frisk proteinrik drikk på under 30 sekunder. Frokostsmoothie 1 dl yoghurt naturell 1 dl lettmelk 20 g mandler 3 ss eplesyltetøy (ca 50 g) 2 ss (10 g) havregryn Ev. sukker og kaneldryss Stavmikses godt (ev. kan du finmale/stavmikse mandlene på forhånd)

Detaljer

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på?

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? Post 1 Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? A: Overgang fra kronetoll til prosenttoll B: Overgang fra prosenttoll til kronetoll C: Høyere

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,-

En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,- Pausemeny Frokost og pausemat En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,- Dagens smoothie Gul - mango, ananas og banan, Blå - blåbær, biola

Detaljer

Catering & møtemat fra Drammen Kjøkken KF November og desember 2015

Catering & møtemat fra Drammen Kjøkken KF November og desember 2015 Catering & møtemat fra Drammen Kjøkken KF November og desember 2015 Priser er oppdatert 01.07.2013 www.drammenkjøkken.no for oppdaterte priser 1 JULEKOLDTBORD LUKSUS kr 280,- porsjonen 2 biter svineribbe

Detaljer

NOE DU TRENGER TIL KONFIRMASJON, BARNEDÅP O.L.? ELLER BARE LITT KOS? SE HVA JEG HAR Å BY PÅ OG TA KONTAKT MED SIV PÅ TLF 41607881 dsh@haugnett.

NOE DU TRENGER TIL KONFIRMASJON, BARNEDÅP O.L.? ELLER BARE LITT KOS? SE HVA JEG HAR Å BY PÅ OG TA KONTAKT MED SIV PÅ TLF 41607881 dsh@haugnett. KAKER SMØRBRØD CATERING OG HJEMMEBAKERI NOE DU TRENGER TIL KONFIRMASJON, BARNEDÅP O.L.? ELLER BARE LITT KOS? SE HVA JEG HAR Å BY PÅ OG TA KONTAKT MED SIV PÅ TLF 41607881 dsh@haugnett.no VENNLIG HILSEN

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Forretter. (Prisene gjelder for bestilling av minst 10 porsjoner av samme meny) Fisk- og skalldyrsuppe kr 75 kr 90 leveres med brød og smør

Forretter. (Prisene gjelder for bestilling av minst 10 porsjoner av samme meny) Fisk- og skalldyrsuppe kr 75 kr 90 leveres med brød og smør Forretter Fisk- og skalldyrsuppe kr 75 kr 90 leveres med brød og smør Røkt laks m/ purreløkkrem kr 75 kr 90 salat og hjemmebakt flatbrød Toast Skagen kr 75 kr 90 anrettet på toast Serranoskinke kr 80 kr

Detaljer

Matbilder. Vedlegg til plan for oppfølging av pasienter med overvekt/fedme hos skolehelsetjenesten

Matbilder. Vedlegg til plan for oppfølging av pasienter med overvekt/fedme hos skolehelsetjenesten Matbilder Vedlegg til plan for oppfølging av pasienter med overvekt/fedme hos skolehelsetjenesten Pålegg Peanøttsmør er et veldig energitett pålegg En boks Peanøttsmør inneholder 12,5 sukkerbiter og 200

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre

Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Enkle oppskrifter med NutriniKid Multi Fibre Innledning Innhold I denne kokeboken har vi laget enkle oppskrifter der NutriniKid Multi Fibre nøytral inngår som en viktig ingrediens. Dette er ment som et

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

1 Metodikk for rapportering av matsvinn

1 Metodikk for rapportering av matsvinn 1 Metodikk for rapportering av matsvinn Det er utarbeidet skjemaer for registrering og rapportering av matsvinn fra produksjonsbedrifter. Rapporteringen av det registrerte svinnet fra næringsmiddelindustrien

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR MAT I BARNEHAGE Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den **.**.**, sak K */2009 Fauske kommune ble i 2007 med i "Helse i plan-prosjektet", og er i den forbindelse pilotkommune

Detaljer

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAP Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAPs FODMAPs er samlebetegnelsen på tungt absorberbare karbohydrater (kortkjedete) som kan gi IBS symptomer hvis de kommer ned i tykktarm. Målet er lowfodmaps

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter»

Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter» Oppskriftshefte til matlagingskurset «Smålekkert på 15 minutter» Prosjekt «Trå lekkert god praksis i ernæringstrappens fire første trinn» 2014 Innhold Småretter... 3 Karbonadesmørbrød... 3 Smørbrød med

Detaljer

Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA

Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA Gruppe 1 Stavangersuppe med currypaste til 12-14 personer

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

STRIMLET FÅREKJØTT. PEPSI MAX 1,5 L 6-PK 400 g, 9,50 pr. stk. Nordfjord, 400 g, 122,50 pr. kg

STRIMLET FÅREKJØTT. PEPSI MAX 1,5 L 6-PK 400 g, 9,50 pr. stk. Nordfjord, 400 g, 122,50 pr. kg Last ned Middags- planleggeren ANT RESTAUR SLO IO H L E D NEW underhundrelappen.no NYTT OPPSKRIFTSHEFTE I BUTIKKEN NÅ! e Gjelder uk 36 9 49 50 00 69 90 BROKKOLI STRIMLET FÅREKJØTT PEPSI MAX 1,5 L 6-PK

Detaljer

Kosthold for idrettsutøvere

Kosthold for idrettsutøvere Kosthold for idrettsutøvere Kosthold og prestasjon Kostråd for idrettsutøvere Valg av matvarer og måltidsmønster Inntak før, under, etter trening/konkurranse Bruk av kosttilskudd Trenger idrettsutøvere

Detaljer

Mat før og etter trening

Mat før og etter trening Mat før og etter trening AV LISE VON KROGH ERNÆRINGSFYSIOLOG VON KROGH ERNÆRING/ BRAMAT.NO Vi starter med 2 Spise nå 1 frukt 1 brødskive Margarin Pålegg Pynt (tomat, agurk, paprika)vann Lage matpakke 1

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet.

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi ønsker at barnehagen og foreldrene skal være bevisste på gode matvaner

Detaljer

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser OPPGAVER BARNETRINNET 1 (3) Bokstav-virvar Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser S G E R K I W I G S I T R O N U U

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Oppskrift 05. Oppskrift 06. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02.

Oppskrift 05. Oppskrift 06. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02. skilpadder og krokodiller Oppskrift 01. Grove Scones Oppskrift 05. Byggmelslapper Grove horn med ost og skinke Oppskrift 02. Oppskrift 06. Frokostblanding Oppskrift 07. Tortilla med bygg Oppskrift 03.

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 77. årgangnr. 9, 1959 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Antatte bruttoinvesteringer i bergverk og industri 1958 og 1959 71 Representantvarene i levekostnadsberegningene 76 Formuens

Detaljer

Snøfrisk. En ost med mange muligheter

Snøfrisk. En ost med mange muligheter Snøfrisk En ost med mange muligheter Snøfrisk er en serie med fersk kremost med myk smørbar konsistens. Snøfrisk er laget av 80 % geitemelk og 20 % kufløte. Smaken er frisk og syrlig med karakteristisk,

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1 Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 2 2 NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 3 Julen er en tid for å spise

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer