Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal, 07 10 2013"

Transkript

1 Oppsummering av arbeidsmøte med sentrale reiselivsbedrifter vedr Hallingdal Reiseliv/ Visit Hallingdal, Deltagere i møtet: Bjørneparken -Georg Grimelid, Langedrag- Jens Chr Brodersen, Pers Hotell -Per Rustberggard, Gordarike mm -Torbjørn Rustberggard, Oset Høyfjellshotell - Gudrun Hesla, Fjellferie -Knut Koren, Gol Reisemål -Lars Riise, Storefjell Resorthotell - Arne Nibstad, Ål Skisenter - Knut Einar Haug, Thon Hotell Hallingdal - Bertil Viker, Dr Holms -Kari Uglem, Bardøla Høyfjellshotell -Rolf Ingar Rotegard, Visit Geilo - Pål K Medhus, Hallingdal Reiseliv Gunn Eliassen, Tove S Medhus, Agnete Berg Sataslåtten, Ragnhild Kvernberg. Agenda: Frammøte og presentasjon av deltagerne Korte presentasjoner av Gunn Eliassen og Ragnhild Kvernberg : Opprinnelig forutsetning nå situasjon Forslag: Prioriteringa av arbeidsoppgaver kortsiktig 2014 Forslag: arbeidsoppgaver etter 2014 (og sannsynlig etablering av FN) Informasjon om: FjellNorge (FN, landsdelsselskap), Profilering Hallingdal, Rampus, Sykkelprosjekt Hallingdal. Workshop med 6 definerte spørsmål - workshop ledes av Pål K Medhus Oppsummering av tilbakemeldingene. Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 1

2 1) Spørsmål 1 Markeds- og profileringsarbeid via VH: Hvilke tiltak innen markedsføring og profilering av regionen mener dere VH skal prioritere? Profilering Profilmarkedsføring av Hallingdal. Skape en assosiasjon til navnet Hallingdal. Benytte spydspissene. Hallingdal som overskrift med stedsnavnene på hvert reisemål under. Konsolidering av tverrkommunale aktiviteter/arrangement/opplevelser som grunnlag for profilmarkedsføring. av stor betydning og det haster med å få benytte domenet. Markedsføring Internasjonalt: Nasjonalt: Delta i IN Norgeskampanjer. Tema : vandre, sykkel, fiske, naturbaserte opplevelser sommer. Nærhet til fjordene. Pakketering av Hallingdalsopplevelser gjerne i samarbeid m andre fjellområder, med dagsutflukt til fjordene. Baseferiekonsept. Segmentere målgrupper. Høykostland. Må ha gjester m betalingsevne i fht norsk prisnivå. Markedsføring av spydspissene, arrangement, opplevelser, de ulike opplevelsesparkene. Naturbaserte aktiviteter. Nærhet til fjordene. Baseferie. Hallingdal har samlet sett flest norske gjestedøgn, derfor viktigste målgruppe for felles markedsføring av hele regionen. Nordmenn har betalingsevne. Veksten kommer i følge innovasjon Norge fra land utenfor Norge. Noen mente at den nasjonale markedsføringen ivaretas best av bedriftene og/eller det enkelte reisemål selv. VH skal ikke delta på messer Distribusjon må i all hovedsak foregå pr web/online Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 2

3 Vintermarkedsføring og profilering. Kart/brosjyre. Web. Tur, langrenn, alpint. Tilsvarende som sommer. Sammenfatte mangfoldet og få det presentert utad. Behov for informasjonsplasser ved/langs hver innfallsporter til regionen : Geilo, Ø Hol, Golsfjellet, Flå og Hemsedal. Ikke inne i sentrum, men langs vei. Samarbeid med bensinstasjoner, butikker, andre. Resultatmåling og rapportering. VH må synliggjøre effekten/resultat av tiltakene for deltagere i ulike kampanjer. 2) Produktutviklingstiltak: Skal VH arbeide med langsiktige kommuneoverskridende produktutviklingsprosjekt som bedriftene først kan se ringvirkningene av når det kommer til gjennomføring? Har dere forslag til aktuelle prosjekt? Hvis ikke VH tar denne rollen, hvem andre kan ha ansvar? VH skal ikke drive produktutvikling. VH skal koordinere eksisterende og ferdige produkt i alle kommuner. Tilrettelegge og sammenfatte både for markedsføring/profilering, men også med en felles oversikt og tilgjengeliggjøring for lokale guider og hotellinfo,samt for distribusjon i Hallingdal. Produktutvikling skal drives av andre aktører enn VH. Det være seg regionrådet, kulturkoordinator, kommunale næringssjefer/-konsulenter, lokale turistkontor, prosjektledet eller andre. Jobben viktig, men andre må utføre den. VH og reiselivsnæringens rolle er innspillsleverandører til ulike utviklingsprosjekt, samt til eksisterende tiltak for å sikre god nok kvalitet. 3) Næringens talerør og vertskapsoppgaver: Næringens talerør: Hvor viktig er det at VH opptrer som næringens talerør overfor offentlige myndigheter og instanser som er med og legger rammevilkår for reiselivsnæringene? Ja: Næringen må være representert med tyngde. Aldri har fullservicebedrifter hatt en så utfordrende /anstrengt økonomi som nå. Vi må lære av hvorledes andre næringsorganisasjoner jobber, ref Landbruket/Bondelaget. Et sterkt VH med næringskontakt bør ta en slik rolle. Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 3

4 FjellNorge må også ta et slikt ansvar. Vi må spille på sentrale organisasjoner som Virke og NHO Reiseliv. Viktige rammebetingelser både nasjonalt og fylkesvis må løftes fram. Nasjonale rammebetingelser som ulike avgifter er tema : mva, aga, alkohol og serveringsavgifter. Konkurransevridning mot det å reise ut av landet med tax free salg. Deltagelse i ulike styringsgrupper og prosjektgrupper med det formål om å kunne påvirke næringens vilkår. Hvem i VH skal ha ansvar; styret, adm eller en kombinasjon? Hva med å leie inn eksterne firma/personer? Må avklares i forretningsplan. Dersom det skal ligge hos VH må det ha forankring hos aksjonærene. Nei (mindretall): Vi skal utfordre og benytte regionrådet mer, fordele oppgaver VH og reg.rådet. Reg rådet bør ha større eierskap til næringens utfordringer og utøve lobbyvirksomhet. Regionrådet trekker inn reiselivskompetanse, det være seg fra næringen eller andre eksterne personer/fagkompetente miljø/firma. Vertskapsoppgaver: Bør VH fortsette med oppgavene som koordinator og gjennomfører av besøk av presse og/eller turoperatørgrupper både nasjonale og internasjonale? Ja: Internasjonale besøk: VH må ta denne oppgaven. Uten unntak ønsker de å se mer enn ett reisemål, og de ønsker seg ofte en kombinasjon fjell og fjord. VH har godt renomme i IN til å gjennomføre denne type turer profesjonelt, og VH får derfor flere henvendelser fra IN. Det har også fått flere større oppslag i media. VH må etablere samarbeid med større aktører for gjennomføringen, både praktisk ogøkonomisk. Nasjonale besøk : håndteres lokalt/bedrift. Nei: Vertskap plasseres utenfor VH og gis til reisemålsselskapene/bedrifter Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 4

5 4) Samarbeidspartnere utenfor eierkommunene: Bør det legges et fast prinsipp at for kampanjesamarbeidspartnere utenfor eierkommunene betales et administrasjonspåslag, eksempelvis 25 %? Innspill på sentrale samarbeidspartnere. Et sunt prinsipp med administrasjonsbidrag. Adm/styre fastsetter detaljene. Det blir et to-veis prinsipp, der VH også betaler mer for deltagelse hos andre samarbeidspartnere. Informasjon fra Gunn og Ragnhild: Det er gjennomført samtale med HTTL sin daglige leder og styreleder vedr prinsipiell holdning til samarbeid, primært kampanjer og prosjekt. HTTL sin tilbakemelding er at dette er de positive ved felles temainteresser og en vinn-vinn situasjon. 5) Serviceavtale mellom bedrift og VH: Hva vil din «bestilling» være til Visit Hallingdal for å delta med serviceavtale (hva forventes levert)? Tilbakemelding på justert «pristabell». Det er utfordrende for bedrift å ta stilling til dette før selskapet er endelig definert og avklart. Utifra tidligere diskusjoner i dag har utvilsomt arbeidet med Profilering av Hallingdal høyest prioritet hos bedriftene, deretter målbare og temabaserte bedriftsrettede kampanjer Det oppfores til ikke å definere arbeidsoppgavene for VH for bredt og for mange. Adm kostnader må holdes lavest mulig. Pristabell synes OK, det viktigste er hva man får igjen for pengene. Næringens talerør, samt vertskapsoppgaver ble av flertallet ønsket gjennomført i regi av VH.. Bedriftene ønsker tiltak som gir: ØKT TRAFIKK /FLERE GJESTEDØGN (smb= SELL MORE BEDS ) Innspill på risiko i modellen: viktig å unngå gratispassasjerproblematikken. Det legges opp til mye arbeid med innsalg av kampanjedeltagelse, og en bryter noe med den «gamle» tradisjonen med at medlemskap dekker en del av basismarkedsføringen. Mange bedrifter vil sitte på gjerdet hva gjelder kampanjedeltagelse. Økonomisk belastningen blir da på dem som deltar, mens alle de andre kan profittere på hva andre gjør. Får VH for liten bedriftstilknytning blir det svakt økonomisk grunnlag for basisoppgavene. Grunnlaget for serviceavtalen bør inkludere gjennomføring av nærmere bestemte basisoppgaver. Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 5

6 6) Framtidig regional organisering av og samarbeid innen reiselivet i Hallingdal Innspill, behov, tanker, ideer. Utfordringer/muligheter. Situasjon Gol: De 12 Gol-bedriftene bak brevet til kommunen har innledet kampanjesamarbeid med Hemsedal sommer 2014, og det vil vurderes medlemskap HTTL. Denne grupperingen mener det bør bli 2 «hovedkontor»: ett i Hemsedal for Hemsedal og Gol. Ett på Geilo for Geilo/Hol, Ål, Nes og Flå. Ett markedsråd med tema Visit Hallingdal samarbeider om felles kampanjer og profileringsarbeid Hallingdal, eller at Vist Hallingdal har ansatte i kontorfelleskap med Visit Geilo. På denne måten spares store utgifter til lønn, kontor, adm kostnader. Fellesmøter der en legger felles strategi og enes om kampanjer og profilering. VH bør muligens overta konseptet Opplev Hallingdal. Hemsedal bør ha samarbeidsavtale med VH. Det ble tatt til orde for at Gol sitt reiseliv består av mange, mange og mindre aktører utover de få store som har behov for full fokus på Rv7 blodåra i Hallingdal- ikke hovedsakelig fjellaktige opplevelser. Hvem tar ansvar for disse og Gol sin utvikling? NHD: NHD - For første gang kan det synes som det blir etablert en nasjonal modell for organisering av reiselivet med en statlig delfinansiering av basisoppgaver. Dette må Hallingdal forholde seg til. Den store usikkerheten ifht organisering etter den statlige modellen er hvor mange «destinasjonsselskap» Hallingdal kan få? Viktig at vi må fortsette profilerings-og kampanjearbeid uavhengig av NHD. Det antas at modellen er klar ila første halvdel 2014, for deretter bearbeidelse inn i statsbudsjettet fra og med Innspill på at alt med den nye strukturen ikke er like lett å forstå. Kommunale vedtak: Utfordrende modell-tenking før Gol kommune har behandlet Visit Hallingdal. Utfordrende situasjon uten Gol med i Vist Hallingdal som det geografiske midtpunkt i dalen. Det vil skape en stor grad av Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 6

7 gratispassasjerproblematikk fra Gol-samfunnet. Dersom Gol fatter negativt vedtak antas at forutsetningene for den saken de 4 andre kommunene fattet sine vedtak på er så endret, at saken må opp til nye behandling med nye utsettelser og forsinkelser, samt usikkert utfall. Nå løper tida fra oss. Usikkerheten er svært uheldig, og påvirker næringslivet negativt. «Alle» venter. Med dagens utfordrende økonomi hos næringsaktørene bør kommunene dekke basiskostnadene for drift. Eierskap i selskapet : ulike innspill: kommunene alene bør være aksjonærer. Mer rendyrket eierform enn det legges opp til der både kommuner, reisemålsselskap og bedrifter kan være aksjonær. Appell: Tenk mer langsiktig og helhetlig for Norges største kommersielle reiselivsregion. Næringen sliter og vi får på plass en ny struktur. Hallingdal må stå sammen. Eiermøte i Hallingdal Reiseliv: Eierne fra hhv Flå, Nes, Gol, Ål og Hol avholder møte Eiermøte/generalforsamling etter gol kommune sin behandling av søknaden. Hallingdal den Referat v Ragnhild Kvernberg, styreleder mobil / epost: Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 7

8 Hallingdal Reiseliv /Visit Hallingdal - Oppsummering av møte m reiselivsbedrifter Side 8

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer