SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING"

Transkript

1 SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

2 Innhold Dette er Södra Fane Kort om Södra 1 Året i korthet 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet 4 Sammendrag av konsernøkonomien 6 Femårsoversikt Dette driver Södra 10 Omverden og marked 12 Strategier og mål 14 Medlemmer 20 Fra skog til ferdig produkt Virksomhet 22 Södra Skog 26 Södra Cell 30 Södra Timber 34 Södra Interiör Bærekraftig utvikling 40 Medarbeidere 42 Södra Innovation 44 Produktivitet 46 Södra Procurement 48 Miljø 51 Vindkraft Økonomisk rapport Styrets beretning 57 Rapport om konsernets totalresultat 58 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 60 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet 61 Rapport om konsernets kontantstrøm 62 Resultatregnskap for morselskapet 63 Balanseregnskap for morselskapet 65 Rapport om endringer i egenkapital for morselskapet 66 Kontantstrømanalyse for morselskapet 67 Forslag til overskuddsfordeling Konsernets ledelse 68 Slik ledes Södra 71 Forvaltningsråd 72 Styre 74 Konsernledelse 76 Adresser Södra 2010 inneholder en økonomisk rapport for 2010, som ikke har blitt gransket av revisorene. Den fullstendige årsrapporten offentliggjøres på

3 Kort om Södra Södra er en økonomisk forening som eies av sørsvenske skogeiere. Foreningens hovedoppgave er å sikre avsetningen på skogsråvarer og fremme lønnsomheten for medlemmenes skogsdrift. Medlemmene eier til sammen skogsgårder med mer enn halvparten av den privateide skogen i Sør-Sverige. De er også eiere av et skogsindustrikonsern som arbeider på det svenske og det internasjonale markedet. Konsernet har fire forretningsområder: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber og Södra Interiör. De kjøper og foredler medlemmenes skogsråvare til papirmasse, trevarer, trehus og interiørprodukter. Södra er også en stor arbeidsgiver med ca ansatte. De ansatte arbeider med alt fra skogpleie og miljøvern til produksjon, produktutvikling, økonomi og salg. Namsos Follafoss Jokkmokk Umeå (Sävar) Nordingrå Engesetdal SVERIGE NORGE Brumunddal Gardermoen Hedåker Tofte Hovedkontor Södra Timber Södra Skog Södra Interiör Södra Cell Södra Odlarna Södras medlemsområde Arendal Sunds Åbyhøj Unnefors Åtvidaberg Kisa Djursdala Landsbro Näshult Ramkvilla Korsberga Mönsterås Värö Rottne Växjö Orrefors Falkenberg Grimslöv Långasjö Flåboda Traryd Torsås Våxtorp Kallinge Ronneby Mörrum Åstorp DANMARK Nøkkeltall Nettoomsetning, MSEK Driftsresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Antall ansatte Tilknyttet medlemsareal, 1000 ha Virkesvolum, mill. m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Södra har siden 2009 brukt IFRS (International Financial Reporting Standards). Sammenligningstallene er kun omregnet for 2008.

4 Forretningsområde Virksomhet Produkter/Kunder Södra Skog Södra Skog leverer skogsråvare til konsernet. Virke fra medlemmene tilsvarte drøyt 10 prosent av årets totale avvirkning i Sverige. De viktigste produktene er massevirke og tømmer, som hovedsakelig leveres innen konsernet, og biobrensel som leveres eksternt til blant annet varmeverk. Dessuten utføres det ulike former for skogtjenester for medlemmene. Södra Cell Södra Cell er en av verdens største produsenter av papirmasse til salgsmarkedet. Massen produseres ved tre fabrikker i Sverige og to i Norge. Produktene er ulike kvaliteter av bleket sulfatmasse og CTMP. Massen selges hoved sakelig til europeiske papirfabrikker som lager finpapir, magasinpapir, mykpapir og spesialprodukter. Södra Timber Södra Timber produserer trevarer og trehus ved anlegg i Sør-Sverige. Både sagbruksvirksomheten og produksjonen av hus tilhører de fremste i landet. Produktene er sagde, høvlede og impregnerte trevarer for konstruksjon av byggevirksomhet, samt hus fra Trivselhus. Kundene er først og fremst byggevarehandler, treindustrier og husbyggere. Södra Interiör Södra Interiör er en av Skandinavias ledende produsenter av interiørprodukter i tre, med fabrikker i Sverige, Norge og Danmark. Hovedproduktene er lister, paneler, massive tregulv, limfugeplater, stolper og sagde løvtreprodukter. Kundene er først og fremst byggevarehandelen og treindustrier. Andeler av konsernet 2010 Nettoomsetning Driftsresultat Södra Skog 19% Södra Cell 57% Södra Timber 18% Södra Interiör 6% Totalt MSEK Eksklusive internleveranser Södra Skog 2% Södra Cell 91% Södra Timber 6% Södra Interiör 1% Totalt 2271 MSEK Sysselsatt kapital Ansatte Södra Skog 10% Södra Cell 60% Södra Timber 26% Södra Interiör 4% Totalt MSEK Gjelder gjennomsnittlig sysselsatt kapital Södra Skog 14% Södra Cell 41% Södra Timber 26% Södra Interiör 13% Andre 6% Totalt 3943 personer

5 Året i korthet Nettoomsetning Nettomsetningen økte til MSEK, først og frem som en følge av gode volumer og høyere priser. Resultat Resultatet økte til 2271 MSEK, fremfor alt takket være de økte masseprisene. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 prosent. Målet er minst 10 prosent i løpet av en konjunktursyklus. Soliditet Ved årets slutt var soliditeten på 61 prosent. Målet er 50 prosent for at Södra skal kunne motstå konjunkturnedganger og andre belastninger. Virkesvolum Aktiviteten i skogbruket var høy, og virkesvolumet utgjorde 16,6 millioner m 3 fub. Den operative virksomheten ble omorganisert i 19 virksomhetsområder. Nytt stort sagbruk I løpet av året ble tyske sagbruksmaskiner kjøpt og flyttet til Värö, der det bygges et nytt stort sagbruk. Det nye sagbruket får en årskapasitet på kubikkmeter. Antall ansatte Ved utgangen av året hadde Södra 3943 ansatte, hvorav 579 utenfor Sverige. I løpet av året ble det utarbeidet en ny personalstrategi for konsernet. Forslag til utdeling Styret foreslår et utbytte på innskuddskapital på 12 prosent og på leveranse av trevirke på 74 SEK per m 3 fub normaltømmer av bar og 12 prosent på det øvrige sortimentet, totalt 762 MSEK. Dessuten overføres det 89 MSEK som innskuddsemisjon. På forlagsinnskuddene deles det ut 10 MSEK etter avtale. Styrets forslag til disponering av overskuddet fremgår på side 67. SÖDRA

6 Styrelederen og konsernsjefen har ordet Etter to år der markedet har vært preget av ettervirkningen av finanskrisen, ble året innledet med en etterlengtet høykonjunktur. Produksjonen gikk for fullt på konsernets anlegg. Unntaket var stoppen ved sagbrukene i jul- og nyttårshelgene som en tilpasning til en svekket markedssituasjon. Hva binder sammen alle de nye tiltakene som er gjort i løpet av året? Brodén: Alle prosjektene med nye produkter som Södra har gjennomført eller startet, har noe felles: De er et videre skritt på veien mot bærekraft, gjenvinning og fornybarhet, en vei Södra alltid følger. Konjunkturen innebar et sterkt år for Södra og medlemmene. Prisene kunne økes, nye produkter ble lansert og virksomhetene utviklet seg positivt. Christer Segerstéen: Vi kan også slå fast at 2010 ble et sterkt år for Södras medlemmer. Virksomheten i Södra er til for å støtte medlemmene, skogeieren og er ikke annet enn en forlengelse av skogeiendommen. Hva var de viktigste milepælene? Leif Brodén: Södra Cell Värö ble verdens første fossilfrie massefabrikk. Det ventes at våre øvrige svenske massefabrikker når like langt innen de neste tre årene. Et annet gjennombrudd på energiområdet var at vi kjøpte, reiste og startet ti nye vindkraftverk i Mönsterås. Seks av disse er våre egne og fire er oppført på tilgrensende mark sammen med Statkraft. I løpet av året presenterte Södra lampen w101 i Milano sammen med lampevirksomheten Wästberg. Lampen vant årets Design S, Swedish Design Awards i Sverige og Good Design Award i USA. Lampen produseres i det nye massebaserte materialet DuraPulp, som kan gjenvinnes, komposteres og er 100 prosent bærekraftig produsert. DuraPulp så dagens lys i 2009 da barnestolen Parupu ble presentert på designmessen i Milano. Södra besluttet å bygge en tennishall i tre i Växjö, som også er en konsepthall for en moderne idrettshall i rendyrket trekonstruksjon. Prosjektet drives med hjelp av Stefan Edberg og Carl-Axel Hageskog. Sammen med våre samarbeidspartnere Preem og Sveaskog innviet vi dessuten Sunpine i Piteå, verdens første anlegg for produksjon av grønn diesel fra skogsråvare. Mot slutten av året besluttet styret å investere i produksjon av tekstilmasse på Södra Cell Mörrum. Det er et nytt kapittel for Södra. Vi blir for første gang underleverandør til tekstilindustrien, og det med et bærekraftig produkt var et år med relativt gode priser på for eksempel masse. Prisen ble satt av verdensmarkedet og er ikke noe Södra kan påvirke. Hvordan møter vi dette? Brodén: Vi rår ikke over prisene på verdensmarkedet. Da gjenstår det å jobbe med det vi kan påvirke, nemlig å utvikle vår egen produktivitet. Det er helt avgjørende for å sikre en langsiktig konkurranseevne. En stor del av dette utgjøres av Södras unike arbeidsmetode for å komme opp med ideer fra medarbeiderne. Det ble enda et merkeår for produktivitetsarbeidet. Sammenlagt ble det gjennomført 3867 forbedringsforslag fra medarbeiderne, noe som tilsvarer en årlig resultatforbedring på 134 millioner SEK. Den totale, gjennomsnittlige produktivitetsforbedringen i konsernet i løpet av året var på 3,4 prosent. Hvor tungt veier produktiviteten når styret følger Södras utvikling? Segerstéen: Forbedringen er et bevis på at konsernet klarer de svært tøffe kravene medlemmene stiller. Virksomheten må strebe etter å beholde en plass lengst fremme i markedet. Klarer vi ikke det, men stagnerer, har ikke kundene råd til å velge oss. Da blir ikke Södra konkurransedyktig nok når det gjelder betalingsevne for veden. Gjelder produktivitetsarbeidet også de mange samarbeidspartnerne Södra har? Brodén: Det er et stort krav til oss om å utvikle produktiviteten, men ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Dette stiller like store krav til samarbeidspartnerne våre som til oss. Det er vår plikt å invitere og hjelpe leverandører i produktivitetsarbeidet, og heldigvis oppfatter de fleste dette som naturlig og positivt. Hvorfor er nye produkter så viktig for Södra? Segerstéen: Svaret er enkelt. Hvis ikke Södra har tilstrekkelig betalingsevne for veden, blir det heller ikke lønnsomt for skogeieren. Derfor må konsernet håndtere endrede mønstre på markedet. Da er nye produkter en nødvendighet. Det er gledelig at dette arbeidet skjer på mange fronter i konsernet. I tillegg til eksemplene som konsernsjefen har ramset opp, pågår det produktutvikling av sagde trevarer, og Södra Interiör kom i fjor med flere nye interiørprodukter i mange ulike slag av svenske løvtrær. I løpet av året ble byggingen av Sveriges største sagbruk startet. Når står det klart? Brodén: Sagbruket bygges ved Södras kombinat i Värö, og innvielsen beregnes til høsten Samtidig gjøres hele kombinatet massefabrikk og sagbruk fritt fra fossilbasert energi ved normal drift og blir det første skogsindustrielle anlegget i verden av denne typen som klarer det. Det er et stort industri prosjekt og en stor utfordring for organisasjonen. Sag bruket har forutsetninger for å bli svært konkurransedyktig. 2 SÖDRA 2010

7 Dette er Södra Styrelederen og konsernsjefen har ordet Hva innebærer sagbruket for skogeierne? Segerstéen: Det som er bra for Södras industrier er også bra for medlemmene. Ekspansjonen er først og fremst avhengig av en lønnsomhetskalkyle og det faktum at det finnes et potensial for økte virkesleveranser fra medlemmene i området. Den nye sagen gir et viktig signal til eierne om at vi tror på sagbruksmarkedet, og ambisjonen er å fortsette å redusere kostnadene for å sikre konsernets konkurranseevne og langsiktige kjøpekraft for sagtømmer. Styreleder Christer Segerstéen og konsernsjef Leif Brodén. Hvordan forbereder organisasjonen seg for det nye sagbruket? Brodén: Värö-prosjektet er ikke bare en ny stor sag, men et helt nytt grep for konsernets arbeid med sagde trevarer. Det handler ikke bare om hvordan det nye sagbruket jobber, men også om samspillet mellom de ulike produksjonsenhetene, både innen forretningsområdene og mellom dem. Et endret markedsarbeid hører til nyordningen, for eksempel gjennom etableringen av et nytt kundeservicesenter for trevarer. Hvordan var markedet for virke i løpet av året? Segerstéen: Det var det første året siden 2004 at Södra ikke hadde stormvirke på lager. Aktiviteten i skogen var høy takket være det store råvarebehovet i industrien. Markedet gikk fra en situasjon med fortsatt økte priser og en risiko for knapphet i forsyningen, til en situasjon med velfylte lager av skog på rot og en prisjustering nedover mot slutten av året. Kostnadene for prisøkningene i første halvår slo igjennom i virksomheten i høst. Hva er tanken bak endringen av Södra Skogs feltorganisasjon? Segerstéen: Den operative virksomheten moderniseres for bedre å kunne møte skogeiernes behov for profesjonell service. De 31 operative skogbruksområdene ble til 19 virksomhetsområder. Parallelt ble den demokratiske organisasjonen fornyet for å underlette det medlemsdemokratiske arbeidet, og 32 skogbruksområder ble til var det andre året at medlemmene fikk tilbud om å sertifisere skogbruket i henhold til to standarder, FSC og PEFC. Hvordan har det gått? Segeerstéen: Interessen for dobbeltsertifiseringen i henhold til både FSC og PEFC har overgått alle forventninger. Og det er bra, for kravet til leveringer av sertifiserte produkter fortsetter å øke, og dobbeltsertifiseringen er en fordel for Södras markedsposisjon. Ved årsskiftet var 1,24 millioner hektar medlemsmark dobbeltsertifisert, noe som tilsvarer 53 prosent av all medlemsmark. Hvordan oppsummerer du prosjektet Kraftsamling Skog som ble avsluttet etter tre år? Segerstéen: Målet med Kraftsamling Skog har vært å gi skogeierne mulighet for å lære mer om tiltak som øker tilveksten og lønnsomheten på skogeiendommen. Det har vært et overveldende engasjement. Södra har hatt deltakere i aktivitetene, nesten dobbelt så mange som det opprinnelige målet. Også eiermøtene i høst var preget av stort engasjement. Fortell mer om det. Segerstéen: Eiermøtene er en unik møteform der medlemmenes fokus er på rollen som eiere i skogindustrikonsernet Södra. Representanter fra styret medvirket og har fått mange gode innspill de kan vurdere videre. Og det engasjementet jeg møtte, tar jeg med som en vitamininnsprøyting til resten av arbeidsåret. SÖDRA

8 Sammendrag av konsernøkonomien Resultat En god konjunktur var positivt for etterspørselen etter papir og masse. Masseprisene steg kraftig og det var gode volumer. Lagrene av sagde trevarer var i balanse ved starten av året. Salget dro innledningsvis fordeler av valutasituasjonen, men kronen ble deretter styrket, og ved årets slutt var fordelen borte. Konsernets nettoomsetning økte med 3031 MSEK til MSEK. Driftsresultatet ble forbedret til 2271 MSEK (593). I resultatet inngår blant annet nedskrivning av materielle anleggsmidler ved massefabrikker og sagbruk med 222 MSEK og nedvurdering av varelager med 64 MSEK. Den sterkere konjunkturen innebærer at alle forretningsområdene forbedret driftsresultatet sammenlignet med året før. Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 prosent (6). I den siste femårsperioden har avkastningen i gjennomsnitt vært 14 prosent. Økonomisk situasjon Soliditeten ble styrket i løpet av året til 61 prosent (58). Balansesummen økte med 1969 MSEK og utgjorde ved årets slutt MSEK (16 876). Egenkapitalen økte til MSEK (9806). Av dette svarte innbetalt og emittert innskuddskapital til 2354 MSEK (2211). Ved årsskiftet besto Södras eksterne lån først og fremst av innlåning fra medlemmene. Kontantstrømmen utgjorde 269 MSEK (339). Investeringene utgjorde 1750 MSEK og dreide seg først og fremst om produksjonsrelaterte investeringer innen Södra Cell og Södra Timber. Dessuten ble seks vindkraftverk ferdigstilt ved fabrikken i Mönsterås, og Södra Skog kjøpte ytterligere 1900 hektar skog i Baltikum. Innlåningen fra medlemmene økte i løpet av året med 197 MSEK. Styrets forslag til disponering av resultatet innebærer at 851 MSEK overføres til medlemmene. På forlagsinnskudd skjer utdeling etter avtale. 4 SÖDRA 2010

9 Dette er Södra Sammendrag av konsernøkonomien Nettoomsetning MSEK Rapport om konsernets totalresultat MSEK Nettoomsetning Resultat før avskrivninger Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat Finansnetto Resultat før skatt Nettoomsetning og resultat per virksomhet Nettoomsetning Driftsresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Annet/elimineringer Konsernet Konsernets nettomsetning økte betraktelig, først og fremst som en følge av større volumer og økte priser, fremfor alt på papirmasse. Virkesleveranser Mill. m 3 fub Stor etterspørsel etter skogsråvare og prisstigninger medførte høy aktivitet i skogbruket. Konkurransen på virkesmarkedet var hard Rapport om konsernets økonomiske situasjon MSEK Eiendeler Anleggsmidler Varelager Driftsfordringer Likvide midler, kortsiktige plasseringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rapport om konsernets kontantstrøm MSEK Midler fra årets virksomhet Endring av driftskapital Kontantstrøm fra den løpende virksomheten Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten Kontantstrøm i perioden Produksjon sagde trevarer 1000 m Produksjonen dro innledningsvis fordel av valutasituasjonen som innebar en konkurransefordel. Denne forsvant imidlertid ved årets slutt på grunn av den stadig sterkere svenske kronen. Produksjon masse 1000 tonn I løpet av året var det gode produksjonsforhold ved Södras massefabrikker. Lave lagre på starten av året og redusert tilbud fra flere produsenter førte til en sterk markedsposisjon. 10 SÖDRA

10 Femårsoversikt * 2006 * Salg og resultat, MSEK Nettoomsetning Resultat før avskrivninger Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat Finansielle inntekter og kostnader Resultat før skatt Kapital, MSEK Sum aktiva Sysselsatt kapital Egenkapital Investeringer Operativ kontantstrøm Nøkkeltall, % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på egenkapital Soliditet Gjeldsgrad, ggr 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Volumer Virkesvolum, mill. m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Leveranser biobrensel, 1000 m 3 s Produksjon trevarer, 1000 m Salg interiørprodukter, MSEK Produksjon masse, 1000 tonn Strømproduksjon, GWh Annet Tilknyttet medlemsareal, 1000 ha Medlemmenes virkesleveranser, mill. m 3 fub 9,0 7,9 8,7 12,0 12,0 Antall ansatte * Södra har fra 2009 brukt IFRS (International Financial Reporting Standards) i konsernregnskapet. Sammenligningstallene er kun omregnet for Definisjoner Sysselsatt kapital Gjennomsnitt av balansens anleggsmidler og netto driftskapital minus langsiktig gjeld og skattegjeld (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Driftsresultat Gjennomsnittlig sysselsatt kapital Avkastning på egenkapital Resultat etter finansnetto minus 26,3 % skatt Gjennomsnittlig egenkapital Operativ kontantstrøm Kontantstrøm etter investeringer Soliditet Egenkapital Sum aktiva Gjeldsgrad Rentebærende gjeld Egenkapital 6 SÖDRA 2010

11 Dette er Södra Femårsoversikt Avkastning på sysselsatt kapital Massepriser % Mål 10% SEK/tonn USD/tonn Avkastningen på sysselsatt kapital i løpet av de siste fem årene har i gjennomsnitt vært 14 prosent. SEK/tonn USD/tonn Soliditet % 70 Prisen på barsulfat fra nord nådde en topp i sommer på 980 USD per tonn, for deretter å synke noe. Prisfallet i SEK/tonn i årets siste kvartal ble kraftigere enn i USD/tonn på grunn av en sterk krone. Kilde: Foex PIX gjennomsnittspriser på barsulfat levert til europeiske kunder (kvartalsgjennomsnitt) Mål 50% Ved utgangen av året var soliditeten på 61 prosent. Trevarepriser SEK/m Valutakurser EUR/SEK 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 USD/SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5, Gjennomsnittlige leveringspriser, sørsvenske sagverk. Prisen på trevarer steg gradvis i årets åtte første måneder. Et turbulent marked og økonomisk uro dempet utviklingen senere på året EUR/SEK USD/SEK Kilde: ECB I andre halvdel av året ble den svenske kronen styrket både mot USD og EUR og tok igjen den nedgangen som oppsto under finanskrisen. SÖDRA

12 8 SÖDRA 2010

13 SÖDRA

14 Et år med store svingninger Året var preget av store svingninger i pris- og lagernivåer og av den svenske kronens betydning for konkurransesituasjonen. Året var preget av kraftige svingninger. Den svenske BNP-veksten var kraftig, mens mange av landene på Södras markeder utviklet seg betydelig svakere. Skogbransjen påvirkes av konjunkturen, og den ligger tidlig i konjunktursyklusen. Lønnsomheten påvirkes i hovedsak av etterspørsel, som igjen påvirkes av valuta, og kostnader, først og fremst for ved og energi. Södras virksomhet omfatter fored lingskjeden fra skog til industri. Stor etterspørsel etter eiendom og råvare Prisen på skogsmark påvirkes av tilbud, plassering, bonitet og virkesmarkedet. Prisen steg kraftig og har i det siste tiåret nominelt økt med over 160 prosent. Omsetningen på skogeiendommer er lav, og eierbytte skjer først og fremst ved generasjonsskifter. Over 70 prosent av handelen er supplerende oppkjøp av naboer og aktive skogbrukere. Trenden er at eiendommene i økende grad selges utenfor familien, da viljen eller muligheten til å ta over er lavere hos andre og tredje generasjon. Prisen på skogsråvare settes normalt når det skrives kontrakt om avvirkning eller ved innkjøp av lager av skog på rot. Avvirkningstidspunktet varierer, noe som reduserer sagbrukenes marginer hvis råvareprisen ligger fast samtidig som prisen på sagde varer synker, noe som var tilfelle på slutten av året. Et godt marked i kombinasjon med tømte stormlagre medførte at prisen på tømmer steg. Det økte med nesten 50 prosent fra høsten 2009 frem til halvårsskiftet Samtidig økte rydningsmeldingene om planlagt avvirkning med 60 prosent. Trevarekonjunkturen vendte imidlertid nedover tidlig i høst, og prisen på tømmer sank. God tilgang på celluloseflis Råvaren på massefabrikkene er massevirke fra avvirkninger og celluloseflis fra sagbrukene. God tilgang til celluloseflis medførte at massevirkemarkedet var i balanse til tross for forholdsvis lave massevirkelagre. Prisene på massevirke økte gradvis gjennom året. Usikkerhet om markedet for trevarer Utviklingen for sagde trevarer påvirkes av faktorer som tilgang på råvarer, valutakurser, nybygging, renovering, konjunkturer og ulike lands statsfinanser samt sesongrelaterte variasjoner i byggingen. Tilbudet i Europa kommer i hovedsak fra Sverige, Finland, Tyskland og Østerrike. Sverige hadde en konkurransefordel som ble svekket i takt med den styrkede kursen på kronen i forhold til euroen. Svensk sagbruksindustri er fremdeles svært sammensatt og har lav konsolideringsgrad. Byggemarkedet driver etterspørselen etter Södra Timbers råvarer, der 80 prosent er granvarer beregnet på konstruksjon. Renoveringssektoren i Skandinavia var sterk, og byggeproduksjonen i Europa økte langsomt fra et ekstremt lavt nivå. Etterspørselen var fortsatt sterk i Midtøsten og Nord-Afrika, noe som førte til økt konkurranse fra andre produsentland. Kort planlegging i forretningene gjør at lagrene øker raskt dersom etterspørselen synker. Balansen opprettholdes da med redusert produksjon. Flere produsenter meldte om produksjonsstopp i vintersesongen 2010/2011. Det er fremdeles en svært positiv tro på trevaremarkedets utvikling på lengre sikt. Den støttes blant annet av at nybygging i Europa og USA fremdeles ligger under et middels nivå, samtidig som bruken av tre i byggekonstruksjoner øker. Interiørtre hevder seg på et konkurranseutsatt marked Södra Interiör har først og fremst sin virksomhet på det skandinaviske markedet, med det meste av omsetningen i Sverige. Det eksisterer en tydelig konkurranse fra produsenter både i Skandinavia og Baltikum. Til tross for lav nybygging var markedet godt, først og fremst på grunn av ROTfradraget i Sverige. Byggevarehandelen er den største kundekategorien. Södra Interiör motiverer et noe høyere prisnivå med høy produktkvalitet, innovasjoner i nye produkter og en høy servicegrad med kort leveringstid som holder kundenes lagre nede. Masse fortsatt viktig inntektsvare Södra Cells virksomhet har tyngdepunkt i langfibret kjemisk masse som blant annet egner seg for høye kvaliteter grafisk papir. Etterspørselen etter masse står i direkte forhold til papirforbruket og andre produkter med masse som råvare. Bruken av masse kan deles inn i fire oversiktlige områder: trykkpapir, emballasjepapir, mykpapir (tissue) til hygieneformål og spesialpapir til ulike typer filtre. Prissettingen av masse skjer transparent på globalt nivå. I 2010 har kastene i pris- og lagernivåene samt i valutakursen mellom dollar og kroner vært ekstreme. Prisene økte kraftig frem til halvårsskiftet for deretter å synke marginalt. Prisen avhenger av etterspørsel og tilbud som innimellom påvirkes av naturkreftene: Chile ble rammet av jordskjelv i starten av året, og noen av deres massefabrikker sto stille i en lengre periode. Kina bygde store lagre av innkjøpt masse, og produsentenes lagernivåer ble derfor globalt sett ekstremt lave i løpet av våren. Normalt fører økende massepriser til lageroppbygning hos produsentene. I andre halvdel av året har det gått mer tilbake til normale lagernivåer. Forbruket av skrive- og trykkpapir reduseres i Europa, Japan og Nord-Amerika. Nedgangen er strukturell og påvirkes i stor grad av den digitale utviklingen, der Nord-Amerika har kommet lengst. Overkapasiteten hos papirprodusentene i industrilandene fører til hard konkurranse og gjør det vanskelig å ta ut pris- 10 SÖDRA 2010

15 Dette driver Södra Omverden og marked økningene på masse. Dette medfører en fortsatt kapasitetsreduksjon i Europa. Den globale økonomiske veksten har økt forbruket av emballasjepapir og mykpapir. Med økt levestandard øker for eksempel bruken av hygienepapir. Også når det gjelder spesialpapir vokser behovet for masse. Det rommer et bredt spekter, fra kaffefilter til luftfilter til motorer. De økonomiske fordelene med trefiber bidrar til at den ofte foretrekkes fremfor syntetiske fibre eller kombineres med disse. Bioenergi vokser stadig Utbyggingen av biobrenseldrevet kraftvarme driver virksomheten til Södra Skogsenergi. Markedsveksten ligger stadig på drøyt 3 prosent i året. Forbruket av biobrensel i Södra Skogsenergis markedsområde er ca. 17 TWh. Høsten 2010 startet leveringene i betydelig høyere takt enn tidligere takket være kaldere vær enn normalt, men fremfor alt på grunn av en høy strømpris, noe som stimulerte til økt kraftproduksjon og dermed økt behov for brensel. På sikt vil det være økt kapasitet av kraftvarme i regionen. En del aktører har investert i forbrenning av søppel, en trend vi også ser i Norge og Tyskland. Det forventes at dette fører til mangel på brensel i Sverige for denne typen kjeler, da en hel del av dette brenselet importeres. Forsyningene av biobrensel forbedres stadig da grot (grener og topper) fra avvirkninger ivaretas i økende omfang. Også biproduktene fra industrien øker. For eksempel har Södra Cell Värö kommet i gang med tørking og levering av bark. 5 4 Faktisk prisutvikling på skogeiendommer SEK per m 3 sk Hele Sverige Södras medlemsområde svarer hovedsakelig til det svenske område 1, med unntak av Gotland. SÖDRA

16 Södras produkter er en del av kretsløpet Södra er en av landets største eksportvirksomheter med to tredjedeler av salget utenfor Sverige. Europa er hovedmarked for konsernets produkter. Overordnet i Södras strategi er arbeidet med særlige forbedringer, et arbeid som omfatter alle forretningsområder og stabsfunksjoner. Mellom 2000 og 2009 ble det gjennomført mer enn forbedringsforslag fra personalet til en verdi av ca. 500 millioner SEK. I strategien for 2010 til 2014 er ambisjonen å gjennomføre like mange på halvdelen av tiden. Produktiviteten som genereres av forslagene fra personalet blir dermed fordoblet i perioden, og takten i idégenereringen er allerede overgått. I løpet av året ble det gjennomført over 3800 forslag fra medarbeiderne, noe som tilsvarer en årlig resultatforbedring på 134 millioner SEK. Helhet, nærhet og bevegelse er tre veiledende begreper som skal gi rom for motivasjon og vilje i det daglige arbeidet. Helhet innebærer at hver medarbeider kjenner til sin egen betydning for helheten. Nærheten er vissheten om at møter og relasjoner styrker både Södra og den enkelte medarbeideren. Med bevegelse dyrkes en tillatende virksomhetskultur som stimulerer endring og nytenking. Arbeidet følges blant annet opp gjennom regelmessige medarbeiderundersøkelser. Gjenvinningsbart, fornybart og komposterbart Grunnlaget for forretningsstrategien er å sikre en formålstjenelig avsetning av medlemmenes skogsråvare til markedsmessige priser gjennom Södras industri. All virksomhet skjer i harmoni med skogens kretsløp, stadig fornyelse og tilvekst. Produktene i seg selv er en del av kretsløpet: De kan gjenvinnes, er fornybare og komposterbare. Overordnet i strategien er arbeidet med stadige for bedringer. Södra skal med sin industri sikre avsetning av medlemmenes skogs råvare til markedsmessige priser. Et verdibasert lederskap gir motivasjon Personalstrategien bygger på en verdibasert ledelsesfilosofi der sjefens viktigste oppgave er å håndtere menneskelige ressurser og relasjoner. Medarbeideren bidrar fremfor alt med sin kompetanse, som er summen av individets evne, kunnskap og ikke minst vilje. Strategi: Södra Skog Södra Skog har fem overordnede mål i strategien. Det første er å utvikle et tydelig og lønnsomt servicekonsept med et tilpasset tilbud av tjenester og produkter, og en styrket kommunikasjon rundt tilbudet. Det andre målet innebærer en langsiktig økt tilvekst i skogen med utviklet miljøhensyn. Det tredje dreier seg om økt profesjonalitet i relasjonen med 12 SÖDRA 2010

17 Dette driver Södra Strategier og mål kunde og leverandører og handler om fortsatt utvikling av innkjøpsarbeidet og markedskommunikasjonen mot medlemmene, en mer effektiv logistikk og utvikling av det interne samarbeidet mellom Södra Skog og de øvrige forretningsområdene i konsernet. Södra Skogs fjerde mål er økt markedsandel og lønnsomhet på biobrensel, blant annet gjennom større innkjøp på området, økt produksjon av torv, flere internasjonale forretninger og utvikling av ny teknologi. Det femte målet er økte volumer av samtlige virkesortimenter, samt å opprettholde ekstern handel. En økt leveringsaktivitet hos de eksisterende medlemmene og lokking av nye medlemmer inngår i målet. Strategi: Södra Cell Södra Cells strategi sammenfattes i forretningsområdets tre viktigste mål. Det første er å være den mest produktive virksomheten både når det gjelder produktivitetskultur og arbeidet med å utvikle nye produkter. Det andre er å være den mest energieffektive virksomheten. Det gjelder både arbeidet med å gjøre virksomheten fossilfri ved normal drift, noe som allerede er oppnådd i Södra Cell Värö, og å utnytte potensialet i eksisterende og nye energibærere. Det tredje er å være den mest attraktive virksomheten for medarbeidere og kunder. Södra Cell skal være kundenes første valg og bidra til en verdiskapende produktutvikling hos kundene. Strategi: Södra Timber Södra Timber kommer til å gjennomgå relativt store forandringer i de neste årene, ikke minst på grunn av det nye sagbruket Värö. Når det står ferdig i 2011, forventes det å bli Sveriges største sagbruk med en årlig produksjonskapasitet på kubikkmeter. Forretningsområdet legger stor vekt på utvikling av salgsarbeidet. Strategien omfatter det å bli en større og mer attraktiv aktør på markedet gjennom effektiv logistikk, økt samarbeid med andre parter og et utviklet kundetilbud. Et viktig punkt er å øke det interne samarbeidet med for eksempel Södra Interiör. Strategi: Södra Interiör Södra Interiör har en unik posisjon som nordeuropeisk aktør. Virksomheten produserer et omfattende sortiment av interiørprodukter med både produktbredde og -dybde. Dette er virksomhetens kjerne gjennom hele strategiperioden. Forretningsområdet skal fortsette å vokse. Først og fremst ventes veksten å skje organisk ut i fra nåværende organisasjon. Målet er i prinsippet å vokse når det gjelder samtlige produktområder der selskapet allerede har virksomhet, noe som inkluderer produktområdet sagd løvtre samt videreforedling. Et annet fokusområde er Södra Interiörs varemerkearbeid. Kampanjen som ble innledet i 2010, er det første steget i et flerårig satsingsområde. Strategi: Vindkraft Södra prosjekterer og bygger vindkraftverk ved masse fabrikkene i Mönsterås, Värö og Mörrum. Det norske energi konsernet Statkraft er hovedeiere i virksomheten som utvikler og bygger vindkraftverk på medlemmenes jord. Effektivitetsmål Produktiviteten i konsernet skal øke med minst 2 prosent per år. Gjennom produktivitetsarbeidet skal Södras konkurranseevne styrkes og lønnsomheten opprettholdes, til tross for synkende realpriser. Finansielle mål Målet for avkastningen på sysselsatt kapital er 10 prosent. Soliditeten skal være på minst 50 prosent. Utdel ingen av utbytte skal være minst en tredel av resultatet før skatt, målt over en konjunktursyklus. Medarbeidermål Södra vil unngå arbeidsskader. Dette skal blant annet skje gjennom tydeligere oppfølging av rapportering av nestenulykker, arbeid med risikoanalyser og opplæring i verne- og sikkerhetsarbeid. Et første delmål er å redusere arbeidsskadefrekvensen til maksimalt 10. SÖDRA

18 Medlemmenes skog er grunnlaget for verdiskapingen medlemmer leverte til sammen 9 millioner m 3 fub skogsråvare. Egen foredling gir medlemmene en del av utbyttet fra industrien. Södra eies av skogeiere i Sør-Sverige som jobber sammen for å styrke skogsgårdenes økonomi og utvikle familieskogbruket. Hvert medlem har en stemme uavhengig av innskuddskapital eller størrelse på skogeiendommen. I løpet av året ble det laget en ny inndeling av skogbruksområdene. Medlemmene og deres skogeiendommer danner grunnlaget for all verdiskaping i Södra. Verdien skapes i flere trinn gjennom godt skogvern, avsetning av virke, egen industri og næringspolitisk påvirkning. Medlemmene kan få råd og opplæring om skogvern. De tilbys tjenester fra planting til sluttavvirkning, som alle står for verdiskapingen i skogen. Medlem gjennom innskudd Medlemmene betaler ingen avgift for å være med i Södra, men bidrar med risikokapital i form av innskuddskapital som betales tilbake når medlemskapet opphører. Innskuddsplikten er 600 SEK per hektar produktiv skogsmark og innskuddet betales i trinn gjennom fradrag fra betalingen for virkesleveranser. Ingen trenger å betale innskuddskapital for mer enn 200 hektar, men den som vil, kan betale inn mer. Mange velger å gjøre dette, ettersom innskuddskapitalen er beregningsgrunnlag for overskuddsutdelingen. Innskuddskapitalen tilhører medlemmene, men foreningen disponerer pengene gjennom hele medlemskapet og betaler utbytte på dette. Ved årets slutt utgjorde medlemmenes sammenlagte innskuddskapital i Södra 2354 MSEK, hvorav 894 MSEK var innbetalt. Gjennom innskuddsemisjoner har 1460 MSEK blitt overført til medlemmenes individuelt eide innskuddskapital. Eiere og leverandører Medlemmene er også eiere av et stort industrikonsern, leverandører av virkesråvare, långivere til eget selskap og kunder som kjøper tjenester og varer. Som eiere kan de fremføre sine synspunkter til lokale tillitsvalgte, for eksempel på møter, og dermed får de en dialog med styret gjennom forvaltningsrådet. Dette er en eier styrings form som skiller foreningen fra aksjeselskaper. En viktig oppgave er å sikre avsetningen av medlemmenes skogsråvare til markedsmessige priser. Virket videreforedles hovedsakelig i egen industri og produktene selges på et internasjonalt marked. Södra er en av verdens ledende leverandører av papirmasse og en av Europas største produsenter av trevarer. I løpet av året leverte medlemmer til sammen 9 millioner m 3 fub råvare i form av tømmer, massevirke og energisortiment til foreningen. Verdien av leveringene utgjorde 3984 MSEK. Gjennomsnittet per eiendom var 514 m 3 fub til en verdi av SEK. Største långiver Medlemmene kan plassere penger i Södra, og de er virksomhetens største långiver. Ved årsskiftet var innlåningen fra medlemmene 2343 MSEK, fordelt på medlemskonto 1611 MSEK, skogslån 38 MSEK, betalingsplaner 686 MSEK og likviditetskonto 9 MSEK. Utbyttet plasseres på medlemskontoen hvis det ikke er begjært en utbetaling. Pengene står til fri disposisjon for eieren og gir en gunstig rente sammenlignet med renten på en vanlig bankkonto. Skogslån innebærer at Södra låner penger av medlemmene, noe som gir en enda høyere rente ettersom bindingstiden er seks måneder. Södra har også ved to anledninger tilbudt medlemmene å tegne forlagsinnskudd som løper i minst fem år med årlig utbytte. Slektninger og ansatte har også fått dette tilbudet. Kjøper tjenester og varer I løpet av året kjøpte medlemmene varer og tjenester av Södra for til sammen 1300 MSEK, der størstedelen var avvirkningstjenester. Södra tilbyr også en rekke tjenester som skogvern, skogbruksplaner, skogsertifisering samt varer i form av planter og redskaper. Utbytteutdeling Medlemmene får en del av utbyttet fra egen industri. Utdelingen av utbytte skal være minst en tredel av resultatet før skatt, målt over en konjunktursyklus. Generalforsamlingen beslutter utdeling av utbytte etter hvert virksomhetsår. Utbyttet baseres på medlemmenes innskuddskapital og virkesleveranser i løpet av året. I prinsippet skal halvparten av utdelingen av utbyttet og eventuell innskuddsemisjon baseres på innskuddskapitalen og halvparten baseres på virke leveransene. Innskuddsemisjonen innebærer at kollektivt eid fri kapital føres over til medlemmenes individuelle innskuddskontoer. Dette øker beregningsgrunnlaget for kommende overskuddsutbytte. Mange medlemsaktiviteter Prosjektet Kraftsamling Skog ble innledet i 2007 og avsluttet ved utgangen av En rekke aktiviteter er gjennomført, som studiesirkler, skogdager, seminarer og besøk på demonstrasjonsgårdene. Målet har vært å informere skogeiere om tiltak som øker veksten og lønnsomheten på skogeiendommen. Södra har hatt over deltakere i aktiviteten, noe som kan sammenlignes med målet om deltakere for hele prosjekttiden. Det var høy aktivitet gjennom hele året, også når det gjelder sikkerhetsmålene i skogsarbeidet. Tillitsvalgte og andre medlemmer er engasjert for å utvikle sikkerheten for selvstendige skogeiere. I Södras medlemsområde har hittil 7500 personer tatt motorsagførerkort. I løpet av året ble det gjennomført testsirkler for ryddesagførerkort. 14 SÖDRA 2010

19 Dette driver Södra Medlemmer Opplæringen ble blant annet gjennomført for viltombud, naturvernombud og tillitsrådene. Årsmøtene i skogbruksområdene samlet ca deltakere og var preget av pris- og markedsspørsmål samt analyse av omverdenen. I løpet av året ble det gjennomført en ny omgang eiermøter. Generalforsamling Södras generalforsamling ble holdt i Falkenberg 19. mai. Generalforsamlingen vedtok en overskuddsdeling på til sammen 306 MSEK og en innskuddsemisjon på 10 prosent av innestående innskuddskapital. Generalforsamlingen behandlet flere nye forslag, og det ble rapportert om forslag fra tidligere generalforsamlinger. Lars-Eric Åström forlot styret etter 31 år, hvorav 17 år som styreleder, og han ble utnevnt som hedersstyreleder. Også Lena Ek og Lars Idermark gikk ut av styret. Paul Christensson og Eva-Carin Tengberg overtok deres verv. Etter generalforsamlingen har Anders Ripström etter eget ønske gått ut av styret. Dagen etter generalforsamlingen ble det holdt en ekskursjon til Södra Odlarna i Falkenberg og Södra Skog i traktene rundt Ullared. I Falkenberg ble det blant annet presentert en ny robotteknikk, ny logistikk og bedre genetikk i foredlede planter. I Ullared var temaet foryngelse av skog og effektiv håndtering av biobrensel. Her ble det vist kjøring av grønn ris, høsting av stubbe, tilbakeføring av aske og maskinell planting. Næringspolitikk Skog- og markeiere berøres av en rekke regler og forskrifter. Södra ivaretar medlemmenes interesser og rettigheter ved aktiv næringspolitikk og opinionsskaping. Utgangspunktet for tiltakene er å verne de enkelte skogeiernes rettigheter til å bruke sin egen skog. Det næringspolitiske arbeidet drives ofte sammen med øvrige skogeierforeninger og LRF Skogsägarna. Viktige områder for arbeidet dette året gjaldt inngrep ved større kraftledningsgater, den nye elgforvaltningen og vannspørsmål. SÖDRA

20 Dette driver Södra Medlemmer Södra arrangerte valgårstreff med medlemmer av riksdagen i Kronoberg, Blekinge, Kalmar og Jönköping len samt i Sjuhärad for å sette fokus på viktige spørsmål som skogvern, viltskader, kilometerskatt, klima og eierrettigheter. På flere hold ble det arrangert treff for kommunalpolitikere. Ny organisasjon Styret besluttet å øke den lokale organisasjonen til 36 skogbruksområder mot tidligere 32. Arbeidet med den nye organisasjonen ble innledet i starten av året med ambisjonen om å korte avstanden mellom tillitsvalgte og de øvrige medlemmene. Før styrets beslutning ble den nye inndelingen diskutert blant tillitsrådene og deretter i forvaltningsrådet. Valget om tillitsvalgte i den nye organisasjonen skjer ved årsmøtene i mars Handel med innskuddskapital Handelen med emittert innskuddskapital skjer på en ekstern handelsplass gjennom SEB Aktiehandel Syd, med avslutning en dag hver måned. I løpet av året ble det omsatt for 12,2 MSEK. Kursen på den emitterte innskuddskapitalen varierte mellom 101 og 107 prosent. I november ble det også åpnet for muligheten for å handle med innbetalt innskuddskapital. Lønnsomheten på skogeiendommen Diagrammet viser lønnsomheten på Södras modellgård de siste fem årene. Gården er en skogsgård med 100 hektar produktiv skog, som normalt avvirker etter skogbruksplan og leverer alt virket til Södra på oppdragsbasis. Skogsnettoen beregnes av en gjennomsnittlig virkesinntekt for Södras medlemsleveranser i Fra inntekten trekkes kostnader til avvirkning, skogvern og andre kostnader som for eksempel vedlikehold av veier og forsikringer. Södras utdeling på virke og kapital inngår ikke i skogsnettoen. Modellgården er en fiktiv eiendom, hvis resultater ikke kan oversettes direkte til en virkelig eiendom ettersom forutsetningene varierer med areal, bonitet og virkelager. Modellgården Skogsnettoen økte, blant annet takket være høyere priser på tømmer og massevirke. I løpet av året ble det avvirket 550 m 3 på eiendommen, hvorav 34 prosent som tynning. Avvirkningskostnadene er Södras gjennomsnittlige kostnader i ett virksomhetsområde i region øst. Skogsnettoen beløper seg til 875 kroner per hektar. Til dette skal det legges til utdeling på virkesleveransene på 266 SEK per hektar og utdeling på den totale innskuddskapitalen på 119 SEK per hektar. For å beregne modellgårdens innskuddskapital brukes den gjennomsnittlige innskuddskapitalen i Södra per medlemshektar. Lønnsomheten for modellgården utgjør 1260 SEK per hektar for 2010, noe som kan sammenlignes med lønnsomheten i 2009 på 1020 SEK per hektar. Dessuten tilføres skogsgården 62 SEK per hektar gjennom en innskuddsemisjon på 10 prosent på innbetalt innskuddskapital. Du finner flere opplysninger om lønnsomheten på modellgården på medlemsnettet via hjemmesiden Modellgårdens lønnsomhet SEK/ha /2006* 2007 Forsikringserstatning Utbytteutdeling** * Inkluderer første halvår 2006 ** Utbytteutdeling refererer til utbytte på innskuddskapital og virkesleveranser Skattereduksjon Netto skoginntekt SÖDRA 2010

Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum. Ideer forbedrer resultatet med 133 MSEK

Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum. Ideer forbedrer resultatet med 133 MSEK Södra 2011 Finansiell usikkerhet svekker markedet Nytt storsagbruk starter i Värö Produksjon av tekstilmasse i Mörrum Ideer forbedrer resultatet med 133 MSEK Forslag til medlemmenes overskuddsdeling på

Detaljer

Dette er Södra Dette driver Södra Effektiv bruk av energi er et av nøkkeltema- ene i Södras virksomhet. Virksomhet Bærekraftig utvikling

Dette er Södra Dette driver Södra Effektiv bruk av energi er et av nøkkeltema- ene i Södras virksomhet. Virksomhet Bærekraftig utvikling Skog, trevarer, papirmasse, energi i forening 08 SÖDRA Inhold Dette er Södra Flik Kort om Södra 1 Sammendrag 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet 6 Sammendrag av konsernøkonomien 8 Femårsoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet 1 Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra er et ekspanderende skogsselskap som eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige. Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder, fra Ångermanland

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum

SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011. Finansiell usikkerhet svekker markedet. Nytt storsagbruk starter i Värö. Produksjon av tekstilmasse i Mörrum SÖDRA ÅRSRAPPORT 2011 Finansiell usikkerhet svekker markedet Nytt storsagbruk starter i Värö Produksjon av tekstilmasse i Mörrum Forslag til medlemmenes overskuddsdeling på 436 MSEK Innhold Styrets beretning

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder?

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? Bjarne Hønningstad Dette er Moelven Gir folk gode rom Et av Skandinavias største tremekaniske konsern 52 operative enheter i Norge, Sverige og

Detaljer

JANUAR - SEPTEMBER 1998

JANUAR - SEPTEMBER 1998 JANUAR - SEPTEMBER 1998 Oslo, 29. oktober 1998 HOVEDPUNKTER JANUAR - SEPTEMBER 1998 Operasjonelt Godt driftsresultat, i sin helhet fra Trykkpapir Godt marked for avispapir og SC, økt konkurranse for LWC

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997

N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 N O R S K E S K O G I N D U S T R I E R A S A Første kvartal 1997 Kvartalsrapport for januar - mars 1997 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i første kvartal 2.856 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996

Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996 Norske Skogindustrier ASA Januar - September 1996 Rapport for januar - september 1996 Resultat og salg Norske Skogs driftsinntekter var i årets ni første måneder på 9.938 millioner kroner (tilsvarende

Detaljer