SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING"

Transkript

1 SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

2 Innhold Dette er Södra Fane Kort om Södra 1 Året i korthet 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet 4 Sammendrag av konsernøkonomien 6 Femårsoversikt Dette driver Södra 10 Omverden og marked 12 Strategier og mål 14 Medlemmer 20 Fra skog til ferdig produkt Virksomhet 22 Södra Skog 26 Södra Cell 30 Södra Timber 34 Södra Interiör Bærekraftig utvikling 40 Medarbeidere 42 Södra Innovation 44 Produktivitet 46 Södra Procurement 48 Miljø 51 Vindkraft Økonomisk rapport Styrets beretning 57 Rapport om konsernets totalresultat 58 Rapport om konsernets økonomiske situasjon 60 Rapport om endringer i egenkapital for konsernet 61 Rapport om konsernets kontantstrøm 62 Resultatregnskap for morselskapet 63 Balanseregnskap for morselskapet 65 Rapport om endringer i egenkapital for morselskapet 66 Kontantstrømanalyse for morselskapet 67 Forslag til overskuddsfordeling Konsernets ledelse 68 Slik ledes Södra 71 Forvaltningsråd 72 Styre 74 Konsernledelse 76 Adresser Södra 2010 inneholder en økonomisk rapport for 2010, som ikke har blitt gransket av revisorene. Den fullstendige årsrapporten offentliggjøres på

3 Kort om Södra Södra er en økonomisk forening som eies av sørsvenske skogeiere. Foreningens hovedoppgave er å sikre avsetningen på skogsråvarer og fremme lønnsomheten for medlemmenes skogsdrift. Medlemmene eier til sammen skogsgårder med mer enn halvparten av den privateide skogen i Sør-Sverige. De er også eiere av et skogsindustrikonsern som arbeider på det svenske og det internasjonale markedet. Konsernet har fire forretningsområder: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber og Södra Interiör. De kjøper og foredler medlemmenes skogsråvare til papirmasse, trevarer, trehus og interiørprodukter. Södra er også en stor arbeidsgiver med ca ansatte. De ansatte arbeider med alt fra skogpleie og miljøvern til produksjon, produktutvikling, økonomi og salg. Namsos Follafoss Jokkmokk Umeå (Sävar) Nordingrå Engesetdal SVERIGE NORGE Brumunddal Gardermoen Hedåker Tofte Hovedkontor Södra Timber Södra Skog Södra Interiör Södra Cell Södra Odlarna Södras medlemsområde Arendal Sunds Åbyhøj Unnefors Åtvidaberg Kisa Djursdala Landsbro Näshult Ramkvilla Korsberga Mönsterås Värö Rottne Växjö Orrefors Falkenberg Grimslöv Långasjö Flåboda Traryd Torsås Våxtorp Kallinge Ronneby Mörrum Åstorp DANMARK Nøkkeltall Nettoomsetning, MSEK Driftsresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Antall ansatte Tilknyttet medlemsareal, 1000 ha Virkesvolum, mill. m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Södra har siden 2009 brukt IFRS (International Financial Reporting Standards). Sammenligningstallene er kun omregnet for 2008.

4 Forretningsområde Virksomhet Produkter/Kunder Södra Skog Södra Skog leverer skogsråvare til konsernet. Virke fra medlemmene tilsvarte drøyt 10 prosent av årets totale avvirkning i Sverige. De viktigste produktene er massevirke og tømmer, som hovedsakelig leveres innen konsernet, og biobrensel som leveres eksternt til blant annet varmeverk. Dessuten utføres det ulike former for skogtjenester for medlemmene. Södra Cell Södra Cell er en av verdens største produsenter av papirmasse til salgsmarkedet. Massen produseres ved tre fabrikker i Sverige og to i Norge. Produktene er ulike kvaliteter av bleket sulfatmasse og CTMP. Massen selges hoved sakelig til europeiske papirfabrikker som lager finpapir, magasinpapir, mykpapir og spesialprodukter. Södra Timber Södra Timber produserer trevarer og trehus ved anlegg i Sør-Sverige. Både sagbruksvirksomheten og produksjonen av hus tilhører de fremste i landet. Produktene er sagde, høvlede og impregnerte trevarer for konstruksjon av byggevirksomhet, samt hus fra Trivselhus. Kundene er først og fremst byggevarehandler, treindustrier og husbyggere. Södra Interiör Södra Interiör er en av Skandinavias ledende produsenter av interiørprodukter i tre, med fabrikker i Sverige, Norge og Danmark. Hovedproduktene er lister, paneler, massive tregulv, limfugeplater, stolper og sagde løvtreprodukter. Kundene er først og fremst byggevarehandelen og treindustrier. Andeler av konsernet 2010 Nettoomsetning Driftsresultat Södra Skog 19% Södra Cell 57% Södra Timber 18% Södra Interiör 6% Totalt MSEK Eksklusive internleveranser Södra Skog 2% Södra Cell 91% Södra Timber 6% Södra Interiör 1% Totalt 2271 MSEK Sysselsatt kapital Ansatte Södra Skog 10% Södra Cell 60% Södra Timber 26% Södra Interiör 4% Totalt MSEK Gjelder gjennomsnittlig sysselsatt kapital Södra Skog 14% Södra Cell 41% Södra Timber 26% Södra Interiör 13% Andre 6% Totalt 3943 personer

5 Året i korthet Nettoomsetning Nettomsetningen økte til MSEK, først og frem som en følge av gode volumer og høyere priser. Resultat Resultatet økte til 2271 MSEK, fremfor alt takket være de økte masseprisene. Avkastning på sysselsatt kapital Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 prosent. Målet er minst 10 prosent i løpet av en konjunktursyklus. Soliditet Ved årets slutt var soliditeten på 61 prosent. Målet er 50 prosent for at Södra skal kunne motstå konjunkturnedganger og andre belastninger. Virkesvolum Aktiviteten i skogbruket var høy, og virkesvolumet utgjorde 16,6 millioner m 3 fub. Den operative virksomheten ble omorganisert i 19 virksomhetsområder. Nytt stort sagbruk I løpet av året ble tyske sagbruksmaskiner kjøpt og flyttet til Värö, der det bygges et nytt stort sagbruk. Det nye sagbruket får en årskapasitet på kubikkmeter. Antall ansatte Ved utgangen av året hadde Södra 3943 ansatte, hvorav 579 utenfor Sverige. I løpet av året ble det utarbeidet en ny personalstrategi for konsernet. Forslag til utdeling Styret foreslår et utbytte på innskuddskapital på 12 prosent og på leveranse av trevirke på 74 SEK per m 3 fub normaltømmer av bar og 12 prosent på det øvrige sortimentet, totalt 762 MSEK. Dessuten overføres det 89 MSEK som innskuddsemisjon. På forlagsinnskuddene deles det ut 10 MSEK etter avtale. Styrets forslag til disponering av overskuddet fremgår på side 67. SÖDRA

6 Styrelederen og konsernsjefen har ordet Etter to år der markedet har vært preget av ettervirkningen av finanskrisen, ble året innledet med en etterlengtet høykonjunktur. Produksjonen gikk for fullt på konsernets anlegg. Unntaket var stoppen ved sagbrukene i jul- og nyttårshelgene som en tilpasning til en svekket markedssituasjon. Hva binder sammen alle de nye tiltakene som er gjort i løpet av året? Brodén: Alle prosjektene med nye produkter som Södra har gjennomført eller startet, har noe felles: De er et videre skritt på veien mot bærekraft, gjenvinning og fornybarhet, en vei Södra alltid følger. Konjunkturen innebar et sterkt år for Södra og medlemmene. Prisene kunne økes, nye produkter ble lansert og virksomhetene utviklet seg positivt. Christer Segerstéen: Vi kan også slå fast at 2010 ble et sterkt år for Södras medlemmer. Virksomheten i Södra er til for å støtte medlemmene, skogeieren og er ikke annet enn en forlengelse av skogeiendommen. Hva var de viktigste milepælene? Leif Brodén: Södra Cell Värö ble verdens første fossilfrie massefabrikk. Det ventes at våre øvrige svenske massefabrikker når like langt innen de neste tre årene. Et annet gjennombrudd på energiområdet var at vi kjøpte, reiste og startet ti nye vindkraftverk i Mönsterås. Seks av disse er våre egne og fire er oppført på tilgrensende mark sammen med Statkraft. I løpet av året presenterte Södra lampen w101 i Milano sammen med lampevirksomheten Wästberg. Lampen vant årets Design S, Swedish Design Awards i Sverige og Good Design Award i USA. Lampen produseres i det nye massebaserte materialet DuraPulp, som kan gjenvinnes, komposteres og er 100 prosent bærekraftig produsert. DuraPulp så dagens lys i 2009 da barnestolen Parupu ble presentert på designmessen i Milano. Södra besluttet å bygge en tennishall i tre i Växjö, som også er en konsepthall for en moderne idrettshall i rendyrket trekonstruksjon. Prosjektet drives med hjelp av Stefan Edberg og Carl-Axel Hageskog. Sammen med våre samarbeidspartnere Preem og Sveaskog innviet vi dessuten Sunpine i Piteå, verdens første anlegg for produksjon av grønn diesel fra skogsråvare. Mot slutten av året besluttet styret å investere i produksjon av tekstilmasse på Södra Cell Mörrum. Det er et nytt kapittel for Södra. Vi blir for første gang underleverandør til tekstilindustrien, og det med et bærekraftig produkt var et år med relativt gode priser på for eksempel masse. Prisen ble satt av verdensmarkedet og er ikke noe Södra kan påvirke. Hvordan møter vi dette? Brodén: Vi rår ikke over prisene på verdensmarkedet. Da gjenstår det å jobbe med det vi kan påvirke, nemlig å utvikle vår egen produktivitet. Det er helt avgjørende for å sikre en langsiktig konkurranseevne. En stor del av dette utgjøres av Södras unike arbeidsmetode for å komme opp med ideer fra medarbeiderne. Det ble enda et merkeår for produktivitetsarbeidet. Sammenlagt ble det gjennomført 3867 forbedringsforslag fra medarbeiderne, noe som tilsvarer en årlig resultatforbedring på 134 millioner SEK. Den totale, gjennomsnittlige produktivitetsforbedringen i konsernet i løpet av året var på 3,4 prosent. Hvor tungt veier produktiviteten når styret følger Södras utvikling? Segerstéen: Forbedringen er et bevis på at konsernet klarer de svært tøffe kravene medlemmene stiller. Virksomheten må strebe etter å beholde en plass lengst fremme i markedet. Klarer vi ikke det, men stagnerer, har ikke kundene råd til å velge oss. Da blir ikke Södra konkurransedyktig nok når det gjelder betalingsevne for veden. Gjelder produktivitetsarbeidet også de mange samarbeidspartnerne Södra har? Brodén: Det er et stort krav til oss om å utvikle produktiviteten, men ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Dette stiller like store krav til samarbeidspartnerne våre som til oss. Det er vår plikt å invitere og hjelpe leverandører i produktivitetsarbeidet, og heldigvis oppfatter de fleste dette som naturlig og positivt. Hvorfor er nye produkter så viktig for Södra? Segerstéen: Svaret er enkelt. Hvis ikke Södra har tilstrekkelig betalingsevne for veden, blir det heller ikke lønnsomt for skogeieren. Derfor må konsernet håndtere endrede mønstre på markedet. Da er nye produkter en nødvendighet. Det er gledelig at dette arbeidet skjer på mange fronter i konsernet. I tillegg til eksemplene som konsernsjefen har ramset opp, pågår det produktutvikling av sagde trevarer, og Södra Interiör kom i fjor med flere nye interiørprodukter i mange ulike slag av svenske løvtrær. I løpet av året ble byggingen av Sveriges største sagbruk startet. Når står det klart? Brodén: Sagbruket bygges ved Södras kombinat i Värö, og innvielsen beregnes til høsten Samtidig gjøres hele kombinatet massefabrikk og sagbruk fritt fra fossilbasert energi ved normal drift og blir det første skogsindustrielle anlegget i verden av denne typen som klarer det. Det er et stort industri prosjekt og en stor utfordring for organisasjonen. Sag bruket har forutsetninger for å bli svært konkurransedyktig. 2 SÖDRA 2010

7 Dette er Södra Styrelederen og konsernsjefen har ordet Hva innebærer sagbruket for skogeierne? Segerstéen: Det som er bra for Södras industrier er også bra for medlemmene. Ekspansjonen er først og fremst avhengig av en lønnsomhetskalkyle og det faktum at det finnes et potensial for økte virkesleveranser fra medlemmene i området. Den nye sagen gir et viktig signal til eierne om at vi tror på sagbruksmarkedet, og ambisjonen er å fortsette å redusere kostnadene for å sikre konsernets konkurranseevne og langsiktige kjøpekraft for sagtømmer. Styreleder Christer Segerstéen og konsernsjef Leif Brodén. Hvordan forbereder organisasjonen seg for det nye sagbruket? Brodén: Värö-prosjektet er ikke bare en ny stor sag, men et helt nytt grep for konsernets arbeid med sagde trevarer. Det handler ikke bare om hvordan det nye sagbruket jobber, men også om samspillet mellom de ulike produksjonsenhetene, både innen forretningsområdene og mellom dem. Et endret markedsarbeid hører til nyordningen, for eksempel gjennom etableringen av et nytt kundeservicesenter for trevarer. Hvordan var markedet for virke i løpet av året? Segerstéen: Det var det første året siden 2004 at Södra ikke hadde stormvirke på lager. Aktiviteten i skogen var høy takket være det store råvarebehovet i industrien. Markedet gikk fra en situasjon med fortsatt økte priser og en risiko for knapphet i forsyningen, til en situasjon med velfylte lager av skog på rot og en prisjustering nedover mot slutten av året. Kostnadene for prisøkningene i første halvår slo igjennom i virksomheten i høst. Hva er tanken bak endringen av Södra Skogs feltorganisasjon? Segerstéen: Den operative virksomheten moderniseres for bedre å kunne møte skogeiernes behov for profesjonell service. De 31 operative skogbruksområdene ble til 19 virksomhetsområder. Parallelt ble den demokratiske organisasjonen fornyet for å underlette det medlemsdemokratiske arbeidet, og 32 skogbruksområder ble til var det andre året at medlemmene fikk tilbud om å sertifisere skogbruket i henhold til to standarder, FSC og PEFC. Hvordan har det gått? Segeerstéen: Interessen for dobbeltsertifiseringen i henhold til både FSC og PEFC har overgått alle forventninger. Og det er bra, for kravet til leveringer av sertifiserte produkter fortsetter å øke, og dobbeltsertifiseringen er en fordel for Södras markedsposisjon. Ved årsskiftet var 1,24 millioner hektar medlemsmark dobbeltsertifisert, noe som tilsvarer 53 prosent av all medlemsmark. Hvordan oppsummerer du prosjektet Kraftsamling Skog som ble avsluttet etter tre år? Segerstéen: Målet med Kraftsamling Skog har vært å gi skogeierne mulighet for å lære mer om tiltak som øker tilveksten og lønnsomheten på skogeiendommen. Det har vært et overveldende engasjement. Södra har hatt deltakere i aktivitetene, nesten dobbelt så mange som det opprinnelige målet. Også eiermøtene i høst var preget av stort engasjement. Fortell mer om det. Segerstéen: Eiermøtene er en unik møteform der medlemmenes fokus er på rollen som eiere i skogindustrikonsernet Södra. Representanter fra styret medvirket og har fått mange gode innspill de kan vurdere videre. Og det engasjementet jeg møtte, tar jeg med som en vitamininnsprøyting til resten av arbeidsåret. SÖDRA

8 Sammendrag av konsernøkonomien Resultat En god konjunktur var positivt for etterspørselen etter papir og masse. Masseprisene steg kraftig og det var gode volumer. Lagrene av sagde trevarer var i balanse ved starten av året. Salget dro innledningsvis fordeler av valutasituasjonen, men kronen ble deretter styrket, og ved årets slutt var fordelen borte. Konsernets nettoomsetning økte med 3031 MSEK til MSEK. Driftsresultatet ble forbedret til 2271 MSEK (593). I resultatet inngår blant annet nedskrivning av materielle anleggsmidler ved massefabrikker og sagbruk med 222 MSEK og nedvurdering av varelager med 64 MSEK. Den sterkere konjunkturen innebærer at alle forretningsområdene forbedret driftsresultatet sammenlignet med året før. Avkastningen på sysselsatt kapital var 23 prosent (6). I den siste femårsperioden har avkastningen i gjennomsnitt vært 14 prosent. Økonomisk situasjon Soliditeten ble styrket i løpet av året til 61 prosent (58). Balansesummen økte med 1969 MSEK og utgjorde ved årets slutt MSEK (16 876). Egenkapitalen økte til MSEK (9806). Av dette svarte innbetalt og emittert innskuddskapital til 2354 MSEK (2211). Ved årsskiftet besto Södras eksterne lån først og fremst av innlåning fra medlemmene. Kontantstrømmen utgjorde 269 MSEK (339). Investeringene utgjorde 1750 MSEK og dreide seg først og fremst om produksjonsrelaterte investeringer innen Södra Cell og Södra Timber. Dessuten ble seks vindkraftverk ferdigstilt ved fabrikken i Mönsterås, og Södra Skog kjøpte ytterligere 1900 hektar skog i Baltikum. Innlåningen fra medlemmene økte i løpet av året med 197 MSEK. Styrets forslag til disponering av resultatet innebærer at 851 MSEK overføres til medlemmene. På forlagsinnskudd skjer utdeling etter avtale. 4 SÖDRA 2010

9 Dette er Södra Sammendrag av konsernøkonomien Nettoomsetning MSEK Rapport om konsernets totalresultat MSEK Nettoomsetning Resultat før avskrivninger Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat Finansnetto Resultat før skatt Nettoomsetning og resultat per virksomhet Nettoomsetning Driftsresultat MSEK Södra Skog Södra Cell Södra Timber Södra Interiör Annet/elimineringer Konsernet Konsernets nettomsetning økte betraktelig, først og fremst som en følge av større volumer og økte priser, fremfor alt på papirmasse. Virkesleveranser Mill. m 3 fub Stor etterspørsel etter skogsråvare og prisstigninger medførte høy aktivitet i skogbruket. Konkurransen på virkesmarkedet var hard Rapport om konsernets økonomiske situasjon MSEK Eiendeler Anleggsmidler Varelager Driftsfordringer Likvide midler, kortsiktige plasseringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Rapport om konsernets kontantstrøm MSEK Midler fra årets virksomhet Endring av driftskapital Kontantstrøm fra den løpende virksomheten Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten Kontantstrøm i perioden Produksjon sagde trevarer 1000 m Produksjonen dro innledningsvis fordel av valutasituasjonen som innebar en konkurransefordel. Denne forsvant imidlertid ved årets slutt på grunn av den stadig sterkere svenske kronen. Produksjon masse 1000 tonn I løpet av året var det gode produksjonsforhold ved Södras massefabrikker. Lave lagre på starten av året og redusert tilbud fra flere produsenter førte til en sterk markedsposisjon. 10 SÖDRA

10 Femårsoversikt * 2006 * Salg og resultat, MSEK Nettoomsetning Resultat før avskrivninger Avskrivninger og nedskrivninger Driftsresultat Finansielle inntekter og kostnader Resultat før skatt Kapital, MSEK Sum aktiva Sysselsatt kapital Egenkapital Investeringer Operativ kontantstrøm Nøkkeltall, % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på egenkapital Soliditet Gjeldsgrad, ggr 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Volumer Virkesvolum, mill. m 3 fub 16,6 16,6 17,8 19,2 18,2 Leveranser biobrensel, 1000 m 3 s Produksjon trevarer, 1000 m Salg interiørprodukter, MSEK Produksjon masse, 1000 tonn Strømproduksjon, GWh Annet Tilknyttet medlemsareal, 1000 ha Medlemmenes virkesleveranser, mill. m 3 fub 9,0 7,9 8,7 12,0 12,0 Antall ansatte * Södra har fra 2009 brukt IFRS (International Financial Reporting Standards) i konsernregnskapet. Sammenligningstallene er kun omregnet for Definisjoner Sysselsatt kapital Gjennomsnitt av balansens anleggsmidler og netto driftskapital minus langsiktig gjeld og skattegjeld (netto). Avkastning på sysselsatt kapital Driftsresultat Gjennomsnittlig sysselsatt kapital Avkastning på egenkapital Resultat etter finansnetto minus 26,3 % skatt Gjennomsnittlig egenkapital Operativ kontantstrøm Kontantstrøm etter investeringer Soliditet Egenkapital Sum aktiva Gjeldsgrad Rentebærende gjeld Egenkapital 6 SÖDRA 2010

11 Dette er Södra Femårsoversikt Avkastning på sysselsatt kapital Massepriser % Mål 10% SEK/tonn USD/tonn Avkastningen på sysselsatt kapital i løpet av de siste fem årene har i gjennomsnitt vært 14 prosent. SEK/tonn USD/tonn Soliditet % 70 Prisen på barsulfat fra nord nådde en topp i sommer på 980 USD per tonn, for deretter å synke noe. Prisfallet i SEK/tonn i årets siste kvartal ble kraftigere enn i USD/tonn på grunn av en sterk krone. Kilde: Foex PIX gjennomsnittspriser på barsulfat levert til europeiske kunder (kvartalsgjennomsnitt) Mål 50% Ved utgangen av året var soliditeten på 61 prosent. Trevarepriser SEK/m Valutakurser EUR/SEK 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 USD/SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5, Gjennomsnittlige leveringspriser, sørsvenske sagverk. Prisen på trevarer steg gradvis i årets åtte første måneder. Et turbulent marked og økonomisk uro dempet utviklingen senere på året EUR/SEK USD/SEK Kilde: ECB I andre halvdel av året ble den svenske kronen styrket både mot USD og EUR og tok igjen den nedgangen som oppsto under finanskrisen. SÖDRA

12 8 SÖDRA 2010

13 SÖDRA

14 Et år med store svingninger Året var preget av store svingninger i pris- og lagernivåer og av den svenske kronens betydning for konkurransesituasjonen. Året var preget av kraftige svingninger. Den svenske BNP-veksten var kraftig, mens mange av landene på Södras markeder utviklet seg betydelig svakere. Skogbransjen påvirkes av konjunkturen, og den ligger tidlig i konjunktursyklusen. Lønnsomheten påvirkes i hovedsak av etterspørsel, som igjen påvirkes av valuta, og kostnader, først og fremst for ved og energi. Södras virksomhet omfatter fored lingskjeden fra skog til industri. Stor etterspørsel etter eiendom og råvare Prisen på skogsmark påvirkes av tilbud, plassering, bonitet og virkesmarkedet. Prisen steg kraftig og har i det siste tiåret nominelt økt med over 160 prosent. Omsetningen på skogeiendommer er lav, og eierbytte skjer først og fremst ved generasjonsskifter. Over 70 prosent av handelen er supplerende oppkjøp av naboer og aktive skogbrukere. Trenden er at eiendommene i økende grad selges utenfor familien, da viljen eller muligheten til å ta over er lavere hos andre og tredje generasjon. Prisen på skogsråvare settes normalt når det skrives kontrakt om avvirkning eller ved innkjøp av lager av skog på rot. Avvirkningstidspunktet varierer, noe som reduserer sagbrukenes marginer hvis råvareprisen ligger fast samtidig som prisen på sagde varer synker, noe som var tilfelle på slutten av året. Et godt marked i kombinasjon med tømte stormlagre medførte at prisen på tømmer steg. Det økte med nesten 50 prosent fra høsten 2009 frem til halvårsskiftet Samtidig økte rydningsmeldingene om planlagt avvirkning med 60 prosent. Trevarekonjunkturen vendte imidlertid nedover tidlig i høst, og prisen på tømmer sank. God tilgang på celluloseflis Råvaren på massefabrikkene er massevirke fra avvirkninger og celluloseflis fra sagbrukene. God tilgang til celluloseflis medførte at massevirkemarkedet var i balanse til tross for forholdsvis lave massevirkelagre. Prisene på massevirke økte gradvis gjennom året. Usikkerhet om markedet for trevarer Utviklingen for sagde trevarer påvirkes av faktorer som tilgang på råvarer, valutakurser, nybygging, renovering, konjunkturer og ulike lands statsfinanser samt sesongrelaterte variasjoner i byggingen. Tilbudet i Europa kommer i hovedsak fra Sverige, Finland, Tyskland og Østerrike. Sverige hadde en konkurransefordel som ble svekket i takt med den styrkede kursen på kronen i forhold til euroen. Svensk sagbruksindustri er fremdeles svært sammensatt og har lav konsolideringsgrad. Byggemarkedet driver etterspørselen etter Södra Timbers råvarer, der 80 prosent er granvarer beregnet på konstruksjon. Renoveringssektoren i Skandinavia var sterk, og byggeproduksjonen i Europa økte langsomt fra et ekstremt lavt nivå. Etterspørselen var fortsatt sterk i Midtøsten og Nord-Afrika, noe som førte til økt konkurranse fra andre produsentland. Kort planlegging i forretningene gjør at lagrene øker raskt dersom etterspørselen synker. Balansen opprettholdes da med redusert produksjon. Flere produsenter meldte om produksjonsstopp i vintersesongen 2010/2011. Det er fremdeles en svært positiv tro på trevaremarkedets utvikling på lengre sikt. Den støttes blant annet av at nybygging i Europa og USA fremdeles ligger under et middels nivå, samtidig som bruken av tre i byggekonstruksjoner øker. Interiørtre hevder seg på et konkurranseutsatt marked Södra Interiör har først og fremst sin virksomhet på det skandinaviske markedet, med det meste av omsetningen i Sverige. Det eksisterer en tydelig konkurranse fra produsenter både i Skandinavia og Baltikum. Til tross for lav nybygging var markedet godt, først og fremst på grunn av ROTfradraget i Sverige. Byggevarehandelen er den største kundekategorien. Södra Interiör motiverer et noe høyere prisnivå med høy produktkvalitet, innovasjoner i nye produkter og en høy servicegrad med kort leveringstid som holder kundenes lagre nede. Masse fortsatt viktig inntektsvare Södra Cells virksomhet har tyngdepunkt i langfibret kjemisk masse som blant annet egner seg for høye kvaliteter grafisk papir. Etterspørselen etter masse står i direkte forhold til papirforbruket og andre produkter med masse som råvare. Bruken av masse kan deles inn i fire oversiktlige områder: trykkpapir, emballasjepapir, mykpapir (tissue) til hygieneformål og spesialpapir til ulike typer filtre. Prissettingen av masse skjer transparent på globalt nivå. I 2010 har kastene i pris- og lagernivåene samt i valutakursen mellom dollar og kroner vært ekstreme. Prisene økte kraftig frem til halvårsskiftet for deretter å synke marginalt. Prisen avhenger av etterspørsel og tilbud som innimellom påvirkes av naturkreftene: Chile ble rammet av jordskjelv i starten av året, og noen av deres massefabrikker sto stille i en lengre periode. Kina bygde store lagre av innkjøpt masse, og produsentenes lagernivåer ble derfor globalt sett ekstremt lave i løpet av våren. Normalt fører økende massepriser til lageroppbygning hos produsentene. I andre halvdel av året har det gått mer tilbake til normale lagernivåer. Forbruket av skrive- og trykkpapir reduseres i Europa, Japan og Nord-Amerika. Nedgangen er strukturell og påvirkes i stor grad av den digitale utviklingen, der Nord-Amerika har kommet lengst. Overkapasiteten hos papirprodusentene i industrilandene fører til hard konkurranse og gjør det vanskelig å ta ut pris- 10 SÖDRA 2010

15 Dette driver Södra Omverden og marked økningene på masse. Dette medfører en fortsatt kapasitetsreduksjon i Europa. Den globale økonomiske veksten har økt forbruket av emballasjepapir og mykpapir. Med økt levestandard øker for eksempel bruken av hygienepapir. Også når det gjelder spesialpapir vokser behovet for masse. Det rommer et bredt spekter, fra kaffefilter til luftfilter til motorer. De økonomiske fordelene med trefiber bidrar til at den ofte foretrekkes fremfor syntetiske fibre eller kombineres med disse. Bioenergi vokser stadig Utbyggingen av biobrenseldrevet kraftvarme driver virksomheten til Södra Skogsenergi. Markedsveksten ligger stadig på drøyt 3 prosent i året. Forbruket av biobrensel i Södra Skogsenergis markedsområde er ca. 17 TWh. Høsten 2010 startet leveringene i betydelig høyere takt enn tidligere takket være kaldere vær enn normalt, men fremfor alt på grunn av en høy strømpris, noe som stimulerte til økt kraftproduksjon og dermed økt behov for brensel. På sikt vil det være økt kapasitet av kraftvarme i regionen. En del aktører har investert i forbrenning av søppel, en trend vi også ser i Norge og Tyskland. Det forventes at dette fører til mangel på brensel i Sverige for denne typen kjeler, da en hel del av dette brenselet importeres. Forsyningene av biobrensel forbedres stadig da grot (grener og topper) fra avvirkninger ivaretas i økende omfang. Også biproduktene fra industrien øker. For eksempel har Södra Cell Värö kommet i gang med tørking og levering av bark. 5 4 Faktisk prisutvikling på skogeiendommer SEK per m 3 sk Hele Sverige Södras medlemsområde svarer hovedsakelig til det svenske område 1, med unntak av Gotland. SÖDRA

16 Södras produkter er en del av kretsløpet Södra er en av landets største eksportvirksomheter med to tredjedeler av salget utenfor Sverige. Europa er hovedmarked for konsernets produkter. Overordnet i Södras strategi er arbeidet med særlige forbedringer, et arbeid som omfatter alle forretningsområder og stabsfunksjoner. Mellom 2000 og 2009 ble det gjennomført mer enn forbedringsforslag fra personalet til en verdi av ca. 500 millioner SEK. I strategien for 2010 til 2014 er ambisjonen å gjennomføre like mange på halvdelen av tiden. Produktiviteten som genereres av forslagene fra personalet blir dermed fordoblet i perioden, og takten i idégenereringen er allerede overgått. I løpet av året ble det gjennomført over 3800 forslag fra medarbeiderne, noe som tilsvarer en årlig resultatforbedring på 134 millioner SEK. Helhet, nærhet og bevegelse er tre veiledende begreper som skal gi rom for motivasjon og vilje i det daglige arbeidet. Helhet innebærer at hver medarbeider kjenner til sin egen betydning for helheten. Nærheten er vissheten om at møter og relasjoner styrker både Södra og den enkelte medarbeideren. Med bevegelse dyrkes en tillatende virksomhetskultur som stimulerer endring og nytenking. Arbeidet følges blant annet opp gjennom regelmessige medarbeiderundersøkelser. Gjenvinningsbart, fornybart og komposterbart Grunnlaget for forretningsstrategien er å sikre en formålstjenelig avsetning av medlemmenes skogsråvare til markedsmessige priser gjennom Södras industri. All virksomhet skjer i harmoni med skogens kretsløp, stadig fornyelse og tilvekst. Produktene i seg selv er en del av kretsløpet: De kan gjenvinnes, er fornybare og komposterbare. Overordnet i strategien er arbeidet med stadige for bedringer. Södra skal med sin industri sikre avsetning av medlemmenes skogs råvare til markedsmessige priser. Et verdibasert lederskap gir motivasjon Personalstrategien bygger på en verdibasert ledelsesfilosofi der sjefens viktigste oppgave er å håndtere menneskelige ressurser og relasjoner. Medarbeideren bidrar fremfor alt med sin kompetanse, som er summen av individets evne, kunnskap og ikke minst vilje. Strategi: Södra Skog Södra Skog har fem overordnede mål i strategien. Det første er å utvikle et tydelig og lønnsomt servicekonsept med et tilpasset tilbud av tjenester og produkter, og en styrket kommunikasjon rundt tilbudet. Det andre målet innebærer en langsiktig økt tilvekst i skogen med utviklet miljøhensyn. Det tredje dreier seg om økt profesjonalitet i relasjonen med 12 SÖDRA 2010

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3 Hovedtrekk Moelven-konsernet hadde en tilfredsstillende start på 2012, med gode driftsforhold, god etterspørsel i flere markeder og bedret lønnsomhet. Etter den positive starten på året, snudde imidlertid

Detaljer

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsrapport 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsrapport 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Et sterkt trafikksystem. SAS tilbyr sine kunder et globalt trafikksystem, et nettverk som gir kunden muligheten til å reise enkelt

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer