Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turnaround. www. bedriftsradgivning.org"

Transkript

1 Turnaround www. bedriftsradgivning.org

2 Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon Scenario og strategiutvikling BPR Transforming The Enterprice Six Sigma etc Turn Around Strategisk krise Operativ krise 2

3 Omstilling har mange fasetter Organisasjonen Struktur O m v e r d e n Mål og strategier Organisasjons kulturen Systemer O m v e r d e n Virksomhets prosesser Kjerne kompetanse Harde og raske faktorer Leder skap Myke og langsiktige faktorer 3

4 Finanskrisen er over oss. Fremtidens kapitalisme er her og den ble ikke som vi hadde tenkt oss. Med utrolig hurtighet, i løpet av høsten 2008, sluttet kredittmarkedene å fungerer normalt. Regjeringer verden over lanserer redningspakker, men ingen kan si med sikkerhet hva som viker og hvordan finanskrisen vil utvikle seg i den nærmeste fremtid. Vi ser allerede at mange virksomheter er blitt berørt av krisen. Enkelte bransjer har til nå blitt mer berørt en andre. Men vi opplever at stadig nye bransjer sliter og at bankene stadig går på nye tap. Denne usikkerheten gjør at bedriftene må tenke annerledes når det gjelder å utvikle strategier for å møte fremtiden. De som planlegger for flere scenarier, følger utviklingen på pulsen og bygger inn fleksibilitet har større sjanser for å overleve enn andre. 4

5 Bedrifter i krise En krisesituasjon kommer vanligvis ikke plutselig og heller ikke uten varsel. Den er som regel et resultat av ekstern påvirkning skapt av marked-,konkurrentsituasjonen eller interne problemstillinger. Forståelsen og erkjennelsen av krisesituasjoner er en av de store utfordringene når det gjelder å komme seg ut av krisen. Når nøkkeltallene utvikler seg negativt blir dette ofte tillagt enkelt begivenheter; strukturelle, komplekse problemer blir ikke erkjent eller galt interpretert. Mottiltakene er mangelfulle eller uteblir helt. Virksomheten glir fra en strategisk krise til en operativ krise. Likviditetsutfordringer kjennetegner det siste krisestadium før insolvens, noe som kan vise seg vanskeligere å løse i dagens finanssituasjon. 5

6 Gjør noe, ikke vent! De største mulighetene for en vellykket snuoperasjon skjer når virksomheten agerer så tidlig som mulig. Med vår helhetlige tilnærming finner vi veier ut av krisen dersom vi kommer tidsnok i inngrep. Først lager vi et bilde krisesituasjonens omfag. Med utgangspunkt i dette helhetlige bildet utvikles om nødvendig likviditetsforbedringstiltak som skal stabilisere situasjonen. Ved den påfølgende sanering spiller strategiske, organisatoriske og lønnsomhetsmessige overveielser en sentral rolle når det gjelder å komme ut av krisen. 6

7 Snuoperasjon må skje raskt! Basert på den profesjonalitet og de erfaringer teamet fra Habberstad har, bygges det opp en tillitt i forhold til eksisterende og nye kapitalkilder, og en stabil snuoperasjon gjennomføres. Ved å bruke ekstern hjelp blir objektivitet og nøytralitet ivaretatt, samtidig er det lettere for et utenforstående å framlegge og gjennomføre upopulære tiltak. Vi kan påpeke kriseårsaker uten å behøve å være bundet opp av historiske føringer. Vi kan derfor raskt identifiserer de nødvendige omstillingstiltak og sett disse ut i livet umiddelbart. Vårt nettverk av samarbeidspartnere innen jus og finansiering garantert en helhetlig og optimal løsningspakke med tanke på hele snuoperasjonen. 7

8 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig med en helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan få for en videre karriere. En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser identifiseres - Etablering av et snuoperasjons team og relevante handlingsfullmakter - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: - Sikre kortfristig likviditetsplanlegging/betalingsevne - Forsterke kontrollaktivitetene (Controlling) - Om nødvendig fristille medarbeidere - Eliminere tapsaktiviteter 3. Etablering av et omstillingskonsept Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon utarbeides det et konsept som skal gjøre virksomheten konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: - Etablering av nye strategier - Identifisering av restruktureringstiltak - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak - Etablere og avstemme et finansieringskonsept 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. - Etablere en kommunikasjonsstrategi for å gjøre prosessen transparent. - Skape et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke bevisstheten når det gjelder endringsledelse. 5. Sikre restruktureringsprosessen Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de aktivitetene som er sentrale for at restruktureringsmålene skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 8

9 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig med en helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan få for en videre karriere. En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser identifiseres - Etablering av et snuoperasjons team og relevante handlingsfullmakter - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig med en helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan få for en videre karriere. Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: - Sikre kortfristig likviditetsplanlegging/betalingsevne - Forsterke kontrollaktivitetene (Controlling) - Om nødvendig fristille medarbeidere - Eliminere tapsaktiviteter 3. Etablering av et omstillingskonsept Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon utarbeides det et konsept som skal gjøre virksomheten konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: - Etablering av nye strategier - Identifisering av restruktureringstiltak - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak - Etablere og avstemme et finansieringskonsept 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. - Etablere en kommunikasjonsstrategi for å gjøre prosessen transparent. En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser 5. Sikre restruktureringsprosessen identifiseres - Etablering av et snuoperasjons team og relevante handlingsfullmakter - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier - Skape et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke bevisstheten når det gjelder endringsledelse. Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de aktivitetene som er sentrale for at restruktureringsmålene skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 9

10 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig med en helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan få for en videre karriere. En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser identifiseres - Etablering av et snuoperasjons team og relevante handlingsfullmakter - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: - Etablere en kommunikasjonsstrategi for å gjøre som - Sikre kortfristig den likviditetsplanlegging/betalingsevne sikrer tillit hos alle berørte. prosessen transparent. - Forsterke kontrollaktivitetene (Controlling) - Skape et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke (banker, eiere, medarbeidere, leverandører - Om nødvendig fristille medarbeidere bevisstheten når det og gjelder lignende) endringsledelse. - Eliminere tapsaktiviteter Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: 5. Sikre restruktureringsprosessen - 3. Sikre Etablering kortfristig av et omstillingskonsept likviditetsplanlegging/betalingsevne Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de - utarbeides Forsterke det et konsept kontrollaktivitetene som skal gjøre virksomheten (Controlling) aktivitetene som er sentrale for at restruktureringsmålene konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og - Om nødvendig fristille medarbeidere - Etablering av nye strategier justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er -- Eliminere Identifisering av restruktureringstiltak tapsaktiviteter stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen - Etablere og avstemme et finansieringskonsept kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. 10

11 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: - Etablere kommunikasjonsstrategi for å gjøre I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig konkurransedyktig med en og profitabel i fremtiden - Sikre kortfristig likviditetsplanlegging/betalingsevne prosessen gjennom: transparent. helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger - Forsterke kontrollaktivitetene (Controlling) en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan - Skape et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke - Etablering av nye strategier det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke - Om nødvendig fristille medarbeidere bevisstheten når det gjelder endringsledelse. blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan - Eliminere tapsaktiviteter - Identifisering av restruktureringstiltak få for en videre karriere. 5. Sikre restruktureringsprosessen - Avkare 3. nødvendige Etablering av et omstillingskonsept personalpolitiske Endringsprosessen tiltak organiseres og tilrettelegges slik Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de - Etablere utarbeides og avstemme det et konsept som skal gjøre et virksomheten finansieringskonsept aktivitetene som sentrale for at restruktureringsmålene konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og - Etablering av nye strategier En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser identifiseres - Etablering av et snuoperasjons team og relevante handlingsfullmakter - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) 3. Etablering av et omstillingskonsept Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon utarbeides det et konsept som skal gjøre virksomheten - Identifisering av restruktureringstiltak - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak - Etablere og avstemme et finansieringskonsept 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 11

12 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: 1. Etablere en forståelse av krisesituasjonen Den videre prosessen som omfatter følgende aktiviteter: - Etablere en kommunikasjonsstrategi for å gjøre I forbindelse med en - snuoperasjon Sette er ut det viktig i live med en den godkjente - Sikre kortfristig likviditetsplanlegging/betalingsevne restruktureringsplanen. prosessen transparent. helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger - Forsterke kontrollaktivitetene (Controlling) en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan - Skape et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke det utarbeides en tiltakspakke - Etablere som kan sikre en at ledelsen kommunikasjonsstrategi ikke - Om nødvendig fristille medarbeidere for å gjøre bevisstheten når det gjelder endringsledelse. blir involvert i en konkurs med de negative effektene det kan - Eliminere tapsaktiviteter få for en videre karriere. prosessen transparent. 5. Sikre restruktureringsprosessen 3. Etablering av omstillingskonsept Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik En slik oversikt omfatter - Skape bla: et produktivt virksomhetsklima gjennom å - Bevissthet om alvoret i situasjonen Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon at øke det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser utarbeides det et konsept som skal gjøre virksomheten aktivitetene som er sentrale for at restruktureringsmålene bevisstheten når det gjelder endringsledelse. identifiseres konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og - Etablering av et snuoperasjons team og relevante - Etablering av nye strategier justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er handlingsfullmakter - Identifisering av restruktureringstiltak stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange - Identifikasjon av risiki, tilhengere og motstandere - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak - Etablering av en prosjektplan negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier - Etablere og avstemme et finansieringskonsept kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. 12

13 En strukturert fremgangs måte sikrer hurtig gjennomføring og raske resultater. 5. Sikre restruktureringsprosessen Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de 1. Etablere en forståelse aktivitetene av krisesituasjonen som er sentrale Den videre prosessen for som at omfatter restruktureringsmålene følgende aktiviteter: I forbindelse med en snuoperasjon er det viktig med en - Sikre kortfristig likviditetsplanlegging/betalingsevne helhetlig oversikt over situasjonen. Først når det foreligger skal nås. Eventuelle avvik - Forsterke kontrollaktivitetene kan således (Controlling) identifiseres - Etablere og en kommunikasjonsstrategi for å gjøre en oversikt over virksomhetens svake og sterke sider kan det utarbeides en tiltakspakke som kan sikre at ledelsen ikke - Om nødvendig fristille medarbeidere prosessen transparent. blir involvert i en konkurs justeres med de negative raskt. effektene det Teamet kan - Eliminere vil støtte tapsaktiviteter prosessen til den - Skape er et produktivt virksomhetsklima gjennom å øke få for en videre karriere. bevisstheten når det gjelder endringsledelse. stabilisert. En virksomhetskrise 3. Etablering av omstillingskonsept har tiltross for mange En slik oversikt omfatter bla: - Bevissthet om alvoret i situasjonen Parallelt med arbeidet å unngå en insolvenssituasjon 5. Sikre restruktureringsprosessen negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen - Bedriftens forretningsmessige og juridiske forpliktelser utarbeides det et konsept som skal gjøre virksomheten Endringsprosessen organiseres og tilrettelegges slik identifiseres konkurransedyktig og profitabel i fremtiden gjennom: at det løpende er mulig og følge opp fremdriften av de kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, - Etablering av et snuoperasjons team og relevante - Etablering av nye strategier aktivitetene som er sentrale for at restruktureringsmålene handlingsfullmakter - Identifisering av restruktureringstiltak skal nås. Eventuelle avvik kan således identifiseres og - Identifikasjon av risiki, fleksibel tilhengere og motstandere og slagkraftig organisasjon utvikles. - Avkare nødvendige personalpolitiske tiltak justeres raskt. Teamet vil støtte prosessen til den er - Etablering av en prosjektplan - Tilrettelegge kommunikasjonsstrategier - Etablere og avstemme et finansieringskonsept stabilisert. En virksomhetskrise har tiltross for mange negative aspekter også positive aspekter. Gjennom krisen kan dårlige strukturer løses opp og en fremtidsorientert, 2. Etablere og gjennomføre strakstiltak Nødvendige strakstiltak etableres. Tiltak som bla skal sikre kortfristig finansiering slik at man får handlings rom til å gjennomføre selve snuoperasjonens målsetninger og tiltak. Vår konseptuelle tilnærming og erfaring betyr en rask implementering av nødvendige tiltak samtidig som den sikrer tillit hos alle berørte. (banker, eiere, medarbeidere, leverandører og lignende) 4. Gjennomføre restruktureringen Vårt team initierer og støtter virksomheten i selve gjennomføring av restruktureringen gjennom bla å: - Sette ut i live den godkjente restruktureringsplanen. fleksibel og slagkraftig organisasjon utvikles. 13

14 Bedrifter i krise Ledelsens spillerom Krisenes omfang Tap av markedsandeler Manglende reaksjon Kostnadsøkning og resultatnedgang Likviditetskrise Tap av kontroll og insolvens Strategisk defisit Ledelses krise Resultat krise Likviditets krise Insolvens Etter som krisen utvikler seg minsker ledelsens spillerom 14

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M

Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M Tydelig kommunikasjon gir Arbeidsglede ANNE GRETE HOELGAARD BEDRIFTSSYKEPLEIER/HMS-RÅDGIVER FOREDRAG M44 26.10.17 SANDNES / 2017.10.30 / / SIDE 1 God kommunikasjon så viktig - og så komplisert / SIDE 2

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8.

KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad. Oslo, 8. KS Bedriftenes Møteplass 2014 Finansiering, kompetanse og kommunikasjon: Hva må til? Advokat Bjørn O. Øiulfstad Oslo, 8. april 2014 Magellan Corporate et uavhengig rådgivningshus med et erfarent team Sterkt

Detaljer

Å være leder - ulike/like sykehus, ulike/like land Hva er utfordringene? Hulda Gunnlaugsdóttir, adm.dir Akershus universitetssykehus

Å være leder - ulike/like sykehus, ulike/like land Hva er utfordringene? Hulda Gunnlaugsdóttir, adm.dir Akershus universitetssykehus Å være leder - ulike/like sykehus, ulike/like land Hva er utfordringene? Hulda Gunnlaugsdóttir, adm.dir Akershus universitetssykehus Hva så jeg? Hva tenkte jeg? Hva gjorde jeg? Aker universistetssykehus

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund Kort om finansiell risiko og risikostyring Småkraftdagane i Ålesund 19. mars 2015 Sparebanken Møre Markets v/ Louis H Nordstrand Risiko på godt og vondt De har løst problemet, men til hvilken risiko?..og

Detaljer

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør

Resultat 2014. Eiermøte 19. januar 2012. Knut Hoven, Prosjektdirektør Eiermøte 19. januar 2012 Knut Hoven, Prosjektdirektør Orientering på eiermøte 19. januar 1. Målet med Resultat 2014 2. Prosjektorganisering og arbeidsform 3. Prosess for å sikre hensiktsmessig organisering

Detaljer

Snuoperasjoner og krisehåndtering

Snuoperasjoner og krisehåndtering Fagnotat #6: Snuoperasjoner og krisehåndtering Snuoperasjoner har normalt en akutt likviditetskrise som utgangspunkt. Lekkasjen må stoppes umiddelbart, men det er samtidig viktig å sikre konsistens mellom

Detaljer

Renter og finanskrise

Renter og finanskrise Renter og finanskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 12. februar Disposisjon Realrenten bestemt ved likevekt på kapitalmarkedet Realrente og pengepolitikk Finanskrise

Detaljer

Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: /12/ :18:15 Tilbakemelder: Ditte Christiansen

Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: /12/ :18:15 Tilbakemelder: Ditte Christiansen Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: 16101050 Tilbakemelder: Ditte Christiansen Innhold PeopleTools Selgerprofil Bruk av PeopleTools Selgerprofil PeopleTools kompetansehjul Fem Selgerroller Definisjoner

Detaljer

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Om Entelligens Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007

Motstand. Fordypningsoppgave. Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Fordypningsoppgave Motstand Norsk topplederprogram for helseforetakene Bodø, 12. september 2007 Irene Skiri, Helse Nord RHF Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold HF Gina Johansen, UNN HF Problemstilling Vår

Detaljer

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune 24. september 2012 Versjon 1.2 1 Innledning RFK ønsker å ha en kultur der systematisk

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Bringing our world of law

Bringing our world of law Bringing our world of law for restrukturering tilpasset ditt behov 2 Restrukturering Spesielle utfordringer krever spesiell kompetanse Symptomer som anstrengt likviditet, negativ kontantstrøm, høy belåning

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no

Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Du gjør avtaler vi garanterer! nordicguarantee.no Om oss Du gjør avtaler vi garanterer! Navnet Nordic Guarantee er beskrivende vi leverer garantier. Det er dette som er vår spesialitet, og vi har et team

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Finans- og gjeldskriser lærdommer for pengepolitikken

Finans- og gjeldskriser lærdommer for pengepolitikken Finans- og gjeldskriser lærdommer for pengepolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Valutaseminaret 3. februar Lærdommer Fleksibel inflasjonsstyring fungerer godt

Detaljer

Styring og kontroll i Lånekassen

Styring og kontroll i Lånekassen Styring og kontroll i Lånekassen Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren, 23. april 2015. Anne Britt Fagerli, seniorrådgiver Lånekassen gjør utdanning mulig Hovedtall 2014 1 010 800

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER

RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER RESTRUKTURERING AV ENGASJEMENTER Finans Norges jusskonferanse 6. og 7. september 2016 Tor Herdlevær Advokatfirmaet Selmer DA the@selmer.no Situasjonen Egenkapital Styrets handleplikt xxx xxx xxx Tid Advokatfirmaet

Detaljer

Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser?

Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser? Hvordan forebygge sykefravær og skape helsefremmede arbeidsplasser? Solveig G. Moen HMS-senteret Melhus as Hvordan ser vi på arbeidet? Et nødvendig onde for å få lønn til det vi ønsker oss? Et sted hvor

Detaljer

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Styringsgruppens oversendelsesbrev

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Styringsgruppens oversendelsesbrev Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner 2007-12-07 1 Innledning Vedlagt oversendes rapporten Stabs- og støttefunksjoner utredning av samarbeid på tvers av regionale helseforetak fra prosjektets

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

På partnerforums frokostmøte spør vi:

På partnerforums frokostmøte spør vi: Endringsledelse og ledelsesendring Frokostmøte partnerforum 23. April 2013 08:15-09:00 1 På partnerforums frokostmøte spør vi: 1. Hva er nyttige rammeverk for håndtering av styrt endring? 2. Hvordan sikrer

Detaljer

alt starter med en drøm! tør du forfølge den?

alt starter med en drøm! tør du forfølge den? alt starter med en drøm! tør du forfølge den? For deg som tør Tør du å gjøre en forskjell? Tør du å lede an og sette tøffe mål? Tør du å realisere dine drømmer? slik blir du sjef Hinderknuserne er et intensivt

Detaljer

ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN?

ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN? ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN? ET PROGRAM AV I SAMARBEID MED FOR DEG SOM TØR Tør du å gjøre en forskjell? Tør du å lede an og sette tøffe mål? Tør du å realisere dine drømmer? SLIK BLIR

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Scenarioer. Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember Are Jansrud, Finans Norge.

Scenarioer. Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember Are Jansrud, Finans Norge. Scenarioer Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge Styring av planen («governance») Kommunikasjon og offentliggjøring Krav til planens innhold Styring av planen

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Ruters prinsipper for miljøpåvirkning og status Fossilfri Strategiforum, 19 januar

Ruters prinsipper for miljøpåvirkning og status Fossilfri Strategiforum, 19 januar Ruters prinsipper for miljøpåvirkning og status Fossilfri 2020 Strategiforum, 19 januar Status fossilfri 2020 Prinsipper for påvirkning av teknologivalg i anbud Økt fokus på miljørapportering Elektrifisering

Detaljer

Jan Gunnar Skogås, kull 16

Jan Gunnar Skogås, kull 16 Utviklingsprosjekt: Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning med utgangspunkt i medarbeiderne ved sykehuset? Jan Gunnar Skogås, kull 16 Røros, vår 2014 1 Bakgrunn

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Restrukturering i dagens marked. Filip Truyen og Christian Hausvik

Restrukturering i dagens marked. Filip Truyen og Christian Hausvik Restrukturering i dagens marked Filip Truyen og Christian Hausvik 1 Faktisk bakteppe DN 5. januar 2016: Nordea varsler slakt av selskapsverdiene. Over halvparten av selskapene på Oslo Børs må ha en alvorsprat

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Endringsledelse. Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts. 1 www.metier.no Metier

Endringsledelse. Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts. 1 www.metier.no Metier Endringsledelse Nordlandssykehusene tirsdag den 7. November 2006 Johan Grieg Alberts 1 www.metier.no Metier Å drive utvikling og omstilling faller lettere dersom lederen gjør bevisst bruk av: Generell

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Et helhetlig perspektiv på utvikling og oppfølging av ledere

Et helhetlig perspektiv på utvikling og oppfølging av ledere Et helhetlig perspektiv på utvikling og oppfølging av ledere Nasjonal erfaringskonferanse innen ledelse Gardermoen 09.12.13 Adm. Direktør Stein Kinserdal. Sykehuset i Vestfold HF Endringsprosesser i Sykehuset

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus

Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform. Hva er et prosjekt? Prosjektets livssyklus Tema 1 - Prosjekt som arbeidsform Innledning: I kapittel 1 i KG og kapittel 2 i BHG møter du prosjektbegrepet, typiske kjennetegn ved prosjekter og ulike prosjekttyper. Sentralt er beskrivelsen av prosjektets

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Energiutredningen: Norge og EU

Energiutredningen: Norge og EU Energiutredningen: Norge og EU Per Ove Eikeland Presentasjon for konferansen: FMEene kommenterer Energiutredningen, Oslo, 30 mai 2012 Problemstillinger Energiutredningens mandat er å vurdere energi- og

Detaljer

Byggmesterbedrifter i vekst. Utfordringer med kapital, kompetanse, kontroll og styring

Byggmesterbedrifter i vekst. Utfordringer med kapital, kompetanse, kontroll og styring Byggmesterbedrifter i vekst Utfordringer med kapital, kompetanse, kontroll og styring Byggmesterforbundet Region Vest 09. oktober 2013 Utgangspunkt Vekst kan ikke planlegges i detalj, men kan styres i

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Bokens overordnede perspektiv

Bokens overordnede perspektiv Kapittel 1 Bokens overordnede perspektiv Monica Storvik Organisasjonsteori Organisasjonsteorien har til hensikt å forklare: Hvordan virkeligheten ser ut. Hvordan den henger sammen. Teorien bygger på innsamling

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kirkevergen som leder

Kirkevergen som leder Kirkevergen som leder - utviklingstrekk og framtidsutsikter KA Kirkelig arbeidsgiver- og inter Kirkeverger. Fra 1153: Gjensidig kontroll mellom geistlighet og soknefolket Reformasjon og kongestyre reduserte

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis

Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis Åpen dialog i relasjonsog nettverksarbeid i praksis 2 Holdning eller metode Ikke bare en teknikk eller metode, men en holdning til seg selv og andre mennesker, som fysisk og verbalt reflekterer en måte

Detaljer

Endringsledelse i organisasjoner med hovedfokus på endringsprosessen i Storhamar Ishockey. Snorre Sveløkken 16.02.16

Endringsledelse i organisasjoner med hovedfokus på endringsprosessen i Storhamar Ishockey. Snorre Sveløkken 16.02.16 med hovedfokus på endringsprosessen i Storhamar Ishockey Snorre Sveløkken 16.02.16 Hvordan utøver man god ledelse? Det er det foreløpig ingen som har klart å gi et eksakt svar på, men i de senere år har

Detaljer

SEVAN MARINE ASA. Noen erfaringer fra Brasil-saken - fra styrets ståsted. Siri Hatlen, styreleder Sevan Marine ASA

SEVAN MARINE ASA. Noen erfaringer fra Brasil-saken - fra styrets ståsted. Siri Hatlen, styreleder Sevan Marine ASA SEVAN MARINE ASA Noen erfaringer fra Brasil-saken - fra styrets ståsted Siri Hatlen, styreleder Sevan Marine ASA 2011-2016 Sevan Marine ASA (styreleder 2011-16) 2011 Sevan Marine ASA har alvorlige problemer

Detaljer

GOD INNKJØPSLEDESE. fra juridisk kvalitetssikring til strategisk verdiskapning. 10. Mars 2016 Per Sturla Wærnes

GOD INNKJØPSLEDESE. fra juridisk kvalitetssikring til strategisk verdiskapning. 10. Mars 2016 Per Sturla Wærnes GOD INNKJØPSLEDESE fra juridisk kvalitetssikring til strategisk verdiskapning 10. Mars 2016 Per Sturla Wærnes PerSturla.Waernes@difi.no Innhold 1. Hva er utfordringsbildet? 2. Hvor vi befinner oss i dag?

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Forum Sør Faglig seminarserie

Forum Sør Faglig seminarserie Forum Sør Faglig seminarserie 2006-07 Aktører, relasjoner og resultater i bistandssamarbeidet 24 oktober 2006 Lars T. Søftestad, Supras Consult mail@supras.biz www.supras.biz INNHOLD Aktører Om typer av

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Gjenopprettingstiltak

Gjenopprettingstiltak Gjenopprettingstiltak Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge Styring av planen («governance») Kommunikasjon og offentliggjøring Krav til planens innhold Styring

Detaljer

Erfaring fra opplæringsprogrammer

Erfaring fra opplæringsprogrammer 05.11.2014 Erfaring fra opplæringsprogrammer Anne Marie Dalen Øverhaug Sikkerhetsleder NSB Fellestjenester IT Bakgrunn Tre større opplæringsprogrammer 2002 Sparebanken Hedmark Non Stop Sikkerhet for 700

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING. Seniorrådgiver Einar Holand

Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING. Seniorrådgiver Einar Holand Sidespor, fallgruver og motbakker og prosjektsuksess GEVINSTREALISERING Man kan rive på omdømme. «Vi hadde som mål å være markedsleder og ha det beste omdømmet. Akkurat det med omdømme er fortsatt et mål,

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer