Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Banken der du treffer mennesker"

Transkript

1 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: Fax: createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker

2 Å bygge en bank for fremtiden Innholdsfortegnelse 3 Leder 5 Nøkkeltall 6 Styrets beretning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 18 Noter 26 Kontrollkomiteén 26 Revisjonsberetning Gode resultater skyldes ikke bare innsatsen i året som gikk. Resultatene i LillestrømBanken skyldes i stor grad at det før årets start var gjort en investering som gir avkastning. Investeringer er i varierende grad langsiktig. I LillestrømBanken ser vi langt fremover, derfor kan vi investere i utvikling av medarbeidere, nye bygg og ikke minst nye forretningsområder. De siste årene har vi bygget opp en noe større eiendomsvirksomhet enn tidligere. Vi har hatt et ønske om at vår virksomhet på eiendomssiden skal utvikles til å være et ekstra ben å stå på. Eiendom er langsiktig satsing og krever tålmodige penger. På grunn av erverv av grunn og utbygging av eiendommer har denne delen av vår virksomhet ikke gitt avkastning de siste årene. Vårt bygg Torvet 5 har i 2004 gjennomgått en større ombygging. Nå har vi imidlertid kommet til en skillevei der vi kan begynne å høste av et mangeårig arbeide. Fortsatt vil vi ha eiendomsinvesteringer som ikke gir avkastning, men gradvis vil nå dette endre seg. Over tid vil flere eiendommer og selskaper vi deltar i, bidra til bankens fortsatt positive utvikling. I 2005 vil banken skifte datasentral. Vi har allerede ekstra bemanning for å forberede oss på den store oppgaven. Vi må foreta en del investeringer for at denne overgangen skal være mulig. Men over tid vil vi sikre oss en mer moderne dataleverandør og svært mye billigere datatjenester. Slike investeringer vitner om vilje til å satse og sterk tro på at LillestrømBanken har en god fremtid. At samarbeidsbankene i Terra- Gruppen i fellesskap har vært i stand til å foreta et slikt veivalg er imponerende. For LillestrømBanken er det betryggende at vi deltar i et felleskap som er i stand til å foreta strategiske valg for å sikre bankenes fremtid. Fra høsten 2005 vil vi også være i gang med en satsing på salg av våre banktjenester i samarbeide med Aktiv Eiendomsmegling. Dette vil gi LillestrømBanken fem nye møtesteder med kunder. Alle kontorene ligger i Oslo og på Romerike, maks minutter fra Lillestrøm sentrum, og det bor like mange mennesker i de nye områdene som på Nedre Romerike. Kostnadene vil komme før inntektene også her, men i løpet av noen år vil dette gi banken en vesentlig økning i forretningsvolum og andre inntekter. Også ved oppkjøpet av Postbanken Eiendomsmegling har Terra-Gruppen vært et helt nødvendig redskap. Det viser at de selvstendige bankene kan skape store verdier ved å samarbeide. Nettopp investeringen i Terra-Gruppen er en investering som nå begynner å gi frukter. I fjor var det første året med utbytte. Terra-Gruppens regnskap for 2004 viser at gruppen har stor fremgang. For LillestrømBanken betyr det at vi kan forvente avkastning av vår investering, men ikke minst at vi kan se frem mot at Terra-Gruppen kan gi oss stordriftsfordeler. Vår solide lønnsomhet og egen kapital gjør det mulig å investere og vente på avkastning. Dette gjør at vi får en sunn balanse mellom langsiktighet og kortsiktighet i våre veivalg. Terra-Gruppen er over spedbarnsstadiet, vår eiendomssatsing vil være der i løpet av et par år. Satsing på ny distribusjon må forventes å bruke tre år før det gir et positivt bidrag. Det gode er at vi har lønnsomhet til å investere i nye muligheter som skal gi avkastning over tid. En egenkapitalrentabilitet før skatt på 16,6%, mens risikofri rente er 2%, forteller om en virksomhet med god avkastning på investeringer. Vi kunne nok fremvist enda bedre tall dersom vi ikke hadde investert for fremtiden, men da hadde det kanskje ikke vært en fremtid. Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef I LillestrømBanken ser vi langt fremover, derfor kan vi investere i utvikling av medarbeidere, nye bygg og ikke minst nye forretningsområder. LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf Faks: Banken der du treffer mennesker 3

3 Året som gikk Nøkkeltall: Netto renteinntekter (i mill. NOK) 64,4 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 29,9 30,7 32,3 Andre driftsinntekter (i mill. NOK) 30,6 25,0 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 13,7 13,2 4,1 Kursgevinst anleggsaksjer (i mill. NOK) 0,0 0,2-1,1 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader (i mill. NOK) 55,6 46,2 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 25,8 23,6 21,8 Netto tap (i mill. NOK) 3,7 7,7 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 0,9-1,1 0,5 Driftsresultat (i mill. NOK) 35,7 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 16,9 21,5 14,2 Skatt (i mill. NOK) 8,7 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 5,0 5,8 6,4 Årsoverskudd (i mill. NOK) 27,0 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 11,8 15,6 13,3 Forvaltningskapital (i mill. NOK) Innskudd (i mill. NOK) Utlån (i mill. NOK) Kapitaldekning i % 13,9% 15,5% 13,9% 15,6% 15,5% 16,9% 15,8% 17,3% 19,8% 19,2% 17,4% Ansvarlig kapital (i mill. NOK) 268,4 254,7 190, ,7 144,7 127, Egenkapitalrentabilitet før skatt 16,6% 17,9% 12,2% 11,1% 16,4% 15,1% 6,9% 18,6% 17,1% 25,4% 20,3% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12,6% 13,4% 8,1% 8,0% 11,8% 12,2% 5,0% 14,5% 12,1% 18,5% 19,0% Driftskostnader i % av inntekter 58,5% 52,6% 66,5% 65,5% 57,3% 61,25% 76,2% 59,8% 59,2% 53,8% 61,2% Driftsresultat i % av totalkapitalen 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 1,4% 1,5% 0,71% 1,9% 1,7% 2,6% 1,9% Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 1,1% 1,3% 1,0% 1,0% 1,6% 1,56% 0,75% 2,0% 1,9% 2,7% 2,0% Vekst i forvaltningskapital 18,7% 19,5% 20,4% 12,1% 25,6% 17,59% 11,1% 8,7% 15,8% 8,0% 11,6% Utlånsvekst 14,9% 19,4% 22,8% 15,3% 23,9% 18,4% 16,3% 14,6% 13,3% 11,5% 7,6% Innskuddsvekst 10,8% 11,2% 11,6% 14,9% 16,6% 16,7% 7,4% 9,5% 15,3% 7,2% 10,1% %vis vekst i egenkapital 12,0% 7,7% 8,1% 8,3% 12,5% 12,9% 4,7% 13,1% 12,3% 17,2% 17,3% EK i % av totalkapital 7,1% 7,5% 7,9% 8,9% 9,2% 10,19% 10,6% 11,2% 10,7% 11,1% 10,0% Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% Forvaltningskapital i mill. kr. Driftsresultat i mill. kr. Vi skal inngi tillit og seriøsitet. Vi har et solid fundament, forankret i sparebankens struktur og historie. Vi skal oppleves som profesjonelle og være et trygt og godt valg for kunden

4 Styrets beretning for 2004 Året ble nok en gang preget av sterk vekst og god lønnsomhet. Dette på tross av skjerpet konkurranse lokalt. En gradvis utvikling i retning av virksomhet som i større grad er binde ledd mellom kunden og en lang rekke produkter, enn en forvalter av kundeinnskudd. Året ble nok en gang preget av sterk vekst og god lønnsomhet. Dette på tross av en skjerpet konkurranse lokalt. Stadig flere finner vårt nærområde interessant. Vi lever i et marked som preges av stor optimisme og utvikling. Banken har en god egenkapitalrentabilitet, på tross av en netto rentemargin som er litt i overkant av 2%. Som tilfellet har vært de senere årene er lønnsomheten på bankvirksomheten god. Utlånsveksten er fortsatt sterkere enn innskuddsveksten. I økende grad benyttes obligasjonsmarkedet for å finansiere utlånsvirksomheten. Fra 2005 vil vi begynne å selge lån som ikke ligger i egen balanse. Dette skjer ved at vi selger lån for et felles kredittforetak i Terra- Gruppen, Terra BoligKreditt AS. Dette vil øke vår evne til å utnytte det store markedet vi lever i, uten at vi nødvendigvis er avhengig av å skaffe innskudd til utlånene. LillestrømBanken er attraktiv i pengemarkedet og vi opplever stor pågang for å yte oss lån. Den lave rentemarginen har sin motpost i lave tap. Konstaterte tap er mindre enn tilbakeførte tap i 2004, men vi har satt av til uspesifiserte tap med tanke på den sterke veksten. Den sterke veksten har gitt Lillestrøm- Banken muligheter til å tilpasse staben til de krav moderne bankvirksomhet krever. Banken har gjennomgått en stor forandring de siste årene. I 1997 var 19% av de ansatte orientert mot salg, i 2004 var 53% av de ansatte orientert mot salg. En gradvis utvikling i retning av en virksomhet som i større grad er bindeledd mellom kunden og en lang rekke produkter, enn en forvalter av kundeinnskudd ble et svært tilfredsstillende år for verdipapirvirksomheten, på tross av at første kvartal ikke var så godt. Bankens eiendomsvirksomhet har ikke gitt avkastning i Dette skyldes ombygging av vårt bygg Torvet 5, utbygging av Torvet Øst Lillestrøm AS og at aktiviteten i Lillestrøm Byutvikling AS preges av at utbygging settes i gang i Denne type virksomhet er langsiktig. Fra 2005 forventes det nå positive bidrag fra eiendomsvirksomheten. En større omorganisering ble gjennomført i Bakgrunnen for omorganiseringen var at banken har vokst mye og forventer en fortsatt vekst, dessuten kreves det større fokus på anskaffelse av midler og en mer rendyrket salgsorganisasjon. Omorganiseringen ser ut til å være vellykket og vi ser allerede synlige resultater i regnskapet for Våre kostnader utvikler seg noe bedre en planlagt, imidlertid venter vi at 2005 vil gi litt høyere kostnader grunnet etablering i Oslo Nord og konvertering til nye datasentral. Dette vil være investeringer som senere vil gi banken både flere inntekter og lavere kostnader. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 35,7 millioner kroner etter tap, hvilket gir et overskudd etter skatt på 27,0 millioner kroner. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 16,6%, til svarende etter skatt er 12,6%. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 8,11%. Sett mot budsjettet har verdipapirvirksomheten gitt størst meravkastning, men også bankvirksomheten har gått bedre enn budsjettert. Eiendomsvirksomheten gir ikke positivt bidrag i 2004, noe som skyldes utbygging og forberedelser til utbygging i alle virksomhetene. Vi har fortsatt negativt bidrag for kortvirksomheten og enkelte manuelle tjenester, men prising av tjenester har de siste årene bidratt vesentlig både til inntekter og kostnadsreduksjoner. Driftskostnader målt i prosent av forvaltningskapitalen går litt ned, men mindre enn de foregående årene. Årsaken til dette er i første rekke et større ombyggingsarbeide både i banken og vårt bygg Torvet 5. Vi regner med relativt store kostnader også i 2005 knyttet til skifte av datasentral og etablering av ny distribusjon i Oslo. Kostnader for 2004 målt i prosent av forvaltningskapital er nå 1,61%. Det gode resultatet medvirket til at overskuddsbonusene ble svært gode. Totalt utgjorde bonuslønn 3,1 millioner kroner. Over halvparten av dette er overskuddsbonus. Totalt utgjør resultatbasert lønn nå 11,31% av den totale personalkostnaden. Driftskostnadene for virksomheten var 50,4 millioner i 2004, hvilket tilsvarer 1,61% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2003 utgjorde driftskostnadene 1,63% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og i ,77%. Utviklingen i inntekter fra andre tjenester enn innskudd og utlån er fortsatt positiv. Verdipapirvirksomheten bidro betydelig til resultatet. Netto kursgevinst for verdipapirer var 13,38 millioner kroner. Inntekter fra andre banktjenester og salg av forsikring økte med 19% eller 3,2 millioner kroner i Banken er deleier i flere eiendoms selskaper i tillegg til at banken eier gården Torvet 5 i Lillestrøm. For tiden gir ingen av disse overskudd, men vi regner med bidrag fra enkelte deler av denne virksomheten i Eiendoms investeringer er en langsiktig satsing. LillestrømBanken har også en 18% eier andel i Terra Eiendomsmegling Akershus AS. Selskapet har ikke gitt utbytte. Tapsutviklingen Vår utlånsportefølje på 2,915 millioner er solid. Tap for 2004 utgjør 3,68 millioner kroner eller 0,13% av utlånsmassen. Vi fortsetter å bygge opp den uspesifiserte tapsavsetningen. For 2004 ble det satt av 3,2 millioner til uspesifiserte tap, hvilket bringer tapsavsetningen opp i 25,2 millioner kroner. Dette utgjør 0,86% av den totale utlånsporteføljen. 83% av våre lån er lån til personmarkedet og 79% av våre personmarkedslån er boliglån innenfor 60% av godkjent sikkerhet. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 537 millioner kroner. Dette er 18,7% vekst fra forrige årsskifte. Utlånsveksten er fortsatt relativt sterk, selv om vi godt merker at konkurransen er hardere enn tidligere. Vi regner med å kunne vokse enda sterkere ved hjelp av Terra BoligKreditt AS. Dette fordi vi da kan legge en del av lånene utenfor vår egen balanse. Vi er også attraktive for aktørene i pengemarked og kjøper i dag penger til meget gode priser i markedet. Utlånsveksten var i 2004 på 14,9% og innskuddsveksten var på 10,8%. Tilsvarende tall for 2003 var 19,4% og 11,2%. Bankens beholdning av verdi papirer var 298,7 millioner kroner ved utgangen av Av dette var 18,2 millioner kroner aksjer og 19,4 millioner kroner grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital var ved utgangen av ,4 millioner kroner og utgjorde 8,6% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken har vedtatt å ta opp et fondsobligasjonslån på 50 millioner. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 13,91%. Myndighetenes krav er 8 %, mens bankens målsetting er 15%. Generell risiko For å styre risiko har banken en rekke kontroller av at rutiner følges og at avvik følges opp. Banken har en egen intern kontrollansvarlig som følger opp at kontroller gjennomføres. Dette gjøres i samarbeide med ekstern revisor. Det foregår en løpende vurdering av nye kontroller og evt. endring av gamle. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til økonomisk styring og gode rutiner. Anskaffelse av penger har de senere årene blitt viktigere for LillestrømBanken og dermed også bankens posisjon i investormarkedet. Med synkende marginer har det også blitt enda viktigere at banken lykkes i sitt arbeide med å øke forretningsvolumet og å øke andre inntekter. Banken ble omorganisert i Hensynet til det ovenfor nevnte var styrende for omorganiseringen. Strategisk risiko Strukturen i finansnæringen endrer seg stadig. Der det tidligere var samarbeidsordninger mellom bankene blir disse nå utsatt for angrep av forskjellig karakter. Risikoen for LillestrømBanken ligger i at vi kan få for dyre ordninger og at en kan bli stengt ute fra ordninger. Det er med glede vi ser at Terra- Gruppen er i stand til å ta veivalg som i større grad gjør bankene uavhengig av strukturer som er utsatt for press for å gi oss kostnadsulemper. Et effektivt innkjøpsfellesskap som også tør å ta utradisjonelle veivalg er av vesentlig betydning for at de mindre bankene skal kunne være konkurransedyktige. Byttet av datasentral som ble besluttet i 2004 og som vil bli gjennomført i 2005, vil gi banken betydelige reduksjoner i datakostnadene fra Å finne alternativer til nåværende leverandører er svært viktig. Terra-Gruppens beslutning om å starte Terra BoligKreditt vil også vise seg å gi LillestrømBanken betydelig bedre konkurransekraft i boliglånsmarkedet, der vi forventer en ytterligere nedgang i marginene i Oppkjøpet av Postbanken Eiendomsmegling (fra 1. januar Aktiv Eiendomsmegling) gir LillestrømBanken tilgang til nye markeder og muligheten til å bygge distribusjon gjennom en ny kanal. For 2005 vil dette gi økte kostnader, men over tid vil dette sikre banken økt distribusjonskraft. Terra-Gruppen er et redskap som gir oss flere og flere muligheter. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap på utlån og garantier. Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk, men veksten kommer i stor grad på boliglån, og 79% av boliglånene er innenfor 60% av godkjent sikkerhet. Den restriktive linjen med henblikk på sikring av lån gir som resultat en misligholdsprosent på 0,13% og svært lave tap. Bankens utlån er sikret med realverdier på Nedre Romerike og vi har stor tro på at realverdiene fortsatt vil utvikle seg bedre enn det norske Veksten i Lillestrøm Banken er fortsatt sterk. Veksten kommer i stor grad av boliglån, og 79% av boliglånene er innenfor 60% av godkjent sikkerhet. 6 7

5 8 De siste 8 årene har aksjer og grunnfonds bevis i snitt gitt banken en god meravkastning i forhold til børsen. Vi har ikke hatt noen saker der kunder har klaget på banken. gjennomsnittet. Alle næringsengasjementer over 2 millioner kroner er gjennomgått og vurdert. Alle lån er risikoklassifisert. Styret forventer at risikoen for tap i utlånsporteføljen er liten, men at tap vil forekomme. Vi har tatt høyde for dette med en uspesifisert tapsavsetning på 25,2 millioner kroner. Likvidtetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Mange banker har hatt vansker med å skaffe midler i markedet og dette har gitt som resultat at mellomstore innskudd prises svært høyt. Vi har derfor vurdert det som riktig å ha en noe større andel av midlene i markedet. For LillestrømBanken er i dag prisen for obligasjonslån lavere enn prisen på en del av særvilkårsinnskuddene. Vi har stort fokus på anskaffelse av midler og har gode planer på området. Opprettelsen av Terra BoligKreditt AS bidrar også til at LillestrømBanken nå har ytterligere en mulighet til å vokse uten å bekymre seg for en likevekt mellom innskudd og utlån. Banken har opprettet trekkrettigheter for å sikre seg mot svingninger i kapitalbehovet og med tanke på risikoen knyttet til refinansieringstidspunktene. Disse utvides betydelig i 1.kvartal Banken har ved utgangen av 2004 sertifikat og obligasjonslån for 880 millioner kroner. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at fastrenteplasseringer og fastrentelån skal få en avvikende avkastning i forhold til papirer med flytende rente. Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi er fortsatt forsiktige i vår forvaltning og tar liten renterisiko. Utsikten fremover er at det er større mulighet for renteoppgang enn rentenedgang, dermed vil banken fortsatt ligge med plasseringer som har kort løpetid. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr også kundene fastrenteinnskudd. Dette er imidlertid små beløp. Fastrente forpliktelser mot kunder sikres med rentebytteavtaler, da vi har definert dette som et område der vi ikke skal ha renterisiko. Renterisikoen beregnet som kurstap/ kursgevinst ved en endring på 1% var ca 1,5 millioner kroner ved årsskiftet. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Kursrisiko er risikoen for at verdien av verdipapirer skal endre sin verdi grunnet endringer i markedet og/eller virksomheten. Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. Rammen for handelsporteføljen er 40 millioner eksklusive kursgevinster. Vi har også en ramme for plassering av aksjer utenfor Norden. Denne er på 15 millioner kroner, men har ikke vært brukt i Vi betrakter aksjeinvesteringer som en naturlig del av bankens virksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. En heltidsansatt jobber med plasseringer i tilegg har vi et investeringsråd på 5 personer. Vi hadde ved årsskiftet netto kursgevinster på 13,4 millioner kroner, av dette kommer 9,5 millioner fra aksjer og grunnfondsbevis og 4,9 millioner fra øvrige plasseringer. Vi har forsiktig begynt å kjøpe aksje derivater (spesielt putopsjoner på OBX indeksen) som et sikringstiltak. Markedet har enda ikke vært av en slik karakter at vi har tjent store penger på dette. Det skaper imidlertid en større trygghet ved å ligge eksponert i perioder der vi er usikre på markedets retning. De siste 8 årene har aksjer og grunnfondsbevis i snitt gitt banken en god meravkastning i forhold til børsen. Behandlingsrisiko Behandlingsrisiko er risikoen for at mennesker, maskiner, rutiner og systemer ikke fungerer som forutsatt. De siste årene er det først og fremst på IT-siden at banken har hatt drifts problemer, senest i romjulen Dette er svært kostbart for banken, men kundene har ikke lidt tap, annet enn redusert tilgjengelighet. Det er gjort tiltak for å få en bedre driftskvalitet fra neste år. Det er igangsatt en rutine gjennomgang både med tanke på at banken skal skifte datasentral i 2005 og med tanke på at bankens vekst krever litt andre styringssystemer i fremtiden. Vi har et stadig mer aktivt intern kontrollarbeide som løpende gir for bedringer på driften. En stadig rekruttering av ny kompetanse og videreutvikling av etablerte medarbeidere bidrar til at vi synes våre medarbeidere utviser godt skjønn. Renommérisiko Renommérisiko er risikoen for at bankens renommé svekkes. Vårt fokus er her i første rekke knyttet til dårlig rådgivning og kundebehandling. Knyttet til tjenester er det pr. i dag i første rekke knyttet til om banken selger lån og kredittkort til folk som ikke kan betjene kredittene, dårlig behandling for forsikringskunder og salg av spare produkter som kunden ikke forstår. Vi har ikke hatt noen saker der kunder har klaget på banken. Fysisk risiko Risikoen for at banken skal bli utsatt for skader på ansatte eller eiendeler. Nybyggingsarbeidet på bankens bygg Torvet 5 har skapt en del problemer for oss og våre leietagere. Vi har fått erstattet de tap vi hittil har krevd, men det gjenstår behandling av noen krav. Dette vil bli avgjort i Alle kostnader er utgiftsført i Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 45 ansatte. Dette utgjorde total 42 årsverk. Sammenlignet med 2003 utgjorde dette 0,9 flere årsverk. i tillegg har det vært 6 vikarer. Vi har fra høsten 2004 en ekstra vikar knyttet til arbeidet med konvertering til ny datasentral. Sykefraværet utgjorde i dager og utgjorde 6,4% av disponibel arbeidstid. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. I forbindelse med omorganisering kom det inn to kvinner i bankens ledergruppe. Det er en kvinne i bankens styre. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklings muligheter og dette arbeidet begynner nå å gi resultater. Vi har for tiden en kvinnelig salgssjef og tre av fire gruppeledere er kvinner. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Et mangeårig utviklingsarbeide har satt våre medarbeidere bedre i stand til å takle endringer. Hurtig nedgang i fortjenestemarginene krever økte volumer, nye inntektskilder og ikke minst kostnadseffektiv drift. Det kan til tider være vanskelig å finne rom for den nødvendige slakk for bedrifts- og personalutvikling. Vi deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Ordningen har ikke bidratt til redusert sykefravær, men det er vårt inntrykk at ordningen gjør det enklere for enkelte arbeids tagere å kunne stå lengre i jobben når det blir vanskeligheter. Markedsføring Vi har fortsatt en sterk posisjon på Nedre Romerike. Vi har som mål å møte kundene med god kompetanse for å avdekke kundens behov. Salget av forsikringsprodukter utvikler seg fortsatt svært tilfredsstillende. Salget av nye spareprodukter er i bedring, selv om vi fortsatt ikke har den ønskede posisjon i dette markedet. Satsingen i Enebakk går med overskudd, men vi er ikke fornøyd med tilgangen på nye kunder i dette markedet. Bankens eiendomsmegler Terra Eiendomsmegling Akershus AS har et resultat som går i balanse. Dermed er tiden inne for å utnytte dette bedre med tanke på distribusjon av bankprodukter. Et samarbeide med Aktiv eiendomsmegling vil gi banken muligheter for ekspansjon i nye markeder. Fjorårets gave på 1 million kroner til skøytebane har blitt usedvanlig godt mottatt av befolkningen. Slike gaver understreker betydningen av å ha en lokalt forankret virksomhet som er livskraftig. Banksamarbeide LillestrømBanken deltar i Terra- Gruppen. Dette gir oss eierskap til forvaltningsselskap, skadeforsikringsselskap, finansieringsselskap, livsforsikringsselskap og et boligkredittselskap. Samarbeidet i Terra-Gruppen sikrer også LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlig områder. I forbindelse med en emisjon i Terra-Gruppen i 2004 økte LillestrømBanken sin eierandel. Vår eierandel i Terra-Gruppen er bokført til 18 millioner kroner. I 2004 fikk vi for første gang utbytte av disse aksjene og vi forventer et godt utbytte fra Terra-Gruppen også i år. Vi er svært fornøyd med at Terra-Gruppen ved flere anledninger har tatt veivalg som tydeliggjør bankenes vilje til å prioritere selvstendighet. I 2004 var valget om å skifte datasentral et valg som ikke bare sparer bankene for mye penger, det viser med all tydelighet at Terra-Gruppen og bankene er villig til å foreta de nødvendige valg for å skaffe seg fortrinn. Etableringen av Terra BoligKreditt vil gi samarbeidsbankene muligheter til å tilby kundene rimeligere boliglån, det vil også gi bankene et betydelig vekstpotensiale på boliglån. Eiendomsvirksomheten Bankens deltagelse i eiendomsselskapene Lillestrøm Byutvikling AS, Torvet Øst Lillestrøm AS, Eiendomsselskapet Tarzan AS og Lillestrøm Kultursenter AS gir fortsatt ikke avkastning. Torvet Øst Lillestrøm AS er nå ferdig utbygd og i ordinær drift fra november Vi er stolte av å kunne gi byen et vakkert og funksjonelt bygg. Lillestrøm Byutvikling vil starte i 2005 og vil på kort sikt ikke gi bidrag. Eiendomsselskapet Tarzan AS er ennå ikke vedtatt utbygget. Det vil komme nye eiere inn i Eiendoms selskapet Tarzan AS fra LillestrømBanken vil beholde en 45% andel i selskapet. Lillestrøm Kultursenter AS er for LillestrømBanken en spesiell investering, der motivasjonen for å bygge først og fremst er å bidra til at Lillestrøm får modernisert sitt kulturhus. Vår eierandel er organisert slik at meste parten av egenkapitalen er skutt inn som ansvarlig lån, slik at vi ikke taper penger på dette. Skedsmo Kommune har en rett til å kjøpe aksjene i selskapet. Lillestrøm Kultursenter AS har en 40 års utleieavtale med Skedsmo Kommune og selskapet har hatt stor suksess med å få inn leietagere i sitt prosjekt. Pågangen av leietagere Fjorårets gave på 1 million kroner til skøytebane har blitt usedvanlig godt mottatt av befolkningen. Slike gaver understreker betydningen av å ha en lokalt forankret virksomhet som er livskraftig. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. 9

6 Resultatregnskapet forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens overskudd var kroner, som foreslås disponert slik: Overført til bankens fond Gaver (Beløp i hele 1000 kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Øverst fra venstre: Terje Solvang, Geir-Tore Nielsen, Inger Andersen, Dag Sandberg, Walther Løken Hansen. Trond Joranger var ikke tilstede da bildet ble tatt. Terje Solvang Styrets formann Dag Sandberg Styrets nestformann Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef medfører antagelig at byggetrinn 2 vil bli igangsatt allerede neste år. Bankens eiere LillestrømBanken er en selveiet institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. I motsetning til aksjebanker slipper altså våre kunder å betale for at eierne skal få utbetalt utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser og et engasjement for å skape verdier rundt banken. Samfunnet rundt oss Banken gir et betydelig bidrag til sitt nærområde. For 2004 er skatten 8,7 millioner kroner. Et omfattende sponsor arbeide, deltagelse i eiendomsselskaper og en aktiv deltagelse i Kunnskapsbyen Lillestrøm er uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Vi tror på at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av stor betydning for å skape utvikling. Lillestrøm og omegn vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken skal gjøre sitt til at dette blir en positiv utvikling. LillestrømBankens virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt under Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Innbyggertallet på Romerike har nå passert Vi tror på en hardere konkurranse i året som kommer, spesielt på boliglån. Det foregår et løpende arbeide med å til passe oss en ytterligere reduksjon i rentenettoen. Fortsatt satsing på volumvekst, økte andre inntekter og kostnadseffektivisering står i sentrum. Vi ser imidlertid gode markedsmuligheter for LillestrømBanken både i 2005 og utover det. Vi har i januar skaffet oss billigere funding enn vi noen gang tidligere har gjort og vi er med Terra BoligKreditt godt posisjonert for å ta markedsandeler i markedet for boliglån. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling gir oss innpass i nye markedsområder i Oslo bare 10 minutters kjøring fra Lillestrøm. De to største løftene i året som kommer er å etablere salg av lån fra Terra BoligKreditt og å konvertere til nye datasentral i august. Dette vil kunne påvirke salget noe i et par måneder, da det krever mye fokus. Vi ser imidlertid lyst på LillestrømBankens fremtidsutsikter både på kort og lang sikt. Lillestrøm, 7 februar Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjoner Andre gebyrer og provisjoner Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer (som ikke holdes som finansielle eiendeler til varig eie eller bruk) Netto gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Note 10 og Avskrivninger av varige driftsmidler Note Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Note Nedskrivning/reversering av nedskrivning og tap/gevinst på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Note Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Sparebankens fond Gaver

7 Balanse (Beløp i hele 1000 kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger spesifiserte tapsavsetninger (4 225) (3 400) - uspesifiserte tapsavsetninger (25 200) (22 000) Sum netto utlån og fordringer på kunder Note 1 og Sertifikater og obligasjoner Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater og obligasjoner Note 3 og Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note Eierinteresser i tilknyttede selskaper Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Note Andre immaterielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Note Andre eiendeler Note Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Note SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Note Utsatt skatt Note Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note Sum gjeld EGENKAPITAL Bundne fond Sparebankens fond Note Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Garantier Note Forpliktelser Finansielle derivater Note Lillestrøm 31. desember 2004/7. februar 2005 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 12 13

8 Kontantstrømoppstilling (Beløp i hele 1000 kroner) Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Gaver (1 200) (1 000) Skattekostnad (8 686) (8 573) = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning-/nedgang+ ( ) ( ) Endring innskudd, økning+/nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld +/- (24 855) A Netto likviditet fra virksomheten ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler (905) (1 246) Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater, økning-/nedgang + (45 652) Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis, økning-/nedgang + (18 363) (27 853) B Netto likviditetsendring investeringer (64 920) (10 695) Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker, økning+/nedgang- (6 665) Ansvarlig lån, økning+/nedgang Endring i obligasjonsgjeld,økning+/nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Kunden må oppleve oss som løsningsorienterte. Vi skal være oppriktig opptatt av kunden og gi utdypende råd om våre produkter og tjenester. Vi skal gjøre hverdagen enklere for kunden, løse problemer eller forebygge dem

9 Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra foregående år. Hvor annet ikke er opplyst, er alle beløp i hele kroner. 1) Utlån, mislighold og tapsavsetninger Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter og provisjoner. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Slike tapsavsetninger beregnes basert på porteføljevurderinger, erfaringer og generelle utviklingstrekk. Endring i størrelsen på utlånsporteføljen hensyntas. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Utlån verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og taps utsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Alle engasjementer over 2 millioner kroner blir gjennomgått kvartalsvis for å vurdere nødvendigheten av tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer og øvrige tapsutsatte engasjementer blir vurdert særskilt med hensyn til taps avsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Utlån risikovurdering og klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i FD-kreditt. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for tapsavsetninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porte føljen. Risikoklassifiserin gssystemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn av beregnet risiko, og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. Utlån inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsatte utlån Det foretas ikke inntektsføring av renter, provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer. På tidspunktet for mislighold tilbakeføres tidligere inntektsførte, ikke betalte renter, provisjoner og gebyrer for inneværende år. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Avgjørende for friskmeldingen er forventningen om at kunden fremover vil følge den avtalte betalingsplan. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter registrert som renteinntekter. 2) Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper; handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer og grunnfondsbevis som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer og grunnfondsbevis defineres som børskurs pr Virkelig verdi for de av aksjene med mer som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 3) Obligasjoner Obligasjoner og sertifikater defineres som omløps midler. Omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr Alle våre obligasjoner og sertifikater er børsnoterte. 4) Utenombalanseposter Rentederivater Rentederivater er avtaler som inngås med kunder eller finansinstitusjoner om fastsettelse av fremtidige rentevilkår. Disse avtalene omfatter fremtidige renteavtaler (FRA) og swapper (rentebytteavtaler). Finansielle derivater klassifiseres ved inngåelsen enten som handels- eller bankportefølje. Kontrakter som inngås for egen regning, med henblikk for videresalg på kort sikt å dra fordel av pris eller rentevariasjoner, inngår i handelsporteføljen. Øvrige kontrakter inngår i bankporteføljen. Banken har pt. kun kontrakter som inngår i bankporteføljen. Bankporteføljen består av forretninger som har til hensikt å utjevne en eksisterende eller forventet renterisiko i balansen. Eksempler på dette er kunders fastrenteinnskudd eller fastrentelån, obligasjonsgjeld som banken opptar (funding), samt spesialprodukter som BMB/BMA (bankinnskudd med aksje avkastning). Derivater som er benyttet til å sikre bankens balanseposter eller andre finansielle instrumenter, er vurdert i sammenheng med den sikrede post. Inntekter eller kostnader fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 5) Valuta Banken har ikke regnskapsposter i utenlandsk valuta utover bankens valutabeholdning for salg til kunder. 6) Varige driftsmidler - avskrivninger Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner/datautstyr 30% Inventar/innredning 20% Transportmidler 20% Bankbygg/fast eiendom 1% 7) Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgode havende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 8) Tilknyttede selskaper Aksjeinnehav i de lokale eiendomsselskapene Torvet Øst, Lillestrøm AS (50%), Eiendomsselskapet Tarzan AS (100%), Lillestrøm Kultursenter AS (45%) og Lillestrøm Byutvikling AS (30%) er innarbeidet i bankens regnskaper etter kostmetoden. Dette fordi aksjene ikke anses å være en langsiktig strategisk plassering og heller ikke en endelig posisjonering. 55% av aksjene i Eiendomsselskapet Tarzan AS er solgt med virkning fra ) Utsatt skatt og skatter Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette innebærer at skatte reduserende midlertidige forskjeller som forventes å reversere langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som forventes å reversere før. Den del av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse, skal balanseføres når det er sannsynlig at sparebanken vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Den utsatte skattefordel balanseføres etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel er basert på 28% skatt

10 Noter 2004 Note 1 Utlån mislighold tapsvurderinger Utlån tap fordelt på næringer Brutto utlån Ubenyttede trekkrettigheter 2004 Tap 2003 Tap Personmarked Primærnæring Industri Bygg og anlegg Engros detaljhandel Offentlig/privat tjenesteyting Eiendom Andre Totalt Garantier Våre garantier er i stor grad gitt til bygg og anlegg, transport og annen næringsvirksomhet. Garantiene er godt sikret, og har ikke påført banken tap verken i 2004 eller i Utlån fordelt etter geografi Skedsmo 45,88% 45,91% 49,38% 50,82% Akershus forøvrig 44,95% 45,41% 41,65% 38,86% Oslo 7,42% 6,52% 6,98% 7,02% Andre 1,75% 2,16% 1,99% 3,30% Misligholdte lån og garantier Sum misligholdte lån (før spesifiserte tapsavsetninger) Netto misligholdte lån (etter spesifiserte tapsavsetninger) Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Periodens endring i uspesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning pr Kostnadsførte tap på lån og garantier i perioden Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger fra Enebakk Sparebank 0 (400) 0 0 Periodens inngang på tidligere perioders spes. tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konst. tap som det tidligere år ikke er avsatt spes.tapsavs. for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (1 727) (399) (1 080 (591) Periodens tapskostnader Endringer i ikke-inntektsførte renter på utlån i løpet av året Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på tapsutsatte lån Periodens, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen (80) (8) (33) (305) Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Anleggsaksjer Antall Anskaffelses Balanseført kost verdi BBS/Bax Spama AS Berger Eiendom AS Nesset Sparebank Terra-Gruppen AS Terra Eiendomsmegling, nye Sum Totalt aksjer, grunnfondsbevis og anleggsaksjer Andel basert Anskaffelses Balanseført på verdi kost verdi Norske Aksjer 24,2 % Utenlandske Aksjer 7,7 % Grunnfondsbevis 34,0 % Anleggsaksjer 34,1 % Sum totalt 100,0 % Andel børsnoterte aksjer er 65,9%. Beholdningsendringer anleggsaksjer med mer Inngående balanse Kjøp Utgående balanse Tilknyttede selskaper og Antall Eierandel % Anskaffelses Balanseført Egenkapital Resultat felleskontrollert virksomhet kost verdi (100%) (100%) Eiendomsselskapet Tarzan AS % Lillestrøm Byutvikling AS % * * Lillestrøm Kultursenter AS 90 45% * * Torvet ØST AS, Lillestrøm % * * * Regnskap ikke avlagt pr Mellomværende tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Gjeld Fordring Eiendomsselskapet Tarzan AS Lillestrøm Byutvikling AS Lillestrøm Kultursenter AS Torvet ØST AS, Lillestrøm All gjeld er ordinære bankinnskudd Note 3 Obligasjoner Anskaffelses Virkelig Balanseført Andel Gjennomsnittlig kost verdi verdi børsnoterte rente Omløpsobligasjoner % 2,96% Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Rentefølsomheten for 1% renteendring er ca. kr Obligasjonsbeholdningen (pålydende beløp) fordelt på debitorsektor Omløpsobligasjoner Stats-og statsgaranterte Finans Øvrig industri Sum Note 4 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Ansvarlig lånekapital Bokført under utlån til og fordringer på kunder Bokført under sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

11 Note 5 Varige driftsmidler - avskrivninger Maskiner/Inventar/ Bygninger etc Andre immatrielle Transport eiendeler Anskaffelseskost Tilgang i Avgang i Akkum. av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger for Immaterielle eiendeler er investeringer i programmer/applikasjoner/systemer vedrørende konvertering til ny datasentral i Note 6 Likviditet finansiering rentekostnader Likviditet og finansiering opplysninger om vilkår og gjennomsnittsrente på gjeldsposter Gjennomsnittlig rentesats Innskudd fra og gjeld til kreditinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kreditinstitusjoner uten avtalt løpetid 2,99% Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1,37% Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 1,91% Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Obligasjonsgjeld Isin NO Beløp (mill) Forfallsdato Totalt, eks. under/overkurs 780 Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året og tilsvarer 2,31%. Note 7 Egenkapital Ansvarlig kapital Sparebankens fond Immaterielle eiendeler (1 437) (1 068) (1 112) (1 257) Pensjonsforpliktelse (1 254) (750) 0 0 Sum kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon (19 312) (8 065) (265) (245) Sum netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Bokført beløp Vektet beløp Bokført beløp Vektet beløp 0% % % % % Sum Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (19 312) (8 065) Garantier Tapsavsetninger (29 425) (25 400) Beregningsgrunnlag Tellende ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 13,91% 15,54% Egenkapitalendring Sparebankens fond pr avsatt fra årets driftsresultat Sparebankens fond pr Lillestrøm Sparebank har ikke utstedt grunnfondsbevis. Sertifikatlån Isin NO Beløp (mill) Forfallsdato Totalt 100 Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året og tilsvarer 2,16%. Ansvarlig lån Isin NO Beløp (mill) Forfallsdato mill Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året og tilsvarer 3,65%. Alle låneopptakene er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Note 8 Likviditetsforhold - finansiering Restløpetid for hovedposter Poster i balansen Sum inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1-5 år over 5 år uten løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinst. Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering på balanseposter ( ) ( ) Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd til 1 år. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står de trekkrammer banken har i Norges Bank sentralt, sammen med Norges Banks generelle likviditetspolitikk. Norges Bank har gjennom året tilført markedet god likviditet. Lillestrøm Sparebank har i liten utstrekning trukket på sine rammer i Norges Bank. Ulånsprosenten var ved utgangen av året 133% mot 128,2% ved samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen for banken er meget tilfredsstillende

12 Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Poster i balansen Sum inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1-5 år over 5 år uten løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinst. Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Ikke rentebærende gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balansen 0 ( ) Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningkapitalen (23,06%) 0,08% 0,32% 0,29% 22,37% Renterisiko Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko. Denne inkluderer også rammer for tradingaktiviteter og den sentrale renteposisjonering. Det foretas løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer. Den samlede rammen for renteeksponering i norske kroner og valuta gir uttrykk for hva banken maksimalt kan tape (urealisert) ved en ugunstig, generell renteendring på 1%. Lillestrømbankens maksimale ramme for renterisiko er fastsatt til 8 mill kroner. Ved årets slutt, utgjorde bankens renterisiko 19% av denne rammen. Note 9 Utenombalanseposter Rentederivater Formålet med bruk av rentederivater er å nøytralisere renterisikoen i forhold til den underliggende balansepost. Eksempelvis, i de tilfeller vi gir fastrentelån til våre kunder så swapper vi dette til flytende for å ha samsvar med vår funding som også er flytende. Nominelt beløp er lik hovedstol. Nominelt beløp Markedsverdi rentebetaling Renteswap ansvarlig lån Renteswap obligasjonslån (funding) Renteswap fastrentelån kunder (1 170) Renteswap BMA/BMB produkter kunder (645) Rentefølsomheten for 1% endring er ca. kr Note 10 Lån og ytelser til ansatte og tillitsvalgte Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte og tillitsvalgte 2004 Ledende ansatte Adm. banksjef Ass. banksjef 778 Tillitsvalgte Styrets leder 500 Styret forøvrig Forstanderskapets leder Øvrige medlemmer av forstanderskapet Kontrollkomitéens medlemmer totalt Samlede lån til ansatte Rentesubsidier av lån til ansatte 160 Risikogrupper Risikoklasser Brutto utlån Garantier Uspesifiserte tapsavsetninger utlån/garantier Lav Normal Høy Under klassifisering Ikke klassifisert Totalt Klassifisering av utlån og garantier bygger på en kombinasjon av underliggende sikkerhet og kundens økonomi, fordelt på 5 undergrupper for hvert kriterium. Det vesentlige av utlån med høy risikoklassifisering er blancolån hvorav de aller fleste er lån med bevilgning under Risikoklassen Under klassifisering er engasjementer som ikke er sluttført i saksbehandlings systemet, samt engasjementer som er delvis klassifisert. Med delvis klassifisert menes for eksempel nystartet næringsvirksomhet hvor det ikke finnes relevante regnskapsdata som underbygger økonomi, men hvor engasjementets sikkerhet er vurdert. Note 2 Aksjer grunnfondsbevis - anleggsaksjer Norske aksjer Antall Eierandel % Anskaffelses Balanseført kost verdi ABG Sundal Collier ,03% Active ,13% Adra Match ,82% Aker ,02% Aker Kværner ,02% C.Tybring Gjedde ,09% Catch Communication ,10% Eltek ,02% Fjord Seafood ,04% Fred Olsen Energy ,02% NextGenTel ,03% Norske Skog ,01% SAS ,00% Scana Industrier ,24% Siem Offshore ,02% Statoil ,00% Stolt - Nielsen ,01% Stolt Offshore ,01% Tandberg Televisjon ,02% Tomra ,01% Sum Utenlandske aksjer Antall Eierandel % Anskaffelses Balanseført kost verdi Ericsson ,01% Mandator ,03% Naturgass ,05% Nokia ,01% Skandia ,01% WM-Data ,01% Sum Grunnfondsbevis Antall Eierandel % Anskaffelses Balanseført kost verdi Helgeland Sparebank ,50% Sandnes Sparebank ,29% Sparebanken Midt Norge ,13% Sparebanken Nord Norge ,15% Sparebanken Vest ,80% Sparebanken Øst ,64% Sum

13 Ytelser til ledende personer / tillitsvalgte Adm. Forstander- Kontroll- Revisor (inkl mva) banksjef Styret skap komité Rådgivning Revisjon Lønn og honorar Utgifter til pensjonsordning 145 Adm. banksjef kan ved fylte 60 år gå av med lønn tilsvarende 80% frem til nådd pensjonsalder. Det er ikke avtalefestet bonusordning for adm.banksjef, men ved opphør av ansettelsesforholdet fra bankens side gis ett års etterlønn. Øvrige ledende ansatte har en bonus av overskudd. Medlemmer av styret eller øvrige tillitsvalgte har ingen slike ordninger. Gjennomsnittlig antall ansatte i 2004 utgjorde 42. I tillegg er det benyttet 6 vikariater i full stilling. Note 11 Pensjon Sparebanken har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er dekket i livsforsikringsselskapet Gjensidige NOR. Forpliktelsen pr omfatter 45 ansatte og 8 pensjonister. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes av forsikringsordningene, har banken pensjonsforpliktelser som ikke dekkes av midlene i den kollektive ordning. Dette gjelder avtalefestet pensjon. Den avtalefestede pensjon (AFP) ytes fra 62 år til 67 år. Dette er en tariffestet ordning for førtidspensjon. Pensjonsordningen finansieres over drift, og sparebanken betaler 100% av ytelsen fra 62 år til 64 år. I perioden 64 år til 67 år er sparebankens egenandel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Den balanseførte påløpte forpliktelse, som er aktuarberegnet, er estimert. Opptjeningen for den enkeltes pensjons-rettigheter er beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder. Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer pensjonskostnadene. Virkningen av estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av livsforsikringsselskapet. Følgende forutsetninger legges til grunn ved beregningen: Diskonteringsrente 4,9% Pensjonsregulering 2,0% Forventet avkastning 5,9% Frivillig avgang 8,0% Lønnsregulering 3,0% Uttakstilbøyelighet AFP 20,0% Periodens pensjonskostnad Sikret ordning Usikret ordning Resultatregnskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt forpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidler (849) (1 070) Netto pensjonskostnad Avstemming pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Sikret ordning Usikret ordning Balanse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidler (15 847) (14 927) 0 0 Ikke resultatført virkning av estimatendringer (3 310) (626) 970 (88) Estimert netto pensjonsforpliktelse (1 099) (658) Arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse (155) (93) Balanseført netto pensjonsforpliktelse (1 254) (751) Pensjonsmidlenes sammensetning pr Premiereserve Premiefond 276 Pensjonsreguleringsfond 67 Sum Note 12 Utsatt skatt og skatter Spesifikasjon av grunnlag utsatte skattefordeler og utsatt skatt Midlertidige positive forskjeller Endring Anleggsmidler (185) Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto (258) 0 (258) Sum midlertidige forskjeller (333) Utsatte skattefordeler (93) Midlertidige negative forskjeller Endring Pensjonsforpliktelse Gevinst- og tapskonto (323) Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt Årets skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skattefordel 93 Endring utsatt skatt 50 Årets skattekostnad Betalbar skatt Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller (6 972) Endring midlertidige forskjeller (514) Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Korrigert skatteavregning for Formueskatt 634 Betalbar skatt Note 13 Diverse opplysninger Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer Kredittformidling Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Andre provisjoner og gebyrer Sum provisjoner og gebyrer Note 14 Andre eiendeler Eiendom under utførelse (ferdig våren 2005) Andre eiendeler Sum Note 15 Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke mottatte renter Overfinansiert pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader 354 Sum Note 16 Garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegaranti Skattegaranti Andre garantier Sum garantier

14 Ledergruppen 2004 har bestått av: fra venstre Bjørn Hvinden, Ass. Banksjef Aarstein Rebne, Soussjef Kari Fremmerlid, Soussjef Personmarked Peter K. Gjessing, Finanssjef Geir-Tore Nielsen, Adm. Banksjef Trine Ullereng, Markedssjef 26 25

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer