Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere"

Transkript

1 04/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

2 Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Jul og nytt år: Tid for ønskeliste Ferd Side 4 Ferd Hedgefond: Et nytt forretningsområde Ferd Side 6 Ferd Special Investments: Et nytt forretningsområde til Aibel Side 8 Gullfaks B: Nytt oppdrag for travelt oljeserviceselskap Aibel Side 10 Samling i Haugesund: Gudrun et internasjonalt puslespill Aibel: Gudrun tar form Ferd: Nye ledere TeleComputing: Rekordkontrakt Ferd Invest Side 12 Ingen depresjon: Dårlig marked gir gode muligheter Mestergruppen Side 14 Resultater: Oppsummering av halvannet år med Ferd som eier Ferd Capital Side 17 Norske priser, amerikansk ekspansjon: CFEngine blir lagt merke til Ferd Sosiale Entreprenører Side 20 Gjennomslag for Forandringsfabrikken: Barnevernsproffer endrer loven TeleComputing Side 22 Nye storavtaler: Revisjon, rådgivning og bilutleie Dette & Hint Side 24 Byrådsbesøk hos Ferd Energi og jul i Tiedemannsbyen Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd, konsernledelsen: Kontakt John Giverholt, tlf Forretningsområder Ferd Capital, industrielle investeringer. Kontakt Runar Kvåle, tlf Ferd Invest, investeringer i nordiske aksjer. Kontakt Alexander Miller, tlf Ferd Hedgefond, internasjonal hedgefondportefølje. Kontakt Kristina Jacobsen, tlf Ferd Special Investments, utnytter muligheter som ikke passer inn i de øvrige forretningsområdenes mandater. Kontakt Arve Ree, tlf Ferd Eiendom, kontor-, lager- og logistikkeiendommer, utvikling av boligprosjekter for salg, utenlandske eiendomsfond. Kontakt Carl Brynjulfsen, tlf Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med innovative svar på sosiale utfordringer. Kontakt Katinka Greve Leiner, tlf Redaksjonen: Redaktør: Martine Garshol Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd Foto: Olav Heggø/Ferd Design/Layout: Bolt Communication AS Trykk: Aktiv Trykk Opplag: På forsiden: Ferd Hedgefond og Ferd Special Investments overtar etter Ferd Alternative Investeringer med Kristina Jacobsen og Arve Ree som ledere. Side 4 7 Ferdmagasinet er utgitt av: Ferd AS Strandveien 50 Postboks Lysaker Telefon: Faks: Side 2 Ferdmagasinet 04/2012

3 Leder Årets ønskeliste Og til slutt et par mer personlige ønsker, så dere ikke skal tro jeg har mistet evnen til å prioritere. Foto: Frederic Boudin. I 2012 har Ferd tatt så mange initiativer at jeg tar meg friheten til å ønske meg en del gode utfall: Ferd utnytter ved fornemt og generøst lagspill sine fortrinn i søken på nye verdiskapingsmuligheter Gudrun-dekket blir vel installert på sitt plattformunderstell i Nordsjøen, og Statoil er henrykt over Aibels arbeid Nordmenn flest oppdager Lundhags digge produkter, og svenskene gjør tilsvarende med Ulvang Aball1-konseptet, som lærer barn å leke lærenemt, blir spredt av engelske Premier League-klubber Pronova får en ny eier som kan skape en ytterligere trygg fremtid for selskapet gjennom videre vekst Langt flere bedrifter oppdager hvilken verdi det ligger i å bidra til lokale sosiale entreprenører Boken «Andresens» kommer ut i 2. opplag (ok, det visste jeg faktisk på forhånd) Hvis verdensøkonomien slår krøll på seg, så viser hedgefondporteføljen seg like robust mot nedgangstider som tidligere Trivselsleder, en av de store suksessene blant Ferds sosiale entreprenører, lykkes med sin ekspansjon i Sverige og på Island Snurrige og odde, men vel forståtte investerings muligheter for «Special Investments» fortsetter å komme vår vei Salget av rekke- og småhus i Mestergruppen og Ferd Eiendoms prosjekt på Bråtejordet i Skedsmo får en knallstart høsten 2013 Alle dere som skal leie bil hos AVIS eller Budget får super service, nå som disse får datasystemet sitt levert fra TeleComputing (ikke ring meg hvis det blir noe tjafs) Enda flere dyktige folk begynner å jobbe for Aibel fordi de finner ut at dette er den virkelig kule bedriften innenfor offshorenæringen Interwells internasjonale ekspansjon fortsetter i ufortrøden takt Ferd Invests aksjeportefølje fortsetter å slå sine indekser Elopaks fabrikk i St. Petersburg får sin etterlengtede og høyst fortjente permanente produksjonstillatelse At prosjekt X utvikler seg slik vi ønsker (dere trodde vel ikke at 2013 vil bli uten positive overraskelser?) Det blir en snerik og glad vinter (ja, Swix har faktisk tatt initiativ til det) Og til slutt et par mer personlige ønsker, så dere ikke skal tro jeg har mistet evnen til å prioritere, nå som jeg er blitt styreleder og allting Vizslaen Lucky og jeg får vår første jaktopplevelse sammen Helst noen flere doubléer med haglegeværet Gjerne litt mindre kluss i løsbukten av fluesnøret Alle i familien holder seg friske og raske, to- såvel som firbente Og for alle dere, så ønsker jeg at du skal finne den ro og den glede i høytiden som du søker. Og finner du den ikke, så søk et sted du ikke har lett ennå. God jul! Johan H. Andresen Ferdmagasinet 04/2012 Side 3

4 Ferd Hedgefond En stabiliserende faktor Bevare verdier i dårligere tider: Dette var målet da Ferd gjorde sine første investeringer i internasjonale hedgefond i Resultatene har vært overbevisende, og nylig ble hedgefondporteføljen oppgradert til eget forretningsområde. Det er sikkert noen som stusser over at vi sier at Ferds hedgefondportefølje er ment som et stabiliserende element. I Norge er det mange som oppfatter hedgefond som nær sagt innbegrepet på spekulative investeringer. Men hedgefond er så mangt. Og som navnet antyder i utgangspunktet ble investeringsformen skapt som «hedge», eller altså beskyttelse mot tap i fallende marked, sier porteføljeforvalter Kristina Jacobsen. Det siste året er det hun som har hatt den daglige oppfølgningen av hedgefondporteføljen. Da Ferd innførte ny organisasjonsstruktur 1. oktober i år ble imidlertid porteføljen oppgradert til eget forretningsområde, og Kristina Jacobsen samtidig forfremmet til leder av enheten som nå heter Ferd Hedgefond. En spennende oppgave, riktignok uten de store utfordringer som linjeleder. Foreløpig er det bare meg i forretningsområdet, sier hun. Sparringspartnere Det betyr imidlertid ikke at Kristina Jacobsen mangler sparringspartnere når hun vil diskutere en investeringsmulighet. Tom Erik Myrland, i dag Chief Investment Officer i Ferd og ansvarlig for konsernets samlede investeringsvirksomhet, var den som initierte hedgefondsatsingen, og han ledet tidligere forretningsområdet Ferd Alternative Investeringer, som Ferd Hedgefond ble skilt ut fra. I tillegg kommer en løpende dialog med Albourne Partners Limited, et uavhengig London-basert selskap som kartlegger hedgefond over hele verden, og som har vært en viktig samarbeidspartner helt siden Ferds første større satsing på hedgefond. Vi begynner å bli godt kjent med hverandre, og jeg tar ofte en telefon til dem for å diskutere hvilke inntrykk de har av et fond eller en forvalter. Albournes medarbeidere har mye å komme med, selv om vi ikke nødvendigvis alltid er enige. I tillegg har jeg mitt eget nettverk fra før, sier Kristina Jacobsen, som har solid bakgrunn fra det lille miljøet av norske hedgefondspesialister. Hun kom til Ferd fra Sector Asset Management, en av få norske aktører på dette høyt spesialiserte området. Der satt hun forøvrig på den andre siden av bordet, i hovedsak med store institusjonelle investorer som kunder. Mangfoldig forvaltningsform De nærmere ti tusen hedgefondene som finnes rundt om i verden omfatter et vidt spekter av strategier og risikoprofiler. Hedgefond er ikke en egen aktivaklasse, det er en forvaltningsform som omfatter mange aktivaklasser, fra håndfaste råvarer til innfløkte derivater i finansmarkedet, fra de tryggeste til de mest spekulative, sier Kristina Jacobsen. Hun legger til at det ikke finnes noen entydig definisjon av hva et hedgefond er; betegnelsen er ikke beskyttet, og brukes på ganske Vi leter etter fond som i liten grad påvirkes av de samme risikofaktorene som aksjemarkedet. Slik bidrar vi til risikospredning og diversifisering for Ferd. ulike fenomener. Et fellestrekk er imidlertid at de aller fleste hedgefond er organisert som partnerskap mellom store og profesjonelle investorer. Andre trekk er at forvaltningshonoraret er en fast prosent av forvaltningskapitalen, med en andel av avkastningen i tillegg. Svært ofte er forvalteren også en betydelig medinvestor. Intensjonen er å skape et interessefellesskap mellom forvalter og investorer. Det kan være svært hensiktsmessig, i og med at resultatene i all hovedsak er avhengig av forvalterens innsats, sier hun. Alfa For Kristina Jacobsen er da også jakten på de beste forvalterne en hovedoppgave. Det er viktig å følge nøye med, slik at man forstår hvorfor et fond tjener eller taper penger. Målet er å skille mellom resultater av generelle markedstrender og tilfeldigheter på den enes siden, og god forvaltning som gir meravkastning i forhold til indeks og markedet generelt på den andre, sier hun. Denne meravkastningen omtales gjerne som alfa i fagterminologien, og utfordringen for Ferd Hedgefond er å finne forvaltere med høy og konsistent alfa over tid. I dette arbeidet har Kristina Jacobsen god nytte av samarbeidet med Albourne, som følger og analyserer tusenvis av fond over hele verden. Det sier seg selv at jeg ikke kunne gjort dette alene. Men det endelige valget av forvaltere er det Ferd Hedgefond som står for, sier hun. De fleste av de utvalgte holder forøvrig til i New York og London, dessuten én i henholdsvis Sydney og Houston, samt to i Stockholm. Side 4 Ferdmagasinet 04/2012

5 Ferd Hedgefond Solid bakgrunn: Kristina Jacobsen kom til Ferd fra det lille miljøet av norske hedgefondspesialister. Relativt konservativ Kristina Jacobsen understreker at Ferd har valgt å bygge opp en portefølje med totalt sett relativt konservativt preg. Vi har imidlertid også flere fond med ganske frisk risikoprofil, men lav korrelasjon til aksjemarkedet, sier hun. Og legger til at porteføljen er i det hele tatt satt sammen med tanke på minst mulig samvariasjon med børsene, i og med at de fleste av Ferds øvrige forretningsområder påvirkes av svingningene her. Direkte i Ferd Invest, noe mer indirekte i Ferd Capital og Ferd Eiendom. Dette betyr at vi må regne med lavere avkastning når tidene er gode og børsene stiger. Til gjengjeld er vi mindre utsatt for fall, og oppnår kanskje til og med vekst når aksjemarkedet er inne i en nedgangskonjunktur, sier hun. Vidt spekter Porteføljen omfatter imidlertid fond med et vidt spekter av aktiva fra rentepapirer og boliglån til råvarer. De siste årene har Ferd dess uten satset på fond som har spesialisert seg på eierandeler i gjenforsikringsselskaper, det vil si selskapene der aktører innenfor skadeforsikring forsikrer seg selv mot tap de må dekke etter uvær, jordskjelv og andre uforutsigbare naturkatastrofer, sier Kristina Jacobsen. Dette er en fondsstrategi som blir minimalt påvirket av finansmarkedene, og som kan være særlig interessant i en tid med mye økonomisk usikkerhet. På den annen side kan store katastrofer som ødeleggelsene etter orkanen Sandy i oktober føre til store tap i reassuransebransjen. Det ser imidlertid ut til at aktørene i vår portefølje har klart seg relativt bra, tross store ødeleggelser, sier hun. Kristina Jacobsen (36) Stilling: Portfolio Manager og leder for Ferd Hedgefond Tidligere erfaring: Begynte i Ferd Alternative Investeringer høsten 2011, kom fra en stilling som Marketing Director i kapitalforvaltningsselskapet Sector Asset Management. Hun har også vært partner og styremedlem i Sector Capital Advisors, og tidligere senior investeringsrådgiver i Storebrand Kapitalforvaltning og konserntrainee i Storebrand ASA. Utdannelse: Autorisert porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole, siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Bor: Majorstuen i Oslo Utenom jobb: Ski i alle varianter, reiser gjerne lange, familie og venner Ferdmagasinet 04/2012 Side 5

6 Ferd Special Investments På jakt etter gode kjøp med nedsidebeskyttelse Ferd har hatt betydelig suksess med investeringer i spesielle aktiva som få andre investorer har tilsvarende forutsetninger for å satse på. Nå er porteføljen Special Investments blitt et eget forretningsområde. Ferd Special Investments er riktignok nytt som forretningsområde, men investeringsfilosofien er i all hovedsak den samme som da porteføljen Special Opportunities ble opprettet i 2009, og videreført i Special Investmentsporteføljen våren Utgangspunktet for porteføljen var å ha et mandat til å utnytte muligheter som falt utenfor konsernets øvrige investeringsmandater, og spesielt innen kreditt i kjølvannet av finanskrisen, sier Arve Ree, ny leder av Ferd Special Investments. Han var Portfolio Manager for Special Investmentsporteføljen så lenge den inngikk i forretningsområdet Ferd Alternative Investeringer. Som et ledd i endringene i organisasjonsstrukturen som Ferd gjennomførte fra 1. oktober i år, ble Hedge Fund og Special Investments etablert som egne forretningsområder og altså med Ree som leder for det ene av dem. Endringen betyr ikke så mye for investeringene i porteføljen. Investeringsfilosofien ligger fast. Og jeg rapporterer fortsatt til Tom Erik Myrland, som tidligere ledet Ferd Alternative Investeringer, og nå har et overordnet ansvar for hele Ferds investeringsvirksomhet som konsernets Chief Investment Officer, sier Ree. Mer mannskap Noen endringer er det likevel. Investment Manager Halvor Hulberg er fast tilknyttet det nye forretningsområdet. Staben er også styrket med Hanne Paulsrud, som deler arbeidstiden likt mellom Ferd Special Investments og jobben som finansiell controller i Ferds konsernstab. Investeringene som Special Investments har gjort det siste året har ofte vært dokumentasjonsintensive og har krevd mye oppfølging. Med Halvor og Hanne har vi fått betydelig større kapasitet til både å se på nye investeringer og til å følge opp eksisterende, sier Ree. Fleksibel og pragmatisk Forretningsområdets medarbeidere har travle tider med å finne og analysere nye investeringsobjekter. For investeringskapitalen vokser, i hovedsak gjennom utbytter og avkastning som reinvesteres. Det er også et stort spenn i investeringene som er gjort og vurdert det siste året. Ferd har blant annet samarbeidet med flere hedgefond som har ønsket å gi et tilbud om likviditet til alle sine andelshavere, kjøpt opp hele Vi er ikke flinkere til å spå den generelle markedsutviklingen enn andre markedsaktører. Derfor satser vi heller på investeringer der vi kan utnytte Ferds spesielle konkurransefortrinn. porteføljer med fondsandeler og kreditter fra banker, gitt konvertible lån med pant i landområder i Sør-Amerika og sett på refinansiering av selskaper innen olje og eiendomssektoren. Holdningen til hva vi skal investere i er svært åpen og pragmatisk, og kan endre seg over tid, forteller Arve Ree. Han understreker at det er en stor fordel at mandatet legger få føringer på spesielle aktivaklasser, noe som tillater fleksibilitet rundt struktureringen av en investering. Annenhånds hedgefondandeler Så langt har hedgefondandeler kjøpt i annenhåndsmarkedet vært en viktig del av porteføljen. Dette er andeler som blir solgt direkte fra eksisterende investorer i fondene gjennom en direkte forhandling mellom kjøper og selger. Denne aktivaklassen har de siste årene vært preget av at mange investorer har vært tvunget til å selge, mens få investorer har hatt likviditet, langsiktighet og mandat til å kjøpe. Et viktig konkurransefortrinn for Ferd er viljen og evnen til å tenke langsiktig, og evnen til å handle raskt når mulighetene byr seg, sier Ree, som understreker at konsernet alltid har hatt korte beslutningsveier, og at omorganiseringen har gjort dem enda kortere. Konkurransefortrinn, ikke markedsutvikling Ferd Special Investment investerer aldri på bakgrunn av antagelser om en generell markedsutvikling. Vi er ikke flinkere til å spå hvor markedet går enn andre aktører, eller mer korrekt, vi er minst like dårlige. Derfor satser vi heller på investeringer der vi kan utnytte Ferds spesielle konkurranse fortrinn, sier Ree, og trekker frem at Ferds grunnverdi om å være troverdig som ett av dem: Vi har hatt et meget bevist for Side 6 Ferdmagasinet 04/2012

7 Ferd Special Investments Forsterket mannskap: Arve Ree (venstre) har fått Hanne Paulsrud og Halvor Hulberg med på teamet. hold til å opptre fair og transparent i forhold til både selgerne, som ofte er i en presset situasjon likviditetsmessig, fondene vi blir investorer i, og de som introduserer oss for gode muligheter. På sikt er dette en investering i relasjoner og nye transaksjoner og mesteparten av transaksjonene vi gjør nå er da også med tidligere motparter, sier Ree. Skeptiske forvaltere Ferd var en av de aller første aktørene i markedet etter finanskrisen, og Ree kan fortelle at fondsforvalterne forståelig nok var skeptiske da de fikk en telefon hvor de ble bedt om detaljert informasjon om eiendelene i fondet. Det var også en naturlig frykt for at nye investorer ville presse på aggressivt for likvideringen av porteføljen for en rask profitt, sier han. På den tiden var det en klar fordel å ha en webside som forklarte godt hvem Ferd er, hvilke verdier selskapet har, og den lange historien som et familieselskap. Dette fjernet mye av frykten for å få oss som ny investor, og også den opplevde motpartsrisikoen selgerne naturlig nok hadde til en ukjent aktør fra Norge, sier Ree. Rask utvikling De siste tre årene har annenhåndsmarkedet for hedgefond utviklet seg i raskt tempo. Det har kommet til en rekke kjøpere og meglere etter hvert som eksisterende investorer har blitt klar over mulighetene. Vi er kanskje ikke helt objektive, sier Ree, men han mener at annenhåndsmarkedet er til fordel for alle involverte parter, noe fondene også har sett. Forvalterne tjener ikke umiddel bart på å tillate en overføring, men de får inn en investor som ønsker å være i fondet, og som har lengre horisont. Selgerne oppnår likviditet, mens Ferd forhåpentligvis oppnår en tilfredsstillende avkastning, sier han. Definert sikkerhetsmargin Ferds Special Investments portefølje har et verdifokus i sin investerings filosofi. Snarere enn å se på oppsiden er vårt fokus først å definere nedsiden og en sikkerhetsmargin i forhold til denne når vi ser på en ny investering. Vi ser på sikkerhetsmarginen både absolutt og relativt. Absolutt fordi vi ønsker å unngå tap i hver investering, og relativt fordi vi mener at markedene priser mange likvide aktivaklasser effektivt. Vi bruker derfor priser vi ser i likvide markeder som input for å illustrere rabatten når vi kjøper samme eller tilsvarende aktiva i en annen innpakning, sier Ree. Viktigere enn størrelsen på nedsidebeskyttelsen er det at vi skal kunne definere den med færrest mulig antagelser. Hvis vi har kjøpt en likvid aksje på rabatt i forhold til børskurs gjennom en fondsstruktur, mener vi dette fortsatt er en bra investering om aksjen skulle falle i verdi. Tilsvarende må vi være ydmyke i forhold til at vi har gjort flere mindre gode investeringer som har hatt et heldig utfall. Forskjellen mellom en god investering og et heldig utfall er noe vi prøver å ha et meget bevisst forhold til, avslutter Arve Ree. Arve Ree (34) Stilling: Ny leder for Ferd Special Investments Tidligere erfaring: Begynte i Ferd Ekstern Forvaltning i februar 2008, kom fra en stilling som porteføljeforvalter i De Putron Fund Management. Har tidligere vært analytiker hos JP Morgan og Société Générale Utdannelse: Sivilingeniør i Industriell økonomi fra NTNU i Trondheim (2004) og har studert finans ved École des Hautes Études Commerciales, Paris; entreprenørskap ved Cornell University, New York; økonomi ved Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse Bor: På Skillebekk med kone Paulina. Utenom jobb: Lærer Spansk og venter første barn i februar. Ferdmagasinet 04/2012 Side 7

8 Aibel Travle tider, nye oppdrag Full fart og mange oppdrag hos Aibel: Blant eksemplene er kjempeprosjektet for Gudrun-feltet, som nå går inn i sluttfasen og skal være ferdigstilt om et drøyt halvår og et nytt milliardoppdrag på Gullfaks B, som påbegynnes umiddelbart. Midt i oktober kunne oljeserviceselskapet Aibel offentliggjøre enda en ny avtale med Statoil. Denne gangen gjelder oppdraget oppgradering av boreanlegget på Gullfaks B, og innebærer at boreutstyr og systemer på plattformen skal erstattes med nytt og mer avansert utstyr, blant annet for å imøtekomme nye krav til HMS. Prosjektet skal også sikre bedre regularitet og økt produksjon. Og ikke minst, det skal forlenge plattformens levetid til 2032, forteller Morten Borge, Investment Director og Co-head i Ferd Capital, og leder for forretningsområdets olje- og energi portefølje, dessuten Ferds representant i Aibels styre. Stolte Borge understreker at Aibel vant kontrakten i konkurranse med andre leverandører, og at det er all grunn til å være stolt over tilliten selskapet blir vist. Det dreier seg om et meget komplekst prosjekt som vil engasjere rundt 100 av Aibels ingeniører. De begynner på oppdraget umiddelbart. I tillegg vil ytterligere 60 medarbeidere jobbe ute på plattformen i 2014 og 2015, sier Borge, og legger til at verdien av kontrakten er estimert til rundt én milliard kroner. Velfylt ordrebok Vi er i det hele tatt glad for utviklingen i Aibel. Gullfaks B kommer på toppen av en meget velfylt ordrebok, samtidig som selskapet er i sluttfasen av det store og viktige oppdraget med å bygge dekket for Gudrun-plattformen (se egen sak), sier Borge. Han er Side 8 Ferdmagasinet 04/2012

9 Aibel Gullfaks C: Aibel skal oppgradere boreanlegget. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil Verdien av kontrakten er estimert til rundt én milliard kroner. Aibel AS imponert over hvordan Aibel har klart å kombinere ekspertisen i ingeniørteamene i Singapore, Thailand, Storbritannia og Norge i en unik gjennomføringsmodell som har tilført sterk konkurransekraft. Aktiviteten er høy i alle de fire forretningsområdene, og selskapet utvikler seg i tråd med strategien og målene vi har satt. Det er vi godt fornøyd med, sier han. Nytt samarbeid Morten Borge kan også fortelle at Aibel har inngått et langsiktig samarbeid med KCA Deutag i Bergen, som har spesialistkompetanse innenfor boresystemer og boreoperasjoner. Dette gir en styrket posisjon innenfor boreoppgraderingsprosjekter, som er et område som man må regne med vil få en betydelig vekst de kommende årene. De to selskapene ferdigstiller forøvrig sitt første prosjekt sammen i disse dager, gjennomført på Oseberg C for Statoil, sier Morten Borge. Ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med norsk sokkel som primærmarked og offshore vindenergi som nytt satsingsområde Står for vedlikehold og modifikasjoner på offshore- og landbaserte anlegg. Leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer og teknologitjenester Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Oslo, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest; dessuten i Storbritannia, Thailand, Singapore og Danmark. Deleier i Egyptian Maintenance Company (50 %) Omsetning ca. 8,2 milliarder (2011). Nærmere 5000 ansatte Ferd er hovedeier i selskapet med en eierandel på rundt 80 prosent, det meste direkte gjennom Ferd Capital, noe gjennom Herkules Private Equity Fund II, der Ferd Alternative Investeringer er største investor Ferds engasjement følges opp av Investment Director/Co-head i Ferd Capital Morten Borge og Senior Investment Manager Runar Kvaale Hjemmeside: aibel.com Ferdmagasinet 04/2012 Side 9

10 Aibel Gudrun fra Haugesund Vanligvis er Amanda kvinnenavnet man forbinder med Haugesund. Men i år er det Gudrun som er byens snakkis. Og store dame, bokstavelig talt: På det lokale Aibel-verftet er det gigantiske dekket til Statoils Gudrun-plattform i ferd med å ta form. Forøvrig med god hjelp fra Aibels verft i Thailand. Høsten og den tidlige vinteren har kunnet by på en rekke tungvektsopplevelser for haugesundere på farten rundt Aibel-verftet på Risøy, rett utenfor Haugesund sentrum. Begivenhetene begynte i en kveldstime rundt midten av september. Da kom et komplett hotell sigende inn Karmsundet på en lekter, tauet av to hardtarbeidende slepebåter. Første glimt Men ulikt andre hoteller var dette bygget i aluminium og utstyrt med helikopterdekk. Og istedenfor hotellværelser var arealet på 2000 kvadratmeter brukt til 40 enkeltlugarer, rekreasjonsområder, administrasjonskontorer, og kontrollrom som skal romme utstyr for å styre en rekke tekniske funksjoner på plattformen. Boligkvarteret ble det første byens befolkning fikk se av det som skal bli plattformen på Gudrun-feltet i Nordsjøen, selv om resten av bolig- og utstyrsmodulen i hovedsak var ferdigbygget. Den var imidlertid fortsatt trygt plassert i Nordsjøhallen, den digre bygningen der Aibel-verftet setter sammen sine store stålkonstruksjoner i ly for vær og vind og nysgjerrige blikk Internasjonalt prosjekt Gudrun-plattformen er et prosjekt som kombinerer bidrag fra mange land og flere verdensdeler. Det var imidlertid to norske verft som fikk hovedkontraktene, i hard konkurranse med utenlandske aktører: Aker Verdal bygger understellet som skal stå på havbunnen, mens Aibel leverer dekket som monteres på toppen av understellet. Dette er forøvrig den største og mest kompliserte leveransen til plattformen, med en kontraktsverdi på 2,7 milliarder kroner. I tillegg til bolig- og servicemodulen som er bygget i Haugesund består dekket av ytterligere to moduler, well bay-modulen og process-modulen. Den første rommer rør, ventiler og annet utstyr for å styre olje- og gasstrømmene, den andre et anlegg for prosessering av hydrokarbonene som hentes opp fra reservoarene på mellom og meters dyp. Begge disse modulene er bygget ved Aibels verft i Thailand. Sammenbygging og ferdiggjøring skjer imidlertid i Haugesund, mens konstruksjons- og ingeniørarbeidene i hovedsak utføres hos Aibels Oslo-avdeling, men med viktige bidrag fra avdelingen i Singapore. Tungvekter på tur Boligkvarteret er forøvrig også norsk, men bygget av Apply Leirvik. Og med denne enheten og transportlekteren vel fortøyd ved kaikanten hos Aibel var tiden inne for neste spektakulære syn: Den 3727 tonn tunge bolig- og servicemodulen ble langsomt rullet Boligmodulen: Venter på kaikanten ved verftet i Haugesund. Foto: Øyvind Sætre/Aibel Og så, midt i juli, kommer den store dagen da Gudrun forlater Haugesund for godt. ut av Nordsjøhallen, mens skuelystne samlet seg både innenfor og utenfor verftsområdet for å bivåne ferden. Den var ikke lang, bare noen titalls meter ut mot stedet der boligkvarteret ventet, nå sammen med en innleid flytekran av det slaget som egner seg for tunge løft. Neste skritt var å heise «hotellet» på plass på toppen av dekksmodulen. Der ble det sveiset forsvarlig fast, før den sammenbygde enheten ble tauet tilbake til Nordsjøhallen, og inn så langt det gikk. Med boligkvarteret på toppen ble totalhøyden så stor at den ene enden av modulen pent måtte finne seg i å bli stående utenfor, Side 10 Ferdmagasinet 04/2012

11 Aibel Snart klar for sammenkobling: Prosessmodulen på vei inn i Nordsjøhallen, der jobben skal gjøres når de to andre modulene er kommet på plass. Foto: Øyvind Sætre/Aibel mens arbeidene fortsatte i den andre enden. Over til Thailand Etter dette ble det pause i underholdningen for haugesunderne en måneds tid. For nå er det i Thailand det skjer, nærmere bestemt ved Aibels verft i Laem Chabang. Etter 14 måneders intenst arbeid med å forme og sette sammen 6000 tonn stål, på forhånd velsignet av buddhistmunker, er begge modulene ferdige. De er de største som er bygget ved verftet. Fullføringen er en milepæl, og blir skikkelig feiret med taler, mat og tradisjonell underholdning, og med representanter for den norske ambassaden, Statoils Gudrunorganisasjon og ledelsen hos Aibel på plass. Dessuten thailandske medier, som ga Aibel, Gudrun og det gode internasjonale samarbeidet bred dekning lokalt. 936 hjul Det spørs imidlertid om ikke Gudrun-modulene fikk vel så god pressedekning i dagene som fulgte. For straks festen var slutt ble de store stålkonstruksjonene sendt ut på første etappe av ferden mot Haugesund i form av en kjøretur fra verftet til utskipningshavnen. Den 6000 tonn tunge lasten ble transportert på en trailer med 936 hjul. Riktignok i moderat fart, det tok nærmere halvannen dag å tilbakelegge den snaut én kilometer lange strekningen. Resten av reisen gikk med spesialskip, en nesten månedslang seilas fra Thailand via Suez-kanalen til verftet på Risøy. Her hadde i mellomtiden Utility-modulen nok en gang tatt en tur ut av Nordsjøhallen, slik at de to nyankomne modulene kunne taues direkte fra båtdekket og inn på bryggen, og videre inn i hallen etter at byens brannvesen hadde spylt stålkonstruksjonene rene for saltvann og sjøsprøyt. Sluttfasen Nå er Aibels del av Gudrun-prosjektet inne i sluttfasen. Nærmere 500 mann er i gang med å koble modulene sammen til et komplett plattformdekk. De overflatebehandler stålet, og monterer utstyr og systemer. En meget omfattende prosess som skal være ferdig rundt midten av mars. Deretter følger tre måneder med testing og eventuelle justeringer, slik at man kan være sikker på at alt fungerer som det skal. Og så, midt i juli, kommer den store dagen da Gudrun forlater Haugesund for godt. Da taues det komplette dekket om bord i et spesialskip i tungvektsklassen, som så legger ut på siste etappe, med kursen satt mot det ventende understellet langt ute i havet. Gudrun-plattformen er et prosjekt som kombinerer bidrag fra mange land og flere verdensdeler. Gudrun Olje- og gassfelt 55 kilometer nord for Sleipner-feltet i Nordsjøen, og tilnærmet rett vest for Stavanger. Funnet i 1974 Blant Statoils største utbyggingsfelter på norsk sokkel, antas å romme rundt 127 millioner fat oljeekvivalenter Plattformen bygges av Aibel (plattformdekk) og Aker Verdal (stålunderstell) Dekket som Aibel leverer består av tre moduler: Én for bo-, service og styringsfunksjoner, én for håndtering av olje- og gasstrømmen (well bay), og én for prosessanlegg for delvis behandling av olje og gass før hydrokarbonene sendes videre i rør til Sleipner-plattformen og derfra i land Plattformen skal stå på 109 meters dyp. I tillegg til å betjene Gudrun er den utstyrt for å drifte Sigrun-feltet 11 kilometer lenger mot sørøst Kontrakten med Aibel ble inngått i juli 2010, og har i utgangspunktet en verdi på 2,7 milliarder kroner Totalbudsjett for feltutbyggingen er 21 milliarder kroner, planlagt produksjonsstart er første kvartal 2014 Statoil er operatør og største eier med en andel på 75 prosent Ferdmagasinet 04/2012 Side 11

12 Ferd Invest Store muligheter i usikkert marked Ingen depresjon hos Ferd Invest: Forretningsområdet kan notere seg for bra resultater i et usikkert marked og ser samtidig gode muligheter for en investor med penger til å kjøpe, og tid til å vente på ny oppgang. Hittil i år har porteføljen vår hatt en avkastning på 20 prosent. Det er jeg fornøyd med, det er rundt ni prosent bedre enn den nordiske indeksen som vi har som definert mål å slå, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest. Oppgang i usikkert marked Forretningsområdets investeringsmandat omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland og Miller ser visse positive tegn i hele dette området, tydeligst i Norge. Men vi er langt fra et bull market med rask stigning og blomstrende optimisme, sier han. Svingningene har dessuten vært kraftige gjennom året, men dette mener han at først og fremst illustrerer usikkerheten i markedet. Samtidig har Miller observert et nytt trekk i bildet i form av en uvanlig høy samvariasjon mellom nordiske aksjer på tvers av land og sektorer. Det er relativt få selskaper som skiller seg tydelig ut, i motsetning til hva vi har vært vant til. Dette er et kompliserende moment for Ferd Invest, i og med at vår strategi er å plukke ut gode enkeltaksjer, sier han. Orphan drugs Men om det er blitt vanskeligere å finne børsvinnerne, så kan Miller likevel fortelle en fersk suksesshistorie: For noen år siden gikk vi inn farmasiselskapet Swedish Orphan Biovitrum, som blant annet har en betydelig satsing innenfor et nisjemarked som internasjonalt kalles orphan drugs. Det vil si medikamenter for alvorlige diagnoser som er så sjeldne at de ikke gir grunnlag for kommersiell utvikling, og derfor finansieres i større grad Nylig kunne Ferd Invest selge seg ut igjen av Swedish Orphan til godt over det doble av investert beløp. gjennom offentlige midler, sier han. Det ligger likevel store muligheter for selskaper som lykkes i dette spesielle markedet, og nylig kunne Ferd Invest selge seg ut igjen av Swedish Orphan etter at kursen har mer en doblet seg i inneværende år. Alt vi regnet med skulle skje med selskapet slo til som forutsatt, blant annet endelig godkjennelse av nye preparater. Det er morsomt å treffe så godt sier Miller, som ellers har registrert at Ferd Invest ikke har hatt så mange av de aller beste selskapene i porteføljen i år. På den annen side, vi har klart å unngå de veldig svake investering ene. Og det er vel så viktig som å lete etter vinnere, sier han. Endringer avgjør Alexander Miller understreker at det som påvirker markedet mest er endringer, og særlig uforutsette endringer. Børsene i Europa, USA og Japan har gitt dårlig avkastning helt siden 2000, riktignok med oppturer og nedturer underveis. Eurokrise, dårlige utsikter i realøkonomien og velkjente worst case-scenarioer er forlengst kalkulert inn i aksjekursene, sier han, og mener at særlig den vedvarende usikkerheten rundt det europeiske bankvesenet bidrar til å skape et dystert bilde. Hvis viljen og evnen til å yte lån blir borte, rammer dette både realøkonomien og mulighetene til å finansiere aksjekjøp. Begge deler er negativt for utsiktene til kursstigning, og skremmer mange aktører ut av aksjemarkedet, sier han. Side 12 Ferdmagasinet 04/2012

13 Ferd Invest Miller mener at denne frykten bidrar til å skape store strukturelle endringer. Mange aksjefond sliter med dårlig likviditet og innskytere som vil ha innløsning, meglerbransjen er rammet av sviktende omsetning, og store investorer prøver å selge seg ut uten å finne kjøpere. Muligheter Dette bidrar til å presse kursnivået og begrense oppgangstendenser. Men nedgangskonjunktur er historisk sett alltid blitt fulgt av oppgangskonjunktur før eller senere, sier Miller. På skalaen fra total depresjon til ren eufori mener han at markedet nå befinner seg nokså nær den førstnevnte enden. Dermed åpner det seg store muligheter for Ferd, tatt i betraktning konsernets grunnsolide likviditet og langsiktige strategi. Særlig gjelder dette for aksjer i små og mellomstore selskaper, som nesten ikke omsettes lenger. Derfor har vi fantastiske muligheter til å gjøre gode kjøp i selskaper som vi regner med vil øke kraftig i verdi når bare støvet som den store krisen virvler opp med tid og stunder legger seg igjen, sier Alexander Miller. Suksess med «orphan drugs»: Alexander Miller og de to andre medarbeiderne hos Ferd Invest traff godt med en av årets svenske børsvinnere. Ferdmagasinet 04/2012 Side 13

14 Mestergruppen Sterk innsats og profesjonelt eierskap gir resultater God innsats fra ledelse og medarbeidere, profesjonelt eierskap fra Ferd: Resultatet er vekst og sterk utvikling i Mestergruppen. Side 14 Ferdmagasinet 04/2012

15 Mestergruppen Mestergruppen er en stor aktør i en bransje preget av mange små, og er et godt utgangspunkt for videre konsolidering av bransjen. Det er drøyt halvannet år siden Ferd Capital overtok over 90 prosent av aksjene i Mestergruppen, som inntil da var eid av 262 aksjonærer med bakgrunn som medlemmer i selskapets kjedekonsepter. I 2010 var imidlertid bare 19 prosent av omsetningen relatert til aksjeeierne. Profesjonell eier Tiden var moden for en sterkere eier, og vi så et klart behov for å få inn en profesjonell og handlekraftig investor for å kunne videreutvikle bedriften. Vi var i kontakt med flere kandidater, men valgte å gå videre med Ferd, sier Morten Bjerke, Mestergruppens administrerende direktør. Siden er det blant annet gjennomført en juridisk og finansiell restrukturering av selskapet, dessuten en offensiv satsning på økt volum, mer effektiv drift og bedre innkjøp. I tillegg er to nye store byggevarehus overtatt; Sentrum Bygg i Oslo, og det som nå heter Byggeriet Valde utenfor Ålesund. I Bergen har Byggeriet gjennomført en omfattende utvidelse av anlegget i Laksevåg. Merkevare Mestergruppens byggevarehus har vært drevet under forskjellige navn, men har etter hvert fått felles profil og identitet. Nå satses det sterkt på å utvikle «Byggeriet» til en sterk merkevare med enhetlig drift, og dermed en hardere konkurrent for de mer kjente kjedene. Byggeriet-kjeden består av rundt hundre byggevarehus over hele landet. 20 av dem er heleide, de øvrige drives på basis av frivillig medlemskap. Samtlige henvender seg primært til proffmarkedet, selv om også privatkunder er velkomne, sier han. Samarbeid med byggmestrene: Morten Bjerke kan glede seg over at Mesterhus, en av Mestergruppens egne kjeder, har vært Norges største boligbygger i tolv år på rad. Ferdmagasinet 04/2012 Side 15

16 Mestergruppen Konsolidering Morten Bjerke understreker at Mestergruppen er en stor aktør i en bransje preget av mange kjeder og en del små aktører, og at han ser selskapet som et godt utgangspunkt for videre konsolidering av bransjen. Kjøp og samarbeid med andre byggevarehus og -kjeder, eventuelt fusjon med større aktører, er aktuell strategi. For eksempel står mellom 20 og 30 prosent av de rundt tusen byggevare aktørene i Norge uten kjedetilknytning. Antall kjeder er dessuten i dag større enn for ti år siden, en utvikling stikk i strid med hva de fleste spådde. Her er altså et stort potensial, og Mestergruppen har fått vesentlig bedre muligheter til å utnytte dette med Ferds kapital og kompetanse i ryggen, sier han. Lettere liv for byggmestere En bærebjelke i Mester gruppens virksomhet er samarbeidet med byggmestrene i selskapets to boligbyggerkjeder. Den ene, Mesterhus, har vært Norges største boligbygger i tolv år på rad. Med Systemhus-kjeden i tillegg står Mestergruppen for 2000 boliger i året, som tilsvarer en markedsandel på 7-8 prosent. Mestergruppen har også et tett samarbeid med Norgeshus, Vestlandshus, Idéhus og Håndverksmur. Dette samarbeidet styrker Mestergruppens markedsposisjon som den foretrukne leverandøren til byggmestermarkedet ytterligere, sier Bjerke. Kjedene er basert på medlemskap fra frittstående byggmestere. De får en enklere og mer produktiv hverdag gjennom medlemskapet, mener han, og viser til at medlemmene tilbys hjelp til planer, tegninger og tilpasninger til sluttkundenes individuelle ønsker, dessuten bistand til håndtering av bygningslovgivningens mange krav. Og ikke minst innebærer medlemskapet at byggmesteren får alle nødvendige bygningsartikler og materialer levert direkte til Velkommen til Mestergruppen: Hovedkontoret er i Oslo, men virksomheten fordelt over hele Norge. tomten fra en av våre 20 byggevareenheter fordelt på 23 lokasjoner rundt om i landet. Dette er arbeidsbesparende, og varene leveres til gode priser og betingelser. I tillegg kan byggmesterne gjøre gunstige suppleringskjøp i Byggeriet-butikkene, sier han. Fokus på verdikjeden Bjerke understreker at leveransene til byggmesterkundene utgjør en stor andel av Mestergruppens omsetning, og dermed er sentrale i Mestergruppens verdikjede. Etter at Ferd kom inn i bildet har vi intensivert arbeidet med å forbedre både innkjøpsfunksjon og logistikk, slik at vi blir en enda mer verdifull samarbeidspartner for medlemmene, sier han, og legger til at også innsatsen med tomte- og prosjektutvikling er styrket. Forretningsområdet Tomteutvikling investerer i både bolig- og hyttetomter i utvalgte geografiske områder, og kan dermed tilby byggmestrene samarbeid om etterlengtede arealer for nye boligprosjekter. Dette vil i sin tur øke omsetningen i byggevaredivisjonen, sier han. Inspirerende og nyttig Morten Bjerke understreker at den intense innsatsen i selskapet er i tråd med strategiske føringer fra styret, der hovedtyngden av samarbeidet med Ferd foregår. Dette har vært både inspirerende og nyttig for oss, samtidig som vi får all den friheten vi trenger for å sette strategiene ut i livet, sier han. Ferd Capital har forøvrig også bidradd til å styrke den forretningsmessige og strategiske kompetansen i Mestergruppen med erfarne medarbeidere: Erik Fausa ble i første omgang lånt ut som finansdirektør, men har siden meldt permanent overgang. Eskild Larsen tiltrådte stillingen som konserndirektør for tomteutvikling sommeren Samarbeid med Ferd Eiendom Et annet håndfast resultat av Ferds eierskap er samarbeidet mellom MG Prosjekt, et heleid selskap i Mestergruppen, og Ferd Eiendom. Disse er nå partnere i utbyggingen av en 75 dekar stor tomt på Bråte gård, like ved Strømmen stasjon i Skedsmo kommune. Prosjektet omfatter mellom 300 og 350 småhus og rekkehus, og ville vært for omfattende for Mestergruppen å gi seg i kast med alene. Nå er det en fin mulighet for å utvikle kvalitetsboliger og et godt bomiljø, samtidig som det gir en betydelig ekstra omsetning for både Ferd Eiendom og Mestergruppen, sier Morten Bjerke. Mestergruppen AS Norsk konsern med omfattende aktivitet i bygningsbransjen innenfor forretningsområdene Byggevarer, Tomteutvikling og Bolig Ledende leverandør av byggevarer til byggmestere og små og mellomstore entreprenører Driver byggevarekjeden Byggeriet som dekker samtlige landsdeler Utvikler tomter og boligprosjekter over hele landet Eier huskjedene Mesterhus og Systemhus med til sammen ca. 220 medlemmer. Ferd Capital overtok de fleste aksjene i mai 2011, og eier nå 94,5 prosent Investment Director / Co-head i Ferd Capital Peter Sunde har det overordnede ansvaret for å følge opp Ferds engasjement. Konserndirektør Jan Ivar Rønning i Elopak og Sunde representerer Ferd i styret, henholdsvis som styreleder og styremedlem Omsetningen i 2011 var 2, 7 milliarder kroner, opp fra 2,3 milliarder i 2010 Hovedkontor i Oslo, rundt 400 ansatte Side 16 Ferdmagasinet 04/2012

17 Ferd Capital Servere i tusentall: CFEngine brukes til å administrere flere av verdens største serverparker. Foto: Florian Hirzinger, Wikimedia Commons Holder styr på verdens største serverparker CFEngine satser mot å bli blant de største innenfor det raskt voksende feltet programvare for IT-administrasjon. Etter snart to år i Ferd Capitals ventureportefølje er selskapet kommet vesentlig nærmere målet. Ferdmagasinet 04/2012 Side 17

18 Ferd Capital e Logotype CFEngine AS Norsk IT-selskap som utvikler programvare for automatisert konfigurasjon og drift av datasentre og serverparker. Navnet står for «Configuration Engine» Programvaren utfører automatisk vedlikeholdsrutiner og programvareinstallasjoner i datasentre, gjerne med tusenvis av ulike servere med flere operativsystemer og forskjellige brukerapplikasjoner Programvaren overvåker serverfunksjonene kontinuerlig, rapporter er feil og tilfører serverne en «selvhelbredende» egenskap som gjør at avvik og feilfunksjoner automatisk styres tilbake mot ønsket status Programmet ble først utviklet av Mark Burgess i I dag tilbys den kommersielle versjonen CFEngine Enterprise Edition parallelt med CFEngine Community Edition, den siste under General Public Licence (GPL), det vil si gratis Programvaren videreutvikles og distribueres av CFEngine AS, med hovedkontor i Oslo og salgs- og supportvirksomhet i Palo Alto i California CFEngines programvare benyttes i dag på flere millioner servere i over hundre land Hovedkonkurrenter er Hewlet- Packard, Computer Associates, IBM og BMC Software Ble en del av Ferd Capitals ventureportefølje i februar Ferd Capitals engasjement følges opp av partner Bjørn Erik Reinseth og Senior Investment Manager Dagfinn Teigland, som begge også representerer Ferd som medlemmer av CFEngines styre Begivenhetsrike tider for programvareselskapet CFEngine, en av bedriftene i Ferd Capitals venture portefølje: I disse dager lanseres CFEngine Enterprise 3.0, en kraftig oppgradert versjon av selskapets kommersielle programvare pakke. Samtidig er årets omsetning i ferd med å passere det dobbelte av fjorårets. Og nylig kunne CFEngine innkassere tittelen «Årets heteste oppstartbedrift i Norge» under Nordic Startup Awards i Oslo. Og som om ikke dette kunne være nok, CFEngine tok seieren i kategori en «Best International Startup» i samme slengen. Servere i milliontall CFEngine hjelper bedrifter og organisasjoner med å administrere og automatisere en verden av smart databehandlingsinfrastruktur, og gjør at virksomhetskritiske applikasjoner og tjenester er sikre og tilgjengelig. Og våre brukere blir agenter for endring og innovasjon, slik at de ikke må bruke kreftene til å kjempe mot IT-flaskehalser og strømbrudd. Slik oppsummerte Thomas Ryd virksomheten da han mottok prisene. Ryd er administrerende direktør i selskapet, dessuten gründer sammen med teknisk direktør Mark Burgess som er selve hjernen bak det uvanlige og avanserte programvarekonseptet, som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Nå er det tatt i bruk på flere millioner servere rundt om i verden, mange av dem samlet i gigantiske serverparker. Blant brukerne er virksomheter som Face 4 book, Disney og den amerikanske marinen, og ikke minst, et stort antall av verdens ledende banker. Silicon Valley Høsten 2011 flyttet administrerende direktør Ryd til Palo Alto i Californias Silicon Valley for å lede oppbyggingen av CFEngines amerikanske datterselskap. Knut Stålen har overtatt som daglig leder av den norske delen av selskapet, og Rask vekst, særlig i USA: Knut Stålen leder CFEngine i Norge, og er i tillegg økonomidirektør for hele selskapet. Noe av det unike ved CFEngine er at den tilfører maskinvaren den kjøres på en slags selvhelbredende effekt. er økonomidirektør for virksomheten totalt. Noe av omsetningen skjer i Norge og Europa, men hovedtyngden er i USA. Der blir særlig de store bankene en stadig viktigere kundegruppe. De er jo svært avhengige av sikkerhet, dessuten av pålitelighet i form av høy oppetid, sier han. Stålen forteller at den amerikanske staben i tillegg til Ryd nå først og fremst består av med arbeidere innenfor salg og markeds føring, og dessuten et Side 18 Ferdmagasinet 04/2012

19 Ferd Capital nettverk av tilknyttede men selvstendige medarbeidere rundt om i landet. Nettverket jobber dels med salg, dels teknisk service, sier han, og legger til at selskapet også har en omfattende virk somhet i form av bruker opplæring og konsulenttjenester, også dette i hovedsak i USA. Kommersiell og gratis Den intense videreutviklingen av programvaren foregår fortsatt i Oslo, og i tett samarbeid med teknisk direktør Mark Burgess. Som navnet antyder er han opp rinnelig engelsk, men han har hatt fast tilhold i Norge siden Her har han hatt flere stillinger innenfor universitets- og høyskolesektoren, sist som professor i nettverks- og systemadministrasjon ved Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus). Fra våren 2011 har det imidlertid vært CFEngine på heltid. Programvaren utvikles parallelt i to versjoner. Den ene er kommersiell og selges til bedrifter, organisasjoner og statlige organer, mens den andre er basert på fri lisens og åpen kildekode. Men også gratis versjonen brukes av mange store og profesjonelle aktører, sier Knut Stålen. Nå kan gratis programvare være en bedre forretningsidé enn man skulle tro. For det første, brukere som har erfart fordelene vil ofte oppgradere til den kommersielle versjonen, som har flere funksjoner og er mer brukervennlig. For det annet, som motytelse for fri versjonen får CFEngine en ut prøving av systemet som de helkommersielle konkurrentene bare kan drømme om, med en stor mengde tilbakemeldinger og omfattende diskusjoner på egne brukerfora. Selvhelbredende evne Noe av det unike ved CFEngine er at den tilfører maskinvaren den kjøres på en slags selvhelbredende effekt. I informatikken tar man utgangspunkt i at en datamaskin alltid gjør nøyaktig det den er programmert til. Som alle databrukere har erfart, slik er det ikke i praksis. En datamaskin eller server blir stadig mer lunefull jo lenger den har vært i bruk. CFEngine arbeider gjennom å oppfange avvikene mens de er små. I bunnen av systemet ligger en beskrivelse av en definert normaltilstand, et sett regler og prinsipper for hvordan maskinen skal fungere. Hva maskinen så faktisk gjør sammenlignes regelmessig med denne beskrivelsen. Hvis en server begynner å skli ut, møtes avvikene med små, trinnvise endringer, initiert av programvarens innebygde «agenter». Systemet kontrollerer hvilke av disse endring ene som bringer maskinen nærmere normaltilstanden, og velger bort de øvrige. Dermed fortsetter maskinen å gjøre det den skal. Ingen patenter Selv om vi har en rekke unike løsninger, har CFEngine som prinsipp at vi ikke patenterer våre programvareinnovasjoner. De er basert på grense sprengende forsk ning, og vi oppnår vårt konkurranse fortrinn ved å være ledende, ikke ved å legge hindring er i veien for andre, sier Stålen. Ambisjonene er da også høye. Mark Burgess har tidligere gjort det klart at visjonen er at CFEngine skal bli et av de fem ledende selskapene i verden innenfor programvare for IT-administrasjon. Han mener at selskapets teknologiske forsprang gjør dette til et realistisk mål. Langsiktig og kapitalsterk Men for å klare dette var CFEngine avhengig av en langsiktig og kapitalsterk investor. Det var slik Ferd Capital kom inn i bildet: Den tilførte kapitalen har vært en avgjørende forutsetning for den kraftige ekspansjonen vi har oppnådd. Samtidig har vi Vi oppnår vårt konkurransefortrinn ved å være ledende, ikke ved å legge hindringer i veien for andre. fått mange gode innspill på den forretnings messige siden, noe som har vært et godt bidrag til å profesjonalisere denne delen av virksomheten, sier Knut Stålen. Nå, ved inngangen til 2013, mener han at CFEngine står svært godt rustet for videre vekst. Antallet servere i verden øker raskt, og vi blir stadig mer avhengige av at de fungerer som de skal hele tiden. Det betyr at potensialet vårt øker, samtidig som de nye versjonene av programvaren bidrar til å styrke vårt fortrinn i konkurransen, sier han. I Norge og USA: Mark Burgess (venstre) er teknisk direktør og hjernen bak den unike programvaren som utvikles i Oslo; Thomas Ryd tar seg av driften i den amerikanske virksomheten fra kontoret i Palo Alto i Silicon Valley i tillegg til å være CFEngines administrerende direktør. Ferdmagasinet 04/2012 Side 19

20 Ferd Sosiale Entreprenører Barnevernsproffene forandrer loven Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider med forslag til ny barnevernslov. Og lovteksten er på en rekke punkter resultat av innspill fra Forandringsfabrikkens barnevernsproffer: Barna som loven handler om. Barnevernsproffene er unge i aldersgruppen år fra hele landet, hver av dem med egen erfaring fra å få eller skullet få hjelp fra barnevernet. Disse erfaringene utgjør en stor kunnskapsressurs for norsk barnevern, og Forandringsfabrikken bidrar til at denne kunnskapen blir formulert og formidlet, det siste ofte i form av møter mellom våre proffer og fagfolk i barnevernet, politikere og andre beslutningstakere, sier Marit Sanner. Hun er fabrikkleder og gründer i Forandrings fabrikken, som har inngått i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje siden juli Det betyr mye at barn og unge blir møtt med respekt og får innflytelse over eget liv, sier hun. Økende lydhørhet Sanner legger vekt på at Forandringsfabrikkens virksomhet skal bidra til økt kvalitet, både i barnevernet og en rekke andre samfunnsområder som hun og fabrikken har tatt eller vil ta tak i. Vi ser at det er utrolig mye hjelp som blir gitt uten at noen spør den som skal hjelpes om hjelpen faktisk fungerer, sier hun men legger til at hun nå opplever en økende lydhørhet blant dem som sitter med makten. Ikke minst representerer forslaget til ny barnevernslov et betydelig gjennomslag for Sanners filosofi og metodikk. Blant annet hadde barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i vår sitt første møte med fem fra Barnevernsproffene. Og de fikk gitt uttrykk for sitt hovedbudskap: Det er nødvendig å få et barnevern som samarbeider bedre med barn og unge, som er mer menneskevarmt og i stand til å gi kjærlighet. I tillegg var Barnevernsproffene opptatt av at begrepsbruken i lovgivning og barnevern må endres, at ord som oppleves som stigmatiserende byttes ut. Høringsinstans Og i september, da lovforslaget ble sendt ut på høring, ga statsråden uttrykk for at Barnevernsproffene har inspirert sterkt til noen av de viktigste endringsforslagene, sier Sanner, som også gleder seg over at de unge Barnevernsproffene er offisiell høringsinstans, og nylig leverte sin uttalelse til departementet. Endelig lovforslag skal legges frem for Stortinget i mars neste år. Og uansett hva som skjer videre, så kan vi fastslå at Barnevernsproffene forandrer loven, sier hun. Men Sanner gir seg ikke med dette. Hun er opptatt av å få mest mulig gjennomslag, så når det endelige lovforslaget foreligger begynner neste runde: Da tar vi kontakt med partier og stortingspolitikerne som skal vedta loven, slik at Barneverns Høyt anerkjent: Marit Sanner har mer enn femten års erfaring med å gi barn og unge en stemme som blir hørt av myndigheter og fagmiljøer. Hun er hedret med medlemskap i eksklusive Ashoka, og kåret til «Årets sosiale entreprenør» i Foto: Morten Brun Det er utrolig mye hjelp som blir gitt uten at noen spør den som skal hjelpes om hjelpen faktisk fungerer. Side 20 Ferdmagasinet 04/2012

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

04/2013 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Elopak går nye veier

04/2013 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Elopak går nye veier 04/2013 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Elopak går nye veier Innhold Elopak: Lanserer nyskapningen EloBrick 4 Innhold Aibel: Milliardkontrakt med Statoil Ferd Capital: Ringer for Napatech Leder

Detaljer

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel 01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kapittel i Aibel-sagaen: «the beginning of a beautiful friendship» Aibel Side 4 Ny Eierstruktur:

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Japan Photo: Ikke la julebildene forbli på datamaskinen

Japan Photo: Ikke la julebildene forbli på datamaskinen Nr 8 / 2009 Japan Photo: Ikke la julebildene forbli på datamaskinen Legger du en CEWE FOTOBOK under juletreet slipper du å starte datamaskinen når du skal vise frem de fine bildene dine til familie og

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer