Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere"

Transkript

1 04/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

2 Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Jul og nytt år: Tid for ønskeliste Ferd Side 4 Ferd Hedgefond: Et nytt forretningsområde Ferd Side 6 Ferd Special Investments: Et nytt forretningsområde til Aibel Side 8 Gullfaks B: Nytt oppdrag for travelt oljeserviceselskap Aibel Side 10 Samling i Haugesund: Gudrun et internasjonalt puslespill Aibel: Gudrun tar form Ferd: Nye ledere TeleComputing: Rekordkontrakt Ferd Invest Side 12 Ingen depresjon: Dårlig marked gir gode muligheter Mestergruppen Side 14 Resultater: Oppsummering av halvannet år med Ferd som eier Ferd Capital Side 17 Norske priser, amerikansk ekspansjon: CFEngine blir lagt merke til Ferd Sosiale Entreprenører Side 20 Gjennomslag for Forandringsfabrikken: Barnevernsproffer endrer loven TeleComputing Side 22 Nye storavtaler: Revisjon, rådgivning og bilutleie Dette & Hint Side 24 Byrådsbesøk hos Ferd Energi og jul i Tiedemannsbyen Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd, konsernledelsen: Kontakt John Giverholt, tlf Forretningsområder Ferd Capital, industrielle investeringer. Kontakt Runar Kvåle, tlf Ferd Invest, investeringer i nordiske aksjer. Kontakt Alexander Miller, tlf Ferd Hedgefond, internasjonal hedgefondportefølje. Kontakt Kristina Jacobsen, tlf Ferd Special Investments, utnytter muligheter som ikke passer inn i de øvrige forretningsområdenes mandater. Kontakt Arve Ree, tlf Ferd Eiendom, kontor-, lager- og logistikkeiendommer, utvikling av boligprosjekter for salg, utenlandske eiendomsfond. Kontakt Carl Brynjulfsen, tlf Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med innovative svar på sosiale utfordringer. Kontakt Katinka Greve Leiner, tlf Redaksjonen: Redaktør: Martine Garshol Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd Foto: Olav Heggø/Ferd Design/Layout: Bolt Communication AS Trykk: Aktiv Trykk Opplag: På forsiden: Ferd Hedgefond og Ferd Special Investments overtar etter Ferd Alternative Investeringer med Kristina Jacobsen og Arve Ree som ledere. Side 4 7 Ferdmagasinet er utgitt av: Ferd AS Strandveien 50 Postboks Lysaker Telefon: Faks: Side 2 Ferdmagasinet 04/2012

3 Leder Årets ønskeliste Og til slutt et par mer personlige ønsker, så dere ikke skal tro jeg har mistet evnen til å prioritere. Foto: Frederic Boudin. I 2012 har Ferd tatt så mange initiativer at jeg tar meg friheten til å ønske meg en del gode utfall: Ferd utnytter ved fornemt og generøst lagspill sine fortrinn i søken på nye verdiskapingsmuligheter Gudrun-dekket blir vel installert på sitt plattformunderstell i Nordsjøen, og Statoil er henrykt over Aibels arbeid Nordmenn flest oppdager Lundhags digge produkter, og svenskene gjør tilsvarende med Ulvang Aball1-konseptet, som lærer barn å leke lærenemt, blir spredt av engelske Premier League-klubber Pronova får en ny eier som kan skape en ytterligere trygg fremtid for selskapet gjennom videre vekst Langt flere bedrifter oppdager hvilken verdi det ligger i å bidra til lokale sosiale entreprenører Boken «Andresens» kommer ut i 2. opplag (ok, det visste jeg faktisk på forhånd) Hvis verdensøkonomien slår krøll på seg, så viser hedgefondporteføljen seg like robust mot nedgangstider som tidligere Trivselsleder, en av de store suksessene blant Ferds sosiale entreprenører, lykkes med sin ekspansjon i Sverige og på Island Snurrige og odde, men vel forståtte investerings muligheter for «Special Investments» fortsetter å komme vår vei Salget av rekke- og småhus i Mestergruppen og Ferd Eiendoms prosjekt på Bråtejordet i Skedsmo får en knallstart høsten 2013 Alle dere som skal leie bil hos AVIS eller Budget får super service, nå som disse får datasystemet sitt levert fra TeleComputing (ikke ring meg hvis det blir noe tjafs) Enda flere dyktige folk begynner å jobbe for Aibel fordi de finner ut at dette er den virkelig kule bedriften innenfor offshorenæringen Interwells internasjonale ekspansjon fortsetter i ufortrøden takt Ferd Invests aksjeportefølje fortsetter å slå sine indekser Elopaks fabrikk i St. Petersburg får sin etterlengtede og høyst fortjente permanente produksjonstillatelse At prosjekt X utvikler seg slik vi ønsker (dere trodde vel ikke at 2013 vil bli uten positive overraskelser?) Det blir en snerik og glad vinter (ja, Swix har faktisk tatt initiativ til det) Og til slutt et par mer personlige ønsker, så dere ikke skal tro jeg har mistet evnen til å prioritere, nå som jeg er blitt styreleder og allting Vizslaen Lucky og jeg får vår første jaktopplevelse sammen Helst noen flere doubléer med haglegeværet Gjerne litt mindre kluss i løsbukten av fluesnøret Alle i familien holder seg friske og raske, to- såvel som firbente Og for alle dere, så ønsker jeg at du skal finne den ro og den glede i høytiden som du søker. Og finner du den ikke, så søk et sted du ikke har lett ennå. God jul! Johan H. Andresen Ferdmagasinet 04/2012 Side 3

4 Ferd Hedgefond En stabiliserende faktor Bevare verdier i dårligere tider: Dette var målet da Ferd gjorde sine første investeringer i internasjonale hedgefond i Resultatene har vært overbevisende, og nylig ble hedgefondporteføljen oppgradert til eget forretningsområde. Det er sikkert noen som stusser over at vi sier at Ferds hedgefondportefølje er ment som et stabiliserende element. I Norge er det mange som oppfatter hedgefond som nær sagt innbegrepet på spekulative investeringer. Men hedgefond er så mangt. Og som navnet antyder i utgangspunktet ble investeringsformen skapt som «hedge», eller altså beskyttelse mot tap i fallende marked, sier porteføljeforvalter Kristina Jacobsen. Det siste året er det hun som har hatt den daglige oppfølgningen av hedgefondporteføljen. Da Ferd innførte ny organisasjonsstruktur 1. oktober i år ble imidlertid porteføljen oppgradert til eget forretningsområde, og Kristina Jacobsen samtidig forfremmet til leder av enheten som nå heter Ferd Hedgefond. En spennende oppgave, riktignok uten de store utfordringer som linjeleder. Foreløpig er det bare meg i forretningsområdet, sier hun. Sparringspartnere Det betyr imidlertid ikke at Kristina Jacobsen mangler sparringspartnere når hun vil diskutere en investeringsmulighet. Tom Erik Myrland, i dag Chief Investment Officer i Ferd og ansvarlig for konsernets samlede investeringsvirksomhet, var den som initierte hedgefondsatsingen, og han ledet tidligere forretningsområdet Ferd Alternative Investeringer, som Ferd Hedgefond ble skilt ut fra. I tillegg kommer en løpende dialog med Albourne Partners Limited, et uavhengig London-basert selskap som kartlegger hedgefond over hele verden, og som har vært en viktig samarbeidspartner helt siden Ferds første større satsing på hedgefond. Vi begynner å bli godt kjent med hverandre, og jeg tar ofte en telefon til dem for å diskutere hvilke inntrykk de har av et fond eller en forvalter. Albournes medarbeidere har mye å komme med, selv om vi ikke nødvendigvis alltid er enige. I tillegg har jeg mitt eget nettverk fra før, sier Kristina Jacobsen, som har solid bakgrunn fra det lille miljøet av norske hedgefondspesialister. Hun kom til Ferd fra Sector Asset Management, en av få norske aktører på dette høyt spesialiserte området. Der satt hun forøvrig på den andre siden av bordet, i hovedsak med store institusjonelle investorer som kunder. Mangfoldig forvaltningsform De nærmere ti tusen hedgefondene som finnes rundt om i verden omfatter et vidt spekter av strategier og risikoprofiler. Hedgefond er ikke en egen aktivaklasse, det er en forvaltningsform som omfatter mange aktivaklasser, fra håndfaste råvarer til innfløkte derivater i finansmarkedet, fra de tryggeste til de mest spekulative, sier Kristina Jacobsen. Hun legger til at det ikke finnes noen entydig definisjon av hva et hedgefond er; betegnelsen er ikke beskyttet, og brukes på ganske Vi leter etter fond som i liten grad påvirkes av de samme risikofaktorene som aksjemarkedet. Slik bidrar vi til risikospredning og diversifisering for Ferd. ulike fenomener. Et fellestrekk er imidlertid at de aller fleste hedgefond er organisert som partnerskap mellom store og profesjonelle investorer. Andre trekk er at forvaltningshonoraret er en fast prosent av forvaltningskapitalen, med en andel av avkastningen i tillegg. Svært ofte er forvalteren også en betydelig medinvestor. Intensjonen er å skape et interessefellesskap mellom forvalter og investorer. Det kan være svært hensiktsmessig, i og med at resultatene i all hovedsak er avhengig av forvalterens innsats, sier hun. Alfa For Kristina Jacobsen er da også jakten på de beste forvalterne en hovedoppgave. Det er viktig å følge nøye med, slik at man forstår hvorfor et fond tjener eller taper penger. Målet er å skille mellom resultater av generelle markedstrender og tilfeldigheter på den enes siden, og god forvaltning som gir meravkastning i forhold til indeks og markedet generelt på den andre, sier hun. Denne meravkastningen omtales gjerne som alfa i fagterminologien, og utfordringen for Ferd Hedgefond er å finne forvaltere med høy og konsistent alfa over tid. I dette arbeidet har Kristina Jacobsen god nytte av samarbeidet med Albourne, som følger og analyserer tusenvis av fond over hele verden. Det sier seg selv at jeg ikke kunne gjort dette alene. Men det endelige valget av forvaltere er det Ferd Hedgefond som står for, sier hun. De fleste av de utvalgte holder forøvrig til i New York og London, dessuten én i henholdsvis Sydney og Houston, samt to i Stockholm. Side 4 Ferdmagasinet 04/2012

5 Ferd Hedgefond Solid bakgrunn: Kristina Jacobsen kom til Ferd fra det lille miljøet av norske hedgefondspesialister. Relativt konservativ Kristina Jacobsen understreker at Ferd har valgt å bygge opp en portefølje med totalt sett relativt konservativt preg. Vi har imidlertid også flere fond med ganske frisk risikoprofil, men lav korrelasjon til aksjemarkedet, sier hun. Og legger til at porteføljen er i det hele tatt satt sammen med tanke på minst mulig samvariasjon med børsene, i og med at de fleste av Ferds øvrige forretningsområder påvirkes av svingningene her. Direkte i Ferd Invest, noe mer indirekte i Ferd Capital og Ferd Eiendom. Dette betyr at vi må regne med lavere avkastning når tidene er gode og børsene stiger. Til gjengjeld er vi mindre utsatt for fall, og oppnår kanskje til og med vekst når aksjemarkedet er inne i en nedgangskonjunktur, sier hun. Vidt spekter Porteføljen omfatter imidlertid fond med et vidt spekter av aktiva fra rentepapirer og boliglån til råvarer. De siste årene har Ferd dess uten satset på fond som har spesialisert seg på eierandeler i gjenforsikringsselskaper, det vil si selskapene der aktører innenfor skadeforsikring forsikrer seg selv mot tap de må dekke etter uvær, jordskjelv og andre uforutsigbare naturkatastrofer, sier Kristina Jacobsen. Dette er en fondsstrategi som blir minimalt påvirket av finansmarkedene, og som kan være særlig interessant i en tid med mye økonomisk usikkerhet. På den annen side kan store katastrofer som ødeleggelsene etter orkanen Sandy i oktober føre til store tap i reassuransebransjen. Det ser imidlertid ut til at aktørene i vår portefølje har klart seg relativt bra, tross store ødeleggelser, sier hun. Kristina Jacobsen (36) Stilling: Portfolio Manager og leder for Ferd Hedgefond Tidligere erfaring: Begynte i Ferd Alternative Investeringer høsten 2011, kom fra en stilling som Marketing Director i kapitalforvaltningsselskapet Sector Asset Management. Hun har også vært partner og styremedlem i Sector Capital Advisors, og tidligere senior investeringsrådgiver i Storebrand Kapitalforvaltning og konserntrainee i Storebrand ASA. Utdannelse: Autorisert porteføljeforvalter fra Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole, siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Bor: Majorstuen i Oslo Utenom jobb: Ski i alle varianter, reiser gjerne lange, familie og venner Ferdmagasinet 04/2012 Side 5

6 Ferd Special Investments På jakt etter gode kjøp med nedsidebeskyttelse Ferd har hatt betydelig suksess med investeringer i spesielle aktiva som få andre investorer har tilsvarende forutsetninger for å satse på. Nå er porteføljen Special Investments blitt et eget forretningsområde. Ferd Special Investments er riktignok nytt som forretningsområde, men investeringsfilosofien er i all hovedsak den samme som da porteføljen Special Opportunities ble opprettet i 2009, og videreført i Special Investmentsporteføljen våren Utgangspunktet for porteføljen var å ha et mandat til å utnytte muligheter som falt utenfor konsernets øvrige investeringsmandater, og spesielt innen kreditt i kjølvannet av finanskrisen, sier Arve Ree, ny leder av Ferd Special Investments. Han var Portfolio Manager for Special Investmentsporteføljen så lenge den inngikk i forretningsområdet Ferd Alternative Investeringer. Som et ledd i endringene i organisasjonsstrukturen som Ferd gjennomførte fra 1. oktober i år, ble Hedge Fund og Special Investments etablert som egne forretningsområder og altså med Ree som leder for det ene av dem. Endringen betyr ikke så mye for investeringene i porteføljen. Investeringsfilosofien ligger fast. Og jeg rapporterer fortsatt til Tom Erik Myrland, som tidligere ledet Ferd Alternative Investeringer, og nå har et overordnet ansvar for hele Ferds investeringsvirksomhet som konsernets Chief Investment Officer, sier Ree. Mer mannskap Noen endringer er det likevel. Investment Manager Halvor Hulberg er fast tilknyttet det nye forretningsområdet. Staben er også styrket med Hanne Paulsrud, som deler arbeidstiden likt mellom Ferd Special Investments og jobben som finansiell controller i Ferds konsernstab. Investeringene som Special Investments har gjort det siste året har ofte vært dokumentasjonsintensive og har krevd mye oppfølging. Med Halvor og Hanne har vi fått betydelig større kapasitet til både å se på nye investeringer og til å følge opp eksisterende, sier Ree. Fleksibel og pragmatisk Forretningsområdets medarbeidere har travle tider med å finne og analysere nye investeringsobjekter. For investeringskapitalen vokser, i hovedsak gjennom utbytter og avkastning som reinvesteres. Det er også et stort spenn i investeringene som er gjort og vurdert det siste året. Ferd har blant annet samarbeidet med flere hedgefond som har ønsket å gi et tilbud om likviditet til alle sine andelshavere, kjøpt opp hele Vi er ikke flinkere til å spå den generelle markedsutviklingen enn andre markedsaktører. Derfor satser vi heller på investeringer der vi kan utnytte Ferds spesielle konkurransefortrinn. porteføljer med fondsandeler og kreditter fra banker, gitt konvertible lån med pant i landområder i Sør-Amerika og sett på refinansiering av selskaper innen olje og eiendomssektoren. Holdningen til hva vi skal investere i er svært åpen og pragmatisk, og kan endre seg over tid, forteller Arve Ree. Han understreker at det er en stor fordel at mandatet legger få føringer på spesielle aktivaklasser, noe som tillater fleksibilitet rundt struktureringen av en investering. Annenhånds hedgefondandeler Så langt har hedgefondandeler kjøpt i annenhåndsmarkedet vært en viktig del av porteføljen. Dette er andeler som blir solgt direkte fra eksisterende investorer i fondene gjennom en direkte forhandling mellom kjøper og selger. Denne aktivaklassen har de siste årene vært preget av at mange investorer har vært tvunget til å selge, mens få investorer har hatt likviditet, langsiktighet og mandat til å kjøpe. Et viktig konkurransefortrinn for Ferd er viljen og evnen til å tenke langsiktig, og evnen til å handle raskt når mulighetene byr seg, sier Ree, som understreker at konsernet alltid har hatt korte beslutningsveier, og at omorganiseringen har gjort dem enda kortere. Konkurransefortrinn, ikke markedsutvikling Ferd Special Investment investerer aldri på bakgrunn av antagelser om en generell markedsutvikling. Vi er ikke flinkere til å spå hvor markedet går enn andre aktører, eller mer korrekt, vi er minst like dårlige. Derfor satser vi heller på investeringer der vi kan utnytte Ferds spesielle konkurranse fortrinn, sier Ree, og trekker frem at Ferds grunnverdi om å være troverdig som ett av dem: Vi har hatt et meget bevist for Side 6 Ferdmagasinet 04/2012

7 Ferd Special Investments Forsterket mannskap: Arve Ree (venstre) har fått Hanne Paulsrud og Halvor Hulberg med på teamet. hold til å opptre fair og transparent i forhold til både selgerne, som ofte er i en presset situasjon likviditetsmessig, fondene vi blir investorer i, og de som introduserer oss for gode muligheter. På sikt er dette en investering i relasjoner og nye transaksjoner og mesteparten av transaksjonene vi gjør nå er da også med tidligere motparter, sier Ree. Skeptiske forvaltere Ferd var en av de aller første aktørene i markedet etter finanskrisen, og Ree kan fortelle at fondsforvalterne forståelig nok var skeptiske da de fikk en telefon hvor de ble bedt om detaljert informasjon om eiendelene i fondet. Det var også en naturlig frykt for at nye investorer ville presse på aggressivt for likvideringen av porteføljen for en rask profitt, sier han. På den tiden var det en klar fordel å ha en webside som forklarte godt hvem Ferd er, hvilke verdier selskapet har, og den lange historien som et familieselskap. Dette fjernet mye av frykten for å få oss som ny investor, og også den opplevde motpartsrisikoen selgerne naturlig nok hadde til en ukjent aktør fra Norge, sier Ree. Rask utvikling De siste tre årene har annenhåndsmarkedet for hedgefond utviklet seg i raskt tempo. Det har kommet til en rekke kjøpere og meglere etter hvert som eksisterende investorer har blitt klar over mulighetene. Vi er kanskje ikke helt objektive, sier Ree, men han mener at annenhåndsmarkedet er til fordel for alle involverte parter, noe fondene også har sett. Forvalterne tjener ikke umiddel bart på å tillate en overføring, men de får inn en investor som ønsker å være i fondet, og som har lengre horisont. Selgerne oppnår likviditet, mens Ferd forhåpentligvis oppnår en tilfredsstillende avkastning, sier han. Definert sikkerhetsmargin Ferds Special Investments portefølje har et verdifokus i sin investerings filosofi. Snarere enn å se på oppsiden er vårt fokus først å definere nedsiden og en sikkerhetsmargin i forhold til denne når vi ser på en ny investering. Vi ser på sikkerhetsmarginen både absolutt og relativt. Absolutt fordi vi ønsker å unngå tap i hver investering, og relativt fordi vi mener at markedene priser mange likvide aktivaklasser effektivt. Vi bruker derfor priser vi ser i likvide markeder som input for å illustrere rabatten når vi kjøper samme eller tilsvarende aktiva i en annen innpakning, sier Ree. Viktigere enn størrelsen på nedsidebeskyttelsen er det at vi skal kunne definere den med færrest mulig antagelser. Hvis vi har kjøpt en likvid aksje på rabatt i forhold til børskurs gjennom en fondsstruktur, mener vi dette fortsatt er en bra investering om aksjen skulle falle i verdi. Tilsvarende må vi være ydmyke i forhold til at vi har gjort flere mindre gode investeringer som har hatt et heldig utfall. Forskjellen mellom en god investering og et heldig utfall er noe vi prøver å ha et meget bevisst forhold til, avslutter Arve Ree. Arve Ree (34) Stilling: Ny leder for Ferd Special Investments Tidligere erfaring: Begynte i Ferd Ekstern Forvaltning i februar 2008, kom fra en stilling som porteføljeforvalter i De Putron Fund Management. Har tidligere vært analytiker hos JP Morgan og Société Générale Utdannelse: Sivilingeniør i Industriell økonomi fra NTNU i Trondheim (2004) og har studert finans ved École des Hautes Études Commerciales, Paris; entreprenørskap ved Cornell University, New York; økonomi ved Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse Bor: På Skillebekk med kone Paulina. Utenom jobb: Lærer Spansk og venter første barn i februar. Ferdmagasinet 04/2012 Side 7

8 Aibel Travle tider, nye oppdrag Full fart og mange oppdrag hos Aibel: Blant eksemplene er kjempeprosjektet for Gudrun-feltet, som nå går inn i sluttfasen og skal være ferdigstilt om et drøyt halvår og et nytt milliardoppdrag på Gullfaks B, som påbegynnes umiddelbart. Midt i oktober kunne oljeserviceselskapet Aibel offentliggjøre enda en ny avtale med Statoil. Denne gangen gjelder oppdraget oppgradering av boreanlegget på Gullfaks B, og innebærer at boreutstyr og systemer på plattformen skal erstattes med nytt og mer avansert utstyr, blant annet for å imøtekomme nye krav til HMS. Prosjektet skal også sikre bedre regularitet og økt produksjon. Og ikke minst, det skal forlenge plattformens levetid til 2032, forteller Morten Borge, Investment Director og Co-head i Ferd Capital, og leder for forretningsområdets olje- og energi portefølje, dessuten Ferds representant i Aibels styre. Stolte Borge understreker at Aibel vant kontrakten i konkurranse med andre leverandører, og at det er all grunn til å være stolt over tilliten selskapet blir vist. Det dreier seg om et meget komplekst prosjekt som vil engasjere rundt 100 av Aibels ingeniører. De begynner på oppdraget umiddelbart. I tillegg vil ytterligere 60 medarbeidere jobbe ute på plattformen i 2014 og 2015, sier Borge, og legger til at verdien av kontrakten er estimert til rundt én milliard kroner. Velfylt ordrebok Vi er i det hele tatt glad for utviklingen i Aibel. Gullfaks B kommer på toppen av en meget velfylt ordrebok, samtidig som selskapet er i sluttfasen av det store og viktige oppdraget med å bygge dekket for Gudrun-plattformen (se egen sak), sier Borge. Han er Side 8 Ferdmagasinet 04/2012

9 Aibel Gullfaks C: Aibel skal oppgradere boreanlegget. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil Verdien av kontrakten er estimert til rundt én milliard kroner. Aibel AS imponert over hvordan Aibel har klart å kombinere ekspertisen i ingeniørteamene i Singapore, Thailand, Storbritannia og Norge i en unik gjennomføringsmodell som har tilført sterk konkurransekraft. Aktiviteten er høy i alle de fire forretningsområdene, og selskapet utvikler seg i tråd med strategien og målene vi har satt. Det er vi godt fornøyd med, sier han. Nytt samarbeid Morten Borge kan også fortelle at Aibel har inngått et langsiktig samarbeid med KCA Deutag i Bergen, som har spesialistkompetanse innenfor boresystemer og boreoperasjoner. Dette gir en styrket posisjon innenfor boreoppgraderingsprosjekter, som er et område som man må regne med vil få en betydelig vekst de kommende årene. De to selskapene ferdigstiller forøvrig sitt første prosjekt sammen i disse dager, gjennomført på Oseberg C for Statoil, sier Morten Borge. Ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med norsk sokkel som primærmarked og offshore vindenergi som nytt satsingsområde Står for vedlikehold og modifikasjoner på offshore- og landbaserte anlegg. Leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer og teknologitjenester Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Oslo, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest; dessuten i Storbritannia, Thailand, Singapore og Danmark. Deleier i Egyptian Maintenance Company (50 %) Omsetning ca. 8,2 milliarder (2011). Nærmere 5000 ansatte Ferd er hovedeier i selskapet med en eierandel på rundt 80 prosent, det meste direkte gjennom Ferd Capital, noe gjennom Herkules Private Equity Fund II, der Ferd Alternative Investeringer er største investor Ferds engasjement følges opp av Investment Director/Co-head i Ferd Capital Morten Borge og Senior Investment Manager Runar Kvaale Hjemmeside: aibel.com Ferdmagasinet 04/2012 Side 9

10 Aibel Gudrun fra Haugesund Vanligvis er Amanda kvinnenavnet man forbinder med Haugesund. Men i år er det Gudrun som er byens snakkis. Og store dame, bokstavelig talt: På det lokale Aibel-verftet er det gigantiske dekket til Statoils Gudrun-plattform i ferd med å ta form. Forøvrig med god hjelp fra Aibels verft i Thailand. Høsten og den tidlige vinteren har kunnet by på en rekke tungvektsopplevelser for haugesundere på farten rundt Aibel-verftet på Risøy, rett utenfor Haugesund sentrum. Begivenhetene begynte i en kveldstime rundt midten av september. Da kom et komplett hotell sigende inn Karmsundet på en lekter, tauet av to hardtarbeidende slepebåter. Første glimt Men ulikt andre hoteller var dette bygget i aluminium og utstyrt med helikopterdekk. Og istedenfor hotellværelser var arealet på 2000 kvadratmeter brukt til 40 enkeltlugarer, rekreasjonsområder, administrasjonskontorer, og kontrollrom som skal romme utstyr for å styre en rekke tekniske funksjoner på plattformen. Boligkvarteret ble det første byens befolkning fikk se av det som skal bli plattformen på Gudrun-feltet i Nordsjøen, selv om resten av bolig- og utstyrsmodulen i hovedsak var ferdigbygget. Den var imidlertid fortsatt trygt plassert i Nordsjøhallen, den digre bygningen der Aibel-verftet setter sammen sine store stålkonstruksjoner i ly for vær og vind og nysgjerrige blikk Internasjonalt prosjekt Gudrun-plattformen er et prosjekt som kombinerer bidrag fra mange land og flere verdensdeler. Det var imidlertid to norske verft som fikk hovedkontraktene, i hard konkurranse med utenlandske aktører: Aker Verdal bygger understellet som skal stå på havbunnen, mens Aibel leverer dekket som monteres på toppen av understellet. Dette er forøvrig den største og mest kompliserte leveransen til plattformen, med en kontraktsverdi på 2,7 milliarder kroner. I tillegg til bolig- og servicemodulen som er bygget i Haugesund består dekket av ytterligere to moduler, well bay-modulen og process-modulen. Den første rommer rør, ventiler og annet utstyr for å styre olje- og gasstrømmene, den andre et anlegg for prosessering av hydrokarbonene som hentes opp fra reservoarene på mellom og meters dyp. Begge disse modulene er bygget ved Aibels verft i Thailand. Sammenbygging og ferdiggjøring skjer imidlertid i Haugesund, mens konstruksjons- og ingeniørarbeidene i hovedsak utføres hos Aibels Oslo-avdeling, men med viktige bidrag fra avdelingen i Singapore. Tungvekter på tur Boligkvarteret er forøvrig også norsk, men bygget av Apply Leirvik. Og med denne enheten og transportlekteren vel fortøyd ved kaikanten hos Aibel var tiden inne for neste spektakulære syn: Den 3727 tonn tunge bolig- og servicemodulen ble langsomt rullet Boligmodulen: Venter på kaikanten ved verftet i Haugesund. Foto: Øyvind Sætre/Aibel Og så, midt i juli, kommer den store dagen da Gudrun forlater Haugesund for godt. ut av Nordsjøhallen, mens skuelystne samlet seg både innenfor og utenfor verftsområdet for å bivåne ferden. Den var ikke lang, bare noen titalls meter ut mot stedet der boligkvarteret ventet, nå sammen med en innleid flytekran av det slaget som egner seg for tunge løft. Neste skritt var å heise «hotellet» på plass på toppen av dekksmodulen. Der ble det sveiset forsvarlig fast, før den sammenbygde enheten ble tauet tilbake til Nordsjøhallen, og inn så langt det gikk. Med boligkvarteret på toppen ble totalhøyden så stor at den ene enden av modulen pent måtte finne seg i å bli stående utenfor, Side 10 Ferdmagasinet 04/2012

11 Aibel Snart klar for sammenkobling: Prosessmodulen på vei inn i Nordsjøhallen, der jobben skal gjøres når de to andre modulene er kommet på plass. Foto: Øyvind Sætre/Aibel mens arbeidene fortsatte i den andre enden. Over til Thailand Etter dette ble det pause i underholdningen for haugesunderne en måneds tid. For nå er det i Thailand det skjer, nærmere bestemt ved Aibels verft i Laem Chabang. Etter 14 måneders intenst arbeid med å forme og sette sammen 6000 tonn stål, på forhånd velsignet av buddhistmunker, er begge modulene ferdige. De er de største som er bygget ved verftet. Fullføringen er en milepæl, og blir skikkelig feiret med taler, mat og tradisjonell underholdning, og med representanter for den norske ambassaden, Statoils Gudrunorganisasjon og ledelsen hos Aibel på plass. Dessuten thailandske medier, som ga Aibel, Gudrun og det gode internasjonale samarbeidet bred dekning lokalt. 936 hjul Det spørs imidlertid om ikke Gudrun-modulene fikk vel så god pressedekning i dagene som fulgte. For straks festen var slutt ble de store stålkonstruksjonene sendt ut på første etappe av ferden mot Haugesund i form av en kjøretur fra verftet til utskipningshavnen. Den 6000 tonn tunge lasten ble transportert på en trailer med 936 hjul. Riktignok i moderat fart, det tok nærmere halvannen dag å tilbakelegge den snaut én kilometer lange strekningen. Resten av reisen gikk med spesialskip, en nesten månedslang seilas fra Thailand via Suez-kanalen til verftet på Risøy. Her hadde i mellomtiden Utility-modulen nok en gang tatt en tur ut av Nordsjøhallen, slik at de to nyankomne modulene kunne taues direkte fra båtdekket og inn på bryggen, og videre inn i hallen etter at byens brannvesen hadde spylt stålkonstruksjonene rene for saltvann og sjøsprøyt. Sluttfasen Nå er Aibels del av Gudrun-prosjektet inne i sluttfasen. Nærmere 500 mann er i gang med å koble modulene sammen til et komplett plattformdekk. De overflatebehandler stålet, og monterer utstyr og systemer. En meget omfattende prosess som skal være ferdig rundt midten av mars. Deretter følger tre måneder med testing og eventuelle justeringer, slik at man kan være sikker på at alt fungerer som det skal. Og så, midt i juli, kommer den store dagen da Gudrun forlater Haugesund for godt. Da taues det komplette dekket om bord i et spesialskip i tungvektsklassen, som så legger ut på siste etappe, med kursen satt mot det ventende understellet langt ute i havet. Gudrun-plattformen er et prosjekt som kombinerer bidrag fra mange land og flere verdensdeler. Gudrun Olje- og gassfelt 55 kilometer nord for Sleipner-feltet i Nordsjøen, og tilnærmet rett vest for Stavanger. Funnet i 1974 Blant Statoils største utbyggingsfelter på norsk sokkel, antas å romme rundt 127 millioner fat oljeekvivalenter Plattformen bygges av Aibel (plattformdekk) og Aker Verdal (stålunderstell) Dekket som Aibel leverer består av tre moduler: Én for bo-, service og styringsfunksjoner, én for håndtering av olje- og gasstrømmen (well bay), og én for prosessanlegg for delvis behandling av olje og gass før hydrokarbonene sendes videre i rør til Sleipner-plattformen og derfra i land Plattformen skal stå på 109 meters dyp. I tillegg til å betjene Gudrun er den utstyrt for å drifte Sigrun-feltet 11 kilometer lenger mot sørøst Kontrakten med Aibel ble inngått i juli 2010, og har i utgangspunktet en verdi på 2,7 milliarder kroner Totalbudsjett for feltutbyggingen er 21 milliarder kroner, planlagt produksjonsstart er første kvartal 2014 Statoil er operatør og største eier med en andel på 75 prosent Ferdmagasinet 04/2012 Side 11

12 Ferd Invest Store muligheter i usikkert marked Ingen depresjon hos Ferd Invest: Forretningsområdet kan notere seg for bra resultater i et usikkert marked og ser samtidig gode muligheter for en investor med penger til å kjøpe, og tid til å vente på ny oppgang. Hittil i år har porteføljen vår hatt en avkastning på 20 prosent. Det er jeg fornøyd med, det er rundt ni prosent bedre enn den nordiske indeksen som vi har som definert mål å slå, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest. Oppgang i usikkert marked Forretningsområdets investeringsmandat omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland og Miller ser visse positive tegn i hele dette området, tydeligst i Norge. Men vi er langt fra et bull market med rask stigning og blomstrende optimisme, sier han. Svingningene har dessuten vært kraftige gjennom året, men dette mener han at først og fremst illustrerer usikkerheten i markedet. Samtidig har Miller observert et nytt trekk i bildet i form av en uvanlig høy samvariasjon mellom nordiske aksjer på tvers av land og sektorer. Det er relativt få selskaper som skiller seg tydelig ut, i motsetning til hva vi har vært vant til. Dette er et kompliserende moment for Ferd Invest, i og med at vår strategi er å plukke ut gode enkeltaksjer, sier han. Orphan drugs Men om det er blitt vanskeligere å finne børsvinnerne, så kan Miller likevel fortelle en fersk suksesshistorie: For noen år siden gikk vi inn farmasiselskapet Swedish Orphan Biovitrum, som blant annet har en betydelig satsing innenfor et nisjemarked som internasjonalt kalles orphan drugs. Det vil si medikamenter for alvorlige diagnoser som er så sjeldne at de ikke gir grunnlag for kommersiell utvikling, og derfor finansieres i større grad Nylig kunne Ferd Invest selge seg ut igjen av Swedish Orphan til godt over det doble av investert beløp. gjennom offentlige midler, sier han. Det ligger likevel store muligheter for selskaper som lykkes i dette spesielle markedet, og nylig kunne Ferd Invest selge seg ut igjen av Swedish Orphan etter at kursen har mer en doblet seg i inneværende år. Alt vi regnet med skulle skje med selskapet slo til som forutsatt, blant annet endelig godkjennelse av nye preparater. Det er morsomt å treffe så godt sier Miller, som ellers har registrert at Ferd Invest ikke har hatt så mange av de aller beste selskapene i porteføljen i år. På den annen side, vi har klart å unngå de veldig svake investering ene. Og det er vel så viktig som å lete etter vinnere, sier han. Endringer avgjør Alexander Miller understreker at det som påvirker markedet mest er endringer, og særlig uforutsette endringer. Børsene i Europa, USA og Japan har gitt dårlig avkastning helt siden 2000, riktignok med oppturer og nedturer underveis. Eurokrise, dårlige utsikter i realøkonomien og velkjente worst case-scenarioer er forlengst kalkulert inn i aksjekursene, sier han, og mener at særlig den vedvarende usikkerheten rundt det europeiske bankvesenet bidrar til å skape et dystert bilde. Hvis viljen og evnen til å yte lån blir borte, rammer dette både realøkonomien og mulighetene til å finansiere aksjekjøp. Begge deler er negativt for utsiktene til kursstigning, og skremmer mange aktører ut av aksjemarkedet, sier han. Side 12 Ferdmagasinet 04/2012

13 Ferd Invest Miller mener at denne frykten bidrar til å skape store strukturelle endringer. Mange aksjefond sliter med dårlig likviditet og innskytere som vil ha innløsning, meglerbransjen er rammet av sviktende omsetning, og store investorer prøver å selge seg ut uten å finne kjøpere. Muligheter Dette bidrar til å presse kursnivået og begrense oppgangstendenser. Men nedgangskonjunktur er historisk sett alltid blitt fulgt av oppgangskonjunktur før eller senere, sier Miller. På skalaen fra total depresjon til ren eufori mener han at markedet nå befinner seg nokså nær den førstnevnte enden. Dermed åpner det seg store muligheter for Ferd, tatt i betraktning konsernets grunnsolide likviditet og langsiktige strategi. Særlig gjelder dette for aksjer i små og mellomstore selskaper, som nesten ikke omsettes lenger. Derfor har vi fantastiske muligheter til å gjøre gode kjøp i selskaper som vi regner med vil øke kraftig i verdi når bare støvet som den store krisen virvler opp med tid og stunder legger seg igjen, sier Alexander Miller. Suksess med «orphan drugs»: Alexander Miller og de to andre medarbeiderne hos Ferd Invest traff godt med en av årets svenske børsvinnere. Ferdmagasinet 04/2012 Side 13

14 Mestergruppen Sterk innsats og profesjonelt eierskap gir resultater God innsats fra ledelse og medarbeidere, profesjonelt eierskap fra Ferd: Resultatet er vekst og sterk utvikling i Mestergruppen. Side 14 Ferdmagasinet 04/2012

15 Mestergruppen Mestergruppen er en stor aktør i en bransje preget av mange små, og er et godt utgangspunkt for videre konsolidering av bransjen. Det er drøyt halvannet år siden Ferd Capital overtok over 90 prosent av aksjene i Mestergruppen, som inntil da var eid av 262 aksjonærer med bakgrunn som medlemmer i selskapets kjedekonsepter. I 2010 var imidlertid bare 19 prosent av omsetningen relatert til aksjeeierne. Profesjonell eier Tiden var moden for en sterkere eier, og vi så et klart behov for å få inn en profesjonell og handlekraftig investor for å kunne videreutvikle bedriften. Vi var i kontakt med flere kandidater, men valgte å gå videre med Ferd, sier Morten Bjerke, Mestergruppens administrerende direktør. Siden er det blant annet gjennomført en juridisk og finansiell restrukturering av selskapet, dessuten en offensiv satsning på økt volum, mer effektiv drift og bedre innkjøp. I tillegg er to nye store byggevarehus overtatt; Sentrum Bygg i Oslo, og det som nå heter Byggeriet Valde utenfor Ålesund. I Bergen har Byggeriet gjennomført en omfattende utvidelse av anlegget i Laksevåg. Merkevare Mestergruppens byggevarehus har vært drevet under forskjellige navn, men har etter hvert fått felles profil og identitet. Nå satses det sterkt på å utvikle «Byggeriet» til en sterk merkevare med enhetlig drift, og dermed en hardere konkurrent for de mer kjente kjedene. Byggeriet-kjeden består av rundt hundre byggevarehus over hele landet. 20 av dem er heleide, de øvrige drives på basis av frivillig medlemskap. Samtlige henvender seg primært til proffmarkedet, selv om også privatkunder er velkomne, sier han. Samarbeid med byggmestrene: Morten Bjerke kan glede seg over at Mesterhus, en av Mestergruppens egne kjeder, har vært Norges største boligbygger i tolv år på rad. Ferdmagasinet 04/2012 Side 15

16 Mestergruppen Konsolidering Morten Bjerke understreker at Mestergruppen er en stor aktør i en bransje preget av mange kjeder og en del små aktører, og at han ser selskapet som et godt utgangspunkt for videre konsolidering av bransjen. Kjøp og samarbeid med andre byggevarehus og -kjeder, eventuelt fusjon med større aktører, er aktuell strategi. For eksempel står mellom 20 og 30 prosent av de rundt tusen byggevare aktørene i Norge uten kjedetilknytning. Antall kjeder er dessuten i dag større enn for ti år siden, en utvikling stikk i strid med hva de fleste spådde. Her er altså et stort potensial, og Mestergruppen har fått vesentlig bedre muligheter til å utnytte dette med Ferds kapital og kompetanse i ryggen, sier han. Lettere liv for byggmestere En bærebjelke i Mester gruppens virksomhet er samarbeidet med byggmestrene i selskapets to boligbyggerkjeder. Den ene, Mesterhus, har vært Norges største boligbygger i tolv år på rad. Med Systemhus-kjeden i tillegg står Mestergruppen for 2000 boliger i året, som tilsvarer en markedsandel på 7-8 prosent. Mestergruppen har også et tett samarbeid med Norgeshus, Vestlandshus, Idéhus og Håndverksmur. Dette samarbeidet styrker Mestergruppens markedsposisjon som den foretrukne leverandøren til byggmestermarkedet ytterligere, sier Bjerke. Kjedene er basert på medlemskap fra frittstående byggmestere. De får en enklere og mer produktiv hverdag gjennom medlemskapet, mener han, og viser til at medlemmene tilbys hjelp til planer, tegninger og tilpasninger til sluttkundenes individuelle ønsker, dessuten bistand til håndtering av bygningslovgivningens mange krav. Og ikke minst innebærer medlemskapet at byggmesteren får alle nødvendige bygningsartikler og materialer levert direkte til Velkommen til Mestergruppen: Hovedkontoret er i Oslo, men virksomheten fordelt over hele Norge. tomten fra en av våre 20 byggevareenheter fordelt på 23 lokasjoner rundt om i landet. Dette er arbeidsbesparende, og varene leveres til gode priser og betingelser. I tillegg kan byggmesterne gjøre gunstige suppleringskjøp i Byggeriet-butikkene, sier han. Fokus på verdikjeden Bjerke understreker at leveransene til byggmesterkundene utgjør en stor andel av Mestergruppens omsetning, og dermed er sentrale i Mestergruppens verdikjede. Etter at Ferd kom inn i bildet har vi intensivert arbeidet med å forbedre både innkjøpsfunksjon og logistikk, slik at vi blir en enda mer verdifull samarbeidspartner for medlemmene, sier han, og legger til at også innsatsen med tomte- og prosjektutvikling er styrket. Forretningsområdet Tomteutvikling investerer i både bolig- og hyttetomter i utvalgte geografiske områder, og kan dermed tilby byggmestrene samarbeid om etterlengtede arealer for nye boligprosjekter. Dette vil i sin tur øke omsetningen i byggevaredivisjonen, sier han. Inspirerende og nyttig Morten Bjerke understreker at den intense innsatsen i selskapet er i tråd med strategiske føringer fra styret, der hovedtyngden av samarbeidet med Ferd foregår. Dette har vært både inspirerende og nyttig for oss, samtidig som vi får all den friheten vi trenger for å sette strategiene ut i livet, sier han. Ferd Capital har forøvrig også bidradd til å styrke den forretningsmessige og strategiske kompetansen i Mestergruppen med erfarne medarbeidere: Erik Fausa ble i første omgang lånt ut som finansdirektør, men har siden meldt permanent overgang. Eskild Larsen tiltrådte stillingen som konserndirektør for tomteutvikling sommeren Samarbeid med Ferd Eiendom Et annet håndfast resultat av Ferds eierskap er samarbeidet mellom MG Prosjekt, et heleid selskap i Mestergruppen, og Ferd Eiendom. Disse er nå partnere i utbyggingen av en 75 dekar stor tomt på Bråte gård, like ved Strømmen stasjon i Skedsmo kommune. Prosjektet omfatter mellom 300 og 350 småhus og rekkehus, og ville vært for omfattende for Mestergruppen å gi seg i kast med alene. Nå er det en fin mulighet for å utvikle kvalitetsboliger og et godt bomiljø, samtidig som det gir en betydelig ekstra omsetning for både Ferd Eiendom og Mestergruppen, sier Morten Bjerke. Mestergruppen AS Norsk konsern med omfattende aktivitet i bygningsbransjen innenfor forretningsområdene Byggevarer, Tomteutvikling og Bolig Ledende leverandør av byggevarer til byggmestere og små og mellomstore entreprenører Driver byggevarekjeden Byggeriet som dekker samtlige landsdeler Utvikler tomter og boligprosjekter over hele landet Eier huskjedene Mesterhus og Systemhus med til sammen ca. 220 medlemmer. Ferd Capital overtok de fleste aksjene i mai 2011, og eier nå 94,5 prosent Investment Director / Co-head i Ferd Capital Peter Sunde har det overordnede ansvaret for å følge opp Ferds engasjement. Konserndirektør Jan Ivar Rønning i Elopak og Sunde representerer Ferd i styret, henholdsvis som styreleder og styremedlem Omsetningen i 2011 var 2, 7 milliarder kroner, opp fra 2,3 milliarder i 2010 Hovedkontor i Oslo, rundt 400 ansatte Side 16 Ferdmagasinet 04/2012

17 Ferd Capital Servere i tusentall: CFEngine brukes til å administrere flere av verdens største serverparker. Foto: Florian Hirzinger, Wikimedia Commons Holder styr på verdens største serverparker CFEngine satser mot å bli blant de største innenfor det raskt voksende feltet programvare for IT-administrasjon. Etter snart to år i Ferd Capitals ventureportefølje er selskapet kommet vesentlig nærmere målet. Ferdmagasinet 04/2012 Side 17

18 Ferd Capital e Logotype CFEngine AS Norsk IT-selskap som utvikler programvare for automatisert konfigurasjon og drift av datasentre og serverparker. Navnet står for «Configuration Engine» Programvaren utfører automatisk vedlikeholdsrutiner og programvareinstallasjoner i datasentre, gjerne med tusenvis av ulike servere med flere operativsystemer og forskjellige brukerapplikasjoner Programvaren overvåker serverfunksjonene kontinuerlig, rapporter er feil og tilfører serverne en «selvhelbredende» egenskap som gjør at avvik og feilfunksjoner automatisk styres tilbake mot ønsket status Programmet ble først utviklet av Mark Burgess i I dag tilbys den kommersielle versjonen CFEngine Enterprise Edition parallelt med CFEngine Community Edition, den siste under General Public Licence (GPL), det vil si gratis Programvaren videreutvikles og distribueres av CFEngine AS, med hovedkontor i Oslo og salgs- og supportvirksomhet i Palo Alto i California CFEngines programvare benyttes i dag på flere millioner servere i over hundre land Hovedkonkurrenter er Hewlet- Packard, Computer Associates, IBM og BMC Software Ble en del av Ferd Capitals ventureportefølje i februar Ferd Capitals engasjement følges opp av partner Bjørn Erik Reinseth og Senior Investment Manager Dagfinn Teigland, som begge også representerer Ferd som medlemmer av CFEngines styre Begivenhetsrike tider for programvareselskapet CFEngine, en av bedriftene i Ferd Capitals venture portefølje: I disse dager lanseres CFEngine Enterprise 3.0, en kraftig oppgradert versjon av selskapets kommersielle programvare pakke. Samtidig er årets omsetning i ferd med å passere det dobbelte av fjorårets. Og nylig kunne CFEngine innkassere tittelen «Årets heteste oppstartbedrift i Norge» under Nordic Startup Awards i Oslo. Og som om ikke dette kunne være nok, CFEngine tok seieren i kategori en «Best International Startup» i samme slengen. Servere i milliontall CFEngine hjelper bedrifter og organisasjoner med å administrere og automatisere en verden av smart databehandlingsinfrastruktur, og gjør at virksomhetskritiske applikasjoner og tjenester er sikre og tilgjengelig. Og våre brukere blir agenter for endring og innovasjon, slik at de ikke må bruke kreftene til å kjempe mot IT-flaskehalser og strømbrudd. Slik oppsummerte Thomas Ryd virksomheten da han mottok prisene. Ryd er administrerende direktør i selskapet, dessuten gründer sammen med teknisk direktør Mark Burgess som er selve hjernen bak det uvanlige og avanserte programvarekonseptet, som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Nå er det tatt i bruk på flere millioner servere rundt om i verden, mange av dem samlet i gigantiske serverparker. Blant brukerne er virksomheter som Face 4 book, Disney og den amerikanske marinen, og ikke minst, et stort antall av verdens ledende banker. Silicon Valley Høsten 2011 flyttet administrerende direktør Ryd til Palo Alto i Californias Silicon Valley for å lede oppbyggingen av CFEngines amerikanske datterselskap. Knut Stålen har overtatt som daglig leder av den norske delen av selskapet, og Rask vekst, særlig i USA: Knut Stålen leder CFEngine i Norge, og er i tillegg økonomidirektør for hele selskapet. Noe av det unike ved CFEngine er at den tilfører maskinvaren den kjøres på en slags selvhelbredende effekt. er økonomidirektør for virksomheten totalt. Noe av omsetningen skjer i Norge og Europa, men hovedtyngden er i USA. Der blir særlig de store bankene en stadig viktigere kundegruppe. De er jo svært avhengige av sikkerhet, dessuten av pålitelighet i form av høy oppetid, sier han. Stålen forteller at den amerikanske staben i tillegg til Ryd nå først og fremst består av med arbeidere innenfor salg og markeds føring, og dessuten et Side 18 Ferdmagasinet 04/2012

19 Ferd Capital nettverk av tilknyttede men selvstendige medarbeidere rundt om i landet. Nettverket jobber dels med salg, dels teknisk service, sier han, og legger til at selskapet også har en omfattende virk somhet i form av bruker opplæring og konsulenttjenester, også dette i hovedsak i USA. Kommersiell og gratis Den intense videreutviklingen av programvaren foregår fortsatt i Oslo, og i tett samarbeid med teknisk direktør Mark Burgess. Som navnet antyder er han opp rinnelig engelsk, men han har hatt fast tilhold i Norge siden Her har han hatt flere stillinger innenfor universitets- og høyskolesektoren, sist som professor i nettverks- og systemadministrasjon ved Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus). Fra våren 2011 har det imidlertid vært CFEngine på heltid. Programvaren utvikles parallelt i to versjoner. Den ene er kommersiell og selges til bedrifter, organisasjoner og statlige organer, mens den andre er basert på fri lisens og åpen kildekode. Men også gratis versjonen brukes av mange store og profesjonelle aktører, sier Knut Stålen. Nå kan gratis programvare være en bedre forretningsidé enn man skulle tro. For det første, brukere som har erfart fordelene vil ofte oppgradere til den kommersielle versjonen, som har flere funksjoner og er mer brukervennlig. For det annet, som motytelse for fri versjonen får CFEngine en ut prøving av systemet som de helkommersielle konkurrentene bare kan drømme om, med en stor mengde tilbakemeldinger og omfattende diskusjoner på egne brukerfora. Selvhelbredende evne Noe av det unike ved CFEngine er at den tilfører maskinvaren den kjøres på en slags selvhelbredende effekt. I informatikken tar man utgangspunkt i at en datamaskin alltid gjør nøyaktig det den er programmert til. Som alle databrukere har erfart, slik er det ikke i praksis. En datamaskin eller server blir stadig mer lunefull jo lenger den har vært i bruk. CFEngine arbeider gjennom å oppfange avvikene mens de er små. I bunnen av systemet ligger en beskrivelse av en definert normaltilstand, et sett regler og prinsipper for hvordan maskinen skal fungere. Hva maskinen så faktisk gjør sammenlignes regelmessig med denne beskrivelsen. Hvis en server begynner å skli ut, møtes avvikene med små, trinnvise endringer, initiert av programvarens innebygde «agenter». Systemet kontrollerer hvilke av disse endring ene som bringer maskinen nærmere normaltilstanden, og velger bort de øvrige. Dermed fortsetter maskinen å gjøre det den skal. Ingen patenter Selv om vi har en rekke unike løsninger, har CFEngine som prinsipp at vi ikke patenterer våre programvareinnovasjoner. De er basert på grense sprengende forsk ning, og vi oppnår vårt konkurranse fortrinn ved å være ledende, ikke ved å legge hindring er i veien for andre, sier Stålen. Ambisjonene er da også høye. Mark Burgess har tidligere gjort det klart at visjonen er at CFEngine skal bli et av de fem ledende selskapene i verden innenfor programvare for IT-administrasjon. Han mener at selskapets teknologiske forsprang gjør dette til et realistisk mål. Langsiktig og kapitalsterk Men for å klare dette var CFEngine avhengig av en langsiktig og kapitalsterk investor. Det var slik Ferd Capital kom inn i bildet: Den tilførte kapitalen har vært en avgjørende forutsetning for den kraftige ekspansjonen vi har oppnådd. Samtidig har vi Vi oppnår vårt konkurransefortrinn ved å være ledende, ikke ved å legge hindringer i veien for andre. fått mange gode innspill på den forretnings messige siden, noe som har vært et godt bidrag til å profesjonalisere denne delen av virksomheten, sier Knut Stålen. Nå, ved inngangen til 2013, mener han at CFEngine står svært godt rustet for videre vekst. Antallet servere i verden øker raskt, og vi blir stadig mer avhengige av at de fungerer som de skal hele tiden. Det betyr at potensialet vårt øker, samtidig som de nye versjonene av programvaren bidrar til å styrke vårt fortrinn i konkurransen, sier han. I Norge og USA: Mark Burgess (venstre) er teknisk direktør og hjernen bak den unike programvaren som utvikles i Oslo; Thomas Ryd tar seg av driften i den amerikanske virksomheten fra kontoret i Palo Alto i Silicon Valley i tillegg til å være CFEngines administrerende direktør. Ferdmagasinet 04/2012 Side 19

20 Ferd Sosiale Entreprenører Barnevernsproffene forandrer loven Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider med forslag til ny barnevernslov. Og lovteksten er på en rekke punkter resultat av innspill fra Forandringsfabrikkens barnevernsproffer: Barna som loven handler om. Barnevernsproffene er unge i aldersgruppen år fra hele landet, hver av dem med egen erfaring fra å få eller skullet få hjelp fra barnevernet. Disse erfaringene utgjør en stor kunnskapsressurs for norsk barnevern, og Forandringsfabrikken bidrar til at denne kunnskapen blir formulert og formidlet, det siste ofte i form av møter mellom våre proffer og fagfolk i barnevernet, politikere og andre beslutningstakere, sier Marit Sanner. Hun er fabrikkleder og gründer i Forandrings fabrikken, som har inngått i Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje siden juli Det betyr mye at barn og unge blir møtt med respekt og får innflytelse over eget liv, sier hun. Økende lydhørhet Sanner legger vekt på at Forandringsfabrikkens virksomhet skal bidra til økt kvalitet, både i barnevernet og en rekke andre samfunnsområder som hun og fabrikken har tatt eller vil ta tak i. Vi ser at det er utrolig mye hjelp som blir gitt uten at noen spør den som skal hjelpes om hjelpen faktisk fungerer, sier hun men legger til at hun nå opplever en økende lydhørhet blant dem som sitter med makten. Ikke minst representerer forslaget til ny barnevernslov et betydelig gjennomslag for Sanners filosofi og metodikk. Blant annet hadde barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i vår sitt første møte med fem fra Barnevernsproffene. Og de fikk gitt uttrykk for sitt hovedbudskap: Det er nødvendig å få et barnevern som samarbeider bedre med barn og unge, som er mer menneskevarmt og i stand til å gi kjærlighet. I tillegg var Barnevernsproffene opptatt av at begrepsbruken i lovgivning og barnevern må endres, at ord som oppleves som stigmatiserende byttes ut. Høringsinstans Og i september, da lovforslaget ble sendt ut på høring, ga statsråden uttrykk for at Barnevernsproffene har inspirert sterkt til noen av de viktigste endringsforslagene, sier Sanner, som også gleder seg over at de unge Barnevernsproffene er offisiell høringsinstans, og nylig leverte sin uttalelse til departementet. Endelig lovforslag skal legges frem for Stortinget i mars neste år. Og uansett hva som skjer videre, så kan vi fastslå at Barnevernsproffene forandrer loven, sier hun. Men Sanner gir seg ikke med dette. Hun er opptatt av å få mest mulig gjennomslag, så når det endelige lovforslaget foreligger begynner neste runde: Da tar vi kontakt med partier og stortingspolitikerne som skal vedta loven, slik at Barneverns Høyt anerkjent: Marit Sanner har mer enn femten års erfaring med å gi barn og unge en stemme som blir hørt av myndigheter og fagmiljøer. Hun er hedret med medlemskap i eksklusive Ashoka, og kåret til «Årets sosiale entreprenør» i Foto: Morten Brun Det er utrolig mye hjelp som blir gitt uten at noen spør den som skal hjelpes om hjelpen faktisk fungerer. Side 20 Ferdmagasinet 04/2012

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Eline Synneva Lorentzen Ingstad Senter for entreprenørskap Stipendiat i sosialt entreprenørskap Ferd Sosiale Entreprenører Studieprogrammet i sosialt entreprenørskap

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap Folkehelsekonferansen Oslo 14. oktober 2014 @oyvind_sandvold Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner Sosialt Entreprenørskap November 2013 @katinkaleiner Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår vi Årets Sosiale Entreprenør 2014

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap hvordan ta risiko for å få effekt Stiftelseskonferansen 14. mai, 2013 Johan H. Andresen Agenda Sosialt Entreprenørskap hva er det? Hvordan vi engasjerer oss Forstått risiko gir

Detaljer

Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver.

Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver. Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver. ÅRSRAPPORT 2014 2014 Våre kunder har oppnådd svært god risikojustert avkastning i året som gikk, og

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Stø kurs i sommervarmen

Stø kurs i sommervarmen Stø kurs i sommervarmen Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer

Detaljer

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen Indeksfond Aksjeindekser ble introdusert som en metode for å måle gjennomsnittlig avkastning til et utvalg aksjer. Den eldste eksisterende amerikanske aksjeindeksen Dow Jones Industrial Average ble publisert

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kebony styrket for vekst

Kebony styrket for vekst Kebony styrket for vekst (OSLO, 6. oktober 2008) Kebony tilføres MNOK 50 i en emisjon basert på NOK 0,42 per aksje, som er 20% høyere pris sammenlignet med emisjon april 2007 og priser selskapet til MNOK

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Bodø 31. oktober 211 Age Bakker, Chief Operating Officer 1 Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse 2 Historie

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer