SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord:

2 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul... 4 Installasjon... 4 Ordreimport... 5 Grunnleggende bruk Kom i gang... 5 Innstillinger for ordreimport... 6 Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport Opprett/Lagre oppsett for ordreimport... 7 Send ordrestatus fra Mamut... 7 Kunderegistrering ved ordreimport... 8 Gjenkjenning av eksisterende kontakter... 8 Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut... 8 Betalingsbetingelser og leveringsform... 9 Eksport til Nettbutikk Grunnleggende bruk Kom i gang Innstillinger for Export til nettbutikk Valg av firmadatabase og mottaker for eksport Nullstill eksportlogg Fakturajournal til Visma Innledning Generelle innstillinger / oppsett Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Bilagsart Mva koder AtWork Leverandørfaktura Innledning Kom i gang! Overføre kontoplan og leverandørregister Knytt leverandørfakturaer til konto, leverandør Importer faktura til Mamut Rapporter og Loggfiler Tidligere importerte fakturaer FAQ Ofte stilte spørsmål og problemstillinger Ansatt og Lønn Innledning Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Prinsipp for import og overføring Autorutine Opprett nye ansatte ved lønnsimport Aktivitetimport Innledning Installasjon og oppsett Oppsett Loggfiler SHARE IT AS Page 2 Sentralbord:

3 Endringslogg Endringer og nye funksjoner for Mamut Integrasjonsmodul logges kontinuerlig i tabellen nedenfor. Dato Modul Beskrivelse Ansatt/Lønn Ny modul for Ansatt/Lønn Eksport til Nettbutikk Beskrivelse av enkel bruk. XML eksempler og feltbeskrivelser Ordreimport Lagt til beskrivelser av XML felter. SHARE IT AS Page 3 Sentralbord:

4 Innledning Velkommen til SHAREIT MAMUT INTEGRASJONSMODUL. Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul Ordreimport fra nettbutikk/ekstern system Eksport av produkter, kontakter, rabattregister Import av leverandørfaktura System fakturaskanning Journalimport for regnskap. F.eks. fra Visma, 24/Seven, DnbNor osv. Journaleksport for regnskap. F.eks til Visma Multicase ordreimport og eksport av kundereskontro tilbake til Multicase Norgesfaktura eksport av faktura for betalingsoppfølging via Norgesfaktura Aktivitetimport Import av ansatte/lønnslister Spesialrapporter Installasjon Mamut Integrasjonsmodul kan lastes ned fra vår internettside. Evt. kan den bestilles pr. telefon og vi sender deg nødvendige filer og installasjonskode. Ved installasjon fra Internett må Internet Explorer benyttes og være satt som standard nettleser. Når installasjonen er ferdig kan du bytte tilbake til foretrukket nettleser. Følg instruksjonene for installasjon. Når Integrasjonsmodulen er ferdig installert vil den starte automatisk og skjermbildet Innstillinger vises. Her må følgende punkter utføres: 1. Installasjonskode Skriv inn installasjonskoden og klikk Registrer (Innstallasjonskoden får du tilsendt på etter bestilling/registrering.) 2. Sti til Mamut databasen Skriv inn sti til Mamut databasen. Dette er normalt C:\programfiler\mamut\data\ 3. Velg Mamut bruker Dette er mest aktuelt for import av regnskapsbilag hvor alle bilag registreres under denne brukeren. 3. Velg Firmadatabase som skal benyttes Fra listen over firmadatabaser huker du av den eller de du ønsker å benytte for import/eksport av data. De firmadatabaser som er valgt vil være tilgjengelige SHARE IT AS Page 4 som kilder/valg i alle moduler. Sentralbord:

5 Ordreimport Innledning Modul for ordreimport kan importere ordre fra ulike eksterne systemer som f.eks. ekstern nettbutikk, eksternt ordresystem eller andre type systemer. De mest vanlige kilder for ordreimport er: Nettbutikk. Normalt lager en her en webservice i nettbutikk som kan eksportere ordre på xml format. Integrasjonsmodulen kobler seg mot en http adresse I butikken og henter ordre automatisk direkte til Mamut. FTP. I tilfeller hvor ordrelister legges jevnlig ut på en ftp adresse, kan Integrasjonsmodulen koble seg mot ftp serveren, laste ned ordrefilen og importere ordre til Mamut. Ordrefiler. Den mest vanlige overføring av ordre mellom eksterne systemer er kommaseparerte filer (csv). ntegrasjonsmodulen tilpasses av SHARE IT for å støtte aktuelt innlesingsformatet i hvert enkelt tilfelle. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å importere fra. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I Nettbutikk II Internt salgssystem 2. Klikk på knappen Hent ordre. Ordre importeres nå til Mamut. 3. Status fra ordreimport vises i statuspanelet. Her ser du hvor mange som er importert og evt om det har oppstått feil. 4. Rapport. Når ordreimport er ferdig vises rapport over importerte ordre og evt. feil. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Hovedprinsippene for enhver import er at ordre leses fra en ekstern kilde (HTTP, FTP eller Fil). Ordre registreres fortløpende i Mamut og det genereres til slutt en rapport med oversikt over hvilke ordre som er importert. Ved ordreimport opprettes både kontakt og produkt i tillegg til selve ordren hvis kontakten eller produktet ikke er registrert tidligere. Hvis kontakten eller produktet er registrert tidligere kan du velge om integrasjonsmodulen skal oppdatere kontakt- og/eller produktinformasjon. Dette gjør du ved å huke av i punkt 2 Start nedlasting av ordre. For å sikre at ikke samme ordre registreres flere ganger sender Integrasjonsmodulen bekreftelsesmelding tilbake til kilden for å informere om at ordre er importert. Hvis den ikke mottar en gyldig bekreftelse tilbake slettes ordren automatisk og importeres på nytt i neste forsøk. Ved import fra FTP eller fil flyttes den importerte filen automatisk til en egen loggkatalog etter fullført import. Dette sikrer at filen ikke blir lest inn to ganger. SHARE IT AS Page 5 Sentralbord:

6 Se ellers vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. Innstillinger for ordreimport Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase ordre skal importeres til Hvor orde skal hentes fra Hvor bekreftelse for fullført import skal sendes Hvor ordrestatus skal sendes Produktnummer for eventuelle betalings-, leverings- eller administrasjonskostnader Hent orde fra Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal hente ordre fra. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /orderfiles/ c:\ordrefiler\ Ved ftp eller fillokasjon er det normalt at det kun oppgis en katalog. Integrasjonsmodulen vil lese inn alle filer i denne katalogen og reigstrere ordre. Godkjente ordre flyttes til loggkatalog når ordreimport er fullført. Send bekreftelse til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende bekreftelsesmelding for fullført ordreimport. F.eks. en egen webservice som mottar bekreftelsen. Bekreftelsen inneholder informasjon om ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut slik at eksternt system kan registrere denne informasjon og ha referanse til Mamut. Send ordrestatus til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende ordrestatus. Dvs. informasjon om ordre i Mamut som fakturadato, forfallsdato, om faktura er betalt osv. Felt for bekreftelse og ordrestatus trenger ikke å være utfylt for at ordreimport skal fungere. Disse feltene er tillegg som sikrer ordreimport og gir tilleggsinformasjon fra Mamut hvis det er av interesse for eksternt system. SHARE IT AS Page 6 Sentralbord:

7 Opprett/Lagre oppsett for ordreimport Et oppsett for ordreimport består av: Kilde for hvor ordre skal hentes fra Lokasjon for hvor bekreftelse og ordrestatus skal sendes Link til en Mamut firmadatabase Integrasjonsmodul for ordreimport kan settes opp med flere ulike oppsett. Det gjør det mulig å hente ordre fra flere ulike kilder. F.eks. om du skal importere ordre både fra nettbutikk, eksternt ordresystem og evt. et tredje system. Lagre et eksisterende oppsett 1. Klikk på Lagre. Et nytt vindu åpnes hvor innstillinger for eksisterende oppsett vises. 2. Endre ønskede verdier og klikk OK. Opprett nytt oppsett 1. Klikk på Opprett ny 2. Skriv inn ønsket navn på oppsettet. Dette vil vises i nedtrekksmenyen. 3. Fyll inn URL, FTP eller fil-lokasjon for hvor ordre skal hentes fra. 4. Skriv inn lokasjon for bekreftelse og evt. lokasjon for ordrestatus. 5. Klikk OK. Send ordrestatus fra Mamut I mange tilfeller er det ønskelig at eksterne systemer får oppdatert informasjon om ordrestatus. Ordrebekreftelsen etter import returnerer ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut ved ordreopprettelse, men dette gir ingen informasjon om hva som skjer med ordren videre. Det er derfor lagt inn mulighet for at Integrasjonsmodulen kan sende oppdatert informasjon om ordre til eksternt system. Ordrestatus sendes etter hver utførte ordreimport hvis feltet Send ordrestatus til er utfylt. Informasjon om ordrenummer, fakturanummer, fakturadato og betaltdato overføres. Evt. gis det beskjed om ordre er kreditert eller slettet. Se vedlegg Ordrestatus XML felter for detaljer om hvilke felter som overføres. Figuren vise instillinger som kan settes for ordrestatus. Skjermbildet ligger under arkfanen Ordrestatus eksport på den nedre arkfanen. Status for alle ordre registrert siste 20 dager blir overført. Juster antall dager slik at denne dekker hele perioden fra ordre registreres til den normalt blir betalt. F.eks. 90 dager. Manuell overføring. Klikk på Start overføring for manuell overføring av ordrestatus. (Normalt går overføring automatisk etter ordreimport). SHARE Overfør IT kun AS fakturerte ordre. Page 7 Sentralbord:

8 Kunderegistrering ved ordreimport Gjenkjenning av eksisterende kontakter Integrasjonsmodulen kan settes opp med ulike innstillinger for hvordan kunder skal gjenkjennes ved import. Gjenkjenning av kontakter hindrer at det opprettes flere like kontakter i Mamut. Det anbefales at eksternt system lagrer kontaktnummeret fra Mamut og sender dette over i feltet mamutcontactid. Dette er en sikker identifikasjon for å gjenkjenne eksisterende kunder. Følgende kontrollmuligheter for gjenkjenning av kontakter er tilgjengelig: Mamut kontaktnummer Ekstern kundeid Organisasjonsnummer Annen kontaktinfo Mamut kontaktnummer lagres i eksternt system og sendes over i mamutcontactid. Sikker identifikasjon som alltid utføres av Integrasjonsmodulen hvis mamutcontactid er oppgitt. Integrasjonsmodulen kan lagre kontaktens id fra eksternt system i et skjult felt (ExtId) i Mamut. Ved import kan Integrasjonsmodulen sjekke om det finnes en kontakt registrert med id fra eksternt system. Søk på eksiterende kontakter etter organisasjonsnummer. Sikker gjenkjenning for bedriftskunder. Søk etter eksisterende kontakter med frisøk på navn og/eller . Ikke sikker identifikasjon, men gir en treffprosent på ca. 90% og hindrer dermed de fleste duplikate registreringer. Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut Kunder som importeres kan knyttes til en valgt avdeling i Mamut ved ordreimport. F.eks. hvis bedriften opererer med mange salgskanaler og ønsker å samle alle kunder registrert i nettbutikken i egen avdeling. 1. Velg arkfanen Kontaktinnstillinger. 2. Huk av for å angi at alle kunder skal knyttes til en avdeling ved ordreimport. 3. Velg hvilken avdeling kunden skal knyttes til. Husk at oppdatering av avdeling på eksiterende kunder kun utføres hvis det er huket av for Oppdater kontaktinfo hvis kontakten eksisterer. SHARE IT AS Page 8 Sentralbord:

9 Betalingsbetingelser og leveringsform Ved ordreimport vil betalingsbetingelser og leveringsform i Mamut bli satt korrekt iht til det som er oppgitt fra nettbestillingen. Forutsetningen er at disse verdiene er lagt inn i Mamut. Hvis verdiene ikke finnes i Mamut vil Integrasjonsmodulen vise meldingene: Finner ikke angitt betalingsbetingelse (Visa) i Mamut. Benytter standard verdi for kunden. Finner ikke angitt leveringsform (Posten dør til dør) i Mamut. Benytter standard verdi fra kunde. Verdiene som er angitt i parentes i meldingen må registreres i Mamut. Dette gjøres på følgende måte: Betalingsbetingelser 1. I Mamut: Velg Vis -> Innstillinger fra toppmenyen. 2. Klikk Firma og deretter ikonet for Standardregister. 3. Velg Betalingsbetingelser fra listen og klikk på knappen Rediger. 4. Sjekk om angitt betalingsbetingelse ligger i listen. Opprett betalingsbetingelsen hvis den ikke finnes. 5. Kontroller at feltet Beskrivelse for betalingsbetingelsen i Mamut har eksakt samme verdi som den som er oppgitt fra nettbutikken (vist på bildet under). Leveringsform 1. Gå inn i Standardregisteret til Mamut (se punkt 1 og 2 ovenfor) 2. Velg Leveringsform fra listen og klikk på knappen Rediger. 3. Sjekk om angitt leveringsform ligger i listen. Opprett leveringsform hvis den ikke finnes. 4. Kontroller at feltet for Fritekst i Mamut har eksakt samme verdi som den som er oppgitt fra nettbutikken (vist på bildet under) SHARE IT AS Page 9 Sentralbord:

10 Eksport til Nettbutikk Innledning Modul for eksport kan overføre kontakter, produkter, lagerstatus og rabattregister fra Mamut til ekstern nettbutikk eller annen ekstern løsning. Overføring er basert på XML over standard HTTP protokoll og kan tilpasses de aller fleste nettbutikker. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å eksportere til. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I 2. Velg hva som skal eksporteres F.eks. alle produkter og/eller alle kontakter 3. Status på eksport. Her ser du hva som er oppdatert i Mamut siden forrige eksport og hva som er eksportert ved siste eksport. 4. Rapport. Rapport vises etter ferdig utført eksport. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Eksportmodulen for Mamut henter informasjon fra Mamut etter de innstillinger som er mest aktuelle for din nettbutikk. Integrasjonsmodulen holder rede på hva som er overført tidligere og gjør at nettbutikken alltid vil være oppdatert med den siste informasjonen uten at store datamengder må overføres hver gang. Endrer du f.eks. en kontaktperson eller gjør en prisoppdatering på et produkt, vil dette vises i Integrasjonsmodulen og tas med ved neste eksport. Setter du opp Integrasjonsmodulen til automatisk kjøring, vil nettbutikken alltid være oppdatert med de siste endringene. Produktbilder overføres via FTP fra Mamut maskinen til nettbutikken. For bedrifter med flere tusen bilder levert og oppdatert jevnlig fra leverandør, kan det opprettes en egen bildekatalog adskilt fra Mamut slik at bildebehandling automatiseres og ikke trenger manuell oppdatering i Mamut. Se vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. SHARE IT AS Page 10 Sentralbord:

11 Innstillinger for Export til nettbutikk Valg av firmadatabase og mottaker for eksport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase det skal eksporteres fra Hvor produkteksport, kontakteksport, rabatteksport og lagerstatus skal sendes til Send eksport til Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal sende eksport. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /exportfiles/ c:\exportfiles\ *Eksisterende versjon har kun støtte for http overføring. Nullstill eksportlogg Integrasjonsmodulen logger hva som er eksportert og hva som oppdateres i Mamut slik at informasjon ikke må overføres dobbelt. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig og nullstille overføringslogg slik at alle data kan overføres på nytt. I bildet ovenfor er knappen Nullstill eksportlogg vist under arkfanen Innstillinger. Klikk på denne knappen og bildet til venstre vises. Velg hvilke eksportlogger som skal nullstilles og klikk OK. I infopanelet vil du se at antall som skal eksportes har økt. SHARE IT AS Page 11 Sentralbord:

12 Fakturajournal til Visma Innledning Eksportmodulen for Visma lar deg på en enkel og oversiktelig måte overføre fakturajournal i Mamut over til Visma. Dette er aktuelt hvis du har regnskapsfører som benytter Visma, men selv fakturerer i Mamut og fortsatt ønsker å ha full oversikt der. Med to klikk er fakturajournalen oversendt til regnskapsfører på Velg hvilken Visma-versjon som det skal overføres til. Visma Business Visma Rubicon Visma Global* 3. Klikk på knappen Eksporter for å hente ut fakturajournal fra Mamut. 2. Velg hvilken firmadatabase det skal overføres fra. 4. Klikk på knappen Send for å sende fakturajournal på til mottaker. Generelle innstillinger / oppsett Under generelle innstillinger må det angis hvor Integrasjonsmodulen skal lagre journalfilen som blir generert fra Mamut, hvor Mamut ImportExport programmet er plassert og informasjonfilen som inneholder informasjon om hvilke fakturaer som er overført tidligere. Ta kontakt med administrator eller Share-it om du er usikker på disse innstillingene. Under Generelle innstillinger setter du også opp innstillinger som må oppgis dersom filen skal sendes på . Her angis utgående server, mottaker, avsender og evt brukernavn/passord. SHARE IT AS Page 12 Sentralbord:

13 Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Det normalt ikke samsvar mellom kontoplanen i Mamut og Visma. Standard salgskonto 3010 i Mamut kan f.eks. være 3000 i Visma. For at dette skal bli riktig ved overføring, er det nødvendig å sette opp en tabell som angir hvilke konti som samsvarer. I skjermbildet under ser du et eksempel. Bilagsart Det må angis hvilke koder for bilagsart som benyttes i Visma. Dette finner du under arkfanen Bilagsart. SHARE IT AS Page 13 Sentralbord:

14 Mva koder Mva koder må på samme måte som kontoplanen samsvare mellom Mamut og Visma. Under arkfanen Mva koder finner du en tabell for å angi mva koden i Mamut og legge inn hvilken mva kode som skal benyttes i Visma. Det er viktig at du får med alle relevante mva koder som benyttes i din bedrift. SHARE IT AS Page 14 Sentralbord:

15 AtWork Leverandørfaktura Innledning AtWork leverandørfaktura er en tjteneste levert fra AtWork Systems. Dine leverandørfakturaer sendes til AtWork Systems for skanning og innlesing til en webbasert løsning hvor du har full oversikt over dine innkommende fakturaer. Når du har gjennomgått innkommende fakturaer for en periode og eventuelt knyttet de ulike fakturaer til prosjekter og avdelinger, kan du importere disse til Mamut via Mamut Integrasjonsmodul. Løsningen krever at du har inngått avtale med AtWork Systems for mottak og skanning av leverandørfakturaer. 1. Velg hvilken firmadatabase du ønsker å importere til. 2. Overfør eventuelt kontoplaner, leverandører, prosjekter og avdelinger fra Mamut til AtWork Systems. 3. Importer leverandørfakturaer til Mamut. Importerte fakturaer registreres i bilagsregistrering for godkjenning og kan overføres til hovednok. Kom i gang! Når Integrasjonsmodulen er ferdig installert og du har en avtale med AtWork Systems, er det første du gjør å overføre informasjon fra Mamut til AtWork Systems. Kontoplan og Leverandørregister må overføres slik at innkommende fakturaer kan linkes mot riktig konto og leverandør. I tillegg kan du velge å overføre prosjekter og avdelinger fra Mamut slik at du kan linke innkommende fakturaer til tilhørende prosjekt og avdeling. Fra AtWork Systems vil du ha mottatt link til administrasjonspanelet på web samt brukernavn og passord. Når informasjon om kontoplan og leverandørregister er overført vil du finne disse igjen på adminsiden til AtWork. Overføre kontoplan og leverandørregister 1. Start Integrasjonsmodulen og gå til arkfanen AtWork Leverandørfaktura 2. I feltet Importer leverandørfakturaer til velger du den firmadatabasen du ønsker å jobbe mot. 3. Huk av for Kontoplan og Leverandørregister i feltet Overfør informasjon fra Mamut til AtWork. 4. Huk av for Aktive prosjekter og/eller Avdelinger om du ønsker å overføre disse til AtWork. 5. Klikk på knappen Start. Overføring til AtWork starter. 6. På adminsidene til AtWorks vil du nå se kontoplaner, leverandører og eventuell annen overført informasjon. SHARE IT AS Page 15 Sentralbord:

16 Knytt leverandørfakturaer til konto, leverandør 1. Innkommende fakturaer som er skannet og importert til AtWork ligger klar til behandling på websidene til AtWork. De fakturaer som ikke automatisk er blitt knyttet til en konto eller leverandør må knyttes manuelt. 2. Når faktura er knyttet til korrekt konto, leverandør og evt. prosjekt og avdeling, settes fakturaen klar til overføring. I Integasjonsmodulen vil du se i Infopanelet at antall fakturaer for import er økt med det antall fakturaer som er markert klar til overføring. Importer faktura til Mamut 1. Start Integrasjonsmodulen og gå til arkfanen AtWork Leverandørfaktura. 2. I feltet Importer leverandørfakturaer til velger du den firmadatabasen du ønsker å importere til. 3. Klikk på knappen Start i feltet Importer leverandørfakturaer til Mamut. Import starter og du ser fortløpende status på hva som importeres og eventuelt hva som feiler ved import. 4. Gå til Bilagsregistrering i Mamut. Her vil du se alle importerte bilag fra AtWork Systems. 5. Kontroller bilag og overfør til hovedbok. Når overføring til hovedbok er ferdig vil fakturane ligge ferdig registrert i leverandørreskontroen utfylt med forfallsdato, kid og annen nødvendig informasjon. Rapporter og Loggfiler For hver overføring til/fra AtWork Systems, blir det generert en rapport som inneholder detaljer på hva som ble overført. Denne rapporten kan lagres på fil slik at alle overføringer blir historisk logget. På den nedre arkfanen er det et eget valg for Loggfiler. Her kan du oppgi filkatalog for hvor loggfiler skal lagres etter hver overføring. Tidligere importerte fakturaer Integrasjonsmodulen logger også alle importerte fakturaer i en egen ekstern logg hos SHARE IT. Denne loggen fungerer som en ekstra sikkerhet mot duplikate bilagsregistreringer. Alle bilag som blir registrert i Mamut fra AtWorks kontrolleres først mot denne loggen. Hvis bilaget er registrert tidligere vil bilagsregistreringen avbrytes og du får melding om at bilaget er registrert tidligere. Loggen over tidligere importerte fakturaer ser du under arkfanen Tidligere importerte fakturaer. I neste versjon vil du i tillegg kunne slette registreringer i denne listen i tilfelle du ønsker å importere bilag på nytt. FAQ Ofte stilte spørsmål og problemstillinger 1. Jeg har importert alle fakturaer til Mamut, men ser ikke at de har blitt registrert under bilagsregistreringen? Dette skyldes som oftest at bilagene er registrert på feil bruker. Bilag som registreres i Mamut er i utgangspunktet kun synlig for den brukeren som har registrert bilaget. Sjekk derfor hvilken Mamut bruker du er registrert med i Integrasjonsmodulen. Dette finner du under Innstillinger og nedtrekksmenyen Mamut bruker. Du kan se bilag registrert under andre brukere i Mamut ved å gå til Brukerinnstillinger og velge Vis alle bilag for alle brukere. SHARE IT AS Page 16 Sentralbord:

17 Ansatt og Lønn Innledning Modulen for Ansatt og Lønn importerer ansatte og lønnslister fra eksternt system til Mamut. 1. Velg hvilken kilde det skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. Se Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport under. 2. Klikk på knappen Importer lønn. Import av ansatte og lønnslister starter. 3. Etter endt import vises fullstendig rapport over ansatte og lønnslister som er importert. Evt. feil i import er angitt i rødt. Rapporten lagres automatisk på fil hvis du har angitt dette under arkfanen Loggfiler. Klikk på knappen Skriv ut for utskrift av rapporten. Infopanelet viser informasjon om hvor mange lønnslinjer og ansatte som er importert. Modulen for Ansatt og Lønn er beregnet på systemer hvor lønn, provisjon eller andre lønnsarter beregnes i andre systemer enn Mamut. F.eks. en salgsløsning hvor Mamut har informasjon om normal månedslønn og det eksterne salgssystemet beregner provisjon. Provisjon overføres da fra den eksterne salgsløsningen til Mamut, f.eks en gang hver måned, og normal lønnskjøring utføres i Mamut. Overføring av lønnslister til Mamut er basert på vanlige lønnslinjer hvor det må spesifiseres lønnsart, antall, pris og eventuelt hvilket prosjekt eller avdeling lønnen skal knyttes til. Tabellen under viser eksempel på data som normalt overføres og hvordan resultatet vises i Mamut. Ansatt alias Ansatt navn Lønnsart Antall Pris Prosjekt Avdeling Notat JonH Jon Holstad 45 (Provisjon) Logistikk Provisjon JonH Jon Holstad 10 (Timelønn) Berg Pensjonat Logistikk Konsulent... SHARE IT AS Page 17 Sentralbord:

18 3. Skriv inn hvor bekreftelse på godkjent importansatte/lønnslister skal hentes fra. MAMUT INTEGRASJONSMODUL For detaljer på format og XML felter se vedlegg: Ansatt&Lønn Beskrivelse av XML felter Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Under arkfanen Import oppsett angis hvor lønnslister/ansatte skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. F.eks. hvis bedriften har flere ulike systemer som genererer informasjon om lønn. 1. Velg hvilken firmadatabase det skal importeres til. Alle fimadatabaser du har oppgitt som aktive under Innstillinger vises i denne listen. 2. Skriv inn hvor ansatte/lønnslister skal hentes fra. 2. Skriv inn hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Evt. hvor importfiles skal lagres etter fullført import. Klikk på knappen Opprett ny for å lage et nytt oppsett for import. I bildet som vises skriver du inn hva det nye oppsettet skal hete, hvilken firmadatabase oppsettet skal knyttes til og lokasjon for importfil/webservice og bekreftelsesmelding. 1. Skriv inn navn på import-oppsett. Dette vises i nedtrekkslisten hvor du velger hvor ansatt/lønnslister skal importeres fra. 2. Velg hvilken firmadatabase oppsettet skal importere ansatte og lønnslister til. 3. Skriv inn hvor oppsettet finner data som skal importeres. Dette kan være en webservice (HTTP-adresse), FTP lokasjon eller en filkatalog. 4. Skriv inn hvor oppsettet skal sende returmelding for bekreftet import. Dette kan kan være en webservice (HTTP-adresse) eller en filkatalog hvor importerte filer flyttes til. Prinsipp for import og overføring Normal import av lønnslister starter med at du har lagret et oppsett for import. Når du velger dette oppsettet fra nedtrekksmenyen og klikker Start import kobler integrasjonsmodulen seg mot den kilden du har oppgitt. Ansattdata og lønnslister hentes og registreres i Mamut. For hver registrering sendes det en returmelding tilbake til ekstern løsning hvis det er oppgitt en lokasjon i feltet Send bekreftelse til. Integrasjonsmodulen venter deretter på en ny returmelding fra ekstern løsning som bekrefter at ekstern løsning har registrert overføringen som ok. Dette sikrer at ingen duplikater blir overført. Hvis oppsettet for import benytter ordinære filer eller ftp benyttes ikke returmeldinger, men importfilene flyttes til egen filkatalog etter import. SHARE IT AS Page 18 Sentralbord:

19 Autorutine Integrasjonsmodulen kan sette opp til å importere ansatt/lønnslister automatisk etter ønsket intervall. Innstilinger for dette ligger under arkfanen Autorutine. Husk at Integrasjonsmodulen må være aktivert for at automatisk import skal kunne utføres. 1. I denne listen vises alle oppsett for import du har lagret. Kryss av for de oppsett som skal importeres automatisk. 3. Velg hvor ofte importjobben skal utføres. 2. Kryss av her for å aktivere automatisk import. Opprett nye ansatte ved lønnsimport Hvis nye ansatte skal opprettes automatisk ved import av lønnslister, kan dette angis under arkfanen Innstilinger. SHARE IT AS Page 19 Sentralbord:

20 Aktivitetimport Innledning Med modulen Aktivitetimport kan aktiviteter med kontaktinformasjon importeres fra ekstern løsning via HTTP, FTP eller fil til Mamut. Når modulen er installert og nødvendige tilpassninger for overføring er utført leser modulen inn data fra ekstern løsning og registrerer aktivitetene i Mamut med et enkelt tastetrykk. Modulen kan settes opp til automatisk import og dermed fungere skjult i bakgrunnen. Loggfiler genereres for hver import og sørger for full oversikt og kontroll. Installasjon og oppsett Installasjon av selve Integrasjonsmodulen er dekket tidligere i brukerveiledning. Vennligst følg disse instruksjonene for installasjon av Integrasjonsmodulen. Ved ferdig installasjon skal Aktivitetimport være tilgjengelig som egen arkfan i toppmenyen på Integrasjonsmodulen sammen med Innstillinger og Support/Hjelp. Oppsett Modul for Aktivitetimport kan settes opp til å importere fra flere ulike kilder. Dette settes normalt opp av SHARE IT i forkant av installasjon. De ulike kildene vil vises i nedtrekksmenyen under Velg nedlasting av aktiviterer fra. Hvert valg i denne nedtrekkslisten har et eget oppsett av innstillinger som angir hvilken firmadatabase i Mamut aktiviteten skal registreres på, hvilken kilde som skal benyttes for innlesing av akitviteter. og andre innstillinger knyttet til import av aktiviteter. Instillinger for hvert valg settes i den nedre arkfanen Innstillinger. Her angis følgende: 1. Hvilken firmadatabase aktivitene skal importeres til i Mamut. Alle firmadatabaser som er krysset av som aktive under Innstillinger vil vises her. Den firmadatabasen som er knyttet til en bestemt importjobb (figur ovenfor) står automatisk valgt. 2. Lokasjon for hvor Integrasjonsmodulen skal hente aktiviteter fra. Lokasjon kan angis enten som HTTP, FTP eller en lokal filkatalog. Formatet som innleses må være tilpasset XML formatet for aktivitetimport. Se vedlegg xx for detaljer angående format. 3. Lokasjon for bekreftelsemeldinger. HTTP: For innlesing via HTTP angis en URL adresse hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Dette vil sikre at eksternt system får beskjed når aktivitet er korrekt lagret i Mamut og samtidig kan oppdatere eksternt system med AktivitetId og kontaktid fra Mamut. SHARE IT AS Page 20 Sentralbord:

21 For FTP og lokal filkatalog angis en lokal filkatalog hvor de filene som er importert flyttes etter at import er ferdig utført. Dette fører til at filer som er innlest flyttes til en egen katalog hvor de kan slettes eller fungere som en historisk logg på importerte filer. Filer som feiler ved innlesing vil ikke bli flyttet. Loggfiler Det kan opprettes en loggfil for hver import som lagres på en egen filkatalog. Dette settes opp under arkfanen Loggfiler. 1. Skriv inn ønsket filkatalog for loggfiler. 2. Klikk Lagre SHARE IT AS Page 21 Sentralbord:

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 0.1 Share-it AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!!

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Brukerveiledning Oppdatert juni 2014 1-1 Tilgang til Internet butikken Klikk på Logg in knappen Instruksjon for å registrere seg på 3M-e-handel for etablerte kunder

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK PRODUKTKATALOG Importer prisbok/rabattavtale direkte fra grossist/kjedens FTP. (Ubegrenset antall prisbøker kan importeres) Importer prisbok fra fil på harddisk Ferdig definerte importmaler for prisbøker

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST Drift Nyheter og forbedringer siden sist Ny funksjonalitet i integrasjonsmodulen mot IBX Strømlinjeformet kataloghåndtering for ehandel GS1 integrasjon Inkasso integrasjon

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal. Angreskjema Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings-

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer