SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 0.1 Share-it AS Page 1 Sentralbord:

2 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul... 4 Installasjon... 4 Ordreimport... 5 Grunnleggende bruk Kom i gang... 5 Innstillinger for ordreimport... 6 Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport... 6 Opprett/Lagre oppsett for ordreimport... 7 Send ordrestatus fra Mamut... 7 Kunderegistrering ved ordreimport... 7 Kunderegistrering ved ordreimport... 8 Gjenkjenning av eksisterende kontakter... 8 Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut... 8 Eksport til Nettbutikk... 9 Grunnleggende bruk Kom i gang... 9 Innstillinger for Export til nettbutikk...10 Valg av firmadatabase og mottaker for eksport Nullstill eksportlogg Fakturajournal til Visma Innledning Generelle innstillinger / oppsett Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Bilagsart Mva koder Ansatt og Lønn Innledning Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Prinsipp for import og overføring Autorutine Opprett nye ansatte ved lønnsimport Aktivitetimport Innledning Installasjon og oppsett Oppsett Loggfiler Aktivitetimport Beskrivelse av XML felter Vedlegg: Ordreimport XML felter Returmelding tilbake til nettbutikk Vedlegg: PHP Script for generering av XML ordre Vedlegg: PHP Script for returmelding fra nettbutikk Vedlegg: Ordrestatus XML felter Vedlegg: Produkteksport XML felter...29 Vedlegg: Kontakteksport XML felter...30 Vedlegg: Lagerstatuseksport XML felter Vedlegg: Rabatteksport XML felter Ansatt&Lønn Beskrivelse av XML felter Eksempel på XML for lønnsimport Returmeldinger for lønnsimport HTTP bekreftelsemelding Kontroll på overførte produkter Share-it AS Page 2 Sentralbord:

3 Endringslogg Endringer og nye funksjoner for Mamut Integrasjonsmodul logges kontinuerlig i tabellen nedenfor. Dato Modul Beskrivelse Ansatt/Lønn Ny modul for Ansatt/Lønn Eksport til Nettbutikk Beskrivelse av enkel bruk. XML eksempler og feltbeskrivelser Ordreimport Lagt til beskrivelser av XML felter. Share-it AS Page 3 Sentralbord:

4 Innledning Velkommen til SHAREIT MAMUT INTEGRASJONSMODUL. Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul Ordreimport fra nettbutikk/ekstern system Eksport av produkter, kontakter, rabattregister Import av leverandørfaktura System fakturaskanning Journalimport for regnskap. F.eks. fra Visma, 24/Seven, DnbNor osv. Journaleksport for regnskap. F.eks til Visma Multicase ordreimport og eksport av kundereskontro tilbake til Multicase Norgesfaktura eksport av faktura for betalingsoppfølging via Norgesfaktura Aktivitetimport Import av ansatte/lønnslister Installasjon Mamut Integrasjonsmodul kan lastes ned fra vår internettside. Evt. kan den bestilles pr. telefon og vi sender deg nødvendige filer og installasjonskode. Ved installasjon fra Internett må Internet Explorer benyttes og være satt som standard nettleser. Når installasjonen er ferdig kan du bytte tilbake til foretrukket nettleser. Følg instruksjonene for installasjon. Når Integrasjonsmodulen er ferdig installert vil den starte automatisk og skjermbildet Innstillinger vises. Her må følgende punkter utføres: 1. Installasjonskode Skriv inn installasjonskoden og klikk Registrer (Innstallasjonskoden får du tilsendt på etter bestilling/registrering.) 2. Sti til Mamut databasen Skriv inn sti til Mamut databasen. Dette er normalt C:\programfiler\mamut\data\ 3. Velg Mamut bruker Dette er mest aktuelt for import av regnskapsbilag hvor alle bilag registreres under denne brukeren. 3. Velg Firmadatabase som skal benyttes Fra listen over firmadatabaser huker du av den eller de du ønsker å benytte for import/eksport av data. De firmadatabaser som er valgt vil være tilgjengelige som kilder/valg i alle moduler. Share-it AS Page 4 Sentralbord:

5 Ordreimport Innledning Modul for ordreimport kan importere ordre fra ulike eksterne systemer som f.eks. ekstern nettbutikk, eksternt ordresystem eller andre type systemer. De mest vanlige kilder for ordreimport er: Nettbutikk. Normalt lager en her en webservice i nettbutikk som kan eksportere ordre på xml format. Integrasjonsmodulen kobler seg mot en http adresse I butikken og henter ordre automatisk direkte til Mamut. FTP. I tilfeller hvor ordrelister legges jevnlig ut på en ftp adresse, kan Integrasjonsmodulen koble seg mot ftp serveren, laste ned ordrefilen og importere ordre til Mamut. Ordrefiler. Den mest vanlige overføring av ordre mellom eksterne systemer er kommaseparerte filer (csv). ntegrasjonsmodulen tilpasses av SHARE IT for å støtte aktuelt innlesingsformatet i hvert enkelt tilfelle. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å importere fra. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I Nettbutikk II Internt salgssystem 2. Klikk på knappen Hent ordre. Ordre importeres nå til Mamut. 3. Status fra ordreimport vises i statuspanelet. Her ser du hvor mange som er importert og evt om det har oppstått feil. 4. Rapport. Når ordreimport er ferdig vises rapport over importerte ordre og evt. feil. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Hovedprinsippene for enhver import er at ordre leses fra en ekstern kilde (HTTP, FTP eller Fil). Ordre registreres fortløpende i Mamut og det genereres til slutt en rapport med oversikt over hvilke ordre som er importert. Ved ordreimport opprettes både kontakt og produkt i tillegg til selve ordren hvis kontakten eller produktet ikke er registrert tidligere. Hvis kontakten eller produktet er registrert tidligere kan du velge om integrasjonsmodulen skal oppdatere kontakt- og/eller produktinformasjon. Dette gjør du ved å huke av i punkt 2 Start nedlasting av ordre. For å sikre at ikke samme ordre registreres flere ganger sender Integrasjonsmodulen bekreftelsesmelding tilbake til kilden for å informere om at ordre er importert. Hvis den ikke mottar en gyldig bekreftelse tilbake slettes ordren automatisk og importeres på nytt i neste forsøk. Ved import fra FTP eller fil flyttes den importerte filen automatisk til en egen loggkatalog etter fullført import. Dette sikrer at filen ikke blir lest inn to ganger. Se ellers vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. Share-it AS Page 5 Sentralbord:

6 Innstillinger for ordreimport Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase ordre skal importeres til Hvor orde skal hentes fra Hvor bekreftelse for fullført import skal sendes Hvor ordrestatus skal sendes Produktnummer for eventuelle betalings-, leverings- eller administrasjonskostnader Hent orde fra Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal hente ordre fra. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /orderfiles/ c:\ordrefiler\ Ved ftp eller fillokasjon er det normalt at det kun oppgis en katalog. Integrasjonsmodulen vil lese inn alle filer i denne katalogen og reigstrere ordre. Godkjente ordre flyttes til loggkatalog når ordreimport er fullført. Send bekreftelse til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende bekreftelsesmelding for fullført ordreimport. F.eks. en egen webservice som mottar bekreftelsen. Bekreftelsen inneholder informasjon om ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut slik at eksternt system kan registrere denne informasjon og ha referanse til Mamut. Send ordrestatus til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende ordrestatus. Dvs. informasjon om ordre i Mamut som fakturadato, forfallsdato, om faktura er betalt osv. Felt for bekreftelse og ordrestatus trenger ikke å være utfylt for at ordreimport skal fungere. Disse feltene er tillegg som sikrer ordreimport og gir tilleggsinformasjon fra Mamut hvis det er av interesse for eksternt system. Share-it AS Page 6 Sentralbord:

7 Opprett/Lagre oppsett for ordreimport Et oppsett for ordreimport består av: Kilde for hvor ordre skal hentes fra Lokasjon for hvor bekreftelse og ordrestatus skal sendes Link til en Mamut firmadatabase Integrasjonsmodul for ordreimport kan settes opp med flere ulike oppsett. Det gjør det mulig å hente ordre fra flere ulike kilder. F.eks. om du skal importere ordre både fra nettbutikk, eksternt ordresystem og evt. et tredje system. Lagre et eksisterende oppsett 1. Klikk på Lagre. Et nytt vindu åpnes hvor innstillinger for eksisterende oppsett vises. 2. Endre ønskede verdier og klikk OK. Opprett nytt oppsett 1. Klikk på Opprett ny 2. Skriv inn ønsket navn på oppsettet. Dette vil vises i nedtrekksmenyen. 3. Fyll inn URL, FTP eller fil-lokasjon for hvor ordre skal hentes fra. 4. Skriv inn lokasjon for bekreftelse og evt. lokasjon for ordrestatus. 5. Klikk OK. Send ordrestatus fra Mamut I mange tilfeller er det ønskelig at eksterne systemer får oppdatert informasjon om ordrestatus. Ordrebekreftelsen etter import returnerer ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut ved ordreopprettelse, men dette gir ingen informasjon om hva som skjer med ordren videre. Det er derfor lagt inn mulighet for at Integrasjonsmodulen kan sende oppdatert informasjon om ordre til eksternt system. Ordrestatus sendes etter hver utførte ordreimport hvis feltet Send ordrestatus til er utfylt. Informasjon om ordrenummer, fakturanummer, fakturadato og betaltdato overføres. Evt. gis det beskjed om ordre er kreditert eller slettet. Se vedlegg Ordrestatus XML felter for detaljer om hvilke felter som overføres. Figuren vise instillinger som kan settes for ordrestatus. Skjermbildet ligger under arkfanen Ordrestatus eksport på den nedre arkfanen. Status for alle ordre registrert siste 20 dager blir overført. Juster antall dager slik at denne dekker hele perioden fra ordre registreres til den normalt blir betalt. F.eks. 90 dager. Manuell overføring. Klikk på Start overføring for manuell overføring av ordrestatus. (Normalt går overføring automatisk etter ordreimport). Overfør kun fakturerte ordre. Share-it AS Page 7 Sentralbord:

8 Kunderegistrering ved ordreimport Gjenkjenning av eksisterende kontakter Integrasjonsmodulen kan settes opp med ulike innstillinger for hvordan kunder skal gjenkjennes ved import. Gjenkjenning av kontakter hindrer at det opprettes flere like kontakter i Mamut. Det anbefales at eksternt system lagrer kontaktnummeret fra Mamut og sender dette over i feltet mamutcontactid. Dette er en sikker identifikasjon for å gjenkjenne eksisterende kunder. Følgende kontrollmuligheter for gjenkjenning av kontakter er tilgjengelig: Mamut kontaktnummer Ekstern kundeid Organisasjonsnummer Annen kontaktinfo Mamut kontaktnummer lagres i eksternt system og sendes over i mamutcontactid. Sikker identifikasjon som alltid utføres av Integrasjonsmodulen hvis mamutcontactid er oppgitt. Integrasjonsmodulen kan lagre kontaktens id fra eksternt system i et skjult felt (ExtId) i Mamut. Ved import kan Integrasjonsmodulen sjekke om det finnes en kontakt registrert med id fra eksternt system. Søk på eksiterende kontakter etter organisasjonsnummer. Sikker gjenkjenning for bedriftskunder. Søk etter eksisterende kontakter med frisøk på navn og/eller . Ikke sikker identifikasjon, men gir en treffprosent på ca. 90% og hindrer dermed de fleste duplikate registreringer. Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut Kunder som importeres kan knyttes til en valgt avdeling i Mamut ved ordreimport. F.eks. hvis bedriften opererer med mange salgskanaler og ønsker å samle alle kunder registrert i nettbutikken i egen avdeling. 1. Velg arkfanen Kontaktinnstillinger. 2. Huk av for å angi at alle kunder skal knyttes til en avdeling ved ordreimport. 3. Velg hvilken avdeling kunden skal knyttes til. Husk at oppdatering av avdeling på eksiterende kunder kun utføres hvis det er huket av for Oppdater kontaktinfo hvis kontakten eksisterer. Share-it AS Page 8 Sentralbord:

9 Eksport til Nettbutikk Innledning Modul for eksport kan overføre kontakter, produkter, lagerstatus og rabattregister fra Mamut til ekstern nettbutikk eller annen ekstern løsning. Overføring er basert på XML over standard HTTP protokoll og kan tilpasses de aller fleste nettbutikker. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å eksportere til. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I 2. Velg hva som skal eksporteres F.eks. alle produkter og/eller alle kontakter 3. Status på eksport. Her ser du hva som er oppdatert i Mamut siden forrige eksport og hva som er eksportert ved siste eksport. 4. Rapport. Rapport vises etter ferdig utført eksport. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Eksportmodulen for Mamut henter informasjon fra Mamut etter de innstillinger som er mest aktuelle for din nettbutikk. Integrasjonsmodulen holder rede på hva som er overført tidligere og gjør at nettbutikken alltid vil være oppdatert med den siste informasjonen uten at store datamengder må overføres hver gang. Endrer du f.eks. en kontaktperson eller gjør en prisoppdatering på et produkt, vil dette vises i Integrasjonsmodulen og tas med ved neste eksport. Setter du opp Integrasjonsmodulen til automatisk kjøring, vil nettbutikken alltid være oppdatert med de siste endringene. Produktbilder overføres via FTP fra Mamut maskinen til nettbutikken. For bedrifter med flere tusen bilder levert og oppdatert jevnlig fra leverandør, kan det opprettes en egen bildekatalog adskilt fra Mamut slik at bildebehandling automatiseres og ikke trenger manuell oppdatering i Mamut. Se vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. Share-it AS Page 9 Sentralbord:

10 Innstillinger for Export til nettbutikk Valg av firma database og mottaker for eksport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase det skal eksporteres fra Hvor produkteksport, kontakteksport, rabatteksport og lagerstatus skal sendes til Send eksport til Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal sende eksport. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /exportfiles/ c:\exportfiles\ *Eksisterende versjon har kun støtte for http overføring. Nullstill eksportlogg Integrasjonsmodulen logger hva som er eksportert og hva som oppdateres i Mamut slik at informasjon ikke må overføres dobbelt. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig og nullstille overføringslogg slik at alle data kan overføres på nytt. I bildet ovenfor er knappen Nullstill eksportlogg vist under arkfanen Innstillinger. Klikk på denne knappen og bildet til venstre vises. Velg hvilke eksportlogger som skal nullstilles og klikk OK. I infopanelet vil du se at antall som skal eksportes har økt. Share-it AS Page 10 Sentralbord:

11 Fakturajournal til Visma Innledning Eksportmodulen for Visma lar deg på en enkel og oversiktelig måte overføre fakturajournal i Mamut over til Visma. Dette er aktuelt hvis du har regnskapsfører som benytter Visma, men selv fakturerer i Mamut og fortsatt ønsker å ha full oversikt der. Med to klikk er fakturajournalen oversendt til regnskapsfører på Velg hvilken Visma-versjon som det skal overføres til. Visma Business Visma Rubicon Visma Global* 2. Velg hvilken firmadatabase det skal overføres fra. 3. Klikk på knappen Eksporter for å hente ut fakturajournal fra Mamut. 4. Klikk på knappen Send for å sende fakturajournal på til mottaker. Generelle innstillinger / oppsett Under generelle innstillinger må det angis hvor Integrasjonsmodulen skal lagre journalfilen som blir generert fra Mamut, hvor Mamut ImportExport programmet er plassert og informasjonfilen som inneholder informasjon om hvilke fakturaer som er overført tidligere. Ta kontakt med administrator eller Share-it om du er usikker på disse innstillingene. Under Generelle innstillinger setter du også opp innstillinger som må oppgis dersom filen skal sendes på . Her angis utgående server, mottaker, avsender og evt brukernavn/passord. Share-it AS Page 11 Sentralbord:

12 Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Det normalt ikke samsvar mellom kontoplanen i Mamut og Visma. Standard salgskonto 3010 i Mamut kan f.eks. være 3000 i Visma. For at dette skal bli riktig ved overføring, er det nødvendig å sette opp en tabell som angir hvilke konti som samsvarer. I skjermbildet under ser du et eksempel. Bilagsart Det må angis hvilke ko der for bilagsart som benyttes i Visma. Dette finner du under arkfanen Bilagsart. Share-it AS Page 12 Sentralbord:

13 Mva koder Mva koder må på samme måte som kontoplanen samsvare mellom Mamut og Visma. Under arkfanen Mva koder finner du en tabell for å angi mva koden i Mamut og legge inn hvilken mva kode som skal benyttes i Visma. Det er viktig at du får med alle relevante mva koder som benyttes i din bedrift. Share-it AS Page 13 Sentralbord:

14 Ansatt og Lønn Innledning Modulen for Ansatt og Lønn importerer ansatte og lønnslister fra eksternt system til Mamut. 1. Velg hvilken kilde det skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. Se Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport under. 2. Klikk på knappen Importer lønn. Import av ansatte og lønnslister starter. 3. Etter endt import vises fullstendig rapport over ansatte og lønnslister som er importert. Evt. feil i import er angitt i rødt. Rapporten lagres automatisk på fil hvis du har angitt dette under arkfanen Loggfiler. Klikk på knappen Skriv ut for utskrift av rapporten. Infopanelet viser informasjon om hvor mange lønnslinjer og ansatte som er importert. Modulen for Ansatt og Lønn er beregnet på systemer hvor lønn, provisjon eller andre lønnsarter beregnes i andre systemer enn Mamut. F.eks. en salgsløsning hvor Mamut har informasjon om normal månedslønn og det eksterne salgssystemet beregner provisjon. Provisjon overføres da fra den eksterne salgsløsningen til Mamut, f.eks en gang hver måned, og normal lønnskjøring utføres i Mamut. Overføring av lønnslister til Mamut er basert på vanlige lønnslinjer hvor det må spesifiseres lønnsart, antall, pris og eventuelt hvilket prosjekt eller avdeling lønnen skal knyttes til. Tabellen under viser eksempel på data som normalt overføres og hvordan resultatet vises i Mamut. Ansatt alias Ansatt navn Lønnsart Antall Pris Prosjekt Avdeling Notat JonH Jon Holstad 45 (Provisjon) Logistikk Provisjon JonH Jon Holstad 10 (Timelønn) Berg Pensjonat Logistikk Konsulent... Share-it AS Page 14 Sentralbord:

15 3. Skriv inn hvor bekreftelse på godkjent importansatte/lønnslister skal hentes fra. MAMUT INTEGRASJONSMODUL For detaljer på format og XML felter se vedlegg: Ansatt&Lønn Beskrivelse av XML felter Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Under arkfanen Import oppsett angis hvor lønnslister/ansatte skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. F.eks. hvis bedriften har flere ulike systemer som genererer informasjon om lønn. 1. Velg hvilken firmadatabase det skal importeres til. Alle fimadatabaser du har oppgitt som aktive under Innstillinger vises i denne listen. 2. Skriv inn hvor ansatte/lønnslister skal hentes fra. 2. Skriv inn hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Evt. hvor importfiles skal lagres etter fullført import. Klikk på knappen Opprett ny for å lage et nytt oppsett for import. I bildet som vises skriver du inn hva det nye oppsettet skal hete, hvilken firmadatabase oppsettet skal knyttes til og lokasjon for importfil/webservice og bekreftelsesmelding. 1. Skriv inn navn på import-oppsett. Dette vises i nedtrekkslisten hvor du velger hvor ansatt/lønnslister skal importeres fra. 2. Velg hvilken firmadatabase oppsettet skal importere ansatte og lønnslister til. 3. Skriv inn hvor oppsettet finner data som skal importeres. Dette kan være en webservice (HTTP-adresse), FTP lokasjon eller en filkatalog. 4. Skriv inn hvor oppsettet skal sende retu rmelding for bekreftet import. Dette kan kan være en webservice (HTTP-adresse) eller en filkatalog hvor importerte filer flyttes til. Prinsipp for import og overføring Normal import av lønnslister starter med at du har lagret et oppsett for import. Når du velger dette oppsettet fra nedtrekksmenyen og klikker Start import kobler integrasjonsmodulen seg mot den kilden du har oppgitt. Ansattdata og lønnslister hentes og registreres i Mamut. For hver registrering sendes det en returmelding tilbake til ekstern løsning hvis det er oppgitt en lokasjon i feltet Send bekreftelse til. Integrasjonsmodulen venter deretter på en ny returmelding fra ekstern løsning som bekrefter at ekstern løsning har registrert overføringen som ok. Dette sikrer at ingen duplikater blir overført. Hvis oppsettet for import benytter ordinære filer eller ftp benyttes ikke returmeldinger, men importfilene flyttes til egen filkatalog etter import. Share-it AS Page 15 Sentralbord:

16 Autorutine Integrasjonsmodulen kan sette opp til å importere ansatt/lønnslister automatisk etter ønsket intervall. Innstilinger for dette ligger under arkfanen Autorutine. Husk at Integrasjonsmodulen må være aktivert for at automatisk import skal kunne utføres. 1. I denne listen vises alle oppsett for import du har lagret. Kryss av for de oppsett som skal importeres automatisk. 3. Velg hvor ofte importjobben skal utføres. 2. Kryss av her for å aktivere automatisk import. Opprett nye ansatte ved lønnsimport Hvis nye ansatte skal opprettes automatisk ved import av lønnslister, kan dette angis under arkfanen Innstilinger. Share-it AS Page 16 Sentralbord:

17 Aktivitetimport Innledning Med modulen Aktivitetimport kan aktiviteter med kontaktinformasjon importeres fra ekstern løsning via HTTP, FTP eller fil til Mamut. Når modulen er installert og nødvendige tilpassninger for overføring er utført leser modulen inn data fra ekstern løsning og registrerer aktivitetene i Mamut med et enkelt tastetrykk. Modulen kan settes opp til automatisk import og dermed fungere skjult i bakgrunnen. Loggfiler genereres for hver import og sørger for full oversikt og kontroll. Installasjon og oppsett Installasjon av selve Integrasjonsmodulen er dekket tidligere i brukerveiledning. Vennligst følg disse instruksjonene for installasjon av Integrasjonsmodulen. Ved ferdig installasjon skal Aktivitetimport være tilgjengelig som egen arkfan i toppmenyen på Integrasjonsmodulen sammen med Innstillinger og Support/Hjelp. Oppsett Modul for Aktivitetimport kan settes opp til å importere fra flere ulike kilder. Dette settes normalt opp av SHARE IT i forkant av installasjon. De ulike kildene vil vises i nedtrekksmenyen under Velg nedlasting av aktiviterer fra. Hvert valg i denne nedtrekkslisten har et eget oppsett av innstillinger som angir hvilken firmadatabase i Mamut aktiviteten skal registreres på, hvilken kilde som skal benyttes for innlesing av akitviteter. og andre innstillinger knyttet til import av aktiviteter. Instillinger for hvert valg settes i den nedre arkfanen Innstillinger. Her angis følgende: 1. Hvilken firmadatabase aktivitene skal importeres til i Mamut. Alle firmadatabaser som er krysset av som aktive under Innstillinger vil vises her. Den firmadatabasen som er knyttet til en bestemt importjobb (figur ovenfor) står automatisk valgt. 2. Lokasjon for hvor Integrasjonsmodulen skal hente aktiviteter fra. Lokasjon kan angis enten som HTTP, FTP eller en lokal filkatalog. Formatet som innleses må være tilpasset XML formatet for aktivitetimport. Se vedlegg xx for detaljer angående format. 3. Lokasjon for bekreftelsemeldinger. HTTP: For innlesing via HTTP angis en URL adresse hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Dette vil sikre at eksternt system får beskjed når aktivitet er korrekt lagret i Mamut og samtidig kan oppdatere eksternt system med AktivitetId og kontaktid fra Mamut. Share-it AS Page 17 Sentralbord:

18 For FTP og lokal filkatalog angis en lokal filkatalog hvor de filene som er importert flyttes etter at import er ferdig utført. Dette fører til at filer som er innlest flyttes til en egen katalog hvor de kan slettes eller fungere som en historisk logg på importerte filer. Filer som feiler ved innlesing vil ikke bli flyttet. Loggfiler Det kan opprettes en loggfil for hver import som lagres på en egen filkatalog. Dette settes opp under arkfanen Loggfiler. 1. Skriv inn ønsket filkatalog for loggfiler. 2. Klikk Lagre Share-it AS Page 18 Sentralbord:

19 Aktivitetimport Beskrivelse av XML felter Feltnavn Type Eksempel Beskrivelse activityexternalid Numeric 789 Id på aktivitet i eksternt system. Normalt løpenummer fra database. activitymamutid Numeric 189 Id på aktivitet i Mamut. Denne oppgis kun dersom eksternt system har referanse (id) til aktiviteten i Mamut. F.eks. tilfeller hvor aktiviteten har blitt registrert i Mamut tidligere og aktivitetid fra Mamut er overført til eksternt system. activitysubject Text Telefonmøte Navn på aktivitet activitymamuttypeid Text 4 Support Hvis activitymamutid er oppgitt vil aktiviteten i Mamut bli oppdatert med ny informasjon. Det vil ikke bli opprettet ny aktivitet. Type aktivitet. F.eks. Support /Utg. . Tilsvarer verdiene som vises i listen i Mamut. Verdien kan oppgis som numerisk eller tekst. Hvis verdien oppgis som numerisk antas det at dette tilsvarer korresponderende id for aktivitettypen i Mamut. Hvis verdien oppgis som tekst sjekker integrasjonsmodulen om angitt aktivitetstype finnes i Mamut og benytter denne. activitystartdate DateTime Dato og tid for aktivitet start 10T12:00:00 activityenddate DateTime Dato og tid for aktivitet slutt 10T13:00:00 activitydescription Text Telefonmøte Beskrivelse av aktivitet med kunde activityisfinished Bool True/False Angir om aktiviteten er avsluttet activityisdeleted Bool True/False Angir om aktiviteten er slettet fra eksternt system. Hvis activitymamutid er oppgitt og activityisdeleted=true slettes aktiviteten fra Mamut. (Foreløpig ikke mulig i Mamut). activityisprivate Bool True/False Angir om aktiviteten er privat activityusealarm Bool True/False Angir om aktiviteten skal benytte Alarm activitylengthbeforealarm Numeric 3 Angir hvor lang tid før aktiviteten alarmen skal aktiveres. activitypriority Text None High Medium Angir aktivitetens prioritet. Low activitymamutemployeeid Text 2 Erik activityexternalemployeeid Text 4 Erik activitymamutourref activitymamutextid activitymamutstatusid Angir ansatt id i Mamut. Verdien henviser til feltet Ansatt ID på ansatt-kortet i Mamut. Verdien kan være numerisk eller text. Angir ansatt id i eksternt system Share-it AS Page 19 Sentralbord:

20 activitymamutprojectnumber contactexternalid Numeric 1234 Angir kontaktens id i eksternt system. Normal løpenummer i database. contactmamutid Numeric Angir kontaktnummer i Mamut. Hvis denne verdien er oppgitt vil Integrasjonsmodulen vite at det er en eksiterende kontakt som skal benyttes i Mamut. Hvis verdien ikke er oppgitt, vil Integrasjonsmodulen opprette en ny kontakt i Mamut. contactpersonmamutid Numeric Angir kontaknummer på en kontaktperson i Mamut. contactname Text Hansen Flis Angir kontaktens navn. AS contactiscompany Numeric True/False Angir om kontakten er bedrift. Hvis False settes kontakten som privatperson. contactpersonname contactorganizationnumber contactaddress contactzipcode contactzipaddress contactcountry contactdeliveryaddress contactdeliveryzipcode contactdeliveryzipaddress contact contactphone1 contactphone2 contactfax contactnote Share-it AS Page 20 Sentralbord:

21 Vedlegg: Ordreimport XML felter XML felter for ordrehode Feltnavn Type Påkrevd Eksempel Beskrivelse orderid Numeric JA 189 OrdreId fra nettbutikk. Normalt benyttes løpenummer på ordretabellen i nettbutikken. Denne blir sendt tilbake i returbekreftelsen til nettbutikken og benyttes når ordren skal oppdateres som eksportert i databasen. orderdatetime DateTime JA 310 Ordredato fra nettbutikk customerid Numeric NEI KundeId fra nettbutikk. mamutcontactid Numeric NEI Kontaktnummer på kunden i Mamut. Hvis oppgitt, benyttes denne for å linke ordre mot riktig kontakt i Mamut. customercompanyname Text NEI (hvis customer Hemsen Hotell Navn på kunde (bedriftskunde). Kunden opprettes som bedriftskunde i Mamut. Name er oppgitt.) customername Text NEI (hvis Line Hansen Navn på kunde (privatkunde). Kunden customer- companyname er oppgitt) opprettes som privatkunde i Mamut. Hvis customername er oppgitt i tillegg til bedriftskunde i feltet over, settes denne som kontaktperson på bedriftskunden ovenfor. customeraddress1 Text NEI Fjellveien 2 Gateadresse til kunden customeraddress2 Text NEI Evt. Adresselinje 2 til kunden. customerzipcode Text NEI 0105 Postnummer customerzipaddress Text NEI OSLO Poststed customercountry Text NEI NORGE Land customer Text NEI adresse til kunden customerphone Text NEI Telefonnummer til kunden customermobile Text NEI Mobiltelefon til kunder customersendinfo Text NEI JA / NEI Angir om kunden ønsker å motta nyhetsmail. YES / NO 1 / 0 True / False invoicestreetaddress Text NEI Postboks 1 Fakturaadresse til kunden invoicezipcode Text NEI 0105 Postnummer for fakturaadresse invoicezipaddress Text NEI OSLO Poststed for fakturaadresse invoicecountry Text NEI NORWAY Land for fakturaadresse deliveryname Text NEI Anders Olsen Navn på mottaker hvis leveringsadresse er oppgitt. deliverystreetaddress Text NEI Strandveien 2 Leveringsadresse deliveryzipcode Text NEI 0102 Postnummer for leveringsadresse deliveryzipaddress Text NEI OSLO Poststed for leveringsadresse deliverycountry Text NEI NORWAY Land for leveringsadresse orderreference Text NEI BA Referansenummer for ordren. Lagres under Referanse på ordren i Mamut. orderadditionalinfo Text NEI Leveres så raskt som mulig. Ekstrainformasjon på ordren. Lagres under Notat på ordren i Mamut. Share-it AS Page 21 Sentralbord:

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer