SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 0.1 Share-it AS Page 1 Sentralbord:

2 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul... 4 Installasjon... 4 Ordreimport... 5 Grunnleggende bruk Kom i gang... 5 Innstillinger for ordreimport... 6 Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport... 6 Opprett/Lagre oppsett for ordreimport... 7 Send ordrestatus fra Mamut... 7 Kunderegistrering ved ordreimport... 7 Kunderegistrering ved ordreimport... 8 Gjenkjenning av eksisterende kontakter... 8 Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut... 8 Eksport til Nettbutikk... 9 Grunnleggende bruk Kom i gang... 9 Innstillinger for Export til nettbutikk...10 Valg av firmadatabase og mottaker for eksport Nullstill eksportlogg Fakturajournal til Visma Innledning Generelle innstillinger / oppsett Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Bilagsart Mva koder Ansatt og Lønn Innledning Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Prinsipp for import og overføring Autorutine Opprett nye ansatte ved lønnsimport Aktivitetimport Innledning Installasjon og oppsett Oppsett Loggfiler Aktivitetimport Beskrivelse av XML felter Vedlegg: Ordreimport XML felter Returmelding tilbake til nettbutikk Vedlegg: PHP Script for generering av XML ordre Vedlegg: PHP Script for returmelding fra nettbutikk Vedlegg: Ordrestatus XML felter Vedlegg: Produkteksport XML felter...29 Vedlegg: Kontakteksport XML felter...30 Vedlegg: Lagerstatuseksport XML felter Vedlegg: Rabatteksport XML felter Ansatt&Lønn Beskrivelse av XML felter Eksempel på XML for lønnsimport Returmeldinger for lønnsimport HTTP bekreftelsemelding Kontroll på overførte produkter Share-it AS Page 2 Sentralbord:

3 Endringslogg Endringer og nye funksjoner for Mamut Integrasjonsmodul logges kontinuerlig i tabellen nedenfor. Dato Modul Beskrivelse Ansatt/Lønn Ny modul for Ansatt/Lønn Eksport til Nettbutikk Beskrivelse av enkel bruk. XML eksempler og feltbeskrivelser Ordreimport Lagt til beskrivelser av XML felter. Share-it AS Page 3 Sentralbord:

4 Innledning Velkommen til SHAREIT MAMUT INTEGRASJONSMODUL. Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul Ordreimport fra nettbutikk/ekstern system Eksport av produkter, kontakter, rabattregister Import av leverandørfaktura System fakturaskanning Journalimport for regnskap. F.eks. fra Visma, 24/Seven, DnbNor osv. Journaleksport for regnskap. F.eks til Visma Multicase ordreimport og eksport av kundereskontro tilbake til Multicase Norgesfaktura eksport av faktura for betalingsoppfølging via Norgesfaktura Aktivitetimport Import av ansatte/lønnslister Installasjon Mamut Integrasjonsmodul kan lastes ned fra vår internettside. Evt. kan den bestilles pr. telefon og vi sender deg nødvendige filer og installasjonskode. Ved installasjon fra Internett må Internet Explorer benyttes og være satt som standard nettleser. Når installasjonen er ferdig kan du bytte tilbake til foretrukket nettleser. Følg instruksjonene for installasjon. Når Integrasjonsmodulen er ferdig installert vil den starte automatisk og skjermbildet Innstillinger vises. Her må følgende punkter utføres: 1. Installasjonskode Skriv inn installasjonskoden og klikk Registrer (Innstallasjonskoden får du tilsendt på etter bestilling/registrering.) 2. Sti til Mamut databasen Skriv inn sti til Mamut databasen. Dette er normalt C:\programfiler\mamut\data\ 3. Velg Mamut bruker Dette er mest aktuelt for import av regnskapsbilag hvor alle bilag registreres under denne brukeren. 3. Velg Firmadatabase som skal benyttes Fra listen over firmadatabaser huker du av den eller de du ønsker å benytte for import/eksport av data. De firmadatabaser som er valgt vil være tilgjengelige som kilder/valg i alle moduler. Share-it AS Page 4 Sentralbord:

5 Ordreimport Innledning Modul for ordreimport kan importere ordre fra ulike eksterne systemer som f.eks. ekstern nettbutikk, eksternt ordresystem eller andre type systemer. De mest vanlige kilder for ordreimport er: Nettbutikk. Normalt lager en her en webservice i nettbutikk som kan eksportere ordre på xml format. Integrasjonsmodulen kobler seg mot en http adresse I butikken og henter ordre automatisk direkte til Mamut. FTP. I tilfeller hvor ordrelister legges jevnlig ut på en ftp adresse, kan Integrasjonsmodulen koble seg mot ftp serveren, laste ned ordrefilen og importere ordre til Mamut. Ordrefiler. Den mest vanlige overføring av ordre mellom eksterne systemer er kommaseparerte filer (csv). ntegrasjonsmodulen tilpasses av SHARE IT for å støtte aktuelt innlesingsformatet i hvert enkelt tilfelle. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å importere fra. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I Nettbutikk II Internt salgssystem 2. Klikk på knappen Hent ordre. Ordre importeres nå til Mamut. 3. Status fra ordreimport vises i statuspanelet. Her ser du hvor mange som er importert og evt om det har oppstått feil. 4. Rapport. Når ordreimport er ferdig vises rapport over importerte ordre og evt. feil. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Hovedprinsippene for enhver import er at ordre leses fra en ekstern kilde (HTTP, FTP eller Fil). Ordre registreres fortløpende i Mamut og det genereres til slutt en rapport med oversikt over hvilke ordre som er importert. Ved ordreimport opprettes både kontakt og produkt i tillegg til selve ordren hvis kontakten eller produktet ikke er registrert tidligere. Hvis kontakten eller produktet er registrert tidligere kan du velge om integrasjonsmodulen skal oppdatere kontakt- og/eller produktinformasjon. Dette gjør du ved å huke av i punkt 2 Start nedlasting av ordre. For å sikre at ikke samme ordre registreres flere ganger sender Integrasjonsmodulen bekreftelsesmelding tilbake til kilden for å informere om at ordre er importert. Hvis den ikke mottar en gyldig bekreftelse tilbake slettes ordren automatisk og importeres på nytt i neste forsøk. Ved import fra FTP eller fil flyttes den importerte filen automatisk til en egen loggkatalog etter fullført import. Dette sikrer at filen ikke blir lest inn to ganger. Se ellers vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. Share-it AS Page 5 Sentralbord:

6 Innstillinger for ordreimport Valg av firmadatabase og kilde for ordreimport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase ordre skal importeres til Hvor orde skal hentes fra Hvor bekreftelse for fullført import skal sendes Hvor ordrestatus skal sendes Produktnummer for eventuelle betalings-, leverings- eller administrasjonskostnader Hent orde fra Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal hente ordre fra. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /orderfiles/ c:\ordrefiler\ Ved ftp eller fillokasjon er det normalt at det kun oppgis en katalog. Integrasjonsmodulen vil lese inn alle filer i denne katalogen og reigstrere ordre. Godkjente ordre flyttes til loggkatalog når ordreimport er fullført. Send bekreftelse til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende bekreftelsesmelding for fullført ordreimport. F.eks. en egen webservice som mottar bekreftelsen. Bekreftelsen inneholder informasjon om ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut slik at eksternt system kan registrere denne informasjon og ha referanse til Mamut. Send ordrestatus til Dette feltet angir hvor Integrasjonsmodulen skal sende ordrestatus. Dvs. informasjon om ordre i Mamut som fakturadato, forfallsdato, om faktura er betalt osv. Felt for bekreftelse og ordrestatus trenger ikke å være utfylt for at ordreimport skal fungere. Disse feltene er tillegg som sikrer ordreimport og gir tilleggsinformasjon fra Mamut hvis det er av interesse for eksternt system. Share-it AS Page 6 Sentralbord:

7 Opprett/Lagre oppsett for ordreimport Et oppsett for ordreimport består av: Kilde for hvor ordre skal hentes fra Lokasjon for hvor bekreftelse og ordrestatus skal sendes Link til en Mamut firmadatabase Integrasjonsmodul for ordreimport kan settes opp med flere ulike oppsett. Det gjør det mulig å hente ordre fra flere ulike kilder. F.eks. om du skal importere ordre både fra nettbutikk, eksternt ordresystem og evt. et tredje system. Lagre et eksisterende oppsett 1. Klikk på Lagre. Et nytt vindu åpnes hvor innstillinger for eksisterende oppsett vises. 2. Endre ønskede verdier og klikk OK. Opprett nytt oppsett 1. Klikk på Opprett ny 2. Skriv inn ønsket navn på oppsettet. Dette vil vises i nedtrekksmenyen. 3. Fyll inn URL, FTP eller fil-lokasjon for hvor ordre skal hentes fra. 4. Skriv inn lokasjon for bekreftelse og evt. lokasjon for ordrestatus. 5. Klikk OK. Send ordrestatus fra Mamut I mange tilfeller er det ønskelig at eksterne systemer får oppdatert informasjon om ordrestatus. Ordrebekreftelsen etter import returnerer ordrenummer og kontaktnummer fra Mamut ved ordreopprettelse, men dette gir ingen informasjon om hva som skjer med ordren videre. Det er derfor lagt inn mulighet for at Integrasjonsmodulen kan sende oppdatert informasjon om ordre til eksternt system. Ordrestatus sendes etter hver utførte ordreimport hvis feltet Send ordrestatus til er utfylt. Informasjon om ordrenummer, fakturanummer, fakturadato og betaltdato overføres. Evt. gis det beskjed om ordre er kreditert eller slettet. Se vedlegg Ordrestatus XML felter for detaljer om hvilke felter som overføres. Figuren vise instillinger som kan settes for ordrestatus. Skjermbildet ligger under arkfanen Ordrestatus eksport på den nedre arkfanen. Status for alle ordre registrert siste 20 dager blir overført. Juster antall dager slik at denne dekker hele perioden fra ordre registreres til den normalt blir betalt. F.eks. 90 dager. Manuell overføring. Klikk på Start overføring for manuell overføring av ordrestatus. (Normalt går overføring automatisk etter ordreimport). Overfør kun fakturerte ordre. Share-it AS Page 7 Sentralbord:

8 Kunderegistrering ved ordreimport Gjenkjenning av eksisterende kontakter Integrasjonsmodulen kan settes opp med ulike innstillinger for hvordan kunder skal gjenkjennes ved import. Gjenkjenning av kontakter hindrer at det opprettes flere like kontakter i Mamut. Det anbefales at eksternt system lagrer kontaktnummeret fra Mamut og sender dette over i feltet mamutcontactid. Dette er en sikker identifikasjon for å gjenkjenne eksisterende kunder. Følgende kontrollmuligheter for gjenkjenning av kontakter er tilgjengelig: Mamut kontaktnummer Ekstern kundeid Organisasjonsnummer Annen kontaktinfo Mamut kontaktnummer lagres i eksternt system og sendes over i mamutcontactid. Sikker identifikasjon som alltid utføres av Integrasjonsmodulen hvis mamutcontactid er oppgitt. Integrasjonsmodulen kan lagre kontaktens id fra eksternt system i et skjult felt (ExtId) i Mamut. Ved import kan Integrasjonsmodulen sjekke om det finnes en kontakt registrert med id fra eksternt system. Søk på eksiterende kontakter etter organisasjonsnummer. Sikker gjenkjenning for bedriftskunder. Søk etter eksisterende kontakter med frisøk på navn og/eller . Ikke sikker identifikasjon, men gir en treffprosent på ca. 90% og hindrer dermed de fleste duplikate registreringer. Knytte kunder til en bestemt avdeling i Mamut Kunder som importeres kan knyttes til en valgt avdeling i Mamut ved ordreimport. F.eks. hvis bedriften opererer med mange salgskanaler og ønsker å samle alle kunder registrert i nettbutikken i egen avdeling. 1. Velg arkfanen Kontaktinnstillinger. 2. Huk av for å angi at alle kunder skal knyttes til en avdeling ved ordreimport. 3. Velg hvilken avdeling kunden skal knyttes til. Husk at oppdatering av avdeling på eksiterende kunder kun utføres hvis det er huket av for Oppdater kontaktinfo hvis kontakten eksisterer. Share-it AS Page 8 Sentralbord:

9 Eksport til Nettbutikk Innledning Modul for eksport kan overføre kontakter, produkter, lagerstatus og rabattregister fra Mamut til ekstern nettbutikk eller annen ekstern løsning. Overføring er basert på XML over standard HTTP protokoll og kan tilpasses de aller fleste nettbutikker. Grunnleggende bruk Kom i gang 1. Velg den kilden du ønsker å eksportere til. I denne listen ligger den/de kilder som er satt opp for din Mamut. F.eks. NettButikk I 2. Velg hva som skal eksporteres F.eks. alle produkter og/eller alle kontakter 3. Status på eksport. Her ser du hva som er oppdatert i Mamut siden forrige eksport og hva som er eksportert ved siste eksport. 4. Rapport. Rapport vises etter ferdig utført eksport. Rapporten kan lagres automatisk på fil eller skrives ut på printer. Eksportmodulen for Mamut henter informasjon fra Mamut etter de innstillinger som er mest aktuelle for din nettbutikk. Integrasjonsmodulen holder rede på hva som er overført tidligere og gjør at nettbutikken alltid vil være oppdatert med den siste informasjonen uten at store datamengder må overføres hver gang. Endrer du f.eks. en kontaktperson eller gjør en prisoppdatering på et produkt, vil dette vises i Integrasjonsmodulen og tas med ved neste eksport. Setter du opp Integrasjonsmodulen til automatisk kjøring, vil nettbutikken alltid være oppdatert med de siste endringene. Produktbilder overføres via FTP fra Mamut maskinen til nettbutikken. For bedrifter med flere tusen bilder levert og oppdatert jevnlig fra leverandør, kan det opprettes en egen bildekatalog adskilt fra Mamut slik at bildebehandling automatiseres og ikke trenger manuell oppdatering i Mamut. Se vedlegg for teknisk informasjon om implementering og teknisk bruk. Share-it AS Page 9 Sentralbord:

10 Innstillinger for Export til nettbutikk Valg av firma database og mottaker for eksport. I arkfanen Innstillinger settes innstillinger for: Hvilken firmadatabase det skal eksporteres fra Hvor produkteksport, kontakteksport, rabatteksport og lagerstatus skal sendes til Send eksport til Her angir du hvor Integrasjonsmodulen skal sende eksport. Du kan angi en http, ftp eller en fysisk fillokasjon. F.eks. ftp:// /exportfiles/ c:\exportfiles\ *Eksisterende versjon har kun støtte for http overføring. Nullstill eksportlogg Integrasjonsmodulen logger hva som er eksportert og hva som oppdateres i Mamut slik at informasjon ikke må overføres dobbelt. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig og nullstille overføringslogg slik at alle data kan overføres på nytt. I bildet ovenfor er knappen Nullstill eksportlogg vist under arkfanen Innstillinger. Klikk på denne knappen og bildet til venstre vises. Velg hvilke eksportlogger som skal nullstilles og klikk OK. I infopanelet vil du se at antall som skal eksportes har økt. Share-it AS Page 10 Sentralbord:

11 Fakturajournal til Visma Innledning Eksportmodulen for Visma lar deg på en enkel og oversiktelig måte overføre fakturajournal i Mamut over til Visma. Dette er aktuelt hvis du har regnskapsfører som benytter Visma, men selv fakturerer i Mamut og fortsatt ønsker å ha full oversikt der. Med to klikk er fakturajournalen oversendt til regnskapsfører på Velg hvilken Visma-versjon som det skal overføres til. Visma Business Visma Rubicon Visma Global* 2. Velg hvilken firmadatabase det skal overføres fra. 3. Klikk på knappen Eksporter for å hente ut fakturajournal fra Mamut. 4. Klikk på knappen Send for å sende fakturajournal på til mottaker. Generelle innstillinger / oppsett Under generelle innstillinger må det angis hvor Integrasjonsmodulen skal lagre journalfilen som blir generert fra Mamut, hvor Mamut ImportExport programmet er plassert og informasjonfilen som inneholder informasjon om hvilke fakturaer som er overført tidligere. Ta kontakt med administrator eller Share-it om du er usikker på disse innstillingene. Under Generelle innstillinger setter du også opp innstillinger som må oppgis dersom filen skal sendes på . Her angis utgående server, mottaker, avsender og evt brukernavn/passord. Share-it AS Page 11 Sentralbord:

12 Kontoplan /Mapping av regnskapskonti Det normalt ikke samsvar mellom kontoplanen i Mamut og Visma. Standard salgskonto 3010 i Mamut kan f.eks. være 3000 i Visma. For at dette skal bli riktig ved overføring, er det nødvendig å sette opp en tabell som angir hvilke konti som samsvarer. I skjermbildet under ser du et eksempel. Bilagsart Det må angis hvilke ko der for bilagsart som benyttes i Visma. Dette finner du under arkfanen Bilagsart. Share-it AS Page 12 Sentralbord:

13 Mva koder Mva koder må på samme måte som kontoplanen samsvare mellom Mamut og Visma. Under arkfanen Mva koder finner du en tabell for å angi mva koden i Mamut og legge inn hvilken mva kode som skal benyttes i Visma. Det er viktig at du får med alle relevante mva koder som benyttes i din bedrift. Share-it AS Page 13 Sentralbord:

14 Ansatt og Lønn Innledning Modulen for Ansatt og Lønn importerer ansatte og lønnslister fra eksternt system til Mamut. 1. Velg hvilken kilde det skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. Se Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport under. 2. Klikk på knappen Importer lønn. Import av ansatte og lønnslister starter. 3. Etter endt import vises fullstendig rapport over ansatte og lønnslister som er importert. Evt. feil i import er angitt i rødt. Rapporten lagres automatisk på fil hvis du har angitt dette under arkfanen Loggfiler. Klikk på knappen Skriv ut for utskrift av rapporten. Infopanelet viser informasjon om hvor mange lønnslinjer og ansatte som er importert. Modulen for Ansatt og Lønn er beregnet på systemer hvor lønn, provisjon eller andre lønnsarter beregnes i andre systemer enn Mamut. F.eks. en salgsløsning hvor Mamut har informasjon om normal månedslønn og det eksterne salgssystemet beregner provisjon. Provisjon overføres da fra den eksterne salgsløsningen til Mamut, f.eks en gang hver måned, og normal lønnskjøring utføres i Mamut. Overføring av lønnslister til Mamut er basert på vanlige lønnslinjer hvor det må spesifiseres lønnsart, antall, pris og eventuelt hvilket prosjekt eller avdeling lønnen skal knyttes til. Tabellen under viser eksempel på data som normalt overføres og hvordan resultatet vises i Mamut. Ansatt alias Ansatt navn Lønnsart Antall Pris Prosjekt Avdeling Notat JonH Jon Holstad 45 (Provisjon) Logistikk Provisjon JonH Jon Holstad 10 (Timelønn) Berg Pensjonat Logistikk Konsulent... Share-it AS Page 14 Sentralbord:

15 3. Skriv inn hvor bekreftelse på godkjent importansatte/lønnslister skal hentes fra. MAMUT INTEGRASJONSMODUL For detaljer på format og XML felter se vedlegg: Ansatt&Lønn Beskrivelse av XML felter Opprett/Lagre oppsett for lønnsimport Under arkfanen Import oppsett angis hvor lønnslister/ansatte skal importeres fra. Det kan opprettes flere kilder for import. F.eks. hvis bedriften har flere ulike systemer som genererer informasjon om lønn. 1. Velg hvilken firmadatabase det skal importeres til. Alle fimadatabaser du har oppgitt som aktive under Innstillinger vises i denne listen. 2. Skriv inn hvor ansatte/lønnslister skal hentes fra. 2. Skriv inn hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Evt. hvor importfiles skal lagres etter fullført import. Klikk på knappen Opprett ny for å lage et nytt oppsett for import. I bildet som vises skriver du inn hva det nye oppsettet skal hete, hvilken firmadatabase oppsettet skal knyttes til og lokasjon for importfil/webservice og bekreftelsesmelding. 1. Skriv inn navn på import-oppsett. Dette vises i nedtrekkslisten hvor du velger hvor ansatt/lønnslister skal importeres fra. 2. Velg hvilken firmadatabase oppsettet skal importere ansatte og lønnslister til. 3. Skriv inn hvor oppsettet finner data som skal importeres. Dette kan være en webservice (HTTP-adresse), FTP lokasjon eller en filkatalog. 4. Skriv inn hvor oppsettet skal sende retu rmelding for bekreftet import. Dette kan kan være en webservice (HTTP-adresse) eller en filkatalog hvor importerte filer flyttes til. Prinsipp for import og overføring Normal import av lønnslister starter med at du har lagret et oppsett for import. Når du velger dette oppsettet fra nedtrekksmenyen og klikker Start import kobler integrasjonsmodulen seg mot den kilden du har oppgitt. Ansattdata og lønnslister hentes og registreres i Mamut. For hver registrering sendes det en returmelding tilbake til ekstern løsning hvis det er oppgitt en lokasjon i feltet Send bekreftelse til. Integrasjonsmodulen venter deretter på en ny returmelding fra ekstern løsning som bekrefter at ekstern løsning har registrert overføringen som ok. Dette sikrer at ingen duplikater blir overført. Hvis oppsettet for import benytter ordinære filer eller ftp benyttes ikke returmeldinger, men importfilene flyttes til egen filkatalog etter import. Share-it AS Page 15 Sentralbord:

16 Autorutine Integrasjonsmodulen kan sette opp til å importere ansatt/lønnslister automatisk etter ønsket intervall. Innstilinger for dette ligger under arkfanen Autorutine. Husk at Integrasjonsmodulen må være aktivert for at automatisk import skal kunne utføres. 1. I denne listen vises alle oppsett for import du har lagret. Kryss av for de oppsett som skal importeres automatisk. 3. Velg hvor ofte importjobben skal utføres. 2. Kryss av her for å aktivere automatisk import. Opprett nye ansatte ved lønnsimport Hvis nye ansatte skal opprettes automatisk ved import av lønnslister, kan dette angis under arkfanen Innstilinger. Share-it AS Page 16 Sentralbord:

17 Aktivitetimport Innledning Med modulen Aktivitetimport kan aktiviteter med kontaktinformasjon importeres fra ekstern løsning via HTTP, FTP eller fil til Mamut. Når modulen er installert og nødvendige tilpassninger for overføring er utført leser modulen inn data fra ekstern løsning og registrerer aktivitetene i Mamut med et enkelt tastetrykk. Modulen kan settes opp til automatisk import og dermed fungere skjult i bakgrunnen. Loggfiler genereres for hver import og sørger for full oversikt og kontroll. Installasjon og oppsett Installasjon av selve Integrasjonsmodulen er dekket tidligere i brukerveiledning. Vennligst følg disse instruksjonene for installasjon av Integrasjonsmodulen. Ved ferdig installasjon skal Aktivitetimport være tilgjengelig som egen arkfan i toppmenyen på Integrasjonsmodulen sammen med Innstillinger og Support/Hjelp. Oppsett Modul for Aktivitetimport kan settes opp til å importere fra flere ulike kilder. Dette settes normalt opp av SHARE IT i forkant av installasjon. De ulike kildene vil vises i nedtrekksmenyen under Velg nedlasting av aktiviterer fra. Hvert valg i denne nedtrekkslisten har et eget oppsett av innstillinger som angir hvilken firmadatabase i Mamut aktiviteten skal registreres på, hvilken kilde som skal benyttes for innlesing av akitviteter. og andre innstillinger knyttet til import av aktiviteter. Instillinger for hvert valg settes i den nedre arkfanen Innstillinger. Her angis følgende: 1. Hvilken firmadatabase aktivitene skal importeres til i Mamut. Alle firmadatabaser som er krysset av som aktive under Innstillinger vil vises her. Den firmadatabasen som er knyttet til en bestemt importjobb (figur ovenfor) står automatisk valgt. 2. Lokasjon for hvor Integrasjonsmodulen skal hente aktiviteter fra. Lokasjon kan angis enten som HTTP, FTP eller en lokal filkatalog. Formatet som innleses må være tilpasset XML formatet for aktivitetimport. Se vedlegg xx for detaljer angående format. 3. Lokasjon for bekreftelsemeldinger. HTTP: For innlesing via HTTP angis en URL adresse hvor bekreftelsesmelding skal sendes. Dette vil sikre at eksternt system får beskjed når aktivitet er korrekt lagret i Mamut og samtidig kan oppdatere eksternt system med AktivitetId og kontaktid fra Mamut. Share-it AS Page 17 Sentralbord:

18 For FTP og lokal filkatalog angis en lokal filkatalog hvor de filene som er importert flyttes etter at import er ferdig utført. Dette fører til at filer som er innlest flyttes til en egen katalog hvor de kan slettes eller fungere som en historisk logg på importerte filer. Filer som feiler ved innlesing vil ikke bli flyttet. Loggfiler Det kan opprettes en loggfil for hver import som lagres på en egen filkatalog. Dette settes opp under arkfanen Loggfiler. 1. Skriv inn ønsket filkatalog for loggfiler. 2. Klikk Lagre Share-it AS Page 18 Sentralbord:

19 Aktivitetimport Beskrivelse av XML felter Feltnavn Type Eksempel Beskrivelse activityexternalid Numeric 789 Id på aktivitet i eksternt system. Normalt løpenummer fra database. activitymamutid Numeric 189 Id på aktivitet i Mamut. Denne oppgis kun dersom eksternt system har referanse (id) til aktiviteten i Mamut. F.eks. tilfeller hvor aktiviteten har blitt registrert i Mamut tidligere og aktivitetid fra Mamut er overført til eksternt system. activitysubject Text Telefonmøte Navn på aktivitet activitymamuttypeid Text 4 Support Hvis activitymamutid er oppgitt vil aktiviteten i Mamut bli oppdatert med ny informasjon. Det vil ikke bli opprettet ny aktivitet. Type aktivitet. F.eks. Support /Utg. . Tilsvarer verdiene som vises i listen i Mamut. Verdien kan oppgis som numerisk eller tekst. Hvis verdien oppgis som numerisk antas det at dette tilsvarer korresponderende id for aktivitettypen i Mamut. Hvis verdien oppgis som tekst sjekker integrasjonsmodulen om angitt aktivitetstype finnes i Mamut og benytter denne. activitystartdate DateTime Dato og tid for aktivitet start 10T12:00:00 activityenddate DateTime Dato og tid for aktivitet slutt 10T13:00:00 activitydescription Text Telefonmøte Beskrivelse av aktivitet med kunde activityisfinished Bool True/False Angir om aktiviteten er avsluttet activityisdeleted Bool True/False Angir om aktiviteten er slettet fra eksternt system. Hvis activitymamutid er oppgitt og activityisdeleted=true slettes aktiviteten fra Mamut. (Foreløpig ikke mulig i Mamut). activityisprivate Bool True/False Angir om aktiviteten er privat activityusealarm Bool True/False Angir om aktiviteten skal benytte Alarm activitylengthbeforealarm Numeric 3 Angir hvor lang tid før aktiviteten alarmen skal aktiveres. activitypriority Text None High Medium Angir aktivitetens prioritet. Low activitymamutemployeeid Text 2 Erik activityexternalemployeeid Text 4 Erik activitymamutourref activitymamutextid activitymamutstatusid Angir ansatt id i Mamut. Verdien henviser til feltet Ansatt ID på ansatt-kortet i Mamut. Verdien kan være numerisk eller text. Angir ansatt id i eksternt system Share-it AS Page 19 Sentralbord:

20 activitymamutprojectnumber contactexternalid Numeric 1234 Angir kontaktens id i eksternt system. Normal løpenummer i database. contactmamutid Numeric Angir kontaktnummer i Mamut. Hvis denne verdien er oppgitt vil Integrasjonsmodulen vite at det er en eksiterende kontakt som skal benyttes i Mamut. Hvis verdien ikke er oppgitt, vil Integrasjonsmodulen opprette en ny kontakt i Mamut. contactpersonmamutid Numeric Angir kontaknummer på en kontaktperson i Mamut. contactname Text Hansen Flis Angir kontaktens navn. AS contactiscompany Numeric True/False Angir om kontakten er bedrift. Hvis False settes kontakten som privatperson. contactpersonname contactorganizationnumber contactaddress contactzipcode contactzipaddress contactcountry contactdeliveryaddress contactdeliveryzipcode contactdeliveryzipaddress contact contactphone1 contactphone2 contactfax contactnote Share-it AS Page 20 Sentralbord:

21 Vedlegg: Ordreimport XML felter XML felter for ordrehode Feltnavn Type Påkrevd Eksempel Beskrivelse orderid Numeric JA 189 OrdreId fra nettbutikk. Normalt benyttes løpenummer på ordretabellen i nettbutikken. Denne blir sendt tilbake i returbekreftelsen til nettbutikken og benyttes når ordren skal oppdateres som eksportert i databasen. orderdatetime DateTime JA 310 Ordredato fra nettbutikk customerid Numeric NEI KundeId fra nettbutikk. mamutcontactid Numeric NEI Kontaktnummer på kunden i Mamut. Hvis oppgitt, benyttes denne for å linke ordre mot riktig kontakt i Mamut. customercompanyname Text NEI (hvis customer Hemsen Hotell Navn på kunde (bedriftskunde). Kunden opprettes som bedriftskunde i Mamut. Name er oppgitt.) customername Text NEI (hvis Line Hansen Navn på kunde (privatkunde). Kunden customer- companyname er oppgitt) opprettes som privatkunde i Mamut. Hvis customername er oppgitt i tillegg til bedriftskunde i feltet over, settes denne som kontaktperson på bedriftskunden ovenfor. customeraddress1 Text NEI Fjellveien 2 Gateadresse til kunden customeraddress2 Text NEI Evt. Adresselinje 2 til kunden. customerzipcode Text NEI 0105 Postnummer customerzipaddress Text NEI OSLO Poststed customercountry Text NEI NORGE Land customer Text NEI adresse til kunden customerphone Text NEI Telefonnummer til kunden customermobile Text NEI Mobiltelefon til kunder customersendinfo Text NEI JA / NEI Angir om kunden ønsker å motta nyhetsmail. YES / NO 1 / 0 True / False invoicestreetaddress Text NEI Postboks 1 Fakturaadresse til kunden invoicezipcode Text NEI 0105 Postnummer for fakturaadresse invoicezipaddress Text NEI OSLO Poststed for fakturaadresse invoicecountry Text NEI NORWAY Land for fakturaadresse deliveryname Text NEI Anders Olsen Navn på mottaker hvis leveringsadresse er oppgitt. deliverystreetaddress Text NEI Strandveien 2 Leveringsadresse deliveryzipcode Text NEI 0102 Postnummer for leveringsadresse deliveryzipaddress Text NEI OSLO Poststed for leveringsadresse deliverycountry Text NEI NORWAY Land for leveringsadresse orderreference Text NEI BA Referansenummer for ordren. Lagres under Referanse på ordren i Mamut. orderadditionalinfo Text NEI Leveres så raskt som mulig. Ekstrainformasjon på ordren. Lagres under Notat på ordren i Mamut. Share-it AS Page 21 Sentralbord:

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!!

Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Velkommen til 3M s Internetbutikk!!! Brukerveiledning Oppdatert juni 2014 1-1 Tilgang til Internet butikken Klikk på Logg in knappen Instruksjon for å registrere seg på 3M-e-handel for etablerte kunder

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold VERSJON 11.2 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater for import

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK PRODUKTKATALOG Importer prisbok/rabattavtale direkte fra grossist/kjedens FTP. (Ubegrenset antall prisbøker kan importeres) Importer prisbok fra fil på harddisk Ferdig definerte importmaler for prisbøker

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.

Visma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Visma.NET Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Hva er standard synkronisering? Fra Visma.NET Fra SuperOffice 8 Online

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Brukerveiledning for 3M Online Center

Brukerveiledning for 3M Online Center Brukerveiledning for 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brukerveiledning for 3M Online Center Registrere en ordre...3 1. Bestill nå...4 2. Hurtigordre...5 3. Last opp ordrefil...6 4. Handlelister

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007 Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no Versjon 1.0 - Januar 2007 Innhold: Innlogging... 3 Min profil - Ordrestatus... 4 Min profil - Hurtigsøk... 4 Min profil Brukerpreferanser (Mine innstillinger)...

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017 Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll Mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Innlogging og krav til nettleser 3 2. Fakturakontroll 4 Navigering 4 Definere regler/profiler 4 Profil-

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon.

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Oppdateringsveiledning til Gerica 7.2 (Oracle og MSSQL) Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Før installasjon SKAL det

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer