ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: E: W:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS Generell informasjon om Destinasjon Røros Styret ANSATTE Administrasjon Guider Lærling i Reiselivsfaget Øvrig personale med engasjementsavtale DESTINASJON RØROS VIRKEOMRÅDER Administrasjon, regnskap Vertskap Salg og Marked Destinasjonsutvikling MEDLEMMER I DESTINASJON RØROS Medlemskontingent Antall medlemmer i Destinasjon Røros fra 2002 til Medlemsarrangement Samarbeidspartnere VERTSKAP Reiselivets Hus Turistkontoret Online booking, City Break Tellus Billettformidling Oppgraderte informasjonstavler ved innfartsårene midlertidig tiltak MARKED Markedsråd Norway Convention Bureau Større markedsprosjekt TV-/ FILM Markedstiltak Tilgjengelighet, besøkstall, belegg DESTINASJONSUTVIKLING Look to Røros - studieturer lagt til Røros og foredrag Merket Bærekraftig Reisemål Kompetanseheving - Kunnskap og Vertskapsløft LMD Omdømmemidler Lokalmat og seterdrift Utviklingsplan for Lysfenomenene i Hessdalen Arrangementsutvikling på Røros Sykkelprosjekt Trøndelag sykling i verdensarven Røros Masterstudenter fra Arkitekthøgskolen og Arkitektøgskolen ATTA - Adventure Travel Trade Association Økonomi i utviklingssatsningen EGNE ARRANGEMENT Rørosmartnan Julemarked DESTINASJON RØROS ØKONOMI Årsresultat Kommentarer til årsregnskapet og driften

3 1. DESTINASJON RØROS 1.1 Generell informasjon om Destinasjon Røros Destinasjon Røros er regionens felles destinasjonsselskap med hovedkontor på Røros. Det geografiske virkeområde omfatter i hovedsak kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal. Hovedansvaret er salg og profilering av Rørosregionen som reisemål. I tillegg gjennomfører destinasjonsselskapet næringsutviklingsprosjekter og aktiviteter for å bygge innhold og øke verdiskapingen for medlemmene. Selskapet ble stiftet allerede i 1926 og er et av landets eldste destinasjonsselskaper. Destinasjon Røros har med medlemmenes deltakelse i en god og involverende strategiprosess, vedtatt de overordnede mål fram til Disse er spisset i fire viktige målområder: - Verdensarven; utvikling og forvaltning - Bærekraftig reiseliv; natur og klima - Synlighet - Verdiskaping Destinasjon Røros har ved utgangen av 2014, 177 medlemmer fordelt på lokale reiselivsbedrifter, kommuner, andre tjenesteytende næringer, banker, industribedrifter i Rørosregionen og private medlemmer. Destinasjon Røros har også medlemmer i Tydal, Rendalen og Funäsdalen. 1.2 Styret Siden årsmøtet i 2014 har styret i Destinasjon Røros bestått av: Styret: Frank Norvik Ole Anders Holden Sara Forselius Rune Høistad Per Terje Vold Liv Hanne Tønset Svein Borkhus Per Edgar Kokkvold Jan Klemmetsvold Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer til styret: 1. Erling B. Semmingsen Varamedlem 2. Esten Skullerud Varamedlem 3. Ellen Engh Varamedlem Siden årsmøtet i 2014 har styret hatt ett arbeidsutvalg konstituert av styret, bestående av: Styrets leder Frank Norvik og styremedlemmene, Sara Forselius, Ole Anders Holden og Liv Hanne Tønset. Stein Halvorsen, leder Per Hvamstad Nils Sandnes Sigrid Jansen Revisorkonsult AS v/ole Bjarne Bekkos utfører revisjon. Forretningsførsel har blitt utført av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS avd. Moholt i Trondheim. Det har vært avholdt 7 styremøter totalt i 2014, og ingen møter i arbeidsutvalget. 3

4 Styret har hatt fokus på å fortsette den positive utviklingen for destinasjonen. De viktigste sakene for styret har vært følgende: - Økonomi. - Strategiplan frem mot 2015 og handlingsplan for Planlegging og gjennomføring av markeds- og utviklingsaktiviteter - Nasjonal og regional organisasjonsstruktur - Styrket fokus på digitale løsninger. For å få et tydeligere fokus på utviklingsoppgaver i destinasjonen og dermed forvalte ressursene på en bedre måte, besluttet styret i desember 2014 å skille ut utviklingsavdelingen og flytte denne over til Visit Røros AS med virkning fra årsskiftet. Visit Røros AS ble opprettet i 2008 for å sikre merkenavnet og muligheten for å skille ut utviklingsarbeidet til Destinasjon Røros, men det har frem til nå vært liten aktivitet i selskapet. Destinasjon Røros eier 100% av aksjene i Visit Røros AS har vært et aktivt år med mange markedsaktiviteter, og en målrettet PR- og kommunikasjonsstrategi har gitt veldig positivt utslag i både nasjonal og internasjonal media. Medieomtalene er i seg selv verdt flere millioner. Styret har hatt stor fokus på den stramme økonomiske situasjonen til selskapet. Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr Styret sier seg godt fornøyd med dette. Datterselskapet Visit Røros AS får i 2014 et underskudd på kr ANSATTE 2.1 Administrasjon Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør/daglig leder Daglig ledelse, mål, strategi, økonomi, forretningsutvikling og utadrettet virksomhet, kontakt med eksterne reiselivsorganisasjoner og virkemiddelapparat. 100% stilling Hilde Bergebakken, utviklingssjef Produktutvikling, kompetanseheving, miljøledelse. Prosjektleder lokalmat og grønt reiseliv, sykkel og prosjektet Natur, Kultur, Mat og Formidling i kulturarven for Røros Kommune. 100% stilling i DR permisjon 50% i forbindelse med prosjektledelse Røros kommune. Ingvild Østgaard, salg- og markedssjef frem til 1. juli Hovedansvar salg- og markedsavdelingen. Salg- og markedstiltak, innsalg KK/Meetings (NCB) og turoperatører/ agenter. 100% stilling 4

5 Hilde Myhren, salgs- og markedskoordinator/ salg- og markedssjef fra 1. november Koordinering av medlemsaktiviteter og verving av nye medlemmer, salgs- og markedsarbeid, online booking. Hovedansvarlig for Julemarked og Martnashallen. 100% stilling Einar Aasen, omvisningsleder Ansvarlig for guider og organiserer omvisninger /aktiviteter, ansvarlig for utstillere i gata under Rørosmartnan. 70% stilling Ranja Thørn, vertskap turistkontor Operativt ansvar for turistkontoret, daglig drift og service, billettformidling, booking og direkte salg (online og call senter). 100% stilling Vigdis Sandnes, vertskap turistkontor/administrasjon Innkjøp, oppgjør, kursadministrasjon, prosjekt, billettavtaler. 50% stilling Carina Gjelsvik, utviklingskoordinator Arvtager som gatesjef under Rørosmartnan. Utviklingsressurs på egne arrangement og prosjekter. 60% stilling frem til 1. mai. Deretter 100%. Fødselspermisjon 1/6-31/10 Bjørn Saksgård, prosjektmedarbeider fra 11. september Prosjektleder sykkel. Informasjonstavler til regionen. 60% stilling Per Jarle Wahl, prosjekt Rørosmartnan/Julemarked fra 1. november Koordinator for Martnashallen og Julemarked. 60% stilling Lillian Sandnes, martnassjef Organisering og planlegging, videreutvikling, åpningsarrangement, forbondekultur, bakgårder, avtaler, koordinering og presse. 70% stilling innleid på prosjekt 5

6 Harry Schanke, trafikk- og sikkerhetsansvarlig Planlegging, gjennomføring og oppfølging av trafikk- og sikkerhet ved større arrangement som Rørosmartnan og Julemarked. 30% stilling innleid på prosjekt Paula Brouwer, lærling fra 18.juni Lærling i reiselivsfag 60% Ved utgangen av året hadde vi totalt 9 fast ansatte fordelt på 7,6 årsverk, inklusiv en lærling i reiselivsfag. I tillegg har vi hatt en fast prosjektleder for Rørosmartnan, samt trafikk og sikkerhetsansvarlig i forbindelse med større arrangement. I tillegg har Destinasjon Røros et antall ekstrapersonale som bidrar ved behov har vært et meget travelt år. I forbindelse med at vår nyansatte salg-/og markedssjef Ingvild Østgaard sluttet 1. juli og hennes etterfølger startet først 1. novmber ble det også en periode med ekstra arbeidsbelastning på øvrig stab. Takket være stor fleksibilitet og ekstra innsats fra de ansatte kunne vi likevel opprettholde et høyt aktivitetsnivå. 2.2 Guider Historiske omvisninger Einar Aasen, Lars Geithe, Leif Hagen, Knut Brandstorp, Mary Barthelemy, Berit Opaker, Erik Opaker, Aud Saur, Elly Indreland Aas, Robin Schellenberg Lokalmatguider Mary Barthelemy, Milla Osa, Mads Kuraas, Guri Heggem, Elin Norvik, Tove Østby og Hilde Bergebakken. Ratvolden Jon Ryen, Åse Berg, Anders Sakrisvoll, Mary Barthelemy, Elly Indreland Aas og Tove Østby, Barnevandringer Ada Sofie Ødegård og Paula Brouwer. 2.3 Lærling i Reiselivsfaget Fra og med 18. juni 2014 til 17. juni 2017 er Paula Brouwer lærling ved Destinasjon Røros og vil i løpet av perioden få innblikk i alle virksomhetsområder, og delta aktivt i alle avdelinger. Det første året kombinerer hun skole (reiseliv Vg2 Service og Samferdsel) og arbeid og har i hovedsak jobbet med vertskapsoppgaver ved turistkontontoret samt koordinering av turistguiden. Første halvårsoppgave besto i formidling av Rørosmartnan til rørosingene. 2.4 Øvrig personale med engasjementsavtale I forbindelse med Rørosmartnan, Julemarked, tilstelninger, øvrige arrangement, sommerferieavvikling og guiding har 58 personer vært lønnet av Destinasjon Røros for kortere eller lengre perioder. I tillegg er det utbetalt godtgjørelser til en rekke lag og foreninger for "dugnadsarbeide" ved avvikling av arrangment. 6

7 3. DESTINASJON RØROS VIRKEOMRÅDER 2014 Arbeidsoppgavene for 2014 har vært mest mulig i tråd med strategisk plan for Med utgangspunktet i nasjonale innspill om fremtidens organisering av reiselivet og en gjennomgang av Destinasjon Røros arbeidsoppgaver, valgte styret i 2012 å gå mot en organisering som deler inn hovedfokusområdene for destinasjonsselskapet i 3. Foruten administrasjon er disse områdene: Vertskap Marked Destinasjonsutvikling. 3.1 Administrasjon, regnskap Felles driftstjenester: Kontoradministrasjon (inkl. kasse og billettsystem) Personal: Ledelse, personalutvikling, kompetanseheving Økonomi: Økonomistyring og regnskap 3.2 Vertskap Planlegging og løpende vertskap og drift av Røros Turistkontor Direkte markedsføring og salg av regionens tilbud. Bistand i forbindelse med drift av turistkontor i regionen etter avtale Guiding og omvisninger Skreddersøm og pakking av opplevelser Booking og direkte salg (online og call senter) Salg og innkjøp av et utvalg artikler, suvenirer, kart, bøker, kort (butikk) Billettformidling Oppdatering av turistinformasjon i databaser og på web. Forberedelser av Julemarked og Rørosmartnan 3.3 Salg og Marked Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Markedsplanlegging og -posisjonering Markedsdata og statistikk Booking, salg og pakking Salg- og markedstiltak Medlemsservice Bransjebearbeidelse (inkl. visningturer, innsalg turoperatører/agenter, messer/workshops) Forbrukermarkedsføring (salg- og markedskampanjer, annonsering m.m.) Kurs- og konferanse TV- og filmproduksjon PR/Media Digitale medier NCB - MICE (møter, incentives, conferences, events) Prosjekter som skaper merverdi for medlemmene våre 7

8 3.4 Destinasjonsutvikling Bærekraftig utvikling: ivaretakelse av bærekraftsprogram utviklet da Røros var nasjonal pilot, destinsjonssertifisering til Merket bærekraftig reisemål, innsalg og synligjgøring Foredrag og leverandør av studieturer under konteksten: Look to Røros Utvikling av eksisterende arrangementer: Rørosmartnan og Julemarked Utvikling av nye arrangementer Kompetanseheving i destinasjonen Tematisk utviklingsprosjekter: sykkel/vandring, fiske/kano, Falkberget, verdensarvopplevelser, lokalmatsafarier og seterturisme TV produksjon rundt lokalmat Tilskuddskoordinering 4. MEDLEMMER I DESTINASJON RØROS Det totale medlemstallet i Destinasjon Røros er ved utgangen av medlemmer. Noen har meldt seg ut, andre har kommet til. Det har blitt sendt ut medlemsinformasjon flere ganger i løpet av året. I tilegg sendes det ut informasjon om aktiviteter og annet fortløpende. Det har blitt avholdt en medlemstur og månedlige frokostmøter avholdt i hovedsak den første tirsdag hver måned med faglig tema. 4.1 Medlemskontingent Det ble ved årsmøtet 2013 foretatt en endring i medlemskontingent, der satsen ble som følger for 2014: Informasjon/ Årlig nettomsetning Årlig nettomsetning Årlig nettomsetning beskrivelse Under kr kr kr over kr Fast grunnbeløp Medlemskontingent Reklamebidrag 0 0 0,5 % av reiselivsomsetning Nettoomsetning = omsetning uten moms Personlige medlemmer: Kr. 200 Bank/finans pr ansatt Kr / 1500 / 1000 avhengig av hvilken sone de tilhører Årsmøtet 2014 vedtok en 2% årlig indeksregulering av medlemskontingenten. For kommunene gjennomføres egne forhandlinger. 4.2 Antall medlemmer i Destinasjon Røros fra 2002 til Næringsmedl Organisasjoner Personlige Kommuner Sum Medlemsarrangement Det har i 2014 vært holdt mange møter for medlemmene. Det er også gjennomført vertskapstreff/kompetanseheving i forbindelse med Rørosmartnan. Det er avholdt i alt 6 frokostmøter frem til sommeren i 2014 hvorav 5 var på Røros og 1 i Ålen. I hovedsak hver første tirsdag i måneden fra kl 08:00-09:00. Prisen er kr 100,- eks.mva per deltagerog sted varierer. 8

9 Frokostmøtene skal være et lavterskel tilbud for våre medlemmer og gi muligheter for regelmessig kontakt både med administrasjon og andre medlemmer/reiselivskolleger. Deltagelse krever lite ressurser både økonomisk og tidsmessig. Det har gjennomsnittlig vært personer på hvert frokostmøte. Møtene har som regel vært delt inn i en del der Destinasjon Røros har hatt innlegg og en del der eksterne foredragsholdere har snakket om samme eller et annet tema samt at en ny medlemsbedrift har fått presentere seg. Tema fra Destinasjon Røros: Presentasjon av ny salgs- og markedsjef Ingvild Østgård, markedsplan, medienes samfunnsansvar, Rørosmartnan 2014 og salg og messedeltakelse første halvår. Eksterne tema: Informasjon om stier, løyper og formidling inkl. nye skilter i Røros kommune, Emballasjedesign, merkevarebygging gjennom forpakning, Vinterfestspill - identitetsutvikling over flere år, med egne tema fra år til år, Nordic Walls - produktutvikling av vår eksklusive veggtapet, Bergmannsgata, Vinterfestspill presenterer årets festspill, NM på ski og sponsorarbeid, Vertshuset presenterer nytt konsept, Matoffensiv med Røros F&B group, hva skjer ved Rørosmuseet i sommer og hva skjer i sommer v/handelsstanden. Presentasjon av medlemsbedrift: Nordpå Fjellhotell, Løvåsen leir, Ålen skisenter, Paul Uijting og omvisning i Hovet. Ellers har Destinasjon Røros deltatt på regionale åpne møter med ulike tema innenfor reiseliv og markedsføring i bl.a. Vingelen, Tynset og Holtålen. Vi har i løpet av året arrangert workshops i nesten alle medlemskommunene; Røros, Tolga, Os og Tynset. Workshopene i Holtålen og Alvdal ble utsatt. Workhopene har hatt som mål å avklare forventinger til hverandre (reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og kommune) og diskutere spydspissprodukter for økt synlighet og salg. Det er salg- og markedssjef og markedskoordinator som har ledet arbeidet med workshopene. Møtene ble meget godt mottatt og vi fikk mange nyttige innspill. Vi har en representant i markedsråd og webforum og har deltatt i diverse arbeidsgrupper i løpet av året, så som webutviklingsprosjekt. Vi har i perioden vært aktiv i markedstiltak gjennom Trøndelag Reiseliv. Destinasjon Røros er del av sykkelprosjekt i nord- og sør Trøndelag, der Røros har ansvaret for koordineringen i sør. Hilde Bergebakken er valgt inn som vararepresentant til styret i Trøndelag Reiseliv, og både Hilde og reiselivsdirektør har deltatt i arbeidsgruppen for Midt-Norge som skal være med å utforme forslag til organisering av reiselivet i Trøndelag i henhold til den nye nasjonale reiselivsstategien Destinasjon Norge. Regjeringsskiftet medførte stor usikkerhet vedrørende innhold av omorganiseringen av reiselivet, og ressursene som var knyttet til finansiering fra statens side falt vekk. Siste halvår 2014 ble landsdelutvalget omgjort til et mindre utvalg, og Frank Norvik representerte Destinasjon Røros i utvalget. Daglig leder har i løpet av året deltatt på dialogmøte i regi av Hedmark Fylkeskommune i forbindelse med organisering i reiselivet. 4.4 Samarbeidspartnere Form til fjells as Destinasjon Røros inngikk i 2007 en langsiktig samarbeidsavtale med Form til fjells innenfor strategisk design og markedsføring. Avtalen ble fornyet i Det ble i november 2013 inngått ny avtale gjeldende fra årsskiftet og ut Arbeidets Rett Destinasjon Røros har ett tett samarbeid med Arbeidets Rett om produksjon av Martnasavisa og produksjon av alle trykksaker i forbindelse med Rørosmartnan. 9

10 Rørosbanken Rørosbanken var også iår hovedsponsor for Rørosmartnan Rørosbanken er en viktig samarbeidspartner og støttespiller i flere andre prosjekter i Destinasjon Røros. Frontal Media Destinasjon Røros inngikk i 2014 et samarbeid med Frontal Media AS i forbindelse med økt digital satsning og Frontal Media har fungert delvis som vår webtekniske avdeling. 5. VERTSKAP 5.1 Reiselivets Hus 15. mars 2013 ble Reiselivets Hus åpent. En samlokalisering av flere som bygger merkevaren Røros, flere arrangement og lokale produkter, i ett hus og lokale bedrifter og bidragsytere har gjort huset til en opplevelse i seg selv. Destinasjon Røros leier hele første etasje i bygget. I tråd med Destinasjon Røros visjon om å la de besøkende bli bergtatt av verdensarven, å gi de verdifulle opplevelser både gjennom å bevare og fornye, - skal huset bevare, fornye, engasjere og oppleve! Bevare: gjennom å ta vare på historien og bygget, tradisjoner, og i vertsrollen Fornye: gjennom teknologi, utradisjonelle kombinasjoner og nye tanker rundt turistkontor Engasjere: ved å gi informasjon, aktivere og inkludere, gjestfritt, selgende Oppleve: wow-faktor, uventet, overraskende, bli inspirert 5.2 Turistkontoret Turistkontoret er hjertet i huset vårt og vi får mange gode tilbakemeldinger fra tilreisende og fastboende på at lokalet er trivelig og innbydende. Det er til tider stor trafikk og stort trykk på henvendelser i høysesong. Vi har en infoskjerm om vær, hva skjer osv. og brosjyrer av medlemsbedrifter godt presentert. I tillegg finner kundene informasjon fra hele Norge som del av et helårling autorisert turistkontor. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger for presentasjon og økt synliggjøring for den enkelte. Turistkontoret selges souvenier, billetter og opplevelser. Nytt av året er at vi i september 2014 gikk til anskaffelse av en PC kasse som vi tror vil gi oss bedre oversikt over ulike varer, fortjeneste samt besparelse med tanke på oppgjør og regnskapstid. 5.3 Online booking, City Break Destinasjon Røros har en løsning der vi gjennom samarbeid med Røros Flyservice, kan tilby våre medlemmer tilgang til en av markedets fremste løsninger. Røros Flyservice har investert i City Break fra Visit Technology Group, har operatørlisens og kobling til Amadeus. Røros Flyservice er juridisk ansvarlig mens Destinasjon Røros knytter seg til en egen tilleggsmodul som gir oss samme bookingløsning på City Break ble i 2010 valgt som teknisk løsning for Nasjonal Booking, og i 2011 var Trøndelag Reiseliv pådriver for å opprette et eget 10

11 selskap, Book Central Norway AS, for å gjøre Trøndelag bookbar. Destinasjon Røros er aksjonær med 20 aksjer BCN. Rørosmartnan Destinasjon Røros hadde også i år en tilleggsavtale med Røros Hotell om booking på martnasovernatting. Det er et sterkt ønske fra både Røros Hotell og Destinasjon Røros å kunne få med flere bedrifter som kan tilby overnatting gjennom vår online bookingløsning i forbindelse med Rørosmartnan. Resultat Totalt er det bestilt 3655 gjestedøgn gjennom vår online bookingløsning i 2014 som er en økning på 106 gjestedøgn fra 2013 som var på Vår provisjon i 2014 er på totalt NOK som er en nedgang fra 2013 på NOK (var NOK 261 ), men hvis vi tar høyde for at NTW utgjorde NOK 70 i 2013 så har vi en relativ økning på NOK i 2014 når vi sammenliger det slik. Det er veldig positivt at vi i 2014 har økt omsetning på aktiviteter med NOK 136 fra Våre utleieavtaler for fritidsbolig er gruppert i 2 grupper hvor den ene gruppen foretar sjekk, vask og sengetøy selv, den andre har vi overdratt dette ansvaret til vår hytteservice som er Kristin Engan org. Nr.: Tellus Tellus er en felles database for reiselivet i Norge. Destinasjon Røros kjøper tilgang til våre medlemmer i denne databasen, samt distribusjon av denne informasjonen til andre websider, så som VisitNorway. Samme informasjon hentes opp fra Tellus til blant annet roros.no, trondelag.com, visitnorway på alle språk og også mobilapplikasjonene for VisitNorway og Destinasjon Røros. 5.5 Billettformidling Billettsalg for Elden og VIB er på samme nivå som i Vi har i tillegg solgt en del via Billettsservice på andre konserter. Antall solgte billetter for andres konserter er på ca 3070 mot 2500 i 2013 altså en økning på 570 billetter. 5.6 Oppgraderte informasjonstavler ved innfartsårene midlertidig tiltak Destinasjon Røros gjennomførte en nødvendig oppgradering av informasjonstavlene fram mot sommersesongen i Prosjektet ble ledet av Carina Gjelsvik. Det ble byttet ut med nye kart der kartene ikke stemte overens, og det ble satt opp flere nye tavler i samråd med kommunene. 6. MARKED Markedsarbeidet bygger på den strategi og de rammer som er gitt av styret i Destinasjon Røros, med fokus på å oppnå målene gjennom tydelige prioriteringer og samarbeid med andre aktører som Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge. I korte trekk handler det om å synligjøre våre reiselivsaktører gjennom felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og prioriterte utenlandske markeder slik at Destinasjon Røros blir oppfattet som et attraktivt reisemål. Målet for 2014 har vært å øke antall utenlandske gjestedøgn med min. 5%. Gjestedøgnstatistikken for 2014 viser en stor samlet økning i antall utenlandske besøkende til Røros med 22%. Statistikken for resten av regionen er litt mer tvetydig. Destinasjon Rørs har valgt ut i hovedsak 3 motivasjonssegmenter for å reise til vår region (basert på Innovasjon Norges motivasjonssegmenter hentet fra deres OPTIMA undersøkelser) : 11

12 1) Drømmereisen Oppfylle en drøm, once in a lifetime, noe å fortelle om, barndomsnostalgi, nasjonalfølelse, romantikk og kjærlighet, nyte livet, unik og annerledes ferie. - I hovedsak utenlandsk marked. 2) Aktive opplevelser i vakker natur Tett på naturen, bruke kroppen, være aktiv, oppleve flott norsk natur, stillhet og ro - Nasjonalt og internasjonalt marked. Alder 35+ 3) Trygge reiser i Norge Reise trygt og sikkert, miljøbevissthet, overraskes av hva Norge har å by på, nasjonalstolthet, stillhet og ro, oppleve flott norsk natur. - I hovedsak pensjonister. Både nasjonalt og internasjonalt marked. FERIE- OG FRITIDSREISENDE Norge: Primært øst-/innlandet fra Osloområdet samt Trøndelag Utland: Sverige, Tyskland, UK, Nederland. MICE (møter, incentives, conferences, events) Norge: Primært øst-/innlandet fra Osloområdet samt Trøndelag Utland: Primært Tyskland. Sekundært UK. Mot utenlandsmarkedet har markedsaktivitetene i stor grad vært gjennomført i samarbeid med Trøndelag Reiseliv der Røros er at av fyrtårnene, samt Innovasjon Norge. Det har ikke vært gjennomført noen felles markedsaktiviteter for reiselivet i Hedmark etter bortfallet av Hedmark Reiseliv foruten våre egne markedstiltak som omfatter Destinasjon Røros. 6.1 Markedsråd Markedsrådet er et faglig fora som skal bestå av en miks av personer fra medlemsbedrifter med ulik bedriftsprofil innen Destinasjon Røros. Rådet skal være en sparringspart og ressurs for markedsarbeidet i Destinasjon Røros. Det skal bidra til utvikling av markedsstrategi og være et forum for koordinering av felles markedstiltak. Arbeidet ledes av markedssjef i DR og markedsrådet møtes min. 4 ganger i året. Rådets medlemmer bestemmes administrativt hos DR. Markedsrådet bestod i 2014 av: Kari Kluge, Gunhild Bellsli, Mikael Forselius, Esten Skullerud, Robert Holm, Kenneth Ericsson og Linda Ramberg og Hilde Myhren fra administrasjonen. Det har vært 2 møter i markedsrådet i løpet av Norway Convention Bureau Destinasjon Røros gikk i slutten av 2008 inn som andelshaver i Norway Convention Bureau (NCB) for å jobbe mot det internasjonale MICE-markedet (Meetings, Incentives, Conferences/Congresses and Events). NCBs arbeid er koordinert med VisitNorway og NCB representerer destinasjoner over hele landet, samt hotellkjeder og kongress-sentre. Destinasjon Røros har deltatt på det tyske og svenske markedet i i 2011/12 og Tyskland for perioden 2012/13 og 2013/14 med større fokus på messedeltagelser. Etter samling av de lokale aktørene i NCB, ble det bestluttet at NCBs messedeltagelser i Europa skal frontes med mat og drikke fra Rørosregionen. Dette gir en fantastisk synlighet på viktige reiselivsmesser der både kjøpere og andre i reiselivsbransjen er til stede. Det ble utarbeidet eget materiell for å fronte dette fra deltagerne. I 2014 deltok vi på følgede messer: - Mai 2014 IMEX Frankfurt, Sigmund Vika - Nov/des 2014 EIBTM Barcelona, Sigmund Vika og kokk Mikael Forselius Arbeidet har vært organisert slik at vi har jobbet med de av våre overnattingsbedrifter som har tegnet avtale ift NCB-samarbeid. Dette er Røros Hotell, Vertshuset Røros, Erzscheidergården, Bergstadens Hotell, Vauldalen Fjellhotell og Fjällnäs. Sigmund Vika, Røros Hotell har fungert som NCB-manager og representerer oss på messer, sales calls, workshops. Det er en økende interesse fra markedet og satsingen på lokalmat og drikke fra Rørosregionen har økt synligheten betraktelig. 12

13 6.3 Større markedsprosjekt I kjølvannet av NorwegianTravel Workshop som ble arrangert på Røros i 2013 har vi omsøkt og mottatt regionale utviklingsmidler for å kunne utnytte den unike muligheten vi fikk til å vise oss frem for internasjonale turoperatører. Prosjektet går over to år der målet er: 1) Å spisse noen signaturprodukter basert på erfaringer fra aktivitetene som ble testet ut under NTW og naturbaserte sommeraktiviteter, seteropplevelser og lokalmat. 2) Klargjøre temabaserte konsepter og produkter for salg, rettet mot norske og internasjonale turoperatører. Vi startet arbeidet med å følge opp operatørene etter NTW. Vi kontaktet alle medlemsbedrifter som har produkter å selge på det internasjonale marked og fikk de til å levere inn produktbeskrivelse, pris og sesong i henhold til fastsatt mal. Tilbudene ble samlet i en produktmanual for sommerprodukter og en for vinterprodukter som ble sendt turoperatørene sammen med utvalgte tilbud ut i fra etterspørsel. Eksempel på produktsider Vi har knyttet til oss en av nestorene innenfor bærekraftig reiseliv og adventure tourism Neil Rogers i arbeidet med å utvikle målrettede konsepter/signaturprodukter. Neil Rogers er en internasjonal ekspert på bærekraftig reiseliv og opplevelsesturisme med lang erfaring fra anerkjente, internasjonale bedrifter. Vi har også tegnet medlemsskap i ATTA (Adventure Travel Trade Association). Se avsnitt I tillegg har det vært gjennomført workshop i nesten alle medlemskommunene i løpet av 2014 for bl.a. å diskutere spydspissprodukter. Neil Rogers ble også benyttet til et ansatte- og styreseminar på Vauldalen. Motivasjonssegmentene vi jobber etter er retningsgivende for utvikling og marked, og vi har staket ut kurs på følgende områder som vi vil jobbe videre etter: ACTIVE FOODIE ACCESSIBLE WILDERNESS CULTURAL EXPLORER/AUTHENTIC EXPERIENCES FREE SPIRIT Med hovedfokus på segmentet såkalt Active Foodie. Se ellers avsnitt 7 for utviklingsprosjekt. 13

14 I regi av Interreg.prosjektet Scandinavian Heartland arrangerte vi en fire dager visningstur for 10 håndplukkende, internasjonale operatører i samarbeid med Visit Idre. Turen startet på Gardermoen og alle avsluttet på Arlanda med overnatting i Rendalen, Røros, Grövelsjön og Falun. Tema for visningsturen var outdoor og world heritage under parolen Welcome to Scandinavia. Turen fikk veldig god mottagelse og evaluering og har ført til konkrete henvendelser i etterkant. 6.4 TV-/ FILM Å trekke større film- og TV-produksjoner til regionen er en viktig del av vår kommunikasjons- og PR-strategi og vi bruker en del ressurser på å skaffe finansiering til produksjonene og tilrettelegging. I samarbeid med Mid Nordic Film og Trøndelag Reiselivs arrangerte vi visningstur for aktører innenfor Internasjonal filmbransje i april for å selge inn Rørosregionen som filmlocation! 8 håndplukkede filmbransjeaktører fra USA, England, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Sverige og Island fikk fullspekket program over to dager for å vise de potensielle filmlocations. Dette var kjente produsenter og regissører med flere større og kjente filmproduksjoner bak seg. Her kan nevnes bl.a. David Willis. I juni var TV2 og programleder Arne Hjeltnes på Røros i forbindelse med programserien Fly med oss. Destinasjon Røros bidro med tilrettelegging. Den internasjonale TV-kokken Tareq Taylor besøkte Røros på førjulsvinteren i forbindelse med serien Nordic Cookery. Programmet fra Røros ble sendt i juni i år på BBC Lifestyle og har fått mye positiv respons. Flere 14

15 internasjonale TV- kanaler har kjøpt serien og programmet fra Røros vil anslagsvis nå rundt millioner husholdninger verden rundt.. En av Asias mest kjente TV-kokker Chef Wan laget TV program og kokkelerte sammen med Mikael Foreslius i august. Han er Malaysian Food Ambassador med egne TV-serier på flere kanaler inkl. Asian Food Channel og UK TV. Crewet var med på lokalmatsafari og Bergstadvandring. Margot Solli i Rørosdraktstuggu fortalte ham om våre bunadstradsjoner og Røros Folkedanslag lærte ham pols som ble kringkastet til millioner av asiatiske tv-seere. Serien handler om mat og kultur rundt om i verden, og det ble laget fire 25 minutters programmer fra Norge. I samarbeid med Tellus New Productions AS ble det produsert to TV-programmer fra Røros med Arne Hjeltnes og Tina Marie Dingsøyr Vik som programledere. Konseptet var et slags Hjem til Jul der Arne Hjeltnes tok med seg sine TV2 kolleger på toget hjem til jul, på stasjonen ble de hentet med hest og slede og kjørt inn i juleeventyret Røros. Det ble rigget opp til stort gjestebud i Kjerkgata med et 60-talls statister. Produksjonen var et spleiselag mellom flere næringsaktører på Røros: Røros Hotell var hovedsamarbeidspartner for produksjonen. Øvrige samarbeidspartnere: Rørosmat, Rørosmeieriet, Kjellmark, Røros Food & Beverage Group, Trøndelag Reiseliv og Destinasjon Røros som tilrettela for produksjonen. Også NRK la en av sine juleproduksjoner til Røros. Programmet Karl Johan med programlederne Erik Solbakken og Hasse Hope laget en egen julespesial som ble sendt i beste sendetid på NRK 1. Hele studioet med crew fra Karl Johans gate i Oslo ble flyttet til Kjerkgata på Røros. Destinasjon Røros tilrettela for produksjonen. 6.5 Markedstiltak Reiseliv 2014 på Telenor Arena, januar 2014 Destinasjon Røros deltok på Reiselivsmessen på Telenor Arena på felles stand med Trøndelag Reiseliv etter å ha stått over året før. Vi promotertene bl.a. pakker med matopplevelser og åpen seter som ble godt mottatt. Eventbyrået Carzy Coyote var leid inn for å skape aktivitet på standen. International Grüne Woche i januar 2014 DR deltok gjennom lokalmatprogrammet i Kulturarvenprosjektet. En egen lokalmatfolder fra Rørosregionen ble produsert til messa, som i hovedsak henvender seg til et matinteressert publikum fra hele verden. 15

16 Trønderaften, mars Event for trøndersk reiseliv med mål å synliggjøre Trøndelag som konferanse og arrangementssted, samt møte operatører. Trønderaften ble arrangert i tilknytning til åpningen av nytt turistkontor i Trondheim. Destinasjon Røros deltok sammen med øvrige destinasjoner i Trøndelag. ITB Berlin, mars ITB er verdens største reiselivsmesse og holdes i Berlin og hadde besøkende i Destinasjon Røros deltok sammen med andre aktører fra Trøndelag og Norge. Vi hadde stort fokus på å møte operatørene på fagdagene. Med hjelp fra Fairtravel som klarte å booke mange avtaler, fikk kontakt med mange nye operatører. Norwegian Travel Workshop i Alta, april Destinasjon Røros deltok på Norwegian Travel Workshop, som denne gangen var i Alta. Vi deltok med både Reiselivssjef og markedssjef og hadde som ventet større pågang enn noen gang etter Røros var vertskap året før. I løpet av to dager ble det gjennomført drøyt 100 møter av totalt 4 representanter (Destinasjon og medlemsbedrifter) med turoperatører for å selge inn Rørosregionen. IMEX Frankfurt, mai Deltagelse gjennom NCB, regionen representert ved Sigmund Vika fra Røros Hotell. EIBTM i Barcelona, november Gjennom NCB var Mikael Forselius kokk på Norges stand. EIBTM er en av de viktigste messene for MICEmarkedet. Ellers: Passiv distribusjon i samarbeid med Trøndelag Reiseliv på enkelte messer. Destinasjon Røros har deltatt i flere av Innovasjon Norges markedskampanjer i flere markeder, kampanjer sammen med Trøndelag Reiseliv og print og digital anonser i målrettede medier og livsstilmagasiner i Her er noen eksempler på annonser: Eks på sommerannonser Eks. på vinterannonser 16

17 Eksempel på nettannonser I samarbeid med Trøndelag Reiseliv NSBs brosjyre Destinasjon Røros jobber aktivt mot presse i flere land. Vi gjennomfører flere visningsturer i løpet av et år og har som mål å ha en egenprodusert sak i gjennomsnitt per måned i nasjonalt medium. Her har vi plukket ut et lite knippe av det som er publisert i 2014: NOEN PRESSEKLIPP Friesch Dagblad Danske Berlingske Adresseavisen Zew Polnocy 17

18 Handelsbladet Mitteldeutche Zeitung Elegance 18

19 NORR Osnabrücker Nachrichten SAX TABLET Vår webside for Destinasjon Røros ligger på domenet roros.no som vi gjennom avtale med Røros kommune har fått rett til bruk av. Teknisk leverandør er Klapp Media som holder til i Trondheim. Vi har samme plattform som flere reiselivsbedrifter i Trøndelag og høsten 2014 ble nettsiden lansert i nytt design i samarbeid med Trøndelag Reiseliv og andre trønderske reiselivsaktører. Siden ble flottere og med større muligheter for selv å utforme siden slik en ønsker ut fra det rammeverktøyet som er satt. Statistikken viser unike besøkende (oppgang på 17,56% fra i fjor) en gjennomsnittlig besøkstid på 3 min og 46 sekund, og 5,35 sider/besøk. 68,78% er nye besøkende til siden. I tillegg til hovednettstedet har vi flere domener samt egen nettside for Rørosmartnan og Julemarked Statistikken for rorosmartnan.no viser unike besøkende (en oppgang 97,65% fra i fjor), en gjennomsnittlig besøkstid på 2 min og 51 sekund, og 6,17 sider/besøk. 65% er nye besøkende til siden. Statistikken for julemarekdroros.no (opprettet høsten 2014) viser unike besøkende, en gjennomsnittlig besøkstid på 1 min og 13 sekund, og 1,42 sider/besøk. 75% er nye besøkende til siden. Destinasjon Røros har i tillegg 3 sider på Facebook og er aktiv på Instagram. Destinasjon Røros sin Facebookside hadde 4354 fans ved årets start og 5591 fans ved utgangen av året. Rørosmartnan sin Facebookside hadde 8250 fans ved årets start og ved utgangen av året. Julemarked sin Facebookside hadde 2304 ved årets start og 4803 fans ved utgangen av året. 19

20 FEBRUAR - Documentari Rai 2 Italiensk TV. Vinteropplevelser med bl.a reinskilling MARS - Pre-tur NTW. Tema: Adventurous winter dreams in Trøndelag. I samarbeid med Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge APRIL - Visningstur for int. filmproduksjonsselskap i forbindelse med Kosmorama 2014 i samarbeid med Mid Nordic Film. JUNI - Visningstur i regi av Scandinavian Hearland. Reiserute: Gardermoen Rendalen Røros Grövelsjön Falun. AUGUST - TV produksjon og visningstur for den kjente Malaysiske kokken Chef Wan og hans team. SEPTEMBER - Pressetur til Røros og Trondheim i regi av Norway Convention Bureau Tema: Sustainability within the Meetings industry - Visningstur for Italiensk presse i samarbeid med Innovasjon Norge i Italia. Navn på publikasjoner: Espresso, Qui Touring, La Repubblica, L Eco di Bergamo OKTOBER - Visningstur for Scandinavia Tours. Norsk operatør med et stort nettverk av amerikanske operatører. Det er inngått samarbeid om pakker rundt filmen FROZEN DESEMBER - Visningstur for den tyske operatøren DER TOUR, som del av DER TOUR- Academy, i samarbeid med Trøndelag Reiseliv - Visningstur for britisk magasin: Country & Townhouse - Visningstur for internasjonal presse i regi av Innovasjon Norge Destinasjon Røros APP Destinasjon Røros har en applikasjon for IPhone og Android som gir en oversikt over Arrangement, aktiviteter og attraksjoner, shopping, spisesteder, overnatting og tilbud i destinasjonen. Destinasjon Røros App`en baserer seg på Tellusdata og er i likhet med hjemmesiden forbeholdt våre medlemmer. Turistguiden Turistguiden er rettet mot å skulle gi konkret turistinformasjon som er til hjelp under planlegging så vel som gjennomføring av reise til regionen. Guiden ble trykket i et opplag på ca , 3 språk og distribueres ut via turistkontor, overnattingsbedrifter, forretninger og bedrifter i regionen samt distribusjon til turistkontorer over hele landet og gjennom messedeltagelse. Trykksaker og profilmateriell I tillegg til Turistguiden så bruker vi hovedsakelig dette materiellet: kartblokker med sentrums- og regionkart, kalender, standmateriell, minnepinner, foldere, poser, engelsk NCB-flyer, aktivitetsmenyer til utprint, MICE-flyer til utprint, samt digitale presentasjoner, filmer og foto. 20

21 6.6 Tilgjengelighet, besøkstall, belegg Widerøe ASA vant anbudet og tok over for DOT LT 1. desember 2012 og har siden den gang hatt en jevn økning på ruta frem til i år passasjerer reiste med rutefly og 328 med Charter, totalt reisende i Vi ser en marginal nedgang på 3% både i rute- og chartertrafikken sammenlignet med 2013, men det må sees i sammenheng med det store arrangmentet NTW som tilførte mye trafikk i fjor. I forbindelse med flytting til Reiselivets Hus har turistkontoret to innganger, og vi har foreløpig kun teller i hoveddøren. Statistikken her blir derfor kun en indikasjon. Denne viser besøkende. Av disse er nordmenn. Vi bruker tall fra SSB som gir oss muligheter for sammenligning med andre destinasjoner, fylker og regioner på landsbasis. Rørosregionen er her definert som følgende kommuner: Røros, Holtålen, Os, Tolga, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu. I tillegg til regionen gis det også egen statistikk for Røros kommune alene. Vi mangler derfor en samlet statistikk for Destinasjon Røros geografiske område. 21

22 Vi ser en stor samlet økning i antall utenlandske besøkende til Røros med hele 22%! Statistikken for resten av regionen er litt mer tvetydig. Rørosregionen (som definert over) har hatt en samlet nedgang på 21%, også her kommer besøksstatistikken fra utlandet best ut, mens statistikken for Nord-Østerdal viser en liten samlet økning på 2% som i hovedsak nordmenn står for. Røros kommune - totalt gjestedøgn i 2014 Utenlandske gjestedøgn på hotell har økt med hele 26%. Antall norske besøkende på hotell har hatt en nedgang på 5%. For camping/hytte har det vært en økning både fra utenlandske besøkende (18%) og nordmenn (20%). Dette gir samlet en økning på 22% i antall utenlandske gjestedøgn, mens antall norske besøk er på nivå med fjoråret. Det er USA, Sveits, Tyskland, Sverige og Frankrike som har hatt størst økning. Økningen fra USA har økt med 222% fra 391 til 1259 gjestedøgn. Det er små tall men følger en trend som vi ser over hele Norge. Røros største utenlandsmarked er fortsatt Sverige og Tyskland med henholdsvis 3716og 2578 overnattinger. Rørosregionen - totalt gjestedøgn i 2014 (Røros, Holtålen, Os, Tolga, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu) Statistikken for regionen for øvrig er ikke like entydig. For Rørosregionen har det vært en samlet nedgang i antall overnattinger på 21%. Nedgangen er størst i antall norske besøkende (23%), men her ser vi også en nedgang i antall utenlandske besøk (8%). Størst nedgang ser vi i markedet for camping/hytter. Antall gjestedøgn på hotell har også i Rørosregionen hatt en økning i antall utlendinger på 5%. Nord- Østerdal - totalt gjestedøgn i 2014 (Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Os) Bildet for Nord-Østerdalen er litt annerledes. Her ser vi samlet en liten økning totalt i antall gjestedøgn på 2%, hvor nordmenn står for en økning på 4% og besøket fra utenlandske gjester har gått ned med 8%. Antall utlendinger som har bodd på hotell har gått ned med hele 27% mens for hytter og camping er antallet utenlandske besøkende omtrent som i fjor. Tallene er hentet fra statistisk sentralbyrå Kommersielle overnattinger i Rørosregionen 22

23 Kommersielle overnattinger i Nord-Østerdal Kommersielle overnattinger i Røros kommune Bergstadvandringer har vært stabile fra 2013 til 2014, mens kirkebesøket har gått betydelig ned. Det kan skyldes flere faktorer. Stenging av kirka ved vigsler og andre arrangement har nok vært viktgste årsak. Smelthytta har hatt en ganske stor framgang. Dette skyldes en økning av individuelle besøkende som museet styrer selv. Det samme kan sies om Olavsgruva, men med motsatt fortegn. Statistikk Bergstadvandring (DGB), Røros Kirke (RKI), Smelthytta (SMH) og Olavsgruva (OGR)

24 Historikk omvisninger N- endr. %- endr DGB ,0 RKI ,7 SMH ,6 OGR ,0 Sum ,8 Omvisninger 2014 månedsvis på de 4 store : Bergstadvandring, Røros Kirke, Smelthytta og Olavsgruva Mnd. Bergstadvandring Røros kirke Smelthytta Olavsgruva Totalt N- endr. %- endr Jan ,5 Febr ,2 Mars ,7 Apr ,8 Mai ,3 Juni ,9 Juli ,4 Aug ,4 Sept ,2 Okt ,9 Nov ,8 Des ,6 Sum ,7 Det har totalt vært er nedgang på de 4 "store" omvisningene på totalt 1,7%. Smelthytta har hatt en økning på 6,6%. Aktiviteten innen omvisninger 2014 har i hovedsak vært på nivå som året før. Som statistikken viser har det vært litt opp og litt ned i antallet. Dette svinger i forhold til antall besøkende som kommer til Røros, men det påvirkes i like stor grad av store konferansegrupper og tilfeldige besøk av Hurtigrutepassasjerer og andre. Når det gjelder Smelthytta og Olavsgruva, så er det Rørosmuseet som organiserer de individuelle omvisningene som har økt betraktelig de siste årene. Vi vet det er en nedgang i anntall kurs- og konferansebesøkende og en økning på ferie-/fritid og omvisningene følger disse svingningene tett. Rebusløp er fortsatt rimelig stabile i forhold til årene før. Ratvolden Det har vært en liten nedgang i besøket på Ratvolden på 3,8% i forhold til Tilbakemeldingene både fra guider og besøkende har vært positive. Vi håper at alle gode krefter bidrar til å markedsføre Ratvolden, slik at besøket kan øke. Historikk Ratvolden 2014 Type N-end. %- end. Individuelle ,8 Grupper ,6 Sum ,8 24

25 2014 var tredje året Destinasjon Røros hadde ansvaret for omvisninger på Ratvolden. Som historikken viser skiller ikke 2014 seg vesentlig fra I tillegg kommer arrangementene som Falkbergetringen hadde på onsdager. Her ble det også gjennomført omvisninger, men disse er ikke med i vår statisikk. Det som gjør omvisningene på Ratvolden økonomisk bærekraftig, er gruppeaktiviteten. Røroshistorien for barn I 2014 ble det arrangert 12 vandringer for barn. Antall solgte billetter var 51 mot 88 i Lokalmatsafari Lokalmatsafari ble lansert sommeren 2011, med tre ulike matruter, og rundt 120 solgte billetter. I 2012 utvidet vi tilbudet til fem ulike ruter, derav noen på engelsk, og antall billetter økte til totalt 311 stk. I fjor var tallet 184 mens det i 2014 har økt til 272. Tallene er er små og det er foreløpig ingen lønnsomhet i lokalmatsafariene. Det har likevel vært viktig i forhold til omdømmebygging og synliggjøring av Rørosregionen som lokalmatregion nr. 1 i Norge. Omdømmemidler fra Mat- og Landbruksdepartementet har gjort det mulig å fortsette satsningen. Det jobber med ulike tiltak for å øke lønnsomheten og få rutene til å bli bærekraftige. Se avsnitt DESTINASJONSUTVIKLING Utviklingsavdelingen i Destinasjon Røros er i sitt tredje virkeår som permanent organisering, og har fungert som en koordinert avdeling på utviklingsoppgavene. Unntak har vært egne arrangement som har vært mer drifts enn utviklingsfokusert, og rapportert direkte til reiselivssjef. Det er gjennom året jobbet med hvordan organisasjonen kan bli sterkere utviklingsfokusert, og hvordan vi sørger for utviklingsressurser utviklingskompetanse og skaper en sterk kultur for utvikling i organisasjonen. Et kontinuerlig fokus på videreutvikling skal gi regionen kvalitetsforbedring på aktiviteter, arrangementer, vertskap og innhold i et bærekraftig perspektiv. Det er en satsning på en helhet, der både den kulturelle siden, natur og miljø, samfunnsmessige og verdiskapende dimensjonen skal ivaretas. Arbeidet med ny struktur innen reiselivet har så langt ikke ført til en avklart finansiering av utviklingsavdelingen, - som dermed også i 2014 har vært drevet for prosjektmidler, og salg av foredrag innen konteksten Look to Røros. Vi er opptatt av strategisk prosjektkoordinering, slik at prosjekter passer inn i vår helhetlige strategi, og bygger på tidligere utviklingsprosjekter, slik at vi stadig oppnår et mer helhetlig reisemål. 25

26 7.1 Look to Røros - studieturer lagt til Røros og foredrag Destinasjon Røros har gjennom sine to globale priser innen bærekraftig reiseliv, det første nasjonale bærekraftmerket på destinasjonsnivå og den synlighet dette har brakt med seg, motatt en rekke henvendelser om å holde foredrag. Etter som mengden av foredrag har økt i inn og utland har destinasjonen begynt å et lite honorar for arbeidet, i tillegg legger vi til rette for studiebesøk på Røros som medfører stor verdiskaping i form av overnatting, mat, transport, handel osv for lokalsamfunnet. Røros har tatt en posisjon på bærekraftig utvikling som er etterspurt, - og det er holdt flere mini-kurs i bærekraftig reiseliv og foredrag om bærekraftig destinasjonsutvikling over hele landet, og dette har også blitt en inntektskilde til destinasjonen som i 2014 har hatt en nettoinntekt på ,-. I tillegg kommer ringvirkningene for grupper på studietur, som fordeler seg på opplevelser, overnatting og mat i hele regionen, - og som gjerne forløper seg på rundt per gruppe avhengig av størrelse for lokalsamfunnet. Vi har ikke ført totale omsetningstall eller ringvirkningsanalyse på disse. 7.2 Merket Bærekraftig Reisemål Destinasjon Røros var en av fire nasjonale piloter innen bærekraft, som fikk lov til å gå i front med å konkretisere og operasjonalisere målene i Regjeringens reiselivsstrategi som skal føre til et Bærekraftig Reiseliv i Norge. Bærekraftpilotens suksess var samarbeidet med Røros kommune, Rørosmuseet og medlemsbedrifter fra reiselivsnæringen, og en helhetlig satsning på bærekraftutvikling i hele destinasjonen. Destinasjon Røros sertifiserte seg i mars 2013 som en av de fire første reisemål i Norge til merkeordningen MERKET BÆREKRAFTIG REISEMÅL. Norge er det første landet som har utviklet en merkeordning på destinasjonsnivå, og denne ordningen kom i stand etter forslag fra Røros på et pilotmøte blant de 4 pilotene og Innovasjon Norge. Bærekraftig Reisemål lokalt engasjement i et langt perspektiv innebærer at reiselivet og destinasjonen i sin helhet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. Innovasjon Norge har gjennom hele 2014 høstet internasjonal anerkjennelse for arbeidet med merket, og de jobber videre for at ordningen blir internasjonalt godkjent. Stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene på en offensiv måte. Reisemål som kvalifiserer for dette merket får retten til å bruke dette kvalitetsstempelet i egen markedsføring og omdømmebygging. Vi har gjennom 2014 hatt flere konkrete henvendelser grunnet vår bærekraftsatsning. Merkeordningen innebærer at Røros som reisemål har levert inn målinger og status innen fem områder: A: Forankring og implementering politisk B: Forankring og implementering på reisemålet C. Bevaring av natur, kultur og miljø D: Styrking av sosiale goder E: Styrking av økonomisk levedyktighet. Innen hvert område er det en rekke kriterier som skal innfris, og som måles ved å sette indikatorerer for hvert kriterium. Røros den høyeste score på samlet indikatorer av alle fire reisemålene som ble evaluert inn til merket. Merket gjelder foreløpig for reisemålet Røros, og intensjonen er å rulle dette ut for de øvrige kommuner i destinasjonen vår. Merket skal fornyes innen 36 måneder. Nasjonal fagråd for Merket Bærekraftig Reiseliv Innovasjon Norge har opprettet et Nasjonal Fagråd for Merket for Bærekraftig Reiseliv, som består av KS, Virke, NHO Reiseliv, Stiftelsen Miljørfyrtårn, Fellesforbundet, Svanemerket, Geiranger Grøn Fjord 2020, Trysil kommune, Innovasjon Norge, Replan, der Destinasjon Røros ved Hilde Bergebakken er bedt om å representere de bærekraftige destinasjonene. 26

27 Som initiativtaker til merkeordningen er det flott at Røros kan følge prosessen og utviklingen videre. Kostnadene ved dette dekkes av Innovasjon Norge. 7.3 Kompetanseheving - Kunnskap og Vertskapsløft Det store vertskaps og kunnskapsløftet fortsatte i 2014, og vi har nå passert 500 deltakere. Det er ansatte i det utvidede vertskap som er kurset i lokalkunnskap, kunnskap om hverandre og vertskap i destinasjonen, og har gjennomført begge kurskveldene. Langt færre enn ønsket gjennomfører Kobberkortet. Kobberkortet er en egenstudie av områdets guidede omvisninger og attraksjoner, og det fører til inngående kjennskap av hva som finnes i lokalmiljøet, og øker stoltheten blant reiselivsansatte og lokalbefolkningen. For å inspirere til større bruk av kunnskapen folk har ervervet seg gjennom kursene, ble det i 2014 tatt fram en manual fra kursene, i et samarbeid mellom Rørosmuseet, Värdskapet AB og Destinasjon Røros. Det store kunnskaps og vertskapsløftet har fått stor oppmerksomhet, og er en av årsakene til at Røros har blitt tildelt både nasjonal og internajonal anerkjennelse for bærekraftsatsningen. Vi blir også ofte utfordret til å fortelle om det store kunnskaps og vertskapsløftet til andre destinasjoner, og har vi fått ord på oss: Lær av Røros. Vi har dermed tatt en posisjon på vertskap i Norge. I løpet av året har vi fått en rekke forespørsel om foredrag både i inn- og utland. Vi gjennomførte også i 2014 kompetanseheving i vertskapsrollen i forkant av Rørosmartnan, der vi la til rette for å gi frivillige og folk som jobber med martnan et verktøy for å takle vertskapsrollen. Vi har gjennom året vært vertskap for en rekke studieturer som kommer hit for å lære om kompetanseheving innen reiselivet og bærekraftig destinasjonsutvikling. 7.4 LMD Omdømmemidler Lokalmat og seterdrift Destinasjon Røros ble tildelt ,- fra Landbruks- og Matdepartementet til omdømmebygging på mat- og reiseliv. Koblingen mellom mat og reiseliv i regionen vår er gode, og prosjektmidlene skal støtte opp om satsningen på lokalmatsafrai og koblingen til seterdrift, samt foreslå nye tiltak. Hensikten er å bidra fra reiselivets side som en tilleggsnæring til å opprettholde aktiv seterdrift i Rørosregionen, samtidig som dette settes inn i en bærekraftig reiselivssatsning. Det ble dannet en prosjektgruppe som i tillegg til Destinasjon Røros, besto av Vingelen Utvikling/ Vingelen Turist og representanter for Seterlandet i Alvdal, Tynset og Rendalen kommuner. Miljøet i Vingelen fikk ansvar for å holde mest tak i Tolga, Vingelen, Os og Dalsbygda. Ole Sylte Heggset og Arne Eggen har deltatt fra Seterlandet, Hege Hovd fra Vingelen, og Hilde Bergebakken har ledet arbeidet. Det er arrangert flere felles møter, prosesser og samlinger med alle deltakere på Alltid en Åpen Seter og Seterlandet i berørte kommuner og alle besøksbedrifter og guider i Lokalmatsafari. Vi laget for sesongen 2014 en felles synliggjøring av tilbud i hele regionen, ved brosjyrer, fellesprofilering på messer, nettsatsning. Det er gjennomført kompetansebygging og visningsturer, og det er utarbeidet en lokalmatguide-manual for bruk generelt og i de ulike bygder i regionen. 27

28 Det er gjennomført nye kurs med 12 nye guider og verter til lokalmatsafari og Alltid en Åpen Seter. 1 kveld med mathistoriker Helge Christie og 1 kveld med mesterkokk Mikael Forselius, samt gjennomgang av Rørosmat sin historie, de 30 produsenter og produksjonsmetoder med Guri Heggem. Av dette kurset ble det 4 nye guider som var i aksjon sommeren 2014, og de øvrige var vertskap på sine bedrifter. De nye guidene har fått meget god tilbakemelding på fornøydhetsskjemaene som gjestene har levert inn. Det er utarbeidet en lokalmatguidemanual som omhandler historien med følgende tema: Lokalmatsafariene har følgende mal for guiding: 1. Velkommen guiden hilser på alle deltakerne 2. Smaksprøvene fortelle hva som er på fatet fra Røros Deli 3. Fortelle kort om ruta i dag i grove trekk 4. Introduksjon til regionen 5. Forsette med øvrig guiding 6. Dere guider til stedene og vertskapet på hvert enkelt sted står for guidingen der med DU er vertskapet hele veien! 7. Husk å holde tidsskjemaet! Og varsle neste sted hvis det blir uforutsette endringer. 8. På tur tilbake til Røros deles evalueringsskjemaet ut 9. Takke for turen og ønske dem velkommen tilbake, og vise veien til Røros Deli Lokalmatguidemanualen har følgende innhold: FELLESINFO: 1. Velkommen introduksjon til regionen 2. Hvordan startet det hele? 3. Om klima og vekstvilkår 4. Smaken av terroir rundt Røros 5. De tre store manglene 6. Jordbruk, husdyrhold, setring 7. De moderne matbedriftene gammel kunnskap 8. Produksjonsmetoder 9. Handels- og provianthistorien, - markedene 10. Om Rørosmat RUTENE: 11. Galåvolden gård og Dalsbygda 12. Galåvolden gård og Vingelen I og II 13. Aursunden rundt 14. Bergstaden Røros 15. Tolga Østfjell Volum og besøk Total økning fra i fjor fra 184 til

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS OG VISIT RØROS AS

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS OG VISIT RØROS AS ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS OG VISIT RØROS AS 2015 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS/VISIT RØROS AS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Lokalt engasjement i et langt perspektiv

Lokalt engasjement i et langt perspektiv Lokalt engasjement i et langt perspektiv en fortelling om helhetlig reiselivsutvikling; - opplevelser, fokus på kunnskap og vertskap, - og lokalmat i et landskap der den autentiske historia kviskre - Koppermalm

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Bærekraftig næringsutvikling i verdensarven Røros Bergstad & Circumferencen

Bærekraftig næringsutvikling i verdensarven Røros Bergstad & Circumferencen Bærekraftig næringsutvikling i verdensarven Røros Bergstad & Circumferencen Destinasjon Røros Felles destinasjonsselskap for Holtålen og Røros i Sør- Trøndelag og Os, Tolga, Tynset og Alvdal i Hedmark.

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

KULTURARVEN. Foto: Fjällnäs Hotell

KULTURARVEN. Foto: Fjällnäs Hotell KULTURARVEN Foto: Fjällnäs Hotell Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven Prosjekt i regi av Røros kommune på bakgrunn av tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør- Trøndelag Økt kunnskap

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Røros Reiseliv -orientering

Røros Reiseliv -orientering Røros Reiseliv -orientering Røros Reiseliv Felles destinasjonsselskap for Holtålen og Røros i Sør- Trøndelag og Os og Tolga i Hedmark. Tynset og Alvdal på vei inn. Hovedkontor på Røros. Turistinformasjoner

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Flytthit en regional markedsstrategi

Flytthit en regional markedsstrategi Flytthit en regional markedsstrategi Årsrapport 2010 Innledning: Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet startet i 2002, og første fase ble avsluttet i 2004. Fase to

Detaljer

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møtested: Høytorp Fort, Eidsberg kommune Tidspunkt: Torsdag 12. september 2013 kl. 12.00 16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013 Reiselivssjef Roy Odd Schøyen forteller om reiselivet og Masterplan for Vesterålen Datakurs med vekt på bruk av power-point ved Finn Moe Quiz Distriktskonferansen 1 Møte 16. april 2013. Presidenten ønsket

Detaljer

Erfaringer fra bærekraftpiloten. Røros. Foto: Svein Arne Aspås

Erfaringer fra bærekraftpiloten. Røros. Foto: Svein Arne Aspås Erfaringer fra bærekraftpiloten Røros Foto: Svein Arne Aspås Verdensarven Bærekraft Synlighet Verdiskapning Foto: Svein Arne Aspås Miljøsertifiserte bedrifter Foto: Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours Foto:

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1440-8967/2015 Saksbehandler: Katrine Kleiven Saksframlegg Bærekraftig reisemål - tilskudd fra Femundfondet Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 TRONDHEIM, januar 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 Kick off Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS inviterte reiselivsaktører i Trøndelag

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014

Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014 Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014 Agenda 1. Kort presentasjon og hva har skjedd siden sist. Eigil Rian presenterer status i de andre regionene. 2. Kort gjennomgang referat siste PG møte 09 04 2014

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter

Historie. 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter Rørosmat sa Historie 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 produsenter 1999: Andelslaget: Mat fra Fjellregionen BA stiftes. 6 produsenter

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Virksomheten Innherred Reiseliv har kontor og driver helårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveien

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer