Røros Reiseliv -orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røros Reiseliv -orientering"

Transkript

1 Røros Reiseliv -orientering

2 Røros Reiseliv Felles destinasjonsselskap for Holtålen og Røros i Sør- Trøndelag og Os og Tolga i Hedmark. Tynset og Alvdal på vei inn. Hovedkontor på Røros. Turistinformasjoner i regionen. Hovedansvar: Salg og profilering av Destinasjon Røros Merkevarebygging Drift av turistkontor Samarbeidsprosjekter for å øke verdiskapningen i reiselivet inntjeningen hos medlemmene våre MEDLEMMER Ca 170 medlemmer fordelt på: kommuner, reiselivsbedrifter, andre reiselivsrelaterte og tjenesteytende næringer, banker, industribedrifter og private medlemmer i Rørosregionen.

3 Røros Reiseliv Administrasjon p.t. Navn Stilling Andel Linda Ramberg Reiselivsdirektør 100 % Einar Aasen Omvisningsleder 100 % Gunhild Bellsli Reinskou Markedssjef 100% Bodil Berg Reiselivskonsulent (turistkontor) 80% Bente Troøyen Reiselivskonsulent (hytter/salg/booking) 60 % Hilde MyhrenGrøttan Salg-/markedskoordinator 100% Kristin Bendixvold Fjelltrainee (f.o.m. 25.april og ut året) 100% Hilde Bergebakken Prosjektleder Bærekraftig Reiseliv 60% Vigdis Sandnes Prosjektstilling 40% Lillian Sandnes Martnassjef Prosjekt Totalt ca. 6,8 årsverk I tillegg kommer ekstrapersonell under Rørosmartnan og sommersesongen. Fra 25. april : Fjelltrainee

4 FORMÅL Være et fellesorgan for våre medlemmer som gjennom samling og koordinering arbeider for en sunn og helhetlig utvikling av reiselivet til beste for bedrifter, arbeidstakere og samfunnet.

5 NY STRATEGI FRA 2009 REVITALISERING OG STYRKING tydeligere, kundeorientert profil og budskap fokus på: -verdensarv -vinter/snø -bærekraft -lokalmat EN SAMLET DESTINASJON destinasjonen som samlet helhet virke samlende internt i organisasjonen MÅL øke omsetning/inntjening i reiselivsnæringen og tilknyttede næringer økt antall tilreisende til regionen økt oppholdstid i regionen

6 VERDIER STERKEKTE RAUS INNOVATIV MYTISK

7 VISJON BERGTATT AV VERDENSARVEN RØROS VERDIFULLE OPPLEVELSER GJENNOM Å BEVARE OG FORNYE

8 DESTINASJON RØROS STRATEGI: Spisset i fire viktige målområder: Verdensarven Bærekraft Synlighet Verdiskapning

9 HOVEDMÅL 2015 Vi skal være et bærekraftig reisemål Økt verdiskapning og lønnsomhet i reiselivsnæringen Økt kjennskap i Europa Økt kunnskap i Norge om vårt opplevelsesmangfold Vi skal være det foretrukne verdensarvsted i Norden man MÅ oppleve minst en gang i livet

10 Ny, helhetlig visuell profil Fokuset på verdensarven styrkes Legges vekt på at verdensarvstatusen er svært godt forenlig med det å være en moderne destinasjon. Valgt utradisjonelle og innovative teknikker i det visuelle utrykket. Fargepalett, logo og språk er forankret i destinasjonens natur og historie, og harmonerer med destinasjonens visjon og verdier.

11 Profilbilder som typisk brukes i begrenset omfang for annonser og stopp-opp-effekt er tatt i en spesiell fototeknikk, HDR, som får frem et overrealistisk uttrykk. Disse bildene kompletteres med vanlige bilder som viser mangfoldet i regionen og som er egnet til å presentere våre produkter. BILDEBRUK

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Kanefart

21

22

23

24

25

26 POSISJONERING Vi må ta så mange posisjoner som mulig Vinterdrøm Langrenn Bærekraftig Destinasjon Lokal mat Seteropplevelser Verdensarv mulighetene for det er størst når vi kan slå sammen ressursene i hele regionen vi spiller derfor på stor grad av samhandling

27 Noen viktige prioriteringer/satsningsområder

28 Norsk pilot for Bærekraftig Reiseliv 2015 Interreg. prosjekt med Funäsdalen Direktefly til Røros/Funäsdalen Avtale med Skyways om direkteflyvninger Stockholm Røros Røros Reiseliv er andelseier i Norway Convention Bureau Utvikle regionen som internasjonal MICE-destinasjon Prioriterte markeder: Sverige og Tyskland Satsning på Internet og nye og innovative markedsaktiviteter Online booking. Pakking og distribusjon eks. New Scandinavian Cooking Rørosmartnan bookbar online Salg- og markedskoordinator og Fjelltrainee Økt fokus på salg Ny strategi for sosiale medier

29 Norsk pilot Bærekraftig reiseliv 2015

30 Mandat : Regjeringens reiselivsstrategi Visjon: Verdifulle opplevelser Hovedmålene: Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen Norge et bærekraftig reisemål

31 5 målområder Miljøstyring/miljøpolicy Lokal mat Tilrettelegging av miljøvennlig avfallshåndtering Vertskap og kunnskapsløft Produktutvikling, bedriftsutvikling og verdiskaping

32 Miljøsertifiserte bedrifter Foto: Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours Foto: Lasse Berre/ Røroshusky

33 5 sertifiserte bedrifter flere underveis - synliggjøring ved utdeling og i markedsføring Kommunene har utdannet miljøfyrtårnrevisorer Jobber med økt tilgang på miljøkonsulenter Info og mobilisering om sertifiserings ordninger Bærekraft manifest for alle medlemmer Foto: Svein Arne Aspås

34 Lokal Mat Foto: Tom Gustavsen/ Røros Hotell

35 Synliggjøring av lokalmatsatsning Jobber med bakgrunn til De gode historiene Bevisstgjøring hos bransjen Lokalmatsafari 2011 Utdanning av matguider Foto: Svein Arne Aspås

36 Miljøvennlig avfallshåndtering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Roar Øhlander Foto: Roar Øhlander Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

37 Reiselivet, 5 kommuner og FIAS avfallsselskap, og industrien; - revitalisering av avfallsplan - ny kunnskap om hvor avfall fra reiseliv oppstår med info om våre ordninger - planlegging og utvikling av info og innsamlings ordning ruralt og ved returpunkter i naturen - 25 studenter ved NTNU designer forslag til søppelkasser tilpasset verdensarven Foto: Svein Arne Aspås

38 Foto: Tom Gustavsen Vertskap og kunnskapsløft Foto: Tom Gustavsen Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

39 VERTSKAP OG KUNNSKAPSLØFT BASIS 1. Inspirasjonsfrokost forankring for ledere 2. Service og vertskapskurs alle ansatte 3. Kunnskapsløft basiskunnskap for alle ansatte Historie verdensarv og region / Cirkumferensen Kunnskap om hverandre Med manualer på bransjenett Foto: Ålen Skisenter, Eivind Moen, 2* Terje Rakke/ Nordic Life/ Innovasjon Norge, Roar Øhlander og Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours

40

41

42

43

44 Et lykkesymbol vi skor oss for suksess! God kommunikasjon! Hentet fra historia vår! Kvalitetsstempel! Hesteskoen er hentet fra historia vår en godt skodd hest måtte til for å få til god kommunikasjon og vertskap og kunnskap handler om god kommunikasjon og god kvalitet! Hesteskoen er både Tjeneren og verktøyet symboliserer god service! Hele sømmen må fungere symboliserer at alle aktører løfter i lag felles dugnad og løft for hele destinasjonen! VI SKOR OSS FOR GODT VERTSKAP VI SKOR OSS FOR GOD KUNNSKAP = VI ER SKODD FOR Å TA IMOT FOLK!

45

46

47 Bærekraftig produktutvikling og verdiskaping Foto: Fjällnäs Hotell Foto: Rørosmartnan Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

48 Bedriftsutviklingsprogram for våre medlemsbedrifter Kurs i opplevelsesøkonomi Produktutviklingsgrupper Vertskaps og kunnskapskurs Lokalmatguidekurs Online booking Hytteformidling Sosiale medier og MF Foto: Svein Arne Aspås

49 Regionalplan Å LEVE AV Røros Bergstad og Cirkumferensen - oppstart av verdiskapningsprosesser innen verdensarvområdet; Olsok i Tolga - aktører fra Vingelen, Hodalen, Tolga - betyr mye for kultur = næring, pleie og vedlikehold av kulturlandskap og kulturbevissthet og egen identitet Næringsutvikling i Røros Bergstad - levende handelsgater, prosesser på innhold! Handelshistorien i Cirkumferensen pulsen som vokste fram - aktivitetsutvikling! Foto: Svein Arne Aspås

50 Samhandling med næringa i hele regionen Samhandling med de kommunale nærings apparat, miljøverndept. riksantikvar SINTEF prosjekt med noen store aktører Utvikling av turløyper, kulturminne turer sykkel/ ski/ fot/ bil kombinasjon aktivitet/helse og opplevelse Kompetansefokus; - Samarbeid med videregående skole, ressurs senteret om høgskoleutdanning Foto: Svein Arne Aspås

51 Interreg.prosjektet Direktefly til Røros/Funäsdalen

52 Samarbeid med Funäsdalen Interreg. Prosjekt Direktefly til Røros/fünasdalen Økt trafikk over Røros Lufthavn svært viktig for flyplassens eksistens

53 Prosjektbeskrivelse Vintercharter eller rutefly til Røros Lufthavn Transfer med buss til Funäsdalen (1 t) Alpinproduktet i Funäsdalen kombinert med kultur, severdigheter og velvære/spa på Røros Tett samarbeid mellom destinasjonene om felles markedsføring med Røros Lufthavn som Charterflyplass

54 Direktefly Stockholm-Røros 3. februar 21. april 2011 med Skyways TORSDAG SÖNDAG Stockholm dep Stockholm dep Röros arr Röros arr Röros dep Röros dep Stockholm arr Stockholm arr Målgruppe: Vinterturister, konferansegjester og yrkestrafikk fra Stockholmsområdet til Røros og funäsdalen yrkes- og ferie- og fritidstrafikk fra helerørosregionen til Stockholm

55 Prosjektmål Direktefly fra Stockholm og Öresundsregionen i løpet av 2009 Direktefly Nord-Europa i løpet av 2010 Prøvecharter fra andre halvdel av charterturer i løpet av vinteren 2010 med 5000pax 50 charterturer i løpet av 2011 med pax. Prosjektet skal gi virksomhet som håndterer en stabil flytrafikk som betjener begge destinasjoner via Røros Lufthavn. Røros Lufthavn er etablert som charterflyplass med en stabil base av utenlandske operatører.

56 Direkteflyvninger Stockholm Røros med Skyways - Flyvninger hver torsdag og søndag i perioden to ekstrarotasjoner - Kabinfaktor på knappe 51% (uten ekstrarotasjonene) - Forlengelse neste år og muligens litt større fly - Intensiv markedsføring : Flyvninger i perioden Samarbeid med Kontiki Saga Reisen om direkteflyvninger fra Zürich-Røros-Karlstad - 7 rotasjoner - Økning på 63% flere reisende til Røros - 91% økning i reisende fra Røros - Tøff konkurranse

57 Norway Convention Bureau Satsning på MICE markedet

58 Meeting Incentives Conferences & Events - Norway Convention Bureau Satsning på møte og incentivemarkedet Primærmarked Tyskland og Sverige, sekundærmarked Storbritannia Rørosregionen har produkter som er sterkt etterspurt i disse markedene Samarbeid med Visit Trondheim Flere overnattingsbedrifter med i samarbeidet: Bergstadens Hotell, Røros Hotell, Vauldalen Fjellhotell Fjällnäs Destinasjonens NCB-kontakt repr. ved Røros Hotell utpekt av samarbeidspartnerne 24 timers service. Vegg i vegg med Røros kurs- og konferansesenter felles markedsplan tett kommunikasjon mellom NCB kontakt og destinasjon

59 Satsning på internett og nye distrbusjonskanaler online booking pakking og distribusjon sosiale medier

60 Online Booking Samarbeid med Røros Flyservice Vi har inngått samarbeid med Røros Flyservice om online booking på og Røros Flyservice tar operatørrollen og er juridisk ansvarlig Vi får tilgang til en av markedets beste løsninger som gir destinasjonen mange fordeler til svært gunstig pris!! Røros Flyservice har IATA-lisens, er medlem i Reisegarantifondet og er vant til å pakke fly, overnatting, leiebil og aktiviteter online Røros Flyservice har en relativt stor og stabil stab som er god på reisebyråfunksjoner Røros Flyservice har økonomi til å påta seg investeringen i Citybreak, inkl. Passert 1 mill. i omsetning i juli! Og over på Martnan

61 Fjelltrainee

62 Arrangement

63 Rørosmartnan og Elden Kongelig resolusjon viktig tradisjon- og kulturbærer besøkende, 6000 på åpningen Viktig forbondetradisjon og kulturarv Ringvirkningsanalyse: 100 mill i verdiskaping Over 9500 solgte billetter 4 av 5 tilskuere ikke tilhørende i region ( pr forest.!) Overnatter 1-2 døgn. Store ringvirkninger for handel og servicenæringer 20 mill Nordens største ungdomsteater Felles ringvirkningsanalyse gjennom NTU for å få viktig input om arrangementene fra de besøkende og konkret kunnskap om virkningene arrangementene har på lokalsamfunnet. Vinterfestspill, Femundsløpet osv har tilsvarende ringvirkninger

64 PR-strategi Omtale i media

65 Aftenposten, SANS, mars/april 09

66

67

68

69

70 Dagbladet SØN, febr 2010

71

72

73 Feelgood, mar. 2010

74

75 Krigsropet, mar. 2010

76 Adressa, sep, 09

77 Interiørmagasinet, feb/mar 2010

78

79

80

81 Lev Landlig, feb. 2010

82

83 Mamma, aug. 2010

84

85 Suksesskriterier Sømløs samhandling - alle selger primært destinasjonen Økt verdiskapning gjennom involvering og samarbeid Positiv markedsføring kommer alle lokale næringsdrivende til gode S T O L T H E T

86 Destinasjon Røros har alle muligheter for å lykkes om vi fortsatt spiller på lag!! Takk for oppmerksomheten!

Eventyret Røros. en fortelling om bærekraftig reiselivsutvikling, opplevelser, vertskap, lokalmat i et landskap der den autentiske historia kviskre -

Eventyret Røros. en fortelling om bærekraftig reiselivsutvikling, opplevelser, vertskap, lokalmat i et landskap der den autentiske historia kviskre - Eventyret Røros en fortelling om bærekraftig reiselivsutvikling, opplevelser, vertskap, lokalmat i et landskap der den autentiske historia kviskre - Gruvebyen Røros World Heritage List no. 55 i 1980 med

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer