Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no"

Transkript

1 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark

2 Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt landsdekkende. Vi yter juridisk bistand til norsk og utenlandsk næringsliv fra kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Singapore. Allsidig praksis innen forretningsjus, bl.a. kontraktsrett, bygg- og entreprise, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, fast eiendom, sjørett og sjøforsikring, olje og gass, finansiering, prosedyre, bobehandling, EU/EØS og konkurranserett, teknologi og media osv. Både firmaklienter og privatklienter, selv om hovedvekten er på det første. Side 2

3 Simonsen Vogt Wiig Trondheim Etablert i år medarbeidere hvorav 23 advokater (8 partnere) Visjon: «Det foretrukne forretningsadvokatfirmaet i Midt-Norge» Verdier: Kompetanse Løsningsforståelse Integritet Lagspillere Side 3

4 Simonsen Vogt Wiig Trondheim Arbeidsområder: Full service forretningsadvokatfirma med vekt på spesialisering innen Entreprise/fast eiendom Transaksjon/kontrakt/IPR Skatterett/avgift Offentlig anskaffelser/konkurranserett Arbeidsrett Erstatningsrett Bobehandling og restrukturering Prosedyre Side 4

5 Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark Den 6. juni 2013 etablerer vi oss i Industriparken: Vi vil ha kontor i 1. etasje i VIPsenteret (det vil bli skilting til arealet) Vi tar sikte på én fast kontordag i uka, til å begynne med Vi tar i mot besøk, telefoner og epost (se kontaktinfo under) Vi vil komme tilbake til tilbud om kurs, nyheter osv. På de neste sidene under, gis en kort presentasjon av noen av våre fagområder VI SER FREM TIL Å JOBBE SAMMEN MED BEDRIFTENE I INDUSTRIPARKEN! Side 5

6 Eiendom og entreprise Du kan bygge på vår erfaring Bred erfaring fra prosjekter innen bygg- og entreprise. Både i Midt-Norge og nasjonalt. Bistår i bygge- og entreprisesaker; både oppdragsgiversiden og leverandørsiden, hvor vi i Midt-Norge er benyttet av flere store byggherrer, entreprenører og leverandører, offentlige som private. Eiendoms- og entrepriseprosjekter aktualiserer ofte mange komplekse problemstillinger. Våre advokater har spesialkompetanse innen et bredt spekter av fagfelt, herunder transaksjoner, eiendomsutvikling, forvaltning, utleie, tomtefeste, samt nærings- og forbrukerentreprise. Ønsker fortrinnsvis å være rådgiver fremfor «brannslukker». Side 6

7 Offentlig anskaffelser/ konkurranserett Overtredelse av konkurransereglene kan medføre overtredelsesgebyr og straff samt risiko for erstatningskrav. I enkelte tilfeller kan inngåtte kontrakter dessuten settes til side av domstolene. Vi bistår innenfor alle områder innenfor offentlige anskaffelser; det være seg konkret rådgivning, bistand knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsevaluering (herunder avvisning, avgjørelse og totalforkastelse/avlysing), samt bistår så vel leverandører og oppdragsgivere i tvister og forhandlinger samt klagesaksbehandling for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Konkurransereglene omfatter også forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og forbud mot misbruk av dominerende stilling på markedet, samt kontroll med fusjoner og oppkjøp. Regelverket må særlig vurderes ved inngåelse av alle typer distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler og teknologioverføringsavtaler. I saker om fusjoner og oppkjøp er det viktig å involvere konkurranserettsekspertise på et tidlig stadium, for å unngå forsinkelser og i verste fall et forbud mot en transaksjon. Side 7

8 Arbeidsrettslig kompetanse Vi kjenner arbeidslivets spilleregler og problemstillinger, og legger stor vekt på å være en tilgjengelig sparringspartner for HR i både store og små spørsmål. Sammen jobber vi for samme mål: være i forkant, oppnå gode prosesser og unngå rettssalen. Våre advokater har bred ekspertise på arbeidslivets rett, og betydelig erfaring fra det arbeidsrettslige feltet i Norge og internasjonalt. Vi har blant annet deltatt i: o utarbeidelse av Arbeidsmiljøloven (2005) o skrevet bøker i arbeidsrett o bistått EU-kommisjonen o deltatt i nasjonale kollektive forhandlinger Vi avholder regelmessig kurs og seminar innen feltet. Side 8

9 Bank og finansiering Bank og finansieringsgruppen bistår internasjonale finansinstitusjoner og låntakere med alle sider innen bank- og finansieringsrett. Vi har tilegnet oss særlig erfaring med bilateral og syndikert asset finance (finansiering av skip, offshore-installasjoner, luftfartøy, fast eiendom, vindkraft og andre kraftanlegg), oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering, inter-kreditor-avtaler, garantifasiliteter og leasing. I tillegg representerer vi verdifull erfaring for investorer, spesielt private equity-aktører, i forbindelse med lånefinansierte oppkjøp. Våre spesialiserte advokater tilbyr bistand gjennom alle faser av en transaksjon; fra strukturering og forhandling av term sheet til koordinering, forhandling og inngåelse av låne- og sikkerhetsdokumenter. Vi bistår også på løpende basis med refinansieringer, restruktureringer og realisering av sikkerhet. Side 9

10 Skatt og avgift Skatteavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår sine klienter innenfor hele det skattejuridiske området. Vi forestår rådgivning, utredningsoppdrag, klagesaker overfor skattemyndighetene og prosedyre for domstolene. Vi har en rekke klienter i Norge og i utlandet og er et ledende og spesialisert miljø innenfor fagområdene skatt, herunder petroleumsbeskatning, merverdiavgift og selskapsrett. Skatteavdelingen har bred erfaring med skatterettslige transaksjoner, herunder omorganiseringer, fisjoner og fusjoner, samt kjøp og salg av virksomhet. Vi har advokater som har lang og inngående kjennskap til de fleste skatte-, avgifts- og regnskapsrettslige problemstillinger som reiser seg, både for offentlig og privat sektor. Firmaets skatteadvokater har vært deltatt i flere lovutredninger på skatterettens område. Våre advokater er erfarne innen rådgivning og er blant landets aller fremste prosedyreadvokater på sitt felt. Side 10

11 Immaterielle rettigheter og opphavsrett Verdiskapingen i næringsliv og offentlig sektor er i økende grad knyttet til immaterielle rettigheter (IPR). Simonsen Vogt Wiig har omfattende erfaring med å bistå norske og internasjonale klienter med å sikre, forvalte og håndheve slike rettigheter. Den teknologiske utviklingen bidrar til at skadene ved rettighetskrenkelser oppstår raskere og får et langt større omfang enn tidligere. Simonsen Vogt Wiig spiller en viktig rolle innen rettighetsbeskyttelse og vi bistår blant annet bransjeorganisasjonene for film, musikk og forlag i deres arbeid med å stanse opphavsrettskrenkelser på Internett. Våre advokater har også vært sentrale i utformingen av reglene om rettighetsbeskyttelse i digitale medier. Simonsen Vogt Wiigs ekspertise omfatter alle former for immaterielle rettigheter; inkludert varemerker, patent, domenenavn, design, opphavsrett og know-how. Her bistår vi med både strategisk rådgivning, forhandlinger, transaksjoner og tvisteløsning. Side 11

12 Prosedyre Prosedyregruppe med bred erfaring 17 advokater som har møterett for Høyesterett. Vår prosedyregruppe opererer som en integrert del av firmaet. En ledende prosedyreadvokat bistås av partnere og advokater fra våre forskjellige avdelinger når deres ekspertise er påkrevet. Denne fleksible tilnærmingen sikrer førstehåndskunnskap om klientens virksomhet på alle nivåer av tvisteløsningsprosessen. side 12

13 Forsikringsrett Simonsen Vogt Wiig har betydelig og mangeårig erfaring innenfor feltet forsikringsrett, både sjøforsikring (P & I, H&M), vareforsikring, forsikring vedrørende fast eiendom med videre samt alle typer ulykkesforsikringer som kan komme til anvendelse ved personskade herunder yrkesskadeforsikringer. Med denne ekspertise ivaretar vi dine rettigheter, slik at riktig forsikringsoppgjør foretas. Hos oss er transport og sjøforsikring lagt under feltet shipping/luftfart. Forsikringsrett er et spesialisert område med flere undergrupper der vår kunnskap og erfaring etter mangeårig behandling av denne type saker kan ha avgjørende betydning for forsikringstaker. Vi bistår i alle faser av sakene som avviker til dels mye fra det felt forsikringen gjelder for. Som regel vil sakene bli avgjort ved enighet under forhandlinger, men vi prosederer også en rekke forsikringssaker for domstolene. Blir du eller eiendeler du har eller firmaet du representerer/eier utsatt for en skade, og du trenger bistand i forbindelse med oppgjøret, ta kontakt for en uforpliktende samtale og vurdering av saken. Side 13

14 Bo og restrukturering Når en virksomhet kommer i økonomiske problemer er dette ofte kritisk både for virksomhetens ledelse, eiere, ansatte, kunder, leverandører og kreditorer. I slike situasjoner er riktig avgjørelse til riktig tid avgjørende for å bevare verdier og begrense tap. Det er da viktig å ha evne til effektivt å kunne benytte de tiltak som lovverket legger opp til, og de muligheter som markedet gir. Våre advokater har bred erfaring innen restrukturering av virksomheter med økonomiske utfordringer. I slike saker analyserer vi virksomhetens situasjon, muligheter og begrensninger, og utarbeider konkrete planer for tiltak oftest i tett samarbeid med ledelsen. Vi bistår videre med restrukturering av sikkerhetsstillelser, egenkapital og gjeld, herunder forhandling og eventuell tvisteløsning. I de tilfellene hvor restrukturering ikke kan gjennomføres, bistår vi i avvikling av virksomheten. Simonsen Vogt Wiig bistår regelmessig norske og utenlandske kreditorer, kunder og leverandører i saker hvor deres forretningspartnere er, eller står i fare for å gå, konkurs. Flere av våre advokater har løpende oppdrag som bostyrere i konkursbo. side 14

15 Kontaktperson: Tor-Arne Holand advokat/partner Telefon E-post Side 15

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer