Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13."

Transkript

1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge september 2018

2 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen 1 - Hva er hvitvasking og terrorfinansiering? 2 - Virksomheten 3 - Kundene Betydningen av den virksomhetsinnrettede risikovurderingen Oppdatering Oppsummering

3 Hvitvaskingslovens system Kundetiltak (Kundekontroll) Behandling av personopplysninger Risikovurdering og rutiner Løpendeoppfølging Opplæring Undersøkelse og rapportering

4 Trussel Hva betyr det at kundetiltakene er risikobaserte? Sårbarhet Mest ressurser skal brukes der risikoen for hvitvasking eller terrorfinansiering er størst og det stilles strengere krav til dokumentasjon. Det skal brukes mindre ressurser på saker der risikoen er lav og det stilles mindre krav til dokumentasjon Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen er grunnlaget Rapporteringspliktige skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i virksomheten ( 7) Risikovurdering og rutiner

5 Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen 3 hovedelementer 1.Hva er hvitvasking og terrorfinansiering? 2.Vurdering av virksomheten 3.Vurdering av kundene

6 Hva er terrorfinansiering? Veldedig stiftelse

7 Hva er hvitvasking?

8 Plasseringsfasen den mest sårbare fasen URWEGO OPPORTUNITY BANK Åpne bankkonto i land med svak kontroll eller mye korrupsjon

9 Tilsløring URWEGO OPPORTUNITY BANK Overføring til selskap/konto i annen (eksotisk?) jurisdiksjon

10 Deretter: Integrering Investering i fast eiendom

11 Ikke bare kontanter All befatning med utbytte av straffbar handling kan rammes Utbytte ved at en bedrift benytter svart arbeid Utbytte mottatt ved korrupsjon, f.eks. en lisens

12 Det sviktet i plasseringsfasen mangler ved kundetiltakene

13 Hvitvasking Skallselskaper Komplisert eierstruktur Jurisdiksjoner med dårlig kontroll "Trade based money laundering" Bruk av rådgivere Profesjonelle nettverk Bistand fra innsiden

14 Kunnskap er en forutsetning Nødvendig med kunnskap for å vurdere risiko Kreves ikke ekspertise innen strafferett "The criminal mind" Kilder: Nasjonal risikovurdering Typologirapporter Trendbeskrivelser Kan disse midlene på noen måte komme fra en straffbar handling? Kan disse midlene på noen måte brukes til å finansiere terror? Risikovurdering og rutiner

15 Egen virksomhet Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen forutsetter at man kjenner egen virksomhet Tenk på: Virksomhetens størrelse Hvor operer virksomheten? Nasjonalt? Globalt? Hva slags produkter eller tjenester? Hvordan tilbys produktene? Etablert virksomhet? Nye produkter? Risikovurdering og rutiner

16 Hvordan kan min virksomhet misbrukes? Kunnskapen om hvitvasking og terrorfinansiering skal brukes til å identifisere hvordan virksomheten kan misbrukes Eksempler: Bransje Produkter: betalingskort? anonymitet? nye produkter? begrensede finansielle produkter? rene oppgjørsoppdrag? Distribusjonsform: personlig oppmøte? hvem betaler? Geografi: land med høy grad av korrupsjon? underlagt sanksjoner? kun nasjonalt? Hvordan er virksomheten omtalt i nasjonal risikovurdering? Finanstilsynets vurdering? Risikovurdering og rutiner

17 Nasjonal risikovurdering 2016 "Av de rapporteringspliktige sektorene er det spesielt banker og betalingsforetak som har høy risiko for å bli utnyttet til hvitvasking" "Tjenester som e-pengeforetak er også sårbare i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering, men risikoen vurderes å være moderat" "Risikoen for hvitvasking gjennom forsikringsforetak anses derimot som lav" Risikovurdering og rutiner

18 NRA Banker, finansieringsforetak og kredittforetak Trusler: Sende penger gjennom ulike egne konti eller gjennom konti til tredjeperson, stråmenn eller stråselskaper Korrespondentbanker Leasing, factoring og lån med salgspant for tilbydere av objektsfinansiering Innsamlingsaktivitet gjennom f.eks. betaloingsforetak eller frivillige organisasjoner Sårbarheter Nye aktører Økt automatisering Økt tilstrømning av utenlandske borgere Kontroll med kundemidlers opprinnelse Risikovurdering og rutiner

19 Hvem handler du med? Hva slags kunder har din virksomhet? Selskaper? Privatpersoner? Kundegrupper Geografi Langvarige kundeforhold eller enkelttransaksjoner? Risikovurdering og rutiner

20 Hvilke risiko innebærer ulike kunder? Kunnskapen om hvitvasking og terrorfinansiering skal brukes til å identifisere hvilke kunder eller kundegrupper som innebærer en risiko Eksempler: Selskaper notert på regulert marked som sikrer kunnskap om reelle rettighetshavere Kunder som selv er underlagt hvitvaskingsloven Kunder bosatt i land som innebærer høyere risiko Selskaper med komplisert eierstruktur Risikovurdering og rutiner

21 Sjekkpunkter Hvordan kan min virksomhet misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering? Hva slags produkter tilbyr jeg som kan benyttes til hvitvasking og terrorfinansiering? Hvilke kundegrupper innebærer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering? Risikovurdering og rutiner

22 Hvordan syr jeg dette sammen? Beskriv hva hvitvasking og terrorfinansiering er Risikovurdering Del inn etter virksomhetsområder Beskriv virksomheten og kundegruppene Identifiser risiko svar på sjekkpunktene Risikoklassifisering Ut fra risikovurderingen klassifiseres kunder/produkter Momenter som kan tilsi hør eller lav risiko i den konkrete sak Risikomatrise kan være nyttig Skal dokumenteres Tilpasset virksomhetens art og omfang Risikovurdering og rutiner

23 Oppdatering aldri helt i mål Ikke et statisk dokument Risikovurderingen må oppdateres jevnlig Ny kunnskap, nye metoder, nye produkter? Egne erfaringer Nye risikovurderinger fra myndigheter, tilsynsmyndigheter eller bransjeorgan Ikke lovbestemte krav til hvor ofte oppdatering bør skje (unntak: nye produkter) Tilpasset virksomhetens art og omfang Risikovurdering og rutiner

24 Betydningen av den virksomhetsinnrettede risikovurderingen Risikovurderingen skal være bestemmende for utarbeidelsen av virksomhetens rutiner beskrivelsen av den praktiske gjennomføringen av regelverket Klassifiseringen av kundetiltak er i liten grad bestemt fra lovgiver For å kunne differensiere innsats og ressurser må virksomheter vurdere egen risiko En side til ansvar og sanksjoner FORENKLET NORMAL FORSTERKET Kan anvendes der det er lav risiko for hvitvasking og terrorfinansiering Anvendes i de fleste tilfeller Skal anvendes der det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering Risikovurdering og rutiner

25 Oppsummering Hva? Hvordan? Hvorfor? Beskrivelse av virksomheten, hvordan den kan misbrukes og risiko i ulike deler av virksomheten Kunnskap Virksomheten Kundene Svar på sjekkpunktene! Grunnlaget for den risikobaserte tilnærmingen Grunnlaget for rutinene Unngå ansvar

26 Takk for meg KRISTINE F. RØRHOLT Kristine er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslokontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Hun er spesialist på regulering knyttet til tiltak mot hvitvasking. Hun har bistått klienter med utforming av virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutiner. I tillegg arbeider hun med annet regelverk relevant for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og forsikringsselskaper. Hun har bakgrunn fra bl.a. Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet hvor hun hadde et særlig ansvar for hvitvaskingsreguleringen. Hun har også deltatt i den norske delegasjonen til FATF. Kristine var sekretær for utvalget som utredet forslag til hvitvaskingsloven Kristine har også erfaring som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig i Oslo tingrett wr.no Oslo Bergen London Shanghai Singapore

27 Foto: Wikborg Rein, Erik Burås/STUDIO B13, Ilja Hendel, Helge Hansen/Montag, istockphoto.com Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett. Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Hvitvaskingskonferansen 2018

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Hvitvaskingskonferansen 2018 Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Hvitvaskingskonferansen 2018 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede

Detaljer

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 10. januar 2019

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 10. januar 2019 Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 10. januar 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede

Detaljer

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13.

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13. Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13. juni 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede

Detaljer

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 25. april 2019

Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 25. april 2019 Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 25. april 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede

Detaljer

Operasjonell risiko - Hvitvasking

Operasjonell risiko - Hvitvasking Operasjonell risiko - Hvitvasking 5. september 2017 Atle Roaldsøy, Finans Norge Operasjonell risiko hvitvasking Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering innebærer operasjonell risiko. Hvorfor skal

Detaljer

BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN

BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN Tuva Fuglseth Kongsvold TEMA: Belyse hvordan banker kan oppfylle sin plikt til å utføre risikobasert

Detaljer

Aktuelt fra Finanstilsynet

Aktuelt fra Finanstilsynet Aktuelt fra Finanstilsynet Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016 Emil Steffensen Direktør Bank- og forsikringstilsyn Disposisjon Finanstilsynets deltakelse i nasjonalt og internasjonalt arbeid Finanstilsynets

Detaljer

Ny hvitvaskingslov risiko og konsekvenser

Ny hvitvaskingslov risiko og konsekvenser VFF Verdipapirfondenes forening Ny hvitvaskingslov risiko og konsekvenser www.governance.no Agenda Risikoen for hvitvasking i verdipapirbransjen Nyheter i hvitvaskingsloven (2018) Opplæring Agenda Risikoen

Detaljer

En analyse av forordningen og annen tilknyttet lovgivning Advokat Line Coll, Wikborg Rein

En analyse av forordningen og annen tilknyttet lovgivning Advokat Line Coll, Wikborg Rein Dataminimeringsprinsippet En analyse av forordningen og annen tilknyttet lovgivning Advokat Line Coll, Wikborg Rein Dataminimeringsprinsippet Personopplysninger skal være adekvate, relevante og begrenset

Detaljer

Regulatoriske spørsmål Juskonferansen Forsikring 2019 Adv. Atle Roaldsøy, Finans Norge.

Regulatoriske spørsmål Juskonferansen Forsikring 2019 Adv. Atle Roaldsøy, Finans Norge. Regulatoriske spørsmål Juskonferansen Forsikring 2019 Adv. Atle Roaldsøy, Finans Norge Hvorfor strammes hvitvaskingsregelverket stadig Terror og terrorfinansiering til? Hvitvaskingsskandaler Danske Bank,

Detaljer

Innsidelister etter MAR. Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018

Innsidelister etter MAR. Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018 Innsidelister etter MAR Christian Emil Petersen NIRF medlemsmøte 7. juni 2018 Innhold Endringene i MAR Innsidelister nye krav Lagring og oppbevaring av sensitiv informasjon på innsidelister Hva er MAR?

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse -

Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse - Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse - Fagseminar om ny hvitvaskingslov, 13.09.18 Av Camilla Rieber Waldjac, Nordea, og Julie Namork Meyn, Finans Norge Ofte stilte spørsmål

Detaljer

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2018

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2018 Bankregulatorisk fagseminar, Oslo 30. mai 2018 Advokat Atle Roaldsøy, Finans Norge Hvorfor ny hvitvaskingslov Utviklingen i kriminaliteten Omfanget

Detaljer

Ny hvitvaskingslov Kort innføring

Ny hvitvaskingslov Kort innføring Ny hvitvaskingslov Kort innføring Ny hvitvaskingslov vedtatt Ny hvitvaskingslov trådte i kraft fra 15. oktober 2018 Ny forskrift trådte i kraft fra samme dato ikke helt ferdig Veilederen er ikke oppdatert

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt

Detaljer

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes HVEM ER JEG? Birgit Aarnes Advokat i konsernjuridisk avdeling i If

Detaljer

Ny hvitvaskingslov - status og innhold

Ny hvitvaskingslov - status og innhold Ny hvitvaskingslov - status og innhold Juskonferansen torsdag 19. oktober 2017 Else-C. Lund, fagdirektør/advokat Ny hvitvaskingslov Status ikrafttredelse og implementering EU 5 direktiv 2 Ny hvitvaskingslov

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Intern 1/ 7 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Besluttet av Styret i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. november 2017 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Policy datert

Detaljer

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Finanstilsynets prioriteringer Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Ulike myndigheter på hvitvaskingsområdet Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn på ulike områder Finanstilsynets prioriteringer

Detaljer

FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering

FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering Justis- og beredskapsdepartementet FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder

Detaljer

Tilsynspraksis Bank og Forsikring. Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. november 2018 Irene Støback Johansen og Geir David Johannessen

Tilsynspraksis Bank og Forsikring. Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. november 2018 Irene Støback Johansen og Geir David Johannessen Tilsynspraksis Bank og Forsikring Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. november 2018 Irene Støback Johansen og Geir David Johannessen Tilsynspraksis 1. Risiko 2. Stedlig tilsyn inspeksjonsprosessen 3.

Detaljer

Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II Mandat og problemstillinger

Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II Mandat og problemstillinger Justis- og beredskapsdepartementet Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II Mandat og problemstillinger Fagdirektør Atle Roaldsøy, Justis- og beredskapsdepartementet Sundvolden 10. november 2016 Hvorfor

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Innspill til nytt hvitvaskingsrundskriv

Innspill til nytt hvitvaskingsrundskriv REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 post@regnskapnorge.no regnskapnorge.no Finanstilsynet E-post: post@finanstilsynet.no Oslo, 28. november 2018 Innspill

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Bygater og utbyggingsavtaler - særlig om bidrag til fylkeskommunal infrastruktur. Advokat Kristin Wiese Bromander 30.

Bygater og utbyggingsavtaler - særlig om bidrag til fylkeskommunal infrastruktur. Advokat Kristin Wiese Bromander 30. Bygater og utbyggingsavtaler - særlig om bidrag til fylkeskommunal infrastruktur Advokat Kristin Wiese Bromander 30. november 2018 Agenda Hvorfor privat finansiering? Hvilke rammer setter jussen for avtaler

Detaljer

Hvitvasking som operasjonell risiko Finans Norge, 10. Januar 2018

Hvitvasking som operasjonell risiko Finans Norge, 10. Januar 2018 Hvitvasking som operasjonell risiko Finans Norge, 10. Januar 2018 DNB People & Operations, Operations International & AML Githe Blem Lindstrøm og Rolf Bjerke Norway has the world s best digital infrastructure

Detaljer

Ledelsens kontrollansvar Noe går galt mitt eller ditt ansvar?

Ledelsens kontrollansvar Noe går galt mitt eller ditt ansvar? Ledelsens kontrollansvar Noe går galt mitt eller ditt ansvar? Arne Didrik Kjørnæs, Line Coll og Kristine Frivold Rørholt Seminar for Verdipapirfondenes Forening 6. september 2018 Noe går galt mitt eller

Detaljer

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Svein Hagen Kredittilsynet Innledning Ny hvitvaskingslov og forskrift gjennomfører EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60/EF) og relevante

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet. Kort om Finanstilsynet

Tilsyn med finansmarkedet. Kort om Finanstilsynet Tilsyn med finansmarkedet Kort om Finanstilsynet 2 3 1 Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. FINANSTILSYNETS ROLLE OG OPPGAVER Finanstilsynet er et selvstendig

Detaljer

NY hvitvaskingslov NOU 2016:27 - betydning for skadeforsikring

NY hvitvaskingslov NOU 2016:27 - betydning for skadeforsikring NY hvitvaskingslov NOU 2016:27 - betydning for skadeforsikring Hvitvaskingskonferansen 2017 Harald Bjerke, fagsjef Else-Cathrine Lund, fagdirektør Ny hvitvaskingslov NOU 2016:27 Innfører ytterligere krav

Detaljer

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Rundskriv NR 17/2016 Dato: 29.11.2016 Til Bankene Att: Kontaktperson i Finans Norge: Else-Cathrine Lund Arkivref: 16-1685 Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon

Detaljer

Anti hvitvaskings-/terrorfinansiering i DNB. NIRF medlemsmøte 4.3.14

Anti hvitvaskings-/terrorfinansiering i DNB. NIRF medlemsmøte 4.3.14 Anti hvitvaskings-/terrorfinansiering i DNB NIRF medlemsmøte 4.3.14 Kontekst Organisering Risikobasert tilnærming AML kjeden - P & P - Opplæring - Uavhengig verifikasjon og revisjon - IT støtte Utfordringer

Detaljer

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Rapportering av mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven Halvdagsseminar for verdipapirforetakene torsdag 9. juni 2011 Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Agenda Hva er hvitvasking? Omfang

Detaljer

Finanstilsynet tilsynspraksis

Finanstilsynet tilsynspraksis Hvitvaskingskonferansen 2017 Dag Bjørneset Nina Hidle Langseth BANK Dag Bjørneset Erfaringer fra stedlig tilsyn med banker AML-risiko og risikouniverset Presseklipp viser økt oppmerksomhet og økt ressursinnsats

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Det nye hvitvaskingsregelverket Finans Norges Fagseminar om ny hvitvaskingslov

Det nye hvitvaskingsregelverket Finans Norges Fagseminar om ny hvitvaskingslov Det nye hvitvaskingsregelverket Finans Norges Fagseminar om ny hvitvaskingslov Camilla Rieber Waldjac, Advokat 10. Januar 2019 1. INNLEDNING «SKITTEN HVITVASK Hvitvasking, smak litt på ordet. Det er et

Detaljer

Ny hvitvaskingslov. Fagseminar om ny hvitvaskingslov, Oslo 13. september Adv. Atle Roaldsøy

Ny hvitvaskingslov. Fagseminar om ny hvitvaskingslov, Oslo 13. september Adv. Atle Roaldsøy Ny hvitvaskingslov Fagseminar om ny hvitvaskingslov, Oslo 13. september 2018 Adv. Atle Roaldsøy 2 Hvorfor ny hvitvaskingslov Anerkjent at Hvitvasking og terrorfinansiering er en stor global utfordring

Detaljer

Kaare Andreas Shetelig Forum for praktisk prosess torsdag 31. januar 2019

Kaare Andreas Shetelig Forum for praktisk prosess torsdag 31. januar 2019 Skriftlige vitneerklæringer Kaare Andreas Shetelig Forum for praktisk prosess torsdag 31. januar 2019 Tvisteloven 21-12. Skriftlige forklaringer som bevis (1) Skriftlig erklæring i saken fra sakkyndig

Detaljer

Sikker kundekontroll i verdipapirforetak

Sikker kundekontroll i verdipapirforetak Fearnley Securities AS A company in the Astrup Fearnley Group Sikker kundekontroll i verdipapirforetak regulatoriske krav og egne behov for risikokontroll Ved Kjell Aage Kummen kak@fearnleys.no 22 93 64

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2018 kl. 14.30 PDF-versjon 4. juni 2018 01.06.2018 nr. 23 Lov om tiltak mot hvitvasking

Detaljer

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse Brage Finans AS Virksomhetsbeskrivelse Om Brage Finans Brage Finans er et finansieringsselskap som eies av 10 solide sparebanker (stiftet 2. juni 2010). Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. september 2018 kl. 15.05 PDF-versjon 3. oktober 2018 14.09.2018 nr. 1324 Forskrift

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP NIRFs nettverk for statlig sektor, 22. august 2013 KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP Agenda Risikostyring og internkontroll

Detaljer

Hvitvaskings - konferanse 2010

Hvitvaskings - konferanse 2010 Hvitvaskings - konferanse 2010 Hvitvaskingsregimet status og utfordringer Sven Arild Damslora førstestatsadvokat VI VERNER VIKTIGE VERDIER Hvitvaskingsregimet -overordnet struktur i Norge - Regelverk/lovgivning

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Temaet Om behandlingen av temaet... 23

Kapittel 1 Innledning Temaet Om behandlingen av temaet... 23 Innhold Forord 7 Forord... 5 Del I Introduksjon... 19 Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Temaet... 21 1.2 Om behandlingen av temaet... 23 Kapittel 2 Fenomenet hvitvasking... 25 2.1 Hva er hvitvasking?...

Detaljer

Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold Kontraktsrettslig håndtering. Ola Ø. Nisja Bergen, 13. november 2017

Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold Kontraktsrettslig håndtering. Ola Ø. Nisja Bergen, 13. november 2017 Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold Kontraktsrettslig håndtering Ola Ø. Nisja Bergen, 13. november 2017 1 2 Kai Krügers Norsk kontraktsrett (1989) Relevant kontraktsrett i 2017 eksempler Spesialregulering

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Finanstilsynet 4. juni 2015

Finanstilsynet 4. juni 2015 VERNER VIKTIGE VERDIER Halvdagsseminar for verdipapirforetak Finanstilsynet 4. juni 2015 Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Hvitvasking og terrorfinansiering

Detaljer

Styrets rolle og plikter ved oppbud. Foredrag i Polyteknisk Forening PF Styrenettverk 22. mai 2019 Advokat Leif Petter Madsen

Styrets rolle og plikter ved oppbud. Foredrag i Polyteknisk Forening PF Styrenettverk 22. mai 2019 Advokat Leif Petter Madsen Styrets rolle og plikter ved oppbud Foredrag i Polyteknisk Forening PF Styrenettverk 22. mai 2019 Advokat Leif Petter Madsen 1. Innledning Styrets handleplikt asl. 3-4 og 3-5 Forutsetningen om fortsatt

Detaljer

Kopling mellom hvitvaskingsloven og GRFS

Kopling mellom hvitvaskingsloven og GRFS Ny hvitvaskingslov Hvitvasking En kriminell handling Hinder at utbytte av straffbare handlinger etter straffeloven 332 og 337 kan omgjøres til midler for legal bruk Hinder terrorfinansiering straffeloven

Detaljer

Risikovurdering. Hvitvasking og terrorfinansiering. Mai 2016

Risikovurdering. Hvitvasking og terrorfinansiering. Mai 2016 Risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering Mai 2016 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. For å kunne operasjonalisere

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsuttalelse - Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning (NOU 2016: 27)

Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsuttalelse - Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning (NOU 2016: 27) Side 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Liv Tystad, +47 57 82 80 58 20.12.2016 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsuttalelse - Hvitvaskingslovutvalgets

Detaljer

Hvitvasking i fast eiendom

Hvitvasking i fast eiendom Hvitvasking i fast eiendom Eiendomsmeglerens rolle i det nasjonale antihvitvaskingsarbeidet Hvitvaskingskonferansen 2017 9.11.2017 1 Hva har skjedd siden FATF-evalueringen i 2014? På myndighetsnivå: Finanstilsynets

Detaljer

Hvitvaskingslovutvalget

Hvitvaskingslovutvalget Hvitvaskingslovutvalget Hvitvaskingslovutvalget - de viktigste temaene i lovarbeidet fagdirektør Atle Roaldsøy Finans Norges Jusskonferanse 06.09.2016 Hvitvaskingslovutvalget FATFs reviderte 40 anbefalinger

Detaljer

Besl. O. nr. 56. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 56. Jf. Innst. O. nr. 42 ( ) og Ot.prp. nr. 3 ( )

Besl. O. nr. 56. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 56. Jf. Innst. O. nr. 42 ( ) og Ot.prp. nr. 3 ( ) Besl. O. nr. 56 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 56 Jf. Innst. O. nr. 42 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) År 2009 den 10. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

#;~ Kontrolluvalgets årsrapport Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo, 15.

#;~ Kontrolluvalgets årsrapport Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo, 15. Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking Sekretariat: Rådgiver Ane Grenstad, Finansdepartementet FMNJUS Adresse: Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Telefon: 22 24 4155 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Bankers plikt til å avvise og avvikle kundeforhold grunnet forhold knyttet til hvitvasking

Bankers plikt til å avvise og avvikle kundeforhold grunnet forhold knyttet til hvitvasking Bankers plikt til å avvise og avvikle kundeforhold grunnet forhold knyttet til hvitvasking en fremstilling av reglene i hvitvaskingsloven 21 og 24 og finansavtaleloven 14 og 21 Kandidatnummer: 589 Leveringsfrist:

Detaljer

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger. Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim

Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger. Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim Oppbevaring og sletting av kundeopplysninger Complianceseminar VFF 1. september 2015 Cecilie Kvalheim 1 Hvem og hva snakker vi om? Fondsforvaltningsselskaper samt AIF-forvaltere Med og uten konsesjon til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 23. november 2018 kl. 15.55 PDF-versjon 26. november 2018 23.11.2018 nr. 87 Lov om endringer

Detaljer

Veiledning - hvitvaskingsregler DATO:

Veiledning - hvitvaskingsregler DATO: Veiledning - hvitvaskingsregler DATO: 23.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Krav til risikovurdering 4 2 Kundekontroll 5 2.1 Tidspunktet for kundekontroll... 5 2.2 Registrering av kundeopplysninger...

Detaljer

Komplekse leiekontrakter typiske justeringer i meglerstandarden Ingrid Høstmælingen. Tromsø august 2018

Komplekse leiekontrakter typiske justeringer i meglerstandarden Ingrid Høstmælingen. Tromsø august 2018 Komplekse leiekontrakter typiske justeringer i meglerstandarden Ingrid Høstmælingen Tromsø - 29. august 2018 Agenda Hva slags krav stiller leietakere i de øvre prissegmenter til leiekontrakten? Kommersielle

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II

Høringsuttalelse til NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3769 16/00144 13.02.2017 Høringsuttalelse til NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Høring - NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Høring - NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 18/3310 27.04.2018 Høring - NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter

Detaljer

Lover og regler i fondsbransjen. Vibeke Engelhardtsen Verdipapirfondenes forening

Lover og regler i fondsbransjen. Vibeke Engelhardtsen Verdipapirfondenes forening Lover og regler i fondsbransjen Vibeke Engelhardtsen Verdipapirfondenes forening Disposisjon 1. Rettskildene 2. Aktørene 3. Dokumentasjon 4. Grensekryssende virksomhet 5. Enkelte andre viktige tema Rettskildene

Detaljer

Kapitalfluktkonferansen

Kapitalfluktkonferansen Kapitalfluktkonferansen 2012 - skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon Høgskolen i Oslo og Akershus 15. November 2012 Professor dr. juris Ulf Stridbeck Forebygge Avdekke Utbytte Penger Gjenstander

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Hvitvaskingskonferansen Advokat Nils Henrik Heen Dagens regelverk EUs personverndirektiv 94/46/EU Personopplysningsloven med forskrift Særlovgivning 2 Personvernforordningen Teknologisk

Detaljer

Finanstilsynets halvtime

Finanstilsynets halvtime Finanstilsynets halvtime Inkassobransjens fagdag Gardermoen 30. mars 2016 Anne-Kari Tuv seksjonssjef Status tilsynsvirksomheten Stedlig tilsyn i seks foretak og kontaktmøter med de største foretakene Alvorlige

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

HVITVASKINGSREGELVERKET. Veiledning. Til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i advokat- og rettshjelpvirksomhet. 20.

HVITVASKINGSREGELVERKET. Veiledning. Til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i advokat- og rettshjelpvirksomhet. 20. HVITVASKINGSREGELVERKET Veiledning Til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i advokat- og rettshjelpvirksomhet 20. desember 2018 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Formålet med veilederen 5 1.2 Begrepene hvitvasking

Detaljer

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. (hvitvaskingsloven)

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. (hvitvaskingsloven) NOU 2016: 27 233 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking terrorfinansiering II Kapittel 15 Kapittel 15 Utkast til lov om tiltak mot hvitvasking terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) 15.1 Utkast til lov

Detaljer

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Side 1 av 8 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv Gjelder for Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Hjemmel Hvitvaskingsloven 23 Ansvarlig for etterlevelse Hvitvaskingsansvarlig

Detaljer

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 3/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisorer og revisjonsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

GDPR og PSD2 - særlig om håndtering av samtykke. Rolf Riisnæs Advokat dr. juris BITS seminar PSD2 11. oktober 2017

GDPR og PSD2 - særlig om håndtering av samtykke. Rolf Riisnæs Advokat dr. juris BITS seminar PSD2 11. oktober 2017 GDPR og PSD2 - særlig om håndtering av samtykke Rolf Riisnæs Advokat dr. juris rri@wr.no BITS seminar PSD2 11. oktober 2017 1 Bakgrunn PSD2 fastlegger at Behandling av personopplysninger skal skje i henhold

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Ny hvitvaskingslov Hvilke krav må bankene oppfylle?

Ny hvitvaskingslov Hvilke krav må bankene oppfylle? Ny hvitvaskingslov Hvilke krav må bankene oppfylle? Bankregulatorisk fagseminar 4. juni 2019 Adv. Atle Roaldsøy Compliance «Compliance officers will never be the rock stars of finance, but they have moved

Detaljer

Policy for Antihvitvask

Policy for Antihvitvask Intern 1/ 5 Policy for Antihvitvask Besluttet av Styret i Sbanken ASA Dato for beslutning 13. desember 2018 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Policy datert 01.11.2017 Dokumenteier Leder Kunde Spesialist,

Detaljer

Regnskapsføreres plikter ved bekjempelse av hvitvasking Hvitvaskingslovgivningen sett fra en regnskapsføreres synsvinkel

Regnskapsføreres plikter ved bekjempelse av hvitvasking Hvitvaskingslovgivningen sett fra en regnskapsføreres synsvinkel Regnskapsføreres plikter ved bekjempelse av hvitvasking Hvitvaskingslovgivningen sett fra en regnskapsføreres synsvinkel Kursets tema Hva er hvitvasking? Hvorfor er det viktig å bekjempe hvitvasking? En

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Hvitvasking og risikostyring

Hvitvasking og risikostyring Hvitvasking og risikostyring Hvitvasking Kopling mellom hvitvaskingsloven og GRFS GRFS henviser mange steder til Hvitvaskingsloven Setter fokus på viktigheten av å følge denne Gjelder også Risikostyringsforskriften

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

Fintech muligheter og utfordringer for hvitvaskingsarbeidet

Fintech muligheter og utfordringer for hvitvaskingsarbeidet Fintech muligheter og utfordringer for hvitvaskingsarbeidet Hvitvaskingskonferansen 2017 Olav Johannessen Ole-Jørgen Karlsen Disposisjon Risikovurdering før ny teknologi og nye produkter tas i bruk Crowdfunding

Detaljer

HVITVASKINGSLOVENS KRAV TIL RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL I BANKER

HVITVASKINGSLOVENS KRAV TIL RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL I BANKER HVITVASKINGSLOVENS KRAV TIL RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL I BANKER Kandidatnummer: 800 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 15 922 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema... 1 1.2 Lovens

Detaljer

Bedriftsadvokatrollen erfaringer og utviklingstrekk. Pål Wien Espen Mars 2018

Bedriftsadvokatrollen erfaringer og utviklingstrekk. Pål Wien Espen Mars 2018 Bedriftsadvokatrollen erfaringer og utviklingstrekk Pål Wien Espen Mars 2018 Kollokvie! Eksempler på lovendringer mv 1985 Innsideregler vedtas for første gang (ny VPHL 1997) 2002 Arthur Andersen opphører

Detaljer

MINIMUMSSTANDARD FOR SCREENING AV EGEN KUNDEDATABASE MOT SANKSJONSLISTENE

MINIMUMSSTANDARD FOR SCREENING AV EGEN KUNDEDATABASE MOT SANKSJONSLISTENE MINIMUMSSTANDARD FOR SCREENING AV EGEN KUNDEDATABASE MOT SANKSJONSLISTENE Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Hvem gjelder Standarden for... 3 4 Begrensninger... 3 5 Definisjoner... 4 6 Standard for

Detaljer

RUTINE FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING

RUTINE FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING Dok.nr 2.4.3 "[Regnskapsforetakets navn]" RUTINE FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING Denne rutine er vedtatt i medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.05.2018 Vår ref.: 18-437/HH Deres ref.: 15/2452 MaBo Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Detaljer

Oppdatert 14. juni

Oppdatert 14. juni GENERELLE REGLER OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (KUNDEOPPLYSNINGER) I SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN OG SEB KORT BANK AB OSLOFILIALEN (SAMLET SEB ) Oppdatert 14. juni 2018 1

Detaljer

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge

NY FINANSFORETAKSLOV. Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge NY FINANSFORETAKSLOV Juridisk fagseminar 15. oktober 2014 Fagdirektør/advokat Carl Flock, Finans Norge Disposisjon 1 1. Bakgrunn - arbeidet frem mot lovproposisjon lovens formål og sentrale forarbeider

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket Rundskriv Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket RUNDSKRIV: 4/2017 DATO: 25.04.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Videre vises det til eiendomsmeglingsloven 8-6, som har følgende ordlyd:

Videre vises det til eiendomsmeglingsloven 8-6, som har følgende ordlyd: FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 8 8-3. Adgang til å forby advokat å drive eiendomsmegling etter 2-1 første ledd nr. 2 (1) Finanstilsynet kan forby advokater å drive eiendomsmegling, jf. 2-1 første ledd nr. 2,

Detaljer

KAR. Bankenes felles konto- og adresseregister Jorun Juuhl, Competence Manager, Marketing

KAR. Bankenes felles konto- og adresseregister Jorun Juuhl, Competence Manager, Marketing KAR Bankenes felles konto- og adresseregister 2018-04-16 Jorun Juuhl, Competence Manager, Marketing Hva er KAR? KAR er et register etablert for øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer