Statistikk over elgjakta i. Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk over elgjakta i. Levanger"

Transkript

1 Statistikk over elgjakta i Levanger 2008

2 Innherred samkommune Notat 2008 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger Dato: Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og naturforvaltning Ekstrakt Hvert år under elgjakta registreres alle sette og felte elg. Dette gir et stort datagrunnlag som er til nytte i forvaltningen av elgstammen. Dette notatet gir en oppsummering av en del nøkkeltall som er av betydning i den fremtidige forvaltning. Det meste av elgforvaltningen skjer gjennom bestandsplaner der grunneierne spiller en sentral rolle. Det ble i 2008 felt 225 elg i Levanger, dette utgjør en betydelig ressurs for rettighetshaverne i kommunen. I tillegg er det for de som deltar på jakta en viktig fritidssyssel. Samlet vekt er ca kg. Med en kg pris på 65 kr utgjør dette en førstehåndsverdi på ca kr ,- Målsettingen for årlig avskyting i Levanger er ca 250 dyr. Årets avskyting viser et resultat på 225 felte dyr. Dette er noe under vedtatt mål, men i henhold til anbefalinger gitt før jakt. Det har også vært et ønske om en mer stabil bestand, fellingsresultat og sett-elgskjema tyder på at stammen i større grad ser ut til å stabilisere seg. En negativ faktor er at produksjonen synes å gå ned. Endelige konklusjoner for neste års kvote er ikke gjort og bør ikke gjøres før Cercimprognosen og oversikt over irregulær avgang foreligger. Forsidefoto Gunnar Kjærstad Statistikk over elgjakta i Levanger i

3 Innledning. Målsettingen for elgbestanden i Levanger er en årlig felling på ca 250 dyr. Dette skal skje samtidlig som man har en stamme i god produksjon og en god kjønns-sammensetning. Bruk av sett elg har lange tradisjoner i Norge. Systemet ble første gang utprøvd i Vefsndalføret på slutten av 60-tallet, og fra midten av 80-tallet er systemet brukt i alle viktige elgfylker. De senere år har det vært et økende fokus på at kommuner og rettighetshavere skal ha et større ansvar for forvaltningen av elg. Skal rettighetshaverne ha mulighet til å gjøre vurderinger om avskyting, så må de ha tilgjengelig det nødvendige tallgrunnlag. Dette notat er en oppsummering av sett-elg data for Levanger kommune. Dataene er delt inn i de ulike valdene. Elgstammens utvikling på kommunenivå er vurdert, vurdering av hvert enkelt vald er ikke gjort her. Bruk av sett-elg har sine svakheter. Særlig gjelder dette ved små datagrunnlag. Antall observasjoner bør overstige For Levanger som helhet er det gjort 1642 observasjoner. For vald som har mindre enn 400 observasjoner bør utviklingen til nabovaldene tas med i vurderingene Gunnar Kjærstad Utmarkskonsulent Innherred Samkommune Statistikk over elgjakta i Levanger i

4 Innholdsfortegnelse 1.0 Levanger Sett elg, Levanger Skutt elg i Levanger i Vektutvikling i elgstammen i Levanger Vurdering av elgjakta i Levanger i Frol Sett elg, Frol Felt elg Skogn og Markabygda Sett elg, Skogn og Markabygda Felt elg, Skogn og Markabygda Ronglan - Åsen Sett elg, Ronglan - Åsen Felt elg, Ronglan - Åsen Nordfjellet Sett elg, Nordfjellet Felt elg, Nordfjellet Ekne Sett elg, Ekne Felt elg, Ekne Andre områder Felt elg, Ytterøy Felt elg, Sjåstad Litteratur Statistikk over elgjakta i Levanger i

5 1.0 Levanger Levanger kommune består av 7 vald, av disse har 5 bestandsplan. Samtlige vald med bestandsplan har en målsetting for hvor stor bestand de ønsker, denne målsettingen er uttrykt ved et mål for årlig avskyting. For Levanger kommune som helhet gir dette en målsetting på ca 250 dyr. Til denne målsettingen er det knyttet seg flere delmål. 1. Elgstammen skal ikke ha en slik størrelse at det blir en trussel for det biologiske mangfoldet i kommunen. 2. Elgstammens størrelse skal være i balanse med beitegrunnlaget (Kjærstad & Floten 2002 og Kjærstad 2003) 3. Antall påkjørsler skal reduseres til et minimum. (Det er gjort betydelig arbeid med rydding/sprøyting langs vei og jernbane og antall påkjørsler er redusert) 4. Elgstammens kjønns-sammensetning skal være biologisk forsvarlig. Statistikk over elgjakta i Levanger i

6 1.1 Sett elg, Levanger. Tab 1.1 Sett elg data for Levanger kommune, 2008 jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Storåsen buran Halsan Elgåsen Kolberg Nordbygda i F Lev. Komm skog frol b.allm Sjåstad/Troset Hallan-Sunde Skogn vestre Trætli-Ådal Brekka Djupdal Skogn østre Korphammeren Nossum-Bjørndal Vinan-Strømmen Lynum Åker-Åvik-Grenne Åsenfjord Mossing-Stokkvola Husby-Ringstad Ytterfjellet Indrefjellet Våttåberget Ekne Markhus Nordbygda Nordbygda v/os Leangen Ytterøy SUM Sammendrag sett elg, 2008 Sett elg pr. dv. = 0,72 (0,73 i 2007) Sett ku pr. okse= 3,44 (3,61 i 2007) Sett kalv pr. ku = 0,66 (0,68 i 2007) Kalv pr. kalvku = 1,39 (1,38 i 2007) Netto tilvekstrate 2008 = 37 % Netto tilvekstrate 2007 = 38 % Netto tilvekstrate 2006 = 52 % Netto tilvekstrate 2005 = 40 % Netto tilvekstrate 2004 = 46 % Netto tilvekstrate 2003 = 48 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

7 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Levanger ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, År Fig Andel ku pr okse i Levanger. Perioden Andel ku pr okse, Levanger Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

8 Fig Netto tilvekstrate i Levanger (trendlinje i svart) Netto tilvekstrate, Levanger % Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

9 1.2 Skutt elg i Levanger i 2008 Tab Skutte elg i Levanger i LEVANGER KOMMUNE - ELGJAKTA 2008 HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv NR Vald/Jaktfelt Elgnr Dato Vekt Kjønn Alder TVkalv E.kalv Spir 3 Skogn bygdealm. øst sep. 149 HA 1, sep. 76 HA K K sep 71 HU K K sep. 78 HU K K okt. 73 HU K K okt. 98 HU 1,5 4 Skogn bygdealm.vest sep. 133 HA 1, okt. 88 HA K K okt. 144 HA 1, okt. 74 HA K K okt. 167 HA E okt. 138 HU 1,5 5 Korphammeren sep. 77 HU K K sep. 215 HU E okt. 85 HU K K 6 Brekka sep. 120 HU 1, sep. 200 HA E sep. 174 HU E sep. 194 HA E sep. 154 HU 1, sep. 74 HA K K okt. 70 HU K K okt. 54 HU K K okt. 162 HU E okt. 66 HU K K okt. 74 HA K K okt. 68 HU K K 7 Trætli - Ådal sep. 218 HA E sep. 139 HA 1,5 2 8 Sjåstad sep. 57 HA K K sep. 260 HA E okt. 76 HU K K okt. 130 HA 1,5 2 8 Troset sep. 182 HU E Statistikk over elgjakta i Levanger i

10 okt. 70 HA K K okt. 152 HA E 2 9 Hallan-Sunde sep. 151 HA E sep. 165 HA E sep. 75 HU K K sep. 82 HA K K sep. 68 HA K K okt. 129 HA 1, okt. 142 HU 1,5 10 Nossum-Bjørndal sep. 68 HA K K sep. HU E sep. 178 HU E sep. 182 HA E sep. 72 HA K K okt. 63 HU K K okt. 63 HA K K okt. 83 HA K K okt. 87 HA K K okt. 150 HU E okt. 74 HU K K okt. 70 HU K K okt. 162 HA E 7 11 Djupdal sep. 54 HA K K sep. 210 HU E sep. 150 HU E okt. 64 HA K K okt. 167 HA E okt. 62 HU K K okt. 142 HA 1, okt. 92 HA K K 13 Lynum sep. 77 HA K K sep. 69 HA K K okt. 191 HA E okt. 197 HU E okt. 172 HA E 4 14 Husby-Ringstad sep. 69 HU K K sep. 169 HU E nov. 92 HA K K okt. 163 HA E okt. 166 HA E okt. 173 HU E 15 Åsen Bygdeallm/ Innerfjellet sep. 52 HA K K Statistikk over elgjakta i Levanger i

11 okt. 69 HA K K okt. 121 HA 1, okt. 166 HA E okt. 106 HA 1, okt. 168 HU E 16 Åsen Bygdeallm/ Ytterfjellet sep. 102 HU 1, okt. 125 HA 1, okt. 64 HU K K okt. 117 HU 1,5 16 Stokkvola 1 1. okt. 44 HU K K okt. 123 HU 1,5 17 Vinan og Strømmen sep. 73 HU K K sep. 62 HU K K sep. 113 HU E sep. 79 HU K K okt. 173 HA E okt. 82 HA K K okt. 62 HU K K okt. 89 HA K K okt. 69 HU K K okt. 138 HU E okt. 138 HA 1, okt. 155 HA E okt. 67 HU K K 18 Åker-Åvik Grenne sep. 152 HA 1, sep. 69 HU K K okt. 59 HA K K okt. 195 HA E okt. 61 HA K K okt. 167 HA E okt. HA 1, okt. HU E 19 Mossing-Stokkvola sep. 136 HU E okt. 59 HA K K okt. 73 HA K K okt. 189 HA E okt. HA 1, okt. HU E 20 Åsenfjord Utm.l sep. 72 HU K K sep. 58 HU K K sep 66 HA K K sep. 50 HU K K Statistikk over elgjakta i Levanger i

12 okt. 66 HA K K okt. 180 HU E 21 Nordbygda gr.lag sep. 75 HA K K sep. 136 HU E sep. 146 HA 1, sep. 180 HA E okt. 145 HA E okt. 195 HA E okt. 140 HA E 2 22 Leangen sep. 101 HU 1, sep. 58 HA K K sep. 61 HA K K sep. 195 HA E okt. 133 HU 1, okt. 244 HU E okt. 134 HA 1, okt. 120 HA 1, okt. 75 HA K K 23 Markhus sep. 55 HU K K sep. 65 HU K K sep. 75 HA K K sep. 125 HU 1, sep. 140 HA E sep. 75 HU K K sep. 165 HA E sep. 158 HU E okt. 215 HA E Elgåsen sep. 88 HA E 6 24 v/paul Venås sep. 180 HA E sep. 60 HU K sep. 133 HU 1, okt. 82 HA K 24 v/svein Kvitvang okt. HA 1, okt. 81 HA K K okt. 202 HA E okt. CA 180 HU E okt. 160 HA E 2 30, 25 Levanger kommuneskog, Frol og Frol bygdeallm okt. 155 HA E 2 30, 25 Jaktleder: Edvin Nervik okt. 140 HA 1, okt. 50 HU K K Statistikk over elgjakta i Levanger i

13 30, 25 30, 25 30, 25 30,2 5 30, 25 30, 25 v/robert Ressem sep. 139 HU 1, sep. 120 HA 1,5 v/stig Moe sep. 128 HA 1, sep. 110 HU 1, sep. 58 HA K K 4 1. okt. 190 HU E 5 1. okt. 58 HA K K 26 Buran Gr.lag sep. HU 1, okt. HU E okt. HA K K 27 Kolberg sep. 65 HA K K sep. 140 HA 1, okt. CA 200 HU E okt. 180 HA E okt. 190 HU E okt. 65 HA K K okt. 65 HA K K 28 Storåsen sep. 70 HA K K sep. 60 HU K K sep. 165 HU E okt. 160 HA 1, okt. 70 HA K K 29 Halsan sep. 132 HA 1, sep. 164 HU 1, okt. 76 HU K K okt. 56 HA K K okt. 175 HA E okt. 84 HA K K 31 Nordbygda, Frol sep. 69 HU K K sep. 204 HA E sep. 70 HU K K sep. 69 HU K K okt. 90 HU K K 32 Ekne utm.l 32 v/kåre Leverås sep. 243 HA E sep. 114 HA 1, sep. 190 HA E sep. 90 HA 1, sep. 170 HU E sep. 68 HU K K 32 Statistikk over elgjakta i Levanger i

14 okt. 59 HA K K okt. 61 HU K K okt. 60 HA K K okt. 110 HA 1, okt. 170 HU E okt. 70 HU K K 32 Øyvind Kristiansen sep. 118 HA 1, sep. 60 HA K K okt. HU 1, okt. HA E okt. HU K K 33 Våttåberget sep. 150 HA E sep. 190 HA E sep. 125 HU 1, sep. 58 HU K K okt. 63 HA K K okt. 56 HU K K okt. 185 HA E okt. 65 HU K K okt. 62 HA K K okt. 140 HU 1, okt. 50 HA K K okt. 196 HU E okt. 62 HA K K 34 Ytterøy sep. 43 HA K K sep. 40 HU K K sep. 53 HA K K sep. 180 HU E Tab Sammendrag over felt elg i Levanger i 2008 Antall % Felte dyr 225 Hanndyr ,4 Hunndyr 98 43,6 Eldre okse 43 19,1 Eldre ku 32 14,2 1,5 år hann 28 12,4 1,5 år hunn 19 8,4 Kalv hann 56 24,9 Kalv hunn 47 20,9 Kalv % 45,8 Kalv/ungdyr % 66,7 Statistikk over elgjakta i Levanger i

15 Fig Oversikt over antall felte elg i Levanger i perioden Antall felte elg i Levanger i perioden Antall elg Årstall Fig Oversikt over andelen eldre ku i avskytingen i Levanger i perioden % felte eldre elgkyr i Levanger % Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

16 Tab Viser kjønnsfordelingen på avskyting av kalver og ungdyr i Levanger. Kalver 1,5 åringer Hunn % Hann % Hunn % Hann % Gjennomsnitt 48 % 52 % Gjennomsnitt 37,9 % 62,1 % n=1105 n=741 Fig Oversikt over skutte dyr i perioden og irregulær avgang i Levanger i perioden Antall elg Skutt elg / Irregulær avgang Årstall Antall skutte elg i Levanger Irregulær avgang Tall for irregulær avgang i 2006 er ikke klart enda. I tallgrunnlaget for irregulær avgang inngår dyr som er registrert død av annen årsak enn jakt. Statistikk over elgjakta i Levanger i

17 Fig Irregulær avgang i forhold til felte dyr i Levanger, % irregulær avgang i forhold til felte dyr % Årstall Figuren viser stor variasjon mellom de ulike år når det gjelder irregulær avgang. Av vesentlig betydning for den irregulære avgangen er snømengde og temperaturforhold. Undersøkelser har imidlertid vist at rydding langs vei og jernbane har stor effekt som tiltak for å redusere antall påkjørsler (Wiseth og Pedersen 1989). De siste år er det gjort en betydelig innsats på dette i Levanger. 1.3 Vektutvikling i elgstammen i Levanger. Vektutviklingen i elgstammen kan gi en god indikator på stammens kondisjon og beiteforhold. Det er imidlertid nødvendig å være oppmerksomme på at det kan forekomme årlige variasjoner som følge av klimatiske faktorer. Svært skjev kjønnsfordeling mellom ku/okse kan også føre til at elgkyr blir parret sent på høsten, og at de av den grunn føder senere på våren. Dette vil gi lettere kalver under jakta. I overvåkingsprogrammet for hjortevilt er vekt ett av temaene som blir undersøkt. I forhold til øvrige kommuner i Nord-Trøndelag og landet som helhet ligger vektene i Levanger ca på gjennomsnittet. Utviklingen viser imidlertid at vektene reduseres i perioden for de fleste kategorier dyr. Det er grunnlag for å følge denne utviklingen svært nøye. Statistikk over elgjakta i Levanger i

18 Fig Vekter på hannkalver i perioden (Trendlinje i svart). Vekter på hannkalver Vekt År Fig Vekter på hunnkalver (trendlinje i svart). Vekter på hunnkalver Vekt År Statistikk over elgjakta i Levanger i

19 Fig Vekter på 1,5 år hanndyr (trendlinje i svart). Vekt på 1,5 år hanndyr Vekt År Fig Vekter på 1,5 år hunndyr (trendlinje i svart). Vekter på 1,5 år hunndyr Vekt År Statistikk over elgjakta i Levanger i

20 Figur og fig er et uttrykk for hvordan andelen h.kl II vil utvikle seg som potensielt elgbeite i årene fremover. Figuren er utarbeidet med bakgrunn i avvirkningen i perioden Det forventes at det beste elgbeitet på disse arealene er mellom 10 og 20 år etter avvirkning. Det må forventes at det først i perioden er avvirket bedre boniteter enn sist i perioden. De beste bonitetene vil normalt være de beste elgbeitene. Fig Avvirkningen fremskrevet 10 år. Fremskrevet 10 år Fig Avvirkningen fremskrevet 20 år Fremskrevet 20 år Statistikk over elgjakta i Levanger i

21 1.4 Vurdering av elgjakta i Levanger i En vurdering av elgjakta må vurderes opp i mot hvilke mål man har satt seg. I Levanger er det en målsetting om en årlig avskyting på ca 250 dyr. Det er også et mål om en forsvarlig kjønns-sammensetning i stammen og at stammen skal holde en god produksjon. Beitene skal utnyttes på en bærekraftig måte. Sett-elg er først og fremst egnet til å vurdere utviklingen i elgbestanden. For at vurderingsgrunnlaget skal være tilstrekkelig bør man minimum ha 400 observasjoner. For Levanger som helhet er det gjort 1642 elg-observasjoner under elgjakta i Stammens utvikling og produksjon. Figur viser en økning i sett elg pr. dv. fra slutten av 80-tallet og frem til Fra 2002 og frem til i dag ser vi en nedgang i sett-elg pr dv. Fra vurderes sett elg/dv. å være nokså stabil og elgbestanden synes å stabilisere seg. Levanger kommune har tradisjonelt en svært produktiv elgstamme, dette kommer til uttrykk ved å beregne netto tilvekstrate (fig 1.1.3). I perioden har denne ligget mellom 40 % og 53 %, de to siste årene har imidlertid produksjonen vært svakere med 37 % i Noe av den reduserte produktiviteten skyldes trolig en økt andel eldre ku i avskytingen (fig 1.2.2) de senere år. Tilvekstprosenten kommer frem ved at man ser på andelen kalv i bestanden. Dersom andelen kalv i avskytingen økes, så vil dette slå ut på tilvekstprosenten ved at den vil blir lavere. Andelen kalv i avskytingen er ikke endret på en slik måte at det kan forklare nedgangen i tilveksten. Nedgangen vurderes av den grunn å være reel. Sett elg pr dv for kommunen er stabil, en nedsatt produksjon vil imidlertid medføre at avskytingen bør reduseres for at en fremover kan felle tilsvarende antall dyr. Dette er imidlertid avhengig av irregulær avgang og endelig konklusjon bør ikke fattes før Cercimprognosen er gjennomført. For Levanger som helhet er andelen ku pr okse på 3,44. Andelen varierer imidlertid mye mellom de ulike valdene. Ekne og Nordfjellet har en relativt god sammensetning (1,9 og 2,65), mens øvrige vald varierer mellom 3,3 til 4,5. For flere vald vurderes ikke ku/okse forholdet å være forsvarlig ut fra de anbefalinger som foreligger. Fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det anbefalt at kjønnsfordelingen ikke er skjevere en 1:2. Risikoen med den kjønnsfordelingen vi nå ser er en risiko for at kyr ikke blir bedekt eller at de ikke blir bedekt før ombrunst, noe som igjen vil føre til lettere kalvvekter. Man har også sett at små kalver gir små kyr som igjen føder små kalver. Det blir altså en negativ runddans som påvirker produksjonen. Lette kyr føder også færre kalver. Videre kan en skjev ku/oksefordeling ha innvirkning på oksenes vekt, ved at de tidligere deltar aktivt i brunsten. Bakgrunnen for den drastiske utviklingen i ku-okse forholdet er at vi i 2005 foretok en sterk nedskyting av stammen. Kjønnsfordelingen i skutte dyr var på ca 56 % hanndyr og 44 % hunndyr. I bestanden før jakta i 2005 vet vi at andelen hanndyr var mindre enn andelen hunndyr. Når da avskytingen av hanndyr er større enn andelen hunndyr vil vi få en skjevere kjønnsfordeling enn det man hadde fra før. Ved sterk nedskyting av bestanden vil dette være særlig merkbart. Statistikk over elgjakta i Levanger i

22 Forholdet nevnt ovenfor er særlig merkbart for en bestand i nedgang, hvis bestanden er i oppgang vil en bedre kjønnsfordeling på de oppvoksne kalver jevne ut situasjonen. For valdet Skogn og Markabygda og valdet Ronglan Åsen vurderes situasjonen som alvorlig. Ku/okseforholdet er her henholdsvis 1:3,9 og 1:4,5. Det må her forventes bestandsmessige effekter som følge av den skjeve fordelingen. Det anbefales sterkt å vurdere tiltak for å bedre ku/okseforholdet i Levanger. Unntaket er Ekne tildelingsområde der ku/okseforholdet er tilfredsstillende. Aktuelle tiltak kan være: - Fortsatt høy avskyting av kalv (Avskytingen blir jevnere mellom kjønnene) - Fredning av alle okser i 1. periode - Reduksjon av eldre okser i avskytingen. (dette innebærer stort fokus på å øke andelen kviger i avskytingen) Vektutvikling: Levanger opplever en reduksjon i slaktevektene (fig ). Dette er særlig fremtredende på 1,5 års gamle dyr. En vektnedgang kan ha flere årsaker, man vet at sommertemperaturene spiller en stor rolle. Således kan reduserte vekter på kalv forklares med global oppvarming og en økning i sommertemperaturene. Vektreduksjonen på 1,5 års gamle dyr er relativt stor og det er grunn til å ta dette alvorlig og følge nøye med i utviklingen. Reduserte vekter på kviger/kyr vil ha stor påvirkning på hvor raskt og hvor mange kalver kviger/kyr får, og dermed stor betydning for stammens produksjon. Det er grunn til å tro at en del av vektreduksjonen kommer av tetthetsavhengige faktorer som beiteforhold. I perioden har avvirkningen i skogbruket i Levanger blitt kraftig redusert. Dette innebærer at andelen h.kl II som er den beste beiteperioden for elg vil reduseres i tiden som kommer. Hvis man forutsetter at elgens bruk av hogstflater er optimal i perioden år etter hogst ser man i figur og at vi er på vei mot en reduksjon i elgens beitegrunnlag i Levanger. I figur og er hogsten fremskrevet henholdsvis 10 og 20 år. Det man i tillegg må legge til grunn er at de beste bonitetene er hogd først og at det er avvirket mer på svakere boniteter de senere år. Dette vil ytterligere redusere elgens beitetilbud. I siste bestandsplanperiode har det vært en målsetting om en årlig avvirkning på ca 250 dyr. Ut fra en forventing om reduserte beiteforhold og en dokumentert reduksjon i slaktevektene bør trolig ikke målsettingen for neste bestandsplanperiode overstige 230 dyr. Statistikk over elgjakta i Levanger i

23 2.0 Frol 2.1 Sett elg, Frol Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald. Tab Sett elg i Frol jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Storåsen buran Halsan Elgåsen Kolberg Nordbygda i F Lev. Komm skog frol b.allm Sum Sammendrag sett elg, 2008 (2006) Sett elg pr. dv. = 0,43 (0,49) Sett ku pr. okse = 3,28 (3,2) Sett kalv pr. ku = 0,66 (0,699) Kalv pr. kalvku = 1,6 (1,59) Netto tilvekstrate 2008 = 34 % Netto tilvekstrate 2007 = - Netto tilvekstrate 2006 = 45 % Netto tilvekstrate 2005 = 31,9 % Netto tilvekstrate 2004 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2003 = 27 % Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Frol ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sett elg pr dv år Statistikk over elgjakta i Levanger i

24 Fig Sett ku pr okse i Frol Sett ku pr okse i Frol 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, år 2.2 Felt elg Tab Sammendrag over felte dyr i Frol, Antall % Felte dyr 46 Hanndyr 27 58,7 Hunndyr 19 41,3 Eldre okse 8 17,4 Eldre ku ,5 år hann 7 15,2 1,5 år hunn 5 10,9 Kalv hann 12 26,1 Kalv hunn 8 17,4 Kalv % 20 43,5 Kalv/ungdyr 32 69,6 Statistikk over elgjakta i Levanger i

25 3.0 Skogn og Markabygda 3.1 Sett elg, Skogn og Markabygda Antall observasjoner skal være tilstrekkelig til en vurdering av stammens utvikling. I sett elg er opplysninger fra valdet Sjåstad inkludert. Dette kommer av at valdet ligger som et hull i valdet Skogn og Markabygda. Tab Sett elg i Skogn og Markabygda 2008 jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Sjåstad/Troset Hallan-Sunde Skogn vestre Trætli-Ådal Brekka Djupdal Skogn østre Korphammeren Nossum- Bjørndal SUM Sammendrag sett elg, 2008 (2006). Sett elg pr. dv. = 0,80 (0,76) Sett ku pr. okse = 3,9 (5,13) Sett kalv pr. ku = 0,81 (0,85) Kalv pr. kalvku = 1,38 (1,42) Netto tilvekstrate 2008 = 43 % Netto tilvekstrate 2007 = - Netto tilvekstrate 2006 = 63 % Netto tilvekstrate 2005 = 42 % Netto tilvekstrate 2004 = 58 % Netto tilvekstrate 2003 = 58 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

26 Fig Sett elg pr. jegerdagsverk i Skogn og Markabygda Sett elg pr dv, Skogn og Markabygda 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, År Fig Sett ku pr. okse i Skogn og Markabygda Sett ku pr okse i Skogn og Markabygda Statistikk over elgjakta i Levanger i

27 3.2 Felt elg, Skogn og Markabygda Tab Sammendrag over felt elg i Skogn og Markabygda, Antall % Felte dyr 60 Hanndyr 32 53,3 Hunndyr 28 46,7 Eldre okse 10 16,7 Eldre ku ,5 år hann ,5 år hunn 5 8,3 Kalv hann 16 26,7 Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr 44 68,8 Statistikk over elgjakta i Levanger i

28 4.0 Ronglan - Åsen 4.1 Sett elg, Ronglan - Åsen Antall observasjoner skal være tilstrekkelig til en vurdering av stammens utvikling. Tab Sett elg i Ronglan-Åsen, jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Vinan-Strømmen Lynum Åker-Åvik- Grenne Åsenfjord Mossing- Stokkvola Husby-Ringstad Ytterfjellet Indrefjellet SUM Sammendrag sett elg, 2008 (2006). Sett elg pr. dv. = 0,78 (0,99) Sett ku pr. okse = 4,5 (5,6) Sett kalv pr. ku = 0,45 (0,64) Kalv pr. kalvku = 1,31 (1,45) Netto tilvekstrate 2008 = 26,7 % Netto tilvekstrate 2007 = - Netto tilvekstrate 2006 = 46 % Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 53 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

29 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Ronglan-Åsen, Sett elg pr dv 2 1,5 1 0, År 4.2 Felt elg, Ronglan - Åsen Tab Sammendrag over felt elg i Ronglan-Åsen, Antall % Felte dyr 56 Hanndyr 30 53,6 Hunndyr 26 46,4 Eldre okse 10 17,9 Eldre ku 10 17,9 1,5 år hann 7 12,5 1,5 år hunn 3 5,4 Kalv hann 13 23,2 Kalv hunn 13 23,2 Kalv % 26 46,4 Kalv/ungdyr 36 64,3 Statistikk over elgjakta i Levanger i

30 5.0 Nordfjellet 5.1 Sett elg, Nordfjellet Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Ekne og Frosta). Tab Sett elg, Nordfjellet jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Markhus Nordbygda Nordbygda v/os Leangen SUM Sammendrag sett elg, 2008 (2006). Sett elg pr. dv. = 0,85 (0,65) Sett ku pr. okse = 2,65 (2,14 ) Sett kalv pr. ku = 0,69 (0,76) Kalv pr. kalvku = 1,28 (1,3) Netto tilvekstrate 2008 = 36,7 % Netto tilvekstrate 2007 = - Netto tilvekstrate 2006 = 44 % Netto tilvekstrate 2005 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 38 % Fig Sett elg pr. jegerdagsverk på Nordfjellet Sett elg pr dv 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

31 5.2 Felt elg, Nordfjellet Tab Sammendrag over felt elg på Nordfjellet, Antall % Felte dyr 25 Hanndyr Hunndyr 9 36 Eldre okse 8 32 Eldre ku ,5 år hann ,5 år hunn 3 12 Kalv hann 5 20 Kalv hunn 3 12 Kalv % 8 32 Kalv/ungdyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

32 6.0 Ekne 6.1 Sett elg, Ekne Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Nordfjellet og Frosta). Valdet Trongdalen/Laupen er inkludert i sett elg-data for Ekne. Trongdalen/Laupen har tidligere vært en del av Ekne og må derfor være med slik at tallene blir sammenlignbare mellom år. Tab Sett elg på Ekne, 2008 jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Våttåberget Ekne SUM Sammendrag sett elg, 2008 (2006) Sett elg pr. dv. = 0,93 (0,79) Sett ku pr. okse = 1,9 (2,37) Sett kalv pr. ku = 0,93 (0,9) Kalv pr. kalvku = 1,54 (1,3) Netto tilvekstrate 2008 = 43,3 % Netto tilvekstrate 2007 = - Netto tilvekstrate 2006 = 55 % Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 36 % Netto tilvekstrate 2003 = 40 % Fig Sett elg pr. jegerdagsverk på Ekne Sett elg pr dv 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

33 6.2 Felt elg, Ekne Tab Sammendrag over felt elg på Ekne, 2008 Antall % Felte dyr 30 Hanndyr 17 56,7 Hunndyr 13 43,3 Eldre okse 6 20 Eldre ku ,5 år hann 4 13,3 1,5 år hunn 3 10 Kalv hann 7 23,3 Kalv hunn 7 23,3 Kalv % 14 46,7 Kalv/ungdyr Andre områder Levanger kommune har 5 vald med bestandsplan og 2 vald uten bestandsplan. De to uten bestandsplan er Sjåstad i Markabygda. Tallmaterialet fra dette området er inkludert i bestandsplanen for Skogn og Markabygda. Ytterøy ligger ikke i tilknytning til andre vald og tallmaterialet presenteres under 7.1 Felt elg, Ytterøy Tab Felt elg på Ytterøy Vald/Jaktfelt Elgnr Dato Vekt Kjønn Alder TVkalv E.kalv Ytterøy sep. 43 HA K K sep. 40 HU K K sep. 53 HA K K sep. 180 HU E Spir 7.2 Felt elg, Sjåstad E.kalv Fig Felt elg på Sjåstad Vald/Jaktfelt Elgnr Dato Vekt Kjønn Alder TVkalv Sjåstad sep. 57 HA K K sep. 260 HA E okt. 76 HU K K okt. 130 HA 1,5 2 Spir Statistikk over elgjakta i Levanger i

34 8.0 Litteratur. Litteraturoversikten innholder både litteratur som er brukt i notatet, samt aktuell litteratur som tar for seg elgbestanden i Levanger og Nord-Trøndelag. Kjærstad, G., Floten, K., Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Levanger kommune rapport 2002:1-18 Kjærstad, G Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag. Overvåkingstakst, Levanger kommune rapport 2003:1-9 Kjærstad, G Statistikk over elgjakta i Levanger, Levanger kommune, notat 2005:1-34 Kjærstad, G Statistikk over elgjakta i Levanger i Levanger kommune, notat, 2005:1-41 Kjærstad, G Statistikk over elgjakta i Levanger i Levanger kommune, notat, 2005: 1-32 Lorentsen, Ø., Wiseth, B., Einvik, K., Pedersen, P.H Elg i Nord-Trøndelag. Resultater fra elgundersøkelsene om vandringsmønster, brunst, kalvinger og dødelighet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rapport : Norges skogeierforbund Sett elg i bestandsplanbasert forvaltning. Norges skogeierforbund 2005; s 1-23 Solberg, E. J., Rolandsen, C, M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I Elgen i Norge sett med jegerøyne En analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden NINA Rapport s. Sæther, B.E., Heim, M., Solberg, E. J., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J. & Svinland, M. (2001). Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA Fagrapport. 49: s Wiseth, B., Pedersen, P.H., Skogrydding reduserer elgpåkjørslene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rapport : 1-33 Statistikk over elgjakta i Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2006. Dato: 08.01.07 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2004. Dato: 01.03.05 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2005 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2005. Dato: 03.01.06 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 41 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Felt elg i Levanger 2016

Felt elg i Levanger 2016 Grønning/Finnåsen 1 25.9. 55 HA TV-kalv 303954 Lasse Grønning/Finnåsen 2 25.9. 58 HA TV-kalv 303960 Svarva Grønning/Finnåsen 3 10.10. 138 HA E 4 303959 90787422 Grønning/Finnåsen 4 15.10. 63 HA K X 303958

Detaljer

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret:

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret: Felt elg Levanger 2014. Elgjakta 2014 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktf. 1 27.9. 106 HA 1 1/2 1+1 2 Lasse 1719J0001 Grønning/Finnåsen 2 12.10. 57 HU K X Svarva 1 Grønning/Finnåsen 3 15.10. 129 HU E 1

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 2012. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 27.9. 160 HA E 2+ Tore Olav Hoem 1719J0001 Grønning/Finnåsen

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Felt elg Levanger Levanger kommune

Felt elg Levanger Levanger kommune Grønning/Finnåsen 1 26.9. 52 HA K X 31226 Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 31227 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 54 HU K X 31228 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 31225 94801647

Detaljer

Felt elg Levanger 2017 pr

Felt elg Levanger 2017 pr Grønning/Finnåsen 1 26.9. 53 HA K X Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 53 HU K X 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 94801647 Grønning/Finnåsen 5 46919459

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv Levanger kommune Elgjakta 201 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 201. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 2.9. 1 HA 1 1/2 2+1 Tore Olav

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` '

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'.` ' «QWLWQB BESTANDSPLAN Ekne-Nordfjellet LEVANGER tildelingsomriide. KOMMUNE.\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` ' Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017 2020 Sørli tildelingsområde Innholdsfortegnelse Forord... 2 1 Innledning... 3 1.2 Organisering av elgforvaltningen i Norge... 3 1.2 Beskrivelse av Sørli

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002

Innledning. Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 Innledning Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag 2002 1 Innledning Levanger kommune Rapport 2002 Tittel: Elg Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Dato: 09.04.03 Forfattere: Gunnar Kjærstad Antall sider: 18 Kari

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer

Elgregionråd Øst. En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 31. januar 2008 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003.

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Rapport 2003 Tittel: Elg Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003. Dato: 08.01.04 Forfattere

Detaljer

Bestandsplan for elg. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for elg. Lesja elgutvalg Bestandsplan for elg Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige plan, med «atndalsmodellen» som utgangspunkt. De mer ordinære modellene ser ut til og kunne

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter. Lierne kommune. Foto: Ann Cathrin Aasen

SETT-ELG RAPPORT Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter. Lierne kommune. Foto: Ann Cathrin Aasen SETT-ELG RAPPORT 2009 Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Ann Cathrin Aasen Lierne kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 6 2.1 Jaktinnsats... 6 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av... den dd.mm.åååå Utbygging- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden 2002-2004 Geir Elvebakk Kai Mathisen Grunneierlag Desember 2004 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Målsetning... 2 3. Planforutsetninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer