BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014."

Transkript

1 BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN,

2 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE PLANPERIODE FORUTSETNINGER BESTANDEN GENERELL SITUASJON LOKAL BESTANDSUTVIKLING Statistikk for Åse- Vøllestad skogen Sett elg og felt elg for eiendommen i perioden Resultat bestandsplan periode MÅLSETTING FOR PLANPERIODEN Nasjonale målsettinger Kommunens målsetning Valdets målsettinger Mål for denne perioden PLANLAGT UTTAK I PERIODEN RAPPORTERING BEITEFORBEDRENDE TILTAK Nedskjæring av osp Viltåker Diverse tiltak Søknad om godkjenning av bestandsplan AVSKYTNINGSAVTALE FOR Åse- Vøllestad Skogen

3 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE. Bestandsplanen gjelder for eiendommen Åse Vøllestad Skogen i Drangedal kommune. Tellende areal: daa. 2.0 PLANPERIODE. Plan perioden er , 3 år. 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN. 3.1 GENERELL SITUASJON. Over store deler Sør-Norge har utviklingen i elgstammen de siste årene vært negativ i den forstand at slaktevekten er lave, kalveproduksjonen har avtatt og mange steder er det en svært skjev kjønnsfordeling. På slutten av 80 tallet hadde Agder elg tettheter som var rekord store sett i verdens sammenheng. Det gikk hardt ut over beitene. Følgen av dette ble dyr i dårlig kondisjon. Vektene gikk ned, kalve produksjonen sank og det ble oppdaget nyresvikt og beinskjørhet som følge av for dårlig beite. I Aust Agder har det i en årrekke vært gjennomført prosjekter som har studert utviklingen i elgbestanden med særlig vekt på beiteforhold. Her er det en entydig konklusjon at tilgjengelig kvalitetsbeite på sommeren er minimumsfaktor for produksjonen i bestanden i dag. I studie av elgens beiteforhold i Aust-Agder (Grimstad, Lillesand, og Bygland), er det konkludert med at spesielle ettertraktede beitearter av høy fòrkvalitet er blitt mangelvare, og at dette er hovedårsaken til den negative utviklingen det er i bestanden der. Disse beiteartene er blant annet rogn, osp, selje og vier. Mye av det som er beskrevet over kan overføres til Telemark og Drangedal. Fra forvaltningen er det blitt lagt vekt på å redusere elgbestanden i områder der det har vært en overbeite situasjon. Særlig med å vri avskytningen over på produksjonsdyrene i bestanden. Dette er blitt gjort og man er nå trolig inne i en fase hvor bestanden er på et bunn nivå og vil kunne bygge seg opp i tak med at beite gror til igjen. Det vil i tiden fremover være viktig å holde bestanden av elg så lav at beite får tid til å ta seg opp igjen. Etter en periode med hard avskytning ser vi nå resultatet i form av en betydelig redusert bestand av elg. 3

4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING. I Drangedal har man opplevd en eksplosiv vekst i elg bestanden på 90 tallet. Fra begynnelsen av 90 tallet vokste bestanden voldsomt, trolig på grunn av retta avskytning og gode beiter på grunn av flatehogst. Samtidig med veksten i bestanden begynte vekter, kalv pr ku og okser i forhold til kuer å synke. Avskytningen har økt betraktelig i perioden 1991 til 2003, med over en dobling av avskytningen i perioden. Toppen i avskytning ble foreløpig nådd i 2002 med 673 elg felt. I perioden har ku sett pr okse gått fra 1.6 til 2.0. Det har dermed blitt en større skjevhet mellom hann- og hunndyr. Det er derfor blitt oppfordret til å øke avskytningen på hunndyr, i 1991 ble det felt 63 % hanndyr mens i 2001 var tilsvarende tall 51 %. For 2003 viser sett elg at % andel felt av sett for okser fortsatt er høy, det betyr at jaktpresset på okser fortsatt er høyt. Både kalv pr ku og ku med kalv har sunket i perioden. Det vil altså si at kyrne får færre kalver og det er færre kuer som får kalv. For 2006 ligger disse tallene på det laveste nivået som noen gang er registrert i kommunen. Overvåking av beite situasjonen (Faun rapport 2008) for elgen (beitetakseringer etter solbraa metoden) viser at det i lang tid har vært en overbeite situasjon. Dette gjelder særlig sommer beite og det er ROS artene som har hatt det største beitepresset. Drangedal er kjennetegnet av lavt beitepress på furu, middels beitepress på bjørk og hardt beitepress på ROS. Det ser ikke ut til at elgen har problemer med fôrtilgang om vinteren i form av furubar i disse områdene. Det er altså sommerbeite av god kvalitet som er mangelvare for elgen i Drangedal. Men også vinterbeite kan ha betydning, da vinterforing har gitt økt kalveproduksjon i deler av Telmark. Bestandsutvikling Drangedal, , NB! Mangler noen vald. År Sett elg pr. jegerdagsverk 0,42 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33 0,30 0,32 Sett ku pr. okse 1,99 1,94 2,14 2,18 2,31 2,08 2,02 2,21 Sett kalv pr. ku 0,50 0,54 0,52 0,55 0,54 0,53 0,55 0,51 Sett kalv pr. kalvku 1,07 1,05 1,05 1,07 1,06 1,06 1,09 1,05 % ku m/kalv av alle kyr 43,33 47,25 47,68 48,68 46,80 47,14 47,10 44,89 % okse felt av sette okser 29,19 33,20 34,52 34,07 36,79 26,42 33,04 28,62 % kalv felt av sette kalver 17,45 15,71 10,13 9,20 12,34 11,33 10,61 10,84 % ku felt av sette kyr 20,02 20,18 21,30 20,81 17,01 16,36 14,64 16,18 Det kan virke som elg bestanden ut fra sett elg resultatet har stabilisert seg noe de siste årene. Sett elg resultater viser nå at elg bestanden nå er nivå med de laveste verdier på sett elg pr. dagsverk som er registrert. Kalveproduksjon er fortsatt lav. Ku pr. okse ligger lå i fjor på 2,21 for Drangedal til tross for en relativt høy avskytning av ku en del år. 4

5 Slaktevekter elg Drangedal År Hokalv 37,33 51,95 49,63 52,88 48,76 53,63 47,10 45,84 Hannkalv 48,67 54,31 54,83 52,43 53,96 51,91 52,63 50,37 Hodyr 1,5 år ,35 110,43 106,26 111,83 109,94 112,21 107,48 Hanndyr 1,5 år 115,67 115,67 114,66 110,78 112,45 122,78 113,46 115,60 Hodyr eldre 163,38 161,72 161,24 160,26 161,89 161,96 165,56 162,70 Hanndyr eldre 171,67 183,65 185,22 184,02 186,64 181,14 186,16 185,60 Lite som tyder på at det er skjedd noe særlig endringer i vekter på kalv og ungdyr. Eneste man kan påpeke var at sommeren 2011 var særdeles regnfull og ga dårlige beiter. 3.3 Statistikk for Åse- Vøllestad skogen. felt elg Antall felt elg År Rekord lav felling i Felt elg , fordelt på type dyr antall 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 eldre ku eldre okse 1,5 år ku 1,5 år okse kukalv oksekalv år figuren viser at det er skutt mye eldre ku de senere år og redusert på okser i begge kategorier. 5

6 Avskytning fordelt på kjønn Prosent 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Har ganske lik avskytning på hann- og hunndyr de senere år. År hann hunn ku pr okse, ku/okse 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kan se at ku okse forholdet går rett vei, ligger nå under 1,5. År ku/okse kalv pr. ku, kalv/ku 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Kalv/ku lå på 0,6 i kan se en positiv trend siste år. År kalv/ku 6

7 Dyr pr. dagsverk ,00 dyr pr. dagsverk 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 dyr pr dagsverk År Etter en liten oppgang, har verdiene falt siste år til rekord lavt for

8 3.4 Sett elg og felt elg for eiendommen i perioden Tabellen er noe mangelfull, da vi ikke har komplett sett av data for perioden. sett elg Dager Timer ,5 259, ,5 Jegere Okser 34,0 39,0 28,0 26,0 38,0 29,0 18, ku uten kalv 50,0 45,0 42,0 43,0 34,0 22,0 38, ku m/1 kalv 31,0 45,0 38,0 29,0 33,0 23,0 25, ku m/2 kalv 1,0 3,0 5,0 0,0 1,0 0,0 0, Kalver 34,0 55,0 52,0 33,0 35,0 25,0 27, Ukjent 25,0 29,0 40,0 33,0 27,0 19,0 28, sett totalt dyr pr dagsverk 0,48 0,50 0,81 0,73 0,89 0,95 0,91 0,90 0,75 0,71 0,51 0,62 0,69 0,50 0,45 0,84 0,67 0,63 0,43 ku/okse 1,69 1,69 1,97 2,24 2,06 2,4 2,4 3,0 2,8 1,8 1,6 3,5 2,1 2,9 1,7 2,7 1,9 1,9 1,4 %kyr med kalv 59,26 46,30 52,05 70,77 47,22 39,0 51,6 50,6 40,3 50,0 51,1 39,7 42,0 36,2 44,0 52,4 40,5 45,2 50,0 kalv/kalvku 1,19 1,00 1,08 1,07 1,09 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 %kalv av sett dyr 19,4 25,5 25,4 20,1 20,8 21,2 19,9 19,4 18,6 20,8 28,8 22,5 19,2 22,7 kalv/ku 0,74 0,46 0,58 0,75 0,56 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 felt elg dyr pr dagsverk 0,24 0,19 0,15 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,13 0,12 0,06 felt dyr av sett dyr 25,7 20,8 17,1 22,0 21,4 30,5 20,6 17,1 24,7 22,1 11,4 18,8 19,2 14,7 felt kalv av sett kalv 26,5 18,2 13,5 18,2 20,0 24,0 14,8 8,0 16,7 6,3 10,5 16,7 13,3 5,9 felt okse av sett okse 52,9 51,3 50,0 50,0 39,5 51,7 66,7 37,5 56,3 46,7 26,1 21,1 37,5 22,7 felt kyr av sett kyr 22,0 16,1 16,5 23,6 20,6 33,3 19,0 22,0 25,5 36,0 7,9 21,6 22,6 16,7 Antall Oksekalv ,0 7,0 3,0 3,0 2,0 5,0 3,0 1, Kukalv ,0 3,0 4,0 3,0 5,0 1,0 1,0 1, ,5 år okse ,0 9,0 7,0 8,0 7,0 9,0 3,0 2, ,5 år ku ,0 4,0 5,0 8,0 3,0 2,0 2,0 3, eldre okse ,0 11,0 7,0 5,0 8,0 6,0 9,0 7, eldre ku ,0 11,0 9,0 9,0 11,0 13,0 10,0 8, sum felte ,0 45,0 35,0 36,0 36,0 36,0 28,0 22,0 24,0 17,0 15,0 15,0 15,0 11,0 %kalv 25,0 16,7 30,0 29,0 25,0 20,0 22,2 20,0 16,7 19,4 16,7 14,3 9,1 12,5 5,9 26,7 20,0 13,3 9,1 %1,5 åring 32,1 26,7 33,3 19,4 21,9 35,6 28,9 34,3 44,4 27,8 30,6 17,9 22,7 25,0 35,3 33,3 40,0 46,7 27,3 % 1,5 åringer okse 25,0 16,7 20,0 19,4 18,8 17,8 20,0 20,0 22,2 19,4 25,0 10,7 9,1 12,5 11,8 20,0 13,3 26,7 18,2 % 1,5 åring ku 7,1 10,0 13,3 0,0 3,1 17,8 8,9 14,3 22,2 8,3 5,6 7,1 13,6 12,5 23,5 13,3 26,7 20,0 9,1 eldre okse 25,0 30,0 13,3 19,4 18,8 22,2 24,4 20,0 13,9 22,2 16,7 32,1 31,8 25,0 29,4 20,0 13,3 13,3 27,3 eldre ku 17,9 26,7 23,3 32,3 34,4 22,2 24,4 25,7 25,0 30,6 36,1 35,7 36,4 37,5 29,4 20,0 26,7 26,7 36,4 8

9 3.5 Resultat bestandsplan periode Det er lite vits i å ha en plan og et mål hvis man ikke prøver å nå det målet man har satt seg. Vi har prøvd etter beste evne å holde oss innenfor våre rammer, men merker at det er større utfordringer med å komme i mål når det er lite dyr og kort periode. Men vi tror at når det er lite dyr er det spesielt viktig å holde seg til de mål man har satt seg, da store avvik kan ha store konsekvenser. Antall dyr som er skutt er lavere en forventet men vi føler at det ikke var riktig å ha en større avskytning, resultatene fra sett elg statistikk bekrefter våre antagelser om at elg bestanden er betydelig redusert og har trolig en mindre produksjonsevne en vi har trodd. Resultat driftsplan 2010_2011, justert for vekt. oksekalv (1) kukalv (2) okse 1,5 år (3) ku 1,5 år(4) eldre okse (5) eldre ku (6) sum sum prosent 7,69 3,85 26,92 23,08 15,38 23,08 100,00 voksne 38,46 kalv/ungdyr 61,54 hann 50,00 hunn 50,00 Denne perioden endte vi med en avskytning på kalv, ungdyr og dyr under 150 kg på 61,54 %, i planen hadde vi en ideell fordeling på 60%. Når det gjelder voksne okser og kuer hadde vi en ideell fordeling på 20% av hver, her endt vi på 15,38 % og 23,08 % dette er innenfor våre mål. Vi hadde en avskytning på 50% hver av hunn og hanndyr, i planen hadde vi som mål å ikke skyte mer en 50% hanndyr og det har vi klart. Ser på ku/okseforholdet at vi nå er under 1,5 som vi har satt som mål. 9

10 4.0 MÅLSETTING FOR PLANPERIODEN. 4.1 Nasjonale målsettinger. Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet og i forhold til virksomheten i andre samfunnssektorer. Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin naturlige genetiske variasjon. Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold. Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting. Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv. Elgens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå. Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av elgjakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av jaktområdet. 4.2 Kommunens målsetning. Hovedmål for elgforvaltningen: En sunn, produktiv og bærekraftig bestand som gir en høy og mest mulig stabil avkastning til nytte og glede for rettighetshavere, jegere og den øvrige befolkning. Elg stammen bør holdes på et nivå som ikke forringer beitegrunnlaget og ikke skaper uhåndterlige trafikkproblemer. Elgstammen i Drangedal bør stabiliseres på dagens nivå, dvs. at sett elg pr. jegerdagsverk skal ligge i nærheten av 0,3. Delmål Bestandsutvikling: - Tilstrebe et ku:okseforhold på omkring 1.5:1 - Sett kalv pr. ku skal ikke under 0,55. - Gjennomsnittelig kalv- og ungdyr vekter skal opp i hhv. 55 kg og 120 kg. Oppfordring til valdene: - Avskytning av store eldre kuer bør begrenses. - Avskytning av mellomstore store okser (5-12 takker) bør begrenses. - En stor andel av uttaket bør være kalv og ungdyr. - Valdene oppfordres til å øke tømeravvirkningen. - Bestandsplaner lages fortrinnsvis for 3 år av gangen. 10

11 4.3 Valdets målsettinger. Følgende hovedmål gjelder for elgforvaltningen i valdet: Bestandens størrelse skal tilpasses områdets bæreevne med hensyn på beiter. For å vurdere dette fortløpende vil registreringer i utvikling i slaktevekter på felt dyr, kalveproduksjon (sett elg), og observasjoner av beitepress, være viktige hjelpemiddel. Kvaliteten på stammen bør være så god at kalv pr. kalvku over noen år bør være høyere enn 1,2. Det er ønskelig å holde en stabil og høy gjennomsnittsalder på dyr i stammen da det gir god kalveproduksjon hos kyr og større gevir hos okser. En stabil kjønnsfordeling i stammen er ønskelig.. Ku/okse på sett elg bør ligge i nærheten av 1,5. Fortsette med viltstell tiltak som øker kvaliteten på dyrene i valdet. Danne seg et bilde av minimumsbestand før jakt ved hjelp av syns observasjoner og viltkamera. 4.4 Mål for denne perioden. - Holde elg bestanden så lav at beite får mulighet til å bygge seg opp igjen. - Ikke skyte bestanden lenger ned, dvs. skyte mindre en tilveksten i bestanden. - Spare voksne kuer og hunndyr generelt. - Jakttrykket legges særlig kalv og ungdyr. - 11

12 5.0 PLANLAGT UTTAK I PERIODEN. I løpet av planperioden ønsker vi at felte dyr skal fordele seg som følger med hensyn til alder og kjønn: Ideell fordeling % Akseptert fordeling % Kalv, 1,5 åringer, eldre dyr med slaktevekt < 150 kg Voksne okser over 130 kg slaktevekt Voksne kyr over 130 kg slaktevekt Det er et mål at den årlige avskytningen skal ligge innenfor disse marginer, men mindre avvik kan justeres neste år. Ved planperiodens utløp skal felte dyr fordele seg i henhold til planen. For oss er ikke det største målet å være nærmest 100 % på fellingsprosent, men derimot at de dyr vi skyter skal ha en sammensetning som er nær vår ideelle fordeling i prosent. Vi har i flere år vært aktive med viltkamera og observasjoner for å danne oss et bilde av bestanden. I år vil vi prøve å sette dette enda mer i system for å prøve å danne oss et bilde av minimumsbestand i valdet. Vi vil så prøve å styre avskytning etter de observasjoner vi gjør. På denne måten legger vi mer vekt på dagens situasjon istedenfor historiske data. Som utgangspunkt ved planens begynnelse (2012) legger vi opp til en kvote på ca. 22 dyr, noe som tilsvarer ca 3000 daa pr dyr. Altså 66. dyr i bestandsplan perioden. Det er i kommunens målsettinger lagt opp til å ligge på 0,3 på sett pr. jegerdagsverk. Drangedal kommune har tildelt etter en soneinndeling der kommunene er blitt delt i to soner, 1 grønn og 1 gul. For grønn sone med høyest tildeling ligger snittet på sett pr. 8 t dag på ca. 0,77. Dette er samme tall som for Åse Vøllestad for denne perioden. Vi mener derfor at en årlig kvote på 22 dyr er fornuftig, skulle vi lagt kommunens prinsipper til grunn burde vi kanskje hatt en enda høyere kvote for å nå målet med 0,3 sett pr. jegerdagsverk. Vi mener også at pga. vårt svært aktive viltstell arbeid kan vi forsvare denne kvoten. Ønsker å legge hovedtrykket på kalv; 1,5 åringer og små voksen dyr, dette tror vi er viktig for å legge grunnlaget for en sunn og levedyktig elgbestand i årene som kommer. Vil redusere trykket på voksne kuer og skyte litt hardere på hanndyr denne perioden, da vi ønsker å ta vare på produksjonsdyrene og vi ligger nå under målet på 1.5 på ku/okse. Bør ikke være uttak av mer en % hanndyr, viktig at disse fordeles på alle alderssegment. Det er også et mål å prøve å ta ut noe mer kalv i denne perioden. 6.0 RAPPORTERING. Internt vil det registreres slaktevekter på alle felte dyr da dette er viktige mål på stammens kvalitet. Ved registrering av slaktevekter registreres i kaldvekt, og veiing foretas så raskt som mulig etter felling. Tenner vil også bli samlet inn til aldersregistering. Sett elg skjema blir ført. 12

13 7.0 BEITEFORBEDRENDE TILTAK. På eiendommen drives det svært aktivt for å bedre beitet hjorteviltet, vil her nevne noen av tiltakene som er blitt gjort. 7.1 Nedskjæring av osp. I de siste fem årene har store mengder med osp blitt lagt ned, dette er osp som har gått ut av beite høyde for elgen. Fellingen av osp har to viktige funksjoner 1. det gir mye mat i form av kvist og bark på trærne som blir felt. 2. Det gir oppslag av ny osp fra rotsytemet på de felte trærne. Mye av ospen er blitt skjært ned på vinteren slik at elgen kan beite på kvist og bark. I de senere år er det blitt brukt hogstmaskin for å rydde vekk osp, dette er blitt gjort for å gi store nok områder slik at elgen ikke klarer å beite alt ned. Nedskjæring av osp er noe vi har god erfaring og tro på og vil fortsette med i årene som kommer. 7.2 Viltåker. Startet opp med viltåkere sommeren 2005, i 2009 var det ca. 20 daa. med viltåker på eiendommen, vil utvide arealet i 2012 og håper å komme opp i daa. Viltåker gir et viktig supplering av høykvalitetsfor i den perioden av året da elgen trenger mye for av god kvalitet, i tillegg avlaster det beite på busker og trær. Prøver å spre åkeren over eiendommen og legger de der det er naturlige ferdsels veier og skjul. Stikkprøver fra 2005 og 2006 viser at en produksjon på ca. 1 kg. pr m 2 ikke er urealstisk, dette gir ca. 1 tonn med for pr. daa. Gjennomsnitts elgen trenger ca. 12 kg for pr. dag, det vil altså si at på 1.daa. produserer vi for til 1 elg i ca. 83 dager. 35 daa. viltåker gir dermed 2905ekstra forenheter på eiendommen i året. I fjor fikk vi svært reduserte avlinger pga. all nedbøren, og dermed ingen effekt av åkerene. Resultat så langt tyder på at viltåker har en positiv effekt på elgen som beiter der. 7.3 Diverse tiltak. - Årlig settes det ut ca saltsteiner på eiendommen for å gi elgen viktig tilskudd av mineraler. - Har blitt satt ut stiklinger av salix arter, dette er på prøvestadiet. Hvis det er vellykket vil det satses videre på. - Forsøk med å spre rognfrø, hvis det lykkes vil det også være et tiltak som vil bli brukt. - Tynne i tette granbestander for å øke produksjon av beitbare planter. - Overvåker med viltkameraer på saltsteiner i perioden Mai.- jaktstart, dette gir en god indikasjon på hva som finnes av dyr, særlig interessant å registrere antall kalv. - Etablere hogstflater gjennom avvirkning. 13

14 8.0 Søknad om godkjenning av bestandsplan. Åse- Vøllestad skogen søker med dette Drangedal Kommune om godkjenning av planen. Bestandsplan er godkjent: Sted. Dato.. For Drangedal kommune.. 14

15 AVSKYTNINGSAVTALE FOR Åse- Vøllestad Skogen På bakgrunn av godkjent Bestandsplan inngås følgende avtale mellom Drangedal kommune og Åse-Vøllestad Skogen: 1. Åse- Vøllestad Skogen har inngått en treårig avskytningsavtale med viltorganet i kommunen. Første året i avtalen er Avtalen er hjemlet i Viltloven 26 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt Når godkjent bestandsplan for vald foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr i henhold til 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 4. Ideell fordeling % Akseptert fordeling % Kalv, 1,5 åringer, eldre dyr med slaktevekt < 130 kg Voksne okser over 130 kg slaktevekt Voksne kyr over 130 kg slaktevekt Kvoten første året (2012) er 22 dyr. 5. Rettighetshaverne forplikter seg til å søke og oppnå en prosentfordeling av uttaket som nevnt i pkt. 3. Mindre avvik i avskytning (kjønn og alder) det ene året skal søkes rettet opp i følgende år. Alle prosenttall regnes av totale antall felte dyr over 3-års perioden driftsplanene gjelder. Blir avviket i avskytning så stor et enkelt år, at det blir umulig å rette opp påfølgende år, kan kommunens viltorgan si opp avtalen og tildele etter forskrift om forvaltning av hjortevilt Dersom viltmyndigheter eller politi forlanger det plikter jaktleder til enhver tid under jakta å rapportere om, eller fremvise felte dyr. Vald forplikter seg til å rapportere observasjoner av dyr sett elg samt innlevere prøver fra felt dyr dersom viltmyndigheter ber om det. Slaktevekter på alle felte dyr skal rapporteres hvert år. 7. Valdet aksepterer at mislighold av avtalen kan medføre at viltmyndigheter sier opp avtalen. 8. Avtalen skrives ut i to eksemplarer hvor partene beholder et hver. Sted.. Dato... For Åse-Vøllestad Skogen Sted.. Dato.... For Drangedal kommune 15

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Driftsplan for elgforvaltning 2005-2007 Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik Planperiode Planperioden er på 3 år og gjelder for årene 2005 til og med 2007. Driftsplanområdet Driftsplanområdet omfatter

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION 1/51-/ 5-Se9 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Bestandsplan for Elgforvaltning.

Bestandsplan for Elgforvaltning. Bestandsplan for Elgforvaltning. Mellom Stjørdal Kommune og driftsplanområde Hegra / Flora bestående av disse avtalepartene: Sona og Flora Grunneierlag, Sørsia Grunneierlag, Sundal Grunneierlag, Sørkringen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004 Indre Evenes Grunneierlag Driftsplanområdet Driftsplanområdet ligger i østlige deler av Evenes Kommune i Nordland Fylke. Driftsplanområdet omfatter Gnr. 26 (Lenvik),

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen.

Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. Bestandsplan for Baron Ljøner Fjeldskogen, Bestandsplan Baron - Ljøner - Fjeldskogen. STATUS: Planområde: Denne bestandsplanen omfatter Stangeskovenes areal nord i AurskogHøland, i Nes og i Eidskog. Den

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden 2002-2004 Geir Elvebakk Kai Mathisen Grunneierlag Desember 2004 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Målsetning... 2 3. Planforutsetninger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen Avskytningsmodell Tradisjonelt stort uttak av kalv fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte kjøttfylde jegeres motvilje

Detaljer

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune

Bestandsplan for elg Follo Elgregion. Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Bestandsplan for elg Follo Elgregion Ski kommune Vestby kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune 2015 2017 1 Innhold Innhold... 2 Planperiode... 3 Geografisk avgrensning... 3 Status... 3 Elgens

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen Gunnar O. Hårstad Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen 2002-2004 Første bestandsplan (en pioner i nord) 32 dyr: 21 kalver, 9 ungdyr, 4 kyr, ingen okser 2005-2007 Bergvik og Strand kommer til som

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer