Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk over elgjakta i. Levanger i"

Transkript

1 Statistikk over elgjakta i Levanger i 2005

2 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger Dato: Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 41 Enhet: Landbruk og naturforvaltning Ekstrakt Hvert år under elgjakta registreres alle sette og felte elg. Dette gir et stort datagrunnlag som er til nytte i forvaltningen av elgstammen. Dette notatet gir en oppsummering av en del nøkkeltall som er av betydning i den fremtidige forvaltning. Det meste av elgforvaltningen skjer gjennom bestandsplaner der grunneierne spiller en sentral rolle var siste år i bestandsplanperioden, notatet gir derfor en del oppsummeringer over den planperioden som er gått og hvordan de ulike mål er nådd. Det ble i 2005 felt 306 elg i Levanger, dette utgjør en betydelig ressurs for rettighetshaverne i kommunen. I tillegg er det for de som deltar på jakta en viktig fritidssyssel. Samlet vekt er ca kg. Med en kg pris på 65 kr utgjør dette en førstehåndsverdi på ca kr ,- Målsettingen for årlig avskyting i Levanger er dyr. Avskytingen i 2005 var større, dette kommer av at stammen var i vekst og avskytingen måtte økes for å nå de fastsatte mål. Sett elg tyder på at veksten i stammen er stoppet og at vi har fått en nedgang. Endelige konklusjoner for neste års kvote er ikke gjort og bør ikke gjøres før Cercimprognosen og oversikt over irregulær avgang foreligger. Forsidefoto: G. Kjærstad Statistikk over elgjakta i Levanger i

3 Innledning. Målsettingen for elgbestanden i Levanger er en årlig felling på dyr. Dette skal skje samtidlig med at man har en stamme i god produksjon og en god kjønns-sammensetning. De siste årene har elgstammen i Levanger økt. Dette førte til at det ble anbefalt en økning i kvotene for 2005, dette for å unngå en vekst i stammen og for å få ned bestanden til det vedtatte mål. Bruk av sett elg har lange tradisjoner i Norge. Systemet ble første gang utprøvd i Vefsndalføret på slutten av 60-tallet, og fra midten av 80-tallet er systemet brukt i alle viktige elgfylker. De senere år har det vært et økende fokus på at kommuner og rettighetshavere skal ha et større ansvar for forvaltningen av elg. Skal rettighetshaverne ha mulighet til å gjøre vurderinger om avskyting, så må de ha tilgjengelig det nødvendige tallgrunnlag. Dette notat er en oppsummering av sett-elg data for Levanger kommune. Dataene er delt inn i de ulike bestandsplanområder. Elgstammens utvikling på kommunenivå er vurdert, vurdering av hvert enkelt vald er ikke gjort her. Bruk av Sett-Elg har sine svakheter. Særlig gjelder dette ved små datagrunnlag. Antall observasjoner bør helst overstige For Levanger som helhet er det gjort 1797 observasjoner. For vald som har mindre enn 400 observasjoner bør utviklingen til nabovaldene tas med i vurderingene Gunnar Kjærstad Utmarkskonsulent Innherred Samkommune Statistikk over elgjakta i Levanger i

4 Innholdsfortegnelse 1.0 Levanger Sett elg, Levanger Vurdering av elgjakta i Levanger i Måloppnåelse for planperioden Frol Sett elg, Frol Felt elg Skogn og Markabygda Sett elg, Skogn og Markabygda Felt elg, Skogn og Markabygda Ronglan - Åsen Sett elg, Ronglan - Åsen Felt elg, Ronglan - Åsen Nordfjellet Sett elg, Nordfjellet Felt elg, Nordfjellet Ekne Sett elg, Ekne Felt elg, Ekne Litteratur Vedlegg Oversikt over vald/jaktfelt Definisjoner (Foto: G. Kjærstad) Statistikk over elgjakta i Levanger i

5 1.0 Levanger Levanger kommune består av 7 vald, av disse har 5 bestandsplan. Samtlige vald med bestandsplan har en målsetting for hvor stor bestand de ønsker, denne målsettingen er uttrykt ved et mål for årlig avskyting. For Levanger kommune som helhet gir dette en målsetting på dyr. Til denne målsettingen er det knyttet seg flere delmål. 1. Elgstammen skal ikke ha en slik størrelse at det blir en trussel for det biologiske mangfoldet i kommunen. 2. Elgstammens størrelse skal være i balanse med beitegrunnlaget (Kjærstad & Floten 2002 og Kjærstad 2003) 3. Antall påkjørsler skal reduseres til et minimum. (Det er gjort betydelig arbeid med rydding/sprøyting langs vei og jernbane og antall påkjørsler er redusert) 4. Elgstammens kjønns-sammensetning skal være biologisk forsvarlig. Statistikk over elgjakta i Levanger i

6 1.1 Sett elg, Levanger Tab Sett elg data for Levanger kommune, 2005 vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Frol Storåsen Frol buran Frol Halsan Frol Elgåsen Frol Kolberg Frol Nordbygda i F Frol Lev. Komm skog Frol frol b.allm Skogn og M. Sjåstad/Troset Skogn og M. Hallan-Sunde Skogn og M. Skogn vestre Skogn og M. Trætli-Ådal Skogn og M. Brekka Skogn og M. Djupdal Skogn og M. Skogn østre Skogn og M. Korphammeren Skogn og M. Nossum-Bjørndal Ronglan-Åsen Vinan-Strømmen Ronglan-Åsen Lynum Ronglan-Åsen Åker-Åvik-Grenne Ronglan-Åsen Åsenfjord Ronglan-Åsen Mossing-Stokkvola Ronglan-Åsen Husby-Ringstad Ronglan-Åsen Ytterfjellet Ronglan-Åsen Indrefjellet Ekne Våttåberget Ekne Ekne og Trongdalen/Laupen Nordfjellet Markhus Nordfjellet Nordbygda Nordfjellet Leangen Ytterøy Ytterøy Sammendrag sett elg, 2005 Sett elg pr dv = 0,75 (0,9 i 2004) Sett ku pr okse= 3,02 (2,7 i 2004) Sett kalv pr ku = 0,75 (0,85 i 2004) Kalv pr kalvku = 1,39 (1,4 i 2004) Netto tilvekstrate 2005 = 40 % Netto tilvekstrate 2004 = 46 % Netto tilvekstrate 2003 = 48 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

7 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Levanger frem til 2005 sett elg pr dv 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, År 1998 Fig Andel ku pr okse i Levanger. Perioden Andel ku pr okse, Levanger Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

8 Fig Netto tilvekstrate i Levanger Netto tilvekstrate, Levanger % Årstall (Foto: G. Kjærstad) Statistikk over elgjakta i Levanger i

9 LEVANGER KOMMUNE - ELGJAKTA 2005 HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv NR Vald/Jaktfelt Elgnr Dato Vekt Kjønn Alder TVkalv E.kalv Spir Nøyaktig veid 3Skogn bygdealm.øst sep. 148 HA E 5 JA 3Toralf Hjelde sep. 85 HA K K JA sep. 162 HA 1,5 2 JA okt. 133 HA 1,5 JA okt. 64 HU K K JA okt. 49 HU K K okt. 120 HA 1,5 3 JA okt. 204 HA E 8 JA 4Skogn bygdealm.vest sep. 58 HU K K JA 4Torbjørn Nyborg sep. 183 HA E sep. 158 HA 1, sep. 179 HU E okt. 68 HU K K okt. 78 HA K K J 5Korphammeren sep. 146 HA 1,5 2 JA 5Ingvar Winje sep. 165 HA 1,5 2 JA sep. 53 HU K K JA sep. 182 HU E JA okt. 172 HU 1,5 JA 6Brekka sep. 152 HA 1,5 3 JA 6Torbjørn Burheim sep. 66 HU K K JA sep. 72 HA K K JA sep. 138 HA 1,5 2 JA sep. 190 HA E 5 JA sep. 109 HU 1,5 JA sep. 164 HA 1,5 4 JA okt. 73 HU K K sep. 56 HU K K sep. 149 HA 1,5 4 JA sep. 68 HU K K JA sep. 113 HA 1,5 2 JA sep. 76 HA K K JA okt. 123 HU 1,5 JA okt. 183 HU E JA okt. 153 HU E JA okt. 66 HA K K JA okt. 202 HA E 5 JA okt. 206 HA E 7 JA 7Trætli - Ådal sep. 148 HA 1,5 2 JA 7Erlend Hjemstadbakk sep. 135 HU 1,5 JA sep. 140 HA 1, okt. 180 HU E JA okt. 85 HU 1,5 8Sjåstad/Troset 1 1. okt. 195 HU E JA 8Olav Sjaastad okt. 98 HU 1,5 JA Troset sep. 160 HU E Statistikk over elgjakta i Levanger i

10 Paul Johan Troset okt. 151 HU 1,5 JA okt. 84 HA K K JA okt. 79 HA K K JA 9Hallan-Sunde sep. 236 HA E 6 JA 9Petter Hallan sep. 63 HA K K JA sep. 73 HU K K JA sep. 133 HU 1,5 JA okt. 158 HU E JA okt. 71 HU K K JA okt. 179 HA E 6 JA okt. 192 HU E JA okt. 59 HA K K JA 10Nossum-Bjørndal sep. 185 HA 1,5 2 JA 10Nils Bøhn sep. 217 HA E 9 JA sep. 64,5 HA K K JA sep. 133,1 HA 1,5 2 JA sep. 159 HA 1,5 4 JA sep. 130 HU 1,5 JA sep. 173 HA 1,5 4 JA sep. 112 HU 1,5 JA sep. 211 HA E 5 JA sep. 76 HA K K JA sep. 59 HA K K JA sep. 212 HA E 6 JA okt. 210 HU E JA okt. 176 HU E JA okt. 69 HA K K JA okt. 53 HA K K JA okt. 60 HU K K JA 11Djupdal sep. 150 HA 1,5 2 JA 11Per Bakken sep. 65 HU K K JA sep. 77 HA K K JA sep. 210 HA E 4 JA sep. 78 HA K K JA sep. 77 HA K K JA sep. 180 HU E JA sep. 147 HU 1,5 JA okt. 188 HA E 6 JA okt. 170 HA 1,5 4 JA okt. 145 HU 1,5 JA 12Nesset Grunneierlag 1 Åge Kulsli 2 13Lynum sep. 260 HA E 9 JA sep. 66 HU K K JA sep. 43 HA K K JA sep. 50 HU K K okt. 151 HU E JA okt. 81 HA K K JA okt. 171 HU E JA 14Husby-Ringstad sep. 151 HA 1,5 2 JA 14Per Arne Ringstad 2 1. okt. 68 HU K K JA okt. 133 HU 1,5 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

11 okt. 84 HA K K okt. 176 HU E JA okt. 78 HA K K JA okt. 79 HU K K JA okt. 120 HA 1,5 4 JA okt. 208 HU E JA 15Åsen Bygdeallm/ sep. 56 HA K K JA Innerfjellet 15Gudmund Slettvold sep. 74 HA K K JA okt. 108 HU 1,5 JA okt. 204 HA E 9 JA okt. 135 HA E 4 JA okt. 54 HA K K JA okt. 169 HU E JA 16Åsen Bygdeallm/ Ytterfjellet sep. 116 HU 1,5 JA 16Torbjørn Sirum sep. 171 HA E 4 JA sep. 76 HA K K JA sep. 131 HA 1,5 2 JA okt. 52 HA K K JA okt. 104 HA 1,5 2 JA 17Vinan og Strømmen sep. 53 HU K K JA 17Hermann Storflor sep. 58 HA K K JA sep. 183 HA E 6 JA sep. 56 HU K K JA sep. 199 HA E 4 JA sep. 70 HA K K JA sep. 131 HA 1,5 2 JA sep. 144 HU E JA okt. 130 HA 1,5 4 JA okt. 134 HA 1,5 4 JA okt. 67 HA K K JA okt. 69 HA K K JA okt. 171 HA E 6 JA okt. 162 HU E JA okt. 59 HA K K JA okt. 63 HU K K JA okt. 123 HA 1,5 2 JA okt. 66 HA K K JA okt. 174 HU E JA okt. 80 HU K K JA 18Åker-Åvik Gre aug. 164 HU E JA 18Steinar Røkke aug. 41 HU K K JA sep. 53 HU K K JA sep. 139 HA 1,5 4 JA sep. 151 HA E 4 JA sep. 66 HA K K JA sep. 64 HA K K JA sep. 192 HU 1,5 JA sep. 202 HA E 6 JA sep. 141 HU 1,5 JA sep. 148 HA E 4 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

12 sep. 188 HU E JA sep. 174 HU 1,5 JA sep. 182 HU E JA sep. 141 HU 1,5 JA sep. 130 HU 1,5 JA sep. 36 HA K K JA sep. 235 HA E 12 JA okt. 164 HU E JA okt. 191 HA E 4 JA okt. 59 HA K K JA okt. 195 HA E 9 JA okt. 72 HU K K JA okt. 136 HU 1,5 estimert okt. 61,6 HU K K estimert okt. 155 HA 1,5 2 JA okt. 65 HA K K 19Mossing-Stokkvola sep. 51 HU K K JA 19Terje Tunset sep. 182 HU E JA sep. 49 HA K JA sep. 49 HA K K JA sep. 54 HA K K JA sep. 63 HU K JA okt. 142 HA 1,5 4 JA okt. 188 HU E JA okt. 80 HA K K JA okt. 169 HU E JA 20Åsenfjord Utm.l sep. 70 HA K K JA 20Per Øyvind Berg sep. 166 HU E JA sep 132 HU 1,5 JA sep. 56 HA K K JA sep. 62 HU K K JA sep. 158 HA 1,5 6 JA okt. 52 HA K K NEI okt. 134 HA 1,5 3 JA okt. 134 HU 1,5 JA okt. 70 HA K K JA okt. 68 HU K K JA okt. 82 HA K K JA okt. 192 HA E 5 JA 21Nordbygda gr.lag sep. 76 HA K K 21Åge M. Veimo sep. 53 HA K K sep. 236 HA E sep. 115 HA 1, sep. 153 HU E sep. 265 HA E sep. 134 HU 1,5 22Leangen sep. 52 HU K K JA 22Tore Haabeth sep. 49 HU K K JA sep. 140 HA 1,5 2 NEI sep. 130 HU 1,5 NEI okt. 198 HA E 8 JA okt. 128 HA 1,5 2 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

13 okt. 160 HU E JA okt. 80 HA K K JA okt. 124 HA 1,5 2 JA 22Sunndalen 1 26.sep 48 HU K K sep. 131 HA 1, okt. 151 HU E okt. 59 HA K K 23Markhus sep. 230 HA E 10 NEI sep. 47 HA K K NEI okt. 65 HA K K NEI okt. 140 HA 1,5 3 NEI okt. 190 HU E JA 24Elgåsen sep. 145 HU 1,5 JA sep. 146 HU 1,5 JA sep. 218 HA E 9 JA sep. 87 HA K K JA sep. 73 HA K K JA okt. 139 HA 1,5 2 JA okt. 173 HU 1,5 JA okt. 164 HU 1,5 JA okt. 85 HA K K JA okt. 198 HA E 8 JA okt. 71 HU K K okt. 60 HU K K 30, 25Levanger kommuneskog, Frol og Frol bygdeallm okt. 183 HU E JA 30, 25Jaktleder: Edvin Nervik okt. 120 HU 1,5 JA okt. 88 HU 1,5 JA 30, 25Robert Ressem sep. 120 HA 1,5 1 JA 30, sep. 74 HA K K JA 30, 25Stig Moe sep. 145 HU E JA 30, sep. 170 HA 1,5 4 JA 30, sep. 55 HU K K JA 30, sep. 55 HA K K JA 30, okt. 55 HU K K JA okt. 138 HU 1,5 JA 26Buran Gr.lag sep. 155 HU 1,5 Tore A. Berg sep. 78 HA K K 27Kolberg sep. 61,6 HU K estimert 27Leif A. Moe sep. 240 HA E sep. 67,1 HA K K estimert sep. 171,5 HU E estimert okt. 197,9 HA E 4 estimert okt. 136 HU 1,5 estimert okt. 67,1 HA K K estimert 28Storåsen sep. 47 HU K K JA 28Jan M Jensen sep. 142 HU 1,5 JA okt. 75 HA K K JA okt. 70 HA K K JA okt. 165 HA E 6 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

14 okt. 72 HU K K JA okt. 75 HU K JA okt. 170 HU E JA okt. 135 HU 1,5 JA okt. 170 HU E JA 29Halsan sep. 60 HU K K JA 29Odd Langeland sep. 214 HA E 6 JA sep. 143 HU E JA okt. 73 HU K K JA okt. 126 HU E JA okt. 83 HA K K JA okt. 185 HU E JA okt. 180 HA E 5 JA okt. 80 HU K K JA 31Nordbygda, Frol sep. 196 HU E JA 31Monrad Røstad sep. 65 HU K K NEI okt. 156 HU 1,5 JA okt. 156 HA 1,5 2 JA okt. 220 HA E 7 JA 32Ekne utm.l sep. 47 HU K K JA sep. 61 HA K K JA sep. 117 HA 1,5 2 JA sep. 134 HA 1,5 2 JA sep. 185 HU E JA sep. 201 HA E 9 JA sep. 112 HA 1,5 2 JA sep. 251 HA E 17 JA sep. 115 HU 1,5 JA sep. 167 HA E 8 JA sep. 177 HA E 5 JA okt. 123 HA E 0 JA okt. 94 HA 1,5 0 JA okt. 53 HU K K JA okt. 152 HU E JA okt. 149 HU E JA okt. 67 HU K K JA okt. 65 HA K K JA 32Trongdalen / Laupen sep. 65 HU K K JA okt. 128 HA 1,5 2 JA 33Våttåberget sep. 145 HA 1,5 4 JA sep. 218 HA E 4 JA sep. 135 HA 1,5 2 JA sep. 150 HU 1,5 JA sep. 65 HA K K JA sep. 65 HU K K JA sep. 177 HU E JA sep. 60 HA K K JA sep. 60 HA K K JA sep. 170 HU E JA sep. 150 HA E 4 JA okt. 230 HA E 14 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

15 okt. 70 HA K K JA okt. 55 HA K K JA okt. 55 HA K K JA okt. 80 HA K K JA okt. 130 HA 1,5 2 JA 34Ytterøy sep. 78 HA K K JA sep. 178 HU E JA 33(Trilling) sep. 68 HA K K JA Tab Sammendrag over felt elg i Levanger i 2005 Antall % Felte dyr 306 Hanndyr ,8 Hunndyr ,2 Eldre okse 47 15,4 Eldre ku 47 15,4 1,5 år hann 50 16,4 1,5 år hunn 39 12,7 Kalv hann 74 24,2 Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr ,3 Fig Oversikt over antall felte elg i Levanger i perioden Antall felte elg i Levanger i perioden Antall elg Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

16 Fig Oversikt over andelen eldre ku i avskytingen i Levanger i perioden % felte eldre elgkyr i Levanger % Årstall Tab Viser kjønnsfordelingen på avskyting av kalver og ungdyr i Levanger. Kalver 1,5 åringer Hunn % Hann % Hunn % Hann % Gjennomsnitt Gjennomsnitt 35,7 % 64,3 % n=984 n=671 Statistikk over elgjakta i Levanger i

17 Fig Oversikt over skutte dyr i perioden og irregulær avgang i Levanger i perioden Skutt elg / Irregulær avgang 350 Antall elg Antall skutte elg i Levanger Irregulær avgang Årstall Tall for irregulær avgang i 2005 er ikke klart enda. I tallgrunnlaget for irregulær avgang inngår også dyr som har dødd av andre årsaker (naturlig død) Fig Irregulær avgang i forhold til felte dyr i Levanger. % irregulær avgang i forhold til felte dyr % Årstall Figuren viser stor variasjon mellom de ulike år når det gjelder irregulær avgang. Av vesentlig betydning for den irregulære avgangen er snømengde og temperaturforhold. Undersøkelser har imidlertid vist at rydding langs vei og jernbane har til dels stor effekt som tiltak for å redusere antall påkjørsler (Wiseth og Pedersen 1989). De siste år er det gjort en betydelig innsats på dette i Levanger. Statistikk over elgjakta i Levanger i

18 1.3 Vurdering av elgjakta i Levanger i En vurdering av elgjakta må vurderes opp i mot hvilke mål man har satt seg. I Levanger er det en målsetting om en årlig avskyting på dyr. Det er også et mål om en forsvarlig kjønns-sammensetning i stammen og at stammen skal holde en god produksjon. Beitene skal utnyttes på en bærekraftig måte. Ved evaluering av elgjakta for 2005 er det en del nøkkeltall man må være særlig oppmerksomme på, disse tallene finner vi under sammendrag sett elg, fig og tab i tillegg må man vurdere historikk både i forhold til avskyting, irregulær avgang og i forhold til sett elg. Sett elg er i første rekke et system for å vurdere trender i bestanden. Stammens utvikling og produksjon Figur viser en økning i sett elg fra slutten av 80-tallet til i dag. Fra 1999 til 2001 fikk vi en reduksjon i stammen, nedgangen ble stanset og stammen har senere økt. De siste år ser vi tendenser til en stabilisering av stammen og i 2005 er det en nedgang i sett elg pr dv. I 2000 og 2001 ble det felt henholdsvis 14,2 og 13,7 % eldre ku, dette er høyere en årene før og årene etter. Irregulær avgang kommer i tillegg. Den høye avgangen på eldre ku førte til en reduksjon i stammens produksjon. Netto tilvekstrate lå i perioden på ca 50 %, i 2002 falt den ned til 41,6 % (fig 1.1.3). Avskytingen av eldre ku i 2002 ble redusert til 11,2 % (fig 1.2.2) og det kom en oppgang i produktiviteten til ca % i 2003 og 2004 (Netto tilvekstrate). I 2005 har vi fått en nedgang i produksjonen, den er sunket til 40 %. Årets harde avskyting på eldre ku (15,4%) gjør at produksjonen kan synke ytterligere hvis avskytingen på eldre ku fortsetter. Et annet forhold som har betydning for produktiviteten er avskytingen på kviger. Skytes det lite kviger så vil disse gå inn i produksjon og påvirke denne. Ovarieundersøkelser fra Nord- Trøndelag fra 1987 viser at 19 % av 1,5 åringene blir kjønnsmodne og får kalv, tall fra Sverige tyder på at inntil 50 % av 1,5 åringene blir kjønnsmodne og får kalv. Av stor betydning for produktiviteten er vekt/alder. I 2004 ble det skutt relativt lite kviger, dette kan være med å forklare hvorfor tilvekstraten i 2005 er gått ned. Det er særlig andel kyr uten kalv som er økt, andel kalv pr kalvku er relativt stabilt. De siste år har vi hatt en økning i stammen, dette kan vi se i utviklingen i sett elg pr dv og i den årlige avskytingen. For 2005 var det en målsetting å få stammen ned til de vedtatte mål, dette ved å øke den totale avskytingen. Resultatet var 306 felte dyr, det største antall dyr som noen gang er felt i Levanger. Dette var planlagt for å få ned stammen. Det er en målsetting å ha en stamme i god produksjon, dermed kan en skyte relativt mange dyr samtidlig som man har en liten vinterstamme som beskatter beitene. Årets avskyting bidrar ikke til en stamme i god produksjon, avskytingen av eldre ku er for høy. Avskytingen av eldre ku vil imidlertid føre til en bestandsnedgang. Stor variasjon i kuavskytingen mellom år vil også gjøre det vanskeligere å styre bestandsutviklingen og nå en stabil avskyting. Elgstammens sammensetning. Sett elg viser at fra å ligge 2,7 kyr pr okse i 2004, økte det i 2005 til 3 kyr pr okse. Utviklingen siste år er altså negativ i forhold til å øke andelen eldre okser i bestanden. Årsaken til dette finner vi trolig i fellingstallene for Aldersbestemmelser av eldre okser viser at det meste av oksene er inntil 2,5 år gamle. I 2004 var 70 % av ungdyrene som ble felt Statistikk over elgjakta i Levanger i

19 hanndyr. Avskytingen på hanndyr var nesten 60 %. Dette vil ikke bidra til at andelen eldre okser øker, noe vi ser igjen i tallene for Forskning har vist at det er viktig med en høy andel eldre okse i bestanden (Sæther et.al. 2001). Det er anbefalt at andelen ku pr okse ikke skal overstige 2:1. I Levanger ligger den for 2005 på 3,02:1. Dette er ikke kritisk, men det er store lokale variasjoner, fra 1,6:1 på Ekne til 4,6:1 i Ronglan Åsen. For de deler av kommunen som ligger over 2 kyr pr okse bør det settes i verk tiltak gjennom neste års avskyting. Beitegrunnlaget. Det ble i 2002 og 2003 gjennomført beiteregistreringer i Levanger. Resultatene viste at beitet var godt utnyttet. Den beitebelastning som ble registrert ble vurdert som bærekraftig, men det var ikke rom for en særlig økning av bestanden. De to siste år har vi hatt en elgstamme som er større en det som ble anbefalt etter beiteregistreringene. Det er viktig at beitene ikke blir for hardt presset, det vil føre til en lav beiteproduksjon, noe som igjen vil føre til at de mål som er satt for årlig avskyting må revurderes. Alternativt må det inn tiltak i form av foring eller lignende. Måloppnåelse fra 2004 til 2005 Mål Resultat Kommentar Årlig avskyting på Bestanden er redusert. 230 dyr Kjønns-sammensetning - Ku/okse forholdet er forverret. Ronglan-Åsen nærmer seg en kritisk lav okseandel. Beitegrunnlaget - Stammen er trolig for høy i forhold til beitegrunnlaget. Påkjørsler +? Antall påkjørsler er redusert og en rekke tiltak er iverksatt for å oppnå fortsatt reduksjon. + = Positiv utvikling - = Negativ utvikling 0 = Ingen endring? = Usikkerhet Konklusjon. 1. Sett elg tyder på at det var rett å øke avskytingen fra 279 dyr i 2004 til 306 dyr i Andelen eldre ku i avskytingen er for stor til å opprettholde en god produksjon i stammen. 3. Tidligere beiteundersøkelser tyder på at det er viktig å få ned dagens elgbestand til de mål som er vedtatt. 4. Andelen kalv/ungdyr i avskytingen er bra. Statistikk over elgjakta i Levanger i

20 1.4 Måloppnåelse for planperioden. Siste planperiode var gjeldende fra I 2003 ble det tatt en revisjon på planen med bakgrunn i nye forskrifter. Mål for bestandsutvikling ble da satt. Målene vil variere mellom de ulike bestandsplanområdene men noen fellestrekk i mål finnes. Hovedmålet er likt for alle områder, dette innebærer en stamme i god produksjon og begrensede samfunnskostnader. Blant de delmål som er satt er det spesielt å få opp andelen eldre okser som går igjen i planene. Det er kun ett område som har oppfylt alle sine delmål, dette er Skogn og Markabygda. De øvrige områder har ikke oppfylt alle delmål. Siden målene ble satt i 2003 ser man enkelte utviklingstrekk i stammen. I 2003 var netto tilvekstrate i stammen 48 %, dette er i 2005 redusert til 40 %. Dvs at vi i 2005 må ha en høyere elgstamme enn i 2003, for å kunne skyte like mange dyr. Noe som igjen fører til hardere beitepress og at man kanskje må justere ned sine mål for hvor høy avskyting vi skal ha. Et felles mål for alle områder var at andelen eldre okser skulle økes. I 2003 hadde vi 2,84 kyr pr okse. I 2005 var vi oppe i 3,02 kyr pr okse. Andelen okser er altså redusert, til tross for at samtlige områder hadde en målsetting om å øke andelen eldre okser. Sammensetningen i stammen henger sammen med avskytingen, 3-4 av 5 vald har skutt en større andel hanndyr en det var gitt rom for i avskytingsavtalen. Dette finner vi igjen ved at andelen eldre okser i bestanden er redusert. Netto tilvekstrate var i %, % og i %. Fortsatt er dette en relativt god produksjon men det er viktig å stanse den negative utviklingen. Dette gjøres ved å redusere avskytingen på eldre kyr. I 2005 var denne på 15,4 %. Ideelt sett bør avskytingen på eldre ku ligge på ca 12 %, dette under forutsetning at målet er en stamme i god produksjon. Statistikk over elgjakta i Levanger i

21 2.0 Frol Målsetting for området. Hovedmål: Forvaltningen bør legges opp slik at det på tilgjengelig elgbeite blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak. Dette bør skje samtidlig med at eventuelle skader som elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk, blir holdt innenfor akseptable nivå. Forvaltningen bør dessuten utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom Delmål 1. Øke andelen eldre okser Delmål 2. Ikke skyte okser i første periode av jakta. Prøve å ikke skyte storokse de første tre åra Delmål 3. Opprette elgbestanden der den er i dag. (Årlig avskyting på 50 dyr) Måloppnåelse i planperioden Planperioden er Planen ble revidert i 2003 Mål Hovedmål Status i Status 2005 Måloppnåelse 2001/2003 Beitegrunnlag Ok Ok Ok God produksjon netto tilvekstrate på 27 % i 2003 netto tilvekstrate på 32 % i 2005 Samfunnskader Ok Ok Ok Bedring i produksjonen, men kan ikke regnes som en stamme i god produksjon Delmål Øke andel eldre okser Ikke skyte okser i første periode av jakta Prøve å ikke skyte storokse i 3 første år. Årlig avskyting på 50 dyr ku/okse på 3,11 i 2003 Ku/okse på 3 Endringen er for liten til at man kan slå fast en bedring i ku/okse forholdet. Må regnes som stabilt. Mål ikke nådd Fra 2003 er det felt 13 okser i første periode. dvs 61 % av oksene felles i første periode. Mål ikke nådd Store okser ikke definert. I 2003, som er det året da målet ble fastsatt ble det felt 2 okser over 10 spir. Mål ikke nådd Ok Statistikk over elgjakta i Levanger i

22 Avskytingsplan Avskyting Kommentar ant % Antall dyr 222 Avtale oppfylt Maksimum 15 % eldre ku 28 12,6 Avtale oppfylt Minimum 65 % ungdyr / herav 161/89 73/40 Avtale oppfylt kalv minst 30 % maksimum 55 % hanndyr Avtale oppfylt Avskyting Sum Antall Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Hanndyr Hunndyr Sett elg, Frol Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald. Tab Sett elg i Frol, 2005 vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Frol Storåsen Frol Buran Frol Halsan Frol Elgåsen Frol Kolberg Frol Nordbygda i F Frol Lev. Komm skog Frol Frol b.allm SUM Sammendrag sett elg, 2005 Sett elg pr dv = 0,48 Sett ku pr okse = 3 Sett kalv pr ku = 0,62 Kalv pr kalvku = 1,46 Netto tilvekstrate 2005 = 31,9 % Netto tilvekstrate 2004 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2003 = 27 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

23 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Frol. Sett elg pr dv 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fig Sett ku pr okse i Frol år 1998 Sett ku pr okse ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, år Statistikk over elgjakta i Levanger i

24 2.2 Felt elg Tab Sammendrag over felte dyr i Frol, Antall % Felte dyr Hanndyr Hunndyr Eldre okse 8 14 Eldre ku ,5 år hann 4 7 1,5 år hunn Kalv hann 11 19,6 Kalv hunn 12 21,4 Kalv % Kalv/ungdyr 39 69,6 Statistikk over elgjakta i Levanger i

25 3.0 Skogn og Markabygda Målsetting for området. Hovedmål: Forvaltningen bør legges opp slik at det på tilgjengelig elgbeite blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak. Dette bør skje samtidlig med at eventuelle skader som elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk, blir holdt innenfor akseptable nivå. Forvaltningen bør dessuten utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom Delmål 1. Stabilisere elgstammen på dagens nivå Delmål 2. Øke andelen eldre okser Delmål 3. Skape gode vinterbeiter Måloppnåelse i planperioden Planperioden er I 2003 ble planen revidert og målene satt. Mål Hovedmål Status i Status 2005 Måloppnåelse 2001/2003 Beitegrunnlag Beitet godt utnyttet Trolig for hard beiting i store God produksjon 58 % i 2003 Samfunnskader Ok Ok områder 42 % Produksjonen i stammen er redusert i løpet av planperioden. Stammen er imidlertid fortsatt i god produksjon Delmål Stabilisere stammen på 67 dyr Målet er trolig nådd. dagens nivå Øke andelen eldre okser 3,7 2,6 Andel eldre okser er økt. Skape gode vinterbeiter?? Avskytingsplan Avskyting Kommentar ant % Antall dyr 348 Maksimum 15 % eldre ku 41 11,8 Avtale oppfylt Minimum 65 % ungdyr, herav kalv 256 / 73,6 / Avtale oppfylt minst 30 % maksimum 55 % hanndyr ,2 Avtale oppfylt (svakt over) Statistikk over elgjakta i Levanger i

26 Avskyting Sum Antall Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Hanndyr Hunndyr Sett elg, Skogn og Markabygda Tab Sett elg i Skogn og Markabygda, vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Skogn og M. Sjåstad/Troset Skogn og M. Hallan-Sunde Skogn og M. Skogn vestre Skogn og M. Trætli-Ådal Skogn og M. Brekka Skogn og M. Djupdal Skogn og M. Skogn østre Skogn og M. Korphammeren Skogn og M. Nossum-Bjørndal Sammendrag sett elg, 2005 (2004). Sett elg pr dv = 0,68 (0,9) Sett ku pr okse = 2,6 (2,86) Sett kalv pr ku = 0,8 (1,1) Kalv pr kalvku = 1,46 (1,47) Netto tilvekstrate 2005 = 42 % Netto tilvekstrate 2004 = 58 % Netto tilvekstrate 2003 = 58 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

27 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Skogn og Markabygda Sett elg pr dv, Skogn og Markabygda 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, År Fig Sett ku pr okse i Skogn og Markabygda Sett ku pr okse i skogn og Markabygda Statistikk over elgjakta i Levanger i

28 3.2 Felt elg, Skogn og Markabygda Tab Sammendrag over felt elg i Skogn og Markabygda, Antall % Felte dyr Hanndyr Hunndyr Eldre okse Eldre ku ,5 år hann ,5 år hunn Kalv hann Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

29 4.0 Ronglan - Åsen Målsetting for området. Hovedmål: Forvaltningen bør legges opp slik at det på tilgjengelig elgbeite blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak. Dette bør skje samtidlig med at eventuelle skader som elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk, blir holdt innenfor akseptable nivå. Forvaltningen bør dessuten utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom Delmål 1. Øke andelen eldre okser Delmål 2. Redusere bestanden i områder hvor elgtettheten i dag er for høy. Dette gjelder i første rekke Vinan-Strømmen, Åker- Aavik-Grenne og Åsenfjord. Delmål 3. I sørlige området til Åsen bygdeallmenning vil det være rom for større elgtetthet. Delmål 4. Mål for en jevn avskyting på sikt vil i området være ca 50 dyr. For å nå dette målet må andelen produksjonsdyr (eldre kyr) som tas ut i driftsplanperioden være noe høyere. Det årlig uttaket i driftsplanperioden vil være dyr Måloppnåelse i planperioden Planperioden er Hovedmål Status i Status Måloppnåelse 2001/ Beitegrunnlag Ok? God produksjon 53 % i 51 % Bra Samfunnskader ok ok Delmål Øke andel eldre okser Redusere elgbestanden i Vinan- Strømmen, Åker-Aavik-Grenne og Åsenfjord ku/okse på 3,7 i ,6 i 2005 Mindre andel eldre okser. Mål ikke nådd. Trolig nådd i løpet av jakta Øke bestanden i Åsen bygdeallmenning Målet er oppfylt? Stabilisere stammen på 53 dyr (årlig avskyting). Nedgang i stammen etter elgjakta i Usikkert om stammen er nede på 53 dyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

30 Avskytingsplan Avskyting Kommentar ant % Antall dyr 369 Maksimum 15 % eldre ku Avtale oppfylt Minimum 65 % ungdyr, herav kalv minst 40 % 255 / / 41 Avtale oppfylt maksimum 55 % hanndyr ,8 Avtale ikke oppfylt Avskyting Sum Antall Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Hanndyr Hunndyr Sett elg, Ronglan - Åsen Som følge av endring av valdstruktur er kun noen år tatt med i sett-elg dataene. Tab Sett elg i Ronglan-Åsen, vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Ronglan-Åsen Vinan-Strømmen Ronglan-Åsen Lynum Ronglan-Åsen Åker-Åvik-Grenne Ronglan-Åsen Åsenfjord Ronglan-Åsen Mossing-Stokkvola Ronglan-Åsen Husby-Ringstad Ronglan-Åsen Ytterfjellet Ronglan-Åsen Indrefjellet SUM Sammendrag sett elg, 2005 (2004). Sett elg pr dv = 1,0 (1,34) Sett ku pr okse = 4,6 (3,1) Sett kalv pr ku = 0,8 (0,65) Kalv pr kalvku = 1,42 (1,16) Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 53 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

31 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Ronglan-Åsen 2 Sett elg pr dv 1,5 1 0, År Fig Sett elg pr jegerdagsverk, Ronglan Åsen Sett elg pr dv i Ronglan-Åsan 2,5 2 1,5 1 0,5 Ronglan- Åsen Åker-Aavik Åsenfjord Mossing- Stokkvola Tidligere Ronglan-Åsen tildelingsområde ble i 2002 slått sammen med områdene Åker-Åvik- Grenne, Åsenfjord og Mossing-Stokkvola. Data før 2002 er derfor delt på de ulike områder. Statistikk over elgjakta i Levanger i

32 4.2 Felt elg, Ronglan - Åsen Tab Sammendrag over felt elg i Ronglan-Åsen, Antall % Felte dyr Hanndyr Hunndyr Eldre okse Eldre ku ,5 år hann ,5 år hunn Kalv hann Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr Tab Sammendrag over felt elg i Ronglan-Åsen, Antall % Felte dyr Hanndyr 50 56,8 Hunndyr 38 43,2 Eldre okse 10 11,4 Eldre ku 12 13,6 1,5 år hann 20 22,7 1,5 år hunn 11 12,5 Kalv hann Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

33 5.0 Nordfjellet Målsetting for området. Hovedmål: Forvaltningen bør legges opp slik at det på tilgjengelig elgbeite blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak. Dette bør skje samtidlig med at eventuelle skader som elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk, blir holdt innenfor akseptable nivå. Forvaltningen bør dessuten utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom Delmål 1. Øke andelen eldre okser Måloppnåelse i planperioden Planperioden er Planen ble revidert i 2003 og mål ble fastsatt. Mål Hovedmål Status i 2001/2003 Status 2005 Måloppnåelse Beitegrunnlag ok ok? God produksjon netto tilvekstrate på 38 % netto tilvekstrate på Mål oppfylt i ,7 % i 2005 Samfunnskader ok ok Delmål Øke andel eldre okser 1,87 i i 2005 Målet er ikke oppfylt Avskytingsplan Avskyting Kommentar ant % Antall dyr 142 Maksimum 15 % eldre ku Avtale oppfylt Minimum 65 % ungdyr, herav 96 67,6 Avtale oppfylt kalv minst 30 % (44) (31) maksimum 60 % hanndyr 89 62,7 Avtale ikke oppfylt Avskyting Sum Antall Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Hanndyr Hunndyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

34 5.1 Sett elg, Nordfjellet Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Ekne og Frosta). vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Nordfjellet Markhus Nordfjellet Nordbygda Nordfjellet Leangen Sum Sammendrag sett elg, 2005 (2004). Sett elg pr dv = 1 (0,81) Sett ku pr okse = 3 (1,4 ) Sett kalv pr ku = 0,7 (0,63) Kalv pr kalvku = 0,28 (1,26) Netto tilvekstrate 2005 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 38 % Fig Sett elg pr jegerdagsverk på Nordfjellet 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sett elg pr dv Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

35 5.2 Felt elg, Nordfjellet Tab Sammendrag over felt elg på Nordfjellet, Antall % Felte dyr 25 Hanndyr Hunndyr 9 36 Eldre okse 4 16 Eldre ku ,5 år hann ,5 år hunn 2 8 Kalv hann 6 24 Kalv hunn 3 12 Kalv % 9 36 Kalv/ungdyr Tab Sammendrag over felt elg på Nordfjellet, Antall % Felte dyr Hanndyr 19 57,6 Hunndyr 14 42,4 Eldre okse 5 15,2 Eldre ku 2 6 1,5 år hann ,5 år hunn 5 15,2 Kalv hann 4 12 Kalv hunn 7 21 Kalv % 39 Kalv/ungdyr 85 Statistikk over elgjakta i Levanger i

36 6.0 Ekne Målsetting for området. Hovedmål: Forvaltningen bør legges opp slik at det på tilgjengelig elgbeite blir en størst mulig produksjon og et størst mulig kjøttuttak. Dette bør skje samtidlig med at eventuelle skader som elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk, blir holdt innenfor akseptable nivå. Forvaltningen bør dessuten utøves på en slik måte at elgen ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom Delmål 1. Øke andelen eldre okser Delmål 2. Redusere bestanden med % (Til en årlig felling på ca 26 dyr) Delmål 3. Ønsker ingen økning i hjortebestanden. Planperioden er Mål Hovedmål Status i Status Måloppnåelse 2001/ Beitegrunnlag ok ok? God produksjon 40 % 51 % Mål oppnådd Samfunnskader Ok Ok Delmål Øke andel eldre okser 1,2 i ,6 i 2005 Redusere bestanden ned til en årlig felling på 26 dyr Ingen økning i andelen okser. Negativ utvikling 35 dyr skutt i Trolig ikke nede i en årlig avskyting på 26 dyr Avskytingsplan Antall dyr Avskyting Kommentar ant % Maksimum 15 % eldre ku 30 15,5 Avtale ikke oppfylt Minimum 65 % ungdyr, herav ,5 Avtale oppfylt kalv minst 30 % maksimum 60 % hanndyr, kalv er da ikke medregnet (74) (38,1) 83 62,9 Avtale ikke oppfylt Statistikk over elgjakta i Levanger i

37 Avskyting Sum Antall Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Kalv hann Kalv hunn Hanndyr Hunndyr Hanndyr (unntatt kalv) Hunndyr (unntatt kalv) Sett elg, Ekne Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Nordfjellet og Frosta). Valdet Trongdalen/Laupen er inkludert i sett elg-data for Ekne. Trongdalen/Laupen har tidligere vært en del av Ekne og må derfor være med slik at tallene blir sammenlignbare mellom år. Tab Sett elg på Ekne, 2005 vald jaktfelt ant dv okse ku ku ku alle ukjent sum timer u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Ekne Våttåberget Ekne Ekne og Trongdalen/Laupen Sammendrag sett elg, 2005 (2004) Sett elg pr dv = 0,8 (0,79) Sett ku pr okse = 1,6 (1,8) Sett kalv pr ku = 1 (0,85) Kalv pr kalvku = 1,7 (1,39) Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 36 % Netto tilvekstrate 2003 = 40 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

38 Fig Sett elg pr jegerdagsverk på Ekne Sett elg pr dv 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Årstall 6.2 Felt elg, Ekne Tab Sammendrag over felt elg på Ekne, 2005 Antall % Felte dyr Hanndyr 24 68,6 Hunndyr 11 31,4 Eldre okse 8 22,9 Eldre ku 5 14,3 1,5 år hann ,5 år hunn 2 5,7 Kalv hann 9 25,7 Kalv hunn 4 11,4 Kalv % Kalv/ungdyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

39 7.0 Litteratur. Kjærstad, G., Floten, K., Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Levanger kommune rapport 2002:1-18 Kjærstad, G Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag. Overvåkingstakst, Levanger kommune rapport 2003:1-9 Lorentsen, Ø., Wiseth, B., Einvik, K., Pedersen, P.H Elg i Nord-Trøndelag. Resultater fra elgundersøkelsene om vandringsmønster, brunst, kalvinger og dødelighet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rapport : Sæther, B.E., Heim, M., Solberg, E. J., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J. & Svinland, M. (2001). Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA Fagrapport. 49: s Wiseth, B., Pedersen, P.H., Skogrydding reduserer elgpåkjørslene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rapport : 1-33 Norges skogeierforbund Sett elg i bestandsplanbasert forvaltning. Norges skogeierforbund 2005; s 1-23 Statistikk over elgjakta i Levanger i

40 8.0 Vedlegg 8.1 Oversikt over vald/jaktfelt Kommunenavn : Levanger Kommunenummer : 1719 Vald nr. Valdnavn Jaktfelt nr. Jaktfelt navn 1 Statskog nord 1 Grønning 1 Statskog nord 2 Reinsjø 2 Skogn og Markabygda 3 Skogn østre 2 Skogn og Markabygda 4 Skogn vestre 2 Skogn og Markabygda 5 Korphammeren 2 Skogn og Markabygda 6 Brekka 2 Skogn og Markabygda 7 Trætli-Ådal 2 Skogn og Markabygda 8 Sjåstad-Troset 2 Skogn og Markabygda 9 Hallan-Sunde 2 Skogn og Markabygda 10 Nossum-Bjørndal 2 Skogn og Markabygda 11 Djupdal 2 Skogn og Markabygda 12 Nesset 3 Ronglan-Åsen 13 Lynum 3 Ronglan-Åsen 14 Husby-Ringstad 3 Ronglan-Åsen 15 Indre fjellet 3 Ronglan-Åsen 16 Ytterfjellet 3 Ronglan-Åsen 17 Vinan og Strømmen 3 Ronglan-Åsen 18 Åker-Åvik-Grenne 3 Ronglan-Åsen 19 Mossing-Stokkvola 3 Ronglan-Åsen 20 Åsenfjord 4 Nordfjellet 21 Nordbygda 4 Nordfjellet 22 Leangen 4 Nordfjellet 23 Markhus 5 Frol 24 Elgåsen 5 Frol 25 Frol bygdeallmenning 5 Frol 26 Buran 5 Frol 27 Kolberg 5 Frol 28 Storåsen 5 Frol 29 Halsan 5 Frol 30 Levanger kommuneskoger, Frol 5 Frol 31 Nordbygda 6 Ekne 32 Ekne 6 Ekne 33 Våttåberget 7 Ytterøy utm.lag 34 Ytterøy utm.lag Statistikk over elgjakta i Levanger i

41 8.2 Definisjoner. Sett per dag (Sett pr jegerdv) viser et gjennomsnitt av hvor mange elg hver elgjeger ser per dag. Indeksen tar ikke hensyn til antall timer jaktet. Verdien beregnes ved å dele antall elg som er sett på antall jegerdager. Ku per okse er et forholdstall mellom observerte kyr (ett år og eldre) og okser (ett år og eldre). Verdien regnes ut ved å dele antall sette kyr på antall sette okser. Ofte beskrives verdien som et forholdstall. Er det sett to kyr per okse kan dette beskrives som 2:1. Alternativt kan forholdet utrykkes ved tallet 2. Kalv per ku regnes ut ved å dele antall observerte kalver (inkludert enslige kalver) på antall observerte kuer (inkludert kviger). Kalv per kalvku er et mål på hvor stor andel av observerte kuer med kalv som er sett med tvillingkalver (tvillingrate). Verdien får man ved å dele antall observerte kuer med tvillinger på summen av alle kuer observert med kalv (enkelt- og tvillingkalver). Verdien 1 legges til for å synliggjøre at alle kuene har minst en kalv. Tilvekstrate (Netto) er et mål på hvor stor den netto tilveksten i bestanden er. Netto tilvekstrate beregnes ut fra formelen: (R-M)/(1-R) R = andelen kalv i bestanden (Antall observerte kalv / antall observerte dyr) M = Dødelighetsraten (satt til 0,05 dvs 5 %) Netto tilvekstrate sier noe om hvor stor produksjonen er i forhold til det totale antall dyr i bestanden. Statistikk over elgjakta i Levanger i

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2004. Dato: 01.03.05 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2006. Dato: 08.01.07 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger

Statistikk over elgjakta i. Levanger Statistikk over elgjakta i Levanger 2008 Innherred samkommune Notat 2008 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2008. Dato: 05.12.08 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 2012. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 27.9. 160 HA E 2+ Tore Olav Hoem 1719J0001 Grønning/Finnåsen

Detaljer

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret:

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret: Felt elg Levanger 2014. Elgjakta 2014 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktf. 1 27.9. 106 HA 1 1/2 1+1 2 Lasse 1719J0001 Grønning/Finnåsen 2 12.10. 57 HU K X Svarva 1 Grønning/Finnåsen 3 15.10. 129 HU E 1

Detaljer

Felt elg i Levanger 2016

Felt elg i Levanger 2016 Grønning/Finnåsen 1 25.9. 55 HA TV-kalv 303954 Lasse Grønning/Finnåsen 2 25.9. 58 HA TV-kalv 303960 Svarva Grønning/Finnåsen 3 10.10. 138 HA E 4 303959 90787422 Grønning/Finnåsen 4 15.10. 63 HA K X 303958

Detaljer

Felt elg Levanger Levanger kommune

Felt elg Levanger Levanger kommune Grønning/Finnåsen 1 26.9. 52 HA K X 31226 Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 31227 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 54 HU K X 31228 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 31225 94801647

Detaljer

Felt elg Levanger 2017 pr

Felt elg Levanger 2017 pr Grønning/Finnåsen 1 26.9. 53 HA K X Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 53 HU K X 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 94801647 Grønning/Finnåsen 5 46919459

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv Levanger kommune Elgjakta 201 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 201. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 2.9. 1 HA 1 1/2 2+1 Tore Olav

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` '

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'.` ' «QWLWQB BESTANDSPLAN Ekne-Nordfjellet LEVANGER tildelingsomriide. KOMMUNE.\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` ' Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden 2002-2004 Geir Elvebakk Kai Mathisen Grunneierlag Desember 2004 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Målsetning... 2 3. Planforutsetninger

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Bestandsplan for elg. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for elg. Lesja elgutvalg Bestandsplan for elg Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige plan, med «atndalsmodellen» som utgangspunkt. De mer ordinære modellene ser ut til og kunne

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003.

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Rapport 2003 Tittel: Elg Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003. Dato: 08.01.04 Forfattere

Detaljer