Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk over elgjakta i. Levanger i"

Transkript

1 Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006

2 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger Dato: Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og naturforvaltning Ekstrakt Hvert år under elgjakta registreres alle sette og felte elg. Dette gir et stort datagrunnlag som er til nytte i forvaltningen av elgstammen. Dette notatet gir en oppsummering av en del nøkkeltall som er av betydning i den fremtidige forvaltning. Det meste av elgforvaltningen skjer gjennom bestandsplaner der grunneierne spiller en sentral rolle. Det ble i 2006 felt 248 elg i Levanger, dette utgjør en betydelig ressurs for rettighetshaverne i kommunen. I tillegg er det for de som deltar på jakta en viktig fritidssyssel. Samlet vekt er ca kg. Med en kg pris på 65 kr utgjør dette en førstehåndsverdi på ca kr ,- Målsettingen for årlig avskyting i Levanger er ca 250 dyr. I 2005 var avskytingen historisk høy med 306 felte dyr. Målet med den høye avskytingen var å få ned stammen til et nivå der det kan skytes ca 250 dyr årlig. Sett elg og fellingsresultat tyder på at vi har fått en ønsket bestandsnedgang. Endelige konklusjoner for neste års kvote er ikke gjort og bør ikke gjøres før Cercimprognosen og oversikt over irregulær avgang foreligger. Forsidefoto: G. Kjærstad

3 Innledning. Målsettingen for elgbestanden i Levanger er en årlig felling på ca 250 dyr. Dette skal skje samtidlig som man har en stamme i god produksjon og en god kjønns-sammensetning. Bruk av sett elg har lange tradisjoner i Norge. Systemet ble første gang utprøvd i Vefsndalføret på slutten av 60-tallet, og fra midten av 80-tallet er systemet brukt i alle viktige elgfylker. De senere år har det vært et økende fokus på at kommuner og rettighetshavere skal ha et større ansvar for forvaltningen av elg. Skal rettighetshaverne ha mulighet til å gjøre vurderinger om avskyting, så må de ha tilgjengelig det nødvendige tallgrunnlag. Dette notat er en oppsummering av sett-elg data for Levanger kommune. Dataene er delt inn i de ulike bestandsplanområder. Elgstammens utvikling på kommunenivå er vurdert, vurdering av hvert enkelt vald er ikke gjort her. Bruk av sett-elg har sine svakheter. Særlig gjelder dette ved små datagrunnlag. Antall observasjoner bør helst overstige For Levanger som helhet er det gjort 1874 observasjoner. For vald som har mindre enn 400 observasjoner bør utviklingen til nabovaldene tas med i vurderingene Gunnar Kjærstad Utmarkskonsulent Innherred Samkommune Statistikk over elgjakta i Levanger i

4 Innholdsfortegnelse 1.0 Levanger Sett elg, Levanger Skutt elg i Levanger i Vurdering av elgjakta i Levanger i Frol Sett elg, Frol Felt elg Skogn og Markabygda Sett elg, Skogn og Markabygda Felt elg, Skogn og Markabygda Ronglan - Åsen Sett elg, Ronglan - Åsen Felt elg, Ronglan - Åsen Nordfjellet Sett elg, Nordfjellet Felt elg, Nordfjellet Ekne Sett elg, Ekne Felt elg, Ekne Litteratur Statistikk over elgjakta i Levanger i

5 1.0 Levanger Levanger kommune består av 6 vald, av disse har 5 bestandsplan. Samtlige vald med bestandsplan har en målsetting for hvor stor bestand de ønsker, denne målsettingen er uttrykt ved et mål for årlig avskyting. For Levanger kommune som helhet gir dette en målsetting på ca 250 dyr. Til denne målsettingen er det knyttet seg flere delmål. 1. Elgstammen skal ikke ha en slik størrelse at det blir en trussel for det biologiske mangfoldet i kommunen. 2. Elgstammens størrelse skal være i balanse med beitegrunnlaget (Kjærstad & Floten 2002 og Kjærstad 2003) 3. Antall påkjørsler skal reduseres til et minimum. (Det er gjort betydelig arbeid med rydding/sprøyting langs vei og jernbane og antall påkjørsler er redusert) 4. Elgstammens kjønns-sammensetning skal være biologisk forsvarlig. Statistikk over elgjakta i Levanger i

6 1.1 Sett elg, Levanger. Tab 1.1 Sett elg data for Levanger kommune, 2006 jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Storåsen buran Halsan Elgåsen Kolberg Nordbygda i F Lev. Komm skog frol b.allm Sjåstad/Troset Hallan-Sunde Skogn vestre Trætli-Ådal Brekka Djupdal Skogn østre Korphammeren Nossum-Bjørndal Vinan-Strømmen Lynum Åker-Åvik-Grenne Åsenfjord Mossing-Stokkvola Husby-Ringstad Ytterfjellet Indrefjellet Våttåberget Ekne Markhus Nordbygda Leangen Ytterøy SUM Sammendrag sett elg, 2006 Sett elg pr. dv. = 0,73 (0,75 i 2005) Sett ku pr. okse= 4,0 (3,02 i 2005) Sett kalv pr. ku = 0,75 (0,75 i 2005) Kalv pr. kalvku = 1,43 (1,39 i 2005) Netto tilvekstrate 2006 = 52 % Netto tilvekstrate 2005 = 40 % Netto tilvekstrate 2004 = 46 % Netto tilvekstrate 2003 = 48 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

7 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Levanger ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, År Fig Andel ku pr okse i Levanger. Perioden Andel ku pr okse, Levanger Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

8 Fig Netto tilvekstrate i Levanger Netto tilvekstrate, Levanger % Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

9 1.2 Skutt elg i Levanger i 2006 Tab Skutte elg i Levanger i LEVANGER KOMMUNE - ELGJAKTA 2006 HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv NR Vald/Jaktfelt Elgnr Dato TVkalv Vekt Kjønn Alder N E.kalv Spir veid 3 Skogn bygdealm. øst sep. 160 HA 1,5 2 JA 3 Toralf Hjelde sep. 62 HA K K JA sep. 65 HA K K JA sep. 190 HA E 4 JA sep. 65 HA K K JA okt. 165 HA 1,5 5 JA 4 Skogn bygdealm.vest sep. 58 HU K K JA 4 Torbjørn Nyborg sep. 120 HA 1,5 2 JA sep. 62 HU K K JA sep. 158 HU E JA okt. 169 HA E 5 JA okt. 62 HA K E JA 5 Korphammeren sep. 87 HA K K JA okt. 147 HU 1,5 JA okt. 143 HU 1,5 JA 6 Brekka sep. 164 HA E sep. 67 HA K K sep. 210 HA E sep. 66 HA K K sep. 132 HU 1, sep. 64 HU K K sep. 156 HU E sep. 68 HA K K sep. 128 HU 1, sep. 148 HU E okt. 64 HU K K okt. 118 HA 1,5 4 JA okt. 81 HU K K JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

10 okt. 122 HA 1,5 4 JA okt. 207 HU E JA 7 Trætli - Ådal okt. 158 HA E 6 JA okt. 149 HU E JA 8 Sjåstad sep. 162 HA E 4 JA sep. 61 HA K K JA sep. 58 HU K K JA okt. 73 HU K K JA Troset sep. 88 HA K K sep. 90 HA K K sep. 130 HA 1,5 1 9 Hallan-Sunde sep. 215 HU E sep. 152 HA 1, sep. 243 HA E okt. 62 HA K K okt. 107 HU 1,5 JA okt. 154 HU 1,5 JA 10 Nossum- Bjørndal sep. 55 HU K K JA sep. 140 HA 1,5 4 JA sep. 66 HU K K JA sep. 192 HA E JA sep. 59 HA K K JA sep. 60 HA K K JA sep. 190 HA E 6 JA sep. 160 HA 1,5 2 JA sep. 147 HU 1,5 JA sep. 122 HA 1,5 3 JA sep. 72 HA K K JA sep. 55 HU K K JA sep. 168 HU E JA sep. 145 HU 1,5 JA sep. 60 HU K K JA okt. 137 HU 1,5 JA 11 Djupdal sep. 50 HU K K JA sep. 46 HU K K JA sep. 62 HA K K JA sep. 68 HA K K JA sep. 152 HU E JA okt. 171 HA E 4 JA okt. 54 HA K K JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

11 okt. 81 HU K K JA okt. 95 HA K K JA 12 Nesset Grunneierlag 1 13 Lynum sep. 70 HA K K sep. 120 HU 1, sep. 49 HA K K okt. 66 HU K K JA okt. 59 HU K K JA okt. 150 HU E JA 14 Husby- Ringstad sep. 141 HU 1,5 JA sep. 69 HU K K JA sep. 60 HU K K JA sep. 58 HU K K JA sep. 211 HA E 7 JA sep. 136 HA 1,5 4 JA sep. 167 HA 1,5 2 JA okt. 189 HU E JA 15 Åsen Bygdeallm/ Innerfjellet sep. 157 HU E JA 15 Gudmund Slettvold 2 1. okt. 121 HU 1,5 JA okt. 105 HA 1,5 2 JA okt. 65 HA K K JA okt. 56 HU K K JA okt. 66 HA K K JA okt. 60 HA K K JA okt 119 HA 1,5 2 JA 16 Åsen Bygdeallm/ Ytterfjellet sep. 45 HA K K JA 16 Torbjørn Sirum sep. 62 HU K K JA okt. 130 HU 1,5 JA okt. 121 HA 1,5 2 JA okt. 60 HU K K JA 17 Vinan og Strømmen sep. 77 HU K K sep. 240 HA E sep. 75 HA K K sep. 66 HA K K Statistikk over elgjakta i Levanger i

12 sep. 62 HA K K sep. 143 HU 1, okt. 140 HU 1, okt. 69 HU K K JA okt. 64 HU K K JA okt. 78 HA K K JA okt. 163 HA E 4 JA okt. 83 HA K JA okt. 142 HU E JA okt. 83 HU K K JA 18 Åker-Åvik Gre sep. 132 HU 1,5 18 Steinar Røkke sep. 71 HA K K sep. 176 HU E sep. 59 HA K K okt. 70 HU K K JA 18 Lag sep. 57 HA K K sep. 58 HU K K okt. 178 HU E okt. 94 HU 1, okt. 167 HU E JA 19 Mossing- Stokkvola sep. 165 HU E sep. 41 HA K K sep. 160 HA 1, okt. 131 HA 1,5 2 JA okt. 209 HA E 15 JA okt. 118 HA 1,5 2 JA okt. 51 HA K K JA okt. 62 HA K K JA okt. 56 HA K K JA 20 Åsenfjord Utm.l sep. 70 HA K K sep. 70 HA K K sep 148 HA E okt. 55 HA K K okt. 66 HA K K JA okt. 68 HU K K JA okt. 56 HU K K JA 21 Nordbygda gr.lag sep. 110 HA 1,5 2 Statistikk over elgjakta i Levanger i

13 sep. 120 HU 1, sep. 53 HU K K sep. 220 HA E sep. 55 HU K K okt. 70 HA K K JA okt. 155 HU E JA okt. 175 HU E JA 22 Leangen sep. 120 HU 1, sep. 135 HA 1, sep. 70 HA K K sep. 68 HA K K sep. 125 HA 1, okt. 63 HA K K okt. 156 HU E JA okt. 174 HA E 6 JA okt. 48 HU K K JA okt. 57 HU K K JA 22 Sunndalen 1 25.sep 150 HU E sep. 60 HU K K okt. 80 HA K K JA okt. 180 HA E 8 JA 23 Markhus sep. 110 HA 1, sep. 130 HA 1, sep. 60 HA K K okt. 60 HU K K JA okt. 130 HA 1,5 4 JA okt. 70 HU K K JA 24 Elgåsen sep. 70 HU K K JA sep. 193 HU E JA sep. 155 HA 1,5 4 JA sep. 211 HA E 6 JA okt. 170 HU E JA okt. 152 HA 1,5 3 JA okt. 89 HA K K JA okt. 86 HA K K JA okt. 237 HA E 10 JA okt. 68 HA K K JA 30, 25 Levanger kommuneskog, Frol og Frol bygdeallm sep. 125 HA 1,5 2 JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

14 30, 25 Jaktleder: Edvin Nervik sep. 60 HU K K JA 30, sep. 170 HU E JA Robert Ressem sep. 150 HA 1,5 3 JA 30, okt. 62 HU K K JA 30, Stig Moe sep. 165 HA E 6 JA 25 30, okt. 53 HU K K JA 30, okt. 60 HU K K JA 30, 4 1. okt. 141 HU E JA 25 30, okt. 136 HU 1,5 JA 26 Buran Gr.lag sep. 70 HU K K NEI okt. 140 HU 1,5 NEI okt. 150 HU 1,5 NEI 27 Kolberg sep. 78 HA K K JA sep. 76 HA K K JA sep. 64 HA K K JA sep. 160 HA 1,5 2 JA okt. 177 HA E 4 JA okt. 153 HU 1,5 JA (påkjørt - tatt på kvote, estimert vekt) 65 HA K Nei 28 Storåsen sep. 135 HA 1,5 2 JA sep. 140 HU 1,5 JA okt. 120 HU 1,5 JA okt. 145 HA 1,5 2 JA okt. 140 HA 1,5 5 JA okt. 70 HA K K JA 29 Halsan sep. 182 HA E 4 JA sep. 84 HU K K JA sep. 74 HU K K JA sep. 75 HA K K JA okt. 158 HU E JA okt. 185 HA E 4 JA 31 Nordbygda, Frol sep. 157 HA 1, okt. 78 HA K K JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

15 okt. 78 HA K K JA okt. 174 HA 1,5 5 JA okt. 90 HA K K JA 32 Ekne utm.l sep. 104 HA 1, sep. 112 HU 1, sep. 248 HA E sep. 151 HA E sep. 110 HU 1, sep. 111 HU 1, sep. 150 HA E sep. 120 HA 1, sep. 170 HU E okt. 52 HU K K JA okt. 46 HU K K JA okt. 101 HU 1,5 JA okt. 70 HA K K JA okt. 50 HU K K JA 32 V/Ø. C okt. 170 HU E JA V/Ø. C okt. 50 HA K K JA V/Ø. C okt. 140 HU E JA V/Ø. C okt. 190 HA E 10 JA 33 Våttåberget sep. 67 HU K K JA sep. 136 HA 1,5 4 JA sep. 157 HA E 4 JA sep. 135 HA 1,5 2 JA sep. 180 HU E JA sep. 148 HA 1,5 2 NEI sep. 180 HU E NEI okt. 57 HU K K JA okt. 148 HA E 4 NEI okt. 71 HA K K JA okt. 147 HA 1,5 3 JA okt. 83 HA K K JA okt. 80 HA K K JA okt. 180 HU E JA 34 Ytterøy sep. 138 HA 1,5 3 JA sep. 42 HA K K JA okt. 188 HU E JA okt. 41 HA K K JA Statistikk over elgjakta i Levanger i

16 Tab Sammendrag over felt elg i Levanger i 2006 Antall % Felte dyr 248 Hanndyr ,2 Hunndyr ,8 Eldre okse Eldre ku 32 12,9 1,5 år hann 41 16,5 1,5 år hunn 29 11,7 Kalv hann 66 26,6 Kalv hunn 55 22,2 Kalv % ,8 Kalv/ungdyr Fig Oversikt over antall felte elg i Levanger i perioden Antall felte elg i Levanger i perioden Antall elg Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

17 Fig Oversikt over andelen eldre ku i avskytingen i Levanger i perioden % felte eldre elgkyr i Levanger % Årstall Tab Viser kjønnsfordelingen på avskyting av kalver og ungdyr i Levanger. Kalver 1,5 åringer Hunn % Hann % Hunn % Hann % Gjennomsnitt Gjennomsnitt 37,9 % 62,1 % n=1105 n=741 Statistikk over elgjakta i Levanger i

18 Fig Oversikt over skutte dyr i perioden og irregulær avgang i Levanger i perioden Skutt elg / Irregulær avgang Antall elg Antall skutte elg i Levanger Irregulær avgang Årstall Tall for irregulær avgang i 2006 er ikke klart enda. I tallgrunnlaget for irregulær avgang inngår dyr som er registrert død av annen årsak enn jakt. Fig Irregulær avgang i forhold til felte dyr i Levanger, % irregulær avgang i forhold til felte dyr % Årstall Figuren viser stor variasjon mellom de ulike år når det gjelder irregulær avgang. Av vesentlig betydning for den irregulære avgangen er snømengde og temperaturforhold. Undersøkelser har imidlertid vist at rydding langs vei og jernbane har stor effekt som tiltak for å redusere antall påkjørsler (Wiseth og Pedersen 1989). De siste år er det gjort en betydelig innsats på dette i Levanger. Statistikk over elgjakta i Levanger i

19 1.3 Vurdering av elgjakta i Levanger i En vurdering av elgjakta må vurderes opp i mot hvilke mål man har satt seg. I Levanger er det en målsetting om en årlig avskyting på ca 245 dyr. Det er også et mål om en forsvarlig kjønns-sammensetning i stammen og at stammen skal holde en god produksjon. Beitene skal utnyttes på en bærekraftig måte. I 2005 var avskytingen i Levanger historisk stor med 306 felte dyr. Den store avskytingen var planlagt og et ledd i å stoppe en bestandsvekst i stammen, samt få redusert stammen ned mot en målsetting på dyr. Ved utarbeidelse av nye bestandsplaner i 2006 ble dette målet endret til ca 246 dyr. Sett-elg er først og fremst egnet til å vurdere utviklingen i elgbestanden. Skal denne vurderingen være basert på godt nok grunnlag bør man ha ca 400 observasjoner som et absolutt minimum. For Levanger som helhet er det gjort 1874 elg-observasjoner under elgjakta i Stammens utvikling og produksjon. Figur viser en økning i sett elg pr. dv. fra slutten av 80-tallet og frem til Fra 2002 og frem til i dag ser vi en nedgang i sett-elg pr dv. Fra vurderes sett elg pr. dv. å være nokså stabil. Sett elg pr. dv. tyder på at man har lykkes med strategien som lå bak avskytingen i Bestanden synes å være redusert. Produksjonen målt som netto tilvekstrate har økt fra Netto tilvekstrate sier noe om hvor stor produksjonen er i forhold til den totale elgbestanden. Ser vi på antall kalv pr ku og antall kalv pr kalvku er denne relativt stabil fra Til tross for dette ser vi at tilvekstraten er økt merkbart. Dette skyldes at andelen hanndyr i bestanden er kraftig redusert, dermed utgjør kyr og kalvkyr et betydelig del av bestanden noe som har gitt en økning i netto tilvekstrate. Etter at vi fra har hatt en forbedring i ku/okseforholdet så vi i 2005 en endring der andelen ku pr okse økte. For 2005 var det ingen grunn til sterke reaksjoner men det var viktig å være oppmerksomme på forholdet. Antall ku pr. okse i 2005 var på 3. I 2006 er denne tendensen forsterket og antall ku pr. okse er økt til 4. I en del områder er denne kjønnsfordelingen betydelig skjevere. Fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det anbefalt at kjønnsfordelingen ikke er skjevere en 1:2. Risikoen med den kjønnsfordelingen vi nå ser er en risiko for at kyr ikke blir bedekt og at de ikke blir bedekt før i ombrunst, noe som igjen vil føre til lettere kalvvekter. Man har også sett at små kalver gir små kyr som igjen føder små kalver. Det blir altså en negativ runddans som påvirker produksjonen. Lette kyr føder også færre kalver. Bakgrunnen for den drastiske utviklingen i ku-okse forholdet er at vi i 2005 foretok en sterk nedskyting av stammen. Kjønnsfordelingen i skutte dyr var på ca 56 % hanndyr og 44 % hunndyr. I bestand før jakt vet vi at andelen hanndyr er mindre enn andelen hunndyr. Når da avskytingen av hanndyr er større enn andelen hunndyr vil vi få en skjevere kjønnsfordeling enn det man hadde fra før. Ved sterk nedskyting av bestanden vil dette være særlig merkbart. Forholdet nevnt ovenfor er særlig merkbart for en bestand i nedgang, hvis bestanden er i oppgang vil en bedret kjønnsfordeling på de oppvoksne kalver jevne ut situasjonen. Statistikk over elgjakta i Levanger i

20 For valdet Skogn og Markabygda og valdet Ronglan Åsen vurderes situasjonen som alvorlig. Ku/okseforholdet er her henholdsvis 1:5,1 og 1:5,6. Med en vedvarende kjønnsfordeling som er så skjev må det forventes at en økt andel kyr først blir bedekt ved ombrunst og at kalvvektene kan reduseres på sikt. Endring i kjønnsforhold må ses i sammenheng med at det i disse områdene er foretatt hardest nedskyting av stammen. For å bedre kjønnsfordelingen anbefales følgende tiltak for Skogn og Markabygda og Ronglan-Åsen: 1. Spare alle okser i 1. periode 2. Fokusere på å øke avskytingen av kviger og spare 1,5 års okser. (dvs felling av eldre ku bør skje som feilskyting, i tilfeller der man trodde det var kvige) 3. Andelen kalv i avskytingen bør være høy (gjerne minst 45 %), dette med begrunnelse at kjønnsfordelingen i kalvavskytingen er på ca 52 % hanndyr og 48 % hunndyr. Så god kjønnsfordeling klarer vi ikke å oppnå på eldre årsklasser. Frol har et kjønnsforhold på 1:3, dette er ikke dramatisk men også de bør vurdere tiltak nr 1. For Nordfjellet og Ekne vurderes kjønnsfordelingen å være tilfredsstillende. Foto: G. Kjærstad Statistikk over elgjakta i Levanger i

21 2.0 Frol 2.1 Sett elg, Frol Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald. Tab Sett elg i Frol. jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Storåsen Buran Halsan Elgåsen Kolberg Nordbygda i F Lev. Komm skog Frol b.allm SUM Sammendrag sett elg, 2006 Sett elg pr. dv. = 0,49 Sett ku pr. okse = 3,2 Sett kalv pr. ku = 0,69 Kalv pr. kalvku = 1,59 Netto tilvekstrate 2006 = 45 % Netto tilvekstrate 2005 = 31,9 % Netto tilvekstrate 2004 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2003 = 27 % Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Frol ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Sett elg pr dv Statistikk over elgjakta i Levanger i år

22 Fig Sett ku pr okse i Frol Sett ku pr okse i Frol 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Felt elg år Tab Sammendrag over felte dyr i Frol, Antall % Felte dyr 47 Hanndyr 28 59,6 Hunndyr 19 40,4 Eldre okse 6 12,8 Eldre ku 5 10,6 1,5 år hann 10 21,3 1,5 år hunn 6 12,8 Kalv hann 12 25,5 Kalv hunn 8 17 Kalv % 20 42,6 Kalv/ungdyr 36 76,6 Statistikk over elgjakta i Levanger i

23 3.0 Skogn og Markabygda 3.1 Sett elg, Skogn og Markabygda Antall observasjoner skal være tilstrekkelig til en god vurdering av stammens utvikling. Tab Sett elg i Skogn og Markabygda jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Sjåstad/Troset Hallan-Sunde Skogn vestre Trætli-Ådal Brekka Djupdal Skogn østre Korphammeren Nossum- Bjørndal SUM Sammendrag sett elg, 2006 (2005). Sett elg pr. dv. = 0,76 (0,68) Sett ku pr. okse = 5,13 (2,6) Sett kalv pr. ku = 0,85 (0,8) Kalv pr. kalvku = 1,42 (1,46) Netto tilvekstrate 2006 = 63 % Netto tilvekstrate 2005 = 42 % Netto tilvekstrate 2004 = 58 % Netto tilvekstrate 2003 = 58 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

24 Fig Sett elg pr. jegerdagsverk i Skogn og Markabygda Sett elg pr dv, Skogn og Markabygda 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, År Fig Sett ku pr. okse i Skogn og Markabygda Sett ku pr okse i Skogn og Markabygda Statistikk over elgjakta i Levanger i

25 3.2 Felt elg, Skogn og Markabygda Tab Sammendrag over felt elg i Skogn og Markabygda, Antall % Felte dyr 70 Hanndyr 39 55,7 Hunndyr 31 44,3 Eldre okse 10 14,3 Eldre ku 8 11,4 1,5 år hann 10 14,3 1,5 år hunn 9 12,9 Kalv hann 19 27,1 Kalv hunn Kalv % Kalv/ungdyr 52 74,3 Statistikk over elgjakta i Levanger i

26 4.0 Ronglan - Åsen 4.1 Sett elg, Ronglan - Åsen Som følge av endring av valdstruktur er kun noen år tatt med i sett-elg dataene. Tab Sett elg i Ronglan-Åsen, jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Vinan-Strømmen Lynum Åker-Åvik- Grenne Åsenfjord Mossing- Stokkvola Husby-Ringstad Ytterfjellet Indrefjellet SUM Sammendrag sett elg, 2006 (2005). Sett elg pr. dv. = 0,99 (1,0) Sett ku pr. okse = 5,6 (4,6) Sett kalv pr. ku = 0,64 (0,8) Kalv pr. kalvku = 1,45 (1,42) Netto tilvekstrate 2006 = 46 % Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 53 % Statistikk over elgjakta i Levanger i

27 Fig Sett elg pr jegerdagsverk i Ronglan-Åsen, Sett elg pr dv 2 1,5 1 0, År 4.2 Felt elg, Ronglan - Åsen Tab Sammendrag over felt elg i Ronglan-Åsen, Antall % Felte dyr 67 Hanndyr 35 52,2 Hunndyr 32 47,8 Eldre okse 5 15,6 Eldre ku 8 11,9 1,5 år hann 8 11,9 1,5 år hunn 8 11,9 Kalv hann 22 32,8 Kalv hunn 16 23,9 Kalv % 38 56,7 Kalv/ungdyr 54 80,6 Statistikk over elgjakta i Levanger i

28 5.0 Nordfjellet 5.1 Sett elg, Nordfjellet Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Ekne og Frosta). Tab Sett elg, Nordfjellet. jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Markhus Nordbygda Leangen SUM Sammendrag sett elg, 2006 (2005). Sett elg pr. dv. = 0,65 (1) Sett ku pr. okse = 2,14 (3 ) Sett kalv pr. ku = 0,76 (0,7) Kalv pr. kalvku = 1,3 (1,28) Netto tilvekstrate 2006 = 44 % Netto tilvekstrate 2005 = 39,7 % Netto tilvekstrate 2004 = 34 % Netto tilvekstrate 2003 = 38 % Fig Sett elg pr. jegerdagsverk på Nordfjellet Sett elg pr dv 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

29 5.2 Felt elg, Nordfjellet Tab Sammendrag over felt elg på Nordfjellet, Antall % Felte dyr 28 Hanndyr 15 53,6 Hunndyr 13 46,4 Eldre okse 3 10,7 Eldre ku 4 14,3 1,5 år hann 6 21,4 1,5 år hunn 2 7,1 Kalv hann 6 21,4 Kalv hunn 7 25 Kalv % 13 46,4 Kalv/ungdyr Statistikk over elgjakta i Levanger i

30 6.0 Ekne 6.1 Sett elg, Ekne Antall observasjoner er mindre en det som anbefales for å ha et godt statistisk grunnlag. Ved vurdering av data bør det også ses på tilgrensende vald (Nordfjellet og Frosta). Valdet Trongdalen/Laupen er inkludert i sett elg-data for Ekne. Trongdalen/Laupen har tidligere vært en del av Ekne og må derfor være med slik at tallene blir sammenlignbare mellom år. Tab Sett elg på Ekne, 2006 jaktfelt ant timer okse ku ku ku alle ukjent sum jegere laget jaktet u. kalv m 1/ kalv m/2 kalv kalver Våttåberget Ekne SUM Sammendrag sett elg, 2006 (2005) Sett elg pr. dv. = 0,79 (0,8) Sett ku pr. okse = 2,37 (1,6) Sett kalv pr. ku = 0,9 (1) Kalv pr. kalvku = 1,3 (1,7) Netto tilvekstrate 2006 = 55 % Netto tilvekstrate 2005 = 51 % Netto tilvekstrate 2004 = 36 % Netto tilvekstrate 2003 = 40 % Fig Sett elg pr. jegerdagsverk på Ekne Sett elg pr. dv. Ekne 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Årstall Statistikk over elgjakta i Levanger i

31 6.2 Felt elg, Ekne Tab Sammendrag over felt elg på Ekne, 2006 Antall % Felte dyr 32 Hanndyr Hunndyr Eldre okse 6 18,8 Eldre ku 6 18,8 1,5 år hann 6 18,8 1,5 år hunn 4 12,5 Kalv hann 5 15,6 Kalv hunn 5 15,6 Kalv % 10 31,3 Kalv/ungdyr 20 62,5 Statistikk over elgjakta i Levanger i

32 7.0 Litteratur. Litteraturoversikten innholder både litteratur som er brukt i notatet, samt aktuell litteratur som tar for seg elgbestanden i Levanger og Nord-Trøndelag. Kjærstad, G., Floten, K., Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag Levanger kommune rapport 2002:1-18 Kjærstad, G Elg-Skog i Levanger, Nord-Trøndelag. Overvåkingstakst, Levanger kommune rapport 2003:1-9 Kjærstad, G Statistikk over elgjakta i Levanger, Levanger kommune, notat 2005:1-34 Kjærstad, G Statistikk over elgjakta i Levanger i Levanger kommune, notat, 2005:1-41 Lorentsen, Ø., Wiseth, B., Einvik, K., Pedersen, P.H Elg i Nord-Trøndelag. Resultater fra elgundersøkelsene om vandringsmønster, brunst, kalvinger og dødelighet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rapport : Solberg, E. J., Rolandsen, C, M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I Elgen i Norge sett med jegerøyne En analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden NINA Rapport s. Sæther, B.E., Heim, M., Solberg, E. J., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J. & Svinland, M. (2001). Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA Fagrapport. 49: s Wiseth, B., Pedersen, P.H., Skogrydding reduserer elgpåkjørslene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rapport : 1-33 Norges skogeierforbund Sett elg i bestandsplanbasert forvaltning. Norges skogeierforbund 2005; s 1-23

Statistikk over elgjakta i. Levanger

Statistikk over elgjakta i. Levanger Statistikk over elgjakta i Levanger 2008 Innherred samkommune Notat 2008 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2008. Dato: 05.12.08 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004

Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Statistikk over elgjakta i Levanger 2004 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2004. Dato: 01.03.05 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 34 Enhet: Landbruk og

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2005 Innherred samkommune Notat 2005 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2005. Dato: 03.01.06 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 41 Enhet: Landbruk og

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 2012. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 27.9. 160 HA E 2+ Tore Olav Hoem 1719J0001 Grønning/Finnåsen

Detaljer

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret:

Elgjakta Felt elg Levanger HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv. lagret: Felt elg Levanger 2014. Elgjakta 2014 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktf. 1 27.9. 106 HA 1 1/2 1+1 2 Lasse 1719J0001 Grønning/Finnåsen 2 12.10. 57 HU K X Svarva 1 Grønning/Finnåsen 3 15.10. 129 HU E 1

Detaljer

Felt elg i Levanger 2016

Felt elg i Levanger 2016 Grønning/Finnåsen 1 25.9. 55 HA TV-kalv 303954 Lasse Grønning/Finnåsen 2 25.9. 58 HA TV-kalv 303960 Svarva Grønning/Finnåsen 3 10.10. 138 HA E 4 303959 90787422 Grønning/Finnåsen 4 15.10. 63 HA K X 303958

Detaljer

Felt elg Levanger Levanger kommune

Felt elg Levanger Levanger kommune Grønning/Finnåsen 1 26.9. 52 HA K X 31226 Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 31227 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 54 HU K X 31228 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 31225 94801647

Detaljer

Felt elg Levanger 2017 pr

Felt elg Levanger 2017 pr Grønning/Finnåsen 1 26.9. 53 HA K X Lasse Grønning/Finnåsen 2 30.9. 137 HA E 2 Svarva Grønning/Finnåsen 3 1.10. 53 HU K X 90787422 Grønning/Finnåsen 4 1.10. 174 HA E 6 94801647 Grønning/Finnåsen 5 46919459

Detaljer

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv

HA = Hann HU = Hunn E = 2 ½ år og eldre K= Kalv TV = Tvillingkalv Levanger kommune Elgjakta 201 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 Felt elg Levanger 201. Totalt. 1719V0002/ Grønning/Finnåsen jaktfelt 1 2.9. 1 HA 1 1/2 2+1 Tore Olav

Detaljer

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord

Q%3cg. Frol tildelingsområdet BESTANDSPLAN. Planperiode Forord Q3cg BESTANDSPLAN Frol tildelingsområdet Levanger KOMMUNE Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE

BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE BESTANDSPLAN SKOGN OG MARKABYGDA TILDELINGSOMRÅDE LEVANGER KOMMUNE Planperiode 2012 2014 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` '

«QWLWQB BESTANDSPLAN..\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'.` ' «QWLWQB BESTANDSPLAN Ekne-Nordfjellet LEVANGER tildelingsomriide. KOMMUNE.\ :I ` \..;` 'å.w f'., l äv-'."` ' Planperiode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden

Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning og elgjakt i perioden 2002-2004 Geir Elvebakk Kai Mathisen Grunneierlag Desember 2004 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Målsetning... 2 3. Planforutsetninger

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Notodden 24. april 2014

Notodden 24. april 2014 Notodden 24. april 2014 Totalt areal i kommunen er ca 914.700 daa. Heddalsvannet ligger på 16 moh, mens den høyeste toppen på Blefjell rager 1.306 moh. All forvaltning av elg og hjort har i mange år vært

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling

Elgforvaltning i ulveområder. Strategi Handling Elgforvaltning i ulveområder Strategi Handling Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag Østfold Bondelag Akershus

Detaljer

Ku kalv ungdyr eller okse?

Ku kalv ungdyr eller okse? Ku kalv ungdyr eller okse? Torstein Storaas Høgskolen i Hedmark Evenstad Agder 3. mars 2016 Älgfrode Kommunale mål Sett elg Vekter Kalv per ku Tvillingku per kalvku Avskytingsprosent Antal felt Trafikkulukker

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde

Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde Bestandsplan for elg i Sørli tildelingsområde 2017 2020 Sørli tildelingsområde Innholdsfortegnelse Forord... 2 1 Innledning... 3 1.2 Organisering av elgforvaltningen i Norge... 3 1.2 Beskrivelse av Sørli

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013?

Elgregionråd Øst. Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer. Utviklingen i perioden Hva er spesielt i 2013? Elgregionråd Øst Data under og etter jakta i 2013 med kommentarer Utviklingen i perioden 2004 2013 Hva er spesielt i 2013? Samlet status 20. januar 2014 Elgregionråd Øst (ERRØ) 1 1 Elgregionråd Øst (ERRØ)

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2013 hele kommunen -- I årene 2004 2013 (3 til 5 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt)

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003.

Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Landbruk RAPPORT ELG - SKOG I LEVANGER, NORD-TRØNDELAG. OVERVÅKINGSTAKST, 2003. Levanger kommune Rapport 2003 Tittel: Elg Skog i Levanger, overvåkingstakst 2003. Dato: 08.01.04 Forfattere

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer