Instructional Strategies to Personalize the Classroom Mike Evans, Forsyth County

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instructional Strategies to Personalize the Classroom Mike Evans, Forsyth County"

Transkript

1 Tidspunkt: Dragefjellet Sydneshaugen Tårnplass Musèplass Teatergaten Sammenheng mellom IKT bruk og læringsutbytte Rune Johan Krumsvik, Professor, dr.philos Universitetet i Bergen Hvordan gi de stille elevene en stemme i klasserommet Terje Pedersen, Rothaugen skole. Morten Fahlvik, Teknologi + Endret undervisningspraksis = Bedre relasjon mellom lærer og elev Elisabeth Engum, Instructional Strategies to Personalize the Classroom Mike Evans, Forsyth County "Økt studentaktivitet ved bruk av på Politihøgskolen" Ragnhild Holm og Annett Bugge, Politihøgskolen på fjerde trinn Anja Flølo Ellila, Askøy kommune for de yngste Anita Granlund, Nyheter og endringer i m/ resertifisering "Den gode timen" Stine Gaaseide Røsås Liseth, i en større sammenheng Frode Kyrkjebø, Prosjektleder / rådgiver STFK På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen? Cathrine Tømte, NIFU Lunsj Kreativ bruk i Hole kommune. Per Arne Hansen,Hole kommune IKT-veileder og superbruker. Matematikk + = sant Elisabeth Engum Fra dinosaur til spydspiss - hva må til for å forme framtidas skole og dens brukere? Simen Spurkland, Vøyenenga skole Bruk av digitale verktøy i språkfag Johanne Nordhagen Hamar katedralskole (vinner av pris 2013) Nettbasert eksamenssystem Arild Steen Høyskolen i Narvik Mobile leksjoner læring overalt, alltid! Ramin Darisiro, elæringsrådgiver og prosjektleder ved Forsvarets høgskole TeachMeet Deling i læringsplattformen Bjarte Berntsen, Å dokumentere aktiviteter utenfor inne i Jørgen Natlandsmyr Lunde, "Fra prat til resultat - Vøyenenga skoles måte å få til bedre læring med bruk av ny teknologi" Christian Sørbye Larsen, Vøyenenga skole Ny funksjonalitet: Kalender og planlegger! Ivar K. Sund/ Birthe Thornquist fra Miniseminar med appleverandører Nyheter og endringer i m/ resertifisering Programmet oppdateres fortløpende Tilpasset grunnskole Tilpasset videregående opplæring Tilpasset høyere utdanning Lagt som fordypningsøkter på tvers av utdanningsnivå Knyttet opp mot ulike elementer tilknyttet produkt og verktøy Sesjoner med teknisk/ administrativt fokus Felles sesjon

2 08:45 09:45: "Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte" - Rune Johan Krumsvik, Professor, dr.philos UIB Rune Johan Krumsvik er professor i pedagogikk og leder ved forskningsgruppen Digitale Læringsfelleskap, Universitetet i Bergen. På oppdrag fra KS har han ledet arbeidet med en studie om IKT og læringsutbytte der videregående skoler i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold har vært med. SMIL-studien undersøker om det er mulig å utvikle indikatorer for hvordan IKT-bruk influerer på læringsutbytte. Studien viser at digital kompetanse, skoleledelse/klasseledelse, digital vurdering, elevers digital selvdisiplin og kunnskap om digitale skiller er indikatorer som influerer på elevenes læringsutbytte med IKT og Rume Krumsvik fokuserer innlegget sitt nettopp mot dette. "Instructional Strategies to Personalize the Classroom Mike Evans, Director of Information and Instructional Support Systems, Forsyth County Schools Today's students have the ability to personalize every facet of their life. Google, Amazon and itunes allow users to customize their platforms and provide abundant choices based on a user's preferences. Learn how teachers in Forsyth County, Georgia are helping to provide personalized learning environments for all students through the use of Flipped Classrooms, Blended Learning, Student Choice and Student Voice. "Itslearning på fjerde trinn" - Anja Flølo Ellila, Askøy kommune Anja arbeider som lærer på fjerde trinn i Askøy kommune, og benytter med elevene sine. Hun er også e-pedagog i kommunen, og holder interne kurs knyttet til ulike digitale verktøy. I denne sesjonen viser hun eksempler på hvordan hun benytter i egen undervisning på fjerde trinn. "Nyheter og endringer i m/ resertifisering" Bjarte Berntsen, Verden endrer seg... og det gjør også - faktisk flere ganger i året. På denne sesjonen får du innblikk i endringer gjort den siste tiden. Vi viser deg hva som er nytt og endret, og hvordan du kan ta dette i bruk i din -hverdag. Samtidig kan du få muligheten til å resertifisere deg som administrator i. 10:00 10:45: "Hvordan gi de stille elevene en stemme i klasserommet" - Terje Pedersen, Rothaugen skole og Morten Fahlvik, De fleste som underviser opplever at en del elever ikke tør eller makter å uttrykke egen forståelse av eller undring for det som blir undervist. Dette gjør det utfordrende for lærere å engasjere og involvere alle elevene i klasseromsundervisningen. Kombinert undervisning med gir lærere mange muligheter gi de stille elevene en stemme i læringsfellesskapet og få dem engasjert i undervisningen. Delta på denne sesjonen og se hvordan kan senke listen for å ta i bruk de beste egenskapene som Internett og nettbaserte læringsrom kan tilby undervisning og læringsprosesser. Terje Pedersen fra Rohaugen ungdomsskole i Bergen og Morten Fahlvik fra presenterer erfaringer fra kombinert undervisning med.

3 "Teknologi + Endret undervisningspraksis = Bedre relasjon mellom lærer og elev" - Elisabeth Engum, Elisabeth Engum er en av pionerene innenfor Omvendt undervisning i Norge. I dette foredraget vil hun vise hvordan en endret undervisningspraksis med en mer integrert bruk av teknologi i kontakten mellom lærer og elev skaper tettere relasjoner, som igjen resulterer mer motiverte elever og høyere læringstrykk. Innlegget vil være aktuelt for deg som arbeider på trinn "Økt studentaktivitet ved bruk av på Politihøgskolen" - Ragnhild Holm og Annett Bugge, Politihøgskolen Ragnhild Holm underviser på Politihøyskolen, og har i år 20 kollegaer som studenter. Målsetningen er å øke deres pedagogiske kompetanse, og studieplanen legger opp til en tilegning av kunnskap knyttet til ulike læringsformer, tilrettelegge for studentaktive læringsformer og hvordan de kan ta i bruk nettbaserte undervisnings- og læringsformer. Innlegget fra Politihøgskolen er todelt, og i første del vil dere få høre hvordan lærere som tar studiet «Pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere» må jobbe nettbasert for å øke sin kompetanse for å nå målene jfr. studieplanen. Lærerne veileder hverandre via, leser litteratur og deler forståelse gjennom digitale verktøy. De må bruke sine PLN og PLE, delta i diskusjonsforum og få godkjent arbeidskrav om nettbasert undervisningsopplegg. Hvordan er det å være «lærerstudent» og hvordan opplever studentene ved Politihøgskolen å bli utsatt for nettbaserte undervisningsformer? I den andre delen av innlegget vil Annett Bugge, en av lærerne som går på studiet, vise hvordan hun har tatt i bruk nettbaserte metoder for 267 studenter. Gjennom 22 tilgjengelige timer i emnet har hun effektivisert undervisningen ved å ta i bruk nettbaserte tilnærminger, og utnytte ubrukt potensiale i digitale verktøy. Ved hjelp av kan læreren påvirke studentene til å lese mer, noe som øker forståelsen og kunnskapen i faget. Dersom studentene jobber med faget før de kommer til timen er det større muligheter for anvendelse, refleksjon og samhandling i timene. "Itslearning for de yngste" - Anita Granlund, Arbeider du i begynneropplæringen i småskolen eller barnehagen? Anita viser deg noen små triks for hvordan kan effektivisere hverdagen din gjennom bruk av IKT. Hun har fokus på metoder og læremidler som allerede blir tatt i bruk og gir deg tips og triks om hvordan du kan skape gode rutiner og en rød tråd i hverdagen gjennom praktiske eksempler. 11:00 11:45: "Den gode timen" - Stine Gaaseide Røsås Liseth, Den gode timen trenger ikke å begynne når skoleklokken ringer, eller avsluttes når det er friminutt. Hvis du som lærer planlegger undervisningen ved å utnytte flere arenaer, kan det føre til at du blir en bedre klasseleder.men kanskje enda bedre; elevene dine kan lære mer! Stine viser et eksempel på hvordan kan brukes for å bygge opp under den gode jobben lærere allerede gjør i klasserommet. "På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen?" Catrine Tømte, NIFU Innlegget presenterer hovedfunn fra en nylig publisert rapport som har kartlagt hvordan de nye grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 ivaretar digital kompetanse, en av de fem kompetansemålene i Kunnskapsløftet (de andre er lesing, skriving, numerisk kompetanse og å utrykke seg muntlig). Med profesjonsfaglig digital kompetanse har vi særlig vektlagt pedagogisk praksis ved hjelp av Informasjons- og

4 kommunikasjonsteknologi (IKT) og digital kompetanse som læringsmål i selve lærerutdanningen. Prosjektet var finansiert av Senter for IKT i utdanningen. Rapporten baserer seg på et omfattende datamateriale og presentasjonen vil utdype noen av de mest sentrale funnene. "Deling i læringsplattformen" - Bjarte Bertnsen, Lurer du på hvilke muligheter som finnes for å dele det du lager i, og har lyst til å lære mer om hvilke delingsfunksjoner som er tilgjengelig? I denne sesjonen får du være med på en praktisk gjennomgang av ulike måter å dele på og hvordan du kan søke, finne og bruke innhold som er delt i læringsplattformen. Du får også se hva fagmaler er, hvilke delingsmuligheter dette gir og om det er mulig å kvalitetssikre innholdet i fagene. Bjarte Berntsen fra gir deg en praktisk introduksjon til de ulike mulighetene for deling som finnes i læringsplattformen. "Ny funksjonalitet i kalender og planlegger" - Ivar K. Sund og Birthe Thornquist fra Planleggeren i er i konstant utvikling, og kalenderfunksjonen har fått et stort løft. Mobil tilpassning, bedre støtte for utskrift og forhåndsvisning er i fokus når det gjelder planleggeren og i kalenderen er endringer av grensesnittet på trappene i tillegg til at en bedre visning på mobil utarbeides. Kalenderen i har fått er stort løft. Grensesnittet er bedre tilpasset mobil og oppgradert med blant annet ulike farger på fagene og dra og slipp funksjonalitet. Navigasjonen er forbedret og håndering av hendelser er forenklet. Vi har introdusert et filterpanel der ansatte foruten å filterer på egne kalendere også kan søke opp andre personers kalender. I tillegg vil kalenderen ved neste oppdatering av også inneha utskriftsmulighet og ical feed. Ivar K. Sund og Birthe Thornquist fra forteller om utviklingen av ny funksjonalitet i kalender og planlegger. 12:45 13:30: "Kreativ bruk i Hole kommune" Per Arne Hansen, Hole kommune Hole kommune tok i bruk til skolestart 2012, og har på kort tid rukket å nå et meget høyt nivå på sin bruk av plattformen. Hole gjorde stor suksess på fjorårets teachmeet hvor de viste flere svært kreative og pedagogisk solide eksempler fra egen praksis. Under årets brukerkonferanse har de derfor fått utvidet tillit og vil igjen presentere eksempler på god pedagogisk bruk av "Matematikk + = sant?" - Elisabeth Engum, Mange matematikklærere sliter med å lage gode digitale undervisningsopplegg i matematikk som integrerer alle typer matematikkoppgaver. I dette foredraget vil vi se på hvordan vi kan bruke sammen med Kikora og Geogebra (og Geogebratube) til å lage alt fra drilloppgaver til utforskende oppgaver i matematikk. Elisabeth Engum fra har erfaring som matematikklærer i vgs og som utvikler i Den Virtuelle Matematikkskolen. I dette foredraget vil hun ha med seg en lærer og noen elever fra Foldnes skole i Fjell kommune. Dette foredraget er derfor aktuelt for matematikklærere i 5. til 13. trinn "Nettbasert eksamenssystem" - Arild Steen, Høyskolen i Narvik Høgskolen i Narvik ivaretar fjernstudentene på en nyskapende måte. Alle utdanningsprogrammene som tilbys av høgskolen, er tilgjengelige på nettet, og 40 % av studentene er fjernstudenter. Den digitale tilnærmingen tjener som et eksempel for utdanningsinstitusjoner som investerer i fjernundervisning. Nå har skolen, som i lang tid har vært -kunde, utviklet et nyskapende eksamenssystem som vil gjøre fjernundervisningsprogrammene enda mer attraktive, og som vil befeste skolens posisjon som ledende nettbasert utdanningsinstitusjon i Norden.

5 "Å dokumentere aktiviteter utenfor inne i " Jørgen Natlandsmyr Lunde, Som pedagoger gir vi elevene våre ulike former for aktiviteter i løpet av skolehverdagen. Dette er aktiviteter som vi gjerne knytter opp mot ulike former for vurderinger, og som benyttes som dokumentasjon i arbeidet vårt. Noen av disse blir allerede vurdert og dokumentert inne i læringsplattformen, men hva gjør vi med de aktivitetene som elevene arbeider med utenfor? I denne sesjonen får du se noen muligheter for hvordan du kan dokumentere og vurdere ulike aktiviteter inne i, selv om de skjer utenfor. 13:45 14:30: Fra dinosaur til spydspiss - hva må til for å forme framtidas skole og dens brukere? - Simen Spurkland, pedagog i Bærum kommune En beskrivelse av utfordringene man møter på i en skolehverdag som mange tror er digital, men som overhodet ikke er det. Tanker og refleksjoner over emnet, konkrete eksempler på ting som er gjort og ambisjoner i det videre arbeidet. Alt med utgangspunkt i et helt 10. trinn utstyrt med 1:1 ipader siste skoleår "Bruk av digitale verktøy i språkfag" - Johanne Nordhagen, Hamar Katedralskole Johanne er av tre som ble kåret til årets bruker i Hun underviser i norsk og tysk ved Hamar katedralskole og benytter aktivit i egen undervisningshverdag. Johanne er også vurderingskoordinator ved skolen, og arbeider med hvordan lærerene kan gi god og konstruktiv tilbakemelding til elever. Johanne legger selv ut vurderingskriterier for elevene sine på, og bruker de nasjonale kompetansemålene som utgangspunkt og bryter dem ned til mindre, mer generelle kriterier. Kriteriebasert vurdering er et veldig nyttig verktøy. Jeg legger ut kriteriene fordi elevene trenger å vite hvilke mål de skal jobbe mot, og hvordan de kan nå dem, sier hun. Det gir også lærerne mulighet til å diskutere kriteriene med elevene. Det er bra å kunne vise elevene nøyaktig hva de er gode på, og hva de trenger for å bli bedre. Elevene setter virkelig pris på dette. Det blir veldig tydelig for dem når vi legger vurderingskriteriene fram for dem på denne måten. Johanne benytter også aktivt omvendt undervisning i sin tyskundervisning, og er opptatt av strukturert bruk av digitale verktøy i undervisningen. I denne sesjonen vil hun vise hvordan hun arbeider praktisk med digitale verktøy i språkfag, og hvordan hun tar i bruk vurderingskriterier i eget arbeid... "Mobile leksjoner læring overalt, alltid!" - Ramin Darisiro, elæringsrådgiver og prosjektleder ved Forsvarets høgskole. Forsvarets høgskole (FHS) har i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forsket og utviklet et konsept for bruk av mobile plattformer (smarttelefoner/nettbrett) for Forsvaret. Mobilen har vi med oss overalt, alltid hvordan kan vi utnytte de mulighetene som ligger i disse plattformene? Hvilke forventninger har våre studenter og brukergrupper til oss hva tjenester og tilgjengelighet angår? Våre eksperimenter blant ulike brukergrupper, har avdekket behovet for en intuitivt fleksibel løsning. Dette har resultert i utvikling av Mobil Læring App Bakeri (MLAB). MLAB er en skybasert app-bygger og publiseringsløsning. MLAB gir læreren tilstrekkelig fleksibilitet gjennom konsistente maler og komponenter. App-leksjonene kan tilpasses ulike studentgrupper med mulighet for interaksjon. Resultatet av ulike aktiviteter kan «trackes» underveis for tett oppfølging. MLAB kan settes opp med kommunikasjon mot og app-leksjonene kan i så måte være en utvidelse av læringsarenaen.

6 "Nyheter og endringer i m/ resertifisering" Bjarte Berntsen, Verden endrer seg... og det gjør også - faktisk flere ganger i året. På denne sesjonen får du innblikk i endringer gjort den siste tiden. Vi viser deg hva som er nytt og endret, og hvordan du kan ta dette i bruk i din -hverdag. Samtidig kan du få muligheten til å resertifisere deg som administrator i. 14:45 15:45: TeachMeet Et TeachMeet er et organisert men uformelt møte, der hovedhensikten er å dele god praksis, praktiske innovasjoner og gi innsikt i undervisning med teknologi og. Dette er din sjanse til å dele det geniale opplegget du har, den lille fiffige tingen du gjør som fungerer så bra med elevene, eller det opplegget som absolutt ikke fungerte (ja, det er ofte veldig interessant).

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Den didaktiske digitale kompetansen

Den didaktiske digitale kompetansen Den didaktiske digitale kompetansen Lærerutdanningens forsømmelse av tor arne wølner Hver høst går nye lærere inn i klasserom over hele landet. Flertallet stiller med null kompetanse i forhold til didaktikk

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger Vurdering for læring Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger 2 3 Presentasjon av Vurdering for læring Vurdering er kanskje en av lærerens vanskeligste og viktigste oppgaver.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer