REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

2 Adm. dir Ove A. Brattbakk Iskrivende stund er den varslede kraftkrisen - med prisøkning og fare for rasjonering igjen avlyst, 4 år etter forrige stressituasjon. Kraftbehovet i det felles nordiske kraftmarked øker og spesielt Norge har i dag i et underskudd som i normale år dekkes av import av varmekraft fra omverdenen. I tørre år vil imidlertid Norge og Sverige få så stor manko at dette ikke kan dekkes av import pga. begrensede overføringsforbindelser. Politisk unnfallenhet både mht. å legge til rette for lønnsom kraftutbygging kombinert med miljøidealisme over lang tid synliggjøres nå også konkret i den spesielt anstrengte kraftsituasjonen på Møre/Midt-Norge. Paradokset er at det i Norge finnes muligheter innen fornybar utslippsfri vannkraft med økonomisk og miljømessig bæreevne som kan realiseres uten subsidier med de markedspriser vi tror på framover. Verneplaner har allerede lagt beslag på ca 45 TWh CO 2 -fri vannkraft og vi frykter at potensialet kan bli ytterligere redusert. For HK er planer på over 1 TWh skrinlagt pga vassdragsvern (Lomsdal, Visten og sideelver til Vefsna) og i tillegg forhindres også utvidelse av eksisterende kraftverk som Kaldåga. Vi vil gjerne bygge ut mer, men får ikke lov. HK satser intensivt på det som inntil videre er politisk gangbart. Småskala vannkraft vil gi et bidrag til energibalansen, men gir mange småkraftverk totalt mindre miljømessige konsekvenser enn noen få større kraftverk bygd med dagens miljømessige tilpasninger? Et marked med fri etterspørsel og sterkt politisk regulert tilgang vil ha funksjonsproblemer. Og når resultatet av politisk vakling pga. miljøidealisme nå synes å bli Statnetts mobile sterkt forurensende gasskraftverk (som må finansieres av deg og meg via nettleien) er paradokset komplett! Politikerne har ansvaret, men det er vi som bransje som får pepper og redusert omdømme pga. raske prisøkninger. Og hva som kan skje i en rasjoneringssituasjon når systemet har spilt fallitt, kan få tenke seg. En ting vil være omdømmet, noe helt annet vil være samfunnet som går i stå! Gi oss lov til å realisere de naturgitte ressurser vi har! E-faktura vil overta Nye dataløsninger gjør at flere og flere bedrifter går over til e-faktura, fordi fakturaene kan tas inn i regnskapssystemet elektronisk. Det sier Frode Dorp i HelgelandsKraft. Flere og flere bedrifter og regnskapkontor ønsker å få sine fakturaer elektronisk. Mange større bedrifter har allerede i dag et regnskapssystem der e-fakturaene går rett inn i det elektroniske regnskapssystemet. Sparer tid Flere aktører jobber med å utvikle standarder for e-faktura. De store kundene våre har mange anlegg. For dem innebærer e-faktura som går rett inn i regnskapssystemet at de sparer tid, garderer seg mot feil og har full oversikt til enhver tid, sier Dorp. Han nevner blant annet kommuner som har flere anlegg med egne målere. I stedet for at de får mange papirfakturaer, kan de få ei fil med oversikt over alle anlegg, forbruk og kostnader. Dette legges rett inn i regnskapssysemet, forteller Dorp. Tiden med tradisjonelle fakturaer på papir vil snart være forbi. Fler og fler vil etterhvert gå over til e-faktura, mener Frode Dorp i HelgelandsKraft. Vinnere nye efaktura-kunder Håbrekke Christer 8624 MO I RANA Forsland Frank 8800 SANDNESSJØEN Skjæran Hans Petter 8640 HEMNESBERGET Store og små Vi ser at flere og flere store bedrifter tar i bruk e-faktura. For de mindre bedriftene som benytter seg av regnskapskontor, vil regnskapskontorene i framtida kunne ta i mot e-faktura. Dette kan bidra til å forenkle jobben for regnskapskontorene, og for den enkelte bedrift, sier han. Allerede har HelgelandsKraft systemer som gjør at de kan tilby denne løsningen til større kunder. Små bedrifter som vil spare tid og få bedre oversikt, kan også ta i bruk e-faktura. Alt etter om man ønsker en nettbasert e-faktura eller filer som går rett inn i regnskapssystemet, kan man kontakte henholdsvis sin bankforbindelse eller HelgelandsKraft for å få detaljerte opplysninger om dette, sier Frode Dorp i HelgelandsKraft. Vinnere eksisterende efaktura kunder Skarsmo Asbjørn 8920 SØMNA Christiansen Bjørn Tore 8800 SANDNESSJØEN Jonsen Bjørn Richter 8665 MOSJØEN 2

3 HK-utbytte betyr bedre kvalitet Utbytte Sømna kommune får som eier i HelgelandsKraft betyr mye for kommunen og det tilbudet vi kan gi innbyggerne. Det sier ordfører i Sømna, Edmund Dahle. I 2005 mottok Sømna kommune 3,9 millioner kroner i utbytte fra HelgelandsKraft. Kommunen bruker pengene til å betale ned gjeld, til investeringer blant annet i veier og til tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen. Samlet strømregninger i 56 år Dette er svært viktige penger for oss. De er med og bidrar til at vi kan gi innbyggerne et godt tilbud. Det øker trivselen og er med på å legge grunnlaget for bosetting og aktivitet i kommunen, mener Dahle. Jeg jobber i HK Navn: Torbjørg Myhre Funksjon i HK: kunderådgiver Alder: 49 Bosted: Grubhei Tiden og prisene har forandret seg, sier Johan Breiland og viser fram en annonse med Helgeland Kraftlags priser for Johan Breiland har samlet på strømregninger i 56 år. Strømforbruket i 1961 er mye mindre enn året før og året etter. Da skjedde det noe i Røssåga slik at det var lite vann og strømprisene var høye for å minke forbruket, forteller Johan Breiland, og blar i bunken med strømregninger og papirer. Han har tatt vare på alle regningene siden Forbruk og priser er nøyaktig lagt inn i regneark på datamaskinen. Statistikken er en del av familiens forbrukshistorie, men forteller også noe om samfunnsutviklingen generellt, mener Johan Breiland. Da han flyttet til Mosjøen i 1946 var det svært få som hadde innlagt strøm. Da var det bare beboerne i Mosjøen bykommune som kunne slå på lysbryteren om kvelden. Resten av området ventet i spenning på strømmen. Interessen for alt som hadde med strøm å gjøre var stor, og den har jeg beholdt siden. Breiland viser fram avisartikler og annonser om elektrisitet fra 1950-tallet. Mye har forandret seg siden den tid. Da kom ikke strømregningen i posten. Fram til 1955 hadde Mosjøen Kommunale Elektrisitetsverk en mann som gikk fra hus til hus og skrev ut strømregningen og samlet inn pengene etter forbruket, forteller han. Også strømprisene har forandret seg siden den gang. Tariffen var tredelt på 50-tallet. I tillegg var det todelt tariff for husholdningene, sier Breiland og tar fram en avisannonse fra Da betalte man 30 øre for de 20 første kwh per måned. Brukte man mer enn det, var prisen 7 øre per kwh. Senere ble det omvendt. Da hadde man stipulert månedsforbruk og måtte betale mer per kwh for overforbruket, minnes Breiland. I følge regnearkene til Breiland holdt strømprisen seg under 10 øre fram til 1977, i 1990 passerte kostnaden per kwh 40 øre. Hva er du opptatt av nå? Det må være å trimme av seg juleflesket. Hva er det beste med å jobbe i HK? Ingen dager er like, godt arbeidsmiljø, trygg arbeidsplass Hva gjør du i fritida? Har mange hobbyer, som f.eks. porselensmaling og oljemaling, foto og bildebehandling, webside. Er engasjert i Rana Jegerog Fiskerforening og alt som har med friluftsliv å gjøre, og mye tid går med til våre 3 strihårete vorshehunder. Inviter en kjent person på middag. Thorvald Stoltenberg, en utrolig interessant og folkelig person. Hva villle du servert? Indrefilet av rein med en god rødvin til. Anbefal en god bok Ingebjørg Olavsdatter av Frid Ingulstad Hva gjør du for å holde deg i form? Ferdes i naturen Hva er du villig til å demonstrere for? Rein luft og rent vann Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Hus og hjem, reiser, sikre alderdommen - i tillegg vil jeg gi noe til kreftforskningen. Hva gjør du om fem år? Jeg jobber i HK 3

4 Rør til fiberoptisk kabel og høyspentkabel er lagt i samme grøft i veiskuldra langs E12. I grøfta er det fyllt betong. Sikker strømforsyning til den nye tunnellen gjennom Umskardet, fjellstua på Umbukta og reinslakteriet har vært de viktigste argumentene for den nye høyspentkabelen mellom Mo og Umbukta, forteller områdeleder Odd Husnes i HK. Strøm og fiber sammen I en og samme operasjon har HelgelandsKraft sikret strømforsyningen mellom Mo og Umbukta, og samtidig sørget for at Helgeland og Västerbotten er koblet sammen med bredbånd. Gjennom lang tid har HelgelandsKraft vært forberedt på at de måtte gjøre noe med strømforsyninga mellom Mo og Umbukta. Dette er en av de mest værutsatte områdene på Helgeland. Synergi - Da det ble bestemt at det skulle bygges tunnel på E12 gjennom Umskardet, måtte vi sikre strømforsyninga på en helt annen måte enn hva tilfellet har vært. I tillegg er både reinslakteriet og fjellstua helt avhengige av en sikker forsyning. Når interregprosjektet med fiberoptisk bredbåndforbindelse mellom Umeå og Mo i Rana ble lansert omtrent på samme tid, så vi muligheten av å slå disse to prosjektene sammen, forteller områdeleder i HelgelandsKraft, Odd Husnes. Støpt kabelgrøft Resultatet ble et samarbeidsprosjekt mellom flere parter. Fiberprosjektet utløste både interregmidler og RDAmidler. For strømforsyningen har Statens vegvesen deltatt på finansieringssiden i tillegg til HelgelandsKraft som har tatt de største kostnadene. Teknikken som er brukt for å bygge ut strømforsyningen og fiberoptisk bredbåndforbindelse er forholdsvis ny for vår del. Både høyspentkabel og fiberoptikken er trukket i rør som er lagt i en støpt kanal ( OPI-kanal )av betong i ei lita grøft i vegskuldra fra grensen til industriparken på Mo. Etter at kablene er trukket, er grøfta fylt over og veikanten er tilbake til normalen, forteller Husnes. Spesialutstyr - I sum har dette vært et prosjekt som mange har nytt og vil nyte godt av. Strømforsyninga som nå er lagt gjør at de hytteeierne som ønsker strøm til sine hytter, vil få det etterhvert, forteller Husnes. Totalt har prosjektet hatt en kostnadsramme på 11 millioner kroner, og den nye forsyningen blir tatt i bruk tidlig i Kundesenteret svarer 1. Ektepar flytter fra hverandre. Ektemannen har strømmen registrert i sitt navn og tegnet fastprisavtale. Hva skjer med avtalen når mannen flytter ut? Ektemannen kan ta med seg fastprisavtalen til ny bopel eller fruen kan overta avtalen mot at det bekreftes skriftlig av begge. 2. Kunden reiser bort 1. des og blir borte til 15. jan og lurer på når han skal lese av måleren Måleren leses av før han reiser og når han er tilbake. Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myre. 4

5 I mål med sertifisering Etter flere års systematisk arbeid får HelgelandsKraft nå sin NS-EN ISO 9001 sertifisering. Kun sju av landets 350 kraftselskap har en slik sertifisering. HelgelandsKraft skal være en bedrift der all aktivitet er i samsvar med de eksterne og interne krav og forventninger som stilles til virksomheten. Kvaliteten på våre produkter, tjenester og prosesser skal kontinuerlig forbedres for å sikre effektivitet og omdømme, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk. Arbeidet har involvert alle ansatte. Sertfiseringen er det Nemko Certification som foretar, etter å ha gått grundig gjennom og hatt revisjon av HKs kvalitetssystem. ISO 9001 er omfattende i sine krav. Den bygger på åtte ledelsesprinsipper og fremstår som et viktig verktøy for forbedringer og økt effektivitet. Sentralt står lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring, opplyser kvalitetsleder i HK, Lene Tokle. Kvalitetsleder Lene Tokle med diplomet som viser at HelgelandsKraft har fått NS-EN ISO 9001 sertifisering. Topp moderne superveteran Norgesvinduet Svenningdal AS har investert 20 millioner kroner i nytt topp moderne produksjonsutstyr. Hver dag produserer den nesten 90 år gamle hjørnestensbedriften 300 nye vinduer og dører. Vi legger opp til en så effektiv produksjon som mulig. Det har vært bakgrunnen for at vår siste investering var ei produksjonslinje som kapper, profilerer, og bearbeider alle deler til dør- og vindusproduksjonen, nesten uten omstillingstider. Hjørnestein Det sier fabrikksjef Ragnar Elstad ved Norgesvinduet Svenningdal. Hjørnesteinsbedriften sysselsetter 100 personer fra Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Namskogan og Brønnøy. 85 av disse har sitt daglige arbeid i produksjonen. Den 90 år gamle bedriften har i 2006 passert budjettmålene med ei omsetning på 100 millioner kroner. Hver dag produseres det om lag 300 nye vinduer ved bedriften. Vi bruker daglig om lag meter råmaterialer, i all hovedsak limtre som vi får fra Tyskland og Baltikum. Halvparten av disse vinduene er spesialtilpasset når det gjelder maling, glass, type og størrelse. Fabrikksjef Ragnar Elstad legger vekt på en effektiv produksjon og høy kvalitet. Hver uke går det i gjennomsnitt 8 vogntog med vinduer og dører fra fabrikken. Noe fraktes direkte med bil til grossist eller til byggeplass. En del skipes også fra Mosjøen, opplyser fabrikksjefen. Han har selv gått en god skole ved fabrikken. I 20 år har han vært ansatt, og gått gradene fram til han for to år siden overtok som fabrikksjef. Effektivitet Effektivitet i produksjonen er helt Effektivitet i produksjonen er helt nødvendig om vi skal kunne konkurrere i et meget stramt marked. Prisepresset er stort, derfor er volum svært viktig, sier han. Det aller meste av produksjonen havner hos grossister og entreprenører i Norge. Om lag fem prosent av produksjonen eksporteres til Scottland. Vi leverer vinduer med ti års garanti. Et moderne vindu bør normalt ha en levetid på 20 år, eller mer. Kvalitet er et stikkord for alle våre produkter, enten det dreier seg om ulike typer vinduer eller dører, sier Elstad. 5

6 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Klondyke Optimist etter alvorlig ulykke Jeg er optimist og tror jeg skal komme meg godt etter den dramatiske ulykken. Det sier 22 år gamle Vegar Dalen Andersen fra Sandnessjøen. 19. juli 2006 var lærlingen på arbeid for HelgelandsKraft på Dønna. Mens han sto i toppen av en stolpe og skulle montere et linjestrekk, veltet stolpen. Vegar falt ned og stolpen veltet over han. Med indre blødninger, alvorlige bruddskader i bekkenet og en brukket arm, ble han hentet med helikopter og brakt til sykehus. Vegar Dalen Andersen går til opptrening ved sykehuset i Sandnessjøen etter den alvorlige arbeidsulykken på Dønna i juli Jeg håper å bli så frisk som mulig, sier han. Helikopter Tilfeldigvis var ambulansehelikopteret i nærheten. De var raskt på plass og ga førstehjelp. Jeg var bevisst hele tiden, men hadde store smerter, forteller han. Helikopteret fløy til Sandnessjøen sykehus, der legene startet behandlingen. Utpå dagen den 19. juli ble han fløyet med ambulansefly til Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstanden var ustabil og ble betegnet som alvorlig. Operasjonen måtte utsettes fordi jeg hadde indre blødninger. Det eneste som vistes utenpå etter ulykka, var et skrubbsår på det ene kneet, sier han. Etterhvert kunne operasjonen gjennomføres. Men først etter to måneder på sykehus kom han hjem til familien i Sandnessjøen. Livet snudd på hodet Jeg fikk livet snudd på hodet i løpet av noen sekunder. Fra å være aktiv ble jeg låst til senga i mange uker. Det har vel antakelig vis vært det tøffeste. Nå ser jeg framover, og håper jeg skal bli bra. Da ulykken skjedde gikk jeg bare og ventet på å få avlegge fagprøven i drømmeyrket. Legene i Tromsø har sagt til meg at jeg bør tenke på et annet yrke enn montørfaget, sier han. Vegar roser både familien, venner og HelgelandsKraft for god oppfølging. Særlig har støtten fra familien og venner vært viktig. Nå går jeg tre dager til opptrening ved sykehuset i Sandnessjøen. Hvor lenge jeg skal drive med det, vet jeg ikke. Men jeg håper å bli så frisk som mulig, og å starte på en ny utdanning. Dersom sjansen byr seg, vil jeg mer enn gjerne jobbe i HK, slår den nøkterne ungdommen fast. Det planlegges 120 nye småkraftverk på Helgeland. Helgelands- Kraft skal sørge for at strømmen fra disse kraftverkene kommer inn i linjenettet. Det er nesten klondykestemning. Vi har registrert 120 nye småkraftverkprosjekter rundt om på Helgeland. Noen av prosjektene er på planleggingsstadiet og Øystein Storvoll andre står på terskelen til å starte opp. De aller fleste bygges av private. Det sier energiingeniør i Helgelands- Kraft, Øystein Storvoll. I disse dager planlegges nye kraftlinjer i høyt tempo. HelgelandsKraft er pliktig til å ta i mot strømmen småkraftverkene produserer. Kostnadene ved nettutbyggingen er det kraftutbyggeren som må bære. 200 kilometer linjenett Vi regner med å måtte bygge om lag 200 kilometer med nye linjer for å kunne få strømmen fra alle småkraftverkene inn i vårt overliggende ledningsnett. Bare ved utbyggingen av Krutåga vil investeringskostnadene i nye linjer beløpe seg til nærmere 100 millioner kroner, forteller Storvoll. Når det gjelder linjebygginga tilknyttet småkraftverk i Krutåga, vil HelgelandsKraft se dette i sammenheng men forsyningssikkerheten til hele Hattfjelldal kommune. Så langt som mulig forsøker vi å tenke synergier når nye linjer bygges. Det gjør vi blant annet i Hattfjelldal, forteller Storvoll. Utfordring I tillegg til dette prosjektet skal det også bygges nye linjer for å ta hånd om strømmen fra tre småkraftverk 6

7 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. ke for småkraftverk som ligger på nordsida av Røsvatn. Men de aller største utfordringene har vi etter alt å dømme i Nord-Rana og småkraftverkene som planlegges i dette området. Bare disse utbyggingene innebærer et tilskudd på 100 megawatt. Dersom alle de 120 småkraftverkene blir realisert, innebærer det en økt kraftproduksjon på Helgeland tilsvarende 1 twh, opplyser Storvoll. Tjener penger fra dag en For tre års siden staret Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett detaljplanleggingen av Svartvasselva minikraftverk. I dag går prøvedriften for full maskin. 11 millioner kroner i investert kapital, en velvillig bankforbindelse, mange tusen arbeidstimer og gode rådgivere har gjort at prøvedriften ved Svartvasselva minikraftverk går for fullt. Anlegget er planlagt å ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på 5 GWh. Støttespillere For vår del har byggingen gått forholdsvis greit. Men den har kostet svært mange arbeidstimer. Vi har også hatt gode rådgivere som har gitt oss råd både underveis og i planleggingsfasen. Men avgjørelsene for om vi skulle gjøre det slik eller slik, har vi tatt selv. I ettertid er det godt å se at de beslutningene vi har tatt, så langt ser ut til å ha vært riktige, forteller Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett. Til nye utbyggere av mini- og småkraftverk anbefaler de å finne en god bankforbindelse på et tidlig stadium. Vi opplevde det som en stor utfordring å finne fram til en bankforbindelse som virkelig hadde tro på prosjektet. DNB har støttet oss hele veien. De har vært svært ryddige og en god støttespiller hele veien, sier de to. God økonomi Allerede første driftsår vil de to tjene penger på anlegget. De har tegnet en femårs fastprisavtale med Helgelands- Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett er svært tilfreds med at prøvproduksjonen går meget godt i Svartvasselva minikraftverk. Totalt planlegges 120 nye mini- og småkraftverk rundt om på hele Helgeland. Kraft om levering av strøm. Etterhvert vil fortjenesten på anlegget øke, sier Pedersen. Grunnen og vannfallet har de leid av Statskog. Hele kraftstasjonen ligger usjenert til. Kraftproduksjonen styres ved datateknikk, og kan i prinsippet skje hvor som helst, bare det er tilgang på internett. Vi har jevnlig tilsyn, og er det noe galt, så går alarmen på mobiltelefonene vi har med oss, sier de. 7

8 Allsidig lag med storslåtte anlegg Når Bossmo & Ytteren IL feirer 100 år i 2008 skal det merkes. Ikke minst når det gjelder store arrangementer, både ski og fotball. Denne vinteren ligger vi litt på været, bokstavellig talt. Men jeg vet det jobbes med større arrangementer når vi jubilerer i Det forteller klubbveteran Ketil Braaten. For hele Rana Dette er et anlegg for hele befolkningen i Rana. Her kjøres det alpint i flere bakker, her finnes hoppbakker, lysløype, skiskytterstadion, turløyper, turstier, kafe, forsamlingslokaler, og like i nærheten har idrettslaget flere fotballbaner med aktivitet året rundt. I tillegg spilles det håndball og drives barneidrett på flere nivå. Bossmo & Ytteren IL driver en meget allsidig virksomhet. Svært mange barn og ungdommer bruker mye av sin fritid hos oss, enten de er opptatt av ski, fotball, friidrett, håndball, hopp, skiskyting eller alping, sier Ketil Braaten passeringer Siste sesong var det passeringer i langrennsløypa. Rundt mennesker var innom stadion. Det ble solgt 500 årskort i alpinbakken og kjørt turer i heisanlegget. Knapt noe idrettslag kan vise til en så Sudoku allsidig aktivitet i så flotte anlegg. Det skal noe til å drive dette. Alt skjer på dugnad, bortsett fra driften av alpinanlegget, der vi leier inn folk i sesongen. Vi er også helt avhengige av støttespillere i næringslivet, og er meget godt fornøyd med at vi har en treårsavtale med HelgelandsKraft på plass, forteller Braaten. Laget har om lag unge og litt eldre medlemmer. Mange av dem har hevdet seg helt i toppen innen flere idretter. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaksjon: Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen: Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer