REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

2 Adm. dir Ove A. Brattbakk Iskrivende stund er den varslede kraftkrisen - med prisøkning og fare for rasjonering igjen avlyst, 4 år etter forrige stressituasjon. Kraftbehovet i det felles nordiske kraftmarked øker og spesielt Norge har i dag i et underskudd som i normale år dekkes av import av varmekraft fra omverdenen. I tørre år vil imidlertid Norge og Sverige få så stor manko at dette ikke kan dekkes av import pga. begrensede overføringsforbindelser. Politisk unnfallenhet både mht. å legge til rette for lønnsom kraftutbygging kombinert med miljøidealisme over lang tid synliggjøres nå også konkret i den spesielt anstrengte kraftsituasjonen på Møre/Midt-Norge. Paradokset er at det i Norge finnes muligheter innen fornybar utslippsfri vannkraft med økonomisk og miljømessig bæreevne som kan realiseres uten subsidier med de markedspriser vi tror på framover. Verneplaner har allerede lagt beslag på ca 45 TWh CO 2 -fri vannkraft og vi frykter at potensialet kan bli ytterligere redusert. For HK er planer på over 1 TWh skrinlagt pga vassdragsvern (Lomsdal, Visten og sideelver til Vefsna) og i tillegg forhindres også utvidelse av eksisterende kraftverk som Kaldåga. Vi vil gjerne bygge ut mer, men får ikke lov. HK satser intensivt på det som inntil videre er politisk gangbart. Småskala vannkraft vil gi et bidrag til energibalansen, men gir mange småkraftverk totalt mindre miljømessige konsekvenser enn noen få større kraftverk bygd med dagens miljømessige tilpasninger? Et marked med fri etterspørsel og sterkt politisk regulert tilgang vil ha funksjonsproblemer. Og når resultatet av politisk vakling pga. miljøidealisme nå synes å bli Statnetts mobile sterkt forurensende gasskraftverk (som må finansieres av deg og meg via nettleien) er paradokset komplett! Politikerne har ansvaret, men det er vi som bransje som får pepper og redusert omdømme pga. raske prisøkninger. Og hva som kan skje i en rasjoneringssituasjon når systemet har spilt fallitt, kan få tenke seg. En ting vil være omdømmet, noe helt annet vil være samfunnet som går i stå! Gi oss lov til å realisere de naturgitte ressurser vi har! E-faktura vil overta Nye dataløsninger gjør at flere og flere bedrifter går over til e-faktura, fordi fakturaene kan tas inn i regnskapssystemet elektronisk. Det sier Frode Dorp i HelgelandsKraft. Flere og flere bedrifter og regnskapkontor ønsker å få sine fakturaer elektronisk. Mange større bedrifter har allerede i dag et regnskapssystem der e-fakturaene går rett inn i det elektroniske regnskapssystemet. Sparer tid Flere aktører jobber med å utvikle standarder for e-faktura. De store kundene våre har mange anlegg. For dem innebærer e-faktura som går rett inn i regnskapssystemet at de sparer tid, garderer seg mot feil og har full oversikt til enhver tid, sier Dorp. Han nevner blant annet kommuner som har flere anlegg med egne målere. I stedet for at de får mange papirfakturaer, kan de få ei fil med oversikt over alle anlegg, forbruk og kostnader. Dette legges rett inn i regnskapssysemet, forteller Dorp. Tiden med tradisjonelle fakturaer på papir vil snart være forbi. Fler og fler vil etterhvert gå over til e-faktura, mener Frode Dorp i HelgelandsKraft. Vinnere nye efaktura-kunder Håbrekke Christer 8624 MO I RANA Forsland Frank 8800 SANDNESSJØEN Skjæran Hans Petter 8640 HEMNESBERGET Store og små Vi ser at flere og flere store bedrifter tar i bruk e-faktura. For de mindre bedriftene som benytter seg av regnskapskontor, vil regnskapskontorene i framtida kunne ta i mot e-faktura. Dette kan bidra til å forenkle jobben for regnskapskontorene, og for den enkelte bedrift, sier han. Allerede har HelgelandsKraft systemer som gjør at de kan tilby denne løsningen til større kunder. Små bedrifter som vil spare tid og få bedre oversikt, kan også ta i bruk e-faktura. Alt etter om man ønsker en nettbasert e-faktura eller filer som går rett inn i regnskapssystemet, kan man kontakte henholdsvis sin bankforbindelse eller HelgelandsKraft for å få detaljerte opplysninger om dette, sier Frode Dorp i HelgelandsKraft. Vinnere eksisterende efaktura kunder Skarsmo Asbjørn 8920 SØMNA Christiansen Bjørn Tore 8800 SANDNESSJØEN Jonsen Bjørn Richter 8665 MOSJØEN 2

3 HK-utbytte betyr bedre kvalitet Utbytte Sømna kommune får som eier i HelgelandsKraft betyr mye for kommunen og det tilbudet vi kan gi innbyggerne. Det sier ordfører i Sømna, Edmund Dahle. I 2005 mottok Sømna kommune 3,9 millioner kroner i utbytte fra HelgelandsKraft. Kommunen bruker pengene til å betale ned gjeld, til investeringer blant annet i veier og til tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen. Samlet strømregninger i 56 år Dette er svært viktige penger for oss. De er med og bidrar til at vi kan gi innbyggerne et godt tilbud. Det øker trivselen og er med på å legge grunnlaget for bosetting og aktivitet i kommunen, mener Dahle. Jeg jobber i HK Navn: Torbjørg Myhre Funksjon i HK: kunderådgiver Alder: 49 Bosted: Grubhei Tiden og prisene har forandret seg, sier Johan Breiland og viser fram en annonse med Helgeland Kraftlags priser for Johan Breiland har samlet på strømregninger i 56 år. Strømforbruket i 1961 er mye mindre enn året før og året etter. Da skjedde det noe i Røssåga slik at det var lite vann og strømprisene var høye for å minke forbruket, forteller Johan Breiland, og blar i bunken med strømregninger og papirer. Han har tatt vare på alle regningene siden Forbruk og priser er nøyaktig lagt inn i regneark på datamaskinen. Statistikken er en del av familiens forbrukshistorie, men forteller også noe om samfunnsutviklingen generellt, mener Johan Breiland. Da han flyttet til Mosjøen i 1946 var det svært få som hadde innlagt strøm. Da var det bare beboerne i Mosjøen bykommune som kunne slå på lysbryteren om kvelden. Resten av området ventet i spenning på strømmen. Interessen for alt som hadde med strøm å gjøre var stor, og den har jeg beholdt siden. Breiland viser fram avisartikler og annonser om elektrisitet fra 1950-tallet. Mye har forandret seg siden den tid. Da kom ikke strømregningen i posten. Fram til 1955 hadde Mosjøen Kommunale Elektrisitetsverk en mann som gikk fra hus til hus og skrev ut strømregningen og samlet inn pengene etter forbruket, forteller han. Også strømprisene har forandret seg siden den gang. Tariffen var tredelt på 50-tallet. I tillegg var det todelt tariff for husholdningene, sier Breiland og tar fram en avisannonse fra Da betalte man 30 øre for de 20 første kwh per måned. Brukte man mer enn det, var prisen 7 øre per kwh. Senere ble det omvendt. Da hadde man stipulert månedsforbruk og måtte betale mer per kwh for overforbruket, minnes Breiland. I følge regnearkene til Breiland holdt strømprisen seg under 10 øre fram til 1977, i 1990 passerte kostnaden per kwh 40 øre. Hva er du opptatt av nå? Det må være å trimme av seg juleflesket. Hva er det beste med å jobbe i HK? Ingen dager er like, godt arbeidsmiljø, trygg arbeidsplass Hva gjør du i fritida? Har mange hobbyer, som f.eks. porselensmaling og oljemaling, foto og bildebehandling, webside. Er engasjert i Rana Jegerog Fiskerforening og alt som har med friluftsliv å gjøre, og mye tid går med til våre 3 strihårete vorshehunder. Inviter en kjent person på middag. Thorvald Stoltenberg, en utrolig interessant og folkelig person. Hva villle du servert? Indrefilet av rein med en god rødvin til. Anbefal en god bok Ingebjørg Olavsdatter av Frid Ingulstad Hva gjør du for å holde deg i form? Ferdes i naturen Hva er du villig til å demonstrere for? Rein luft og rent vann Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Hus og hjem, reiser, sikre alderdommen - i tillegg vil jeg gi noe til kreftforskningen. Hva gjør du om fem år? Jeg jobber i HK 3

4 Rør til fiberoptisk kabel og høyspentkabel er lagt i samme grøft i veiskuldra langs E12. I grøfta er det fyllt betong. Sikker strømforsyning til den nye tunnellen gjennom Umskardet, fjellstua på Umbukta og reinslakteriet har vært de viktigste argumentene for den nye høyspentkabelen mellom Mo og Umbukta, forteller områdeleder Odd Husnes i HK. Strøm og fiber sammen I en og samme operasjon har HelgelandsKraft sikret strømforsyningen mellom Mo og Umbukta, og samtidig sørget for at Helgeland og Västerbotten er koblet sammen med bredbånd. Gjennom lang tid har HelgelandsKraft vært forberedt på at de måtte gjøre noe med strømforsyninga mellom Mo og Umbukta. Dette er en av de mest værutsatte områdene på Helgeland. Synergi - Da det ble bestemt at det skulle bygges tunnel på E12 gjennom Umskardet, måtte vi sikre strømforsyninga på en helt annen måte enn hva tilfellet har vært. I tillegg er både reinslakteriet og fjellstua helt avhengige av en sikker forsyning. Når interregprosjektet med fiberoptisk bredbåndforbindelse mellom Umeå og Mo i Rana ble lansert omtrent på samme tid, så vi muligheten av å slå disse to prosjektene sammen, forteller områdeleder i HelgelandsKraft, Odd Husnes. Støpt kabelgrøft Resultatet ble et samarbeidsprosjekt mellom flere parter. Fiberprosjektet utløste både interregmidler og RDAmidler. For strømforsyningen har Statens vegvesen deltatt på finansieringssiden i tillegg til HelgelandsKraft som har tatt de største kostnadene. Teknikken som er brukt for å bygge ut strømforsyningen og fiberoptisk bredbåndforbindelse er forholdsvis ny for vår del. Både høyspentkabel og fiberoptikken er trukket i rør som er lagt i en støpt kanal ( OPI-kanal )av betong i ei lita grøft i vegskuldra fra grensen til industriparken på Mo. Etter at kablene er trukket, er grøfta fylt over og veikanten er tilbake til normalen, forteller Husnes. Spesialutstyr - I sum har dette vært et prosjekt som mange har nytt og vil nyte godt av. Strømforsyninga som nå er lagt gjør at de hytteeierne som ønsker strøm til sine hytter, vil få det etterhvert, forteller Husnes. Totalt har prosjektet hatt en kostnadsramme på 11 millioner kroner, og den nye forsyningen blir tatt i bruk tidlig i Kundesenteret svarer 1. Ektepar flytter fra hverandre. Ektemannen har strømmen registrert i sitt navn og tegnet fastprisavtale. Hva skjer med avtalen når mannen flytter ut? Ektemannen kan ta med seg fastprisavtalen til ny bopel eller fruen kan overta avtalen mot at det bekreftes skriftlig av begge. 2. Kunden reiser bort 1. des og blir borte til 15. jan og lurer på når han skal lese av måleren Måleren leses av før han reiser og når han er tilbake. Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myre. 4

5 I mål med sertifisering Etter flere års systematisk arbeid får HelgelandsKraft nå sin NS-EN ISO 9001 sertifisering. Kun sju av landets 350 kraftselskap har en slik sertifisering. HelgelandsKraft skal være en bedrift der all aktivitet er i samsvar med de eksterne og interne krav og forventninger som stilles til virksomheten. Kvaliteten på våre produkter, tjenester og prosesser skal kontinuerlig forbedres for å sikre effektivitet og omdømme, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk. Arbeidet har involvert alle ansatte. Sertfiseringen er det Nemko Certification som foretar, etter å ha gått grundig gjennom og hatt revisjon av HKs kvalitetssystem. ISO 9001 er omfattende i sine krav. Den bygger på åtte ledelsesprinsipper og fremstår som et viktig verktøy for forbedringer og økt effektivitet. Sentralt står lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring, opplyser kvalitetsleder i HK, Lene Tokle. Kvalitetsleder Lene Tokle med diplomet som viser at HelgelandsKraft har fått NS-EN ISO 9001 sertifisering. Topp moderne superveteran Norgesvinduet Svenningdal AS har investert 20 millioner kroner i nytt topp moderne produksjonsutstyr. Hver dag produserer den nesten 90 år gamle hjørnestensbedriften 300 nye vinduer og dører. Vi legger opp til en så effektiv produksjon som mulig. Det har vært bakgrunnen for at vår siste investering var ei produksjonslinje som kapper, profilerer, og bearbeider alle deler til dør- og vindusproduksjonen, nesten uten omstillingstider. Hjørnestein Det sier fabrikksjef Ragnar Elstad ved Norgesvinduet Svenningdal. Hjørnesteinsbedriften sysselsetter 100 personer fra Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Namskogan og Brønnøy. 85 av disse har sitt daglige arbeid i produksjonen. Den 90 år gamle bedriften har i 2006 passert budjettmålene med ei omsetning på 100 millioner kroner. Hver dag produseres det om lag 300 nye vinduer ved bedriften. Vi bruker daglig om lag meter råmaterialer, i all hovedsak limtre som vi får fra Tyskland og Baltikum. Halvparten av disse vinduene er spesialtilpasset når det gjelder maling, glass, type og størrelse. Fabrikksjef Ragnar Elstad legger vekt på en effektiv produksjon og høy kvalitet. Hver uke går det i gjennomsnitt 8 vogntog med vinduer og dører fra fabrikken. Noe fraktes direkte med bil til grossist eller til byggeplass. En del skipes også fra Mosjøen, opplyser fabrikksjefen. Han har selv gått en god skole ved fabrikken. I 20 år har han vært ansatt, og gått gradene fram til han for to år siden overtok som fabrikksjef. Effektivitet Effektivitet i produksjonen er helt Effektivitet i produksjonen er helt nødvendig om vi skal kunne konkurrere i et meget stramt marked. Prisepresset er stort, derfor er volum svært viktig, sier han. Det aller meste av produksjonen havner hos grossister og entreprenører i Norge. Om lag fem prosent av produksjonen eksporteres til Scottland. Vi leverer vinduer med ti års garanti. Et moderne vindu bør normalt ha en levetid på 20 år, eller mer. Kvalitet er et stikkord for alle våre produkter, enten det dreier seg om ulike typer vinduer eller dører, sier Elstad. 5

6 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Klondyke Optimist etter alvorlig ulykke Jeg er optimist og tror jeg skal komme meg godt etter den dramatiske ulykken. Det sier 22 år gamle Vegar Dalen Andersen fra Sandnessjøen. 19. juli 2006 var lærlingen på arbeid for HelgelandsKraft på Dønna. Mens han sto i toppen av en stolpe og skulle montere et linjestrekk, veltet stolpen. Vegar falt ned og stolpen veltet over han. Med indre blødninger, alvorlige bruddskader i bekkenet og en brukket arm, ble han hentet med helikopter og brakt til sykehus. Vegar Dalen Andersen går til opptrening ved sykehuset i Sandnessjøen etter den alvorlige arbeidsulykken på Dønna i juli Jeg håper å bli så frisk som mulig, sier han. Helikopter Tilfeldigvis var ambulansehelikopteret i nærheten. De var raskt på plass og ga førstehjelp. Jeg var bevisst hele tiden, men hadde store smerter, forteller han. Helikopteret fløy til Sandnessjøen sykehus, der legene startet behandlingen. Utpå dagen den 19. juli ble han fløyet med ambulansefly til Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstanden var ustabil og ble betegnet som alvorlig. Operasjonen måtte utsettes fordi jeg hadde indre blødninger. Det eneste som vistes utenpå etter ulykka, var et skrubbsår på det ene kneet, sier han. Etterhvert kunne operasjonen gjennomføres. Men først etter to måneder på sykehus kom han hjem til familien i Sandnessjøen. Livet snudd på hodet Jeg fikk livet snudd på hodet i løpet av noen sekunder. Fra å være aktiv ble jeg låst til senga i mange uker. Det har vel antakelig vis vært det tøffeste. Nå ser jeg framover, og håper jeg skal bli bra. Da ulykken skjedde gikk jeg bare og ventet på å få avlegge fagprøven i drømmeyrket. Legene i Tromsø har sagt til meg at jeg bør tenke på et annet yrke enn montørfaget, sier han. Vegar roser både familien, venner og HelgelandsKraft for god oppfølging. Særlig har støtten fra familien og venner vært viktig. Nå går jeg tre dager til opptrening ved sykehuset i Sandnessjøen. Hvor lenge jeg skal drive med det, vet jeg ikke. Men jeg håper å bli så frisk som mulig, og å starte på en ny utdanning. Dersom sjansen byr seg, vil jeg mer enn gjerne jobbe i HK, slår den nøkterne ungdommen fast. Det planlegges 120 nye småkraftverk på Helgeland. Helgelands- Kraft skal sørge for at strømmen fra disse kraftverkene kommer inn i linjenettet. Det er nesten klondykestemning. Vi har registrert 120 nye småkraftverkprosjekter rundt om på Helgeland. Noen av prosjektene er på planleggingsstadiet og Øystein Storvoll andre står på terskelen til å starte opp. De aller fleste bygges av private. Det sier energiingeniør i Helgelands- Kraft, Øystein Storvoll. I disse dager planlegges nye kraftlinjer i høyt tempo. HelgelandsKraft er pliktig til å ta i mot strømmen småkraftverkene produserer. Kostnadene ved nettutbyggingen er det kraftutbyggeren som må bære. 200 kilometer linjenett Vi regner med å måtte bygge om lag 200 kilometer med nye linjer for å kunne få strømmen fra alle småkraftverkene inn i vårt overliggende ledningsnett. Bare ved utbyggingen av Krutåga vil investeringskostnadene i nye linjer beløpe seg til nærmere 100 millioner kroner, forteller Storvoll. Når det gjelder linjebygginga tilknyttet småkraftverk i Krutåga, vil HelgelandsKraft se dette i sammenheng men forsyningssikkerheten til hele Hattfjelldal kommune. Så langt som mulig forsøker vi å tenke synergier når nye linjer bygges. Det gjør vi blant annet i Hattfjelldal, forteller Storvoll. Utfordring I tillegg til dette prosjektet skal det også bygges nye linjer for å ta hånd om strømmen fra tre småkraftverk 6

7 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. ke for småkraftverk som ligger på nordsida av Røsvatn. Men de aller største utfordringene har vi etter alt å dømme i Nord-Rana og småkraftverkene som planlegges i dette området. Bare disse utbyggingene innebærer et tilskudd på 100 megawatt. Dersom alle de 120 småkraftverkene blir realisert, innebærer det en økt kraftproduksjon på Helgeland tilsvarende 1 twh, opplyser Storvoll. Tjener penger fra dag en For tre års siden staret Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett detaljplanleggingen av Svartvasselva minikraftverk. I dag går prøvedriften for full maskin. 11 millioner kroner i investert kapital, en velvillig bankforbindelse, mange tusen arbeidstimer og gode rådgivere har gjort at prøvedriften ved Svartvasselva minikraftverk går for fullt. Anlegget er planlagt å ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på 5 GWh. Støttespillere For vår del har byggingen gått forholdsvis greit. Men den har kostet svært mange arbeidstimer. Vi har også hatt gode rådgivere som har gitt oss råd både underveis og i planleggingsfasen. Men avgjørelsene for om vi skulle gjøre det slik eller slik, har vi tatt selv. I ettertid er det godt å se at de beslutningene vi har tatt, så langt ser ut til å ha vært riktige, forteller Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett. Til nye utbyggere av mini- og småkraftverk anbefaler de å finne en god bankforbindelse på et tidlig stadium. Vi opplevde det som en stor utfordring å finne fram til en bankforbindelse som virkelig hadde tro på prosjektet. DNB har støttet oss hele veien. De har vært svært ryddige og en god støttespiller hele veien, sier de to. God økonomi Allerede første driftsår vil de to tjene penger på anlegget. De har tegnet en femårs fastprisavtale med Helgelands- Frank Rune Pedersen og Bjørn Ivar Steinslett er svært tilfreds med at prøvproduksjonen går meget godt i Svartvasselva minikraftverk. Totalt planlegges 120 nye mini- og småkraftverk rundt om på hele Helgeland. Kraft om levering av strøm. Etterhvert vil fortjenesten på anlegget øke, sier Pedersen. Grunnen og vannfallet har de leid av Statskog. Hele kraftstasjonen ligger usjenert til. Kraftproduksjonen styres ved datateknikk, og kan i prinsippet skje hvor som helst, bare det er tilgang på internett. Vi har jevnlig tilsyn, og er det noe galt, så går alarmen på mobiltelefonene vi har med oss, sier de. 7

8 Allsidig lag med storslåtte anlegg Når Bossmo & Ytteren IL feirer 100 år i 2008 skal det merkes. Ikke minst når det gjelder store arrangementer, både ski og fotball. Denne vinteren ligger vi litt på været, bokstavellig talt. Men jeg vet det jobbes med større arrangementer når vi jubilerer i Det forteller klubbveteran Ketil Braaten. For hele Rana Dette er et anlegg for hele befolkningen i Rana. Her kjøres det alpint i flere bakker, her finnes hoppbakker, lysløype, skiskytterstadion, turløyper, turstier, kafe, forsamlingslokaler, og like i nærheten har idrettslaget flere fotballbaner med aktivitet året rundt. I tillegg spilles det håndball og drives barneidrett på flere nivå. Bossmo & Ytteren IL driver en meget allsidig virksomhet. Svært mange barn og ungdommer bruker mye av sin fritid hos oss, enten de er opptatt av ski, fotball, friidrett, håndball, hopp, skiskyting eller alping, sier Ketil Braaten passeringer Siste sesong var det passeringer i langrennsløypa. Rundt mennesker var innom stadion. Det ble solgt 500 årskort i alpinbakken og kjørt turer i heisanlegget. Knapt noe idrettslag kan vise til en så Sudoku allsidig aktivitet i så flotte anlegg. Det skal noe til å drive dette. Alt skjer på dugnad, bortsett fra driften av alpinanlegget, der vi leier inn folk i sesongen. Vi er også helt avhengige av støttespillere i næringslivet, og er meget godt fornøyd med at vi har en treårsavtale med HelgelandsKraft på plass, forteller Braaten. Laget har om lag unge og litt eldre medlemmer. Mange av dem har hevdet seg helt i toppen innen flere idretter. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaksjon: Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Kvalitet og smarte løsninger 6 Nr. 4 2006 Flott læretid i HK 4 Nettsjef Frode Valla Sist vinter ga oss virkelig noe å tenke på med hensyn

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006 250 dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Ny rørgate til Hammeren kraftverk Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Lucia-dagen 13. desember i 1892 13. desember i 1892 skjer noe som kommer til å forandre

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norden

Kraftsituasjonen i Norden Kraftsituasjonen i Norden Torsdag 25. februar 2010 Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Mitt mål: Alle i Norge skal ha sikker tilgang på energi, med lik pris på strøm og nettleie Kraftsituasjonen

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nytt nett for sikker forsyning Nr. 4 2007 6-7 Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak

Detaljer

Neste generasjon sentralnett

Neste generasjon sentralnett Neste generasjon sentralnett Forsyningssikkerhet, verdiskapning og klima hånd i hånd Energiforum 6. oktober 2009 Auke Lont, Konsernsjef Statnett Agenda Drivere mot en bærekraftig utvikling Statnetts strategi

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping

Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping Svein Henriksen adm. dir. Disposisjon: Dagens eiere i Hydra Tidal, visjoner og målsetting Teknologiutvikling - status Miljøbetraktninger

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger

Økonomiske og administrative utfordringer. EBLs temadager januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Økonomiske og administrative utfordringer EBLs temadager 21.-22. januar 2009, Småkraft og nett - tekniske og økonomiske problemstillinger Kort om BKK 175 000 nettkunder 19 500 km luftledninger og kabler

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal Et eksempel på at energiloven kommer til kort i praksis

Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal Et eksempel på at energiloven kommer til kort i praksis Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal Et eksempel på at energiloven kommer til kort i praksis Alf Reistad Daglig leder i Industrikraft Møre Høring energiloven 13.11. 2007 Kraftprognosen for M&R - 2006 En

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Framtidsrettet Tradisjon

Framtidsrettet Tradisjon Prosjekt Framtidsrettet Tradisjon 17. november 2014 1 1. Kort om prosjektet (Org.nr. 979 585 985) sendte søknad for prosjektet Framtidsrettet Tradisjon til Innovasjon Norge 03.06.2013. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Solenergi for landbruk

Solenergi for landbruk Solenergi for landbruk Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk! SINTEF Hver dag mottar takene våre store mengder energi fra sola som ikke blir utnyttet.

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

LYS&VARME. STILLE ETTER STORMEN Elgen ligger trygt under høyspentmasten nå Slik var det ikke i desember >SIDE'7< STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED

LYS&VARME. STILLE ETTER STORMEN Elgen ligger trygt under høyspentmasten nå Slik var det ikke i desember >SIDE'7< STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED LYS&VARME >HELGELANDSKRAFT INFORMERER< >NR'1< >MARS'2004< www.helgelandskraft.no STRØMPRISENE VIL GÅ LITT NED >SIDE'2< TOPP FOTBALL PÅ MO >SIDE'5< SØKER SPENNING OGSÅ PÅ FRITIDEN >SIDE'6< STILLE ETTER

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp

Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Frokostseminar: Miljøriktige energiinnkjøp Hvor grønn er strømmen og hva er grønne sertifikater? Kristiansand, 28. januar 2011 Per Otto Larsen Faglig leder E-post: perotto@co2focus.com Tlf: +47 91 35 92

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Norges lengeste sjøkabel. Skogrydderne. Sundøya, Leirfjord HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Norges lengeste sjøkabel 6 Sundøya, Leirfjord Skogrydderne Nr. 3 2006 2 Produksjonssjef Ottar Olsen Sommeren er på hell - uten å ha gjort

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013

Nr % lavere kraftpris i Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Støtte til barn og unge i 2013 Nr. 1 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 30 % lavere kraftpris i 2012 Støtte til barn og unge i 2013 Sparte du klimaet for 1 tonn CO2 utslipp i 2012? Er du som kunde, fornøyd med oss som din kraftleverandør?

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

EBL konferanse 11.mars 2009

EBL konferanse 11.mars 2009 EBL konferanse 11.mars 2009 HMS - Standardisering HMS-/kvalitetsleder Finn Roy Bakken Email - frb@sirakvina.no Agenda: Litt om kraftselskapet ISO 9001(Kvalitet) og ISO 14001(Miljø) og HMS Prosessen frem

Detaljer