HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nr Klar for avmarsj. 250 dager uten skade

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2006. Klar for avmarsj. 250 dager uten skade"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr dager uten skade 5 Klar for avmarsj 7

2 Økonomisjef Asle Bardal Vinn gratis strøm! HelgelandsKraft AS har levert et meget godt regnskapsresultat for Dette er vi stolte av og dette gir også grunnlag for fortsatt aktivitet og vekst primært på Helgeland. Overskuddet ble på 160 millioner kroner. Dette kan virke unødvendig høyt, men når vi forvalter verdier for minst 4 milliarder kroner, er avkastningen på det nivået den bør være. Det er nødvendig at vårt selskap leverer gode resultater. Da selskapet ble stiftet for 60 år siden, var målet at alle innbyggere på Helgeland skulle få elektrisk strøm. Selv om ikke alle mål er de samme i dag, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Vår økonomiske stilling gjør oss i stand til å vedlikeholde og bygge nytt nett slik at forsyningssikkerheten er god, samtidig som vi kan satse på nye prosjekter for å øke kraftproduksjonen. Selskapet er også i stand til å satse på andre områder til beste for regionen. Vi har forståelse for alle som mener prisene er for høye og at kostnadene for den enkelte blir store. Vårt mål er imidlertid å holde en markedspris på nivå med konkurrentene samtidig som nettleien skal være på et gjennomsnittlig nivå sammenlignet med andre nettselskap i landet. Greier vi dette, vil vi framover satse i regionen, samtidig som eierne vil motta sin andel av vår verdiskapning. Iog med at eierne er kommunene på Helgeland, vil denne andel av overskuddet tilfalle oss alle som bor på Helgeland. Markedssjef Arild Inge Markussen og system- og avregningsansvarlig Frode Dorp lokker med gavekort på 500 KWh til tre kunder per måned. Alle med efaktura-avtale blir med i trekningen. Hvis du har eller skaffer deg efaktura-avtale hos HelgelandsKraft, kan du vinne gratis strøm. Alle kunder som får regningen som efaktura i stedet for i posten, blir med i trekningen av 500 gratis kilowattimer. HelgelandsKraft ønsker å oppmuntre kundene til å inngå avtale om efaktura, som er en enkel og sikker måte å betale regningene på for den som har nettbank. Derfor har kraftselskapet nå bestemt seg for å premiere noen av kundene med efaktura. Annenhver måned trekkes det ut seks heldige kunder som hver får et gavekort på 500 KWh. Tre vinnere trekkes blant de som allerede har efaktura og tre trekkes blant de som inngår avtale i løpet av tomånedersperioden. System- og avregningsansvarlig Frode Dorp forteller at konkurransen kommer til å vare ut dette året. Dorp opplyser at HelgelandsKraft hadde 2700 kunder med efakturaavtale per april i år. Antallet hadde økt med cirka 600 fra nyttår. Du kan enten avtale efaktura ved å takke ja til tilbudet som popper opp når du har betalt neste strømregning over nettbanken, eller gå på oversikten over efaktura-tilbydere inne på nettbanken og bestille derfra. Med efaktura sparer du tid, og du har full oversikt. Siden regningen kommer rett i nettbanken, kan du betale dine regninger hvor du vil, bare du har tilgang til internett. I mars-april ble seks vinnere trukket ut. Disse hadde efaktura fra før: Ole Kristian Hauknes, Mo i Rana Else Aanes, Mosjøen Torstein Moe, Brønnøysund Disse var nye efakturakunder: Helene Berg Sørensen, Nesna Bjarne Rønning, Sandnessjøen Geir Arne Forsmo, Mo i Rana. 2

3 - Jeg er ganske overbevist om at det vil bli aktuelt med strømrasjonering i Norge. Hvis det ikke blir bygd ut mer kraft, er det bare et spørsmål om når, sier HelgelandsKrafts spesialrådgiver Bjarne Holien. Forbereder rasjonering Strømforbruket øker jevnt og trutt, uten at produksjonen følger etter i samme takt. Rasjonering av strøm kan bli en trussel også for folk på Helgeland, selv om regionen ikke er blant de mest utsatte. Myndighetene har planene klare for en eventuell rasjonering. Også i HelgelandsKrafts beredskapsplan er det redegjort for hva som skal skje hvis det blir nødvendig med rasjonering. Sparing er første trinn hvis det oppstår knapphet. Da vil knappheten også ha forårsaket økte priser og en viss sparing som følge av det. Men offentlig styrte sparekampanjer blir det også. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å få ned forbruket, er kvoterasjonering neste trinn. Det vil si at en husholdningskunde får tildelt en viss kvote strøm, for eksempel 60 prosent i forhold til ordinært forbruk. Systemet er basert på at kunden styrer reduksjonen selv. Hvis kunden bruker mer enn kvoten, vil det bli straffetariff. Om dette heller ikke er nok, vil det bli gjennomført sonevis utkobling. Da blir kunden rett og slett uten strøm i noen timer i gangen. Enkelte funksjoner blir skjermet, for eksempel helseinstitusjoner og viktige samfunnsfunksjoner. - Det planlegges systemer for å få til en sånn utkobling, avhengig av hvor mye som skal kobles ut til enhver tid, forteller Holien. Alternativ oppvarming Bjarne Holien har inntrykk av at folk flest ikke tenker så mye på om det blir nok strøm tilgjengelig i årene fremover. Et utspill fra Statnett tidligere i år førte til en del medieoppmerksomhet om faren for strømrasjonering i Møre og Romsdal og Trøndelag. Blant andre olje- og energiminister Odd Roger Enoksen gikk ut og avdramatiserte situasjonen. Holien mener det er grunn til å regne med rasjonering i de mest utsatte regioner på et eller annet tidspunkt. - Det er bare å se på utviklingen. Forbruket stiger jevnt, og produksjonen gjør det ikke. Vi er avhengig av de klimatiske forholdene. Per i dag er det lite snø i fjellene. Vi vet ikke hvordan sommeren og høsten blir. Det er så store variasjoner i været, og vi vet jo ikke hva som er normalt lenger. Selv om vi hadde en rekordartet produksjon i Norge i fjor, kan det snu bare på ett år. Vi vet at Norge ikke har tilstrekkelig importkapasitet hvis det kommer et virkelig tørrår, sier han. Statnett har klart uttalt at Norge ikke mestrer en slik situasjon. HelgelandsKrafts klare råd til sine kunder er å ikke gjøre seg helt avhengig av strøm til oppvarming. Det er viktig å vurdere alternative løsninger. Et fleksibelt oppvarmingssystem kan bedre både privatøkonomien og være en god sikkerhet hvis krisen virkelig inntreffer. 3

4 Viktige krafthandlere Kraft til markedspris (spotpris) har vist seg å være billigere over tid enn variabel kraft hos HelgelandsKraft. Siden 1998 har kontrakter knyttet til markedspris vist seg billigere enn variabel kraftpris i 23 av 28 kvartaler. Det viser Statistisk Sentralbyrås statistikk. Forskjellen mellom markedspris og variabel kraft er at prisen på variabel kraft reagerer tregere på svingningene i markedet enn spot-prisen. Nylig har HelgelandsKraft lansert et nytt tilbud, kalt Helgelendingen. Dette er spot-pris (kraft til innkjøpspris) pluss et påslag på 39 kroner per måned. Gunstig De siste månedene har spot-prisen gått opp. Likevel anbefaler markedssjef Arild Inge Markussen i HelgelandsKraft sine kunder å velge denne avtalen. - Fremfor variabel kraft bør kunden velge «Helgelendingen». Men ønsker kunden forutsigbarhet, er det fastavtale som er løsningen, sier han. Har du for eksempel tegnet fastavtale i fjor, har du en god avtale da kraftprisen har hatt en betydelig økning i år. Årsaken til at «Helgelendingen» blir en gunstig avtale for kundene, er at den innebærer liten risiko for HelgelandsKraft. Ergo kan prisen settes lavt. For øvrig vet HelgelandsKraft alltid hva de tjener på enhver avtale. Samtidig med inngåelsen av en fastavtale med en kunde gjør HK avtale med kraftbørsen Nord Pool. Fortjenesten for HK er altså alltid fastsatt på forhånd. Markedssjef Arild Inge Markussen slår fast at krafthandlerne Kåre Sæther (foran) og Bjørn Skjelvan har en viktig og ekstremt resultatorientert jobb i HelgelandsKraft. Krafthandlerne Innkjøpet av kraft er det Bjørn Skjelvan og Kåre Sæther som sørger for. HelgelandsKrafts to krafthandlere selger også kraft for produksjonsdivisjonen, i tillegg til at de altså gjør innkjøpene for markedsdivisjonen. De to er på børs fra klokken åtte til halv fire hver dag. Handelen foregår via datasystemer og på telefon med kraftmeglere. Intensiteten i handelen varierer. Endring i været er det som hyppigst forårsaker hektisk aktivitet. Ofte følger krafthandlerne med for å slå til på en bestemt pris. Markedssjef Markussen slår fast at de to har en svært viktig jobb. Jobben som krafthandler er til ekstrem grad resultatorientert. For hver uke oppsummeres resultatet i kroner og øre. I tillegg til kjøp og salg av kraft handler de valuta. Også kraften til Storuman Energi (som eies 50 prosent av HK) og deres el-sertifikater kjøpes inn av krafthandlerne i Mosjøen. Kundesenteret svarer 1. Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? - Du har fått så stort forbruk på grunn av at du ikke leste av måleren ved forrige avregning. Forrige avregning ble stipulert (beregnet forbruk) og det viser seg at stipulert forbruk ble for lite. Det forbruket som ble for lite på forrige avregning, er tatt med på denne avregningen og er korrekt i og med at vi har fått avlesning. HUSK Å LES AV MÅLEREN!! Kundesenteret minner også om at det er viktig at du oppgir KID-nummeret når du betaler regningen. KID-nummeret står nederst til venstre på girodelen. Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myhre. 4

5 Rekordmange dager uten skade Rett før påske markerte HelgelandsKraft at det var gått mer enn 250 dager siden siste gang noen i bedriften fikk en skade som førte til fravær. Kvalitetsleder Lene Tokle påpeker at 250 dager er lenge i kraftbransjen. Og i HelgelandsKraft er det ny rekord. Det gledelige resultatet kom etter at energiselskapet har satset bevisst på en styrking av HMS-arbeidet. - Jeg føler at det er i ferd med å skje en holdningsendring når det gjelder forebygging av skader og nestenulykker. Jeg merker større åpenhet blant folk ute i avdelingene, sier Lene Tokle. Åpenhet I 2004 var den største skadeårsaken skli og fall. Dette klarte Helgelands- Kraft å redusere med 50 prosent fra ENØK-skolen: Oppvaskmaskinen bruker ved spareprogram på 55, ca 1,1 kwh per oppvask. Viktigere enn valg av vaskeprogram er det å fylle opp maskinen. Halvfull maskin bruker omtrent like mye energi og vann som en full maskin. En oppvaskmaskin bruker ca. 500 kwh i året. Komfyr. Ved koking av vann i en kjele, bruker du like mye energi ved lav varme som høy varme. Det vil si at det 2004 til Fra 2004 til 2005 gikk antallet fraværsdager på grunn av skader ned med 27 prosent. I tillegg har det vært økning av innmeldte nestenulykker, noe som tyder på at det har blitt større åpenhet for å si fra om uheldige hendelser. - Vi har fått en større åpenhet om det vi kaller stille avvik. Folk sier oftere fra om at man har stille avvik, og om hvilke typer stille avvik man har. Det har også blitt større aksept for å vise omtanke, og større bevissthet om hva fatale ulykker betyr for alle som er berørt. Bedre lønnsomhet Rekorden i antall dager uten skade ble markert med bløtkake på hvert områdekontor. I Mosjøen holdt nettsjef Frode Valla en liten tale hvor han blant annet konstaterte at verneombudene var stolte av resultatet. Han viste til at to store stormer i vinter forårsaket Hvor dyre er de ulike elektriske installasjonene på kjøkkenet i drift? Stian Vikdal gir råd om hvordan du skal jobbe for å unngå å sløse med strømmen på kjøkkenet. Sist lærte vi: Oppvarming Sparetiltak knyttet til oppvarming kan gi store utslag på strømregningen. Hele 56 prosent av energiforbruket går til oppvarming. koster det samme. For å minimalisere energibruken er det viktig å bruke kjeler som passer til platen og kjeler med plan bunn slik at kontakten mellom kjele og plate er god. Lokk på kjeler reduserer også energibruken. En komfyr bruker ca. 800 kwh i året. Kjøleskap. Energibruken avhenger av hvor mye mat du har i kjøleskapet og hvor ofte det åpnes. Jo mer døren er åpen jo mer energi brukes det. Pass også på at dørlister ikke er defekte. Et kjøleskap bruker ca. 470 kwh i året. Fryser. Frysebokser bruker som regel mindre energi enn fryseskap. Det skyldes at kulden ikke forsvinner så lett fra fryseboksen når lokket står oppe som når frysedørskapet står oppe. En fryser bruker ca. 600 kwh i året. Leik Lien (fra venstre) og Gunnar Høgli takket ikke nei til kake under markeringen i Mosjøen. mange farlige situasjoner. Likevel ble det ingen skader. - Det er mange historier nå om hendelser som kunne ha gått galt. Men det gikk bra, sa Valla og la til at det er en stor utfordring å opprettholde fokuset på sikkerheten. - Å tenke sikkerhet i hverdagen fører til bedre lønnsomhet, sa Frode Valla. Energiforbruk på kjøkkenet Stian Vikdal er salgsleder i Helgelands- Kraft. Hva koster energiforbruk på kjøkkenet? Utgangspunktet er en gjennomsnittlig familie (2 voksne og 2 barn) med et forbruk på kwh årlig. Eksemplene tar utgangspunkt i en strømpris på 66 øre/kwh, og dekker både kraftpris, nettleie og statlig forbruksavgift. Summene viser totalkostnaden for ett år. Oppvaskmaskin 500 kwh kr. 330,- Komfyr 800 kwh kr. 528,- Kjøleskap 470 kwh kr. 310,- Fryser 600 kwh kr. 396,- Kaffetrakter 275 kwh kr. 181,- Mikrobølgeovn 75 kwh kr. 50,- 5

6 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal gi kunde- og eiertilfredshet ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen produksjon, overføring og omsetting av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Gigant innen fornybar energi Norge sitter på 45 prosent av den fornybare kraftproduksjonen i Europa og er det landet i Europa som har størst muligheter for utvikling av fornybar energi. Den utviklingen ønsker Enviro Energi å bidra til. Enviro Energi eies direkte av: HelgelandsKraft, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Oppland Energi, Troms Kraft, TrønderEnergi og Eurel. Disse sitter i styret: Bente Rathe (styreleder), Ottar Olsen, Knut Einar Olsen, Ole Gabrielsen, Nils Arne Nes, Bernhard Kvaal og Stig Morten Løken. Enviro Energi selger sertifikater som viser at kraften fra en produsent er basert på fornybar energi. Kundene er både kraftselskaper og kjøpere av strøm. - Vi ser at det er flere kunder i Europa som vil kjøpe slik kraft. Det er også bedrifter som vil fremstå med at de bruker fornybar kraft. Den svenske jernbanen reklamerer med at de kjører kun på fornybar elektrisitet, sier direktør Leif Hegna. De energikildene det er snakk om, er vannkraft, vindkraft og biomasse. Leif Hegna er direktør i Enviro Energi. Ren energi Enviro Energi har kunder i alle europeiske land nord for Alpene. I Norge er selskapet det største innen salg av sertifikater. Enviro Energi ble stiftet i Fem regionale kraftselskap eier like store deler hver av selskapet. Gjennom indirekte eierskap er ytterligere fem kraftselskaper involvert i virksomheten. Bakgrunnen for etableringen var EUs fornybar-direktiv med ambisjon om å øke andel energiforbruk basert på fornybar elektrisitet fra 11 til 22 prosent i Enviro Energi viser til at Norge har betydelige fornybare ressurser som kan utvikles videre. Ifølge NVE kan 20 TWh realiseres innen 2016 på et meget konkurransedyktig grunnlag. Grovt sett kan fornybar energi i Norge bygges ut til omtrent halvparten av kostnaden for ny kraft på kontinentet. Enviro Energi fremholder at utvikling av energiressursene i Norge vil bidra til styrking av kraftbalansen, investeringer i distriktene, teknologiutvikling og redusert import av CO2. Trenger ny politikk Sertifikatene som Enviro Energi selger, må ikke forveksles med de grønne el-sertifikatene som svenskene har innført, og som Stoltenberg-regjeringen ikke ville ha. Disse sertifikatene er en finansieringsordning for ny, miljøvennlig energiproduksjon. - Vi ble skuffet over at det ikke ble et norsk-svensk el-sertifikatmarked. Det ville ha medført økt produksjon og redusert behov for import av kraft. Energiforsyningen ville ha blitt sikrere. Våre eiere har prosjekter på 7 TWh på beddingen, som tilsvarer investeringer på 25 milliarder kroner. Disse prosjektene er utsatt i tid fordi de ikke har fått disse rammevilkårene. Hegna legger til at politikerne har lovet at det skal komme et annet støttesystem. - Det er veldig viktig at det kommer på plass, for vi har et stort underskudd av kraft nå og det vil vokse. Det er nødvendig å få en ny energipolitikk på plass, ellers får vi stigende problemer, sier Leif Hegna. Direktøren i Enviro Energi regner med at et EU-direktiv om fornybar energi og krav om varedeklarasjon på all kraftproduksjon faller på plass i Norge før sommeren. Dermed blir det grunnlag for større etterspørsel etter Enviros tjenester både i Norge og i utlandet. Enviro Energi har seks ansatte og er lokalisert i Oslo. 6

7 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Emma Lovise Eide (foran fra venstre), Andrea Kålvik Kristiansen og Henriette Andreassen er blant de ivrige drillerne i Sandnes Skolekorps. Ingen nasjonaldag uten korps Hvis man kommer litt ut av det, er det ikke sikkert at noen hører det. Dessuten går det an å komme seg inn igjen ved å høre etter hvordan de andre spiller. Andreas Brandser har strategien klar. Han spiller skarptromme og er blant de ferskeste medlemmene i Sandnes Skolekorps. Da vi snakket med ham i april, gledet han seg til å spille og marsjere i 17. mai-toget for første gang. - Da slipper jeg å gå i lag med klassen i toget, smilte Andreas. Slitsomt Stina Beate Skjevelnes Sparby har vært med i fem år allerede, de tre første som driller. - Det er slitsomt å gå så langt, i hvert fall når det regner. Men det er litt artig å være med i korpset også. Det er artig å være med på korpsturer og seminarer, sier Stina Beate. Andreas og Stina Beate vet godt at mange er glad for at de stiller opp og sørger for at 17. mai blir 17. mai. Særlig får de høre det fra de eldre. Stina Beate forteller at det hender de får spørsmål om de kan marsjere i bestemte gater når de er rundt og selger lodd. - De er ganske stolt når de går og spiller 17. mai, tilføyer Monica Skjevelnes. Hun er instruktør for et kjempestort drillkorps. Faktisk er det tre søstre Skjevelnes som holder hjulene i gang i Sandnes Skolekorps. Tove Skjevelnes er nemlig leder, og Hilde Skjevelnes Henriksen er dirigent. Skolen trådte til Denne våren har hovedkorpset 12 medlemmer. Det er mange i forhold til i fjor, da de var bare fem. Heldigvis har korpset en trofast skare støttespillere som trår til når det gjelder. Også Sandnes barneskole har trådt til for korpset. Siden forrige skoleår har skolen hatt et prosjekt der musikkundervisningen på fjerde klassetrinn har bestått i opplæring på korpsinstrumenter. Etterpå har elevene kunnet melde seg inn i korpset. På 80-tallet var oppslutningen om korpset god, med et medlemstall på i de beste årene. Utpå 90-tallet gikk det nedover, i tråd med den generelle tendensen. - Vi har slitt i flere år nå, men nå ser Hilde Skjevelnes Henriksen (foran fra venstre) er spillende dirigent, sammen med Siri Bjerkadal, Julia Westermann, Stina Beate Skjevelnes Sparby (bak) og de andre medlemmene i Sandnes Skolekorps. det ut som om det er på tur opp, sier Tove Skjevelnes. Hun er selv med og spiller som støttemedlem. Siden hun var ni år har Tove spilt på 17. mai i alle år unntatt ett. - Det var den verste 17. mai jeg har vært med på. Det blir ikke 17. mai uten å spille i korps, fra morgen til kveld, sier Tove Skjevelnes. FAKTA Sandnes Skolekorps ble stiftet i HelgelandsKraft er en av hovedsponsorene til Sandnes Skolekorps. 7

8 KRAFTSKOLEN Hva er elektrisitet? Elektrisk strøm har blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Men hva er det egentlig? I denne serien vil Helgelands- Kraft prøve å dele litt av vår kunnskap med deg. Del X: Vannkraftverk og elektrisitetsproduksjon Et vannkraftverk består ofte av vannmagasin og en kraftstasjon. Mange vannkraftverk har flere vannmagasiner, og i noen vassdrag er det flere kraftstasjoner etter hverandre slik at energien i vannet utnyttes flere ganger før det renner ut i havet. I dag er det mer vanlig å bygge kraftverk uten magasin eller med kun mindre magasiner. Fordelen med dette er at det medfører mindre inngrep i naturen, men ulempen er at man ikke har mulighet til å samle opp energi fra for eksempel sommer til vinter. Vannet fra inntaket blir ført ned til kraftstasjonen gjennom en tunnel, sjakt eller rørgate. Her skapes et kraftig trykk. Jo høyere fall man har jo større trykk får man, og det kan da produseres mer energi. Energimengden som produseres styres i hovedsak av to faktorer; fallhøyde og vannmengde. Når vannet når kraftstasjonen, omdannes trykket og vannet til elektrisk energi i ett eller flere aggregater (turbin og generator). Vannfallene har nå blitt til elektrisitet. Fra kraftstasjonen blir strømmen transformert til høyere spenningsnivå og transportert ut på linjene. De største kraftverkene er ofte tilkoblet de Torkil Nersund HelgelandsKraft. store linjene (sentralnett og regionalnett) mens de mindre kraftverkene ofte vil være tilkoblet de mindre linjene (fordelingsnett). Fra fordelingsnettet blir strømmen transformert ned til de spenningsnivå som vi benytter i hjemmet. En del av energien som er skapt i denne prosessen forsvinner som tap i vannvei, mekanisk utstyr og som tap i elektriske komponenter som generator, transformator, linjer og kabler. Sudoku Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON Redaksjon: FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Hojem Trykkeri as Opplag: stk REGN MED OSS

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2010 Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2005 Markedssjef Arild Markussen Det gode HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper på Helgeland Etter vel en måned i stolen som markedssjef

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer