HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nytt nett for sikker forsyning Nr Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3

2 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak De globale klimautfordringene og nødvendigheten av drastiske tiltak har kommet sterkere på dagsorden det siste året. Ulike tiltak har vært diskutert som for eksempel kjøp av CO 2 -kvoter, reduksjon av CO 2 -utslipp, CO 2 -rensing av gasskraftverk og energiomlegging til bruk av annen energibærer. Norsk kraftproduksjon består hovedsakelig av fornybar energi basert på vann. Norge har naturgitte fortrinn til å kunne øke produksjonen av fornybar energi. Potensialet ligger i vannkraftverk, vind og bioenergi. Fredag 22. juni la regjeringen frem en stortingsmelding om norsk klimapolitikk der det blant annet presenteres tiltak for utslippsreduksjoner innenfor de fleste samfunnsområder. Regjeringens mål er 20 TWh økt fornybar produksjon og energieffektivisering i perioden Dersom denne satsingen bidrar til en tilsvarende reduksjon i kullkraftproduksjonen, innebærer dette reduserte CO 2 -utslipp tilsvarende 16 mill. tonn. Dette utgjør 30 % av Norges samlede CO 2 -utslipp. Verdiskaping på Helgeland basert på fornybare ressurser vil alltid være hovedfokus for HK. Vi har som realistisk mål å øke vannkraftproduksjonen med 50 % eller 500 mill. kwh innen 2015 og vi har for tiden flere nye konsesjonssøknader inne til behandling i NVE. Mulighetene for vindkraft har vært undersøkt. Her må myndighetene presentere friskere støtteordninger dersom vinden skal temmes på Helgelandskysten. Det er nå mulig for deg som forbruker å velge miljøvennlige alternativer når du skal kjøpe strøm. HelgelandsKraft vil i løpet av året tilby deg å kjøpe opprinnelsesgarantier for den kraftmengden du forbruker. Dette for å gi deg en rimelig forsikring om at en mengde tilsvarende ditt forbruk kommer fra fornybare energikilder. Vi registrerer at etterspørselen etter opprinnelsesgarantier øker, både innenlandsog utenlands. Dette tar vi som et tegn på at fornuftig bruk av fornybar energi er et godt klimatiltak. Fortsatt god sensommer og høst. HK legger rør og sørger for at bredbåndskabelen legges inn til bedriften, forteller prosjektleder Øystein Løithe i HelgelandsKraft. Bredbånd for framtida HelgelandsKraft har lagt om lag åtte kilometer med fiberkabel for å sikre høyhastighets bredbånd. Det er blant andre Brønnøysundregistrene og de videregående skolene i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen som vi har lagt bredbåndskabel til i denne omgang. Men med denne utbyggingen åpner det seg også nye muligheter til andre bedrifter som ønsker topp moderne bredbåndstilknytning, forteller prosjektleder Øystein Løithe i HelgelandsKraft. Infrastruktur HK sørger for å bygge ut infrastrukturen og å blåse kabel gjennom rørene som er gravd ned. Innholdet er det andre leverandører som tar seg av. Med den jobben som er gjort i de tre byene på Helgeland, så har vi allerede på plass en infrastruktur som gjør det enklere å få bredbåndstilknytning. Allerede har vi merket økende interesse for å få lagt bredbåndskabel, blant annet i Brønnøysund, forteller Løithe. Blåser kabelen Bredbåndstilknytningen i Sandnessjøen og Brønnøysund går via KystTele, mens nettet i Mosjøen er koblet opp mot BaneTele sitt system mellom Mosjøen og Bodø. I Mosjøen har vi utnyttet de grøftene som har vært laget i forbindelse med utbyggingen av fjernvarme. I tillegg har vi gravd en del grøfter selv. Mellom Baustein og landbruksskolen i Marka utnytter vi Statnett sine høyspentlinjer. I alle grøftene er det lagt rør. Når rørsystemet er lagt, blåses fiberkabelen gjennom rørene. Dette er en teknikk som HK har god kompetanse på og vi har også spesialutstyr til denne typen jobber. Vi har blant annet lagt fire mil med fiberkabel over Umbukta mellom Mo i Rana og riksgrensen, opplyser prosjektlederen. Nytt nett I forbindelse med planene om kraftutbygging i Krutågaområdet, jobbes det også med ei ny og sikrere strømforsyning til Hattfjelldal. Det utredes flere alternative traseer. Uavhengig av hvilken trase som velges, vil Hattfjelldal kommune få en sikrere strømforsyning enn hva tilfellet er i dag. 2

3 Fokus på natur og miljø Direktør Tron Engebregtsen i Statkraft (bak t.v), adm.dir. i HK, Ove Brattbakk, adm. dir. i Arbor Bjørn Jarmund (foran t.v) og styreleder i Arbor Anders Kr. Jarmund. Miljø og natur står sentralt i HelgelandsKraft og Statkraft sin utredning av konsekvensene ved en eventuell kraftutbygging i Krutåga-området. Prosjektutvikler Torkil Nersund og produksjonssjef Ottar Olsen i HK er i full gang med å utrede ei kraftutbygging i Krutåga-området. I juni undertegnet HelgelandsKraft, Arbor og Statkraft en samarbeidsavtale om kraftutbygging av Krutågaområdet. Nå arbeides det for fullt med å utrede konsekvensene av en eventuell utbygging av Krutåga, Bjørkåselva og Mølnhusbekken i Hattfjelldal kommune. Alle sider ved en eventuell kraftutbygging skal belyses, og hele prosessen styres av Norges vassdragsog energidirektorat (NVE). Fakta: Tre alternativer De tre alternativene Helgelands- Kraft og Statkraft nå utreder er: A. En delt utbygging med to kraftverk i Krutåga, og et i Mølnhusbekken B. En delt utbygging med kraftverk i Krutåga og ett i Mølnhusbekken C. Grubben kraftverk, som innebærer en samlet utnyttelse av kraftpotensialet i området. For alternativene B og C vil det bli foreslått minstevannføring i de berørte elvene etter utbygginga. En mindre regulering av Krutvatn inngår i alternativene B og C. Konsekvensene av en slik regulering vil bli nøye utredet. Det er slutt på den tida da utbygging av vassdrag til energiproduksjon innebar tørrlegging av elver og ødelagt natur. Nå er utfordringen å finne fram til løsninger som tar hensyn til natur og næringsinteressene i området uten at dette forringer prosjektets økonomi, sier prosjektutvikler Torkil Nersund i HelgelandsKraft. Folkemøte Gjennom hele prosessen skal lokalbefolkningen og andre berørte tas med på råd. Det var også utgangspunktet for folkemøtet i Hattfjelldal i juni, der NVE ønsket innspill på forhold som berørte parter mener er viktig å ta med i en utredningsfase. Både vannføringa i elvene som er berørt, regulering av Krutvatnet, fisken i området, naturen og miljøet for øvrig er svært viktige faktorer. Vårt mål er at vi skal skissere planer for NVE som innebærer så skånsomme naturinngrep som mulig, sier produksjonssjef i HelgelandsKraft, Ottar Olsen. Stor utbygging Han legger ikke skjul på at dette er en stor kraftutbygging. Det dreier seg om investeringer på rundt 500 millioner kroner, inkludert kostnadene til anleggsbidrag for nettutbygging og dermed sikrere strømforsyning til kommunen. Vi utreder tre alternativer, der det mest omfattende alternativet vil innebære en årsproduksjon på mellom 150 og 200 GWh, eller nok til å forsyne mellom og husstander med strøm i ett år, sier han. For oss er langsiktighet, kompetanse og soliditet viktige stikkord for en god og sikker kraftutbygging. Vi har våre røtter på Helgeland, og skal kunne stå ved våre løfter. Det er selve grunnlaget for all vår virksomhet, sier produksjonssjef Ottar Olsen. Tredjeplass i NM 19 ansatte i HelgelandsKraft deltok på årets NM for e-verksansatte i Skien i juni. Ni av disse dltok i aktiv klasse, mens de øvrige HKansatte stilte i mosjonsklassen. Morten Lenningsvik (i midten) sikret seg en flott tredjeplass på fem-kilometeren. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Bertil Myrvang i HelgelandsKraft er prosjektleder for bygginga av minikraftverket til Grytåga settefisk AS. Settefiskanlegget i Grytåga realiseres gjennom godt samarbeid. Fra venstre Bertil Myrvang, HK, Arne Digermul, Grytåga settefisk AS, Nils I. Haugen, HK og Per-Arne Fagerli, HK. Et kreativt og godt samarbeid mellom Grytåga settefisk AS og HelgelandsKraft gir ny virksomhet. Et av landets største innendørs oppdrettsanlegg er i ferd med å reise seg i Grytåga i Vefsn kommune. Det er nok litt spesielt at et oppdrettsanlegg og et kraftselskap samarbeider. Men HK har som et mål for sin virksomhet å skape lokal aktivitet. Her kunne vi utnytte vann både til kraftproduksjon og oppdrett av settefisk, og vi har fått på plass løsninger som er optimale, sier Bertil Myrvang i HelgelandsKraft. Gigant Gründer og medeier i Grytåga settefisk AS, Arne Digermul, er meget godt fornøyd med HK som samarbeidspartner. Nå bygger vi et av landets største innendørs settefiskanlegg. Bygget som reiser seg like ved Grytåga kraftstasjon er 120 meter langt, 30 meter bredt og vil være ni meter høyt. Vi har ei golvflate på 3,5 mål der vi skal drive oppdrett av settefisk, fra rogn til smolt, sier han. Minikraft I tillegg til settefiskanlegget, bygger Grytåga settefisk et eget minikraftverk nesten vegg i vegg med kraftstasjonen til HK. Vannet henter de fra vannveien HK har bygd da Grytåga-anlegget ble utbygd. En egen rørgate tar vannet ned til minikraftverket. Der reduseres vannrykket før det går videre inn i settefiskanlegget og fiskeproduksjon. Kraften selges til HK, og Grytåga settefisk kjøper strøm av HK, i tillegg til at de betaler for det vannet de bruker til kraftproduksjon og fiskeoppdrett. Grytåga settefisk investerer 55 millioner kroner i anlegget. Vi skal produsere rundt fem millioner smolt i året. Fisken selges til oppdrettere fra Møre i sør til Sørfold i nord. Allerede har vi solgt produksjon av settefisk fem år fram i tid, og vi regner med en årlig omsetning på rundt 40 millioner kroner når anlegget er i full drift, forteller Digermul. Seks personer vil ha sitt arbeid ved anlegget. De første leveransene av smolt, såkalte nullåringer, skal skje Kundesenteret svarer Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? 1. En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode, og det viser seg at stipulert forbruk ble for lite i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne og er korrekt i og med at vi nå har fått avlesning. HUSK Å LES AV MÅLEREN!! 2. Vi minner om at det er viktig at du oppgir KID-nummeret når du betaler regningen. KID-nummeret står nederst til venstre på girodelen. 3. Det er til stor hjelp for kundesenteret hvis du har kundenr. eller målernr. tilgjengelig når du tar kontakt med oss. Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myre svarer på spørsmål fra kundene. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Jeg jobber i HK Navn: Inger Lise T. Abrahamsen Funksjon i HK: Kunderådgiver Alder: 30 år Bosted:Mosjøen Gründer Arne Digermul har vært en av drivkreftene bak realiseringen av det gigantiske settefiskanlegget som nå bygges i Grytåga. I desember skal den første rogna være på plass i anlegget. høsten Den første smolten med ett-åringer fra anlegget vil etter alt å dømme være klar for levering våren Velvilje Etter samtaler med HelgelandsKraft har ideene om plassering av settefiskanlegget like ved kraftstasjonen, bygging av minikraftverk og leie av tomt hos HK kommet opp. Bertil Myrvang er også utleid av HK til å lede byggingen av minikraftverket. Det er all grunn til å rose HK for deres velvilje. Dette er et meget godt eksempel på samarbeid som gir betydelige ringvirkninger, sier Arne Digermul. Byggearbeidene på settefiskanlegget er styrt av Bjørnar Storholm i firmaet Fish Farm Internasjonal. Muligheter Grytåga settefisk AS har flere eiere der KapNord Fond er største eier med 40 prosent av aksjene. De andre to store eierne er Per Kristian Nordøy fra Sandnessjøen med 20 prosent og Arne Digermul gjennom Albatross invest med 20 prosent. Styreleder i selskapet er Eirik Sørdal i KapNord Fond, og den daglige ledelsen i selskapet er inntil videre kjøpt hos Stein Hansen fra Herøy. KapNord Fond har vært en svært viktig samarbeidspartner. Bygget er fullfinansiert og vi har driftskapital på plass, opplyser Digermul. Han legger til at de nå håper at Grytåga skal få veiforbindelse. Det vil være svært viktig for næringsvirksomheten i området, sier Arne Digermul i Grytåga settefisk AS. Hva er du opptatt av nå? Jeg er nyansatt i HK, og nå er jeg opptatt av å gjøre en god jobb på Kundesenteret og å sette meg inn i alt det nye her! Hva er det beste med å jobbe i HK? Kjempegodt arbeidsmiljø og ufordrende arbeidsoppgaver. Hva gjør du i fritida? Med to barn som er veldig aktive så går det mest i å aktivisere dem. Men jeg prøver også å komme meg på trening ett par ganger i uken. Inviter en kjent person på middag. Jeg ikke har noen kjente personer som jeg brenner for. Derfor inviterer jeg heller min mann, Tommy Abrahamsen. Hva villle du servert? En av hans favoritter som er bacalao med øl og akevitt. Anbefal en god bok Det går mest i seriepocket for meg, men har ingen jeg leser akkurat nå. Hva gjør du for å holde deg i form? Går turer og trener på Helsehuset. Hva er du villig til å demonstrere for? Det må bli det lokale sykehuset og fødetilbudet her. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Betale ned på huset og tatt hele familien med på en reise. Hva gjør du om fem år? Da er jeg forhåpentligvis frisk og rask og jobber i HK. 5

6 Spesialutstyr må til for å trekke nye liner i linjetraseen over fjellet. Kim Davidsen og Kjell Rune Nergård er to av 12 mann som er i arbeid for å sikre strømforsyninga til Sør-Helgeland. Moderne strømnett i KREVENDE natur Moderniseringen av strømforsyningen til Sør-Helgeland foregår i et meget krevende landskap. Om lag 100 millioner kroner skal brukes for å oppgradere strømforsyninga til Brønnøy-området. Det er et krevende og møysommelig arbeid. Her er det ikke snakk om noen snarveier. Landskapet og de utfordringene vi står overfor tillater ikke det. Det sier Kim Davidsen. Han er lokal bas for renoveringa av strømforsyninga fra kraftanlegget i Grytåga i Vefsn til Tilrem i Brønnøy. Ny forsyning Renoveringen av den gamle linja er helt nødvendig. En stor del av stolpene må skiftes. Det monteres nye traverser og isolatorer, og det trekkes nye liner. I fjor ble et tre kilometer langt strekk gjort ferdig mellom Grytåga og Sørfjorden. Denne sommeren er det et sju kilometer langt strekk i traseen over Brennåfjellet i Vevelstad som skal utbedres og fornyes. 12 mann skal arbeide fram til oktober med dette prosjektet. Neste steg er å oppgradere linja fram til fjordspennet over Visten. Fra Visten er planen at linja skal gå over fjellet til Velfjorden. Over Velfjorden planlegges det sjøkabel, før linja igjen går i stolper fram til trafostasjonen på Tilrem. Denne delen av forsyningslinja er ny, og NVE har gitt konsesjon for dette prosjektet. Det betyr at planleggingen kan starte. Den gamle forsyningslinja har gått fra Grytåga til Langfjord. Når forsyninga fram til Tilrem er ferdig, vil den gamle linja som går gjennom Lomsdal/Visten nasjonalpark bli revet og området ryddet. I planarbeidet vil næringsinteressene bli tatt med på råd. Sikkerhet Med den nye forsyningslinjen i drift får vi en langt sikrere strømforsyning til Sør-Helgeland. Linja fra Grytåga og sørover er i utgangspunktet ei reservelinje. Men den er bygd på 60-tallet, og renovering og modernisering er helt nødvendig, forteller prosjektleder i HelgelandsKraft, Magne Nordnes. I det meget værutsatte og vanskelig tilgjengelige området, er det brukt spisskompetanse i hele prosjekteringsfasen. Blant annet har meteorolog vært brukt for å ha underlagsmateriale slik at den nye linja blir dimensjonert på en riktig måte. For å kunne utføre 6

7 Tilbyr spesialtjenester HK Support tilbyr markedet spesialtjenester innen montasje, testing, utredning, småkraft, engineering og alle typer elektrotjenester. Responsen har vært meget stor. 1. april i år var HK Support en realitet. Avdelingen sorterer under HK Montasje, og tilbyr sine spesialtjenester på det åpne markedet. Arbeidet foregår i tøff natur. Sørfjorden i bakgrunnen. Markedsorientert HK Support tilbyr sine tjenester på det åpne markedet. Det betyr at vi tar oppdrag for eksterne bedrifter og virksomheter, samt at vi leverer tjenester internt i HK. Dette har vi til en viss grad gjort tidligere også. Men gjennom å organisere denne delen av virksomheten som en egen selvstendig avdeling, får vi på en bedre måte synliggjort disse tjenestene. I tillegg får vi en regnskapsmessig ryddighet, sier avdelingsleder Stig Arne Jensen. Fire ingeniører og tre montører er tilknyttet HK Support. I tillegg leies det inn folk ved behov fra andre avdelinger i HelgelandsKraft. De oppdragene vi tar spenner over et vidt felt. På en enkel måte kan vi si at dette dreier seg om tjenester innen montasje, testing, utredning, småkraft, engineering og alle typer elektrotjenester. Responsen har vært meget stor. Øystein Storvoll, Per-Arne Fagerli og Stig Arne Jensen (bak) sammen med de andre i HK support tilbyr markedet spisskompetanse. Responsen har vært meget stor. Vi har så langt takket ja til oppdrag som sikrer oss arbeid langt inn i neste år, opplyser Jensen. Spisskompetanse Mo industripark, Elkem Aluminium Mosjøen, Siemens, ABB og rekke småkraftutbyggere er bare noen av de HK support jobber for. Innen HelgelandsKraft har vi bred kompetanse innen ulike fagfelt. Det er denne kompetansen vi nå tilbyr på det åpne markedet, sier Stig Arne Jensen. Prosjektleder Magne Nordnes (t.v) og lokal bas Kim Davidsen på fjellet mellom Sørfjorden og Visten. jobben på en best mulig måte, er det også kjøpt inn spesialutstyr blant annet for å trekke de nye linene. Forsterket Den nyrenoverte linja vil fortsatt være ei 132 kilovoltlinje. Men vi bruker tykkere tråder for å øke kapasiteten. I tillegg blir hele traseen forsterket slik at den kan bære bredbåndskabel dersom det skulle bli aktuelt å trekke bredbånd etter linjenettet, opplyser prosjektleder Magne Nordnes. Ny organisering Økt fokus på jobbutførelse og kundehåndtering er to viktige faktorer for organisasjonsendringen av HK Nett. Organisasjonsendringen medfører økt fokus på hvordan vi utfører jobber og hvordan vi håndterer kunder som ønsker en nettjeneste utført. Den største seksjonen i nettdivisjonen er Montasje. Under denne seksjonen ligger alle tidligere områdekontorer med tilhørende montører. Under Montasje ligger også Anleggsavdeling og HK Support. HK Support er vår satsing i det eksterne marked. Andre nye seksjoner som følge av organisasjonsendringen er Teknisk kundeservice der energiingeniører i planleggerfunksjon tar i mot og håndterer oppdrag fra våre kunder på Helgeland. Og vi har seksjon Operativ drift som har ansvaret for driftssentral og beredskap samt systemoppfølging og kontroll for økt service og forsyningssikkerhet, opplyser nettsjef Frode Valla. 7

8 Høysesong for høsting Akkurat nå er mange av medlemmene i Alstahaug jeger- og fiskerforening inne i sin mest hektiske periode, nemlig tida hvor det høstes og sankes av årets vekst. Men forberedelsene og samværet er der hele året. Til og med når det er mørkt skyter vi her på leirduebanen. Vi har lyskastere oppe på toppen av baneanlegget, sier Robin Nilsen, 15 år og aktiv hagleskytter i foreninga. Anlegget i Novika sto ferdig i 1998, og leirduebanen her er medlemmene stolte av. Det er en av de beste banene i Nord-Norge. Under NM i leirdueskyting i Larvik fikk vi tilbakemeldinger der nede på at de hadde hørt om det flotte anlegget i Sandnessjøen, sier medlemmene vi treffer i Novika. Vi har også en elgbane med god standard. Blant annet elektronisk anvisning. Vi forsøker hele tida å være oppdatert og ha det mest moderne utstyret på begge disse banene, sier de. I høst starter utvidelser av foreningshuset. Kjøkken, toalett og lager utvides, blant annet for å tilrettelegge bedre for utleie, som de allerede har en del av. Klubben har også dyktige jegerprøveinstruktører med bred erfaring fra jakt og fangst. Jegerprøvekursene er viktige, blant annet for rekrutteringen. At de unge kommer til leirduebanen skyldes blant annet at det kjøres rimelige runder for de unge på leirduebanen. Det kan vi gjøre fordi vi får sponsormidler fra HelgelandsKraft. Vi tilbyr de unge rimelige skudd og duer. Det hadde vi ikke kunnet gjøre uten sponsormidlene, sier Persen. Den kvinnelige andelen i foreninga er ikke i flertall, for å si det mildt, men ett av de kvinnelige innslagene bemerker seg så absolutt. Hilde Larsen går under kallenavnet Pulver, og det gjør hun fordi hun er blant de beste kvinnelige leirdueskytterne vi har i Norge. Hun pulveriserer leirduene. Forener krefter i kraftmarkedet HelgelandsKraft (HK) og Salten Kraftsamband (SKS) forener krefter og etablerer kraftanalyseselskapet Trade Analytics. Seks entusiaster i Alstahaug jeger- og fiskerforening. Fra venstre Aleksander Solheim, Robin Nilsen, Gerald Persen, Stig Toven, Hilde Larsen og Roy Nilsen. Etableringen skjer i samarbeid med investeringsselskapene Norhav, Helgeland Vekst og KapNord Fond. Det nye selskapet skal ha forretningsadresse i Mosjøen. Formålet med Trade Analytics er å utvikle og ta i bruk modeller og analyseverktøy som fremmer en bedre handel i kraftmarkedet og beslektede markeder. Trade Analytics er et resultat av et godt og konstruktivt samarbeid mellom flere selskaper og understreker hvor viktig det er å ha sterke finansmiljøer med kunnskap og tilstedeværelse i Nord-Norge, sier styre leder Eirik Sørgård. Kraftmarkedet er i stadig endring. Innføring av CO 2 -kvoter og mer åpne markeder påvirker prisene i betydelig grad. Ny teknologi gir større fleksibilitet ved valg av energikilde. Nye energiprodusenter fases etter hvert inn og det kommer nye miljøkrav og nye avgiftssystemer. Det er etter hvert andre faktorer enn nedbørsmengde og magasinfylling som driver markedsprisene. Det er i dette landskapet Trade Analytics skal orientere seg slik at kraftselskapene på en bedre måte kan forutse bevegelser i kraftmarkedet og ha et enda bedre styringsverktøy tilgjengelig, noe som også vil komme sluttbrukeren til gode. Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: Fakta: Alstahaug jeger- og fiskerforening Stiftet i Har i dag cirka 150 medlemmer og et moderne baneanlegg og medlemshus i Novika i Sandnessjøen. Undergrupper er leirduegruppa, hundegruppa, friluftsgruppa, fiskegruppa og elgbanegruppa. SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Grafisk trykk as Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Mange virkemidler ulike mål 11.3.2013 Mari Hegg Gundersen seksjon for fornybar energi Hovedmål redde verden! Painting by the Maltese artist Luciano Micallef Noen virkemidler

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på.

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på. NORSK Velkommen til Nore verkene VANN Statkrafts anlegg, Nore verkene, ligger i Buskerud fylke i Nore og Uvdal kommune. Nore verkene består av i alt fire kraftverk, Pålsbu, Nore 1, Rødberg og Nore 2 kraftverk.

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland

Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Mosjøen 12.04.16 Postboks 5091 Majorstuen Vår Ref : 0301 OSLO Arkiv : Deres Ref : Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland NVE

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014

Utbyggers roller, utfordringer og muligheter. Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Utbyggers roller, utfordringer og muligheter Michael Momyr, stakeholder manager LNVK s landskonferanse 6. mai 2014 Agenda Bakgrunn Trenger vi mer fornybar energi? Sareptas vindprosjekter Leverandører og

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Industri2014, Bodø, 18. september 2014 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Flott læretid i HK. Kvalitet og smarte løsninger HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Kvalitet og smarte løsninger 6 Nr. 4 2006 Flott læretid i HK 4 Nettsjef Frode Valla Sist vinter ga oss virkelig noe å tenke på med hensyn

Detaljer

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss).

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss). Referat fra møte i AU 04.01.2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Vannkraft i lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014

Vannkraft i lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014 Vannkraft i lavutslippssamfunnet Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014 Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling Ny internasjonal klimaavtale i Paris i 2015 Kunnskapsgrunnlag Norge som lavutslippssamfunn

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

HAKAVIK. Mår Hakavik Sum Mår 7 187, STEGAROS MÅR KRAFTVERK MÅR

HAKAVIK. Mår Hakavik Sum Mår 7 187, STEGAROS MÅR KRAFTVERK MÅR NORSK Driftsområde Kraftverksgruppe Kraftverk/ pumpestasjon Antall aggregat Effekt (MW) Middel produksjon (GWh / år) Statkraft sin eigardel (%) Sett i drift HAKAVIK Mår 5 180 995 100 1948 Mår/Hakavik Mår

Detaljer

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga

Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Småkraftseminar i Vrådal Småkraftnæringa og Småkraftforeninga Tinn Kraft AS, 2,4 MW, 12 GWh Bjørn Lauritzen, daglig leder Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere Formålet er å bedrive en aktiv næringspolitikk

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål?

ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål? ENOVA er virkemidlene tilpasset norske klimapolitiske mål? Vinterkonferansen 5. - 6. mars 2009 Nils Kristian Nakstad Administrerende direktør Enova Enova SF - formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig

Detaljer

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60 Styresak 68/2016: Styreprotokoll 31.08.2016 Møtedato: 31.08.2016 Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre Tilstede: Styreleder: Nestleder: Frode Mellemvik Tone Helen Hauge Styrerepresentanter: Sonja

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800

Dyreslag Mengde Biogass/t Kwh/m3 Energimende, kwh Svin 5800 24,8 5 719200 Storfe 1600 20,7 5 165600 Sum 7400 884800 Biogass og landbruksutdanning i Oppland Landbruket står for om lag 9% av alle klimagassutslipp i Norge, av disse utgjør metangasser fra husdyr en betydelig del. Klimagassutslippene må reduseres og med

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Censes årskonferanse 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Trond Jensen Statnett har ansvar for utvikling og drift av sentralnettet Statnett skal sørge for at produksjon

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer