Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force"

Transkript

1 Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1

2 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle virksomheter basert på klare mål og systematisk arbeid Erkjennelse av hvor vi står og hvor vi ønsker å komme er nødvendige forutsetninger for en plan som skal gi resultater Ikke ta mitt innlegg som negativ kritikk, men som innspill med det mål for øye at dere som bor i Rollag og de som er gjester her skal bli fornøyde med kommunen Har brukt kommuneplanens dokumenter slik de er lagt ut på hjemmesidene til kommunen og annen åpen informasjon som referanser 2

3 Dagens kommuneplan Visjonen for Rollag er: Bygda vår skal være et trygt sted å bo, vokse opp og virke i Sammen skal vi ta i bruk ressursene våre og sikre et medmenneskelig samfunn som tar vare på natur og miljø Målsettingen for kommuneplanperioden er: Å øke folketallet i Rollag. Dette skal skje ved å legge til rette for attraktive botilbud og arbeidsplasser, et godt oppvekstmiljø og et allsidig kultur- og fritidstilbud En vil ta i bruk hele bygda for å nå målsettingene, både grendene, tettstedene og utmarka Hovedsatsningsområdet i gjeldende kommuneplan er barn og unge. Øvrige satsningsområder er: Fritid og trivsel o Kultur og idrettssenter ved Numedal folkehøgskole, Idrettsskolen o Følge opp målsetting i rus/alkoholpolitisk plan Næringsutvikling o Trygge nåværende arbeidsplasser o Skape nye arbeidsplasser Regionalt samarbeid o IKT-satsning gjennom LiNK-programmet o Regionrådet o Den grønne dalen o Regionalt samarbeid innen sosial- og barnevernsaker 3

4 Litt om planer og resultater Kommuneplanens næringsdel må gjøres mye tydligere hva gjelder Hvilken næringsstruktur har vi i dag og hvordan ønsker vi at denne skal utvikles fremover (andel sysselsatte i offentlig tjenesteyting, jordbruk, skogbruk, andre primærnæringer, privat tjenesteyting, industri, bygg og anlegg, varehandel, bevertning og overnatting, turisme forøvrig) Sysselsettingen er motoren for stort sett alle kommuneplanens mål. Det må tallfestes forventet utvikling av dagens arbeidsplasser og settes mål for hvor mange arbeidsplasser som skal skapes innen hvert næringsområde. Målene må gjenspeile den struktur man ønsker å oppnå. Prioritering er å si nei til noe for å oppnå noe annet som anses viktigere Målene må omformes i konkrete planer som viser helt konkret hva som må gjøres i form av aktiviteter, ansvar, ressurser, tidsplaner og delmål Oppfølgingen må bli mye mer faktabasert 4

5 Noen forutsetninger Det er stort sett folk som bor i Rollag eller har tilknytning til kommunen er opptatt av Rollag, de andre er som oss: de tenker på seg selv Samtlige 430 kommuner arbeider for å fremstå som attraktive Storsamfunnet vil ikke redde Rollag kommune (Trillemarka/Rollagsfjell) Vi må være best, vi er konkurranseutsatt hva gjelder ny virksomhet og også for en stor del av de eksisterende arbeidsplassene Statistikken viser at Rollag kommune gjør det gjennomgående dårlig (vi må innrømme at det ikke står bra til om vi skal iverksette de nødvendige tiltakene) Av landets 430 kommuner ligger Rollag på plass nummer 383 hva gjelder næringsindeks og dårligst i Buskerud SSB mener at innbyggertallet vil falle i årene som kommer 5

6 Sterke og svake sider, muligheter og trusler Sterke sider God dugnadsånd (idrett) Lite samfunn kan gi grunnlag for sterkt lokalt samhold og initiativ Flere gode private initiativ (turisme) Noe unik kompetanse Svake sider Begrenset formell kompetanse Lite systematisk arbeid Vilje til samarbeid (?) (betyr å gi opp full kontroll av egen virksomhet for å oppnå noe mer sammen med andre) Få innbyggere, begrenset antall drivende personer Liten kommune gir høye adm.kostnader, små fagmiljøer og noen ganger dårlig saksbehandling og service Litt naiv holdning til hva som kreves Muligheter 7 Etterspørsel etter natur og opplevelser Kort avstand til store befolkningssentra Det finnes eksempler på andre som har lykkes Stort potensial for kostnadsforbedringer Fjernarbeidsplasser gir flere lokale muligheter Trusler Det finnes ingen garanti for KA Rollags fremtidige ekistens Vanskelig å drive produksjon i Norge generelt Kompetansen i Rollag er begrenset Vanskelig å rekruttere spesialister og ledere Kostnadspress Svak kommuneøkonomi (absolutt og relativt) gjør det vanskelig å skape noe som er unikt Mange om benet

7 Kommunestruktur og kostnadsulemper Antall kommuner Slutten av 60-tallet: fra 744 til 454, nå 434 Sverige 289 Danmark 275 Administrasjonskostnader i % av driftskostnadene Rollag 13,1 % Flesberg 11,4 % Nore og Uvdal 13,8 % Buskerud 7,0 % Norge 6,9 % Adm.kost. i kr/innbygger Rollag kr Alle kommuner (eks. Oslo) kr Statlige overføringer utgjør en mye større andel av inntektsgrunnlaget enn for landet totalt Større andel av de syssselsatte i offentlig forvaltning i Rollag enn for landet i gjennomsnitt 8

8 Samordningsnivå Er vi villige til å gi avkall på fullt selvstyre om vi kan oppnår mer i samarbeid? Region Kommune Bygd Gård 9

9 Dette bør vi få til Skape minimum 100 nye arbeidsplasser i løpet av de 3-5 neste årene Offentlig -5 (eller kan vi bli flere for å betjene flere brukere?) Landbruk 0 (må kompensere for nedgangen som kommer gjennom nye tiltak) Skog og andre primærnæringer 5 Privat tjenesteyting 15 Idrettsrelatert virksomhet 25 Handel, overnatting, servering 10 Hyttebygging, anlegg og drift av hytteområder 35 Opplevelser og aktiviteter inkl. jakt og fiske 15 Industri?? 10

10 Offentlige tjenester Rollag har redusert antall ansatte i administrasjonen over de senere år bra! Hvordan levere bedre 1.linjetjenester med mindre ressurser? Regionalt samarbeid - hva kan vi tilby, hvor er vi best (hva forteller KOSTRA?) Hvordan bli bedre på de tjenestene som støtter arbeidet med å skape nye arbeidsplasser? Hva kreves? 11

11 Landbruk, skog (må ses sammen med Opplevelser) Her er det mange gode initiativ allerede Trillemarka/Rollagsfjell hvilke muligheter finnes? Ver-di Guidede turer Spesialopplegg for ornitologer, biologer og andre med spesialinteresser Samarbeid med UMB? 12

12 Privat tjenesteyting Hva finnes av spesialkompetanse? Type, mengde Mulige samarbeidspartnere TI Andre Lokaliseringsalternativer (Kontorhotell) Hvordan anvende kompetansen for å effektivisere andre arbeidsplasser? (Lean) Hvordan anvende kompetansen til å skape andre arbeidsplasser? 13

13 Idrettsrelatert virksomhet Ett av Norges beste skytterlag hva kan vi skape av virksomhet med dette utgangspunkt? Idrettsskolen hva kunne man fått til av meraktivitet og hva kreves av ressuser? Norges ledende langrennsdestinasjon 14

14 Handel og overnatting, opplevelser og aktiviteter Overnatting krever tilbud på opplevelser Her må man utvikle totalkonsept Jakt Vet vi hva folk er villige til å betale for å felle storvilt? Samordning av jaktterreng? Kombinere jakt med ledsager med skyteprøve og innkvartering Fiske Fantasi er viktigere enn penger Grønolen på Beito tilbyr opplegg for sauesanking for 2750 kroner for en helg 15

15 Hyttebasert aktiviteter Her er det gjort mye bra! (eks. Veggli Friluftspark Hva med en felles hytteplan fra Blefjell i sør til Tinnhølen i nord? Trolig det mest attraktive hytteområdet for de store befolkningssentraene på Østlandet 16

16 Hyttebasert aktiviteter (2) Her finnes det meget store muligheter, men det er krevende og vil forutsette omfattende samarbeid Viktig å lære av andre (Hytteveilederen) Hva med eiendomsskatten? 17

17 Oppsummering Mine konkrete innspill har liten verdi, der dere som har innsikt Målene må være antall nye arbeidsplasser og det er en forutsetning at de blir lønnsomme Målene må følges opp med svært konkrete tiltak med ansvarlige, delmål og oppfølging. Forstå hva som kreves for lykkes Tenk annerledes, finn på noe nytt. Idrettsaktiviteter som en viktig bærebelke i en større satsing kan være en mulig vinkling Lag dette til en dugnad og støtt dem som tar initiativ Kommunen kan støtte, men det er dere som bor her som må gjøre jobben 18

18 Industri Rollag er ikke et industrisamfunn Utviklingen i KA-Rollag styres av forhold som kommunen i liten grad kan påvirke Kompetansegrunnlaget er for svakt for å tiltrekke seg annen industri Rollag kommune må våge å planlegge for at KA- Rollag ikke eksisterer i fremtiden 19

19 Lykke til! 20

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer