Prosjektsammendrag/ problemstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektsammendrag/ problemstilling"

Transkript

1 OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. 31. desember 2014 Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS RATAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Sara Ulimoen Frekvensreduksjon ved kronisk atrieflimmer (4x crossover RCT) CASAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Prediktiv verdi av atrieflimmerfrekvens for residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering GENAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Undersøkelse av genetiske variasjoner hos unge atrieflimmerpasienter HSØ, andre OUS, Lund (S) Egen Lund (S) Flere Lund (S), RH CPH (DK) BABLAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Undersøkelse av biomarkører hos pasienter som skal til ablasjon mot atrieflimmer ACE1950 Arnljot Tveit BS FORSK REK C Trygve Berge; Håkon Ihle- Hansen Undersøkelse av alle 60-åringer i Asker og Bærum med tanke prediktorer for senere utvikling av atrieflimmer. Årlig oppfølging Egen 2016 OUS Flere Ahus, Lund (S), RH CPH (DK) Tromboseregisteret Arnljot Tveit BS FORSK REK Vigdis B. Semb Oppfølging av pasienter med Flere gjennomgått venøs trombose ABCDII Odd Erik Johansen (Arnljot Tveit) BS FORSK REK Anne Pernille Ofstad Nytten av et strukturert behandlingsopplegg for pasienter med diabetes type 2 sammenlignet med vanlig behandling. (RCT) Flere substudier HSØ, andre OUS IDRI Thomas de Lange BS FORSK PVO 2012/15937 Sigrun Eskeland Interaktiv dynamisk henvisning over internett sammenlignet med vanlig henvisning av gastroenterologiske pasienter til sykehus. Kontrollert undersøkelse Kognitiv svikt ved hjerneslag Hege Ihle-Hansen BS MED/ BS FORSK CAST Hege Ihle-Hansen BS MED REK sør-øst 2013/1829 Guri Hagberg ABBA Hege Ihle-Hansen BS FORSK 2013/445/REK sør-øst Marie DUrsin REK Hege Ihle-Hansen Nytten av et strukturert behandlingsopplegg for pasienter med hjerneslag sammenlignet med vanlig behandling med tanke på kognitiv svikt. (RCT) Flere substudier Oppfølging av Hege Ihle-Hansens doktorgradsprosjekt Balanse og mobilitet i akuttfasen hos mennesker etter hjerneslag HSØ OUS HSØ OUS VV Flere

2 Effect of physiotherapy Kristi Heiberg BS FORSK 2014/402/REK sørøst after total hip arthroplasty D Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd Wender Figved (Studieleder: Wender Figved) BS ORT REK Randomisert kontrollert klinisk studie 5 års oppfølging av Kristi Heibergs doktogradsprosjekt som undersøkte nytten av fysioterapi etter operasjon med totalprotese i hofteledd. VV Radiostereometrisk sammenligning av Egen bruskslitasje ved unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd Ustabile distale radiusfrakturer: Volar plate eller intramedullær dorsal platenagle Wender Figved (Studieleder: Morten Eikrem) BS ORT REK Randomisert kontrollert klinisk studie. Morten Eikrem. Sammenligne volar plate med intramedullær dorsal platenagle ved ustabile distale radiusfrakture Egen HEMIRSA - 4 års oppfølging Wender Figved BS ORT S b0 08/17760 REK Sør- ØST B Syndesmose 2010 Mette andersen BS ORT 2010/2012 REK Sør-Øst C PVK-prosjektet Lise Strid BS AIO 2011/1904/REK sør-øst D Effekt av profylaktisk fenyefrin vs kompresjonsbandasjering av u-ekstremitetene på hemodynamikk hos kvinner under elektiv sectio i spinalanestesi Mette Andersen Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd. En prospektiv randomisert RSA studie av slitasje i acetabulum. Tightrope eller skruefiksasjon ved akutt syndesmoseskade. Undersøkelse av forlenget venekanyle ved repeterte infusjoner. Innovasjonsprosjekt. Ulrich Spreng BS AIO REK 2009/223b Jana Kuhn Hemodynamikkstudier i forbindelse med keisersnitt Fedmehemodynamikk Ulrich Spreng BS AIO REK 2013/1075 Hemodynamikkstudier i forbindelse med fedmekirurgi Effect of gastric bypass in Tom Gerner BS KIR REK 2010/147 Studere sammenhengen mellom graden morbidly obese patients, av vektreduksjon etter gastric bypass og with special reference to endringer i måltidsstimulert produksjon gut hormones av tarmhormoner Egen Egen /VV OUS Egen 2015 HSØ OUS VV VV OUS, Fedmesenteret Tønsberg Risikoselektert fødslesomsorg i kvinneklinikk Perinatal outcomes of immigrants giving birth at a low risk central hospital in Norway Tonje Lippert BS GYN REK vurdering 2010/382-4 Dr. gradsprosjekt, veileder Pål Øian Babill Stray Pedersen og Ola Skjeldal BS GYN REK 2012/267 Dr. gradsprosjekt, Stipendiat Fødselskomplikasjoner Kjersti Sletten hos innvandrerkvinner Prosjektet danner et utgangspunkt for å Egen vurdere intervensjonsforekomst for ulike risikogrupper av fødende i en kvinneklinikk. Man ønsker å sammenligne praksis ved ulike fødeinstitusjoner og vurdere effekten av å innføre et differensiert fødetilbud 2015 UiT VV

3 Pågående forskningsprosjekter - KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Evaluation of F1+2 split products in urine in patientswith clinically suspect deep vein thrombosis and pulmonary embolism Ola Dahl, Innlandet Bildediagnostikk og medisinsk biokjemi REK S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Fredrik Wexels Evaluere sensitivitet og spesifisitet for urinstix-test og bildediagnostiske undersøkelser hos pasienter med klinisk mistenkt DVT eller lungeemboli Egenfinansiering OUS/ og Innlandet HF Generell ultralydscreening for medfødt hofteleddsdysplasi års followup av 4200 barn Seroprevalens mot parvovirus B19, CMV og rubella hos gravide kvinner i Norge Karen Rosendahl, Haukeland Susanne G Dudman, FHI Bildediagnostikk REK S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Stine Feiring Olsen mikrobiologi REK: 2009/1322 Prevalensstudie Evaluere nytten av ultralydscreening Kartlegging av prevalens med tanke på rådgivning og vaksinetiltak for gravide. Egenfinansiering og Haukeland FHI/St Olavs hospital/ FHI/St Olavs Extended Spectrum betalactamases - Carriage, environmental dissemination and population epidemiology - The ESCAPE study Pål Arne Jenum mikrobiologi REK: S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Arne Vasli Søraas Risiko og varighet av humant bærerskap for bakterier med ESBLresistensegenskap. Miljøspredning av resistens HSØ UIT/OUS/NVH Effekt av dobbeltgranskning ved beskrivelse av radiologiske undersøkelser. Pål Gulbrandsen Forekomst av tarmpatogene Escherichia coli hos asymptomatiske. Pål Arne Jenum Invasive Candidainfeksjoner Peter Gaustad EVAR-register VV HF Lars Borgen Diagnostisk utredning av det mannlige bryst Åse Tangerud Isoelektrisk fokusering og diagnoser Trine Lauritzen Bildediagnosti kk PVO 2013/2100 Doktorgradsprosjekt: Stipendiat Peter Mæhre Lauritzen (Ahus) Effekt av dobbeltgranskning ved beskrivelse av radiologiske undersøkelser. Egenfinansiering Ahus Søknad sendes Forekomst av tarmpatogene Escherichia coli hos asymptomatiske. mikrobiologi REK Prevalensstudie mikrobiologi REK: 2012/2250 Invasive Candida-infeksjoner Egenfinansiering OUS Kvalitets- og forskningsregister for pasienter som er behandlet med Bildediagnosti endovaskulær stentgraft av kk PVO: 204/8173 Kvalitetssikringsstudie aortaaneurysme. Egenfinansiering Bildediagnosti Diagnostisk utredning av det mannlige kk PVO: 2014/5681 Kvalitetssikringsstudie bryst Egenfinansiering biokjemi PVO 2012/8842 Kvalitetssikringsstudie Kvalitetssikring av metoden isoelektrisk fokusering Egenfinansiering OUS

4 Pågående forskningsprosjekter - KONGSBERG SYKEHUS Hjertefrekvens-variabilitet Morten Rostrup, OUS Anestesi REK: 2012/901 S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Gernot Ernst Analyser av hjertefrekvensvariabilitet for å predikere risiko etter blant annet hofteleddsoperasjoner OUS /Oslofjordfon det 2010 /HIBU/FFT/ 2015 UIO Kongsberg Satisfaction Score Vladimir Kuklin Anestesi PVO: 2012/7318 Kvalitetssikringsstudie Prospektiv studie av koagulasjons- og blodplateaktivering og vaskulære hendelser hos 220 pasienter med hoftefraktur. Øystein Meen SØKES REK Observasjonsstudie Vurdere verktøy for å kunne gi optimal smertebehandling etter operasjoner UNN, Ahus Prospektiv studie av koagulasjons- og blodplateaktivering og vaskulære hendelser hos 220 pasienter med hoftefraktur Forberedelse og oppfølging av utskrivningsklare pasienter Bjørn Anton Graff PVO 2012/16759 Kvalitetssikringsstudie. Forskningssykepleier Torgeir Solberg Mathisen Kommunene Kartlegge hvor gode prosessene rundt utskrivningen av pasienter til kommunale tilbud er ved Kongsberg sykehus Helsedialog/HSØ 2013 som sokner til Kongsberg 2014 sykehus

5 Pågående forskningsprosjekter - Drammen SYKEHUS Lapraskopisk - hysterectomi Blødning Pneumoniprosjektet i Buskerud Grete Bjerk, Lill Trine Nyfløt Gry Warsla Lill Trine Nyfløt Lars Heggelund Gynekologisk PVO 2013/362 Gynekologisk REK Kvalitetssikringsstudie. Grete Bjerk nå 100% klinikk-kun en artikkel igjen i dvale PhD prosjekt Jan Cato Holter. Veiledere Lars Heggelund og Einar Huseby Gjennomgå åpen vs lapraskopisk hysterectomi siste 10 år. Trender. Indikasjoner. Operasjonstid. Rekonvalesenstid. Komplikasjoner. Drammen Sykehus bes forlenget til 2015-har kun en artikkel å skrive foreløpig litt på vent, søkt midler og oppdateres ila 2015 Drammen sykehus 2015 Undersøkelse av etiologi, risikofaktorer og biologiske markører ved pneumoni Helse sør OUS/UiO+ øst/mangler midler Umass (USA) John Munkhaugen/Einar Husebye 2013/1885 NOR- COR Studien Post-doc John Munkhaugen. PhD prosjekter definert. Veiledere: Einar Husebye, Toril Dammen, Jan Erik Otterstad, Lars Gullestad NORCOR studien Arvelige bevegelsesforstyrrelser i Vestre Viken Jeanette Koht Nevrologisk REK 2012/1451 postdoc Jeanette Koht Clinical and biological markers in Parkinsons Disease Kari Anne Bjørnarå Nevrologisk REK 2012/1972 Generalized epilepsyepidemiological and genetic study in a Norwegian population Rett syndrom, - en populasjonsbasert kartleggingsunder-søkelse Jeanette Koht/Marte R. Syvertsen Nevrologisk REK 2013/1027 Ola Skjeldal/Mari W. Henriksen Nevr./hab. REK PhD Kari Anne Bjørnarå PhD: Marte R. Syvertsen PhD: Mari Henriksen Delprosjekt i; Behandlingsprogram for forebygging av nye benbrudd Tove Borgen Reuma REK 2014/1733 PhD Tove Borgen Nye strategier for bedre sekundærprevensjon ved koronar hjertesykdom; kardiologske, psykososiale og genetiske prosjekter VV Sykehuset Vestfold, Institutt for klinisk medisin RH, NORMENT- UIO, Institutt for adferdsfag- UIO, Prof. Joep Perk (SWE) Klinisk og genetisk kartlegging av arvelige OUS, bevegelighetsforstyrrelser Ingen Haukeland Kartlegging av biomarkører ved Parkingsons sykdom. Forståelse av årsaker til sykdommen og ha muligheter for en bedre og mer målrettet behandling. privat legat 2015, frem til nå VV OUS Epidemiologisk kartlegging av epilepsi i Buskerud, JME kartleggingstudie noe VV SSE, St Olav 2015, søker En epidemiologisk undersøkelse av Rett om forlengelse Steven von syndrom i Norge ingen 2012 til 2020 Tetzchner, UiO Behandlingsprogram for forebygging av nye benrudd VV UiO, UNN

6 Dystrofia myotonica 1 Gro Solbakken Utgående fra VV Gro Solbakken, ikke oppmeldt enda. Bør ha en veileder fra Habiliteringsse Drammen, Kristin nteret Ørstavik, Jan Frich OUS Hvilke særtrekk ved personer med DM1 er det som best forklarer deres grad av deltagelse og fungering i dagliglivet Helsedirektoratet, 2013 og litt 2014, VV jan Vår 2013 i forhold til UNN-Helse forprosjektet, Bergen- REK ut 2014, Frambusøker videre Rikshosp Terje godkjenning til Nærland phd 2020 psykolog Mind Trainer 2 Jon Ottersen Habiliteringsse nteret REK 2012/596 Bleieskift Atle Moen Barn REK Master Gi barn og unge med lett og moderat grad av utv. hemming økte muligheter til mestring og livskvalitet gjennom å bedre deres mulighet for forutsetning for læring Egen Vår 2012 Vår 14 Bleieskift utført på mors bryst som stressforebyggende tiltak hos premature barn Karolinske sjukehus Evaluering av familebasert Atle omsorg Moen Barn REK PhD Bente Silnes Tandberg Premature spedbarn (PMA uker) og foreldre som mottar familiebasert omsorg på Vestre Viken HF () sammenlignes med en gruppe som får standard behandling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS)

7 Pågående forskningsprosjekter - Klinikk for psykisk helse og rus Barn og unge i mulig risiko for å utvikle psykoselidelser BI-SAM: Mødre med bipolar lidelse og spedbarn - tidlig samspill CAMS - effektstudie for behandling av selvmordsvansker Can immunogical variables predict treatment outcome in depressed outpatients? Dag V. Skjelstad, ph.d., Dag V. Skjelstad, ph.d., Roar Fosse, ph.d. Ole Andreassen, ph.d. OUS/UiO BUPA Rekrutterer REK: 2014/388 både fra opptaksområd et til og nærliggende områder. PHR klinikkovergripende Ringerike DPS 2014/ c 2008/4675 Prospektiv langtidsstudie. Dr.-gradsprosjekt for psykologspesialist Teija Anke, doktorgrad Dr.grads-prosjekt (NORMOOD) Stipendiat: Johan Dahl, psykiater 1) Undersøke hvor godt et delvis Faste selvutviklet screeningskjema (MULVARP) forskerstillinger, predikerer psykoserisiko (UHR-positivitet) FoU-en. målt med SIPS; 2) Undersøke den Kliniske stillinger i prediktive verdien av selvforstyrrelser, BUPA. Skal søke UHR-positivitet, og stressensitivitet for om ph.d.- utvikling av psykose og andre alvorlige stipender. psykiske lidelser. Prospektiv studie over 12 mnd med flere undersøkelsestidspunkter. Undersøker hva (bl.a. egenskaper ved barnet, mors sykdomsbelastning, kvalitet på far-barn samspill) som predikerer samspillskvaliteten mellom mor og barn ved 12 måneder. RCT-studie av effekten av CAMS sammenliknet med ordinær behandling for selvmordsvansker Undersøke i hvilken grad ulike immunologiske markører korrelerer med behandlingsforløpet av depresjoner og om slike markører kan predikere behandlingsutfall. Studien vil gi ny informasjon om sammenhenger mellom immunsystemet og behandlingsforløp i en generell behandlingspopulasjon Foreløpig finansiert av FU. Det søkes eksternt om midler. HSØ til ph.d. student. FU VV til driftsmidler Ringerike DPS Lønnet over ordinært avd.budsjett 2013 (forprosjekt); 2014 (pilot); 2015 (oppstart hovedprosjekt ) Flerårig, avslutning ikke definert Kari Slinning (medveileder), Vibeke Moe, Torill Siqveland, RBUP og PSI, UiO Folkehelseinsti tuttet ved Per- Henrik Zahl; David Jobes og Kate Comtois, USA Ulrik F. Malt OUS/UiO Heidi Ormstad, HiBu/UiO NORDLOTS 1: Nordic Long-term OCD Treatment Study Tord Ivarsson, ph.d. R-BUP Bærum BUP Samarb.prosj mellom klinikker i Danmark, Sverige og Norge S c Dr.grads-prosjekt Stipendiat: Nor Christian Torp, psykologspes. NordLOTS er en nordisk studie hvor NFR klinikker for barn og unges psykiske helse Disputas planlagt i Norge, Sverige og Danmark vil tilby 2013 samme behandling av barn og ungdom med behandling av barn og ungdom med tvanslidelser (OCD) Disputas R-BUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

8 Positive mental health - from what to how BET effektevaluering Paul Møller, ph.d. Roar Fosse, ph.d. FoUen Psyk avd Blakstad, PHR d Prosjektet faller utenfor REK's mandat. PVO har klarert prosjektet per melding i april 2014 Dr.grads-prosjekt Stipendiat: Nina H. Mjøsund, cand.san. Formålet med studien er å utvikle kunnskap om opplevd god psykisk helse hos personer med en psykisk sykdom og hvordan god psykisk helse kan styrkes og beskyttes i psykisk helsevern Endringer in symptom og funksjon hos pasienter som har gjennomgått BET. Naturalistisk cross-over tidsseriedesign Midler fra Extrastiftelsen FU-midler Ordinære lønnsmidler Bengt Lindstrøm, NTNU Corey Keyes, Emory University, Atlanta, USA Jan Hammer, Kristoffer Ludvigsen, Didrik Heggdal BET-Eka eksistensiell katastrofeangst Roar Fosse, ph.d. PHR klinikkovergripende Prosjektet faller utenfor REK's mandat. PVO har klarert prosjektet per melding i april 2014 Utvikling av et klinisk instrument for å måle fenomenet Eksistensiell katastrofeangst Ordinære lønnsmidler BUPGEN-VV Kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser Cognitive effects of electroconvulsive therapy in unipolar depression Ole Andreassen, ph.d. Tonje Torske, prosjektleder, Christine Mohn, ph.d. BUPA Bærum BUP Alders-psyk. avd Lier SH, Blakstad SH 2009/ / /158 Multisenterstudie post.doc. Formålet er å skaffe mer kunnskap om kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser hos barn og unge Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv funksjon hos personer som gjennomgår ECT for depresjon i to år etter intervensjonen. Et bredt sammensatt nevropsykologisk test-batteri vil bli benyttet sammen med tester som måler endring idepresjonsstatus NFR + Ordinære lønnsmidler Helse Sør-Øst RHF - 100% OUS/UiO Prof. Kjetil Sundet, Psykologisk Institutt, UiO Prof. Bjørn R. Rund, Effekt-evaluering av forpliktende samhandlingsteam innen psykisk helse og rus i Bærum Bror J. Andersen, ph.d. Bærum DPS 2011/2218 Samhandlingsteam innen psykisk helse og rus skal gi et tilbud til personer med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og/eller ruslidelse, og som ikke har et annet stabilt behandlingsopplegg. Prosjetket vil undersøke hvilken effekt etableringen av samhandlingsteam har på målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet og psykiske helse Delfinansiert av RKDD + ordinære lønnsmidler Anne Landheim, Romeriksprosjektet Torleif Ruud, Ahus Bærum kommune

9 PCERA: Validation of the Parent- Child Early Relational Assessment in Norwegian populations Suicidrisikoprediksjon Anne Faugli, ph.d Roar Fosse, ph.d. Psyk avd Blakstad, PHR 2010/ S- post.doc Validering av instrumentet PCERA for foreldre-barn samspill 2014/470 Undersøke om skårer på sjekkliste for selvmordsproblemer ved inntak på akuttseksjon predikerer senere selvmord Driftsmidler FU, ellers ordinære lønnsmidler Trond H. Diseth, UiO Torbjørn Moum, UiO, Sari Ahlqvist- Bjørkroth, Univers. I Turku, Monica Sarfi, UiO, Roseanna Clark, Uni of Wisconsin, Eline Wiese, Uni of Birmingham Roar Fosse, Folkehelseinsti tuttet ved Per- Henrik Zahl; David Jobes og Kate Comtois, USA

10 Pågående forskningsprosjekter - RINGERIKE SYKEHUS Akuttinnleggelser i Hallingdal sjukestugu Per Hjortdal, UiO Med. Avd. RS, Hallingdal sjukestugu REK 2009/1300 Dr.grads-prosjekt med driftsmidler. Stipendiat: Øystein Lappegard En prospektiv randomisert studie med 70 pasienter i hver gruppe (HSS og RS innleggelser) HSØ, Ål kommune, egenfinansiert UiO, NTNU Kronisk Helicobacter Pyroli (HP)-infeksjon, immundevasjon og malignitetspotensiale Dr.grads-prosjekt med Jon M Florholmen, UiT Med. Avd. RS driftsmidler. Stipendiat: REK 2009/ Oddmund Nestegard Skal undersøke om langvarig HP-infeksjon kan relateres til kreftutvikling. Casekontroll studie, der VV skal bidra med pasienter i en av kontrollgruppene Egenfinansiert UNN Alentanil som kontinuerlig infusjon under gen. sammenliknet med Remifentanyl til pasienter til dagkirurgisk behandling Britt-Marie Berling AIO, RS REK 2009/ Utføres ved anestesiavd., RS Skal undersøke om Alfentanil er bedre enn Remifentanil med tanke på postoperativ smertelindring ved dagkirurgisk arthroscopi av kne. Randomisert kontrollert studie med 30 pasienter i hver gruppe Finansiering fra RS for Spinal anesthesia using Lidocain and Sufentil and TNS (transient neurological syndrome) Britt-Marie Berling AIO, RS REK 2010/112a Utføres ved anestesiavd., RS Skal undersøke om pasienter som får spinalanestesi med bruk av Lidocain og Sufenta får TNS. Alle pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene og som får spinalbedøvelse med bruk av Lidocain og Sufenta ved anestesi ved Ringerike sykehus, skal inkluderes. Spørreskjema spesielt rettet mot TNS blir benyttet Fiansiering fra RS for

11 Pågående forskningsprosjekter - Andre tilknytninger Cognitive effects of electroconvulsive therapy in unipolar depression Christine Mohn, ph.d. Maternal infections and Bjørn Rishovd obstetric compications in Rund, Professor the pathogenesis of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study Breast cancer research - for better diagnosis and treatment Kristine K. Sahlberg, PhD Alders-psyk. avd Lier SH, Blakstad SH Vestre Viken HF Forskningsenh eten, DS og KMD 2010/ / /1125 post.doc. Charlotte M. Teigset,, regionalt nettverk Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv funksjon hos personer som gjennomgår ECT for depresjon i to år etter intervensjonen. Et bredt sammensatt nevropsykologisk test-batteri vil bli benyttet sammen med tester som måler endring idepresjonsstatus Prosjektet vil evaluere om viruseksponering i fosterlivet og fødselskomplikasjoner, med nevrokognisjon som medierende faktor, kan være aktuelle risikofaktorer for utvikling av psykose (schizofreni). Utvalget vil hentes fra MoBa og medisinsk fødselsregister, og et bredt sammensatt nevropsykologisk testbatteri vil bli benyttet. Helse Sør-Øst RHF - 100% Helse Sør-Øst, Vestre Viken Prof. Kjetil Sundet, Psykologisk Institutt, UiO Prof. Bjørn R. Rund, Christine Mohn, Ph.d. Et regional forskningsnettverk innen brystkreft er etablert for å bedre diagnose og behandling av brystkreftpasienter. Innsamling av pasientmateriale, kliniske studier samt samarbeid mellom partnerene i nettverket på brystkreftforskning er sentrale aktiviteter. HSØ OUS, SUS, UIO, AHUS, SO, NTNU

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2017

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2017 OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2017 Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS GENAF Arnljot Tveit BS FORSK REK 2009.2224 Post-doc

Detaljer

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2016

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2016 OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. januar 2016 Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS CASAF Arnljot Tveit BS FORSK REK 2009.1813 Prediktiv

Detaljer

Oversikt over pågående forskningsprosjekter i Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken HF

Oversikt over pågående forskningsprosjekter i Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken HF Oversikt over pågående forskningsprosjekter i Klinikk for psykisk helse og - Vestre Viken HF Prosjekttittel Bipolare lidelser Tidlig tegn BILLIT Prosjektleder Ulrik Malt, OUS Utføres ved Prosjektnr. Prosjekttype

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern?

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Me-e Walberg, smi-evernoverlege Vestre Viken 6. november me-e.walberg@vestreviken.no Vestre Viken består av åtte klinikker (befolkning: 500.000 mennesker) Bærum sykehus

Detaljer

Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge

Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge Translasjonsforskning i utviklingsforstyrrelser status og muligheter i Norge Ole A. Andreassen NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer 1 Modeller for å forstå Sentrale utfordringer Terje Nærland Psykolog / PhD Forsker: Leder: NevSom Nasjonal kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS SFF NORMENT - K.G. Jebsen

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner

Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Selvmord; risikofaktorer og vurderinger i akuttsituasjoner Fredrik A. Walby Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog; Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen, Diakonhjemmet

Detaljer

Forskningsbasert evaluering av ACT-team

Forskningsbasert evaluering av ACT-team Samling for ACT-ledere 26.01.10 Forskningsbasert evaluering av ACT-team Torleif Ruud (prosjektleder), avdelingssjef/professor, FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no

Detaljer

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT

EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT EMEISTRING.NO PSYKISK HELSE PÅ NETT Tine Nordgreen Psykologspesialist, PhD Prosjektleder emeistring, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus Førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, UiB PLAN

Detaljer

Prosjektkatalogen Klinikk for psykisk helse og rus

Prosjektkatalogen Klinikk for psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Klinikk for psykisk helse og rus Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter i 2015 pr. 01.01.2016 Publikasjoner i 2015 Forsknings- og utviklingsavdelingen Januar 2016 Definisjoner

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl,

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, 12.11.13 Oversikt Lovgrunnlag, og formål med prosjektet Forskningsspørsmål Bakgrunn for prosjektet Forekomst Utvalg og informanter Rekruttering / intervju Intervju og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kognitiv svikt etter hjerneslag

Kognitiv svikt etter hjerneslag Kognitiv svikt etter hjerneslag Ingvild Saltvedt Overlege, førsteamanuensis Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital Institutt for Nevromedisin, NTNU 1 Bakgrunn 15 000 i Norge får hjerneslag hvert år 55

Detaljer

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Turid Suzanne Berg-Nielsen, Dr. Philos. faglig leder av RBUP Midt førsteamanuensis

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Psykisk helse og kognitiv funksjon

Psykisk helse og kognitiv funksjon Psykisk helse og kognitiv funksjon Drammen 19.september 2013 Marianne Halvorsen Psykologspesialist, PhD Universitetssykehuset Nord-Norge Oversikt Bakgrunn Prosjekt og resultat Implikasjoner helsetjenesten

Detaljer

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie Unn Sollid Manskow, spesialsykepleier,

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 14-15 mai 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for klinisk

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for forebygging av selvmord (i akuttpsykiatriske sengeposter)

Kunnskapsgrunnlag for forebygging av selvmord (i akuttpsykiatriske sengeposter) Kunnskapsgrunnlag for forebygging av selvmord (i akuttpsykiatriske sengeposter) Fredrik A. Walby Forsker; Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog; Voksenpsyk. Avd., Diahonhjemmet

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig AUD R. MISUND FØRSTEAMANUENSIS, HIOA, MASTER I PSYKISK HELSEARBEID Dette vil jeg belyse: o Mitt fokus o Å føde for tidlig o Hva vet vi om foreldre til prematurt

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS)

Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS) Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS) Camilla Løvvik, PhD Førsteamanuensis Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen [Helse / Stress, helse og rehabilitering] [Helse / Stress, helse og

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd?

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Kjære leser! Paul Møller forskningssjef i PHR, leder av FoU-avdelingen

Kjære leser! Paul Møller forskningssjef i PHR, leder av FoU-avdelingen Kjære leser! FoU-avdelingens Prosjektkatalog har blitt etablert som en årlig oppdatering av all FoU-virksomhet i Klinikk for psykisk helse og rus. Nå er 2015-utgaven klar og den omfatter beskrivelser av

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Eldre i Norge: Hva vet vi om forekomsten av psykiske plager og lidelser?

Eldre i Norge: Hva vet vi om forekomsten av psykiske plager og lidelser? Eldre i Norge: Hva vet vi om forekomsten av psykiske plager og lidelser? Ellinor F. Major divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Tema for dagen Hva var bakgrunnen for rapporten? Hvilke metodiske

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01251-2 Tilbakemelding etter undersøkelse - Lier kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: 14.07.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/02646-3

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser Vår kompetanse og forskning Bakgrunn 2001: RFTS (Regionalt Fagteam for Spiseforstyrrelser) RKSF 2003: Kompetansesenter: Klinisk kompetanse Forskningskompetanse

Detaljer

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning Alarm Distress Baby Scale (ADBB) - En skala for å oppdage tidlige tegn på sosial tilbaketrekning Vibeke Moe, Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinikk for barn og familier, Psykologisk institutt, UiO

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Hvordan Kunnskapsesenterets

Hvordan Kunnskapsesenterets Foredrag på seminaret Rehabilitering av brystkreftpasienter, 11. mars 2009 Hvordan Kunnskapsesenterets jobber vi med en systematisk nye PPT-mal oversikt Lene K. Juvet, (prosjektleder) Forsker, PhD. Hvorfor

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Angstbehandling med Mestringskatten: Anvendt forskning i klinisk praksis

Angstbehandling med Mestringskatten: Anvendt forskning i klinisk praksis Angstbehandling med Mestringskatten: Anvendt forskning i klinisk praksis Simon-Peter Neumer Oslo, 26.01.2011 E-mail: simon-peter.neumer@r-bup.no www.r www.r-bup.no bup.no Hva vil jeg snakke om? 1. Barn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Erik Falkum Avdeling for forskning og utvikling, OUS Institutt for klinisk medisin. UiO Psykologikongressen, Oslo

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom. Journalstudie av årsak og forløp

Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom. Journalstudie av årsak og forløp BUPgen prosjektet Forskningsnettverket NeuroDevelop Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom. Journalstudie av årsak og forløp Terje Nærland Psykolog / PhD Leder: Forsker ved: Forskningsnettverket: NeuroDevelop

Detaljer

Presentasjon av Korfor

Presentasjon av Korfor Presentasjon av Korfor Forskningsleder Sverre Nesvåg Seminar for de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål Hamar 19. november 2008 Mandat - finansiering Mandat: Forskning Kunnskapsformidling

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

R.Melsom,april 2012 1

R.Melsom,april 2012 1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk

Detaljer

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder *E-post: caroliko@psykologi.uio.no Bakgrunn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Behandling av opiatavhengighet med opioidholdige

Detaljer

Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling

Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling Sped- og småbarnsnettverket i Norge Et kunnskapsbasert grunnlag for tilbudet til de minstes psykisk helse og utvikling MARIT BERGUM HANSEN SPED- OG SMÅBARNSNETTVERKET PSYKISKE HELSE OG UTVIKLING 2 NATIONAL

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

Jobbmestrende Oppfølging

Jobbmestrende Oppfølging Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Jobbmestrende Oppfølging Strukturert samhandling gir resultater Status og erfaringer Arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Jobbmestrende Oppfølging

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus HelsIT Trondheim, 23. september 2010 Wenche Reed Seksjonsleder, dr.med Biobank og registerstøtte Stab forskning og utvikling Sissel Jor

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kort om begreper Risikofaktorer Risikoperioden Vurdering av selvmordsfare Indikasjoner for innleggelse psyk. avd

Kort om begreper Risikofaktorer Risikoperioden Vurdering av selvmordsfare Indikasjoner for innleggelse psyk. avd Kort om begreper Risikofaktorer Risikoperioden Vurdering av selvmordsfare Indikasjoner for innleggelse psyk. avd Fredrik A. Walby Forsker: nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, UiO Sjefpsykolog;

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern?

Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern? Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern? Fredrik A. Walby Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging og Psykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus Det er mye vi ikke vet.

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 29-30 oktober 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for

Detaljer

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital Ortogeriatristudien Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital 1 HOFTEBRUDD Per år 9000 lårhalsbrudd pr år i Norge 400 v/st Olavs Hospital Kostnader 250 000 kr per pas

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21.

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21. Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr 9-2012) Kristin Thuve Dahm, forsker 6. desember 2013 2 Kunnskapsesenterets

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger. Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp

KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger. Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp Tasta sykehjem 145 heldøgns plasser 6 sengeposter: (23 25 plasser) 1 kt avdeling (24

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart?

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern Christine Bull Bringager Overlege PhD Nydalen DPS, OUS Et pakkeforløp er et helhetlig,

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2013 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding "En case-report fra Røst ". Samhandlingsavvik Røst kommune 2012/2154-4 55/2013 02.01.

Offentlig journal. Svar på avviksmelding En case-report fra Røst . Samhandlingsavvik Røst kommune 2012/2154-4 55/2013 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.08.2013 Svar på avviksmelding "En case-report fra Røst ". Samhandlingsavvik Røst kommune 2012/2154-4

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet 1 Hva skal norske helsemyndigheter ha fokus på? 2 Fra helsemyndighetenes

Detaljer

Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1

Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1 Seksualatferd og klamydia blant elever i videregående skole i Finnmark 1 Bakgrunn Klamydia: vanligste seksuelt overført infeksjonen i Norge 22 500 tilfeller i 2011 Finnmark har gjennom mange år ligget

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Tabell 1. Fordeling av antall søknader og antall innstilt til støtte etter søknadskategori 1 a. Alle søknader

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer