Prosjektsammendrag/ problemstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektsammendrag/ problemstilling"

Transkript

1 OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN (forskningsansvarlig institusjon) pr. 31. desember 2014 Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS RATAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Sara Ulimoen Frekvensreduksjon ved kronisk atrieflimmer (4x crossover RCT) CASAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Prediktiv verdi av atrieflimmerfrekvens for residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering GENAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Undersøkelse av genetiske variasjoner hos unge atrieflimmerpasienter HSØ, andre OUS, Lund (S) Egen Lund (S) Flere Lund (S), RH CPH (DK) BABLAF Arnljot Tveit BS FORSK REK Undersøkelse av biomarkører hos pasienter som skal til ablasjon mot atrieflimmer ACE1950 Arnljot Tveit BS FORSK REK C Trygve Berge; Håkon Ihle- Hansen Undersøkelse av alle 60-åringer i Asker og Bærum med tanke prediktorer for senere utvikling av atrieflimmer. Årlig oppfølging Egen 2016 OUS Flere Ahus, Lund (S), RH CPH (DK) Tromboseregisteret Arnljot Tveit BS FORSK REK Vigdis B. Semb Oppfølging av pasienter med Flere gjennomgått venøs trombose ABCDII Odd Erik Johansen (Arnljot Tveit) BS FORSK REK Anne Pernille Ofstad Nytten av et strukturert behandlingsopplegg for pasienter med diabetes type 2 sammenlignet med vanlig behandling. (RCT) Flere substudier HSØ, andre OUS IDRI Thomas de Lange BS FORSK PVO 2012/15937 Sigrun Eskeland Interaktiv dynamisk henvisning over internett sammenlignet med vanlig henvisning av gastroenterologiske pasienter til sykehus. Kontrollert undersøkelse Kognitiv svikt ved hjerneslag Hege Ihle-Hansen BS MED/ BS FORSK CAST Hege Ihle-Hansen BS MED REK sør-øst 2013/1829 Guri Hagberg ABBA Hege Ihle-Hansen BS FORSK 2013/445/REK sør-øst Marie DUrsin REK Hege Ihle-Hansen Nytten av et strukturert behandlingsopplegg for pasienter med hjerneslag sammenlignet med vanlig behandling med tanke på kognitiv svikt. (RCT) Flere substudier Oppfølging av Hege Ihle-Hansens doktorgradsprosjekt Balanse og mobilitet i akuttfasen hos mennesker etter hjerneslag HSØ OUS HSØ OUS VV Flere

2 Effect of physiotherapy Kristi Heiberg BS FORSK 2014/402/REK sørøst after total hip arthroplasty D Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd Wender Figved (Studieleder: Wender Figved) BS ORT REK Randomisert kontrollert klinisk studie 5 års oppfølging av Kristi Heibergs doktogradsprosjekt som undersøkte nytten av fysioterapi etter operasjon med totalprotese i hofteledd. VV Radiostereometrisk sammenligning av Egen bruskslitasje ved unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd Ustabile distale radiusfrakturer: Volar plate eller intramedullær dorsal platenagle Wender Figved (Studieleder: Morten Eikrem) BS ORT REK Randomisert kontrollert klinisk studie. Morten Eikrem. Sammenligne volar plate med intramedullær dorsal platenagle ved ustabile distale radiusfrakture Egen HEMIRSA - 4 års oppfølging Wender Figved BS ORT S b0 08/17760 REK Sør- ØST B Syndesmose 2010 Mette andersen BS ORT 2010/2012 REK Sør-Øst C PVK-prosjektet Lise Strid BS AIO 2011/1904/REK sør-øst D Effekt av profylaktisk fenyefrin vs kompresjonsbandasjering av u-ekstremitetene på hemodynamikk hos kvinner under elektiv sectio i spinalanestesi Mette Andersen Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd. En prospektiv randomisert RSA studie av slitasje i acetabulum. Tightrope eller skruefiksasjon ved akutt syndesmoseskade. Undersøkelse av forlenget venekanyle ved repeterte infusjoner. Innovasjonsprosjekt. Ulrich Spreng BS AIO REK 2009/223b Jana Kuhn Hemodynamikkstudier i forbindelse med keisersnitt Fedmehemodynamikk Ulrich Spreng BS AIO REK 2013/1075 Hemodynamikkstudier i forbindelse med fedmekirurgi Effect of gastric bypass in Tom Gerner BS KIR REK 2010/147 Studere sammenhengen mellom graden morbidly obese patients, av vektreduksjon etter gastric bypass og with special reference to endringer i måltidsstimulert produksjon gut hormones av tarmhormoner Egen Egen /VV OUS Egen 2015 HSØ OUS VV VV OUS, Fedmesenteret Tønsberg Risikoselektert fødslesomsorg i kvinneklinikk Perinatal outcomes of immigrants giving birth at a low risk central hospital in Norway Tonje Lippert BS GYN REK vurdering 2010/382-4 Dr. gradsprosjekt, veileder Pål Øian Babill Stray Pedersen og Ola Skjeldal BS GYN REK 2012/267 Dr. gradsprosjekt, Stipendiat Fødselskomplikasjoner Kjersti Sletten hos innvandrerkvinner Prosjektet danner et utgangspunkt for å Egen vurdere intervensjonsforekomst for ulike risikogrupper av fødende i en kvinneklinikk. Man ønsker å sammenligne praksis ved ulike fødeinstitusjoner og vurdere effekten av å innføre et differensiert fødetilbud 2015 UiT VV

3 Pågående forskningsprosjekter - KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Evaluation of F1+2 split products in urine in patientswith clinically suspect deep vein thrombosis and pulmonary embolism Ola Dahl, Innlandet Bildediagnostikk og medisinsk biokjemi REK S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Fredrik Wexels Evaluere sensitivitet og spesifisitet for urinstix-test og bildediagnostiske undersøkelser hos pasienter med klinisk mistenkt DVT eller lungeemboli Egenfinansiering OUS/ og Innlandet HF Generell ultralydscreening for medfødt hofteleddsdysplasi års followup av 4200 barn Seroprevalens mot parvovirus B19, CMV og rubella hos gravide kvinner i Norge Karen Rosendahl, Haukeland Susanne G Dudman, FHI Bildediagnostikk REK S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Stine Feiring Olsen mikrobiologi REK: 2009/1322 Prevalensstudie Evaluere nytten av ultralydscreening Kartlegging av prevalens med tanke på rådgivning og vaksinetiltak for gravide. Egenfinansiering og Haukeland FHI/St Olavs hospital/ FHI/St Olavs Extended Spectrum betalactamases - Carriage, environmental dissemination and population epidemiology - The ESCAPE study Pål Arne Jenum mikrobiologi REK: S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Arne Vasli Søraas Risiko og varighet av humant bærerskap for bakterier med ESBLresistensegenskap. Miljøspredning av resistens HSØ UIT/OUS/NVH Effekt av dobbeltgranskning ved beskrivelse av radiologiske undersøkelser. Pål Gulbrandsen Forekomst av tarmpatogene Escherichia coli hos asymptomatiske. Pål Arne Jenum Invasive Candidainfeksjoner Peter Gaustad EVAR-register VV HF Lars Borgen Diagnostisk utredning av det mannlige bryst Åse Tangerud Isoelektrisk fokusering og diagnoser Trine Lauritzen Bildediagnosti kk PVO 2013/2100 Doktorgradsprosjekt: Stipendiat Peter Mæhre Lauritzen (Ahus) Effekt av dobbeltgranskning ved beskrivelse av radiologiske undersøkelser. Egenfinansiering Ahus Søknad sendes Forekomst av tarmpatogene Escherichia coli hos asymptomatiske. mikrobiologi REK Prevalensstudie mikrobiologi REK: 2012/2250 Invasive Candida-infeksjoner Egenfinansiering OUS Kvalitets- og forskningsregister for pasienter som er behandlet med Bildediagnosti endovaskulær stentgraft av kk PVO: 204/8173 Kvalitetssikringsstudie aortaaneurysme. Egenfinansiering Bildediagnosti Diagnostisk utredning av det mannlige kk PVO: 2014/5681 Kvalitetssikringsstudie bryst Egenfinansiering biokjemi PVO 2012/8842 Kvalitetssikringsstudie Kvalitetssikring av metoden isoelektrisk fokusering Egenfinansiering OUS

4 Pågående forskningsprosjekter - KONGSBERG SYKEHUS Hjertefrekvens-variabilitet Morten Rostrup, OUS Anestesi REK: 2012/901 S Doktorgradsprosjekt. Stipendiat: Gernot Ernst Analyser av hjertefrekvensvariabilitet for å predikere risiko etter blant annet hofteleddsoperasjoner OUS /Oslofjordfon det 2010 /HIBU/FFT/ 2015 UIO Kongsberg Satisfaction Score Vladimir Kuklin Anestesi PVO: 2012/7318 Kvalitetssikringsstudie Prospektiv studie av koagulasjons- og blodplateaktivering og vaskulære hendelser hos 220 pasienter med hoftefraktur. Øystein Meen SØKES REK Observasjonsstudie Vurdere verktøy for å kunne gi optimal smertebehandling etter operasjoner UNN, Ahus Prospektiv studie av koagulasjons- og blodplateaktivering og vaskulære hendelser hos 220 pasienter med hoftefraktur Forberedelse og oppfølging av utskrivningsklare pasienter Bjørn Anton Graff PVO 2012/16759 Kvalitetssikringsstudie. Forskningssykepleier Torgeir Solberg Mathisen Kommunene Kartlegge hvor gode prosessene rundt utskrivningen av pasienter til kommunale tilbud er ved Kongsberg sykehus Helsedialog/HSØ 2013 som sokner til Kongsberg 2014 sykehus

5 Pågående forskningsprosjekter - Drammen SYKEHUS Lapraskopisk - hysterectomi Blødning Pneumoniprosjektet i Buskerud Grete Bjerk, Lill Trine Nyfløt Gry Warsla Lill Trine Nyfløt Lars Heggelund Gynekologisk PVO 2013/362 Gynekologisk REK Kvalitetssikringsstudie. Grete Bjerk nå 100% klinikk-kun en artikkel igjen i dvale PhD prosjekt Jan Cato Holter. Veiledere Lars Heggelund og Einar Huseby Gjennomgå åpen vs lapraskopisk hysterectomi siste 10 år. Trender. Indikasjoner. Operasjonstid. Rekonvalesenstid. Komplikasjoner. Drammen Sykehus bes forlenget til 2015-har kun en artikkel å skrive foreløpig litt på vent, søkt midler og oppdateres ila 2015 Drammen sykehus 2015 Undersøkelse av etiologi, risikofaktorer og biologiske markører ved pneumoni Helse sør OUS/UiO+ øst/mangler midler Umass (USA) John Munkhaugen/Einar Husebye 2013/1885 NOR- COR Studien Post-doc John Munkhaugen. PhD prosjekter definert. Veiledere: Einar Husebye, Toril Dammen, Jan Erik Otterstad, Lars Gullestad NORCOR studien Arvelige bevegelsesforstyrrelser i Vestre Viken Jeanette Koht Nevrologisk REK 2012/1451 postdoc Jeanette Koht Clinical and biological markers in Parkinsons Disease Kari Anne Bjørnarå Nevrologisk REK 2012/1972 Generalized epilepsyepidemiological and genetic study in a Norwegian population Rett syndrom, - en populasjonsbasert kartleggingsunder-søkelse Jeanette Koht/Marte R. Syvertsen Nevrologisk REK 2013/1027 Ola Skjeldal/Mari W. Henriksen Nevr./hab. REK PhD Kari Anne Bjørnarå PhD: Marte R. Syvertsen PhD: Mari Henriksen Delprosjekt i; Behandlingsprogram for forebygging av nye benbrudd Tove Borgen Reuma REK 2014/1733 PhD Tove Borgen Nye strategier for bedre sekundærprevensjon ved koronar hjertesykdom; kardiologske, psykososiale og genetiske prosjekter VV Sykehuset Vestfold, Institutt for klinisk medisin RH, NORMENT- UIO, Institutt for adferdsfag- UIO, Prof. Joep Perk (SWE) Klinisk og genetisk kartlegging av arvelige OUS, bevegelighetsforstyrrelser Ingen Haukeland Kartlegging av biomarkører ved Parkingsons sykdom. Forståelse av årsaker til sykdommen og ha muligheter for en bedre og mer målrettet behandling. privat legat 2015, frem til nå VV OUS Epidemiologisk kartlegging av epilepsi i Buskerud, JME kartleggingstudie noe VV SSE, St Olav 2015, søker En epidemiologisk undersøkelse av Rett om forlengelse Steven von syndrom i Norge ingen 2012 til 2020 Tetzchner, UiO Behandlingsprogram for forebygging av nye benrudd VV UiO, UNN

6 Dystrofia myotonica 1 Gro Solbakken Utgående fra VV Gro Solbakken, ikke oppmeldt enda. Bør ha en veileder fra Habiliteringsse Drammen, Kristin nteret Ørstavik, Jan Frich OUS Hvilke særtrekk ved personer med DM1 er det som best forklarer deres grad av deltagelse og fungering i dagliglivet Helsedirektoratet, 2013 og litt 2014, VV jan Vår 2013 i forhold til UNN-Helse forprosjektet, Bergen- REK ut 2014, Frambusøker videre Rikshosp Terje godkjenning til Nærland phd 2020 psykolog Mind Trainer 2 Jon Ottersen Habiliteringsse nteret REK 2012/596 Bleieskift Atle Moen Barn REK Master Gi barn og unge med lett og moderat grad av utv. hemming økte muligheter til mestring og livskvalitet gjennom å bedre deres mulighet for forutsetning for læring Egen Vår 2012 Vår 14 Bleieskift utført på mors bryst som stressforebyggende tiltak hos premature barn Karolinske sjukehus Evaluering av familebasert Atle omsorg Moen Barn REK PhD Bente Silnes Tandberg Premature spedbarn (PMA uker) og foreldre som mottar familiebasert omsorg på Vestre Viken HF () sammenlignes med en gruppe som får standard behandling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS)

7 Pågående forskningsprosjekter - Klinikk for psykisk helse og rus Barn og unge i mulig risiko for å utvikle psykoselidelser BI-SAM: Mødre med bipolar lidelse og spedbarn - tidlig samspill CAMS - effektstudie for behandling av selvmordsvansker Can immunogical variables predict treatment outcome in depressed outpatients? Dag V. Skjelstad, ph.d., Dag V. Skjelstad, ph.d., Roar Fosse, ph.d. Ole Andreassen, ph.d. OUS/UiO BUPA Rekrutterer REK: 2014/388 både fra opptaksområd et til og nærliggende områder. PHR klinikkovergripende Ringerike DPS 2014/ c 2008/4675 Prospektiv langtidsstudie. Dr.-gradsprosjekt for psykologspesialist Teija Anke, doktorgrad Dr.grads-prosjekt (NORMOOD) Stipendiat: Johan Dahl, psykiater 1) Undersøke hvor godt et delvis Faste selvutviklet screeningskjema (MULVARP) forskerstillinger, predikerer psykoserisiko (UHR-positivitet) FoU-en. målt med SIPS; 2) Undersøke den Kliniske stillinger i prediktive verdien av selvforstyrrelser, BUPA. Skal søke UHR-positivitet, og stressensitivitet for om ph.d.- utvikling av psykose og andre alvorlige stipender. psykiske lidelser. Prospektiv studie over 12 mnd med flere undersøkelsestidspunkter. Undersøker hva (bl.a. egenskaper ved barnet, mors sykdomsbelastning, kvalitet på far-barn samspill) som predikerer samspillskvaliteten mellom mor og barn ved 12 måneder. RCT-studie av effekten av CAMS sammenliknet med ordinær behandling for selvmordsvansker Undersøke i hvilken grad ulike immunologiske markører korrelerer med behandlingsforløpet av depresjoner og om slike markører kan predikere behandlingsutfall. Studien vil gi ny informasjon om sammenhenger mellom immunsystemet og behandlingsforløp i en generell behandlingspopulasjon Foreløpig finansiert av FU. Det søkes eksternt om midler. HSØ til ph.d. student. FU VV til driftsmidler Ringerike DPS Lønnet over ordinært avd.budsjett 2013 (forprosjekt); 2014 (pilot); 2015 (oppstart hovedprosjekt ) Flerårig, avslutning ikke definert Kari Slinning (medveileder), Vibeke Moe, Torill Siqveland, RBUP og PSI, UiO Folkehelseinsti tuttet ved Per- Henrik Zahl; David Jobes og Kate Comtois, USA Ulrik F. Malt OUS/UiO Heidi Ormstad, HiBu/UiO NORDLOTS 1: Nordic Long-term OCD Treatment Study Tord Ivarsson, ph.d. R-BUP Bærum BUP Samarb.prosj mellom klinikker i Danmark, Sverige og Norge S c Dr.grads-prosjekt Stipendiat: Nor Christian Torp, psykologspes. NordLOTS er en nordisk studie hvor NFR klinikker for barn og unges psykiske helse Disputas planlagt i Norge, Sverige og Danmark vil tilby 2013 samme behandling av barn og ungdom med behandling av barn og ungdom med tvanslidelser (OCD) Disputas R-BUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

8 Positive mental health - from what to how BET effektevaluering Paul Møller, ph.d. Roar Fosse, ph.d. FoUen Psyk avd Blakstad, PHR d Prosjektet faller utenfor REK's mandat. PVO har klarert prosjektet per melding i april 2014 Dr.grads-prosjekt Stipendiat: Nina H. Mjøsund, cand.san. Formålet med studien er å utvikle kunnskap om opplevd god psykisk helse hos personer med en psykisk sykdom og hvordan god psykisk helse kan styrkes og beskyttes i psykisk helsevern Endringer in symptom og funksjon hos pasienter som har gjennomgått BET. Naturalistisk cross-over tidsseriedesign Midler fra Extrastiftelsen FU-midler Ordinære lønnsmidler Bengt Lindstrøm, NTNU Corey Keyes, Emory University, Atlanta, USA Jan Hammer, Kristoffer Ludvigsen, Didrik Heggdal BET-Eka eksistensiell katastrofeangst Roar Fosse, ph.d. PHR klinikkovergripende Prosjektet faller utenfor REK's mandat. PVO har klarert prosjektet per melding i april 2014 Utvikling av et klinisk instrument for å måle fenomenet Eksistensiell katastrofeangst Ordinære lønnsmidler BUPGEN-VV Kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser Cognitive effects of electroconvulsive therapy in unipolar depression Ole Andreassen, ph.d. Tonje Torske, prosjektleder, Christine Mohn, ph.d. BUPA Bærum BUP Alders-psyk. avd Lier SH, Blakstad SH 2009/ / /158 Multisenterstudie post.doc. Formålet er å skaffe mer kunnskap om kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser hos barn og unge Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv funksjon hos personer som gjennomgår ECT for depresjon i to år etter intervensjonen. Et bredt sammensatt nevropsykologisk test-batteri vil bli benyttet sammen med tester som måler endring idepresjonsstatus NFR + Ordinære lønnsmidler Helse Sør-Øst RHF - 100% OUS/UiO Prof. Kjetil Sundet, Psykologisk Institutt, UiO Prof. Bjørn R. Rund, Effekt-evaluering av forpliktende samhandlingsteam innen psykisk helse og rus i Bærum Bror J. Andersen, ph.d. Bærum DPS 2011/2218 Samhandlingsteam innen psykisk helse og rus skal gi et tilbud til personer med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og/eller ruslidelse, og som ikke har et annet stabilt behandlingsopplegg. Prosjetket vil undersøke hvilken effekt etableringen av samhandlingsteam har på målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet og psykiske helse Delfinansiert av RKDD + ordinære lønnsmidler Anne Landheim, Romeriksprosjektet Torleif Ruud, Ahus Bærum kommune

9 PCERA: Validation of the Parent- Child Early Relational Assessment in Norwegian populations Suicidrisikoprediksjon Anne Faugli, ph.d Roar Fosse, ph.d. Psyk avd Blakstad, PHR 2010/ S- post.doc Validering av instrumentet PCERA for foreldre-barn samspill 2014/470 Undersøke om skårer på sjekkliste for selvmordsproblemer ved inntak på akuttseksjon predikerer senere selvmord Driftsmidler FU, ellers ordinære lønnsmidler Trond H. Diseth, UiO Torbjørn Moum, UiO, Sari Ahlqvist- Bjørkroth, Univers. I Turku, Monica Sarfi, UiO, Roseanna Clark, Uni of Wisconsin, Eline Wiese, Uni of Birmingham Roar Fosse, Folkehelseinsti tuttet ved Per- Henrik Zahl; David Jobes og Kate Comtois, USA

10 Pågående forskningsprosjekter - RINGERIKE SYKEHUS Akuttinnleggelser i Hallingdal sjukestugu Per Hjortdal, UiO Med. Avd. RS, Hallingdal sjukestugu REK 2009/1300 Dr.grads-prosjekt med driftsmidler. Stipendiat: Øystein Lappegard En prospektiv randomisert studie med 70 pasienter i hver gruppe (HSS og RS innleggelser) HSØ, Ål kommune, egenfinansiert UiO, NTNU Kronisk Helicobacter Pyroli (HP)-infeksjon, immundevasjon og malignitetspotensiale Dr.grads-prosjekt med Jon M Florholmen, UiT Med. Avd. RS driftsmidler. Stipendiat: REK 2009/ Oddmund Nestegard Skal undersøke om langvarig HP-infeksjon kan relateres til kreftutvikling. Casekontroll studie, der VV skal bidra med pasienter i en av kontrollgruppene Egenfinansiert UNN Alentanil som kontinuerlig infusjon under gen. sammenliknet med Remifentanyl til pasienter til dagkirurgisk behandling Britt-Marie Berling AIO, RS REK 2009/ Utføres ved anestesiavd., RS Skal undersøke om Alfentanil er bedre enn Remifentanil med tanke på postoperativ smertelindring ved dagkirurgisk arthroscopi av kne. Randomisert kontrollert studie med 30 pasienter i hver gruppe Finansiering fra RS for Spinal anesthesia using Lidocain and Sufentil and TNS (transient neurological syndrome) Britt-Marie Berling AIO, RS REK 2010/112a Utføres ved anestesiavd., RS Skal undersøke om pasienter som får spinalanestesi med bruk av Lidocain og Sufenta får TNS. Alle pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene og som får spinalbedøvelse med bruk av Lidocain og Sufenta ved anestesi ved Ringerike sykehus, skal inkluderes. Spørreskjema spesielt rettet mot TNS blir benyttet Fiansiering fra RS for

11 Pågående forskningsprosjekter - Andre tilknytninger Cognitive effects of electroconvulsive therapy in unipolar depression Christine Mohn, ph.d. Maternal infections and Bjørn Rishovd obstetric compications in Rund, Professor the pathogenesis of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study Breast cancer research - for better diagnosis and treatment Kristine K. Sahlberg, PhD Alders-psyk. avd Lier SH, Blakstad SH Vestre Viken HF Forskningsenh eten, DS og KMD 2010/ / /1125 post.doc. Charlotte M. Teigset,, regionalt nettverk Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv funksjon hos personer som gjennomgår ECT for depresjon i to år etter intervensjonen. Et bredt sammensatt nevropsykologisk test-batteri vil bli benyttet sammen med tester som måler endring idepresjonsstatus Prosjektet vil evaluere om viruseksponering i fosterlivet og fødselskomplikasjoner, med nevrokognisjon som medierende faktor, kan være aktuelle risikofaktorer for utvikling av psykose (schizofreni). Utvalget vil hentes fra MoBa og medisinsk fødselsregister, og et bredt sammensatt nevropsykologisk testbatteri vil bli benyttet. Helse Sør-Øst RHF - 100% Helse Sør-Øst, Vestre Viken Prof. Kjetil Sundet, Psykologisk Institutt, UiO Prof. Bjørn R. Rund, Christine Mohn, Ph.d. Et regional forskningsnettverk innen brystkreft er etablert for å bedre diagnose og behandling av brystkreftpasienter. Innsamling av pasientmateriale, kliniske studier samt samarbeid mellom partnerene i nettverket på brystkreftforskning er sentrale aktiviteter. HSØ OUS, SUS, UIO, AHUS, SO, NTNU

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Forskernytt ved SUS Juni 2012

Forskernytt ved SUS Juni 2012 Vinner av Forskningsprisen 2012 Tekst og foto Linn Herredsvela Årets vinner av Forskningsprisen ved Helse Stavanger HF er Ingelin Testad. Hun er et fremragende eksempel på hvordan forskning og klinisk

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 INNHOLD Hjelp hjernen! Innhold Hjernen trenger hjelp! 3-4 Hjernens sykdommer rammer de fleste 5 Fakta om noen nevrologiske sykdommer og lidelser 6-8 Hjernerådet

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer