Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter"

Transkript

1 Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Psykiatrien i Vestfold og Oslo universitetssykehus/ Ullevål Armprotesebrukere Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Sykehuset Innlandet Arvelig diabetes og medfødt hypoglykemi Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Avanserte bekkenskader Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Bariatrisk kirurgi ved sykelig overvekt for pasienter mellom år Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Sykehuset i Vestfold Barn med ryggdeformiteter Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Barn og unge med alvorlig leversykdom Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Barn og unge med funksjonsnedsettelser aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Nord Valnesfjord helsesportssenter Barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre alvorlige dyslipidemier Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Behandling av forandringer i hendene ved Apert syndrom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Behandling av pasienter med Vestibularisschwannom Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Behandling av skader på plexus brachialis Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Behandling med episkleral brachyterapi Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Bekkenleddsplager Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Biomarkører for nevrodegenerativ sykdom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus Cancer immunterapi Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Dekontaminering i helsetjenesten Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Diabetes hos voksne Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Aker

2 Diagnostikk av onkonevrale antistoffer Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Diagnostikk og behandling av barn og voksne med primære (medfødte) immunsviktsykdommer Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Diagnostikk og behandling av brystkreft Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Dyp hjernestimulering ved funksjonell nevrokirurgi Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Ullevål Fertilitetsbevarende behandling Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Forebyggende og helsefremmende arbeid Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Akershus Universitetssykehus HF Fostersirkulasjon og diagnostikk Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Gangvansker hos personer med sentralnervøse skader/sykdommer Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Sunnaas Graves sykdom og endokrin øyesykdom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Aker Gynekologiske fistler Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus HIV Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Hjernekarsykdommer Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Aker, Ullevål Hjerterehabilitering Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Feiringklinikken Hjerterehabilitering av voksne med medfødt hjertefeil Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Feiringklinikken Huntingtons sykdom Behandlingstjeneste Helse Vest NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Idiopatiske inflammatoriske myopatier Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Inkontinens og bekkenbunnssykdommer Kompetansetjeneste Helse Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF Intensivmedisin Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus

3 Invasiv diagnostikk og behandling av barn med hjertefeil Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Kateterablasjon av hjertearytmier hos voksne og barn Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Kateterablasjon av hjerterytmeforstyrrelser hos barn Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Kirurgi og intervensjon ved primær hepatobilliær cancer Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Kirurgisk behandling av skjelettsarkom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Klinisk psykofarmakologi Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Komplekse fot- og ankellidelser Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Kongenitte hjertesykdommer Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Konservativ behandling av sykelig overvekt Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Tonsåsen Rehabilitering AS Kroniske hud- og smertesykdommer i ytre kvinnelige kjønnsdeler (vulvasykdommer) Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Kunnskapsbasert laboratoriemedisin Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Legemiddelassistert rehabilitering Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus, Aker Lungerehabilitering Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Glittreklinikken Maritim medisin Kompetansesenter Helse Vest Haukeland universitetssykehus Medfødte stoffskiftesykdommer Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Mininvasiv leddkirurgi Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål MR-veiledet behandling Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Multidisiplinær høyspesialisert perinatal behandling Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Myelomatose Kompetansetjeneste Helse Midt-Norge St. Olavs hospital Myofasciell smerte Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Jeløya Kurbad AS

4 Narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre sjeldne primære søvnlidelser Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Pacemaker- og ICD-komplikasjoner Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Pasienter med lang QT tid syndrom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Personlighetspsykiatri Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Psykiatri og utviklingshemning Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Rasjonell antibiotikabruk i sykehus Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Aker Rehabilitering av lavfrekvente nevrologiske grupper med komplekse rehabiliteringsutfordringer Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Sunnaas Rehabilitering av naturlige funksjoner etter skader i nervesystemet Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Sunnaas Rehabilitering av pasienter med Locked-in Syndrom Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Sunnaas Rekonstruktiv dyp venekirurgi Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Aker Rekonstruktiv kirurgi på overekstremitet ved tetraplegi Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Revmakirurgi Behandlingstjeneste, flerregional Helse Vest Haugesund Revmatismesykehus Revmatologisk rehabiliteringsenhet Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Diakonhjemmets Sykehus Rusmiddelmisbrukende gravide innlagt i institusjon Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Borgestadklinikken Sammensatte smertelidelser Behandlingstjeneste Helse Midt-Norge St. Olavs hospital Seksuelt overførte infeksjoner Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Senter for bein- og bløtvevssvulster Behandlingstjeneste, flerregional Helse Vest Haukeland universitetssykehus Spesialisert medisinsk rehabilitering Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Sunnaas

5 Svangerskap og revmatiske sykdommer Kompetansetjeneste Helse Midt-Norge St. Olavs hospital Systemisk sklerose Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Systemiske vaskulitter Kompetansetjeneste Helse Nord Universitetssykehuset Nord-Norge HF Takayasus arteritt Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse Kompetansetjeneste Helse Vest Stavanger universitetssykehus Tidlig utprøving av ny kreftbehandling Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Radiumshospitalet Traumatologi Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus Ullevål Ultralyd og bildeveiledet behandling Kompetansetjeneste Helse Midt-Norge St. Olavs hospital Utredning og oppfølging av personer med dykkerrelaterte helseskader Behandlingstjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Utvikling, kunnskapsformidling og implementering av utrednings-, behandlings- og oppfølgingsmetoder innenfor området dobbeltdiagnoser Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Sykehuset Innlandet Yngre personer med demens Behandlingstjeneste Helse Sør-Øst NKS Kløverinstitusjonene

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

kunnskap forbedrer helsen!

kunnskap forbedrer helsen! Foto: Synlig.no Fagdag 5. juni 2014 det integrerte universitetssykehuset kunnskap forbedrer helsen! «Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe det er kunnskap», sa Konfucius. Kunnskapssenteret

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding Klagenemnda for behandling i utlandet Årsmelding 2012 Innhold 2 Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Sekretariatet 4 Helse, miljø og sikkerhet og annen personalpolitikk 5 Økonomi 5 Mål og hovedprioriteringer

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013

Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 Hjelp hjernen! Søknad om TV-aksjonen 2013 INNHOLD Hjelp hjernen! Innhold Hjernen trenger hjelp! 3-4 Hjernens sykdommer rammer de fleste 5 Fakta om noen nevrologiske sykdommer og lidelser 6-8 Hjernerådet

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Innhold Del 1 Modeller og utredning... 29 Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger... 33 Motstandskraft (resiliens)...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - Juni 2014-25. årg. ISSN 1891-5116 8 Åpning av EAUN 10 Overvekt og svangerskap 14 Testikkelkreft - Hitting below the belt 24 Urinretensjon eller overaktiv blære? 28 En pasienthistorie NSFs Faggruppe

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer