R.Melsom,april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R.Melsom,april 2012 1"

Transkript

1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk Helse Sør Øst Oslo Universitetssykehus Helse vest, Haukeland Universitetssykehsu Helse midt, St Olavs Hopsitalt, Univetrsitetssykehuset I Trondheim Helse nord, Universitetssykehsuet I Nord Norge R.Melsom,april

2 BUPgen Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom Journalstudie av årsak og forløp K o n t a k t p e r s o n e r ir e g io n e n e Helse Sør Øst Helse vest Oslo universitetssykehus Haukeland universitetssykehus Professor, overlege Eili Sponheim Professor, overlege Irene Bircow Elgen Tlf Tlf Dr. med., overlege Reidar Melsom Tlf Helse Nord Universitetssykehuset i Nord Norge Professor, overlege Siv Kvernmo Tlf Helse Midt St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overlege Bernhard Weidle Tlf R.Melsom,april

3 Bakgrunn for prosjektet 50 til 70% av barn henvist til BUP har nevrobiologiske avvik Prevalense for ASF ca 1%, 4-10% spesifikkeutviklingsforstyrrelser, 3-5% for ADHD, 0.7 for Tourette og for tvangslidelser 1-2% Skaffe mer kunnskap om årsak og mekanismer Forebygge og utvikle nye og bedre behandlingsformer Øke kunnskap om etiologiske og patofysiologiske forhold Heritabilitet spesielt ved ASF Molekylærgenetiske mekanismer R.Melsom,april

4 Kliniske diagnoser innen disse gruppene Diagnose ofte bassert på deskriptive kriterier Ofte samlebetegnelser Ofte rekke forskjellige genetiske/miljømessige spesifikke sykdommer Bred kartlegging av klinisk bilde sammenholdt med genetiske markører kan bidra til mer presis inndeling av tilstandene Kartlegge genetiske-og miljøforhold for bedre forståelse av hvordan slike sykdommer kan utvikle seg. R.Melsom,april

5 Målsetning:Hovedmålsetningen med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om årsaksforhold, forløp og behandling av alvorlige barne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Delmål: 1. Bestemme klinisk karakteristika hos pasienter med alvorlige barneog ungdomspsykiatriske lidelser. 2. Bestemme hjernemorfologiske karakteristika hos pasienter med alvorlige barne-og ungdomspsykiatriske lidelser. 3. Bestemme genetiske faktorer som er assosiert med alvorlige barneog ungdomspsykiatriske lidelser. 4. Identifisere nye diagnostiske grupper eller undergrupper 5. Bestemme for interaksjonen mellom gener og miljø ved disse tilstandene. R.Melsom,april

6 Materiale Barn og ungdom i alder 0 til 18 år utredet ved barneavdeling/bup Som har følgende diagnoser: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (F84.0-F84.9) Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling (F88) Uspesifiserte forstyrrelser av psyk. utvikling (F89) Hyperkinetiske forstyrrelser(adhd) (F90.0-F90.9) Tics tilsatnder (F95.0-F95.9) Obsessive-kompulsiv lidelse (F42.0-F42.9)?? Mental retardasjon og alvorlig språk/lærevansker R.Melsom,april

7 Metode Kliniske karakteristika Hjernebildeundersøkelse Molekylær genetisk kartlegging R.Melsom,april

8 Klinisk Karakteristika Bakgrunnsopplysninger Somatiske funn Biokjemiske prøver Kognitive funksjoner Språk Autisme ADI intervju ets Motorikk Sosiale og kommunikative funksjoner Psykiatrisk utredning R.Melsom,april

9 Protokoll for innhenting av jounralinfo. 1. Personalia inkludert etnisk tilhørlighet Familieforhold-foreldre, foreldre i slekt, antall søsken,sykelighet etc. Svangerskap komplikasjoner, misbruk Fødsel, Apgar, komplikasjoner, prematuritet Motorisk utvikling Generell utvikling språk, renslighet etc. Avvikende språklig utvikling Avvikende sosial utvikling Psykologiske tester R.Melsom,april

10 Protokoll for innhenting av jounralinfo 2. Når ble foreldre bekymret for aktuelle lidelse? Når ble andre bekymret og hvem? Hva var bekymringen(e)? Tap av ferdigheter Andre somatiske sykdommer Bruker barnet medisiner og hvilke? R.Melsom,april

11 Somatisk undersøkels Høyde, vekt og hodeomkrets med persentiler Dysmorfe trekk Hudmanifestasjoner Redusert hørsel og syn Unormale funn ved somatisk undersøkelse R.Melsom,april

12 Tilleggsundersøkelser MR caput EEG Genetiske undersøkelser Metabolske undersøkelser Andre tilleggsundersøkelser R.Melsom,april

13 Prosjekt Kapellveien, retrospektivt del av studien, Autisme Oversikt over medisinske funn Effekt av medisinsk og annen behandling Tilleggsproblemer med ev. behandling Dele gruppen inn i diagnose etniske bakgrunn familie bakgrunn grad av PU R.Melsom,april

14 Etiologi ved ASD Skade ved CNS Komplekse genetiske tildtander Single genetiske forstyrrelser Bruk av nye genetiske metoder?? Felles utviklingsanomali ved ASD R.Melsom,april

15 Hypoteser Diagnostisk reevaluering med ny genetisk testing kan føre til nye synsnormer ass. med ASD Finne felles genetisk mekanisme som fører til autisme Vise at ASD er mye mer vanlig i spesielle etniske grupper R.Melsom,april

16 Metode Gå igjennom papirjournal på Kapellveien Habiliteringssenter og UUS Utarbeide liste av informasjon vi ønsker Lage felles journal av dette Listen er lik den som vi har for den prospektive delen av dette studiet Inkludere barn med generelle språkvansker. R.Melsom,april

17 Effekt av tiltak/behandling Effekt av intensiv/ annen behandling Bruk av anti-epileptisk behandling Bruk av annen behandling Melatonin Ritalin Risperdal og lignende medisiner Andre R.Melsom,april

18 Antall gjennomgått på Kapellveien Habiliteringssenter Har sett på pasienter henvist til Kapellveien fta 2001 til 2011 Pasienter etter dette vil gå inn i pågående prospektive studiet. R.Melsom,april

19 Total materiale til nå Gjort 276 Sagt ja 103 Sagt nei 12 Ikke funnet 16 Mangler svar 145 R.Melsom,april

20 Resultater til nå. Diagnoser Autisme F F F F andre 6 Totalt 138 R.Melsom,april

21 Fordeling kjønn i autismegruppen Kjønn Male Female Autisme 108(78%) 30 Språkproblem 51(77%) 15 R.Melsom,april

22 Språkproblem: F800 5 F801 (ekspressiv) 5 F802(impressiv ) 26 F F F808 1 Totalt 66 R.Melsom,april

23 Etnisk tilhørlighet autisme gruppen: Diagnose F840 F841 F845 F849 Totalt EU Norsk Pakistan Siri Lanka Tyrkia blandet Somalia Ethiopia Iran/Irak Andre Totalt R.Melsom,april

24 Slekt og familie i autistgruppen Diagnose foreldre i slekt F F841 5 F845 0 F849 2 Pakistanske 11 R.Melsom,april

25 Alder av barn i autisme gruppen Alder nei ja Begge 2-6 år år år år over 18 år R.Melsom,april

26 Foreldre i slekt 1 søsken 5 2 søsken 4 4 autist R.Melsom,april

27 Hodeomkrets i autisme gruppen 25 Hodeomkrets i persentiler Antall 5 0 R.Melsom,april

28 Psykisk utviklingsdiagnose i autistgruppen Diagnos e F70 F71 F72 F79 Totalt F F F F andre Totalt R.Melsom,april

29 Genetisk testing autisme gruppen Diagnose test positivt F F F F andre 4 0 Totalt R.Melsom,april

30 MR i autisme gruppen Diagnose utført patologi F F F F andre 2 0 Totalt R.Melsom,april

31 EEG/Epilepsi i autisme gruppen Diagnose utført patologi Epilepsi F F F F andre Totalt R.Melsom,april

32 Diagnoser, språk problem F800 5 F801 Ekspressiv 5 F802 Impressiv 26 F F F803 Landau-Kleffners 1 Totalt 66 R.Melsom,april

33 Etnisk tilhørlighet, språkgruppen Eu 24 Pakistan 2 Siri Lanka 5 Tyrkia 2 blandet 5 Somalia 7 Ethiopia 1 Iran/Irak 4 Andre 14 Totalt 64 R.Melsom,april

34 Familie og PU i språk gruppen i slekt 1 F70 13 søsken 18 F71 4 R.Melsom,april

35 MR, EEG og Epilepsi i språkgruppen gjort patologi Epilepsi MR caput EEG Genetisk R.Melsom,april

36 Oppsummering 1 Midlertidig manuell vurdering av funn Hannkjønn er i et stort overtall, nesten 80% både innen autistgruppen og språkgruppen Vanskelig å se en klar overhyppighet innen en spesiell etnisk gruppe 36 av 136 med autisme kommer fra Norge dvs 26% Få med åpenbar epilepsi både i autisme og språkgruppen R.Melsom,april

37 Oppsummering 2 Flere med forandringer på EEG Flere med genetiske funn i begge grupper, men usikker hva dette betyr Ca 10% hadde MR caput forandringer, dog flere i språkgruppen Ca 10% var foreldre i slekt med hverandre og ca 20% hadde søsken med samme eller lignende diagnoser R.Melsom,april

38 Oppsummering 3 Ca 80% i autisme gruppen hadde PU diagnose hvor den mest vanlige var moderat PU (40%). PU var mindre vanlig i språkgruppen Ikke mulig å vurdere effekt av behandlingstiltak på grunn av manglende verktøy for dette. Stort behov for gjentatt testing for vurdering av effekt av behandlingstiltak R.Melsom,april

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og narkolepsi Helse Vest RHF Retningslinjer for diagnostisering av ASF

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum

Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum Forord Det er nå ni år siden Hjerne og atferd kom ut første gang. Først og fremst har det å oppdatere denne boken bekreftet opplevelsen av et fagfelt som det siste tiåret har frembrakt vesentlige nye bidrag

Detaljer

Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3

Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3 Retningslinjer for koding: Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3 (NB! Skal tas i bruk fra 1.1.2008, se www.kith.no/bup) Elektronisk versjon kan lastes ned fra

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Helle Wessel Andersson, Marian Ådnanes, Trond Hatling. Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Helle Wessel Andersson, Marian Ådnanes, Trond Hatling. Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Nasjonal kartlegging av tilbud om diagnostisering og helhetlig behandling av barn og ungdom med hyperkinetiske

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet

Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet Struktur rundt diagnoser hos pasienter innen habiliteringsfeltet Lærevansker? Epilepsi? Tourette? Eva Male Davidsen, Ahus HF Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemming og habilitering Bergen

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 12. april 2012 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 12. april 2012 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith Ulseth Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Hvem får tjenester fra Voksenhabiliteringstjenesten?

Hvem får tjenester fra Voksenhabiliteringstjenesten? Hvem får tjenester fra Voksenhabiliteringstjenesten? Heidi Hjelle, Kari Torvik og Olaf Holm En studie av alle aktive saker fra 2004 til 2010 APRIL 2010 Forfatterne jobber alle ved Voksenhabiliteringstjenesten

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

SINTEF A199 RAPPORT. Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer. Helle Wessel Andersson. SINTEF Helse

SINTEF A199 RAPPORT. Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer. Helle Wessel Andersson. SINTEF Helse SINTEF A199 RAPPORT Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer Helle Wessel Andersson SINTEF Helse Juli 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Kjell Arne Arntzen 1, Kristina Devik 1 og Lena Ringstad Olsen 2 1 Nevro-, hud og revmatologisk

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette)

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) og andre repeterende atferdsforstyrrelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser Forfattere:

Detaljer

Effekt av intensiv habilitering basert på Doman-programmene (The Institutes for the Achievement of Human Potential, IAHP og Family Hope Center, FHC)

Effekt av intensiv habilitering basert på Doman-programmene (The Institutes for the Achievement of Human Potential, IAHP og Family Hope Center, FHC) Effekt av intensiv habilitering basert på Doman-programmene (The Institutes for the Achievement of Human Potential, IAHP og Family Hope Center, FHC) Spesialpsykolog Helle Schiørbeck OUS Rikshospitalet

Detaljer

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun:

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun: Sjefpsykolog John Petter Mykletun: De gode eksemplene samarbeid med kommunene John Petter Mykletun, sjefpsykolog, Sykehuset Buskerud TEKST: BENTE N. OWREN FOTO: THOMAS OWREN Regionalt senter for psykisk

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE. Et prosjekt gjennomført av Norsk Forening for Tuberøs sklerose

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE. Et prosjekt gjennomført av Norsk Forening for Tuberøs sklerose KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE Et prosjekt gjennomført av Norsk Forening for Tuberøs sklerose Forord Norsk Forening for Tuberøs Sklerose fikk i mars 2002, gjennom

Detaljer

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med

Hva vil det si at barnet deres fortsetter å delta i MIDIA? Barn som har fått påvist diabetes risikogenene vil bli fulgt med FORESPØRSEL OM NYTT SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL FORTSATT DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET MIDIA (MILJØÅRSAKER TIL TYPE 1 DIABETES) OG OM BRUK AV INNSENDT MATERIALE TIL FORSKNING Bakgrunnen for og hensikten

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer