Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering, da tidligere beslutninger er i arbeid. I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering. Kort sammendrag fra distriktsledermøter 27.september,25. oktober og 21 og 22 november då. I Mntl 2 Protokoller og referater 2.05 Protokoll fra guvernørrådsmøtet 23.august 2014 O 2.06 Protokoll fra AU møtet den 1.oktober 2014 O 2.07 Protokoll fra AU møtet den 5. November 2014 O 3 Rapporter 3.12 Rapport fra Lions Røde Fjær O 3.13 Sluttrapport fra årets AIM delegasjon O 3.14 Rapport fra guvernørrådsleder I 3.15 Rapport fra kontrollkomiteen I 5 Organisasjon og administrasjon 5.10 Orientering om arbeidet med distriktssammenslåingen - I Informasjon fra LCI godkjenning av vår søknad om nye distrikter 5.11 Oppnevnelse av ad-hoc komite for ungdomsutveksling I 5.12 Gjennomgang av rettigheter på lions.no B 5.13 Nettbutikk i Lions Norge B 5.14 Valg av tulipanleverandør B 5.16 Prinsipp spørsmål om produkt i nettbutikk B 5.17 World Medical Card B 5.18 Kandidat til Second International Vice President B 5.19 Merkevarebygging - drivkraft O 5.20 Orientering om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter I Mntl 5.21 Orientering om Stiftelsen Det er Mitt Valg Forslag til vedtekter for stiftelsen Det er Mitt valg B

3 6 Økonomi 6.04 Sak fra distrikt 104 A om at utgifter ifm sammenslåing av B distrikter skal dekkes av MD LAN regnskap for 1. halvår I 6.06 Kvartalsrapport fra MD 104 O 6.07 Søknad om støtte fra Lions tulipanfond B Evaluering Riksmøte 2014 I 7.08 Evaluering Convention i Hamburg 2014 I Kommer 7.09 IP Prestons besøk Norge oktober 2014 I Mntl 7.10 Daglig leders rapport I 7.11 Europaforum i Birmingham I Mntl 7.12 Orientering om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter I Mntl 8. Eventuelt

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen, Kari Skuthe Smestad, Per Olav Ulberget, Jan Harald Launes, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Øyvind Martinsen, Lill Alver, Arve Lund samt fagsjefene; Franzie Lerch, Bjørn Zarbell, Nils Ørum, Christian H. Johansen og Hroar Thorsen. Forfall: AGRL Kay Arne Sørensen Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan. Observatører: Kåre Riise, Tove Annexstad, Otto Brødholt, Jan Olav Hagen, Sigmund Kjos, Yngve Lindegaard-Berntsen og Jon Hanssen. To representanter fra Modul Reklamebyrå var til stede i møtet og innledet i sak 5.06 om merkevarebygging i Lions Norge. 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste Halvdan Rokstad Lions etiske norm. Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble tatt opp til behandling: Guvernørrådsleder Tore H. Hovde gjennomgikk arbeidsform i AU og Guvernørråd 2014/2015. Guvernørrådsleder gav videre et kort sammendrag fra første distriktsledermøte hvor bla. filmen «Det røde Eple» ble vist. Distriktsguvernørene fikk videre gjennomgang av handlingsplanene til MD GLT og MD GMT. Guvernørrådet vedtok at for fremtiden vil distriktsledermøtene ikke være åpent for observatører. Distriktsguvernørene vil bytte på oppgaven å være referent fra disse møtene. Guvernørrådets beslutninger vil som tidligere bli fattet på guvernørrådsmøter. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 Jan Olav Hagen ble presentert for Guvernørrådet som ny styreleder for Stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter. IP Joe Preston sitt tema 2014/2015 vil være ledertrården for lionsarbeidet i 2014/ Protokoller og referater Protokoll fra guvernørrådsmøtet Protokoll fra Riksmøtet 2014 i Oslo Protokoll fra AU møtet AU møtet den 13. august 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen, distriktsguvernører Halvdan Rokstad og Jan Harald Launes. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 13. august 2014: Innledningsvis ga GRL Tore G. Hovde AU en kort orientering om utviklingen i Lions Norge de seneste årene. Når det gjelder de fremtidige AU møtene er AU positive til å få eksterne folk inn for å dele sine kunnskaper med AU. Formøter med DMV og Førerhundskolen ønskes videreført. AU ønsker ikke observatører til stede på distriktsledermøtene. Dette gjelder fra og med distriktsledermøtet i september Henvendelse fra LCI til alle lionsmedlemmer om å støtte Kina ifm et stort jorskjelv. Vedtak: AU avventer og ser an katastrofens omfang og hva slags bistand som vil bli gitt til Kina. Utnevning av ny styreleder i Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter fra Vedtak: PDG Jan Olav Hagen fra LC Ullensaker er utnevnt som ny styreleder i Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter fra AU forberedte alle sakene som skal opp i GRM den

6 Neste AU møte finner sted tirsdag den 2. september 2014 kl 12 til 16 på Lionskontoret. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2.04 Referat fra CC møte i Toronto Vedtak i sak 2.01 tom sak 2.04: alle protokoller og referater ble tatt til orientering. 3. Rapporter 3.02 Statusrapport YCEC 3.03 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid 3.04 Årsrapport PR 3.05 Årsrapport Kontrollkomiteen 3.06 Statusrapport Lions Røde Fjær 3.07 Rapport reisefordelingskomiteen 3.08 Rapport Lion Mints 3.09 Halvårsrapport LAN 3.10 Statusrapport fra Kontrollkomiteen 3.11 Status Thorvaldsenfondet Vedtak: Guvernørrådet hadde ingen bemerkninger til rapportene under pkt. 3 de ble alle tatt til etterretning. Guvernørrådet besluttet enstemmig at for fremtiden vil ikke rapporter bli behandlet på Guvernørrådsmøtene. 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A K 4.02 Handlingsplan GLT 4.03 Handlingsplan YCEC 3

7 MD YCEC Franzie Lerch gjorde oppmerksom på de to vedleggene i handlingsplan for MD YCEC Handlingsplan NAC 4.05 Handlingsplan IRC 4.06 Handlingsplan GMT 4.07 Handlingsplan kommunikasjon Enstemmig vedtak: Alle handlingsplaner under pkt 4 besluttes. Guvernørrådet besluttet at for fremtiden vil ikke handlingsplaner bli behandlet på Guvernørrådsmøtene. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Enstemmig vedtak: Forslaget vedtas Krise- og ulykkesplan for Lions Norge. Enstemmig vedtak: Krise- og ulykkesplan for besluttes vedtatt. Administrasjonen tar ansvar for spredning av Lions Norge sin krise - og ulykkesplan til aktuelle parter Forslag om opprettelse av et YCE ad-hoc utvalg Enstemmig vedtak; MD YC nedsetter en ad hoc-komite på 5-7 personer som skal gjennomgå Lions Norge sitt program for internasjonal ungdomsutveksling. Komiteen får mandat til å utarbeide eventuelle endringer til dagens modell og å fremme forslag på alternative eller supplerende modeller for internasjonal ungdomsutveksling. Komiteen skal levere sitt forslag innen Camp Fjalir Lions Norway Enstemmig vedtak; Lions Norge arrangerer internasjonal sommercamp 2015 for unge med nedsatt fysisk funksjonsevne. Alder år Utenlandsarbeidet til Lions Norge MD IRC Nils Ørum informerte guvernørrådet om utenlandsarbeidet til Lions Norge. 4

8 Ørum presenterte ny komite for internasjonalt arbeid- herunder Lions Aid Norway samt underkomite for fadderbarn, se sak Ørum, Mollan og Hanssen presenterte seg selv og sitt tidligere relevante arbeid i utlandet. Ørum presenterte videre et foreløpig mandat for komiteen for internasjonalt arbeid. Ørum ber om innspill fra lionsmedlemmene når det gjelder vår fadderbarnordning samt IR katalogen bør den oppdateres? Oppfordring til DG ene fra utenlandssjef i Lions Norge Ingebrigt Mollan til å oppmuntre IRC ene i distriktet til å ta kontakt med ham Merkevarebygging Lions Norge Modul Reklamebyrå var til stede innledningsvis og fortalte litt om tankene bak og bruksområdene for den nye Lions presentasjonen som ble vist og kommentert for Guvernørrådet. Enstemmig vedtak: Lions Norge inngår avtale om å bruke tjenesten D-fox som en kombinert billedbank og digital produksjon av informasjonsmateriell Forslag om endring av økonomiske vilkår for arbeidet i Reisefordelingskomiteen Enstemmig vedtak; Guvernørrådet støtter forslaget fra Reisefordelingskomiteen, for Riksmøtet i Muntlig orientering om distriktsammenslutningene PDG Sigmund Kjos og PDG Jan Olav Hagen orienterte guvernørrådet muntlig om arbeidet som er gjort samt videre fremdrift når det gjelder distriktsammenslutningene, ref. Riksmøtet 2014 sin behandling av denne saken. Lions Norge har sendt søknad med tilhørende vedlegg til LCI. Saken vil etter all sannsynlighet bli behandlet i LCI sitt møte i oktober DG ene har fått tilsendt en fremdriftsplan når det gjelder distriktsammenslutningene. DG ene bes informere Hagen / Kjos om tidspunktet for når deres distrikt vil starte dette viktige arbeidet. DG ene oppfordres til å samarbeide med fjorårets DG i dette arbeidet. Hagen og Kjos skal jobbe med følgende fire saker; 5

9 Distriktenes fond Felles regler og lover Ensartet organisering av distriktene Valg Når det gjelder felles lover og regler bes DG ene om å oversende distriktenes lover og regler til Hagen så raskt som mulig. Avslutningsvis ble det presisert at distrikter som skal slås sammen skal ha en valgkomite inneværende Lionsår Mobiltilpasning av våre hjemmesider Enstemmig vedtak: Lions Norge inngår en avtale med Modul om å oppgradere lions.no med responsiv design. 6. Økonomi 6.01 Pris på tulipan og moms Enstemmig vedtak: Administrasjonen tar denne saken videre NTG-stipend, et skriv til potensielle bidragsytere Enstemmig vedtak; Lions Norge finner ikke at søknaden faller innenfor Lions Norge sitt naturlige nedslagsfelt. Vi presiserer at lokale klubber kan kontaktes ved behov Søknad om støtte fra Tulipanfondet Enstemmig vedtak; Guvernørrådet godkjenner Stiftelsen Det er Mitt Valg sin søknad om støtte fra Tulipanfondet til et verktøy for markedsføring av årets julegave «De viktige årene». 7. Andre saker 7.01 Evaluering Riksmøte 2014 Utsettes til neste GRM. 6

10 7.02 Evaluering Convention i Toronto 2014 Utsettes til neste GRM IP Prestons besøk til Trondheim oktober 2014 DG i distrikt B og GRL Tore G. Hovde redegjorde for planene så langt oversendt til LCI Ansettelse prosjektleder salg på Lionskontoret GS redegjorde for fremdriften i ansettelsesprosessen. Vi fikk i underkant av 20 søkere til denne stillingen. Det er innkalt til intervju med to mulige kandidater på Lionskontoret onsdag den 27. august då Daglig leders rapport Daglig leders rapport tas til orientering 7.06 Europaforum i Birmingham MD 104 sin deltagelse GS redegjorde for MD 104 sin deltagelse under Europaforum 2014 i Birmingham. 8. Eventuelt Geografisk plassering av Guvernørrådsmøter og Distriktsledermøter dette lionsåret. Guvernørrådet ble enige om at alle Guvernørrådsmøter samt Distriktsledermøter dette Lionsåret holdes i Oslo, mer konkret på Gardermoen, bortsett fra møter i tilknytning til Riksmøtet i Kirkenes. Administrasjonen gjør der nødvendige endringer i årshjul og hotellreservasjoner. Global Dignity Day ber om hjelp til å skaffe veiledere DG i J, Lill Alver og DG i H, Øyvind Martinsen sa seg villig til å bistå GDD med veiledere i henholdsvis Oslo og Fredrikstad. Administrasjonen formidler kontakten. Refusjon fra LCI ifm Convention i Toronot DG i fullverdige distrikt som har hatt en partner med på Convention i Toronto ble minnet om å søke refusjon på 500 USD for dette. Ansvarlig; DG Utsatte saker til neste GRM 7

11 Siste riksmøtets sak 4.4 og 4.5 som ble tatt til orientering på Riksmøtet vil bli lagt fram for Guvernørrådet i november møtet. Det samme gjelder saken om evaluering av Convention i Toronto, regnskap for første halvår for LAN samt evalueringen av Riksmøtet Ansvarlig; GS. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 8

12 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møtet den 1. oktober 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Halvdan Rokstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Jan Harald Launes. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 1. oktober 2014: Innledningsvis ga GRL Tore G. Hovde AU en kort orientering om styresituasjonen i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Hroar Thorsen var tilstede under denne orienteringen. Etablering av nettsider til lokallag Enstemmig vedtak: Guvernørrådsleder, etter samtaler med Modul vedrørende utestående faktura for nettsider for klubbene, anbefaler at faktura betales. Iht vedtatte fullmakt grenser ved bestillinger mellom og skal godkjennes av AU. Faktura fra Modul pålydende kr ,- (inkl mva) for nettsider lokallag anbefales godkjent av AU. Aksjon Bry deg Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte, da Jan Harald Launes skulle innlede om saken. Lion Mints Enstemmig vedtak: AU besluttet at Lion Mints skal selges i nettbutikken til Lions Norge. Administrasjonen tar dette videre. NSR Enstemmig vedtak: Til NSR 2015 reiser følgende fra Lions Norge; GRL, MD-GLT, MD- GMT, ID samt AGRL og VDG gruppen. Mulig at redaktør Vibeke Aasland reiser. AGRL tar ansvar for påmeldingen fra Lions Norge. GRL vil komme med et forslag til NSR om fremtidig samarbeid mellom de nordiske landene. MD 104 ønsker fokuset bort fra store nordiske innsamlingsaksjoner og over på fokusering på forskning og utvikling. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

13 Godkjenning av årets Lions Conventionlodd Vedtak: AU godkjenner enstemmig årets Lions Conventionlodd. Eldre og Helse AU tar LC Laksevåg sitt beslutning om å avslutte sitt prosjekt Eldre og Helse til etterretning. Eldre og Helse, som handlingstiltak, vil bli tatt ut av langtidsprogrammet for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid. Ny distriktsinndeling GRL redegjorde for fremdriften pt. Oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge AU ble orientert om bakgrunnen bak oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge. Vedtak: GS er ansvarlig for klubbavklaring samt oppsigelse av avtalen. Riksmøte i 2015 i Kirkenes GRL og GS refererte fra et spennende forberedende møte i Kirkenes. Britt Elin Hætta Isachsen gikk igjennom evalueringen av flere års riksmøter. Dette er viktig informasjon å ta med seg i det videre arbeidet med Riksmøtet Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme fredag den AGRL jobber med å prøve å få Vegard Ulvang til å komme. Gjennomgang av evalueringsskjema etter RM 2014 Evalueringen ble tatt til orientering. Kort referat fra møtet med Det Kongelige selskap for Norges Vel AGRL orienterte kort fra et spennende møte med Det Kongelige selskap for Norges Vel. Kort referat fra årlig møte med Choice Hotels den GS refererte kort fra vårt årlige møte med Choice Hotels. Gode resultater, som ble videreformidlet til alle Lions medlemmene i siste utgave av Lions Nyhetsbrev. Det er viktig å presisere at alle som booker hotell i Lions Norges regi for fremtiden bør benytte seg av denne medlemsfordelen. Hroar Thorsen, som jobber med salg og forretningsutvikling i Lions Norge vil ha ansvaret for denne hotellavtalen for fremtiden. Besøk av Internasjonal President i LCI Joe Preston 2 GRM Protokoll/HLMO/

14 GRL rapporterer om veldig bra forberedende arbeid i Trondheim. Alle inviteres til å komme og møte Internasjonal President i LCI Joe Preston. AU godkjente tentativt program samt foreløpig budsjett. Ansettelse av controller i Lions Norge, 50 % stilling. AU vedtar enstemmig guvernørrådsleders forslag om at Lionskontoret tar over regnskapsførsel for Stiftelsen Det er Mitt Valg samt Lions Førerhundskole og Mobilitetessenter, fortrinnsvis med virkning fra Administrasjonen finner kostnadsnivåret på dette. Avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning Vedtak: AU vedtok enstemmig å inngå en avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning. Den totale kostnaden er på NOK. Vi starter med kun ett formål, Lions Røde Fjær Dette oppsettet inkluderes i oppstartskostnaden på kroner. Når LRF-kampanjen er over, kan nye kampanjer opprettes av Lions uten omkostninger. Drift ABDK tar 8 % av innsamlet beløp for å drifte og holde løsningen oppdatert. Hvis det ikke samles inn noe, betaler Lions Norge et grunnbeløp på 500 kroner per måned. Avtale med Modul om giverplattform for Lions Vedtak: AU godkjente enstemmig avtalen med Modul om en giverportal på Lions.no. Betalingen er et spleiselag mellom LFR og Lions Norge. Fremdrift og kostnader Opprinnelig plan for å komme i mål med LRF sine giversider følges for å nå fristen 1. oktober Prisen Modul har gitt på denne første LRF-delen er eks mva. Dette betales av LRF. Arbeidet med å utvide til den generelle giverplattformen er kroner eks mva. som Lions Norge betaler. PWC sitt arbeid for Lions Norges når det gjelder søknad om moms fritak GRL orienterte AU om at de to søknadene gjeldende henholdsvis LRF og Tulipanaksjonen er sendt. Eventuelt Verdens synsdag 3 GRM Protokoll/HLMO/

15 AGRL redegjorde for planene for denne dagen, som vi har laget sammen med Lions Førerhundskole og moblitetssenter. I-cane AU er enige om at Lions Norge bør ta eierskap til I-cane i Norge. Det arbeides videre med dette, herunder spørsmålet om en representant fra det nederlandske selskapet bør inviteres til en demonstrasjon for GR på neste GRM. GS sender ut en forespørsel til DG gruppen om de ønsker en felles middag med sine partnere i etterkant av GRM den 23. november då. Neste AU møte finner sted tirsdag den 5. november 2014 kl 10 til 15 på Lionskontoret. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 4 GRM Protokoll/HLMO/

16 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møte den 5. november 2014 ble avholdt på Lionskontoret Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Jan Harald Launes. Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Halvdan Rokstad PCC Bjørn Kristian Skovly var tilstede under deler av møtet. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 5. november 2014: 1. Forslag om bevilgninger fra Lions Katastrofefond Det har kommet en henvendelse til Katastrofefondet i forbindelse med store ødeleggelser i Aurland, Odda og Voss. AU venter på opplysninger knyttet til denne henvendelsen, for å kunne behandle dette som en søknad om bevilgning fra Lions Katastrofefond. Bevilgning til LCIF sitt Ebola prosjekt Vedtak: Katastrofefondet bevilger USD til LCIF sitt Ebola prosjekt. Prosjektet støtter familier som er rammet av Ebola. I tillegg sender guvernørrådsleder ut en oppfordring til klubber og medlemmer om å gi øremerkede bidrag for ytterligere å hjelpe de barna som er indirekte rammet av dette. Bidraget kanaliseres gjennom LCIF. 2. Referat fra Europaforum GRL Tore Hovde refererte fra CC møtet på Europaforum. GS refererte fra samlingen for GS på Europaforum samt seminaret om den kommende 100 års feiringen for LCI. 3. Det er Mitt valg GRL Tore Hovde redegjorde for sakens fremdrift. GRL Tore Hovde sender et brev til de forrige styremedlemmene i Stiftelsen Det er Mitt Valg om fremtidig styresammensetning i Stiftelsen Det er Mitt valg. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

17 Valgkomiteen gis med dette i oppdrag å finne nye styremedlemmer og styreleder til stiftelsen. 4. Merkevarebygging - drivkraft GRL kommer med mer informasjon om drivkraft klubbene er organisasjonens drivkraft i forbindelse med merkevarebygging. Lions sitt brosjyrekonsept skal være klart til neste guvernørrådsmøte den Riksmøtet 2015 innhold Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme til vårt Riksmøte. «Ut i de blå» arrangementet er avlyst av hensyn til å spare kostnader. Lørdag kveld vil det bli en festmiddag med gode muligheter for mingling. Fra arrangørenes side planlegges det en tur til Russland på søndag i etterkant av Riksmøtet. Når det gjelder innhold på Riksmøtet skal det i henhold til tidligere evalueringer av våre Riksmøter tilstrebes «mer innhold som klubbene er opptatt av». 6. Rapporter til Guvernørrådsmøtet den 22. november då Hver DG og hver fagsjef bes om å skrive og sende en oversikt over de viktigste hendelsene og de viktigste utfordringene, ca en halv side, til GRL Tore Hovde på e-post innen torsdag den 13. november då. GS sender denne oppfordringen ut i en e-post til alle involverte. 7. Studentklubber ungdom Vedtak: DG i distrikt J Lill Alver presenterer aktivitetsplan for nye studentklubber i Norge, i tillegg til ungdomskonseptet, på førstkommende Guvernørrådsmøte. 8. Ny distriktsinndeling vi har mottatt orientering fra LCI om at vårt internasjonale styre har godkjent søknad om ny distriktsinndeling Forslag til vedtak til GR: Informasjonen fra LCI tas til orientering. 9. Kvartalsrapport fra MD 104 Forslag til vedtak til GR: Kvartalsrapporten fra MD 104 tas til orientering. 10. Søknad om tildeling fra Lions Tulipanfond fra LC Sogndal. Lions Club Sogndal har søkt om bidrag til delvis dekning av utgifter til jubileumsgave. Vedtak: Saken vil bli behandlet i neste GRM. 11. World Medical Card- videre samarbeid. Forslag til vedtak til GR; produktet legges inn i nettbutikken. 2 GRM Protokoll/HLMO/

18 12. Påmeldingsløsning på Lions.no, Vedtak: Au godkjenner påmeldingsløsning på Lions.no, til kr ,- eks. mva. 13. «Aksjon Bry Deg», DG i E Jan Harald Launes innledet og fortalte om udelt positive erfaringer med Aksjon Bry Deg og NNPF. NNPF har ca 3000 medlemmer. 25 avdelinger i Norge. Vedtak: Bjørn Zarbell, Jan Harald Launes og Kay Arne Sørensen lager en sak til neste guvernørrådsmøte om et mulig fremtidig samarbeid mellom NNPF og Lions. 13. Pristilbud på Lions Norge Rundt, Vedtak: AU aksepterer Modul sitt pristilbud på Norge Rundt kr ekskl mva. 14. Evaluering RM 2014 Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar rapporten til orientering. 15. Evaluering av Convention i Toronto Vedtak: GS ber DG i distrikt H Øyvind Martinsen om å lage en evaluering fra Convention i Toronto. 16. Lan regnskap for 1. halvår Forslag til vedtak til GR; Guvernørrådet tar LAN regnskapet for 1. halvår til etterretning. 17. Statusrapport fra Thorvaldsenfondet, vedlegg Vedtak: AU tar statusrapporten til orientering Statusrapporten vil ikke bli tatt opp i neste GRM. 18. Riksmøte sak nr 4.4. Orientering om Lions Norge funksjoner i aktiviteten «Det er mitt Valg» Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. 19. Riksmøte sak nr 4.5. Orientering om Lions Norges aktiviteter i utlandet. Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. 20. Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene. 3 GRM Protokoll/HLMO/

19 Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene vil bli presentert på Guvernørrådsmøtet i november Årsberetning og regnskap VBU - vanskligstilte barn og ungdom Vedtak: AU tar årsberetning og regnskap for VBU til etterretning. Dette vil ikke bli tatt opp i neste GRM. 22. Ønsker MD 104 å gjøre PID Naresh Aggarwal fra India til vår kandidat til Second International Vice President Vedtak: GS ber ID Svein Berntsen om å komme med en saksfremstilling til neste Guvernørrådsmøte som bla informerer om andre kandidater. 23. Ad hoc komite for ungdomsutveksling Ulf Menes, LC Sogndal Gunnhild Almås, LC Fusa May Lill Eliassen LC Lofoten Odd Frydenberg LC Holmestrand Andreas Carlbom YEPC Norway Leder av komiteen er MD-YCEC Franzie Lerch Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering. 24. AIM sluttrapport Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning 25. Statusrapport LRF pr. 12 oktober då. Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning 26. Lions Mints Jan Harald Launes innledet til saken og holder i Lion Mints. Det ble i forrige AU møte vedtatt at Lion Mints skal selges i Lions Norge sin nettebutikk. 27. Gjennomgang av rettigheter på Lions.no AU sitt forslag til GR: Saken tar til orientering 28. Valg av tulipanleverandør 4 GRM Protokoll/HLMO/

20 AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet støtter forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør. 29. Nettbutikk Lions Norge Nettbutikk for Lions Norge er ferdig utviklet, det som gjenstår er å legge inn varene samt å gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer. I den forbindelsen er det viktig at GR tar noen prinsippavgjørelser: 1. Nettsiden markedsplassen på Lions.no legges ned i det øyeblikket nettbutikken er oppe. 2. Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle klubber i Lions Norge sies opp. 3. De overfor nevnte klubber tilbys en plass i nettbutikken, men siden dette vil medføre et merarbeid for Lions Norge foreslås det at MD skal ha 20 % av brutto omsetning som kompensasjon. 4. Overskuddet av driften i Lions Norges nettbutikk skal i førsteomgang benyttes til å bygge opp en vareportefølje/ varelager/ egenkapital. Når dette er på plass skal overskuddet overføres til et av Lions Norges fond etter vedtak i sittende GR. 5. Det utarbeides retningslinjer for hvordan Nettbutikken skal driftes, daglig drift av butikken legges til leder for salg- og forretningsutvikling. AU sitt forslag til GR vedtak: Guvernørrådet støtter forslagene. 30. Prinsipp spørsmål om produkt i nettbutikk AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet ønsker ikke salg av helsefrembringende artikler i Lions nettbutikk 31. Sak fra distrikt 104 A om at utgifter i forbindelse med sammenslåing av distriktene skal dekkes av MD 104. I denne saken vedtok AU å ikke innstille på forslag til vedtak til Guvernørrådet. Eventuelt Samkjøring av møter 5 GRM Protokoll/HLMO/

21 Forslag fra Jan Harald Launes, DG i E, om bla å samkjøre AU-møter, DLM og guvernørrådsmøter for å rasjonalisere reisevirksomheten. Vedtak: Vi prøver å ta i bruk skype! Det vil si at alle møter bortsett fra distriktsledermøter i forkant av guvernørrådsmøtene samt guvernørrådsmøtene blir skype møter. GS sjekker opp hva som må til for at vi alle skal komme på skype. Oppfordring av lovkomiteen Sittende guvernørråd mottok den en oppfordring fra lovkomiteen om å vurdere bla.om gjeldende pkt. 2.3 i policy dokument for MD 104 reflekterer guvernørrådets syn slik det i dag foreligger. Vedtak: GS kontakter DG Kari Smestad og DG Øyvind Martinsen og ber de om å vurdere det lovkomiteen ber om på vegne av sittende guvernørråd. Redegjørelse for Lions fadderbarnordning Uganda PCC Bjørn Kristian Skovly redegjorde for Lions fadderbarnordning Uganda. Referent generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard 6 GRM Protokoll/HLMO/

22 Guvernørrådsmøte Sak: Statusrapport LRF pr Møtedato: Saksnr: 3.12 Saksbehandler: LG Sakstype I VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning Statusrapport Lions Røde Fjær 2015 pr. 12. oktober Prosjektorganisasjonen 423 klubber har registrert en LRF-kontakt i medlemsregisteret. 2. Ambassadører LRF2015 har fått på plass åtte ambassadører. Hans Erik Dyvik Husby og Geir Lippestad har begge takket ja til å være ambassadører. Lansering av Libe Rieber Mohn er utsatt til etter TV-aksjonen. 3. Givertjenester Givertelefonen: Etter avtale mellom Lions Norge og Telenor, blir utgiftene til denne tjenesten betydelig redusert, men vi venter fortsatt på nøyaktig beløp etter avkorting. Søknad om MVAfritak er sendt. Digital giverplattform: Arbeidet går etter planen. Plattformen er lagt ut på men AidBuilder-delen mangler. Målet er å ha denne på plass innen 15. oktober. SMS-tjeneste: Denne er operativ. Søknad om MVA-fritak er sendt. Nøyaktig beløp som går til LRF2015 etter avkorting må avklares.

23 4. Regnskap/fakturering Fakturaene for bilstreamers/bilklistremerker er sendt ut til klubbene. 5. LRF-samling september Prosjektgruppen gjennomførte LRF-samling for DAene, DGer og ungdomsgruppen helgen september. Ingen DGer deltok, og tre DAer meldte forfall, men samtlige distrikter var representert med to deltakere på samlingen. Ungdomsgruppen var representert med tre deltakere, og prosjektgruppen stilte i sin helhet. I tillegg deltok Ivar Tollefsrud fra DMV, GRL Tore Hovde og AGRL Kay Arne Sørensen, samt koordinator for samlingen Tove Gulliksrud. Fokus for samlingen var å komme fra idé til handling. Det ble lagt særlig vekt på distriktenes handlingsplaner, verktøykassen, milepæler, kommunikasjon og budskap. Samlingen var meget vellykket. Siste samling finner sted januar. 6. Tilskudd fra kommuner/fylkeskommuner Maler og konkrete eksempler er sendt ut til DAene sammen med en veiledning. Disse er ansvarlig for å koordinere arbeidet med søknadene i sitt distrikt. Frist for å sende søknadene er satt til 25. oktober med mindre lokale forhold tilsier en tidligere eller senere dato som mer hensiktsmessig. Dokumentene er også tilgjengelig på under fanen For medlemmer. 7. Sponsorer Norgesgruppen har takket nei til samarbeid. Vi har etterlyst svar på henvendelsen til Olav Thon Stiftelsen, men vi venter dessverre fortsatt på svar. 8. Bank Nordea er fortsatt aktuell. Vi møter Sparebank 1 sammen med Lions Norge. 9. Salgsprodukter LC Oslo/Høybråten har avsluttet sitt salgsprosjekt grunnet manglende interesse for produktene. Vi er utsolgt for bilstreamere, og det er noen få bilklistremerker igjen. Vi vurderer å trykke opp flere. 10. Musikkvideo Arbeidsmøte med Haakon Lund (Warlocks) og Oral Bee (Anders Kranmo Smedstad) er gjennomført. Arbeidet med tekst og musikk er i gang. 11. Annonsekampanjer Informasjon om MITT VALG-kampanjen i uke 46 har gått ut til samtlige medlemmer via LRF2015s spalte i Lion og LRF2015s nyhetsbrev, samt med e-post til DAene, DGene m.fl.

24 Første kampanje via Webtraffic har oppstart i uke 47. Denne kampanjen skal gå frem til 21. desember og vil gi 6,6 millioner visninger på nett. 12. Mediearbeid Plattformen for mediearbeidet legges i samarbeid med Siv Ellen Omland. Vi jobber først og fremst med å kartlegge og hente inn historier som kan danne grunnlaget for redaksjonell omtale. Målet er oppstart etter TV-aksjonen. 13. Aktivitetsplan Aktivitetsplan for LRF2015s gjennomføringsfase er utarbeidet og distribuert. 14. Verktøykassen Verktøykassen med vedlegg er sendt ut til DAene. Disse har ansvaret for å distribuere videre til LRF-kontakter, presidenter og soneledere. Materiellet er også tilgjengelig på under fanen For medlemmer. 15. Ungdomsgruppen Arbeidsplan for ungdomsgruppen er utarbeidet. Denne er godkjent, og ungdomsgruppen er i gang med arbeidet. Se vedlegg. 16. Næringslivskampanjen Forslag til brev er utarbeidet. Kampanjen skal gå både lokalt og nasjonalt. Oppstart skjer i løpet av oktober. 17. Informasjons- og profileringsmateriell Vi er i gang med å lage maler for informasjons- og profileringsmateriell. Følgende maler planlegges: Informasjonsbrosjyre (A4 med tre fals til seks sider) Plakater (A4, A3, A2, A1 og A0) Roll-ups Beachflagg Enkel flyer (A5) Informasjonsbrosjyren trykkes opp for utdeling fra sentralt hold, men opplaget er ikke besluttet. 18. Pins Leveringen er utsatt én uke. Pins leveres nå etter planen 8. november. 19. Nettsiden/sosiale medier Digital giverplattform ligger nå tilgjengelig på nettsiden. Videre skal barometer og meldingstjeneste også etableres på siden i løpet av oktober.

25 Tilstedeværelsen i sosiale medier er dessverre ikke tilfredsstillende. Her er vi avhengige av medlemmenes bidrag, og vi arbeider intenst og løpende i forhold til å bygge opp tilstedeværelsen, men pr. dags dato ser det ikke ut til at vi når målene våre. 20. Filmer Eksisterende filmer har vært til revidering etter endringer i logo m.m. for MITT VALG/DMV. Dette arbeidet er fortsatt ikke fullført. Plan for filming av ambassadørene er nå på plass, og vi går i gang med dette arbeidet i uke Tilskudd fra Lions Clubs International Vi har søkt Lions Clubs International om Public Relations Grant. 22. Besøk i klubber, soner og distrikter Prosjektgruppen, DAene og DMV fortsetter å prioritere dette arbeidet. En lang rekke klubber, soner og stormøter er blitt besøkt i perioden og skal besøkes fremover. LG 12/10/2014

26 Guvernørrådsmøte Sak: Sluttrapport AIM 2014 Møtedato: Saksnr: 3.13 Saksbehandler: HLMO Sakstype O VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten tar til etterretning.

27 !!!!!!!!! AID!IN!MEETING!(AIM)! SLUTTRAPPORT!2014!!!!!!!

28 Innholdsfortegnelse! Kommentar)fra)delegasjonsleder) 3! 1.)Delegasjonsleders)rapport) 4! 1.1.!Litt!om!delegasjonsleders!oppgaver! 4! 1.2!Organiseringen!av!delegasjonen! 4! 1.3!Opplæring!i!forkant! 5! 1.4!Kulturdager/besøk!hos!organisasjoner! 5! 1.5!Vertsfamilier! 6! 1.6!Samarbeid!med!Leo/Lions! 6! 1.7!Samarbeid!med!KCCC/TLC! 7! 1.8!Kontaktinformasjon! 8! 2.)Prosjektgruppen)og)Silent)Voices) 9! 2.1.!Om!prosjeket! 9! 2.3!Oppholdet!i!Bushenyi! 10! 2.4!Evaluering! 11! 2.5!Kontaktinformasjon! 12! 3.)Prosjektgruppen)og))Fontes)Foundation)Uganda) 13! 3.1!Potentiam!Youth!Centre! 13! 3.2.!Årets!prosjekt!!Single!Mothers!Integration!Programme! 14! 3.3. Aktiviteter!2014! 15! 3.4!Delegasjonsdeltakernes!oppsummering! 19! 3.5!Kontaktinformasjon! 20! 4.)Legal)Aid) 21! 4.1.!Introduksjon! 21! 4.2.!Mål,!bakgrunn!og!status!for!Legal!Aid! 21! 4.3.Samarbeidspartnere! 22! 4.4.!Planlegging!og!forberedelse! 23! 4.5.!Arbeidet!i!Uganda! 24! 4.6.!Avsluttende!bemerkninger! 32! 4.7!Kontaktinformasjon! 33! 5.)AIMFkonferansen)2014) 34! 5.1!Om!AIMYkonferansen! 34! 5.2!AIMYkonferansen!2014!!kort!fortalt! 34! 5.3!Avsluttende!evaluering!og!tips!til!neste!år! 40! 5.4!Program!for!AIMYkonferansen!2014! 42! 5.5!Kontaktinformasjon! 42! 6.)Youth)Project) 44! 6.1!Om!rapporten! 44! 6.2!Sponsor!a!Dream! 45! 6.3!Treasure!Life!Center!(TLC)! 54! 6.4!Kontaktinformasjon! 59!!! 2!

29 Kommentar!fra!delegasjonsleder! Dette er årets sluttrapport for bistands- og kulturutvekslingsprogrammet Aid in Meeting (AIM). AIM er et nasjonalt prosjekt under Lions Norge som organiseres i samarbeid med de to studentklubbene Lions Club Trondheim Student (LCTS) og Lions Club Bergen Student (LCBS). Hvert år siden 2007 har en delegasjon bestående av mellom 8 og 17 studenter reist til Uganda for å initiere og følge opp småskala bistandsprosjekter. Formålet har vært å spre informasjon og interesse for Lions internasjonale humanitære arbeid, samt utdanne unge ledere. I år reiste elleve delegater fra Bergen og Trondheim til Uganda og tilbragte fire uker der. De aller færreste av oss hadde vært involvert med Lions aitt arbeid på forhånd, og har derfor stiftet bekjentskap med en helt ny organisasjon. I forkant av avreise ble det utformet prosjektplaner og budsjetter i samarbeid med våre lokale partnere. Årets prosjekter består av Legal Aid, Youth Project, AiM-konferansen, og Fontes/prosjektgruppen. I denne rapporten foreligger evaluering av prosjektene, med forslag til endringer og forbedringer. Arbeidet med Aid in Meeting har vært spennende og lærerikt for alle involverte, og vi har møtt mange fantastiske mennesker underveis. Jeg vil benytte anledningen til å takke Lions Norge med alle sine medlemmer for å gi oss denne muligheten. Uten deres støtte kunne vi aldri gjennomført AIM Les mer om prosjektene og reisen på årets AIM-blogg: Gjertrud Bøhn Mageli, delegasjonsleder AIM september 2014! 3!

30 1.!Delegasjonsleders!rapport! 1.1.#Litt#om#delegasjonsleders#oppgaver# Som delegasjonsleder har jeg hatt det overordnede ansvaret for turen, noe som blant annet innebærer bestilling av flybilletter, organisering av vertsfamilier, planlegging av kulturdager i begynnelsen av oppholdet, samt bistå de andre gruppene med oppfølging av deres prosjekter der det trengs. Jobben som delegasjonsleder krever mye i forkant av reisen, men mens vi var i Uganda opplevde jeg å ha ganske god tid og mye fleksibilitet. Dersom det hadde vært mye sykdom og lignende blant delegasjonsmedlemmene i løpet av oppholdet ville nok jobben som delegasjonsleder vært mer krevende, men oppholdet gikk relativt smertefritt for seg, og min jobb ble dermed forholdsvis enkel. Delegasjonsleder er ikke involvert i ett spesifikt prosjekt mens vi er i Uganda, men skal være tilgjengelig for de andre delegatene for råd og hjelp med deres prosjekter. Evalueringen av prosjektene er derfor overlatt til de ulike teamene, og min del av rapporten omhandler hovedsakelig kulturutvekslingsbiten av oppholdet. Solnedgang over Gadaffi-moskeen i Kampala 1.2#Organiseringen#av#delegasjonen# AIM-prosjektet ble i utgangspunktet utviklet i tett samarbeid med Lions Club Bergen Student (LCBS), som den gang var den eneste studentklubben i landet. For et par år siden ble det imidlertid startet opp en studentklubb i Trondheim (LCTS), og siden AIM er et nasjonalt prosjekt var det i år naturlig at det var med delegater fra begge studentklubbene. I år ble det! 4!

31 derfor sendt åtte delegater fra Bergen og tre fra Trondheim. Da det var noe uklart hvorvidt det skulle sendes delegater fra Trondheim eller ikke, ble det valgt en fullstendig delegasjon fra Bergen i oktober, som senere ble supplert med tre delegater fra Trondheim. Dette gjorde at årets delegasjon var større enn den har vært de siste årene, og på enkelte av prosjektene var vi nok litt for mange deltagere var imidlertid et overgangsår, og til neste år skal utvelgelsen av delegater fra begge byer samkjøres slik at det ikke sendes flere delegater enn nødvendig. Det vil også sørge for en mer gjennomtenkt fordeling av delegater fra de to byene. Når det er sagt, gikk det stort sett smertefritt at delegatene var fordelt på to byer. Vi hadde et felles møte i februar med hele delegasjonen samt AIM-komiteen til stede, og i mars dro vi på hyttetur i de bergenske byfjellene der to delegater fra Trondheim og fem delegater fra Bergen hadde anledning til å være med. Utover det hadde vi møter hver for oss, og holdt kontakt via mail og telefon. Prosjektgruppen, som var den av gruppene som var splittet mellom Bergen og Trondheim, hadde tett kontakt gjennom vårsemesteret, og mitt inntrykk er at dette fungerte fint. Prosjektgruppen ble delt i to prosjekter: oppfølgingen av prosjektet one parent one pig (1p1p) i Bushenyi, og oppstarten av Single Mothers Program i samarbeid med Fontes Foundation (for mer informasjon om prosjektene, se prosjektgruppens rapport). De to delegatene fra Bergen tok ansvar for 1p1p, mens delegatene fra Trondheim tok hovedansvar for kommunikasjon med Fontes. Gruppens rapport er derfor også splittet i to deler. 1.3#Opplæring#i#forkant# Jeg tror hele delegasjonen skulle ønske de hadde vist mer om de prosjektene og de lokale forholdene før vi reiste til Uganda. Det er naturligvis ikke alt man kan forberede seg på på forhånd, men det er utvilsomt stort rom for forbedring hva kunnskapsoverføring angår. Ikke minst tror jeg det er viktig å forberede delegasjonen på hva som er prosjektets formål. Ingen av oss hadde noe særlig erfaring med bistandsarbeid på forhånd, og man kan spørre seg hvilke kvalifikasjoner elleve norske studenter i tjue-årene egentlig har for å ta gode avgjørelser knyttet til utvikling i et fremmed land. Jeg tror vi har gjort mye riktig, men jeg håper at vi kan utvikle et bedre opplæringssystem for fremtidige delegasjoner som vil gjøre dem bedre rustet til å foreta gode vurderinger av prosjektene. Det mener jeg er en viktig del av AIMs målsetning om å utdanne unge ledere. 1.4#Kulturdager/besøk#hos#organisasjoner# De første dagene i Kampala ble brukt til å bli litt kjent i byen, og besøke de ulike organisasjonene vi samarbeider med. Det var spesielt spennende med besøk på Fontes Foundation, som vi i år innledet et nytt samarbeid med. Fontes Foundation er en norsksveitsisk NGO som jobber med vann-og sanitærprosjekter, samt utdanning, i Uganda og Mozambique. Vi besøkte både hovedkontoret deres i Kampala og senteret deres, Potentiam Youth Centre (PYC), som ligger i en av byens forsteder. Prosjektgruppen, som har jobbet med Fontes, holdt hovedsakelig til på PYC. Vi var også på besøk på ambassaden og på Norwegian Business Centre (NBC) i løpet av de første dagene våre i Uganda. På ambassaden fikk vi møte ambassadør Thorbjørn Gaustadsæther, som holdt et veldig interessant foredrag om norsk-ugandiske relasjoner, og! 5!

32 om den politiske situasjonen i Uganda. Delegasjonen hadde mange spørsmål, og ambassadøren ga gode svar. På NBC fikk vi høre litt om jobben NBC gjør med å hjelpe norske selskaper starte opp i Uganda, og fikk også et svært informativt og interessant foredrag om kulturforskjeller mellom Norge og Uganda. Det kom mange nyttige tips for hvordan vi skulle forholde oss til prosjektpartnere, og tror samtlige i delegasjonen fikk noen a-haopplevelser med tanke på kulturelle normer for øyekontakt, kroppsspråk og lignende. Etter et par kulturdager der vi bodde samlet på Makarere University Guest House, flyttet vi inn hos verstfamilier og begynte selve prosjektarbeidet. Hele delegasjonen sammen med Robert fra TLC og to ansatte på NBC 1.5#Vertsfamilier# Mitt inntrykk er at verstfamilieordningen har vært en smule rotete de siste årene, da ingen av de lokale organisasjonene var ansvarlige for å innkvartere oss. Jeg endte opp med å ta kontakt med en rekke ulike personer med mer eller mindre perifer tilknytning til AIM for å organisere det. Vi klarte tilslutt å skaffe fem vertsfamilier. Det var imidlertid svært varierende standard; noen hadde egen kokk og sjåfør, mens andre manglet vann og strøm store deler av tiden de bodde der. I tillegg hadde samtlige lang reisevei, og vi bodde også langt unna hverandre. I løpet av oppholdet forsøkte jeg derfor å etablere et mer permanent samarbeid med en organisasjon som kan hjelpe til med innkvartering for fremtidige delegasjoner. Jeg snakket med primært med KCCC og Lions om dette, og håper neste års delegasjonsleder vil ta samarbeidet med en av dem videre. Kanskje bør man også seg om etter andre muligheter, eksempelvis leie en leilighet der hele delegasjonen kan bo sammen. 1.6#Samarbeid#med#Leo/Lions# Sammen med nestleder var jeg tilstede på en del møter med ulike LCs i Kampala, samt på et møte med Leos, ungdomsorganisasjonen. Det er mitt inntrykk at samarbeidet med Leo/Lions de siste årene har vært litt haltende, og at delegasjonen hovedsakelig har bygget relasjoner med KCCC/TLC. Det mener jeg er uheldig, og i løpet av oppholdet gjorde nestleder og jeg et! 6!

33 forsøk på å tilnærme oss disse organisasjonene igjen, noe som ble godt mottatt av dem vi besøkte. Nestleder Cecilie på besøk hos Lions Club Kampala Central 1.7#Samarbeid#med#KCCC/TLC# KCCC har vært en svært viktig samarbeidspartner for AIM i flere år, og de har blitt spesielt tett knyttet til AIM gjennom prosjektet Sponsor a Dream (SpaD) som ble startet opp i Dette prosjektet er i utgangspunktet et klubbprosjekt der LCBS samler inn midler til å finansiere skolegang for barn i vanskeligstilte familier i Kamwokya i Kampala, men det besøkes og følges opp av AIM-delegater hvert år. I tillegg støtter AIM driften av et rettshjelpskontor (les mer i rapporten til Legal Aid), og har også i flere år støttet driften av ungdomssenteret Treasure Life Centre (TLC). Som dere kan lese i rapporten til Youth Project ble samarbeidet med TLC dette året avsluttet grunnet blant annet dårlig kommunikasjon og dårlig økonomistyring. Dette var problemer tidligere AIM-delegasjoner også hadde fortvilet over de siste årene, og som delegasjonsleder er jeg sikker på at Youth Project-delegatene tok en riktig avgjørelse da samarbeidet ble avsluttet.!!!! 7!

34 1.8#Kontaktinformasjon# Delegasjonsleder 2014 Gjertrud Bøhn Mageli KCCC Godfrey Mabiriizi (program manager) Fontes Foundation Micheal Pletscher (regional coordinator) Lions David Mutayisa / Leos Paul Mboya Jabuya NBC Christopher Ssewagudde Vertsfamilier Geoffrey Mwesigwa / Mary Anne Nanfyka Kasule Samson Ian Ssenkindu / Modern Karema Musiimenta Asiat Nakimbugwe 8!

35 2.!Prosjektgruppen!og!Silent!Voices! Prosjektgruppen var dette året todelt. Ingelin og Patrick hadde ansvar for oppfølgingen av One parent one pig, mens Vebjørn, Frida og Ellen koordinerte arbeidet med Fontes Foundations. De to siste ukene i Uganda jobbet alle fem på prosjektet Single Mothers Program i samarbeid med Fontes. 2.1.!Om!prosjeket! One Parent - One Pig(1P1P) er et prosjekt som ble startet for å generere inntekt for Silent Voices (SV). Silent Voices er en organisasjon i Bushenyi, Uganda. Organisasjonen er for døve barn i området og deres pårørende. Prosjektets inntekt blir blant annet brukt til forskjellige driftskostnader, men også for å hjelpe medlemmene med å øke sin levestandard. En av grisene som er med i prosjektet Prosjektet startet først med at hver familie fikk en gris, derav navnet 1P1P. Senere har prosjektet blitt større og nå har familiene to eller flere griser. Familiene kan derfor avle grisene og selge dem på markedet. Prosjektet er delt inn i fem familiegrupper rundt i distriktet. En av disse gruppene driver også med teltutleie for å generere inntekter. AIM 2013 støttet dette prosjektet med midler. Det har også blitt startet opp et lignende prosjekt som heter One Parent - One Goat(1P1G), som er et alternativ for muslimske familier. 1P1P-prosjektet har tidligere år blitt vurdert som veldig suksessfullt. Prosjektet er lønnsomt og krever lite vedlikehold. Prosjektet blir vurdert som bærekraftig da det utnytter allerede eksisterende ressurser, og genererer egne inntekter. Familiene er svært involvert i prosjektet og er med på å påvirke den videre kursen. Dette fører til en følelse av både eierskap og ansvar som også er med på å forme et vellykket prosjekt. Prosjektet trenger ikke lenger økonomisk støtte av Lions.! 9!

36 Patrick og delegasjonsleder Gjertrud på besøk i Bushenyi 2.2#Forarbeid#og#mål#for#besøket Tidligere delegasjoner har vurdert 1P1P til å være bærekraftig og selvdrevet. Årets besøk hadde derfor et todelt formål. I tillegg til å følge opp gruppene i 1P1P, skulle vi også formelt avslutte AIMs deltakelse i prosjektet. I forkant hadde vi mye kontakt med Nathalie, vår kontaktperson i Silent Voices, og hun ga oss gode oppdateringer på hvordan gruppene lå an. Vi følte oss derfor godt forberedt da vi kom til Bushenyi, og vi visste hva vi ønsket å fokusere på. Vi hadde tidlig avtalt at vi skulle tilbringe 4 dager i Bushenyi, og Nathalie la opp programmet for oppholdet. Det ble også bestemt at det ikke skulle arrangeres noen aktivitetsdag for barna slik det har blitt gjort de foregående årene. Dette var dels fordi det er et kostnadskrevende arrangement, dels fordi vi skulle avslutte arbeidet i Bushenyi. # 2.3!Oppholdet!i!Bushenyi! Under vårt opphold i Bushenyi besøkte vi to av gruppene i 1P1, SV Bwheju og SV Mitoma. Ifølge fjorårets økonomiske rapport var SV Buwheju den nest beste gruppa i prosjektet. Gruppa finansieres av to uavhengige inntektsbringende prosjekter: teltutleie og 1P1P. Pengene fra teltutleie brukes til å finansiere prosjektets driftskostnader, mens pengene fra 1P1P brukes til å finansiere HSLT (Home based Sign Language Training). HSLT går ut på at to frivillige fra Silent Voices får intensiv tegnspråkopplæring, for deretter å oppholde seg i ulike familier for å videreformidle denne kunnskapen. Prosjektet har vært en kjempesuksess så langt.! 10!

37 I følge den økonomiske rapporten fra 2013 har SV Mitoma vært et suksess som et selvstending og bærekraftig prosjekt. Noe av det mest interessante ved denne gruppa er at den generelle levestandarden og utdanningsnivået blant medlemmene er lavest blant alle gruppene som er del av Silent Voices. Allikevel er dette den gruppa som er aller mest punktlige og presise med å levere regnskap og rapporter, og de har mange gode ideer til utvidelse av prosjektet. Per idag jobber SV Mitoma med å sette i gang nye inntektsbringende aktiviteter som kan gi prosjektet flere bein å stå på. I motsetning til Silent Voices Buwheju brukes pengene fra one parent one goat (1P1G) til å finansiere HSLT, mens pengene fra 1P1P brukes til å finansiere vanlige driftskostnader. Foreldremøte med sign language training i SV Bwheju. 2.4!Evaluering! Som nevnt tidligere har SV Bushenyi vært delt opp i fem avdelinger eller familegrupper. I følge Nathalie har SV Bushenyi kuttet samarbeid med to familiegrupper. Dette skyldes blant annet det at det har vært penger som har forsvunnet eller blitt misbrukt. I tillegg har det har vært dårlig kommunikasjon mellom hovedstyret i SV Bushenyi og styret i disse to avdelingene. Per i dag fortsetter SV Bushenyi å samarbeide med de tre avdelingene som viser både engasjement og fremgang. Med dette avsluttes samarbeidet med Silent Voices Bushenyi og 1P1P-prosjektet som nå har blitt et selvstendig og bærekraftig prosjekt. Det har vært en glede å samarbeide med Silent Voices og få møte engasjerte mennesker som står bak et vellykket prosjekt. Det var også en inspirerende opplevelse å få se hvordan bistand kan gjøres bærekraftig i praksis.! 11!

38 2.5#Kontaktinformasjon# Delegater Ingelin Ida Marie Hansen 948!71!544! Patrick K. Lombule 410!13!715! Silent Voices Nathalie Jonkergouw Arinda (Coordinator) 12!

39 3.!Prosjektgruppen!og!!Fontes!Foundation!Uganda! Fontes Foundation Uganda (heretter kalt Fontes) er en liten NGO med base i Uganda og opprinnelse fra konsulentselskapet Fontes AS i Norge. Organisasjonen jobber i hovedsak med vann- og sanitærprosjekter, samt noen utdanningsrettede prosjekter. Et av hovedfokusene til organisasjonen er å forbli en liten, men veldrevet organisasjon med fokus på prosjekter innen bærekraftig utvikling. For mer informasjon om organisasjonen henvises det til deres nettsider (www.fontes.no). 3.1!Potentiam!Youth!Centre! Potentiam Youth Centre (PYC) ble startet opp i 2011 på bakgrunn av en forespørsel fra en ungdomsgruppe i et av områdene i Kampala som lurte på om Fontes kunne bidra til å motvirke arbeidsledigheten i området. På bakgrunn av forespørselen ble det gjort en grundig analyse av jobbsituasjonen i området som videre ga grunnlag for opprettelsen av PYC. Senteret ligger i Kyeitabya (sør-øst ned mot Lake Victoria, nært Muyenga) i Kampala.! 13!

40 PYC har som hovedaktivitet å gi unge mennesker de ferdighetene og egenskapene som arbeidsgiverne faktisk etterspør. I dette inngår enkeltvise 2 måneders "short courses" innen engelsk og dataferdigheter, og ett 6 måneders komplett grunnkurs innen forretningsdrift, engelsk, dataferdigheter og personlig utvikling. I tillegg har senteret rekreasjonelle aktiviteter slik som fotball, dans, musikk og drama, samt en 2-årig mentorordning som sørger for at studentene får den oppfølgingen de trenger når de er ferdig utdannet. 3.2.#Årets#prosjekt# #Single#Mothers#Integration#Programme# 3.2.1!Bakgrunn! Etter å ha drevet senteret i en tid har det vist seg at at det kan være vanskelig for unge mødre å gjennomføre utdanningen på senteret. Spesielt gjelder dette alenemødre og mødre som av forskjellige grunner har en utfordrende hjemmesituasjon. Dette har ført til at det er en for høy frafallsprosent blant denne gruppen. Fontes har derfor identifisert en rekke tiltak som har som mål å motvirke dette som sammen blir kalt "Single Mothers Integration Programme". Etter at prosjektgruppen besluttet å innlede et samarbeid med Fontes ble det fremlagt en rekke mulige prosjektforslag som på forhånd var utviklet av Fontes. Etter en vurdering besluttet prosjektgruppen å gå videre med Single Mothers Integration Programme, som en av flere mulige prosjekter !Om!prosjektet! Årets prosjekt består i hovedsak av igangsetting av to aktiviteter: - Opprettelsen av en barnehage internt på senteret. I praksis betød dette oppussing og møblering av et egnet lokale i tillegg til ansettelse av en barnepasser. Dette er igangsatt for å! 14!

41 gjøre det mulig for mødrene å ta med seg barna til senteret slik at de kan bli passet på mens de selv deltar på undervisningen. - En rekke workshops for såkalte Income Generating Activities (IGA) hvor de aktuelle deltakerne kan lære håndverk eller lignende som gjør det mulig å skaffe seg en inntektskilde hjemmefra. Dette er igangsatt for å gjøre det mulig for mødre å kombinere familieliv med inntektsgenererende arbeid. Prosjektet er igangsatt som et pilotprosjekt over en periode på to år !Økonomi! Etter å ha fått innvilget det foreslått budsjettet hos AiM-komitéen er prosjektet finansiert for ett år, men prosjektet er ment som en pilot som skal vare to år. Vi skulle gjerne ønske vi kunne garantere finansiering for begge årene, men dette har vi ikke mulighet til. Vi vil derfor sterkt oppfordre AiM-delegasjonen 2015 om å søke om finansiering for siste år av pilotprosjektet så snart dette lar seg gjøre. I og med at dette er et prosjekt som i sin natur ikke inkluderer noen inntektsbringende aktiviteter for PYC, er AiM-delegasjonen 2015 samtidig nødt til å arbeide med en modell for alternativ finansiering av de løpende kostnadene som følger med programmet. Det presiseres at denne alternative finansieringen må være innenfor Fontes-systemet og uavhengig av AiM og Lions for å sikre at prosjektet kan bestå på lang sikt Aktiviteter#2014 Aktivitetene for dette prosjektet har sett ut som følger !Forarbeid!før!reise!(februar!!juni)! Finne samarbeidspartner Fontes Foundation Uganda har i følge tidligere delegasjoners rapporter vært besøkt tidligere. Disse delegasjonene har anbefalt et samarbeid med Fontes i flere av disse rapportene. På bakgrunn av dette ble kontakt opprettet med programkoordinator Apiyo Oweka-Laboke. Identifisering av prosjekt Apiyo presenterte en rekke prosjektforslag som Fontes har identifisert. Målet for disse prosjektene har vært å skalere opp aktivitetene i deres ungdomssatsing. Basert på kommunikasjon med Fontes og diskusjoner internt i prosjektgruppa ble det besluttet å gå for ett av prosjektforslagene som ble presentert. Finansiering Gjennom en foreløpig prosjektplan og et budsjettforslag ble det søkt til AiM-komitéen om midler til å finansiere prosjektet. I løpet av april ble det innvilget NOK til prosjektet. Planlegging av opphold Sett bort i fra at det ble bestemt datoer for vårt opphold hos Fontes og PYC, ble det gjort lite av konkret planlegging av aktiviteter i forkant av oppholdet. Det ble derimot besluttet at vi skulle lage et mer spesifikt budsjett samt en aktivitetsplan for oppholdet en av de første dagene hos PYC.! 15!

42 3.3.2!Arbeid!i!Uganda!(7.!juli!!17.!juli)! Aktivitetsplan, budsjett og samarbeidskontrakt I løpet av oppholdet i Kampala ble det utformet et konkret månedlig budsjett for alle løpende utgifter programmet medfører. Etter endt semester skal Fontes rapportere for hvordan prosjektet har gått og gjøre rede for alle kostnader. En kontrakt gjeldende fra juli 2014 til mars 2015 ble signert. Kontrakten regulerer AIM sine plikter ovenfor Fontes og Fontes plikter ovenfor AIM i det gitte tidsrommet, samt håndtering av de overførte økonomiske midler. Bedømmelse av forretningsplaner Semesteret ved PYC ble avsluttet under vårt opphold. Elevene som hadde deltatt på grunnkurs i forretningsdrift presenterte forretningsplanen sin. Forretningsplanene til elevene er basert på reelle planer og ønsker de har for å starte sin egen forretning. Elevene ble evaluert og fikk karakterer ut ifra nivå på presentasjon, innhold og etter i hvilken grad planen er gjennomførbar og lønnsom. For å få litt inntrykk av hvordan PYC jobber ble prosjektgruppen inkludert i dette. Mobilisering For å rekruttere studenter til det nye semesteret og spesielt mødre til IGA-workshopene, gikk vi rundt i nærområdet til senteret og ulike slumområder i Kampala for å snakke med lokalbefolkningen. Vi fortalte om de ulike kursene senteret tilbyr og om Single Mothers Integration Programme. Responsen var positiv og de fleste mødrene vi snakket med synes opprettelsen av barnehagen og kursene var en god ide. Vi fikk rekruttert en god del folk både til kursene og workshopene. Mobiliseringen foregikk i områdene Kabalagala, Namuwongo og Muyenga.! 16!

43 Oppussing og møblering av barnehage - Rydding og vasking - Grunning - Maling - Bestille møblement - Handling av utstyr og maling! 17!

44 Intervju av nye studenter Før man kan ta inn et nytt kull med studenter er PYC avhengig av å utføre et enkelt intervju med hvert enkelt interessert for å identifisere hvilket faglig nivå studenten har slik at de får den utdanningen de trenger. Under vårt opphold var en av prosjektgruppen med på ett av disse intervjuene. Ansettelse av barnepasser Etter at det ble utlyst en fulltids stilling som barnepasser på senteret, ble de aktuelle søkerne intervjuet. Vi så etter hvilke egenskaper søkeren hadde, om personen var ansvarsfull, pålitelig og om den hadde engasjement og kunnskap om barn. En person skal ha blitt ansatt rett etter vår avskjed. Inntrykket var at denne skulle i første omgang være ansatt med en prøvetid på en måned. At ansettelsen har funnet sted har vi imidlertid per dags dato ikke fått bekreftet. Planlegging av IGA- workshops Under mobiliseringen til neste semester foretok vi en uformell spørreundersøkelse om hvilke workshops mødrene kunne tenkt seg å delta på og hvilke workshops som lettest kunne generere inntekt. Det kom in flere forslag til mulige workshops. Basert på dette, i tillegg til diskusjoner med de ansatte ved PYC, ble det satt opp en foreløpig plan for IGA-workshops høsten Til sammen vil det bli holdt seks workshops i første omgang.! 18!

45 3.4#Delegasjonsdeltakernes#oppsummering# 3.4.1!Fontes!som!samarbeidspartner! Fontes har vært lett å samarbeide med. Kommunikasjonen forut vårt besøk har bestått av mailkorrespondanse og en samtale på Skype. Kommunikasjonen har vært klar og tydelig. Det er skrevet en kontrakt som regulerer budsjett, ansvar og rapportering. Rett i etterkant av besøket har vi beklageligvis ikke fått e-postkontakt med personen vi har hatt mest samarbeid med under oppholdet, men dette er fortsatt bare et enkelttilfelle. Alt i alt har vi fått inntrykk av at Fontes er en veletablert, seriøs og troverdig organisasjon !Prosjektoppsummering! Vurdering av resultat Vi fikk ikke utført alle de aktivitetene som det ble lagt opp til i begynnelsen av oppholdet. Dette av flere grunner, hvor hovedgrunnen er mangel på effektivitet i utførelsen. Kulturen rundt effektivt arbeid er ganske annerledes i Uganda enn det vi er vant til i Norge. Ting tar mye lengre tid enn det vi er vant til. Dette var en faktor vi var klar over før vi dro, men kanskje ikke i hvilken stor grad det var snakk om. Likevel fikk vi utført alt det som behøvdes for å få igangsatt prosjektet og vi er sikre på at prosjektet vil bli håndtert av Fontes på en god måte de neste årene. Hva ville vi gjort annerledes - På forhånd planlegge, sammen med Fontes, en mer detaljert plan over aktiviteter dag for dag før ankomst. - Vi kunne fokusert mer på den finansielle oversikten, administrering av prosjektet og bli mer kjent med. - Begynne å skriv rapporter mens man er i Uganda og ting er friskt i minne. I etterkant av oppholdet er det tydelig at man faktisk har tid til dette. - Én blogg for AiM-delegasjonen istedenfor separat blogg for Lions Club Trondheim Student. - Sørg for at minimum en i gruppen har med seg laptop for å gjøre unna rapportering, bloggskriving, bilderedigering, kommunikasjon osv. Det er overraskende frustrerende å være avhengig av internettkafeer og evt. andre. - Det kunne vært en mindre gruppe som jobbet med dette prosjektet, eventuelt at man sørger for en mer effektiv fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar. Tips til neste delegasjon - Hvis det eksisterer midler hos AiM-komitéen: Se på eventuelle andre prosjekter hos Fontes. - Utvikle Single Mothers Integration Programme. Kun to poster i det foreslåtte programmet fra Fontes ble iverksatt i år. Det var også et ønske fra Fontes å opprette støttegrupper/mentorgrupper spesielt for alenemødre og kvinner i vanskelige familieforhold. Mange av kvinnene sliter med dårlig selvtillit. Slike grupper vil kunne hjelpe kvinnene mentalt til å fullføre kursene. - Vær klar over at det er skoleavslutning i sommerperioden og at det derfor er mye fokus på denne. Det kan være en ide å ha med noen gaver eller lignende til! 19!

46 avgangsstudentene. Sørg også for å få tid til å være med på uteksamineringen. Denne var 19. juni i #Kontaktinformasjon# Delegater Vebjørn!Loen! 415!64!560! Frida!Parnas! 464!24!342! Ellen!Boustedt! 926!57!230! Ingelin Ida Marie Hansen 948!71!544! Patrick K. Lombule 410!13!715! Fontes)Foundation) Micheal Pletscher (regional coordinator) Apiyo Oweka (Project coordinator) Surea Namanda Njuki (Center Manager PYC) # #! 20!

47 4.!Legal!Aid! 4.1.#Introduksjon# Legal Aid er et samarbeidsprosjekt mellom Aid in Meeting (AIM), et bistands- og utviklingsprosjekt underlagt Lions Norge, og Kamwokya Christian Caring Community (KCCC), lokalisert i Kampala, Uganda. Vi vil med denne rapporten gi en oppsummering av arbeidet, både i forkant av og under oppholdet i Uganda, bakgrunnen for prosjektet, samt anbefalinger til neste års delegasjon. Rapporten er noe lengre enn tidligere år, hvilket skyldes at det er gjort en del større endringer i prosjektet, som følge av vårt arbeid. Gertrude fra KCCC advocacy office i Legal Aid T-skjorte 4.2.#Mål,#bakgrunn#og#status#for#Legal#Aid# KCCC Advocacy office ble startet av KCCC (Kamwokya Christian Caring Community) i Formålet med prosjektet er å tilby gratis rettshjelp til lokalbefolkningen i Kamwokya. Kamwokya er en slumbydel i Kampala preget av omfattende kriminalitet. Grunnet lavt utdannelsesnivå og ekstrem fattigdom er det få som er klar over sine rettigheter og som har midler til å skaffe seg rettshjelp, det er derfor et prekært behov for opplysende arbeid og et! 21!

48 gratis rettshjelpstilbud. Lions Club Bergen Student besøkte prosjektet for første gang i 2010, og har siden 2011 hatt et offisielt samarbeid med KCCC vedrørende gratis rettshjelp. Samarbeidet fikk navnet Legal Aid, og har bestått av en kontrakt som løper i ett år av gangen. Hvert år har KCCC gitt to av sine sosialarbeidere fritak fra sitt vanlige virke på helseklinikken, for å jobbe på advokatkontoret. Arbeidsdagene på kontoret har vært torsdager og fredager. Disse to, Gertrude Atyero og Joseph Muhumza, tilbyr mekling og rådgivning til klientene. Klienter med saker som ikke har latt seg løse utenomrettslig har tidligere blitt representert av en advokat lønnet av Lions. Advokatstillingen er ikke fornyet i år, og kontoret skal fremover henvise klienter til Uganda Law Society (ULS) eller andre organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp. Én gratis rettshjelp-organisasjon som står i særstilling i denne relasjon er Ugandan Network on Law Ethics & HIV/AIDS (UGANET). Organisasjonen skal per dags dato sende en representant til Legal Aid-kontoret én gang i måneden, for å opplyse pasienter ved KCCCs helseklinikk om deres rettigheter og vurdere behov for rettslig bistand. I tillegg skal kontoret organisere fire møter i året for lokalbefolkningen, herunder ett stormøte (Stakeholder's Meeting) og tre mindre (Stakeholder's Workshops). Hvert møte skal ha ett rettslig tema, som kontoret anser å være nyttig for lokalbefolkningen å lære om. 4.3.Samarbeidspartnere# !Kamwokya!Christian!Caring!Community!(KCCC)! KCCC er en ugandisk bistandsorganisasjon lokalisert i Kamwokya. Siden i 1987 har KCCC etablert seg som betydningsfull aktør i lokalområdet. Foruten rettshjelp driver KCCC en gratis helseklinikk, en mikrofinansbank og er involvert i sosialt arbeid med barna og skolene i området. Programdirektør Godfrey Mabiriizi og de tidligere nevnte sosialarbeiderne Gertrude og Joseph er prosjektets fremste samarbeidspartnere. Nettside: !Uganda!Law!Society!(ULS)! ULS er den ugandiske advokatforeningen. ULS har som formål å sikre menneskerettigheter i Uganda, respekt for rettssystemet og tilgang til dette. Advokatforeningen har et eget Legal Aid-prosjekt og en pro bono-ordning. Nettside: 22!

49 4.3.3.!Ugandan!Network!on!Law!Ethics!&!HIV/AIDS!(UGANET)! UGANET er en ugandisk NGO som arbeider for å fremme menneskerettigheter, og som navnet tilsier har de et særlig fokus på HIV/AIDS-syke sine rettigheter. Deres arbeid består hovedsakelig i å tilby denne gruppen gratis advokatbistand. Rent praktisk gjøres dette ved at UGANET inngår en kontrakt med én enkelt klinikk eller sykehus som forplikter sistnevnte til å legge til rette for at UGANET skal få adgang til pasientene og avholde klientmottak. UGANET tar sakene helt til retten dersom det er nødvendig. I tillegg driver UGANET rettspolitisk arbeid. De jobber aktivt mot en ny lov som bl.a. kriminaliserer HIV/AIDS-syke som må antas å ha smittet andre, og kjemper også hardt mot anti-homoloven. Nettside: 4.4.#Planlegging#og#forberedelse# !Innledende!møte!med!fjorårets!delegasjon!! Arbeidet vårt startet med et møte med én av fjorårets Legal Aid-delegater. På møtet fikk vi høre om fjorårets arbeid, sosiale forhold i Uganda og hvilke utfordringer prosjektet har. Den kanskje største utfordringen ligger i at prosjektet ikke generer noen inntekt og er fullstendig avhengig av ekstern støtte, hvilket strider i mot AIMs målsetting om å skape bærekraftig utvikling. Fjorårets delegasjon hadde forsøkt å søke ulike institusjoner om støtte uten hell, og mente det var lite sannsynlig at søknader ville føre frem i år heller. Vi bestemte oss derfor for å ikke bruke tid på dette. Av konkrete tips til årets pengebruk ble det fremholdt at kontorets beliggenhet har blitt forverret som følge av at en tidligere trafikkert vei har blitt stengt, og at man burde gå til anskaffelse av et skilt i slummens "hovedgate", som kunne vise retningen til kontoret. I tillegg fikk vi råd om å fortsette med Stakeholder's Meeting. På møtet burde vi som i tidligere år dele ut gratis t-skjorter til enkelte av de oppmøtte, dette da t-skjortene blir brukt hyppig og er effektiv promotering. Utover dette burde vi forhøre oss med kontoret om deres behov. Vi fikk også høre at rapportene som advokat Allan Paul Nyakahuma skulle levere i henhold til sin kontrakt hadde vært forsinket, hvilket igjen hadde medført forsinkelser og misforståelser vedrørende Lions' lønnsutbetalinger til ham. Den tidligere delegasjonen ønsket derfor å beholde kommunikasjonsansvaret, både med KCCC, Nyakahuma og Lions frem til situasjonen var endelig løst, hvilket vi samtykket til.! 23!

50 4.4.2.!Kommunikasjon!med!KCCC!og!Allan!Paul!Nyakahuma! Vi overtok kommunikasjonsansvaret i januar, og sendte da ut e-poster til KCCCs representanter og Allan Paul Nyakahuma, hvor vi ga en kortfattet presentasjon av oss selv og spurte om hvilke behov kontoret hadde Tilbakemeldingene var at det var ønskelig med et skilt som tidligere beskrevet og å male kontorlokalet, samt å ha bemanning på kontoret mandag til fredag. Hva gjelder sistnevnte ble vi enige om å forsøke å få jusstudenter til å jobbe gratis på kontoret. Dette har blitt forsøkt tidligere, men studentene trakk seg da KCCC ikke sørget for gratis mat til de oppmøtte slik som lovet. Kombinert med transportutgifter endte studentene dermed opp med å tape et anselig beløp på å stille opp. Videre ønsket man at Lions skulle dekke rettsgebyret for saker som gikk til retten, i tillegg til klientens transport til og fra retten, hvilket vi synes var en god idé. Hva gjaldt Stakeholder's Meeting, var dette noe kontoret ønsket å planlegge under vårt Uganda-opphold. Da det var gjort slik tidligere år, sa vi oss enige i det !Øvrig! Vi deltok på møter med den nyopprettede AIM-komiteen og den øvrige delegasjonen for å diskutere våre planer og hente innspill. Vi forsøkte også å komme i kontakt med ULS og Makarere University per e-post, uten hell. Når vi har stått fast har vi spurt tidligere delegasjoner om råd og hjelp, men en del ting kan man ikke forberede seg på. 4.5.#Arbeidet#i#Uganda# !Dagsoversikt! Oppholdet varte fra 24. juni til 22. juli. De innledende dagene (24. og 25. juni) ble brukt til besøk hos ulike institusjoner, bl.a. den norske ambassaden og Norwegian Business Center, med den hensikt å bli bedre forberedt på hva vi kunne forvente i møte med ugandisk kultur. Dette skulle vi etter planen fortsatt med 26. juni, men da KCCCs to sosialarbeidere (Gertrude og Joseph) presset på for å starte så fort som mulig, sa vi oss naturligvis villig til å begynne allerede da. Det bemerkes at vi tok helgefri. Fredag 4/7 ble tilbrakt på en privat utflukt sammen med den øvrige delegasjonen, hvilket var avklart med KCCC i forkant, mens fredag 18/7 var en konferansedag. Torsdag 17/7 tok vi fri, da vi rett og slett ikke hadde mer arbeid igjen å gjøre. Dag 1, 26/6: Sammen med Joseph og Gertrude diskuterte vi målsettinger og la planer for de kommende arbeidsukene.! 24!

51 Dag 2, 27/6: Tema, dato og kapasitet for Stakeholder's Meeting ble fastsatt. Vi avtalte møter med ulike aktører, og fikk avholdt et innledende møte med en t-skjorte-leverandør. Dag 3, 30/6: Vi deltok på KCCCs morgenbønn. Deretter fortsatte arbeidet med Stakeholder s Meeting, og vi inngikk endelig avtale med både t-skjorte-leverandøren og en aktør som leier ut lydanlegg og bil til promotering. Dag 4, 1/7: Vi deltok på KCCCs morgenbønn. I tilknytning til Stakeholder's ble invitasjoner ferdigstilt (disse skulle leveres til særlig viktige samfunnsmedlemmer) og vi inngikk videre en avtale med en lokal restaurant om levering av mat og drikke til møtet. Utover dette engasjerte vi en leverandør til å lage flygeblad som skal promotere kontoret. Dag 5, 2/7: Vi deltok på KCCCs morgenbønn. Deretter leverte vi de skriftlige Stakeholder'sinvitasjonene til fots, og Joseph startet arbeidet med å ringe de som ikke fikk skriftlig invitasjon. Dag 6, 3/7: Vi fikk endelig møte advokat Allan Paul Nyakahuma og fikk høre hans tanker rundt prosjektet og dets fremtid. Vi skulle få observere et av hans klientmottak, men klienten møtte ikke. Dag 7, 7/7: Vi oppsøkte ULS og fikk møte med Samuel Olumo. Formålet var å redegjøre for om advokatstillingens lønnsnivå var for høyt/lavt, men møtet dreide raskt over mot ULS' eget Legal Aid-prosjekt. På denne bakgrunn diskuterte vi behovet for å fortsette med advokatstillingen med gertrude og Joseph. Vi kom ikke frem til en endelig løsning, og avtalte å ha et møte vedrørende dette, hvor både Godfrey og Nyakahuma også skulle delta. Dag 8, 8/7: Vi besøkte UGANET, og Gertrude inngikk avtale med organisasjonen om et videre samarbeid på vegne av KCCC. Dag 9, 9/7: Vi brukte dagen til å lese oss opp på ULS sitt tilbud, forberede oss og legge en strategi for morgendagens møte om behovet for advokatstillingen. Vi skrev også utkast til kontrakten med KCCC. Dag 10, 10/7: Vi deltok på KCCCs morgenbønn, og ble med Youth Project på et av deres skolebesøk. Deretter avholdt vi møtet om advokatstillingen, og den ble vedtatt fjernet. Vi ble bedt om å arrangere et møte med ULS' Aaron Besigye (ansvarlig for Legal Aid- og pro bono programmene), for å avklare spørsmål KCCC hadde. Vi sa oss også villige til å dekke utgiftene for å utdanne Gertrude innen grunnleggende juss. Dag 11, 11/7: Vi deltok på KCCCs morgenbønn, og et foredrag holdt av UGANET for KCCCs ansatte. Videre fastsatte vi hvordan de kvartalvise møtene skulle gjennomføres. Dag 12, 12/7: Vi avholdt Stakeholder's Meeting.! 25!

52 Dag 13, 14/7: Vi oppsøkte Makarere Universitys juridiske fakultet for å forhøre oss om deres utdanningstilbud, mtp. Gertrudes videreutdanning. Deretter møtte vi med Aaron Besigye ved ULS, for å forhøre oss nærmere om deres tilbud slik vi avtalte med KCCC 10/7. Dag 14, 15/7: Oppsøkte Law Development Centre for å forhøre oss om deres utdanningstilbud. I etterkant skrev vi kontrakt og diskuterte endringer som kan gjøres i advokatkontorets klientskjema. Dag 15, 16/7: Vi lagde nye klientskjema. Videre ble ettårskontrakten med KCCC inngått, med de endringer som følger av den nye MOUen. Helle utenfor kontoret !Beslutningen!om!å!ikke!fornye!advokatstillingen! Da vi startet arbeidet med prosjektet fikk vi inntrykk av at advokatstillingen var selve grunnpilaren i Legal Aid-prosjektet ingen advokat, inget prosjekt. Tilbakemeldingene fra KCCC har også vært at det er et enormt behov for å beholde advokatstillingen, og at det er flust av klienter som behøver denne hjelpen. Vi budsjetterte derfor med å engasjere Allan Paul Nyakahuma for nok ett år. Vi la til grunn daværende lønnsnivå, inflasjonsnivå inkludert. Dette ville tilsvare NOK ! 26!

53 Vel nede i Uganda ble vi grundig overrasket. I løpet av hele vårt opphold var det kun fire klienter innom kontoret, og to av disse hadde allerede pågående saker med kontoret. Årsaken til det lave klientantallet i perioden er etter Gertrude og Josephs oppfatning at lokalbefolkningen har en dyp autoritetsfrykt. Årevis med korrupsjon og overgrep fra myndighetene har skremt dem fra å forsøke og vinne rett via offentlige systemer, herunder rettssystemet. Man behøver tiltak som Stakeholder's for å inspirere og gi håp om at de kan komme noen vei med sine rettsproblemer, og ikke minst for å informere dem om at de har rettigheter. I etterkant av Stakeholder's kan man se at antall klienter øker. Vi har tiltro til denne forklaringen. Vårt forhåndsinntrykk var likevel at kapasiteten har vært sprengt, eksempelvis ved at KCCC har etterspurt bemanning på kontoret mandag til fredag gjentatte ganger. Dette er ikke tilfelle. Det er mulig pågangen vil øke når Stakeholder's blir gjenoppstartet, men kr er en høy sum å gamble med, særlig i et prosjekt uten økonomisk bærekraft. En annen stor overraskelse var ULS sitt tilbud. Vi visste fra deres nettsider og tidligere rapporter at de drev et Legal Aid-prosjekt, men antok at dette var noe våre klienter ikke kunne nyte godt av, da dette aldri er blitt beskrevet som et reelt alternativ. Det viste seg imidlertid at ULS tilbyr gratis rettshjelp og dekker rettsgebyr, for alle de med svært lav inntekt og formue. De tar alle typer saker, og har ikke et maksimum på antall personer de kan bistå årlig. Dersom saken har en presserende karakter (f.eks. ekstrem vold i hjemmet eller at beviser i voldtektssaker må sikres), får klienten tildelt advokat på dagen via ULS sin Legal Aidavdeling. Denne avdelingen består av advokater ansatt og lønnet av ULS. Dersom saken kan vente noe lenger, får klienten tildelt en advokat som er ansatt og lønnet annetsteds hen, men som jobber uten vederlag (såkalt pro bono). I slike saker tar det rundt én uke å få tildelt advokat. Disse to ordningene utgjør det ULS kaller Legal Aid & Pro bono project, og ledes av Aaron Besigye. Da vi fortalte Joseph og Gertrude om ULS, viste det seg at de var godt kjent med deres arbeid. De var imidlertid skeptiske til at lokalbefolkningen ville tørre å dra til ULS, grunnet sin autoritetsfrykt. Dessuten var det for langt å gå dit, og det hadde vært vanskelig å komme i kontakt med lederne i ULS. Videre hadde samtlige tidligere delegasjoner besøkt organisasjonen uten at det resulterte i at advokatstillingen ble fjernet, hvilket det måtte være en grunn til. De ga klart uttrykk for et ønske om å fortsette ordningen slik den hadde vært. Vi tok derfor kontakt med alle tidligere delegasjoner for å høre deres synspunkt. Vi satt igjen med et inntrykk av at advokatstillingen var opprettet for å supplere ULS, uten at et samarbeid med ULS noen gang har vært ordentlig forsøkt. Dette skyldes nok i stor grad at KCCC sterkt ønsker en slik ordning, men vi finner ikke vektige grunner for dette per dags dato og besluttet å la ordningen opphøre. For å gjøre endringen så lett som mulig for alle involverte har vi sørget for noen nye tiltak,! 27!

54 basert på tilbakemeldingene vi fikk fra Joseph og Gertrude. Hva gjelder avstanden mellom ULS og vårt kontor, er det snakk om anslagsvis 600 meter. Det høres ikke særlig lang ut, men faktum er at man ikke går slike distanser i Uganda. Vi har derfor tilbudt oss å betale transport for klienter til og fra møter på ULS. Vi vil også betale transport for klienter til og fra retten. For å bøte på autoritetsfrykten, vil også klienter som måtte føle behov for det ha muligheten til å ta med seg enten Gertrude eller Joseph på første klientmottak hos ULS, og transporten vil da dekkes av oss. ULS har bekreftet at en ledsager kan være med, så lenge klienten samtykker til dette i enerom. ULS har også forsikret oss om at de har lang og god erfaring med å bistå mennesker fra slumområder dette er tross alt selve målgruppen for Legal Aid & Pro Bono Project. Hva gjelder det å oppnå kontakt med personer i lederstillinger, har vi ikke opplevd det som noe problem. Vi oppsøkte ULS første gang uten et fastsatt møte (da de riktignok ikke svarte på våre e-post-forespørsler). Vi fikk da møte Samuel Olumo, Head Professional Development & Members Affairs. Han tok seg tid til alle våre spørsmål, gav oss sin kontaktinformasjon og svarte hurtig på alle våre senere e-poster. Da vi ba om et møte med Aaron Besigye, Head Legal Aid and Pro Bono, ordnet han det for oss så snart det lot seg gjøre, og vi fikk et møte med Besigye i løpet av tre arbeidsdager. Det er mulig vi har vært heldige, men vi opplever på ingen måte kommunikasjonen med ULS som problematisk. I tillegg har vi, etter oppfordring fra KCCC, sagt ja til å dekke kursavgift for kurset Administrative Law (tilsvarende grunnleggende norsk prosessrett) for Gertrude. Dette er noe Gertrude har et sterkt ønske om selv, og formålet er naturligvis å heve de juridiske kunnskapene på kontoret. Joseph ble gitt samme tilbud, men avslo av personlige årsaker. KCCC ønsket også å referere klienter til andre organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp, dersom vedkommende organisasjon etter deres oppfatning passet klientens sak bedre enn ULS, hvilket naturligvis har vår fulle støtte. Det er vårt inntrykk at KCCC, som følge av disse tiltakene og den nye UGANET-samarbeidet (pkt. 5.3), er fornøyd med ordningene vi sammen har kommet frem til !UGANET! Vi viser til pkt og dato 8/7, hvor Gertrude inngikk en avtale med UGANET om et samarbeid mellom de to kontorene. Etter avtalen skal UGANET besøke KCCCs helseklinikk en gang i måneden og avholde korte foredrag for pasientene om relevante, rettslige temaer. I etterkant vil UGANET tilby klientmottak på Legal Aid-kontoret, for de pasienter som måtte ønske rettslig bistand i tvister relatert til HIV/AIDS (innholdsmessig eller dersom pasienten selv er rammet av sykdommen). Videre kan organisasjonen bistå med juridisk oppfølging.! 28!

55 UGANET utfører dette arbeidet gratis. Vi har imidlertid inngått en avtale om å dekke transportutgiftene til og fra Kamwokya i ett år, som følge av at vi besluttet å la advokatstillingen tilknyttet kontoret opphøre !Beslutningen!om!å!ikke!forsøke!å!få!jusstudenter!til!å!jobbe!frivillig! Som følge av den lave klientpågangen vurderer vi det som unødvendig å engasjere studenter, eller noen andre, til å bemanne kontoret mandag til fredag. Det øvrig tilbudet bør være tilstrekkelig per dags dato !!Stakeholder's!Meeting! Som tidligere skrevet, er Stakeholder's Meeting et årlig stormøte hvis formål er å utdanne lokalbefolkningen innen et konkret rettslig tema. Årets møte ble avholdt lørdag 12. juli, og testamentopprettelse og behovet for dette var temaet. De oppmøtte fikk høre både hvorfor man bør opprette et testament og hvordan man gjør det. Behovet for testamentopprettelse er stort i Uganda, da den lave kunnskapen om lover kombinert med vegringen for å benytte rettssystemet fører til meget skjeve arveoppgjør. Som oftest blir familiens sterkeste medlemmer blir sittende igjen med brorparten av arven. Det er et vanlig scenario at avdødes brødre/sønner kaster enken ut av huset, og at fortvilte enker begår selvmord i desperasjon. Etterlater derimot avdøde et testament, er saken løst. UGANET sendte to av sine advokater til å holde et foredrag om temaet, mot at vi dekket transport. Videre fremførte TASO, en underholdningstrupp bestående av HIV/AIDS-syke, et underholdnings-program spesiallaget for anledningen. De sang, spilte trommer og fremførte et skuespill om problemene som kan oppstå når man ikke oppretter testament. På forhånd hadde vi leid lokale, stoler, lydanlegg og bestilte lunsj til alle oppmøtte. Rundt 50 samfunnsaktører fikk skriftlig invitasjon, da man anså det særlig viktige at disse møtte opp, engasjerte seg og forhåpentligvis spredte budskapet videre. Disse 50 ble utvalgt av Gertrude og Joseph, og inkluderte eksempelvis lokale religiøse ledere. Invitasjonene ble levert til fots, og rundt halvparten av disse samfunnsaktørene møtte opp. Øvrige deltagere (herunder klienter ved helseklinikken og andre i lokalsamfunnet) forsøkte man å nå ved å ringe rundt, og ved å leie en pick-up med speakeranlegg på lasteplanet. Joseph kjørte rundt med pick-upen og oppfordret folk til å komme på møtet. Vi endte med 125 oppmøtte (hvorav 74 var kvinner og 51 var menn). På forhånd hadde vi satt et mål om 150 personer, og beregnet mat og stoler heretter. Det var derfor noe skuffende at vi ikke klarte å nå dette. Innholdet og temaet i årets møte er vi likevel fornøyde med. Riktignok foregikk møtet i sin helhet avholdt på lokalspråket Luganda, da engelsk er noe man lærer på skolen og de færreste i vår målgruppe har skolegang. Vi ble imidlertid fortalt at engasjementet var stort, og at spørsmålsrunden måtte kuttes ned. Flere av de oppmøtte ba også UGANET om videre hjelp i! 29!

56 sine saker. Vi sitter igjen med et inntrykk at av Stakeholder's Meeting er sårt tiltrengt, og at dette er noe man bør fortsette med. Delegatene har også godt av å være med på selve møtet, for å se standarden på møtelokaler, interaksjonen, danne seg en oppfatning av hva som er nødvendig ressursbruk, m.m. Vi er imidlertid kritiske til at Legal Aid-delegatene skal være en del av arrangeringen fra start til slutt. Det er ikke et reelt behov for vårt bidrag, foruten det økonomiske. Fastsettelsen av temaet kan tjene som et eksempel. Vi har full aksept for at det er KCCC som besitter kompetansen til å velge et tema som er tidsaktuelt og interessant for lokalbefolkningen. Likevel fikk vi per e-post beskjed om at dette skulle vi bestemme sammen. Under oppholdet oppdaget vi imidlertid at temaet vi endte opp med var uoffisielt bestemt av KCCC allerede i april. Planleggingen kunne altså startet allerede da. Videre er det KCCC som vet hvilke samfunnsaktører som bør inviteres, og dermed kunne denne gjestelisten vært utarbeidet i forkant (dette brukte vi ca. én dag på). TASO opptrer på Stakeholder s meeting! 30!

57 Joseph og Gertrude har nå opparbeidet seg en lang erfaring med å arrangere møtet og vet hva som kreves, og det samme opplegget kjøres hvert år (leie av lokale, stoler, lydanlegg, invitasjoner, t-skjorter, mv.). Det er sågar disse to som setter delegatene i kontakt med ulike leverandører, forteller hva som er markedspris, oversetter når det beøves, og så videre. Vi anser det derfor for lite formålstjenlig ressursbruk at to delegater skal benytte rundt ti arbeidsdager på å oppsøke/vente på ulike leverandører og betale disse !Stakeholder's!Workshops! Tidligere har man også hatt tre mindre informative møter for lokalbefolkningen, såkalte Stakeholder's Workshops. Disse er billigere å arrangere, da man sikter seg inn på deltagere, møtet kan holdes hos KCCC, stoler er da tilgjengelige, man behøver ikke lydanlegg og det serveres snack i stedet for lunsj. Vi har budsjettert med å gjenoppstarte disse møtene, noe Gertrude og Joseph også har et sterkt ønske om. Det strides om hvorfor møtene bortfalt i forrige kontraktsår. KCCC mener pengene aldri ble overført, og dermed gjorde det umulig å planlegge møtene, men tidligere delegater mener det aldri ble laget planer for møtene og at KCCC dermed ikke fikk pengene overført til seg. For å bøte på slike problemer har vi kommet frem til den ordning hvor Joseph og Gertrude sender oss dato, tema og prisestimat tre uker før en Workshop skal avholdes, og at AIM-komiteen deretter overfører penger. To uker etter møtet skal vi motta en rapport vedrørende gjennomføringen, antall oppmøtte mv !Kontorets!tilstand.! Kontorets tilstand og eventuelt vedlikehold er noe som i utgangspunktet hører inn under KCCCs ansvarsområde. AIM kan likevel bidra med midler dersom noe trengs for å sikre kontorets drift, og KCCC ikke har anledning til å dekke dette. Beklageligvis har det vist seg at det er et årlig problem at KCCC gir uttrykk for at alt vedrørende kontoret er i orden, mens realiteten viser seg å være en ganske annen ved delegatenes ankomst. I år spurte vi per e-post om kontoret hadde noen behov, og fikk til svar at det eneste som behøvdes var å male kontoret, hvilket vi satt av midler til. Da vi ankom kontoret oppdaget vi imidlertid at kontoret hadde vært uten pc og telefon siden tidlig mai, og at printeren hadde stått ubrukt siden før sommeren Det var flere årsaker til det. For det første var ikke strøm- og telefonregninger betalt. For det andre behøvde både pc-en og telefonen reparasjon. For det tredje var ikke printerblekket, som fjorårets delegasjon kjøpte, satt inn i selve printeren. Vi drøftet saken i møtet avholdt 10/7, og ga klart uttrykk for at vi forventer at KCCC tar sine forpliktelser på alvor og at problemet ikke gjentar seg til neste år. Det er problematisk at vi skal støtte og samarbeide om et kontor som tidvis er tilnærmet ute av funksjon. KCCC sa seg enig i at situasjonen var uheldig, og lovte å gjøre sitt ytterste for å få bedring på det.! 31!

58 Ettersom pc-en behøvdes i arbeidet, dekket vi likevel reparasjonsutgifter. Det ble også fremmet et ønske om at vi besørget tyverisikring av ett av kontorviduene. Det aktuelle vinduet vender inn mot rommet hvor alt teknisk utstyr oppbevares, og vi sa oss derfor (i samråd med årets delegasjonsleder Gjertrud) villig til dette. Til sammen kom disse uforutsette utgiftene på kr 936. Summen er ikke skrekkinngytende i seg selv, men ettersom vi hadde en buffer på kr valgte vi å la være å male kontoret, dekke regninger og telefonreparasjonen. Beslutningen ble delvis fattet også for å vise at det er til alles fordel at Lions blir fortalt om hvilke behov kontoret har på et budsjett- og planleggingsstadiet, og for å understreke at vi mener alvor med at KCCC må overholde sine forpliktelser !Promotering! Internett er dyrt i Uganda, og nettsider er ikke noe som prioriteres. Informasjonen må derfor spres på annen måte. I år fikk vi trykket opp 1000 flyers som skal promotere kontoret, I tillegg fikk vi laget 30 t-skjorter til Stakeholder's Meeting, som promoterer kontoret, og Stakeholder's Meeting fungere også som en promoteringskanal i seg selv. Som sagt skulle vi også bestille et gateskilt, men kommunale myndigheter har enda ikke godkjent KCCCs søknad om å få henge det opp i «hovedgaten». Vi vil imidlertid betale for et slikt skilt om søknaden går gjennom. T-skjortene og flyersene ble dyrere å trykke opp enn antatt på forhånd (det skyldes delvis en feil i et regnestykke i budsjettet), men vi anser det som så viktig at befolkningen får vite om tilbudet at vi valgte å bruke buffer-midler til å dekke dette. Til hjelp for fremtidige delegasjoner, ber vi nå klienter oppgi hvordan de fikk høre om kontoret. På denne måten kan man forhåpentligvis se hvilke metoder som generer flest klienter. 4.6.#Avsluttende#bemerkninger# Som det fremkommer av denne rapporten ble resultatet av vårt arbeid som annet enn hva vi så for oss. Dette skyldes delvis utilstrekkelige forberedelser fra vår egen siden (vi kunne ha bedt alle tidligere delegater om dere syn påuls tilbud), og delvis at tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere har vært mangelfull. Vi håper og tror at KCCC vil holde ord og at deres rapportering vil gjenspeile realitetene i større grad. For å bedre kvaliteten på kommunikasjonen fra vårt hold, arbeider vi med en perm med utfyllende informasjon som vi skulle ønsket vi selv hadde hatt ved prosjektoppstart om til neste års delegater. Resultatet hadde nok jevnt over blitt det samme, enten vi hadde fått informasjonen før eller under oppholdet, og det kommende året blir på mange måter et prøveår. Det er umulig å si! 32!

59 hvordan de nye ordningene vil fungere over tid, men så langt har vi fått gode tilbakemeldinger. Det fremgår av rapporten vi fikk fra KCCC i starten av august at én klienter er blitt henvist til ULS og tre til lignende organisasjoner. Ingen har avslått bistand som følge av at man må dra ut av slumområdet for å få hjelp. Klientpågangen har også økt noe i etterkant av Stakeholder's Meeting. Dersom denne gode utviklingen fortsetter, og vi har klart å mer enn halvere Legal Aids-utgifter, er vi kommet et stykke lenger mot et prosjekt som en gang kan stå på egne ben. Veien er likevel lang å gå, og det er per dags dato vanskelig for oss å se hvordan transport skal dekkes dersom ikke Lions gir sin støtte. Med det sagt, føler vi et behov for å understreke at selv om klientpågangen var lav under vårt opphold, så er det ingen tvil om at mange ofre lider i stillhet i Kamwokya. De som faktisk våger å søke hjelp kan fortelle om de grusomste ting, bl.a. kunne vi lese om tortur og incest i kontorets saksmapper. Arbeidet som gjøres er ekstremt viktig. Utfordringen er å sørge for at det kan fortsette. 4.7#Kontaktinformasjon#! Delegater Helle Sibbern Sørensen Ane Apeland KCCC Advocacy Office Gertrude Atyero Joseph Uganda Law Society Aron Besigye 33!

60 5.!AIMTkonferansen!2014! Dette er en rapport fra arbeidet med AIM-konferansen 2014, til bruk for senere års konferanseansvarlige og andre interesserte. Den inneholder generell bakgrunnsinformasjon om konferansen, og beskrivelse av planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Både underveis og avslutningsvis evaluerer jeg arbeidet og kommer med anbefalinger til neste års konferanseansvarlig. God lesning! 5.1#Om#AIMUkonferansen# AIM-konferansen er en årlig bistandskonferanse for AIM-delegasjonen og våre samarbeidsorganisasjoner i Uganda. Konferansen het tidligere AIM ALL, og har vært arrangert siden Det er hovedsakelig to grunner til at vi arrangerer AIM-konferansen. For det første ønsker vi å gi både AIM-delegatene og deltakerne fra våre samarbeidsorganisasjoner større innsikt i og kunnskap om bistands- og utviklingsarbeid i Uganda. Temaet for konferansen har derfor alltid vært knyttet opp til bærekraftig bistand, og konferansen består av foredrag og forskjellige typer workshops som relaterer seg til dette temaet. For det andre ønsker vi at konferansen skal fungere som en arena for nettverksbygging, og legge til rette for økt samarbeid på tvers av organisasjonene. Deltakerne skal ideelt sett være mellom år og engasjert i frivillig arbeid i sitt lokalsamfunn, fortrinnsvis via en organisasjon AIM samarbeider med. 5.2#AIMUkonferansen#2014# #kort#fortalt# Konferansen ble avholdt samme sted og samme helg som tidligere år, fra fredag 18.juli søndag 20.juli på Nabinoonya Resort Beach. Vi var i år 60 deltakere, elleve AIM-delegater og 49 deltakere fra våre ugandiske samarbeidsorganisasjoner. Disse var hovedsakelig fra KCCC/TLC, Leos, Lions Club og AIESEC. Det var også en deltaker fra vår nye samarbeidspartner Fontes Foundation, en fra Naguru Teenage Information and Health Centre og en fra Ndjejje University. Årets tema var Education for Sustainable Development. Alle foredragene og workshopene omhandlet temaer relatert til utdanning og hvordan utdanning kan bidra til bærekraftig utvikling !Planlegging!og!organisering!før!avreise!til!Kampala! Organisasjonskomiteen Til forskjell fra de øvrige prosjektene AIM er involvert i, har ikke AIM-konferansen noen fast organisasjon verken i Norge eller i Uganda. Prosessen starter med sammensetningen av en! 34!

61 organisasjonskomite (heretter OC ), et ad hoc-organ som skal bestå av personer fra de organisasjonene AIM samarbeider med. Noe av det første jeg gjorde etter å ha tatt over som konferanseansvarlig var derfor å starte arbeidet med å sette sammen en OC i Kampala. Jeg tok ved juletider kontakt både med Robert Muzungu (TLC), som var leder for OC i 2013, og Prima Babirye (AIESEC), som booket foredragsholdere. De var begge interessert i å ha samme roller som i fjor. Resten av OC ble valgt ut ved at Robert sendte forespørsel til presidentene i de øvrige samarbeidsorganisasjonene, KCCC, Leos og Lions Club. Disse valgte i sin tur ut representanter, alt dette ble gjort i løpet av januar. Opprinnelig var det fem medlemmer. Underveis i prosessen ble det klart at Prima hadde mye arbeid, og et medlem fra Leos ble valgt inn for å hjelpe henne. Robert (leder for OC) og Cecilie (konferanseansvarlig i AIM) OC 2014: Leder: Robert Muzungu (TLC) Ansvarlig booking av foredragsholdere: Prima Babirye (AIESEC) Assistent for Prima: Catherine Nansubuga (Leos) Konferansested og logistikk: Robert Mugenyi (Lions Club) Deltakeransvarlig: Cathy Nakasi (KCCC) Sekretær: Jacob Mudehere (Leos) OC hadde møter en gang i måneden fra februar til juli. Jeg fikk tilsendt referater, som gjorde at jeg kunne holde meg oppdatert på hva som ble gjort. Jeg følte derfor at det gikk greit å ha! 35!

62 løpende kontakt kun med Robert. Nærmere avreise hadde jeg en del kontakt med Prima om booking av eksterne foredragsholdere. Jeg ser i ettertid at jeg kunne vært mer involvert i utformingen av programmet til konferansen, og anbefaler derfor neste års konferanseansvarlig å ha tettere kontakt med bookingansvarlig fra et tidligere stadium. De øvrige medlemmene i OC anbefaler jeg at man har kontakt med via leder i OC. Det har fra tidligere konferanseansvarlige vært etterlyst mer struktur i utvelgelsen av medlemmer til OC. Etter min mening burde konferanseansvarlig fra AIM velge ut leder og den som er ansvarlig for programmet/booking av foredragsholdere. Dette er de klart viktigste rollene, og må innehas av noen med erfaring. De øvrige kan velges ut av organisasjonene i Uganda. Avtroppende konferanseansvarlig må være delaktig i denne prosessen. Etter min mening var de for mange i OC i år. Jeg fikk også tilbakemelding fra Prima at samarbeidet mellom henne og assistenten ikke hadde fungert særlig bra. Min anbefaling er at de ikke er mer enn fem personer. Jeg mener videre at neste års konferanseansvarlig, enten direkte eller via leder i OC, burde henvende seg til Fontes Foundation og høre om de vil delta i komiteen. Fontes er nå en av AIMs samarbeidsorganisasjoner, og burde derfor få en mer sentral rolle i organiseringen av konferansen Økonomi Konferansen blir per dags dato finansiert i stor grad av midler fra AIM. Videre betaler alle deltakerne utenom AIM, KCCC, TLC, OC-medlemmene og konferansieren, en beskjeden deltakeravgift for å få være med. Etter min mening burde KCCC og TLC også betale denne deltakeravgiften til neste år. AIM har i år avsluttet samarbeidet med TLC, og dermed trappet ned samarbeidet med KCCC samtidig. Begrunnelsen for å behandle disse deltakerne forskjellig har etter min mening falt mer og mer bort. OC-medlemmer og konferansieren kan etter min mening få slippe å betale. Jeg måtte søke om midler til konferansen innen 1. Mars. Jeg tok utgangspunkt i fjorårets budsjettramme på kr og utvidet til kr for å få råd til t-skjorter til deltakerne, noe som var veldig ønsket fra ugandernes side. Etter at budsjettrammen var klar, lagde Robert et budsjett som vi senere reviderte oss imellom. Under budsjettforhandlingene er det viktig at man er klar på at budsjettet ikke må overskrides, og heller er litt for streng når det kommer til kutt i budsjettposter. OCmedlemmene er engasjerte og ønsker å lage tidenes konferanse, men tenker ikke på hvor mye penger det koster. Dette er en oppgave som blir mye enklere dersom man er klar og tydelig fra starten. Siden Robert hadde vært leder i fjor, var han klar over de økonomiske rammenebetingelsene. Jeg hadde likevel en samtale med ham om dette, hvor jeg særlig minnet om at vi ikke kunne betale foredragsholdere eller andre bidragsytere, og i prinsippet at alt som involverte bruk av penger måtte gå via meg. Det ble i år som i fjor satt av opp mot shilling per hode til å kompensere OC-medlemmene for transport-, internett- eller telefonkostnader de har hatt i forbindelse med arbeidet. Det ble også satt av penger til transportutgifter for foredragsholdere.! 36!

63 Tema Sammen med budsjettet og sammensetning av OC, var konferansens tema noe jeg tidlig tok opp med Robert. Jeg hadde fått anbefalt fra avtroppende konferanseansvarlig å velge et snevrere tema enn foregående år. Å få fastsatt tema kan ikke bli gjort raskt nok, særlig for å få tid til å få inn relevante foredragsholdere. Årets tema, Education for Sustainable Development, var etter min mening bra med tanke på omfang, passe innsnevret til at det ble en rød tråd i det faglige innholdet på konferansen Deltakelse fra AIM-delegasjonen De øvrige AIM-delegatene deltok ikke i planleggingen av selve konferansen. Vi hadde noen diskusjoner om organiseringen av Norwegian Night, som er vårt bidrag til underholdningen på konferansen. Dette er for hele delegasjonen, og alle har like mye ansvar for at dette blir vellykket. Jeg har ellers snakket mye med Gjertrud (delegasjonsleder), og vi har fungert som et team på lik linje med de øvrige prosjektteamene. Dette har vært gull verdt! 5.2.2!Perioden!i!Kampala!før!konferansen! Torsdag første uken laget Robert og jeg en fremdriftsplan for de kommende ukene. Her satte vi datoer for når vi skulle gjøre innkjøp og betale regninger til konferansen. Alt vi skulle kjøpe inn var allerede inkludert i budsjettet. Innkjøp og betaling av regninger i Uganda foregår stort sett kontant, så dette tok mange dager. Første post på programmet var besøk hos konferansestedet, Nabinoonya Beach Resort. Dette ligger fint til ved Victoriasjøen, ca 40 min kjøretur fra Kampala (uten trafikk!). Her hadde jeg møte med ledelsen, og betalte depositum, avtalte meny og organisering av innsjekk, samt dro på befaring. Jeg var ellers ikke ute på konferansestedet før konferansen. Dette følte jeg ikke var nødvendig, kommunikasjonen med ledelsen hadde vært god og det var ikke noe særlig å utsette på under befaringen. At kommunikasjonen på mail og telefon fungerte såpass godt sparte oss en del i transportkostnader. Jeg anbefaler dette stedet til neste år, gitt budsjettrammene konferansen har hatt hittil, er dette etter min mening et bra sted. Nytt av året var at vi betalte restbeløpet (50 % av totalsum) til konferansestedet via bank. Dette er noe jeg anbefaler til neste år, forutsatt at man holder seg til samme sted. Dersom man bytter konferansested, kan det være bedre å betale restbeløpet kontant under konferansehelgen dersom man er i tvil.! 37!

64 Konferansehallen på Nabinooya Beach Resort Torsdag andre uken hadde vi møte med OC, hvor alle oppdaterte fra sine ansvarsområder. Det meste var egentlig klart til jeg kom ned, og det var derfor ikke nødvendig å samle hele OC mer før konferansen. Onsdagen før konferansen hadde vi et møte med bidragsyterne til konferansen som var fra samarbeidsorganisasjonene våre (såkalte internal facilitators ). Dette var et godt initiativ fra Primas side, men burde etter min mening ha vært holdt minst en uke tidligere. Her gikk vi igjennom programmet for konferansen i detalj. Vi var også ganske få på dette møtet. Jeg hadde ikke kontakt med noen av de eksterne foredragsholderne ( external facilitators ) før konferansen. Jeg anbefaler neste års konferanseansvarlig å få til et slikt møte. En av de eksterne foredragsholderne endte opp med å snakke om noe annet enn sitt tildelte tema, noe som kanskje kunne ha vært unngått dersom man hadde snakket med ham på forhånd. Dette må man samarbeide med bookingansvarlig om !Under!konferansen! Mine oppgaver under konferansen var å hjelpe til med alt det praktiske, samle inn deltakeravgift, og å være serviceperson som deltakerne kunne henvende seg til. Selve programmet var det Prima og konferansieren som tok seg av. De øvrige OC-medlemmene hadde også tildelte oppgaver, hvilket gjorde at jeg fikk tid til å delta på noen workshops. Fredagen organiserte vi minibusser som plukket opp deltakerne flere steder i byen. Dette anbefaler jeg til neste år, selv om det ble forsinkelser i år som tidligere. Transport hjem søndagen var ikke like vellykket. Bussen som skulle frakte alle deltakerne var altfor liten, og vi måtte bestille en ekstra bil fra KCCC som kunne frakte fire AIM-delegater og all bagasjen! 38!

65 til AIM-delegasjonen. Det kan være en ide å organisere minibusser til transporten hjem til neste år. Innsjekk ble ordnet ved at romfordelingen ble satt opp på hver dør, slik at folk kunne finne rommene selv. Som i fjor ble folk fra ulike organisasjoner plassert med hverandre. Dette gikk veldig bra og bidro til at folk ble kjent, og ikke hang på rommene med venner de hadde fra før. Første kvelden hadde uganderne ansvaret for underholdningen, her fikk vi en innføring i ugandisk dans, språk og kultur. Andre kvelden var det AIM-delegasjonens tur. Kvelden bestod i at Andreas og Helle først holdt det morsomme foredraget My Ugandan Experience, før vi alle arrangerte Norwegian Night. Vi fremførte noen norske sanger med litt egenkomponerte vers, stekte vafler og holdt 17.mai-leker. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra uganderne, og jeg synes kvelden ble en suksess. Cecilie forklarer reglene for sekkeløp Det var to tilfeller av sykdom under konferansen, ingen av disse viste seg å være alvorlige. Dette burde man diskutere med OC i forkant, så man er forberedt dersom noen blir alvorlig syke. To uker før konferansen avlyste en ekstern foredragsholder. Jeg fikk derfor med meg Gjertrud, Andreas og Ingelin fra AIM til å holde dette foredraget. Dette gikk veldig bra, og jeg synes man kan gjøre det til en tradisjon at noen fra AIM holder en faglig workshop, i tillegg til underholdningsopplegget med My Ugandan Experience og Norwegian Night.! 39!

66 # 5.3#Avsluttende#evaluering#og#tips#til#neste#år# Under og i etterkant av konferansen har jeg bedt om tilbakemeldinger fra både de ugandiske deltakerne, OC og fra AIM-delegasjonen. Tilbakemeldingene fra de ugandiske deltakerne har vært nesten utelukkende positive, mens tilbakemeldingene fra AIM-delegasjonen også var noe negative. Jeg tror ikke en slik konferanse kan tilfredsstille både nordmenn og ugandere like mye, men man må selvfølgelig forsøke å finne en middelvei. Det faglige innholdet av konferansen synes jeg holdt et bra nivå, som passet deltakermassen. Jeg er særlig fornøyd med temaet som ble valgt og at vi fikk et variert program, som bestod av alt fra foredrag hvor deltakerne lyttet, til interaktive workshops hvor alle måtte delta. Programmet var på den annen side for ambisiøst når det kom til mengde, noe som gjorde at vi måtte kutte ut en del. Særlig var fredagen i utgangspunktet altfor lang. Deltakelsen under workshopene var ifølge tilbakemeldingene mye bedre enn under tidligere AIM-konferanser. For det første var AIM-delegasjonen flinkere til å delta enn de har vært tidligere år, noe flere ugandere påpekte. For det andre var det generelt flere til stede under workshopene enn tidligere, noe som er positivt. Cecilie, Ingelin, Andres og Gjertrud holder foredrag om Education around the world basert på våre erfaringer som utvekslingsstudenter og lærerstudent. Nettverksbyggingsdelen av konferansen synes jeg ikke fungerer særlig bra. Det var noen som snakket med de eksterne foredragsholderne etter workshopene om mulig samarbeid, men dette ble gjort av enkeltpersoner. Det er videre mitt inntrykk mange ugandere vil på konferansen fordi det er fest på kvelden. En konferanse i Uganda er selvfølgelig annerledes enn en konferanse i Norge, og det er viktig! 40!

67 at uganderne har lyst til å dra. Samtidig er det AIM som betaler for konferansen. For at dette skal være vel anvendte penger burde man kunne se at konferansen faktisk fungerer som en arena for nettverksbygging og oppfordrer til start av nye samarbeider på tvers av deltakerorganisasjonene. Det er flere ting man kan gjøre for å bedre på dette. For det første burde man avholde konferansen tidligere. Jeg vil anbefale den tredje helgen AIM-delegasjonen er i Kampala. Da kan også AIM-delegasjonen få fulgt opp eventuelle kontakter man knytter på konferansen, samtidig som at man har fått tid til å sette seg inn i arbeidet og har bedre forutsetninger for å starte opp nye samarbeid. For det andre kan neste års konferanseansvarlig være mer delaktig i utformingen av selve programmet enn jeg selv har vært. Det er likevel viktig ikke å detaljstyre. Min rolle har også blitt mindre enn tidligere konferanseansvarliges fordi OC har blitt mer organisert, noe som på sin side er en positiv utvikling. Jeg har som følge av dette hatt en del flere oppgaver som delegasjonens nestleder enn tidligere år. Under oppholdet i Kampala har særlig medlemmer i AIESEC gjort meg oppmerksom på at de føler liten tilhørighet til konferansen. Som et resultat av dette var det meget få fra AIESEC som kom. Det er generelt mitt inntrykk at planleggingen av konferansen i stor grad har vært sentrert rundt KCCC/TLC, noe som har sammenheng med at leder av OC har vært fra TLC to år på rad. Både Lions Club og Leos har også ytret ønske om å knytte sterkere bånd til AIM, både via konferansen og ellers. Dette kan være greit å ha i mente under sammensetningen av OC og generelt under planleggingen av konferansen til neste år. Jeg hadde en del vanskeligheter med å få inn deltakeravgift fra alle som skulle betale. Jeg hadde ønsket å få deltakeravgiften før konferansen, men dette viste seg å være veldig vanskelig. Dette ble ytterligere komplisert av at deltakere trakk seg, så komplett deltakerliste var ikke klar før dagen før konferansen startet. Til neste år burde man ha bindende påmelding og kreve at deltakerne betaler innen en satt dato. Konferansen har med årene endret navn fra AIM ALL til AIM Conference. AIM ALL refererte kun til organisasjonene som tidligere var med: AIM, AIESEC, Lions Club og Leos, og brukes ikke lenger av våre samarbeidspartnere i Uganda eller på logoen til konferansen. Det gamle navnet henger igjen på mange av nettsidene til Lions Norge og AIM, noe som burde endres. Jeg svarer mer enn gjerne på spørsmål om rapporten eller om konferansen generelt! Kontaktinfo finnes på neste side. Jeg vil til slutt takke Lions Club Norge, LCBS/LCTS og AIM-komiteen for at de ga meg sjansen til å få være en del av AIM Det har vært veldig utfordrende, men jeg sitter kun igjen med utrolige erfaringer og positive minner. Ikke minst tusen takk til AIM-delegasjonen 2014, det har vært utrolig gøy å dele denne opplevelsen med dere!! 41!

68 5.4#Program#for#AIMUkonferansen#2014# AIM CONFERENCE 2014 Education For Sustainable Development Day Friday 18 July 2014 Saturday 19th July 2014 Sunday, July 20th Time Day 1 Day 2 Day 3 08:00-08:30 Delegates gather Breakfast Breakfast 08:30-09:00 09:00-09:30 Morning Plenary Morning Plenary 09:30-10:00 Travel to Venue Donors & NGO Intervention in Education 10:00-10:30 10:30-11:00 Arrival/check -in My role! 11:00-11:30 11:30-12:00 Opening Plenary Education Around The World 12:00-12:30 12:30-13:00 Lunch Barriers Of Education to sustainable Development 13:00-13:30 Lunch Lunch 13:30-14:00 14:00-14:30 Forming Home Groups Checking Out 14:30-15:00 What is Sustainable Development? Role of Government In Education 15:00-15:30 15:30-16:00 My Delegation ( Way Forward) 16:00-16:30 How Education Contributes to Sustainable Development Networking / Break 16:30-17:00 Output of the Day Taking it back / Closing Plenary 17:00-17:30 Break Evening Plenary Departure 17:30-18:00 Realities of Education in Uganda 18:00-18:30 Dinner 18:30-19:00 19:00-19:30 Dinner My Ugandan Experience 19:30-20:00 20:00-20:30 Connection Time(Talk about your Club/NGO) Preparation for Norway Night 20:30-21:00 Evening Plenary 21:00-21:30 Evening Plenary Norwegian Night & Party 21:30-22:00 Preparation for Uganda Night 22:00-22:30 Uganda Night & Party 22:30-23:00! 5.5#Kontaktinformasjon# Konferanseansvarlig AIM 2014 Cecilie Røer Tlf: ! 42!

69 Mail: Leder OC AIM 2014 Robert Muzungu Mail: Bookingansvarlig OC AIM 2014 Prima Babirye Mail: 43!

70 6.!Youth!Project! Youth Project er (var) et todelt prosjekt, bestående av Sponsor a Dream (SpAD), et program hvor vi sponser skolegang til ca 80 barn, og et samarbeidsprosjekt med Treasure Life Center (TLC). Arbeidsoppgavene er dermed varierte, men dreier seg alle om sosialt arbeid med barn og ungdom. Youth Project sitt mål er å fremme barn og ungdommers situasjon i slumområdet Kamwokya i Ugandas hovedstad, Kampala. 6.1#Om#rapporten# Årets delegater er Kristina og Andreas, som sammen har skrevet denne rapporten på bakgrunn av arbeidet gjør før, under og etter oppholdet i Kampala sommeren Vi har arbeidet med Youth Project siden desember 2013, og hadde ikke hatt tilknytning til Lions Club Bergen Student tidligere. Vi har forsøkt å sette oss grundig inn i prosjektene og summere dem opp på en oversiktlig måte her. Vi har hatt noen utrolig morsomme og lærerike uker i Uganda! Har dere noen spørsmål av noe slag, så ikke nøl med å ta kontakt! Kristina med noen av barna som tilbringer dagene på Treasure Life Center Nedenfor følger en oversikt over dagene våre i Uganda. På grunn av alle problemene med TLC brukte vi mer tid der enn vi hadde tenkt. Tiden hos CWD var likevel nok, og vi fikk gjort alt vi ønsket her. Blå: Kulturutveksling Rød: TLC Grønn: CWD! 44!

71 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 23/6 Reisedag: Norge - Uganda 30/6 CWD introduksjo n + sjekke mapper 7/7 TLC Planlegge World Cup + Møte med Godrey. CWD Planlegge kunstprosje kt 14/7 CWD sjekke mapper TLC Møte avslutte samarbeid 24/6 Introduksj onsmøte med KCCC, omvisning på TLC, Legal Aid og CWD 1/7 CWD skolebesø k + hjemmebe søk 8/7 CWD Innkjøp kunstprosj ekt 15/7 TLC Innkjøp World Cup 25/6 Møte på den norske ambassad en. Møte på Norwegia n Buisness Center 2/7 CWD - Skolebesø k + hjemmebe søk 9/7 CWD Kunstpros jekt: Sr.Miriam Duggan School 16/7 TLC Innkjøp World Cup CWD - Evaluerin g 26/6 Besøke skolen til Fontes, høre på foredrag 3/7 CWD Skolebesø k + hjemmebe søk 10/7 CWD Kunstpros jekt: Diverse elever SpAD 17/7 TLC World Cup 27/6 Møte med ledelsen i KCCC om problemer med TLC. Møte med frivillige på TLC. 4/7 Kulturutv eksling - Safari 11/7 Kulturutv eksling - Jinja 18/7 Konferans e 28/6 TLC sosialisere + observere aktiviteter 5/7 Kulturutv eksling - Safari 12/7 Kulturutv eksling - Jinja 19/7 Konferans e 29/6 TLC planlegge World Cup + gå gjennom økonomi 6/7 Kulturutv eksling - Safari 13/7 Kulturutv eksling - Jinja 20/7 Konferans e og avslutning smiddag. Hjemreise i morgen. 6.2#Sponsor#a#Dream## Sponsor a Dream (SpAD) er et utdanningsprosjekt som Aid in Meeting (AIM) startet i 2010.! 45!

72 LCBS betaler gjennom SpAD skolegangen for rundt 80 barn fra den fattige slummen Kamwokya i Kampala. De fleste av disse barna er foreldreløse, og bor da gjerne hos slektninger. Felles for alle barna er at de uten SpAD ikke hadde hatt råd til å gå på skolen. SpAD skal dekke 13 års skolegang 7 år på barneskole og 6 år på ungdoms/videregående skole !Skolesystemet!i!Uganda! Nursery School Frivillig (?) førskole/barnehage. Man kan starte i babyclass når man er 3år, og går så videre til middle- og top class de neste årene. Etter top class starter man i P1. Primary School P1 til P7, tilsvarer barneskole. Her skal elevene egentlig starte når de er 6, men da flere starter og slutter ettersom de har råd til å betale for skolen, spriker alderen i klassene. Det samme gjelder secondary school. Secondary School S1 til S6, kombinert ungdoms- og videregående skole. Dersom man slutter etter S4 kan man gå videre på fagutdanning, såkalt «vocational training». For å ha kompetanse til å gå videre til universitet må man derimot fullføre S KCCC/CWD! Det er vår samarbeidspartner i Uganda, Kamwokya Christian Caring Center (KCCC) som har ansvaret for forvaltningen av pengene LCBS sender. Den daglige driften er lagt til KCCCs underavdeling Child Welfare Department (CWD). CWDs kontor ligger ca 5 minutters gange fra KCCC i Kamwokya, rett ved siden av Legal Aid kontoret. Her har de sosialarbeidere og såkalte «field workers» og deres arbeid retter seg mot barna i Kamwokya. Det var CWD som sammen med representanter for lokalsamfunnet valgte ut barna til SpAD i Kamwokya er en slum med ca innbyggere. Her kommer mange flyktninger fra Sudan og Rwanda, og det er et område med stor gjennomtrekk av folk («transit society»). Her er det mange barn i skolealder, og stort behov for økonomisk støtte. Barna i SpAD tilhører derfor de aller fattigste. Pamela er sjef her, og ellers er Ritah og Cathy særlig involvert i barna i SpAD. De kjenner til familiehistorie, bosted og helsesituasjonen til hvert enkelt barn, og har generelt veldig god oversikt. Til sammen er det ca 6-7 personer som jobber på CWD, og alle virker svært engasjert i arbeidet sitt !Forberedelse!før!turen! Vi bestemte oss for å mer eller mindre kopiere fjorårets delegasjon hva gjelder arbeid rundt Sponsor a Dream. Vi bestemte oss for å kontrollere karakterkort, dra på skole- og hjemmebesøk og ha et kunstprosjekt. Vi begynte å kommunisere med Pamela på epost allerede i januar. Vi fikk da tilsendt en «End of year report» som ga et godt innblikk i hvordan det stod til med SpAD. Videre fikk vi satt opp en plan om hva som skulle gjøres, hvor mye tid som skulle brukes på det, og hvilke dager vi skulle få utført de diverse tingene. Vi sendte ikke veldig mange eposter frem og tilbake,! 46!

73 men nok til at vi følte at vi hadde god kontroll før vi dro ned. Vi avtalte imidlertid med Ritah å holde jevnlig kontakt gjennom året slik at man får bedre oversikt, og slik at de også har noen å henvende seg til dersom de har spørsmål eller noe annet dukker opp !Kontroll!og!oppfølging!under!oppholdet! Når det gjelder SpAD er vi hovedsakelig «lommebok», mens CWD har ansvar for driften, som å få inn karakterkort hvert semester, gi ut sjekkene til hvert av barna og følge dem og familiene opp. Når vi er på besøk er hovedansvaret vårt derfor å kontrollere og følge opp. Oppfølgingen er viktig for å være sikker på at pengene ender opp der de skal og for å styrke samarbeidet med KCCC og da særlig CWD. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med god kommunikasjon for at SpAD skal være gjennomførbart, og for at begge parter skal ønske å gjennomføre det. CWD har to permer med barna i SpAD, hvorav hvert barn har en egen mappe med personlig informasjon og karakterkort. Barna skal levere karakterkort etter hvert semester, hvilket i Uganda blir tre ganger i året. Dette fungerer som bekreftelse både på fullført semester og registrering. En del av kontrollen vi gjennomførte, var at vi gikk gjennom permene, sjekket at de hadde gitt karakterkort for dette semesteret og laget en liste på de som manglet. Denne ga vi videre til Pamela og Ritah, og de fulgte opp dette med å kontakte de aktuelle barna. Videre hadde damene på CWD forberedt en liste til oss på 13 elever, som har falt ut av programmet. Dette av forskjellige grunner, blant annet fraflytting og at de rett og slett blir ungdomskriminelle. I et fattig land som Uganda er det også et problem at foreldre holder barna hjemme fra skolen, da de ser større verdi i at barna jobber enn at de går på skolen. CWD holder blant annet seminarer for foreldre for å hjelpe dem med økonomistyring, workshops for å lære dem nye ferdigheter for å øke inntektene og diverse andre ting for å gjøre foreldrene økonomisk uavhengige, slik at barna får gå på skolen. Et par av barna som har falt fra, har damene klart å få kontakt med og tilbake på skolen igjen. De forsøker å følge opp alle som faller ut av skolen, men særlig i tilfellene hvor barna har blitt kriminelle er de lite interessert i å gå tilbake til skolebenken. En annen viktig måte å kontrollere prosjektet på er skole- og hjemmebesøkene. Her får vi kontrollert kvaliteten på skolene, ser at barna har det greit og vi får innblikk i hverdagen deres. Ikke minst forstår man viktigheten av dette prosjektet ved å se i hvilken fattigdom disse barna lever i hvor en utdannelse kanskje er eneste håp for et litt bedre liv. Både skole- og hjemmebesøkene, og kontrollering av permene er noe vi anbefaler alle fremtidige delegasjoner å gjøre! 6.2.5!Innsamling!av!penger!og!semesterfaktura! SpAD baseres utelukkende på midler fra LCBS, som samles inn ved hjelp av loppemarked, vaffelsalg, futsal-turnering o.l. Det jobbes stadig med å komme på nye måter å samle inn penger på, blant annet skal noen fra AIM 2014 lage en kalender som kan selges til inntekt for SpAD.! 47!

74 Ved begynnelsen av hvert semester må barna betale skolepenger, og CWD har gode rutiner for hvordan de ordner dette. Kvitteringene for betaling oppbevares hos David, KCCC sin regnskapsfører. Vi forsøkte å kontakte ham på epost, men fikk aldri noe svar. Videre har han kontor et stykke borte fra Kamwokya. Vi har ikke noen grunn til å mistenke at noe er galt her, da alle andre ledd i SpAD fungerer veldig fint, men for ordens skyld anbefaler vi at dere forsøker å sette av en dag til å besøke ham neste år !Skole_!og!hjemmebesøk! Grunnskolen skal egentlig være gratis i Uganda, og på offentlige skoler betaler man derfor ikke skolepenger. Man må imidlertid dekke uniformer, bøker og lignende selv, hvilket gjør at det likevel blir for dyrt for mange. Det finnes imidlertid omtrent like mange private skoler som offentlige, og kvaliteten på skolene er varierende. CWD velger nøye ut skolene de sender barna i SpAD på, både ut fra kvalitet, pris, nærhet til hjemmet, osv Videre er alle skolene CWD samarbeider med sertifiserte, hvilket betyr at barna går ut av skolen med et gyldig vitnemål. Hva gjelder beskrivelsene av skolene nedenfor, merk dere at vi vurderer ut fra ugandisk standard. Det blir for dumt å sammenligne med norske skoler dette gjelder for så vidt nesten alt Jo and Jo Primary Day and Boarding School Jo and Jo ble åpnet for 5 år siden så den er ny og fin, og bygges stadig ut. De har et lite internat til boardingelevene, men de fleste elevene bor hjemme. Skolen ligger i landlige omgivelser i Gayaza, et lite stykke utenfor Kampala. Her ble det brukt mye farger og tegninger i klasserommene, og det var god plass til å leke på utsiden. Her har vi 3 elever fra Sponsor a Dream, som alle tidligere bodde i Kamwokya. Karim Sebulime, 12 år, P7 Moren hans er død, så han bodde tidligere hos sin tante. Da hun ble syk, flyttet han inn på boardingskolen til Jo and Jo, og drar nå kun hjem i ferier. Karim er en sjenert og søt gutt, og yndlingsfaget hans er matte. Shanita Babirye og Resty Nakato, 10 år, P3 Disse søte og sjenerte tvillingene bor med mor, far og fem søsken i et lite hus rett ved skolen. Vi var hjemme hos dem etter skolebesøket og snakket med foreldrene. Far jobbet tidligere som vakt for KCCC, men er nå arbeidsledig. De ønsker å flytte fra toroms-huset i Gayaza til et sted med noe land de kan dyrke. To av deres eldre barn får sponset skolegang gjennom et annet program CWD driver, men foreldrene vet ikke hvordan de skal få de yngste i skole. Faren er en dyktig danser og sanger, og han viste oss litt av sine kunster på trommer.! 48!

75 Elevene fra SpAD med Kristina og Andreas. I klasserommet på Jo and Jo Primary Day and Boarding School Gayaza Road Secondary School Gayaza Road en en 4-5 etasjers høy bygning som ligger rett ved hovedveien fra Gayaza til Kampala. Lynnette Lydia Nanteza, 15 år, S3 Moren hennes er død, og hun bodde før med sin tante, men har nå flyttet inn hos sin far.! 49!

76 Lynnette er en blid og entusiatisk jente som var veldig glad for å møte oss. Favorittfaget hennes er engelsk/litteratur, hun er med på debattlaget på skolen og har vært med i en slags lederskapskomitee og fått diplom for god innsats. Drømmen hennes er å studere juss i England, og så komme tilbake til Uganda og åpne et hjem for foreldreløse Vallerian Primary Day and Boarding School Vallerian åpnet i 1993, og har nå over 600 elever inkludert nursery school. Skolen ligger i Kabalagala i Kampala, rett ved hovedveien. De leier tomten, hvilket setter visse begrensninger i å bygge ut eller forbedre bygninger. De fleste barna kommer fra en slum på andre siden av hovedveien, så det er utfordringer rundt å få inn skolepengene. Her har vi to søsken fra SpAD. Joseph Kisule, 13 år, P5 og Esther Nabwami, 11 år, P5 Joseph er veldig sjenert, mens Esther er veldig utadvendt. Hennes yndlingsfag er matte, hun ønsker å lære seg å spille netball og vil bli lege. Foreldrene deres er døde, så de bor med bestemoren og syv søsken og søskenbarn i en slum i Kabalagala. Vi besøkte hjemmet deres, der de 10 bor på et rom med 15-20kvm. Bestemoren har fått ansvaret for alle disse barnebarna da 2 av barna hennes er døde og 3 av dem forsvunnet. Hun selger mat og te ved veien på kveldstid for å forsørge for barnebarna. Hun har HIV, og kom i kontakt med CWD/SpAD da hun fikk behandling på KCCC-klinikken. Da Ritah først traff henne var helsetilstanden svært dårlig, men etter behandling fremstår hun nå som relativt frisk Cleveland Hill Pre-, Day- and Boarding School Skolen ble åpnet i 2002 og har nursery i tillegg til Primary. De fleste elevene bor på skolen, hvor det tilbys flere fritidsaktivitetet; sport, dans, drama, musikk, speider, etc. Skolen er fargerik og fin, med en stor fotballbane hvor barna leker, i tillegg til fine lekeplasser inne i skolegården. Her har vi to halvsøsken/søskenbarn fra SpAD.! 50!

77 Mugajju Paul, 13 år, P7 og Nagawa Tracy, 11 år, P6 Begge to bor hos bestemoren med fire andre søsken og søskenbarn. Tracys mor lever, men begge Pauls foreldre er døde. Bestemoren har HIV, men får behandling i Mulago, hvor de bor. Vi var på besøk hjemme hos henne, i de to små rommene hun leier. Det ene brukes som soverom, det andre til alt annet. Tre av de andre barna går på en skole rett ved huset, men på grunn av betalingsproblemer var de blitt kastet ut. Vi var videre innom noen skoleklasser på Sr.Miriam Duggan School, som er KCCC sin egen skole i Kamwokya. Her har vi veldig mange barn fra SpAD. Skolen er fin, det er god plass i skolegården og både rektor og lærere veldig imøtekommende Evaluering Vi er svært fornøyd med skolebesøkene, både hva vi fikk sett og antall skoler, da det gjerne er litt avstand mellom skolene. Det viktigste er at man besøker forskjellige skoler fra år til år, slik at vi har god oversikt over skolene vi betaler skolepenger til. Det er ikke så lett å sjekke pensum eller kvaliteten på hva elevene lærer, men utfra samtaler med rektor og lærere får man en viss forståelse av hvor seriøse de er, og vi er fornøyd med skolene vi har besøkt. Videre legger vi stor vekt på at skolene er godkjent av CWD, damene her er så engasjerte og flinke i jobben sin at vi stoler på deres vurderinger. Vi brukte hovedsakelig «taxi» (buss) til å komme oss rundt på skolene og hjemmebesøkene. Et par ganger måtte vi ta boda boda, men da kun korte avstander og på mindre trafikkerte veier. Da vi dro til Vallerian kjørte Robert fra KCCC oss og vi betalte bensin. Dette sparer tid, men er en del dyrere !Kunstprosjektet! Planlegging Det har vært tradisjon at Youth Project avholder et kunstprosjekt for noen av barna i SpAD under oppholdet. Man har da kjøpt inn diverse ark, fargestifter, tøy o.l, gitt barna et tema og latt dem få utfolde seg fritt. I år foreslo Pamela at vi delte opp kunstprosjektet i to dager; én dag til barna i SpAD som går på Sr.Miriam Duggan School, og én til barn i SpAD som går på andre skoler. Hun la også med et budsjettoverslag, og foreslo at tema skulle være «The Best of Me». Vi gikk gjennom budsjettet, og det utgjorde ingen stor økning fra i fjor, så vi gikk med på alt dette. Tema syns vi var spesielt bra, da det skulle la barna fokusere på hva som var bra med dem og hva som fikk frem det beste i dem Innkjøp Innkjøpene gjorde vi over to halve dager, og vi fikk tak i alt vi ønsket fra en butikk for kontorrekvisita og Owino-markedet. Vi skaffet oss banan-fiber, strå, pasta, diverse tøy, aviser og blader, skjell, osv osv, slik at barna kunne lage litt forskjellige ting. Vi kjøpte også inn brus og chapatti (ugandisk pannekake/lefse) i Kamwokya på samme dag, og ga dette til barna etter at de var ferdige med sine kunstverk.! 51!

78 Dag 1: Sr.Miriam Duggan School Den første dagen skulle vi ha elevene fra Sr.Miriam Duggan School, og de skulle komme til CWD sitt kontor. Da vi var omtrent 45min over tiden, fikk vi imidlertid en telefon om at det ville passe bedre dersom vi kom opp til skolen. Vi pakket med oss alt vi trengte og var der borte i løpet av fem minutter. Det var rundt 25 barn med på prosjektet denne dagen, og de laget mange fine bilder. Mange var gode i å danse og spille fotball, andre var gode til å få andre til å smile og vi hadde elever som ønsket å bli modeller og sangere. Noen her laget også dukkeklær av tøystykkene, og et par laget smykker. Det var god stemning, barna var kreative og koste seg, og vi fikk småpratet litt med en del av dem. To av kunstverkene fra dag Dag 2: Diverse barn fra SpAD Dag to hadde vi invitert andre elever fra SpAD, og vi ordnet i stand utenfor CWD sitt kontor med matter og benker. Da barna begynte å komme satt de seg langt fra hverandre og sa ikke et ord, da få av dem kjente hverandre fra før. Vi bestemte oss derfor for å løse opp stemningen med noen runder «hode, skulder, kne og tå», deretter overtok Lynette fra Gayaza Road Secondary School med den ugandiske versjonen. Da de begynte å tegne fikk vi se enda flere gode dansere, sangere og fotballspillere, noen som ønsket å bli bønder og astonauter, og andre som likte musikkproduksjon. Noen laget en liten dukke, smykker og en veske. Her hadde vi et par-tre gutter som må ha nærmet seg slutten av tenårene, men selv de ble oppslukt av arbeidet sitt og koste seg masse. Vi fikk også se igjen flere fjes fra skolebesøkene. Det var opp mot 35 barn som møtte opp, og samtlige så ut til å ha det veldig hyggelig.! 52!

79 Barn og AIM-delegater med ferdige kunstverk! Evaluering Forut for kunstprosjektet stusset vi litt på hvorfor vi har dette kunstprosjektet. Vi ble imidlertid overbevist av verdien dette har da vi så gleden og engasjementet barna la i dette, både gutter og jenter, 7åringer som 16åringer. Det er ikke så veldig ofte at disse barna får tid til å bare kose seg og være barn, heller ikke reflektere over fremtiden eller hva som er bra med dem selv. Dette er en fin tradisjon som betyr mye for barna, og som gir oss en uformell setting å prate med barna på. Ritah og Cathy på CWD stod for å invitere barna og si fra til skolene, noe som så ut til å gå veldig fint i år. De var veldig fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Det som var igjen av materialer lot vi ligge på CWD, da de kan få bruk for dette ved senere anledninger !Utfordringer!for!SpAD! Stort behov for støtte SpAD er per i dag et prosjekt som kun støtter barna som ble valgt ut i 2010, flere har ikke blitt tatt inn i programmet siden. Det er imidlertid et enormt behov for støtte til utdanning, bare på våre hjemmebesøk kom vi borti flere familier som trenger mer støtte enn de allerede får. Damene på CWD får også omtrent daglig henvendelser fra mennesker som trenger hjelp, og de har spurt oss om det er mulig å ta inn flere barn. Dersom det hadde vært mulig å utvide SpAD, ville dette ha vært fantastisk. Slik vi ser det er utdanning den eneste muligheten disse barna har til et bedre liv, og jo flere i Uganda som får grunnleggende utdannelse, jo fortere vil landet kunne utvikle seg også Finansieringsplan På den annen side er SpAD allerede en ganske stor byrde for LCBS. LCBS er en studentklubb som derfor har ganske stor gjennomtrekk av medlemmer, hvilket er en utfordring da man er! 53!

80 avhengig av ildsjeler for å få samlet inn alle pengene som trengs. Prosjektet vil også bli en større økonomisk byrde i fremtiden, da flere barn går over på Secondary School, som er betydelig dyrere enn Primary. Vi håper at LCBS og AIM-komiteen i samarbeid kan få utarbeidet en slags fremtidig finansieringsplan, slik at vi til enhver tid er klar over hvilke utgifter SpAD vil ha fremover Tillit I fjor ble det oppdaget et tilfelle hvor to søsken i SpAD var blitt flyttet til en billigere skole for at deres skolepenger også kunne dekke lillebroren som ikke er med i noe utdanningsprogram. Det er selvfølgelig et problem om CWD «jukser» barn inn på denne måten, da infomasjonen vi får nødvendigvis ikke vil stemme med virkeligheten. Vi har i år brukt endel tid, på i epost og under oppholdet, på å forklare alvorligheten av dette, og be dem være ærlige dersom det finnes lignende tilfeller. De har lovet at det ikke finnes noen andre slike tilfeller, og unnskyldt seg kraftig for overtredelsen. Dette er klart et alvorlig tillitsbrudd, men vi forstår bakgrunnen dette ble gjort på. Denne lillebroren får ikke gått på skolen uten en sponsor av noe slag, og da CWD så muligheten til å hjelpe, grep de den. Vi har lovet å formelt spørre AIM-komiteen om det er mulig å få tatt inn denne broren i SpAD, og lagt denne episoden bak oss Kommunikasjon Kommunikasjonen mellom LCBS og CWD er ikke så bra som den kan være. For CWD er det en utfordring at de ikke har noen å henvende seg til fra tiden da årets delegasjon drar i juli, til den nye delegasjonen er på plass i januar/februar. Vi har lovet å holde kontakt med dem i løpet av høsten for å forbedre dette. Videre har LCBS hatt et problem med at rapporter kommer inn for sent, og dermed blir skolepengene utbetalt for sent. Det er viktig at dette blir bedre, så vi vil holde kontakt med CWD helt til dere er klare til å overta, og det samme vil gjelde dere neste år. Det er for store avstander mellom oss til at dårlig kommunikasjon kan tillates vi er helt avhengig av at dette fungerer for at SpAD skal være en realitet i fremtiden også. Og etter våre uker i Uganda er vi overbevist om at SpAD må fortsette for enhver pris, for forskjellen dette prosjektet gjør er enorm. 6.3#Treasure#Life#Center#(TLC)## 6.3.1!Hva!er!TLC?!! Treasure Life Center (TLC) er en underorganisasjon av Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) opprettet i TLC ligger i Kamwokya, cirka en 5 minutter gange fra KCCC. Senteret består av en fotballbane, et ubrukt kantinebygg, et bygg laget av to sammensveisede containere som blir brukt som kontor og lager, en internettkafé og et musikkstudio. TLC har som mål å skape et trygt område for barn og unge i slumområdet ved å aktivisere, veilede og oppmuntre dem. Hovedfokus er på sportsaktiviteter og de har lag innenfor forskjellige sportsgrener hvor deltagerne får motivasjon, mening og trening som siden kan hjelpe dem å få idrettsstipend. Siden oppstart har AIM-delegasjonen hjulpet med å finansiere prosjekter på et årlig basis, med unntak av 2013 og Målet med disse prosjektene er å skape en inntektskilde for senteret slik at det kan drives uavhengig av! 54!

81 økonomisk støtte fra veldedige organisasjoner !Hvordan!er!TLC!Organisert?! TLC drives offisielt under KCCC, hvorav de har sitt eget management team som alle arbeider frivillig, utenom Mukiibi Lawrence som er senterets manager. I tillegg har TLC også peer educators som frivillig underviser viktige temaer som blant annet: sex, samhold og hygiene. Disse temaene undervises på skoler i regionene omkring og i Kampala.! 6.3.3!Arbeidsbeskrivelse!i!forkant!av!prosjektukene!! I forkant av avreisen hadde vi planlagt at vi skulle bruke mindre tid på TLC enn fjorårets delegasjon. Dette valget ble tatt i lys av anbefalt nedtrapping i samarbeidet mellom TLC og AIM grunnet dårlig kommunikasjon med TLC og at prosjektene ofte ikke har fungert så bra som man ønsket. Dette viste seg å være meget korrekt ettersom at vi vi slet med å få kontakt med Mukiibi Lawrence og kun mottok to korte e-poster fra han i løpet av halvåret. Lawrence hadde avtalt med fjorårets delegasjon at det skulle bli sendt rapporter til delegasjonen gjennom året, noe som heller ikke ble fulgt opp. Totalt sett satt vi av 6 dager til TLC som skulle bli brukt på introduksjoner og bli organisert, for så å planlegge, gjøre innkjøp og utførelse av World Cup Ettersom vi ikke fikk kontakt med Lawrence ble vi ble bedt om å holde kontakten gjennom KCCC s prosjekt-manager (sjefen til Lawrence), Godfrey Mabiriizi. Det var mye styr fram og tilbake om hva som skulle være årets prosjekt, men til slutt bestemte vi oss at vi ikke kunne utføre et prosjekt før vi fikk orientert oss. Vi tenkte at vi heller kunne finne prosjekter til neste års delegasjon, samt å investere tid i å forsøke å forbedre tilbudene som allerede var tilgjengelige på senteret. Barn på TLC i T-skjorter fra DNT! 55!

82 Vi kom tidlig i kontakt med Bergen Turforening (DNT) og fikk avtalt et møte for å hente ut t- skjorter til World Cup. Dette var en kjempefin ordning; Turforeningen hadde masse t-skjorter de ønsket å bli kvitt, og ugandere blir utrolig glade for en t-skjorte fra Norge !Arbeidsbeskrivelse!av!prosjektukene! I løpet av våre dager på TLC ble vi med på en nettball turnering, hvor TLC laget skulle spille mot det nasjonale nettball laget til Uganda. Vi fikk se hvordan den daglige driften fungerte og fikk delta på aktivitetene omkring på senteret, samt planlegge og gjennomføre World Cup Møte om kommunikasjon Vi begynte vårt samarbeid med TLC i år med et møte for å ta opp problemet med mangelfull kommunikasjon mellom Norge og Uganda. Flere fra administrasjonen på KCCC var tilstede, blant annet direktøren Francis, samt Mabiriizi Godfrey og Mukiibi Lawrence. Vi ble fortalt at all kommunikasjon mellom TLC og AIM skulle kopieres og sendes til Godfrey, noe som vi mente at i grunn burde være unødvendig ettersom at manageren for senteret burde klare å svare på sine egne mailer. Vi fikk mange unnskyldninger fra både direktøren, Godfrey og Lawrence, men vi fikk aldri noe svar på hvorfor kommunikasjonen var falt helt sammen. Lawrence fikk i alle fall all skyld på dette møtet, som Godfrey avsluttet med å kalle «Lawrence-møtet». Vår tanke var at om en ansatt ikke gjør jobben sin, og sjefen har visst om dette i 6 måneder, er det ikke da også sjefens feil? TLCs økonomi Når vi besøkte TLC i begynnelsen av oppholdet med hele delegasjonen og ble introdusert til senteret med en generell oppdatering, ble vi møtt med mye positivitet og skryt av prosjektene. Dette var derimot ikke hele sannheten. De tidligere prosjektene så ut til å fungere middelmådig. Boda Boda skuret var rapportert å være fullt nesten hver kveld og fungerte flott derimot var internettkaféen og kantinen i verre stand. Den ansvarlige for enterprenureship and development, Sekyanzi Arafat, forklarte at kaféen tjente ingenting etter at regningene på strøm og internett var betalt. Arafat viste seg å også være ansvarlig for den økonomiske historikken til senteret. TLC klagde på at det ikke var nok penger som ble tjent på prosjektene slik at senteret kunne bli selvstendig og tjene penger til egne prosjekter. De fortalte oss at pengene de tjente fra prosjektene ble brukt opp nesten umiddelbart for å betale regninger og for å finansiere aktivitetene på senteret. Da Arafat ble bedt om å vise økonomien til TLC viste det seg å være uoversiktlig og selv med hjelp av Arafat var det umulig å skaffe seg en oversikt. Det ble da etterspurt om det eksisterte en oppsummerende og ryddig oversikt over økonomien, hvilket det gjorde (og vi ikke hadde fått utlevert før avreise). Vi mottok da en rapport for de 5 første månedene i 2014, som forklarte at kantinen var ikke hadde vært i drift siden jul, at boda-boda skuret slett ikke tjener like mye som blir rapportert og at internettkaféen hadde regelmessige strømbrudd som gjorde at den ikke var i bruk mer enn et par timer i døgnet. Det viktigste som viste seg her var rot i økonomien, og i kommunikasjonen mellom TLC og KCCC. Blant annet fortalte TLC at de betalte for strøm og vann til senteret,! 56!

83 KCCC bestred dette og sa at de dekket alle «utilities», men vi fant til slutt ut av regnskapet at det faktisk er TLC selv som betaler dette. Andreas og Vebjørn har slengt seg med på fotballtrening på TLC Møte om TLCs økonomi Etter å ha avdekket dette rotet, kontaktet vi Godfrey og la frem en idé om å betale for at en regnskapsfører kunne komme inn, få orden i økonomien og gi dem et bedre system. Han skulle viderebringe dette til ledelsen, og gi oss beskjed innen noen dager. Da vi kom for å få tilbakemelding av Godfrey, endte vi istedenfor opp i et møte med han, direktøren og en representant fra KCCC sin økonomiavdeling. Her kom det frem at økonomiavdelingen på KCCC fører regnskap for TLC og får inn alle inntektene deres, og at TLC må søke om å få ut penger. Økonomiavdelingen var imidlertid bekymret over at lite av pengene som ble gitt ut ble redegjort for. Videre kom det frem at verken direktøren eller Godfrey ante hvor kaotisk økonomien så ut nede på senteret, de hadde ingen oversikt over hvordan det gikk med de forskjellige prosjektene og ga uttrykk for at deres løsning på dette var å gi Lawrence sparken. Et par dager etter dette møtet begynte vi å lure på om det var noen vits i å fortsette dette samarbeidet. Det var her snakk om store, interne problemer som vi overhodet ikke kunne løse på våre fire uker, eller med penger. Her fantes ingen oppfølging fra KCCC, de så heller ikke ut til å kommunisere med eller besøke TLC, vi fikk alltid motstridende informasjon fra KCCC og TLC, og det hele var et rot. Vi fant mange grunner til å avslutte samarbeidet, og kom ikke på noen for å fortsette. Vi kontaktet delegasjonsleder Gjertrud, og hun støttet avgjørelsen vår. Vi arrangerte et møte med Lawrence og Godfrey hvor vi la frem grunnene til at vi avsluttet samarbeidet, og sendte dem en utfyllende mail om dette som de kunne dele med resten av ledelsen. Vår siste kveld i Uganda var det blitt levert et brev til oss fra KCCC, hvor de mente at avgjørelsen vår var tatt ut fra førsteinntrykk og følelser, og de forklarte at de ville gå til Lions Norge med en klage.! 57!

84 6.3.4!World!Cup! Youth Project har hatt det som tidligere tradisjon å arrangere World Cup i regi av Lions Klubb og TLC. Dette er en sportsturnering hvor vi inviterer elever fra skolene i området rundt Kamwokya. Dette ble arranger også i år, selv om samarbeidet med TLC skulle avsluttes Arrangering Vi bestemte oss i år for å trappe ned World Cup, da det var blitt en arbeidskrevende og dyr turnering de siste årene. Vi halverte tiden til en ettermiddag istedenfor en hel dag, og kuttet blant annet å kjøpe geiter som vanligvis har blitt gitt ut som premier til skolene. TLC sendte ut invitasjoner til fire forskjellige skoler og ba dem stille med et lag på 10 personer med en jevn fordeling av gutter og jenter. Skolene mottok informasjon om hvordan dagen var planlagt og at turneringen var blitt redusert i forhold til de tidligere turneringene. I dagene som ledet opp til turneringen dro vi opp til en sportbutikk sammen med Mpoza Denis som er assisterende manager for senteret, for å få laget diplomer og medaljer. I motsetning til forrige år har vi ikke brukt TLC kantinen da den ikke er i drift, så vi dro til en av de lokale «chapati» kioskene og bestilte omlag seks dusin chapati og samosa. Vi gikk også innom en lokal wholesale butikk som solgte oss vannflasker billig i bulk. Alle disse innkjøpene ble gjort i Kamwokya så det var ikke noe problem med tid og transport av varene. TLC stod for mye av den praktiske organiseringen av turneringen. De stilte opp med dommere og et system for å føre opp poeng summene det var tydelig at de hadde gjort dette før og de tilpasset seg veldig godt reduksjonene vi hadde gjort på budsjettet til turneringen. Volleyballspilling på gang! 58!

85 I løpet av planleggingen ble vi bedt om vi kunne kjøpe inn ekstra baller, fikse PR-anlegget samt kjøpe en fløyte og andre småting som man godt kunne forventet å være på et senter med fokus på sport. Dette anså vi som enda et tegn på at de var blitt for avhengige av vår økonomiske støtte, og besluttet å kun bruke utstyret som fantes på senteret. Vi bestemte oss også for å omgravere pokalen fra fjorårets turnering for å redusere kostnader Utføring Totalt møtte det opp 40 studenter og 14 lærere, som alle fikk en t-skjorte da de ble skrevet inn, og barna ble fordelt skolemessig i fire lag som skulle spille nettball, volleyball og fotball. Turneringen blir sett på som ett av høydepunktene av AIM sitt opphold i forhold til TLC og sikter mot å skape sosialt samvær mellom skolene og mellom nordmenn og ugandere gjennom gøyal sport. Vi bestemte oss for at turneringen skulle begynne klokken 13:00 og vare til 17:00. På slutten av turneringen ga vi ut medaljer og diplomer som vi hadde kjøpt i de to dagene i forveien av turneringen. Det ble også kjøpt inn en chapati & en samosa til alle som deltok på turneringen sammen med en halvannen liter vann flaske for å slukke trøsten. Turneringen var meget vellykket, barna spilte så svettet sprutet, de stod på sidelinjen og heiet eller lekte mens de ventet på sin tur til å spille, og de frivillige på TLC gjorde en veldig god jobb med organiseringen hele dagen, selv om de sikkert var 7-8 stykker flere enn de trengte å være Økonomi: Utgifter til World Cup TLC World Cup: Medaljer, Diplomer, Pokal omriss Betaling TLC World Cup: Medaljer, Diplomer, Pokal omriss Betaling World Cup Mat Betaling (Chapati+Samosa) World Cup Vann 12x5 flasker á 1,5 liter Aske for markering #Kontaktinformasjon# Delegater 2014 Kristina Solheim Andreas Hammer Holmefjord ! 59!

86 TLC Lawrence Mukiibi (manager) Child Welfare Department Pamela Nakyanzi (sosialarbeider og sjef hos CWD) e-post: Evt. Ritah v/cwd. Det virker som de bruker samme mail. KCCC Godfrey Mabiriizi (daglig leder) e-post: KCCC sin regnskapsfører David Kaloke e-post: 60!

87 Gode venner som hjelper andre

88 Rapport fra distriktene Gode aktiviteter og hendelser: LC Namsos rekrutterte 13 nye medlemmer! IP besøk i Trondheim kunne ikke vært bedre! Bidrag fra LCIF US$ 54 til skole i Uganda B God oppslutning om ungdomsutveksling i C Stor oppslutning rundt Childrens Burn Care i F Safarimessa i Tønsberg. God Lions reklame. F Stormøte i Oslo tema LRF 140 deltagere, rekord! Velfungerende organisasjon i H Lions Norge Til tjeneste 2

89 Rapport fra Distriktene Viktige aktiviteter i arbeid: Lions Røde Fjær aksjonen, gode forberedelser og stor aktivitet. Gjennomføring av sammenslåingen av distriktene God deltagelse på Leadership og annen opplæring Lions Norge Til tjeneste 3

90 Utfordringer: 1. Medlemsutvikling 1. Totaloversikt 2. J Distriktet 2. Aktiviteter Rapport fra distriktene 1. Har vi gode nok aktiviteter 2. Hva skal vi bruke nye medlemmer til? 3. Ungdomsrekruttering 1. Flere studentklubber, ungdomsklubber, Cyberklubben Lions Norge Til tjeneste 4

91 Medlemsutvikling Status pr. 12. november 2014: Distrikt Status pr. 12/11-14 Endring Mål rekruttering A B C D E F G H J K TOTAL Lions Norge Til tjeneste 5

92 Spørsmål til DG Lill Alver distriktets i J: Hva er suksesskriteriene? Svar: Viktige kriterier for en stabil medlemsmasse er bl. annet: 1. Samarbeid mellom klubbene 2. Soneaktiviteter 3. Opplæring/kurs har hatt lederopplæring 7-8 år 4. Godt samarbeid med kommuner og lignende, slik at medlemmene synes det er stas å være medlem fordi Lions betyr noe i lokalsamfunnet. 5. Synlighet i lokalmiljøet. Medlemsutvikling 6. Engasjerte klubber og medlemmer. 7. Faddere som kjenner det nye medlemmet godt. Lions Norge Til tjeneste 6

93 Guvernørrådsmøte Sak: Rapport fra Kontrollkomiteen Møtedato: Saksnr: 3.15 Saksbehandler: Kåre Riise Sakstype I VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapport fra Kontrollkomiteen (KK) til GRM, 22. november I henhold til vedtektene for komiteen, sender KK årets andre rapport til GR-møtet, som er 22. november 2014, med følgende punkter; 1. KK har siden årets første rapport hatt ett møte, 19.august. Samme dag hadde KK møte med GRL, GS og Økonomifunksjonen ved Øystein Berg Nilsen. I det møtet fikk KK informasjon om arbeid som er i gang i ledelsen samtidig som vi drøftet samarbeidsrutiner for å oppfylle hverandres funksjoner. Utover møtevirksomhet har saksbehandlingen i KK foregått over telefon og elektronisk post. 2. KK har avsluttet tre saker som var under behandling fra lionsåret , uten å funnet grunnlag for videre tiltak. 3. KK har avsluttet en klagesak som er fremmet for komiteen etter RM 2014s behandling av sak 3.5. KK har gjennomgått dokumentasjon i lovverk, i forarbeid og behandlingen i RM og fastslår at behandlingen er i overensstemmelse med fastlagte rutiner. KK er ikke enig i klagen. 4. KK har i flere saker etterspurt dokumentasjon av spørsmål som aktuelle protokoller ikke gir svar på. Det har vært reist spørsmål om antall stemmeberettigede under avstemninger i RM, hvordan telles forkastede stemmer, spørsmål om uoverensstemmelser mellom fremmet forslag og innhold i protokoll. I ettertid har ikke komiteen funnet dokumentasjon av slike forhold. KK har ingen holdepunkter for at det finnes rutiner for arkivering av nyttig informasjon og dokumentasjon fra

94 saksbehandlingen i RM, ut over protokollens innhold. KK er kjent med at aktuelle instanser får protokollutkast til gjennomsyn, men er da dokumentasjon tilgjengelig? Hamar, For KK, Kåre Rise. (sign)

95 Guvernørrådsmøte Sak: Informasjon fra LCI om godkjent søknad om færre distrikter i MD 104 Møtedato: Saksnr: 5.10 Saksbehandler: HLMO Sakstype I VEDLEGG: 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Informasjonen fra LCI mottatt den 29. oktober 2014 tas til informasjon. Bästa guvernörsrådsordförande, Det är med glädje vi kan informera er om att den internationella styrelsen har godkänt förslaget om att ändra distriktsgränserna i Norge. Vi kommer att hålla er uppdaterade om arbetet med att genomföra ändringen av gränserna och kommer att kontakta er om vi önskar ytterligare information. Gratulerar till ett väl genomarbetat förslag. Vi vet att dessa ändringar kommer att stärka Lionsmen i ert land. Ni är varmt välkomna att kontakta mig eller Frida Wahlgren om ni har frågor. Med vänliga hälsningar, Silva Melkonian, chef Eurafrican Department

96

97 Lions Club Sandnessjøen v/klubbpresident Per Jægtvik Hamar Postboks Sandnessjøen Klage på behandling av sak 3.5 på RM Lions Kontrollkomite har behandlet klagen ved å innhente dokumentasjon fra alle 10 distrikter, Guvernørråd og sakspapirer og protokoller fra Riksmøtet 2013 og Vi har ikke funnet avvik eller annet grunnlag i saksbehandlingen som fører til at vedtaket på RM 2014 om ny distriktsinndeling må til ny RM- behandling i Vedtaket om å avvise forslaget fra LC Sandnessjøen er korrekt iflg multippeldistriktets lov, artikkel VIII seksjon 2 og 3 samt vedtak på RM i Vedlagt følger utdrag av vår gjennomgang av klagens 4 punkter. Med hilsen Kåre Rise Leder Lions Kontrollkomite Kopi: GS Heidi Lill Mollestad Oppegaard GRL Tore G Hovde Lions Kontrollkomite v/leder Kåre Rise, Skappels gate 15, 2317 Hamar E-post mobil

98 Utdrag av Kontrollkomiteens behandling av klage fra LC Sandnessjøen, datert Forslaget fra LC Sandnessjøen ble avvist da det ikke har vært behandlet i distriktsmøter som omfattes av forslaget. Jfr artikkel VIII seksj 3. og lovkomiteens vurdering. Saken ble avvist og var ikke under sluttbehandling og avstemming. Rekkefølgen for de som ønsket ordet er derfor uten betydning for saken. Saken ble vedtatt flyttet til dagsorden FORAN pkt. 3.1.a. Det er protokollert. Den ble behandlet mellom pkt. 3 og 3.1a, det betyr foran pkt. 3.1.a. Endringsforslaget ble således oppfylt. 2. Arbeidsordningen gir møteleder anledning til å fravike taletid også for forslagsstiller. I dette tilfellet var forslaget i strid med vårt lovverk og kunne ikke behandles av RM. Hvilken rekkefølge talerlisten ble satt opp er i denne saken uvesentlig for utfallet av saken. 3. Artikkel VIII, seksjon 3, avsnitt 2 I tilfeller der multippeldistriktet er involvert, skal Riksmøtet gi forslaget sin godkjennelse etter at de respektive distriktsmøter som omfattes av nyordningen har vedtatt forslaget. Det oversendes et kart som viser de nye grensene og en oversikt med klubbers navn for de nye distrikter. Imidlertid forlanges det ikke godkjennelse av Distriktsmøtet i deldistrikt som ikke oppfyller minimumskravene for distrikt, i henhold til Artikkel VIII, seksjon 2. Forslaget fra LC Sandnessjøen har bare vært behandlet på distriktsmøtet i B, et ikke fullverdig distrikt. KK fastslår at forslaget fra LC Sandnessjøen også får konsekvenser for distrikt A, C og K. Jfr DG Kjos orientering fredag om behandlingen av nye distriktsgrenser i alle 10 distrikter. Distrikt K var på det tidspunkt et fullverdig distrikt. Vår gjennomgang av distriktenes dokumentasjon av behandlingen, viste at forslaget fra LC Sandnessjøen ikke var behandlet av distrikt A, C eller K. Det oppfyller derfor ikke kravet i overnevnte artikkel og ble korrekt avvist som sak til RM i KK finner ingen henvisning om at all dokumentasjon for distriktets behandling skal være med som sakspapirer. Iflg artikkel VIII seksjon 3, trenger RM ikke godkjenning fra ikke fullverdige distrikt. RM i 2013 vedtok at forslag skulle forankres i klubb og distrikt uten å definere på hvilken måte dette skulle dokumenteres. Fredag orienterte Guvernørråd v/dg Sigmund Kjos om behandlingen i distriktene. Dette på grunnlag av rapporter fra guvernørene. Det er bare behandlingen i fullverdige distrikt som er vesentlig, da de kan nekte endring av sine grenser. Det er RMs avstemming som er avgjørende. Her har samtlige delegater med stemmerett anledning til å avgi stemme uavhengig fra hvilket distrikt de kommer fra. Hamar For KK/ Kåre Rise.

99 Guvernørrådsmøte Sak: Oppnevnelse av ad hoc komite for ungdomsutveksling Møtedato: Saksnr: 5.11 Saksbehandler: HLMO Sakstype O VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering. Ad hoc komite for ungdomsutveksling Ulf Menes, LC Sogndal Gunnhild Almås, LC Fusa May Lill Eliassen LC Lofoten Odd Frydenberg LC Holmestrand Andreas Carlbom YEPC Norway Leder av komiteen er MD-YCEC Franzie Lerch

100 Guvernørrådsmøte Sak: Gjennomgang av rettigheter på Lions.no Møtedato: Saksnr: 5.12 Saksbehandler: MD GMT Christian H. Johansen Sakstype O VEDLEGG: Oversikt over verv og tilgangsrettigheter per VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Saken tas til orientering SAKSOPPLYSNINGER: Etter blant annet et innspill fra ITC 104 F Asbjørn Larsen er det gjort en gjennomgang tilgangsrettigheter for medlemssider og nettsider. MD GMT Christian H. Johansen innkalte til et møte på Lionskontoret Tilstede var Christian H. Johansen, Christian Myrstad fra Modul, Vibeke Aasland fra Lionskontoret, MD GLT Hroar Thorsen. Asbjørn Larsen skriver i en e-post til MD GMT : «Klubbens PR-Kontakt (CPRK) har ikke rettigheter til å legge inn artikler på klubbens hjemmeside, her må det da være noe galt». Prinsippet for rettighetstildeling er at de følger verv og tilgangen skal være nødvendig for å kunne utføre jobben. Gjennomgangen av rettigheter viser at det ikke har vært full overenstemmelse mellom teori og praksis. Kort oppsummert er tilgang til å redigere informasjon i registeret fjernet på flere verv i distrikt og MD, og enkelte verv har fått utvidet tilgang, deriblant C PRK som har fått tilgang til å redigere klubbens hjemmeside. Verv på distrikt og MD har fortsatt tilgang til å sende e-post til verv i hht til nivå i org.struktur. F.eks har NAC ikke lenger tilgang til å redigere informasjon på andre medlemmer enn seg selv, men kan fortsatt sende e-post til verv i klubbene i sitt distrikt. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

101 Nivå Verv Medlemsreg Websider Lokalt(norsk) verv Norge GRL - Guvernørrådsleder Norge MD-IRC - Leder internasjonalt arbeid Norge MD-LeoC - Leder Leo-arbeidet Norge MD-YC - Leder ungdomsutveksling Norge MD-ITC - Leder IKT-arbeid M Norge GS - Generalsekretær M Norge AGRL - Assisterende guvernørrådsleder L Norge MD-GLT - Leder lederutvikling Norge MD-GMT - Leder medlemsutvikling M Norge MD-NAC - Leder forebyggende arbeid Norge MD-PRC - Leder PR og informasjon M W Norge MD-DMV - Det er mitt valg L Norge MDWEB - Nettredaktør W L Norge MD-RETUR M L Norge MD Medlemsredigering M W L Norge MD2 Medlemsredigering M W L Norge MD3 Fadderbarnansvarlig M L Distrikt DG - Distriktsguvernør M W Distrikt VDG1 - Visedistriktsguvernør 1 L Distrikt DS - Distriktssekretær M W Distrikt DK - Distriktskasserer M Distrikt VDG2 - Visedistriktsguvernør 2 Distrikt IRC - Leder internasjonalt arbeid L Distrikt GLT - Distriktsleder lederutvikling Distrikt LeoC - Leder Leo-arbeidet Distrikt PRC - Leder PR- og informasjonsarbeid W Distrikt YC - Distriktsleder ungdom Distrikt DiaC - Leder for diabetesarbeid Distrikt ITC - Leder IKT-arbeid M W Distrikt GMT-medlemsarbeid leder M Distrikt NAC - Leder forebyggende arbeid L Distrikt DWEB - Nettredaktør W L Distrikt DLRF Distriktsansvarlig LRF 2015 M W L Sone SL - Soneleder M L Sone ASL - Assisterende soneleder Klubb P - President M Klubb VP - Visepresident M Klubb S - Sekretær M W Klubb K - Kasserer M Klubb C-MK- Medlemsansvarlig i klubb Klubb C-NAK- Klubbkontakt forebyggende arbeid L Klubb C-ITK - Klubbkontakt IT M W L Klubb C-PRK - Klubbkontakt PR og informasjon W L Klubb C-YC - Klubbkontakt ungdomsarbeid L Klubb C-IRK - Klubbkontakt internasjonalt arbeid L Klubb CWEB - Nettredaktør W L Klubb CWEB2 - Nettredaktør W L Klubb C-LRF kontakt

102 Guvernørrådsmøte Sak: Nettbutikk Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.13 Saksbehandler: Hroar Thorsen Sakstype B VEDLEGG: 1 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet støtter forslagene SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): I forbindelse med oppretting av Lions Norges nettbutikk, må GR ta noen prinsippavgjørelser. SAKSOPPLYSNINGER: Se vedlegg ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Nettbutikken har som mål å tilføre Lions Norge mer midler.

103 Nettbutikk Lions Norge Nettbutikk for Lions Norge er ferdig utviklet, det som gjenstår er å legge inn varene samt å gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer. I den forbindelsen er det viktig at GR tar noen prinsipp avgjørelser: 1. Nettsiden markedsplassen på Lions.no legges ned i det øyeblikket nettbutikken er oppe. 2. Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle klubber i Lions Norge sies opp. 3. De ovenfornevnte klubber tilbys en plass i nettbutikken, men siden dette vil medføre et merarbeid for Lions Norge foreslås det at MD skal ha 20 % av brutto omsetning som kompensasjon. 4. Overskuddet av driften i Lions Norges nettbutikk skal i førsteomgang benyttes til å bygge opp en vareportefølje/ varelager/ egenkapital. Når dette er på plass skal overskuddet overføres til et av Lions Norges fond etter vedtak i sittende GR. 5. Det utarbeides rettningslinjer for hvordan Nettbutikken skal driftes, daglig drift av butikken legges til leder for salg- og forretningsutvikling. Med vennlig hilsen Hroar Thorsen Leder Salg- og forretningsutvikling. Tlf: e-post: Hjemmeside:

104 Guvernørrådsmøte Sak: Valg av tulipan leverandør Møtedato: Saksnr: 5.14 Saksbehandler: Hroar Thorsen Sakstype B VEDLEGG: 6 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet støtter forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): Reduksjon av antall tulipanleverandører. SAKSOPPLYSNINGER: En eventuell reduksjon av leverandører kan ikke gjøres før aksjonen Da tulipanene for aksjonen 2015 er bestilt allerede. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Kan være penger å spare, ikke så mye med en gang men på sikt kan dette gi oss mindre utgifter.

105 Valg av Tulipanleverandør Vi har de siste årene hatt 2 leverandører i forbindelse med Lions Tulipanaksjon. Slik som aksjonen har utviklet seg ser det ut som at det kan være fornuftig og velge en hovedleverandør. I den forbindelse har jeg innhentet tilbud i fra begge våre leverandører, begge har svart dog i litt forskjellig format. Leverandør 1: Schouten a.s Holder til i Lier, har kommet med en pris som er inkludert alle fraktkostnadder pris pr tulipan blir da kr 2,45 + mva. Med årets antall ville dette blitt en kostnad på kr Schouten har også uttrykt et ønske om å kunne videreutvikle esken til tulipanene slik at denne bærer Lions logo. Leverandør 2: Lyssand Holder til i OS utenfor Bergen, har levert en pris som er eks frakt og separate fraktpriser. Disse er oppgitt i tilbudet, jeg vil bemerke at prisen på frakt til A distriktet har vært dobbel så dyr som det som står i tilbudet de siste årene, prisen til B har også vært høyere enn det tilbudet sier. Tilbudet sier også at pris fra Jetpak blir viderefakturert. Prisene er 2,35 + mva for tulipan, frakt A=,60 ( reelt 1,07) B = 0,23 ( reelt 0,31) Resten av landet = 0,10. Med denne leverandøren ville årets aksjon kostet kr Total kostnad for blomster og transport årets aksjon = Dette betyr at den Økonomiske besparelsen umiddelbart ikke er mer en 5000Nkr, men hvis man ser på hva som er lovet og erfaringer tror jeg at dette kan gi oss en større gevinst. Jeg anbefaler GR og redusere til 1 hovedleverandør. Tlf: e-post: Hjemmeside:

106

107

108

109 Foreløpig regnskap Tulipanaksjonen 2012 Inntekter Antall kr Sum "salg" av tulipaner til klubbene Inntekt fra klubber som kjøper lokalt SMS givertjeneste ,00 kr 4,80 kr , ,00 kr 2,50 kr ,00 Sum Inntekter kr ,00 Utgifter Innkjøp av tulipaner fra Schouten Innkjøp av tulipaner fra Primaflor Innkjøp av Tulipaner fra Lyssand Fraktkostnadder A Fraktkostnadder B Fraktkostnadder C Fraktkostnadder D Fraktkostnadder E Fraktkostnadder K Timehjelp fra Lionskontoret ADM kost Porto Tulipanprisen "Krystallklump" til Tulianprisen + diplom Hospitering av Vinner ,00 kr 2,30 kr , ,00 kr 2,30 kr , ,00 kr 2,35 kr ,00 1 kr ,00 kr ,00 1 kr ,00 kr ,00 1 kr 8 540,00 kr 8 540,00 1 kr 6 240,00 kr 6 240,00 1 kr 2 480,00 kr 2 480,00 1 kr 7 040,00 kr 7 040,00 75 kr 500,00 kr , ,00 kr 0,30 kr ,00 900,00 kr 8,00 kr 7 200,00 1 kr ,00 kr ,00 1 kr 3 000,00 kr 3 000,00 1 kr ,00 kr ,00 Sum utgifter kr ,00 Netto resultat kr ,00 Til DMV =75% Til bruk i klubbene kr ,75 kr ,25

110 Foreløpig regnskap Tulipanaksjonen 2013 Inntekter Antall kr Sum "salg" av tulipaner til klubbene Inntekt fra klubber som kjøper lokalt SMS givertjeneste ,00 kr 4,80 kr , ,00 kr 2,50 kr ,00 Sum Inntekter kr ,00 Utgifter Innkjøp av tulipaner fra Schouten Innkjøp av tulipaner fra Primaflor Innkjøp av Tulipaner fra Lyssand Fraktkostnadder Leverandør Timehjelp fra Lionskontoret ADM kost Porto Tulipanprisen "Krystallklump" til Tulianprisen + diplom Hospitering av Vinner ,00 kr 2,30 kr ,00 kr 2,30 kr ,00 kr 2,35 kr ,00 1 kr ,00 kr ,00 75 kr 500,00 kr , ,00 kr 0,30 kr , kr 8,00 kr 7 200,00 1 kr ,00 kr ,00 1 kr 3 000,00 kr 3 000,00 1 kr ,00 kr ,00 Sum utgifter kr ,00 Netto resultat kr ,00 Til DMV =75% Til bruk i klubbene kr ,25 kr ,75 Klubbenes fortjeneste kr 6,50 kr ,00 Total fortjeneste kr ,00

111 Foreløpig regnskap Tulipanaksjonen 2014 Inntekter Antall kr Sum "salg" av tulipaner til klubbene Inntekt fra klubber som kjøper lokalt Salg direkte fra fondet Salg av vaser SMS givertjeneste Sum Inntekter Utgifter Innkjøp av tulipaner fra Schouten Innkjøp av tulipaner fra Primaflor Innkjøp av Tulipaner fra Lyssand Fraktkostnadder A Fraktkostnadder B Fraktkostnadder C Fraktkostnadder D Fraktkostnadder E Fraktkostnadder K Timehjelp fra Lionskontoret ADM kost Porto Tulipanprisen "Krystallklump" til Tulianprisen + diplom Hospitering av Vinner ,00 kr 4,80 kr , ,00 kr 2,50 kr , ,00 kr 7,50 kr , ,00 kr 40,00 kr , ,00 kr , ,00 kr 2,30 kr ,00 kr 2,30 kr ,00 kr 2,35 kr ,00 1 kr ,52 kr ,52 1 kr ,00 kr ,00 1 kr 8 702,00 kr 8 702,00 1 kr 7 160,00 kr 7 160,00 1 kr 8 232,00 kr 8 232,00 1 kr 1 568,00 kr 1 568,00 75 kr 500,00 kr , ,00 kr 0,30 kr , kr 8,00 kr 7 200,00 1 kr ,00 kr ,00 2 kr 3 000,00 kr 6 000,00 1 kr ,00 kr ,00 Sum utgifter kr ,52 Netto resultat kr ,48 Til DMV =75% Til bruk i klubbene kr ,11 kr ,37 Klubbenes fortjeneste kr 6,50 kr ,00 Total fortjeneste kr ,48

112 Guvernørrådsmøte Sak: Prinsipp spørsmål om produkt i nettbutikk Møtedato: Saksnr: 5.16 Saksbehandler: HT Sakstype B VEDLEGG: 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken gjelder max 10 linjer): Skal Lions Norge promotere så kalte helsefrembringende varer? SAKSOPPLYSNINGER: ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

113 Prinsipp avgjørelse på spesiell type produkt i nettbutikk. I forbindelse med innføringen av Lions nettbutikk, ønsker jeg at GR skal ta en prinsipp avgjørelse: Skal vi promotere / selge noe som har/ skal ha helsebringende effekt? Grunnlaget for spørsmålet er at vi allerede har mottatt forespørsel om et samarbeid med Omega 3 produsenten Helt Norsk. Produktet ser ut til å være helt ok og jeg har bedt de dokumentere at alt det de påstår er korrekt, dette har de gjort så godt som, de har også forandret designet 1 gang for eventuelt kunne tilfredsstille oss. Jeg er litt usikker på hva vi skal gjøre og ber derfor GR ta denne prinsippavgjørelsen. Jeg vedlegger info om produktet. Mvh Hroar Thorsen Leder salg- og forretningsutvikling Mob: Tlf: e-post: Hjemmeside:

114 Takk for at du valgte å støtte Lions ved å kjøpe Helt Fersk Omega-3! Lions Norge Lions Norge jobber med en rekke prosjekter hvor målet er å hjelpe noen av de mange som mangler nesten alt. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Pengene vi samler inn går uavkortet til hjelpetiltak. Norsk kvalitetfisk! Laksen, som blir til Helt Fersk Omega-3, vokser opp i Vesterålen - et av verdens reneste havområder og kanskje et av verdens vakreste steder. Laksen vokser fra yngel til fullvoksen laks i romslige mærder med god gjennomstrømming av mineralrikt sjøvann. Det tar kun 70 minutter fra laksen blir slaktet og til oljen er produsert. Oljen er kaldpresset, slik at den inneholder alle de verdifulle næringsstoffene som finnes naturlig i laks. For å øke innholdet av omega-3, blandes lakseoljen med villfiskolje laget av fersk, norsk fisk fra Nord- Atlanterhavet. Sunt og nødvendig for kroppen din! Visste du at Omega-3 er med og bidrar til normal funksjon for hjertet ditt? Daglig bruk av Omega-3 er med på å beskytte mot hjerteinnfarkt. Huden din og leddene dine har det mye bedre dersom du tar et daglig tilskudd av Omega-3. Til og med hjernen din har godt av disse helt essensielle fettsyrene. Studier viser også at kaldpressede fiskeoljer har betennelsesdempende effekt. Garanti! Helt Fersk AS garanterer at Helt Fersk Omega-3 er et 100% norsk produkt. Oljen inneholder en unik kombinasjon av helt fersk, kaldpresset lakseolje og villfiskolje laget av norsk fisk. Helt Fersk Omega-3 inneholder ingen konsentrater.

115 Guvernørrådsmøte Sak: World Medical Card Møtedato: Saksnr: 5.17 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Produktet legges inn i Lions nettbutikk. SAMMENDRAG Dessverre er ikke «utbyttet» av samarbeidet mellom Lions og World Medical Card blitt som vi håpet. På klubbnivå har vi ikke har klart å overbevise våre medlemmer om betydningen og tryggheten ved å ha WMC-kortet. I hvilken grad informasjonen via lionskanalene har nådd frem til klubbenes ledelse og blitt oppfattet som viktig for medlemmene, er også et spørsmål som er blitt stilt. SAKSOPPLYSNINGER:

116

117 Guvernørrådsmøte Sak: Kandidat til Second International Vice President Møtedato: Saksnr: 5.18 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG: Det er pt to kandidater til Second International Vice President. Naresh Aggarwal fra India og Salim j Moussan fra Libanon. Vi har ikke tradisjon for å gå åpent ut med endorsement, annet enn når det gjelder våre egne eller de nordiske kandidater. SAKSOPPLYSNINGER: Styrene i LCI har i tre omganger gitt Aggarwal sin støtte. Svein Berntsen har truffet begge to og informerer om at han som medlem av et enstemmig styre i LCI har gitt støtte til PID Naresh Aggarwal fra India. Han henstiller til GR å drøfte saken med anbefaling om støtte til PID Naresh Aggarwal fra Indias som vår kandidat til Second International Vice President.»

118 Drivkraft Hva er drivkraften i vår organisasjon? KLUBBENE Alt vi gjør skal være fordelaktig for klubbene på kort og lang sikt. Er organisasjonen til god nok nytte for klubbene? Er administrasjonen til god nok nytte for klubbene? Er guvernørrådet til god nok nytte for klubbene? Er NSR til god nok nytte for klubbene? Er Europaforum til god nok nytte for klubbene? Er distriktsorganisasjonen til god nok nytte for klubbene? Lions Norge Til tjeneste 1

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012 Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03. Til stede: Forstandere: Arvid Hunemo, Arnfinn Løyning, Andreas Woie og

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Next Generation Møtedato: 13.02.2016 Saksnr: Saksbehandler: HT Sakstype B. VEDLEGG: Søknad til Gjensidigestiftelsen.

Guvernørrådsmøte. Sak: Next Generation Møtedato: 13.02.2016 Saksnr: Saksbehandler: HT Sakstype B. VEDLEGG: Søknad til Gjensidigestiftelsen. Guvernørrådsmøte Sak: Next Generation Møtedato: 13.02.2016 Saksnr: Saksbehandler: HT Sakstype B VEDLEGG: Søknad til Gjensidigestiftelsen. VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Da prosjektet ikke

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Paul Hjelmervik Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.09.2015 Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 27.

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre ÅRSRAPPORT 2014 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSENTER Sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Norge Årsrapport 2014 03.06.2015 SN 2 Styret i Stiftelsen Lions Førerhundskole

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer