Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra AU-møte den B 2.10 Referat fra CC møte i København den I 3 Rapporter Fagsjefenes rapporter 3.16 Rapport MD-GMT I 3.17 Rapport MD-GLT I 3.18 Rapport MD- YCEC I 3.19 Rapport MD - NAC I 3.20 Rapport MD-IRC I 3.21 Rapport PR- og kommunikasjon I Andre rapporter 3.22 Rapport fra HSU i Tana I 3.23 Rapport Lions røde Fjær I 3.24 GRLs rapport Utgår 3.25 Rapport Orkester Norden I 3.26 Rapport Kontrollkomiteen I 3.27 Daglig leders orientering I 3.28 Rapport Thorvaldsenfondet O 4 Planer 4.08 Ny opplærings strategi B 5 Organisasjon og administrasjon 5.21 LCI 100 år brev til klubbene B 5.22 Navn på nye distrikter B 5.23 Representasjon ved Nordiske riksmøter B 5.24 Fremtidens NSR B 5.25 Ny Avtale med Vitnett I 5.26 Organisasjonsoversikt IR og kontaktpersoner B 5.27 Retningslinjer for bruk av e-post i Lions Norge B 5.28 Videre samarbeid NNPF og Lions I 5.29 Årshjul B 5.30 Oppsigelse fra Modul O 5.31 Nye vedtekter for Stiftelsen Det er Mitt Valg B 6 Økonomi 6.09 Bruk av LRF midler B

3 6.10 Budsjett Camp Fjalir 2015 B 6.11 Fornyelse av datasystemet til Lions Norge B 6.12 Halvårs rapport MD 104 o 6.13 Lions mint statusrapport I 6.14 LRF 2015 Kostnader 6.15 Pris pr tulipan 2015 B 6.16 Rydding aktivteskonto YCEC B 6.17 Regnskap conventionlotteriet I 6.18 Klubbenes kostnader ved LRF B 6.19 Søknad om moms refusjon B 7 Andre saker 7.11 Convention pin 2015 B 7.12 Forslag til internkontrollrutine B 7.13 Ikke tjeneste reiser til Zambia B 7.14 Søknad om Lionskrystallen B 7.15 MoU LAN B 9 Riksmøtesaker 9.01 Nominering av møteledere til RM 2015 i Kirkenes B 9.02 Strategiplan MD B 9.03 Forslag om å avvikle strategiplan i Lions Norge B 9.04 Rapport fra Lovkomiteen til Riksmøtet 2015 B 9.05 Rapport fra Kontrollkomiteen til RM 2015 B 9.06 Forslag fra LC Lillesand B 9.07 Forslag fra LC Fredrikstad-trykt matrikkel B 9.08 Langtidsplan inkl forside B 9.09 Fremtidig Riksmøte arrangør B 9.10 Forslag til lov for distriktene i MD 104 B 9.11 Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD 104 B 9.12 Handlingsplan inkl forside B 9.13 Strategi for vårt fremtidige IR arbeid B 9.14 Forandring av forretningsorden MD104 B 9.15 Haiti prosjekt B 9.16 Forslag om endringer i lov for MD104 vedrørende GRL. B 9.17 Forslag fra Lovkomiteen B 9.18 Forslag om endringer int. ungdomsutveksling B 9.19 Årsberetning MD Kommer 9.20 Årsberetning LAN 2014 Kommer 9.21 Budsjett inkl forside B 9.22 Årsregnskap LAN 2014 B Orientering om Valgkomiteens arbeid Mntl Fremdrift Riksmøtet i Kirkenes Mntl Eventuelt B

4 Avslutning

5 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen, Kari Skuthe Smestad, Per Olav Ulberget, Jan Harald Launes, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Øyvind Martinsen, Lill Alver, Arve Lund samt fagsjefene; Nils Ørum, Christian H. Johansen og Hroar Thorsen. Forfall: Fagsjefene Franzie Lerch og Bjørn Zarbell hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard, redaktør Vibeke Aasland og utenlandssjef Ingebrigt Mollan. Observatører: Kåre Riise, Sven Senstad, Sigmund Kjos, Svein Berntsen, Jann A. Holtet, Yngve Lindegaard Berntsen, Roar Eng, Borgar Aasterud og Bjørn Kristian Skovly, 1. Åpning og konstituering Innledningsvis leste AGRL Kay Arne Sørensen Lions etiske norm. Innkalling og saksliste ble godkjent. GRL innledet møtet ved å fortelle fra de avholdte distriktsledermøtene. Følgende saker ble tatt opp til behandling: 2. Protokoller 2.05 Protokoll fra guvernørrådsmøtet 23.august Protokoll fra AU møtet den 1.oktober 2014 AU møtet den 1. oktober 2014 ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Halvdan Rokstad. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Jan Harald Launes. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

6 Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 1. oktober 2014: Innledningsvis ga GRL Tore G. Hovde AU en kort orientering om styresituasjonen i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Hroar Thorsen var tilstede under denne orienteringen. Etablering av nettsider til lokallag Enstemmig vedtak: Guvernørrådsleder, etter samtaler med Modul vedrørende utestående faktura for nettsider for klubbene, anbefaler at faktura betales. Iht vedtatte fullmakt grenser ved bestillinger mellom og skal godkjennes av AU. Faktura fra Modul pålydende kr ,- (inkl mva) for nettsider lokallag anbefales godkjent av AU. Aksjon Bry deg Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte, da Jan Harald Launes skulle innlede om saken. Lion Mints Enstemmig vedtak: AU besluttet at Lion Mints skal selges i nettbutikken til Lions Norge. Administrasjonen tar dette videre. NSR Enstemmig vedtak: Til NSR 2015 reiser følgende fra Lions Norge; GRL, MD-GLT, MD-GMT, ID samt AGRL og VDG gruppen. Mulig at redaktør Vibeke Aasland reiser. AGRL tar ansvar for påmeldingen fra Lions Norge. GRL vil komme med et forslag til NSR om fremtidig samarbeid mellom de nordiske landene. MD 104 ønsker fokuset bort fra store nordiske innsamlingsaksjoner og over på fokusering på forskning og utvikling. Godkjenning av årets Lions Conventionlodd Vedtak: AU godkjenner enstemmig årets Lions Conventionlodd. Eldre og Helse 2

7 AU tar LC Laksevåg sitt beslutning om å avslutte sitt prosjekt Eldre og Helse til etterretning. Eldre og Helse, som handlingstiltak, vil bli tatt ut av langtidsprogrammet for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid. Ny distriktsinndeling GRL redegjorde for fremdriften pt. Oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge AU ble orientert om bakgrunnen bak oppsigelse av avtalen mellom Vitnett AS og Lions Norge. Vedtak: GS er ansvarlig for klubbavklaring samt oppsigelse av avtalen. Riksmøte i 2015 i Kirkenes GRL og GS refererte fra et spennende forberedende møte i Kirkenes. Britt Elin Hætta Isachsen gikk igjennom evalueringen av flere års riksmøter. Dette er viktig informasjon å ta med seg i det videre arbeidet med Riksmøtet Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme fredag den AGRL jobber med å prøve å få Vegard Ulvang til å komme. Gjennomgang av evalueringsskjema etter RM 2014 Evalueringen ble tatt til orientering. Kort referat fra møtet med Det Kongelige selskap for Norges Vel AGRL orienterte kort fra et spennende møte med Det Kongelige selskap for Norges Vel. Kort referat fra årlig møte med Choice Hotels den GS refererte kort fra vårt årlige møte med Choice Hotels. Gode resultater, som ble videreformidlet til alle Lions medlemmene i siste utgave av Lions Nyhetsbrev. Det er viktig å presisere at alle som booker hotell i Lions Norges regi for fremtiden bør benytte seg av denne medlemsfordelen. Hroar Thorsen, som jobber med salg og forretningsutvikling i Lions Norge vil ha ansvaret for denne hotellavtalen for fremtiden. Besøk av Internasjonal President i LCI Joe Preston 3

8 GRL rapporterer om veldig bra forberedende arbeid i Trondheim. Alle inviteres til å komme og møte Internasjonal President i LCI Joe Preston. AU godkjente tentativt program samt foreløpig budsjett. Ansettelse av controller i Lions Norge, 50 % stilling. AU vedtar enstemmig guvernørrådsleders forslag om at Lionskontoret tar over regnskapsførsel for Stiftelsen Det er Mitt Valg samt Lions Førerhundskole og Mobilitetessenter, fortrinnsvis med virkning fra Administrasjonen finner kostnadsnivåret på dette. Avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning Vedtak: AU vedtok enstemmig å inngå en avtale med Aidbuilder DK om sosial innsamlingsløsning. Den totale kostnaden er på NOK. Vi starter med kun ett formål, Lions Røde Fjær Dette oppsettet inkluderes i oppstartskostnaden på kroner. Når LRF-kampanjen er over, kan nye kampanjer opprettes av Lions uten omkostninger. Drift ABDK tar 8 % av innsamlet beløp for å drifte og holde løsningen oppdatert. Hvis det ikke samles inn noe, betaler Lions Norge et grunnbeløp på 500 kroner per måned. Avtale med Modul om giverplattform for Lions Vedtak: AU godkjente enstemmig avtalen med Modul om en giverportal på Lions.no. Betalingen er et spleiselag mellom LFR og Lions Norge. Fremdrift og kostnader Opprinnelig plan for å komme i mål med LRF sine giversider følges for å nå fristen 1. oktober Prisen Modul har gitt på denne første LRF-delen er eks mva. Dette betales av LRF. Arbeidet med å utvide til den generelle giverplattformen er kroner eks mva. som Lions Norge betaler. PWC sitt arbeid for Lions Norges når det gjelder søknad om moms fritak 4

9 GRL orienterte AU om at de to søknadene gjeldende henholdsvis LRF og Tulipanaksjonen er sendt. Eventuelt Verdens synsdag AGRL redegjorde for planene for denne dagen, som vi har laget sammen med Lions Førerhundskole og moblitetssenter. I-cane AU er enige om at Lions Norge bør ta eierskap til I-cane i Norge. Det arbeides videre med dette, herunder spørsmålet om en representant fra det nederlandske selskapet bør inviteres til en demonstrasjon for GR på neste GRM. GS sender ut en forespørsel til DG gruppen om de ønsker en felles middag med sine partnere i etterkant av GRM den 23. november då. Neste AU møte finner sted tirsdag den 5. november 2014 kl 10 til 15 på Lionskontoret. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 2.07 Protokoll fra AU møtet den 5.november 2014 AU møte den 5. november 2014 ble avholdt på Lionskontoret Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen og distriktsguvernør Jan Harald Launes. Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Forfall: distriktsguvernør Halvdan Rokstad PCC Bjørn Kristian Skovly var tilstede under deler av møtet. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 5. november 2014: Forslag om bevilgninger fra Lions Katastrofefond Det har kommet en henvendelse til Katastrofefondet i forbindelse med store ødeleggelser i Aurland, Odda og Voss. 5

10 AU venter på opplysninger knyttet til denne henvendelsen, for å kunne behandle dette som en søknad om bevilgning fra Lions Katastrofefond. Bevilgning til LCIF sitt Ebola prosjekt Vedtak: Katastrofefondet bevilger USD til LCIF sitt Ebola prosjekt. Prosjektet støtter familier som er rammet av Ebola. I tillegg sender guvernørrådsleder ut en oppfordring til klubber og medlemmer om å gi øremerkede bidrag for ytterligere å hjelpe de barna som er indirekte rammet av dette. Bidraget kanaliseres gjennom LCIF. Referat fra Europaforum GRL Tore Hovde refererte fra CC møtet på Europaforum. GS refererte fra samlingen for GS på Europaforum samt seminaret om den kommende 100 års feiringen for LCI. Det er Mitt valg GRL Tore Hovde redegjorde for sakens fremdrift. GRL Tore Hovde sender et brev til de forrige styremedlemmene i Stiftelsen Det er Mitt Valg om fremtidig styresammensetning i Stiftelsen Det er Mitt valg. Valgkomiteen gis med dette i oppdrag å finne nye styremedlemmer og styreleder til stiftelsen. Merkevarebygging - drivkraft GRL kommer med mer informasjon om drivkraft klubbene er organisasjonens drivkraft i forbindelse med merkevarebygging. Lions sitt brosjyrekonsept skal være klart til neste guvernørrådsmøte den Riksmøtet 2015 innhold Thorvald Stoltenberg har takket ja til å komme til vårt Riksmøte. «Ut i de blå» arrangementet er avlyst av hensyn til å spare kostnader. Lørdag kveld vil det bli en festmiddag med gode muligheter for mingling. Fra arrangørenes side planlegges det en tur til Russland på søndag i etterkant av Riksmøtet. Når det gjelder innhold på Riksmøtet skal det i henhold til tidligere evalueringer av våre Riksmøter tilstrebes «mer innhold som klubbene er opptatt av». Rapporter til Guvernørrådsmøtet den 22. november då 6

11 Hver DG og hver fagsjef bes om å skrive og sende en oversikt over de viktigste hendelsene og de viktigste utfordringene, ca en halv side, til GRL Tore Hovde på e-post innen torsdag den 13. november då. GS sender denne oppfordringen ut i en e-post til alle involverte. Studentklubber ungdom Vedtak: DG i distrikt J Lill Alver presenterer aktivitetsplan for nye studentklubber i Norge, i tillegg til ungdomskonseptet, på førstkommende Guvernørrådsmøte. Ny distriktsinndeling vi har mottatt orientering fra LCI om at vårt internasjonale styre har godkjent søknad om ny distriktsinndeling Forslag til vedtak til GR: Informasjonen fra LCI tas til orientering. Kvartalsrapport fra MD 104 Forslag til vedtak til GR: Kvartalsrapporten fra MD 104 tas til orientering. Søknad om tildeling fra Lions Tulipanfond fra LC Sogndal. Lions Club Sogndal har søkt om bidrag til delvis dekning av utgifter til jubileumsgave. Vedtak: Saken vil bli behandlet i neste GRM. World Medical Card- videre samarbeid. Forslag til vedtak til GR; produktet legges inn i nettbutikken. Påmeldingsløsning på Lions.no, Vedtak: Au godkjenner påmeldingsløsning på Lions.no, til kr ,- eks. mva. «Aksjon Bry Deg», DG i E Jan Harald Launes innledet og fortalte om udelt positive erfaringer med Aksjon Bry Deg og NNPF. NNPF har ca 3000 medlemmer. 25 avdelinger i Norge. Vedtak: Bjørn Zarbell, Jan Harald Launes og Kay Arne Sørensen lager en sak til neste guvernørrådsmøte om et mulig fremtidig samarbeid mellom NNPF og Lions. Pristilbud på Lions Norge Rundt Vedtak: AU aksepterer Modul sitt pristilbud på Norge Rundt kr eks mva. Evaluering RM 2014 Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar rapporten til orientering. 7

12 Evaluering av Convention i Toronto Vedtak: GS ber DG i distrikt H Øyvind Martinsen om å lage en evaluering fra Convention i Toronto. Lan regnskap for 1. halvår Forslag til vedtak til GR; Guvernørrådet tar LAN regnskapet for 1. halvår til etterretning. Statusrapport fra Thorvaldsenfondet, vedlegg Vedtak: AU tar statusrapporten til orientering Statusrapporten vil ikke bli tatt opp i neste GRM. Riksmøte sak nr 4.4. Orientering om Lions Norge funksjoner i aktiviteten «Det er mitt Valg» Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. Riksmøte sak nr 4.5. Orientering om Lions Norges aktiviteter i utlandet. Vedtak: Saken vil bli presentert på GRM i februar. Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene. Forslag til Retningslinjer for bruk av LRF midlene vil bli presentert på Guvernørrådsmøtet i november Årsberetning og regnskap VBU - vanskligstilte barn og ungdom Vedtak: AU tar årsberetning og regnskap for VBU til etterretning. Dette vil ikke bli tatt opp i neste GRM. Ønsker MD 104 å gjøre PID Naresh Aggarwal fra India til vår kandidat til Second International Vice President Vedtak: GS ber ID Svein Berntsen om å komme med en saksfremstilling til neste Guvernørrådsmøte som bla informerer om andre kandidater. Ad hoc komite for ungdomsutveksling Ulf Menes, LC Sogndal 8

13 Gunnhild Almås, LC Fusa May Lill Eliassen LC Lofoten Odd Frydenberg LC Holmestrand Andreas Carlbom YEPC Norway Leder av komiteen er MD-YCEC Franzie Lerch Forslag til vedtak til GR: Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering. AIM sluttrapport Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning Statusrapport LRF pr. 12 oktober då. Forslag til vedtak til GR; Rapporten tas til etterretning Lions Mints Jan Harald Launes innledet til saken og holder i Lion Mints. Det ble i forrige AU møte vedtatt at Lion Mints skal selges i Lions Norge sin nettbutikk. Gjennomgang av rettigheter på Lions.no AU sitt forslag til GR: Saken tar til orientering Valg av tulipanleverandør AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet støtter forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør. Nettbutikk Lions Norge Nettbutikk for Lions Norge er ferdig utviklet, det som gjenstår er å legge inn varene samt å gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer. I den forbindelsen er det viktig at GR tar noen prinsippavgjørelser: 1. Nettsiden markedsplassen på Lions.no legges ned i det øyeblikket nettbutikken er oppe. 2. Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle klubber i Lions Norge sies opp. 9

14 3. De overfor nevnte klubber tilbys en plass i nettbutikken, men siden dette vil medføre et merarbeid for Lions Norge foreslås det at MD skal ha 20 % av brutto omsetning som kompensasjon. 4. Overskuddet av driften i Lions Norges nettbutikk skal i førsteomgang benyttes til å bygge opp en vareportefølje/ varelager/ egenkapital. Når dette er på plass skal overskuddet overføres til et av Lions Norges fond etter vedtak i sittende GR. 5. Det utarbeides retningslinjer for hvordan Nettbutikken skal driftes, daglig drift av butikken legges til leder for salg- og forretningsutvikling. AU sitt forslag til GR vedtak: Guvernørrådet støtter forslagene. Prinsipp spørsmål om produkt i nettbutikk AU sitt forslag til GR: Guvernørrådet ønsker ikke salg av helsefrembringende artikler i Lions nettbutikk Sak fra distrikt 104 A om at utgifter i forbindelse med sammenslåing av distriktene skal dekkes av MD 104. I denne saken vedtok AU å ikke innstille på forslag til vedtak til Guvernørrådet. Eventuelt Samkjøring av møter Forslag fra Jan Harald Launes, DG i E, om bla å samkjøre AU-møter, DLM og guvernørrådsmøter for å rasjonalisere reisevirksomheten. Vedtak: Vi prøver å ta i bruk skype! Det vil si at alle møter bortsett fra distriktsledermøter i forkant av guvernørrådsmøtene samt guvernørrådsmøtene blir skype møter. GS sjekker opp hva som må til for at vi alle skal komme på skype. Oppfordring av lovkomiteen Sittende guvernørråd mottok den en oppfordring fra lovkomiteen om å vurdere bla.om gjeldende pkt. 2.3 i policy dokument for MD 104 reflekterer guvernørrådets syn slik det i dag foreligger. Vedtak: GS kontakter DG Kari Smestad og DG Øyvind Martinsen og ber de om å vurdere det lovkomiteen ber om på vegne av sittende guvernørråd. 10

15 Redegjørelse for Lions fadderbarnordning Uganda PCC Bjørn Kristian Skovly redegjorde for Lions faddernbarnordning Uganda. Referent generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard. FORTSETTELSE PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE DEN Vedtak i sak 2.05 tom sak 2.07: Alle protokoller ble enstemmig tatt til orientering. 3. Rapporter 3.12 Rapport fra Lions Røde Fjær Vedtak; Rapporten ble tatt til orientering Sluttrapport fra årets AIM delegasjon AIM sin delegasjonsleder for 2014 Gjertrud Bøhn Mageli redegjorde for arbeidet som ble utført ifm oppholdet i Uganda sommeren Mageli poengterer at det er viktig å få flere klubber og et bredere utvalg representert i AIM delegasjonen. Mageli forteller at når det gjelder samarbeidet med KCCC så måtte det ryddes i administrative rutiner herunder stille vilkår for pengebruk. Når det gjelde AIM konferansen anbefaler årets AIM delegasjon at eksterne foredragsholdere med fordel byttes ut med egne krefter slik at man oppnår en bredere kunnskapsdeling. Mageli presiserte at arbeidet med AIM er krevende, ansvarsfullt og utfordrende. AIMkomiteen fremheves som en viktig medspiller. Viktig at delegasjonen får jobbe selvstendig og Mageli takket avslutningsvis for tilliten. MD IRC og GRL ønsker en videre dialog med Mageli når det gjelder veien videre for å oppnå bærekraftige prosjekter i utlandet. Vedtak; Sluttrapporten fra årets AIM delegasjon ble tatt til orientering 3.14 Rapport fra Guvernørrådsleder GRL rapporterte på vegne av innsendt informasjon fra DG ene og fagsjefene Når det gjelder medlemsutvikling er det kun distrikt J som er stabilt, de andre distriktene minster medlemmer og klarer ikke å rekruttere inn tilsvarende antall medlemmer. 11

16 DG i J Lill Alver fortalte kort hva de gjør i distrikt J for å oppnå dette resultatet. I korte trekk har de hatt fokus på lederutvikling gjennom mange år og et samarbeid med kommunene; noe som gir god synlighet som igjen gir stolthet til eksisterende medlemmer og et ønske om å være med i den lokale Lionsklubben. MD-GMT Christian H. Johansen presiserer at GMT teamet har fokus på lokale aktiviteter for å skape engasjement. Han presiserer videre at det er svært viktig med eierskap til prosjektene. Lions Norge har pt medlemmer. Johansen tror at LRF vil gi medlemsvekst. MD GLT Hroar Thorsen melder om stor aktivitet. MD-IRC Nils Ørum fortalte fra reisen til Zambia og Malawi som han gjorde sammen med Lions utenlandssjef Ingebrigt Mollan. Guvernørrådet skal få et forslag til strategi for utenlandsarbeidet til MD 104 til neste guvernørrådsmøte. ID Svein Berntsen minnet om målene ifm LCI sin 100 års feiring, i tillegg til å minne partene om å tenke bærekraft. Det ble videre presisert at prosjektene må være mottaker initierte. Status Lions fadderbarnordning i Uganda. PCC Bjørn Kristian Skovly orienterte om at gruppen som arbeider med Lions fadderbarnordning har diskutert om Lions Norge skal tilby personlig fadderskap eller ikke. Det er tydelig at lionsklubbene ønsker personlig fadderskap. Lions Norge har som kjent to fadderbarnordninger. Den ene er religiøst betinget. Gruppen har besluttet at sistnevnte ordning ikke vil bli videreført på grunn av politisk profil. Lions fadderbarnordning i Balikudembe kan ta inn 50 barn per år. Det jobbes med bemanning og kompetanse. Skovly presiserte videre at penger som er innbetalt til våre fadderbarnordninger i Uganda utelukkende bli brukt til dette. Fadderbarngruppen vil i den strategiplanen som skal legges frem i neste guvernørrådsmøte for Lions utenlandsarbeid foreslå at det etableres en fagskole som tilbyr elektronikk -, bygg - og rørleggerfag i tilknytning til Balikudembe. Skolen vil følge ugandisk skolesytstem. Skovly fortalte videre om at det kan være mulighet for at folk med rette fagkompetanse å komme til den påtenkte skolen og arbeide som frivillig lærer i en periode. Vedtak; Guvernørrådsleders rapport ble tatt til informasjon 3.15 Rapport fra Kontrollkomiteen 12

17 Vedtak: Rapporten ble tatt til informasjon, 5. Organisasjon og administrasjon 5.10 Orientering om arbeidet med distriktssammenslåing. Informasjon fra LCI godkjenning av vår søknad om nye distrikter. PDG Sigmund Kjos forteller at arbeidet er i rute i distriktene. Vedtak; Informasjon fra LCI mottatt den 29. oktober 2014 tas til informasjon Oppnevnelse av ad-hoc komite for ungdomsutveksling Vedtak; Guvernørrådet tar oppnevnelsen av ad hoc komiteens medlemmer til orientering Gjennomgang av rettigheter for på lions.no Vedtak; Guvernørrådet tar saken til orientering 5.13 Nettbutikk i Lions Norge Vedtak; Guvernørrådet støtter forslagene i sak 5.13 om nettbutikk i Lions Norge. Nytt punkt 2 skal lyde; «Alle avtaler som klubber har om å kunne selge produkter til alle lions klubber i Lions Norge sies opp. Klubbene gis anledning til å søke om å fortsette sitt produktsalg.» 5.14 Valg av tulipanleverandør Vedtak; Guvernørrådet støtter enstemmig forslaget om reduksjon av antall leverandører til en tulipanleverandør 5.15 Prinsippspørsmål om produkt i nettbutikk Vedtak; Guvernørrådet vedtok enstemmig at helsebringende produkter ikke skal selges i Lions Norges sin nettbutikk World Medical Card Vedtak, Guvernørrådet vedtok enstemmig at avtalen med WMC sies opp Kandidat til second international vice president i LCI PID Jann A. Holtet bekreftet at begge de navngitte personene er gode kandidater til vervet som second international vice president i LCI. Holtet presiserte at Naresh Aggarwal fra India har mest internasjonal erfaring. 13

18 Vedtak, Et enstemmig Guvernørråd besluttet at MD 104 skal være nøytrale i denne saken Merkevarebygging drivkraft GRL orienterte om merkevarebygging herunder drivkraft i tillegg til en medlemsundersøkelse samt Modul sitt forslag om Lions Norge Rundt som skal finne sted høsten Jan Harald Launes sa seg villig til å sitte i arbeidsgruppen. Vedtak; Guvernørrådet tok saken til orienteing Orientering om Lions førerhundskole og mobilitetssenter Muntlig redegjørelse fra GRL Tore G. Hovde om bra formålstjenlig arbeid ved Lions førerhundskole og mobilitetssenter. Vedtak; Redegjørelsen ble tatt til orientering av Guvernørrådet Orientering om stiftelsen Det er Mitt Valg forslag til vedtekter for stiftelsen Det er Mitt Valg 6. Økonomi GRL informerte kort om historikken bak inngått intensjonsavtale den signert av ny styreleder i stiftelsen Det er Mitt Valg og sittende guvernørrådsleder i MD 104. Tore G. Hovde leste opp den forannevnte intensjonsavtale i møtet. AU trakk sitt tidligere forslag til løsning for Guvernørrådet i denne saken. Vedtak: Et enstemmig Guvernørråd besluttet at den inngåtte intensjonsavtalen er i tråd med guvernørrådets ønsker når det gjelder fremtidig ordlyd i vedtektene for Stiftelsen Det er Mitt Valg Sak fra distrikt A om at utgifter ifm sammenslåing av distrikter skal dekkes av MD 104 Vedtak; Guvernørrådet besluttet enstemmig at distrikt A innvilges kr ,- fra MD 104 for å dekke utgifter i forbindelse med distriktssammenslåingen i distrikt A. Vedtaket skal ikke benyttes som presedens for at andre distrikter skal søke om lignende utgifter dekket av MD LAN regnskap for 1. halvår Vedtak: Guvernørrådet tar LAN regnskapet for første halvår til informasjon. 14

19 6.06 Kvartalsrapport for MD 104 Vedtak; Kvartalsrapporten fra MD 104 tas til orientering 6.07 Søknad om støtte fra Lions tulipanfond DG i distrikt C Kari Smestad fortalte kort om søkerklubben og aktiviteten det søkes om penger til. Vedtak; Guvernørrådet besluttet enstemmig å gi sin støtte til søknaden på kr ,- til delvis dekning av jubileumsgave fra LC Sogndal gitt til Sogndal Ungdomsavdeling. 7. Andre saker 7.07 Evaluering Riksmøte 2014 Vedtak; Evalueringen av Riksmøtet i Oslo ble tatt til informasjon 7.08 Evaluering Convention i Toronto 2014 Vedtak; Evaluering av Convention i Toronto ble utsatt til neste møte IP Prestons besøk til Norge oktober 2014 Vedtak; Tidligere informasjon vedr IP Prestons besøk til Norge oktober 2014 er tatt til informasjon Daglig leders rapport Vedtak; Daglig leders rapport ble tatt til informasjon 7.11 Europaforum i Birmingham Vedtak; MD 104 sin deltagelse på Europaforum er tatt til informasjon 7.12 Se sak Eventuelt I forrige Guvernørrådsmøte ble det i sak om pris på tulipan og moms besluttet at administrasjonen skulle ta saken videre. Fredag ettermiddag mottok Lionskontoret et svar på vår klage til Skatteetaten. 15

20 Det springende punktet er om omsetning tilknyttet tulipanaksjonen er unntatt Merverdiavgiftsloven Vi gjengir med dette et lite utdrag av svaret vi fikk fra Skattekontoret til Guvernørrådet: «Skattekontoret har etter dette kommet til at omsetningen fra Lions Norge i forbindelse med tulipanaksjonen omfattes av unntaket i mval 3-12 første ledd bokstav a, og det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av tulipanene til tulipanaksjonen.» Guvernørrådet tok denne saken til informasjon. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær Lions Norge 16

21 Lions Clubs International MD 104 Norge AU møtet den ble avholdt på Lionskontoret. Til stede: GRL Tore G. Hovde, AGRL Kay Arne Sørensen, distriktsguvernører Halvdan Rokstad og Jan Harald Launes. Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Styreleder i Det er Mitt Valg Dagfinn Bakken, Tore Lynau, og Hroar Thorsen var med på deler av møtet. Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 4. februar 2015: Det er Mitt Valg GRL Tore G. Hovde gikk igjennom finansiering av kursvirksomheten etter Lions Røde Fjær Aksjonen Heidi Lill delte ut sist mottatte utkast til nye vedtekter for Stiftelsen Det er Mitt Valg samt foreslåtte punkter til en samarbeidsavtale. Det springende punkt er hvem som skal oppnevne styremedlemmer (unntatt ansattes representant) i Stiftelsen Det er Mitt Valg. Dagfinn Bakken melder tilbake til Tore Hovde etter å ha tatt en runde med styret i stiftelsen. Lionskrystallen Arbeidsutvalget vil overfor Guvernørrådet den innstille på to kandidater for tildeling av Lionskrystallen. Endelig vedtak vil bli fattet i Guvernørrådet. Bruk av midlene fra Lions Røde Fjær Halvdan Rokstad mener at Lions Norge blant annet i oversendt sak til AU sak 6.09 med fordelingsnøkkel - har fraveket forutsetningene for søknaden fra Lions Club Oslo/Nordstrand. Rokstad mener at en større del av de innsamlede midlene skal gå Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

22 til støtte til finansiering av kurs. AU diskuterte videre om støtten bare skal gå til kurs med kommuneavtaler eller også til enkeltstående kurs. Tore Lynau kommenterte søknaden. Vedtak; GRL Tore Hovde tar ansvar for en ny formulering til Guvernørrådet. Søknad om økonomisk støtte til Prosjektet Kvinner i Lions. AU har mottatt en søknad om økonomisk støtte i forbindelse med kick-off i Malmø for Prosjektet Kvinner i Lions i Norden. Vedtak: AU støtter søknad om økonomisk støtte på 6500,- i forbindelse med kick-off i Malmø for prosjekt Kvinner i Lions i Norden. Samarbeid med Zmarties Lions Norge har blitt kontaktet om et fremtidig samarbeid med Zmarties. Zmarties er en ide som går ut på at hva man spiser har påvirkning på hvordan man fungerer i det daglige. AU mener at dette ikke ligger innenfor Lions sitt naturlige virkeområde Vedtak: Lions Norge takker nei til et samarbeid med Zmarties. Fakturering av de gamle nettsidene (Idium) til klubbene. Lionskontoret foreslår å fakturere restverdien av Idium nettsidene som ligger i MD 104 sitt regnskap med en saldo på ,75 kr per dags dato til klubbene 1. halvår Dette skulle vært fakturert per ,men man har over årene fakturert klubbene for lite. Vi foreslår at dette faktureres på en egen linje nå i februar 2015 for at vi skal få verdien av disse sidene ned i null. Dette vil komme som en ekstra faktura linje på (165049,75kr/458klubber= 360,37 kr per klubb) 2 GRM Protokoll/HLMO/

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer